Derk Willem Vaags (1928-1991)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien september 2016)

 


 

[1] Derk Willem Vaags, Wim, geb. Aalten 05.06.1928, kandidaatsexamen psychologie Amsterdam VU 1962|b|, promotie Eindhoven 07.02.1975|a|, hoogleraar Eindhoven (1981-1991), overl. Eindhoven 12.09.1991, crem. Heeze 16.09.1991, tr. Hengelo (O) 08.08.1955 Margaretha Huizink, Etie, geb. Hengelo (O) 28.04.1926.

 

Noten: |a| proefschrift: Over het oplossen van technische problemen; promotoren: W.A.T. Meuwese (1931) en J.D. Janssen (1940); |b| Algemeen Handelsblad 09.04.1962.

 

[2] Pieter Vaags, geb. Aalten 21.01.1895, kruidenier (1928), overl. Aalten 11.09.1968, begr. Aalten (Bpl. Berkenhove) 14.09.1968), tr.
[3] Anneken Hogeweg, geb. Borculo|a| 30.10.1899, overl. na 1968.

Uit dit huwelijk:

1.                   Derk Willem Vaags, geb. Aalten 05.06.1928; volgt [1].

2.                   Dochter A. Vaags, tr. M. ter Brugge.

 

Noten: |a| Aalten op PK zoon D.W. Vaags.

 

[4] Derk Willem Vaags, geb. Aalten 08.11.1841, winkelier (1879,1897), graankoopman (1911), overl. Aalten 15.04.1918; tr. 1e Aalten 01.10.1879 Hendrika Gesina Sophia Becking, geb. Aalten 12.11.1843, overl. Aalten 13.10.1890, d.v. Hendrik Jan Becking, geneverbrander (1843), wethouder der gemeente Aalten (1879), en Gesina Sophia te Gussinklo; tr. 2e Aalten 02.03.1893

[5] Reintjen Vaags, geb. Aalten 04.12.1855, overl. Aalten 11.12.1937, begr. Aalten (Oude Bpl.) 15.12.1937.

Uit het huwelijk Vaags-Becking:

1.                   levenloze dochter, Aalten 03.02.1882.

2.                   Jan Willem Vaags, geb. Aalten 13.02.1883, adjunct-commies (1911), referendaris van Financiën, inspecteur van ’s-Rijks Belastingen, OON, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 05.03.1957, begr. ’s-Gravenhage (Oud Eik-en-Duinen) 08.03.1957, tr. ’s-Gravenhage 02.06.1911 Helena Maria Smitt, geb. ’s-Gravenhage 26.06.1887, overl. na 1957, d.v. Willem Gerrit Smitt en Maria Sillevis.

3.                   Hendrik Jan Vaags, geb. Aalten 29.03.1885.

Uit het huwelijk Vaags-Vaags:

4.                   Bernardus Hendrikus Vaags, geb. Aalten 24.01.1894, tr. Aalten 11.12.1922 Brechtje Meinesz, geb. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 04.08.1893, d.v. Dirk Meinesz, landbouwer, en Freerkje van Dijk.

5.                   Pieter Vaags, geb. Aalten 21.01.1895; volgt [2].

6.                   Johanna Willemina Vaags, geb. Aalten 10.01.1897.

 

[6] Engbert Hogeweg, geb. Borculo 22.08.1871, koperslager (1899,1912), overl. Aalten 14.09.1959, tr. Borculo 09.09.1899

[7] Aaltjen Wormgoor, geb. Haarlo (Borculo) 03.01.1871, dienstbode (1899), overl. Aalten 10.01.1949|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anneken Hogeweg, geb. Borculo 30.10.1899; volgt [3].

2.                   Gerdina Hendrika Hogeweg, geb. Aalten 14.02.1903, tr. voor 1933 Bernard Garretsen, winkelier (1939).

3.                   Lamberta Hogeweg, geb. Aalten 29.10.1904.

4.                   Johanna Hogeweg, geb. Aalten 28.03.1906.

5.                   Willemina Hendrika Hogeweg, geb. Aalten 09.01.1908, tr. D.J. Degenaar.

6.                   Aaltjen Hogeweg, geb. Aalten 05.02.1909.

7.                   Lambertus Hogeweg, geb. Aalten 13.08.1910.

8.                   Berendina Janna Hogeweg, geb. Aalten 07.12.1912.

 

Noten: |a| vader Hendrik (overl.akte Aalten 1949 no.4).

 

[8] Jan Willem Vaags, geb. Aalten 04.12.1813, bakker (1837,1841), overl. Aalten 13.01.1906, tr. Aalten 28.12.1837

[9] Johanna ten Dam, geb. Aalten 15.11.1805, ged. Aalten 17.11.1805, overl. Aalten 05.06.1873.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bartha Willemina Vaags, geb. Aalten 01.09.1838, overl. Aalten 21.10.1889, tr. Aalten 28.05.1868 Heert Lans, geb. Aalten 15.12.1838, overl. Zutphen 05.07.1906, z.v. Christian Ernst Lans en Janke Kingma.

2.                   Johannes Gerhardus Vaags, geb. Aalten 20.01.1840, bakker, overl. Aalten 19.04.1896, tr. Hengelo (Gld) 31.10.1879 Alida Brethouwer, geb. Aalten 22.05.1839, overl. Hillegom 20.08.1918, d.v. Derk Hendrik Gerhardus Brethouwer en Johanna ten Bokkel.
     AB tr. 1e Hengelo (Gld) 20.05.1858 Hendrik Langeler, geb. Hengelo (Gld) 28.05.1832, broodbakker (1858), landbouwer (1874), overl. Hengelo (Gld) 23.12.1874, z.v. Jacob Engelbert Tielemans Langeler, winkelier, en Aleida Berendina Vaags.

3.                   Derk Willem Vaags, geb. Aalten 08.11.1841; volgt [4].

4.                   Gerrit Vaags, geb. Aalten 08.01.1844, grofsmid, overl. Aalten 07.02.1911, tr. Wisch 13.11.1873 Hendrika Johanna Colenbrander, geb. Varsseveld 25.03.1846, overl. Aalten 18.04.1913, d.v. Hendrik Jan Colenbrander, landbouwer, en Willemina Gesink, landbouwster.

5.                   Harmen Jan Vaags, geb. Aalten 03.10.1845, overl. Aalten 11.12.1845.

6.                   Harmen Jan Pieter Vaags, geb. Aalten 14.12.1846, overl. Aalten 11.05.1858.

 

[10] Bernardus Hendrikus Vaags, geb. Aalten 09.09.1826, timmerman (1855,1861), winkelier (1864,1893), overl. Aalten 31.05.1895, tr. Aalten 11.01.1855

[11] Willemina Vaags, geb. Aalten 10.12.1825, overl. Aalten 03.11.1884.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reintjen Vaags, geb. Aalten 04.12.1855; volgt [5].

2.                   Gerharda Vaags, geb. Aalten 16.05.1858, overl. Aalten 06.06.1924.

3.                   Bernardus Vaags, geb. Aalten 31.05.1861, winkelier, overl. Winterswijk 29.10.1946, tr. Aalten 22.08.1901 Gesiena Christina te Lintum, geb. Winterswijk 01.11.1870, overl. Aalten 05.03.1925, d.v. Gerhardus Engelbartus te Lintum en Emilie Engelina van Dijk.

4.                   Gerrit Vaags, geb. Aalten 19.12.1864, rijksklerk eerste klasse van de directe belastingen (1909), overl. Zeist 06.05.1942, tr. ’s-Gravenhage 30.04.1909 Jeremina Johanna Helena Maas, geb. ’s-Gravenhage 15.02.1873, overl. ’s-Gravenhage 07.04.1943, d.v. Andries Maas en Jeremina Margaretha Mook.

 

[12] Lambartus Hogeweg, geb. Lochem 06.01.1834, koperslager (1864,1899), overl. Borculo 23.06.1918|a|, tr. Lochem 04.11.1864

[13] Anneken van Zuilekom, geb. Lochem 12.06.1837, overl. Borculo 13.06.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berendina Hogeweg, geb. Lochem 04.04.1865, dienstmeid (1885), tr. Borculo 11.09.1885 Gerardus Johannes Marie Berghuis, geb. Lochem 19.06.1864, schilder, overl. Lochem 16.12.1923, z.v. Jacobus Berghuis, winkelier, en Gezina Vennink.

2.                   Willem Jan Hogeweg, geb. Lochem 16.09.1866, koperslager, tr. Winterswijk 12.06.1896 Geertruida Grevink, geb. Winterswijk 15.11.1871, overl. Winterswijk 23.11.1945, d.v. Jan Hendrik Grevink, schoenmaker, en Engelina Gesiena Wessels.

3.                   Willemina Hogeweg, geb. Lochem 23.10.1868, tr. Borculo 21.06.1901 Gerrit Arentsen, geb. Goor 21.10.1871, fabrieksarbeider, overl. Goor 17.02.1949, z.v. Albertus Arentsen, fabrieksarbeider, en Berendina de Lat.

4.                   Engbert Hogeweg, geb. Borculo 22.08.1871|b|; volgt [6].

5.                   Gerrit Hogeweg, geb. ca. 1874, schoenmaker, tr. Rheden 08.03.1900 Berendina Albers, geb. Dieren (Rheden) 01.07.1878, d.v. Hendrikus Albers, arbeider, landbouwer, en Aaltje Beumer.

6.                   Albertus Hogeweg, geb. Borculo 17.11.1875 (akte), koperslager, tr. Borculo 05.11.1904 Aaltjen Leerink, geb. Schependom (Borculo) 24.11.1880 (akte), dienstbode (1904), d.v. Berend Leerink en Garritjen Schepers.

7.                   Anna Jacoba Hogeweg, geb. Borculo 06.09.1877 (akte), overl. Goor 28.10.1951, tr. Goor 14.02.1900 Derk Johan Hendrik Bosman, geb. Goor 04.08.1873, slager, z.v. Gerrit Jan Bosman, winkelier, en Dina Assink.

8.                   Hendrik Hogeweg, geb. Borculo 21.07.1880 (akte), koperslager, tr. Borculo 06.05.1904 Johanna Vrugterman, geb. Borculo 08.08.1881, dienstbode (1904), d.v. Jan Hendrik Vrugterman, vrachtrijder, voerman, en Roelofje Bouhuijs.

9.                   Johan Hogeweg, geb. Borculo 24.05.1882.

 

Noten: |a| e.v. van Zeulekom (overl.akte Borculo 1918 no.32); |b| moeder van Zeulekom (geb.akte Borculo 1871 no.72).

 

[14] Garrit Hendrik Wormgoor, geb. Haarlo (Borculo) 03.12.1842, timmerman (1866,1874), machinist (1876), fabrieksarbeider (1894), machinist in fabriek (1899), overl. Neede 07.08.1915; tr. 2e Neede 20.07.1878 Garritdina Kulsdom, geb. Borculo 30.07.1830, dienstmeid (1862), overl. Neede 19.02.1907, d.v. Willem Kulsdom, landbouwer, en Hendrika Eeftink; tr. 1e Borculo 28.09.1866

[15] Janna Hondorp, geb. Ruurlo 23.06.1843, overl. Neede 23.05.1878.

     GK tr. 1e Neede 18.07.1862 Gerrit Hendrik Willemsen, geb. Noordijk (Neede) 22.06.1836, wever, overl. Neede 20.05.1876, z.v. Derk Willemsen, wever, en Hendrika Zweerink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Grada Wormgoor, geb. Haarlo (Borculo) 08.01.1867, tr. Neede 11.08.1894 Engelbertus Steinkamp, geb. Neede 17.05.1866, vrachtrijder, overl. Neede 08.07.1950, z.v. Heinrich August Steinkamp, kuiper, en Gesiena Johanna Lammers.

2.                   Gerrit Jan Wormgoor, geb. Haarlo (Borculo) 21.10.1868, bankwerker (1893), smid (1895), tr. Stad Almelo 28.09.1893 Dina Geertruida Bulters, geb. Ootmarsum 20.10.1855, overl. Stad Almelo 31.05.1895, d.v. Wilhelmus Bulters, diligencerijder, en Geziena van Tubbergh.

3.                   Aaltjen Wormgoor, geb. Haarlo (Borculo) 03.01.1871; volgt [7].

4.                   Johanna Wormgoor, geb. Neede 21.05.1873, tr. Enschede 13.05.1899 Cornelis Adolfs, geb. Enschede 21.03.1873, timmerman (1899), winkelier (1916), overl. Coevorden 18.08.1916, z.v. Cornelis Adolfs, huisschilder, en Dina Kroes.

5.                   Gerrit Wormgoor, geb. Neede 19.09.1874, fabrieksarbeider, overl. Enschede 29.06.1952, tr. Neede 20.08.1904 Hendrika Geertruida Abbink, geb. Eibergen 04.11.1869, d.v. Garrit Jan Abbink, huisschilder, en Elselina Hendrika Hagens.

6.                   Berend Jan Wormgoor, geb. Neede 03.03.1876, steendrukker (1922), boekdrukker (1935), overl. Almelo 30.06.1935, tr. Deventer 29.11.1922 Johanna Ruberta van ’t Spijker, geb. Deventer 18.11.1882, overl. Enschede 24.06.1961, d.v. Bartus van ’t Spijker, koetsier (1882), caféhouder (1922), en Reindjen Veldhoen.

7.                   Jan Wormgoor, geb. Neede 01.08.1877, boekdrukker, tr. Bathmen 16.01.1923 Hermina Johanna Volkers, geb. Bathmen ca. 1884, hulptelefoonhoudster (1923), d.v. Jacobus Volkers, verslaggever, en Gezina Elizabeth van Ark.

8.                   levenloze zoon, Neede 20.05.1878.

 

[16] Jan Vaags, geb. Aalten 27.08.1775, ged. Aalten 03.09.1775, broodbakker, overl. Aalten 18.04.1840, z.v. Garrit Jan Vaags en Anna Christina van Coeverden (zie Bijlage A); tr. 1e Aalten 27.02.1803 Geesken ten Hietbrink, overl. Aalten 18.07.1804, begr. Aalten 21.07.1804; otr. 2e Aalten 26.07.1805, tr. Neerbosch 18.08.1805|a|

[17] Geertruida Driessen, geb. Neerbosch ca. 1771, overl. Aalten 12.06.1844.

Uit het huwelijk Vaags-Hietbrink:

1.                   Anna Christina Vaags, geb. Aalten 28.06.1804, ged. Aalten 01.07.1804|b|.

Uit het huwelijk Vaags-Driessen:

2.                   Geesken Vaags, geb. Aalten 21.05.1807, ged. Aalten 24.05.1807, overl. Aalten 15.05.1848, tr. Aalten 17.08.1827 Antonij Christiaan Muller, geb. Aalten 07.10.1796, ged. Aalten 09.10.1796, bakker, z.v. Burchard Diederick Muller, en Arnolda Hendrika Prins.

3.                   Willemina Johanna Vaags, geb. Aalten 11.06.1810, ged. Aalten 17.06.1810|c|, overl. Aalten 30.12.1811, begr. Aalten 31.12.1811.

4.                   Jan Willem Vaags, geb. Aalten 04.12.1813; volgt [8].

 

Noten: |a| bruid Geertruijda Dresem; |b| moeder ten Hieberink; |c| moeder Driesten.

 

[18] Derk Willem ten Dam, ged. Aalten 19.07.1771, looier (1812), overl. Aalten 28.05.1813, z.v. Harmen Jan ten Dam en Isabella Prins; otr. 2e Aalten 16.11.1810, tr. Aalten 02.12.1810 Geertje Kappers; otr. 1e Aalten 03.04.1801, tr. Aalten 03.05.1801

[19] Bartha Willemina Vaags, geb. Aalten 20.04.1777, ged. Aalten 27.04.1777, overl. Aalten 06.03.1809, begr. Aalten 10.03.1809, d.v. Johannes Vaags en Aleida Berendina Arentzen.

Uit het huwelijk ten Dam-Vaags:

1.                   Isabella ten Dam, geb. Aalten 20.02.1802, ged. Aalten 28.02.1802, overl. Aalten 10.02.1870, tr. Aalten 25.07.1825 Antoni Arnoldus Vreede, ged. Aalten 01.05.1796, leerlooier, overl. Aalten 29.06.1845, z.v. Roelof Vreede en Hendrika Elisabeth Vaags.

2.                   Aleijda Berendina ten Dam, geb. Aalten 19.04.1803, ged. Aalten 24.04.1803, tr. Aalten 28.10.1830 Adolph Grutterink, geb. ca. 1802, horlogemaker (1830), schutter (1878), overl. Varsseveld (Wisch) 14.02.1878, z.v. Jan Grutterink en Anna Geertruid Post.

3.                   Harmen Jan ten Dam, geb. Aalten 20.06.1804, ged. Aalten 29.06.1804, goud- en zilversmid, overl. Aalten 16.08.1850, tr. Aalten 19.10.1833 Petronella Johanna Gerber, geb. ca. 1809, overl. Aalten 16.08.1846, d.v. Abraham Gerber en Annetjen Riege.

4.                   Johanna ten Dam, geb. Aalten 15.11.1805; volgt [9].

5.                   Johanna Margaretha ten Dam, geb. Aalten 23.03.1807, ged. Aalten 27.03.1807, overl. Herwen en Aerdt 27.04.1867, tr. Herwen en Aerdt 13.11.1830 Fredrik ten Brink, geb. ca. 1804, schoolonderwijzer (1830), hoofdonderwijzer (1884), overl. Lobith 09.11.1884, z.v. Gerrit ten Brink, verwer, en Johanna Helena Avenarius.

Uit het huwelijk ten Dam-Kappers:

6.                   Bartha Willemina ten Dam, geb. Aalten 18.12.1810, ged. Aalten 26.12.1810, overl. Aalten 23.02.1812.

7.                   Arend ten Dam, geb. Aalten 09.07.1812, overl. Aalten 15.07.1812.

8.                   Derk Willem ten Dam, geb. Aalten 03.06.1813, winkelier, overl. Aalten 31.01.1840, tr. Aalten 28.12.1837 Dersken Degenaar, geb. Aalten 10.05.1816, winkelierster (1841), overl. Aalten 31.10.1849, d.v. Gerhardus Arnoldus Degenaar, winkelier, en Dersken Duitshoff.
     DD tr. 2e Aalten 12.03.1841 Hendrik Jan Manschot, geb. Aalten 11.09.1805, ged. Aalten 15.09.1805, grofsmid (1841), winkelier (1851,1875), overl. Aalten 02.06.1875, z.v. Hendrik Jan Manschot en Catharina Elisabeth Evers.
     HJM tr. 2e Aalten 24.04.1851 Hendrika Elisabeth (van Westerbeek) Manschot, geb. Aalten 24.10.1804, ged. Aalten 28.10.1804, overl. Aalten 17.07.1865, d.v. Gerhardus Arnoldus Manschot en Johanna Catharina Westerbeek van Eersten; tr. 2e Aalten 12.12.1867 Lammerdina Margaretha van der Horst, geb. Doetinchem 06.04.1815, overl. Aalten 16.05.1873, d.v. Fredrik Willem van der Horst en Alberta Magchelina Ploegman.

 

[20] Garrit Vaags, ged. Aalten 02.04.1780, ged. Aalten 05.03.1780, bakker, overl. Aalten 02.05.1832, z.v. Garrit Jan Vaags en Anna Christina van Coeverden (zie Bijlage A); otr. 1e Aalten 02.02.1810|a|, tr. Aalten 18.02.1810 Maria Christina Geertruid du Pré, ook du Pree, ged. Doetinchem 13.12.1780, overl. Aalten 05.11.1816, d.v. Jesaias du Pré en Margareta Maria Brunius; tr. 2e Aalten 28.03.1818

[21] Reintjen Ligterink, geb. Aalten 07.08.1779, ged. Aalten 08.08.1779, dienstmeid (1818), overl. Aalten 17.02.1848, d.v. Wander Ligterink, kleermaker, en Megteld Boomkamp.

Uit het huwelijk Vaags-du Pré:

1.                   Garrit Jan Vaags, geb. Aalten 18.03.1811, ged. Aalten 24.03.1811, tr. Aalten 03.05.1839 Alida Margrieta Rensink, geb. Aalten 12.02.1815, d.v. Hendrik Jan Rensink, grofsmid, en Johanna Christina te Bokkel.

2.                   Jesajas Bernardus Vaags, geb. Aalten 01.11.1812, overl. Aalten 20.09.1822.

3.                   Adolph Christiaan Vaags, geb. Aalten 20.09.1815, overl. Aalten 21.11.1816.

Uit het huwelijk Vaags-Ligterink:

4.                   Maria Christina Vaags, geb. Aalten 03.01.1819, overl. Aalten 02.04.1852, tr. Aalten 03.05.1839 Hendrik Jan Rensink, geb. Aalten 12.09.1808, ged. Aalten 18.09.1808, grofsmid, overl. Aalten 25.06.1886, z.v. Hendrik Jan Rensink, grofsmid, en Gesina Manschot.
     HJR tr. 2e Aalten 30.08.1853 Geziena Aleida Prinsen, geb. Aalten 08.04.1827, overl. Aalten 15.04.1895, d.v. Garrit Prinsen, landbouwer, en Janna Catharina Somsen.

5.                   Wandrina Mechelina Vaags, geb. Aalten 26.10.1821, overl. Aalten 16.02.1874, tr. Aalten 01.07.1852 Garrit Jan Prins, geb. Aalten 11.02.1821, timmerman, overl. Aalten 27.01.1900, z.v. Jan Prins, landbouwer, bierbrouwer, en Harmina Westerveld.

6.                   Lodewijk Vaags, geb. Aalten 07.05.1824, bakker, overl. Aalten 06.09.1881, tr. Aalten 01.07.1852 Anna Christina Vaags (1823-1892), d.v. Bernardus Vaags en Geertjen Kappers.

7.                   Bernardus Hendrikus Vaags, geb. Aalten 09.09.1826; volgt [10].

 

Noten: |a| bruid Maria Christina Geertuijda Duppre.

 

[22] Bernardus Vaags, geb. Aalten 31.07.1787, ged. Aalten 05.08.1787, schoenmaker (1815,1825), bode (1828,1852), overl. Aalten 12.06.1866, z.v. Garrit Jan Vaags en Anna Christina van Coeverden (zie Bijlage A); tr. Aalten 08.04.1815

[23] Geertjen Kappers, geb. Aalten 08.04.1791, ged. Aalten 10.04.1791, overl. Aalten 20.11.1868, d.v. Arend Kappers en Willemina Schepers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Christina Vaags, geb. Aalten 19.10.1815, overl. Aalten 14.06.1822.

2.                   Arent Jan Vaags, geb. Aalten 26.06.1818, draaier, overl. Aalten 12.09.1871, tr. Aalten 04.07.1850 Janna Aleida Arentsen, geb. Woold (Winterswijk) 05.09.1822, d.v. Bernardus Arentsen, landbouwer, en Josiena Aleida te Lintum.

3.                   Gerrit Willem Vaags, geb. Aalten 27.11.1820, winkelier, overl. Aalten 21.02.1891, tr. Aalten 11.01.1855 Willemina Geertruid Becking, geb. Aalten 29.12.1834, overl. Aalten 05.06.1894, d.v. Hendrik Jan Becking, geneverbrander, en Gesina Sophia te Gussinklo.

4.                   Anna Christina Vaags, geb. Aalten 24.07.1823, overl. Aalten 24.01.1892, tr. Aalten 01.07.1852 Lodewijk Vaags (1824-1881), z.v. Garrit Vaags en Reintjen Ligterink.

5.                   Willemina Vaags, geb. Aalten 10.12.1825; volgt [11].

6.                   Bernardus Gerhardus Vaags, geb. Aalten 27.01.1828, kunstdraaier, overl. Aalten 09.05.1868, tr. Aalten 22.11.1860 Dora Willemina Prins, geb. Aalten 25.01.1830, overl. Aalten 29.12.1906, d.v. Jan Prins, brouwer, en Harmina Westerveld.

7.                   Hendrik Vaags, geb. Aalten 02.11.1831, kantoorbediende (1857), gemeentesecretaris (1901), overl. Aalten 14.09.1901, tr. Aalten 26.11.1857 Catharina Elizabeth Scholten, geb. Bredevoort (Aalten) 28.07.1837, overl. Aalten 23.05.1897, d.v. Wilhelmus Scholten, winkelier, en Alida Manschot.

 

[24] Jacob Hogeweg, geb. Lochem 09.09.1795, ged. Lochem 13.09.1795, wever (1826,1844), z.v. Hendrik Hogeweg (ca.1766-1837), wever, en Berendjen Barink; tr. Lochem 18.11.1826

[25] Berendina van de Willige, geb. Rijssen ca. 1800/1801/1802, overl. Lochem 16.06.1885, d.v. Lammert van de Willigen, wever, en Geertruit Dekkers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Arend Hogeweg, geb. Lochem 15.02.1827, wever, overl. Lochem 23.09.1859.

2.                   Gerrit Hogeweg, geb. Lochem 01.06.1829, wever, overl. Lochem 06.01.1858.

3.                   Hendrik Hogeweg, geb. Lochem 21.11.1831, leerlooiersknecht, overl. Lochem 14.03.1887, tr. Lochem 30.04.1875 Grada Onijs, geb. Lochem 30.11.1844, dienstbode (1875), overl. Lochem 01.09.1905, d.v. Waander Onijs, dagloner, en Johanna Wilhelmina Westerholt.

4.                   Lambartus Hogeweg, geb. Lochem 06.01.1834; volgt [12].

5.                   Anna Maria Hogeweg, geb. Lochem 16.07.1836, overl. Lochem 26.05.1918, tr. Gerrit te Boekhorst, overl. voor 1918.

6.                   Bernard Hogeweg, geb. Lochem 29.09.1838, wever, overl. Lochem 04.12.1928|, tr. Lochem 15.11.1867 Jenneken Nijenhuis, geb. Lochem 19.12.1844, overl. Lochem 09.07.1932, d.v. Berend Nijhuis, dagloner, en Janna Bosman.

7.                   Geertruida Hogeweg, geb. Lochem 01.09.1841, overl. Lochem 01.04.1893, tr. Lochem 18.05.1866 Hendrik Wildenberg, geb. Lochem 16.09.1835, verwer, overl. Lochem 30.07.1911, z.v. Hendrik Wildenberg (ca.1799-1869), verwer, en Johanna Thomasson.

8.                   Derk Jan Hogeweg, geb. Lochem 04.12.1844, metselaar, overl. Lochem 05.02.1894, tr. Lochem 05.08.1876 Janna Nengerman, geb. Lochem 16.09.1852, overl. na 1894, d.v. Garrit Nengerman, dagloner, en Jenneken Hietbrink.

 

[26] Engbert van Zuilekom, geb. Diepenheim ca. 1802/1803, kleermaker, overl. Lochem 07.02.1867, z.v. Marinus van Zuilekom, landbouwer, en Wendelina Spekvoort, landbouwster; tr. Lochem 23.10.1826

[27] Willemina van Essen, geb. Lochem 18.02.1804, ged. Lochem 26.02.1804, overl. Lochem 09.03.1870, d.v. Willem van Essen, dagloner, en Hendrika Nukker, dagloonster.

Uit dit huwelijk (vader ook van Zuilekum):

1.                   Marinus van Zuilekom, geb. Lochem 06.02.1827, kleermaker, overl. Lochem 03.01.1891, tr. Lochem 23.12.1851 Christina Staverman, geb. Borculo 31.12.1830, dienstbaar (1851), naaister (1905), overl. Lochem 06.02.1905, d.v. Gerardus Staverman, stalknecht, dagloner, en Harmina Aleida Eeftink, dagloonster.

2.                   Willem van Zuilekom, geb. Lochem 10.02.1829|b|, kleermaker, overl. Lochem 10.02.1917, tr. Lochem 29.04.1859 Geertrui Johanna Harkink, geb. Lochem 30.03.1834, dienstbaar (1859), overl. Lochem 15.12.1912, d.v. Albert Harkink, looiersknecht, dagloner, en Teune Bultman.

3.                   Hendrik Jan van Zuilekum|c|, geb. Lochem 23.04.1832, kleermaker (1861), leerlooiersknecht (1866), landbouwer (1879), overl. Lochem 16.02.1908, tr. 1e Lochem 26.07.1861 Johanna Beltman, geb. Borculo 09.09.1837, dienstmeid (1861), overl. Lochem 30.07.1865, d.v. Jan Hendrik Beltman en Egberdina Dieperink; tr. 2e Lochem 02.11.1866 Janna Nijenhuis, geb. ca. 1826, overl. Herike (Markelo) 24.04.1879, d.v. Berend Nijenhuis en Hendrika Heitbrink; tr. 3e Markelo 28.06.1879 Hendrika Engelina Leeftink, geb. Diepenheim ca. 1857/1858, dienstmeid (1879), overl. Lochem 24.11.1917, d.v. Jan Leeftink, landbouwer, en Arendina Krebbers.

4.                   Willemina van Zuilekum|d|, geb. Lochem 29.09.1834, dienstbode (1869), overl. Lochem 16.12.1903, tr. Lochem 14.05.1869 Berend Beltman, geb. Exel (Lochem) 13.05.1837, landbouwer, overl. Lochem 13.03.1914, z.v. Garrit Jan Beltman, landbouwer, en Janna Snitseler.
     BB tr. 1e Lochem 11.12.1863 Hendrika Wilhelmina Nekkers, geb. Verwolde 29.08.1839, dienstbode (1863), overl. Lochem 05.12.1865, d.v. Antonij Nekkers, tuinman, en Janna Lieverink.

5.                   Anneken van Zuilekom, geb. Lochem 12.06.1837; volgt [13].

6.                   Engelina van Zulekom, geb. Lochem 17.07.1840|a|, overl. Lochem 12.02.1903, tr. Lochem 11.12.1863 Hendrik Jan Assink, geb. Lochem 28.01.1841, timmerman, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 25.10.1908, z.v. Albert Jan Asssink, dagloner, looiersknecht, en Derkje Hoefman.

7.                   Willem Jan van Zuilekom, geb. Lochem 04.02.1844, overl. Lochem 08.12.1846.

8.                   Willem Jan van Zuilekom, geb. Lochem 03.09.1849, overl. Lochem 15.02.1854.

 

Noten: |a| vader van Zulekom; |b||c||d| vader van Zuilekum.

 

[28] Hendrik Wormgoor, ged. Neede 10.08.1800, timmerman (1825,1866), overl. Neede 07.01.1887, z.v. Jan Derk Wormgoor, timmerman, en Aaltjen Nijhuis; tr. Borculo 10.03.1825

[29] Geesken Huiskers, geb. Borculo ca. 1802/1803, werkster (1825,1829), overl. Neede 13.07.1871, d.v. Hendrik Huiskers, dagloner, en Aaltjen ten Harkel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Jan Wormgoor, geb. Borculo 10.07.1825, timmerman, overl. Utrecht 27.10.1910, tr. Zutphen 05.11.1856 Mechteld Kiliam, ook Kilian, geb. Zutphen 31.07.1827, dienstmeid (1856), overl. Utrecht 20.04.1914, d.v. Johannes Kiliam, kleermaker, en Hendrika Harmsen.

2.                   Johanna Derksken Wormgoor, geb. Borculo 10.10.1827, dienstmeid (1857), overl. Neede 17.05.1887, tr. Borculo 05.08.1857 Harmen Stroekman, geb. Borculo 19.06.1819, wever (1857), landbouwer (1900), overl. Neede 22.09.1900, z.v. Berend Stroekman, dagloner, arbeider, en Hendrika Wonnink.

3.                   Arend Jan Wormgoor, geb. Borculo 17.12.1829, timmerman, overl. Halle (Zelhem) 18.04.1903, tr. Zutphen 04.05.1859 Berendina Hoefman, geb. Ruurlo 05.12.1832, dienstmeid (1859), overl. Halle (Zelhem) 24.04.1891, d.v. Reind Hoefman, daghuurder, en Maria Kamperman.

4.                   Harmanus Wormgoor, geb. Haarlo (Borculo) 23.06.1832, timmerman, overl. Zutphen 12.01.1913, tr. 1e Gorssel 06.11.1857 Derkjen Johanna Jansen, geb. Eefde (Gorssel) 14.08.1837, dienstmeid (1857), overl. Zutphen 31.08.1877, d.v. Berend Jansen, dagloner, tuinman, en Hendrika Mestland; tr. 2e Zutphen 14.08.1878 Willemina Uiterwijk, geb. Zutphen 29.11.1844, dienstbode (1878), overl. Zutphen 27.09.1913, d.v. Geugjen Uiterwijk, schipper, en Berendina Maekenteijer.

5.                   Berend Jan Wormgoor, geb. Haarlo (Borculo) 03.01.1835, timmermansknecht (1866), landbouwer (1905), overl. Eefde (Gorssel) 04.03.1905, tr. Gorssel 17.03.1866 Aaltjen Jansen, geb. Eefde (Gorssel) 25.05.1841, wegwachteresse (1866), overl. Eefde (Gorssel) 24.09.1916, d.v. Berend Jansen, dagloner, tuinbaas, en Hendrika Mestland.

6.                   Jan Wormgoor, geb. Haarlo (Borculo) 09.06.1837, daghuurder (jan1864), timmermansknecht (sep1864), overl. Haarlo (Borculo) 15.09.1864|a|, tr. Zutphen 06.01.1864 Johanna Hesselink, geb. Rhienderen (Brummen) 16.11.1836, dienstmeid (1864), overl. Zutphen 04.09.1864, d.v. Hendrik Jan Hesselink, kleermaker, en Johanna Hissink.

7.                   Aaltjen Wormgoor, geb. Haarlo (Borculo) 02.06.1840, overl. Haarlo (Borculo) 25.04.1843.

8.                   Garrit Hendrik Wormgoor, geb. Haarlo (Borculo) 03.12.1842; volgt [14].

9.                   Aaltjen Wormgoor, geb. Haarlo (Borculo) 17.04.1845, overl. Haarlo (Borculo) 12.08.1858.

10.               Jan Hendrik Wormgoor, geb. Haarlo (Borculo) 24.12.1847, weversbaas, overl. Neede 30.11.1929, tr. Neede 24.11.1871 Klaasdina Bieleman, geb. Wilp 12.01.1845, dienstmeid (1871), overl. Neede 28.04.1893, d.v. Jan Bieleman, daghuurder, landbouwer, en Jannetje de Wilde.

 

Noten: |a| per abuis wedr Hendrika Hesselink (overl.akte Neede 1863 no.66).

 

[30] Garrit Hondorp, ged. Ruurlo 04.12.1808, boerenknecht (1842), daghuurder (1843), landbouwer (1846), daghuurder (1849,1856), strodekker (1858), overl. Neede 28.08.1861, z.v. Jan Hondorp en Geertrui Halfman, daghuurster (1842); tr. Ruurlo 11.02.1842

[31] Henders Deeskers, geb. Neede 08.05.1819, dienstmeid (1842), d.v. Harmen Deeskers, wever, en Berendina Krooshof.

Uit dit huwelijk (moeder ook Deesker):

1.                   Janna Hondorp, geb. Ruurlo 23.06.1843; volgt [15].

2.                   Harmanus Hondorp, geb. Ruurlo 08.04.1846, wever, tr. Neede 12.05.1871 Henders ten Hoopen, geb. Neede 05.04.1849, dienstmeid (1871), d.v. Gerrit Jan ten Hoopen, wever, en Arendina Kuijpers.

3.                   Gerhard Hondorp, geb. Ruurlo 24.01.1849.

4.                   Berend Hondorp, geb. Ruurlo 04.08.1852, overl. Noordijk (Neede) 06.07.1862.

5.                   Jenneken Hondorp, geb. Ruurlo 13.01.1856.

6.                   Anthonij Hondorp, geb. Noordijk (Neede) 10.10.1858.

 


Bijlage A

 

[32] Garrit Jan Vaags, overl. Aalten 06.09.1793, begr. Aalten 10.09.1793; otr. 2e Aalten 03.03.1791, tr. Aalten 20.03.1791 Janna Woltering, overl. Aalten 28.03.1808, begr. Aalten 31.02.1808|b|; otr. 1e Aalten 09.03.1770

[33] Anna Christina van Coeverden, overl. Aalten 18.01.1790, begr. Aalten 22.01.1790.
     JW otr. 1e Aalten 09.08.1760|a| Barend te Gussinklo, overl. Aalten 08.05.1790, begr. Aalten 11.05.1790.

Uit het huwelijk Vaags-van Coeverden:

1.                   Harmen Jan Vaags, ged. Aalten 06.01.1771, borstelmaker, overl. Aalten 24.02.1842, otr. Aalten 06.05.1796|d|, tr. Aalten 28.05.1796 Hendrika Elisabeth Degenaar, ged. Aalten 22.01.1764|c|, overl. Aalten 12.05.1837, d.v. Hendrik Garrit Degenaar en Anna Elisabeth Mekkink.

2.                   Frederik Reinder Vaags, ged. Aalten 05.01.1772, timmerman, overl. Aalten 06.07.1839.

3.                   Barendina Hendrika Vaags, ged. Aalten 31.01.1773, ged. Aalten 07.02.1773.
= w.s. ‘een kint van Garrit J. Vaags’, overl. Aalten 04.04.1773, begr. Aalten 06.04.1773.

4.                   Hendrikus Vaags, ged. Aalten 18.01.1774, ged. Aalten 23.01.1774, overl. Aalten 18.04.1841, otr. Aalten 02.02.1810|e|, tr. Aalten 18.02.1810 Louisa Bernardina du Pré, ged. Doetinchem 22.07.1778, overl. Aalten 06.03.1837, d.v. Jesaias du Pré en Margareta Maria Bruinius.

5.                   Jan Vaags, geb. Aalten 27.08.1775, ged. Aalten 03.09.1775; volgt [16].

6.                   Garrit Vaags, ged. Aalten 25.06.1777, ged. Aalten 27.06.1777.
= w.s. ‘een kint van G. Jan Vaags’, overl. Aalten 18.01.1778, begr. Aalten 21.01.1778.

7.                   Garrit Vaags, ged. Aalten 28.06.1778, ged. Aalten 05.07.1778.
= w.s. ‘een kint van G.J. Vaags’, overl. Aalten 28.01.1779, begr. Aalten 30.01.1779.

8.                   Garrit Vaags, ged. Aalten 02.04.1780, ged. Aalten 05.03.1780; volgt [20].

9.                   Johannes Vaags, ged. Aalten 02.12.1781, ged. Aalten 02.12.1781, overl. Harderwijk 27.03.1847, tr. Jannetje van Beekhuijsen, geb. Harderwijk ca. 1778, overl. Harderwijk 29.02.1852, d.v. Jacob Jansen van Beekhuijsen en Betje Willems.

10.                Pieternella Berendina Vaags, ged. Aalten 01.04.1783, ged. Aalten 02.04.1783.
= w.s. ‘een kint van Garrit J. Vaags’, overl. Aalten 20.06.1784, begr. Aalten 22.06.1784.

11.                Peter Vaags, geb. Aalten ca. 1785, kuiper, tr. Borculo 27.02.1813 Johanna Geertruid van Dassen, Janna Geertruit, geb. Borculo 26.02.1781, ged. Borculo 04.03.1781, overl. Borculo 07.10.1865, d.v. Willem van Dassen en Engele Forkink.

12.                Bernardus Vaags, geb. Aalten 31.07.1787, ged. Aalten 05.08.1787; volgt [22].

13.                Willem Vaags, ged. Aalten 25.12.1788, ged. Aalten 28.12.1788, bakker, tr. Wisch 04.11.1824 Anna Willemina Maandag, ged. Hummelo 07.08.1785, d.v. Andries Maandag, timmerman, en Harmina Slotboom.
     AWM tr. 1e voor 1813 Gerrit Willem Arentzen overl. voor 1824.

 

Noten: |a| bruidegom Barent Gussenklo, bruid Johanna Wolterink; |b| Johanna Wolterink; |c| Degeners; |d| bruid Degener; |e| bruid Louwijsa Berendina Duppre.

 

[40] = [32]

[41] = [33]

 

[44] = [32]

[45] = [33]

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren