Geert Remmert Veldkamp (1907-1989)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien december 2018)

 


 

[1] Geert Remmert Veldkamp, geb. Rodeschool|a| (Uithuizermeeden) 07.09.1907, doctoraal Groningen 1935, promotie Delft 06.02.1963|b|, medewerker TH Delft (1948-1962), lector Delft (1962-1963), hoogleraar Eindhoven (1963-1977), overl. 16.09.1989, crem. Utrecht (Daelwijck) 20.09.1989, tr. Henderika Smeenge, geb. Beilen 14.12.1906, overl. Bilthoven 17.01.1996, crem. Utrecht (Daelwijck) 22.01.1996.

 

Noten: |a| destijds Roodeschool; |b| proefschrift: Curvature theory in plane kinematics; promotor: O. Bottema.

 

[2] Tienko Riender Veldkamp, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 29.05.1881, veldwachter (1907), rijksveldwachter (1912), overl. Groningen 12.09.1947, begr. Noordhorn 17.09.1947, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 04.01.1906

[3] Trijntje Sikkama, geb Kollumerpomp (Kollumerland en Nieuwkruisland) 29.08.1880, overl. Groningen 16.12.1956.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geert Remmert Veldkamp, geb. Rodeschool (Uithuizermeeden) 07.09.1907; volgt [1].

2.                   Antje Fokeltje Veldkamp, geb. Spijk (Bierum) 23.02.1912, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) xx.04.1992, tr. F. Botter, overl. Dokkum 1983.

 

[4] Geert Veldkamp, geb. Feerwerd (Ezinge) 03.05.1846, houthandelaarsknecht (1873), arbeider (1874), veldwachter (1881,1886), brugwachter (1916), overl. Enumatil (Leek) 20.01.1916, tr. Aduard 19.05.1873

[5] Fokeltje de Boer, geb. Aduard 24.11.1849, overl. Groningen 12.04.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Remmert Veldkamp, geb. Aduard 28.01.1874, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 11.11.1881.

2.                   Tienko Riender Veldkamp, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 29.05.1881; volgt [2].

3.                   Willem Anko Veldkamp, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 30.09.1886.

4.                   Jan Gerrit Sibrandus Veldkamp, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 30.09.1886, rijksklerk (1914), overl. Groningen 03.01.1946, tr. Grijpskerk 19.02.1914 Klazina de Haan, geb. Grijpskerk 02.01.1887, overl. Groningen 08.05.1940, d.v. Roel Jacobus de Haan, vleeshouwer, en Sijtske Veenstra.

 

[6] Evert Sikkama, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 08.11.1846, landbouwer (1872,1883), arbeider (1903), overl. Oldehove 01.01.1903, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 11.05.1872

[7] Antje Zuidersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 07.07.1846, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 20.02.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Sikkama, geb. Kollumerpomp (Kollumerland en Nieuwkruisland) 16.10.1875, overl. Bozum (Littenseradeel) 06.01.1951, begr. Rauwerd 10.01.1951, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 12.05.1900|a| Sape Miedema, geb. Wijns (Tietjerksteradeel) 09.03.1867, landbouwer, overl. Bozum (Baarderadeel) 04.11.1933, overl. 04.11.1933, z.v. Wierd Fokkes Miedema en Antje Sapes Douma.

2.                   Trijntje Sikkama, geb Kollumerpomp (Kollumerland en Nieuwkruisland) 29.08.1880; volgt [3].

3.                   Wietske Sikkama, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 15.04.1883, overl. Groningen 08.11.1950, begr. Rauwerd 13.11.1950.

 

Noten: |a| bruid in akte Sikkema, tekent met Sikkama (huw.akte Kollumerland en Nieuwkruisland 1900 no.22).

 

[8] Remmert Willems Veldkamp, geb. Garnwerd 06.11.1810, boerenknecht (1833), dagloner (1837,1850), arbeider (1873), tr. Winsum 23.05.1833

[9] Aafke Jans Hollander, geb. Feerwerd 06.09.1810, dienstmeid (1833), daglonersvrouw (1837), arbeidster (1873).

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Remmerts Veldkamp, geb. Feerwerd (Ezinge) ca. 1835, boerenknecht (1859), tr. Ezinge 25.06.1859 Martje Kooij, geb. Doezum|a| (Grootegast) 12.11.1836, dienstmeid (1859), dagloonster (1876,1877), overl. Obergum (Winsum) 25.09.1877, d.v. Eppe Jans Kooij, dagloner, landgebruiker, en Janna Eppes Luitjens.
     MK tr. 2e Winsum 12.07.1876 Berend Hammingh Raangs, geb. Bellingeweer (Winsum) 01.01.1834, dagloner (1859,1876), arbeider (1911), overl. Groningen 17.07.1911, z.v. Raang Klaassen Raangs, kastelein,dagloner, en Trijntje Egberts Hammingh.
     BHR tr. 1e Winsum 15.07.1859 Hindriktje Leseman, geb. Overgum (Winsum) 02.04.1835, dagloonster (1859), overl. Obergum (Winsum) 15.02.1876, d.v. Johan Hindrik Wilhelm Lesemann, dagloner, en Jantje Drewes Rikkerts.

2.                   Anneke Veldkamp, geb. Feerwerd (Ezinge) 07.09.1837, overl. Feernwerd (Ezinge) 07.02.1838.

3.                   Anneke Veldkamp, geb. Feerwerd (Ezinge) 01.08.1844, tr. Ezinge 31.10.1868 Jakob Bulthuis, geb. Oldehove 16.03.1846, boerenknecht (1868), dagloner (1889), overl. Warffum 13.12.1932, z.v. Aldert Hendriks Bulthuis en Martje Lammerts Abbring, arbeidster.
     JB tr. 2e Winsum 02.03.1889 Aaltje Sinneker, geb. Opende (Grootegast) 21.03.1832, dagloonster (1871,1872), huishoudster (1889), overl. Winsum 27.08.1916, d.v. Ubel Derks Sinneker, wever, dagloner, en Hendriktje Jans van Dijk, dagloonster.
     AS tr. 1e Grootegast 11.10.1852 Eije/IJje Siebes Buffinga, geb. Westerhorn (Grijpskerk) 30.06.1831|b|, arbeider (1861), overl. Niehove (Oldehove) 26.07.1861, z.v. Siebe Renses Buffinga, dagloner, en Frouktje Eijes Land, dagloonster; tr. 2e Oldehove 13.07.1871 Hendrik Mollema, geb. Oldehove 10.08.1827, boerenknecht (1853), dagloner (1871), z.v. Pieter Hendriks Mollema en Janna Harms Dijk.
     HM tr. 1e Oldehove 21.05.1853 Hiltje Pieter Mollema, geb. Oldehove 22.09.1831, dienstmaagd (1853), dagloonster (18659), overl. Oldehove 07.06.1869, d.v. Pieter Jans Mollema, arbeider, en Aafke Jans Naber, arbeidster.

4.                   Geert Veldkamp, geb. Feerwerd (Ezinge) 03.05.1846; volgt [4].

5.                   Jan Veldkamp, geb. Feerwerd (Ezinge) 01.10.1850, overl. Feerwerd (Ezinge) 28.05.1855.

 

Noten: |a| Lutjegast (huw.akte Ezinge 1859 no.16 en overl.akte Winsum 1877 no.49); |b| vader in akte en tekent met Buffenga.

 

[10] Riender de Boer, geb. Oostwold (Leek) 08.03.1818, schoenmaker (1846,1852), wegwerker (1873,1884), arbeider (1894), overl. Aduard 25.04.1904, tr. 2e Aduard 23.11.1874 Gezien Bos, geb. Den Ham (Aduard) 09.09.1834, dienstmeid (1874), overl. Aduard 24.09.1919, d.v. Enne Freerks Bos, arbeider, en Jantje Pieters Ellerie; tr. 1e Aduard 23.05.1846

[11] Trijntje Boekhoud, geb. Aduard 08.12.1813, overl. Aduard 01.03.1860.

Uit het huwelijk de Boer-Boekhoud:

1.                   Fokeltje de Boer, geb. Aduard 24.11.1849; volgt [5].

2.                   Gerrit de Boer, geb. Aduard 18.02.1852, hoefsmid bij het Eerste Regiment Huzaren (1884), overl. Leeuwarden 05.08.1932, tr. Deventer 21.02.1884 Anna Alberdina Mulder, geb. Deventer 04.04.1862, overl. Leeuwarden 17.04.1924, d.v. Jan Mulder, bouwman (1862), metselaar (1884), en Hendrika Rouwendal.

Uit het huwelijk de Boer-Bos (vader Reender):

3.                   levenloze zoon, Aduard 05.09.1875.

4.                   Enne de Boer, geb. Aduard 22.11.1876, overl. Aduard 26.10.1877.

5.                   Keunje de Boer, geb. Aduard 31.01.1879, overl. Aduard 16.02.1894.

 

[12] Magchiel Louws Sikkama, geb. Burum ca. 1802, landbouwer (1830,1851), overl. Munnekezijl 20.09.1867, tr. 1e Kollumerland en Nieuwkruisland 26.06.1822 Grietje Elzes Sikkema, geb. Kollum ca. 1802, boerin, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 01.08.1826, d.v. Elize Pieters Sikkema, landbouwer, en Sijke Tjerks Boersma; tr. 2e Kollumerland en Nieuwkruisland 30.07.1830

[13] Antje Siegers Dijkstra, geb. Burum ca. 1811, overl. Munnekezijl (Kollumerland en Nieuwkruisland) 07.08.1863.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wytske Sikkama, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 03.10.1831, overl. (‘eene langdurige sukkeling’) Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 10.08.1855.

2.                   Betske Sikkama, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 24.07.1841, overl. Leeuwarden 22.06.1921, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 23.06.1866 Pieter de Boer, geb. Ternaard (Westdongeradeel) 07.07.1840, overl. voor 1921, z.v. Reinder de Boer en Rientje Rintjes Reinsma.

3.                   Pieter Sikkama, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 06.02.1844, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 04.01.1894, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 23.10.1884 Angenietje de Vries, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 10.11.1848, overl. voor 1894, d.v. Harm Rinderts de Vries en Antje Petrus van der Werf.

4.                   Evert Sikkama, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 08.11.1846; volgt [6].

5.                   Johannes Sikkama, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 15.09.1848, overl. Burum/Munnekezijl (Kollumerland en Nieuwkruisland) 12.09.1868.

6.                   Ebbe Sikkama, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 28.07.1851, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 11.09.1882, tr. Kollumerland 11.11.1880 Zijke van der Horn, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 14.03.1841, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 19.03.1923, d.v. Auke Timens van der Horn en Grietje Kloosterman.
     ZvdH tr. 2e Kollumerland en Nieuwkruisland 18.08.1883 Meindert Veldinga, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 03.12.1828, vleeshouwer (1858), koopman (1883), overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 20.02.1915, z.v. Johannes Meinderts Veldinga en Janke Jaspers van der Haak.
     MV tr. 1e Kollumerland en Nieuwkruisland 22.05.1858 Aukje Wobbes Reitsma, geb. Augsbuurt (Kollumerland en Nieuwkruisland) 26.09.1830, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 30.07.1873, d.v. Wobbe Berends Reitsma en Lijsbert Jans van de Lune.

 

[14] Jelle Hendriks Zuidersma, geb. Visvliet (Grijpskerk) 05.05.1814, boerenknecht (1840), gardenier (1841), landbouwer (1843,1872), overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 06.06.1880, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 16.05.1840

[15] Trijntje Heines Beiboer, geb. Kollum (Kollumerland) 01.02.1817, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 03.05.1862.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ytje Zuidersma, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 02.07.1841, overl. Loppersum 14.11.1933, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 22.10.1859 Johannes Egberts Conradi, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 29.09.1833, onderwijzer te Burum (1859), overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 27.12.1908, z.v. Egbert Johannes Conradi en Janke Pieters Jager.

2.                   Heine Zuidersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 17.06.1843, landbouwer (1869), tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 22.05.1869 Anna Klaver, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 19.05.1846, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 01.05.1910, d.v. Jitze Jacobs Klaver en Grietje Kornelis Sikkema.

3.                   Antje Zuidersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 07.07.1846; volgt [7].

4.                   Hendrik Zuidersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 09.10.1853, landbouwer (1878), tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 02.11.1878 Aukje Sjoerdstra, geb. Ee (Oostdongeradeel) 12.11.1842, d.v. Sape Baukes Sjoerdstra en Tietje Jans Wilman.

5.                   Akke Zuidersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 06.01.1855, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 28.04.1855.

 

[16] Willem Brands Veldkamp, geb. Feerwerd 28.09.1783, dagloner (1818,1840), boerenarbeider (1851), overl. Feerwerd (Ezinge) 16.06.1857, z.v. Brand Veldkamp, landbouwer, en Anje Willems, landbouwster, tr.

[17] Geertje Remmerts Kersaan, geb. Garndwerd 12.08.1784, dagloonster, overl. Feerwerd (Ezinge) 08.07.1846, d.v. Remmert Derks Kersaan, dagloner, en Jantje Jakobs, dagloonster. [Obergum 1833]

Uit dit huwelijk:

1.                   Remmert Willems Veldkamp, geb. Garnwerd 06.11.1810; volgt [8].

2.                   Siebrand Willems Veldkamp, geb. ca. 1813, boerenknecht (1837), dagloner (1840), overl. Schouwerzijl (Leens) 23.07.1840, tr. Leens 18.05.1837 Dieuwerke Jans Bos, geb. Zoutkamp ca. 1809, dienstmeid (1837), dagloonster (1848), overl. Mensingeweer (Leens) 24.01.1848, d.v. Jan Derks Bos, schipper, en Trienje Jans Bos.

3.                   Willem Veldkamp, geb. Klein Garnwerd (Winsum) 19.02.1818, veldwachter (1851), dienaar van policie (1866), plantsoenwachter (1910), overl. Tiel 09.02.1910, tr. 1e Nijmegen 10.05.1851 Anna Christina Margaretha van Aalst, geb. Nijmegen 24.12.1823, dienstmeid (1851), overl. Tiel 30.07.1865, d.v. Christiaan Johannes van Aalst, doodbeambte, en Anna Geertruida Roukens; tr. 2e Tiel 07.04.1866 Kaatje Beekman, geb. Buren 12.02.1840, d.v. Hendrik Beekman, beorenknecht (1840), landman (1860), en Geisje Rombout.

4.                   Anje Willems Veldkamp, geb. Garnwerd 22.07.1821, dienstmeid (1851), dagloonster (1883), overl. Winsum 23.06.1883, tr. Winsum 19.05.1851 Aaldrik Meertens Evenhuis, geb. Oostum (Ezinge) 09.10.1821, landbouwersknecht (1851), dagloner (1893), overl. Winsum 03.12.1893, z.v. Meerten Roelfs Evenhuis, dagloner, en Annechien Aaldriks de Vries.

5.                   Hendriktje Veldkamp, geb. Klein Garnwerd (Winsum) 11.05.1825, dagloonster (1846), tr. Ezinge 217.12.1845 Jan Jakobs Tempel, geb. Overgum 27.03.1820, boerenknecht (1845), arbeider (1846), overl. Obergum (Winsum) 14.05.1862, z.v. Jakob Jans Tempel (-1842), verwer, en Martje Jans Dijkhuizen (-1824).

 

[18] Jan Hindriks Hollander, geb. ca. 1786, arbeider (1812), dagloner, overl. voor 1833, tr.

[19] Anneke Jans, geb. Feerwerd 10.09.1783, dagloonster (1833), rentenierster (1855), overl. Feerwerd (Ezinge) 07.01.1858, d.v. Jan Willems en Anje Pieters; tr. 2e Ezinge 14.10.1830 Marten Willems Pettinga, geb. Garnwerd (Ezinge) 12.09.1802, boerenknecht (1828), dagloner (1830,1835), overl. Feerwerd (Ezinge) 13.11.1835, z.v. Willem Jans, dagloner, en Geertje Jans.
     MP tr. 1e Ezinge 06.10.1828 Anna Pieters Noordhoff, geb. Barwerd xx.04.1840|c| of Noordhorn 04.04.1804|d|, dienstmeid (1828), dagloonster (1829), overl. Feerwerd (Ezinge) 24.01.1829, d.v. Pieter Leufs Noordhoff (-1822), dagloner, en Jantje Johannes Zuidhof (-1822).

Uit dit huwelijk:

1.                   Aafke Jans Hollander, geb. Feerwerd 06.09.1810; volgt [9].

2.                   Pieterke Jans Hollander, geb. Feerwerd (Ezinge) 28.11.1812|a| of 24.02.1812|b|, dagloonster, overl. Feerwerd (Ezinge) 23.09.1873, tr. 1e Ezinge 30.07.1835 Hermannes Klasen Smit, geb. Wehe 02.10.1811, dagloner (1835), postschipper (1853), overl. Hoogkerk 31.05.1853, z.v. Klaas Kornelis Smit, dagloner, en Margaretha Harmannes, dagloonster; tr. 2e Ezinge 01.12.1855 Eppe Hoek, geb. Feerwerd 18.12.1811, boerenknecht (1841,1847), arbeider (1855), dagloner (1882), overl. Feerwerd (Ezinge) 07.12.1882, z.v. Klaas Jans Hoek, arbeider, en Foctie Eppes.
     EH tr. 1e Ezinge 20.05.1841 Evertje Derks Tromp, geb. Feerwerd 14.12.1808, boerenmeid (1841), dagloonster (1846), overl. Feerwerd (Ezinge) 22.05.1846, d.v. Derk Izebrands Tromp, schoenmaker, en Eelje Derks; tr. 2e Ezinge 31.12.1847 Angenietje Klasens van Dijken, geb. Saaksum (Oldehove) 07.05.1814, overl. Feerwerd (Ezinge) 19.07.1854, d.v. Klaas Wolberts Dijken, landbouwer, en Antje Jans Kieft, landbouwster.
     AKvD tr. 1e Leens 26.04.1839 Luitje Jakobs Bonninga, geb. Warfhuizen 08.03.1801, schipper (1828), winkelier (1839), overl. Schouwerzijl (Leens) 16.08.1845, z.v. Jacob Arends Bonninga, koopman, en Aaltje Luitjes Torrenga.
     LJB tr. 1e Leens 24.10.1828 Trientje Duurts Hekma, geb. Bellingeweer (Winsum) ca. 1805, winkelierster (1838), overl. Schouwerzijl (Leens) 02.08.1838, d.v. Duurt Klasens Hekma, landbouwer, en Jantje Jans, landbouwster.

 

Noten: |a| geb.akte Ezinge 1812 no.34; |b| huw.akte Ezinge 1835 no.7; |c| huw.akte Ezinge 1828 no.4; |d| overl.akte Ezinge 1829 no.2.

 

[20] Jan Rienders de Boer, geb. 1789, landbouwer (1817,1822), wagenaar (1825), koopman (1829), overl. Oldehove 07.02.1829, z.v. Riender Jans de Boer, landbouwer, en Nieske Jans, tr. Zuidhorn 11.05.1817

[21] Kunje Kornelis van der Wal, geb. Leegkerk (Hoogkerk) ca. 1794/1796, overl. Lagemeeden (Aduard) 13.02.1862, z.v. Kornelis Peters, landbouwer, en Sijpke Kornelis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Riender de Boer, geb. Oostwold (Leek) 08.03.1818; volgt [10].

2.                   Siepke Jans de Boer, geb. Zuidhorn 17.03.1820, landbouwster (1853), overl. Hoogemeeden (Aduard) 05.05.1853, tr. Aduard 29.12.1847 Abel Jans Kleima, geb. Oldehove ca. 1799, boerenknecht (1829), landbouwer (1834,1863), overl. Hoogemeeden (Aduard) 29.08.1872, z.v. Jan Harms Kleima, landbouwer, en Jouke Abels.
     AJK tr. 1e Oldekerk 16.04.1829 Dietje/Diewerke Ekkes Boersema, geb. Zuidhorn 26.10.1808, overl. Hoogemeeden (Aduard) 10.08.1835, d.v. Ekke Jans Boersema, landbouwer, en Louke Pieters Tillema.

3.                   Niessien de Boer, geb. Zuidhorn 24.12.1822, dienstmeid (1847), overl. Tolbert (Leek) 24.06.1899, tr. Aduard 20.05.1847 Jan Bos, geb. Tolbert (Leek) 10.07.1822, boerenknecht (1847), rentenier (1900), overl. Tolbert (Leek) 09.02.1900, z.v. Boeke Teunis Bos, arbeider, landgebruiker, en Albertje Jans Ywema.

4.                   Kornelis de Boer, geb. Zuidhorn 26.11.1825, schoenmakersknecht (1851), overl. Lagemeeden (Aduard) 11.02.1851.

 

[22] Gerrit Bartelds Boekhoud, geb. Aduard 08.02.1782, houtkoper (1812), koopman (1827,1832), overl. Aduard 13.01.1832, z.v. Barteld Gerrits Boekhold en Meentje Jans Rol, tr.

[23] Fokeltje Wridsers, geb. Den Ham (Aduard) ca. 1787, overl. Aduard 23.10.1855, d.v. Wridser Harkes, landbouwer, en Trijntje Jans, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wridser Gerrits Boekhold, geb. Aduard ca. 1808, bakkersknecht, overl. Aduard 24.06.1830.

2.                   Menne Gerrits Boekhold, geb. Aduard ca. 1810, smidsknecht, overl. Niehove (Oldehove) 27.12.1835.

3.                   Jan Gerrits Boekhold, geb. xx.01.1812, overl. Aduard 10.02.1812.

4.                   Trijntje Boekhoud, geb. Aduard 08.12.1813; volgt [11].

5.                   Jan Boekhoud, geb. Aduard 05.11.1816, bakkersknecht (1852), tr. Aduard 22.04.1852 Eva Coopsen, geb. Groningen 19.05.1831, overl. Nieuw Buinen (Borger) 02.06.1901, d.v. Lubertus Coopsen, schutter, kleermaker, en Trijntje Haan.

6.                   Mentje Boekhoud, geb. Aduard 30.11.1827, overl. Aduard 29.01.1832.

 

[24] Louwe Elzes Sikkama, geb. Kollum ca. 1761, landbouwer, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 10.09.1822, z.v. Elze Louws en Teetske Everts, tr. voor 1789

[25] Wytske Ebes Broersma, geb. Kollum ca. 1767, landbouwster (1822), rentenierster (1830,1844), overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 28.08.1844.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teetske Louwes Sikkama, geb. Burum 19.12.1789, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 10.06.1846, tr. Burum Munnekezijl 29.06.1806 Jother Balthazar de Boer, geb. Leeuwarden 07.12.1778, ged. Leeuwarden 20.12.1778, student Groningen 13.03.1797, predikant, overl. Leeuwarden 10.09.1863, z.v. Reinder Pieters de Boer en Alberdina Dirks de Haas.

2.                   Elze Sikkama, geb. Burum ca. 1792, boerenzoon (1812), koemelker (1819), jeneverstoker (1823), landgebruiker (1862), overl. Buitenpost (Achtkarspelen) 26.10.1873, tr. Achtkarspelen 01.10.1812 Antje Cornelis Kuipers, geb. Buitenpost ca. 1788, overl. Buitenpost 01.04.1879, d.v. Cornelis Durks Kuipers en Rinskje Lourens.

3.                   Jan Louwes Sikkama, geb. Burum ca. 1800, landbouwer, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 19.04.1859, tr. 1e Kollumerland en Nieuwkruisland 26.06.1822 Martjen Louwes Wiersma, geb. Augsbuurt ca. 1800, boerin, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 29.01.1829, d.v. Louwe Romkes Wiersma, landbouwer, assessor dezer grietenij (1822,1829), en Simke Tjeerds Rispens; tr. 2e Kollumerland en Nieuwkruisland 25.10.1832 Katje Gerlofs Holwerda, geb. Kollum ca. 1801, overl. voor 1859, d.v. Gerlof Jans Holwerda en Klaaske Klazes Jouwersma.

4.                   Magchiel Louws Sikkama, geb. Burum ca. 1802; volgt [12].

 

[26] Sieger Johannes Dijkstra, geb. ca. 1771, landbouwer (1830), raad der Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland, overl. Muntjezijl (Kollumerland en Nieuwkruisland) 27.06.1844, tr. voor 1806

[27] Beitske Pieters Sikkema, geb. 12.11.1786, overl. na 1844.                                                                                                                                                  

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Siegers Dijkstra, geb. Munnekezijl ca. 1806, boerin, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 14.02.1837, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 22.06.1826 Pieter Tjebbes Kits, geb. Nijehove 14.04.1799, overl. Munnekezijl (Kollumerland en Nieuwkruisland) 05.04.1889, z.v. Tjebbe Pieters Kits en Trijntje Simmes Keuning.
     PTK tr. 2e Kollumerland en Nieuwkruisland 01.11.1866 Aafke Harms Zeefstra, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 01.01.1817, overl. Munnekezijl (Kollumerland en Nieuwkruisland) 17.12.1890, d.v. Harm Gerbens Zeefstra, arbeider, en Ijtje Jannes van der Vlegel.

2.                   Trijntje Dijkstra, geb. Burum ca. 1808, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 04.03.1887, tr. 1e Kollumerland en Nieuwkruisland 26.02.1829 Pieter Klazes Bok, geb. Munnekezijl ca. 1807, grofsmid (1829), winkelier (1841), overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 27.05.1841, z.v. Klaas Bok en Korneluske Pieters; tr. 2e Kollumerland en Nieuwkruisland 12.05.1849 Simon Willems van der Molen, geb. Leeuwarden 24.09.1816, bakker, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 30.05.1870, z.v. Willem Willems van der Molen en Hiltje Innes Vonk.

3.                   Antje Siegers Dijkstra, geb. Burum ca. 1811; volgt [13].

4.                   Aaltje Siegers Dijkstra, geb. Burum ca. 1826, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 05.05.1849 Djurre Klazes Doedens, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 24.02.1824, landbouwer, z.v. Klaas Gurres Doedens en Trijntje Johannes Valks.

 

[28] Hendrik Johannes Zuidersma, geb. Surhuisterveen ca. 1775, landbouwer (1813,1814), koemelker (1815), landbouwer (1818,1832), overl. Visvliet (Grijpskerk) 12.03.1857, z.v. Johannes Hendriks Zuidema en Rikstje Wesselo, tr.

[29] Antje Jelles Boerema, geb. Pieterzijl ca. 1786, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 20.06.1853, d.v. Jelle Harms Boerema en Anna Johannes Sievers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rikstje Hendriks Zuidersma, geb. Visvliet ca. 1812, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 22.12.1889, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 21.09.1837 Eeuwe Ennes Wiersma, geb. Burum ca. 1805, landbouwer, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 24.11.1885, z.v. Enne Eeuwes Wiersma en Seike Jeltes Holwerda.

2.                   Johannes Hendriks Zuidersma, geb. Visvliet (Grijpskerk) 09.01.1813, koopman (1842,1859), overl. Visvliet (Grijpskerk) 23.05.1859, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 29.10.1842 Sara Klazes Vlieg, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 15.07.1823, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 28.01.1888, d.v. Klaas Pieters Vlieg en Johanna Wiersma.

3.                   Jelle Hendriks Zuidersma, geb. Visvliet (Grijpskerk) 05.05.1814; volgt [14].

4.                   Anna Hendriks Zuidersma, geb. Burum 18.05.1815, overl. Betterwird (Westdongeradeel) 06.04.1895, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 22.12.1837 Tjalling Rekker, geb. Aalsum (Oostdongeradeel) 26.07.1813, molenaarsknecht (1837), arbeider (1886), overl. Betterwird (Westdongeradeel) 04.09.1886, z.v. Trijntje Tjallings Rekker.

5.                   Froukje Hendriks Zuidersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 14.01.1818, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 14.03.1851, tr. Ferdwerderadeel 06.05.1847 Gerrit Kornelis Stelma, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) ca. 1817, broodbakker (1847), overl. Marrum (Ferwerderadeel) 10.12.1897, z.v. Kornelis Gerrits Stelma en Tjitske Boukes Dijkstra.

6.                   Cornelis Zuidersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 05.06.1819, boerenknecht (1844), landbouwer (1854), gardenier (1888), overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 24.07.1888, tr. 1e Kollumerland en Nieuwkruisland 04.05.1844 Grietje Jans Feringa, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 01.04.1820, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 20.08.1849, d.v. Jan Jeltes Feringa en Geeske Tjebbes Kits; tr. 2e Kollumerland en Nieuwkruisland 16.11.1854 Trijntje Hylkes Ploeg, geb. Visvliet (Grijpskerk) 06.09.1813, d.v. Hylke Tjeerds Ploeg en Trijntje Kornelis Postema.

7.                   Geert Zuidersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 19.08.1820, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 14.08.1822.

8.                   Harmen Hendriks Zuidersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 19.11.1821, boerenknecht (1850), gardenier (1874), overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 15.01.1874, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 11.05.1850 Saakjen Pieters Douma, geb. Westergeest (Kollumerland en Nieuwkruisland) 20.03.1819, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 09.04.1858, d.v. Pieter Johannes Douma, landbouwer, en Antje Ypes Zijlstra.

9.                   Bontje Zuidersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 13.09.1832, overl. Ooststellingwerf 30.01.1915, tr. Ooststellingwerf 07.06.1884 Pieter Jans van der Ploeg, geb. Haulerwijk 19.04.1858, overl. Ooststellingwerf 05.01.1933, z.v. Jan Pieters van der Ploeg en Wimke Jans Kazemier van den Berg.

 

[30] Heine Luitjens Beiboer, geb. Oudwolde ca. 1789, boerenarbeider (1817), rentenier (1867), overl. Burum (Kollumerland ca.) 24.03.1867, z.v. Luitjen Lulofs Beiboer en Trijntje Aukes, tr. 2e Achtkarspelen 05.04.1860 Trientje Willems Kuipers, geb. Kootstertille ca. 1802, boerin overl. Buitenpost (Achtkarspelen) 29.04.1866, d.v. Willem Kristiaan Kuipers en Frootje Gerrits Appelhof; tr. 1e Kollum 18.05.1815

[31] Yttje Klazes Rispens, geb. Burum  ca. 1789, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 06.11.1857, d.v. Klaas Rinzes Rispens en Akke Hendriks.

     TWK tr. 1e Achtkarspelen 15.05.1831 Gerrit Alberts Swart, geb. Buitenpost ca. 1780, overl. Buitenpost (Achtkarspelen) 03.04.1852, z.v. Albert Jacobs Swart en Sjoukjen Minnes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Akke Beiboer, geb. Kollum ca. 1816, overl. Kollumerland en Nieuwkruisland 30.10.1850, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 13.12.1832 Riekele Wesselius Ganzevoort, geb. Buitenpost ca. 1814, z.v. Wesselius Minderts Ganzevoort en Gettje Pieters Wiersma.

2.                   Trijntje Heines Beiboer, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 01.02.1817; volgt [15].

3.                   Klaas Beiboer, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 27.12.1817, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 12.03.1820.

4.                   Klaas Beiboer, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 26.03.1827, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 18.09.1827.

5.                    

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren