Maarten Verduin (1929-2004)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien juni 2023)

 


 

[1] Maarten Verduin, geb. Middelharnis 24.12.1929, lid EHR (1969-), lid College van Bestuur TH Eindhoven (1974-), overl. Eindhoven 17.04.2004|c|.
 

     «In een besloten gedeelte van zijn vergadering van 4 november heeft de Hogeschoolraad ing. Maarten Verduin (44) gekozen tot lid van het college van Bestuur.  Ing. Verduin zal per 1 januari ir. W.J.M. Senden opvolgen, wiens ambtstermijn op die datum verstreken zal zijn.  Ing. Maarten Verduin werd op 24 december 1929 in Middelharnis geboren.  Na in 1949 het diploma h.b.s.-B te hebben behaald, volgde hij de 1-jarige lnterne Technische Opleiding van de N. V. Philips tot fysisch assistent.  Vervolgens legde hij het examen radiotechnicus van het N.R.G. af en volgde hij twee interne Philips-cursussen, t.w. Inleiding tot de Bedrijfsleer en Praktische Hogere Wiskunde; ook nam hij gedurende 3 jaar deel aan de cursus voor wetenschappelijk rekenaar A en aan de 1-jarige cursus Digitale Technieken van het Philips Hoger Beroepsonderwijs.  Sedert 1970 is hij Register Ingenieur.  Na zijn militaire dienst was ing. Verduin gedurende een jaar leerling-tekenaar bij het Legerbruggen- en Vaartuigenpark.  Van 1952 tot 1958 was hij assistent op het Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips en van 1958 tot 1961 achtereenvolgens projectleider Kern reactor-instrumentatie en chef meetkamer Wetenschappelijke Appareten bij de Hoofdindustriegroep P.I.T. van Philips.  Van 1961 tot 1972 was het nieuwe lid van het college van Bestuur technisch ambtenaar (I) en technisch hoofdambtenaar (I) bij de afdeling der Werktuigbouwkunde.  Sedert 1972 is hij als wetenschappelijk medewerker I opgenomen in het wetenschappelijke-rangenstelsel, mede op voordracht van een commissie, bestaande uit prof. ir. A. Horowitz (afd. W., T.H.E.), prof. dr. G. Klein (afd. E., T.H.D. - thans staatssecretaris), prof. dr. J.J. Zaalberg van Zelst (afd. E., T.H.E.) en dr. J.A. Poulis (afd. N., T.H.E.).  Van de hand van ing. M. Verduin verscheen een twintigtal publikaties in binnen- en buitenlandse vaktijdschriften.  Ing. M. Verduin is (nog) bestuurslid van de afdeling der Werktuigbouwkunde, lid en sedert kort voorzitter van de rekencommissie van de afdeling - en als zodanig ook lid van de centrale rekencommissie (C.R. E.K.) - en lid van de personeelscommissie van de afdeling.  Hij heeft tenslotte enkele externe bestuursfuncties bekleed, zoals het voorzitterschap van de A.B.V.A.-afdeling Eindhoven.  Hij is lid van de gemeentelijke W.S.W. (Wet op Sociale Werkeloosheid)-commissie.»    TH Berichten 17 (11) van 08.11.1974

 
[2] Johannis Verduin, geb. Middelharnis 24.05.1904, polderopzichter-machinist bij de Menheerse-polder, eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 1964|d|, overl. Middelharnis 23.11.1970, begr. Middelharnis (Alg.Bpl.) 26.11.1970, tr. Middelharnis 15.06.1928|b|
[3] Cornelia Vos, geb. Krabbendijk 05.04.1905, overl. Sommelsdijk 31.10.1995, begr. Sommelsdijk (Alg.Bpl. Vrederust) 03.11.1995.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maarten Verduin, geb. Middelharnis 24.12.1929|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Onze Eilanden 04.01.1930 (geboren Midelharnis: Maarten, z. van J. Verduin en C. Vos); |b| akte niet beschikbaar bij Family Search, mei’23; |c| Eindhovens Dagblad 20.04.2004 & Eilanden-nieuws: Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag 27.04.2004; |d| KB van 23.10.1964 no.59.

 

[4] Maarten Verduin, geb. Middelharnis 29.01.1878, arbeider (1898), overl. Middelharnis 12.06.1948, tr. Middelharnis 05.08.1898

[5] Jannetje Cornelia Albregts, geb. Middelharnis 01.06.1875, overl. Sommelsdijk 18.07.1960, begr. Middelharnis (Alg.Bpl. Vrederust) 22.07.1960.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Middelharnis 21.10.1898|d|.

2.                   Jan Verduin, geb. Middelharnis 19.12.1899, tr. Sommelsdijk 20.04.1928 Philippina Vijfhuizen, geb. Sommelsdijk 04.04.1902, d.v. Wouter Vijfhuizen en Maria Knape. [Middelharnis 1960,1970]

3.                   Arendje Verduin, geb. Middelharnis 17.06.1901, tr. Middelharnis 25.07.1924 Arend Smit, geb. Adrianus Smit en Cornelia Palingdood. [Middelharnis 1960,1970]

4.                   Johannis Verduin, geb. Middelharnis 24.05.1904; volgt [2].

5.                   Neeltje Verduin, geb. ca. 1907, tr. Middelharnis 17.02.1928 Izak Grootenboer, geb. Sommelsdijk 28.08.1902, z.v. Arie Grootenboer en Cornelia Hartog. [Sommelsdijk 1960 (niet vermeld in 1970)]

6.                   Roeland Verduin, geb. Middelharnis 1908|a|, tr. J. Troost. [Middelharnis 1960,1970].

7.                   zoon A. Verduin, tr. A. v.d. Velde. [Middelharnis 1960,1970]

8.                   zoon W. Verduin, tr. N. Schipper. [Axel 1960,1970]

9.                   dochter J.C. Verduin, tr. Joh. Slui. [Middelharnis 1960,1970]

10.               Jacob Cornelis Verduin, geb. Middelharnis 1916|b|. [Sommelsdijk 1960,1970]

 

Noten: |a| Maas- en Scheldebode 05.12.1908; |b| Vooruit: officieel nieuws- en advertentieblad voor Overflakkee en Goeree 21.06.1916; |d| aangifte door Jan Albregts {geschreven Albrechts} en Johannes Verduin, ooms van het kind (overl.akte Middelharnis 1898 no.52).

 

[6] Marinus Vos, geb. Scherpenisse 13.02.1881, boerenknecht (1904,1905), tr. Middelharnis 22.05.1903

[7] Maatje van den Berg, geb. Middelharnis 31.01.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Vos, geb. Krabbendijke 13.03.1904, tr. Sommelsdijk 08.08.1924 Frans Hartensveld, geb. Middelharnis 22.10.1900, z.v. Wouter Hartensveld en Leentje van der Sluis. [Hellevoetsluis 1970]

2.                   Cornelia Vos, geb. Krabbendijke 05.04.1905; volgt [3].

3.                   Johannes Vos, overl. Sommelsdijk 01.07.1914.

4.                   dochter E. Vos, tr. 1933 G. Jongejan. [Middelharnis 1970]

5.                   Gerritje Vos, tr. Sommelsdijk 17.11.1932 Danker Peeman, z.v. Danker Peeman en Lena van der Silk. [Middelharnis 1970]

6.                   dochter J. Vos, tr. van Wezel. [Middelharnis 1970]

7.                   dochter P. Vos, tr. C. Jongejan. [Middelharnis 1970]

 

[8] Jan Verduin, geb. Middelharnis 06.11.1828, arbeider (1857), overl. Middelharnis 14.03.1917, tr. Middelharnis 13.05.1857

[9] Neeltje van der Slik, geb. Middelharnis 15.12.1833, overl. Middelharnis 15.01.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Verduin, geb. Middelharnis 02.10.1858, overl. Middelharnis 11.11.1858.

2.                   Jan Job Verduin, geb. Middelharnis 16.10.1859, tr. Middelharnis 23.06.1882 Anthonia Beket, geb. Sommelsdijk 15.02.1859, d.v. Salomon Beket en Johanna Kransse.

3.                   Klaasje Verduin, geb. Middelharnis 07.01.1861, overl. Middelharnis 11.01.1941, tr. 1e Middelharnis 19.10.1888 Willem van den Hoek, overl. voor 1915, z.v. Cornelis van den Hoek en Cornelia van Ockenburg; tr. 2e Middelharnis 04.06.1915 Jan van den Hoek, geb. Middelharnis 15.02.1856, overl. Middelharnis 16.12.1929, z.v. Cornelis van den Hoek en Cornelia van Ockenburg, ook van Okkenburg.
     JvdH tr. 1e Middelharnis 10.04.1879 Grietha Grootenboer, geb. Sommelsdijk 20.07.1853, overl. Middelharnis 04.02.1889, d.v. Pieter Grootenboer en Adriana Verlee.

4.                   Johannis Verduin, geb. Middelharnis 16.12.1863, overl. Middelharnis 23.07.1865.

5.                   Johannis Verduin, geb. Middelharnis 30.01.1866, overl. Middelharnis 04.01.1867.

6.                   Jobje Verduin, geb. Middelharnis 27.11.1867, tr. Middelharnis 14.06.1889 Klaas Kieviet, geb. Sommelsdijk 23.01.1867, z.v. Jacob Kieviet en Neeltje van der Sluis.

7.                   Johannis Verduin, geb. Middelharnis 10.01.1870, overl. Middelharnis 17.09.1870.

8.                   Arendje Verduin, geb. Middelharnis 12.02.1872, overl. Middelharnis 13.10.1872.

9.                   Johannes Verduin, geb. Middelharnis 26.11.1873, arbeider (1898), overl. Middelharnis 02.12.1942, tr. Middelharnis 04.01.1924 Jannetje Buth, geb. Middelharnis 19.11.1876, overl. ’s-Gravenhage 19.06.1965, d.v. Nicolaas Buth en Anna Rooij.

10.               Elizabeth Verduin, geb. Middelharnis 10.07.1876, overl. Middelharnis 20.08.1876.

11.               Maarten Verduin, geb. Middelharnis 29.01.1878; volgt [4].

 

[10] Roeland Aalbregts, geb. Middelharnis 05.08.1830, bouwknecht (feb1862), landbouwer (nov1862), overl. Middelharnis 11.04.1905, tr. Ooltgensplaat 15.02.1862|a|

[11] Arentje van Veen, geb. Ooltgensplaat 14.12.1840, overl. Middelharnis 04.10.1911.

Uit dit huwelijk (vader Albregts, moeder ook Arendje):

1.                   levenloze dochter, Ooltgensplaat 17.11.1862|b|.

2.                   Jan Albregts, geb. Ooltgensplaat 30.11.1863, arbeider (1898), tr. Sommelsdijk 19.03.1885 Lijntje Driece, d.v. Bastiaan Driece en Maria Blok.

3.                   Adam Albregts, geb. Ooltgensplaat 28.10.1866, tr. Middelharnis 28.11.1890 Martha Verhage, d.v. Jacob Verhage en Neeltje de Waard.

4.                   Jacob Cornelis Albregts, geb. Ooltgensplaat 26.09.1869, overl. Middelharnis 16.08.1938, tr. Middelharnis 14.04.1893 Sara Peeman, geb. Sommelsdijk 06.02.1872, overl. Middelharnis 20.07.1932, d.v. Beschier Peeman en Maartje van der Have.

5.                   Jannetje Cornelia Albregts, geb. Middelharnis 01.06.1875|c|; volgt [5].

6.                   Frans Albregts, geb. Middelharnis 12.01.1878, overl. Middelharnis 09.11.1882.

7.                   Arend Albregts, geb. Middelharnis 19.12.1880, tr. Middelharnis 05.06.1908 Burgje Auperlé, overl. Middelharnis 19.02.1942, d.v. Leendert Auperlé en Arendje Boon.

8.                   Frans Albregts, geb. Middelharnis 12.08.1884, tr. Sommelsdijk 22.01.1909 Pieternella van der Waal, d.v. Leendert van der Waal en Geertrui Grootenboer.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Aalbregts, tekent met Albregts (huw.akte Ooltgensplaat 1862 no.4); |b| vader in akte Aalbregts, tekent met Albregts (overl.akte Ooltgensplaat 1862 no.64); |c| vader Albregts, moeder Arendje (geb.akte Middelharnis 1875 no.57).

 

[12] Johannis Vos, geb. Scherpenisse 21.08.1853, landbouwer (1879), arbeider (1881,1892), veldarbeider (1911,1917), overl. Krabbendijke 29.03.1931, tr. Scherpenisse 13.06.1879

[13] Maria Kievit, geb. Scherpenisse 07.11.1851, overl. Krabbendijke 14.11.1928, d.v. Marinus Kievit en Maria Kloet.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jozua Vos, geb. Scherpenisse 04.12.1879, overl. Scherpenisse 15.06.1886.

2.                   Marinus Vos, geb. Scherpenisse 13.02.1881; volgt [6].

3.                   Maria Francina Vos, geb. Scherpenisse 09.03.1882, overl. Scherpenisse 21.02.1882.

4.                   Abraham Marinus Vos, geb. Scherpenisse 25.02.1883, overl. Scherpenisse 20.06.1886.

5.                   Johannis Jozua Vos, geb. Scherpenisse 09.07.1884, veldarbeider, tr. Krabbendijke 21.12.1911 Adriana Versprille, geb. Krabbendijk 14.08.1890, veldarbeidster, overl. Krabbendijke 06.02.1954, d.v. Jacob Versprille, veldarbeider, en Kornelia Meeuwsen.

6.                   Neeltje Francina Vos, geb. Scherpenisse 04.03.1886|a|, overl. Scherpenisse 10.03.1886

7.                   Maria Vos, geb. Scherpenisse 04.03.1886|b|, overl. Scherpenisse 16.03.1886.

8.                   Maria Francina Vos, geb. Scherpenisse 20.03.1888, overl. Scherpenisse 04.05.1890.

9.                   Jozua Abraham Vos, geb. Scherpenisse 16.11.1890, overl. Scherpenisse 06.01.1891.

10.               Maria Francina Vos, geb. Scherpenisse 08.03.1892, overl. Goes 05.05.1962, tr. Krabbendijke 01.02.1917 Abraham Mieras, geb. Yerseke 25.12.1893, veldarbeider, overl. Krabbendijke 26.06.1964, z.v. Marinus Jacob Mieras, arbeider, en Jacoba Noussen.

 

Noten: |a| geboren des morgens te twee ure (akte no.7); |b| geboren des morgens te drie ure (akte no.8).

 

[14] Pieter van den Berg, geb. Middelharnis 07.01.1849, overl. voor 1935, tr. Sommelsdijk 27.04.1871

[15] Cornelia Schol, geb. Sommelsdijk 17.02.1850, overl. Sommelsdijk 11.03.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth van den Berg, geb. Middelharnis 20.01.1874, tr. Middelharnis 14.06.1895 Jan Lodder, z.v. Jan Lodder en Johanna Bakker.

2.                   Lieven van den Berg, geb. Middelharnis 12.04.1876, tr. Middelharnis 09.12.1898 Maria Aupperlee, geb. Middelharnis 20.02.1876, d.v. Johannis Aupperlee en Maatje Troost.

3.                   Gerritje van den Berg, geb. Middelharnis 08.07.1877, overl. Middelharnis 30.08.1877.

4.                   Maatje van den Berg, geb. Middelharnis 31.01.1879; volgt [7].

5.                   Gerritje van den Berg, geb. Middelharnis 21.10.1882, tr. Middelharnis 02.06.1905 Leendert van der Waal, z.v. Dimmes van der Waal en Teuntje Both.

6.                   Jan van den Berg, geb. Middelharnis 24.08.1884, overl. Middelharnis 12.02.1888.

7.                   Jacob van den Berg, geb. Middelharnis 31.12.1885, overl. Middelharnis 07.08.1886.

8.                   Pietertje van den Berg, geb. Middelharnis 29.10.1887, tr. Middelharnis 26.07.1912 Hendrik Viskil, geb. Middelharnis 26.08.1887, z.v. Willem Viskil en Pietronella Hollaar, ook Pieternella.

9.                   Jan van den Berg, geb. Middelharnis 15.02.1889, tr. Sommelsdijk 27.09.1918 Elizabeth Cornelia Breeman, geb. Sommelsdijk 25.08.1891, d.v. Cornelis Breeman en Hiltje Koster.

 

[16] Jan Verduijn, geb. Middelharnis ca. 1796, arbeider (1817), karreman (1857), overl. Middelharnis 16.09.1859|a|, z.v. Job Verduijn en Jannetje Hubertse Koster (zie Bijlage A); tr. 2e Middelharnis 16.09.1838 Maatje Buskop, overl. Middelharnis 16.10.1858, d.v. Pieter Buskop en Adriaantje van Eck; tr. 1e Middelharnis 29.08.1817

[17] Jobtje Mulder, geb. Sommelsdijk ca. 1792/1794, overl. Middelharnis 05.04.1838|b|, d.v. Iman Mulder (-1804) en Jannetje van Eck (-1801).

    MB tr. 1e Middelharnis 27.01.1815 Hendrik van der Valk, overl. Middelharnis 15.02.1831, z.v. Pieter van der Valk en Ida van Heemst.

Uit dit huwelijk (vader ook Verduin, moeder Jobje):

1.                   Job Verduijn, geb. Middelharnis 21.04.1818, overl. Middelharnis 09.09.1818.

2.                   Job Verduijn, ook Verduin, geb. Middelharnis 18.09.1819, overl. Middelharnis 19.10.1858.

3.                   Jannetje Verduijn, geb. Middelharnis 29.08.1823.

4.                   levenloos kind, Middelharnis 01.11.1824.

5.                   Jan Verduijn, ook Verduin, geb. Middelharnis 05.10.1825, overl. Middelharnis 13.12.1825.

6.                   Elizabeth Verduin, geb. Middelharnis 21.08.1827, overl. Middelharnis 11.09.1827.

7.                   Jan Verduin, geb. Middelharnis 06.11.1828; volgt [8].

8.                   Jakob Verduin, geb. Middelharnis 21.08.1835, overl. Middelharnis 07.06.1836.

9.                   Elizabeth Verduijn, ook Verduin, geb. Middelharnis 03.06.1831, overl. Middelharnis 06.10.1842.

10.               Huibertje Verduin, geb. Middelharnis 29.04.1833, overl. Middelharnis 27.12.1858.

 

Noten: |a| overledene Verduin (overl.akte Middelharnis 1859 no.63); |b| overledene Jobje, moeder Elizabeth de Bloeme {?}, e.v. Verduin (overl.akte Middelharnis 1838 no.22).

 

[18] Johannis van der Slik, tuinman (1857), overl. Middelharnis 02.04.1881, z.v. Maarten van der Slik en Arendje de Korte; tr. Middelharnis 26.04.1822

[19] Klaasje de Ruiter, overl. Middelharnis 28.05.1879, d.v. Willem de Ruiter en Trijntje Jelles.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje van der Slik, geb. Middelharnis 18.10.1822, overl. Middelharnis 21.07.1878, tr. Middelharnis 20.07.1845 Gerrit de Ruiter, z.v. Mattheus de Ruiter en Pietertje Pas.

2.                   Maarten van der Slik, geb. Middelharnis 11.07.1825, overl. Middelharnis 14.07.1891, tr. Sommelsdijk 01.05.1853 Cornelia Peekstok, d.v. Jacobus Peekstok en Johanna Korteweg.

3.                   Willem van der Slik, geb. Middelharnis 01.03.1828, overl. Stad aan ’t Haringvliet 23.07.1866, tr. Middelharnis 19.07.1850 Jacoba van Eck, d.v. Samuel van Eck en Geertruij van Geuns.

4.                   Mattheus van der Slik, geb. Middelharnis 13.02.1831, tr. Middelharnis 04.05.1863 Dirkje van Oostende, d.v. Dirk van Oostende en Maartje Robbe.

5.                   Neeltje van der Slik, geb. Middelharnis 15.12.1833; volgt [9].

6.                   Jillis van der Slik, geb. Middelharnis 18.03.1837, overl. Middelharnis 22.03.1838.

7.                   Jilles van der Slik, geb. Middelharnis 07.01.1840, overl. Rotterdam 11.02.1910, tr. Sommelsdijk 09.03.1866 Maatje Wielhouwer, geb. Sommelsdijk 06.11.1836, overl. Rotterdam 20.06.1914, d.v. Jacob Wielhouwer en Neeltje Kooman.

8.                   Beschier van der Slik, geb. Middelharnis 08.03.1842, overl. Middelharnis 23.04.1843.

 

[20] Jan Aalbregts, z.v. Frans Aalbregts en Cornelia van Dam; tr. Middelharnis 30.10.1823

[21] Jannetje Koning, overl. Middelharnis 14.03.1886, d.v. Roeland Koning en Martijntje Wafelbakker.

Uit dit huwelijk (vader ook Aalbrechts/Allebregts, moeder ook Kooning):

1.                   Frans Allebregts, geb. Middelharnis 19.04.1824,overl. Middelharnis 11.05.1824.

2.                   Frans Allebregts, geb. Middelharnis 28.05.1825.

3.                   Martijntje Aalbregts, geb. Middelharnis 09.01.1827, tr. Sommelsdijk 27.04.1855 Hermanus Krijgsman, overl. Middelharnis 27.11.1867, z.v. Pieter Krijgsman en Josina Wittekoek.

4.                   Roeland Aalbrechts, geb. Middelharnis 03.06.1829, overl. Middelharnis 15.06.1829.

5.                   Roeland Aalbregts, geb. Middelharnis 05.08.1830; volgt [10].

6.                   Cornelia Aalbrechts, geb. Middelharnis 01.02.1834, tr. Middelharnis 06.05.1858 Jacob van Eck, z.v. Gerrit van Eck en Kaatje Kanse.

7.                   Arendje Aalbregts, ook Aalbrechts, geb. Middelharnis 17.09.1837, overl. Middelharnis 18.01.1908, tr. Middelharnis 20.12.1867 Pieter van der Valk, z.v. Jacob van der Valk en Naria Magtegaal.

8.                   Francina Aalbregts, geb. Middelharnis 12.01.1841, overl. Middelharnis 11.08.1843.

 

[22] Adam van Veen, geb. Ooltgensplaat ca. 1802/1803, arbeider (1843), landbouwer (1862), overl. Kralingen 20.07.1878|a|, z.v. Simon van Veen en Arendje van Veggelen; tr. Ooltgensplaat 22.03.1834

[23] Johanna van der Veer, arbeidster (1843), overl. Ooltgensplaat 19.07.1877, d.v. Jacob van der Veer en Aaltje Mulder.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob van Veen, geb. Ooltgensplaat 26.06.1834, overl. Rotterdam 18.03.1915, tr. 1e Ooltgensplaat 23.06.1855 Sara Jacoba de Vries, geb. Ooltgensplaat 24.06.1835, overl. Ooltgensplaat 29.10.1859, d.v. Arij de Vries en Adriaantje van Merkenstein; tr. 2e Ooltgensplaat 04.07.1863 Anna de Buizer, geb. Eijerland (Texel) 26.03.1838, overl. (kraambed) Ridderkerk 07.10.1866, d.v. Teunis de Buizer, arbeider, en Lena de Bruin; tr. 3e Stad aan ’t Haringvliet 17.04.1869 Johanna Plokhooij, geb. Stad aan ’t Haringvliet 15.12.1844, overl. Rotterdam 20.09.1918, d.v. Pieter Plokhooij en Angenietje Ooms.
     JP tr. 1e Stad aan ’t Haringvliet 02.06.1866 Pieter Arensman, gerb. Stad aan ’t Haringvliet 09.12.1847, overl. Middelharbis 29.07.1866, z.v. Adrianus Arensman en Neeltje Domine.

2.                   Arendje van Veen, ook Arentje, geb. Ooltgensplaat 07.09.1836, overl. Ooltgensplaat 28.05.1837.

3.                   Arend van Veen, geb. Ooltgensplaat 24.06.1838, overl. Ooltgensplaat 28.07.1839.

4.                   Arentje van Veen, geb. Ooltgensplaat 14.12.1840; volgt [11].

5.                   levenloze dochter, Ooltgensplaat 07.10.1843.

6.                   Simon van Veen, geb. Ooltgensplaat 20.12.1845, overl. Ooltgensplaat 13.01.1846.

 

Noten: |a| moeder Arentje van Vechgelen (overl.akte Kralingen 1878 no.157).

 

[24] Josua Vos, geb. Oud-Vossemeer ca. 1791/1792, landman (1831), landbouwer (1849,1859), overl. Scherpenisse 06.03.1859, z.v. Nicolaas Vos en Johanna Dignussen Linthout; tr. 1e Scherpenisse 16.09.1831 Jacoba Wessels, geb. Princeland ca. 1800, landbouwster, overl. Scherpenisse 01.01.1849, d.v. Johannis Wessels en Johanna Tessers; tr. 2e Sint-Maartensdijk 18.07.1850

[25] Maria Fransina Laven, geb. Sint-Maartensdijk 18.09.1818, landbouwster, overl. Scherpenisse 30.01.1888, d.v. Adriaan Laven, (brood)bakker, en Neeltje Soeters; tr. 2e Scherpenisse 09.08.1860 Jacobus Locker, geb. Ellemeet 11.05.1829, boerenknecht (1860), landbouwer (1862,1907), overl. Scherpenisse 21.09.1907|a|, z.v. Marinus  Krijnse Locker, landbouwer, en Huigtje de Jonge, landbouwster.

     JW tr. 1e Bergen op Zoom 08.07.1825 Jacob de Bruijne, ookde Bruijn, geb. Nieuwerkerk ca. 1771, landman, overl. Westkerke (Scherpenisse) 10.06.1829, z.v. Cornelis Jakopse de Bruijne en Geerteruijt Janse.

Uit het huwelijk Vos-Wessels (moeder ook Wessel):

1.                   Marinus Vos, geb. Scherpenisse 31.01.1833, boerenknecht (1860), landbouwer (1898), overl. Scherpenisse 16.06.1898, tr. Scherpenisse 13.04.1860 Maria Elena Bijnagte, geb. Scherpenisse 04.08.1833, landbouwster, overl. Scherpenisse 27.11.1910, d.v. Marinus Bijnagte en Cornelia Hage.

2.                   Jozua Vos, geb. Scherpenisse 26.11.1836, landbouwer (1873), arbeider (1881), overl. Poortvliet 20.12.1881, tr. Poortvliet 20.03.1873 Janna Bevelander, geb. Tholen 07.09.1839, overl. Poortvliet 05.03.1912, d.v. Cornelis Bevelander en Dingena Cornelia Slager.
     JB tr. 1e Poortvliet 07.09.1865 Jacobus Elenbaas, geb. Sint-Annaland 11.08.1843, korenmolenaarsknecht, overl. Poortvliet 28.04.1867, z.v. Jan Elenbaas en Janna van Ast.

3.                   Cornelia Maria Vos, geb. Scherpenisse 09.08.1839, overl. Kudelstaart (Aalsmeer) 18.03.1898, tr. Scherpenisse 22.03.1860 Marinus Pieter Tichelaar, geb. Sint-Maartensdijk 20.02.1837, boerenknecht (1860), werkman (1898), arbeider (1901), z.v. Cornelis Marinus Tichelaar en Jacomina Cornelia Moerland.
   MPT tr. 2e Haarlemmermeer 31.07.1901 Jannetje van Soest, geb. Woubrugge 21.02.1836, overl. Kudelstaart (Aalsmeer) 19.03.1904, d.v. Martinus van Soest, bouwman, en Heiltje Ouwens.
     JvS tr. 1e Aalsmeer 26.07.1894 Pieter Topsvoort, geb. Aalsmeer 02.07.1833, visser (1867), boomkweker (1894,1896), overl. Aalsmeer 17.10.1896, z.v. Pieter Topsvoort, scheepstimmerman (1833), schuitenmaker (1867), en Antje Been.
     PT tr. 1e Aalsmeer 10.03.1867 Neeltje Visser, geb. Aalsmeer 23.09.1833, overl. Aalsmeer 07.03.1892, d.v. Klaas Visser, teelman, en Aafje Droog.

4.                   Johanna Clazina Vos, geb. Scherpenisse 09.03.1842, winkelierster (1898), overl. Scherpenisse 21.04.1898, tr. Scherpenisse 04.07.1866 Isaac Kievit, geb. Kruiningen 27.09.1841, klompenmaker (1866), arbeider (1878), overl. Kruiningen 13.04.1878, z.v. Willem Jan Kievit, broodbakker, en Lena Jacoba Hagen.

Uit het huwelijk Vos-Laven (vader Jozua, moeder Maria Francina):

5.                   Neeltje Adriana Vos, geb. Scherpenisse 23.04.1852, overl. Oud-Vossemeer 03.10.1908, tr. Scherpenisse 25.04.1873 Cornelis Kievit (1850-1927), z.v. Marinus Kievit en Maria Kloet.

6.                   Johannis Vos, geb. Scherpenisse 21.08.1853; volgt [12].

7.                   Adriana Vos, geb. Scherpenisse 25.01.1856, overl. Sint-Maartensdijk 11.10.1935, tr. Scherpenisse 14.02.1878 Samuel Cornelis Muller, geb. Scherpenisse 23.05.1854, metselaar, overl. Sint-Maartensdijk 20.07.1896, z.v. Jan Muller, metselaar, en Maria Leeuwe.

8.                   Klazina Laurina Vos, geb. Scherpenisse 29.08.1857, overl. Scherpenisse 17.08.1903.

9.                   Jozua Vos, geb. Scherpenisse 14.09.1859, koetsier, overl. Goes 09.03.1937, tr. Kattendijke 29.09.1899 Cornelia van Dijke, geb. Wilhelminadorp (Kattendijke) 14.03.1867, naaister (1895), overl. Goes 25.05.1958, d.v. Jacob van Dijke, herbergier, en Pieternella Hector.
     CvD tr. 1e Kattendijke 09.10.1891 Johannes Pieter van Paassen, geb. Goes 14.05.1866, timmerman, overl. Goes 25.12.1895, z.v. Adriaan Marinus van Paassen, kleermaker, en Robberdina Johanna van den Bogaart.

Uit het huwelijk Locker-Laven (vader Lokker):

10.               Huigje Maria Lokker, geb. Scherpenisse 10.03.1862, overl. Scherpenisse 27.12.1872.

 

Noten: |a| Lokker (overl.akte Scherpenisse 1907 no.17).

 

[26] Marinus Kievit, ged. Scherpenisse 08.10.1809, slachtersknecht (1834), slachter (1835,1845), vleeshouwer (1846), veeschatter (1848,1851), vleeshouwer (1857,1890), overl. Scherpenisse 09.01.1890, z.v. Arend Kievit en Elizabeth Baarman; tr. Scherpenisse 14.02.1834

[27] Maria Kloet, geb. Sint-Maartensdijk 22.11.1811, overl. Scherpenisse 17.06.1897, d.v. Abraham Kloet, journalier (1811), en Cornelia van Hemert, landbouwster (1834).

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth Kievit, geb. Scherpenisse 04.03.1835, overl. Scherpenisse 21.11.1838.

2.                   Abraham Kievit, geb. Scherpenisse 27.06.1836, vleeshouwer, overl. Tholen 10.02.1909, tr. Scherpenisse 18.05.1860 Klazina Polderman, geb. Scherpenisse 27.06.1837, overl. voor 1909, d.v. Daniel Polderman, landbouwer, en Antonina Larooij.

3.                   Cornelia Klazina Kievit, geb. Scherpenisse 06.01.1838, overl. Scherpenisse 30.08.1874, tr. Scherpenisse 30.01.1863 Jacob Jansen, geb. Scherpenisse 26.10.1832, boerenknecht (1863,1874), arbeider (1888), overl. Scherpenisse 10.06.1888, z.v. Laban Kansen, landbouwer, en Adriana Bolier.

4.                   Arend Kievit, geb. Scherpenisse 19.04.1839, slager, overl. Scherpenisse 25.08.1917.

5.                   Pieter Kievit, geb. Scherpenisse 04.08.1840, slachter (1865), landbouwer (1913), overl. Scherpenisse 22.07.1913, tr. Scherpenisse 18.05.1865 Maria Samulina Hartog, geb. Poortvliet 30.05.1839, overl. Scherpenisse 14.01.1918, d.v. Adriaan Hartog, landbouwer, en Davida Hage.

6.                   Elisabeth Thomina Kievit, geb. Scherpenisse 17.01.1842, overl. Sint-Maartensdijk 04.03.1908, tr. Sint-Maartensdijk 26.08.1892 Gerard Lisseveld, geb. Sint-Maartensdijk 04.03.1838, landbouwer, overl. Sint-Maartensdijk 02.09.1912, z.v. Willem Gerard Lisseveld en Maatje Kaashoek.

7.                   Marinus Kievit, geb. Scherpenisse 20.12.1843, hulponderwijzer (1870), los werkman (1913), overl. Rotterdam 10.11.1913, tr. Oud-Vossemeer 14.04.1870 Geertje Maris, geb. Oud-Vossemeer 03.03.1847, overl. Rotterdam 08.10.1941, d.v. Gijsbrecht Cornelis Maris en Jacomina van Beek.

8.                   Jannetje Kievit, geb. Scherpenisse 14.05.1845, overl. Scherpenisse 19.01.1874, tr. Scherpenisse 08.02.1872 Dingenus de Wilde, geb. Scherpenisse 01.06.1846, boerenknecht (1872), landbouwer (1874,1895), overl. Rotterdam 25.10.1937, z.v. Cornelis de Wilde, landbouwer, en Janna Lena Hage.
     DdW tr. 2e Tholen 20.07.1882 Neeltje Uijl, geb. Poortvliet 17.01.1859, overl. Stavenisse 08.03.1895, d.v. Hermanus Uijl, landbouwer, en Dingena Kunst.

9.                   Leendert Kievit, geb. Scherpenisse 15.09.1846, boerenknecht (1870), landbouwer (1921), overl. Oud-Vossemeer 08.02.1921, tr. Oud-Vossemeer 27.10.1870 Maatje Izaaka van de Vate, geb. Oud-Vossemeer 07.11.1845, overl. Oud-Vossemeer 17.04.1928, d.v. Willem Marinus Frederik van de Vate, landman (1845), en Maatje Koolaard, landbouwster (1870).

10.               Hendrik Kievit, geb. Scherpenisse 23.04.1848, hulponderwijzer (1873), weesvader (1891), vader in het weeshuis (1920), overl. Goes 20.11.1920, tr. Scherpenisse 18.12.1873 Maria Anthonia Polderman, geb. Scherpenisse 30.03.1849, weesmoeder (1891), overl. Goes 24.04.1891, d.v. Daniel Polderman en Antonina Larooij.

11.               Cornelis Kievit, geb. Scherpenisse 10.02.1850, vleeshouwer (1873), slager (1908), overl. Oud-Vossemeer 30.04.1927, tr. Scherpenisse 25.04.1873 Neeltje Adriana Vos (1852-), d.v. Jozua Vos en Maria Francina Laven.

12.               Maria Kievit, geb. Scherpenisse 07.11.1851; volgt [13].

13.               Willem Kievit, geb. Scherpenisse 03.10.1857, vleeshouwer, overl. Scherpenisse 03.08.1942, tr. Scherpenisse 04.11.1880 Barbera de Graaf, geb. Scherpenisse 28.10.1858, dienstbode (1880), overl. Scherpenisse 17.01.1947, d.v. Jan de Graaf, schoenmaker, en Elisabeth Bolier.

 

[28] Gerrit van den Berg, geb. Dirksland 17.09.1817, visser (1844), ‘rechtsvermoeden van overlijden sedert 28.02.1865’|d|, z.v. Jannetje van den Berg; tr. Middelharnis 05.05.1844

[29] Lizabeth Oosterling, geb. Sommelsdijk 31.08.1822, overl. Middelharnis 12.03.1892|c|, d.v. Hendrik Oosterling en Pieternella de Vogel; tr. 2e Middelharnis 26.06.1868 Willem Buth, geb. Middelharnis 03.02.1833, overl. Middelharnis 27.02.1913, z.v. Klaas Buth en Jannetje van der Staal.
    WB tr. 1e Middelharnis 05.05.1859 Geertrui van der Waal, geb. Middelharnis 24.07.1835, overl. voor Middelharnis 25.11.1864, d.v. Pieter van der Waal en Maria Witvliet.

Uit dit huwelijk (moeder Elisabeth/Elizabeth):

1.                   Jan van den Berg, geb. Middelharnis 26.10.1844.

2.                   Pieter van den Berg, geb. Middelharnis 07.01.1849; volgt [14].

3.                   Leendert van den Berg, geb. Middelharnis 12.10.1852, overl. Middelharnis 02.02.1855.

4.                   Lena van den Berg, geb. Middelharnis 03.05.1857, overl. Rotterdam 21.05.1937, tr. Middelharnis 29.03.1878 Job Hollander, geb. Middelharnis 27.06.1854, overl. Rotterdam 28.01.1937, z.v. Matthijs Hollander en Neeltje Kattestaart.

5.                   Hendrik van den Berg, geb. Middelharnis 29.07.1861, overl. Middelharnis 03.07.1866.

6.                   Gerrit Jan van den Berg, geb. Middelharnis 15.07.1865, geb. Delft 06.10.1940|b|, tr. Sommelsdijk 28.04.1887 Hendrika Noordijk, geb. Middelharnis 07.11.1865, overl. Poortugaal 19.06.1954|a|, d.v. Meindert Noordijk en Maartje Vroegindeweij.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1954 fol.s067v; |b| ook overl.akte Rotterdam 1940 reg.s2 fol.018; |c| overledene Elizabeth; |d| vonnis Arr.Rb. Brielle 01.05.1868 met vergunning een ander huwelijk aan te gaan (huw.akte Middelharnis 1868 no.19).

 

[30] Lieven Schol, geb. Sommelsdijk 01.05.1816, overl. Sommelsdijk 14.12.1900, z.v. Jacob Schol en Aagje van Ochem; tr. Sommelsdijk 29.04.1838

[31] Maatje Bris, overl. Sommelsdijk 25.07.1900|a|, d.v. Sijbrand Bris en Pietertje Langstraten.

Uit dit huwelijk (moeder ook Brijs):

1.                   Jacob Schol, geb. Sommelsdijk 27.01.1839, tr. Sommelsdijk 17.04.1863 Cornelia Fouser, overl. Sommelsdijk 21.04.1926, d.v. Johanna Fouser.

2.                   Pietertje Schol, geb. Sommelsdijk 20.07.1840, overl. Sommelsdijk 26.10.1875, tr. Sommelsdijk 15.02.1872 Jacob Knape, geb. Sommelsdijk 07.09.1837, overl. Sommelsdijk 25.03.1920, z.v. Jan Knape en Arjaantje Holleman.
     JK tr. 2e Middelharnis 28.04.1876 Huberta Dubbeld, geb.Middelharnis 03.12.1846, overl. Sommelsdijk 14.02.1906, d.v. Bastriaan Dubbeld en Arendje Wittekoek.

3.                   Aagje Schol, geb. Sommelsdijk 08.09.1841, overl. Sommelsdijk 20.04.1861.

4.                   Sibrand Schol, ook Sijbrand, geb. Sommelsdijk 13.05.1843, overl. Sommelsdijk 20.03.1851.

5.                   Maatje Schol, geb. Sommelsdijk 23.11.1845, overl. Sommelsdijk 18.06.1847.

6.                   Adrianus Schol, geb. Sommelsdijk 06.01.1847, overl.  Sommelsdijk 06.03.1929, tr. Sommelsdijk 29.04.1880 Dina Kreeft, geb. Sommelsdijk 03.09.1847, overl. Sommelsdijk 13.11.1929, d.v. Jan Kreeft en Pieternella Hoogenboom.

7.                   Maatje Schol, geb. Sommelsdijk 08.04.1848, overl. Maassluis 19.02.1935, tr. 1e Sommelsdijk 20.12.1870 Roland Koudijzer, overl. voor 1899, z.v. Simon Koudijzer en Johanna den Hollander; tr. 2e Maassluis 21.12.1899 Cornelis de Jong, geb. Maassluis, z.v. Adrianus de Jong en Trijntje Bloem.

8.                   Cornelia Schol, geb. Sommelsdijk 17.02.1850; volgt [15].

9.                   Neeltje Schol, geb. Sommelsdijk 10.02.1852, overl. Sommelsdijk 07.03.1926, tr. Sommelsdijk 08.03.1877 Pieter Kattestaart, geb. Nieuwe-Tonge 12.12.1851, overl. Sommelsdijk 22.03.1933, z.v. Aren Kattestaart en Maria Breeman.

 

Noten: |a| moeder Langstraat.

 


Bijlage A

 

[32] Job Verduijn, ook Verduin, geb. ca. 1768, arbeider (1817,1846), overl. Middelharnis 13.05.1846; tr. 2e Maria van Duuren, geb. ca. 1864, overl. Middelharnis 16.04.1848; tr. 1e

[33] Jannetje Hubertse Koster, overl. Middelharnis 12.06.1804.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Verduijn, geb. Middelharnis ca. 1796; volgt [16].

2.                   Huibregt Verduin, ook Hubrecht, geb. Middelharnis ca. 1800, arbeider, overl. Sommelsdijk 26.06.1849|a|, tr. Sommelsdijk 21.12.1823 Sietje van den Bogert, d.v. Arend van de Bogert en Ammerensje van Putten.

3.                   Lena Verduijn, geb. Middelharnis xx.09.1803, overl. Sommelsdijk 31.05.1864, tr. Middelharnis 18.04.1830 Jan van der Meijden, overl. na 1864, z.v. Simon van der Meijden en Hilletje van Dam.

 

Noten: |a| e.v. Sijtje Bogers (overl.akte Sommelsdijk 1849 no.28).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)