Hubertus Johannes Veringa (1948-2018)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en

een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2018 (laatst herzien augustus 2018)

 


 

[1] Hubertus Johannes Veringa, Hubert/Huib, geb. Haarlem 29.10.1948, promotie Twente 10.09.1981|a|, hoogleraar Twente (2000-2009), hoogleraar Eindhoven (2007-), overl. Amsterdam 11.06.2018.

 

Noten: |a| proefschrift: Intrinsic stability of technical superconductors.

 

[2] Johannes Veringa, geb. Haarlem 19.07.1907, overl. Bloemendaal 06.11.1982, begr. Overveen (RK Bpl.) 10.11.1982, tr. Haarlem 20.01.1943|a|
[3] Wilhelmina Maria Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 08.09.1912, overl. 30.03.1994, begr. Overveen (RK Bpl.) 02.04.1994.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dochter Veringa.

2.                   Hubertus Johannes Veringa, geb. Haarlem 29.10.1948|c|; volgt [1].

3.                   Dochter Veringa.

 

Noten: |a| Haarlemsche courant 21.01.1943; |c| Haarlem’s Dagblad 01.11.1948.

 

[4] Hubertus Veringa, geb. Bolsward 23.03.1876, smid (1899), bankwerker (1900,1907), smid (1912), metaalbewerker (nov1924), draaier (dec1924), overl. Haarlem 27.04.1957, tr. Haarlem 25.05.1899

[5] Geertruida van de Laar, geb. Haarlem 05.09.1876, overl. na 1957.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonius Hendericus Veringa, geb. Haarlem 26.05.1900, koperslager, tr. Veendam 29.12.1924 Catharina Petronella Regnera Drenth, geb. Veendam 25.04.1900, d.v. Johannes Godolfus Ludgerus Drenth, koperslager, en Gezina Aldegonda Johanna Enthoven, koopvrouw (1924).

2.                   Anna Elisabeth Veringa, geb. Haarlem 07.07.1902, winkelierster (1924), overl. na 1968, tr. Haarlem 27.11.1924 Bernardus Wilhelmus Tuijn, geb. Haarlem 07.09.1896, magazijnbediende, overl. Haarlem 05.02.1968, z.v. Johannes Tuijn, conducteur (1896), los werkman (1924), en Johanna Bloemzaad.

3.                   Christina Jacoba Veringa, geb. Haarlem 23.07.1904.

4.                   Johannes Veringa, geb. Haarlem 19.07.1907; volgt [2].

5.                   Wilhelmina Maria Veringa, geb. Haarlem 20.12.1912.

 

[6] Johannes Franciscus Dernison, geb. Bloemendaal 19.05.1874, bloemistknecht (1906,1931), overl. Haarlem 09.04.1945, tr. Heemstede 10.01.1906

[7] Petronella Maria Koelemeijer, geb. Heemstede 21.09.1881, overl. Haarlem 28.07.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Gezina Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 25.05.1907, overl. na 1968, tr. Haarlem 08.07.1931 Petrus Jacobus van Rixel, geb. Velsen 28.08.1904, chauffeur, overl. Bloemendaal 11.11.1968, z.v. Franciscus van Rixel, (los) werkman, en Anna Geertruida Dingerdis.

2.                   Anna Maria Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 27.11.1909.

3.                   Wilhelmina Maria Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 08.09.1912; volgt [3].

4.                   Maria Johanna Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 08.09.1912.

 

[8] Antonius Veringa, geb. Stad Vollenhove 08.08.1843, uurwerkmaker/horlogemaker (1869,1886,1895), redacteur van een weekblad (1899), overl. Bolsward 31.12.1920; tr. 2e Bolsward 04.04.1910 Anna Ketelaar, geb. Workum 28.11.1852, overl. Bolsward 19.10.1929, d.v. Rintje IJpkes Ketelaar, wagenmaker, en Marijke Louws Bergsma; tr. 1e Bolsward 02.05.1869

[9] Baukje Koelman, geb. Bolsward 05.08.1844, strohoedenmaakster (1869), overl. Bolsward 11.04.1907.

     AK tr. 1e Workum 06.05.1877 Hendrik Franken, geb. Grouw (Idaarderadeel) 02.01.1855, bakkersknecht, overl. Leeuwarden 6.09.1905, z.v. Theodorus Franken, winkelier, en Jikke Johannes Rijpkema.

Uit dit huwelijk (moeder ook Baudina/Boudina):

1.                   Hendrikus Veringa, geb. Bolsward 08.04.1870.

2.                   Maria Veringa, geb. Bolsward 18.06.1871, tr. Bolsward 15.09.1895 Weijert Klaver, geb. Ursem ca. 1867, timmerman, z.v. Wouter Klaver en Maria Tijburg.

3.                   Anna Veringa, geb. Bolsward 15.08.1873, overl. Alkmaar 05.02.1960, tr. Bolsward 16.01.1906 Harmannus Johannes Wortelboer, geb. Wildervank 22.12.1881, zeilmaker, overl. Alkmaar 12.02.1941, z.v. Harmannus Wortelboer, winkelier, en Johanna Limberger.

4.                   Alida Anna Veringa, geb. Bolsward 17.01.1875, overl. Groningen 11.07.1924, tr. Bolsward 10.05.1909 Jacobus Franciscus Smit, geb. Foxholsterbosch (Hoogezand) 17.11.1875, scheepsbouwmeester, overl. na 1924, z.v. Johannes Albertus Smit, scheepsbouw(meest)er, en Geertruida Margaretha Elisabeth Verstokt.

5.                   Hubertus Veringa, geb. Bolsward 23.03.1876|a|; volgt [4].

6.                   Martinus Veringa, geb. Bolsward 30.06.1878, overl. Bolsward 15.07.1878.

7.                   Johannes Veringa, geb. Bolsward 30.06.1878,overl. Bolsward 19.07.1878.

8.                   Johannes Veringa, geb. Bolsward 23.02.1881.

9.                   Martinus Johannes Veringa, geb. Bolsward 14.10.1883, tr. Soest 06.06.1910 Maria Ida Wilhelmina Benschop, geb. IJsselstein 20.05.1886, d.v. Theunis Benschop en Maria Wilhelmina Jacoba Bell.

10.               levenloze zoon, Bolsward 25.07.1886.

 

Noten: |a| moeder Boudina Koelmans (geb.akte Bolsward 1876 no.51).

 

[10] Wilhelmus Johannes van de Laar, geb. Haarlem 21.12.1840, winkelbediende (1866,1899), overl. Haarlem 20.02.1915, tr. Haarlem 16.05.1866

[11] Anna Elizabeth Sonnemans, geb. Haarlem 14.04.1840, dienstbode (1866), overl. Haarlem 30.06.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Elisabeth van de Laar, geb. Haarlem 19.02.1867, overl. Haarlem 21.09.1867.

2.                   Wilhelmina Maria van de Laar, geb. Haarlem 10.05.1868, overl. Haarlem 12.02.1959.

3.                   Christina Huberta van de Laar, geb. Haarlem 11.06.1869, overl. Haarlem 09.07.1948, tr. Haarlem 13.06.1889 Jacobus Johannes van der Vossen, geb. Heemstede 06.07.1865, broodbakker, overl. Haarlem 01.03.1956, z.v. Jacobus Rutgerus van der Vossen, broodbakker, en Margaretha Zuelen.

4.                   Wilhelmus Johannes van de Laar, geb. Haarlem 06.05.1873, overl. Haarlem 28.07.1873.

5.                   Simon Johannes van de Laar, geb. Haarlem 13.07.1874, smid (1897), bankwerker (1915), tr. 1e Heemstede 26.08.1897 Margaretha Geertruida Zuelen, geb. Heemstede 11.11.1872, overl. Haarlem 24.09.1914, d.v. Hermanus Zuelen, timmerman, en Anna Cornelia Blom; tr. 2e Haarlem 02.09.1915 Maria Helena Boesmans, geb. Haarlem 13.02.1874, overl. Haarlem 24.07.1951, d.v. Johannes Jozephus Boesmans, timmerman, en Wilhelmina Goeden.
     MHB tr. 1e Haarlem 04.07.1900 Johannes Jacobus Henricus Poortman, geb. Haarlem 08.03.1868, broodbakker, overl. Haarlem 29.08.1903, z.v. Antonie Jacobus Poortman, kuiper, en Engeltje van Velsen.

6.                   Geertruida van de Laar, geb. Haarlem 05.09.1876; volgt [5].

7.                   Franciscus Johannes van de Laar, geb. Haarlem 21.05.1880.

 

[12] Johannes Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 20.01.1846, arbeider, overl. Overveen (Bloemendaal) 04.08.1881, tr. Haarlem 13.11.1872

[13] Gezina Maria Barnhoorn, geb. Haarlem 22.11.1846, overl. Overveen (Bloemendaal) 21.10.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Agatha Maria Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 12.05.1873, overl. Haarlem 13.01.1878|a|.

2.                   Johannes Franciscus Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 19.05.1874; volgt [6].

3.                   Cornelia Catharina Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 02.06.1875, overl. Haarlem 14.06.1907, tr. Bloemendaal 28.05.1902 Matthias Uijtendaal, geb. Velsen 06.01.1877, bloemistknecht (1902), groentenhandelaar (1907), overl. Haarlem 27.01.1957, z.v. Johannes Uijtendaal, arbeider, en Wilhelmina Petronella Stegemeijer.
     MU tr. 2e Velsen 26.09.1907 Johanna Christina Plattel, geb. Zwolle 09.08.1866, dienstbode (1907), overl. Velsen 30.08.1943, d.v. Arnoldus PLattel, schoenmaker, en Geertruida Lankhorst; tr. 3e Cornelia Pater; tr. 4e Wilhelmina Johanna Maria Heppenstrijdt, geb. Rotterdam 12.12.1898, d.v. Lodewijk Engelbertus Heppenstrijdt en Elisabeth van Bergen Henegouwen.

4.                   Coenraad Gerardus Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 20.08.1876, overl. Overveen (Bloemendaal) 07.05.1877.

5.                   Coenraad Gerardus Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 03.08.1877, overl. Overveen (Bloemendaal) 24.12.1877.

6.                   Agatha Maria Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 27.10.1878, overl. Overveen (Bloemendaal) 12.06.1880.

7.                   Koenraad Gerardus Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 03.10.1879.

8.                   Anna Maria Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 22.12.1880, overl. Haarlem 11.03.1922, tr. Bloemendaal 25.04.1906 Theodorus Smit, geb. Velsen 27.11.1872, kleermaker, overl. na 1922, z.v. Arie Smit, arbeider, en Klazina Metselaar.

9.                   Maria Elisabeth Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 17.03.1882, overl. Overveen (Bloemendaal) 08.02.1883.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bloemendaal 1878 fol.3.

 

[14] Wilhelmus Koelemeijer, geb. Overveen (Bloemendaal) 18.04.1859, arbeider (1881,1906), overl. Heemstede 23.09.1917, tr. Heemstede 11.05.1881

[15] Elisabeth van der Laar, geb. Heemstede 22.08.1859, overl. na 1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Maria Koelemeijer, geb. Heemstede 21.09.1881; volgt [7].

2.                   Hendrikus Petrus Jacobus Koelemeijer, geb. Heemstede 16.11.1882, overl. Heemstede 08.02.1884.

3.                   Johannes Albertus Koelemeijer, geb. Heemstede 03.08.1884, overl. Heemstede 26.10.1887.

4.                   Wilhelmus Koelemeijer, geb. Heemstede 12.05.1886, overl. Heemstede 10.09.1886.

5.                   Maria Koelemeijer, geb. Heemstede 07.09.1887, overl. Heemstede 10.07.1888.

6.                   Maria Geertruida Koelemeijer, geb. Heemstede 23.11.1888.

7.                   Johannes Lambertus Koelemeijer, geb. Heemstede 16.02.1891, overl. Heemstede 19.06.1891.

8.                   Geertruida Maria Koelemeijer, geb. Heemstede 16.02.1891, overl. Heemstede 02.03.1891.

9.                   Johannes Joseph Hendrikus Koelemeijer, geb. Heemstede 30.08.1892, hovenier, tr. Haarlem 06.05.1914 Maria Jacoba Verloop, geb. Haarlem 20.04.1888, overl. Haarlem 26.04.1957, d.v. Johannes Wilhelmus Verloop, spoorwegarbeider, en Antje Margaretha Koning.

10.               Cornelis Lambertus Koelemeijer, geb. Heemstede 17.01.1895, bloemistknecht, tr. Haarlem 05.08.1914 Elisabeth Gesina Hendrika Braakhuis, geb. Amsterdam ca. 1895, d.v. Gerhardus Braakhuis en Cornelia Maria Vundelink.

11.               Anna Adriana Maria Koelemeijer, geb. Heemstede 24.03.1898, tr. Heemstede 14.11.1928 Frederik Willem Klinkenberg, geb. Haarlem 26.01.1904, constructiebankwerker, z.v. Jacob Cornelis Klinkenberg, boekdrukker, en Neeltje Fijma.

12.               Wilhelmus Koelemeijer, geb. Heemstede 06.06.1900, overl. Heemstede 13.10.1901.

13.               Nellij Clasina Koelemeijer, geb. Heemstede 21.01.1902, rekster, tr. Heemstede 07.11.1923 Johannes van der Veldt, geb. Haarlem 30.08.1901, transporteur, z.v. Jacobus van der Veldt, tuinman, en Johanna Janszen.

 

[16] Hubert Jans Veeringa, geb. Makkum 26.02.1812|a|, horlogemaker/uurwerkmaker, overl. Bolsward 03.08.1877, z.v. Jan Jans (Veringa)|b| (ca.1765-voor1842), uurwerkmaker, en Marijke Voets; tr. Wymbritseradeel 04.10.1842|c|

[17] Meike Annes Poel, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 02.10.1823, naaister (1842), overl. na 1892, d.v. Anne Pieters Poel, timmermansknecht, en Hinke Gerrits (de Vries).

Uit dit huwelijk (moeder ook Maike/Maaike):

1.                   Antonius Veringa, geb. Stad Vollenhove 08.08.1843|d|; volgt [8].

2.                   Johannes Veringa, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 20.08.1851, overl. Nieuwer-Amstel 29.08.1858|h|.

3.                   Martinus Veringa, geb. Amsterdam 06.03.1854, horlogemaker (1882,1892), werktuigkundige (1912), horlogemaker (1914,1916), overl. tussen 1916 en 1946, tr. Amsterdam 20.07.1882 Margaretha Maria van Beek, geb. Amsterdam 29.03.1857, overl. tussen 1916 en 1946, d.v. Willem van Beek, horlogemaker, en Maria Magdalena Nieberg.

4.                   Anna Maria Veringa, geb. Sneek 02.10.1859.

5.                   Johannes Veringa, geb. Makkum (Wonseradeel) 03.11.1862, onderwijzer (1892,1924), overl. Edam 11.06.1944, tr. Amsterdam 21.07.1892 Léontine Moncousin, geb. Vesqueville (Luxemburg) 17.07.1861, overl. na 1944, d.v. Antoine Victor Joseph Moncousin en Dorothée Collard.

6.                   Petrus Veringa, geb. Bolsward 05.12.1866|e|, horlogemaker (1891), bediende (1892), overl. Heiloo 09.06.1947|g|, tr. Arnhem 22.07.1891 Anna Maria Makaaij, geb. Arnhem 13.05.1863, modiste (1891), overl. Amersfoort 21.03.1926|f|, d.v. François Gerard Maximilien Joseph Makaaij, timmerman, en Theodora Goris.

 

Noten: |a| kind Hubert, vader Veeringa (geb.akte Makkum 1812 no.11); |b| Veringa (register naamsaanneming 1811); |c| bruidegom Hubert Jans Veeringa (huw.akte Wymbritseradeel 1842 no.53); |d| vader Hubertus Veringa, moeder Maria Magdalena (geb.akte Stad Vollenhove 1843 no.); |e| vader Hubertus, moeder Maaike (geb.akte Bolsward 1866); |f| ook overl.akte Soest 1926 no.29; |g| ook overl.akte Edam 1947 no.59; |h| vader Veeringa in akte, tekent met Veringa (overl.akte Nieuwer-Amstel 1858 no.229).

 

[18] Hendrikus Johannes Koelman, geb. Hindeloopen, ged. Workum (rk) 27.07.1809, bakker (1831,1840), koopman (1844,1854), strohoedenmaker (1869), overl. Bolsward 11.01.1884, z.v. Siebe Koelman, medicinae doctor en vroedmeester,  en Baukje Heijes Wijbrands (-1824); tr. Bolsward 05.06.1831

[19] Maria van Hettema, ged. Bolsward (rk) 15.12.1800, overl. Bolsward 21.09.1874, d.v. Gæle IJkes van Hettema, winkelier, en Aaltje Doekes IJdema.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijbrandus Johannes Hendrikus Koelman, geb. Bolsward 04.05.1832, overl. Bolsward 14.12.1832.

2.                   Baukje Koelman, geb. Bolsward 26.05.1833, overl. Bolsward 05.07.1833.

3.                   Alida Koelman, geb. Bolsward 20.08.1834, overl. Bolsward 30.08.1834.

4.                   Baukje Koelman, geb. Bolsward 20.08.1834, overl. Bolsward 06.09.1834.

5.                   Michiel Koelman, geb. Bolsward 16.10.1835, overl. Bolsward 18.01.1836.

6.                   Baukje Koelman, geb. Bolsward 16.01.1837, overl. Bolsward 21.08.1837.

7.                   Sijbrandus Koelman, geb. Bolsward 03.03.1838, overl. Bolsward 19.06.1854.

8.                   Michiel Koelman, geb. Bolsward 10.11.1840, overl. Bolsward 15.05.1851.

9.                   Baukje Koelman, geb. ‘in de buitenbuurt van de stad’ Bolsward 05.08.1844; volgt [9].

 

[20] Simon Johannes van de Laar, geb. Haarlem 28.10.1810, RMWO 4e klasse (1831), Metalen Kruis (1832), schoenmaker (1838), korendrager (1839,1851,1866), pakhuisbediende (1865), overl. Haarlem 18.11.1884, z.v. Anselmus van de Laar, ook Hanshelmus, en Johanna van der Vinne; tr. 2e Haarlem 23.04.1851 Catharina Nederkoorn, geb. Haarlem ca. 1809, dienstbode (1851), overl. voor 1884, d.v. Joannes Gabriel Nederkoorn en Cornelia de Laat; tr. 1e Haarlem 16.05.1838

[21] Helena Lenard, geb. Breda ca. 1807, dienstbode (1838), overl. Haarlem 02.01.1851, d.v. Arnoldus Lenard, ook Leenard, en Elisabeth Schakx, ook Schaaks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Elizabeth van de Laar, geb. Haarlem 23.06.1839, overl. Haarlem 08.04.1905, tr. Haarlem 10.05.1865 Huibertus van der Ham, geb. Haarlem 22.05.1836, katoendrukker, overl. Haarlem 05.05.1897, z.v. Maarten van der Ham, winkelier, en Helena van Laar.

2.                   Wilhelmus Johannes van de Laar, geb. Haarlem 21.12.1840; volgt [10].

3.                   Maria Catharina van de Laar, geb. Haarlem 19.06.1843, overl. Haarlem 10.08.1844.

 

[22] Henricus Sonnemans, geb. Amsterdam 10.06.1808, ged. Amsterdam (Kerk De Krijtberg (rk)) 10.06.1808, schilder (1835,1843), huisschilder (1847), overl. Haarlem 20.09.1847, z.v. Johannes Franciscus Sonnemans, Jan, en Anna Hommers; tr. Haarlem 11.11.1835

[23] Elisabeth Kops, geb. Haarlem ca. 1809, winkelierster (1860,1869), overl. Haarlem 06.03.1887, d.v. Hendrik Kops, schoenmaker, en Gezina van der Wensch.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Johannes Sonnemans, geb. Haarlem 31.10.1836, timmerman, overl. Haarlem 05.01.1904, tr. Haarlem 07.05.1862 Geertruida Christina Brandau, geb. Haarlem 12.02.1827, dienstbode (1862), overl. Haarlem 21.10.1903, d.v. Johannes Philippus Brandau, trompetter bij de afdeling Kurassiers no.9 (1827) en Christina Maria Waaning.

2.                   Hendericus Jacobus Sonnemans, geb. Haarlem 20.02.1838, machinist (1860,1871), overl. Haarlem 25.10.1887, tr. Haarlem 19.12.1860 Jacomina Catharina Strijbos, geb. Haarlem 29.12.1837, overl. Haarlem 05.04.1908, d.v. Willem Strijbos, blikslager (1837), huisbediende (1860), en Maria Kroes.

3.                   Anna Elizabeth Sonnemans, geb. Haarlem 14.04.1840; volgt [11].

4.                   Jacoba Gesina Sonnemans, geb. Haarlem 06.05.1842, overl. Haarlem 24.08.1842.

5.                   Wilhelmus Sonnemans, geb. Haarlem 27.07.1843, timmerman, overl. Haarlem 17.04.1933, tr. 1e Haarlem 26.05.1869 Anna Catharina Schiltman, geb. Haarlem 27.02.1839, naaister (1869), overl. Haarlem 22.05.1905, d.v. Jan Schiltman, smid, en Catharina Maria Roose; tr. 2e Haarlem 29.03.1906 Anna Tibboel, geb. Haarlem 25.01.1856, overl. Haarlem 14.11.1934, d.v. Martinus Tibboel, timmerman, en Jannetje Groos.

6.                   Catharina Wilhelmina Sonnemans, geb. Haarlem 11.06.1847, overl. Haarlem 18.07.1919.

 

[24] Coenrardus Dernizon, geb. Bloemendaal ca. 1806, arbeider (1834,1872), overl. Overveen (Bloemendaal) 05.08.1881, z.v. Albert Dernizon, jager, en Catrina Jacobz; tr. 2e Bloemendaal 20.09.1848 Maria Anna Elisabeth van Empel, geb. Heemstede ca. 1802/1803, dienstbaar (1829), overl. Overveen (Bloemendaal) 06.02.1864, d.v. Lammert van Empel, tuinier, en Maria Anna Pelle; tr. 1e Bloemendaal 02.02.1834|b|

[25] Agatha Koehorst, geb. Heemstede ca. 1807/1808, dienstbaar (1834), overl. Overveen (Bloemendaal) 26.04.1848, d.v. Jan Koehorst en Catharina van Opzeeland.

     MAEvE tr. 1e Heemstede 01.07.1829 Cornelis de Wit, geb. Haarlem ca. 1769, werkman, overl. Heemstede 27.03.1844, z.v. Cornelis de Wit en Aletta Cloribus.
     CdW tr. 1e voor 1828 Johanna Polders, geb. Zutphen ca. 1748, overl. Heemstede 30.09.1828.
     JP tr. 1e voor 1772 Fredrik Horeman.

Uit dit huwelijk (vader C/Koenraad Dernison):

1.                   Wilhelmina Maria Dernison, geb. Bloemendaal 29.11.1834, overl. Haarlem 07.03.1878, tr. Bloemendaal 19.04.1865 Franciscus Anthonius van Velsen, geb. Bloemendaal 16.07.1836, arbeider, overl. Haarlem 20.02.1882, z.v. Andries van Velsen, bloemistknecht, en Hendrika Verkooij.
     FAvV tr. 2e Haarlem 09.10.1878 Johanna Heeres, geb. Haarlem 26.01.1830, overl. Haarlem 16.11.1908, d.v. Willem Heeres, arbeider, en Christina Hartjes.

2.                   Anna Dernison, geb. Bloemendaal 18.04.1836, overl. Haarlem 02.07.1891, tr. Bloemendaal 20.02.1867 Martinus Stevens, geb. Soerendonk 14.06.1828, blekersknecht (1854), landbouwer (1867), overl. Haarlem 10.11.1906, z.v. Hendrik Stevens, landbouwer, en Maria Winters.
     MS tr. 1e Heemstede 27.09.1854 Johanna Elisabeth Baten, geb. Soerendonk 27.08.1829, blekersdienstbode (1854), overl. Soerendonk 24.10.1861, d.v. Antonij Baten en Elisabeth Zomers.

3.                   Cathrina Johanna Dernison, geb. Bloemendaal 20.08.1837, tr. Haarlem 08.01.1873 Johannes van Hees, geb. Haarlem 15.05.1823, scheepstimmerman/scheepsmaker (1845,1873), overl. Leiden 29.12.1902, z.v. Catharina van Hees.
     JvH tr. 1e Haarlem 07.05.1845 Catharina Kapteijn, geb. Haarlemmerliede 12.06.1818, dienstbode (1845), overl. Haarlem 01.02.1860, d.v. Jan Kapteijn, houtzaagmolenaar, en Hendrica Zandvoort; tr. 2e Haarlem 12.06.1861 Margaretha Visser, geb. Haarlem 15.02.1817, dienstbode (1847), werkster (1861), overl. Haarlem 27.02.1870, d.v. Dirk Visser, scheepstimmerman, en Elisabeth Hofman.
     MV tr. 1e Haarlem 26.08.1840 Joannes Jacobus van der Raat, geb. Haarlem 07.12.1809, landbouwersknecht, overl. Haarlem 22.01.1842, z.v. Pieter van der Raat en Anna Maria Hamelton; tr. 2e Haarlem 20.01.1847 Dirk van Bruggen, geb. Zuid-Schalkwijk/Haarlemmerliede ca. 1798, werkman, overl. Haarlem 03.12.1859, z.v. Joost van Bruggen en Marijtje Barends.
     DvB tr. 1e Haarlem 18.01.1837 Barbara Ariaans, geb. Haarlem ca. 1792, naaister (1837), overl. Haarlem 18.10.1846, d.v. Antonie Ariaans en Susanna Korswagen.

4.                   Albertus Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 20.07.1839, overl. Overveen (Bloemendaal) 01.11.1840.

5.                   Albertus Johannes Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 23.02.1841, arbeider (1869), bloemkweker (1897), overl. Limmen 26.08.1921, tr. 1e Bloemendaal 10.11.1869 Anna Elizabeth Vester, geb. Haarlem 08.01.1842, overl. Haarlem 29.05.1896|a|, d.v. Hendricus Martinus Vester, smidsknecht, en Alida Hendriks; tr. 2e Haarlem 12.05.1897 Antje Stengs, geb. Overveen (Bloemendaal) 06.09.1850, overl. Haarlem 21.01.1912, d.v. Adrianus Stengs, arbeider, en Johanna Alders.

6.                   Anna Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 17.09.1842, tr. Bloemendaal 09.09.1868 Gerardus Jacobus Kok, geb. Amsterdam 20.03.1845, schoenmaker, z.v. Gerardus Kok, schoenmaker, en Wilhelmina Theresia Arens.

7.                   Wilhelmus Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 11.07.1844, arbeider, overl. Haarlem 29.03.1922, tr. 1e Zandvoort 08.11.1868 Johanna Maria van Honschooten, geb. Zandvoort 11.05.1845, overl. (kraambed) Overveen (Bloemendaal) 28.03.1876, d.v. Pieter van Honschooten, arbeider, en Johanna Maria Zonneveld; tr. 2e Bloemendaal 23.08.1876 Catharina Vester, geb. Heemstede 29.02.1848, overl. Haarlem 23.01.1933, d.v. Lambertus Vester, tuinman, en Johanna Niesten.

8.                   Johannes Dernison, geb. Overveen (Bloemendaal) 20.01.1846; volgt [12].

 

Noten: |a| ook overl.akte Heemstede 1896 no.35; |b| bruidegom in akte Dernizon, tekent met Dernison (huw.akte Bloemendaal 1834 no.2).

 

[26] Jan Barnhoorn, geb. Heemstede 17.04.1823, arbeider/werkman (1845,1872), overl. Haarlem 17.02.1902, z.v. Jeroen Barnhoorn (1798-1834), werkman, en Grietje Alders; tr. Schoten 23.04.1845

[27] Neeltje Smit, geb. Velsen 01.02.1818, overl. Haarlem 26.03.1902, d.v. Engel(mundus) Smit en Maria Beerens/Berens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina Barnhoorn, geb. Haarlem 09.06.1845, dienstbode (1874), overl. Haarlem 01.02.1935, tr. Heemstede 06.05.1874 Hermanus Jacobus Kuijper, geb. Bloemendaal 19.11.1850, arbeider, overl. Haarlem 17.04.1935, z.v. Johannes Franciscus Kuijper, arbeider, en Anna Maria Theunissen.

2.                   Gezina Maria Barnhoorn, geb. Haarlem 22.11.1846; volgt [13].

3.                   Jeronimus Gerardus Barnhoorn, geb. Haarlem 13.03.1848, overl. Overveen (Bloemendaal) 19.09.1848.

4.                   Catharina Cornelia Barnhoorn, geb. Overveen (Bloemendaal) 06.03.1849, overl. Haarlem 11.01.1939|b|, tr. Heemstede 24.11.1880 Theodorus Hendrikus Salman, geb. Hillegom 06.09.1851, arbeider, overl. Heemstede 17.05.1910, z.v. Johannes Antonius Salman, kuiper, en Sophia Maria Giezen.

5.                   Jeronimus Gerardus Barnhoorn, geb. Overveen (Bloemendaal) 22.06.1850, spoorwegbeambte, overl. Haarlem 2.3.03.1933, tr. Haarlem 10.10.1888 Hendrica Slotenmaker, geb. Beverwijk 14.08.1858, overl. Castricum (in het gesticht Duin en Bosch) 14.11.1912|a|, d.v. Hendrik Slotenmaker, arbeider, en Aafje de Jong.
     HS tr. 1e Beverwijk 20.11.1879 Jan Francies van den Bergen, geb. Hontenisse 03.01.1847, aardwerker, overl. Haarlem 18.03.1887, z.v. Jan Francies van den Bergen, smid, en Anna Maria Heije.

6.                   Engelbertus Barnhoorn, geb. Overveen (Bloemendaal) 23.08.1851, bloemistknecht, overl. Harmelen 04.07.1938, tr. Haarlem 12.05.1880 Johanna Schrama, geb. Velsen 14.02.1851, dienstbode (1880), overl. Haarlem 20.07.1915, d.v. Johannes Schrama, arbeider, en Klasina Kors.

7.                   Josephus Barnhoorn, geb. Overveen (Bloemendaal) 27.02.1853, overl. Overveen (Bloemendaal) 26.03.1854.

8.                   Franciscus Johannes Barnhoorn, geb. Overveen (Bloemendaal) 09.04.1854, overl. Overveen (Bloemendaal) 02.09.1855.

9.                   Adrianus Josephus Barnhoorn, geb. Overveen (Bloemendaal) 16.11.1856.

10.               Johannes Bartholomeus Barnhoorn, geb. Overveen (Bloemendaal) 29.12.1858.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlem 10.11.1913 no.868; |b| ook overl.akte Heemstede 1939 no.14.

 

[28] Petrus Jacobus Koelemeijer, geb. Bloemendaal 09.11.1825, arbeider, overl. Overveen (Bloemendaal) 20.09.18861, z.v. Arie Koelemeijer (-voor1846) en Maria Lensen (ca.1802-1885); tr. Bloemendaal 21.05.1854

[29] Maria van der Fluijt, geb. Haarlem 25.01.1829, naaister (1854), overl. Overveen (Bloemendaal) 30.12.1915, d.v. Arie van der Fluijt, arbeider, en Geertruij Loman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Adrianus Koelemeijer, geb. Overveen (Bloemendaal) 04.03.1855, bloemistknecht, overl. Heemstede 03.02.1920, tr. Haarlem 05.01.1881 Cornelia Negrijn, geb. Haarlem 05.04.1860, overl. Haarlem 26.11.1930, d.v. Johannes Negrijn, fabriekwerker, en Sibrigje Schipper.

2.                   Petrus Jacobus Koelemeijer, geb. Overveen Bloemendaal) 09.02.1857, bloemistknecht, overl. voor 1893, tr. Haarlem 23.04.1879 Maria Hendrika Geerlings, geb. Haarlem 06.09.1856, overl. Haarlem 03.02.1942, d.v. Pieter Hermanus Geerlings, scheepmaker, en Hendrika Margaretha Jutte.
     MHG tr. 2e Haarlem 13.07.1893 Gerrit Henneman, geb. Heemskerk 03.02.1850, groentenverkoper, overl. Haarlem 06.04.1916, z.v. Jacob Arieszn Henneman, bouwman, en Guurtje Blootjes.

3.                   Wilhelmus Koelemeijer, geb. Overveen (Bloemendaal) 18.04.1859; volgt [14].

4.                   Maria Geertruida Koelemeijer, geb. Overveen (Bloemendaal) 11.08.1861, overl. Haarlem 1.7.05.1897, tr. Haarlem 10.08.1887 Nicolaas Kotten, geb. Haarlem 26.09.1861, bloemistknecht, overl. Haarlem 05.02.1922, z.v. Nicolaas Kotten, werkman, en Maria van Brugge.

5.                   Johanna Geertruida Koelemeijer, geb. Overveen (Bloemendaal) 16.05.1864, overl. Haarlem 22.08.1930.

6.                   Jacobus Koelemeijer, geb. Overveen (Bloemendaal) 06.01.1867, overl. Overveen (Bloemendaal) 11.10.1867.

7.                   Catharina Koelemeijer, geb. Overveen (Bloemendaal) 06.01.1867, overl. Overveen (Bloemendaal) 03.10.1867.

8.                   Adrianus Johannes Koelemeijer, geb. Overveen (Bloemendaal) 29.08.1868, meubelmaker, tr. Haarlem 17.05.1893 Johanna Theodora Beukema, geb. Haarlem 12.12.1867, overl. Haarlem 26.04.1951, d.v. Johannes Beukema, arbeider, en Helena Diemel.

9.                   Hendrik Koelemeijer, geb. Overveen (Bloemendaal) 02.07.1871, bloemistknecht, overl. Haarlem 17.12.1939, tr. Haarlem 13.05.1896 Agatha Koster, geb. Haarlem 12.09.1873, overl. Haarlem 21.07.1930, d.v. Jan Koster, werkman, en Maria Anna Helfenrath.

10.               Catharina Koelemeijer, geb. Overveen (Bloemendaal) 19.07.1876, overl. Alkmaar 05.09.1948, tr. Alkmaar 21.04.1920 Franciscus Philippus Nicolaas Eggers, geb. Alkmaar 03.01.1877, boekhouder, overl. Alkmaar 17.11.1948, z.v. Gerardus Bernardus Eggers en Johanna Maria Theresia Pover.
     FPNE tr. 1e Alkmaare 19.08.1900 Wilhelmina Elisabeth Schoof, geb. Alkmaar 20.12.1876, overl. Alkmaar 02.03.1919, d.v. Klaas Schoof, meubelmaker, en Pietertje Burger.

 

[30] Cornelis van der Laar, geb. Heemstede 26.01.1828, arbeider (1853,1864), straatmuzikant (1881), orgeldraaier (1882), overl. Haarlem 07.04.1890, z.v. Franciscus van der Laar, werkman, en Grietje Meijer; tr. 2e Heemstede 29.04.1863 Pieternella Olivier, geb. Aalsmeer 05.03.1820|a|, dienstbode (1863), overl. Haarlem 08.12.1885, d.v. Jacobus Olivier, timmerman, en Maria Zwirs; tr. 1e Heemstede 28.09.1853

[31] Margaretha Ivo, geb. Heemstede 16.01.1830, blekersdienstbode (1853), overl. Heemstede 04.03.1863, d.v. Jacobus Ivo, werkman, en Maria Kleijhorst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Maria van der Laar, geb. Heemstede 31.07.1854, blekersdienstbode (1882), overl. Heemstede 17.02.1924, tr. Haarlem 03.08.1882 Johannes Lambertus Smit, geb. Heemstede 10.08.1851, arbeider, overl. Heemstede 31.03.1921, z.v. Maria Elizabeth Smit.

2.                   Cornelis van der Laar, geb. Heemstede 10.08.1856, orgeldraaier, tr. 1e Haarlem 08.06.1887 Alida Klabou, geb. Haarlem 07.06.1859, overl. Haarlem 04.04.1898, d.v. Jan Kabou, werkman, en Alida Miseri; tr. 2e Haarlem 25.04.1900 Trijntje Geertruij Wilhelmina Rebecca Strietman, geb. Amsterdam 22.11.1866, d.v. Jan Fredrik Strietman en Aaltje Moot.

3.                   Cornelia van der Laar, geb. Heemstede 24.02.1858, overl. Heemstede 09.08.1858.

4.                   Elisabeth van der Laar, geb. Heemstede 22.08.1859; volgt [15].

5.                   Jan van der Laar, geb. Heemstede 20.04.1862, overl. Heemstede 27.08.1864.

 

Noten: |a| Olievier, vader tekent met Jaacoobus Olievier (geb.akte Aalsmeer 1820 no.10).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren * terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren