Willebrordus Adrianus Verreck (1943-2005)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2021)

 


 

[1] Willebrordus Adrianus Verreck, Wil, geb. ís-Gravenhage 30.08.1943, eindexamen HBS-A 1962, doctoraalexamen Leiden 1968, wetenschappelijk medewerker TH Eindhoven (1971-), promotie Eindhoven 02.10.1973|a|, medewerker onderafdeling WMW van de TH Eindhoven, lid College van Bestuur TH Eindhoven (1981-1986), medewerker Onderwijstechnologisch Expertisecentrum (OTEC) van de Open Universiteit (-2004), overl. xx.04.2006.

 

Noten: |a| proefschrift: Individualisering in het wetenschappelijk, technisch onderwijs : evaluatie van een experiment in de technische mechanica; promotoren: W.A.T. Meuwese (1931-2000) en J.D. Janssen.

 

[2] Petrus Willebrordus Verreck, geb. Schiedam 22.12.1907, groentenhandelaar (1930,1936), overl. tussen 1980 en 1988, tr. ís-Gravenhage 23.07.1930
[3] Wilhelmina Hage, geb. ís-Gravenhage 23.09.1908, dienstbode (1930), overl.ís-Gravenhage 07.04.1988, begr. ís-Gravenhage (RK Bpl. St.Barbara) 11.04.1988.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter.

2.                   dochter.

3.                   zoon.

4.                   Gerardus Johannes Verreck, geb. ís-Gravenhage 07.11.1936, overl. ís-Gravenhage 24.12.1936.

5.                   zoon.

6.                   zoon.

7.                   zoon.

8.                   Willebrordus Adrianus Verreck, geb. ís-Gravenhage 30.08.1943|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| De residentiebode 31.08.1943.

 

[4] Petrus Willebrordus Verreck, geb. Schipluiden 18.03.1869, brandstoffenhandelaar (apr1926), groentenhandelaar (okt1926,1930), overl. ís-Gravenhage 31.10.1953, tr. Kethel en Spaland 13.04.1899

[5] Alida Petronella de Bruin, geb. Schiedam 06.11.1874, overl. ís-Gravenhage 28.01.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Petrus Verreck, geb. Schiedam 26.01.1900, broodbakker (apr1926), broodbezorger (okt1926), tr. ís-Gravenhage 27.10.1926 Joanna Waterlaat, geb. Heesch 23.02.1902, dienstbode (1926), d.v. Wilhelmus Waterlaat, arbeider, en Cristina van Nistelrooij.

2.                   Jacobus Nicolaas Verreck, geb. Schiedam 11.01.1902, koopman in brandstoffen (1926), groentenhandelaar (1929,1930), gemeenteambtenaar (1960), overl. ís-Gravenhage 13.05.1960, tr. ís-Gravenhage 22.05.1929 Johanna Antonetta Adriana Schrauwen, geb. Ossendrecht 15.07.1904, overl. na 1960, d.v. Cornelis Schrauwen, arbeider (1904), landbouwer (1929), en Maria Cornelia Antonia Jorissen.

3.                   Gijsbertus Wilhelmus Verreck, geb. Schiedam ca. 1904, loopknecht (1926), filiaalhouder van Wilh.Richtersí Wijnhandel te Rijswijk (1966), overl. Rijswijk 09.09.1966, begr. Rijswijk (RK Bpl. a/d Van Vredenburghweg) 12.09.1966, tr. 1e ís-Gravenhage 28.04.1926 Engelberdina Jacoba van der Ende, geb. Naaldwijk 24.03.1903, overl. ís-Gravenhage 07.05.1932, d.v. MichaŽl Joannes van der Ende en Maria Cornelia Fransen; tr. 2e voor 1944 Catharina Martina Reijsbergen, overl. na 1966.

4.                   Adrianus Hendricus Verreck, geb. Schiedam ca. 1905, groentenhandelaar (1930), overl. Overschie 12.05.1935.

5.                   Petrus Willebrordus Verreck, geb. Schiedam 22.12.1907; volgt [2].

 

[6] Gťrard Johan Hage, geb. Batenburg 27.01.1884, winkelier in sigaren (1906), geldophaler (1926), handelsreiziger (1930), incasseerder (aug1934), handelsreiziger (dec1934), incasseerder (1959), overl. ís-Gravernhage 18.02.1959, tr. ís-Gravenhage 28.11.1906

[7] Adriana Wilhelmina Loozen, geb. Leiden 28.07.1881, overl. ís-Gravenhage 11.11.1964.

Voorkind (erkend en gewettigd bij het huwerlijk):

1.                   Johan Loozen, later Hage, geb. ís-Gravenhage 02.05.1906|a|, kantoorbediende (1926), boekhouder (1934), overl. ís-Gravenhage 11.08.1968, tr. ís-Gravenhage 02.07.1926 Anna Maria Elisabeth Lampe, geb. Amsterdam 07.10.1907, winkelbediende, z.v. Christiaan Lampe en Anna Maria Elisabeth Schenkman.

Uit dit huwelijk:

2.                   Wilhelmina Hage, geb. ís-Gravenhage 23.09.1908; volgt [3].

3.                   Maria Hage, geb. ís-Gravenhage 27.10.1910, tr. ís-Gravenhage 28.12.1934 Hendrik Willem Jansen, geb. Veldwijk (Vorden) 22.11.1907, smid-bankwerker, overl. Zwetotschnaja-Balka (Rusland) 19.07.1943|b|, z.v. Berend Jan Jansen, metselaarsknecht (1907), metselaar (1934), en Grada Hendrika Wesselink.

4.                   Petronella Hage, geb. ís-Gravenhage 12.01.1912, tr. ís-Gravenhage 08.08.1934 Cornelis Johannes Jacobus Foppius Boerman, geb. ís-Gravenhage 03.01.1911, metaalbewerker, z.v. Jan Cornelis Boerman en Elisabeth Johanna Minderman.

5.                   Johanna Hage, geb. ís-Gravenhage 10.05.1916, tr. 22.12.1937 Johannes Antonius van Biezen, geb. ís-Gravenhage 20.07.1911.

 

Noten: |a| aangifte door Gťrard Johan Hage, geen opmerking over vaderschap (geb.akte ís-Gravenhage 1906 no.2450); |b| overl.akte ís-Gravenhage 10.06.1947 no.B1303.

 

[8] Johannes Petrus Verrek, geb. Hof van Delft 06.01.1831, kleermaker (1868,1869), overl. Hof van Delft 14.04.1905, tr. Schipluiden 27.04.1868

[9] Gijsberta van Heijningen, geb. Wateringen 01.05.1840, overl. Naaldwijk 28.04.1927.

Uit dit huwelijk (vader Verreck, moeder ook Gijsbertha, moeder soms van Heiningen):

1.                   Petrus Willebrordus Verreck, geb. Schipluiden 18.03.1869; volgt [4].

2.                   Willebrordus Anthonius Verreck, geb. Schipluiden 02.09.1870, overl. Schipluiden 09.02.1871.

3.                   Catharina Barbara Verreck, geb. Schipluiden 03.12.1871, overl. Schopluiden 27.02.1872.

4.                   Helena Catharina Jozina Verreck, geb. Schipluiden 27.09.1874, overl. Naaldwijk 19.02.1934, tr. Schipluiden 21.11.1902 Wilhelmus Jacobus Fransen, geb. De Lier 10.01.1876, z.v. Johannes Fransen en Klazina Jacoba Olsthoorn.

5.                   Georgius Jacobus Verreck, geb. Schipluiden 07.03.1876, overl. Schipluiden 07.05.1876.

6.                   Catharina Maria Verreck, geb. Schipluiden 29.07.1877, overl. Schipluiden 12.02.1898.

 

[10] Jacobus de Bruin, geb. Vrijenban 03.06.1844, overl. Rotterdam 26.09.1912, tr. Schiedam 17.06.1874

[11] Alida Hersbach, geb. Nieuwland, Kortland en ís-Graveland 02.09.1852, overl. Berkel en Rodenrijs 02.05.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Petronella de Bruin, geb. Schiedam 06.11.1874; volgt [5].

2.                   Hendrica Annetta de Bruin, geb. Schiedam 08.04.1877, overl. Delft 09.08.1944, tr. Schiedam 07.11.1907 Johannes Theodorus Stolk, geb. Overschie 1878 (no.137), overl. Delft 18.12.1956, z.v. Aalbregt Cornelis Stolk en Johanna Fassotte.

3.                   Jacobus Nicolaas de Bruin, geb. Schiedam 12.06.1879, tr. Schiedam 17.02.1904 Catharina Johanna Engelina Roijers, geb. Schiedam 07.11.1883, overl. Schiedam 13.12.1930, d.v. Petrus Roijers en Anna Maria Cornelia Thape.

4.                   Petrus Franciscus de Bruin, geb. Schiedam 25.10.1881.

5.                   Geertruida Johanna de Bruin, geb. Schiedam 01.11.1883.

6.                   Wilhelmus de Bruin, geb. Schiedam 01.11.1883.

7.                   Adrianus Johannus de Bruin, geb. Schiedam 13.10.1884.

8.                   Petrus de Bruin, geb. Schiedam 13.10.1884.

9.                   Adrianus Gijsbertus de Bruin, geb. Schiedam 29.03.1886.

10.               Johanna Maria de Bruin, geb. Schiedam 02.09.1887, overl. Berkel en Rodenrijs 19.03.1922.

11.               Gijsbertus de Bruin, geb. Schiedam 07.09.1888.

12.               Margaretha de Bruin, geb. Schiedam 17.02.1890, overl. na 1965, tr. Rotterdam 22.04.1914 Antonius Lucas Kins, geb. Schiedam 04.03.1889, overl. ís-Gravenhage 10.04.1965, z.v. Antony Kins en Elisabeth Maria Walterbos.

13.               Johanna Margaretha Maria de Bruin, geb. Schiedam 06.04.1893.

14.               Nicolaas de Bruin, geb. Schiedam 31.07.1894, verfmenger, tr. Rotterdam 31.07.1929 Petronella Adriana van Rosmalen, geb. Rhoon 19.06.1896, d.v. Theodorus van Rosmalen, klompenmaker, en Hendrika Snitselaar.

 

[12] Jacobus Wilhelmus Hage, geb. Leur (Bergharen) 08.02.1838, leerlooier (1860,1885), zadelmaker (1891,1925), overl. ís-Gravenhage 05.03.1925|g|, tr. Bergharen 29.08.1860

[13] Pieternella Jacoba Hage, ook Petronella Jacoba, geb. Sint-Maartensdijk 20.09.1838, overl. ís-Gravenhage 13.06.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Petronella Jacoba Hage, geb. Batenburg 04.04.1861, overl. Hilversum 17.11.1939, tr. Batenburg 26.06.1885 Hendrik Johan Westrik, geb. ca. 1857, dominee,predikant te Oud-Vossemeer (1884-1889) en Sommelsdijk (1889-1919), overl. Sommelsdijk 25.10.1919, z.v. Tiemon Westrik (1823-1886), dominee, predikant te Vriezenveen (-1851), Stroobos (1851-1854), Staphorst (1854-1866), Idskenhuizen (1866-1868) en Hijken (1868-1886), en Hendrika Fina Bramer.

2.                   Jacoba Wilhelmina Johanna Hage, geb. Batenburg 21.07.1862, tr. Batenburg 19.04.1887 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 15.02.1912, ingeschr. ís-Gravenhage 20.03.1912) Johannes Antonius Verheijen, geb. Haps ca. 1864/1865, molenaarsknecht (1887), cacaobewerker (1912), z.v. Cornelis Verheijen, arbeider, en Megchelina van den Wollenberg.
†††† JAV tr. 2e Amsterdam 19.06.1912 Emilie Weck, geb. Gršfrath|a| 22.01.1885, d.v. Emil Weck en Anna Katharina MŁller.

3.                   Isabella Cornelia Hage, geb. Batenburg 11.02.1864, overl. Batenburg 17.09.1865.

4.                   Isabella Cornelia Hage, geb. Batenburg 29.10.1865, overl. Ďs-Gravenhage 25.07.1951.

5.                   Willem Jacobus Hagen, ook Hage, geb. Batenburg 19.10.1868|e|, bankier, overl. Rijswijk 26.02.1944, tr. 1e ís-Gravenhage 23.09.1891|c| (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 04.12.1907, ingeschr. ís-Gravenhage 07.03.1908) Maria Susanna Margaretha de Leur, geb. ís-Gravenhage 21.04.1871, overl. ís-Gravenhage 15.08.1931, d.v. Johannes Lambertus de Leur en Wilhelmina Louisa van den Broek; tr. 2e ís-Gravenhage 13.05.1909|d| (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 08.03.1932, ingeschr. ís-Gravenhage 14.04.1932) Elisabeth Gretea Johanna Larsen, geb. Den Helder 26.12.1879, overl. ís-Gravenhage 22.04.1958, d.v. Eilert Larsen, cargadoor, en Johanna Catharina Stevens; tr. 3e ís-Gravenhage 07.08.1935 Johanna Wilhelmina Hilders, geb. ís-Gravenhage 20.09.1895, overl. ís-Gravenhage 17.03.1964, d.v. Wilhelmus Johannes Hilders en Johanna Barbara van Mechgelen.

6.                   Constance Justine Charlotte Hage, geb. Batenburg 14.02.1870, overl. ís-Gravenhage 09.11.1933, tr. ís-Gravenhage 05.07.1911 Frans Hendrik Adam Greive, geb. Assen 23.04.1859, timmerman (1882), houtzager (1902), magazijnknecht (1911), overl. ís-Gravenhage 19.09.1951, z.v. Hendrikus Greive, pakhuisknecht (1882), schoenmaker (1902), en Henderika Beeuwkes.
†††† FHAG tr. 1e Assen 08.11.1882 Frouwkje Booij, geb. Bovensmilde (Smilde) 18.03.1862, overl. ís-Gravenhage 28.07.1901, d.v. Sijbe Booij, arbeider (1862), tuinman (1882), en Janna Molenaar; tr. 2e ís-Gravenhage 17.12.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 02.03.1909, ingeschr. ís-Gravenhage 05.08.1909) Fenna Poeder, geb. Assen 17.08.1865, overl. Assen 28.11.1947, d.v. Hendrik Poeder, arbeider, en Geesje Tuinman.

7.                   Geertruida Maria Hage, geb. Batenburg 23.11.1871.

8.                   Petronella Jacoba Hage, geb. Batenburg 05.12.1872, overl. Loosduinen 02.12.1908|b|.

9.                   Lina Jeane Hage, ook Lena Jeanne, geb. Batenburg 19.05.1874, overl. Loosduinen 15.12.1913|f|.

10.               Jacobus Willem Hage, geb. Batenburg 26.07.1876, huisschilder, tr. ís-Gravenhage 17.03.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 08.10.1920, ingeschr. ís-Gravenhage 09.05.1921) Maria Sibilla Dols, geb. Geleen 16.04.1867, modemaakster (1899), kamerverhuurster (1924), overl. Amsterdam 07.11.1937, d.v. Joannes Dols en Maria Elisabeth Bovens.
†††† MSD tr. 2e Amsterdam 08.05.1924 Jacobus Beek, geb. Amsterdam 01.07.1879, kellner, overl. Amsterdam 22.12.1939, z.v. Johannes Beek en Cornelia Botterman.

11.               Gťrard Johan Hage, geb. Batenburg 27.01.1884; volgt [6].

 

Noten: |a| nu Stadtbezirk van Solingen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| ook overl.akte ís-Gravenhage 1908 no.3751; |c| bruidegom Hagen (huw.akte ís-Gravenhage 1891 no.864); |d| bruidegom Hage (huw.akte ís-Gravenhage 1908 no.758); |e| geslachtsnaam gewijzigd van Hagen in Hage bij beschikking Arr.Rb. Tiel 17.08.1932 (kanttekening op geb.akte Batenburg 1868 no.11); |f| ook overl.akte ís-Gravenhage 1913 no.3653; |g| per abuis geb. Etten en Leur (overl.akte ís-Gravenhage 1925 no.651).

 

[14] Mattheus Loozen, ook Matthijs, geb. Zoeterwoude 16.12.1852, timmerman, overl. Leiden 19.08.1930, tr. Leiden 16.08.1876

[15] Maria Catharina Johanna van der Steen, geb. Leiden 03.05.1853, naaister (1876), overl. Leiden 20.10.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Maria Elisabeth Loozen, geb. Leiden 19.06.1877, overl. Leiden 23.07.1960, tr. 1e Leiden 25.05.1898 Jacobus Christianus van Schie, geb. Leiden 12.05.1875, huisschilder, overl. Leiden 24.02.1919, z.v. Johannes van Schie, bouwman, en Jacoba Hillenaar; tr. 2e Leiden 07.01.1920 Hendrik Kaapaan, geb. Leiden 08.08.1880, brugwachter, overl. Leiden 28.04.1956, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof), z.v. Cornelis Kaapaan, sigarenmaker, en Sara Schreuder.
†††† HK tr. 1e Cornelia Hermina Adriana Martijn, geb. Zoeterwoude 29.07.1882, overl. Leiden 10.03.1919, d.v. Willem Frederik Martijn en Hermina Adriana Smink.

2.                   Anna Catharina Maria Loozern, geb. Leiden 10.05.1879, overl. Amsterdam 19.09.1958, tr. Amsterdam 26.07.1905 Cornelis Steenvoorden, geb. Noordwijk ca. 1879, agent van politie, overl. Amsterdam 13.09.1966, z.v. Cornelis Steenvoorden, arbeider, en Hendrika Koelewijn.

3.                   Adriana Wilhelmina Loozen, geb. Leiden 28.07.1881; volgt [7].

4.                   Maria Helena Loozen, geb. Leiden 26.10.1883, overl. Amsterdam 19.04.1926, tr. Amsterdam 07.08.1912 Wilhelm Rudolf Scheuing, geb. Amsterdam 09.04.1885, timmerman (1912), hoofdmonteur bij de gemeentetelefoon (1927), overl. Amsterdam 23.06.1967, z.v. Wilhelm Scheuing en Antonette Kreling.
†††† WRS tr. 2e Amsterdam 14.04.1927 Jeltje Hijlkema, geb. Akkrum (Utingeradeel) 28.12.1891, overl. Amsterdam 10.04.1870, d.v. Sijmen Kerstes Hijlkema en Hendrikje Jacobs Kalma.

5.                   Elisabeth Loozen, geb. Leiden 24.02.1886, tr. Leiden 24.05.1916 Alphonsus Lauwers, geb. Hontenisse 16.10.1870, stoker, z.v. Judocus Lauwers en Petronella de Maat.

6.                   Johanna Jacoba Christina Loozen, geb. Leiderdorp 14.11.1888.

7.                   Margaretha Maria Loozen, geb. Leiderdorp 21.07.1891, overl. Leiderdorp 08.04.1896.

8.                   Margaretha Maria Loozen, geb. Leiderdorp 06.05.1894, overl. Oirschot 23.05.1922.

9.                   Gerardus Mattheus Loozen, geb. Leiden 23.10.1896, kantoorbediende, tr. ís-Gravenhage 29.07.1925 Gerardina Maria van Loenen, geb. ís-Gravenhage 02.02.1901, kostuumnaaister, d.v. Pieter van Loenen, zadelmaker (1901), rijtuigbekleder (1925), en Gerardina Maria Reintjes.

 

[16] Pieter Verreck, geb. Hodenpijl 31.07.1802, kleermaker, overl. (Ďgevonden het lijk van Petrus Verreckí) Hodenpijl 24.03.1844|b|, tr.

[17] Catharina van den Bosch, geb. Zouteveen ca. 1802, overl. Schipluiden 03.05.1868, d.v. Jan Cornelis van den Bosch en Catharina Thomasse Schellingshout.

Uit dit huwelijk (vader ook Verrek, moeder ook van den Bos):

1.                   Cecilia Verrek, geb. Hof van Delft 08.03.1826, overl. Wateringen 09.10.1892, tr. Wateringen 26.05.1865 Johannes Jacobus Kolve, geb. Wateringen 26.03.1829, overl. ís-Gravenhage 14.07.1915, z.v. Johannes Wilhelmus Henricus Kolve en Petronella Onings.

2.                   Petrus Johannes Verreck, geb. Hof van Delft 13.08.1828, overl. Delft 11.11.1868, tr. 1e Schiedam 03.09.1851 Petronella Figee, geb. Vlaardingen ca. 1827, d.v. Anthonij Figee en Hester de Neef; tr. 2e Delft 09.11.1859 Maria Kooremans, geb. Delft 25.10.1816, overl. Delft 02.04.1893, d.v. Pieter Kooremans en Catharina van der Helm.

3.                   Johannes Petrus Verrek, geb. Hof van Delft 25.04.1827, overl. Hof van Delft 16.05.1827.

4.                   Johannes Petrus Verrek, geb. Hof van Delft 06.01.1831|a|; volgt [8].

5.                   Joris Verrek, geb. Hof van Delft 21.11.1832, overl. Hof van Delft 09.12.1832.

6.                   Leonardus Cornelis Verreck, ook Leendert Cornelis, geb. Hof van Delft 02.11.1834, overl. Hof van Delft 02.01.1835.

7.                   Leonardus Cornelis Verreck, geb. Hof van Delft 14.01.1837, overl. Hof van Delft 14.02.1837.

8.                   Leonardus Cornelis Verreck, geb. Hof van Delft 23.08.1838, overl. Hof van Delft 17.11.1838.

9.                   Georgius Jacobus Verreck, geb. Hof van Delft 02.01.1841, overl. Delft 02.10.1908, tr. Delft 09.07.1862 Agnes Hendrika van Woggelum, geb. Delft 13.12.1843, overl. Delft 08.05.1918, d.v. Johannes Henricus van Woggelum en Cornelia Schreuder.

 

Noten: |a| vader Verrek, moeder van den Bosch; |b| Ďgevonden het lijk van Petrus Verreckí, geen ouders vermeld (overl.akte Hodenpijl 1844 no.1).

 

[18] Wilhelmus van Heijningen, Willem, ged. Wateringen 25.03.1796, arbeider (1820,1828), overl. Wateringen 13.03.1852, z.v. Nicolaas van Heijningen (-1814) en Maria van Swet (-1814); tr. 1e Monster 14.05.1820 Gijsberta van Putten, geb. Rijswijk 27.02.1798, dienstmaagd (1820), overl. Wateringen 23.11.1823, d.v. Johannes van Putten en Anna Lagerman; tr. 2e Wateringen 01.09.1828|a|

[19] Helena van Zwet, ged. Wateringen 09.08.1800, overl. Wateringen 10.03.1878, d.v. Adrianus van Zwet, arbeider, en Joanna Reigersberg.

Uit het huwelijk van Heijningen-van Putten:

1.                   Maria van Heijningen, geb. Wateringen 13.02.1821|b|, overl. Wateringen 18.02.1821.

2.                   Johannis van Heijningen, geb. Wateringen 16.02.1821|c|, overl. Wateringen 19.02.1821.

3.                   Nicolaas van Heijningen, geb. Wateringen 22.03.1822, tr. Wateringen 05.05.1849 Adriana Bos, geb. Wateringen 06.11.1820, overl. Loosduinen 24.12.1899, d.v. Gerardus Bos en Catharina van Gaalen.

4.                   Johannis van Heijningen, geb. Wateringen 10.11.1823, overl. Wateringen 11.11.1823.

Uit het huwelijk van Heijningen-van Zwet:

5.                   Maria van Heijningen, geb. Wateringen 12.05.1830, overl. Monster 06.02.1876, tr. ís-Gravenzande 18.05.1861 Johannes Hersbach, geb. Wateringen 12.03.1830, overl. Steenbergen 22.03.1900, z.v. Johannis Hersbach en Catharina van Luijk.

6.                   Johanna van Heijningen, geb. Wateringen 20.06.1831, overl. Wateringen 01.10.1831.

7.                   Martinus van Heijningen, geb. Wateringen 16.11.1832, arbeider, overl. Haarlemmermeer 17.02.1899, tr. Rijswijk 27.11.1858 Maria Bak, geb. Ackersdijk en Vrouwenregt 30.11.1827, overl. Haarlemmermeer 25.01.1904, d.v. Arie Bak en Cornelia Slootweg.

8.                   Adrianus van Heijningen, geb. Wateringen 02.06.1834, overl. Wateringen 21.08.1834.

9.                   Johanna van Heijningen, geb. Wateringen 11.06.1835, overl. Schipluiden 03.06.1893, tr. Schipluiden 23.05.1862 Anthonie Haring, geb. Schipluiden 25.12.1833, overl. Schipluiden 02.04.1890, z.v. Machiel Haring en Maria Swits.

10.               Willem van Heijningen, geb. Wateringen 13.11.1836, overl. Wateringen 12.02.1837.

11.               Gijsbertus van Heijningen, geb. Wateringen 22.12.1837, overl. Wateringen 10.02.1838.

12.               Arie van Heijningen, geb. Wateringen 26.12.1838, overl. Wateringen 13.01.1839.

13.               Willem van Heijningen, geb. Wateringen 26.12.1838, overl. Wateringen 15.01.1839.

14.               Gijsberta van Heijningen, geb. Wateringen 01.05.1840; volgt [9].

15.               Johannes van Heijningen, geb. Wateringen 23.01.1842, overl. Wateringen 25.02.1842.

16.               Adrianus van Heijningen, geb. Wateringen 14.02.1845, overl. Rotterdam 06.07.1902, tr. Wateringen 13.05.1870 Maria Klasina van der Horst, geb. Zaandam ca. 1845, overl. Hof van Delft 03.03.1900, d.v. Jacobus van der Horst en Maria Zonneveld.

 

Noten: |a| bruid van Swet (huw.akte Wateringen 1828 no.14); |b| geb. op den dertienden des middags ten twaalf uren (geb.akte Wateringen 16.02.1821 no.6); |c| geboren den zestienden des namiddags ten twee uren (geb.akte Wateringen 20.02.1821 no.7).

 

[20] Jacobus de Bruin, geb. Stompwijk ca. 1812, arbeider (1871,1872), overl. Delft 17.05.1890|e|, z.v. Claas de Bruin, ook Nicolaas, scheepmaker, en Minsje van Eijk, ook Menske van Eik; tr. Stompwijk 16.01.1836|d|

[21] Alida Koelman, geb. Oude Wetering, ged. Roelarendsveen (rk) 14.11.1807|c|, overl. Vrijenban 25.01.1872, d.v. Job Koelman en Pieternel Hasebroek, ook Pieternella Hazebroek.

Uit dit huwelijk (moeder ook Koeleman/Koelemans):

1.                   Nicolaas de Bruin, geb. Stompwijk 05.05.1840, overl. Stompwijk 13.04.1915, tr. Lucia Katrina Riekerts.

2.                   Geertruida Apolonia de Bruin, geb. Vrijenban 19.09.1841, tr. Hof van Delft 30.04.1868 Johannes van der Meer, geb. Vrijenban 15.08.1833, z.v. Cornelis van der Meer en Catharina van der Toorn.

3.                   Jacobus de Bruin, geb. Vrijenban 03.06.1844|a|; volgt [10].

4.                   Arie de Bruin, geb. Vrijenban 21.05.1847, arbeider, overl. Vrijenban 10.03.1871.

5.                   levenloos kind, Vrijenban 09.06.1850.

6.                   Johannes de Bruin, geb. Vrijenban 16.10.1851, overl. Delft 30.09.1936, tr. Delft 17.06.1908 Bartha Cornelia van Biljouw, geb. Rotterdam 28.08.1862, overl. Delft 22.11.1943, d.v. Peter van Biljouw en Elisabeth Wilms.
†††† BCvB tr. 1e Rotterdam 27.01.1886 Theodorus Cornelis Wijsman, geb. Leiden 04.04.1863, coupeur, overl. Delft 11.02.1906|b|, z.v. Dirk Wijsman, karreman (1863), schoenmaker (1906), en Guurtje Kuiper.

 

Noten: |a| moeder Koeleman; |b| moeder Elisabeth Willemse {?} (overl.akte Delft 1906 no.73); |c| vader Job Koelman; |d| bruid Koelemans; |e| wedr Koeleman.

 

[22] Pieter Hersbach, geb. ís-Gravezande 11.03.1817, tuinier, z.v. Joris Hersbach, arbeider, en Johanna Olierhoek; tr. Wateringen 03.02.1843

[23] Henderina van der Voord, geb. Naaldwijk 08.03.1818, d.v. Willem van der Voord, arbeider (1818), watermolenaar (1843), en Aaltje van der Doef.

Uit dit huwelijk (moeder ook Heintje/Henderica/Henrica, moeder veelal van der Voort):

1.                   Georgius Hersbach, geb. Nieuwland, Kortland en ís-Graveland 22.01.1844, overl. Rotterdam 22.12.1893, tr. Schiedam 08.11.1865 Antonetta Catharina Hijgemann, geb. Schiedam 08.05.1845, overl. Rotterdam 27.12.1912, d.v. Johann Gerhard Hijgemann en Catharina Voorwalt.

2.                   Wilhelmus Hersbach, geb. Nieuwland, Kortland en ís-Graveland 02.05.1845, tr. 1e Schiedam 29.12.1881 Helena Anna Maria van Kalken, geb. Schiedam 31.10.1861, overl. Rotterdam 13.02.1893, d.v. Franciscus van Kalken en Anna Maria Bosman; tr. 2e Schiedam 13.06.1895 Martha Maria van Kan, geb. Schiedam 01.12.1859, d.v. Johannes Bernardus van Kan en Johanna Maria van Wel.

3.                   Johanna Hersbach, geb. Nieuwland, Kortland en ís-Graveland 16.08.1847, tr. Schiedam 23.07.1873 Franciscus Veringmeier, geb. Schiedam 01.07.1849, overl. Delft 04.10.1906, z.v. Anton Veringmeier en Eva Schoenmakers.

4.                   Pieter Hersbach, geb. Nieuwland, Kortland en ís-Graveland 04.01.1849.

5.                   Petrus Hersbach, geb. Nieuwland, Kortland en ís-Graveland 25.12.1850, tr. Schiedam 14.06.1876 Barbara Catharina Zondag, geb. Schiedam 02.08.1853, d.v. Pieter Johannes Zondag en Catharina Johanna Dries.

6.                   Alida Hersbach, geb. Nieuwland, Kortland en ís-Graveland 02.09.1852|a|; volgt [11].

7.                   Johannes Hersbach, geb. Nieuwland, Kortland en ís-Graveland 18.01.1854, tr. Schiedam 29.06.1882 Johanna Wilhelmina Landsbergen, geb. Schiedam 05.11.1864, d.v. Cornelis Landsbergen en Maria Eikmans.

8.                   Cornelis Hersbach, geb. Nieuwland, Kortland en ís-Graveland 23.11.1855, overl. Rotterdam 20.03.1938, tr. Rotterdam 16.07.1890 Geertrui Habraken, geb. Schiedam 22.08.1863, overl. Rotterdam 05.07.1937, d.v. Arnoldus Habraken en Geertrui Buskes.

9.                   Margaretha Hersbach, geb. Kethel en Spaland 16.05.1857, tr. Schiedam 24.07.1879 Nicolaas Overdevest, geb. Stompwijk 07.01.1855, z.v. Arie Overdevest en Catharina Voorham.

10.               Martinus Hersbach, geb. Kethel en Spaland 31.10.1859, overl. Kethel en Spaland 03.12.1859.

11.               Martinus Hersbach, geb. Kethel en Spaland 26.03.1861, tr. Schiedam 28.01.1885 Johanna Margaretha Maria Bras, geb. Schiedam 02.12.1862, d.v. Jacobus Bras en Anna Habraeken.

 

Noten: |a| moeder Hendrica van der Voort.

 

[24] Witte Hage, geb. Sint-Maartensdijk 19.12.1811, gareelmaker (aug1834), zadelmaker bij de artillerie transporttrein (sep1834,1835), zadelmaker (1836,1856), leerlooier (1868,1870), zadelmaker (1892), overl. ís-Gravenhage 22.02.1892, z.v. Dirk Hage en Rachel Laven/Lavin; tr. Bergharen 21.08.1834

[25] Jacoba Kalf, ged. Nijmegen 22.12.1802, naaister (1834), overl. Leur (Bergharen) 22.12.1880|a|, d.v. Jacobus Kalf en Petronella Erman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Derk Matthijs Frederik Hage, geb. Bergharen 25.09.1834, onderwijzer, overl. Zutphen 13.05.1919, tr. Bergharen 14.08.1856 Maria Scholten, geb. Velp (Rheden) 27.05.1827 overl. Bergharen 10.03.1906, d.v. Adolf Scholten, timmerman, en Hendrina Burgers.

2.                   Johannes Bernardus Hage, geb. Leur (Bergharen) 08.09.1835.

3.                   Willem Cornelis Hage, geb. Leur (Bergharen) 20.12.1836, zadelmaker, overl. Leur (Bergharen) 29.11.1854.

4.                   Jacobus Wilhelmus Hage, geb. Leur (Bergharen) 08.02.1838; volgt [12].

5.                   Rachelina Martijna Hage, ook Rachelle Martina, geb. Leur (Bergharen) 19.08.1839, overl. ís-Gravenhage 29.04.1925, tr. Bergharen 02.05.1870 Johannes Theodorus Raben, geb. Nijmegen 26.05.1845, sergeant-majoor (1870), procuratiehouder (1913), overl. ís-Gravenhage 20.03.1913, z.v. Frederikus Raben, kastelein, en Johanna Catharina Nolde.

6.                   Carolina Adriana Hage, geb. Leur (Bergharen) 22.03.1841, winkelierster (1876), overl. Wemeldinge 29.12.1876, tr. Bergharen 20.08.1868 DaniŽl Huijssen, geb. Wemeldinge 07.06.1841, broodbakker, overl. Wemeldinge 21.11.1928, z.v. Adriaan Huijssen, broodbakker, en Cornelia Hage, winkelierster.
†††† DH tr. 2e Jannetje Ferdinandusse, geb. Wemeldinge 12.12.1850, overl. Wemeldinge 27.02.1924, d.v. Marinus Ferdinandusse, arbeider, en Maria Vermaire.

 

Noten: |a| overledene Jacob Wilhelmina, moeder Armand (overl.akte Bergharen 1880 no.27).

 

[26] Izak Hage, geb. Sint-Maartensdijk ca. 1804, onderwijzer (1828,1860), oud-hoofdonderwijzer (1866,1868), kerkelijk ontvanger (1876,1882), overl. Sint-Maartensdijk 13.12.1882, z.v. Dirk Hage, gareelmaker, en Maria Stoutjesdijk; tr. 2e Sint-Maartensdijk 01.12.1859 Cornelia Jacoba Was, geb. Zierikzee 22.06.1815, overl. Sint-Maartensdijk 06.07.1876, d.v. Willem Was, notaris, en Wouterina Wilhelmina van As; tr. 1e Sint-Maartensdijk 09.10.1828

[27] Johanna Pieternella Was, geb. Heinkenszand ca. 1805, overl. Sint-Maartensdijk 07.01.1858, d.v. FranÁois Was, onderwijzer, en Pietronella Jacoba Beijaard.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Hage, geb. Sint-Maartensdijk 01.05.1829, overl. Sint-Maartensdijk 21.12.1882, tr. 1e Sint-Maartensdijk 13.08.1857 Justus Anthonij van Rhee, geb. Poortvliet 16.05.1827, genees-, heel- en verloskundige, overl. Oud-Vossemeer 18.09.1862, z.v. Justus Anthonij van Rhee, boekhouder, en Leonora Martina Gaaswijck; tr. 2e Sint-Maartensdijk 17.07.1865 Jacob Gaakeer, geb. Sint-Maartensdijk 06.09.1829, korenmolenaar, overl. Sint-Maartensdijk 29.01.1892, z.v. Pieter Gaakeer en Willemina Hage.
†††† JAvR tr. 1e Lena van den Bout, overl. voor 1857.
†††† JG tr. 1e
Dingena Hage, geb. Sint-Maartensdijk 11.08.1831, overl. Sint-Maartensdijk 26.09.1863, d.v. Izaak Hage en Catharina Lindhout.

2.                   Marinus Dirk Hage, geb. Sint-Maartensdijk 22.01.1831, boerenknecht, overl. Sint-Maartensdijk 07.10.1891, tr. Sint-Maartensdijk 28.07.1853 Pieternella Marina Mol, geb. Stavenisse 19.10.1831, overl. Steenbergen 08.02.1904, d.v. Johannis Mol. landman, en Helena Dorst.

3.                   FranÁois Was Hage, geb. Sint-Maartensdijk 23.02.1833, overl. Sint-Maartensdijk 25.02.1834.

4.                   FranÁois Hage, geb. Sint-Maartensdijk 12.07.1834, dominee, predikant te Sint-Maartensdijk (1859), Wolphaartsdijk (1864,1866), overl. ís-Gravenhage 12.02.1914, tr. 1e Sint-Maartensdijk 22.12.1859 Alina Was, geb. Sint-Maartensdijk 20.05.1832, overl. Wolphaartsdijk 25.12.1864, d.v. Christiaan Was, heel- en vroedmeester (1832), heel- en verloskundige (1859), geneesheer (1864), en Adriaantje Seijs; tr. 2e ís-Heer Arendskerke 27.09.1866 Elisabeth Johanna Schilham, geb. ís-Heer Arendskerke 11.12.1845, overl. ís-Gravenhage 31.03.1924, d.v. Abraham Schilham, geneesheer, en Gerdina van der Meij.

5.                   Maria Pieternella Hage, geb. Sint-Maartensdijk 04.12.1836, overl. Terneuzen 20.05.1909, tr. Sint-Maartensdijk 18.09.1863 George Johan Bertel, geb. Westkapelle 07.05.1835, heel- en vroedmeester (1863), heel- en verloskundige (1890), overl. Koudekerke 30.10.1890, z.v. Pieter Johan Bertel, chirurgijn, en Johanna van Hoeve.

6.                   Pieternella Jacoba Hage, geb. Sint-Maartensdijk 20.09.1838; volgt [13].

7.                   Rachel Hage, geb. Sint-Maartensdijk 01.02.1841, overl. Sint-Maartensdijk 26.09.1842.

8.                   Rachel Hage, geb. Sint-Maartensdijk 01.03.1843, tr. Sint-Maartensdijk 09.10.1868 Willem Joost Ramaker, geb. Zwolle 27.06.1831, dominee, predikant te Zoutelande (ca.1865/1866-1869), Baarland (1869-1871) en Nieuwerkerk (1871-1878), overl. Nieuwerkerk 08.05.1878, z.v. Hendrik Kroeze Ramaker, onderwijzer (1831), hoofdonderwijzer (1868), en Maria Slot.
Uit dit huwelijk: HenriŽtte Ramaker (1878-1957), tr. 16.03.1903 Pieter Izak Hage (1872-1955), z.v. Jan Hage en Jacoba Hage; levensbericht PIH: berghapedia.nl
†††† WJR tr. 1e Dordrecht 02.05.1866 Jacoba Barebndina Bax, geb. Dordrecht 29.10.1832, overl. Zoutelande 19.08.1867, d.v. Hendrik Nicolaas Bax en Maria Lambert.

9.                   Johanna Petronella Hage, geb. Sint- Maartensdijk 20.07.1846, overl. Sint-Maartensdijk 02.12.1850.

10.               Izabelle Johanna Hage, ook Isabella Johanna, geb. Sint-Maartensdijk 01.12.1849, overl. Loon op Zand 21.07.1870, tr. Sint-Maartensdijk 09.10.1868 Johannes Gerardus Ormel, geb. Tiel 09.12.1834, dominee, predikant te Westkapelle (1860-1867), Zaamslag (1867-1869), Loon op Zand (1869-1873) en Sint-Maartensdijk (1873-1891), overl. Sint-Maartensdijk 02.11.1891, z.v. Johannes Gerardus Ormel, deurwaarder (1834), gemeenteambtenaar (1868), en Hendrina Jacoba de Jongh.

 

[28] Wouter Looze, geb. Leiden 13.11.1825, timmerman, overl. ís-Gravenhage 28.12.1883, z.v. Wouter Looze en Maartje Hulstmeijer; tr. 2e Leiden 05.03.1873 Lena Agatha Fisser, geb. Leiden 18.10.1830, overl. Leiden 13.12.1890, d.v. Franciscus Fisser, kruidenier (1830), tabakskerver (1873), en AdŤle van den Berg; tr. 1e Leiden 10.05.1848

[29] Elisabeth Maria Rietbergen, geb. Leiden 07.10.1822, overl. Leiden 14.03.1869, d.v. Johannes Rietbergen, schippersknecht, en Margaretha van der Linden.

Uit dit huwelijk (vader veelal Loozen):

1.                   Woutherus Johannes Loozen, geb. Leiden 14.04.1849, overl. Rotterdam 09.04.1931, tr. Gorinchem 06.05.1880 Anna Maria van Kleef, geb. Gorinchem 26.04.1852, overl. Rotterdam 01.07.1917, d.v. Johannes Gerardus van Kleef en Elizabeth Rijnhout.

2.                   Margaretha Elisabeth Loozen, geb. Leiden 05.08.1850, overl. Zwolle 15.07.1940, tr. Leiden 06.08.1873 Jan van Snick, geb. Leiden 24.08.1848, klerenbleker, overl. Zwolle 06.01.1935, z.v. Jan Leonard van Snick, tuinman, en Elisabeth van Houte.

3.                   Mattheus Loozen, geb. Zoeterwoude 16.12.1852; volgt [14].

4.                   Johannes Franciscus Dominicus Loozen, geb. Zoeterwoude 01.04.1854, koekbakkersknecht, overl. Leiden 08.08.1870.

5.                   Gerardus Looze, geb. Leiden ca. 1859, overl. Delft 06.02.1925, bloemist, tr. Delft 12.02.1896 Antonia Gerarda Serbee, geb. Rotterdam 03.09.1865, overl. Delft 17.03.1929, d.v. Petronella Serbee.

6.                   Gerardus Johannes Looze, geb. Leiden ca. 1866, conducteur, tr. 1e Utrecht 07.08.1889 Adriana Maria Broodkoorn, geb. Utrecht 27.11.1864, overl. Laren (NH) 16.04.1902, d.v. Johannes Broodkoorn en Maria van Stigt; tr. 2e Laren (NH) 22.04.1903 Johanna Maria Vos, geb. Haps 21.09.1865, overl. Hilversum 01.01.1905, d.v. Jozef Vos, klerk, en Maria Catharina Moll; tr. 3e Laren (NH) 25.04.1906 Hendrika Kumeling, geb. Velswijk (Zelhem) 25.02.1864, huishoudster, overl. Hilversum 05.10.1936, d.v. Gerhardus Johannes Kumeling, klompenmaker, en Alberdina klein Mentink.
†††† HK tr. 1e Hilversum 27.04.1904 Gerhardus Johannes Wernke, geb. Ouder-Amstel 28.03.1848, klompenmaker (1872), kruidenier (1904), overl. Watergraafsmeer 06.09.1904, z.v. Johann Bernard Theodor Joseph Wernke en Catharina Maria van Outersterp.
†††† GJW tr. 1e Nederhorst den Berg 06.11.1872 Maria Catharina van Dijk, geb. ca. 1844, overl. voor 1904, d.v. Pieter van Dijk, timmerman, en Maria Catharina Lasooij.

 

[30] Johannes Jacobus van der Steen, geb. Leiden 23.10.1826, tabakskerver, overl. Leiden 03.11.1874, z.v. Hendrik van der Steen en Maria Randa; tr. Leiden 19.05.1852

[31] Helena Francina de Ridder, geb. Leiden 26.07.1826, dienstbode (1852), overl. Leiden 01.12.1901, d.v. Cornelis de Ridder en Catharina van Velzen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina Johanna van der Steen, geb. Leiden 03.05.1853; volgt [15].

2.                   Anna Catharina van der Steen, geb. Leiden 19.06.1855, overl. Leiden 06.03.1942.

3.                   Adriana Wilhelmina van der Steen, geb. Leiden 28.02.1857, dienstbode, overl. Leiden 07.02.1917.

4.                   Petrus Johannes Jacobus van der Steen, geb. Leiden 31.08.1859, sigarenmaker, overl. Leiden 12.02.1950, tr. Leiden 15.08.1883 Johanna Jacoba Christina Slegtenhorst, geb. Leiden 03.04.1857, dienstbode (1883), overl. Leiden 13.07.1930, d.v. Pieter Slegtenhorst, sigarenmaker, en Maria Petronella Aniba.

5.                   Helena Francina van der Steen, geb. Leiden 06.02.1862, dienstbode (1888), overl. Leiden 31.05.1900, tr. Leiden 25.04.1888 Willem Copier, geb. Leiden 20.03.1862, sociŽteitsbediende (1888), koffiehuisbediende (1900,1908), kelner (1940), overl. Leiden 02.02.1940, z.v. Antonie Copier, sjouwer, en Anna Catharina van Leeuwen.
†††† WC tr. 2e Leiden 21.11.1900 Johanna Hendrica Silvester, geb. Leiden 21.10.1855, overl. Leiden 30.01.1902, d.v. Gerardus Anthonie Silvester, sjouwer, en Maria Boom; tr. 3e Leiden 02.05.1904 Alida Maria Wilhelmina van Leeuwen, geb. Leiden 13.12.1870, overl. Leiden 02.05.1906, d.v. Cornelis Josephus van Leeuwen, tuinman, en Wilhelmina Maria Geertruida de Man; tr. 3e Leiden 13.01.1908 Johanna Maria Dicks, geb. Haarlem 06.09.1870, overl. Leiden 14.11.1919, d.v. Johanna Marrtia Wilhelmina Willemars.

6.                   Elisabeth Francina van der Steen, geb. Leiden 06.02.1862.

7.                   Elisabeth Johanna van der Steen, geb. Leiden 26.09.1864, dienstbode (1888), tr. Leiden 16.05.1888 Johannes Cornelis Korswagen, geb. Den Helder 18.05.1864|a|, kuiper, z.v. Johannes Cornelis Korswagen, marinier (1864), kuiper (1872), en Clasina Adriana Pennekamp.

8.                   Vincentius Adrianus Jacobus van der Steen, geb. Leiden 16.02.1867, smid, overl. Leiden 19.08.1947, tr. 1e Voorhout 26.05.1892 Margaretha Maria Angevaaren, geb. Voorhout 19.01.1867, dienstbode (1892), overl. Leiden 02.01.1921, d.v. Johannes Angevaaren, kleermaker, en Petronella de Groot; tr. 2e Leiden 27.07.1927 Sara Maria Kallenberg, geb. Leiden 30.10.1871, overl. Leiden 23.02.1930, d.v. Pieter Kallenberg en Johanna Maria de Beer.
†††† SMK tr. 1e Leiden 02.12.1903 Hendrik de Laaf, geb. Leiden 21.06.1867, koffiebrander (1903), koopman (1926), overl. Leiden 15.07.1926, z.v. Christiaan de Laaf, fabriekwerker, en Francina van den Hoek.

9.                   Cornelia Johanna van der Steen, geb. Leiden 12.01.1869, overl. Leiden 30.01.1870.

 

Noten: |a| aangifte door Clasina Klomp, oud 46 jaar, vroedvrouw, Ďbij gebreke des vadersí (geb.akte Den Helder 1864 no.279), in juni erkend door Clasina en Johannes Cornelis (geb.akte Den Helder 17.06.1864 no.317), geen vermelding van wettiging (huw.akte Den Helder 07.11.1872 no.156).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)