Nico Frederick Verster (1922-1995)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2017 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Nico Frederick Verster, Jaap, geb. Amsterdam 27.02.1922, eindexamen gymnasium-B Amsterdamsch Lyceum 1940|a|, promotie Amsterdam UvA 20.06.1951|b|, hoogleraar Eindhoven (1964-), overl. Geldrop 13.09.1995, crem. Heeze 18.09.1995, tr. Amsterdam 07.11.1946 Magdalena ten Haaf, Leni, geb. 1923, overl. Geldrop 07.01.2009, crem. Heeze 13.01.2009.
 
Noten: |a| Algemeen Handelsblad 04.07.1940; |b| proefschrift: A magnetic lens beta ray spectrometer: an analysis of the radiations from the I131 and Xe131 nuclei; promotor: C.J. Bakker (1904-1960).

 

[2] Frederick Louis Verster, geb. Amsterdam 16.06.1892, overl. Amersfoort 22.01.1964, koopman (1917), begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 25.01.1964; tr. 2e na 1944 Igminia Ignatia de Balbian Verster, geb. Nickerie 25.03.1895, overl. Amersfoort 05.02.1958, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 08.02.1958, d.v. Abraham Henricus de Balbian Verster en IJbeltje Christina Witteveen; tr. 1e Nunspeet 03.08.1917
[3] Wilhelmina Sophia Eisenloeffel, geb. Amsterdam 15.09.1883, overl. Amersfoort 02.02.1944, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 05.02.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Louis Verster, geb. Amsterdam 11.09.1918, promotie Delft 30.10.1963|a|, overl. 02.09.1987, tr. Neeltje Dirksen.

2.                   Anna Geertruida Verster, Anneke, geb. Amsterdam 19.02.1920, chemisch analiste instituut voor moderne veevoeding, overl. Amsterdam 26.05.1992, tr. Amsterdam 07.09.1944 Johan van de Vijsel, geb. Amsterdam 17.03.1909, houthandelaar, overl. Amsterdam 07.02.1997, z.v. Arie van de Vijsel en Engelina Augustine Maillette de Buij Wenniger.

3.                   Nicolaas Frederick Verster, geb. Amsterdam 27.02.1922; volgt [1].

 

Noten: |a| proefschrift: On the use of gauzes in electron optics; promotoren: J.B. le Poole (1917-1993) en L.J.F. Broer (1916-1991).

 

[4] Jean François Verster, geb. Amsterdam 20.01.1860, winkelier in de Klaverstraat n°97 (1884,1890), koopman (1892), overl. Nunspeet 25.07.1926, begr. Nunspeet 29.07.1926, tr. Zwolle 16.05.1883

[5] Anna Geertruida van Nieuwkuijk, geb. Breda 25.11.1860, overl. Nunspeet 19.02.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Geertruida Verster, geb. Amsterdam 24.04.1884, overl. na 1964, tr. Nunspeet 12.08.1910 Gabriël Leonard van Oosten Slingeland, geb. Schoonhoven 24.02.1880, mr., promotie Leiden 1869|b|, advocaat, oud-president der arrondissementsrechtbank te Rotterdam (1964), RNL, overl. De Steeg 05.05.1964, z.v. Daniël van Oosten Slingeland en Johanna Geertruida Vos.

2.                   Henriëtte Gerharda Verster, geb. Amsterdam 10.02.1888, overl. Zeist 08.05.1948.

3.                   Jean Francois Verster, geb. Amsterdam 26.01.1889, arts, overl. Vleuten-De Meern 04.10.1870, tr. Groningen 30.12.1919 Foktje Jakoba Waterborg, geb. Groningen 10.02.1888, lerares (1919), overl. Vleuten-De Meern 20.11.1968, d.v. Harm Waterborg, koopman, en Harmina Ritsema.

4.                   Helena Catharina Verster, geb. Amsterdam 22.12.1889, overl. Ermelo 10.09.1957.

5.                   Eliza Sophia Verster, geb. Amsterdam 06.12.1890, tr. Nunspeet 18.09.1912 Jan Arnold Saltet, geb. Bandjarnegara (Banjoemas) 15.11.1886|a|, civiel ingenieur, hoofd Afd.Irrigatie der Prov.Waterstaat, overl. Soerabaia 28.10.1933, z.v. Arnold Hendrik Saltet, hoofdingenieur, en Theodora Adrina Boers.

6.                   Frederick Louis Verster, geb. Amsterdam 16.06.1892; volgt [2].

 

Noten: |a| RA 1888 p.292; |b| stellingen.

 

[6] Johann Nicolaas Heinrich Eisenloeffel, geb. Amsterdam 29.11.1847, ‘werker van den handel’, overl. Amsterdam 05.07.1889, tr. Amsterdam 10.06.1875

[7] Maria van Middelhoven, geb. Amsterdam 24.10.1844, overl. Laren (NH) 12.09.1913|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Wigbold Eisenloeffel, geb. Amsterdam 10.01.1876, edelsmid, overl. Amsterdam 17.09.1957, tr. Naarden 11.05.1905 Liede Tilanus, geb. Amsterdam 30.03.1871, overl. Zeist 31.01.1953, d.v. Jan Willem Reinier Tilanus en Johanna Victoire Liotard.

2.                   Johanna Jacobina Eisenloeffel, geb. Amsterdam 04.03.1877, tr. 1e Amsterdam 03.11.1898 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 16.12.1915, ingeschr. Amsterdam 11.03.1916) Hendrik Christoffel Vegtel, geb. Amsterdam 12.12.1868, assuradeur, z.v. Hendrik Christoffel Vegtel en Maria Veraar; tr. 2e Laren (NH) 17.03.1917 jhr. Maurits Calextus Franciscus Johannes de Rotte, geb. Deventer 28.06.1872, ritmeester der huzaren, overl. Deventer 10.06.1931, z.v. jhr. IJsbrand Gerardus de Rotte, officier van gezondheid, en Susan Augusta van Romondt.

3.                   Annette Johanna Eisenloeffel, geb. Amsterdam 30.07.1878.

4.                   Johann Nicolaas Heinrich Eisenloeffel, Nico, geb. Amsterdam 19.10.1881, kunsthandelaar, overl. Doorwerth 04.04.1974, tr. 1e Zeist 18.05.1910 (echtsch. vonnis Arr.Rb.Amsterdam 04.05.1917, ingeschr. Zeist 01.06.1917) Christina Geertruida Maria Duijs, geb. Amsterdam 13.07.1882, naaldwerkster, huishoudster, overl. na 1954, d.v. Mathias Duijs en Anna Cornelia Goedkoop; tr. 2e Amsterdam 28.06.1917 Clara Anna Willekes Macdonald, geb. Haarlem 02.02.1895, overl. 30.09.1986, d.v. François Willekes Macdonald, advovaat, en Pauline Johanna Reijnvaan.

5.                   Wilhelmina Sophia Eisenloeffel, geb. Amsterdam 15.09.1883; volgt [3].

 

Noten: |a| wede Eisenlöffel.

 

[8] Arnoldus Johan Georg Verster, geb. Zevenaar 14.04.1825, boekhandelaar, overl. Amsterdam 21.02.1883, tr. Huissen 13.05.1858

[9] Henriëtta Gerharda Catharina Cock, geb. Angeren (Bemmel) 19.10.1823, overl. Hilversum 26.06.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean François Verster, geb. Amsterdam 20.01.1860; volgt [4].

2.                   Thomas Mathijs Verster, geb. Amsterdam 27.02.1862, mr., advocaat en procureur, directeur van een handelsvereniging (1919), overl. Rotterdam 24.02.1946, tr. Apeldoorn 25.08.1887 Laura Wilhelmina Noordhoek Hegt, geb. Amsterdam 07.10.1864, overl. Wassenaar 15.06.1951, d.v. Johannes Noordhoek Hegt, commissionair, en Margaretha Catharina Westerman.

3.                   Elize Alida Johanna Geertruida Verster, geb. Amsterdam 09.01.1866, overl. ’s-Gravenhage 14.08.1950, tr. Apeldoorn 09.08.1888 Anthonij IJsbrand Arnold Looijen, geb. Nijmegen 11.05.1861, kantoorbediende (1888), directeur ener vennootschap (1920), overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 01.01.1920, z.v. Arnoldus Looijen (1833-), mr., substituut-griffier, later officier van justitie, en Cornelia Jeannette van Lelijveld (1836-1908).

 

[10] Martinus Johannes van Nieuwkuijk, geb. Antwerpen 22.11.1824, kapitein der artillerie (1863), luitenant-kolonel der artillerie (1880), RNL, overl. Zwolle 04.01.1880, tr. ’s-Hertogenbosch 05.08.1858

[11] Anna Geertruida Verster, geb. ’s-Hertogenbosch 26.09.1835, overl. Apeldoorn 06.01.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Catharina Elisabeth van Nieuwkuijk, geb. Breda 23.07.1859, overl. Nijmegen 02.09.1924.

2.                   Anna Geertruida van Nieuwkuijk, geb. Breda 25.11.1860; volgt [5].

3.                   Johannes Franciscus van Nieuwkuijk, geb. Heusden 04.05.1863, controleur, overl. Amersfoort 04.12.1948, tr. Meppel 26.07.1893 Gezina Hendrika Tonckens, geb. Elburg 08.09.1869, d.v. Wijncko Tonckens (1837-1871), burgemeester van Elburg (1867-1871), en Alida Blom.

4.                   Martinus Johannes van Nieuwkuijk, geb. Breda 11.12.1865, overl. Amersfoort 01.01.1948, tr. Constance Charlotte Marianne van Deij.

5.                   Johanna Sophia van Nieuwkuijk, geb. Breda 07.07.1867, tr. Apeldoorn 10.08.1897 Martinus Adrianus van Regteren Altena, geb. Heerde 08.03.1866, z.v. Pieter van Regteren, rentenier, Altena en Clara Elisabeth Peters.

6.                   Josephine van Nieuwkuijk, geb. Utrecht 20.04.1870, overl. Leusden 18.11.1944.

 

[12] Johannes Nicolas Heinrich Eisenloeffel, geb. Emmerich ca. 1809, turf- en houtkoper (1840), winkelier (1841, koopman (1843), turfkoopman (1846), turfkoper (1847), koopman (1850,1863), overl. Leeuwarden 03.09.1863|b|, tr. Amsterdam 25.11.1840

[13] Johanna Jacobina van der Heijden, geb. Amsterdam 12.11.1808, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 16.11.1808, dienstbaar (1840), winkelierster (1874), koopvrouw (1875), overl. Amsterdam 21.04.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Elisabeth Eisenloeffel, geb. Amsterdam 18.08.1841, overl. Amsterdam 14.06.1908, tr. Amsterdam 29.10.1874|c|, tr. Amsterdam 12.11.1874 Albertus Hellwig, geb. Amsterdam 02.09.1839, meubelmaker, overl. Amsterdam 21.07.1895, z.v. Henrich Hellwig en Elbertje Elbertse.

2.                   Charlotta Amelia Eisenloeffel, geb. Amsterdam 05.06.1843, overl. na 1908.

3.                   Johann Nicolaas Heinrich Eisenloeffel, geb. Amsterdam 10.02.1846.

4.                   Johann Nicolaas Heinrich Eisenloeffel, geb. Amsterdam 29.11.1847; volgt [6].

5.                   Hendrik Herman Eisenloeffel, geb. Amsterdam 02.06.1850.

 

Noten: |b| Johann Heinrich Nicolaas Eisenlöffel, e.v. Mina van der Heijde (overl.akte Leeuwarden 1863 no.493); |c| bruid Eisenlöffel (annonce collectie CBG).

 

[14] Johannes Wigbold van Middelhoven, geb. Zutphen 12.04.1815, timmerman (1842,1844), waagdrager (1846,1849), werker van de handel (1875,1878), overl. Amsterdam 06.04.1896, tr. Amsterdam 27.07.1842

[15] Annetta Johanna de Lange, geb. Amsterdam 19.12.1805, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 08.01.1806, overl. Baarn 17.05.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van Middelhoven, geb. Amsterdam 24.10.1844; volgt [7].

2.                   Christina van Middelhoven, geb. Amsterdam 04.09.1846.

3.                   Jacoba Johanna van Middelhoven, geb. Amsterdam 12.05.1849, tr. Amsterdam 21.02.1878 Cornelis Dalmeijer, geb. Den Helder 30.04.1852, winkelier, z.v. Jacob Antonies Dalmeijer en Marijtje Kalis.

 

[16] Jean François Verster, geb. Maastricht 08.06.1782, ontvanger der in- en uitgaande rechten (1820,1823), belastingontvanger (1825,1847), gepensioneerd ontvanger der directe belastingen (1858), overl. Zevenaar 21.03.1860, z.v. Jean Louis Verster en Maria Francisca de Lorpein (zie Bijlage A); tr.

[17] Maria Antonia van Dam, ged. Rotterdam 25.01.1784, overl. Zevenaar 23.02.1854|d|, d.v. Witte van Dam en Jacoba Petronella Grinwis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Francisca Verster, geb. ca. 1806, overl. Cuijk en Sint Agatha 16.07.1867, tr. Zevenaar 02.06.1829 Carel Willem Kellij, geb. ca. 1792, ontvanger, overl. Cuijk en Sint Agatha 08.02.1869, z.v. William Kellij, rentenier, en Carolina Amalia Antonia Stuben.

2.                   Witte Petrus Jacobus Verster, ged. Heeswijk (ndg) 16.08.1807|e|, korporaal 27.08.1829, Metalen Kruis 05.04.1832, met paspoort 28.07.1834, 1e luitenant bij de 1e afdeeling depôt (1847), overl. Balie Boleling 12.05.1847|f|.

3.                   Jean Louis Verster, ged. Schijndel (ndg) 10.09.1809, 2e luitenant, overl. Batavia (Hospitaal te Weltevreden) 17.12.1838|b||c|.

4.                   Wilhelmus Franciscus Verster, geb. Schijndel 26.03.1811, apotheker, overl. Brummen 21.02.1868, tr. Brummen 25.07.1847 Johanna Hondius, geb. Brummen 12.07.1824, overl. Brummen 09.02.1875, d.v. Pieter Gerritzn Hondius, logementhouder (1824), koopman (1847),  en Judik Hermina Cromhout.

5.                   Cornelius Philippus Verster, geb. Grave 15.07.1813, overl. Zevenaar 02.12.1864.

6.                   Guillemina Louiza Verster, geb. Ravenstein 27.03.1816, tr. Zevenaar 04.12.1839 Carel Herman Bernard Hazelhoff Roelfzema, ged. Breda 11.12.1808, rector, overl. Zevenaar 04.10.1869, z.v. Barend Hazelhoff Roelfzema, kapitein der genie, en Geertruida Petronella van Oldenborg.

7.                   Henri Jean Louis Verster, geb. xx.09.1818, overl. Millingen 25.03.1819.

8.                   Henriette Jeanne Louise Verster, geb. Millingen 24.02.1820, overl. Het Loo (Apeldoorn) 13.09.1900.

9.                   Maria Antonia Verster, geb. Millingen 30.03.1823, overl. Apeldoorn 18.04.1898, tr. 1e Zevenaar 26.06.1851 Thomas Matthijs Sandberg, geb. Dordrecht ca. 1808, cargadoor en reder, overl. Dordrecht 05.03.1868, z.v. George Sandberg, cargadoor en reder, en Sebilla Margaretha Sax; tr. 2e Dordrecht 12.05.1869 Pieter Karel Drossaart, geb. Vlaardingen ca. 1812/1813, burgemeester van Vlaardingen (1858-1883), overl. Vlaardingen 18.10.1883, z.v. Jacob Drossaart en Catharina Koninx.
     TMS tr. 1e ’s-Gravenhage 13.07.1842 Jacoba Varkevisser, geb. Scheveningen ca. 1820, d.v. Pieter Varkevisser, reder, en Maria Elisabeth van Duine.

10.               Arnoldus Johan Georg Verster, geb. Zevenaar 14.04.1825; volgt [8].

11.               Jean François Verster, geb. Zevenaar 29.05.1828, koopman, overl. Breda 16.02.1885, tr. Ravenstein 04.06.1857 Davida Petronella van den Bergh, geb. Rotterdam 15.12.1822, overl. Breda 27.08.1885, d.v. Johannes Pieter van den Bergh en Dina Wilhelmina Arenssen.

 

Noten: |b| RA 1839 p.266; |c| Opregte Haarlemsche Courant 06.06.1839; |d| moeder Grinvis (overl.akte Zevenaar 1854 no.13); |e| ‘De ouders zijn woonachtig te Schijndel, bij absentie van den predikant van Veghel, die aldaar in de vacature den dienst moest vervullen, is opgemeld kind te Heeswijk gedoopt geworden’ (Doopboek Heeswijk en Dinther 1791-1837); |f| Javasche courant 05.06.1847 {niet gevonden in RA}.

 

[18] Frans Carel Cock, geb. Angeren 24.10.1779, econoom (1811)|a|, landbouwer (1812,1815), grondeigenaar (1819,1825), steenbakker (1837), steen/pannenfabrikant (1840), grondeigenaar (1845,1855), overl. Angeren (Bemmel) 24.08.1855, z.v. Johan Jodocus Cock, predikant te Lobith en Angeren (1772-1818), en Johanna Elisabeth Katharina Paland; tr. Zevenaar 05.09.1811,

[19] Christina Helena Vermeer, geb. Zevenaar 17.08.1784, overl. Angeren (Bemmel) 04.03.1851, d.v. Johann Jacob Vermeer en Aleijda Geertruijd Bolandt (-1785).

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisa Aleida Johanna Geertruida Cock, geb. Angeren (Gendt) 20.07.1812, overl. Nijmegen 13.03.1899, tr. Huissen 03.04.1856 Abraham Faure Beeckman, geb. Soerabaia (Java) ca. 1798|d|, predikant te Kamperveen (1823-1824), Huissen (1824-), Voorst (1828,1835) en Santpoort (1856), overl. Santpoort (Velsen) 22.02.1886, z.v. Willem Beeckman, lid gemeenteraad Kampen (1823), en Johanna Vermehr.
     AFB tr. 1e Zutphen 01.05.1823 Helena Aleijda Hoffman, geb. Zutphen 28.12.1800, ged. Zutphen 13.01.1801, overl. voor 1856, d.v. Peter Barthold Henricus Hoffman (ca.1771-1834), wijnkoper, en Ida Maria van Hamel.

2.                   Johannes Judocus Jacobus Cock, geb. Zevenaar 07.05.1814, grondeigenaar, overl. Gendringen 04.04.1874, tr. Bergh 16.12.1856 Berndina Bloemers, geb. Braamt (Bergh) 27.04.1825, overl. Haarlem 08.12.1901, d.v. Manus Bloemers, wever, en Henrika Kersjes.
     BB tr. 2e Gendringen 18.03.1875 Johannes Klomp, geb. ca. 1811, akkerbouwer, overl. Stad Doetinchem 03.08.1882, z.v. Derk Willem Klomp en Johanna Walters.
     JK tr. 1e voor 1875 Maria Margaretha Antonetta van Dam, geb. ca. 1800, overl. Lichtenberg (Wisch) 31.10.1874, d.v. Willem van Dam en Maria Klinkenbergh.

3.                   Carolina Frederica Cock, geb. Angeren (Gendt) 17.04.1815, overl. Diepenheim 20.06.1889, tr. Bemmel 11.12.1845 Stephanus Martinus Wijking, geb. Bemmel 06.05.1815, genees-, heel- en vroedmeester, overl. Huissen 27.04.1859, z.v. Antonius Wijking, chirurgijn, en Willemijna van Erp.

4.                   Adelheid Constance Cock, geb. Angeren (Gendt) 01.12.1816|f|, overl. Nijmegen 05.02.1905|c|, tr. Bemmel 17.06.1840 Johan Zeno Hutschler, ged. Huissen 18.03.1812, wijnhandelaar, wijnkoper, overl. Nijmegen 26.09.1880, z.v. Hendrik Jacob Hutschler en Johanna Elisabeth Serres.

5.                   Emilie Gerhardine Cock, geb. Bemmel 21.06.1819, overl. Bemmel 08.12.1820.

6.                   Arnold Frederik Cock, geb. Bemmel 11.10.1820.
= w.s.
Frederik Arnoud Cock, overl. Batavia voor 04.03.1851|b|.

7.                   Emilie Grada Cock, geb. Bemmel 08.07.1822, overl. Bemmel 19.09.1823.

8.                   Henriëtta Gerharda Catharina Cock, geb. Angeren (Bemmel) 19.10.1823; volgt [9].

9.                   Carel Frans Cock, ook Frans Carel, geb. Angeren 24.10.1825, overl. Angeren (Bemmel) 30.10.1837.

 

Noten: |a| ‘oeconom’ (huw.akte Zevenaar 1811 fol.43); econoom in WieWasWie; |b| één annonce van F.C. Cock d.d. 04.03.1851 voor moeder (‘de gevoeligste slag mijns levens door het afsterven van mijne hartelijk geliefd echtgenoote’) en zoon (‘het ontvangen van het treurig berigt uit Batavia van het plotselijk overlijden aldaar van mijnen jongsten zoon’); |c| vader Carel Hendrik Cock (overl.akte Nijmegen 1905 no.92); |d| of ‘Pecolonga’ (Pekalongan, Midden-Java) (overl.akte Velsen 1886 no.18); |e| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |f| Adelheida Constantia, moeder Vermehr (geb.akte Gendt 1816 no.67).

 

[20] Johannes Franciscus van Nieuwkuijk, geb. Geertruidenberg 10.04.1792, tweede kapitein bij het 1e batt. veldart. in garnizoen te Nijmegen (1819,1821), gepensioneerd kolonel der artillerie (1868), overl. Breda 14.03.1868, z.v. Johannes Philippus van Nieuwkuijk en Adriana Christina Sardin; tr. Nijmegen 08.09.1819

[21] Joanna Clasina Christina Kuijtenbrouwer, ged. Amersfoort 25.07.1799, overl. Zwolle 27.01.1879, d.v. Martinus Antonius Kuijtenbrouwer en Johanna Gijsberta Sophia Kolft.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Adriana van Nieuwkuijk, geb. Nijmegen 02.08.1821, overl. Maastricht 02.01.1853, tr. Grave 17.11.1847 Arie Dunnes, geb. ’s-Gravenhage 01.01.1821, tweede luitenant kwartiermeester in het vierde bataillon van het eerste regiment infanterie in garnizoen te Grave (1847), militaire onderintendant tweede klasse (1860), kapitein (1867), overl. Doesburg 15.08.1867, z.v. Daniel Dunnes en Louise van Soest.
     AD tr. 2e Bergen op Zoom 03.11.1858 Jeanne Henriette Philippine de Helbig, geb. Sint-Jans-Molenbeek|a| ca. 1820, overl. Arnhem 06.12.1860, d.v. George Auguste Louis de Helbig en Maria Eversdijk.

2.                   Martinus Johannes van Nieuwkuijk, geb. Antwerpen 22.11.1824; volgt [10].

3.                   Johanna Gijsberta Sophia van Nieuwkuijk, geb. Vught 19.03.1835, overl. Deventer 09.02.1888, tr. Breda 09.07.1856 Leendert Alexander Johannes Burgersdijk, geb. Alphen 11.03.1828, overl. Apeldoorn 15.01.1900, z.v. Cornelis Helenus Burgersdijk en Johanna Cornelia Burgersdijk.

 

Noten: |a| nu Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België.

 

[22] Jan François Leopold Verster, geb. ’s-Hertogenbosch 16.11.1788, ontvanger der registratie, zegel en successierechten te Amsterdam (1824), overl. ’s-Hertogenbosch 26.12.1874, z.v. Florentius Verster en Antonia Emelia van Heum; tr. Hillegom 12.05.1824

[23] Helena Catharina Elisabeth van Limburg Brouwer, geb. Amsterdam 18.09.1796, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 24.09.1796, overl. ’s-Hertogenbosch 23.01.1840, d.v. Abraham Henricus Brouwer en Johanna Sophia Slotboom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kind Verster, geb. Amsterdam 29.04.1825.

2.                   Kind Verster, geb. Amsterdam 24.07.1826.

3.                   Johanna Sophia Verster, geb. ca. 1826, overl. Stratum 10.10.1887|c|.

4.                   Kind Verster, geb. Amsterdam 01.10.1828.

5.                   Abraham Henricus Verster, later de Balbian Verster|b|, geb. Amsterdam 10.05.1830, mr., kantonrechter te Boxtel (1859), kantonrechter te Tilburg (1880), RNL, overl. Oisterwijk 12.12.1915, tr. 1e Oisterwijk 01.07.1859 Igminia Ignatia Rijpperda, geb. Oisterwijk 03.11.1831, overl. Oisterwijk 17.08.1873, d.v. Jan Rijpperda en Arnolda Breda; tr. 2e Leiden 09.09.1880 Charlotte Henriette Agatha ten Siethoff, geb. Soerabaia 06.05.1839, overl. Oisterwijk 17.12.1894, d.v. Johannes ten Siethoff en Geertruida de Mik.  
Uit het huwelijk Verster-Rijpperda: Jan François Leopold de Balbian Verster (1861-1939).
Idem: Abraham Henricus Verster, later de Balbian Verster, geb. Boxtel 14.07.1866, luitenant bij het West-Indisch Leger (1893), overl. na 1920, tr. Haarlem 10.10.1893 IJbeltje Christina Witteveen, geb. Leeuwarden 12.11.1868, overl. Zeist 13.05.1920, begr. Zeist (Nwe Bpl.) 17.05.1920, d.v. Cornelis Witteveen, logementhouder, en Catharina Johanna Santee; uit dit huwelijk: Igminia Ignatia de Balbian Verster (1895-1958), tr. Frederick Louis Verster (1892-1964).

6.                   Kind Verster, geb. ’s-Hertogenbosch 12.03.1833.

7.                   Florentius Verster, overl. ’s-Hertogenbosch 06.10.1833.

8.                   Anna Geertruida Verster, geb. ’s-Hertogenbosch 26.09.1835; volgt [11].

9.                   Antonia Emilia Florentina Gerardina Verster, overl. Amsterdam 26.05.1853|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte ’s-Hertogenbosch 1853 no.304; |b| KB 17.11.1880; |c| ook overl.akte Apeldoorn 1887 no.266.

 

[24] Johan Adam Eisenloeffel, Adam, overl. voor 1840, tr.

[25] Anna Elisabeth Helle, Elisabeth, overl. tussen 1844 en 1871.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Heinrich Gerhard Eisenlöffel, geb. Emmerich 11.01.1803, dagloner (1833), smid (1834,1870), overl. Deventer 26.03.1871, tr. Deventer 24.10.1833 Hendrina ter Maten, geb. Apeldoorn 08.09.1807, dienstbaar (1833), overl. Deventer 02.01.1888, d.v. Berend Roelofs ter Maten en Hendrina van Werven.

2.                   Johannes Nicolas Heinrich Eisenloeffel, geb. Emmerich|b| ca. 1809; volgt [12].

3.                   Peter Adrian Leonhard Eisenlöffel, Leonhard, geb. Emmerich ca. 1817, kastenmaker, overl. Rotterdam 02.03.1869, tr. Amsterdam 24.04.1844 Elisabeth Ulderik, geb. Amsterdam ca. 1813|a|, d.v. Willem Ulderik en Heintje Jans.

4.                   Wilhelmina Sophie Eisenlöffel, geb. Emmerich ca. 1822, overl. Zaandam 05.03.1892, tr. Cornelis Put, geb. Ridderkerk 09.12.1818, overl. Zaandam 24.01.1891, z.v. Gerrit Put en Cornelia van der Ven.

 

Noten: |a| niet gevonden in tafels 1813-1822; |b| nu Emmerich in Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[26] Hendrik Herman van der Heijden, overl. voor 1833, tr.

[27] Charlotta Amelia Heeber, geb. Aurik (Oostvriesland)|c|, overl. Amsterdam 29.11.1833|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Herman van der Heijden,  geb. ca. 1799, schoenmaker (1833).

2.                   Charlotta Amelia van der Heijden, geb. Amsterdam 14.10.1800, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 19.10.1800|a|.

3.                   Johan Fredrik van der Heijden, geb. Amsterdam 09.07.1803, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 20.07.1803.

4.                   Johanna Jacobina van der Heijden, geb. Amsterdam 12.11.1808; volgt [13].

 

Noten: |a| moeder Heber; |b| ‘verder niets bekend’ (overl.akte Amsterdam 1833 reg.9 fol.20); |c| nu Aurich, Kreisstadt des Landkreises Aurich, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[28] Michaël Adrianus van Middelhoven, geb. ca. 1791, rector der latijnse scholen, overl. Wageningen 18.02.1818, z.v. Gisbertus/Gijsbartus van Middelhoven (ca.1756-1830), oud-rector der Latijnsche Scholen te Zierikzee (1830)|b|, en Maria Camphuijzen; tr. Zutphen 15.07.1815

[29] Christina Meijerink, geb. Zutphen 28.03.1790, ged. Zutphen 30.03.1790, overl. Amsterdam 16.08.1877|c|, d.v. Hendrik Meijerink en Johanna Roelofsen.

Kind van Christina (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Johannes Wigbold van Middelhoven, geb. Zutphen 12.04.1815|a|; volgt [14].

Uit dit huwelijk:

2.                   Michaël Willem Daniël van Middelhoven, geb. Zutphen 08.09.1817, catechiseermeester, overl. Utrecht 12.10.1896, tr. Zaandam 11.11.1869 Aaltje Kramer, geb. Koog aan de Zaan ca. 1832, overl. Utrecht 18.11.1873, d.v. Roelof Kramer, kantoorbediende, en Wijntje Dekker.

 

Noten: |a| aangifte door Philippina de Rooij geboren Smeenk, oud 38 jaar, vroedvrouw, van ‘een kind aan hetwelk zij verklaard heeft de voornamen te willen geven van Johannes Wigbold en de toenaam van Van Middelhoven’ (geb.akte Zutphen 1815 no.93); |b| annonce collectie CBG; |c| annonce collectie CBG {niet gevonden in overl.reg. Amsterdam}.

 

[30] Johannes Hendrik de Lange, geb. Harderwijk ca. 1765, overl. (‘aan een kortdurende borstkwaal’) Amsterdam 16.02.1830|a|, otr. Amsterdam 30.08.1805

[31] Maria de Beer, geb. Amsterdam ca. 1779, winkelierster (1842), overl. Amsterdam 28.12.1849|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Annetta Johanna de Lange, geb. Amsterdam 19.12.1805, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 08.01.1806; volgt [15].

2.                   Jacobus Johannes de Lange, geb. ca. 1812, vrijwillige Noord-Hollandsche jager, overl. (door ‘een vijandelijke kogel, in den slag nabij Boutersem’|d|) 12.08.1831|c|.

 

Noten: |a| ‘verder niets bekend’ (overl.akte Amsterdam 1830 reg.2 fol.160v); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1849 reg.9 fol.12v); |c| annonce Amsterdam 25.08 (collectie CBG); |d| arrondissement Leuven, provincie Vlaams-Brabant, Vlaanderen.

 


Bijlage A

 

[32] Jean Louis Verster, geb. 1753|b|, ‘lieutenant au régiment de S.A. Mgr. le Prince de Hesse-Darmstad’, overl. ’s-Hertogenbosch 08.02.1824|a|, z.v. Pieter François Verster en Cornelia Philippina de Bruijn; otr. Maastricht (Waalse kerk), otr. Nijmegen (Waalse Kerk) ‘annonces le 7, le 14 & 21 Mai 1780’ (‘nous en avons donné attestation’)

[33] Marie Françoise de Lorpein, geb. 1759|c|, overl. 1808|d|.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Philippine Françoise Verster, geb. Luyk ca. 1779, overl. Tiel 19.07.1863|f|.

2.                   Jean François Verster, geb. Maastricht 08.06.1782|e|; volgt [16].

3.                   Hendrik Jan Lodewijk Verster, Henry Jean Louis, geb. Maastricht 12.01.1788, ged. Maastricht (Waalse kerk) 13.01.1788, kantonrechter te Eindhoven, overl. Stratum 20.05.1855, tr. Stratum 26.03.1818 Arnoldina Johanna Georgette Tite van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Stratum, ged. Eindhoven (ndg) 09.10.1791|i|, overl. Stratum 21.01.1853|, d.v. Willem van Lelyveld van Cingelshouck (1762-1823) en Anna Maria van den Heuvel (1767-1838).

 

Noten: |a| wiewaswie (transcriptie BHIC, niet beschikbaar bij FamilySearch, mrt’22); |b||c||d| NP 64 (1978) pp.308-379 (Verster), i.h.b. p.360; |e| ibidem p.361; |f| ook overl.akte ’s-Hertogenbosch 1863 no.423.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren