Johannes Vorenkamp (1928-2005)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien juli 2019)

 


 

[1] Johannes Vorenkamp, Joop, geb. Djakarta 05.10.1928, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1964, hoogleraar Eindhoven (1976-1993), overl. 16.04.2005.

 

[2] Eildert Vorenkamp, officier K.P.M. (1924), stuurman (1924,1934), gezagvoerder (1938), overl. na 1939, tr. Weltevreden (NOI) 07.07.1924|a|
[3] Alida Gesina Johanna Langerveld, Lida, geb. Amsterdam 21.10.1898, violiste (soliste/docente), Prix d’Excellence (1920)|b|, bestuurslid Vereeniging tot bevordering der Toonkunst in Ned.-Indië, Afdeeling West-Java (-1931), overl. na 1939.|c|

Uit dit huwelijk:

1.                   Carla Vorenkamp, geb. Weltevreden (Ziekenhuis Tjikini) 09.01.1927|f|.

2.                   Johannes Vorenkamp, geb. Djakarta|e| (Ziekenhuis Tjikini te Weltevreden) 05.10.1928|d|; volgt [1].

 

Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 07.07.1924; |b| De Indische courant 15.02.1928; |c| foto (Geheugen van Nederland); |d| De Indische courant 09.10.1928; |e| Soerabaja (Nieuwsblad van het Noorden 10.10.1928); |f| Bataviaasch nieuwsblad 10.10.1927.

 

[4] Johannes Vorenkamp, geb. Sappemeer 07.06.1860, onderwijzer (1889), hulponderwijzer Eerste school B te Batavia (benoemd 16.11.1889), leraar wiskunde aan de Koning Willem III-school te Batavia (benoemd 05.12.1892; herben. 08.04.1897, 30.06.1901, 03.06.1909 en 14.08.1913), gep.leraar (1919), overl. ’s-Gravenhage 11.10.1924, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik-en-Duinen) 14.10.1924, tr. Beilen 19.08.1889

[5] Geertje Mulder, geb. Beilen 21.01.1867, overl. Utrecht 13.09.1962.

Uit dit huwelijk:

1.                   Poppe Eildert Johannes Vorenkamp, geb. Batavia 20.10.1890|a||b|, commies post- en telegraafdienst (benoemd 28.02.1916), empl. Boasson v. Overzee (1923), procureur Brugman & Co. (1924,1927), inspecteur Amsterdamsche/Amstleven (1930,1941), tr. Batavia 26.02.1917 Wilhelmina Helegonda van Deventer, geb. Kendal (Java, NOI) 12.03.1892.

2.                   Jifke Vorenkamp, geb. Batavia 28.05.1895, overl. Utrecht 25.06.1983, crem. Utrecht (Daelwijck) 29.06.1983, tr. 11.04.1925 Johan Hendrik Sebus, geb. Zwolle 05.04.1896, litt.stud. (1919), promotie Leiden 1933|c|, overl. Utrecht 05.03.1976, crem. Utrecht (Daelwijck) 10.03.1976, z.v. Gerardus Martinus Wilhelmus Sebus (1860-1929), kleermaker, en Maria Wilhelmina van den Berg (-1952).

3.                   Eildert Vorenkamp; volgt [2].

 

Noten: |a| per abuis Varenkamp in Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indië en opgaven omtrent hun burgerlijken stand 1892, p.300; |b| moeder Muller (Bataviaasch nieuwsblad 21.01.1890); |c| proefschrift: De erfgooiers en hun gemeenschappelijk bezit (tot 1568).

 

[6] Jacob Langerveld, geb. Schagen 06.03.1868, klerk bij de belastingen (1893), ambtenaar (1898), gem. deurwaarder te Amsterdam, overl. Santpoort (Velsen) 02.08.1939, tr. Wijk aan Zee en Duin 15.11.1893

[7] Johanna van der Wel, geb. Wijk aan Zee en Duin 23.08.1865, overl. Velsen 25.03.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Gesina Johanna Langerveld, geb. Amsterdam 21.10.1898; volgt [3].

 

[8] Poppe Vorenkamp, geb. Sappemeer 06.07.1823, schipper (1853), koopvaardijschipper (1860,1864), overl. voor 1891, tr. Sappemeer 18.02.1853

[9] Cornelia Venema, geb. Sappemeer 10.05.1824, vrouwenhoedenmaakster (1853), overl. Rotterdam 26.11.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eildert Vorenkamp, geb. Sappemeer 17.11.1853, overl. Rotterdam 23.12.1920.

2.                   Fenna Vorenkamp, geb. Sappemeer 02.12.1856, overl. Delft 18.02.1891.

3.                   Johannes Vorenkamp, geb. Sappemeer 07.06.1860; volgt [4].

4.                   Anke Vorenkamp, geb. Sappemeer 15.10.1864, overl. Zwolle 02.03.1956, begr. Groningen (Bpl. Esserveld) 05.03.1956, tr. voor 1895 Udo Udema, geb. Nieuwolda 03.06.1870, hoofd der school, overl. Winschoten 17.11.1914, z.v. Reint Udema, bakker, en Dievertje Edens.

5.                   Itje Vorenkamp, geb. Sappemeer 23.01.1868, overl. Sappemeer 08.12.1944.

 

[10] Izaak Mulder, geb. Hoogkerk 07.12.1833, hoofdonderwijzer (1864,1878), onderwijzer (1886,1890), schoolhoofd (1896), overl. Beilen 23.12.1915, tr. Geldermalsen 26.09.1864

[11] Jifke van Balen, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 06.06.1840, overl. Beilen 23.07.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wietske Mulder, geb. Beilen 06.07.1865, overl. Bloemendaal 04.01.1949|b|, tr. Beilen 01.04.1886 Jakob Rietsema, geb. Hoogkerk 22.08.1856, landmeter, overl. Apeldoorn 21.02.1944, z.v. Pieter Rietsema, pelmolenaar, en Martje Kornelis Togtema.

2.                   Jan Mulder, geb. Beilen 21.01.1867, ambtenaar, tr. Amsterdam 22.04.1897 Johanna Wilhelmina Reiss, geb. Amsterdam 06.11.1867 (akte), d.v. Hendrik Reiss en Ida Schinkel.

3.                   Geertje Mulder, geb. Beilen 21.01.1867; volgt [5].

4.                   Johannes Bernardus Tjebbo Mulder, geb. Beilen 17.04.1868, onderwijzer, tr. Assen 18.12.1890 Klaaziena Egberdiena Jakoba van der Klip, geb. Assen 26.06.1869, d.v. Rutger van der Klip, hoofdmachinist, en Aafje Jonker.

5.                   Tjebbo Jakob Mulder, geb. Beilen 30.01.1870, banketbakker, tr. Amsterdam 30.05.1901 Aagje Schipper, geb. Den Helder 26.04.1867, d.v. Lambertus Schipper, werkman, en Helena Wieringa.

6.                   Jacob Mulder, geb. Beilen 21.11.1871, schoolhoofd, tr. Arnhem 21.10.1896 Geertruida Lantsink, geb. Amsterdam 26.09.1865 (akte), overl. Haren 14.08.1949, d.v. Jan Lantsink en Hendrica Duijtshoff.

7.                   Stientje Mulder, geb. Beilen 08.03.1873, tr. Beilen 24.12.1897 Koop Lambert Westrup, geb. Assen 28.11.1863, onderwijzer, overl. Beilen 09.05.1935, z.v. Lambert Koop Westrup, koopman, en Grietje Dijkstra (1840-1902).

8.                   Egbertus Bernhart Mulder, geb. Beilen 22.08.1874, onderwijzer, overl. Haarlem 21.10.1944,  tr. Amsterdam 25.05.1899 Jeanne Hendrika Schepp, geb. Amsterdam 05.11.1874 (akte), overl. Haarlem 25.06.1954, d.v. Willem Jacob Schepp en Johanna Catharina Schutte.

9.                   Jifje Mulder, geb. Beilen 04.05.1876, overl. Beilen 01.01.1886.

10.               Taco Mulder, geb. Beilen 18.06.1877, koopman, overl. Leiden 20.09.1948|a|, tr. Hoogeveen 31.05.1905 Margaretha Aaltiena Staal, geb. Gieten 01.07.1876, overl. Haarlem 22.12.1952, d.v. Roelof Staal, hoofd ener school, en Hinderkien Houwing.

11.               Abraham Rudolf Mulder, geb. Beilen 24.09.1878, onderwijzer, tr. Purmerend 29.12.1904 Agatha Paardekoper, geb. Purmerend ca. 1877, overl. Alkmaar 22.02.1955, d.v. Jan Paardekoper en Jantje Braaksma.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlem 1948 no.B225; |b| moeder Jefke van Boelen (overl.akte Bloemendaal 1949 no.3).

 

[12] Arie Langerveld, geb. Schagen 12.02.1831, kleermaker (1864,1872), overl. Velsen 10.05.1904; tr. 2e Schagen 07.06.1872 Aafje Steventje Bouhuijs, geb. Kampen 04.12.1827, d.v. Barend Johannes Bouhuijs, winkelier, en Alida Vos; tr. 1e Schagen 30.04.1864

[13] Aaltje Klerk, geb. Schagen 17.08.1834, overl. Schagen 15.12.1871.
     ASB tr. 1e Schagen 06.03.1859 Gijsbert Diderik Numan, geb. Schagen 17.08.1834 (akte), kleermaker, overl. Schagen 15.10.1859, z.v. Johannes Jacobus Numan, deurwaarder te Schagen, en Anna Elisabeth Harbrink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Langerveld, geb. Schagen 24.01.1865 (akte), overl. Velsen 05.02.1911.

2.                   Jacob Langerveld, geb. Schagen 06.03.1868; volgt [6].

3.                   Willem Langerveld, geb. Schagen 03.05.1869 (akte), overl. Schagen 16.08.1869.

 

[14] Eijmbert van der Wel, geb. Beverwijk 06.05.1828, tuinder (1853,1893), overl. vWijk aan Zee 01.05.1907, tr. Beverwijk 31.07.1853

[15] Geesje de Bonte, geb. Zwollerkerspel 13.10.1829, dienstbode (1853), overl. Wijk aan Zee 08.02.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van der Wel, geb. Beverwijk 26.11.1853, overl. Wijk aan Zee en Duin 22.05.1865.

2.                   Berendina van der Wel, geb. Beverwijk 31.01.1855, overl. Wijk aan Zee en Duin 30.03.1862.

3.                   Hendrik van der Wel, geb. Beverwijk 18.04.1856, tuinder, overl. Haarlem 14.11.1940, tr. Wijk aan Zee en Duin 13.02.1884 Christina Suzanna Scholts, geb. Wijk aan Zee en Duin 27.08.1861, overl. Wijk aan Zee en Duin 21.03.1930, d.v. Hendrik Scholts, tuinder, en Elsje Berg.

4.                   Jan van der Wel, geb. Wijk aan Zee en Duin 15.06.1857, overl. Wijk aan Zee en Duin 01.05.1862.

5.                   Wilhelmina van der Wel, geb. Wijk aan Zee en Duin 20.11.1858, overl. Velsen 03.02.1940|a|, tr. 1e Wijk aan Zee en Duin 29.10.1890 Hugo van der Wel, geb. Velsen 13.10.1859, arbeider, overl. Velsen 19.07.1898, z.v. Johan Hendrik van der Wel, arbeider, en Hendrika Visscher; tr. 2e Velsen 02.02.1911 Cornelis Kooper, geb. Egmond aan Zee ca. 1850, nettenboetser, z.v. Aldert Kooper en Albertje Blok.
     CK tr. 1e Egmond aan Zee 18.04.1875|c| Annetje Stam, geb. Egmond aan Zee ca. 1852, overl. Velsen 02.04.1908, d.v. Jan Stam, visser, en Engeltje Prins.

6.                   Maria van der Wel, geb. Wijk aan Zee en Duin 03.04.1860, overl. Wijk aan Zee en Duin 06.03.1861.

7.                   Maria van der Wel, geb. Wijk aan Zee en Duin 12.12.1861, overl. Wijk aan Zee en Duin 28.05.1925, tr. Beverwijk 10.05.1883 Eduard Daniëls, geb. Beverwijk 15.02.1858, winkelbediende, overl. Wijk aan Zee en Duin 11.06.1917, z.v. Eduard Daniëls, metselaar, en Margaretha Amse.

8.                   Berrendina van der Wel, geb. Wijk aan Zee en Duin 20.01.1864, tr. Wijk aan Zee en Duin 11.11.1896 Karel Meulenbrugge, geb. Gorssel ca. 1873, koetsier (1896,1922), concierge (1936), overl. Zwolle 13.12.1936, z.v. Antonij Meulenbrugge en Alida Lamberta Ovink.
     KM tr. 2e Voorst 11.03.1922 Johanna Rensink, geb. Wilp 29.02.1876, d.v. Albert Rensink, tolgaarder, en Gerritje Brinkman.

9.                   Johanna van der Wel, geb. Wijk aan Zee en Duin 23.08.1865; volgt [7].

10.               Bartha Wilhelmina van der Wel, geb. Wijk aan Zee en Duin 25.05.1867, overl. Wijk aan Zee en Duin 05.06.1877.

11.               Jansje van der Wel, geb. Wijk aan Zee en Duin 24.02.1869, overl. Velsen 12.11.1940, tr. Wijk aan Zee en Duin 03.02.1893 Hermanus Mus, geb. Velsen 14.06.1868, koetsier, overl. Medemblik 30.09.1947|b|, z.v. Wal Mus, tuinder, en Helena Arnolda de Mik.

 

Noten: |a| vader per abuis Wilhelmina van der Wel (overl.akte Velsen 1940 no.60); |b| ook overl.akte Velden 1947 no.260; |c| bruidegom Koper.

 

[16] Eildert Poppes Vorenkamp, geb. Hoogezand ca. 1787, schippersknecht, overl. Sappemeer 28.08.1826, z.v. Poppe Eilders Vorenkamp, schipper, en Anna Storks; tr. Hoogezand 10.01.1822

[17] Heekjen Heeres, ook Ietje/Jetje/Heikjen, geb. Groningen|a|/Uithuizen|b| ca. 1790/1791, overl. Sappemeer 09.04.1846, d.v. Hero Pieters Heeres, horlogemaker, en Marta van der Tuuk; tr. 2e Sappemeer 16.05.1829 Ties Alberts Meijer, geb. Sappemeer ca. 1800, scheepstimmerknecht (1829), scheepsbouwersknecht (1850,1862), overl. Sappemeer 13.07.1862, z.v. Albert Tiessens Meijer, scheepstimmerknecht, en Harmke Berends.
     TAM tr. 2e Sappemeer 26.04.1850 Hilligje van Eerde, geb. Hoogezand ca. 1806, winkelierster (1850,1863), overl. Sappemeer 09.11.1863, d.v. Teunis Jans van Eerde en Jantje Harms Nijmanting.

Uit dit huwelijk:

1.                   Poppe Vorenkamp, geb. Sappemeer 06.07.1823; volgt [8].

 

Noten: |a| huw.akte Hoogezand 1822 no.1; |b| huw.akte Sappemeer 1829 no.11 en overl.akte Sappemeer 1846 no.16.

 

[18] Willem Gerlofs Venema, geb. Sappemeer ca. 1795, schippersknecht (1821,1828), zeeman (1833), overl. Sappemeer 23.07.1833, z.v. Gerlof Willems Venema, zeeman, en Kornelisje Gerrits Kraan; tr. Sappemeer 03.05.1821

[19] Fennigje Obbes Schut, of Fenna, geb. Sappemeer ca. 1796, winkelierster (1828,1842), overl. Sappemeer 21.01.1862, d.v. Obbe Koops en Anke Pals van der Meer.
     FOS tr. 2e Sappemeer 06.03.1841 Uipke Schreuder, geb. Sappemeer ca. 1806, timmerman, overl. Sappemeer 13.03.1845, z.v. Coenraad Schreuder, timmerman, en Eltje Uupkens.
     US tr. 1e Sappemeer 11.05.1833 Saartje Gorter, geb. Sappemeer ca. 1809, overl. Sappemeer 27.03.1838, d.v. Lodewijk Douwes Gorter, tapper, en Aafke Berends Lukje.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anke Venema, geb. Sappemeer 27.08.1821, vrouwenhoedenmaakster (1842), overl. Scheemda 10.05.1845|a|, tr. Sappemeer 09.04.1842 Jan Muntinga, geb. Winschoten 14.10.1819, korenmolenaarsknecht, overl. Sappemeer 15.07.1843, z.v. Hindrik Bartelds Muntinga, kastelein (1819), arbeider (1842), en Ebbegien Siefkes van Oosten.

2.                   Cornelia Venema, geb. Sappemeer 10.05.1824; volgt [9].

3.                   Alida Venema, geb. Sappemeer 27.09.1826, overl. Sappemeer 18.07.1827.

4.                   Alida Venema, geb. Achterdiep (Sappemeer) 22.09.1828, overl. Hengelo (O) 16.09.1914, tr. Sappemeer 13.04.1854 Jan de Boer, geb. Groningen 07.08.1823, koopvaardijschipper, overl. Sappemeer 27.02.1888, z.v. Hindrik Derks de Boer, schipper, en Jantje Tiddes Bakker.

 

Noten: |a| Anke Willems Venema Schut, ‘buiten echt verwekte dochter’ van Fenna Ubbes Schut, bij vonnis Arr.Rb. Winschoten 21.12.1861 gewijzigd in Anke Venema {de kwalificatie buiten echt niet aangepast} (overl.akte Scheemda 1846 no.26 en de kanttekening daarop).

 

[20] Jan Jans Mulder, geb. Hoogkerk 17.01.1806, (school)onderwijzer (1827,1833), onderwijzer der jeugd (1841,1847), hoofdonderwijzer (1870), z.v. Jan Egberts Mulder, schoolonderwijzer, en Aaltje/Aukje Berends van der Weide; tr. Hoogkerk 27.05.1827

[21] Wiske Jacobs Leutscher, geb. Hoogkerk 06.12.1803, dienstmeid (1827), onderwijzersvrouw (1828,1833), overl. Beilen 19.01.1873, d.v. Jakob Izaaks Leutscher, landbouwer, en Jantje Tijssens Veenhuizen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Mulder, geb. Hoogkerk 20.04.1828, onderwijzer, overl. Peins 13.08.1848.

2.                   Jakob Mulder, geb. Hoogkerk 19.12.1829, hulponderwijzer (1853), hoofdonderwijzer (1897), overl. Onderdendam (Bedum) 03.12.1897, tr. Zuidhorn 03.08.1853 Grietje Togtema, geb. Ezinge 25.09.1831, overl. Leeuwarden 18.09.1909, d.v. Willem Kornelis Togtema, koopman (1831), landbouwer (1853), en Grietje Hiddes.

3.                   Aaltje Mulder, geb. Hoogkerk 05.12.1831, overl. Hoogkerk 20.04.1834.

4.                   Izaäk Mulder, geb. Hoogkerk 07.12.1833; volgt [10].

5.                   Aaltje Mulder, geb. Hoogkerk 12.11.1836, overl. Enumatil (Leek) 03.01.1907, tr. 1e Hoogkerk 01.07.1864 Jakob Danhoff Timmer, geb. Niehove (Oldehove) 07.06.1828, broodbakker, overl. Enumatil (Leek) 05.04.1873|b|, z.v. Jakob Roelof Timmer, schoolonderwijzer (1828), hoofdonderwijzer (1864), en Dietje Jakobs Danhoff; tr. 2e Leek 08.04.1874 Aldert Dolfin, geb. Wittewierum (Ten Boer) 11.03.1844, bakker, overl. Enumatil (Leek) 23.05.1901, z.v. Tiemen Heddes Dolfin, broodbakker, en Jantje Kornelis Tinga.

6.                   Jantje Mulder, geb. Hoogkerk 29.01.1839, huishoudster (1887), overl. Dennenoord (Zuidlaren) 15.11.1932, tr. Uithuizermeeden 28.09.1887 Pieter van Veen, geb. Uithuizermeeden 18.04.1838, landbouwer, overl. Uithuizermeeden 06.11.1895, z.v. Pieter Jans van Veen, landbouwer, en Jantje Pieters Ritsema.

7.                   Egbertus Bernhart Mulder, geb. Hoogkerk 19.02.1841, hoofdonderwijzer (1875), boekhouder (1900), overl. Uithuizen 20.04.1928, tr. 1e Uithuizen 17.12.1875 Sibentje Westerhuis, geb. Uithuizen 06.01.1848, overl. Uithuizen 30.08.1898, d.v. Popke Berends Westerhuis, landbouwer, en Jantje Bruin Nruins, landbouwster; tr. 2e Uithuizen 10.02.1900 Annette de Weerd, geb. Thesinge (Ten Boer) 21.11.1856, huishoudster (1900), overl. Uithuizen 27.04.1932, d.v. Klaas Abels de Weerd, schoolonderwijzer, en Maria de Langen.

8.                   Abraham Rudolf Mulder, geb. Hoogkerk 07.04.1843, overl. Hooglerk 22.03.1844.

9.                   Trientje Mulder, geb. Hoogkerk 18.03.1847, overl. Zevenhuizen (Leek) 02.10.1937|a|, tr. Leek 08.04.1874 Cornelis Reijntjes, geb. Hoogkerk 30.03.1849, hoofdonderwijzer (1874), hoofd der school (1915), overl. Zevenhuizen (Leek) 29.10.1915, z.v. Jan Reijntjes, kastelein, en Willemke Meinders Juursema.

 

Noten: |a| moeder Wimke (overl.akte Leek 1937 no.68); |b| Damhoff (overl.akte Leek 1873 no.30).

 

[22] Johannes Bernardus van Balen, geb. Dokkum 15.01.1812, genees-, heel- en vroedmeester (1838,1840), schutter bij het Derde Bataillon der Eerste Afdeeling Mobiele Friesche Schutterij (1838), overl. Achtkarspelen 14.04.1841, z.v. Bernardus Cornelis van Balen, (gepensioneerd) majoor, en Ytje Osinga; tr. Datumadeel 13.05.1838

[23] Gertje Halbesma, geb. Dantumawoude (Dantumadeel) 27.03.1813, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 17.01.1893, d.v. Johannes Lieuwes Halbesma, grietenij-ontvanger van Dantumadeel, en Jifke Rienks Helder; tr. 2e Dantumadeel 18.06.1846 Tjebbe Pieters Franken, geb. Winschoten 01.11.1815, ‘meter taxateur van den turf’, overl. Groningen 25.05.1886, z.v. Pieter Franken, koopman, en Tjerbedina Tjebbes de Jonge|a| of Dina Hesseling |b|.

Uit het huwelijk van Balen-Halbesma (moeder Geertje):

1.                   Taco van Balen, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 01.01.1839, opzichter van het waterschap Westerkwartier (1870), architect (1883), overl. Groningen 22.06.1883, tr. Groningen 05.11.1870 Stijntje Elenga, geb. Onderdendam (Bedum) 18.02.1840, overl. Groningen 18.09.1907, d.v. Hindrik Reints Elenga, kastelein, en Hindriktje Geerts Tillema, logementshoudster (1863).
     SE tr. 1e Bedum 19.06.1863 Jacob Zwolsman, geb. Kuinre ca. 1837/1838, aannemer, overl. Groningen 20.11.1868, z.v. Jan Zwolsman, aannemer, en Jantjen Roelofs Buis; tr. 3e Leeuwarden 18.05.1889 Willem Aaldrink ‘zich noemende en schrijvende’ Aalderink, geb. Leeuwarden 11.02.1839, schatter in de Stadsbank van Lening, z.v. Arend Aaldrink en Janneke Jans van der Veen.
     JZ tr. 1e voor 1862 Grietje Roek, geb. Kuinre ca. 1837, overl. Kuinre 01.04.1862, d.v. Lourens Roek en Klaasjen Koopmans.

2.                   Jifke van Balen, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 06.06.1840; volgt [11].

Uit het huwelijk Franken-Halbesma:

3.                   Pieter Franken, geb. Augustinusga (Achtkarspelen) 28.03.1847, overl. Veldwijk (Ermelo) 10.09.1910, tr. Auguste Stolt.

4.                   Johannes Franken, geb. Augustinusga (Achtkarspelen) 05.03.1849.

5.                   Tjebbedina Franken, geb. Augustinusga (Achtkarspelen) 30.03.1851, overl. Achtkarspelen 11.07.1851.

6.                   Eilardus Franken, geb. Augustinusga (Achtkarspelen) 07.07.1852, controleur der rijksbelastingen, tr. 1e Haarlem 25.01.1883 Cornelia Maria Hillegonda de Bell, geb. Haarlem 25.11.1853, overl. Haarlem 10.08.1884, d.v. Gerrit de Bell, broodbakker, en Jansje Scheffer; tr. 2e Amsterdam 09.12.1913 Wijpkje Halbesma, geb. Tietjerksteradeel 24.06.1854, d.v. Cornelis Halbes Halbesma en Andriesje Douwes Wadman.

 

Noten: |a| moeder Tjerbedina Tjebbes de Jonge (huw.akte Dantumadeel 1846 no.36); |b| moeder Dina Hesseling (overl.akte Groningen 1886 no.512).

 

[24] Jacob Langerveld, geb. Vlaardingen ca. 1801, timmerman, overl. Den Helder 11.10.1846, z.v. Jacob Langerveld en Margaretha van Korthoef; tr. Schagen 29.08.1824

[25] Trijntje Streek, geb. Schagen 05.11.1794, overl. Schagen 18.01.1873, d.v. Jan Streek en Neeltje Roggeveen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Langerveld, geb. Schagen 15.08.1825, timmerman, overl. Den Helder 05.11.1881, tr. Den Helder 01.06.1854 Jannetje Snooij, geb. Oudeschild (Texel) 11.03.1829, d.v. Willem Snooij, zeeman, en Grietje Boom.

2.                   Jan Langerveld, geb. Schagen 16.03.1828, schilder, overl. Zijpe 05.04.1895, tr. Schagen 06.02.1858 Leuntje Zwaag, geb. Schagen ca. 1829, d.v. Jacob Zwaag en Neeltje Bout.

3.                   Arie Langerveld, geb. Schagen 12.02.1831; volgt [12].

4.                   Willem Langerveld, geb. Schagen 13.08.1832, overl. Schagen 02.01.1858.

5.                   Grietje Langerveld, geb. Schagen xx.01.1834, overl. Schagen 04.11.1834.

6.                   Margaretha Langerveld, Margrietje, geb. Schagen 05.03.1836, dienstmeid (1866), overl. Den Helder 29.05.1915, tr. Zijpe 12.05.1866 Jan Zeeman, geb. Barsingerhorn ca. 1842, boerenknecht, z.v. Klaas Zeeman, arbeider, en Jannetje Bakker.

 

[26]

[27] Trijntje Klerk, geb. ca. 1812, dienstbode (1834).

Kind:

1.                   Aaltje Klerk, geb. Schagen 17.08.1834|a|; volgt [13].

 

Opm: Er is een Trijntje Klerk, geb. Schagen ca. 1815 (d.v. Klaas Klerk en Aaltje Schoor), overl. Schagen 28.10.1854, tr. Schagen 24.08.1851 Willem Roggeveen, geb. Zijpe ca. 1811, werkman, overl. Schagen 26.04.1874, z.v. Jan Roggeveen en Geertje Govers.

 

Noten: |a| ‘zijnde dit kind buiten echt bij haar {TK} verwekt’, aangifte door Trijntje Schrieke, geadmitteerd vroedvrouw (geb.akte Schagen 1834 no.40).

 

[28] Hendrik van der Wel, geb. Beverwijk ca. 1788, arbeider (1815,1818), werkman (1821,1822), tuinier (1828,1836), overl. Wijk aan Zee 30.08.1844, z.v. Dirk van der Wel en Willemijntje van Putten; tr. Velsen 05.11.1815

[29] Berendina Wesselink, Dina, geb. Zutphen 22.08.1790, ged. Zutphen 29.08.1790, dienstbode (1815), tuinster (1844), overl. Wijk aan Zee 01.10.1873, d.v. Barteld Wesselink en Willemina Nagelvoort.

Uit dit huwelijk (moeder Wesseling):

1.                   Dirk van der Wel, geb. Velsen 18.02.1816, tuinman, overl. Wijk aan Zee 13.04.1887, tr. Beverwijk 20.11.1836 Aaltje Berghuis, geb. Beverwijk 02.02.1818 (akte), overl. Wijk aan Zee 23.12.1861, d.v. Jacob Berghuis, tuinman, en Willemina Hamerman.

2.                   Bartha Wilhelmina van der Wel, geb. Velsen 09.06.1817, overl. Velsen 30.06.1817.

3.                   Bartha Wilhelmina van der Wel, geb. Velsen 14.07.1818, dienstbode (1841), overl. Beverwijk 10.10.1889, tr. Beverwijk 19.11.1841 Hendrik Struve, geb. Roermond 18.11.1818, tuinder, overl. Beverwijk 14.06.1889, z.v. Adrien Struve, tuinder, en Jeanne Pesch.

4.                   Willem van der Wel, geb. Velsen 18.03.1821, tuindersknecht, overl. Beverwijk 03.09.1872, tr. Wijk aan Zee 17.11.1844 Aaltje Reehorst, geb. Beverwijk 20.09.1825 (akte), dienstbode (1844), overl. Beverwijk 29.03.1891, d.v. Gerrit Reehorst en Elisabeth Hogeland.

5.                   Wilhelmina van der Wel, geb. Velsen 03.06.1822, overl. Wijk aan Zee 14.10.1857, tr. Beverwijk 29.09.1844 Albertus Wernke, geb. Beverwijk 08.01.1819 (akte), tuinier, z.v. Hendrik Wernke en Margaretha Jacoba Binger.

6.                   Eijmbert van der Wel, geb. Velsen 10.02.1825, overl. Beverwijk 08.08.1827.

7.                   Eijmbert van der Wel, geb. Beverwijk 06.05.1828|a|; volgt [14].

8.                   Jenneke van der Wel, geb. Beverwijk 09.10.1830, overl. Wijk aan Zee 04.09.1846.

 

Noten: |a| moeder Bernardina Wesseling.

 

[30] Jan Jansen de Bonte, geb. Raalte 18.07.1804, schoenmaker (1829), arbeider (1850), overl. Zwolle 26.11.1850, z.v. Jan Jansen de Bonte en Janna Jansen; tr. Zwolle 30.07.1829

[31] Johanna Dammans, geb. Zwolle 09.03.1798, overl. Zwolle 17.11.1874, d.v. Johanna Dammans; tr. 1e Zwolle 08.06.1820 Hendrik Roetink, geb. Zwolle 15.05.1799, witwerker (jun1820), looiersknecht (aug1820,1822), sjouwer (1824,1827), overl. Zwolle 21.12.1827|b|, z.v. Engelaar Roetink, witwerkersknecht, en Marrigje Willems.

Uit het huwelijk Roetink-Dammans:

1.                   Marrigje Roetink, geb. Zwolle 17.08.1820, dienstbode (1852), overl. Oostzaan 07.03.1897|e|, tr. Velsen 30.05.1852 Hendrik Bilderbeek, geb. Vianen 15.05.1824, metselaar, overl. Heemskerk 03.04.1894, z.v. Willem Bilderbeek, tuinman, en Aaltje van der Meer.
     HB tr. 1e Haarlem 21.11.1849 Martina Lemstra, geb. Wolvega ca. 1810|f|, aang.lidmaat Schoterland 23.04.1834 (naar Haarlem 10.05.1836), dienstbode (1849), overl. Zandvoort (Velsen) 05.11.1851, d.v. Tede Aukes Lemstra en Trijntje Faber.
– Het echtpaar Lemstra-Faber vormt tevens de kwartieren [32]/[33] in de kwartierstaten van W. Lemstra, hoogleraar Twente, en P.J. Lemstra, hoogleraar Eindhoven.

2.                   Johanna Roetink, geb. Zwolle 19.08.1822, tr. Zwolle 25.09.1845|c| Marten Bosman, geb. Hoogeveen 01.04.1816, schipper, z.v. Jan Bosman en Geertruid Hagen.

3.                   Derkien Roetink, geb. Zwolle 08.12.1824.

Uit het huwelijk de Bonte-Dammans:

4.                   Geesje de Bonte, geb. Zwollerkerspel 13.10.1829|a|; volgt [15].

 

Noten: |a| moeder Damman; |b| oud 25 jaar, e.v. Janna Siepman (overl.akte Zwolle 21.12.1827); |c| bruid per abuis geb. 09.08 (huw.akte Zwolle 1845 no.109); |d| moeder v/d bruid verklaart ‘dat hoewel zij in de overlijdensakte van haren echtgenoot voorkomt onder de naam van Janna Siepman, zij echter genaamd is Johanna Dammans zoo als in de geboorteakte van hare genoemde dochter is vermeld’ (ibidem); |e| moeder per abuis Damma (overl.akte Oostzaan 1897 no.10); |f| Tede Aukes neemt familienaam Lemstra, dochter Martina oud 1 jaar (Register naamsaanneming Wolvega 12.02.1812).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren