Gerrit Vossers (1926-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien april 2016)

 


 

[1] Gerrit Vossers, geb. Serooskerke 13.08.1926, ingenieur scheepsbouwkunde Delft 1955, promotie Delft 04.04.1962|a|, hoogleraar Eindhoven (1962-), RNL 1976, overl. 04.07.2014, tr. Anneke Zeijger, overl. voor 2014.

 

Noten: |a| proefschrift: Some applications of the slender body theory in ship hydrodynamics; promotor: R. Timman (1917-1975).

 

[2] Dirk Jan Vossers, geb. Terschelling 14.07.1900, predikant te Serooskerke (1926,1928), Rozenburg (1929-1932), Vlissingen (1932-1940) en Leiden (1940-), overl. na 1955, tr.
[3] Johanna Petronella Weiland, overl. na 1955.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Vossers, geb. Serooskerke 13.08.1926; volgt [1].

 

[4] Gerrit Vossers, geb. Westendorp (Wisch) 21.09.1860, student theologie Utrecht, ‘candidaat tot den heiligen dienst’ (1892), predikant te Schoonoord (1892-1896), Sellingen (1896-1898) en West-Terschelling (1898-1922), bestuurslid Ned. Zeemanscentrale, overl. Heemstede 28.02.1941, begr. Heemstede 04.03.1941, tr. Oostdongeradeel 26.07.1892

[5] Uilkje Kampstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 23.05.1861, overl. Heemstede 13.01.1955, begr. Heemstede (Alg.Bpl.) 17.01.1955.

 

– GV: “Overigens was ook de medische kennis honderd jaar geleden zeer beperkt. Het volgende voorbeeld maakt dat duidelijk. Gerrit Vossers, die dominee was in Schoonoord van 1892 tot 1896 toen hij naar Sellingen vertrok, had een maagkwaal en moest daarom van zijn dokter zeven eieren per dag eten! Tegenwoordig wordt aanbevolen niet meer dan drie eieren per week te nuttigen. Hoewel hij vaak ziek was, is dominee Vossers tachtig jaar geworden. De armen brachten de vaak zieke dominee regelmatig eieren, honing of een geslachte hen.”|a|

 

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Geertruida Vossers, geb. Schoonoord (Sleen) 19.04.1893, overl. na 1955, tr. Terschelling 02.01.1919 Jacobus Wilhelm van der Burgt, geb. Velsen 04.03.1893, machinist, overl. na 1955, z.v. Jacobus van der Burgt, opzichter bij de kustwacht, en Dorette Antonia Ida Wiesel.

2.                   Johanna Vossers, geb. Schoonoord (Sleen) 03.06.1894, overl. na 1955.

3.                   Antje Vossers, geb. Schoonoord (Sleen) 29.09.1895, overl. na 1955, tr. Terschelling 31.03.1921 Johannes Dieperink, geb. Lochem ca. 1897, tweede stuurman koopvaardij (1921), overl. na 1955, z.v. Ferdinand Hendrik Jan Dieperink en Johanna Meester.

4.                   Selia Vossers, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 25.02.1897, overl. na 1955.

5.                   Maria Willemina Vossers, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 06.07.1898, overl. na 1955.

6.                   Dirk Jan Vossers, geb. Terschelling 14.07.1900; volgt [2].

 

Noten: |a| in ‘Veenarbeider vaak ook eigen dokter’ door Theo Wortel op website oud-schoonebeek.nl.

 

[6] Hugo Weiland, geb. Vlaardingen 07.07.1861, overl. Brummen 19.01.1943|b|, tr. Katwijk 21.05.1896|a|

[7] Johanna Petronella Franchimon, ook Franchimont|c|, geb. Katwijk ca. 1871, overl. Brummen 06.02.1967.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zoon A. Weiland, overl. na 1957, tr. 1e Eva Kloots, geb. ca. 1903, overl. Oegstgeest 30.08.1957, begr. Oegstgeest (Bpl. Groene of Willibrordkerk) 02.09.1957, d.v. Matthijs Kloots (ca.1876-1955) en Johanna Maria Winterink (ca.1875-1960); tr. 2e voor 1967 S. Hoeksma.

2.                   A. Weiland.

3.                   H.A. Weiland.

4.                   J.P. Weiland; volgt [3].

5.                   Hugo Christiaan Frederik Weiland, geb. 28.07.1904, soldaat infanterie (Landstormploeg Bandoeng), geďnterneerd in Indië, tr. voor 1957 M.A. Oostveen.

 

Noten: |a| bruid Franchimon (huw.akte Katwijk 1896 no.23, wiewaswie); |b| e.v. Franchimon (overl.akte Brummen 1943 no.6); |c| in annonces (1943,1957,1967).

 

[8] Derk Jan Vossers, geb. Wisch 14.08.1819, klompenmaker (1849,1870), landbouwer, overl. De Pol (Gendringen) 11.04.1887; tr. 2e Zelhem 13.10.1870 Berendina Margaretha Dales, geb. De Pol (Gendringen) 15.12.1825, arbeidster (1853), overl. De Pol (Gendringen) 01.04.894, d.v. Jan Hendrik Dales, landbouwer, en Hendrika Aleida Pleister; tr. 1e Wisch 29.11.1849

[9] Johanna Oberink, geb. Varsseveld (Wisch) 20.05.1819, dienstmeid (1849), overl. Westendorp (Wisch) 21.01.1865.

     BMD tr. 1e Gendringen 05.10.1853 Evert Jan Vossers, geb. ca. 1832, klompenmaker, overl. De Pol (Gendringen) 27.11.1869, z.v. Derk Jan Vossers, landbouwers, en Elizabeth Luijmes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evert Jan Vossers, geb. ca. 1852, klompenmaker, overl. Heelweg (Wisch) 09.04.1869.

2.                   Derk Jan Vossers, geb. ca. 1854, overl. Westendorp (Wisch) 10.10.1858.

3.                   Derk Willem Vossers, geb. ca. 1858, arbeider, overl. Gendringen 14.12.1937, tr. Gendringen 03.06.1885 Maria Elisabeth Vorssers, geb. De Pol (Gendringen) 05.02.1859, overl. Ulft (Gendringen) 15.01.1924, d.v. Evert Jan Vorssers, klompenmaker, en Berendina Margaretha Dals.

4.                   Gerrit Vossers, geb. Westendorp (Wisch) 21.09.1860; volgt [4].

5.                   Derk Jan Vossers, geb. ca. 1861, smid, overl. Doesburg 24.12.1928, tr. Stad Doetinchem 24.05.1889 Harmina Hendrietta Wassink, geb. ca. 1868, overl. na 1928, d.v. Herman Wassink, landbouwer, en Harmina Hendrietta Bulten.

 

[10] Jan Freerks Kampstra, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 24.06.1823, winkelier, overl. Anjum (Oostdongeradeel) 04.11.1884, tr. Oostdongeradeel 11.05.1848

[11] Jakoba Jakobs Visser, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 24.04.1823, winkelierster (1892), overl. Anjum (Oostdongeradeel) 27.01.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Kampstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 14.12.1849, tr. Het Bildt 29.04.1875 Jan Schat, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 05.01.1850, gardenier (1875), hovenier (1917), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 27.02.1917, z.v. Pieter Joukes Schat en Pietje Pieters Brouwer.

2.                   Freerk Kampstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 31.10.1851, predikant te Stavoren (1882-1887), Langweer (1887-1888), Doetinchem (1888-)|a|, Blokzijl (1894-1897), Heemskerk (1896-1903), overl. Heemstede 03.11.1912, tr. Stad Doetinchem 13.05.1886 Cornelia Jannetta van Dijk, geb. Stad Doetinchem 22.05.1866, overl. Haarlem 15.10.1909, d.v. Jan Meliszoon van Dijk, ‘predikant bij de christelijk afgescheiden gemeente’ (1865), ‘directeur der vereeniging tot bevordering van inwendige zending’ (1886), en Cornelia Dirks.

3.                   Aukje Kampstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 01.09.1853, overl. Avereest 21.04.1937, tr. Oostdongeradeel 06.12.1877 Harmen Proost, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 23.10.1852, arbeider, overl. Engwierum (Oostdongeradeel) 19.06.1880, z.v. Klaas Harmens Proost en Baukje Lieuwes van der Wal.

4.                   Grietje Kampstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 13.10.1856, tr. Oostdongeradeel 21.05.1879 Gosse Ferwerda, geb. Driesum (Dantumadeel) 17.09.1851, kuiper, overl. Ee (Oostdongeradeel) 25.08.1923, z.v. Lieuwe Gosses Ferwerda en Akke Popkes Vriesema.

5.                   Seelie Kampstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 13.07.1859, overl. Minnertsga (Barradeel) 03.07.1944|b|.

6.                   Uilkje Kampstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 23.05.1861; volgt [5].

7.                   Japke Kampstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 16.03.1863, overl. Brummen 21.06.1950.

8.                   Martje Kampstra, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 12.12.1865, tr. Oostdongeradeel 19.05.1891 Pieter van der Wal, geb. Sneek 24.05.1863, verwer, z.v. Durk Foekes van der Wal en Akke Piersma.

 

Noten: |a| FK bevestigt in 1892 zijn zwager Gerrit Vossers als dominee te Schoonoord (Haarlem’s Dagblad 01.03.1941); |b| ook overl.akte Het Bildt 1944 no.65.

 

[12] Christoffel Frederik Weiland, geb. Gouda 12.01.1818, overl. Vlaardingen 21.02.1911, tr. Vlaardingen 26.03.1856

[13] Apolonia Maarleveld, geb. Vlaardingen 31.08.1831, overl. Vlaardingen 08.08.1873.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Weiland, geb. Vlaardingen 23.11.1856, kunstschilder, overl. ’s-Gravenhage 13.11.1909, tr. Vlaardingen 03.03.1886 Klazina Johanna van Leeuwen, geb. Vlaardingen 05.03.1859, overl. Zutphen 20.03.1945, d.v. Abraham van Leeuwen en Kornelia Maria Teerlink.

2.                   Arij Weiland, geb. Vlaardingen 18.09.1858, overl. Vlaardinger-Ambacht 24.04.1932, tr. Vlaardingen 22.11.1882 Elisabeth Berkhout, geb. Vlaardingen 24.11.1857, overl. Vlaardingen 16.05.1908, d.v. Jacob Berkhout en Annetje van Krimpen.

3.                   Hugo Weiland, geb. Vlaardingen 07.07.1861; volgt [6].

4.                   Pieter Weiland, geb. Vlaardingen 28.06.1863, overl. Vlaardingen 20.07.1863.

5.                   Karel Weiland, geb. Vlaardingen 18.12.1864, tr. Vlaardingen 10.05.1899 Neeltje van Loon, geb. Oud-Beijerland 30.01.1874, d.v. Hendrik van Loon en Helena de Vries.

6.                   Neeltje Weiland, geb. Vlaardingen 20.10.1867, overl. Vlaardingen 16.01.1868.

7.                   levenloze dochter, Vlaardingen 11.06.1869.

 

[14] Abraham Franchimon, geb. Leiden 20.12.1845, overl. voor 1934, tr. Katwijk 07.04.1870 

[15] Annetje Verloop, geb. Katwijk aan den Rijn 05.09.1848, overl. Brummen 29.05.1934|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Petronella Franchimont, geb. Katwijk ca. 1871; volgt [7].

2.                   Johannes Franchimon, geb. Katwijk ca. 1872, kruidenier, overl. Bloemendaal 17.12.1948|b|, tr. Apeldoorn 31.07.1902 Anna Barbara van der Kaaij, geb. ca. 1877, overl. voor 1948, d.v. Willem van der Kaaij, kruidenier, en Margaretha Maria van der Putten.

 

Noten: |a| Franchimont (overl.akte Brummen 1934 no.41); |b| ook overl.akte Haarlem 1948 no.B314.

 

[16] Evert Vossers, geb. Doetinchem ca. 1760/1761, landbouwer, overl. Silvolde (Wisch) 13.01.1829, tr.

[17] Dersken Geurink, geb. ca. 1777, landbouwster, overl. Wehl 07.05.1852, d.v. Reind Geurink en Wilhelmina Weenink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reind Vossers, geb. ca. 1808, landbouwer, tr. Wisch 15.11.1832 Johanna Berendina Vink, geb. ca. 1808, d.v. Jan Vink, schoenmaker, en Dersken Hijink.

2.                   Garrit Vossers, geb. ca. 1812, landbouwer, overl. Wisch 21.02.1859.

3.                   Hendrik Vossres, geb. Silvolde (Terborg) 13.09.1813.

4.                   Wilhelmina Vossers, geb. Terborg 24.06.1816, overl. Wals (Gendringen) 12.07.1889, tr. Gendringen 30.09.1837 Hendrik Jan Koldewei, geb. ca. 1806, boerenwerk doende (1837), z.v. Gerrit Koldewei en Berendje Kolenbrander.

5.                   Derk Jan Vossers, geb. Wisch 14.08.1819|a|; volgt [8].

 

Noten: |a| moeder Geurings (bij geboorte, huwelijken en overlijden).

 

[18] Jan Oberink, geb. Varsseveld 30.04.1794, landbouwer (1818,1845), dagloner (1826,1849,1856), overl. Varsseveld (Wisch) 17.12.1856, z.v. Jan Oberink, landbouwer, en Willemina Velthorst; tr. 2e Wisch 28.04.1825 Engelina ter Horst, geb. Varsseveld 03.08.1785, overl. Binnenheurne 01.06.1860, z.v. Engelbertus ter Horst, landbouwer, en Gesiena Markelink; tr. 1e Wisch 24.12.1818

[19] Johanna Gesink, geb. Varsseveld ca. 1797, overl. Varsseveld (Wisch) 02.02.1822, d.v. Derk Gesink en Berendjen Beernink.

Uit het huwelijk Oberink-Gesink:

1.                   Johanna Oberink, geb. Varsseveld (Wisch) 20.05.1819; volgt [9].

2.                   Derk Oberink, geb. Varsseveld (Wisch) 15.11.1820, smid, tr. Vorden 31.01.1845 Johanna Muijderman, geb. Vorden 04.07.1812, d.v. Jan Muijderman, smid, en Berendina Aberson.
     JM tr. 1e Vorden 05.02.1836 Hendrik Jan Gesink, geb. Varsseveld ca. 1801, smid, overl. Vorden 23.08.1840, z.v. Adolph Gesink en Hendrica Johanna Berkelder.
     HJG tr. 1e Vorden 31.12.1832 Pieternelle Muijderman, ged. Vorden 07.06.1801, overl. Vorden 05.02.1835, d.v. Jan Muijderman en Berendina Aberson.

Voorkind (‘een door hen buiten echt geteeld kind’, gewettigd bij het huwelijk):

3.                   Gerrit Jan ter Horst, later Oberink, geb. Wisch 11.05.1824, overl. Wisch 19.02.1826.

Uit het huwelijk Oberink-ter Horst:

4.                   Willem Oberink, geb. Wisch 04.09.1825, soldaat bij de 1ste compagnie, 1ste bataillon, 3de regiment Infanterie, overl. (buikwaterzucht) Vlissingen (garnizoenshospitaal) 10.04.1868.

5.                   Engelbart Oberink, geb. Wisch 06.07.1829, landbouwer, overl. Wehl 09.04.1852.

 

[20] Freerk Brongers Kampstra, geb. Kollum ca. 1786, dienstknecht (1813), arbeider (feb1820), kastelein (dec1820,1826), overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 07.12.1826, z.v. Bronger Jans Kampstra (-1818), landbouwer, en Hiske Freerks (-1799); tr. 1e Kollumerland en Nieuwkruisland 29.07.1813 Maijke Sijbes Eeltje, geb. ca. 1784, dienstmaagd (1813), overl. Kollum 1816, d.v. Sybe Eelkes Eeltje en Trijntje Sierks; tr. 2e Kollumerland en Nieuwkruisland 13.02.1820

[21] Aukjen Martens Dijkstra, geb. Munnekezijl/Burum ca. 1789/1791, kasteleinse, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 01.05.1836, d.v. Marten Sytzes Dijkstra (-1809), en Stijntje Pieters Luinstra, landbouwster; tr. 1e Kollumerland en Nieuwkruisland 22.05.1813 Wicher Jans van Bruggen, geb. ca. 1778, veldwachter te Burum (1813), kastelein (1817), overl. Kollumerland en Nieuwkruisland 18.01.1819, z.v. Jan Jakobs en Hiltje Wichers; tr. 3e Kollumerland en Nieuwkruisland 13.03.1828 Johannes Pieters Linthorst, geb. Burum ca. 1804, wagenmakersgezel (1828), kastelein (1836), overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 24.09.1836, z.v. Pieter Linthorst en Sely Johannes Adema.

Uit het huwelijk Kampstra-Dijkstra:

1.                   Marten Kampstra, geb. Kollumerland en Nieuwkruisland 06.12.1820.

2.                   Jan Freerks Kampstra, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 24.06.1823; volgt [10].

Uit het huwelijk van Bruggen-Dijkstra:

3.                   Jan van Bruggen, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 05.06.1817.

Uit het huwelijk Linthorst-Dijkstra:

4.                   Seely Linthorst, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 21.10.1828, tr. Oostdongeradeel 04.05.1850 Fokke Pieters Faber, geb. Paesens ca. 1823, z.v. Pieter Willems Faber en Minke Machiels Bouwes.

 

[22] Jakob Roelofs Visser, geb. ca. 1784, schipper (1814), potschipper (1819), koopman (1821), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 23.04.1824, z.v. Roelof Douwes Visser en Uilkje Jacobs; tr. Leeuwarden 13.03.1814

[23] Antje Sjoerds van der Meer, geb. Leeuwarden ca. 1785, potschipperse (1823), overl. Oostdongeradeel 17.05.1850, d.v. Sjoerd Aukes van der Meer en Grietje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelof Jacobs Visser, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) ca. 1816, schipper, tr. Ferwerderadeel 09.03.1837 Tietje Melis van der Lune, geb. Hallum ca. 1817, d.v. Melis Pieters van der Lune en Goikje Pieters Molenaar.

2.                   Grietje Visser, geb. Opsterland 18.01.1817.

3.                   Sjoerd Visser, geb. aan boord in de haven van Hallum (Ferwerderadeel)  05.09.1819.

4.                   Uilkje Visser, geb. aan boord in de haven van Hallum (Ferwerderadeel) 22.08.1821, overl. Ferwerderadeel 14.09.1821.

5.                   Jakoba Visser, geb. aan boord in de haven van Hallum (Ferwerderadeel) 24.04.1823|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| aangifte door Sjoerd Aukes van der Meer, potschipper {de vader daags tevoren overleden} (geb.akte Ferwerderadeel 1823 no.76).

 

[24] Johannes Weiland, geb. Gouda ca. 1791, overl. Gouda 11.06.1850, z.v. Johannes Weiland en Catharina van Bovene; tr.

[25] Pieternella Woerlee, geb. Gouda ca. 1786, overl. Gouda 03.03.1853, d.v. Gerrit Woerlee en Martina Bremmerd.

Uit dit huwelijk:

1.                   Andreas Gerrardus Weiland, geb. Gouda ca. 1814, overl. Gouda 24.04.1901, tr. Gouda 09.06.1841 Clazina van der Wal, geb. Gouda ca. 1818, overl. Gouda 21.12.1893, d.v. Hendrik van der Wal en Pieternella van Gaalen.

2.                   Martinus Karel Weiland, geb. ca. 1814, overl. Gouda 22.08.1866, tr. Neeltje Kromme.

3.                   Christoffel Frederik Weiland, geb. Gouda 12.01.1818; volgt [12].

4.                   Catharina Margaretha Weiland, geb. ca. 1821, overl. Gouda 30.03.1823.

5.                   Catharina Margaretha Weiland, geb. Gouda ca. 1824, overl. Gouda 07.05.1878, tr. Gouda 29.06.1853 Anthonie Soet, geb. Gouda ca. 1825, overl. Gouda 03.04.1866, z.v. Adrianus Soet en Neeltje Broere.

6.                   Johanna Petronella Weiland, geb. ca. 1826, overl. Gouda 07.04.1915, tr. Gouda 16.05.1849 Willem Hornis, geb. Gouda ca. 1824, overl. Gouda 06.05.1900, z.v. Adrianus Hornis en Neeltje Kisman.

 

[26] Arie Maarlevelt, geb. Vlaardinger-Ambacht 23.09.1808, ged. Vlaardingen 30.09.1808, overl. Vlaardingen 22.03.1859, z.v. Arij Maarleveld en Aplonia in ’t Veld; tr. Vlaardingen 11.05.1831

[27] Neeltje Verbrugge, geb. Vlaardingen 07.01.1803, overl. Vlaardingen 05.12.1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Apolonia Maarleveld, geb. Vlaardingen 31.08.1831; volgt [13].

2.                   Hugo Maarleveld, geb. 1833.

3.                   Arij Maarleveld, geb. 1834.

4.                   Jacob Maarleveld, geb. 1836.

5.                   Maartje Maarleveld, geb. 1838.

6.                   Pieter Maarleveld, geb. 1839.

7.                   Johannes Cornelis Maarleveld, geb. 1841.

8.                   Jan Maarleveld, geb. 1843.

9.                   Johannes Philippus Maarleveld, geb. 1848.

 

[28] Pierre Corneille Franchimon, geb. Leiden 27.06.1811, tabaksverkoper, winkelier, overl. Leiden 01.02.1851, z.v. Paul Franchimon en Gertrude Haak; tr. Leiden 07.05.1835

[29] Johanna Petronella van Buuren, geb. Leiden 18.10.1809, overl. Ermelo 29.05.1887, d.v. Abram van Buren en Elisabeth van Pelt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Paul Franchimon, Leiden 26.07.1836, tr. 1e Linschoten 08.04.1858 Geertje Bergshoef, geb. Wulverhorst ca. 1834, overl. voor 1866, d.v. Gerrit Bergshoef en Marrigje van der Giesen; tr. 2e Rijnsburg 28.03.1866 Alberdina Winters, geb. Rijnsburg 06.03.1835, d.v. Gerrit Winters en Geertje Hogewoning.

2.                   Elisabeth Abrahamina Franchimon, Leiden 10.05.1838, overl. Leiden 10.02.1839.

3.                   Elisabeth Sophie Franchimon, Leiden 18.01.1840, overl. Leiden 29.12.1846.

4.                   Pierre Corneille Franchimon, Leiden 22.01.1842, overl. Leiden 03.10.1843.

5.                   Jeanne Wilhelmina Franchimon, Leiden 18.12.1843, overl. na 1851.

6.                   Abraham Franchimon, Leiden 20.12.1845; volgt [14].

7.                   Pierre Corneille Franchimon, Leiden 11.06.1850, overl. Leiden 28.03.1851.

 

[30] Johannes Verloop, geb. Katwijk aan Zee 27.12.1820, z.v. Willem Verloop en Annetje van der Bent; tr. Katwijk 23.12.1847

[31] Lena Varkevisser, geb. Katwijk aan den Rijn 06.03.1824, d.v. Jan  Cornelis Varkevisser en Maijke Zuijderduijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Annetje Verloop, geb. Katwijk aan den Rijn 05.09.1848; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren