Daniel Alexander de Vries (1915-2010)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien maart 2018)

 


 

[1] Daniel Alexander de Vries, Daan, geb. Leeuwarden 25.11.1915, doctoraal examen Leiden, promotie Leiden 1952|a|, hoogleraar Eindhoven (1958-), RNL 1973, overl. 13.05.2010.

 

Noten: |a| proefschrift: Het warmtegeleidingsvermogen van grond; promotor: H.A. Kramers (1894-1952).

 

[2] Izak de Vries, geb. Leeuwarden 05.07.1882, arts, tr. Groningen 07.11.1913
[3] Betje IsraŽls, geb. Grijpskerk 20.02.1883, overl. Auschwitz 26.08.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniel Alexander de Vries, Daan, geb. Leeuwarden 25.11.1915; volgt [1].

 

[4] Daniel de Vries, geb. Leeuwarden 15.02.1843, koopman, overl. Leeuwarden 09.03.1921, tr. Rotterdam 14.09.1881

[5] Elizabeth Hijmans, geb. Tiel 08.12.1848, overl. Leeuwarden 14.03.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Izak de Vries, geb. Leeuwarden 05.07.1882; volgt [2].

2.                   Hijman Daniel de Vries, geb. Leeuwarden 12.08.1883.

3.                   Henriette Hester de Vries, geb. Leeuwarden 01.04.1886, overl. Auschwitz 10.09.1943, tr. Leeuwarden 10.06.1914 Maurits Davidson, geb. Beverwijk 12.03.1885, koopman, z.v. Elias Davidson en Josina van Hess.

 

[6] Sander IsraŽls, geb. Groningen 19.04.1838, koopman, overl. Groningen 13.07.1893, tr. Leek 22.05.1875

[7] Henderina Aptroot, geb. Leek 11.07.1855, overl. tussen 1913 en 1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob IsraŽls, geb. Grijpskerk 02.06.1877, overl. Oosterhout 29.03.1949.

2.                   Simon IsraŽls, geb. Grijpskerk 14.02.1879.

3.                   Mietje IsraŽls, geb. Grijpskerk 09.01.1881, overl. Auschwitz xx.09.1943, tr. Groningen 04.08.1909 Ludwig van Hessen, geb. Groningen 04.11.1875, koopman (1909), exporthandelaar (1910), overl. Auschwitz xx.09.1943, z.v. Salomon van Hessen, vleeshouwer, en Rosette Hes.

4.                   Betje IsraŽls, geb. Grijpskerk 20.02.1883; volgt [3].

 

[8] Izak Simon de Vries, geb. Leeuwarden 16.07.1798, winkelier, overl. voor 1880, tr. voor 1825

[9] Henriette Jonas Polak, geb. Schoonhoven 28.09.1803, overl. Leeuwarden 27.06.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon de Vries, geb. Leeuwarden 02.02.1825, koopman, winkelier, overl. na 1868, tr. Hoorn 19.06.1851 Rachel du Mosch, geb. Hoorn 10.12.1827 (no.188), overl. Hoorn 17.04.1868, d.v. Mozes Abraham du Mosch, koopman, en Eva David du Mosch.

2.                   Jonas de Vries, geb. Leeuwarden 01.11.1826.

3.                   Berend de Vries, geb. Leeuwarden 07.10.1828, tr. Strijp 28.10.1859 Johanna Elias, geb. Someren 16.01.1835, d.v. Joseph Elias en Johanna de Jongh.

4.                   Yzac de Vries, geb. Leeuwarden 21.06.1830, overl. Leeuwarden 12.01.1895, tr. Amsterdam 19.05.1869 Celine van Bueren, geb. Amsterdam ca. 1838, d.v. Jacobus van Bueren en Sophia Wolff.

5.                   Jacob de Vries, geb. Leeuwarden 11.08.1831, overl. Leeuwarden 20.09.1831.

6.                   Abraham de Vries, geb. Leeuwarden 15.05.1833, koopman, tr. Amsterdam 24.05.1864 Eva Levie, geb. Groningen 08.04.1835, overl. Leeuwarden 18.02.1884, d.v. Izak Jacob Levie, koopman, en Lotje Alexander Breslauw.

7.                   Anna de Vries, geb. Leeuwarden 20.03.1835.

8.                   Duifje de Vries, geb. Leeuwarden 21.08.1837, overl. Leeuwarden 27.08.1837.

9.                   Emanuel de Vries, geb. Leeuwarden 26.02.1839, overl. Leeuwarden 15.03.1918.

10.               Samuel de Vries, geb. Leeuwarden 11.08.1841, koopman, tr. Steenwijk 20.06.1869 Rachel Polak, geb. Steenwijk 18.03.1839, d.v. Salomon Samson Polak, borstelmaker, koopman, en Helena de Groot.

11.               Daniel de Vries, geb. Leeuwarden 15.02.1843; volgt [4].

12.               Mozes de Vries, geb. Leeuwarden 12.12.1844, koopman, overl. voor 1933, tr. Amsterdam 10.08.1881 Brijne de Vries, geb. Leeuwarden 29.11.1856, overl. Apeldoorn 06.03.1933|a||b|, d.v. Hijman Salomons de Vries, commissionair, en Elisabeth Cohen.

 

Noten: |a| aangifte door Jacob van Kreveld oud 56 jaar, gestichtsbeambte, w.s. van ĎHet Apeldoornsche Boschí te Wormen (overl.akte Apeldoorn 1933 no.170); |b| ook overl.akte Rheden 1933 no.72.

 

[10] Hijman Hijmans, geb. Tiel ca. 1803, koopman, overl. Rotterdam 24.05.1880, tr. Utrecht 17.10.1838|a|

[11] Ester/Hester van Zanten, geb. Nijmegen 15.04.1816, overl. Rotterdam 24.03.1887.

Uit dit huwelijk (moeder Ester bij geb. Rotterdam):

1.                   Susanna Hijmans, geb. Tiel 29.01.1842, overl. Tiel 03.02.1842.

2.                   Hanneke Hijmans, geb. 1842, overl. Tiel 27.04.1853.

3.                   Duifje Hijmans, geb. Tiel ca. 1843, tr.Rotterdam 03.09.1884 Hartog Vorst, geb. Culemborg ca. 1833, z.v. Yzak Ruben Vorst en Mietje Hartog Hijman.

4.                   Aleida Hijmans, geb. Tiel ca. 1844, tr. Rotterdam 08.11.1878 Salomon Hamburger, geb. Amersfoort 29.04.1846, veekoopman, overl. Nijkerk 08.08.1923, z.v. Jacob Hamburger en Alijda van Zanten.

5.                   Susanna Hijmans, geb. Tiel ca. 1846, tr. Rotterdam 25.11.1868 Willem van Vlijmen, geb. Berlicum 06.05.1838, z.v. Calleman van Vlijmen en Elisabeth Morel.

6.                   Elizabeth Hijmans, geb. Tiel 08.12.1848; volgt [5].

7.                   Henrietta Hijmans, geb. Rotterdam 28.03.1856, tr. Rotterdam 18.10.1882 Philip Bosman, geb. Rotterdam 07.10.1858, z.v. Mozes Bouman en Julie Boas.

8.                   Rosetta Hijmans, geb. Rotterdam 06.04.1858, overl. ís-Gravenhage 17.01.1937, begr. Wassenaar (Isr.Bpl.) 19.01.1937, tr. Rotterdam 29.06.1887 Alexander Kan, geb. Meppel 01.02.1859, koopman in manufacturen, overl. ís-Gravenhage 01.04.1934, z.v. Eliazer Abraham Kan, koopman, en Betje Alexander Trompetter.

9.                   Dina Hijmans, geb. Rotterdam 17.03.1860, overl. ís-Gravenhage 20.12.1936|b|, tr. Rotterdam 31.10.1888 Jacob Nathan van Gelder, geb. Rotterdam 17.09.1860, overl. ís-Gravenhage 01.09.1929, z.v. Nathan Abram van Gelder en Hanna Franzie.

10.               Godschalk Hijmans, geb. Rotterdam 07.04.1862, overl. ís-Gravenhage 27.07.1926.

 

Noten: |a| bruid Ester; |b| Diana, geb. Tiel, moeder Netje van Zanten (overl.akte ís-Gravenhage 1936 no.4301).

 

[12] Jacob Sanders IsraŽls, geb. Kiel-Windeweer xx.12.1800, koopman, overl. Grijpskerk 23.06.1863, tr. Groningen 24.05.1835

[13] Mietje Kaneel, geb. Groningen 14.02.1802, koopvrouw, overl. Grijpskerk 28.02.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frouke IsraŽls, ook Vroukje, geb. Groningen 20.12.1836|a|, overl. Meppel 24.01.1897, tr. Grijpskerk 14.06.1870 Philip Frank, geb. Meppel 10.05.1841, vleeshouwer, overl. Meppel 03.01.1925, z.v. Hartog Jacob Frank, vleeshouwer, en Rika Marcus Levi.

2.                   Sander IsraŽls, geb. Groningen 19.04.1838; volgt [6].

3.                   Joseph Jacob IsraŽls, geb. Groningen 08.05.1841, koopman, overl. Groningen 29.04.1893, overl. Groningen 29.04.1893, tr. Groningen 28.10.1875 Betje van Hasselt, geb. Groningen 21.01.1854, overl. Almelo 21.03.1931, d.v. Joseph Hartog van Hasselt, koopman, en Bille Elias Emmen.

 

Noten: |a| per abuis 12.12 in overl.akte Meppel 1897 no.15.

 

[14] Simon Aptroot, geb. Leek 25.07.1819, meubelmaker (1844), schrijnwerker (1848,1857), koopman (1859,1863,1867), winkelier (1861,1869,1875), overl. Leek 04.06.1893, tr. Norg 30.05.1844

[15] Betje Klein, geb. Willemsoord (Steenwijkerwold) 05.01.1825, overl. Leek 07.01.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leentje Aptroot, geb. Leek 05.05.1848, overl. Winsum 17.11.1872, tr. Leek 17.03.1870 Haiman van Berg, geb. Winsum 17.03.1842, koopman, overl. Winsum 21.10.1924, z.v. Meijer Benjamins van Berg, vleeshouwer, koopman, en Gouda Haimans Aptroot.
†††† HvB tr. 2e Dwingeloo 28.04.1876 Frederica Frank, geb. Dwingeloo 27.12.1845, inlands kraamster (1876), overl. Winsum 28.10.1924, d.v. Izak Gerson Frank, koopman, en Saartje Godschalks Frank.

2.                   Martha Aptroot, geb. Leek 10.11.1852, overl. Groningen 14.02.1906|a|, tr. 1e Leek 17.11.1875 Sander IsraŽls, geb. Grijpskerk 31.12.1832, koopman, overl. Grijpskerk 25.03.1878, z.v. Levie Sanders IsraŽls, vleeshouwer, en Keetje Philippus Feitsma; tr. 2e Leek 24.01.1885 Lazarus Frank, geb. Wildervank 23.03.1858, koopman, handelsagent, overl. Auschwitz 08.10.1942|b|, z.v. Izak Frank, koopman, en Froontje de Vries.
†††† LF tr. 2e Beilen 19.05.1908 Aaltje Trompetter, geb. Beilen 25.02.1865, overl. Beilen 04.06.1940, d.v. Heiman Trompetter, koopman, en Hanna Cohen.

3.                   Henderina Aptroot, geb. Leek 11.07.1855; volgt [7].

4.                   Goltje Aptroot, geb. Leek 28.05.1857, overl. Leek 02.03.1863.

5.                   Judik Aptroot, geb. Leek 26.08.1859, tr. Leek 08.09.1886 Jehuda Levie Wijnberg, geb. Groningen 10.02.1858, koopman, z.v. Eliazer Josef Wijnberg en Roosje Aptroot.

6.                   Roosje Aptroot, geb. Leek 28.11.1861, overl. Lochem 10.10.1940, tr. Leek 24.08.1887 Adolf Vromen, geb. Lochem 07.10.1849, koopman, overl. Lochem 20.03.1934, z.v. Salomon Joseph Vromen, koopman, en Susanna Themans.

7.                   Hulda Aptroot, geb. Leek 09.10.1863, overl. Winschoten 01.02.1936, tr. Leek 17.10.1891 Wolf Wijnberg, geb. Winschoten 16.10.1850, inlandse kramer, koopman, overl. Winschoten 16.02.1936, z.v. Mozes Abraham Wijnberg, koopman, en Roosje Frankforter.

8.                   Bernard Aptroot, geb. Leek 07.09.1865.

9.                   Mozes Aptroot, geb. Leek 28.07.1867, manufacturier, tr. Groningen 16.09.1894 Henderina Hildesheim, geb. Groningen 27.01.1867, d.v. Izak Hildesheim en Mietje Polak.

10.               Julius Aptroot, geb. Leek 25.11.1869, tailleur, overl. Groningen 25.03.1934, tr. Groningen 02.12.1894 Sara Sleutelberg, geb. Groningen 15.04.1875, overl. Groningen 13.04.1925, z.v. Simon Benjamin Sleutelberg, koopman, en Lena de Pol.

 

Noten: |a| per abuis Ďoud tweeenvijftig jarení (overl.akte Groningen 1906 no.147); |b| overl.akte Beilen 14.10.1950 no.63).

 

[16] de Vries, tr.

[17] N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Izak Simon de Vries, geb. Leeuwarden 16.07.1798; volgt [8].

 

[18] Jonas Polak, tr.

[19] N.|a|

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriette Jonas Polak, geb. Schoonhoven 28.09.1803; volgt [9].

 

Noten: |a| Ďzijnde de namen der overledene moeder onbekendí (overl.akte Leeuwarden 1880 no.350).

 

[20] Godschalk Hijmans, geb. ca. 1769, koopman, vendumeester (1826), overl. Tiel 09.01.1855, z.v. Izak Hijmans; tr.

[21] Hendrina Mozes, geb. ca. 1771, overl. Tiel 21.10.1850, d.v. Meijer Mozes en Santje Hijmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Isaac Hijmans, geb. ca. 1800, koopman, tr. Culemborg 26.07.1825 Jettje Hijman Hijmans, geb. ca. 1797, d.v. Hijman Hijmans en Duifje Hijmans.

2.                   Meijer Hijmans, geb. Tiel 07.01.1802, koopman, tr. 1e Nijmegen 23.06.1826 Cato van Praag, overl. voor 1829, d.v. Samuel Elias van Praag en Aaltje Leman; tr. 2e Zwolle 19.05.1829 Dina Gosschalk, geb. Zwolle 19.02.1805, d.v. Hartog Joseph Gosschalk, slager, en Rachel Marius.

3.                   Hijman Hijmans, geb. Tiel ca. 1803; volgt [10].

4.                   Louis Hijmans, geb. ca. 1806, koopman, tr. Arnhem 03.05.1837 Reiniera Jacobs, geb. ca. 1814, d.v. Levij Jacobs, koopman, en Grietje Herschel, winkelierster.

5.                   Hartog Hijmans, geb. Tiel 08.10.1807, tr. Groningen 18.04.1841 Johanna Freerks de Hartogh, geb. Groningen xx.12.1810, d.v. Freerk Mozes de Hartogh, koopman, en Cornelia de Marcus.

6.                   Emanuel Hijmans, geb. ca. 1809, koopman, overl. Tiel 28.11.1844.

7.                   Elizabeth Hijmans, tr. Tiel 09.11.1841 Barend van Raalte, fabrikant, z.v. Abraham Joel van Raalte, rentenier, en Grietje Barend de Marcas.

8.                   Sara Hijmans, tr. Tiel 03.09.1844 David Pino, koopman, z.v. Sander Samuel Pino en Roosje David.

 

[22] Hendrik Lodewijk van Zanten, ook Henri Louis, geb. Nijmegen ca. 1790, koopman, overl. Utrecht 01.08.1875, z.v. Lodewijk Alexander van Santen en Aaltje Salomons van Dort; tr. Utrecht 28.06.1815|a|

[23] Hanna Salomon de Beer, geb. Dodewaard ca. 1790, overl. Utrecht 23.03.1871, d.v. Salomon Levi de Beer en Hester Izaaks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ester van Zanten, geb. Nijmegen 15.04.1816; volgt [11].

2.                   Levij van Zanten, geb. Utrecht 13.04.1819.

3.                   Sander van Zanten, geb. Utrecht 21.07.1820.

4.                   Lodewijk Hendrik van Zanten, geb. Utrecht 04.03.1824, koopman, tr. Amsterdam 25.08.1869 Margaretha Boas, geb. Amsterdam ca. 1842, d.v. Juda Marcus Boas, koopman, en Betje Groenteman.

5.                   Eva van Zanten, geb. Utrecht 09.12.1827, overl. Utrecht 12.07.1846.

6.                   Isaak van Zanten, geb. Utrecht 31.03.1830, sigarenfabrikant, tr. Amsterdam 16.06.1864 Betje Zeckendorf, geb. Amsterdam ca. 1840, d.v. Moses Wolf Zeckendorf, commissionair, en Reeltje Oere van Rees.

 

Noten: |a| bruidegom van Santen (huw.akte Utrecht 1815 no.149).

 

[24] Sander Jacobs IsraŽls, vleeshouwer (1830), koopman, overl. voor 1837, tr.

[25] Judith Levie van Geuns, geb. Hoogezand ca. 1764, koopvouw (1837,1838), overl. Groningen 08.02.1855, d.v. Levie Mozes van Geuns, vleeshouwer, en Roosje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roosje Sanders IsraŽls, geb. Hoogezand ca. 1797, overl. Groningen 14.02.1856, tr. Groningen 21.03.1830 Soestman Meijer van Hasselt, geb. Hasselt ca. 1785, koopman, z.v. Meijer Meijer, koopman, en Schoontje Eleasar.
†††† SMvH tr. 1e voor 1830 Engeltje Samuels Bleekrode, overl. voor 1830.

2.                   Levie Sanders IsraŽls, geb. Kiel-Windeweer ca. 1798, vleeshouwer, overl. Grijpskerk 31.01.1860, tr. Keetke Philippus Feitsma.

3.                   Jacob Sanders IsraŽls, geb. Kiel-Windeweer xx.12.1800; volgt [12].

4.                   Mozes Sanders IsraŽls, geb. ca. 1804, vleeshouwer, tr. Grijpskerk 01.06.1837 Rachel Levies de Vries, geb. ca. 1810, dienstmaagd (1837), d.v. Levi Lazarus de Vries, vleeshouwer, en Catje Samuels Leek.

5.                   Salomon IsraŽls, geb. Sappemeer ca. 1808, vleeshouwer, overl. Zuidhorn 21.11.1869, tr. Lea Levie.

6.                   Freerk Sanders IsraŽls, geb. ca. 1810, vleeshouwer, tr. Grijpskerk 11.06.1838 Schoontje Simons de Vries, geb. ca. 1809, dienstmaagd (1838), d.v. Simon Levies de Vries, vleeshouwer, en Rebekka Michiels Lakmaker.

 

[26] Joseph Kaneel, koopman, z.v. Emanuel Kaneel; tr.

[27] Frouke Wallerstein, geb. Groningen ca. 1771, overl. Groningen 15.01.1836, z.v. Joseph Wallerstein, koopman, en Mietje.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mietje Kaneel, geb. Groningen 14.02.1802; volgt [13].

2.                   Saartje Kaneel, geb. Groningen 08.08.1808, overl. Grijpskerk 04.04.1879|a|, tr.Groningen 22.11.1840 (echtsch. 19.09.1851) Moses Heimans van der Hove, geb. Slochteren 18.11.1813, koopman, z.v. Heiman Moses van der Hove, koopman, en Eva Nathans Kuit.

 

Noten: |a| per abuis Ďoud achtenzestig jarení (overl.akte Grijpskerk 1879 no.20).

 

[28] Heiman Mozes Aptroot, geb. ca. 1778, vleeshouwer, tr.

[29] Marta Siemons (de Vries).

Uit dit huwelijk:

1.                   Mozes Heiman Aptroot, geb. Leek ca. 1808, vleeshouwersknecht (1840), tr. 1e Winsum 26.10.1840 Golda Benjamins van Berg, geb. Groningen 03.04.1813, overl. voor 1843, d.v. Benjamin Izaks van Berg, vleeshouwer, en Marchien Mozes Lovenstein; tr. 2e Leek 11.06.1843 Hester Jonas, geb. Delfzijl ca. 1814, d.v. Jonathan Jonas en Betje Menkes Levij.

2.                   Roosie Aptroot, geb. Leek 16.06.1816, tr. Leek 12.04.1840 Eleazar Weinberg, geb. Eelde ca. 1817, koopman, z.v. Jozeph Lozor Weinberg, koopman, en Hinderina Jozephs Levi.

3.                   Simon Aptroot, geb. Leek 25.07.1819; volgt [14].

 

[30] Salomon Mozes Kleint, geb. Amsterdam ca. 1785, spinbaas (1824,1825), opzichter (1826), opzichter spinderijen (1828), fabrijkbaas (1844), z.v. Moses Levi JoŽl en Beletje Isaac; tr. Steenwijkerwold 15.04.1824

[31] Leentje Moses, geb. Wanneperveen ca. 1792, w.s. overl. Veenhuizen (Norg) 13.01.1849|b|, d.v. Moses Joseph en Elisabeth Isaaks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Betje Klein, geb. Willemsoord (Steenwijkerwold) 05.01.1825|a|; volgt [15].

2.                   Mozes Salomon Klint, geb. Veenhuizen (Norg) 01.04.1826, inlandse kramer (1855), overl. Zuidlaren 25.04.1901, tr. Leek 26.02.1855 Betje Wijnberg, geb. Eelde 25.12.1829, overl. Assen 19.11.1898, z.v. Joseph Lezer Wijnberg en Rena/Hendrina Joseph Levi.

3.                   Judick Salomon Klint, geb. Veenhuizen (Norg) 16.03.1828, overl. Veenhuizen (Norg) 01.10.1828.

 

Noten: |a| Klein (geb.akte Steenwijkerwold 1825 no.3); |b| Leentje Mozes Saks, geb. Whaldorp (Duitsland) xx.05.1788, d.v. Joseph Mozes en Baila, e.v. Salomon Mozes Klunt, fabrieksbaas aan het tweede gesticht te Veenhuizen (overl.akte Norg 1849 no.13).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren