Cornelius Gerhardus van der Wateren (1903-1976)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2018)

 


 

[1] Cornelius Gerhardus van der Wateren, geb. Lhee (gem. Dwingeloo) 10.07.1903, ingenieur werktuigbouwkunde (Delft 1926), hoogleraar Eindhoven (1960-), overl. 1976, tr. ’s-Gravenhage 03.07.1933 (echtsch. Arr.Rb. 's-Gravenhage 18.04.1944, ingeschr. 's-Gravenhage 16.05.1944) Djénane Mühlenfeld, geb. Soerakarta 20.09.1912, d.v. August Mühlenfeld en Cornelia Johanna Becker.

 

[2] Jacobus van der Wateren, geb. Haarlem 20.04.1875, onderwijzer te Emmen (1902), hoofd der school (1903), leraar HBS te Leeuwarden (1934), tr. Bierum 17.12.1902

[3] Annechiena Geertruida Aleida Cremer, geb. Spijk (Bierum) 30.05.1881, onderwijzeres te Spijk (1902), overl. na 1934.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelius Gerhardus van der Wateren, geb. Lhee (Dwingeloo) 10.07.1903; volgt [1].

2.                   Hillegonda Johanna Alberdina van der Wateren, geb. Haarlem ca. 1912, tr. ’s-Gravenhage 08.12.1934 Jacobus Hendrik Scheltema de Heere, geb. Fort de Kock 08.12.1906, luitenant ter zee (1934), z.v. Gerardus Arnoldus Nicolaas Scheltema de Heere (1864-na1935), secretaris v/d resident voor de Padangsche Bovenlanden (benoemd 09.11.1905), en Hendrika Gerardina de Bruine (1865-1935).

 

[4] Jacobus van der Wateren, geb. Haarlem 15.05.1824, metselaar (1856), werkman (1859), opperman (1861), werkman (1863), opperman (1865), werkman (1867,1870), kamerbehanger (1873), kruier (1875), overl. Haarlem 03.05.1882, tr. Haarlem 27.08.1856

[5] Hillegonda Bogaard, geb. Haarlem 06.04.1831, naaister (1856), overl. Haarlem 31.05.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hillegonda van der Wateren, geb. Haarlem 13.01.1859, overl. Schoten 04.02.1925, tr. Haarlem 08.09.1880 Willem Vermeer, geb. Haarlem 22.11.1860, koopman (1880), groentenkoopman (1919), overl. Schoten 26.02.1919, z.v. Willem Vermeer, koopman, en Johanna Wijkhuizen.

2.                   Geertruida van der Wateren, geb. Haarlem 09.06.1861, overl. voor 1936, tr. Haarlem 17.05.1882 Johannes Antonius Dering, geb. Amsterdam ca. 1851, metselaar (1882), overl. Renkum 21.01.1936, z.v. Jacob Dering en Geetruij Johanna Kiburg.

3.                   Sara van der Wateren, geb. Haarlem 21.10.1863, overl. Haarlem 19.11.1864.

4.                   Abram van der Wateren, geb. Haarlem 30.10.1865, overl. Haarlem 28.12.1925, tr. Haarlem 16.11.1887 Anna Sares, geb. Haarlem 15.11.1861, overl. Haarlem 27.02.1930, d.v. Theodorus Leonardus Sares, werkman, en Johanna de Goede.

5.                   Engelina van der Wateren, geb. Haarlem 15.12.1867, overl. na 1950, tr. Haarlem 20.11.1889 Hendrik ter Smitten, geb. Haarlem 14.06.1865, koper- en blikslager (1889), overl. Haarlem 02.11.1950, z.v. Johannes ter Smitten, blikslager, en Johanna Petronella van Santen.

6.                   Jacobus van der Wateren, geb. Haarlem 08.12.1870, overl. Haarlem 25.08.1871.

7.                   Willem van der Wateren, geb. Haarlem 09.02.1873, overl. Haarlem 15.12.1876.

8.                   Jacobus van der Wateren, geb. Haarlem 20.04.1875; volgt [2].

 

[6] Cornelius Gerhardus Cremer, geb. Hoogezand 23.03.1851, hoofdonderwijzer (1876,1879), onderwijzer (1881,1894), hoofd eener school (1902,1919), overl. Spijk (Bierum) 25.08.1936, tr. Sappemeer 21.07.1876

[7] Jantje Groeneveld, geb. Sappemeer 19.10.1851, overl. Spijk (Bierum) 20.06.1933.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alberdina Cremer, geb. Uithuizermeeden 03.05.1877.

2.                   Jantje Annechien Cremer, geb. Uithuizermeeden 11.06.1878.

3.                   Doetina Jacoba Cremer, geb. Uithuizermeeden 07.11.1879, onderwijzeres (1904), tr. Emmen 31.03.1904 Andreas Alting, geb. Harkstede (Slochteren) 07.01.1879, onderwijzer (1904), z.v. Heine Alting en Doetje Loode.

4.                   Annechiena Geertruida Aleida Cremer, geb. Spijk (Bierum) 30.05.1881; volgt [3].

5.                   Jacoba Altina Eliza Cremer, geb. Spijk (Bierum) 13.08.1882.

6.                   Jannes Marcus Cremer, geb. Spijk (Bierum) 16.10.1884, stuurman (1919), gezagvoerder Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (1926,1930), overl. Bloemendaal xx.03.1963|a|, crem., tr. Delfzijl 15.08.1919 Hinderika Amsinga, Riek, geb. Farmsum (Delfzijl) 29.04.1895, onderwijzeres (1919), overl. Haarlem 13.10.1971, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 16.10.1971, d.v. Jan Amsinga, broodbakker,  en Ella Wolthuis.

7.                   Folkert Nanna Cremer, geb. Spijk (Bierum) 09.09.1886.

8.                   Geerdine Cremer, geb. Spijk (Bierum) 25.11.1887.

9.                   Aleida Jantina Cremer, geb. Spijk (Bierum) 30.07.1890.

10.                Folkert Cremer, geb. Spijk (Bierum) 25.12.1894, hoofd eener school (1922), tr. Delfzijl 21.07.1922 Aaltje Pieterdina Amsinga, geb. Farmsum (Delfzijl) 25.05.1896, onderwijzeres (1922), d.v. Jan Amsinga, broodbakker, en Ella Wolthuis.

 

Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 25.03.1963.

 

[8] Abraham van der Wateren, Abram, geb. Haarlem ca. 1795, opperman (1818), schoenmaker (1819,1854), overl. Haarlem 19.01.1880; tr. 2e Haarlem 01.11.1843 Anna Molenaar, geb. Zandvoort ca. 1806, dienstbode (1843), overl. Haarlem 29.03.1871, d.v. Arie Willems Molenaar en Jannetje Pieters van Duijn; tr. 1e Haarlem 19.05.1819

[9] Geertruij Bogaard, ook Bogaardt of Bogaart, geb. Haarlem ca. 1796, naaister (1819), overl. voor 1843.

Uit het huwelijk van der Wateren-Boogaard:

1.                   Johannes van der Wateren, geb. Haarlem 15.11.1819.

2.                   Cornelia van der Wateren, geb. Haarlem ca. 1822, overl. Haarlem 07.03.1895, tr. Haarlem 08.07.1846 Hendrik Kooij, geb. Haarlem 12.02.1820, vleeshouwer (1846), overl. Haarlem 25.10.1888, z.v. Hendrik Kooij (ca.1789-1866), vleeshouwer, en Catharina van Kempen.

3.                   Jacobus van der Wateren, geb. Haarlem 15.05.1824; volgt [4].

4.                   Martinus van der Wateren, geb. Haarlem 22.10.1826, kamerbehanger (1849), overl. Haarlem 19.01.1900, tr. Haarlem 26.09.1849 Johanna van der Linden, geb. Haarlem 19.04.1830, naaister (1849), overl. Haarlem 12.03.1905, d.v. Hendrik van der Linden, schoenmaker, en Rutgertien Haselhorst.

5.                   Willem van der Wateren, geb. Haarlem 14.01.1829, wijnkopersknecht (1854), schipper (1864), overl. Sloten 19.07.1888, tr. 1e Amsterdam 01.02.1854 Gerritje Looper, geb. Amsterdam 22.01.1829 (akte), overl. Haarlem 14.01.1863, d.v. Johannes Looper, ambtenaar, en Christina Fijthoff; tr. 2e Haarlem 03.02.1864 Anna Philips, geb. Amsterdam 15.11.1826 (akte), dienstbode (1864), d.v. Johannes Fernand Philips en Hendrika van der Zee.

6.                   Abraham van der Wateren, geb. Haarlem 29.07.1831, overl. Haarlem 29.07.1831.

7.                   Johannes van der Wateren, geb. Haarlem 27.06.1834, vleeshouwersknecht (1858), overl. Haarlem 21.12.1903, tr. Haarlem 12.05.1858 Helena Elisabeth Hamann, geb. Haarlem 13.04.1833|a||b|, overl. Haarlem 24.07.1902, d.v. Johann Franz Henrich Hamann, voerman, en Anna van der Linden.

8.                   Abraham van der Wateren, geb. Haarlem 05.05.1836, gemeenteveldwachter (1870), overl. Haarlem 21.08.1909, tr. Haarlem 02.11.1870 Everdina Misset, geb. Haarlem 02.02.1845, naaister (1870), overl. Haarlem 03.11.1922, d.v. Hendrik Misset en Anna Klimbie.
     EM tr. 2e Heemskerk 22.06.1910 Jan Schoehuijs, geb. Uitgeest 12.05.1840, landman (1861), tuinder (1910), overl. Heemskerk 30.12.1921, z.v. Jan Schoehuijs en Jansje de Bie.
     JS tr. 1e Uitgeest 10.11.1861 Neeltje Jongejans, geb. Uitgeest 19.08.1841, overl. Heemskerk 13.09.1895, d.v. Gerrit Jongejans, landbouwer, veehouder, en Antje Brasser.

9.                   Jansje van der Wateren, geb. Haarlem 05.10.1839, overl. Haarlem 14.04.1932, tr. Haarlem 04.08.1858 Bernardus van Roosenbeek, geb. Haarlem 25.11.1826, wever (1858), overl. Haarlem 19.09.1895, z.v. Willem van Roosenbeek, wever, en Frederika van Eerde.

Uit het huwelijk van de Wateren-Molenaar:

10.                Marijtje van de Wateren, geb. Haarlem 19.10.1844, dienstbode (1866), overl. na 1939, tr. Haarlem 16.05.1866 Theodorus Cramer, geb. Haarlem 03.11.1840, smid (1866), overl. voor 1939, z.v. Theodorus Cramer (ca.1812-1870) en Catharina Vermeer (ca.1819-1892).

11.                Cornelis van de Wateren, geb. Haarlem 29.11.1846, overl. Haarlem 17.05.1847.

12.                Anna van der Wateren, geb. Haarlem xx.11.1849, overl. Haarlem 31.03.1850.

 

Noten: |a| dochter van Franz Haman en Anna, ‘echtelieden’ (geb.akte Haarlem 1833); |b| geen wettiging bij het huwelijk (huw.akte Haarlem 30.04.1884 no.52).

 

[10] Martinus Bogaard, geb. Haarlem ca. 1802, shouwer (1825), fuselier bij de Tiende Afdeling Infanterie (1831), koopman (1839), overl. Haarlem 02.09.1849, tr. Haarlem 13.04.1825

[11] Maria Kruijer, geb. Haarlem ca. 1803, werkster (1825), overl. Haarlem 13.01.1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Bogaard, ook Bogaart, geb. Haarlem 08.12.1827, stucadoor, overl. Haarlem 16.05.1866, tr. Haarlem 07.05.1856 Henderina Helena de Koning, geb. Haarlem 24.11.1828, dienstbode (1856), d.v. Hermanus de Koning, wever, en Geertruij Brouwer.

2.                   Hillegonda Bogaard, geb. Haarlem 06.04.1831; volgt [5].

3.                   Martinus Bogaard, geb. Haarlem 20.11.1836.

4.                   Hubertus Bogaard, geb. Haarlem 20.10.1839.

5.                   Cornelia Bogaard, geb. Haarlem 29.04.1842, dienstbode (1869), overl. Schoten 30.07.1914, tr. Haarlem 17.02.1869 Jacobus Wijkhuizen, geb. Haarlem 31.05.1848, koopman (1869), overl. Haarlem 25.06.1921, z.v. Dirk Johannes Wijkhuizen, koopman, en Geertruijda Cornelia van Oort.

6.                   Engelina Maria Bogaard, geb. Haarlem 18.09.1845, dienstbode (1875), overl. Haarlem 19.12.1902, tr. Haarlem 19.05.1875 Hendrik Scheepmaker, geb. Hillegom 23.10.1843, rietdekker (1875), werkman (1906), overl. Haarlem 07.12.1910, z.v. Jan Scheepmaker, tuinier, en Johanna Hendrika Beukers.
     HS tr. 2e Haarlem 14.11.1906 Hillegonda de Wit, geb. Oterleek ca. 1840, overl. Haarlem 07.02.1917, d.v. Jan de Wit en Guurtje Pels.
     HdW tr. 1e Heerhugowaard 16.01.1868 (echtsch. 15.03.1894, ingeschr. Oudkarspel 22.05.1894) Cornelis van der Molen, geb. Broek op Langedijk ca. 1843, broodbakker (1868), landman (1894), z.v. Johannes van der Molen, broodbakker, en Neeltje Wagenaar.
     CvdM tr. 2e Oudkarspel 28.06.1894 Antje Duin, geb. Noord-Scharwoude ca. 1851, overl. Oudkarspel 06.10.1934, d.v. Jan Duin, landman, en Antje Hogervorst.
     AD tr. 1e Noord-Scharwoude 19.04.1874 Cornelis Kroon, geb. Oudkarspel ca. 1848, overl. Oudkarspel 28.04.1884, z.v. Arien Kroon, landman, en Guurtje Kerkmeer; tr. 2e Heiloo 11.06.1902 Jacob Relk, geb. Heiloo ca. 1846, landman (1902), overl. Alkmaar 30.12.1923, d.v. Cornelis Relk en Antje Schoen.

7.                   Anna Bogaard, geb. Haarlem 20.04.1848, overl. Haarlem 11.05.1851.

 

[12] Jannes Marcus Cremer, geb. Zuidbroek 20.03.1815, klerk (1844), kantoorbediende (1847), klerk (1849,1857), ontvanger (1872), stadsontvanger te Hoogezand (1876), overl. Hoogezand 04.07.1903, tr. Scheemda 04.05.1844

[13] Alberdina Takens, geb. Scheemda 30.11.1818, overl. Hoogezand 19.12.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Doetje Cremer, geb. Scheemda 06.04.1845, overl. Hoogezand 28.03.1926, tr. Hoogezand 16.05.1868 Derk Tiedens, geb. Hoogezand 20.01.1845, horlogemaker (1868), uurwerkmaker (1898), overl. Hoogezand 21.05.1898, z.v. Eltje Harms Tiedens, horlogemaker, en Martje Derks Vegter.

2.                   Jacoba Cremer, geb. Hoogezand 22.01.1847, overl. Niebert (Marum) 25.09.1928, tr. Hoogezand 13.04.1872 Harm Karel Wilhelm Haarman, geb. Sappemeer 05.11.1845, hoofdonderwijzer te Niebert (Marum) (1872,1879), onderwijzer (1880,1891), gep. hoofd der school (1918), overl. Niebert (Marum) 08.08.1918, z.v. Dirk Frederik Haarman, schrijver, boekhouder, en Margien Willems Heidema.

3.                   Jannes Meinardus Cremer, geb. Hoogezand 14.02.1849, banketbakker (1889), overl. voor 1933, tr. Amsterdam 28.03.1889 Maike de Vries, geb. Smilde 02.04.1858, overl. voor 1933, d.v. Hendrik Jakobs de Vries, schipper, en Margaretha Maria Dijkstra.

4.                   Cornelius Gerhardus Cremer, geb. Hoogezand 23.03.1851; volgt [6].

5.                   Berend Cremer, geb. Hoogezand 10.09.1853.

6.                   Jan Takens Cremer, geb. Hoogezand 26.01.1856, horlogemaker (1881), uurwerkmaker (1881,1895), ‘tegenwoordige woon- of verblijfplaats onbekend’ (1919), tr. Grijpskerk 02.07.1881 (echtsch. Arr.Rb. Groningen 03.10.1919, ingeschr. Grijpskerk 22.01.1920) Ebeldina Berghuis, geb, Usquert 18.01.1858, modiste (1895), overl. Groningen 11.07.1948, d.v. Jannes Berghuis, grofsmid, en Aafke Werkman.
     EB tr. 1e Kloosterburen 29.05.1878 Gerrit Noordhof, geb. Kolkum (Kollumerland), uurwerkmaker, overl. Grijpskerk 13.02.1880, z.v. Lucas Gerrits Noordhof, winkelier, en Klaaske van der Steeg, winkelierster.

7.                   Focko Eildert Cremer, geb. Hoogezand 27.01.1857.

 

[14] Folkert Groeneveld, geb. Jemgum (Königreich Hannover)|a| 05.01.1818, garentwijnder (1842,1847), garenfabrikant (1849), garentwijnder (1851), garenfabrikant (1853,1856), landbouwer (1857), winkelier en tapper (1859), logementhouder (1865,1879), zonder beroep (1885,1888), overl. Sappemeer 21.01.1907, tr. Sappemeer 30.04.1842

[15] Jantje Stukje, geb. Zuidbroek 07.07.1821, logementhoudster (1868,1876), overl. Sappemeer 02.03.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nanne Groeneveld, geb. Hoogezand 10.11.1842, broodbakker (1906), overl. Sappemeer 14.11.1906, tr. Sappemeer 31.07.1868 Gesina Elisabeth Potjer, geb. Sappemeer 06.06.1847, overl. Utrecht 02.10.1911, d.v. Helmer Potjer en Jacomina Bijze.

2.                   Annegien Groeneveld, geb. Hoogezand 26.12.1844.

3.                   Geertje Groeneveld, geb. Hoogezand 01.01.1847, overl. Sappemeer 11.08.1920.

4.                   Aleida Groeneveld, geb. Sappemeer 25.07.1849, overl. Sappemeer 14.10.1922, tr. Sappemeer 08.12.1879 Jakob Swiers Smid, geb. Sappemeer 25.10.1851, uurwerkmaker (1879), overl. Sappemeer 12.03.1935, z.v. Everhardus Kaspers Smid, horlogemaker, uurwerkmaker, en Zwaantje Zwiers.

5.                   Jantje Groeneveld, geb. Sappemeer 19.10.1851; volgt [7].

6.                   Jan Groeneveld, geb. Sappemeer 04.12.1853, logementhouder (1902), overl. Sappemeer 10.04.1902, tr. Sjambina Everdina Steen, geb. Rorichum (Königreich Hannover)|b| ca. 1856, hotelhoudster (1915), overl. Hoogezand 27.12.1935, d.v. Jan Davids Steen en Sjambina Groeneveld.

7.                   levenloos kind, Sappemeer 26.02.1856.

8.                   Reemt Groeneveld, geb. Sappemeer 08.09.1857, logementhouder (1885,1890), rijtuigverhuurder (1930), overl. Sappemeer 26.12.1930, tr. Sappemeer 27.05.1885 Jetta Dijkhuis, geb. Sappemeer 22.08.1856, overl. Sappemeer 16.12.1916, d.v. Luppo Dijkhuis, grutter, winkelier, tapper, en Trijntje Bakker.

9.                   Jakob Groeneveld, geb. Sappemeer 17.11.1859, overl. Sappemeer 13.12.1859.

10.               Aaltje Groeneveld, geb. Sappemeer 11.04.1865, overl. na 1936, tr. Sappemeer 11.10.1888 Berend Schierbeek, geb. Sappemeer 11.11.1862, brood-, koek- en banketbakker (1888), overl. Sappemeer 24.12.1936, z.v. Roelf Jacobs Schierbeek, banketbakker, en Menna Berendina Hilbrandie.

 

Noten: |a| nu Gemeinde Jemgum, Landkreis Leer, Bundesland Niedersachsen; |b| nu Ortsteil Rorichum, Gemeinde Moormerland, Landkreis Leer, Bundesland Niedersachsen.

 

[16] Jan van der Wateren, geb. Haarlem ca. 1757, overl. Haarlem 01.02.1826, tr. voor 1791

[17] Jansje Frijn, geb. Haarlem 16.02.1755, woont op ’t Groot Heiligland (1833), overl. Haarlem 17.09.1833|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna van de Wateren, geb. Haarlem ca. 1791, naaister (1819), overl. Haarlem 12.06.1865, tr. Haarlem 03.02.1819 Willem van Looij, geb. Haarlem ca. 1791, lintwever (1819), overl. Haarlem 01.02.1868, z.v. Willem van Looij en Hester Kieburg.

2.                   Abraham van der Wateren, geb. Haarlem ca. 1795; volgt [8].

3.                   Jacoba van de Wateren, geb. Haarlem 17.11.1796, naaister (1834), overl. Haarlem 19.10.1835, tr. Haarlem 02.07.1834 Willem Peereboom, geb. Warmenhuizen ca. 1795, aardwerker (1834), overl. Haarlem 21.02.1856, z.v. Cornelis Peereboom en Aagje Eiland.
     WP tr. 2e Haarlem 22.11.1843 Johanna Lemmersier, geb. Haarlem/Heemstede ca. 1781, overl. Haarlem 22.07.1849, d.v. Isac Lemmersier en Francijntje Facker.

 

Noten: |a| per abuis aangemerkt als ‘weduwe van Abraham van de Wateren’ (overl.akte Haarlem 1833 fol.129).

 

[18] Antonie Bogaard, geb. Haarlem ca. 1755, verwer (1813), overl. Haarlem 05.06.1813, tr. voor 1796

[19] Cornelia Sneijders, ook Snijders, geb. Haarlem 06.08.1758, winkelierster (1819), overl. Haarlem 01.03.1832, d.v. Willem Snijders en Geertje van der Meij; tr. 2e Haarlem 04.08.1819 Willem van Looij, geb. Haarlem ca. 1764, lintwever (1819), overl. Haarlem 29.04.1829, z.v. Elias van Looij en Janneke van Hoogstraten.
Uit dit huwelijk:

1.                   Gertrudis Bogaard, geb. Haarlem ca. 1796; volgt [9].

2.                   Martinus Bogaard, geb. Haarlem ca. 1802; volgt [10].

 

[20] = [18]

[21] = [19]

 

[22] Leviticus Kruijer, overl. voor 1845, tr. voor 1789

[23] Hillegonda van Kouwenhoven, geb. Haarlem ca. 1757, naaister (1825), overl. Haarlem 27.12.1830.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Kruijer, geb. Haarlem ca. 1787, sjouwer (1819), werkman (1843), overl. Haarlem 09.01.1854, tr. 1e Haarlem 19.05.1819 Jannetje Kerkman, geb. Zandvoort 07.12.1778, dienstbaar (1819), overl. Haarlem 10.02.1837, d.v. Jacob Klaasz Kerkman en Maartje Groen; tr. 2e Haarlem 12.04.1843 Engelina Maria Uilenbroek, geb. Haarlem ca. 1791, naaister (1843), overl. Haarlem 31.12.1859, d.v. Adam Uilenbroek en Huibertje Luiting.

2.                   Anna Kruijer, geb. Haarlem ca. 1789, overl. Haarlem 02.03.1864, tr. 1e Haarlem 17.12.1823 Leendert Willem Koppen, geb. Haarlem ca. 1800, groenteverkoper (1823), overl. Haarlem 21.04.1843, z.v. Jacobus Koppen en Jozina Jonkhout; tr. 2e Haarlem 29.01.1845 Gerrit Tijdgaart, ook Tijdgaat, geb. Haarlem ca. 1793, schoenlapper (1837), schoenmaker (1845), overl. Haarlem 10.12.1859, z.v. Pieter Tijdgaart en Anna Grimbergen.
     GT tr. 1e Haarlem 28.06.1837 Catrijntje de Vries, geb. Haarlem ca. 1801, zijdeboomster (1837), overl. Haarlem 04.01.1844, d.v. Pieter De Vries en Lena van der Erf.

3.                   Zara Kruijer, geb. Haarlem ca. 1790/1793, dienstbaar (1815), overl. (‘na eene zieke van weinige dagen’) Haarlem 25.12.1863, tr. Haarlem 03.05.1815 Cornelis Johannes van der Vlerk, geb. Utrecht ca. 1791, letterzetter (1815), overl. Delft 10.01.1872, z.v. Andries de Vlerk en Maria Eeling.

4.                   Maria Kruijer, geb. Haarlem ca. 1803; volgt [11].

 

[24] Jannes Cremer, geb. Groningen 20.04.1764, boekhouder (1812), koopman (1815,1833), overl. Zuidbroek 25.06.1833, z.v. Jannes Cremer en Niessien Jans, knoopmakersche; tr. Zuidbroek 31.05.1812

[25] Jacoba Meints Noordhoek, geb. Groningen 07.09.1788, winkeldochter (1812), winkelierster (1844), tappersche (1845), renteniersche (1879), overl. Hoogezand 08.03.1879, d.v. Meine Noordhoek en Meinderdina Paapkens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannes Marcus Cremer, geb. Zuidbroek 20.03.1815; volgt [12].

2.                   Berent Cremer, geb. Zuidbroek 26.12.1819, bouwkundige (1845,1888), overl. Nieuwolda 06.09.1888, tr. Nieuwolda 30.10.1845 Hillechien Geertsema, geb. Eexta (Scheemda) 29.09.1820, overl. Nieuwolda 19.04.1900, d.v. Geert Pieters Geertsema en Fenna Harms ten Have, landbouwster.

 

[26] Cornelius Takens, zilversmid (1813,1844), goudsmid (1852), overl. na 1846, z.v. Jan Takens, bakker, en Alberdina Hoving; tr. Scheemda 07.08.1813

[27] Doetje Tjakkes Hopman, geb. Eexta 22.03.1792, overl. voor 1844, d.v. Tjakke Pieters Hopman, logementhouder, en Trijntje Amelings.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Cornelius Takens, geb. Scheemda 25.10.1816, zilversmidsgezel (1846), zilversmid (1858), overl. Scheemda 22.09.1858, tr. Scheemda 17.06.1846 Geertruida Alberdijna van Bergen, geb. Oude Pekela 16.06.1823, overl. Noordbroek 26.11.1900, d.v. Geert Berends van Bergen en Antje Geerts Kuiper.
     GAvB tr. 2e Scheemda 16.09.1873 Doede Kamminga, geb. Harlingen 13.01.1819, rijkscommies (1873), overl. Noordbroek 29.10.1903, z.v. IJmke Klases Kamminga en Saakje Johannes van der Veer.

2.                   Alberdina Takens, geb. Scheemda 30.11.1818; volgt [13].

3.                   Trientje Takens, geb. Scheemda 26.06.1823, tr. Scheemda 04.05.1844 Jakobus Ebens, geb. Scheemda 11.12.1821, veearts (1844), rijksveearts (1883), overl. Leermens (’t Zandt) 15.03.1883, z.v. Ebe Hindriks Ebens, onderwijzer, en Liefdina Knijpenga.

4.                   Fenje Takens, geb. Scheemda 15.07.1826, koopvrouw (1876), overl. Veendam 03.02.1908, tr. 1e Scheemda 06.06.1848 Derk Tjapko Pik, geb. Veendam 13.04.1826, koopmansbediende (1848), koopman (1867), overl. Veendam 23.03.1867, z.v. Tjapko Jans Pik, scheepstimmerbaas, en Grietje Eilkes Duintjer; tr. 2e Veendam 27.01.1876 Roelf van der Werf, geb. Wildervank 01.01.1828, zeeman (1858), schipper (1876,1883), overl. Veendam 15.06.1883, z.v. Hinderikus Roelfs van der Werf en Saartje Freerks Lijffien.
     RvdW tr. 1e Veendam 31.12.1858 Geertje de Boer, later Sok|a|, geb. Anloo 08.12.1834, overl. Bovenwesterdiep (Veendam) 04.02.1875, d.v. Geert Lukas Sok, zeeman, en Fennechien Sijtses de Boer.

5.                   Heiltien Takens, geb. Scheemda 08.05.1831, overl. Scheemda 25.09.1852.

6.                   Ludolf Takens, geb. Scheemda 09.03.1834, overl. Scheemda 11.03.1834.

 

Noten: |a| gewettigd bij het huwelijk van Fennechien met Geert Lukas Sok, zeeman (geb.akte Anloo 1834 no.66 en huw.akte Veendam 1835 no.8).

 

[28] Nanne Folkerts Groeneveld, geb. ca. 1791, garentwijnder (1822,1842), garenfabrikant (1842,1852), overl. Sappemeer 19.03.1867, z.v. Folkert Groeneveld en Aaltje Heijen Smit; tr. voor 1818

[29] Geertje Reemts van der Veen, geb. Hatzumerfehn|a| 11.12.1794, garentwijnster (1842), overl. Sappemeer 03.03.1864, d.v. Reemt Aaldriks van der Veen en Aleida Luppen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Folkert Groeneveld, geb. Jemgum (Königreich Hannover) 05.01.1818; volgt [14].

2.                   Aleida Groeneveld, geb. Jemgum (Königreich Hannover) ca. 1820, overl. Sappemeer 19.03.1856, tr. Sappemeer 22.01.1842  Kornelius de Haan, geb. Sappemeer ca. 1812, schipper (1842,1854), scheepskapitein (1856), overl. Kolham (Slochteren) 11.12.1889, z.v. Kornelius Edskes de Haan, schipper, en Gieltje Hindriks Bontekoe.
     KdH tr. 2e Sappemeer 02.02.1859 Geertruida Frederika Lofvers, geb. Groningen 25.02.1827, dienstmeid (1859), overl. Groningen 01.08.1906, d.v. Pieter Lofvers, organist, en Hilligje Germs.

3.                   Reempt Groeneveld, geb. Hoogezand 05.01.1822.

4.                   Aaltje Groeneveld, geb. Hoogezand 25.12.1823, overl. Sappemeer 14.02.1903, tr. Sappemeer 21.01.1852 Heere Post, geb. Emden ca. 1817, zeeman (1848), schipper (1849,1853), scheepskapitein (1856,1857), koopvaardijschipper (1859,1864), zaakwaarnemer (1883), overl. Sappemeer 30.05.1883, z.v. Roelf Frans Post en Dievertje Hooghout.
     HP tr. 1e Sappemeer 11.02.1848 Aafjen Witkop, geb. Lemmer (Lemsterland) 23.11.1820, overl. Sappemeer 02.06.1850, d.v. Lammert Hoites Witkop en Geesjen Feites Hoeksma.

5.                   Hilkedina Groeneveld, geb. Hoogezand 05.02.1826, overl. Sappemeer 23.11.1842.

6.                   Frouke Groeneveld, geb. Hoogezand 05.02.1826, overl. Sappemeer 20.11.1843.

7.                   Jan Groeneveld, geb. Sappemeer 18.12.1828, overl. Sappemeer 01.06.1843.

 

Noten: |a| nu Ortsteil in Gemeinde Jemgum, Landkreis Leer, Bundesland Niedersachsen.

 

[30] Jan Jakobs Stukje, geb. Zuidbroek 26.05.1796, landgebruiker (1820,1827), landbouwer (1829,1845), overl. Zuidbroek 17.05.1845, z.v. Jakob Abrahams Stukje, landgebruiker, en Elisabeth Jans Huisman; tr. Zuidbroek 23.09.1819

[31] Annechien Hooites Kraan, geb. Sappemeer 18.01.1789, landbouwster (1842), overl. Zuidbroek 13.05.1867, d.v Hooite Gerrits Kraan en Sijbregt Jans Meijer, landbouwster (1842).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jakob Stukje, geb. Zuidbroek 12.05.1820, landbouwer (1869), overl. Groningen 09.11.1901, tr. Hoogezand 05.02.1869 Martje Radema, geb. Wildervank 07.01.1843, landbouster (1878), overl. Lula (Hoogezand) 17.01.1878, d.v. Evert Benes Radema en Anna Fredriks Kort.

2.                   Jantje Stukje, geb. Zuidbroek 07.07.1821; volgt [15].

3.                   Abraham Stukje, geb. Zuidbroek 07.09.1822, landbouwer (1850), overl. Solwerd (Appingedam) 25.10.1891, tr. Hoogezand 21.03.1850 Aaltje Hooghoudt, geb. Hoogezand 18.05.1820, overl. Hoogezand 03.06.1883, d.v. Berend Heeres Hooghoudt, bakker, en Hillegien Jans de Jonge.
– Aaltje’s jongere broer is Sijmen Hooghoudt, geb Hoogezand 15.05.1827, buitenvaarder (1858), koopvaardijkapitein (1859), koopvaardijschipper (1861), logementhouder (1889), overl. Groningen 20.12.1902, tr. Slochteren 16.01.1856 Johanna Henderika Kwast, geb. Harkstede (Slochteren) 06.02.1827, overl. Groningen 10.03.1904, d.v. Gerrit Kwast, schoolonderwijzer,  en Hendrikje Scholtens.
Uit dit huwelijk: Hero Jan Hooghoudt, geb. Sappemeer 19.05.1861, likeurstoker (1889,1892), wijnhandelaar (1896), overl. Groningen 14.01.1898, tr. Sappemer 30.10.1889 Grietje Boer, geb. Sappemeer 25.03.1860, overl. 26.02.1933, d.v. Luitjen Boer, brood koek bakker, en Wietske Reinders.
Hero Jan en Grietje beginnen in een kelder in de Oosterstraat te Groningen met wat nu
Hooghoudt Familiedistilleerderij sinds 1888, is.

4.                   Hooite Stukje, geb. Zuidbroek 14.06.1824, landbouwer (1861,1893), overl. Zuidbroek 23.05.1893, tr. Hoogezand 08.06.1861 Berendje Reinders, geb. Foxhol (Hoogezand) 10.11.1831, overl. Zuidbroek 20.04.1909, d.v. Harmanus Reinders, wagenmaker, en Annechien Pieters Bakema.

5.                   Gerrit Stukje, geb. Zuidbroek 14.02.1827, overl. Zuidbroek 01.02.1913, tr. Harmke Nieboer.

6.                   Albertus Stukje, geb. Zuidbroek 03.07.1829, landbouwer (1860), overl. Sappemeer 08.04.1909, tr. Hoogezand 30.06.1860 Annegien Reinders, geb. Foxhol (Hoogezand 27.02.1836), winkelierster (1860), overl. Zuidbroek 21.03.1885, d.v. Jan Harmannus Reinders, wagenmaker, en Annegien Pieters Bakema.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren