Hendrik van de Weg (1912- 1990)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2018 (laatst herzien mei 2019)

 


 

[1] Hendrik van de Weg, geb. Oldebroek 09.02.1912, ingenieur elektrotechniek Delft 1934, hoogleraar Eindhoven (1970-), overl. Eindhoven 28.08.1990, tr. Delft 27.07.1938 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Eindhoven 09.09.1955, ingeschr. Delft 29.09.1955) Maria Philomena Stijntje Post, geb. Hof van Delft 29.04.1899, d.v. Johannes Martinus Gregorius Post (1876-1930) en Kommertje Jacoba Groenewegen (1879-1950).

 

[2] Arend van de Weg, geb. Oldebroek 02.11.1878, hoofd ener school (1910,1912), leraar Rijkskweekschool te Haarlem (1938), overl. Oldebroek 26.11.1950, tr. Zwolle 17.02.1910
[3] Johanna Jozina Rozeboom, geb. Zwolle 31.01.1888, overl. na 1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik van de Weg, geb. Oldebroek 09.02.1912|a|; volgt [1].

2.                   Johannes van de Weg, geb. Oldebroek 28.09.1913|b|.

3.                   Aaltje van de Weg, geb. Oldebroek 1916|c|, overl. Epe 31.08.1996, begr. Epe (Gem.Bpl. Norelbos), otr. 17.11.1938, tr. Kamperveen (kerk) 01.12.1938 Dirk Jan van Regteren, geb. Kamperveen 02.08.1906, overl. Epe 02.07.1997, begr. Epe (Gem.Bpl. Norelbos) 07.07.1997, z.v. Hendrik Willem van Regteren, koffiehuishouder, en Annigje Kanis.

4.                   Jan van de Weg, geb. Oldebroek 1917|d|, overl. Rotterdam 05.10.1918.

 

Noten: |a| De Harderwijker 17.02.1912; |b| Elburger Courant 04.10.1913; |c| De Harderwijker 29.01.1916; |d| De Harderwijker 01.09.1917.

 

[4] Hendrik van de Weg, geb. Oldebroek 16.10.1851, broodbakker, overl. Oldebroek 31.01.1925, tr. Oldebroek 20.02.1878

[5] Aaltje Spronk, geb. Oldebroek 09.06.1857, landbouwster (1878), overl. Oldebroek 27.10.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arend van de Weg, geb. Oldebroek 02.11.1878; volgt [2].

2.                   Hendrikje van de Weg, geb. Oldebroek 15.11.1879, overl. Oldebroek 20.02.1880.

3.                   Helmig van de Weg, geb. Oldebroek 14.03.1881, overl. Oldebroek 14.04.1881.

4.                   Helmig van de Weg, geb. Oldebroek 06.01.1883, pensionhouder, overl. Oldebroek 08.08.1958, tr. Johanna van den Aarssen, overl. na 1958.

5.                   Jacob van de Weg, geb. Oldebroek 07.11.1884, bakker, overl. Hilversum 27.05.1959, tr. Zwolle 05.12.1912 Hendrikje Richter, geb. Zwolle 30.03.1889, dienstbode (1912), d.v. Jan Frederik Richter, visser (1889), sleepbootkapitein (1912), en Johanna Gezina Helms.

6.                   Hendrikje van de Weg, geb. Oldebroek 20.03.1886, overl. Oldebroek 20.10.1889.

7.                   Grietje van de Weg, geb. Oldebroek 06.06.1887, tr. Oldebroek 02.05.1918 Jan de Haas, geb. Oldebroek 27.05.1892, landbouwer, z.v. Aalt de Haas, landbouwer, en Johanna van den Brink.

8.                   Wilhelmina van de Weg, geb. Oldebroek 28.11.1888, overl. Oldebroek 21.12.1917.

9.                   Hendrikje van de Weg, geb. Oldebroek 18.12.1890, overl. Oldebroek 05.02.1892.

10.               Willem van de Weg, geb. Oldebroek 13.11.1893, broodbakker, tr. Oldebroek 02.05.1918 Hentje Koster, geb. De Spronk (Oldebroek) 18.04.1899, landbouwster, d.v. Hendrik Koster, landbouwster, en Matje van Boven.

11.               Gerrit van de Weg, geb. Oldebroek 25.08.1895, overl. Driebergen-Rijsenburg 17.01.1959, begr. Driebergen (Nwe Alg.Bpl.) 21.01.1959, tr. 1e Guurtje van den Aarssen, overl. voor 1959; tr. 2e Margaretha Jantina Bekkering, overl. na 1959.

12.               Hendrikje van de Weg, geb. Oldebroek 04.04.1897, overl. Oldebroek 17.06.1897.

13.               Maria van de Weg, geb. Oldebroek 04.04.1897, overl. Oldebroek 27.05.1897.

 

[6] Johannes Rozeboom, geb. Stad Vollenhove 19.02.1845, timmerman (1874,1886), koopman (1888), overl. Zwolle 17.01.1888, tr. Stad Vollenhove 18.09.1874

[7] Jozina Elizabeth Ladru, geb. Frederiksoord (Vledder) 15.07.1849, tapster (1888), koffiehuishoudster (1903), overl. Zwolle 19.10.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   David Rozeboom, geb. Stad Vollenhove 10.06.1875, overl. Rijswijk 17.01.1946, tr. Rotterdam 06.09.1911 Folkerdina Alberta Hazenhoek, geb. Venlo 13.05.1885, overl. na 1946, d.v. Wigbolt Hazenhoek en Biena Ottens.

2.                   Johannes Rozeboom, geb. Stad Vollenhove 19.05.1876, overl. Zwolle 29.11.1882.

3.                   Aaltje Rozeboom, geb. Stad Vollenhove 01.01.1878, overl. Haarlemmermeer 31.05.1947, tr. Zwolle 19.11.1903 Laurentius Bernardus Hartman, geb.’s-Gravenhage 29.03.1864, koopman (1893), bediende (1897), melkverkoper (1904), beambte van een melkinrichting (1906), loopknecht (1909), broodbezorger (1931,1932), overl. ’s-Gravenhage 30.08.1940, z.v. Pieter Hendrik Hartman, koopman,  en Bastiana van Zanten.
     LBH tr. 1e ’s-Gravenhage 01.02.1893 Cornelia van der Zant, geb. Utrecht 07.10.1863, dienstbode (1893), overl. ’s-Gravenhage 25.06.1903, d.v. Johannes van der Zant, klompenmaker, en Helena Hubertina Bosch.

4.                   Wilhelmina Everdina Rozeboom, geb. Zwolle 26.10.1879, overl. Steenwijk 18.01.1943, tr. Steenwijk 01.05.1915 Jochem Brandsma, geb. Steenwijk 27.03.1880, timmerman, overl. Zwolle 12.02.1956, z.v. Gerben Brandsma, landbouwer, en Jantje List.

5.                   Jan Rozeboom, geb. Zwolle 13.04.1881, overl. Zwolle 02.01.1882.

6.                   Jan Rozeboom, geb. Zwolle 14.09.1882, bankwerker, overl. Zwolle 11.08.1914, tr. Zwolle 04.07.1912 Dina Elisabeth du Bois, geb. Zwolle 13.09.1887, overl. Utrecht 08.11.1960, d.v. Roelof du Bois, stoker (1887), machinist (1912), en Johanna Geertrui Elisabeth Brinkhuis.

7.                   Elizabeth Rozeboom, geb. Zwolle 17.03.1884, tr. Zwolle 07.07.1910 Jochem Gerard Heijdenrijk, geb. Zwolle 18.01.1882, sigarensorteerder, overl. Almelo 21.04.1951, z.v. Joseph Heijdenrijk, timmerman, en Lamberta Hansen.

8.                   Hendrika Rozeboom, geb. Zwolle 15.01.1886, tr. Zwolle 15.08.1912 Marinus Bruggeman, geb. Zwolle 03.10.1886, kantoorbediende, z.v. Lambertus Gerhardus Bruggeman, scheepstimmerman, en Hendrika Catharina Hermanna Johanna Smit, winkelierster (1912).

9.                   Johanna Jozina Rozeboom, geb. Zwolle 31.01.1888|b|; volgt [3].

 

Noten: |a| aangifte door Hendrika Berendina Koops, 51 jaar, vroedvrouw, de vader overleden (geb.akte Zwolle 1888 no.83); |b| Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 06.02.1888.

 

[8] Arend van de Weg, geb. ca. 1790/1792, timmerman, overl. Oldebroek 06.12.1874, tr. Oldebroek 21.01.1837

[9] Grietje van de Werfhorst, geb. ca. 1809, landbouwster (1889), overl. Oldebroek 02.11.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob van de Weg, geb. Oldebroek 28.10.1837, landbouwer, overl. Oldebroek 12.03.1882.

2.                   Evert van de Weg, geb. Oldebroek 29.04.1839, landbouwer, overl. Zuiderrot (Elburg) 13.11.1918, tr. Oldebroek 05.03.1870 Batje van de Weg, geb. Oldebroek 15.11.1844, landbouwster, overl. Oldebroek 11.04.1895, d.v. Gerrit van de Weg, landbouwer, en Aaltje Smit.

3.                   Joachim van de Weg, geb. Oldebroek 28.08.1840, timmerman, overl. Oldebroek 26.11.1911, tr. Oldebroek 23.02.1872 Lubbertje Spronk (1839-1924), d.v. Helmig Spronk en Hendrikje van Dijk.

4.                   Willemina van de Weg, geb. Oldebroek 04.03.1842, overl. Oldebroek 18.07.1876.

5.                   Marrigje van de Weg, geb. Oldebroek 20.09.1843, overl. Oldebroek 20.03.1906, tr. Oldebroek 04.09.1890 Gerrit Spijkerboer, geb. Oldebroek 08.02.1851, landbouwer, overl. Oldebroek 31.08.1924, z.v. Beerd Spijkerboer, landbouwer, en Hendrika Blaauw.
     GS tr. 1e Oldebroek 02.05.1878 Geertje de Heer, geb. Oldebroek 23.01.1843, landbouwster, overl. Oldebroek 29.08.1887, d.v. Hendrik de Heer en Aaltje van Dijk.

6.                   Jan van de Weg, geb. Oldebroek 17.02.1845, landbouwer, overl. Oldebroek 14.02.1933, tr. Oldebroek 06.02.1890 Harmpje Dijkhuizen, geb. Oldebroek 29.06.1852, overl. Oldebroek 20.10.1922, d.v. Hendrik Dijkhuizen, landbouwer, en Fennetje Rozeboom.

7.                   Hermpje van de Weg, geb. Oldebroek 26.06.1847, overl. Oldebroek 17.02.1926, tr. Oldebroek 20.02.1878 Gerrit Spronk, geb. Oldebroek 23.12.1849, landbouwer, overl. Oldebroek 18.05.1916, z.v. Rijk Spronk, landbouwer, en Jantje van Dijk.

8.                   Aaltje van de Weg, geb. Oldebroek 23.11.1849, overl. Oldebroek 12.11.1850.

9.                   Hendrik van de Weg, geb. Oldebroek 16.10.1851; volgt [4].

 

[10] Helmig Spronk, geb. ca. 1809/1810, landbouwer, overl. Oldebroek 11.02.1874, tr. Oldebroek 06.05.1837

[11] Hendrikje van Dijk, geb. Oldebroek 20.10.1813, landbouwster, overl. Oldebroek 10.07.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Spronk, geb. Oldebroek 19.12.1837, overl. Oldebroek 24.12.1837.

2.                   Lubbertje Spronk, geb. Oldebroek 14.06.1839, landbouwster, overl. Oldebroek 07.04.1924, tr. Oldebroek 23.02.1872 Joachim van de Weg (1840-1911), z.v. Arend van de Weg en Grietje van de Werfhorst.

3.                   Batje Spronk, geb. Oldebroek 17.03.1842, landbouwster, overl. Oldebroek 26.01.1912, tr. Oldebroek 17.12.1874 Gerrit Flier, geb. Doornspijk 25.09.1842, klompenmaker (1874), landbouwer (1920), overl. Oldebroek 16.01.1920, z.v. Evert Flier, landbouwer, en Jacobje Top.

4.                   Gerrit Spronk, geb. Oldebroek 12.02.1844.

5.                   Kornelis Spronk, geb. Oldebroek 12.06.1846, landbouwer, overl. Oldebroek 01.11.1931, tr. Oldebroek 26.03.1896 Geertje Morren, geb. Oldebroek 07.12.1859, overl. Oldebroek 25.06.1937, d.v. Reijer Morren, landbouwer, en Neeltje Brouwer, landbouwster.
     GM tr. 1e Oldebroek 02.12.1886 Willem Achter de Molen, geb. Kamperveen 23.11.1853, landbouwer, overl. Oldebroek 30.08.1892, z.v. Willem Achter de Molen, landbouwer, en Bartha van den Heuvel.

6.                   Beerd Spronk, geb. Oldebroek 21.05.1849, landbouwer, overl. Oldebroek 27.09.1936, tr. Oldebroek 20.02.1878 Batje Spronk, geb. Oldebroek 28.03.1855, landbouwster, overl. Oldebroek 31.08.1927, d.v. Rijk Spronk, landbouwer, en Jantje van Dijk.

7.                   Aaltje Spronk, geb. Oldebroek 03.05.1852, overl. Oldebroek 17.02.1854.

8.                   levenloze zoon, Oldebroek 26.08.1855.

9.                   Aaltje Spronk, geb. Oldebroek 09.06.1857; volgt [5].

 

[12] David (Wichers) Rozeboom, geb. Stad Vollenhove ca. 1800/1801, schoenmaker, overl. Stad Vollenhove 28.12.1877, tr. Stad Vollenhove 01.10.1825

[13] Aaltje Morre, geb. Stad Vollenhove ca. 1800, dienstmaagd (1825), overl. Stad Vollenhove 18.09.1878.

Uit dit huwelijk (vader soms Roozeboom):

1.                   Elizabeth Rozeboom, geb. Stad Vollenhoven 10.03.1826, overl. Oegstgeest 26.12.1901|a|, tr. 1e Rotterdam 03.04.1861 Gerardus Visser, geb. Veendam 07.01.1818, z.v. Wugbolt Gerardus Visser, schipper, en Dina Jans Joosten; tr. 2e Rotterdam 02.04.1879 Hendrik Labordus, geb. Leiden 30.05.1813, overl. Leiden 11.11.1901, z.v. Isaak Labordus, metselaarsknecht, en Geertrui Schouten.

2.                   Johanna Catharina Rozeboom, geb. Stad Vollenhove 15.12.1827, overl. Stad Vollenhove 12.12.1877, tr. Rotterdam 18.08.1866 Cornelis Adamse, Kees, geb. Zierikzee 27.05.1821, overl. Rotterdam 17.11.1874, z.v. Adan Adamse en Willemina Braams.

3.                   Aaltje Rozeboom, geb. Stad Vollenhove 04.09.1829, overl. Rotterdam 15.07.1897.

4.                   Jansje Rozeboom, geb. Stad Vollenhoven 19.11.1831, overl. Rotterdam 30.04.1871.

5.                   Hendrika Roozeboom, geb. Stad Vollenhove 16.09.1834, overl. Rotterdam 17.06.1893, tr. Rotterdam 21.09.1864 Adrianus Tertolen, geb. Rotterdam 24.11.1827, overl. Rotterdam 27.10.1908, z.v. Adrianus Tertolen en Adriana Elisabeth van Harte.

6.                   Reintje Roozeboom, geb. Stad Vollenhove 09.05.1837, overl. Rotterdam 27.11.1914, tr. Rotterdam 05.10.1887 Samuel Everhardus Gilijamse, ook geschreven Giljamse, geb. Zierikzee 10.01.1830, hoefsmid (1854), overl. Rotterdam 28.01.1917, z.v. Adriaan Giljamse, hoefsmid, en Jannetje Koster.
     SEG tr. 1e Nieuwerkerk 02.06.1854 Janna van Westen, geb. Nieuwerkerk 14.04.1828, overl. Rotterdam 04.02.1887, d.v. Cornelis van Westen en Johanna Geelhoed.

7.                   Johannes Rozeboom, geb. Stad Vollenhove 19.02.1845; volgt [6].

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 1901 no.192 fol.s080.

 

[14] Johannes Ladru, geb. Amsterdam 09.09.1815, kolonist (1840), arbeider (1841), timmerman (1843,1844), arbeider (1847,1850), kolonist (1852), timmerman (1854), kolonist (1858), timmerman (1862), overl. Frederiksoord (Vledder) 26.06.1888|b|, tr. Vledder 30.08.1840

[15] Wilhelmina Everdina Minkman, geb. Arnhem 17.05.1820, koloniste (1840), arbeidster (1841), overl. Frederiksoord (Vledder) 25.04.1892|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Ladru, geb. Frederiksoord (Vledder) 10.06.1841, overl. Frederiksoord (Vledder) 05.06.1843.

2.                   Henderika Ladru, geb. Frederiksoord (Vledder) 07.04.1843, vroedvrouw, overl. Enschede 25.04.1912, tr. Vledder 12.09.1869 Jan van Oort, geb. Stad Vollenhove ca. 1837, schoenmaker, z.v. Koert van Oort, schoenmaker, en Beertjen Koets.

3.                   Antonie Hugo Ladru, geb. Frederiksoord (Vledder) 02.12.1844, metselaar, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|c| 06.01.1904, tr. Weststellingwerf 23.04.1870 Adriana Gerarda van Driel, geb. Rotterdam 11.11.1832, overl. voor 1904, d.v. Frans van Driel en Gerritje Emond.

4.                   Elisabeth Ladru, geb. Frederiksoord (Vledder) 19.07.1847, dienstbode (1866), overl. Enschede 03.01.1927, tr. Steenwijk 23.11.1866 Jan Akkerman, geb. Steenwijk 24.09.1844, arbeider, overl. Enschede 14.03.1915, z.v. Roelof Akkerman, arbeider, en Elsje Dapper.

5.                   Jozina Elizabeth Ladru, geb. Frederiksoord (Vledder) 15.07.1849; volgt [7].

6.                   Jan Ladru, geb. Frederiksoord (Vledder) 13.11.1850, timmerman, overl. na 1923, tr. Oldemarkt 23.03.1877 Margje Homans, geb. Oldemarkt 01.08.1855, dienstmeid (1877), overl. tussen 1915 en 1923, d.v. Jan Homans, arbeider, en Rikjen ten Wolde.

7.                   Wilhelmina Everardina Ladru, geb. Frederiksoord (Vledder) 26.07.1852, overl. Frederiksoord (Vledder) 23.01.1857.

8.                   Johannes Ladru, geb. Frederiksoord (Vledder) 03.10.1854, arbeider, tr. Meppel 14.06.1879 Aaltje Jans, geb. Meppel 13.04.1856, naai- en breischoolhoudster (1879), d.v. Jurjen Jans, kleermaker, en Hilligje Stevens Buit, bewaarschoolhoudster (1879).

9.                   Johanna Henderika Ladru, geb. Frederiksoord (Vledder) 26.09.1856, dienstmeid (1884), overl. na 1887, tr. Steenwijk 03.05.1884 Jan Korten, geb. Zwartsluis ca. 1854, belastingcommies, overl. na 1887, z.v. Berend Korten, bezemmaker, en Jentje Estie.

10.               levenloze zoon, Frederiksoord (Vledder) 17.06.1858.

11.               Harm Harmse Ladru, geb. Frederiksoord (Vledder) 07.09.1862, timmerman, overl. Wilhelminaoord (Vledder) 10.04.1943, tr. Vledder 14.11.1885 Maria Marinus, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 08.05.1856, dienstmeid (1885), overl. Vledder 23.10.1925, d.v. Geert Marinus en Johanna Dekker.

 

Noten: |a| moeder per abuis Gerritsma (overl.akte Vledder 1892 no.33); |b| vader per abuis Antonie Hajo (overl.akte Vledder 1888 no.41); |c| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis.

 

[16] Jacob Willems van de Weg, geb. ca. 1761, schoenmaker (1811), bouwman (1822), landbouwer (1825), overl. Oldebroek 04.02.1825, z.v. Willem Beerts en Batje Beerts; tr.

[17] Marrigje Jochems Brummel, Marretje/Marijtje, geb. Oldebroek ca. 1759, landbouwster, overl. Oldebroek 22.08.1828|a|, d.v. Jochem Reijers en Anna Goossens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Batje Jacobs van de Weg, geb. Oldebroek 20.05.1787, overl. Doornspijk 13.11.1858, tr. Oldebroek 18.09.1813|b| Gerrit Vos, geb. Oldebroek ca. 1783/1784, bouwman/landman, overl. Doornspijk 16.02.1832, z.v. Gerrit Gerrits Vos en Hendrikje Aards.

2.                   Willem Jakobs van de Weg, geb. Oldebroek 08.09.1788, bouwman, overl. Oldebroek 03.09.1868, tr. Oldebroek 01.11.1822 Dirkje Jans Brummel, geb. Oldebroek 06.02.1796, dienstmeid (1822), overl. Oldebroek 10.11.1834, d.v. Jan Lens Brummel, dagloner, en Matje Alberts, dagloonster.

3.                   Arend van de Weg, geb. ca. 1790/1792; volgt [8].

4.                   Jochem Jacobs, geb. ca. 1793, wolkammer, overl. Oldebroek 21.11.1811|c|.

5.                   Anna van de Weg, geb. ca. 1801, overl. Oldebroek 10.07.1857.

 

Noten: |a| naam vader zonder Brummel (overl.akte Oldebroek 1828 no.45); |b| moeder v/d bruid Marrigje Jochems (huw.akte Oldebroek 1813 no.18); |c| vader Jacob Willems (overl.akte Oldebroek 1811 no.53).

 

[18] Evert van de Werfhorst, geb. ca. 1782/1783, bouwman ‘aan de Bovenstreek’ (1813,1815), landbouwer, overl. Oldebroek 22.12.1863, z.v. Jacob van de Werfhorst en Grietje Everts; tr.

[19] Willemina Schrijver, geb. ca. 1774, landbouwster, overl. Oldebroek 11.01.1832, d.v. Evert Schrijver en Hendrikje Smit.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evert van de Werfhorst, geb. ca. 1803, landbouwer, overl. Oldebroek 15.12.1871, tr. 1e Oldebroek 04.11.1825 Batje van Loo, geb. ca. 1802, landbouwster, overl. Oldebroek 25.09.1830, d.v. Albert Alberts van Loo, herbergier, en Aartje Jans, herbergierster; tr. 2e Oldebroek 13.07.1832 Jakobje van de Brink, geb. ca. 1809, dienstmeid (1832), landbouwster, overl. Oldebroek 02.08.1879, d.v. Willem Rijks van de Brink en Aartje Willems Kroes.

2.                   Hendrik van de Werfhorst, geb. ca. 1805, landbouwer, overl. Oldebroek 17.06.1867, tr. Oldebroek 04.03.1830 Cornelisje Verhoef, geb. ca. 1807/1808, landbouwster, overl. Oldebroek 08.12.1874, d.v. Jan Cornelissen Verhoef, landbouwer, en Giesbertje Hendriks van Beek.

3.                   Gerrit van de Werfhorst, geb. ca. 1806, landbouwer, overl. Oldebroek 22.03.1878, tr. Oldebroek 17.09.1836 Fennetje Spijkerboer, ged. Oldebroek 15.11.1801, landbouwster (1820), winkelierster (1836), overl. Oldebroek 11.05.1864, d.v. Kornelis Spijkerboer, bouwman (1820), rentenier (1836), en Johanna Henrica Dijk.
     FS tr. 1e Oldebroek 18.03.1820 Gerrit Blaauw, ged. Oldebroek 23.08.1795, bouwman/landbouwer, overl. Oldebroek 12.11.1834, z.v. Jan Blaauw, bouwman, en Geertje Beerds.

4.                   Hendrikje van de Werfhorst, ged. Oldebroek 07.08.1808, landbouwster, overl. Oldebroek 17.03.1883, tr. Oldebroek 17.03.1838 Gerrit Morren, geb. ca. 1813, landbouwer, overl. voor 1883, z.v. Harmen Morren, landbouwer, en Geertje Sebus Berghorst.

5.                   Grietje van de Werfhorst, geb. ca. 1809; volgt [9].

6.                   Jan van de Werfhorst, geb. ca. 1810, landbouwer, overl. Oldebroek 07.11.1831.

7.                   Hermpje van der Werfhorst, geb. Oldebroek 19.09.1813 (moeder Schrievers), ged. Oldebroek 26.09.1813, overl. Oldebroek 29.12.1831.

8.                   Aaltjen van der Werfhorst, geb. Oldebroek 06.05.1815 (moeder Schrijvers), overl. Oldebroek 26.05.1816.

 

[20] Gerrit Spronk, geb. ca. 1778/1779/1780, bouwman/landbouwer, overl. Oldebroek 13.02.1839, z.v. Jan Willemsen Spronk en Fennigje Rooseboom; tr.

[21] Lubbertje Spijkerboer, geb. ca. 1778/1779/1780, landbouwster, overl. Oldebroek 31.12.1841, d.v. Helmig Spijkerboer en Aaltje van den Brink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fennetje Spronk, geb. ca. 1805, landbouwster, overl. Oldebroek 20.08.1876, tr. Oldebroek 30.04.1853 Beert Klein, geb. Doornspijk 11.10.1821, boerenknecht (1853), landbouwer (1878), overl. Oldebroek 27.03.1884, z.v. Lubbert Klein, dagloner, landbouwer, en Dina Prins.
     BK tr. 2e Oldebroek 19.01.1878 Marrigje van der Maaten, geb. Oldebroek 02.11.1835, landbouwster, overl. Vierhuizen 19.01.1914, d.v. Willem van der Maaten, landbouwer, en Aartje van de Kamp.
     MvdM tr. 2e Oldebroek 10.06.1885 Jakob Koele, geb. Oldebroek 05.02.1840, rietdekker, overl. Vierhuizen (Oldebroek) 05.01.1914, z.v. Jan Koele, rietdekker, en Hendrikje Luigjes.

2.                   Jan Willem Spronk, geb. ca. 1807, landbouwer, overl. Oldebroek 06.02.1888, tr. Oldebroek 20.02.1836 Stijntje Stouwdam, geb. ca. 1805, landbouwster, overl. Oldebroek 24.01.1874, d.v. Dries Gerritsz Stouwdam, landbouwer, en Fennetje Peters.

3.                   Beert Spronk, geb. ca. 1807, begr. Oldebroek 23.05.1809.

4.                   Helmig Spronk, geb. xx.04.1808, begr. Oldebroek 13.05.1808.

5.                   Helmig Spronk, geb. ca. 1810; volgt [10].

6.                   ‘ongedoopt kind’, oud 2 weken, overl. 27.10.1810, begr. Oldebroek 01.11.1810.

7.                   Grietje Spronk, geb. Oldebroek 09.01.1812, ged. Oldebroek 12.01.1812, overl. Oldebroek 03.12.1852.

8.                   Beert Spronk, geb. Oldebroek 16.02.1813, ged. Oldebroek 21.02.1813, overl. Oldebroek 13.12.1814.

9.                   Willem Spronk, geb. Oldebroek 22.03.1814, ged. Oldebroek 26.03.1814, landbouwer, overl. Wilsum 27.01.1891, tr. Oldebroek 10.02.1844 Steintje Dijk (ca.1818-1868), d.v. Cornelis Drieszen Dijk en Batje Ties (Brummel).

10.               Aaltjen Spronk, geb. Oldebroek 18.03.1815, overl. Oldebroek 25.07.1816.

11.               Beerd Spronk, geb. Oldebroek 21.03.1816, overl. Oldebroek 20.07.1816.

12.               Aaltje Spronk, geb. Oldebroek 06.04.1817, overl. Oldebroek 15.04.1817.

13.               Beert Spronk, geb. Oldebroek 07.12.1818, landbouwer, overl. Oldebroek 13.07.1842.

14.               Jan Spronk, geb. Oldebroek 13.03.1820, overl. Oldebroek 27.04.1822.

15.               Rijk Spronk, geb. Oldebroek 17.11.1821, landbouwer, overl. Oldebroek 14.08.1885, tr. Oldebroek 08.04.1848 Jantje van Dijk (1820-1878), d.v. Kornelis van Dijk en Batje Tijs Brummel.

16.               Jan Spronk, geb. Oldebroek 11.07.1824, overl. Oldebroek 23.07.1824.

17.               Aaltje Spronk, geb. Oldebroek 16.07.1826, overl. Oldebroek 25.02.1889, tr. Oldebroek 17.02.1849 Tijs van Dijk, geb. Oldebroek 24.05.1823, landbouwer, overl. Oldebroek 18.06.1863, z.v. Kornelis Dries van Dijk en Batje Tijs.

 

[22] Kornelis Driesz van Dijk, ged. Oldebroek 12.09.1762, bouwman/landbouwer, overl. Oldebroek 14.09.1827|a|, z.v. Dries Gerrits en Lubbertje Kornelis; tr. 1e Stijntje Aarts, overl. voor 1806; otr. 2e Oldebroek (huw.comm.) 11.04.1806|d|, tr. Oldebroek 04.05.1806

[23] Batje Thijs Brummel, ged Oldebroek 21.12.1784, landbouwster, overl. Oldebroek 12.08.1847, d.v. Tijs Brummel en Aaltje Willems.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje van Dijk, geb. ca. 1807, landbouwster, overl. Oldebroek 08.09.1852, tr. Oldebroek 23.12.1831|b| Hendrik den Heer, ook de Heer, geb. ca. 1804, landbouwer, overl. Oldebroek 20.07.1867, z.v. Willem Hendriks den Heer, landbouwer, en Gerritje Hendriks Puttenstein, landbouwster.

2.                   Lubbetje van Dijk, geb. xx.05.1809, overl. Oldebroek 20.04.1867.

3.                   Dries van Dijk, geb. ca. 1813, landbouwer, overl. Oldebroek 28.03.1837.

4.                   Hendrikje van Dijk, geb. Oldebroek 20.10.1813; volgt [11].

5.                   Steintje van Dijk, ook Stijntje, geb. Oldebroek ca. 1818, landbouwster, overl. Wilsum 19.02.1868, tr. Oldebroek 10.02.1844|c| Willem Spronk (1814-1891), z.v. Gerrit Spronk en Lubbigje Spijkerboer.

6.                   Jantje van Dijk, geb. Oldebroek 18.04.1820, landbouwster, overl. Oldebroek 16.01.1878, tr. Oldebroek 08.04.1848 Rijk Spronk (1821-1885), z.v. Gerrit Spronk en Lubbertje Spijkerboer.

 

Noten: |a| Dijk (overl.akte Oldebroek 1827 no.60); |b| bruid Dijk (huw.akte Oldebroek 1831 no.13); |c| bruid Dijk (huw.akte Oldebroek 1844 no.2); |d| bruidegom Kornelis Driesz, bruid Batje Thijs.

 

[24] Jan Wichers Rozeboom, overl. Vollenhoven 22.12.1802, z.v. Wicher Gerrits (-1811) en Mensje Cornelis (-1810); tr.

[25] Elizabeth Keller, overl. Vollenhoven 01.07.1822, d.v. David Keller (-1764) en Hendrika Asschendorp (-1794).

Uit dit huwelijk:

1.                   David (Wichers) Rozeboom, geb. Stad Vollenhove ca. 1800/1801; volgt [12].

 

[26] Jannes Morre, overl. Vollenhove 02.05.1804, tr.

[27] Catharina Louwberg, geb. ca. 1765, naaister (1825,1834), overl. Stad Vollenhove 31.03.1834, d.v. Janna Gerrits; tr. 2e 1804/1805 Jan Frederiks Hulst, geb. ca. 1776, arbeider, overl. Stad Vollenhove 29.09.1820|b|, z.v. Frederik Reinders en Jantjen Berents.

Uit het huwelijk Morre-Louwberg:

1.                   Reinderd Morre, geb. Stad Vollenhove ca. 1796, kleermaker (1828), winkelier (1844), kleermaker (1860), tr. 1e Stad Vollenhove 30.09.1828 Maria de Ruiter, geb. Stad Vollenhove ca. 1809, winkelierster (1828), overl. Stad Vollenhove 08.04.1834, d.v. Klaas de Ruiter (ca.1764-1826)en Jennigjen Rijminks (ca.1781-1827); tr. 2e Stad Vollenhove 24.04.1844|a| Jentje Rook, geb. Ambt Vollenhove ca. 1809, overl. Ambt Vollenhove 30.06.1860, d.v. Koert Rook, landbouwer, en Aaltje Jannes Winter.

2.                   Aaltje Morre, geb. Stad Vollenhove ca. 1800; volgt [13].

Uit het huwelijk Hulst-Louwberg:

3.                   Frederik Hulst, geb. Stad Vollenhove ca. 1805, schoenmakersknecht (1830), schoenmaker (1859), overl. Zutphen 21.03.1859, tr. Stad Vollenhove 19.11.1830 Gerritjen Arnolda Borninkhof, geb. Bredevoort 27.04.1805, ged. Bredevoort 05.05.1805, overl. Zutphen 23.11.1883, d.v. Gerrit Borninkhof, schoenmaker, en Geertruijd Deunk.

4.                   Johanna Hulst, geb. Vollenhove ca. 1810, dienstbode (1832), overl. Enkhuizen 14.05.1886, tr. Enkhuizen 13.05.1832 Albert Backer, ook Bakker, geb. Enkhuizen ca. 1804, schoenmaker, overl. Enkhuizen 17.02.1874, z.v. Cornelis Backer en Willempje Hendriks.

 

Noten: |a| bruidegom Morrée; |b| e.v. Catharina van Dijk (overl.akte Stad Vollenhove 1820 no.21).

 

[28] Antonie Hugo Ladru, geb. Amsterdam 06.12.1779|a|, ged. Amsterdam (Westerkerk) 12.12.1779, arbeider (1822), kolonist (1839), overl. Frederiksoord 21.07.1839, z.v. Willem Ladru en Margreta Bosweert; otr. Amsterdam 15.06.1810

[29] Elisabeth Stokebrand, ook Stookebrand, geb. Vollenhove 05.08.1779, koloniste (1840), overl. Frederiksoord (Vledder) 19.11.1863, d.v. Harm Stookebrand en Elisabeth Sinnemer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Ladru, geb. Amsterdam 31.03.1811, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 07.04.1811, overl. Frederiksoord (Vledder) 01.06.1844.

2.                   Harmen Ladru, geb. Amsterdam 02.12.1813, vlaswerker (1870), overl. Groningen 15.11.1894, tr. 1e Weststellingwerf 12.12.1845 Hendrikje Berends Struik, geb. Havelte ca. 1810, overl. Weststellingwerf 24.12.1868, d.v. Berend Hendriks Struik en Zwaantje Annes; tr. 2e Groningen 06.03.1870 Jantje Roninga, geb. Zuidhorn 13.08.1825, overl. Groningen 31.08.1894, d.v. Jan Harms Roninga, arbeider, en Iemtje Jans Friso.

3.                   Johannes Ladru, geb. Amsterdam 09.09.1815; volgt [14].

4.                   Josina Elizabet Ladru, geb. Frederiksoord (Vledder) 10.12.1822, tr. Amsterdam 17.07.1861 Jurriaan Cornelis van der Lelie, geb. Amsterdam 20.09.1825, schipper, z.v. Cornelis van der Lelie en Maria Margaretha Meijer.

 

Noten: |a| overl.akte Vledder 1839 no.18.

 

[30] Jan Minkman, ged. Rheden 15.04.1787, dagloner (1818), melkverkoper (1820,1822), arbeider (1826), kolonist (1840), z.v. Willem Minkman en Jenneke van Diepen; tr. Arnhem 22.11.1817

[31] Hendrica Gerritsen, geb. Oosterbeek ca. 1781/1783/1784, dienstmeid (1817), koloniste (1840), d.v. Evert Gerritsen en Lijsebart Hendriksen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Hendrica Minkman, geb. Arnhem 15.09.1818, koloniste (1839), overl. Frederiksoord (Vledder) 12.01.1898, tr. Vledder 28.04.1839 Pieter Veen, geb. Zijpe 24.12.1815, kolonist (1839), overl. Frederiksoord (Vledder) 09.11.1886, z.v. Simon Veen, arbeider, en Jantje Glas, koloniste (1839).

2.                   Wilhelmina Everdina Minkman, geb. Arnhem 17.05.1820; volgt [15].

3.                   Evert Jan Minkman, geb. Arnhem 06.03.1822, overl. Arnhem 28.09.1823.

4.                   Jenneke Minkman, geb. Arnhem 11.05.1824, arbeidster (1844), tr. Vledder 11.09.1844 Christiaan Kooij, geb. Rotterdam 25.05.1818, arbeider, z.v. Willem Kooij, arbeider, en Magdalena van der Wilk, arbeidster.

5.                   Antonia Minkman, geb. Arnhem 09.10.1826, arbeidster (1850), overl. Frederiksoord (Vledder) 02.08.1897, tr. Vledder 25.09.1850 Evert Evers, geb. Arnhem 02.05.1824, arbeider, kolonist vrijboer (1870), overl. Frederiksoord (Vledder) 18.12.1870, z.v. Hendrik Evers, arbeider, en Naleke/Niekela Rutten, arbeidster.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren