Karel Hendrik Wesseling (1935-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien mei 2017)

 


 

[1] Karel Hendrik Wesseling, geb. ís-Gravenhage 23.04.1935, ingenieur elektrotechniek Delft 1960, hoogleraar Eindhoven (1990-), overl. ís-Gravenhage 04.09.2014.

 

[2] Carolus Dominicus Wesseling, Karel, geb. ís-Gravenhage 29.11.1875, onderwijzer (1899,1904), journalist (1906,1930), overl. Wassenaar 01.10.1947, tr. 1e ís-Gravenhage 09.08.1899 Fťlicitťe Barnardina Susanna Nieuwenhuis, geb. ís-Gravenhage 13.05.1876, overl. ís-Gravenhage 24.03.1932, d.v. Franciscus Marianna Nieuwenhuis en Susanna Anna Maria Willems; tr. 2e ís-Gravenhage 19.04.1933 
[3] Geesje Vink, geb. Enschede 31.07.1902.

Uit het huwelijk Wesseling-Nieuwenhuis:

1.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 17.06.1900.

2.                   Susanna Louisa Wesseling, geb. ís-Gravenhage 17.07.1902.

3.                   Dorothea Joanna Wesseling, geb. ís-Gravenhage 22.06.1904.

4.                   Joannes Franciscus Wesseling, geb. ís-Gravenhage 27.03.1906, handelscorrespondent, tr. Ďmet de handschoení|b| ís-Gravenhage 09.05.1930 Ida Antonia Monshouwer, geb. Rotterdam 16.12.1910, d.v. Anton Monshouwer en Ida Wilhelmina Maria Verkaar.

5.                   Bernardina Maria Wesseling, geb. ís-Gravenhage 22.11.1907, kantoorbediende (1930), overl. na 1962, tr. Ďmet de handschoení|a| ís-Gravenhage 12.11.1930 Ferdinand Felix Bonifatius Antonius van den Oever, geb. ís-Gravenhage ca. 1902, handelsbediende, vertegenwoordiger, overl. 07.06.1962, begr. Apeldoorn (ParochiŽle Kerkhof O.L.Vr. Tenhemelopneming) 12.06.1962, z.v. Dominicus van den Oever en Elisabeth Jacoba van der Meer.

Uit het huwelijk Wesseling-Vink:

6.                   Karel Hendrik Wesseling, geb. ís-Gravenhage 23.04.1935; volgt [1].

7.                   Hendrik Lodewijk Wesseling, geb. ís-Gravenhage 06.08.1937.

 

Noten: |a| de bruidegom verblijft te Kwala Limpang (NOI) en is vertegenwoordigd door Petrus Antonius Groenhuizen, 45 jaar, koopman in stoffen (huw.akte ís-Gravenhage 1930 no.1659); |b| de bruidegom verblijft te Emmastad op CuraÁao en is vertegenwoordigd door Henricus Cornelis Monshouwer, 26 jaar, adjunct-commies Dept. FinanciŽn (huw.akte ís-Gravenhage 1930 no.B548).

 

[4] Johannes Bernardus Wesseling, geb. Wateringen 12.05.1839, huisschilder (1869,1899), overl. Voorburg 27.11.1915, tr. ís-Gravenhage 03.02.1869

[5] Anna Louisa Gerarda Kreeft, geb. ís-Gravenhage ca. 1841/1842, dienstbode (1869), overl. ís-Gravenhage 19.09.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christianus Wesseling, geb. ís-Gravenhage 05.06.1869, onderwijzer (1892), hoofd ener school (1921), overl. Monster 07.01.1940, tr. ís-Gravenhage 06.01.1892 Maria Isabella Doorschodt, later van Stekelenburg, geb. ís-Gravenhage 30.05.1867|a|, d.v. Ferdinandus Hubertus van Stekelenburg, concierge, en Margaretha Johanna Doorschodt, dienstbode (1870).

2.                   Carolus Dominicus Wesseling, Karel, geb. ís-Gravenhage 29.11.1875; volgt [2].

3.                   Johannes Bernardus Wesseling, geb. ca. 1878, huisschilder, overl. ís-Gravenhage 25.01.1932, tr. ís-Gravenhage 27.03.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. 01.11.1923, ingeschr. ís-Gravenhage 06.11.1923) Johanna Hendrika Maria Margaretha Duijnstee, geb. ís-Gravenhage 22.06.1889, overl. ís-Gravenhage 10.01.1925, d.v. Antonius Theodorus Johannes Duijnstee, koopman in behangersfournituren, en Tjodina Kuiper.

 

Noten: |a| erkend bij het huwelijk (huw.akte ís-Gravenhage 1870 no.219).

 

[6] Hendrik Vink, geb. Steenwijkerwold 26.09.1868, arbeider (1893,1895), fabriekarbeider (1896,1904), stoffenverver (1918), overl. tussen 1927 en 1933, tr. Steenwijk 09.02.1893

[7] Dirkje Oostindie, geb. Nijensleek (Vledder) 18.11.1862, overl. ís-Gravenhage 29.06.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Vink, geb. Steenwijkerwold 29.12.1893, tr. ís-Gravenhage 04.09.1918 Anna Baan, geb. Zuid-Beijerland 21.10.1885, ziekenverpleegster (1918), d.v. Leendert Baan en Leentje van der Groef.

2.                   Jan Hendrik Vink, geb. Enschede 30.04.1895, overl. Enschede 10.05.1895.

3.                   Margje Vink, geb. Enschede 26.03.1896, kostuumnaaister (1927), overl. Utrecht 28.03.1947, tr. ís-Gravenhage 17.08.1927 Jacobus Hieronimus Gijsbertus Westeneng, geb. Utrecht 22.03.1895, ambtenaar bij het elektriciteits- en trambedrijf, overl. na 1947, z.v. Gerrit Westeneng, banketbakker, en Aartje Johanna Willemina Verbeek.

4.                   Jan Hendrik Vink, geb. Enschede 09.10.1897.

5.                   Geesje Vink, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 20.12.1899, overl. Enschede 22.04.1901.

6.                   Geesje Vink, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 03.07.1901, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 19.08.1901.

7.                   Geesje Vink, geb. Enschede 31.07.1902; volgt [3].

8.                   Grietje Vink, geb. Enschede 18.06.1904.

9.                   Anna Vink, geb. Enschede 12.02.1909, tr. ís-Gravenhage 06.06.1934 Gerardus Willem Das, geb. ís-Gravenhage 01.09.1904, kassier, z.v. Henricus Wilhelmus Libertus Das en Catharina Wilhelmina Loeber.

 

[8] Christianus Wesseling, ged. Hazerswoude 08.11.1811, verwer en glazenmaker (1835), huisschilder, overl. ís-Gravenhage 16.03.1896, tr. Wateringen 06.11.1835

[9] Petronella van der Ven, ged. Monster 19.04.1807|a|, dienstbode (1835), overl. ís-Gravenhage 17.10.1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Maria Wesseling, geb. Wateringen 25.09.1836, overl. Wateringen 04.07.1859.

2.                   Martinus Johannes Wesseling, geb. Wateringen 24.01.1838, overl. Wateringen 04.03.1838.

3.                   Johannes Bernardus Wesseling, geb. Wateringen 12.05.1839; volgt [4].

4.                   Cornelia Wesseling, geb. Wateringen 04.05.1843, overl. Wateringen 12.05.1843.

5.                   Gerardus Wesseling, geb. Wateringen 22.08.1844, overl. Wateringen 12.01.1845.

6.                   Maria Wesseling, geb. Wateringen 10.01.1846.

7.                   Christianus Wesseling, geb. Wateringen ca. 1853, meubelmaker, overl. voor 1902, tr. ís-Gravenhage 08.05.1878 Catharina Francina Kreeft (1849-), d.v. Carolus Dominicus Kreeft en Emerentiana Tethof.

 

Noten: |a| geb. Naaldwijk (overl.akte ís-Gravenhage 1877 no.2031).

 

[10] Carolus Dominicus Kreeft, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, kleermaker, bidder, bedienaar van begrafenissen, overl. ís-Gravenhage 01.07.1890, tr. ís-Gravenhage 28.04.1830|b|

[11] Emerentiana Tethof, geb. ís-Gravenhage ca. 1811, overl. ís-Gravenhage 27.01.1881.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Engelina Kreeft, geb. ís-Gravenhage 16.08.1830.

2.                   Maria Gerarda Sophia Kreeft, geb. ís-Gravenhage ca. 1837/1838, dienstbode (1863), overl. ís-Gravenhage 07.01.1882, tr. ís-Gravenhage 29.04.1863 Pieter Quirinus van Gunst, geb. ís-Gravenhage ca. 1836, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 10.08.1884, z.v. Joannes van Gunst, kleermaker, en Johanna Wilhelmina Abraas.
†††† PQvG tr. 2e ís-Gravenhage 10.05.1882 Bertha Hagen, geb. Velsen 30.11.1855, overl. ís-Gravenhage 21.12.1938, d.v. Petrus Josephus Hagen, broodbakker, en Johanna Handgraaf.
†††† BH tr. 2e ís-Gravenhage 29.12.1886 Wilhelmus Jacobus van Gunst, geb. ís-Gravenhage ca. 1833, baardscheerder, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 05.04.1922, z.v. Johannes van Gunst en Johanna Wilhelmina Abraas.
†††† WJvG tr. 1e ís-Gravenhage 24.06.1857 Alida Petronella Richel, geb. ca. 1831/1832, naaister (1857), overl. ís-Gravenhage 14.12.1877, d.v. Willem Joannes Richel en Alida Adriana Rademaakers.

3.                   Anna Louisa Gerarda Kreeft, geb. ís-Gravenhage ca. 1842; volgt [5].

4.                   Joanna Cornelia Wilhelmina Kreeft, geb. ca. 1843, tr. ís-Gravenhage 02.06.1880 Hendrik Draaijer, geb. Amsterdam ca. 1822, arbeider, overl. ís-Gravenhage 20.05.1897, z.v. Femmetje Draaijer.
†††† HD tr. 1e voor 1880 Maria Nijhof; tr. 3e ís-Gravenhage 08.09.1886 Petronella den Exter, later Haram, geb. Rijswijk 03.03.1859|a|, dienstbode (1882), overl. ís-Gravenhage 22.02.1893, d.v. FranÁois Haram, stukadoor, en Petronella den Exter.
†††† PH tr. 1e ís-Gravenhage 17.05.1882 Pieter Leek, geb. Zaandam ca. 1837, arbeider, z.v. Dirk Leek en Jannetje Pronk.

5.                   levenloos kind, ís-Gravenhage 16.06.1844.

6.                   Martinus Michael Carolus Kreeft, geb. ís-Gravenhage ca. 1846, stoelenmaker, tr. ís-Gravenhage 21.07.1869 Heiltje Miog, geb. ís-Gravenhage ca. 1848/1849, naaister (1869), overl. ís-Gravenhage 17.11.1919, d.v. Petrus Willem Frederik Miog en Catharina Philipsen.

7.                   Catharina Francina Kreeft, geb. ís-Gravenhage 29.06.1849, mandenmaakster (1878), pensionhoudster (1902), overl. na 1922, tr. ís-Gravenhage 08.05.1878 Christianus Wesseling (ca.1853-), z.v. Christianus Wesseling en Petronella van der Ven.

 

Noten: |a| erkend bij het huwelijk (huw.akte ís-Gravenhage 1886 no.503); |b| moeder v/d bruidegom Riemans (huw.akte ís-Gravenhage 1830 no.106).

 

[12] Jan Vink, geb. Steenwijkerwold 18.04.1832, arbeider, fabriekarbeider, overl. Hengelo (O) 07.07.1897|a|, tr. Steenwijkerwold 10.12.1858

[13] Marrigje Hulst, ook Margje, geb. Steenwijkerwold 08.05.1836, overl. Onna (Steenwijkerwold) 08.03.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Vink, geb. ca. 1859, overl. Onna (Steenwijkerwold) 23.04.1860.

2.                   Jacob Vink, geb. Steenwijkerwold 10.05.1861, arbeider, overl. Enschede 27.01.1945, tr. Steenwijkerwold 15.01.1887 Sietske van Dijk, geb. Steenwijkerwold 07.11.1863, overl. Enschede 08.05.1943, d.v. Evert van Dijk en Fijgje Piest.

3.                   Jan Vink, geb. Steenwijkerwold 19.09.1863, arbeider, overl. na 1932, tr. 1e Steenwijkerwold 26.04.1884 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Almelo 07.05.1902, ingeschr. Enschede 20.09.1902) Grietje Piest, geb. Steenwijkerwold 31.07.1864, overl. Meppel 25.02.1937, z.v. Arend Piest, arbeider, landbouwer, en Roelofje Greven, arbeidster; tr. 2e Enschede 24.12.1902 Corlien Wilhelm, geb. Stad Ommen 26.02.1861 (no.12), overl. Twekkelo (Lonneker) 17.04.1905, d.v. Johannes Wilhelm en Corlien Krijnen; tr. 3e Hellendoorn 21.10.1905 Neeltje van Luit, geb. Hellendoorn 1862 (no.61), winkelierster (1905), overl. Enschede 08.12.1932, d.v. Christianus van Luit, landbouwer, en Johanna Frederika Seelenhorst, landbouwster.
†††† GP tr. 2e Steenwijkerwold 22.08.1903 Jan de Vries, geb. Nijeveen 18.01.1873, arbeider, overl. Meppel 03.08.1953, z.v. Henderikus de Vries, arbeider, en Hendrikje Smit.
†††† CW tr. 1e Amsterdam 07.06.1894 Klaas Rondhout, geb. Enkhuizen ca. 1862/1863, metselaar, overl. Enschede 09.02.1901, z.v. Ouker Rondhout, metselaar, en Dirkje Buis.

†††† NvL tr. 1e Hellendoorn 19.03.1892 Charles Henri Louis Diederiks, geb. Losser 1864 (no.99), boekhouder, overl. Deventer 31.07.1902, z.v. Karel Hendrik Diederiks en Hermina Jansen.

4.                   Annigje Vink, geb. Steenwijkerwold 25.05.1866, overl. Hengelo 01.04.1895.

5.                   Hendrik Vink, geb. Steenwijkerwold 26.09.1868; volgt [6].

6.                   Rijkent Vink, geb. Steenwijkerwold 02.11.1869, bakker (1896), handelsreiziger (1916), overl. Almelo 31.08.1945, tr. 1e Den Ham 30.01.1896 Aaltje Boxem, geb. Den Ham 15.12.1868, overl. Almelo 04.11.1915, d.v. Jan Bozem en Lammigje Wijs; tr. 2e Hellendoorn 11.05.1916 Aaltje Toerse, geb. Den Ham 14.08.1881, huishoudster (1916), d.v. Jan Court Toerse, landbouwer, en Fredrika van Laar.

7.                   Aaltje Vink, geb. Steenwijkerwold 02.08.1872, tr. Enschede 12.10.1899 Hendrik Jan Nijhuis, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 10.03.1876, kapper, z.v. Hermannus Nijhuis, barbier, en Geertje Holl.

8.                   Hermina Vink, geb. Steenwijkerwold 28.04.1875, tr. Hengelo 23.12.1898 MichaŽl Eugster, geb. Helmond 02.07.1875, fabriekarbeider, overl. Eindhoven 19.06.1954, z.v. Willem Cornelis Eugster, fabriekarbeider, en Anna Gertrud Bister.

9.                   Klaas Vink, geb. Steenwijkerwold 22.02.1879, onderwijzer, tr. Enschede 30.07.1903 Trijntje Plaatsman, geb. Oosterend (Texel) 17.06.1880, d.v. Paulus Plaatsman, zeeman (1880), arbeider (1903), en Cornelisje Bremer.

 

Noten: |a| moeder de Dolder (overl.akte Hegngelo(O) 1897 no.131).

 

[14] Jan Oostindie, geb. Nijensleek (Vledder) 17.10.1829, boerenknecht (1857), arbeider; tr. 2e Vledder 20.10.1864 Jacoba Hendrikse, geb. Tholen 27.10.1817|a|, koloniste (1838), arbeidster (1844), overl. Vledder 14.12.1886, d.v. Marinus Hendrikse (-1817), arbeider, en Anna Christina Weijlers (-1820), arbeidster; tr. 1e Vledder 17.04.1857

[15] Geesje Haveman, geb. Nijensleek (Vledder) 29.08.1837, overl. Nijensleek (Vledder) 06.09.1863.

†††† JH tr. 1e Vledder 10.08.1838 Jacob Hahn, geb. Zierikzee 24.01.1812, kolonist (1838), arbeider (1843), overl. Frederiksoord (Vledder) 02.04.1843|b|, z.v. Willem Hahn, kolonist, en Simonia Kisten, koloniste; tr. 2e Vledder 08.05.1844 Johannes Verbeek, geb. Delft 03.06.1817, arbeider (1844), kolonist (1863), overl. Frederiksoord (Vledder) 10.10.1863|c|, z.v. Johannes Verbeek, arbeider, en Berendina de Kort (-1834), arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Oostindie, geb. Nijensleek (Vledder) 01.08.1858, overl. Enschede 14.01.1922, tr. Steenwijk 16.04.1881 Remmelt Bakker, geb. Steenwijk 17.04.1858, arbeider (1881), slager (1922), overl. Enschede 19.12.1928, z.v. Hendrik Bakker, arbeider, en Geesje Steffens.
†††† RB tr. 2e Enschede 21.12.1922 Jantina de Vries, geb. Hoogeveen 11.08.1865, overl. Enschede 12.08.1931, z.v. Johannes Theunis de Vries, onderwijzer, en Johanna Gerharda ter Steege.

2.                   Dirkje Oostindie, geb. Nijensleek (Vledder) 18.11.1862; volgt [7].

 

Noten: |a| of 18.10 (overl.akte Vledder 1886 no.14); |b| Jaques Hahn, moeder Kister, e.v. Hendriksen (overl.akte Vledder 1843 no.5); |c| e.v. Johanna Hendriks (overl.akte Vledder 1863 no.25).

 

[16] Wessel Wesseling, geb. Dingden|f| ca. 1778, kleermaker, overl. Wateringen 17.03.1853|a|, z.v. Johannes Wesseling, tr.

[17] Wilhelma Pauwels, geb. Nijmegen 09.04.1775, ged. Nijmegen (RK Statie der Augustijnen) 10.04.1775, overl. Wateringen 01.02.1844|d|, d.v. Joannes Pauwels en Catharina de Freer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Wesseling, geb. Wateringen ca. 1804, overl. Wateringen 16.04.1822|b|.

2.                   Christianus Wesseling, ged. Hazerswoude 08.11.1811|e|; volgt [8].

3.                   Maria Wesseling, geb. Hazerswoude 01.01.1815|c|, tr. Wateringen 01.05.1841 Petrus van Rest, geb. ca. 1806, z.v. Frans van Rest en Maria Verhoeve.

 

Noten: |a| Johannes Hermanus Wessel Wesseling; |b| moeder Willemina Pauwels (overl.akte Wateringen 1822 no.8); |c| moeder Meintje Poulus (geb.akte Hazerswoude 1815 no.1); |d| Meinsje Poulus, d.v. Jan Poulus en Catharina de Veer (overl.akte Wateringen 1844 no.6); |e| moeder Wilhelmina Pouwels (huw.akte Hazerswoude 1835 no.16); |f| nu een Ortsteil van Hamminkeln, Kreis Wesel, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[18] Martinus van der Ven, geb. 18.08.1777, tuinder (1819), overl. Monster 06.07.1825|d|, z.v. Jan van der Ven (-1806) en Lena van Goch (-1803); tr. 2e tussen 1818 en 1819 Maria van der Hark, geb. ca. 1796; tr. 1e

[19] Geertje Philipse van Dijk, geb. Monster ca. 1777, overl. Naaldwijk 25.06.1818, d.v. Philippus van Dijk (-1809) en Maria van Kampen (-1824).

Uit het huwelijk van der Ven-van Dijk:

1.                   Jan van der Ven, geb. Naaldwijk ca. 1801, overl. Naaldwijk 26.07.1815.

2.                   Helena van der Ven, ged. Monster 23.02.1803, overl. Wateringen 29.04.1857, tr. Wateringen 28.04.1832 Martinus Landsbergen, ged. 29.08.1807, metselaarsknecht (1832), overl. Wateringen 31.05.1873, z.v. Leonard Landsbergen, stoelenmatter, en Catharina Reijgersberg.
†††† ML tr. 2e Wateringen 21.08.1857|c| Neeltje van der Klaauw, geb. Naaldwijk 05.11.1816, dienstbode (1838), overl. Wateringen 02.05.1858, d.v. Job van der Klaauw, arbeider, en Adriana van der Elst; tr. 3e Wateringen 17.05.1861 Cornelia Catharina van den Berg, geb. ca. 1805, d.v. Cornelis van den Berg en Cornelia van der Hoeven.
†††† NvdK tr. 1e ís-Gravenhage 16.05.1838 Cornelius de Brabander, geb. Wateringen ca. 1811, arbeider, overl. Wateringen 14.08.1855, z.v. Arie de Brabander en Catharina van Alphen.

3.                   Maria van der Veen, geb. Naaldwijk ca. 1805, overl. Wateringen 04.03.1865.

4.                   Petronella van der Ven, ged. Monster 19.04.1807|a|; volgt [9].

5.                   Willemijntje van der Ven, geb. Naaldwijk 27.02.1813.

6.                   Johannis van der Ven, geb. Naaldwijk 03.02.1816.

Uit het huwelijk van der Ven-van der Arke/Hark:

7.                   Geertrui van der Ven, geb. Naaldwijk 04.12.1819|b|.

 

Noten: |a| huw.akte Wateringen 1835 no.21; |b| moeder van der Hark (geb.akte Naaldwijk 1819 no.120); |c| moeder v/d bruidegom Joanna (huw.akte Wateringen 1857 no.6); |d| e.v. van der Ark (overl.akte Monster 1825 no.28).

 

[20] Christophorus Kreeft, geb. ca. 1778/1779, tapper (1815), leidekker (1819), loodgieter (1820), stukadoor (1824,1830), overl. ís-Gravenhage 13.12.1830, z.v. Cornelis Kreeft en Cornelia Huijser; tr.

[21] Catharina Rieman, baker (1844,1848), overl. na 1848.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carolus Dominicus Kreeft, geb. ís-Gravenhage ca. 1810; volgt [10].

2.                   Johannes Kreeft, geb. ca. 1812, overl. ís-Gravenhage 06.02.1814|a|.

3.                   Maria Philippina Kreeft, geb. ís-Gravenhage ca. 1817, tr. ís-Gravenhage 19.04.1848 Johannes Satter, geb. Vught 13.05.1814, metselaar, overl. ís-Gravenhage 20.09.1860, z.v. Petrus Satter, metselaar, en Christina van de Graaff.

4.                   Engelina Johanna Kreeft, geb. ís-Gravenhage ca. 1819, naaister (1844), overl. ís-Gravenhage 07.07.1886, tr. ís-Gravenhage 14.02.1844 Cornelis Hendrik Muller, geb. ís-Gravenhage ca. 1821/1822, schoenmaker, overl. ís-Gravenhage 19.01.1890, z.v. Johannes Antonius Muller en Johanna Pieternella van Wijngaarden.

 

Noten: |a| vader Kreft (overl.akte ís-Gravenhage 1814 fol.45).

 

[22] Gerardus Tethof, kleermaker, geb. ca. 1776, overl. tussen 1841 en 1846, tr.

[23] Anna Wilhelmina Huijkens, Antje, geb. ís-Gravenhage ca. 1781, overl. ís-Gravenhage 13.04.1862, d.v. Wilhelmus Huijskens en Elisabeth Jesbat.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Tethof, geb. ís-Gravenhage ca. 1799, kleermaker, tr. ís-Gravenhage 25.02.1824 Neeltje de Ruiter, geb. Scheveningen ca. 1795, dienstbode (1824), d.v. Arie de Ruiter en Lena Boheme.

2.                   Anna Elisabeth Geertruij Tethof, geb. ís-Gravenhage ca. 1801, overl. voor 1830, tr. ís-Gravenhage 02.11.1825 Johan Georg Ludewig Kozel, geb. ís-Gravenhage ca. 1797/1798, geŽmployeerde, overl. ís-Gravenhage 05.01.1879, z.v. Johan Michael Kozel en Alida van der Lubbe, winkelierster.
†††† JGLK tr. 2e ís-Gravenhage 18.08.1830 Johanne Frederique Gautier, geb. ís-Gravenhage ca. 1799, overl. voor 1879, d.v. Frederic Sophie Guillaume Gautier en Margaretha Pabst.

3.                   Maria Elizabeth Tethof, geb. ís-Gravenhage ca. 1809, naaister (1841), tr. ís-Gravenhage 01.09.1841|c| Johannes van Duijneveldt, geb. ís-Gravenhage ca. 1818, z.v. Wilhelmus Johannes van Duijneveldt en Cornelia de Kock.

4.                   Emerentiana Tethof, geb. ís-Gravenhage ca. 1811; volgt [11].

5.                   Anna Louisa Tethof, geb. ís-Gravenhage ca. 1816, tr. ís-Gravenhage 22.04.1846 MichaŽl Wohninsland, geb. Dirmstein (Beieren)|d| ca. 1821/1822/1823, broodbakker, overl. ís-Gravenhage 06.11.1909, z.v. Paul Wohninsland en Eva Bergine.
†††† MW tr. 2e ís-Gravenhage 17.06.1885 Gisberta Dorothea Berbers, geb. Emmerik ca. 1832, overl. ís-Gravenhage 06.08.1905, d.v. Peter Everhard Berbers en Maria Helena Gertsen.
†††† GDB tr. 1e ís-Gravenhage 11.05.1864 Johannes Jacobus Mooijman, geb. ís-Gravenhage 22.07.1824, banketbakker (1851,1852), koffiehuishouder (1864), tapper (1880), overl. ís-Gravenhage 17.11.1880, z.v. Johannes Mooijman, tapper, en Johanna Christina Schax, koffiehuishoudster (1864).

6.                   Gerardus Tethof, geb. ca. 1817, kleermaker, tr. ís-Gravenhage 04.08.1841 Antonia Elizabeth Houtzager, geb. Arras ca. 1814, dienstbode (1841), d.v. Johannes Houtzager en Catrina Wijsel, naaister.

 

Noten: |c| moeder v/d bruid Heukkens (huw.akte ís-Gravenhage 1841 no.358); |d| er is nu een Gemeinde Dirmstein in Landkreis Bad DŁrkheim, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[24] Jan Jans Vink, geb. Zuidveen ca. 1784/1785, arbeider, overl. Zuidveen (Steenwijkerwold) 08.09.1849, z.v. Jan Peters Vink en Harmpje Lambers van Essen; tr. Steenwijkerwold 07.04.1825

[25] Annigje Jans van den Dolder, geb. Steenwijk ca. 1796/1797, overl. Steenwijk 10.07.1878, d.v. Jan van Dolder, gerechtsdienaar, en Jantien Kuipers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantien Vink, geb. Zuidveen (Steenwijkerwold) 22.07.1826, tr. Amsterdam 29.05.1861 Christen Larsson, geb. Reng (Zweden) ca. 1831, zeeman, z.v. Lars Christensson en Anna Andersdochter.

2.                   Marrigje Vink, geb. Steenwijkerwold 02.08.1828, dienstbaar (1861), overl. voor 1882, tr. Amsterdam 08.05.1861|a| Koert van Houten, geb. Amsterdam ca. 1832, loodgieter(sknecht), overl. na 1882, z.v. Koert van Houten en Elisabeth Sieborg.
†††† KvH tr. 1e Amsterdam 30.05.1855 Maria Leida Seijnen, geb. Amerongen 06.06.1830, overl. voor 1861, d.v. Cornelius Seijnen, oliekoper, en Johanna Snapper.

3.                   Hendrina Vink, geb. Steenwijkerwold 21.02.1830, arbeidster, overl. Zuidveen (Steenwijkerwold) 06.04.1916, tr. Steenwijkerwold 13.05.1865|b| Thijs Zwolle, geb. Steenwijkerwold 10.08.1817, arbeider, z.v. Jan Harms Zwolle, turfmaker, en Jantjen Bakker.
†††† TZ tr. 1e Steenwijkerwold 11.11.1847 Geesjen Hoogkamp, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 02.05.1822, overl. Zuidveen (Steenwijkerwold) 20.09.1861|d|, d.v. Koene Lubberts Hoogkamp, arbeider, en Lammertje Harmens Menger.

4.                   Jan Vink, geb. Steenwijkerwold 18.04.1832; volgt [12].

5.                   Rikke Vink, geb. Steenwijkerwold 14.04.1834, arbeider, overl. Onna (Steenwijkerwold) 26.05.1911, tr. 1e Steenwijkerwold 16.10.1857 Annegien Greven, geb. Steenwijk 18.06.1829, overl. Onna (Steenwijkerwold) 10.08.1885, d.v. Steffen Greven, arbeider, en Elizabeth Greven; tr. 2e Havelt 25.10.1886 Aafje Heida, geb. Steenwijkerwold ca. 1840/1841, overl. Havelterberg (Havelte) 24.10.1901, d.v. Jan Heida, arbeider, en Trijntje Bel; tr. 3e Steenwijkerwold 01.08.1903|c| Aaltje Koster, geb. De Wijk 12.09.1834, dienstmeid (1858), overl. Havelte 10.02.1916, d.v. Harm Koster, arbeider, en Grietjen Harms Hopman.
†††† AH tr. 1e Steenwijkerwold 02.05.1861 Klaas Piest, geb. Steenwijkerwold 28.07.1834, arbeider, overl. Havelterberg (Havelte) 08.02.1883, z.v. Lute Klasen Piest en Jantje Everts Otten.
†††† AK tr. 1e Nijeveen 15.04.1858 Lucas Opscherper, geb. Nijeveen 16.09.1825, dienstknecht (1858), arbeider (1868), overl. Onna (Steenwijkerwold) 04.10.1868, z.v. Jan Everts Opscherper en Grietje Klaas Oosterveen; tr. 2e Steenwijkerwold 23.12.1871 Gerrit Jan Mans, geb. Hasselt ca. 1837, steekebakker {?} (1871), suikerballenmaker (1890), overl. Onna (Steenwijkerwold) 29.01.1890, z.v. Baltus Johannes Winterberg Mans en Elisabeth de Clerk.

6.                   Maria Vink, geb. Steenwijkerwold 17.02.1836, overl. Steenwijk 11.06.1912, tr. Steenwijk 18.02.1859 Peter Leeuwerink, geb. Steenwijk 15.09.1832, arbeider, overl. Steenwijk 12.04.1900, z.v. Meindert Jans Leeuwerink, arbeider, en Janna van den Berg.

7.                   Berend Vink, geb. Steenwijkerwold 23.09.1838, arbeider (1863,1893), landbouwer (1908), overl. Onna (Steenwijkerwold) 17.03.1908, tr. 1e Steenwijkerwold 05.08.1863 Eisje Jacobs Bijl, geb. Wolvega (Weststellingwerf), overl. Onna (Steenwijkerwold) 30.03.1886, d.v. Jacob Jans Bijl en Jacobje Wijbes Bonte; tr. 2e Wanneperveen 21.07.1893 Berendje Baas, geb. Giethoorn ca. 1845/1846, arbeidster, overl. Havelte 26.11.1929, d.v. Jan Hendriks Baas en Jentien Gerrits.
†††† BB tr. 1e Wanneperveen 22.10.1869 Luite van der Vegt, geb. Wanneperveen ca. 1844, arbeider (1869), veehouder (1882), overl. Wanneperveen 25.03.1882, z.v. Geert van der Vegt en Femmigje Geerts van Urk.

 

Noten: |a| moeder per abuis van Dolder (huw.akte Amsterdam 1861 reg.4 fol.26); |b| moeder per abuis van Dolder (huw.akte Steenwijkerwold 1865 no.27); |c| moeder per abuis van Dolder (huw.akte Steenwijkerwold 1903 no.44); |d| Hogenkamp.

 

[26] Jacob Klasen Hulst, geb. Ruinerwold ca. 1781/1782/1783, landbouwer (1833), arbeider (1835,1846), overl. Onna (Steenwijkerwold) 03.03.1846|a|, tr.

[27] Aaltje Hendriks Klooster, geb. Giethoorn ca. 1798, overl. Onna (Steenwijkerwold) 14.02.1880, d.v. Hendrik Klooster en Aaltje Kruis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Hulst, geb. Steenwijkerwold 13.01.1833.

2.                   Margje Hulst, geb. Steenwijkerwold 03.02.1835, overl. Onna (Steenwijkerwold) 04.02.1835.

3.                   Marrigje Hulst, geb. Steenwijkerwold 08.05.1836; volgt [13].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, e.v. Aafje (overl.akte Steenwijkerwold 1846 no.24).

 

[28] Klaas OostindiŽ, ged. Steenwijk 14.04.1790, broodbakker (1812,1830), arbeider (1857,1858), overl. na 1865, z.v. Hendrik Oostindie (-1815) en Anna van Veen (-1823); tr. 1e voor 1812 Sijtje Ris, overl. voor 1812; tr. 3e Vledder 18.02.1830 Geertje Pen, geb. Blokzijl 23.11.1795, dienstmeid (1830), overl. voor 1865, d.v. Geert Jans Pen (-1829) en Betje Hendriks; tr. 2e Steenwijk 05.06.1812|c|

[29] Grietje Ton, geb. Zaandam ca. 1788/1789, overl. tussen 17.10.1829 en 18.02.1830, d.v. Harm Ton en Grietje Jonkman.

Uit het huwelijk Oostindie-Ton (vader ook Oostindien, moeder soms geschreven/gelezen als Fon):

1.                   Hendrik Oostindie, geb. Steenwijk 02.02.1813, bakker, tapper, overl. Steenwijk 03.08.1878, tr. Vledder 06.10.1834 Aaltien Meekhof, Aaltje, geb. Eesveen (Steenwijkerwold) ca. 1810|a| of Vledder 15.03.1810|b|, overl. Nijensleek (Vledder) 19.10.1859, d.v. Kornelis Meekhof en Janna Willems.

2.                   Grietje Oostindien, geb. Steenwijk 11.03.1815, overl. Steenwijk 11.04.1815.

3.                   Harm Oostindien, geb Steenwijk 15.03.1816, overl. Steenwijk 04.06.1816.

4.                   Harm Oostindien, geb. Steenwijk 14.04.1817, overl. Steenwijk 27.07.1817.

5.                   Grietje Oostindien, geb. Steenwijk 13.10.1818, arbeidster (1850), overl. Steenwijk 23.01.1859, tr. Steenwijk 18.04.1850 Gerrit Heinen, geb. Steenwijk 27.05.1826, arbeider, overl. Steenwijk 09.12.1903, z.v. Harm Heinen, arbeider, en Geesien Smit.

6.                   Anna Oostindie, geb. Nijensleek (Vledder) 03.05.1821, tr. Groningen 28.09.1851 Klaas van der Wal, geb. Groningen 12.12.1825, voermansknecht, z.v. Abel Klaassens van der Wal en Margaretha Jans Smit, vroedvrouw.

7.                   Harm Oostindie, geb. Nijensleek (Vledder) 15.01.1824, overl. Nijensleek (Oostindie) 26.11.1824.

8.                   Harm Oostindie, geb. Nijensleek (Vledder) 06.01.1826, dienstknecht (1858), landbouwer (1887), overl. Nijensleek (Vledder) 24.07.1887, tr. Vledder 16.04.1858 Jantien Berkenbosch, geb. Nijensleek (Vledder) 01.04.1833, overl. Nijensleek (Vledder) 04.08.1887, d.v. Jan Jannes Berkenbosch, landbouwer, en Akke Sybrands Donker.

9.                   Jan Oostindie, geb. Nijensleek (Vledder) 17.10.1829; volgt [14].

Uit het huwelijk Oostindie-Pen:

10.               Metje Oostindie, geb. Nijensleek (Vledder) 06.04.1831, dienstbaar (1865), tr. Amsterdam 08.11.1865 Hermanus Kroese, geb. Amsterdam ca. 1841, kuiper, z.v. Maria Kroese.

 

Noten: |a| huw.akte Vledder 1834 no.16; |b| overl.akte Vledder 1859 no.26; |c| bruidegom Oostindien (huw.akte Steenwijk 1812 no.10).

 

[30] Albert Koenders Haveman, geb. Diever 29.02.1802, bakker, kastelein (1856), overl. Nijensleek (Vledder) 22.02.1856, z.v. Klaas Haveman en Aaltje Alberts Fokken; tr. Steenwijkerwold 04.05.1829

[31] Dirkje Jans Haveman, geb. Steenwijkerwold 03.08.1797, overl. Nijensleek (Vledder) 02.03.1858, d.v. Jannes Haveman, timmerman, en Wijmpje Pereboom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltjen Haveman, geb. Nijensleek (Vledder) 18.08.1830, overl. Nijensleek (Vledder) 24.07.1838.

2.                   Jannes Haveman, geb. Nijensleek (Vledder) 24.09.1831, bakker, overl. Wapse (Diever) 06.10.1859|a|.

3.                   Weintje Haveman, geb. Nijensleek (Vledder) 07.01.1834, dienstbode (1856), overl. Nijensleek (Vledder) 23.11.1857, tr. Steenwijk 20.06.1856 Arend Nijland, geb. Steenwijk 05.03.1834, koopman, overl. Steenwijk 20.01.1861, z.v. Dirk Nijland, wagenmaker, koopman, en Rensje Onderweegs.

4.                   Geesje Haveman, geb. Nijensleek (Vledder) 20.05.1836, overl. Nijensleek (Vledder) 25.05.1836.

5.                   Geesje Haveman, geb. Nijensleek (Vledder) 29.08.1837; volgt [15].

6.                   Aaltje Haveman, geb. Nijensleek (Vledder) 07.12.1839, dienstmeid (1866), overl. Oldendiever (Diever) 02.06.1881, tr. 1e Diever 28.04.1866 Jan Westerhof, geb. Diever 20.12.1833, landbouwer, overl. Oldendiever (Diever) 20.06.1872, z.v. Fredrik Jans Westerhof, bakker, en Rensje Siessen van Lubeek; tr. 2e Diever 15.01.1876 Koop ter Mast, geb. Diever 29.06.1845, arbeider, overl. Assen 05.05.1921, z.v. Hendrik ter Mast, arbeider, en Elsje Koops Doorten.
†††† KtM tr. 2e Assen 05.04.1882 Nandina Harmanna Vijfschaft, geb. Assen 26.12.1841, arbeidster, overl. Assen 14.09.1902, d.v. Geert Hendriks Vijfschaft en Jantje Louwers Cazemier.

7.                   Klaas Haveman, geb. Nijensleek (Vledder) 16.10.1842, overl. Nijensleek (Vledder) 04.04.1843.

 

Noten: |a| geb 20.09 (overl.akte Diever 1859 no.29 in wiewaswie).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren