Elizabeth Adriana Verburgh-Wijting (1919-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien augustus 2019)

 


 

[1] Elizabeth Adriana Wijting, Lies, geb. Soerabaja 27.06.1919, toelatingsexmen HBS (Soerabaja 1932|a|), examen Academie van Beeldende Kunsten te ’s-Gravenhage, Afdeeling meubelconstructie en binnenhuiskunst 1938|b|, onderwijsopdracht verlichtingskunder TH Eindhoven (-31.08.1981), overl. 05.08.2001, begr. Netersel; tr. 1e NN; tr. 2e Zwolle 27.01.1969 D.K. Verburgh, Dirk, geb. 24.06.1915, overl. 21.12.1999, begr. Netersel.
– 1929: Lies Wijting krijgt twee inzendingen voor de pagina Kinderblad gepubliceerd, haar gedicht “De winter is voorbij”|c| en haar verhaal “Elsje ijdeltuit”|d|.
– 1938: Mej. E.A. Wijting en W.F. Wijting vertrekken 13.07.1938 met m.s. Johan van Oldebarnevelt van Amsterdam naar Nederlandsch Oost-Indië.|e|
 
Noten: |a| Soerabaijasch nieuwsblad 13.04.1932; |b| Haagsche courant 23.07.1938; |c| Soerabaijasch nieuwsblad 03.08.1929 (pagina Kinderblad); |d| Soerabaijasch nieuwsblad 24.08.1929 (pagina Kinderblad); |e| Haagsche courant 14.07.1938.

 

[2] Willem Fredrik Wijting, geb. Leiden 12.12.1893, overl. (‘ten gevolge van een operatie’) Magelang 13.06.1941|a||b|, begr. Magelang 14.06.1941, tr. Soerabaja 08.02.1917
[3] Elisabeth Adriana van der Reijden, Betsy, geb. Leiden 15.12.1887. [Batavia 1935; Soerabaja 1940; Nongkodjadar 1941]

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Fredrik Wijting, Wim, geb. Soerabaja 10.04.1918, tandarts, drager van het Verzetsherdenkingskruis, overl. Hengelo (O) 28.12.1994, crem. Usselo (Enschede) 02.01.1995, tr. Voorburg 10.11.1947 Emke Zijlstra, geb. Semarang 15.06.1921, overl. Hengelo (O) 18.01.2000.

2.                   Elizabeth Adriana Wijting, geb. Soerabaja 27.06.1919; volgt [1].

3.                   Zoon Wijting.

 

Noten: |a| Soerabaijasch handelsblad 14.06.1941; |b| overl. in Indië (annonce gedateerd Rotterdam 06.09.1941, collectie CBG).

 

[4] Willem Fredrik Wijting, geb. Leiden 21.07.1842, boekbinder (1867), winkelbediende (1868,1870), bediende (1872,1877), boekhandelaarsbediende (1879), bedienaar der Leidsche begrafenisvereeniging (1880), concierge (1881,1918), overl. Leiden 12.11.1918; tr. 1e Leiden 16.10.1867 Johanna Maria van Oosten, geb. Leiden 16.04.1842, dienstbode (1967), overl. Leiden 14.07.1879, d.v. Abraham van Oosten en Francina van Rossen; tr. 2e Leiden 11.08.1880

[5] Margaretha Christina Catharina Otto, geb. Leiden 27.01.1850, dienstbode (1880), overl. Maastricht 21.03.1935.

Uit het huwelijk Wijting-van Oosten:

1.                   Willem Frederik Wijting, geb. Leiden 17.07.1868, letterzetter, overl. Leiden 18.03.1947, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof) 22.03.1947, tr. Leiden 30.11.1892 Anna Maria Kost, geb. Leiden 25.07.1869, overl. Leiden 24.10.1939, d.v. Abraham Kost, schoenmaker, en Anna Idema.

2.                   Francina Wijting, geb. Leiden 26.05.1870, overl. Leiden 15.03.1871.

3.                   Francina Wijting, geb. Leiden 19.02.1872, overl. Leiden 30.09.1936.

4.                   Abraham Wijting, geb. Leiden 27.11.1874, overl. Zoeterwoude 20.03.1945, tr. Johanna Elisabeth Privé.

5.                   Anna Maria Wijting, geb. Leiden 26.06.1877, overl. Leiden 24.05.1878.

6.                   Johanna Maria Wijting, geb. Leiden 08.07.1879, overl. Leiden 23.10.1879.

Uit het huwelijk Wijting-Otto:

7.                   Margaretha Wilhelmina Louisa Johanna Wijting, Greta, geb. Leiden 23.04.1881, muziekonderwijzeres, overl. Heer 19.05.1947, begr. Meerssen (Prot.Bpl. Korte Raarberg) 23.05.1947, tr. Leiden 15.04.1914 David Cornelis van Schaik, geb. Rotterdam 13.10.1888, elektrotechnisch ingenieur, z.v. Willem Cornelis Loran van Schaik en Helene Hermine Buitenweg.

8.                   Wilhelmina Frederika Johanna Wijting, geb. Leiden 04.04.1885, overl. Rotterdam 28.03.1949, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof)  30.03.1949, tr. Leiden 10.06.1918 Cornelis van Noort, geb. Makassar (Res. Celebes en Onderhorigheden) 11.11.1892, overl. na 1949, z.v. Cornelis van Noort en Wilhelmina Johanna Maria van Bohemen.

9.                   Willem Fredrik Wijting, geb. Leiden 12.12.1893; volgt [2].

 

[6] Willem Frederik van der Reijden, geb. Leiden 04.02.1858, koekbakker (1883), banketbakker (1884,1921), overl. Leiden 26.12.1943, otr. Leiden 30.08.1883, tr. Leiden 12.09.1883

[7] Elisabeth Adriana Klikee, geb. Leiden 30.03.1858, overl. Leiden 30.01.1940, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof) 02.02.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Maria van der Reijden, geb. Leiden 06.10.1884. [Leiden 1940]

2.                   Petronella Jeannette van der Reijden, geb. Leiden 18.03.1886, tr. Leiden 26.05.1916 Petrus Helenus Landzaat, geb. Leiden 20.05.1889, tweede luitenant der infanterie bij het Oost-Indisch Leger (1916), overl. Arnhem 25.11.1955, z.v. Willem Landzaat, hoofdinspecteur van politie, en Helena Maria du Croix. [’s-Gravenhage 1940]

3.                   Elisabeth Adriana van der Reijden, geb. Leiden 15.12.1887; volgt [3].

4.                   Hester Margaretha van der Reijden, geb. Leiden 29.10.1889, tr. Leiden 10.12.1918 Johannes Abraham Hendrikus van den Berg, geb. Leiden 17.04.1893, arts, z.v. Jan Jacobus van den Berg, kantoorbediende (1893), boekhouder (1918), en Ada Marguèrithe Marie Verbrugge. [Schiedam 1940]

5.                   Wilhelmina Petronella van der Reijden, geb. Leiden 25.06.1891, tr. Leiden 13.09.1915 Hendrik Adrianus Abraham van der Lek, geb. Delfshaven 13.01.1881, dr., assistent aan eene Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouwschool (1915), overl. Wageningen 31.12.1955, z.v. Abraham Adrianus van der Lek en Jeannette Adriana Margaretha van der Haas. [Wageningen 1940]

6.                   Johannes Nicolaas van der Reijden, geb. Leiden 28.01.1893, mr., Oost-Indisch ambtenaar (1916), controleur bij het Binnenlandsch Bestuur (1926), tr. Leiden 28.08.1916 Petronella van der Kam, geb. Leiden 28.10.1895, overl. Zeist 02.08.1954, d.v. Johan Casper van der Kam, boekhouder, en Petronella Berta de Waal. [hij: Sibolga 1940,1941; zij: ’s-Gravenhage 1940]

7.                   Lena Johanna van der Reijden, geb. Leiden 13.09.1894.

8.                   Willem Frederik van der Reijden, geb. Leiden 05.05.1896, banketbakker, tr. Leiden 23.08.1921 Cornelia Maria Antonia Vonk, geb. Gouda 17.08.1897, d.v. Hubertus Thomas Vonk, procuratiehouder, en Neeltje Leeflang. [Leiden 1940]

9.                   levenloze dochter, Leiden 15.10.1897.

10.               Johannes Cornelis van der Reijden, Joop, geb. Leiden 06.12.1898, leraar tekenen MO, tr. ’s-Gravenhage 23.07.1926|a| Jeanne Johanna Erdtsieck, geb. Haarlem 28.03.1902, kantoorbediende (1926), d.v. Jacob Pieter Erdtsieck, chef wasserij, en Margaretha Cornelia Wilhelmina Lusing. [Batavia 1940; Djokja 1941]

11.               Arnold Jacobus van der Reijden, geb. Leiden 09.04.1901, tandarts, otr. ’s-Gravenhage 05.03.1925, tr. ’s-Gravenhage 24.03.1925 Elisabeth Aafje Vrijer, Bep, geb. Amsterdam 19.03.1904, d.v. Adriaan Vrijer, schrijver bij de Girodienst (1925), en Carolina Michels. [’s-Gravenhage 1940]

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom, wonende te Soerabaja, vertegenwoordigd door Johannes Nicolaas van der Reijden, 32 jaar, controleur bij het Binnenlandsch Bestuur {broer} (huw.akte ’s-Gravenhage 1926 no.859).

 

[8] 

[9] Johanna Wilhelmina Wijting, geb. Leiden 15.06.1807, ged. Leiden (NH Marekerk) 19.06.1807, werkster (1867), overl. Leiden 17.11.1892|b|.

Kind:

1.                   Willem Fredrik Wijting, geb. Leiden 21.07.1842|a|; volgt [4].

 

Noten: |a| aangifte door Sara Wolters, 49 jaar, vroedvrouw, moeder Johanna (geb.akte Leiden 1842 no.791); |b| aangifte door Cornelis de Ridder, 52 jaar, vader in een gesticht (overl.akte Leiden 1892 no.1021).

 

[10] Lodewijk Frederik Christiaan Otto, geb. Maassluis 20.05.1817, ziekenvader (1848,1850), boekhouder (1880), overl. Nieuwveen 15.11.1889|a|, tr. Leiden 14.06.1848

[11] Johanna Clasina Bucker, geb. ’s-Gravenhage 23.07.1820, overl. Nieuwveen 15.09.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Christina Catharina Otto, geb. Leiden 27.01.1850; volgt [5].

2.                   Johanna Catharina Otto, geb. ’s-Gravenhage ca. 1856, overl. Rotterdam 22.03.1944, tr. Leiden 05.11.1884 Johannes van der Does, geb. Leiden 30.07.1853, koetsier, overl. Rotterdam 13.03.1929, z.v. Martinus van der Does, koetsier, en Anna Dulman.

 

Noten: |a| e.v. Buiker (overl.akte Nieuwveen 1889 no.42).

 

[12] Johannes Nicolaas van der Reijden, geb. Leiden 19.11.1823, broodbakkersknecht (1850), broodbakker (1851), koekbakker (1853), broodbakker (1858,1859), melkverkoper (1861), koopman (1862,1870), koopman (1883), overl. Leiden 23.04.1906, tr. Leiden 06.11.1850

[13] Wilhelmina Maria Eede, geb. Leiden 16.11.1824, naaister (1848), overl. Leiden 13.02.1903.

Kind van Wilhelmina Maria:

1.                   Judith Eede, geb. Leiden 07.01.1848|a|, overl. Leiden 07.03.1848.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johannes Nicolaas van der Reijden, geb. Leiden 31.01.1851|d|, koopman, overl. Leiden 12.09.1925, tr. Leiden 13.05.1874 Hendrica Gordon, geb. Leiden 13.01.1841, overl. Leiden 02.03.1910, d.v. William Joannes Gordon, tekenaar, en Sara Noordeloos.

3.                   Wilhelmina Petronella van der Reijden, geb. Leiden 18.04.1853.

4.                   Hendrik van der Reijden, geb. Leiden 13.08.1855, overl. Leiden 03.09.1856.

5.                   Willem Frederik van der Reijden, geb. Leiden 04.02.1858; volgt [6].

6.                   Anthonie van der Reijden, geb. Leiden 02.09.1859, overl. Leiden 20.12.1860.

7.                   Elisabeth van der Reijden, geb. Leiden 15.01.1861|b|, tr. Leiden 06.11.1890 Arnoldus Jacobus Zandbergen, geb. Delft 16.07.1850, onderwijzer (1880), handelsagent (1890), z.v. Adolf Zandbergen, huisbediende (1850), spoorwegwachter (1880), en Petronella Geertruida de Jager.
     AJZ tr. 1e Zwollerkerspel 26.08.1880 Wilhelmina Alida Tombrink, geb. Utrecht 14.09.1856, overl. Leiden 14.10.1884|e|, d.v. Frederik Hendrik Tombrink, metselaar, en Jacobje Zandbergen.

8.                   Christina van der Reijden, geb. Leiden 15.01.1861|c|, overl. Leiden 26.04.1862.

9.                   Wilhelmina van der Reijden, geb. Leiden 17.07.1862.

10.               Hendrika van der Reijden, geb. Leiden 21.09.1863, overl. Leiden 25.03.1864.

11.               Pieter van der Reijden, geb. Leiden 21.01.1865, overl. Leiden 09.02.1950, tr. Anna Frederika Andersen, geb. Amsterdam 15.03.1869, overl. Leiden 28.02.1939, d.v. Jacob Andersen en Anna Louise Herlé.

12.               Abraham van der Reijden, geb. Leiden 28.09.1866, overl. Leiden 16.05.1867.

13.               Johanna Maria van der Reijden, geb. Leiden 23.01.1870, tr. Leiden 30.07.1891 Nicolaas Marinus Sleijser, geb. Leiden 25.10.1860, winkelier, overl. Oegstgeest 31.03.1931, z.v. Jean Jacques Sleijser, platenkleurder, en Johanna Jacoba Trip.

 

Noten: |a| aangifte door Willem Marinus Perk, 27 jaar, candidaat in de medicijnen, moeder oud 22 jaar, getuige Abraham Eede, oud 47 jaar {opa} (geb.akte Leiden 1848 no.27); |b| geboren des avonds ten acht ure (akte no.57); |c| geboren des avond ten half negen ure (akte no.58); |d| moeder Maria Wilhelmina; |e| ook overl.akte Leiderdorp 1884 no.74.

 

[14] Johannes Cornelis Klikee, geb. Leiden 30.12.1820, muziekmeester (1845), kantoorbediende (1846,1853), boekhouder (1856), rijksambtenaar (1872), overl. Leiden 14.01.1878, tr. Leiden 28.08.1845

[15] Petronella Jeannette Rijk, geb. Leiden 08.03.1817, overl. Leiden 07.04.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Cornelis Klikee, geb. Leiden 23.08.1846, wijnkoper/wijnhandelaar, tr. Leiden 21.08.1872 Catharina Susanna van Smerven, geb. Amsterdam ca. 1852, d.v. Jacobus van Smerven en Catharina Klinkert.

2.                   Elisabeth Adriana Klikee, geb. Leiden 23.02.1848, overl. Leiden 12.12.1850.

3.                   Cornelis Pieter Klikee, geb. Leiden 20.10.1849.

4.                   Pieter Engelbrecht Klikee, geb. Leiden 19.12.1851, overl. Leiden 15.02.1874.

5.                   Lena Johanna Klikee, geb. Leiden 22.12.1853, tr. Leiden 07.03.1883 Hugo Daniël de la Rivière, geb. Leiden ca. 1857, boekhouder, z.v. Cornelis Johannes de la Rivière en Johanna Cornelia Lucas.

6.                   Hester Margaretha Klikee, geb. Leiden 05.05.1856, overl. Leiden 12.06.1937.

7.                   Elisabeth Adriana Klikee, geb. Leiden 30.03.1858; volgt [7].

 

[16]

[17]

 

[18] Pieter Wijting, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 05.07.1774|c|, glasmakersknecht (1801), verwersknecht (1821), huisverwersknecht (1823), verwer (1825), kolonist (1847), overl. Ommerschans (Stad Ommen) 18.06.1847, z.v. Pieter Wijting en Maria Lammers; otr. Leiden (schepenen) 21.08.1801, tr. Leiden 05.09.1801

[19] Maria Sliedregt, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 10.12.1780, naaister (1823), overl. Leiden 26.08.1847, d.v. Bastiaan Sliedregt en Anna van Muijen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Sliedrecht):

1.                   Maria Johanna Wijting, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 10.09.1801, tr. Leiden 27.03.1823 Franciscus Baats, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 25.05.1799, vachtblotersknecht, z.v. Franciscus Baats (-1817) en Johanna Clavant (-1817).

2.                   Johannes Petrus Wijting, Jan, ged. Leiden (NH Marekerk) 09.10.1804, verwer, overl. Leiden 18.06.1825.

3.                   Johanna Wilhelmina Wijting, geb. Leiden 15.06.1807, ged. Leiden (NH Marekerk) 19.06.1807|a|; volgt [9].

4.                   Pieter Wijting, geb. Leiden 15.11.1811, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kertk) 21.11.1811|b|, huisverwersknecht (1836), huisverver (1867), overl. Leiden 23.11.1867, tr. Leiden 04.08.1836 Maria Jacoba van Voorst, geb. Leiden 08.12.1805, breidster (1836), d.v. Joannes van Voorst en Elizabeth Magdaler Verbeek, schoonmaakster (1836).

5.                   Willem Fredrik Wijting, geb. Leiden 12.09.1814, huisverver, overl. Leiden 23.10.1900, tr. Leiden 25.05.1853 Elisabeth Konings, geb. Leiden 06.10.1823, dienstbode (1853), overl. Leiden 18.12.1896, d.v. Christiaan Konings en Maria Mieog.

6.                   Willemijntje Wijting, geb. Leiden 22.02.1821.

 

Noten: |a| moeder Sliedrecht; |b| vader Weijting; |c| moeder Laamers.

 

[20] Anton Fredrik Otto, geb. Arolsen 15.02.1775, overl. Maassluis 13.05.1833, z.v. Conrad Otto en Maria Henrietta Schaeffer; tr. Maassluis 16.02.1815

[21] Margaretha Christina Oberg, ged. ’s-Gravenhage 26.07.1783, overl. Maassluis 26.05.1842, d.v. Johan Friederich Christian Oberg, ook Lodewijk Oberg, en Sophia Henrietta Carolina Bleidorm, ook Henriette Blijdoom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fredrik Coenraad Daniel Otto, geb. Maassluis 26.01.1816, overl. Maassluis 26.05.1816.

2.                   Lodewijk Frederik Christiaan Otto, geb. Maassluis 20.05.1817; volgt [10].

3.                   Catharina Margareta Otto, geb. Maassluis 12.05.1819, overl. Voorburg 23.05.1899, tr. Johannes van ’t Zelfde.

4.                   Karel Hendrik Otto, geb. Maassluis 18.11.1821, overl. Maassluis 07.01.1822.

5.                   Hendrik Karel Frederik Christiaan Otto, geb. Maassluis 23.02.1823.

 

[22] Hendrik Bucker, geb. Hoorn ca. 1796, schoenmaker (1819), ambtenaar (1848), rijksambtenaar (1854), kastelein (1857), tapper (1859), overl. ’s-Gravenhage 26.09.1859, z.v. Arent Bucker en Antje Lesu; tr. ’s-Gravenhage 21.07.1819|a|

[23] Johanna Catrina van der Heijde, geb. ’s-Gravenhage ca. 1801, overl. ’s-Gravenhage 01.11.1861, d.v. Arie van der Heijde, tapper, en Clasina Coepé/Colpe.

Uit dit huwelijk (moeder ook van der Heiden):

1.                   Johanna Clasina Bucker, geb. ’s-Gravenhage 23.07.1820; volgt [11].

2.                   Arent Andries Bucker, geb. Wortegem (België) ca. 1825, commies bij ’s Rijksbelastingen, gepensioneerd rijksambtenaar (1881), overl. Middelburg 01.02.1881, tr. Aardenburg 20.04.1870 Rosalia Morres, geb. Aardenburg 25.04.1823, d.v. Karolus Ferdinand Morres, metselaar (1841), broodbakker en winkelier (1845), en Johanna Katharina Janssen.
     RM tr. 1e Aardenburg 04.08.1841 Karolus Ludovicus Vermeulen, geb. Sint Kruis 03.07.1815, wagenmaker (1841), winkelier (1843), overl. Aardenburg 27.11.1843, z.v. Pieter Johannes Vermeulen, wagenmaker, en Maria Theresia Simones; tr. 2e Aardenburg 16.04.1845 Augustinus Bernardus Faelens, geb. Eede 27.06.1818, overl. Aardenburg 02.06.1869, z.v. Bernardus Faelens en Johanna Maria Versluijs.

3.                   Hendrik Bucker, geb. Pernis 07.08.1826, kantoorbediende, overl. Edam 31.01.1863, tr. Edam 16.07.1854|a| Trijntje Bouwes, geb. Edam ca. 1835, besteedster (1882), d.v. Jan Bouwes en Neeltje Houtman, broodbakster (1854).

4.                   Wilhelmina Christina Bucker, geb. IJsselstein 12.04.1831, overl. Gorinchem 16.07.1831.

5.                   Wilhelmina Christina Bucker, geb. Gorinchem 07.05.1832, slijtster (1863), overl. ’s-Gravenhage 30.03.1872, tr. 1e ’s-Gravenhage 29.04.1857 Floriaan Beck, geb. ’s-Gravenhage ca. 1825/1826, slijter, overl. ’s-Gravenhage 05.02.1858, z.v. Johannes Hermanus Beck en Janneke Neervoort; tr. 2e ’s-Gravenhage 09.12.1863 Petrus François van den Steen, ook Pieter François, geb. Ter Aar 23.06.1836, korenmolenaar, overl. ’s-Gravenhage 21.02.1894, z.v. Gerard van den Steen, korenmolenaar, en Willemina Joanna Born.
     PGvdS tr. 2e ’s-Gravenhage 04.02.1874 Dirkje Hendrika Boekholt, geb. Vlissingen 14.01.1846|b|, dienstbode (1874), overl. ’s-Gravenhage 24.01.1907, d.v. Teunis Boekholt, kleermaker, en Bartelina Stijlders.

6.                   Catharina Hendrika Bucker, geb. Gorinchem 23.05.1834, overl. Gorinchem 11.07.1834.

7.                   Alida Christina Bucker, geb. Rotterdam 13.10.1835, overl. Rotterdam 24.12.1835.

8.                   Catharina Elizabeth Bucker, geb. Rotterdam 08.01.1837.

9.                   Klasina Christina Bucker, overl. Kralingen 25.02.1842.

10.               Clasina Christina Bucker, geb. Oegstgeest 03.09.1842.

11.               Johanna Alida Bucker, geb. xx.01.1844, overl. Oegstgeest 12.04.1844.

 

Noten: |a| bruidegom geboren ’s-Gravenhage (huw.akte Edam 1854 no.31); |b| natuurlijke dochter van Bartelina, gewettigd bij haar huwelijk Vlissingen 18.01.1846 (no.2).

 

[24] Johannes van der Reijden, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 22.11.1795, machinespinder (1821,1822), spinder (1823), dekenwerker (1826), winkelier (1828,1837), overl. Leiden 10.06.1837, z.v. Klaas van der Reijden (-1812) en Catharina la Bree (-1806); tr. Zoeterwoude 13.04.1821|a|

[25] Judith Rogge, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 15.04.1804, tapster (1850), overl. na 1879, d.v. Anthonie Rogge, Toon, slachter, en Jannetje Melkstop (ca.1773-1855); tr. 2e Leiderdorp 06.07.1854 Abram van der Kwast, geb. Portengen/Ruwiel ca. 1806/1807, arbeider, overl. Leiden 02.04.1879, z.v. Cornelis van der Kwast en Lena Kool.
     AvdK tr. 1e Maarssen 09.11.1826 Dirkje Sijpestijn, geb. Loosdrecht ca. 1798, overl. tussen 1832 en 1854, d.v. Pieter Sijpestijn en Johanna Christina Mager.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan):

1.                   Jansje van der Reijden, geb. Leiden 20.04.1822, overl. Leiden 25.06.1866, tr. Henricus Paulus Lambo.

2.                   Johannes Nicolaas van der Reijden, geb. Leiden 19.11.1823; volgt [12].

3.                   Judith van der Reijden, geb. Leiden 29.12.1826, overl. Leiden 09.08.1836.

4.                   Catharina van der Reijden, geb. Leiden 15.06.1828, dienstbode (1856), overl. Leiden 27.01.1910, tr. Leiden 18.06.1856 Abraham Cornelis Mulder, geb. Leiden 19.03.1829, mandenmaker, overl. Leiden 26.01.1900, z.v. Willem Mulder, mandenmaker, en Jannetje van Rossem.

5.                   Maria van der Reijden, geb. Leiden 13.11.1830, overl. Leiden 11.12.1906, tr. Rotterdam 29.08.1855|d| Tieleman Adrianus Hamerslag, geb. Leiden 30.06.1833, overl. voor 1906, z.v. Adrianus Hamerslag, schipper, en Johanna Elisabeth Couvee.

6.                   Sara van der Reijden, geb. Leiden 18.08.1832.

7.                   Naatje van der Reijden, geb. Leiden 16.09.1834, overl. Leiden 25.02.1836.

8.                   Willem Fredrik van der Reijden, geb. Leiden 10.01.1837, veehandelaar (1908), overl. ’s-Gravenhage 04.12.1908|e|, tr. Voorburg 28.10.1860 Pieternella Kuipers, geb.Voorburg 31.12.1832, overl. Leiden 08.01.1904|f|, d.v. Willem Kuipers en Maria van Velzen.

Kinderen van Judith:

9.                   Gerrit Rogge, geb. Leiden 11.09.1838|b|, overl. Rotterdam 24.04.1910, tr. Rotterdam 09.06.1875 Adriana Elizabeth Woelms, geb. Rotterdam 03.02.1849, overl. Rotterdam 26.07.1925, d.v. Martin Henrich Woelms en Dina Jelier.

10.               Abraham Rogge, geb. Leiden 13.05.1840|c|, overl. Leiden 21.08.1841.

 

Noten: |a| vier grootouders v/d bruidegom vermeld (huw.akte Zoeterwoude 1821 no.2); |b| aangifte door Apolonia van der Linden, 41 jaar, vroedvrouw (geb.akte Leiden 1838 no.1098); |c| aangifte door Apolonia van der Linden, 43 jaar, vroedvrouw (geb.akte Leiden 1838 no.1098); |d| annonce 25-jarige echtvereniging, vrouw van der Weyden, adres: 39 Broadstreet, Goldensquare, London (collectie CBG); |e| geb. Oegstgeest, wedr Kuiper (overl.akte ’s-Gravenhage 1908 no.3651); |f| Kuiper, moeder van Velse (overl.akte Leiden 1904 no.32)

 

[26] Abraham Eede, geb. Leiden 16.10.1801, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 08.11.1801, koopman (1820), winkelier (1822), tapper (1824), boekhouder (1830), fourier bij de mobiele schutterij (1836), kantoorbediende (1848,1866), overl. Leiden 20.03.1866, z.v. Jan Adolph Eede, winkelier, en Christina Tarinee; tr. Leiden 04.05.1820

[27] Johanna Petronella de Keijzer, geb. Leiden 05.09.1793, overl. Leiden 23.12.1879, d.v. Cornelis De Keijzer (-1802) en Johanna Maria Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Adolf Eede, geb. Leiden 24.07.1822, overl. Leiden 26.12.1824.

2.                   Wilhelmina Maria Eede, geb. Leiden 16.11.1824; volgt [13].

3.                   Cornelia Eede, geb. Leiden 13.03.1830, overl. Leiden 07.07.1830.

4.                   Hendrika Eede, geb. Leiden 13.10.1833|a|, overl. Leiden 04.08.1916.

5.                   Abraham Eede, geb. Leiden 05.06.1836, kassiersbediende, overl. Leiden 25.03.1878, tr. Leiden 24.06.1863 Gerardina Hemerik, geb. Leiden 11.08.1834, naaister (1863), overl. Leiden 02.11.1884, d.v. Frans Hemerik, onderwijzer (1834), cathechiseermeester (1863), en Kaatje Arnoldus.

 

Noten: |a| aangifte door Geertrui Kosters, 44 jaar, vroedvrouw, de vader in schuttersdienst (geb.akte Leiden 1833 no.941).

 

[28] Johannes Klikee, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 01.03.1775, schoolmeester (1798,1812), onderwijzer (der jeugd) (1816,1852), overl. Leiden 01.09.1852, z.v. Johannes Klikee (ca.1750-1829) en Susanna van Biemen (ca.1745-1831); otr. 1e Leiden (schepenen) 13.04.1798, tr. Leiden 28.04.1798 Cornelia Korts, ook Corts; tr. 2e Leiden 30.05.1816

[29] Lena Siliakus, geb. Voorburg ca. 1779, winkelierster (1816), overl. Leiden 17.06.1861, d.v. Cornelis Siliakus en Catharina Rijweg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Suzanna Cornelia Klikee, geb. Leiden 05.11.1804, ged. Leiden (NHHooglandsche Kerk) 05.11.1804, overl.Leiden 16.12.1831, tr. Leiden 29.07.1830 Gerardus Johannis Japikse, geb. Leiden 10.12.1805, ged. Leiden (Lootskerk) 15.12.1805, onderwijzer der jeugd, overl. Leiden 16.04.1832, z.v. Gerardus Japikse, onderwijzer der jeugd, en Sebille Catharina van Nihoff.

2.                   Hester Margaretha Klikee, geb. Leiden 10.03.1812, overl. Leiden 25.04.1865.

Uit dit huwelijk:

3.                   Lena Johanna Klikee, geb. Leiden 21.02.1819, overl. Leiden 09.12.1897, tr. Leiden 04.04.1844 Jacobus Cornelis van Drosten, geb. Leiden 09.07.1818, smid, overl. Leiden 16.10.1850, z.v. Barend van Dorstenen en Johanna Christina Olivier.

4.                   Johannes Cornelis Klikee, geb. Leiden 30.12.1820; volgt [14].

5.                   Catharina Maria Adriana Klikee, geb. Leiden 23.01.1824, overl. Leiden 03.04.1825.

 

[30] Pieter Engelbregt Rijk, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 13.01.1791, metselaar (1813), fabrikeur (1815,1817), metselaar (1818,1832), overl. Leiden 10.10.1833, z.v. Pieter Rijk (-1793) en Maria Lasschuijt (-1813); tr. Leiden 10.02.1813

[31] Elisabeth Adriana Zaalberg, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 19.04.1795, overl. Nieuw-Beijerland 07.09.1849, d.v. Johannes Cornelis Zaalberg (1765-1849), fabrikant|b|, en Maria Brouwer.

– Het echtpaar PER en EAZ vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de Kwartierstaat Hoite Cornelis Duyster (1907-1987), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk (vader ook Pieter Engelbrecht):

1.                   Roberta Maria Rijk, geb. Leiden 18.08.1813, overl. Leiden 15.01.1836.

2.                   Maria Elisabeth Adriana Rijk, geb. Leiden 09.07.1815, overl. Leiden 11.12.1873, tr. Leiden 25.07.1844 Johannes Daniel van Leeuwen (1816-), z.v. Abram van Leeuwen (1792-1866) en Marragritha van den Berg (1788-1878).
– Het echtpaar AvL en MvdB vormt tevens de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Hoite Cornelis Duyster (1907-1987), hoogleraar Eindhoven.

3.                   Petronella Jeannette Rijk, geb. Leiden 08.03.1817|a|; volgt [15].

4.                   Anna Gerardina Rijk, geb. Leiden 11.11.1818, overl. Leiden 18.03.1858, tr. Leiden 15.02.1844 Cornelis Balthasar Duijster, geb. Leiden 11.07.1819, apotheker, overl. Leiden 22.03.1894, z.v. Gerard Duijster (-1828) en Catharina Wilhelmina van der Vies (-1824).
– Het echtpaar CBD en AGR vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Hoite Cornelis Duyster (1907-1987), hoogleraar Eindhoven.
    CBD tr. 2e Leiden 06.04.1859 Elisabeth Gerardina Zaalberg, geb. Leiden 28.08.1826, d.v. Christiaan Johan Zaalberg en Anna Cornelia Oudshoorn.

5.                   Pieter Johannes Rijk, geb. Leiden 30.08.1820, overl. Leiden 26.02.1825.

6.                   Johannes Cornelis Rijk, geb. Leiden 23.11.1821, metselaar, overl. Leiden 27.08.1897, tr. 1e Leiden 20.09.1848 Margaretha van Leeuwen, ook Marragritha, geb. Leiden 09.12.1821, overl. Leiden 16.06.1867, d.v. Abram van Leeuwen en Marragritha van den Berg; tr. 2e Leiden 20.05.1868 Chrétienne Margariette Onnekink, geb. Leiden 13.05.1830, overl. Leiden 29.11.1873, d.v. François Christianus Onnekink, boekhouder, en Chrétienne Margariette Toussaint; tr. 3e Leiden 01.05.1879 Geertrui van der Henst, geb. Leiden 08.03.1836, overl. Leiden 01.04.1903, d.v. Cornelis Dirk van der Henst, loodgieter, en Geertrui Segaar.

7.                   Jaques Daniel Rijk, geb. Leiden 24.03.1823.

8.                   Hendrina Paulina Rijk, geb. Leiden 01.08.1825, overl. Leiden 15.04.1829.

9.                   Jacoba Cornelia Rijk, geb. Leiden 21.06.1827, overl  Leiden 05.03.1873.

10.                Hendrina Louise Rijk, geb. Leiden 14.06.1829, overl. Leiden 19.06.1833.

11.                Pieter Engelbrecht Rijk, geb. Leiden 12.03.1832, overl. Leiden 15.11.1833.

 

Noten: |a| vader Pieter Engelbrecht; |b| Firma J.C. Zaalberg en Zoon, sedert 1923 N.V. Koninklijke Nederlandsche fabriek van wollen dekens (1814-1955).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)