Johan Casper Wortmann (1950-2022)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2022 (laatst herzien juli 2022)

 


 

[1] Johan Casper Wortmann, Hans, geb. Emmen 20.09.1950, eindexamen gymnasium-B Gemeentelijk Lyceum Emmen 1968|a|, ingenieur technische bedrijfskunde Eindhoven 1972, promotie Eindhoven 10.04.1981|b|, hoogleraar Eindhoven (1987-2003), hoogleraar Groningen (2003-), overl. Glimmen 06.07.2022.
 
Noten: |a| Nieuwsblad vanhet Noorden 21.06.1968; |b| proefschrift: Production control and information systems for component-manufacturing shops. [samen met J.W.M. Bertrand]; promotoren: W.M.J. Geraerds en E.A. Koldenhof.
 
[2] Johan Casper Wortmann, geb. Groningen 08.04.1919, leraar geschiedenis, eerste directeur en rector van het Katholiek Drents College (KDC), verloofd Amsterdam Pinksteren 1946, overl. Emmen 20.11.1999, begr. Emmen (Bpl. De Wolfsbergen) 25.11.1999, tr. Maarn 14.08.1947
[3] Julia Augusta Ewoldt, geb. Haarlem 04.07.1916, verpleegster, overl. Emmen 23.09.1976, begr. Emmen 28.09.1976. 

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Johan Casper Wortmann, geb. Emmen 20.09.1950|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Emmer courant 27.09.1950.

 

[4] Bernard Johan Wortmann, geb. Valthermond (Odoorn) 22.05.1890, koopman (1918,1927), manufacturier (1929), koopman (1945), overl. Haren 04.12.1970, tr. Uithuizen 06.05.1918

[5] Margaretha Maria Geziena Hof, geb. Uithuizen 04.06.1886, overl. Groningen 06.03.1970|a|.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Johan Casper Wortmann, geb. Groningen 08.04.1919; volgt [2].

2.                   Margaretha Catharina Wilhelmina Wortmann, Greet, geb. Groningen 12.03.1920, overl. 28.01.1994|b|, crem. Groningen 02.02.1994, tr. J.H. Mulder.

3.                   Maria Elizabeth Wortmann, geb. Groningen ca. 1921, tr. Groningen 06.04.1945 Tiemen Wijbrand Luursema, geb. Apeldoorn 18.10.1920, wachtmeester der staatspolitie, overl. Amstelveen 16.03.1998, crem. Amsterdam (Westgaarde) 21.03.1998, z.v. Pieter Luursema (-1952), slager, en Afina Hendrika Weetering(-1963).

4.                   Hendricus Johannes Wortmann, Henk, geb. Groningen 15.02.1922, priester, kapelaan parochie H. Vincentius te Amsterdam (1960,1963), rector van Huize Elisabeth te Amsterdam en moderator van de r.k. kweekschool Magister Vocat te Amsterdam (1963), pastoor Allerheiligste Hartkerk (Vondelkerk) te Amsterdam (1969), overl. Zwolle 04.01.2009, crem. Zwolle.

 

Noten: |a| Hoff (annonce collectie CBG); |b| per abuis 28.12.1994 (Nieuwsblad van het Noorden 31.01.1994).

 

[6] Abel Ewoldt, geb. Sloten 29.01.1874, dominee, predikant (beroepen te Wijnjeterp 1903,1906), Oosterzee (1907,1909), boekhandelaar (1912), overl. Amsterdam 22.04.1932|b|, tr. 1e Hennaarderadeel 13.06.1903 Geertje Leenstra, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 14.10.1880, overl. Tjerkgaast (Doniawerstal) 16.02.1912|a|, d.v. Sijtze Jarigs Leenstra, boer (1880), veehouder (1903), en Joukje Johannes Twerda; tr. 2e Schoterland 15.11.1912

[7] Lamkje van Zanden, geb. Rottum (Schoterland) 28.12.1890, overl. Emmen 28.10.1981, begr. Emmen 31.10.1981; tr. 2e Beetsterzwaag 15.04.1954 Jouke Meinsma, geb. Donkerbroek (Ooststellingwerf) 04.09.1878, overl. Drachten (Smallingertland) 20.10.1961, z.v. Jacob Meinsma, arbeider, en Harmke Hanzes Klaver.

     JM tr. 1e Helden 08.08.1910 Sophia Hestra Ridderhof, geb. Arnhem 02.05.1890|c|, overl. Rotterdam 04.04.1939, d.v. Willem Adrianus Ridderhof, marechaussee, en Geurtje Cornelia van Welij.

Uit het huwelijk Ewoldt-Leenstra:

1.                   Joukje Johanna Cornelia Ewoldt, geb. Wijnjeterp (Opsterland) 17.06.1904, Zuster Jo, Diacones, ereburgeres van Gouda, overl. Gouda 22.09.1990, begr. Gouda (Alg.Bpl. IJsselhof) 26.09.1990.

2.                   Johannes Jan Ewoldt, geb. Oosterzee (Lemsterland) 11.05.1907, kantoorbediende, vertegenwoordiger kantoorboekhandel, werkzaam bij Stadsblad De Echo, overl. Amsterdam 24.11.1973, crem. Amsterdam (Westgaarde) 29.11.1973, tr. Amsterdam 24.12.1940 Hendrika Maria Pel, geb. Amsterdam 24.02.1906, overl. Amsterdam 26.03.1984, crem. Amsterdam (Westgaarde) 29.03.1984, d.v. Hendrika Maria Pel.

3.                   Trijntje Anna Riemke Ewoldt, geb. Oosterzee (Lemsterland) 13.01.1909, winkeljuffrouw, hulp in de huishouding, hulpverpleegster, inpakster, overl. Amsterdam 29.11.1951.

Uit het huwelijk Ewoldt-van Zanden:

4.                   Otto Ewoldt, geb. Haarlem 10.08.1913, predikant te Amsterdam, Rijswijk (Gld), Manokwari (Nieuw-Guinea) en Paramaribo (Suriname), RON, overl. Emmen 06.06.1972, begr. Emmen 10.06.1972, tr. Leeuwarden 07.09.1945 Anna Johanna Hoekstra, geb. Leeuwarden 02.04.1914, verpleegster, d.v. Douwe Hoekstra, journalist, en Johanna Boerstra.

5.                   Julia Augusta Ewoldt, geb. Haarlem 04.07.1916; volgt [3].

 

Noten: |a| ook overl.akte Lemsterland 1912 no.15; |b| Algemeen Handelsblad 26.04.1932; |c| natuurlijke dochter van Geurtje gewettigd bij het huwelijk (geb.akte Arnhem 1890 no.554 & huw.akte Dodewaarde 20.07.1893 no.9).

 

[8] Johann Caspar Wortmann, geb. Vinnen ca. 1858/1859, koopman (1889,1903), bediende (1918), magazijnbediende (1922), koopman (1924), magazijnmeester (1927), koopman (1928), overl. Veendam 01.10.1943|a|, tr. Odoorn 22.11.1889

[9] Maria Elizabeth Tholen, geb. Nieuwe Pekela 09.09.1863, overl. Veendam 24.06.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernard Johan Wortmann, geb. Valthermond (Odoorn) 22.05.1890; volgt [4].

2.                   Anna Maria Catharina Wortmann, geb. Valthermond (Odoorn) 14.09.1891, overl. Veendam 04.04.1951, tr. Veendam 30.05.1927 Reinerus Hermanus van Bergen, geb. Heteren 28.12.1881, winkelier, overl. Veendam 28.01.1959, z.v. Jacobus Joannes van Bergen, herbergier, en Grada Elisabeth Jansen.

3.                   Anna Maria Wortmann, geb. Valthermond (Odoorn) 14.09.1893, overl. Veendam 10.02.1938,

4.                   Johan Rudolf Wortmann, geb. Valthermond (Odoorn) 31.08.1895, koopman (1918,1922), fabrikant (1967), overl. Wildervank 27.08.1967, tr. Veendam 19.06.1922 Marianne Antonia Francisca Suurmeijer, geb. Groningen 08.10.1897, overl. overl. Veendam 19.12.1986, begr. Veendam (RK Kerkhof) 23.12.1986, , d.v. Gerardus Jacobus Suurmeijer, koopman, en Maria Josepha Smidt.

5.                   Bernard Heinrich Wortmann, geb. Valthermond (Odoorn) 28.03.1897, koopman (1922,1924), overl. Deventer 16.05.1987|b|, begr. Deventer (RK Kerkhof a/d Ceintuurbaan) 20.05.1987, tr. Deventer 11.11.1924 Alida Maria van Balen, geb. Deventer 21.04.1893, overl. Deventer 22.07.1974, d.v. Evert van Balen, hoofd ener school, en Aleida Johanna Mensen.

6.                   Maria Elizabeth Wortmann, geb. Valthermond (Odoorn) 08.03.1899.

7.                   Johan Herman Wortmann, geb. Valthermond (Odoorn) 13.08.1900.
= w.s. JHW tr. voor 1939 Johanna Wilhelmina Henrica vander Weerd, geb. Enschede 02.12.1900, overl. Almelo 14.08.1939, d.v. Johannes van der Weerd, slager, en Hendrika Geertruida Brouwer.
= w.s. JHW tr. voor 1945 Jantje Lamberta van As, geb. Buurmalsen 08.03.1904, d.v. Hermanus Johannes van As, koopman, en Maaike van Asch.

8.                   Anna Helena Wortmann, geb. Valthermond (Odoorn) 04.04.1903, tr. Veendam 25.06.1928 Theodorus Antonius Casparie, geb. Groningen 01.03.1898, winkelbediende, z.v. Johan Peter Casparie, steendrukker (1898), handelsreiziger (1928), en Anna Maria Dopheide. [’s-Gravenhage 1951]

 

Noten: |a| geb. Vennen (Duitschland) (overl.akte Veendam 1943 no.107); |b| overledene Bernardus Henricus (annonce collectie CBG).

 

[10] Henderikus Hof, geb. Uithuizen 07.09.1849, kleermaker (1886,1897), winkelier (1904,1918), koopman (1919,1920), overl. Uithuizen 23.12.1937|b|, tr.

[11] Margaretha Brinkmann, geb. Lahn ca. 1862, overl. Uithuizen 07.05.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Maria Geziena Hof, geb. Uithuizen 04.06.1886; volgt [5].

2.                   Jacobus Reinhardus Hof, geb. Uithuizen 14.03.1888, koopman (1918), boek- en papierhandelaar (1929), overl. Uithuizen 01.03.1956, tr. ’s-Gravenhage 11.09.1929 Gertrudis Anna Elisabeth Maria Beereboom, geb. Hof van Delft 24.08.1898, departementsschrijver, overl. na 1956, d.v. Engelbertus Hinderikus Beereboom, referendaris bij het Departement van Financiën, en Martijntje Lazet.

3.                   Anna Maria Thecla Geziena Hof, geb. Uithuizen 03.04.1889, overl. na 1967, tr. Uithuizen 19.05.1919 Frederikus Kornelis Poelma, geb. Kantens 17.09.1884, landbouwer, overl. Groningen 22.06.1945|a|, z.v. Harmannus Poelma, landbouwer, en Katharina Freerks Wieringa.
     FP tr. 1e Oude Pekela 15.05.1913 Agnes Elizabeth Susanna Vroom, geb. Veendam 12.08.1889, overl. Uithuizen 12.05.1914, d.v. Bernardus Vroom, landbouwer, en Elizabeth Johannes Bartelds.

4.                   Regnera Hermanna Hof, geb. Uithuizen 23.10.1890, overl.na 1924.

5.                   Anna Gesiena Hof, geb. Uithuizen 11.06.1892.

6.                   Catharina Wilhelmina Hof, geb. Uithuizen 14.09.1893, overl. Uithuizen 21.07.1918.

7.                   Hermanna Anna Hof, geb. Uithuizen 06.05.1896, overl. na 1962, tr. Uithuizen 18.11.1920 Robertus Petrus Rubertus, geb. Uithuizen 04.01.1892, houthandelaar, overl. Groningen 22.01.1962, z.v. Hinderikus Rubertus, timmerman, en Johanna Margaretha Mug.

8.                   Hermannus Hof, geb. Uithuizen 16.10.1897, koopman, overl. na 1937, tr. Uithuizen 22.09.1926 Elisabeth Maria Catharina Lietmeijer, geb. Uithuizen 01.11.1905, d.v. Johannes Gerhardus Lietmeijer, timmerman (1905), aannemer (1926), en Alegonda Adriana de Wolf.

9.                   Anna Maria Thecla Geziena Hof, geb. Uithuizen 03.04.1889.

10.               Henderikus Martinus Hof, geb. Uithuizen 26.01.1904.

 

Noten: |a| ook overl.akte Uithuizen 1945 no.44; |b| wedr Brinkman (overl.akte Uithuizen 1937 no.54).

 

[12] Johannes Ewoldt, geb. Dokkum 20.04.1837, wagenmakersknecht (1867), wagenmaker (1869,1879,1899,1900,mei1903), rijtuigenmaker (jun1903), overl. Wijckel (Gaasterland) 11.05.1909, tr. Wymbritseradeel 11.05.1867

[13] Trijntje Pot, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 12.03.1840, dienstmeid (1867), overl. Sloten 01.02.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hieke Ewoldt, geb. Sloten 04.10.1869, overl. Bolsward 08.06.1942, tr. Sloten 30.05.1903 Nanne de Boer, geb. Hommerts (Wymbritseradeel) 01.12.1870, veehouder, overl. Bolsward 19.03.1958, z.v. Hendrik de Boer, arbeider, en Anskje Kok.

2.                   Pieter Ewoldt, geb. Sloten 25.07.1871, wagenmakersknecht, overl. Sloten 14.05.1951, tr. Sloten 01.11.1900 Akke Klijnstra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 19.12.1874, overl. Sneek 21.04.1954|d|, d.v. Lolke Klijnstra, veehouder, en Geeske Klijnstra.

3.                   Willem Ewoldt, geb. Sloten 23.10.1872, sergeant der infanterie (1899), overl. ’s-Gravenhage 16.01.1922, tr. Ophemert 04.05.1899 Geertruida Zoet, geb. Ophemert 02.12.1871, overl. ’s-Gravenhage 12.05.1939, d.v. Willem Jan Zoet, smid, en Geertrui Udo.

4.                   Abel Ewoldt, geb. Sloten 30.01.1874|a|; volgt [6].

5.                   Hendrik Ewoldt, geb. Sloten 25.06.1876, overl. Sloten 04.09.1876.

6.                   Hendrik Ewoldt, geb. Sloten 20.08.1879, dominee, predikant (beroepen 1914), overl. Zeist 26.07.1954, tr. Utrecht 16.04.1914 Sijbregje Leenmans, geb. Sloten 09.09.1885, overl. Gouda 16.01.1949|c|, d.v. Casimir Johannes Leenmans, dominee, predikant te Sloten (1885), en Geertje Krull.

7.                   levenloze zoon, Sloten 18.12.1884.

 

Noten: |a| geb.akte Sloten 30.01.1874 no.5; |b| geb. 29.01 (archiefkaart Bevolkingsregister Amsterdam); |c| ook overl.akte Bergambacht 1949 no.4; |d| ook overl.akte Sloten 1954 no.3.

 

[14] Otte van Zanden, geb. Benedenknijpe (Schoterland) 20.09.1855, arbeider (1885,1890), overl. Franeker 10.08.1892|b|, tr. Schoterland 31.05.1885

[15] Hiltje de Wilde, geb. Rottum (Schoterland) 10.12.1861, dienstmeid (1885), overl. Hommerts (Wymbritseradeel) 11.04.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Freerk van Zanden, geb. Rottum (Schoterland) 01.01.1886, tr. Schoterland 20.05.1915 Jentje de Wilde, geb. Rottum (Schoterland) 07.02.1892, d.v. Gerben de Wilde, arbeider, en Feikje Wijnstra. [Giethoorn 1923,1962]

2.                   Martje van Zanden, geb. Rottum (Schoterland) 19.11.1887, overl. Hommerts (Wymbritseradeel) 07.04.1962, tr. Schoterland 14.05.1908 Harm Hoeksma, geb. Rottum (Schoterland) 02.02.1881, werkman, overl. Dijken (Doniawerstal) 16.08.1948|a|, z.v. Roel Tjammes Hoeksma, tapper, en Antje ten Hoeve. [Hommerts 1923]

3.                   Lamkje van Zanden, geb. Rottum (Schoterland) 28.12.1890; volgt [7].

 

Noten: |a| ook overl.akte Wymbritseradeel 1948 no.61; |b| ook overl.akte Schoterland 1892 no.243.

 

[16] Bernard Wortmann, landbouwer (1889), overl. [Vinnen] tussen 1889 en 1943, tr.

[17] Anna Maria Bloms, overl. voor 1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Caspar Wortmann, geb. Vinnen|a| ca. 1858/1859; volgt [8].

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Gemeinde Lähden, Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 

[18] Rudolf Tholen, geb. Lindloh|a| ca. 1835/1836, landbouwer (1863), overl. Nieuwe Pekela 04.04.1870, z.v. Jan Harms Tholen en Anna Maria Willems; tr.

[19] Anna Katrina Luers, geb. Rütenbrock|f| ca. 1840/1841, landbouwster (1889), overl. Vroomshoop (Den Ham) 18.11.1922|e|, d.v. Lucas Luers en Elisabeth Heidmann; tr. 2e Nieuwe Pekela 26.08.1871 Bernhard Heinrich Bahrenkamp, geb. Rütenbrock ca. 1836/1837, arbeider (1871), landbouwer (1875,1918), overl. Vroomshoop (Den Ham) 05.07.1918|g|, z.v. Bernard Bahrenkamp en Maria Wenneker.

Uit het huwelijk Tholen-Luers (moeder ook Anna Catharina, ook Luerts):

1.                   Maria Elizabeth Tholen, geb. Nieuwe Pekela 09.09.1863; volgt [9].

2.                   Elizabeth Margaretha Tholen, geb. Nieuwe Pekela 06.12.1865.

3.                   Maria Elizabeth Tholen, geb. Nieuwe Pekela ca. 1864/1867, overl. Wierden 07.01.1952|d|, tr. Onstwedde 17.07.1886|c| Johann Hermann Schülte, geb. Steinbild|b| ca. 1861, smid (1886), landbouwer (1925), overl. Hooge Hexel (Wierden) 25.08.1925, z.v. Johann Wilhelm Schülte en Maria Gesina Husen.

4.                   Johan Herman Tholen, geb. Nieuwe Pekela 23.12.1868, landbouwer, overl. Den Ham 02.03.1959, tr. Veendam 26.05.1919 Engelina Maria Heijen, geb. Westerdiep (Veendam) 10.05.1879, overl. Den Ham 01.06.1931, d.v. Harm Heijen en Margaretha Schoenmaker.

Uit het huwelijk Bahrenkamp-Luers (moeder ook Leiers):

5.                   Bernardus Henricus Bahrenkamp, geb. Nieuwe Pekela 27.12.1871, overl. Sellingerbeetse (Vlagtwedde) 07.11.1875.

6.                   Lukas Bahrenkamp, geb. Sellingerbeetse (Vlagtwedde) 21.10.1874, landbouwer, overl. voor 1950, tr. Den Ham 08.09.1911 Helena Alida Harmsen, geb. Exloërmond (Odoorn) 19.01.1880, overl. Den Ham 27.12.1950, d.v. Geert Harmsen, arbeider, en Florentine Postert.

7.                   Maria Catharina Bahrenkamp, geb. Mussel (Onstwedde) 16.04.1877, overl. Vroomshoop (Den Ham) 21.05.1924, tr. Vlagtwedde 13.09.1902 Geert Hendrik Bulle, geb. Zandberg (Odoorn) 19.09.1879, landbouwer, overl. Den Ham 30.11.1947, d.v. Jan Hendrik Bulle, arbeider (1879), landbouwer (1902), en Katharina Zuidinga.

 

Noten: |a| destijds Lindloo in Pruissen, nu Lindloh, Dorfregion Rüttenbrock, Stadt Haren, Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |b| destijds in Pruissen, nu Ortsteil van Kluse, Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |c| bruid oud 19 jaar (huw.akte Onstwedde 1886 no.47); |d| overledene oud 88 jaar (overl.akte Almelo 1952 no.24); |e| overledene Anna Catharina Luerts, wede Roelof (overl.akte Den Ham 1922 no.93); |f| nu Ortsteil van Stadt Haren, Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |g| e.v. Leiers (overl.akte Den Ham 1918 no.47).

 

[20] Jacobus Hof, geb. Uithuizen 23.10.1818, kleermaker, overl. Uithuizen 17.12.1878, z.v. Hendrik Hof, kleermaker, en Maria Jans Brouwer; tr. Uithuizen 02.05.1846

[21] Margaretha Johanna Röben, geb. Uithuizen 01.04.1823, overl. Uithuizen 23.12.1891, d.v. Jan Röben, winkelier (1823), en Gezina Berents Kossen, tapster (1846).

Uit dit huwelijk (vader ook Hoff):

1.                   Henderikus Hof, geb. Uithuizen 07.09.1849|a|; volgt [10].

2.                   Johannes Hoff, geb. Uithuizen 21.03.1852, kleermaker (1892), winkelier (1916), overl. Uithuizen 17.03.1916, tr. Kloosterburen 01.10.1892 Wilhelmina Catharina Vogel, geb. Kloosterburen 30.08.1870, overl. Uithuizen 06.05.1934, d.v. Aldert Vogel, grofsmid, en Fronica Bolt.

3.                   Hinderikus Hoff, geb. Uithuizen 30.06.1855, overl. Uithuizen 18.07.1856.

 

Noten: |a| moeder Magrietha.

 

[22]

[23] Tecla Brinkmann, overl. voor 1914.

Kind:

1.                   Margaretha Brinkmann, geb. Lahn|a| ca. 1862; volgt [11].

 

Noten: |a| destijds in Hannover, nu in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 

[24] Pieter Ewolts, geb. Leeuwarden 16.08.1796, ged. Leeuwarden 02.09.1796, grutter (1818), trekschipper (1819,1824), trekschipper en winkelier (1829), koopman en winkelier (1831,1837), landbouwer en koopman (1840), koemelker en koopman (1842), landbouwer (1845,1849), pelmolenaar (1854), overl. Lutje gast (Grootegast) 10.12.1854|a|, z.v. Johannes Ewolts, schoenmaker, en Neeltje Wijbes; tr. Dokkum 10.05.1818

[25] Hijke Boersma, geb. Dokkum ‘in het jaar’ 1797, overl. Dokkum 23.01.1881, d.v. Hendrik Douwes Boersma en Ybeltje Folkerts.

Uit dit huwelijk (vader ook Ewoldt, moeder ook Hieke):

1.                   Iebeltje Ewolts, ook Ibeltje Ewoldt, geb. Dokkum 18.02.1819, dienstbode, overl. Amsterdam 28.04.1843|b|.

2.                   Neeltje Ewolts, geb. Dokkum 24.11.1822, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 17.04.1903, tr. Grootegast 12.04.1849 Jan Bats, geb. Doezum (Grootegast) 03.12.1815, schatter van het slachtvee, overl. Oldekerk 27.03.1867, z.v. Holwijn Alberts Bats, dagloner, en Tetje Lubberts.

3.                   Jantje Ewolds, ook Ewoldt, geb. Dokkum 26.08.1824, overl. Dokkum 22.06.1829.

4.                   Johannes Ewoldt, geb. Dokkum 22.10.1826, overl. Dokkum 06.07.1829.

5.                   Hendrik Ewoldt, geb. Dokkum 05.05.1829, timmermansknecht, overl. voor 1866, tr. Wonseradeel 26.05.1860 Jantje Sluiter, geb. Arum ca. 1836, overl.voor 1917, d.v. Lambertus Sluiter en Lijsbeth Sijtzes Kooistra, korenmolenaarster (1860).
     JS tr. 2e Wonseradeel 19.05.1866 Tjebbe Ploeg, ook Ploegh, geb. Leek 13.11.1837, molenaar, overl. Makkum (Wonseradeel) 19.06.1917, z.v. Jan Tjebbes Ploeg, wolkammer (1837), verwer in wollen stof(1866), en Charlotte Elisabeth Haze.

6.                   Jantje Ewoldt, geb. Dokkum 15.02.1831, tr. Dokkum 23.05.1858 Meindert Osinga, geb. Dokkum ca. 1830, timmerman, z.v. Fokke Klases Osinga, timmerman, en Pietje Ennes Veltkamp.

7.                   Johanna Ewoldt, geb. Dokkum 02.02.1833, arbeidster, overl. Dorkwerd (Hoogkerk) 04.12.1905, tr. Oldekerk 23.07.1859 Jan Roeters, geb. Oldekerk 13.12.1832, arbeider, overl. Den Ham (Aduard) 06.04.1905, z.v. Hendrik Berends Roeters, wever, en Korneleske Arjens Staalhof, arbeidster.

8.                   Wijtske Ewoldt, geb. Dokkum 08.01.1835.

9.                   Johannes Ewoldt, geb. Dokkum 20.04.1837; volgt [12].

10.               Grietje Ewoldt, geb. Dokkum 19.01.1840, overl. Dokkum 25.05.1856.

11.               Wiebe Ewoldt, ook Ewolds, geb. Dokkum 06.02.1842, overl. Lutjegast (Grootegast) 30.10.1845.

 

Noten: |a| overledene Ewoldt (overl.akte Grootegast 1854 no.61); |b| overl.akte Dokkum 1843 fol.8.

 

[26] Willem Willems Pot, geb. Woudsend 05.04.1810, schipper (1833,1852), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 12.08.1854, z.v. Willem Abels Pot (-1826) en Yetje Zietzes (-1816); tr. Wymbritseradeel 01.06.1833

[27] Riemke Aukes Cnossen, geb. Hommerts 16.12.1811, winkelierster (1860,1872), overl. Balk (Gaasterland) 24.01.1890, d.v. Auke Sierks Cnossen, boer, en Antje Heins Cnossen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Pot, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 09.03.1834, tr. Sloten 28.01.1883 Jentje Hendriks, geb. IJlst 18.11.1832, koopmansbediende (1863), winkelier (1882,1883), z.v. Hendrik Pieters Hendriks, arbeider, en Jentjen Gooitzens Buma.
     JH tr. 1e Wymbritseradeel 16.05.1863 Jikke Joosting, ook Joosten, geb. Rien onder Lutkewierum (Hennaarderadeel) 31.05.1840, koopvrouw, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 08.01.1882, d.v. Willem Joosting, koopman, en Klaaske Antoon van der Woude.

2.                   Willem Pot, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 30.05.1835, veerschipper, overl. (Wymbritseradeel) 12.08.1864, tr. Wymbritseradeel 09.07.1864 Johanna Geertruida Jacoba Knap, geb. Aarlanderveen 21.04.1839, winkelierster (1869), overl. Oostrum (Oostdongeradeel) 15.08.1916, d.v. Jan Jacob Knap, doninee, predikant te Woudsend (1864), en Catharina Christina van Reenen.
     JGJK tr. 2e Wymbritseradeel 20.11.1869 Foppe Meijer, geb. IJsbrechtum (Wymbritseradeel) 30.08.1820, van boerenbedrijf (1845), landbouwer (1869), overl. IJlst 19.05.1887, z.v. Cornelis Sikkes Meijer, arbeider (1820), slager (1869), en Ytje Foppes Ketel.
     FM tr. 1e IJlst 30.08.1845 Trijntje Veldhuis, geb. Smallebrugge (Wymbritseradeel) ca. 1799/1800, overl. IJlst 20.12.1868, d.v. Walle Huites Veldhuis en Tjitske Johannes Douma

3.                   Yttje Pot, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 10.12.1836, naaister, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 05.02.1895.

4.                   Trijntje Pot, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 12.03.1840; volgt [13].

5.                   Rinkjen Pot, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 22.01.1842, overl. IJlst 24.12.1868, tr. Wymbritseradeel 11.05.1867 Wijbren Langhout, geb. Schraard (Wonseradeel) 26.02.1841, bakkersknecht, overl. IJlst 12.05.1921, z.v. Goossen Alberts Langhout, onderwijzer (1841), hoofdonderwijzer (1867), en Nanke Sjerps Wagenaar.

6.                   Auke Pot, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 19.06.1844, overl. (Wymbritseradeel) 01.08.1860.

7.                   Grietje Pot, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 02.04.1846, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 20.02.1856.

8.                   Sjirk Pot, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 29.07.1848, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 24.12.1855.

9.                   Neeltje Pot, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 29.07.1848, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 22.08.1860.

10.               Abel Pot, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 27.07.1852, schipper, overl. Sneek 16.01.1923, tr. Wymbritseradeel 20.04.1872 Geertje Nijdam, geb. Gaastmeer (Wymbritseradeel) 08.08.1849, overl. Sneek 29.03.1923, d.v. Auke Thomas Nijdam, schipper, en Botje Botes Nijdam.

 

[28] Freerk Ottes van Zanden, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 16.02.1819, van boerenbedrijf (1853,1855), arbeider (1885), overl. Rottum (Schoterland) 13.11.1885, z.v. Otte Freerks van Zanden, boer, en Gerbregtje Thomas Brouwer; tr. Schoterland 08.05.1853

[29] Lamkjen Sjoerds Bergsma, geb. Oudehorne (Mildum) 07.01.1816, dienstmeid (1853), overl. Rottum (Schoterland) 15.04.1900, d.v. Sjoerd Douwes Bergsma, arbeider, en Martjen Berends Neef.

Uit dit huwelijk:

1.                   Otte van Zanden, geb. Benedenknijpe (Schoterland) 20.09.1855; volgt [14].

 

[30] Jan Gerbens de Wilde, geb. Rotsterhaule (Schoterland) 07.05.1833, arbeider, overl. Rottum (Schoterland) 12.06.1920, z.v. Gerben Gerrits de Wilde, arbeider (1833), tuinman (1856), en Hiltje Jans Huisman; tr. Schoterland 04.05.1856

[31] Martje Hendriks Poepjes, geb. Sintjohannesga 20.04.1813|a|, arbeidster (1834), ventster (1856), overl. Rottum (Schoterland) 17.06.1889, d.v. Hendrik Jacobs Poepjes (-1828) en Antje Libbes Waslander; tr. 1e Schoterland 21.09.1834 Dedde de Vries, geb. Langezwaag ca. 1805/1807, arbeider (1835,1849), overl. voor 1856, z.v. Sijbe Tjebbes de Vries en Hijlkjen Nutterts.

Uit het huwelijk de Vries-Poepjes:

1.                   Hendrikje de Vries, geb. Rottum (Schoterland) 03.11.1835, dienstmeid (1869), tr. Schoterland 17.10.1869 Roelof de Haan, geb. Echten ca. 1831, arbeider, z.v. Jelle Roelofs de Haan en Tjitske Jacobs Wind.

2.                   Ieke de Vries, geb. Rottum (Schoterland) 25.09.1838, dienstmeid (1860), tr. Schoterland 27.05.1860 Jan Jacobs de Vries, geb. Oranjewoud ca. 1835, boerenknecht, z.v. Jacob Mintjes de Vries, landbouwer, en Harmentje Johannes van der Zwaag.

3.                   Hijlkjen de Vries, geb. Rottum (Schoterland) 24.10.1841, dienstmeid (1863), tr. Schoterland 10.05.1863 Harmen Jans van der Wal, geb. Sintjohannesga ca. 1842, arbeider, z.v. Jan Keirs van der Wal, arbeider, en Elsjen Louwrens Poorte.

4.                   Antje de Vries, geb. Rottum (Schoterland) 02.03.1845, dienstmeid (1874), tr. Schoterland 24.05.1874 Minne Hoogeboom, geb. Sintjohannesga (Schoterland) 16.09.1841, arbeider, overl. Sintjohannesga (Schoterland) 01.10.1907, z.v. Johannes Minnes Hoogeboom, koopman, en Rinske Jans Bos.

5.                   Siebrigjen de Vries, geb. Rottum (Schoterland) 18.03.1849, dienstmeid (1875), overl. na 1891, tr. Utingeradeel 09.09.1875 Hendrik Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 30.04.1853, van boerenbedrijf (1875), arbeider (1891), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 14.11.1891, z.v. Uiltje Tjerks Westerterp, veehouder, en Berber Aukes Blijstra, veehoudster.

Uit het huwelijk de Wilde-Poepjes:

6.                   levenloze dochter, Rottum (Schoterland) 22.08.1856.

7.                   Gerben de Wilde, geb. Rottum (Schoterland) 09.11.1857, arbeider, tr. Schoterland 31.05.1885|b| Feikje Wijnsma, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 06.06.1858, overl. Rottum (Schoterland) 16.09.1922, d.v. Jacob Sakes Wijnsma en Jentje Berends Hento.

8.                   Hiltje de Wilde, geb. Rottum (Schoterland) 10.12.1861 [tr. Schoterland 31.05.1885|c|]; volgt [15].

 

Noten: |a| ‘de vader als arbeider aan de zeedijken afwezig, de aangave harer geboorte daardoor welligt niet is geschied’, bij vonnis Rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen 11.08.1834 alsnog ingeschreven (geb.akte Schoterland 26.08.1834 no.162); |b| akte no.73; |c| akte no.74.

 


Legenda

– Sloten = Sloten (Fr)


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren