Johannes Hubertus Zaat (1920-1994)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien augustus 2017)

 


 

[1] Johannes Hubertus Zaat, geb. ís-Gravenhage 27.12.1920, doctoraalexamen GŲttingen 1947, hoogleraar Eindhoven (1962-), overl. Eindhoven 19.08.1994, crem. Heeze 24.08.1994.

 

[2] Johannes Wilhelmus Zaat, geb. Schiedam 27.10.1884, chauffeur (1911,1920), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 12.09.1965, tr. ís-Gravenhage 10.05.1911

[3] Martina Wilhelmina van Blijswijk, geb. ís-Gravenhage 04.11.1888, overl. na 1965.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zoon Zaat.

2.                   Zoon Zaat.

3.                   Everdina Maria Zaat, geb. ís-Gravenhage 03.02.1917, overl. ís-Gravenhage 23.02.1920.

4.                   Johannes Hubertus Zaat, geb. ís-Gravenhage 27.12.1920; volgt [1].

5.                   Zoon Zaat.

6.                   Zoon Zaat.

 

[4] Hendrikus Zaat, geb. Wateringen 02.02.1851, arbeider (1875), tuinder (1899), groentehandelaar (1911), fruithandelaar (1912), tr. Wateringen 04.06.1875|a|

[5] Maria Egberdina Hendriks, geb. Boxmeer 05.04.1854|b|.

Uit dit huwelijk (moeder Maria Everdina, Everdina Maria, veelal Everdina):

1.                   Geertruida Maria Zaat, geb. Wateringen 23.10.1877, overl. Wateringen 27.04.1878.

2.                   Jacoba Anna Maria Zaat, geb. Wateringen 19.05.1879, tr. ís-Gravenhage 31.05.1899 Johannes Jacobus van der Heiden, geb. Loosduinen 12.09.1878, tuinman (1899), z.v. Johannes Jacobus van der Heiden, tuinman, en Wilhelmina Schaakman.

3.                   Hubertus Joseph Zaat, geb. Wateringen 23.12.1881, huisknecht (1918), tr. ís-Gravenhage 06.02.1918 Cornelia Francina Kuijpers, geb. ís-Gravenhage ca. 1893, d.v. Toon Kuijpers, meubelmaker, en Cornelia Wilhelmina Maria Bruno.

4.                   Johannes Wilhelmus Zaat, geb. Schiedam 27.10.1884; volgt [2].

5.                   Geertruda Maria Zaat, geb. Schiedam 21.03.1887, strijkster (1912), overl. ís-Gravenhage 25.04.1955, tr. ís-Gravenhage 16.10.1912 Adrianus Brouwer, geb. Stompwijk 28.10.1881, timmerman (1912), z.v. Petrus Brouwer, arbeider, en Wilhelmina Disseldorp.

6.                   Engelina Antonia Maria Zaat, geb. Schiedam 30.12.1889, overl. Utrecht 16.01.1951, tr. 1e ís-Gravenhage 02.01.1918 (echtsch. Arr.Rb. Amsterdam 03.06.1921, ingeschr. ís-Gravenhage 27.06.1922) Adrianus van den Brink, geb. Amsterdam ca. 1896, boekhouder (1922), z.v. Hendrik van den Brink, kleermaker, en Gesina Huijvenaar; tr. 2e ís-Gravenhage 15.12.1926 Willem Kuyper, geb. ís-Gravenzande 22.02.1886, brievenbesteller (1926), z.v. Maarten Kuijper en Trijntje van den Berg.
†††† WK tr. 1e Hilversum 29.09.1909 (echtsch. Arr.Rb ís-Gravenhage 28.10.1924, ingeschr. Hilversum 29.12.1924) Catharina Hendrika Struijvť, geb. ís-Gravenhage 12.08.1886, d.v. Cornelis Struijvť, huisschilder, en Wilhelmina Helena Cornelia Kuitems.

7.                   Antonius Hendrikus Zaat, geb. Loosduinen 07.12.1892, tr. ís-Gravenhage 12.09.1917 Louisa Johanna Sophia Petri, geb. ís-Gravenhage 01.10.1894.

8.                   Everdina Maria Clazina Zaat, geb. Loosduinen 28.05.1895, tr. Rotterdam 30.05.1917 Leendert Kasper Kagie, geb. ís-Gravenhage ca. 1892, z.v. Joseph Cornelis Aloysius Kagie en Johanna Maria van Rijn.

 

Noten: |a||b| Maria Egberdina (geb.akte Boxmeer 1854 no.16 en huw.akte Wateringen 1875 no.11).

 

[6] Jacobus Johannes Antonius van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.08.1848, voerman (1872,1895), koetsier (1899,1916), overl. ís-Gravenhage 16.09.1926, tr. ís-Gravenhage 24.07.1872

[7] Margaretha de Groot, geb. Katwijk ca. 1854, overl. tussen 1895 en 1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1874, tr. ís-Gravenhage 13.11.1901 Casparus Johannes van Bijsterveld, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1873, schoenmaker (1901), z.v. Johannes van Bijsterveld, metselaar, en Dina Jacoba Waterreus.

2.                   Martinus Johannes van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage ) ca. 1874, koetsier (1899), tr. ís-Gravenhage 17.05.1899 Alida Johanna Zuidgeest, geb. Monster 25.10.1876, d.v. Leendert Zuidgeest, arbeider, en Antje Langelaan.

3.                   Johannes Martinus van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1877, voerman (1916), tr. ís-Gravenhage 01.03.1916 Johanna Maria Breugem, geb. Schiedam 07.01.1884, kamerverhuurster (1916), d.v. Maarten Breugem, koetsier, en Hendrika Kamman.
Uit dit huwelijk: Jacobus Johannes Antonius van Blijswijk, geb. ís-Gravenhage 04.11.1917, opperman, soldaat 1-I-4 Regement Infanterie, overl. Leiden 10.05.1940|a|, begr. Rhenen (Militair ereveld Grebbeberg, vak 3, rij A no.25), tr. Everdina Aleida Schwarz.

4.                   Dina Cornelia Apolonia van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 02.09.1885.

5.                   Jacobus Johannes van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.04.1887, voerman (1912), koffiehuishouder (1929), overl. ís-Gravenhage 03.06.1929, tr. ís-Gravenhage 02.10.1912 Maria Johanna Oosenburg, geb. ís-Gravenhage 23.01.1888, d.v. Marcus Johannes Oosenburg, letterzetter, en Maria Hubertina Soesdorp.
†††† MJO tr. 2e ís-Gravenhage 03.12.1930 Henri Nicolaas Theodorus Nijenhuis, geb. Arnhem 25.12.1888|c|, broodbezorger (1916), treinremmer (1930), z.v. Henri Nicolaas Theodorus Nijenhuis en Theodora Petronella Sterretje Coenen, kookster (1916).
†††† HNTN tr. 1e Arnhem 19.07.1916 Francisca Elisabeth Collet, geb. Arnhem 27.11.1893, winkelierster (1916), overl. ís-Gravenhage 28.07.1929, d.v. Jan Collet, marinier (1893), en Grada Westerveld.

6.                   Martina Wilhelmina van Blijswijk, geb. ís-Gravenhage 04.11.1888; volgt [3].

7.                   Jacobus Johannes van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 31.08.1890|b|.

8.                   Margaretha Maria van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.02.1893, tr.ís-Gravenhage 06.08.1919 Gerardus Theodorus Wolters, geb. Scheveningen ca. 1893, opzichter bij de Staatspoorwegen (1919), z.v. Theodorus Wolters, kuiper, en Cornelia de Groot.

9.                   Cornelis Johannes van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.01.1895.

 

Noten: |a| ook overl.akte ís-Gravenhage 18.07.1940 no.1665; |b| aangifte door Eva Maria van der Burg, 42 jaar, vroedvrouw {zou zij zich vergist hebben in de voornamen?} (geb.akte ís-Gravenhage 1890 no.3591); |c| natuurlijke zoon van TPSC, erkend bij huwelijk Arnhem 08.01.1890.

 

[8] Johannis Zaat, geb. Wateringen 06.09.1813|b|, koopman (1847), arbeider (1857,1875); tr. 2e Wateringen 23.10.1857|c| Adriana de Winter, geb. Monster ca. 1808, d.v. Arend de Winter en Huibertje Hazebroek; tr. 1e Monster 22.05.1847|a|

[9] Jacoba Noordermeer, geb. Monster 01.02.1821, overl. Wateringen 27.02.1857|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hendricus Zaad, geb. Schiedam 09.02.1848, overl. Schiedam 24.03.1848.

2.                   Anna Catharina Zaat, geb. Wateringen 11.09.1849, overl. Schiedam 24.02.1930, tr. Schiedam 19.11.1873 Wilhelmus van Paassen, geb. Schiedam 21.10.1849, overl. Schiedam 05.06.1889, z.v. Martina van Paassen.

3.                   Hendrikus Zaat, geb. Wateringen 02.02.1851; volgt [4].

4.                   Catharina Maria Zaad, geb. Wateringen 18.08.1853, overl. Wateringen 21.07.1861.

5.                   Engelina Zaad, geb. Wateringen 28.10.1855, overl. Wateringen 30.06.1874.

 

Noten: |a| bruidegom Saet (huw.akte Monster 1847 no.8); |b| Saet (geb.akte Wateringen 1813 no.34; |c| Ďdat het hun bekend is dat de bruidegom werkelijk genaamd is Johannis Saet, en dus niet Jan Zaad, zoo als hij abusif is genaamd geworden in de hierbij overlegde acte van overlijden zijner vorige echtgenootí (huw.akte Wateringen 1857 no.8); |e| e.v. Jan Zaad (overl.akte Wateringen 1857 no.18).

 

[10] Hubertus Hendriks, geb. Boxmeer 09.01.1822, schoenmaker (1845,1875), overl. Wateringen 05.07.1889|a|, tr. Boxmeer 25.08.1845

[11] Geertrui Bosmans, geb. Boxmeer 16.05.1822, dagloonster (1846,1851), overl. Wateringen 31.07.1885.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Ge(e)rtruda, moeder soms Bosman):

1.                   Antonia Hendriks, geb. Boxmeer 08.08.1846.

2.                   Gerarda Hendriks, geb. Boxmeer 28.09.1848, overl. Boxmeer 23.11.1851.

3.                   Willem Joseph Hendriks, geb. Boxmeer 31.08.1851, tr. Monster 22.11.1879 Geertruida van Oosten, geb. Wateringen 08.05.1850, d.v. Jacobus van Oosten en Maria van Noort.

4.                   Maria Egberdina Hendriks, geb. Boxmeer 05.04.1854|b|; volgt [5].

5.                   Petronella Hendriks, geb. Boxmeer 26.08.1856, overl. Boxmeer 03.09.1857.

6.                   Maria Gertruda Hendriks, geb. Boxmeer 17.10.1862, tr. Wateringen 29.01.1886 Antonius Petrus Jansen, geb. ís-Gravenzande 29.10.1858, z.v. Adrianus Jansen en Hubertina van Holstein.

7.                   Petrus Johannes Hendriks, geb. Boxmeer 23.07.1865, overl. Wateringen 24.12.1905, tr. Zegwaart 13.05.1887 Alida Nieuwets, geb. Zegwaart 03.04.1866, overl. Wateringen 03.02.1939, d.v. Marinus Nieuwets arbeider, en Elisabeth Windmeijer.

8.                   Gerardus Alphonsus Hendriks, geb. Boxmeer 10.04.1868.

 

Noten: |a| e.v. Geertruda Bosman; |b| moeder Maria Gertruida Bosmans.

 

[12] Martinus van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.04.1823, voerman (1843,1859), tr. ís-Gravenhage 15.02.1843††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

[13] Catharina Cornelia van der Lubbe, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 11.04.1822, tapster (1881), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.09.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Johannes Antonius van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.08.1848; volgt [6].

2.                   Dina Cornelia Apolonia van Blijswijk, geb. ís-Gravenhage 02.12.1859, overl. ís-Gravenhage 28.10.1943, tr. ís-Gravenhage 28.09.1881 Jacobus Johannes van der Lans, geb. Loosduinen ca. 1856, voerman, overl. ís-Gravenhage 03.10.1921, z.v. Pieter van der Lans, voerman, en Agatha Borsje.

 

[14] Adrianus de Groot, geb. Warmond 30.12.1817, melkverkoper (1871,1872), tr. Rijnsburg 23.05.1841

[15] Cornelia van Steijn, geb. Oegstgeest 24.03.1819.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria de Groot, geb. Valkenburg 21.07.1842, tr. Katwijk 29.09.1864 Wilhelmus Krijnenburg, geb. Wassenaar 08.10.1833, z.v. Jacobus Krijnenburg en Wilhelmina Frederica Erbe.

2.                   Jacobus de Groot, geb. Katwijk ca. 1846, arbeider (1871), overl. Voorburg 24.03.1928, tr. ís-Gravenhage 13.09.1871 Maria Catharina Cecilia Koning, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.02.1842 (akte), werkster (1871), d.v. Arie Koning en Maria Blok, werkster.

3.                   Johanna de Groot, geb. Katwijk aan den Rijn 06.04.1849, tr. Katwijk 16.09.1869 Jan van der Ploeg, geb. Noordwijk 25.10.1843, z.v. Jan van der Ploeg en Apolonia van der Schalk.

4.                   Margaretha de Groot, geb. Katwijk ca. 1854; volgt [7].

 

[16] Harme Hendrik Saet, geb. Heumen ca. 1786, arbeider (1843,1847), overl. Wateringen 30.11.1854, z.v. Hendrikus Zaad en Aaltje Poolkamp; tr.

[17] Cornelia Veerkamp, geb. Monster ca. 1791, overl. Wateringen 02.10.1857, d.v. Johannes Veerkamp en Catharina van Luijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Saat, geb. Wateringen 01.01.1812, overl. Wateringen 10.01.1882, tr. 1e Monster 27.05.1838 Joannes Thoen, geb. Monster ca. 1804, arbeider (1838), overl. Monster 21.11.1869, z.v. Cornelis Thoen en Batje van Marrewijk; tr. 2e Wateringen 12.02.1876 Casper Joannes Winkes, geb. Brielle ca. 1810, overl. Wateringen 22.06.1876, z.v. Joannes Winkes en Petronella Jaspers.

2.                   Johannis Saet, geb. Wateringen 06.09.1813; volgt [8].

3.                   Hendrica Zaad, geb. Wateringen 26.01.1816, wasvrouw (1847), overl. Rotterdam 15.04.1890, tr. 1e Schiedam 19.10.1843 Joseph Holstein, geb. GrosenfŲrde (Ambt Diepenau in Hannover)|b| 02.06.1809, brandersknecht, overl. Oud en Nieuw Mathenesse 13.12.1855, z.v. Heinrich Holstein en Marianna Verfart; tr. 2e Schiedam 19.08.1857 Bernard Fenkhof/Tenkhof,|c| geb. Beckum (Pruisen) ca. 1822, brandersknecht, z.v. Gerhard Fenkhof en Agnes Fenkhoff.

4.                   Mathijs Zaat, geb. Monster 16.03.1818, overl. Wateringen 04.01.1891, tr. voor 1891 Anna Noordermeer.

5.                   Engeltje Zaat, geb. Monster 27.12.1822, overl. voor 1854, tr. Schiedam 22.05.1845 Bernard Taape, geb. Riesenbeck|a| ca. 1813, z.v. Bernard Heinrich Taape en Anna Maria Herman.
†††† BT tr. 2e Schiedam 29.11.1854 Mensje van Paasschen, geb. Hof van Delft 10.04.1822, d.v. Nicolaas van Paasschen en Antje Delfgaauw.

6.                   Doortje Sat, ook Theodora Zaat, geb. Naaldwijk 11.08.1825, tr. Monster 03.10.1846 Antonij de Kok, geb. Wateringen 19.01.1824, z.v. Laurens de Kok en Theresia Zeegers.

7.                   Gerardus Zaat, geb. Monster 29.12.1828, arbeider (1857), overl. Wateringen 14.02.1887, tr. Wateringen 30.10.1857 Dorothea van Gaalen, geb. Wateringen 05.04.1832, overl. Wateringen 08.08.1904, d.v. Arnoldus van Gaalen en Anna Maria Speel.

8.                   Willemijntje Zaat, geb. Monster 23.09.1832, overl. Monster 23.09.1832.

9.                   Petrus Laurentius Justinianus Zaat, geb. Monster 05.09.1834, overl. Wateringen 18.10.1875, tr. Wateringen 17.05.1861 Cornelia van der Spek, geb. Wateringen 04.03.1832, overl. Wateringen 03.12.1907, d.v. Cornelis van der Spek en Johanna van Noort.

 

Noten: |a| nu Stadtteil Riesenbeck, Gemeinde HŲrstel, Kreis Steinfurt, Regierungsbezirk MŁnster, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| GroŖenvŲrde, nu een Ort in der Gemeinde Warmsen, Landkreis Nienburg/Weser, Bundesland Niedersachsen; |c| Fenkhof in wiewaswie, Tenkhof in SchiedamGen.

 

[18] Dirk Noordermeer, geb. 28.06.1784, Ďbatelierí (1812), overl. Monster 26.08.1827, z.v. Pieter Noordermeer en Maria Veelemans; tr. voor 1810

[19] Catharina van der Hoeve, Trijntje, geb. Naaldwijk ca. 1784, Ďdoende schipperijí (1833), zonder beroep (1845), overl. Monster 22.06.1870, d.v. Joris van der Hoeven en Antje Langelaan.

Uit dit huwelijk (moeder soms van der Hoeven):

1.                   Adrianus Noordermeer, geb. Poeldijk 18.10.1810, schipper (1833), overl. Monster 16.08.1843, tr. ís-Gravenzande 09.11.1833 Maria Vergal, geb. ís-Gravenzande 06.12.1806, overl. Monster 26.05.1888, d.v. Antonie Vergal, arbeider, en Francina Bregman.
†††† MV tr. 2e Monster 08.05.1847 Pieter Frank Bronsveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1819, overl. ís-Gravenzande 14.03.1899, z.v. Leendert Bronsveld en Lena Turfboer.

2.                   Maria Noordermeer, geb. Poeldijk 04.12.1812|b|, dienstmaagd (1836), overl. Monster 21.10.1904, tr. Monster 07.05.1836 Johannes Adam Toussaint, geb. Dordrecht 18.05.1813, overl. Monster 26.10.1855, z.v. Gilles Antoine Toussaint en Johanna Maria Hilbert.

3.                   Joris Noordermeer, geb. Loosduinen 14.05.1815|a|, overl. Monster 27.09.1842.

4.                   Pieter Noordermeer, geb. Monster 03.08.1818, overl. Monster 07.08.1835.

5.                   Elizabeth Noordermeer, geb. Monster 28.09.1819, overl. Monster 28.02.1821.

6.                   Jacoba Noordermeer, geb. Monster 01.02.1821; volgt [9].

7.                   Adriana Noordermeer, geb. Monster 10.06.1822, overl. Monster 17.08.1869, tr. Monster 21.06.1845 Jan Storm, geb. Naaldwijk 07.10.1821, schippersknecht (1845), z.v. Maria Storm.

 

Noten: |a| of 13.05 (overl.akte Monster 1842 no.61); |b| geb.akte Loosduinen 1812 no.95.

 

[20] Antoon Hendriks, geb. Boxmeer ca. 1779, kleermaker, overl. Boxmeer 03.03.1843, z.v. Jan Hendriks en Johanna Voets; tr. voor 1822

[21] Anna Margaretha Jansen, dagloonster (1845), overl. na 1857.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hubertus Hendriks, geb. Boxmeer 09.01.1822; volgt [10].

2.                   Antoon Hendriks, geb. Boxmeer 11.04.1824, katoendrukker (1857), overl. Boxmeer 13.12.1857, tr. Boxmeer 14.11.1854 Mechelina Nissen, geb. Ravenstein 18.09.1826, overl. Boxmeer 28.01.1890, d.v. Martinus Nissen en Gerarda van den Hagen.
†††† MN tr. 2e Boxmeer 20.11.1860 Hendrikus Debats, geb. Vierlingsbeek ca. 1832, timmerman (1860), overl. Boxmeer 30.08.1890, z.v. Geradus Debats en Johanna Wismans.

3.                   Johanna Hendriks, geb. Boxmeer ca. 1828, overl. Boxmeer 04.10.1857.

4.                   Petronella Hendriks, geb. Boxmeer 26.09.1831.

 

[22] Ė

[23] Judith Bosmans, ged. Beugen (rk) 23.12.1792, landbouwster (1822), boerenmeid (1824), dagloonster (1828,1855), overl. Boxmeer 12.12.1858, d.v. Johannes Bosmans (ca.1762-), dagloner, en Wilhelmina Gerrits; tr. 1e voor 1819 Gerardus Gerrits, geb. ca. 1794, dagloner, overl. voor 1824; tr. 2e Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker 22.02.1824|b| Joannes Spierlings, geb. Wanroij 03.03.1796, boerenknecht (1824), dagloner (1828), overl. Boxmeer 10.09.1828, z.v. Everardus Spierlings en Anna Maria Cornelissen; tr. 3e Boxmeer 18.10.1841 Leonardus Jonkers, geb. Boxmeer ca. 1800, dienstknecht (1841), dagloner (1860), overl. Boxmeer 22.05.1864, z.v. Johanna Jacoba Jonkers.
†††† LJ tr. 2e Boxmeer 19.10.1860 Petronella Theunissen, geb. Overloon ca. 1802, dagloonster (1851,1860), overl. Boxmeer 25.08.1884, d.v. Petrus Theunissen en Maria Willems.
†††† PT tr. 1e Boxmeer 14.02.1851 Jacobus Seroi, geb. Heumen ca. 1781, akkerman (1823), dagloner (1851), overl. Boxmeer 18.12.1853, z.v. Mathias Seroi, dagloner, en Reginie Hendriks.
†††† JS tr. 1e Venray 08.11.1823 Wendelina Gerets, geb. Venray ca. 1789, boerin (1823), overl. Venray 05.11.1840, d.v. Jacob Gerets en Agatha Aerts, akkersvrouw.

Uit het huwelijk Gerrits-Bosmans:

1.                   Johanna Gerrits, geb. Boxmeer 16.12.1819.

Kind van Judith:

2.                   Geertrui Bosmans, geb. Boxmeer 16.05.1822; volgt [11].

Uit het huwelijk Spierlings-Bosmans:

3.                   Martinus Spierlings, geb. Boxmeer 13.10.1827, dagloner (1855), overl. Boxmeer 10.12.1890, tr. Boxmeer 19.06.1855 Anna van Sonsbeek, geb. Venlo 05.11.1821|b|, dagloonster (1855), overl. Boxmeer 12.03.1901|a|, d.v. Jacobus van Sonsbeek en Gertrudis Holthuijzen.

 

Noten: |a| wede Spierling (overl.akte Boxmeer 1901 no.10); |b| van Sonsbeck (geb.akte Venlo 1821 no.228); |b| akte opgemaakt door de schout van Sint Anthonis {fusie met Oploo in 1821}.

 

[24] Johannes van Blijswijk, Jan, geb. ca. 1790, Ďjournalierí (1812), voerman (1816,1849); tr. voor 1811

[25] Cornelia Kleijn, ook Klijn, geb. Scheveningen ca. 1791/1792, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 21.08.1858.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieternella Blijswijk, geb. Scheveningen ca. 1811, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 12.09.1812|a|.

2.                   Johanna Catharina van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.03.1814 (akte), tr. ís-Gravenhage 23.01.1839 Hendricus Josephus Teewisse, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.03.1814 (akte), smid (1839), z.v. Matthijs Teewisse en Barbara Olijhoek, winkelierster.

3.                   Pieternella van Blijswijk, geb. ís-Gravenhage 16.10.1816.

4.                   Adam van Blijswijk, geb. ís-Gravenhage 28.07.1818 (akte), voerman (1843), tr. ís-Gravenhage 21.06.1843 Alida Maria Teuwisse, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 20.03.1820 (akte), d.v. Willem Teuwisse en Antonia Schuurman, winkelierster.

5.                   Petronella van Blijswijk, geb. ís-Gravenhage 17.02.1821 (akte), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 09.07.1863, tr. ís-Gravenhage 24.04.1850 Theodorus Waterreus, geb. Scheveningen, ged. ís-Gravenhage (rk Oude Molstraat) 16.03.1801, melkverkoper (1831,1847), melkslijter (1850), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.11.1864, z.v. Lambertus Waterreus en Apolonia van der Lubbe.
††† TW tr. 1e tr. ís-Gravenhage 26.10.1831 Catrina Pieternella Weijers, geb. ís-Gravenhage 06.01.1807, ged. ís-Gravenhage (Grote Kerk) 21.01.1807, melkverkoopster (1831), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.08.1847, d.v. Hendrik/Henri en Catrina de Waal.

6.                   Martinus van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.04.1823; volgt [12].

7.                   Clasina Catharina van Blijswijk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.03.1828 (akte), tr. ís-Gravenhage 17.10.1849 Jacobus Schuurman, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 25.02.1822 (akte), metselaar, z.v. Fredinand Schuurman, arbeider, en Apolonia Waterreus.

 

Noten: |a| vader Blijswijk, moeder Klein (overl.akte ís-Gravenhage 1812 no.1015).

 

[26] Johannes van der Lubbe, geb. Scheveningen ca. 1785, klerk (1815), commies (1818,1822), gritwerker (1851), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.08.1878; tr. voor 1809

[27] Dina Cornelia Hogeveen, geb. Scheveningen ca. 1786, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 16.07.1861|a|, d.v. Jacobus Hogeveen en Geertruida de Zwart (ca.1756-1818).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jacobus van der Lubbe, geb. ca. 1809, overl. ís-Gravenhage 05.09.1815.

2.                   Geertrui van der Lubbe, geb. ca. 1812, overl. ís-Gravenhage 10.08.1834.

3.                   Jacobus van der Lubbe, geb. ca. 1815, overl. ís-Gravenhage 22.03.1836.

4.                   Dina Jacoba van der Lubbe, geb. ís-Gravenhage 15.08.1818 (akte), overl. ís-Gravenhage 17.12.1822.

5.                   Catharina Cornelia van der Lubbe, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 11.04.1822; volgt [13].

6.                   Dina Cornelia Apolonia van der Lubbe, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 03.07.1828 (akte), tr. ís-Gravenhage 10.10.1851 Martinus van der Werf, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage ) 10.12.1829 (akte), mandenmaker, z.v. Jilles van der Werf, mandenmaker, en Catharina Maria van Bijsterveld.

 

Noten: |a| Hoogeveen (overl.akte ís-Gravenhage 1861 no.1125).

 

[28] Jacobus de Groot, geb. Noordwijk ca. 1789/1791, kleermaker (1820,1857), overl. Warmond 21.02.1872|b|; tr. voor 1817

[29] Maria van Berkel, geb. Noordwijkerhout ca. 1787, overl. Rijnsburg 15.11.1857|a|, d.v. Johannes van Berkel en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus de Groot, geb. Warmond 30.12.1817; volgt [14].

2.                   Josina de Groot, geb. Rijnsburg 02.02.1820, overl. Rijnsburg 27.05.1861, tr. Rijnsburg 30.04.1848 Jacobus van Beek, geb. Noordwijk 23.08.1825, bouwmansknecht (1848), koopman (1861), winkelier (1867,1874), overl. Rijnsburg 29.03.1874, z.v. Cornelis van Beek, daggelder, en Aafje Onderwater.
†††† JvB tr. 2e Rijnsburg 22.08.1861 Margaretha Meijer, geb. Aalsmeer 08.01.1828, dienstbode (1861), overl. Rijnsburg 25.07.1866, d.v. Adolf Meijer en Lena Kwakkenbos; tr. 3e Noordwijk 28.11.1867 Anthonia Koppers, geb. Valkenburg (1824-), d.v Anthonij Koppers en Cornelia van Langeveld.
†††† AK tr. 1e Valkenburg 1848 Cornelius de Groot (1822-1857), z.v. Jacobus de Groot en Maria van Berkel.

3.                   Cornelius de Groot, geb. Rijnsburg 05.05.1822, kleermaker, overl. Katwijk aan den Rijn 20.11.1857, tr. Valkenburg 29.11.1848 Anthonia Koppers, geb. Valkenburg 16.10.1824, d.v. Anthonie Koppers en Cornelia van Langeveld.
†††† AK tr. 2e Noordwijk 1867 Jacobus van Beek (1825-1874), z.v. Cornelis van Beek en Aafje Onderwater.

 

Noten: |a| aangifte door haar echtgenoot, Ďzijnde de namen der moeder onbekendí (overl.akte Rijnsdorp 1857 no.48); |b| Ďzijnde de namen van zijne ouders den comparanten onbekendí (overl.akte Warmond 1872 no.6.

 

[30] Johannes van Steijn, Jan, geb. Oegstgeest ca. 1781, daggelder (1817), overl. Oegstgeest 03.04.1842, z.v. Dirk Jacobszn van Steijn en Steijntje Gerretsdr van der Meij; tr. Oegstgeest 16.12.1816

[31] Margaretha Bogaards, Grietje, geb. Oegstgeest ca. 1794, overl. Oegstgeest 05.09.1849, d.v. Jan Bogaards en Neeltje van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus van Steijn, geb. Rijnsburg 13.02.1817, overl. Oegstgeest 11.12.1880, tr. Oegstgeest 30.04.1841 Joanna de Winter, geb. Sassenheim 02.07.1816, overl. Oegstgeest 03.09.1849, d.v. Jacob de Winter, daggelder, en Marijtje Oostveen.

2.                   Cornelia van Steijn, geb. Oegstgeest 24.03.1819; volgt [15].

3.                   Joannes van Steijn, geb. Oegstgeest ca. 1822/1823, overl. Oegstgeest 02.03.1858, tr. 1e Oegstgeest 01.05.1850 Cornelia Mens, geb. Stompwijk 17.02.1820, overl. Oegstgeest 22.04.1852, d.v. Reinier Mens en Johanna van Logchem; tr. 2e Oegstgeest 14.10.1852 Gerardina Brama, geb. Noordwijk 08.03.1828, overl. na 1858, d.v. Willem Brama, arbeider, en Huibertje Barnhoorn.
†††† GB tr. 2e Oegsgeest 12.12.1861 Willem Passchier, geb. Noordwijkerhout ca. 1833, z.v. Gerrit Passchier en Antje Zwanenburg.

4.                   Jacobus van Steijn, geb. Oegstgeest 26.06.1825, overl. Oegstgeest 02.03.1906, tr. Rijnsburg 07.08.1856 Adriana Heemskerk, geb. Rijnsburg 02.05.1828, overl. Oegstgeest 21.11.1898, d.v. Agatha Heemskerk, werkster (1828).

5.                   Henricus van Steijn, geb. Oegstgeest 07.10.1826.

6.                   Gerardus van Steijn, geb. Oegstgeest 12.03.1830, tr. Oegstgeest 20.11.1873 Maria Klazina Duivenvoorde, geb. Noordwijkerhout ca. 1828/1829, overl. Oegstgeest 25.09.1893, d.v. Kornelis Duivenvoorde en Kniertje Westerhoven.
†††† MKD tr. 1e Oegstgeest 04.05.1853 Joannes van der Ploeg, geb. Oegstgeest 25.11.1826, z.v. Gerrit van der Ploeg en Joanna van der Zalm.

7.                   Margaretha van Steijn, geb. Oegstgeest 28.03.1835, overl. Oegstgeest 29.06.1835.

 


Legenda

Ė Valkenburg = Valkenburg (ZH)


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren