Aldert van der Ziel (1910-1991)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien april 2024)

 


 

[1] Aldert van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 12.12.1910, eindexamen RHBS Warffum 1928|a|, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde 1930|b| en doctoraalexamen wis- en natuurkunde (hoofdacte natuurkunde) Groningen 1933|c|, promotie Groningen 09.07.1934|a|, natuurkundige (1935), werkzaam bij Philips te Eindhoven (1934-1947), hoogleraar University of Minnesota (1950-1980), eredoctoraat Eindhoven 08.05.1981|e|, overl. Minneapolis (Minnesota, USA) 20.01.1991, tr. Uithuizen 22.11.1935 Jantina Johanna de Wit, geb. Uithuizen 26.05.1911, overl. na 1991, d.v. Pieter de Wit (1883-1958), commissionair (1911), koopman (1935), en Cornelia Elema (1886-1969).
– Levensbericht AvdZ: nl.wikipedia

 

Noten: |a| De Tijd 12.07.1928; |b| Algemeen Handelsblad 21.11.1930; |c| Nieuwsblad van het Noorden 06.07.1933; |d| proefschrift: Over het niveauschema en de dissociatie-energieën van het stikstofmolecuul; promotor: F.W. Coster; |e| erepromotor: F.N. Hooge (1930-2012).

 

[2] Jan van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 21.10.1874, timmerman (1902,1907), kweker (1908,1910), groentenkweker (1934), overl. Zandeweer (Kantens) 05.05.1966, begr. 09.05.1966, tr. Uithuizen 26.04.1902
[3] Henderika Kiel, geb. Uithuizen 29.05.1871, overl. Zandeweer (Kantens) 13.04.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kornelia van der Ziel, ook Cornelia, geb. Zandeweer (Kantens) 29.01.1903, overl. Zandeweer (Kantens) 21.08.1970, begr. Zandeweer (Alg.Bpl.) 25.08.1970,  tr. Kantens 25.03.1939 Benne Buur, geb. Uithuizermeeden 01.04.1906, kweker, overl. na 1970, z.v. Wolter Buur, wegwerker, en Aaltje Nieuwendijk.

2.                   Albert van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 14.01.1905, overl. Zandeweer (Kantens) 20.06.1907.

3.                   Aldert van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 29.09.1906, overl. Zandeweer (Kantens) 28.08.1907.

4.                   Albert van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 20.06.1908, kweker, overl. (gefusileerd) Overveen 06.06.1944, begr. Erebegraafplaats Bloemendaal te Overveen, tr. Kantens 09.03.1935 Gerardina de Jong, geb. Hengelo (O) 08.08.1909, overl. na 1991, d.v. Wijbren de Jong, leerling-machinist (1909), machinist (1935), en Jantje Bosman.

5.                   Aldert van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 12.12.1910; volgt [1].

 

[4] Aldert van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 09.01.1834, timmerman, overl. Zandeweer (Kantens) 27.07.1925, tr. Kantens 16.05.1863

[5] Cornelia van den Berg, geb. Zandeweer (Kantens) 24.09.1834, overl. Zandeweer (Kantens) 21.09.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruid van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 26.02.1864, overl. Zandeweer (Kantens) 30.05.1932, tr. Kantens 16.05.1891 Simon Werkman, geb. Rottum (Kantens) 16.04.1865, schoenmaker, overl. Zadeweer (Kantens) 30.03.1940, z.v. Pieter Werkman, schoenmaker, en Mentje Berghuis.

2.                   Hendrikje van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 30.08.1866, overl. Zandeweer (Kantens) 28.11.1873.

3.                   Jan van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 21.10.1874; volgt [2].

 

[6] Albert Kiel, geb. Noordbroek 19.03.1828, timmerman, overl. Zandeweer (Kantens) 05.03.1916, tr. Uithuizen 09.05.1857

[7] Anna Marema, geb. Uithuizen 31.12.1825, overl. Uithuizen 14.12.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hilbrand Kiel, geb. Uithuizen 14.05.1858, timmerman, overl. Zandeweer (Kantens) 04.09.1939, tr. Kantens 13.06.1894 Anje Berghuis, geb. Zandeweer (Kantens) 05.01.1855, overl. Zandeweer (Kantens) 18.05.1927, d.v. Jacob Simons Berghuis, commissionair, en Aafke Edzes Medendorp.

2.                   Henderika Kiel, geb. Uithuizen 30.09.1861, overl. Uithuizen 08.12.1866.

3.                   Evert Kiel, geb. Uithuizen 04.07.1864, timmerman, overl. Uithuizen 22.05.1933, tr. Kantens 22.06.1895 Stijntje Holstein, geb. Rottum (Kantens) 11.01.1870, overl. Groningen 20.08.1956, d.v. Jacob Holstein, dagloner (1870), zetboer (1895), en Frouwke Maring.

4.                   Henderika Kiel, geb. Uithuizen 22.03.1867, overl. Uithuizen 01.02.1871.

5.                   Henderika Kiel, geb. Uithuizen 29.05.1871; volgt [3].

 

[8] Wijbrand van der Zijl, ged. Oldenzijl 20.04.1788, broodbakkersknecht (1815,1816), broodbakker (1825,1843), overl. Zandeweer (Kantens) 14.08.1843; tr. 1e Kantens 09.11.1815|f| Geertruid Jans Rijsenga, geb. Uithuizermeeden ca. 1788, dienstmeid (1815), arbeidster (1816), overl. (kraambed) Zandeweer (Kantens) 19.10.1816, d.v. Jan Reinders Rijsenga, winkelier, en Hilje Harms; tr. 2e Kantens 05.03.1825

[9] Geertruid Scheepel, geb. Zandeweer 26.09.1802, ged. Zandeweer 03.10.1802, boerenmeid (1820), dagloonster (1825), broodbakster (1847,1863), overl. Zandeweer (Kantens) 22.03.1898|b|; tr. 1e Uithuizen 11.04.1820|h| Sijmon Hendriks Poort, geb. Den Andel (Baflo) 03.03.1799, boerenknecht (1820), dagloner (1824), overl. Zandeweer (Kantens) 26.03.1824|i|, z.v. Hindrik Egberts, dagloner/arbeider, en Martje Jans ter Lip, arbeidster.

Uit het huwelijk van der Zijl-Rijsenga:

1.                   levenloze dochter, Zandeweer (Kantens) 16.10.1816.

Uit het huwelijk van der Zijl-Scheepel (vader ook van der Ziel, moeder ook Schepel):

2.                   Derk van der Zijl, ook van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 03.09.1825, korenschipper (1858), winkelier (1894), overl. Zandeweer (Kantens) 12.09.1894, tr. Kantens 29.05.1858 Roelina van den Berg, geb. Eppenhuizen (Kantens) 01.01.1829, dienstmeid (1858), winkelierster (1923), overl. Zandeweer (Kantens) 27.12.1923, d.v. Jan Cornelis van den Berg, landbouwer, en Hendriktje Cornelis Boer, landbouwster.

3.                   Obbe van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 30.09.1827, schoenmaker, overl. Zandeweer (Kantens) 24.08.1847.

4.                   Eilje van der Zijl, geb. Zandeweer (Kantens) 05.03.1829, overl. Zandeweer (Kantens) 18.03.1926, tr. Kantens 08.02.1860 Jan Eppes Wieringa, geb. Uithuizen 03.08.1823, timmermansknecht (1860), timmerman (1892), overl. Zandeweer (Kantens) 17.10.1892, z.v. Jan Hindriks Wieringa, landman, en Trijntje Gerrits.

5.                   Grietje van der Zijl, geb. Zandeweer (Kantens) 24.10.1831, overl. Zandeweer (Kantens) 27.01.1833.

6.                   Aldert van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 09.01.1834|g|; volgt [4].

7.                   Jan van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 13.03.1837.

8.                   Jacob van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 14.03.1840, broodbakker, overl. Middelstum 30.11.1916|c|, tr. Kantens 16.05.1866 Grietje Nienhuis, geb. Zandeweer (Kantens) 26.11.1841|a|, boerenmeid (1866), overl. Middelstum 01.12.1916|d|, d.v. Jan Jans Nienhuis, dagloner, en Jantje Luitjes de Wit.

9.                   Wijbrand van der Zijl, ook van der Ziel, geb. Zandeweer (Kantens) 16.10.1843, schoenmaker, overl. Zandeweer (Kantens) 27.07.1850.

 

Noten: |a| vader Neinhuis, die ‘verklaard heeft niet te kunnen schrijven of zijn naam te zetten als hebbende het schrijven niet geleerd’ (geb.akte Kantens 1841 no.67); |b| overledene Schepel (overl.akte Kantens 1898 no.12); |c| overleden 30.11 des voormiddags te zes uur (akte no.31); |d| overleden 01.12 des namiddags te drie uur (akte no.32); |f| er staat ‘donderdag den negenden October', maar de akte zit ingeklemd tussen no.19 van ‘donderdag den negenden November’ en no.21 van ‘donderdag den dertienden December’ {wat overigens een woensdag was} (huw.akte Kantens 1815 no.21); |g| vader van der Ziel, moeder Schepel (geb.akte Kantens 1834 no.2); |h| bruid Schepel (huw.akte Kantens 1820 no.4); |i| e.v. scheepel (overl.akte Klantens 1824 no.8).

 

[10] Jan van den Berg, geb. Zandeweer ca. 1801, dagloner (1831,1834), dekker (1837), landbouwer (1840,1854), overl. Zandeweer (Kantens) 01.08.1854, tr. Kantens 08.11.1828

[11] Hendriktje Boer, geb. Usquert ca. 1804, landbouwster (1840,1863), overl. Zandeweer (Kantens) 05.12.1883.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelina van den Berg, geb. Eppenhuizen (Kantens) 01.01.1829, dienstmeid (1858), winkelierster (1923), overl. Zandeweer (Kantens) 27.12.1923, tr. Kantens 29.05.1858 Derk van der Zijl (1825-1894), z.v. Wijbrand Derks van der Zijl en Geertruid Obbes Schepel.

2.                   Jantje van den Berg, geb. Zandeweer (Kantens) 20.12.1831, tr. Kantens 04.05.1860 Willem Boelema, geb. Zandeweer (Kantens) 27.12.1827|a|, boerenknecht, overl. Zandeweer (Kantens) 01.02.1906, z.v. Freerk Fokkes Boelema, korenschipper, en Eitje Willems Dijkema.

3.                   Cornelia van den Berg, geb. Zandeweer (Kantens) 24.09.1834; volgt [5].

4.                   Cornelis van den Berg, geb. Zandeweer (Kantens) 04.10.1837, korenschipper (1865), dagloner (1874), overl. Zandeweer (Kantens) 06.10.1874, tr. Kantens 13.05.1865 Trientje Knol, geb. Rottum (Kantens) 02.04.1843, dienstmeid (1865), overl. Zandeweer (Kantens) 24.05.1933, d.v. Tamme Freerks Knol, winkelier, en Geertruida Thies Knol.

5.                   Geeske van den Berg, geb. Zandeweer (Kantens) 27.11.1840.

6.                   Klaas van den Berg, geb. Zandeweer (Kantens) 24.10.1842|b|, overl. Zandeweer (Kantens) 26.02.1931, tr. Kantens 28.05.1870 Trientje Elema, geb. Zandeweer (Kantens) 16.04.1846, naaister, overl. Zandeweer (Kantens) 15.03.1923, d.v. Evert Klaassens Elema, korenmolenaar, en Willemtje Derks Meijer.

 

Noten: |a| vader in akte Boekelo, tekent met Boelema (geb.akte Kantens 1827 no.39); |b| moeder de Boer (geb.akte Kantens 1842 no.61).

 

[12] Hilbrand Kiel, geb. Noordbroek 15.08.1799, ged. Noordbroek 25.08.1799, timmerman (1827,1863), overl. Noordbroek 21.06.1871|a|, tr. Noordbroek 25.05.1827

[13] Geertje van der Schild, geb. Noordbroek 20.10.1794, landgebruikster (1820,1821), baker (1850), overl. Noordbroek 22.12.1880; tr. 1e Noordbroek 20.12.1819|b| Derk Antonius Romeling, geb. Noordbroek 30.12.1787, landgebruiker, overl. Noordbroek 06.02.1824, z.v. Antoni Klaassens Romeling, landgebruiker, en Jantje Derks.

Uit het huwelijk Romeling-van der Schild:

1.                   Antoni Romeling, geb. Noordbroek 13.09.1820.

2.                   Sieke Romeling, geb. Noordbroek 31.12.1821, overl. Noordbroek 29.01.1906, tr. Noordbroek 02.05.1850 Egbert Scheltes Hevinga, geb. Noordbroek 19.12.1814, kleermaker, overl. Noordbroek 21.03.1899, z.v. Schelto Okkes Hevinga, kleermaker, en Trijntje Jans Kloppenburg.

3.                   Jantje Romeling, geb. Noordbroek 06.11.1823, overl. Noordbroek 30.10.1897.

Uit het huwelijk Kiel-van der Schild:

4.                   Albert Kiel, geb. Noordbroek 19.03.1828; volgt [6].

5.                   Fokko Kiel, geb. Noordbroek 07.03.1830, overl. Noordbroek 25.09.1896.

6.                   Free Kiel, geb. Noordbroek 22.123.1832, overl. Noordbroek 06.03.1863, tr. Noordbroek 21.09.1861 Jannes ter Borg, geb. Siddeburen (Slochteren) 23.12.1834, boerenknecht (1861,1865), dagloner (1880), overl. Siddeburen (Slochteren) 06.09.1880, z.v. Jan Abels ter Borg, dagloner (1834), en Tijtje Jans van Sloten, landgebruikster (1861).
     JtB tr. 2e Slochteren 07.10.1865 Talje Haan, geb. Siddeburen (Slochteren) 20.06.1844, dienstmeid (1865), overl. Appingedam 07.03.1932, d.v. Kasper Jans Haan, dagloner (1844), landgebruiker (1865), en Geertje Pieters Meijer.

7.                   Geert Kiel, geb. Noordbroek 26.08.1835, overl. Noordbroek 19.09.1845.

 

Noten: |a| e.v. van der Schilt (overl.akte Noordbroek 1871 no.39); |b| bruidegom Roemeling, vader v/d bruidegom tekent met Romeling (huw.akte Noordbroek 1819 no.22).

 

[14] Evert Marema, geb. Uithuizermeeden ca. 1799/1800, timmerman (1824,1849), overl. Uithuizen 19.12.1849, tr.

[15] Henderika Pieters van Hadder, geb. Uithuizen ca. 1797, overl. Uithuizen 22.10.1858.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Marema, geb. Uithuizen 21.04.1824, overl. Uithuizen 06.07.1824.

2.                   Anna Marema, geb. Uithuizen 31.12.1825; volgt [7].

3.                   Anje Marema, geb. Uithuizen 04.04.1829, dienstmeid, overl. Uithuizen 04.08.1852|a|.

4.                   Pieter Marema, geb. Uithuizen 18.12.1831, timmerman (1856), kastelein (1879), overl. Uithuizen 23.04.1879, tr. Uithuizen 30.04.1856 Anje Huizinga, geb. Uithuizen 27.12.1829, overl. Uithuizen 31.01.1903, d.v. Melle Tammes Huizinga, korenschipper (1829), en Trientje Wijbrands Bos, broodbakster (1856).

5.                   Jan Marema, geb. Uithuizen 15.06.1834, timmerman (1863,1870), winkelier (1898), overl. Uithuizen 19.07.1898, tr. 1e Uithuizen 10.01.1863 Grietje Blaauwpot, geb. Wehe (Leens) 24.12.1832, overl. Uithuizen 23.01.1870, d.v. Derk Hendriks Blaauwpot, blauwverver, en Eilke Pieters van Hoorn; tr. 2e Uithuizen 19.11.1870 Trijntje Meter, geb. Usquert 14.08.1833, overl. Engelbert (Noorddijk) 15.02.1911, d.v. Klaas Hijbels Meter, korenschipper, en Stijntje Derks Dik.

 

Noten: |a| van Hadden (overl.akte Uithuizen 1852 no.47).

 

[16] Derk Alderts, later van der Zijl, geb. Oldenzijl ca. 1755, dagloner, overl. Oldenzijl (Uithuizermeeden) 03.09.1812|a|, tr. Garsthuizen 19.11.1780

[17] Hiske Brands, geb. ’t Zandt ca. 1755, werkvrouw (apr1815), arbeider (okt1815), dagloonster, overl. Oldenzijl (Uithuizermeeden) 15.02.1822|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aldert Derks, ged. Oldenzijl 26.12.1781.
= w.s.
Aldert van der Zijl, geb. Oldenzijl ca. 1793, overl. Zandeweer (Kantens) 15.09.1854|c|.

2.                   Zwaantje Derks, ged. Oldenzijl 26.12.1781.

3.                   Grietje Derks, ged. Oldenzijl 30.11.1783, boerenmeid (1815), overl. ’t Zandt 15.02.1829, tr. ’t Zandt 04.04.1815 Willem Kooi, geb. Oldenzijl ca. 1754/1759, kleermaker, overl. Oldenzijl (Uithuizermeeden) 18.08.1836, z.v. Hindrik Hindriks Kooi, kleermaker, en Ludgert Jans, kleermaakster.

4.                   Wijbrand Derks, ged. Oldenzijl 20.04.1788; volgt [8].

 

Noten: |a| overledene Derl Alderts van der Zijl (overl.akte Uithuizermeeden 1812 no.27); |b| overledene Wijbrands, wede Derk Alderts van der Zijl (overl.akte Uithuizermeeden 1822 no.6); |c| oud 61 jaar, moeder Geeske Wijbrands (overl.akte Kantens 1854 no.24).

 

[18] Obbe Schepel, geb. Zandeweer ca. 1777, dagloner (1813,1820), hovenier (1822,1825), dagloner (1827,1834), overl. Zandeweer (Kantens) 31.12.1834, z.v. Jan Beerends en Geertruid Obbes; tr.

[19] Eelje Derks, dagloonster (1820,1833), overl. tussen 1825 en 1882.

Uit dit huwelijk (moeder ook IJle):

1.                   Derk Schepel, geb. Zandeweer ca. 1799/1800, schoenmakersknecht (1822), timmerman (1846), arbeider (1848), timmerman (1853,1866), overl. Middelstum 25.10.1866, tr. 1e ’t Zandt 14.12.1822 Berentje Jansonius, geb. Zeerijp ca. 1792, dagloonster, overl. Westeremden (Stedum) 16.04.1855|a|, d.v. Geert Hindriks en Geertruid Pieters Hadder, landbouwster (1822); tr. 2e Tjaaktje Jakobs Niewenhuis.

2.                   Geertruid Obbes, geb. Zandeweer 26.09.1802, ged. Zandeweer 03.10.1802; volgt [9].

3.                   Hilje Obbes, geb. Zandeweer 24.10.1805, ged. Zandeweer 03.11.1805, boerenmeid (1827), tr. Kantens 30.10.1827 Kornelis Ruimveld, ook Cornelis, geb. Eppenhuizen ca. 1804/1806, boerenknecht (1827), dagloner (1836), overl. Zandeweer (Kantens) 10.09.1836, z.v. Onne Bonnes Ruimveld, dagloner, en Louke Jacobs Konink, dagloonster.

4.                   Jan Schepel, geb. Zandeweer (Kantens) 06.03.1813, boerenknecht (1833), landbouwer (1867,1882), overl. Opwierde (Appingedam) 09.11.1882, tr. 2e Kantens 14.09.1833 Janna Griede, geb. Oosternieland (Uithuizermeeden) ca. 1813, boerenmeid (1833), overl. Opwierde (Appingedam) 22.05.1867, d.v. Willem Jans Griede, landbouwer, en Grietje Hendriks Tillema, landbouwster; tr. 2e Appingedam 15.02.1871 Bonna Klimp, geb. Opwierde (Appingedam) 11.10.1840, overl. Hellum (Slochteren) 10.05.1891, d.v. Bene Thomas Klimp, arbeider (1840), landbouwer (1871), en Hillechien Bonnes van der Laan.

 

Noten: |a| moeder Eilje Jans (overl.akte Middelstum 1866 no.36).

 

[20] Kornelis van den Berg, geb. Oldenzijl ca. 1768, landbouwer, overl. Zandeweer (Kantens) 01.03.1847, z.v. Jan Jans en Grietje Okkes; tr.

[21] Roelfke Wieringa, geb. Zandeweer ca. 1774, landbouwster, overl. Zandeweer (Kantens) 20.08.1838, d.v. Menne Jans en Anje Hendriks.

Uit dit huwelijk (vader ook Cornelis):

1.                   Jan Kornelis van den Berg, geb. Zandeweer ca. 1801; volgt [10].

2.                   Anje van den Berg, geb. Zandeweer ca. 1803, werkvrouw (1866), tr. Kantens 22.12.1832 Jacob Oosting, geb. Leermens (’t Zandt) ca. 1808, boerenknecht (1832), dagloner (1851), overl. Zandeweer (Kantens) 17.12.1851, z.v. Jurrien Lenses, dagloner, en Jantje Klaassen, dagloonster.

 

[22] Kornelis Boer, geb. Usquert ca. 1774/1775, landbouwer, overl. Usquert 03.10.1822, z.v. Klaas Jans Boer, landbouwer, en Hendrikje Drewes, landbouwster; huw.contract Gerecht van Usquert 26.12.1800

[23] Jantje Brongersma, geb. Usquert ca. 1775, landbouwster, overl. Usquert 07.01.1859, d.v. Klaas Mechiels Brongersma en Geeske Klasen; tr. 2e Usquert 06.01.1825 Harm van Huizen, geb. Rottum ca. 1778, landbouwer, overl. Slochteren 08.04.1855, z.v. Jan Jelmers, landbouwer, en Luktjen Okkes, landbouwer.

     HvH tr. 1e Elisabet Pieters Burkers, geb. ca. 1783, landbouwster, overl. Eppenhuizen (Kantens) 22.04.1821, d.v. Pieter Jans Burkers en Hieke Freerks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geeske Boer, geb. Usquert ca. 1801, overl. na 1851, tr. Usquert 16.10.1823 Marten Dekker, geb. Usquert ca. 1798, dekker (1823), korenschipper (1851), overl. Usquert 10.01.1851, z.v. Dieter Hindriks Dekker, dekker, en Trijnje Bonnes.

2.                   Hendriktje Boer, geb. Usquert ca. 1804; volgt [11].

3.                   Klaas Boer, geb. Usquert 27.01.1812, boerenknecht, overl. Westeremden (Stedum) 05.07.1843.

4.                   Jan Boer, geb. Usquert 14.01.1815, overl. Usquert 15.01.1815.

5.                   Dieuwerke Boer, geb. Usquert 14.01.1815, overl. Usquert 15.01.1815.

6.                   Alstje Boer, geb. Usquert 12.06.1816, overl. Usquert 31.01.1817.

7.                   Alstje Boer, geb. Usquert 30.01.1818, overl. Usquert 02.03.1905, tr. Usquert 11.06.1857 Hilbrand Delhaas, geb. Usquert 09.05.1821, kleermaker, overl. Usquert 25.05.1889, z.v. Reinder Leonard Delhaas, kleermaker (1821), en Aafke Hilbrands, kleermaakster (1857).

8.                   Catharina Boer, geb. Usquert ca. 1820, overl. Kantens 29.08.1830.

 

[24] Albert Kiel, geb. Noordbroek 20.01.1760, timmerman (1819,1827), kastelein (1835), overl. Noordbroek 01.06.1835, z.v. Pieter Alberts en Grietje Alberts; tr.

[25] Free Niehoff, geb. Noordbroek 03.12.1771, timmermansvrouw (1819), overl. Noordbroek 28.02.1835, d.v. Hilbrand Alberts en Doetje Everts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hilbrand Alberts Kiel, geb. Noordbroek 15.08.1799, ged. Noordbroek 25.08.1799; volgt [12].

2.                   Evert Kiel, geb. Noordbroek 05.06.1803, boerenknecht (1822), wegarbeider (1851), overl. Noordbroek 08.05.1851, tr. Noordbroek 31.10.1822 Regina Pannenborg, geb. Zuidbroek 11.06.1800, dienstmeid (1822), overl. Noordbroek 09.12.1876, d.v. Sieben Hindriks Pannenborg, arbeider, en Willemtje Nannes.

3.                   Pieter Kiel, geb. Noordbroek 19.01.1810, overl. Noordbroek 17.09.1885, tr. Noordbroek 02.04.1835 Jantje Buitenkamp, geb. Siddebiren 26.08.1806, overl. Nboordbroek 30.05.1891, d.v. Klaas Sjabbes Buitenkamp en Frouwke Derks Zweep, landgebruikster (1835).

4.                   Grietje Kiel, geb. Noordbroek 10.12.1819, arbeidster, overl. Noordbroek 28.10.1864.

 

[26] Fokko Geerts van der Schild, overl. Noordbroek 13.10.1810, tr.

[27] Sieke Niehoff, geb. Noordbroek ca. 1760, landgebruikster/landbouwster, overl. Noordbroek 31.01.1826, d.v. Hilbrand Alberts Niehoff en Doetje Everts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Fokkes van der Schild, geb. Noordbroek 20.10.1794; volgt [13].

2.                   Trijntje van der Schild, geb. Noordbroek ca. 1802, overl. Noordbroek 16.04.1867, tr. Noordbroek 04.11.1824 Albertus Doornbos, ged. Slochteren 07.01.1798, overl. Veendam 05.04.1886, z.v. Eisso Jans Doornbos (ca.1757/1758-1837) en Margje Scholtens (ca.1773-1820).
– Het ouderpaar Doornbos-Scholtens vormt tevens de kwartieren [32]/[33] in de Kwartierstaat Roelof Doornbos (1927-2019), hoogleraar Eindhoven.

 

[28] Jan Marema, geb. Uithuizermeeden ca. 1754, dagloner (1823), overl. Uithuizen 27.08.1824, z.v. Wijndelt Jans en Bieuwke N; tr.

[29] Anje Everts, geb. ’t Zandt ca. 1768, dagloonster (1823), overl. Uithuizen 03.08.1834, d.v. Evert Harms, dagloner, en Trientje Siegers, dagloonster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evert Marema, geb. Uithuizermeeden ca. 1799/1800; volgt [14].

2.                   Wijndelt Marema, geb. Uithuizermeeden ca. 1803, overl. Uithuizen 20.04.1869, tr. Frouwke Sierts Meijer, geb., Kantens ca. 1780, overl. Uithuizen 16.11.1858, d.v. Siert Meijer en Jantje N.

3.                   Trijntje Marema, geb. Uithuizen ca. 1808, naaister, overl. Uithuizen 01.11.1840.

 

[30] Pieter Pieters van Hadder, geb. Uithuizermeeden ca. 1757, overl. Uithuizen 09.04.1828, z.v. Pieter Cornelis en Jantje Pieters; tr. 1e Jantje Pieters; huw.contract Gerecht van Uithuizen 08.02.1791, tr. Uithuizen 06.03.1791|c|

[31] Anna Hoexum, geb. ca. 1763, overl. Uithuizen 11.11.1816.

Uit dit huwelijk (vier kinderen in 1828):

1.                   Eiben Pieters Hoexum, geb. Uithuizen 11.12.1791, uurwerkmaker (1820, horlogemaker (1865), overl. Uithuizen 29.03.1865|b|, tr. Uithuizen 14.10.1820|a| Geertruit Medema, geb. Uithuizermeeden 20.03.1791, dienstmeid (1820), overl. Uithuizen 23.11.1870, d.v. Hindrik Everts, winkelier, en Grietje Engelberts, winkelierster.

2.                   Henderika Pieters van Hadder, geb. Uithuizen ca. 1797; volgt [15].

3.                   Eisina Pieters, geb. xx.12.1801, begr. Uithuizen 14.06.1807.

 

Noten: |a| bruidegom Eiben Pieters Hoexum, vader v/d bruidegom Pieter Pieters van Hadder (huw.akte Uithuizen 1820 no.13); |b| overledene Eiben Hoexum, vader Peter Peters (overl.akte Uithuizen 1865 no.12); |c| bruidegom Pieter Pieters.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)