Moshe Emanuel Zwarts (1937-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2020 (laatst herzien januari 2024)

 


 

[1] Moshe Emanuel Zwarts, geb. Haifa (Palestina) 27.08.1937, fabrieksarbeider, bouwkundig tekenaar, ingenieur bouwkunde Delft 1983, lector Eindhoven (1969-), hoogleraar Eindhoven (1980-), hoogleraar Delft (1982-1992), overl. Amsterdam 04.12.2019, tr. Zaandam 23.06.1960 Mina Broekman, geb. Amsterdam 28.02.1936, overl. Amsterdam 21.01.2024.
– Levensbericht: nl.wikipedia
– Werk: ZJA
 
[2] Karel Zwarts, geb. Amsterdam 14.07.1908, timmerman, leraar nijverheidsonderwijs, aannemer, tr. Amsterdam 30.05.1934
[3] Eva van Witsen, geb. Amsterdam 09.06.1905, overl. Amsterdam 23.01.1988.

Uit dit huwelijk:

1.                   Moshe Emanuel Zwarts, geb. Haifa (Palestina) 27.08.1937; volgt [1].

 

[4] Aron Zwarts, geb. Utrecht 17.03.1863, slager (1919), werkman (1934), loonslager abattoir, overl. Westerbork 21.02.1943, tr. Harderwijk 25.10.1893

[5] Aaltje Hartz, geb. Harderwijk 27.05.1871, overl. Sobibor 02.07.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Karel Zwarts, geb. Utrecht 17.10.1894, slager (1919), handelsreiziger (1934), reiziger in slagersgereedschappen, overl. Auschwitz 28.02.1943, tr. 1e Amsterdam 17.12.1919 Roosje Vos, geb. Amsterdam 18.10.1893, overl. Apeldoorn 01.04.1921|a|, d.v. Mozes Vos en Maria Polak; tr. 2e Amsterdam 08.06.1922 Johanna Swart, geb. Amsterdam 16.05.1893, handwerkster, overl. Auschwitz 05.02.1943, d.v. Levie Swart en Maria Peper.

2.                   Jeannette Zwarts, geb. Amsterdam 09.06.1896, overl. Amsterdam 07.04.1991, tr. Harderwijk 22.03.1922 Abraham Hartz, geb. Harderwijk 03.02.1897, overl. Harderwijk 02.12.1973.

3.                   Elisabeth Zwarts, geb. Amsterdam 08.06.1898, tr. Nijmegen 05.06.1928 Isaac van Spiegel, geb. Voorst 09.01.1890, handelsreiziger in vleeswaren, overl. Amsterdam 12.02.1958, z.v. Mozes van Spiegel en Sara Esther de Horst.

4.                   Rosina.

5.                   Saartje Zwarts, geb. Amsterdam 13.06.1902, winkeljuffrouw, medewerkster Joods Raad per 16.09.1942, overl. Sobibor 02.07.1943.

6.                   Isidoor Zwarts, geb. Amsterdam 03.12.1904, reiziger in parfum, vertegenwoordiger, overl. Amsterdam 26.05.1980, tr. Amsterdam 10.03.1938 Johanna Maria Schuijt, geb. Amsterdam 30.09.1910, coupeuse, overl. Amsterdam 23.02.1993, d.v. Hendrik Hermanus Josephus Schuijt en Johanna Elisabeth Berendse.

7.                   Helena Zwarts, geb. Amsterdam 24.09.1906, verkoopster, overl. Sobibor 04.06.1943, tr. Amsterdam 13.09.1933 Josua Harpman, geb. Amsterdam 31.10.1904, violist, employé Joodse Raad per 06.10.1942, overl. Sobibor 04.06.1943, z.v. Hartog Harpman en Grietje van Emden.

8.                   Karel Zwarts, geb. Amsterdam 14.07.1908; volgt [2].

9.                   Hendrika Zwarts, overl. Amsterdam 29.08.1911.

10.               Greta Zwarts, geb. 1912, tr. 04.05.1938 Cornelis Brakel, geb.  Haarlem 17.04.1904, z.v. Hendrik Willem Brakel, kleermaker, en Christina Wilhelmina Tit.

11.               Rika Zwarts, geb. Amsterdam 26.03.1918, overl. Sobibor 16.07.1943, tr. Amsterdam 23.06.1937 Nathan Jut, geb. Amsterdam 03.12.1915, overl. Sobibor 16.07.1943, z.v. Levie Jut en Eva Stoodel.

 

Noten: |a| aangifte door een gestichtsbeambte, geen instelling vermeld {w.s. Het Apeldoornsche Bosch} (overl.akte Apeldoorn 1921 no.157).

 

[6] Mozes Emanuel van Witsen, geb. Rotterdam 16.06.1869, kruidenier (1889), winkelier (1899,1910), overl. Amsterdam 21.04.1910, begr. 22.04.1910|a|, tr. Groningen 06.04.1899

[7] Henriette de Jong, geb. Groningen 04.02.1868, overl. Groningen 01.05.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Emanuel van Witsen, geb. Amsterdam 12.11.1902, handelsreiziger (1934), spiegelfabrikant, meubelmaker, overl. Sobibor 16.04.1943.

2.                   Eva van Witsen, geb. Amsterdam 09.06.1905; volgt [3].

 

Noten: |a| annonce van de bestuurderen van A.O.F. Court Stad Amsterdam 6762 (Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij 22.04.1910).

 

[8] Carel Zwarts, geb. Utrecht 12.10.1838, slager milicien (1862), slachter (1863,1866), vleeshouwer (1875), slager (1891), slachter (1892), slager (1893), slachter (1894), vleeshouwer (1903,1907), overl. Utrecht 18.04.1925; tr. 2e Utrecht 28.11.1866 Saartje Frank, geb. Utrecht 21.11.1835, overl. Utrecht 30.11.1917|c|, d.v. Hartog Frank en Grietje Jacobs; tr. 1e Amsterdam 22.01.1862

[9] Johanna de Groote, geb. Doesburg 19.11.1834, dienstbaar (1862), overl. Utrecht 06.08.1866.

Uit het huwelijk Zwarts-de Groote (moeder ook Sara):

1.                   Aron Zwarts, geb. Utrecht 17.03.1863; volgt [4].

2.                   Mozes Zwarts, geb. Utrecht 06.06.1864, slager, tr. Utrecht 06.09.1893 Sophia Oostra, geb. Utrecht 01.11.1872, overl. Amsterdam 21.03.1934, begr. 23.03.1934, d.v. Izak Oostra, slager, en Mijntje Mossel.

3.                   Isak Zwarts, geb. Utrecht 18.11.1865, commissionair, tr. Amsterdam 23.06.1897 Aaltje Polak, geb. Amsterdam 26.07.1861, d.v. Marcus David Polak, koopman, en Eva Staal.

Uit het huwelijk Zwarts-Frank:

4.                   Jansje Zwarts, geb. Utrecht 01.09.1867, overl. Utrecht 23.03.1874.

5.                   Hartog Carel Zwarts, geb. Utrecht 10.07.1869, slachter, overl. Utrecht 24.06.1928, tr. Utrecht 07.07.1892 Helena de Leeuw, geb. Utrecht 22.01.1872, overl. Auschwitz 19.02.1943|d|, d.v. Abraham de Leeuw en Rijntje Mossel.

6.                   Jacob Zwarts, geb. Utrecht 28.02.1872, overl. Utrecht 28.07.1891.

7.                   Grietje Zwarts, geb. Utrecht 25.01.1874, overl. Sobibor 23.07.1943|a|, tr. Utrecht 12.06.1901 Mozes de Swaan, geb. Groningen 04.04.1868, koopman, overl. Groningen 26.09.1907, z.v. Abraham Daniel de Swaan, koopman, en Bijle Roseboom.

8.                   Jeannette Zwarts, geb. Utrecht 27.08.1875, tr. Utrecht 30.12.1903 Jacob Bouwman, geb. Utrecht ca. 1876, winkelier, z.v. Mozes Abraham Bouwman, winkelier, en Judik Vroman.

9.                   Joseph Zwarts, geb. Utrecht 20.09.1877, koopman in behangselpapier, tr. Rotterdam 12.03.1907 Kaatje Schielaar, geb. Rotterdam 11.08.1878, overl. Auschwitz 02.11.1942|b|, d.v. Philip Schielaar en Mariana Zwarts (ca.1836-1920).

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 06.07.1950 reg.v2 fol.138; |b|overl.akte Rotterdam 29.06.1951 reg.v3 fol.013; |c| Sara (Nmieuw Israëlietisch Weelblad 07.12.1917); |d| overl.akte Utrecht 18.04.1951 no.933.

 

[10] Simon Hartz, geb. Harderwijk 06.08.1842, koopman (1870,1871), winkelier (1879), koopman (1902,1921), overl. Harderwijk 24.01.1921, tr. Harderwijk 24.08.1870

[11] Elisabeth Zeehandelaar, geb. Hoorn 10.01.1850, overl. Amsterdam xx.05.1936|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Hartz, geb. Harderwijk 27.05.1871; volgt [5].

2.                   Rosina Hartz, geb. Harderwijk 17.03.1879,  overl. Auschwitz 26.02.1943, tr. Amsterdam 20.11.1902 Isidore Zoete, geb. Amsterdam 19.03.1880, diamantbewerker, overl. Auschwitz 26.02.1943, z.v. Samuel Zoete en Leentje Zeehandelaar (1846-).

 

Noten: |a| Centraal blad voor Israëlieten in Nederland 29.05.1936.

 

[12] Emanuel van Witsen, geb. Rotterdam 28.04.1818, schoenmaker (1855,1889), overl. Amsterdam xx.01.1890|c|, tr. Rotterdam 31.10.1855|d|

[13] Betje Hes, geb. Amsterdam 30.12.1827, overl. [Bussum] na 1910.

Kinderen van Betje (erkend  en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Salomon Hes, later Witsen, geb. Londen 09.08.1849, winkelier (1875), graancontroleur (1903), overl. Rotterdam 05.02.1903, tr. Rotterdam 27.10.1875 Rosetta Roos, geb. Rotterdam 15.05.1851, winkelierster, overl. Rotterdam 05.07.1916, d.v. Jacob Hartog Roos, koopman (1851), pakhuisbaas (1875), en Aaltje Binger.

2.                   Joseph Hes, later van Witsen, geb. Rotterdam 08.02.1851|a|, bediende, overl. Rotterdam 14.01.1889, tr. Rotterdam 10.04.1878 Judic Hofstede, geb. Rotterdam 17.04.1855, d.v. Meijer Hofstede, koopman, en Betje Bloemhof, tapster (1878).
Uit dit huwelijk: Roosje van Witsen (1883-), tr. Amsterdam 12.09.1906 Isaac van Witsen (1866-), z.v. Emanuel van Witsen en Betje Hes.

Kind van Betje:

3.                   Rachel Hes, geb. Rotterdam 04.05.1853|b|, overl. Rotterdam 12.06.1855.

Uit dit huwelijk:

4.                   Abraham van Witsen, geb. Rotterdam 10.01.1856, sjouwer, overl. na 1918, tr. Rotterdam 13.07.1881 Sophie Frijda, geb. Rotterdam 11.03.1858, overl. Amsterdam 03.08.1918, d.v. Aron Levie Frijda, koopman, en Esther Boas.

5.                   Antje van Witsen, geb. Rotterdam 24.03.1858.

6.                   Meijer van Witsen, geb. Rotterdam 18.12.1859, diamantsnijder (1888), diamantwerker (1897), overl. Amsterdam 03.09.1903, tr. 1e Amsterdam 21.06.1888 Mietje Dresden, geb. Amsterdam 15.05.1869, overl. voor 1897,  d.v. Samuel Jesaias Dresden en Heintje Hijman van Maarsen; tr. 2e Zaandam 02.05.1897 Johanna Noach, geb. Londen 22.07.1862, overl. Sobibor 13.03.1943, d.v. Arnoldus Noach, koopman, en Catarina Hijmans.

7.                   Jacob van Witsen, geb. Rotterdam 26.02.1861, bediende, tr. Amsterdam 21.11.1889 Judith Lam, geb. Amsterdam 07.11.1860, overl. Auschwitz 01.02.1943, d.v. Isaac Hartog Lam en Saartje Benedictus Berclouw.

8.                   Lion van Witsen, geb. Rotterdam 09.02.1864, diamantslijper, overl. Amsterdam 16.02.1905, tr. Amsterdam 27.01.1886 Saartje Lijmer, geb. Amsterdam 02.06.1864, overl. Auschwitz 12.10.1942, d.v. Wolf David Lijmer, paraplumaker, en Judith Hijman Moscou.
     SL tr. 2e Zaandam 21.03.1918 Abraham Roodveldt, geb. Amsterdam 24.02.1860, sjouwerman (1897), diamantslijper (1918), overl. Amsterdam 23.11.1933, z.v. Samson Isaac Roodveldt, sjouwerman, en Belitje Levie Schaap.
     AR tr. 1e Amsterdam 23.07.1879 Sientje Presser, geb. Amsterdam 16.06.1859, overl. voor 1918, d.v. Gompers Levie Presser, kruier, en Roosje Levie Koe.

9.                   Isaac van Witsen, geb. Rotterdam 02.01.1866, handelsreiziger, overl. voor 1917, tr. Amsterdam 12.09.1906 Roosje van Witsen, geb. Rotterdam 02.05.1883, d.v. Joseph van Witsen (1851-1889) en Judic Hofstede.
     RvW tr. 2e Watergraafsmeer 03.05.1917 Joseph Bak, geb. Amsterdam 27.02.1878, diamantklover, overl. Amsterdam 26.12.1942, z.v. Jacob Bak en Anna de Groot.

10.               David van Witsen, geb. Rotterdam 07.02.1868, koopman, overl. Amsterdam 17.01.1935, tr. Amsterdam 09.01.1889 Rachel Lijmer, geb. Amsterdam 21.12.1865, overl. Auschwitz 11.12.1942, d.v. Wolf David Lijmer, koopman, en Judith Hijman Moscou.

11.               Mozes Emanuel van Witsen, geb. Rotterdam 16.06.1869; volgt [6].

12.               Willem van Witsen, geb. Rotterdam 25.01.1873, diamantslijper, overl. Amsterdam 09.03.1914, tr. Zaandam 05.02.1899 Judith van Praag, geb. Amsterdam 21.08.1876, overl. Sobibor 28.05.1943, d.v. Meijer Marcus van Praag, broodbakker, en Anna Wolf.

 

Noten: |a| aangifte door Elizabeth Helena Andres, oud 52 jaar, vroedvrouw (geb.akte Rotterdam 1851 fol.a115v); |b| aangifte door Elizabeth Helena Andres, oud 55 jaar, vroedvrouw (geb.akte Rotterdam 1853 fol.b153); |c| Centraal blad voor Israëlieten in Nederland 10.01.1890; |d| moeder v/d bruid ‘wonende te Amsterdam’ {Sara Altijdwerk overleed 27.10.1854} (huw.akte Rotterdam 1855 fol.d51v).

 

[14] Benjamin de Jong, geb. Wildervank 17.10.1839, (brood)bakker (1864,1903), banketbakker (1914), overl. Groningen 23.09.1914; tr. 2e Amsterdam 16.08.1899 Hester Keijzer, geb. ’s-Gravendeel 30.10.1852, kokkin (1917), overl. Groningen 05.11.1917, d.v. Nathan Keijzer en Corlina Hartog; tr. 1e Groningen 23.06.1864

[15] Eva Meijer, geb. Groningen 15.09.1837, overl. Groningen 13.06.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bertha de Jong, geb. Groningen 19.12.1865, verloskundige, overl. Sobibor 30.04.1943, tr. Leiden 31.07.1901 Gabriel Alter, geb. ’s-Gravenhage 06.04.1865, winkelier, overl. Leiden 20.09.1939, z.v. Eliazer Alter en Saartje Kuit.

2.                   Henriette de Jong, geb. Groningen 04.02.1868; volgt [7].

3.                   Julia de Jong, geb. Groningen 06.11.1869, overl. Sobibor 04.06.1943, tr. Groningen 06.08.1903 Mozes van Gelderen, geb. Heusden 22.08.1878, godsdienstonderwijzer, z.v. Hartog van Gelderen, slager, en Theresia Helena Mulder.

4.                   Meijer de Jong, geb. Groningen 21.12.1871, bakker, overl. Sobibor 14.05.1943|b|, tr. Arnhem 03.08.1898 Saartje Frankfort, geb. Arnhem 23.08.1870, overl. Sibibor 14.05.1943|a|, d.v. Michael Frankfort, bakker, en Sibilla Cohen.

5.                   Sara Johanna de Jong, geb. Groningen 10.03.1874, overl. Groningen 11.11.1934, tr. Groningen 08.07.1900 Bernard Kopuit, geb. Amsterdam 15.04.1874, handelsreiziger (1900), bakker (1924), overl. Groningen 17.12.1924, z.v. Salomon Kopuit, diamantslijper, en Frouwke Noort.

6.                   Herman de Jong, geb. Groningen 09.05.1877, bakker, overl. Groningen 01.07.1927, tr. Hamburg 15.01.1907|c| Gella Salomon, geb. Hamburg 20.11.1871, overl. Sobibor 23.04.1943, d.v. Israel Salomon, koopman, en Mine Hesslein.

7.                   Eliazer de Jong, geb. Groningen 19.12.1879, reiziger, overl. Auschwitz 05.02.1943, tr. Zaandam 02.03.1916 Marianne Meijer, geb. Amsterdam 13.01.1894, overl. Auschwitz 05.02.1943, d.v. Lehman Meijer en Rozette van Biene.

 

Noten: |a| overl.akte Arnhem 30.12.1949 no.229a; |b| overl.akte Arnhem 30.12.1949 no.234a; |c| ingeschreven als huw.akte Groningen 20.03.1907 no.68.

 

[16] Arond Schwarts, geb. ‘Balwe, departement Arensberg’|c| ca. 1784/1787/1788/1792, koopman (1819,1820), slachter (1829,1836), vleeshouwer (1848), overl. Utrecht 23.05.1848|d|, z.v. Mozes Schwarts, koopman, en Elizabetha Aachel; tr. Hengelo (Gld) 27.08.1819|b|

[17] Jantjen Weijl, geb. Brummen ca. 1797/1798, koopvrouw (1862), winkelierster (apr1866), koopvrouw (jul1866), overl. Utrecht 07.07.1866|e|, d.v. Samuel Philip Weijl, koopman, en Klara Kits.

Uit dit huwelijk (vader ook Aaron/Arend/Aron, ook Swarts/Zwarts, moeder ook Jannetje/Jansje, ook Weil/Wijl):

1.                   Jozeph Schwarts, ook Joseph, geb. Hengelo (Gld) 12.04.1820, slachter, overl. Utrecht 03.05.1872, tr. 1e Utrecht 10.05.1854 Rachel van Gelder, geb. Culemborg 06.01.1827, overl. Utrecht 02.04.1871, d.v. Wolf Levi van Gelder, koopman, en Johanna Wolf; tr. 2e Utrecht 22.11.1871 Heintje Cohen, geb. Renkum 26.08.1836, d.v. David Cohen, slachter, en Roosje Sterneveld.
     HC tr. 1e Arnhem 05.07.1865 Joseph Levij, geb. Arnhem 11.08.1839, commissionair (1865), veehandelaar (1871), overl. Ede 10.01.1871, z.v. Elias Levij, slager, en Sientje Nathans.

2.                   Hendrina Schwarts, geb. Bronkhorst (Steenderen) 22.09.1822, overl. voor 1866, tr. Amsterdam 12.05.1858 Abraham Ossendrijver, geb. Amsterdam 16.07.1819, groentekruier (1852), venter (1858,1866), z.v. Simon Abraham Ossendrijver en Trijntje Abraham Karmezier, ventster (1858).
     AO tr. 1e Amsterdam 15.12.1852 Keetje Gans, geb. Amsterdam ca. 1826, overl. voor 1858, d.v. Philip Israel Gans, kruier, en Betje Andries Komkommer; tr. 3e Amsterdam 05.12.1866 Klaartjen van Gelder, geb. Dieren (Rheden) 25.03.1825, d.v. David van Gelder, koopman (1825), slager (1866), en Mientje Weijl.

3.                   Hertog Swarts, ook Hartog Zwarts, geb. Bunnik 22.11.1824, overl. Utrecht 02.08.1866, slachter, tr. 1e Leerdam 13.08.1850 Roosje de Jong, geb. Leerdam 10.10.1818, overl. Utrecht 16.10.1865, d.v. Abraham Mozes de Jong en Judith Eleaser/Eliazer de Vries; tr. 2e Amsterdam 11.04.1866 Sannette Kars, ook Jeanette, geb. Zwolle 07.08.1820, dienstbode (1878), d.v. Hertog Mozes Kars, slager, en Anna Isaacs.
     SK tr. 2e Amsterdam 13.02.1878 Hartog van Minden, geb. Zwolle 16.10.1815, koopman, z.v. Joël Aron van Minden, koopman, en Houdink Barend Ries.
     HvM tr. 1e Amsterdam 24.03.1847 Ester da Cunha, geb. Amsterdam ca. 1805, overl. voor 1878, d.v. David Jacob da Cunha, koopman, en Rachel de Samuel Carmie.

4.                   Philip Zwarts, ook Swarts, geb. Utrecht 16.09.1827, overl.Utrecht 11.04.1831.

5.                   Jacob Schwarts, geb. Utrecht 14.07.1829, overl. Utrecht 19.11.1830.

6.                   levenloze dochter, Utrecht 20.11.1831.

7.                   Mariana Zwarts, geb. Utrecht 01.03.1836, overl. Rotterdam 27.02.1920, tr. Rotterdam 11.03.1863|a| Philip Schielaar, geb. Rotterdam 17.11.1835, winkelbediende (1863), koopman in gemaakte kleederen (1907), overl. Rotterdam 26.10.1917, z.v. Roelof Schielaar, koopman, en Sara van der Berg.
Uit dit huwelijk: Kaatje Schielaar (1878-1942), tr. Rotterdam 12.03.1907 Joseph Zwarts (1877-), z.v. Carel Zwarts en Sara Frank.

8.                   Carel Zwarts, geb. Utrecht 12.10.1838|d|; volgt [8].

9.                   Mina Zwarts, geb. Utrecht 24.03.1842, overl. Utrecht 29.03.1857.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Jansje Weijel, geschreven Jaantje Weijl (huw.akte Rotterdam 1863 fol.a68); |b| bruidegom Arond Schwarts, oud 32 jaar {>geb.ca.1787} (huw.akte Hengelo (Gld) 1819 no.9); |c| destijds Koningrijk Pruissen, nu Balve, Kreis Märkischer Kreis, Regierungsbezirk Arnsberg, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| vader Aron Zwarts (geb.akte Utrecht 1838 no.1393); |d| overledene Aron Zwarts, geb. Ketwich {nu Kettwig} bij Mulheim aan de Roer{?}, oud 56 jaar {>geb.ca.1792}, moeder Pes Hirtz {persoonsverwisseling?}, e.v. Jaantje Weijel (overl.akte Utrecht 1848 no.805); |e| overledene Jansje Weil, d.v. Philip Weil en Saartje ‘zijnde de geslachtsnaam der moeder onbekend’ {persoonsverwisseling?}, wede Aron Zwarts (overl.akte Utrecht 1866 no.2048).

 

[18] Izak de Groote, ook Isaak/Izaak, geb. Amsterdam ca. 1799/1800/1801/1802, uitdrager (1830), kramer (1832), koopman (1838,1866), onderwijzer (1869), overl. Doesburg 25.02.1877|a|, z.v. Levie (de Groote) en NN; tr.

[19] Betjen Levie, ook Betje, geb. Doetinchem ca. 1800/1801, overl. Doesburg 05.08.1857|c|, d.v. Lijser Levie en Fronika van Roosendaal.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jetjen de Groote, ook Jetje, geb. Doesburg 16.11.1830, overl. Zutphen 25.08.1909|b|.

2.                   Lijser de Groote, geb. Doesburg 23.12.1832, soldaat bij de infanterie (1869), overl. Rotterdam 05.10.1915, tr. Vlissingen 19.05.1869 Johanna Adriana Gubbi, geb. Breda 07.09.1840, overl. Middelburg 08.08.1908, d.v. Willem Alexander Gubbi, schoorsteenveger, en Catharina Bressers.

3.                   Johanna de Groote, geb. Doesburg 19.11.1834; volgt [9].

4.                   Saartjen de Groote, geb. Doesburg 28.03.1837, overl. Doesburg 07.06.1889, tr. Doesburg 15.11.1866 Casper Cohen, geb. Aalten 08.06.1838, koopman, overl. Doesburg 20.06.1895, z.v. Jacob Casper Cohen, koopman, en Scheune Simon Schaap.

5.                   Claartjen de Groote, geb. Doesburg 10.12.1838, dienstbode (1869), overl. Oldenzaal 29.09.1897, tr. Amersfoort 04.08.1869 Abraham Salmon, geb. Amersfoort 02.05.1836, pettenmaker, overl. Oldenzaal 19.02.1913, z.v. Samuel Salmon, koopman, en Betje Abraham Stroom.
     AS tr. 2e Oldenzaal 30.11.1898 Vroukje Magnus, geb. Smilde 03.06.1853, huishoudster (1898), d.v. Nathan Magnus, koopman, en Eva van Zuiden.

6.                   Rozet de Groote, geb. Doesburg 29.11.1840, overl. Doesburg 06.12.1840.

7.                   Lena de Groote, geb. Doesburg 13.06.1842.

8.                   Jacob de Groote, geb. Doesburg 22.04.1846, koopman, overl. Dinxperlo 28.10.1893, tr. Dinxperlo 14.02.1884 Clara Meijer, geb. Dinxperlo 21.09.1860, overl. Dinxperlo 12.06.1891, d.v. Abraham Meijer, koopman, en Sophia Spanjer.

 

Noten: |a| overledene Izaak, oud 75 jaar, ‘de namen zijner ouders zijn ook na gedaan onderzoek aan de comparanten niet bekend kunnen worden’ (overl.akte Doesburg 1877 no.14); |b| ook overl.akte Doesburg 1909 no.44; |c| overledene Betje, oud 57 jaar (overl.akte Doesburg 1857 no.75).

 

[20] Levie Hartz, geb. Kettwig|a| ca. 1806/1807, koopman (1836,1842), overl. Harderwijk 31.03.1862, z.v. Mozes Hartz, slachter, en Regina Josephs; tr.

[21] Aaltje van Mentz, geb. Harderwijk ca. 1800/1801/1802, overl. Harderwijk 31.05.1869, d.v. Abraham Izak van Mentz en Ester Simon Levie Brandes, koopvrouw (1836).

Uit dit huwelijk:

1.                   Hartog Hartz, geb. Harderwijk 28.03.1837, koopman, overl. Elburg 14.07.1876, tr. Elburg 22.07.1870 Lena Cohen, geb. Elburg 28.09.1837, overl. na 1876, d.v. Jacob Cohen, vleeshouwer, en Sara Golstein.

2.                   Abraham Hartz, geb. Harderwijk 26.04.1839, koopman, overl. Harderwijk 02.12.1887|c|, tr. Harderwijk 01.07.1868 Betje Hammelberg, geb. Nijkerk 25.01.1842|b|, overl. Harderwijk 13.03.1891, d.v. Mozes Levie Hammelberg, boodschaploper (1842), koopman (1868), en Doortje Bakker.

3.                   Mozes Hartz, geb. Harderwijk 14.01.1841, koopman, tr. Harderwijk 29.04.1874 Kaatje Cohen, geb. Harderwijk 20.03.1850, overl. Deventer 07.02.1919, d.v. Sodik Cohen, zijdestoffenverver (1850), verver (1874), en Martha Brandes.

4.                   Simon Hartz, geb. Harderwijk 06.08.1842; volgt [10].

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Stadtteil van Essen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| vader in akte Hammelburg, tekent met Hammelberg (geb.akte Nijkerk 1842 no.18); |c| e.v. Hammelburg (overl.akte Harderwijk 1887 no.137)

 

[22] Abraham Israël Zeehandelaar, geb. Hoorn ca. 1814/1815/1816, koopman (1843,1870,1875), overl. Amsterdam 22.07.1881|a|, z.v. Israel Abraham Zeehandelaar en Leentje Goudsmit; tr. Amsterdam 18.01.1843

[23] Rosina van Hamberg, geb. Elburg ca. 1814/1816/1817, overl. Harderwijk 25.08.1859, d.v. Izaak van Hamberg en Rijke Marcus.

– Het echtpaar Zeehandelaar-van Hamberg vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in Kwartierstaat Louis Jacob Florus Wijsenbeek (1912-1985).

Uit dit huwelijk:

1.                   Israel Zeehandelaar, geb. Hoorn 03.01.1844.

2.                   Isaac Zeehandelaar, geb. Hoorn 02.01.1845.

3.                   Leentje Zeehandelaar, geb. Hoorn 07.08.1846, overl. [Amsterdam] 29.07.1905, otr. Harderwijk 24.07.1875, tr. Harderwijk 16.08.1875 Samuel de Zoete, geb. Amersfoort 02.03.1849, pettenmaker (1875), koopman (1902), overl. na 1905, z.v. Hartog de Zoete, pettenmaker, en Aaltje van Tijn.
Uit dit huwelijk: Isidore Zoete (1880-1943), tr. Amsterdam 20.11.1902 Rosina Hartz (1879-1943), d.v. Simon Hartz en Elisabeth Zeehandelaar.

4.                   Rika Zeehandelaar, geb. Hoorn 22.01.1848, otr. Harderwijk 24.07.1875, overl. Nijmegen 23.09.1928, tr. Harderwijk 18.08.1875 Jacob van den Bergh, geb. Lith 02.01.1846, fabrikant, overl. Nijmegen 31.10.1921, z.v. Daniel van den Bergh en Betje Nagman Cohen.
– 
Het echtpaar van den Bergh-Cohen vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in Kwartierstaat Louis Jacob Florus Wijsenbeek (1912-1985).

5.                   Elisabeth Zeehandelaar, geb. Hoorn 10.01.1850; volgt [11].

6.                   Joseph Zeehandelaar, geb. Hoorn 11.04.1851, koopman, tr. Arnhem 23.05.1877 Rosina Pinkhof, geb. ’s-Hertogenbosch 01.04.1853, d.v. Elias Pinkhof, tandmeester, en Betje Jacob Rothschild.

7.                   Jacob Zeehandelaar, geb. Harderwijk 14.06.1852, koopman (1872,1875), directeur ener levensverzekeringsmaatschappij (1907), tr. Assen 05.05.1872 Henriëtte Engers, geb. Assen 22.04.1852, d.v. Salomon Engers, koopman (1852), en Mindel Hiegenlich.

8.                   Catharina Zeehandelaar, geb. Harderwijk 10.12.1853, overl. Assen 31.12.1940, tr. Harderwijk 16.06.1875 Meijer Levie, geb. Roden 13.11.1842, veehandelaar, overl. Assen 11.01.1915, z.v. Gerson Josef Levie, winkelier, en Betje Daniëls Elberg.

9.                   Carolina Zeehandelaar, geb. Harderwijk 23.05.1857, overl. Amsterdam 02.11.1933, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 06.11.1933, tr. Assen 06.01.1878 Alexander Engers, geb. Assen 14.12.1847, koopman, overl. Assen 17.06.1899, z.v. Salomon Engers, debitant der Koninklijke Nederlandsche Loterij (1847), en Mindel Hiegenlich.

 

Noten: |a| overl.akte Uithoorn 1881 no.42.

 

[24] Salomon van Witsen, besnijdenis Rotterdam 11.11.1785, koopman (1813,1818), venter in de loterij (1820), koopman (1844,1855), overl. Rotterdam 13.05.1864|a|, z.v. Abraham Eliazer en Anna Salomon; tr. Rotterdam 07.07.1813

[25] Rachel Salomons, geb. Groenlo 13.02.1781, overl. na 1864, d.v. Salomon Salomons en Sara Menka.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna van Witsen, geb. Rotterdam 15.06.1815, overl. Rotterdam 24.08.1895, tr. Rotterdam 17.07.1844 Levie Haagman, geb. Rotterdam 23.01.1815, venter, overl. Rotterdam 29.10.1897, z.v. Gerrit Levie Haagman, koopman, en Hester Crevel.

2.                   Emanuel van Witsen, geb. Rotterdam 28.04.1818; volgt [12].

3.                   Abraham van Witze, geb. Rotterdam 23.09.1820|b|, koopman (1855,1864), overl. Rotterdam 19.07.1904, tr. Rotterdam 07.09.1864 Sara Cohen, geb. Amersfoort 14.02.1829, dienstbode (1864), overl. Rotterdam 29.03.1903, d.v. Heijman Levie Cohen, koopman, en Saartje de Vries.

 

Noten: |a| vader Eliazer van Witsen, ‘zijnde alle verdere aaanwijzingen ten deze gevorderd de declaranten onbekend’ (overl.akte Rotterdam 1864 fol.c014); |b| vader van Witze, ‘hebbende de vader verklaard niet te kunnen teekenen’ (geb.akte Rotterdam 1820 fol.b090v).

 

[26] Joseph Hes, geb. Amsterdam ca. 1800, kramer (1825), koopman (1855), sjouwerman (1862), oudijzerkoper (feb1863), smid (jul1863,1865), overl. na 1878, z.v. Jacob Joseph Hes en Roosje Arons, ventster (1825); tr. Amsterdam 16.11.1825

[27] Sara Altijdwerk, geb. Amsterdam ca. 1799/1800, dienstbode (1825), overl. Amsterdam 27.10.1854|a|, d.v. Salomon Isack Altijdwerk, venter, en Judic Koppel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Betje Hes, geb. Amsterdam 30.12.1827; volgt [13].

2.                   Jacob Hes, geb. Amsterdam 15.05.1828, overl. na 1854.

3.                   Roosje Hes, geb. Amsterdam 07|17.05.1830, tr. Amsterdam 18.02.1863 Levie Catsiohn, geb. Amsterdam 24.03.|03.05.1825, sjouwerman, z.v. Alexander Valk Catsiohn en Schoontje Abraham Wijnschenk.

4.                   Salomon Hes, geb. Amsterdam 23.01.1833, schijvenschuurder, tr. Amsterdam 03.04.1878 Clara Couzijn, geb. Amsterdam 08|24.08.1839, d.v. Mozes Abraham Couzijn, bakkersknecht, en Rachel Samson Mok.
     CC tr. 1e Amsterdam 02.11.1864 Marcus Winnik, geb. Steenwijkerwold 08.10.1840, venter, overl. voor 1878, z.v. Samson Jacob Winnik, kolonist (1840), venter (1864), en Schoontje Salomon Degen.

5.                   Leentje Hes, geb. Amsterdam 24.02.1837, tr. Amsterdam 28.05.1862 Pinas Speelman, geb. Amsterdam 26.05.1837, sjouwerman, z.v. Sander Minicus Speelman, sjouwerman, en Roosje Isaac Barmhartigheid.

6.                   Meijer Hes, geb. Amsterdam 12.02.1839, sigarenmaker (1863), bode van het Genootschap “Nasiem Zidkanioth” (1884)|b|, overl. 14.11.1884, tr. Amsterdam 01.07.1863 Mietje Snijder, geb. Amsterdam 23.07.1834|35, d.v. Matthijs Jesaijes Snijder, paraplumaker, en Trijntje Marcus Voorzanger.

7.                   Isaac Hes, geb. Amsterdam 10.12.1843, smid, tr. Amsterdam 14.06.1865 Eva Mouwes, geb. Amsterdam 13.06.1841, d.v. Jochem Isaac Mouwes, diamantslijper, en Annaatje Isaac Bierman.

8.                  

 

Noten: |a| aangifte door echtegenoot Joseph Hes en zoon Jacob Hes, ‘verklarende de aangevers wegens hunnen sabbath niet te mogen schrijven’ (overl.akte Amsterdam 1854 reg.6 fol.1v); |b| Nieuw Israëlietisch Weekblad 21.11.1884.

 

[28] Adam de Jong, geb. Bolsward ca. 1790/1791/1792, koopman (1821,1822), (brood)bakker (1824,1868), overl. Groningen 13.06.1876|c|, z.v. Eliazar Salomons de Jong (-1817) en Roosje Benjamins, uitdraagster (1821); tr. Bolsward 07.01.1821

[29] Betje Leermans, geb. Bolsward ca. 1799/1800, overl. Groningen 25.11.1885, d.v. Benjamin Isaks Leermans, koopman, en Judik Moses van Vert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Judik de Jong, geb. Bolsward 27.10.1822, overl. na 1892, tr. Wildervank 11.12.1843 Simon Culp, geb. Oude Pekela 07.05.1817, schoenmaker, overl. Groningen 11.04.1892, z.v. Baruch Simon Culp, voorzanger (1843), en Helena Himmelstern.

2.                   Eva de Jong, geb. Bolsward 16.05.1824, tr. Wildervank 05.07.1847 Philip Cohen, geb. Emden|a| ca. 1823, bakker, z.v. Samuel Salomon Cohen en Engelina Arend Driels.

3.                   Hannatje de Jong, ook Hanna/Hanneke, geb. Bolsward 05.01.1828, overl. Groningen 17.05.1919, tr. Veendam 30.06.1856 Abraham van Geuns, geb. Zoutkamp (Ulrum) 13.09.1821, koopman, overl. Groningen 08.02.1881, z.v. Eliazer Hartog van Geuns, koopman, en Rosijna Salomons van Zanten.

4.                   Henderina de Jong, geb. Bolsward 19.11.1829, overl. Groningen 16.11.1905, tr. Groningen 14.04.1861 Hartog Meijer, geb. Groningen 29.03.1830, bakkersknecht (1853), koopman (1859), kaustersnijder (1861,1879), overl. Groningen 12.02.1879, z.v. Meijer Abraham Meijer, koopman, en Geertje Joseph Levi.
     HM tr. 1e Groningen 06.02.1853 Saartje Bohemen, geb. Amsterdam 30.10.1830, overl. Groningen 14.08.1857, d.v. Abraham Jacob Bohemen, koopman, en Schoontje Koenraad Biet, koopvrouw; tr. 2e Groningen 19.06.1859 Hanna Bohemen, geb. Amsterdam 07.02.1827, overl. Groningen 08.01.1861, oudere zuster van Saartje.

5.                   Eleazer de Jong, geb. Groningen 16.12.1831, broodbakker, overl. Sloten (NH) 27.07.1920, tr. Groningen 29.08.1858 Bloempje Meijer, geb. Groningen 12.06.1827, overl. voor 1920, d.v. Meijer Abrahams Meijer, koopman, en Geertje Joseph Levij.

6.                   Leentje de Jong, geb. Groningen 26.01.1834, overl. Groningen 25.08.1888, tr. Veendam 29.08.1864 Hartog van der Kamp, geb. Ruinerwold 18.04.1828, bakker, overl. na 1888, z.v. Meijer Markus van der Kamp, koopman, en Judik Salomons Kan.

7.                   Rika de Jong, geb. Groningen 20.02.1836, overl. Groningen 16.06.1910, tr. Veendam 16.03.1868 Benjamin Pinto, geb. Oude Pekela 18.08.1838, vleeshouwer (1868), veehandelaar (1899), overl. Groningen 13.05.1912, z.v. Levie Eliazer Pinto, koopman, en Rachel Nochum de Levie.
     BP tr. 1e Liena Gossels, geb. Norden|b| ca. 1830, overl. Oude Pekela 07.09.1867, d.v. Izaak Gossels en Jette Poosner.

8.                   Saartje de Jong, geb. Groningen 09.02.1838, overl. Veendam 04.07.1838.

9.                   Benjamin de Jong, geb. Wildervank 17.10.1839; volgt [14].

 

Noten: |a| Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| destijds in Pruissen, nu in Landkreis Aurich, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |c| oud 86 jaar, e.v. Leersma (overl.akte Groningen 1876 no.525).

 

[30] Marcus Meijer, geb. Groningen xx.09.1811, koopman (1835,1840), kolonist te Veenhuizen (1859), koopman (1864), overl. Groningen 04.02.1880, z.v. Meijer Hartog, vleeshouwer, en Schoontje Valck; tr. Groningen 12.03.1837

[31] Grietje de Groot, geb. Groningen xx.10.1811, koopvrouw (1835,1853), overl. Groningen 01.11.1853, d.v. Joseph Benjamin de Groot, vleeshouwer, en Hinderkien Jacobs, koopvrouw.

Kind van Grietje (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Meijer de Groot, later Meijer, geb. Groningen 09.12.1835|a|, koopman (1859,1899), overl. Rotterdam 08.04.1924, tr. Groningen 24.04.1859 Sara Levie, geb. Groningen 09.10.1836, koopvrouw, overl. Rotterdam 10.12.1927, d.v. Alexander Tanchom Levie, koopman, en Rachel Arons van Dam, koopvrouw.

Uit dit huwelijk:

2.                   Eva Meijer, geb. Groningen 15.09.1837; volgt [15].

3.                   levenloze dochter, Groningen 29.12.1840.

 

Noten: |a| aangifte door Roosje Lazarus Perels, oud 51 jaar, geautoriseerde vroedvrouw, get. Marcus Meijer {geen opmerking over diens vaderschap} en Joseph Benjamin de Groot {opa} (geb.akte Groningen 1835 no.1045).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren