Gerardus Willebrordus Joannes Drewes (1899-1992)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bataviase hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2024)

 


 

[1] Gerardus Willebrordus Joannes Drewes, geb. Amsterdam 28.11.1899, eindexamen gymnasium A Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam 1917|a|, kandidaatsexamen taal en volkenkunde van de O.I. Archipel Leiden 1920|b|, doctoraalexamen Indische letteren Leiden 1923|c|, promotie Leiden 1925|d||e|, hoogleraar Rechtshogeschool Batavia (1935-1938), hoogleraar Leiden (1938-1970), overl. Noordwijk 07.06.1992, tr. Noordwijk 23.07.1925 Helena de Boer, geb. Terneuzen 02.12.1903, d.v. Harm de Boer (1869-1959), hoofd ener bijzondere school (1895,1903), en Adriana Coumou (1866-1928), onderwijzeres (1895).
– Levensbericht GWJD: de.wikipedia

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 17.06.1917 (G.W. Drewes); |b| Leidsch Dagblad 16.06.1920; |c| Leidsche Courant 19.05.1923; |d| Leidsch Dagblad 01.07.1925; |e| proefschrift: Drie Javaansche Goeroe’s; hun leven, onderricht en messiasprediking; promotor: Chr. Snouck Hurgronje (1857-1936).

 

[2] Abraham Johannes Drewes, geb. Amsterdam 15.03.1872, onderwijzer (1897,1904), hoofdonderwijzer (1913,1925), hoofd ener school (1926,1933), onderwijzer (1939), oud-hoofd der Willem Hovy-school|b| te Amsterdam (1939), overl. Zeist 29.11.1939, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 02.12.1939; tr. 2e Leeuwarden 07.08.1913 Maria Willemina Henriette van Munster, geb. Leeuwarden 30.12.1875, onderwijzeres (1913), overl. Amsterdam 26.08.1935, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 29.08.1935, d.v. Willem Carel van Munster, onderwijzer, en Hinke Zijlstra; tr. 1e Amsterdam 14.10.1897
[3] Antonia Theodora Kilsdonk, geb. Amsterdam 25.01.1874, overl. Amsterdam 1909|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Antonia Barendina Drewes, geb. Amsterdam 03.08.1898, overl. Ede 31.12.1986, tr. Amsterdam 28.10.1926 Aalt Timmer, geb. Amsterdam 24.05.1898, elektrotechnisch ingenieur, z.v. Hendrik Timmer, scheepsbevrachter, en Aafke Horjus.

2.                   Gerardus Willebrordus Joannes Drewes, geb. Amsterdam 28.11.1899; volgt [1].

3.                   Abraham Johannes Drewes, geb. Amsterdam 24.09.1901, onderwijzer (1925,1932), tr. Amsterdam 30.03.1932 Jacoba Pieternella van der Does, geb. Varsseveld (Wisch) 19.05.1909, d.v. Johannes Cornelis van der Does, hoofd der school (1909), leraar bij het middelbaar onderwijs (1932), en Catharina Wilhelmina Louwe Kooijmans.

4.                   Antonia Theodora Drewes, geb. Amsterdam 1903, overl. Amsterdam 09.12.1959, begr. Zwolle (Bpl. Kranenburg) 14.12.1959, tr. Zwolle 23.12.1943 Johannes Cornelis van der Lecq, geb. Bleiswijk 08.06.1889, onderwijzer aan een kweekschool (1919), RON, overl. Zwolle 13.03.1977, begr. Zwolle (Bpl. Kranenburg) 17.03.1977, z.v. Boudewijn van der Lecq en Johanna Lievaart.
     JCvdL tr. 1e Amsterdam 28.08.1919 Jansje Elisabeth Letterie, geb. Amsterdam 02.12.1891, onderwijzeres (1919), overl. Zwolle 18.09.1942, d.v. Willem Frederik Letterie, kantoorbediende, en Elisabeth Françoise Elshove.

5.                   Jacobus Bernardus Drewes, geb. Amsterdam 20.12.1907, overl. 1994, tr. Hoogezand 31.07.1933 Grietje Brinkman, geb. Stitswerd (Kantens) 24.08.1903, overl. Rijswijk (ZH) 13.11.1954, d.v. Everhard Fredrik Willem Brinkman, ondewrwijzer (1903), instituteur (1933), en Grietje Heidstra.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 30.03.1909; |b| naar Willem Hovy (1840-1915): nl.wikipedia & BWN.

 

[4] Jan Hendrik Drewes, geb. Amsterdam 06.02.1850, kastenmaker (1871), meubelmaker (1883), overl. Amsterdsam 02.07.1883, tr. Amsterdam 08.02.1871

[5] Maria Antonia Barendina Staller, geb. Amsterdam 19.04.1846, dienstbaar (1871), overl. Amsterdam 07.12.1929, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 11.12.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Johannes Drewes, geb. Amsterdam 15.03.1872; volgt [2].

2.                   Maria Antonia Drewes, geb. Amsterdam 16.02.1874, overl. voor 1913, tr. Amsterdam 06.10.1898 Petrus Migchelsen, geb. Amsterdam 25.07.1870, onderwijzer, overl. Amsterdam 26.03.1931, z.v. Barend Migchelsen en Beertjen Willemsen.
     PM tr. 2e Amsterdam 02.05.1913 Elisabeth Jacoba Drewes (1874-voor1918), d.v. Abraham Johannes Drewes en Johanna Elizabeth Lagemann; tr. 3e Amsterdam 24.10.1918 Margaretha Bordewijk, geb. Amsterdam 22.09.1881, overl. Amsterdam 08.03.1955, d.v. Johannes Bordewijk, meubelmaker, en Tiberta Diederika van der Huur.

3.                   Jan Hendrik Drewes, geb. Amsterdam 26.01.1877.

4.                   Jacobus Bernardus Drewes, geb. Amsterdam 16.10.1878, meubelmaker, overl. Delft 07.11.1935, tr. Amsterdam 13.05.1904 Adriana Hendrika Albus, geb. Amsterdam 24.10.1879, overl. ’s-Gravenhage 11.01.1951, d.v. Hendrik Albus en Adriana Everdina Koch.

5.                   Anna Maria Drewes, geb. Amsterdam 28.09.1880, overl. Amsterdam xx.05.1949, tr. Joh.P. Olsen, overl. voor 1949. [Porsgrund, Noorwegen 1929]

6.                   Barend Frederik Drewes, geb. Amsterdam 05.04.1882, overl. Amsterdam 14.11.1882.

7.                   Clara Barendina Drewes, geb. Amsterdam 11.09.1883, onderwijzeres bijzonder lager onderwijs, overl. Amsterdam 17.06.1974.

 

[6] Gerardus Willebrordus Joannes Kilsdonk, geb. Nieuwer-Amstel 27.02.1843, timmerman (1871), bouwkundige (1896), timmerman (1897,1913), overl. Amsterdam 18.07.1926, tr. Amsterdam 08.02.1871

[7] Johanna Kortbeek, geb. Utrecht 08.01.1848, overl. Amsterdam 1906|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Petronella Kilsdonk, geb. Amsterdam 17.12.1871, tr. Amsterdam 19.06.1902 Johannes Hendrik van der Kaaij, geb. Amsterdam 13.09.1866, kantoorbediende, z.v. Hendrik Johannes van der Kaaij en Alida Klazina Schipperheijn.

2.                   Antonia Theodora Kilsdonk, geb. Amsterdam 25.01.1874; volgt [3].

3.                   Gerardus Willebrordus Joannes Kilsdonk, geb. Amsterdam 26.04.1876, kantoorbediende (1896), fabrieksdirecteur (1921,1927), oud-directeur der Burgers E.N.R.-fabrieken (1955), overl. Amsterdam 18.03.1955|d|, crem. Velsen (Westerveld) 22.03.1955, tr. Amsterdam 23.07.1896 Magdalena Margarethe Prien, geb. Altona|b| ca. 1874, overl. Breda 08.01.1947|c|, begr. Ginneken (Bpl. De Bieberg) 11.01.1947, d.v. Claus Christian Prien en Catharina Maria Johanna Lange.

4.                   Hendrika Maria Kilsdonk, geb. Amsterdam 12.01.1879, tr. Amsterdam 06.10.1910 Gerardus Hendrikus Sitters, geb. Amsterdam 29.09.1878, bankwerker, z.v. Johannes Franciscus Sitters, smid, en Maria Cornelia de Vries.

5.                   Johannes Petrus Kilsdonk, geb. Amsterdam 05.09.1885, procuratiehouder Nederlandsch-Indische EscomptoMij, overl. na 1974, tr. Amsterdam 29.05.1913 Petronella Maria Wilhelmina Beatrix Manders, geb. Amsterdam 06.10.1889, overl. Amsterdam 07.07.1964, d.v. Christiaan Manders, loodgieter, en Maria Catharina Rikke.

6.                   Henricus Franciscus Kilsdonk, geb. Amsterdam 30.10.1888, procuratiehouder, overl. na 1970, tr. Watergraafsmeer 24.04.1919 Martha Herdes, geb. Utrecht 11.08.1893, overl. Breda 06.10.1970, d.v. George Johan Christoph Herdes, handelsagent, en Maria Kroon.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 20.10.1906; |b| nu Bezirk van Hamburg; |c| ook overl.akte Deventer 1947 no.41; |d| ook overl.akte Deventer 1955 no.156.

 

[8] Abraham Johannes Drewes, geb. Amsterdam 10.01.1823, korendrager (1847), kastenmaker (1866,1871), meubelmaker (1881), overl. Amsterdam 03.12.1884; tr. 2e Amsterdam 25.04.1866 Johanna Elizabeth Lagemann, geb. Amsterdam 08.11.1840, naaister, overl. voor 1881, d.v. Diederich Jacob Lagemann en Elizabeth Peters; tr. 3e Amsterdam 28.07.1881 Agatha Alida Rieken, geb. Amsterdam 12.06.1840, overl. Amsterdam 23.08.1927, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 27.08.1927, d.v. Gerd Ihnken Rieken en Johanna Zomberg Fruijt; tr. 1e Amsterdam 25.08.1847

[9] Anna Maria Reichart, geb. Amsterdam 02.06.1824, dekenstikster (1847), overl. Amsterdam 15.02.1866.

Uit het huwelijk Drewes-Reichart:

1.                   Maria Elizabeth Drewes, geb. Amsterdam 09.05.1848, tr. Amsterdam 27.01.1869 Martinus Topman, geb. Amsterdam 10.07.1847, kastenmaker (1869,1871), z.v. Martinus Topman, metselaar, en Anna Dorothea ter Wiel.

2.                   Jan Hendrik Drewes, geb. Amsterdam 06.02.1850; volgt [4].

3.                   Sophia Maria Drewes, geb. Amsterdam 20.01.1852.

4.                   Barend Frederik Drewes, geb. Amsterdam 02.09.1854, onderwijzer (1897,1898), hoofd ener school (1906), overl. Rotterdam 18.05.1906|a||b|, tr. 1e Utrecht 30.12.1880 Annetta Carolina Sikkel, gen. Utrecht 30.03.1854, overl. Maasland 21.03.1897, d.v. Arnoldus Sikkel en Annette Caroline van Ellekom; tr. 2e Leiden 14.04.1898 Maria Adriana Sikkel, geb. Utrecht 21.03.1854, overl. Utrecht 05.09.1932, d.v. Johannes Gerardus Sikkel en Petronella Antonetta Frijlink.

5.                   Abraham Johannes Drewes, geb. Amsterdam 18.12.1856, opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam 16.11.1857, overl. aldaar 06.12.1857.

6.                   Barendina Wilhelmina Drewes, geb. Amsterdam 16.09.1861, naaister, overl. na 1927, tr. Amsterdam 12.08.1886 Antonius Jacobus Joannes Andriessen, geb. Amsterdam 17.12.1862, instrumentmaker, overl. na 1927, z.v. Jacobus Joannes Andriessen, kuiper, en Joanna Henriëtta Heuwekemeijer.

Uit het huwelijk Drewes-Lagemann:

7.                   Johanna Elisabeth Drewes, geb. Amsterdam 04.03.1872, overl. Nijmegen 27.09.1953.

8.                   Elisabeth Jacoba Drewes, geb. Amsterdam 27.02.1874, overl. voor 1918, tr. Amsterdam 02.05.1913 Petrus Migchelsen, geb. Amsterdam 25.07.1870, onderwijzer, overl. Amsterdam 26.03.1931, z.v. Barend Migchelsen en Beertjen Willemsen.
     PM tr. 1e tr. Amsterdam 06.10.1898 Maria Antonia Drewes (1874-voor1913), d.v. Jan Hendrik Drewes en Maria Antonia Barendina Staller; tr. 3e Amsterdam 24.10.1918 Margaretha Bordewijk, geb. Amsterdam 22.09.1881, overl. Amsterdam 08.03.1955, d.v. Johannes Bordewijk, meubelmaker, en Tiberta Diederika van der Huur.

9.                   Agatha Alida Drewes, geb. Amsterdam 03.06.1876, overl. Renkum 14.11.1943|d|.

 

Noten: |a| moeder Rijnhart (overl.akte Rotterdam 1906 fol.c044); |b| ook overl.akte Maasland 1906 no.18; |c| moeder Maria Pieternella Antoinette (overl.akte Utrecht 1932 no.1442); |d| ook overl.akte Nijmegen 1943 no.1118.

 

[10] Jacobus Bernardus Staller, geb. Utrecht 17.07.1813, hoedenmaker (1838), pettenmaker (1863,1864), petkleppenmaker (1871,1877), overl. Amsterdam 22.05.1894, tr. Amsterdam 12.12.1838

[11] Maria Antonia Okkeloen, geb. Utrecht 28.05.1814, overl. na 1871.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Bernardina Henrietta Staller, geb. Amsterdam 22.12.1839, overl. voor 1872, tr. Amsterdam 27.05.1863 Barend Jan Lenderink, geb. Amsterdam 05.02.1839, timmerman (1863,1871), overl. voor 1881, z.v. Jan Lenderink, timmerman, en Hendrina Philips.
     BJL tr. 2e Amsterdam 05.06.1872 Christina Magdalena Meijer, geb. Amsterdam 31.03|05.1849, dienstbaar (1872), d.v. Nicolaas Hinrich Meijer en Maria Magdalena Christina Heis.
     CMM tr. 2e Amsterdam 24.03.1881 Rijndert van Zuijlen, geb. Amsterdam 09.01.1839, herenknecht (1869), bediende (1881), z.v. Pieter van Zuijlen, timmerman, en Iebeltje Stientjes Blaauw.
     RvZ tr. 1e Amsterdam 24.03.1869 Jansje Trompeter, geb. Amsterdam ca. 1836/1837, dienstbaar (1869), overl. Amsterdam 23.06.1880, d.v. Dirk Trompeter en Jansie van der Velden, werkster.

2.                   Anna Constantia Staller, geb. Amsterdam 14.10.1842, dienstbaar (1864), tr. 1e Amsterdam 02.11.1864 Johannes Omselen, geb. Amsterdam 20.11.1840, letterzetter, overl. voor 1890, z.v. Johannes Omselen, timmermansknecht, en Ariaantje Swagerman; tr. 2e Amsterdam 02.04.1890 Frederik Uivel, geb. Amsterdam 25.01.1844, smid, z.v. Eilerd Engelbert Uivel en Johanna Haaze.
     FU tr. 1e Amsterdam 11.06.1879 Hendrica Fredrica van Ophoven, geb. Amsterdam 12.02.1837, werkster, overl. voor 1890, d.v. Gerrit Willem van Ophoven, kleermaker, en Geertruij Magdalena van den Bosch.
     HFvO tr. 1e Amsterdam 19.08.1863 Johannes Petrus Timmers, geb. Amsterdam 06.05.1835, slepersknecht, overl. voor 1879, z.v. Petrus Joannes Timmers, scheepstimmerman, en Catharina Elisabeth Sterk.

3.                   Maria Antonia Barendina Staller, geb. Amsterdam 19.04.1846; volgt [5].

4.                   Frederik Ecco Staller, geb. Amsterdam 31.08.1850, petkleppenmaker (1877), koopman (1920), fabrikanbt (1926), tr. Amsterdam 31.05.1877 Johanna Geertrui Spieker, geb. Amsterdam 12.08.1854, d.v. Gerrit Spieker, meubelmaker, en Johanna Christina Frederika Hommelsberg.

5.                   Kingske Johanna Staller, geb. Amsterdam 28.02.1853, tr. Amsterdam 27.07.1876 Andreas Carel Fredrik Goos, geb. Amsterdam 17.11.1850, houtdraaier, z.v. Andreas Goos, bakker, en Carolina Frederika van Norden.

6.                   Clara Barendina Staller, geb. Amsterdam 14.07.1856, tr. 1e Amsterdam 03.05.1877 Hendrik van Cittert, geb. Amsterdam 08.10.1855, brocheerder, overl. Amsterdam 19.02.1888, z.v. Machiel Benjamin van Cittert, bediende, en Henrietta Magdalena Kwant; tr. 2e Amsterdam 07.12.1899 Joseph Kesseler, geb. Amsterdam 27.03.1845, laarzenmaker (1869), makelaar (1899), z.v. Lodewijk Kesseler en Paulina Catharina Coppens.
     JK tr. 1e Amsterdam 15.04.1869 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 26.05.1898, ingeschr. Amsterdam 05.08.1898) Maria Johanna Henriette Rondaij, geb. Stad 20.11.1847, overl. Utrecht 08.07.1929, d.v. Jean Michel Rondaij, strohoedenmaker, en Henrietta Gezina Johanna van Oort, naaister (1869).

7.                   Henri Constant Bernardus Staller, geb. Amsterdam 11.02.1859, koopman, overl. Amsterdam 06.09.1893, tr. Amsterdam 17.07.1884 Anna Christiana Götte, geb. Amsterdam 17.04.1854, overl. na 1893, d.v. Franz Adolph Götte, winkelier, en Marie Louise Ditmer.
     ACG tr. 1e Amsterdam 06.11.1879 Johan Frederik Goos, geb. Amsterdam 31.05.1853, conducteur, overl. voor 1884, z.v. Andreas Goos, bakker, en Caroline Fredrika van Norden.

 

[12] Antonius Theodorus Kilsdonk, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 28.09.1798, timmerman, overl. Nieuwer-Amstel 16.05.1848; tr. 1e Amsterdam 30.04.1823|a| Maria Elisabeth Spitman, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 06.04.1801, naaister (1823), overl. Nieuwer-Amstel 27.10.1838, d.v. Lambertus Spitman, dienstbode (1823), en Bernardina Veneman; tr. 2e Nieuwer-Amstel 02.02.1839

[13] Johanna Boot, geb. Baarn ca. 1807/1810, overl. Nieuwer-Amstel 19.07.1856.

Uit het huwelijk Kilsdonk-Spitman:

1.                   Franciscus Lambertus Antonius Kilsdonk, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1824, overl. Nieuwer-Amstel 08.06.1838.

2.                   Lambertus Hermanus Kilsdonk, geb. Nieuwer-Amstel xx.01.1826, overl. Nieuwer-Amstel 14.06.1826.

3.                   Petrus Lambertus Kilsdonk, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1830, overl. Nieuwer-Amstel 12.01.1833.

4.                   Johannes Matheus Kilsdonk, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1832, overl. Nieuwer-Amstel 23.07.1858.

Uit het huwelijk Kilsdonk-Boot:

5.                   Maria Elisabeth Kilsdonk, geb. Nieuwer-Amstel 22.07.1841, overl. na 1888, tr. 1e Nieuwer-Amstel 25.03.1868 Jacob Kleijn, geb. Amsterdam ca. 1841, glasblazer, overl. Nieuwer-Amstel 04.07.1875, z.v. Jacobus Kleijn en Henrica Vodde; tr. 2e Amsterdam 14.11.1877 Wilhelmus de Laat, geb. Schijndel 14.02.1850, metselaar, overl. Nieuwer-Amstel 31.01.1888, z.v. Johannes de Laat en Josina Verhoeven.

6.                   Gerardus Willebrordus Joannes Kilsdonk, geb. Nieuwer-Amstel 27.02.1843; volgt [6].

7.                   Theodorus Antonius Kilsdonk, geb. Nieuwer-Amstel xx.08.1845, overl. Nieuwer-Amstel 05.09.1845.

8.                   Franciscus Wilhelmus Kilsdonk, geb. Nieuwer-Amstel xx.08.1845, overl. Nieuwer-Amstel 20.09.1845.

9.                   Antonius Theodorus Kilsdonk, geb. ca. 1847, schilder (1897).

 

Noten: |a| bruidegom in akte Kilsdonck, tekent met Kilsdonk (huw.akte Amsterdam 1823 reg.2 fol.118).

 

[14] 

[15] Naatje Kortbek, geb. Utrecht 22.03.1805, werkster (1853), ged. Utrecht 24.03.1805, werkster (1871), overl. Amsterdam 14.12.1889|b|; tr. Amsterdam 14.12.1853|c| Joannes Petrus Frerig, geb. Recklinghausen|d| 28.09.1794, wijnkopersknecht (1829), tapper (1851), likeurstoker (1853), zeeman (1862), opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam 18.11.1862, overl. aldaar 21.11.1862, z.v. Conradus Frerig en Anna Maria Börmans.

     JPF tr. 1e Amsterdam 23.07.1829 Barendina Offermans, ged. Rheden 21.10.1792, tapster (1829), overl. voor 1853, d.v. Nol Offermans, kunstkoper, en Hendrika Gerritsen.

Kind van Naatje Kortbeek (erkend door de moeder Amsterdam 18.11.1853):

1.                   Johanna Kortbeek, geb. Utrecht 08.01.1848|a|; volgt [7].

 

Noten: |a| aangifte door Mechteld van der Slot, oud 25 jaar, vroedvrouw, moeder Kortbeek (geb.akte Utrecht 1848 no.33 met aantekening 30.11.1853); |b| overledene Kortbek (overl.akte Amsterdam 1889 reg.9 fol.001); |c| bruid Kortbek (huw.akte Amsterdam 1853 reg.11 fol.13); |d| destijds in Pruissen, nu Region Ruhrgebiet, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[16] Barend Frederik Drewes, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.03.1794, kleermaker (1820,1847,1866), overl. voor 1881, z.v. Fredrik Drewes en Barendina van Singeling (zie Bijlage A); tr. Amsterdam 10.05.1820

[17] Maria Elisabeth van Keller, geb. Amsterdam 10.12.1799, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 11.12.1799, overl. tussen 1857 en 1881, d.v. Abraham van Keller (ca.1755-), diamantslijper, en Johanna Argeloo.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Johannes Drewes, geb. Amsterdam 10.01.1823; volgt [8].

2.                   Barendina Johanna Drewes, geb. Amsterdam 10.10. 1832, dienstbode (1857), overl. voor 1860, tr. Amsterdam 19.08.1857 Petrus Andreas Ashouwer, geb. Amsterdam 26.01.1829, kastenmaker, overl. Utrecht 26.01.1876, z.v. Ambrosius Laurentius Ashouwer en Geertruida Tax.
     PAA tr. 2e Voorschoten 23.11.1860 Jansje Leliveld, geb. Amsterdam 23.08.1831 (akte), overl. Utrecht 31.07.1911, begr. Utrecht (1e Alg. Bpl.) 104.08.1911, d.v. Cornelis Leliveld (1799-1868) en Elisabeth Kose (1796-tussen1836en1868).

 

[18] Jan Reichart,  geb. Sloten ca. 1786, werkman, overl. voor 1843, z.v. Johan George Reichart en Metje Bosgraaf, schoonmaakster (1813); tr. Amsterdam 31.10.1813|c|

[19] Anna Maria Sophia Lisabet Hunnekemeijer, ged. Amsterdam (Westerkerk) 01.05.1791, werkster (1843,1854), overl. voor 1863, d.v. Jan Hendrik Hunkemeijer en Anna Maria Elsebijn Hufmeijer.

Uit dit huwelijk (moeder ook Anna Mari|b|a Sophia Elisabeth, ook Hunkemeijer):

1.                   Metje Reichart, geb. Amsterdam 22.04.1816, naaister, tr. 1e Amsterdam 15.11.1843 Jan van der Giesen, geb. Moerkapelle ca. 1807, schippersknecht, overl. voor 1877, z.v. Cornelis van der Giesen en Dirkje Gijzenberg; tr. 2e Amsterdam 26.09.1877 Ludwig Carl Hartmann, geb. Wolfhagen|a| ca. 1807, metselaar, z.v. Ludwig Harmann en Maria Elisabeth Kann.
     LCH tr. 1e Amsterdam 18.04.1838 Gerritje Balk, geb. Amsterdam 17.12.1804, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25.12.1804, uitdraagster, overl. voor 1877, d.v. Gerret Balk en Catharina Maria Wetters.

2.                   Dirk Nicolaas Reichart, geb. Amsterdam 02.12.1817, zeeman, tr. Den Helder 14.05.1847 Maria Naastepat, geb. Medemblik 21.06.1824, d.v. Pieter Naastepat, sjouwerman (1825), werkman (1847), en Geertje Hulst.

3.                   Jan Hendrik Reichart, geb. Amsterdam 22.06.1823, magazijnknecht (1878), geweermaker (1879,1881), bediende (1887), geweermaker (1888), overl. na 1884, tr. Amsterdam 03.05.1854 Anna Maria Roeljé, geb. Amsterdam xx.09.1828, dienstbode (1854), overl. na 1884, d.v. Joannes Roeljé, kastenmaker, en Maria Wilmina de Medius.

4.                   Anna Maria Reichart, geb. Amsterdam 02.06.1824; volgt [9].

5.                   Jan Anthonij Reichart, geb. Amsterdam 27.12.1825, sjouwerman, tr. Amsterdam 22.07.1863 Everdina Gijsberta Kooijman, geb. Amsterdam 05.07.1839, overl. Warnsveld 20.09.1911, d.v. Jacob Kooijman en Anna Christina Helena Thesing, mangelhoudster (1863).

 

Noten: |a| destijds in Keurhessen, nu Landkreis Kassel, Bundesland Hessen; |b| vader Johannes Hendk Hunkeemijjer, moeder Anna Maria Elsebijn; |c| bruid Hunnekemeijer.

 

[20] Fredrik Jacob Staller, geb. Kleve|a| ca. 1771, huisbediende (1813), overl. voor 1838, tr.

[21] Clara Berdina Kroock, geb. Utrecht ca. 1773, overl. [Amsterdam] na 1838.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Bernardus Staller, geb. Utrecht 17.07.1813; volgt [10].

 

Noten: |a| nu Kreis Wesel, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[22] Bernardus Ockeloen, ged. Utrecht 26.10.1781, letterzetter (1814), overl. Utrecht 28.04.1833, z.v. Abraham Ockeloen en Neeltje van Maastricht; otr. Utrecht 06.12.1807, tr. Utrecht 25.12.1807

[23] Anna Vleesch, geb. IJsselstein 09.08.1780, wasvrouw (1837), mutsenmaakster (1838,1845), overl. [Amsterdam] tussen 1851 en 1861.

Uit dit huwelijk (vader ook Okloen):

1.                   Abraham Bernardus Ockeloen, geb. Utrecht 15.05.1808, ged. Utrecht 15.05.1808, plaatdrukker (1838), overl. Utrecht 06.07.1861, tr. Utrecht 17.03.1830 Mechteld Vernee, ook Mechtelina, ged. Utrecht 20.04.1806, overl. Utrecht 08.02.1857, d.v. Abraham Vermee en Hendrika Ockeloen

2.                   Anna Margareta Ockeloen, geb. Utrecht 27.04.1811, ged. Utrecht 12.05.1811, dienstbaar (1837), tr. Utrecht 17.05.1837 Johannes van Essenberg, geb. Utrecht 17.01.1812, timmerman, z.v. Johannes van Essenberg, timmerman, en Clasina Robbertsen.

3.                   Maria Antonia Okloen, geb. Utrecht 28.05.1814|a|; volgt [11].

4.                   Cornelia Martina Okloen, geb. Utrecht 29.12.1816, overl. Utrecht 03.02.1817.

5.                   Constantia Martina Okloen, geb. Utrecht 24.05.1818, naaister, overl. Utrecht 31.01.1908, tr. Utrecht 16.07.1845 George Jorg, geb. Utrecht 20.03.1823, kleermaker, overl. Utrecht 08.04.1871, z.v. Christiaan Jorg, kleermaker, en Johanna van der Vlis.

6.                   Neeltje Ockeloen, geb. Utrecht 02.04.1821, tr. Utrecht 17.06.1846 Johannes Engelbertus van Eldik, geb. Utrecht 06.01.1822, kleermaker, z.v. Johannes van Eldik, banketbakker, en Catharinba Vernooijs.

7.                   Johanna Ockeloen, geb. Utrecht 21.08.1825, overl. Utrecht 15.09.1825.

 

Noten: |a| vader in akte Bernardus Okkloen, tekent met Okloen, get. Abraham Okkloen/Okloen, boekdrukker, oud 56 jaar {opa} (geb.akte Utrecht 1814 no.386);

 

[24] Franciscus Kilsdonk, ged. (Kerk De Pool (rk) 25.08.1766, overl. voor 1834, z.v. Pieter Kilsdonk en Maria Hokkemeijer; otr. Amsterdam 26.06.1789

[25] Anna Schreuder, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 20.05.1761, schoonmaakster (1824), overl. Nieuwer-Amstel 12.04.1834, d.v. Jan Schreuder en Johanna Wilmina Kips.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Kilsdonk, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 23.05.1790.

2.                   Joannes Zwibertus Kilsdonk, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 18.01.1792, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof)  08.04.1795.

3.                   Maria Christina Kilsdonk, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 05.01.1794.

4.                   Anna Maria Kilsdonk, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 24.12.1794, wasvrouw, overl. Nieuwer-Amstel 14.01.1836, tr. Johannes Pieper, overl. voor 1836.

5.                   Antonius Theodorus Kilsdonk, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 28.09.1798|a|; volgt [12].

 

Noten: |a| vader Kilsdonck.

 

[26] Cornelis Boot, ged. Amsterdam (Kerk Brouwersgracht (oud-katholiek) 09.03.1773|e|, secretaris te Hilversum (1821), adjunct-ijker (1824,1839), overl. Weesp 31.07.1849, z.v. Bastiaan Boot en Johanna van den Heining; otr. 1e Amsterdam 17.07.1795 Anna Steffelaar, geb. Amsterdam ca. 1762, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 08.11.1800, d.v. Cornelis Steffelaar en NN; tr. 3e Laren (NH) 29.10.1824 Maria Elizabeth van Vierhout, ged. Utrecht (rk) 21.09.1784|f|, dienstbaar (1824), overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 13.02.1864|g|, d.v. Everardus van Vierhouten en Catharina Brouwer; otr. 2e Amsterdam 14.05.1802

[27] Alida Brinkman, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 23.10.1778|d|, overl. Leiden 28.03.1813, d.v. Hendrik Brinkman en Johanna van Ree.

     AS otr. 1e Amsterdam 13.05.1785|a| Jacobus Bouwinkelman, ged. Amsterdam (Kerk in de Vinkenstraat (oud-katholiek)) 19.02.1748, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 01.02.1792|b|, z.v. Marten Bouwinkelman en Gijsbertha Helmstee.

– Er is een Johanna Steffelaar, ged. Amsterdam (Kerk Brouwersgracht (oud-katholiek) 14.02.1762, d.v. Kornelis Steffelaar en Catharina van Houtum.

     MEvV tr. 1e voor 1815 Hendrik Johannes van Oostveen, overl. voor 1824.

Uit het huwelijk Boot-Steffelaar:

1.                   Maria Boot, ged. Amsterdam (Kerk Brouwersgracht (oud-katholiek)) 17.06.1797, overl. voor 1857, tr. Utrecht 05.10.1842 Gerrit Ouwejan, geb. Utrecht 19.01.1816, overl. Utrecht 12.06.1861, z.v. Adriaan Ouwejan en Johanna van den Akker.
     GO tr. 2e Utrecht 20.05.1857 Everarda Geertruida de Vaal, geb. Amersfoort 13.04.1826, overl. Utrecht 21.10.1876, d.v. Otto de Vaal en Johanna van Koot.

2.                   Cornelius Boot, ged. Amsterdam (Kerk Brouwersgracht (oud-katholiek)) 07.01.1800, tingieter, tr. Amsterdam 06.06.1821 Johanna Maria Bruijns, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 20.03.1795, dienstbaar (1821), d.v. Meijndert Bruijns, metselaar, en Eva Troesienner.

Uit het huwelijk Boot-Brinkman:

3.                   Henricus Sebastianus Boot, ged. Amsterdam (Kerk Brouwersgracht (oud-katholiek)) 29.08.1803, schoolmeester (1839), overl. Ouder-Amstel 05.04.1873.

4.                   Joannes Boot, ook Johannes, ged. Amersfoort (oud-katholiek) 01.10.1804, kleermaker, overl. Haarlem 05.02.1834|c|,  tr. Haarlem 28.04.1830 Catharina Elisabeth Mokkard, geb. Haarlem ca. 1805/1806, naaister, overl. Haarlem 12.12.1872, d.v. Jan Mokkard en Catharina Houtappel.
     CEM tr. 2e Haarlem 27.05.1835 Cornelis van Rooden, geb. Haarlem ca. 1806, scheepstimmerman, overl. Haarlem 31.08.1899, z.v. Maarten van Rooden en Neeltje Schreur.

5.                   Johanna Boot, geb. Baarn ca. 1810/1807; volgt [13].

 

Noten: |a| bruidegom Bouwinkel; |b| overledene Bouwwinkelman; |c| e.v. Mokcaarts (overl.akte Haarlem 1834 fol.15); |d| dopeling Alijda; |e| dopeling Cornelius; |f| vader  Vierhout; |g| overledene van Vierhouten (overl.akte ’s-Gravenhage 1864 no.403).

 

[28]

[29]

 

[30] Dirk Kortbeek, tr.

[31] Hendrika Leemans, ook Driekje.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Kortbeek, ged. Utrecht 28.03.1798, overl. Utrecht 17.10.1854, tr. Utrecht 01.02.1826 Maria Telling, ged. Utrecht 12.04.1797, overl. Utrecht 05.02.1870, d.v. Willem Telling en Maria Koppen.

2.                   Naatje Kortbek, geb. Utrecht 22.03.1805, ged. Utrecht 24.03.1805; volgt [15].

 


Bijlage A

 

[32] Fredrik Drewes, geb. Sonneborn|c| ca. 1751/1752, waagdrager (1820); otr. 2e Amsterdam 27.09.1805|b| Sara Vink, geb. Amsterdam ca. 1754, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 29.12.1807, d.v. N Vink en Jacoba Weeringen; otr. Amsterdam 20.04.1781|a|

[33] Berendina van Singeling, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 19.06.1754|d|, overl. voor 1805, d.v. Jan van Singeling en Anna de Haan.

    SV otr. 1e Amsterdam 23.01.1778 Hendrik Kerstans, geb. Amsterdam ca. 1758, overl. voor 1805, z.v. Coenraad Kerstans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Drewes, ged. Amsterdam (Westerkerk) 03.03.1782|e|.

2.                   Hendrik Drewes, ged. Amsterdam (Westerkerk) 21.09.1783|f|.

3.                   Jan Drewes, ged. Amsterdam (Westerkerk) 20.01.1788|g|.

4.                   Fredrik Drewes, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.05.1792|h|.

5.                   Baarent Fredrik Drewes, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.03.1794|i|; volgt [16].

 

Noten: |a| bruidegom geb. Sonnenberg, bruid tekent met Bardina; |b| bruidegom geb. Zonborn, Graafschap Lippe; |c| nu Ortsteil van Barntrup, Kreis Lippe, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| dopeling Berndina, vader van Singling; |e| moeder Baarendina van Singgeling; |f| moeder Barndina van Singling; |g| moeder Barendina van Singeling; |h|  moeder Baarendina van Singeling; |i| dopeling Baarent Fredrik, moeder Baarendiena van Singeling.

 


terug naar Kwartierstaten Bataviase hoogleraren