Jacobus Franciscus Haccoû (1903-1972)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bataviase hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2024)

 


 

[1] Jacobus Franciscus Haccoû, geb. Amsterdam 27.12.1903, eindexamen handelsschool Eerste Openbare Handelsschool te Amsterdam 1921|a|, kandidaatsexamen 1923|b| en doctoraalexamen handelswetenschappen Amsterdam UvA 1926|c|, promotie Amsterdam UvA 09.07.1940|d|, hoogleraar Amsterdam UvA (1950-1972), directeur Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) (1950-1966), overl. Amersfoort 20.06.1972, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 23.06.1972, tr. Amsterdam 13.06.1940 Elisabeth van der Vliet, Liesje, geb. Amsterdam 17.10.1901, d.v. Frederik van der Vliet (ca.1867-1959) en Cornelia van den Akker.

– Levensbericht: en.wikipedia

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 02.07.1921; |b| De Standaard 23.10.1923; |c| Algemeen Handelsblad 05.06.1926; |d| proefschrift: De termijnhandel in goederen; promotor: Th. Limperg (1879-1961).

 

[2] Andries Johannes Jurriaan Haccoû, geb. Alkmaar 17.04.1869, fabrikant van rubberartikelen, overl. Amsterdam xx.02.1934|a|, tr. Amsterdam 28.08.1902
[3] Jacoba Francina van Beek, geb. Watergraafsmeer 17.10.1877, overl. Amsterdam 27.03.1936, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 31.03.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Franciscus Haccoû, geb. Amsterdam 27.12.1903; volgt [1].

2.                   Antoinette Obbine Haccoû, geb. Amsterdam 21.03.1907, overl. Amsterdam 27.11.1981, tr. 1e Amsterdam 03.01.1929 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 07.12.1933, Amsterdam 02.01.1934) Dirk van de Belt, geb. Amsterdam 19.08.1896, handelsbediende (1929,1935), overl. Amsterdam 11.04.1953, z.v. Dirk van de Belt, behanger en stoffeerder, en Johann Jacoba Prange; tr. 2e Amsterdam 14.02.1935 Jan Willem Albert Beusekamp, geb. Amsterdam 04.11.1896, commies ter gemeentesecretarie (1935), referendaris, overl. Amsterdam 09.06.1975, z.v. Gerhardus Marinus Beusekamp en Geertje Engeltjes.
     DvdB tr. 2e Amsterdam 31.07.1935 Maria Anna Christine Schneeberger, geb. Klagenfurt 10.09.1907, d.v. Gottlieb Schneeberger en Aloisia Kopeinig.
     MACS tr. 1e (echtsch. voor 1935) Jakob Egger.
     JWAB tr. 1e Amsterdam 27.04.1922 (echtsch. Amsterdam 01.04.1927) Marianne Abbas, geb. Amsterdam 02.08.1897, referendaris Gem.Secr., overl. Amsterdm 18.04.1969, d.v. Tonnis Abbas en Esther Valk.
     MA tr. 2e Amsterdam 18.04.1952 Roland Leonard Drilsma, geb. Amsterdam 09.11.1903, referendaris ter Gem.Secr., overl. Amsterdam 26.07.1982, z.v. Leonard Adam Drilsma en Sara Maijkels.

3.                   Hermanus Hendrikus Haccoû, geb. Amsterdam 19.07.1913, overl. 14.12.1993, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster).

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 27.02.1934 (A. Haccou).

 

[4] Anthonij Obbe Haccoû, geb. Middelburg 31.07.1832, opzichter, overl. Amsterdam 12.05.1896, tr. Bedum 21.06.1863

[5] Catharina Johanna van Santen, geb. Raalte 27.07.1830, overl. Amsterdam 24.05.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Marinus Anthonij Obbe Haccou, geb. Alkmaar 16.02.1867, overl. Haarlem 22.02.1941, tr. Dordrecht 16.03.1893 Susanna Sara van der Wal, geb. Amsterdam 11.05.1871, overl. Heemstede 07.07.1955, begr. Heemstde (Alg.Bpl.) 11.07.1955, d.v. Pieter Ferdinand van der Wal en Lena Belia van Dijk.

2.                   Andries Johannes Jurriaan Haccoû, geb. Alkmaar 17.04.1869; volgt [2].

3.                   Jurriaan Haccou, geb. Amsterdam 01.04.1873, fabrikant (1902), machinefabrikant (1907), overl. Bussum 06.06.1938, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 09.06.1938, tr. Amsterdam 14.11.1907 Catharina Susanna van Voorst, geb. Amsterdam 10.02.1874, overl. Bussum 23.11.1951|a|, begr. Bussum 27.11.1951, d.v. Frans Thomas van Voorst, houtkoper, en Grietje Kist.

 

Noten: |a| moeder Kis (overl.akte Bussum 1951 no.335).

 

[6] Harmanes Hendriekes van Beek, geb. Nijkerk 10.01.1836, hoofdonderwijzer (1877,1879), onderwijzer (1885), hoofdonderwijzer (1899), overl. Maastricht 03.08.1899|b||c|, tr. Boskoop 11.07.1862

[7] Jacoba Francina Verkade, geb. Boskoop 30.01.1838, overl. Amsterdam 21.12.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Johanna van Beek, geb. Watergraafsmeer ca. 1863/1864, overl. Amersfoort 24.02.1935, tr. Watergraafsmeer 19.11.1885 Franciscus Martinus van Veen, geb. Delft 08.11.1855, ingenieur, overl. Amersfoort 28.11.1942, z.v. Dirk Jacobus van der Meer, openbaar onderwijzer, en Jannetje Krooswijk.

2.                   Christina Arendina van Beek, geb. Watergraafsmeer ca. 1865, overl. Watergraafsmeer 04.02.1879.

3.                   Gijsbertus Bernardus van Beek, geb. Wategraafsmeer ca. 1867, ambtenaar bij het Hollandsche Spoor (1895), ambtenaar (1902), overl. Baarn 27.04.1938, tr. Nieuwer-Amstel 11.07.1895 Alberdiena Krisstiena Eijser, ook Alberdina kriesstiena, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1866, overl. Baarn 24.07.1946, d.v. Johan Christiaan Eijser, vishandelaar, en Joanna Maria van der Zwaan.

4.                   Hendrikus van Beek., geb. Watergraafsmeer ca. 1869, juwelier, tr. Watergraafsmeer 15.04.1897 Anne Sophie de Greeuw, geb. Amsterdam 08.03.1878, overl. Amstelveen 12.10.1969, d.v. Jacobus de Greeuw en Louisa Cornelia Hoon.

5.                   Cornelia van Beek, geb. Watergraafsmeer ca. 1871, overl. Oegstgeest 07.11.1946, tr. Watergraafsmeer 28.06.1894 Catharinus Bijlsma, geb. Leeuwarden 16.06.1864, administrateur, overl. Haarlem 11.04.1940, z.v. Geert Gooitsen Bijlsma, opticien, en Hinke Scheltus Runia. [Soerabaja 1903]

6.                   Jacobus Frans van Beek, geb. Watergraafsmeer ca. 1876, overl. Watergraafsmeer 30.04.1877.

7.                   Jacoba Francina van Beek, geb. Watergraafsmeer 17.10.1877; volgt [3].

8.                   Christiaan Arent van Beek, geb. Watergraafsmeer ca. 1881, koopman, tr. Amsterdam 29.03.1906 Anne Henriëtte Heijink, geb. Amsterdam 13.10.1877, d.v. Dirk Heijink en Johanna Wilhelmina Oldendorff.

 

Noten: |b| vader Engelbertus (overl.akte Maastricht 1899 no.430); |c| ook overl.akte Watergraafsmeer 1899 no.42.

 

[8] Willem Marinus Haccou, geb. Middelburg ca. 1800, opzichter bij de Waterstaat (1829,1848), oud-opzichter bij de Waterstaat (1850), overl. Oldebroek 11.01.1876, tr. Middelburg 19.11.1829|d|

[9] Margarietha de Boer, ged. Vlissingen 18.06.1809, overl. Dordrecht 19.11.1879|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Middelburg 02.04.1831.

2.                   Anthonij Obbe Haccoû, geb. Middelburg 31.07.1832; volgt [4].

3.                   Maria Jozina Haccoû, geb. Middelburg 19.09.1833, overl. Papendrecht 30.03.1906, tr. Leiderdorp 20.05.1858 Jan Koenraad Roeloffs, geb. Alkemade 01.03.1826, opzichter bij de Waterstaat, overl. Papendrecht 10.02.1902, z.v. Jan Willem Schuilenburg Roelofss en Anna Maria Hazeveld.

4.                   Cornelia Johanna Haccoû, geb. Ellewoutsdijk 19.10.1835.

5.                   Susanna Maria Cornelia Haccoû, geb. Ellewoutsdijk 03.03.1837, overl. Papendrecht 07.04.1929.

6.                   Willem Marinus Haccoû, geb. Ellewoutsdijk 04.04.1838, belastingambtenaar, overl. Rotterdam 26.01.1874, tr. Hellendoorn 04.08.1865 Henriëtta Dorothea van Oort, geb. Oldenzaal 27.06.1845, overl. Rotterdam 15.11.1869|a|, d.v. Gerhard Jacob van Oort, zaakwaarnemer, en Elisabeth Johanna Martina Helderman.

7.                   Isabella Margaretha Haccoû, geb. Ellewoutsdijk 07.10.1839, overl. Leiden 04.04.1930, tr. Alblasserdam 25.11.1868 Gerrit Hoogwinkel, ook Hooghwinkel, geb. Schoonhoven 24.04.1837, overl. Leiden 07.03.1897, z.v. Gerrit Hoogwinkel en Johanna Ceelen.

8.                   Louisa Suzanna Haccoû, geb. Ellewoutsdijk 13.02.1841, overl. Gouda 19.04.1915.

9.                   Johannes Haccoû, geb. Ellewoutsdijk 10.03.1843, overl, Ellewoutsdijk 07.07.1845.

10.               Johannes Haccoû, geb. Ellewoutsdijk 10.11.1845, overl. Modjokerto (Res. Soerabaja) 04.06.1897, tr. Bantam 30.08.1870 Julia Josephine Wilhelmina Brauns.

11.               Catharina Jacoba Haccoû, geb. Ellewoutsdijk 28.07.1847, overl. Amsterdam 20.07.1925|c|, tr. Gouda 27.10.1881 Mattheus Hooghwinkel, geb. Schoonhoven 15.10.1845, overl. Zeist 28.08.19309, z.v. Gerrit Hooghwinkel, zilversmid, en Johanna Ceelen.

12.               Charles Marie Haccoû, geb. Ellewoutsdijk 11.12.1848, overl. Soerabaja 04.02.1928, tr. Soerabaja 22.04.1876 Marieane Bernhardiena Wihelmiena Mergart, ook Mariane Bernhardine Wilhelmina, geb. Kediri 11.12.1854, overl. Soerabaja 31.12.1932.

13.               Cornelis Haccoû, geb. Ellewoutsdijk 09.12.1850, w.s. overl. Malang (Res. Pasoeroean) 11.11.1883.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lekkerkerk 1869 no.81; |b| vader Obering (overl.akte Dordrecht 1879 no.787); |c| overl.akte Arnhem 1925 no.532; |d| bruid geb. Middelburg (huw.akte Middelburg 1829 no.95).

 

[10] Andries Johannes van Santen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 24.06.1791, suikerraffinadeur (1816), commies (1825,1826), commies 1e klasse (1831), ontvanger van ’s Rijksbelastingen (1834,1863), overl. Harderwijk 09.02.1870, tr. Amsterdam 11.12.1816

[11] Maria Meijer, geb. Amsterdam 01.07.1796, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 17.07.1796, overl. Bedum 23.10.1859.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mattheus Diederik van Santen, geb. Amsterdam ca. 1817, rijkscommies, overl. Enschede 21.10.1892, tr. Steenwijk 16.10.1847 Jantjen van Gunst, ook van der Linden van Gunst, geb. Steenwijk ca. 1814, overl. Stad Almelo 11.03.1899, d.v. Albert van der Linden van Gunst, deurwaarder, en Gritje Kuurman.

2.                   Maria van Santen, geb. Amsterdam ca. 1823, overl. na 1894, tr. Delfshaven 18.04.1872 Leendert Ouwendijk, geb. Delfshaven 06.03.1821, overl. Delfshaven 07.09.1874, z.v. Huibregt Ouwendijk en Pieternelletje Spring in ‘t Veld.

3.                   Luscia van Zanten, ook Lucia van Zanten, geb. Borne 31.03.1825, overl. Borne 18.09.1825.

4.                   Lucia van Santen, geb. Borne 05.10.1826, overl. Amsterdam 17.09.1894.

5.                   Catharina Johanna van Santen, geb. Raalte 27.07.1831; volgt [5].

6.                   Johanna Catharina Andriesetta van Santen, geb. Haaksbergen 02.01.1834, overl. Haarlem 18.12.1886, tr. Amsterdam 31.08.1865 Jan ten Hope, geb. Amsterdam 23.04.1817, wagenmaker (1848), rijtuigmaker (1865), z.v. Jan ten Hope en Elisabeth Johanna Meijer.
     JtH tr. 1e Amsterdam 24.08.1848 Alijda Palm, geb. Amsterdam 24.02.1822, overl. voor 1865, d.v. Albert Palm, koopman, en Johanna van Straaten.

7.                   Willem Hendrik Gerrit van Santen, geb. Buurse (Haaksbergen) 19.07.1836, rijksontvanger, overl. Uithuizen 09.05.1889, tr. Steenwijkerwold 22.10.1864 Marrigje ten Berge, geb. Steenwijkerwold 16.04.1832, overl. Middelburg 04.12.1921, d.v. Timen ten Berge, landbouwer, en Jantje de Boer, landbouwster.

8.                   Jurriaan van Santen, geb. Buurse (Haaksbergen) 10.12.1839, overl. Buurse (Haaksbergen) 09.12.1839.

 

[12] Engbert van Beek, geb. Harderwijk 03.12.1796, ged. Harderwijk 11.12.1796, schoenmaker (1818,1828), opziener domeinen (1830,1836), contraschrijver van de vismarkt (1852), overl. Zutphen 19.10.1852, tr. Zutphen 04.11.1818

[13] Hendrica Meijer, geb. Zutphen 27.07.1793, ged. Zutphen 28.07.1793, overl. Ouder-Amstel 19.01.1859.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Arendina van Beek, geb. Zutphen 08.05.1821, overl.l Amsterdam 21.09.1882.

2.                   Johannes Marinus van Beek, geb. Zutphen 02.04.1823, onderwijzer, overl. Ouder-Amstel 09.02.1904, tr. Ouder-Amstel 22.03.1850 Sophia Hermina Johanna Rutgers, geb. Ouder-Amstel ca. 1829, overl. Ouder-Amstel 18.02.1902, d.v. Rutger Rutgers, gemeenteraadslid van Ouder-Amstel (1850), en Jannetje Decker.

3.                   Harmina Ariana van Beek, geb. Zutphen 27.10.1825, tr. Nieuwer-Amstel 14.09.1859 Gijsbertus van Zalm, geb. Amsterdam 21.10.1821, overl. Utrecht 06.01.1880, z.v. Willem van Zalm en Alijda Groen.

4.                   Harmanna Catharina van Beek, geb. Zutphen 30.01.1828.

5.                   Bernardus Engbertus Hendriekus van Beek, geb. Nijkerk 02.03.1830, winkelier, overl. Zutphen 06.12.1854, tr. Zutphen 26.07.1854 Geertruida Wigman, geb. Zutphen 08.10.1831, overl. Zutphen 07.10.1900, d.v. Harmen Jan Wigman, tuinman, en Johanna Willemina Sleijster.
     GW tr. 2e Zutphen 11.07.1860 Hette de Vries, geb. Leeuwarden 15.06.1831, schipper, z.v. Tjeerd Hettes de Vries, schippersknecht (1831), koopman (1860), en Antje Siezes van der Werf.

6.                   Hendrika Maria van Beek, geb. Nijkerk 25.05.1832.

7.                   Harmanes Hendriekes van Beek, geb. Nijkerk 10.01.1836; volgt [6].

 

[14] Cornelis Verkade, geb. Boskoop 10.12.1804, boomkweker (1825,1872), overl. Boskoop 13.05.1890; tr. 2e Boskoop 19.01.1872|b| Marijtje Grootendorst, geb. Boskoop 04.07.1807, overl. Boskoop 08.07.1884, d.v. Willem Grootendorst en Hendrikje de Heer; tr. 1e Boskoop 09.11.1825|b|

[15] Maria Johanna Buchel, geb. Delft 02.04.1806, ged. Delft 04.04.1806, overl. Boskoop 11.12.1867.

Uit dit huwelijk (vader ook Verkaden):

1.                   Arij Abraham Verkade, geb. Boskoop 15.04.1827, overl. Boskoop 24.04.1827.

2.                   Arie Abraham Verkade, geb. Boskoop 14.04.1828, overl. Boskoop 07.01.1894, tr. Boskoop 26.05.1850 Neeltje Moleman, geb. Hillegersberg 31.12.1826, overl. Boskoop 22.03.1886, d.v. Arij Moleman en Trijntje Soek.

3.                   Maria Johanna Verkade, geb. Boskoop 10.06.1831.
= w.s.
Johanna Maria Verkade, geb. ca. 1832, overl. Boskoop 28.03.1838.

4.                   Jacoba Francina Verkade, geb. Boskoop 23.05.1834, overl. Boskoop 03.02.1836.

5.                   Jacoba Francina Verkade, geb. Boskoop 30.01.1838|a|; volgt [7].

6.                   Johanna Maria Verkade, geb. Boskoop 01.12.1841, overl. Boskoop 21.09.1842.

7.                   Cornelia Adriana Verkade, geb. Boskoop 10.11.1844, overl. Boskoop 26.07.1845.

8.                   Maria Cornelia Verkade, geb. Boskoop 04.07.1846, overl. Rotterdam 06.06.1924, tr. Boskoop 29.05.1876 Jacobus François Bernardus Buchel, geb. Sliedrecht 20.04.1847, overl. Rotterdam 25.01.1920, z.v. Jacobus Frans Buchel (1802-) en Anna Maria Barendiena Boechta.

9.                   Johanna Maria Verkaden, ook Verkade, geb. Boskoop 25.06.1850, overl. Rotterdam 29.01.1932.

 

Noten: |a| vader Verkaden (geb.akte Boskoop 1838 no.3); |b| bruidegom mgeb. 10.12.1804 (huw.akte Boskoop 1825 no.19); |c| bruidegom geb. 10.08.1804 (huw.akte Boskoop 1872 no.1).

 

[16] Johannes Haccou, geb. ca. 1770, koopman (1826,1827), overl. Middelburg 11.05.1827|a|, tr.

[17] Cornelia Verberkmoes, geb. Zaamslag ca. 1771, overl. Middelburg 04.08.1846|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louis Gillis Haccou, geb. Middelburg ca. 1792, tekenmeester, overl. Middelburg 23.09.1843, tr. Middelburg 30.11.1826 Helena Jacoba Gernier, geb. Middelburg ca. 1802, overl. Middelburg 31.12.1890, d.v. Marinus Gernier, zeilmaker, en Helena Johanna Wiersma.

2.                   Maria Adriana Haccou, geb. Middelburg 08.12.1793, overl. Middelburg 04.11.1835, tr. Middelburg 18.04.1833 Anthonij Levinus Huender Gillissen, geb. Middelburg 23.09.1790, winkelbediende, overl. Middelburg 26.01.1848, z.v. Jan Pieter Gillissen en Johanna Geertruid Huender.

3.                   Izabella Haccou, geb. Middelburg ca. 1794, overl. Papendrecht 13.06.1880.

4.                   Willem Marinus Haccou, geb. Middelburg ca. 1800; volgt [8].

5.                   Cornelia Johanna Haccou, geb. ca. 1807, overl. Middelburg 15.01.1841.

6.                   Johanna Cornelia Haccou, geb. Middelburg 17.05.1807, overl. Middelburg 02.05.1890, tr. Middelburg 11.05.1838 Kornelis van der Beek, ook Cornelis, geb. Middelburg 27.02.1808, koperslager, overl. Middelburg 05.11.1850, z.v. Dirk van der Beek, koperslager, en Elisabet Cars.

7.                   Catharina Haccou, geb. ca. 1811, overl. Middelburg 09.02.1833.

8.                   Carel Haccou, ook Karel, geb. Middelburg 05.10.1812, stuurman bij de koopvaardijvaart (1846), zeeman (1862), overl. Rotterdam 30.08.1862, tr. Rotterdam 18.11.1846 Josina Rijnnoij, geb. Rotterdam 06.03.1820|c|, overl. Poortugaal 31.12.1910|d|, d.v. Anna Rinnoij.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Middelburg 1827 no.202); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Middelburg 1846 no.307); |c| aangifte door Anna Margaretha van Koukerken, oud 51 jaar, stadsvroedvrouw (geb.akte Rotterdam 1820 fol.a100v); |d| ook overl.akte Rotterdam 1910 fol.s003.

 

[18] Obbe de Boer, geb. Zandeweer, overleden of afwezig (1829,1830)|a|, ‘op zee overleden’ voor 1848|b|; otr. 1e Vlissingen 26.11.1796|c| Maria Gowee, geb,. Middelburg, overl. voor 1806; otr. 2e Vlissingen 04.10.1806|d|

[19] Maria Josina Woutersen, ged. Vlissingen 23.07.1773, overl. Dordrecht 13.02.1848, d.v. Wout Woutersen en Maria Josina Fruijt van Hertog; tr. 1e Jaques François Plouviee, overl. voor 1806.

Uit dit huwelijk:

1.                   Susanna Maria de Boer, ged. Vlissingen 11.03.1807, winkelierster (1869), overl. Dordrecht 13.05.1875, tr. Middelburg 21.01.1830 Kornelis Serle, ook Cornelis Serlé, geb. Westkapelle ca. 1806/1807, zeeman, overl. Dordrecht 09.05.1869, z.v. Schaik Serle (-1811) en Kornelia Kornaaij (-1810), ook Cornai.

2.                   Margarieta de Boer, ged. Vlissingen 18.06.1809; volgt [9].

 

Noten: |a| ‘welke onder solemnele eede op heden in mijne handen afgelegd heeft verklaard de plaats van afsterven of laatste woonplaats van haar vader niet te kennen of te weten’ (verklaring van dochter Margarietha in huw.ak

te Middelburg 1829 no.95 & verklaring van dochter Susanna Maria in huw.akte Middelburg 1830 no.6); |b| overl.akte Dordrecht 1848 no.145; |d| bruidegom geb, ‘in het Groningerland’, wedr Jeanne Marie Gowien.

 

[20] Mattheus Diederik van Santen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 30.10.1745|c|, overl. Amsterdam 16.11.1827, z.v. Baltus van Santen en Catharina Wijbeek; otr. Amsterdam 02.09.1768|a|, tr. Amsterdam (‘Walekerk’) 12.09.1768

[21] Lucia Ruvekamp, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 08.02.1750, overl. Amsterdam 02.10.1826, d.v. Hendrik Ruvekamp en Treijntie Spithoff.

Uit dit huwelijk (vader ook Matheus, ook Diedrik, moeder ook Lucija):

1.                   Jan van Santen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 14.09.1769.

2.                   Maria Adriana van Santen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 26.04.1771, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Lutherse Kerkhof) 10.08.1778.

3.                   Catharina Johanna van Santen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 24.08.1772.

4.                   Johannes Hendrik van Santen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 22.10.1776, w.s. begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 28.12.1796.

5.                   Gerrit van Santen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 04.12.1780, otr. Amsterdam 04.12.1807 Johanna Nissen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 02.03.1790, d.v. Henning Nissen en Catharina Elisabeth Pleen.

6.                   Lucia van Santen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 31.10.1782, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhoif) 12.12.1782.

7.                   Maria Catharina van Santen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 02.11.1783.

8.                   Dirk van Santen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 19.10.1785.

9.                   Lucia van Santen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 24.05.1788, begr. Amsterdam (Oude Zijds Kapel) 13.12.1792.

10.               Andries Johannes van Santen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 24.06.1791|b|; volgt [10].

 

Noten: |a| twee inschrijvingen(?), bruidegom Mattheus Diedewrik/Matthewus Diederik, bruid Lucya Reuvekamp, tekent met Lusya Revekamp; |b| vader Mattheus Diedrik, moeder Lucia Reuvekamp; |c| dopeling Mattheus Diederick.

 

[22] Jurrian Meijer, geb. Amsterdam xx.05.1752, makelaar, overl. Amsterdam 19.07.1809, otr. Amsterdam 30.04.1779

[23] Geertruij Elink, geb. Emmelenkamp|a| xx.04.1752, overl. Amsterdam 17.09.1825, d.v. Joost Elink en Hendriks Stroeve.

– Er is een Jurriaan, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 21.05.1752, z.v. Jan Meijer en Maria Lens.

Uit dit huwelijk (vier kinderen in 1809):

1.                   Johannes Andries Meijer, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 24.10.1779.

2.                   Hendrina Meijer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 22.01.1782.

3.                   Hendrica Meijer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 27.09.1783, tr. Amsterdam 26.06.1824 Jan Cornelis Jonker, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 26.01.1776, winkelier, overl. voor 1834, z.v. Dirk Jonker en Dina Elisabeth Welgevaaren.
     JCJ otr. 1e Amsterdam 21.06.1799 Hendrina Catharina van Wijk, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 21.02.1772, overl. voor 1824, d.v. David van Wijk en Maria Catharina Margaretha Lion.

4.                   Maria Meijer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 05.11.1785.

5.                   Johannes Meijer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 01.03.1789.

6.                   Joost Meijer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 29.12.1790, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 02.04.1791.

7.                   Geertruijd Meijer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 04.03.1792.

8.                   Jurrian Meijer, geb. Amsterdam 11.03.1794, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 30.03.1794, uitlandig in 1825, w.s. overl. Soerabaja 10.10.1837.

9.                   Maria Meijer, geb. Amsterdam 01.07.1796, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 17.07.1796; volgt [11].

 

Noten: |a| nu Emlichheim, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[24] Aart van Beek, geb. Harderwijk/Hierden ca. 1761, zeepziedersgezel (1818), zeepziedersknecht (1829), poelier (1837), overl. Zutphen 24.04.1837|e|; otr. 1e Harderwijk 13.04.1794 (att. naar Hierden), otr. Hierden 04.05.1794 (op att. van Bloemendaal en Harderwijk)|c|, tr. Harderwijk 04.05.1794 Cornelia Wielen, begr. Harderwijk 05.03.1795|b|; otr. Harderwijk 06.09.1795, tr. Harderwijk 27.09.1795|a|

[25] Christina Harmsen, geb. Zutphen ca. 1771, overl. Zutphen 19.04.1852|d|.
– Er is een Aalt, ged. Hierden 13.09.1761, z.v. Elbert Aaltsen en Willempien Lubberts.

– Er is een Kristina, ged. Zutphen 21.06.1772, d.v. Engbert Harmsen en Dirkjen Hunne.

Uit het huwelijk van Beek-Wielen:

1.                   Cornelius van Beek, geb. Harderwijk 21.02.1795, ged. Harderwijk 15.03.1795.

Uit het huwelijk van Beek-Harmsen:

2.                   Engbert van Beek, geb. Harderwijk 03.12.1796, ged. Harderwijk 11.12.1796; volgt [12].

3.                   Arie Barend van Beek, geb. Harderwijk 07.02.1799, ged. Harderwijk 10.02.1799.

4.                   Baarend Derk van Beek, geb. Zutphen 17.12.1801, ged. Zutphen 20.12.1801.

5.                   Harmina Ariana van Beek, geb. Zutphen 22.09.1803, ged. Zutphen 05.10.1803.

6.                   Maria Hendrika van Beek, geb. Zutphen 11.10.1808, ged. Zutphen 16.10.1808.

7.                   Derkjen van Beek, geb. Zutphen 27.09.1810, ged. Zutphen 05.10.1810, tr. Zutphen 17.06.1829 Egbert Jan Jansen, geb. Zutphen 04.04.1804, ged. Zutphen 11.04.1804, tuinman, z.v. gerrity Jan Jansen, tapper, en Hendrica Schutte.

8.                  

 

Noten: |a| bruidegom Aert, bruid Harmzen (Trouwboek Harderwijk 1700-1798, Publicatie VVG 246); |b| Cornelia Wijlen, vrouw van Aart van Brek (Begraafboek Harderwijk 1789-1804, Publicatie VVG 343); |c| bruidegom j.m. van Bloemendaal (Trouwboek Hierden 1741-1810, Publicatie VVG 324); |d| ‘verdere opgaven onbekend’ (overl.akte Zutphen 1852 no.119); |e| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Zutphen 1837 no.178).

 

[26] Johannes Meijer, ged. Zutphen 07.02.1754, kleermaker (1812,1818,1842), overl. Zutphen 13.02.1842, z.v. Jan Meijer em Harmina Scheffers; otr. Zutphen 18.04.1779|a|, tr. Zutphen (Grote Kerk) 05.05.1779

[27] Anna Maria Roedolf, geb. Namen ca. 1757, overl. Zutphen 18.08.1842|c|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Rodolf):

1.                   Jan Meijer, ged. Zutphen 04.01.1781.

2.                   Jan Christiaan Meijer, ged. Zutphen 10.03.1782, kleermaker, overl. Zutphen 21.01.1813, tr. Zutphen 22.07.1812 Antonia Maria Hoetink, geb. Zutphen 30.04.1789, ged. Zutphen 03.05.1789, overl. Zutphen 15.02.1831, d.v. Rickelt Teunissen Hoetink en Judtih Egbertz.
     AMH tr. 2e Zutphen 15.06.1814 Gerrit Jan Nijland, ged. Voorst 15.01.1792, schoenmaker, overl. Zutphen 30.11.1829, z.v. Jan Nijland en Jenneken Gartsen.

3.                   Harmanus Meijer, ged. Zutphen 08.02.1785.

4.                   Harmanus Meijer, ged. Zutphen 07.03.1786.

5.                   Johanna Mechelina Meijer, ook Johanna Meggelina, ged. Zutphen 25.03.1787, overl. Zutphen 07.05.1844, tr. Zutphen (huw.comm.) 28.04.1810|b| Gerrit Jan Smeenk, geb. Almen 08.10.1772, ged. Almen 25.10.1772, overl. Zutphen 04.10.1841, z.v. Derk Jan Smeenk en Catharina Reuterink.

6.                   Jenneken Meijer, geb. Zutphen 28.09.1790, ged. Zutphen 29.09.1790, dienstmeid (1812), overl. Zutphen 19.06.1840, tr. Zutphen 06.01.1812 Hendrik Jan Smeenk, geb. Zutphen 28.08.1792, ged. Zutphen 29.08.1792, verversgezel (1812), verwer (1834), overl. Zutphen 30.04.1834, z.v. Jan Smeenk en Berendjen Temmink.

7.                   Hendrica Meijer, geb. Zutphen 27.07.1793, ged. Zutphen 28.07.1793; volgt [13].

8.                   Harmina Meijer, geb. Zutphen 15.05.1797, ged. Zutphen 17.05.1797, overl. Zutphen 29.04.1883.

 

Noten: |a| bruid Rudolf; |b| get. Johannes Meijer en Anna Maria Roedolf; |c| ‘verdere opgaven onbekend’ (overl.akte Zutphen 1842 no.235).

 

[28] Arij Verkade, geb. ca. 1770, boomkweker (1825), overl. Boskoop 23.12.1833|a|, tr.

[29] Johanna Boer, geb. Boskoop 20.03.1768, overl. Boskoop 28.09.1842|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Verkade, geb. Boskoop 10.12.1804; volgt [14].

 

Noten: |a| overledene Verkaden, geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Boskoop 1833 no.50); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Boskoop 1842 no.66).

 

[30] Abraham Buchel, geb. Nameur|a| xx.08.1756, kleermaker, overl. Delft 29.12.1822|c|, z.v. Jacob Buchel, wachtmeester, en Johanna Dulon; tr. 1e (echtsch. Delft 22.03.1790|d|) Geertruij Tiebout, aang.lidmaat Delft xx.04.1779, overl. [’s-Gravenhage] na 1822; otr. 2e Delft 17.01.1801|b|, tr. Rotterdam (stadstrouw) 01.01.1801

[31] Maria Berkhout, geb. Moerkapelle ca. 1767, overl. Delft 25.11.1823, d.v. IJzak Berkhout, bouwman, en Adriana van den Bos.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Jacobus François/Frans Buchel, geb. Delft 19.03.1802, ged. Delft 23.03.1802, korporaal in ‘s Rijks dienst (1825), tr. 1e Schiedam 13.04.1843 Anna Maria Barendienna Boechta, geb. Andijk 27.05.1813, overl. tussen 1847 en 1856, d.v. Willem Andries Boechta en Jouke Thomas; tr. 2e Vianen 05.12.1856 Johanna Maria Moleman, geb. Berkel 06.02.1829, d.v. Arie Moleman en Trijntje Soek.
Uit het huwelijk Buchel-Boechta: Jacobus François Bernardus Buchel (1847-1920), tr. Boskoop 29.05.1876 Maria Cornelia Verkade (1846-1924), d.v. Cornelis Verkade en Maria Johanna Buchel.

3.                   Adriana Maria Buchel, geb. Delft 15.03.1805, ged. Delft 19.03.1805.

–              arm kind, begr. Delft (Oude Kerk) 22.03.1805.

4.                   Maria Johanna Buchel, geb. Delft 02.04.1806, ged. Delft 04.04.1806; volgt [15].

5.                  

 

Noten: |a| w.s. Namur, Région wallonne; |b| bruidegom ‘wedr’; |c| ‘gesepareerd echtgenoot’ van GT; |d| ‘Men laat een ygelijk bij deeze weeten’ dat AB en GT ‘bij onderling verdrag en goedvinden van de Heeren van de Weth der Stad Delft, regtelijk in huishouding van tafel, bed en bijwooning zijn gescheijden’ (DTB scheidingen Delft).

 


terug naar Kwartierstaten Bataviase hoogleraren