Wilhelm Michel Erich Noach (1917-1985)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bataviase hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2024)

 


 

[1] Wilhelm Michel Erich Noach, geb. Leiden 09.05.1917, eindexamen hbs B Gem. HBS te Leiden 1934|a|, kandidaatsexamen 1938|b| en doctoraalexamen Indisch recht Leiden 1941|c|, promotie Leiden 19.05.1948|d|, hoogleraar Djakarta, lector Utrecht (1965)-, hoogleraar Utrecht (1980-1983), overl. Utrecht 06.08.1985, begr..
 
Noten: |a| Algemeen Handelsblad 04.07.1934; |b| Algemeen Handelsblad 04.05.1938; |c| Algemeen Handelsblad 03.07.1941; |d| proefschrift: De bijzondere rechtspleging. Straf- en tuchtrechtelijk optreden tegen onvaderlandslievend gedrag uit de bezettingsjaren; promotor: J.M. van Bemmelen (1898-1982).

 

[2] Bernard Machiel Noach, geb. Deventer 17.12.1881, leraar M.O. (1914), leraar aan een hogere burgerschool (1917,1921), oud-leraar Nederlands aan de Gem. HBS (thans Rembrandt-Scholengemeenschap) en aan het Instituut Wullings te Voorschoten (1977), RON, overl. 18.11.1977, begr. Katwijk aan den Rijn (Joodse Bpl.), tr. Breslau 07.04.1914|a|
[3] Kšthe Riesenfeld, geb. Myslowitz 07.08.1884, correspondente (1914), overl. Leiden 16.02.1961, begr. Katwijk aan den Rijn (Joodse Bpl.) 19.02.1961. 

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelm Michel Erich Noach, geb. Leiden 09.05.1917; volgt [1].

2.                   Erik Louis Noach, geb. Leiden 21.11.1921, promotie Leiden xx.10.1953|b|, overl. 10.11.2008, crem. Velsen (Westerveld) tr. Leiden 29.12.1959 Mathilde Louise Josephine de Clerck, geb. Bloemendaal 28.04.1925, overl. Leiderdorp 22.02.2016, crem. Velsen (Westerveld), d.v. Jos R. de Clerck en Julia Hoedemaekers.

 

Noten: |a| extract ingeschreven als huw.akte Leiden 21.10.1914 no.346; |b| proefschrift: Onderzoek naar de beïnvloeding van de schildklier door steroïde oestrogene stoffen.

 

[4] Machiel Noach, geb. Goor 16.12.1848, koopman, overl. Deventer 31.10.1918, tr. Deventer 06.08.1874

[5] Betje Luteraan, geb. Zwolle 11.07.1848, overl. Apeldoorn 19.03.1930|a||b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Noach, geb. Deventer 27.02.1876.

2.                   Anna Machiel Noach, geb. Deventer 02.10.1877, onderwijzeres, overl. Deventer 01.04.1925.

3.                   Salomon Machiel Noach, geb. Deventer 31.12.1879, leraar aan een HBS, overl. Heerenveen 03.12.1944, tr. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 08.08.1912 Jacoba Johanna Waage, geb. Haarlem 17.06.1883, muziekonderwijzeres, overl. Haarlem 12.07.1960, d.v. Jan Waage, onderwijzer, en Margaretha Martha van Engen..

4.                   Bernard Machiel Noach, geb. Deventer 17.12.1881; volgt [2].

5.                   Mina Noach, geb. Deventer 03.05.1884.

6.                   Joseph Machiel Noach, geb. Deventer 14.03.1886, onderwijzer, overl. Ashkalon (IsraŽl) 13.04.1961, tr. Steenwijk 23.07.1913 Sientje Zilverberg, ook Zippora, geb. Steenwijk 20.02.1883, overl. Afridar-Ashkelon (IsraŽl) 1960|c|, d.v. Mozes Zilverberg (1843-1919) en Jette Hoofien (1844-1930).

7.                   Simon Machiel Noach, geb. Deventer 27.12.1887, onderwijzer, overl. Mauthausen 03.10.1941|d|, tr. 1e Deventer 27.12.1917 Johanna Christina Wagner, geb. Deventer ca. 1893, onderwijzeres, overl. Hengelo (O) 04.02.1926, d.v. Johann Balthas Wagner en Wilmiena Johanna Visser; tr. 2e Leiden 12.10.1927 Willy Neeltje van der Weel, geb. Middelburg 25.03.1899, d.v. Pieter Marinus van der Weel, werkman, en Maria Anthonetta Cornelia Jansen.

8.                   Hendrika Noach, geb. Deventer 10.06.1890, onderwijzeres, tr. Deventer 06.11.1919 Nicolaas Bruinsma, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 17.01.1888, bouwkundig opzichter, z.v. Anne Geerts Bruinsma, logementhouder (1888), cafťhouder (1919), en Joukje Houwink.

9.                   Carolina Noach, geb. Deventer ca. 1893, tr. Deventer 11.02.1914 Siegfried Zilberberg, geb. Steenwijk 08.07.1888, landbouwer, z.v. Mozes Zilverberg en Jette Hoofien.

 

Noten: |a| aangifte door een gestichtsbeambte, geen instelling vermeld (overl.akte Apeldoorn 1930 no.181); |b| ook overl.akte Deventer 1930 no.104; |c| Nieuw IsraŽlietisch Weekblad 22.09.1960; |d| overl.akte Hengelo (O) 19.04.1950 no.152.

 

[6] Wilhelm Riesenfeld, koopman, overl. voor 1914, tr.

[7] Emilie Beuthner, overl. voor 1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kšthe Riesenfeld, geb. Myslowitz|a| 07.08.1884; volgt [3].

 

Noten: |a| nu Mysłowice, woiwodschap SileziŽ, Polen.

 

[8] Salomon Noach, geb. Goor 28.09.1812, haarknipper (1845,1852), koopman (1855), haarknipper (1857,1859), barbier (1862), koopman (1864,1874), koopman (1885,1891), overl. Deventer 19.03.1894, tr. Goor 31.07.1845

[9] Antje Mogendorff, geb. Groenlo 11.08.1824, dienstmeid (1845), overl. Deventer 28.11.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Noach, geb. Goor 28.06.1846, paraplumaker (1869), koopman (1885,1891), overl. Zutphen 10.09.1891, tr. Zutphen 08.12.1869 Mientje Dormits, geb. Zutphen 15.02.1845, overl. Zutphen 01.11.1895, d.v. Mozes Meijer Dormits, koopman, en Betjen Aron.
Uit dit huwelijk: Machiel Simon Noach, geb. Zutphen 26.10.1885, overl. Sobibor 23.07.1943.

2.                   Machiel Noach, geb. Goor 16.12.1848; volgt [4].

3.                    Elisabeth Noach, geb. Goor 16.01.1851, dienstbode (1885), overl. Meppel 14.05.1931, tr. 1e Zutphen 26.08.1885 Jacob Koffij, geb. Zutphen 13.12.1840, koopman, overl. Zutphen 16.05.1900, z.v. Benjamin Koffij, koopman, en Sara Poel; tr. 2e Meppel 23.01.1904 Aron van Gelder, ook Ašron, geb. Borne 16.02.1849, koopman, overl. Zwolle 17.10.1935|e|, z.v. Benjamin van Gelder, koopman, en Sara van Gelder.
†††† AvG tr. 1e Meppel 09.06.1877 Roosje Sax, geb. Meppel 08.08.1845, koopvrouw, overl. Meppel 19.04.1903, d.v. Eleazer Meijer Sax, koopman, en Vogeltje Meijer Lezer.
†††† RS tr. 1e Meppel 13.07.1870 Abraham Kan, geb. Hoogeveen 21.05.1844, koopman, overl. Meppel 16.07.1872, z.v. Salomon Kan, koopman, en Fronika Muller, koopvrouw.

4.                   Abraham Noach, geb. Goor 15.12.1852, koopman, overl. Zutphen 25.02.1923, tr. Deventer 04.10.1877 Sophia Berg, geb. Holten ca. 1853, overl. Apeldoorn 27.08.1932|d|, d.v. Jacob Berg, slager, en Dina Alleman.

5.                   IsraŽl Noach, geb. Goor 25.02.1855, koopman, overl. Deventer 05.08.1917, tr. 1e Groenlo 29.06.1881 Ester Mogendorff, geb. Groenlo 15.04.1857, overl. Deventer 14.11.1888, d.v. Jesaia Mogendorff, winkelier, en Gezina Maria Koopmans; tr. 2e Zutphen 15.05.1889 Marianne van Gelder, geb. Zutphen 01.01.1858, dienstbode (1889), overl. Sobibor 14.05.1943|b|, d.v. Carel van Gelder, slager, en Geertrui Schaap.

6.                   Amsel Noach, geb. Goor 08.07.1857, koopman, overl. Deventer 03.08.1915, tr. Deventer 28.02.1884 Esther Weinberg, geb. Deventer 17.06.1864, overl. Zutphen 17.04.1937, d.v. Izaak Weinberg, koopman, en Jette Levenstein.

7.                   Rosetta Noach, geb. Goor 04.08.1859, tr. Deventer 21.11.1878 Jozef Beem, geb. Geldermalsen 17.12.1855, slager, z.v. Simon David Beem, koopman, en Johanna van Leeuwen.

8.                   Leentje Noach, geb. Deventer 09.02.1862, overl. Auschwitz 08.04.1944|a|, tr. Deventer 28.02.1878 Mozes Samuel, geb. Rijssen 18.08.1854, koopman (1878), veehandelaar (1897), overl. Deventer 20.03.1897, z.v. Aron Samuel, koopman, en Rebekka de Lange.

9.                   Mozes Noach, geb. Deventer 11.07.1864, koopman, overl. Eindhoven 04.10.1938, tr. 1e Deventer 21.03.1889 Mietje Goudsmit, geb. Zutphen 23.11.1862, overl. Deventer 20.03.1890, d.v. Calmer Goudsmit, koopman (1862), en Hendrijette Bos, koopvrouw (1889); tr. 2e Goor 29.10.1890 Roosjen Mogendorff, geb. Goor 20.09.1867, overl. Deventer 12.10.1926, d.v. Abraham Mogendorff, koopman, en Henrietta Polak.

10.               Mina Noach, geb. Deventer 10.08.1867, overl. Oldenzaal 21.06.1919, tr. Deventer 25.06.1902 Louis Bos, geb. Ambt Almelo 30.12.1873, koopman, overl. Oldenzaal 28.03.1924|c|, z.v. Joseph Bos, koopman, en Sophia Goldsmid.
†††† LB tr. 2e Oldenzaal 15.04.1920 Rebecca Aap, geb. Amsterdam 06.08.1891, overl. na 1936, d.v. Hartog Aap, koopman, en Clara Schellevisch.
†††† RA tr. 1e Amsterdam 17.02.1915 Mozes Grushaber, geb. Amsterdam 19.12.1886, broodbakker, overl. Amsterdam 26.12.1917, z.v. Izaak Grushaber en Zibja vanCamerik.

11.               Maurits Noach, geb. Deventer 23.03.1870, overl. Deventer 31.12.1871.

 

Noten: |a| overl.akte Deventer 05.01.1952 no.8; |b| overl.akte Deventer 30.12.1949 no.650; |c| overledene geb. Stad Almelo (overl.akte Oldenzaal 1924 no.20); |d| ook overl.akte Zutphen 1932 no.222; |e| ook overl.akte Meppel 1935 no.100.

 

[10] Ė

[11] Anna Kok, geb. Groenlo 13.03.1819, overl. Zwolle 27.06.1865; tr. Zwolle 31.05.1860 Berend Luteraan, geb. Zwolle 11.06.1819|e|, koopman, overl. Zwolle 07.07.1897, z.v. Joseph David Luteraan, koopman, en Bet Jacob Alleman.

Kinderen van Anna (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Betje Kok, later Luteraan, geb. Zwolle 11.07.1848|a|; volgt [5].

2.                   Saartje Kok, later Luteraan, geb. Zwolle 04.05.1851|b|.

3.                   Martijn Kok, later Luteraan, geb. Zwolle 21.04.1854|c|, koopman, tr. 1e Meppel 18.01.1896 Betje Mesritz, geb. Meppel ca. 1849, overl. voor 1921, d.v. Izaak Elias Mesritz, koopman, en Aaltje Mozes van der Velde; tr. 2e Amsterdam 02.03.1921 Grietje Zwaneweber, geb. Beverwijk 30.10.1864, overl. Auschwitz 12.10.1942, d.v. Jozef Zwaneweber en Roosje de Vries.

†††† BM tr. 1e Meppel 23.09.1882 Elias de Zoete, geb. Amersfoort 21.02.1852, koopman, overl. voor 1896, z.v. Hartog de Zoete, pettenmaker, en Aaltje van Tijn.
†††† GZ tr. 1e Amsterdam 15.05.1889 Salomon Hont, geb. Amsterdam 14.02.1851, sjouwerman, overl. voor 1921, z.v. Coenraad Emanuel Hont en Hester Abraham Stodel.

4.                   Hendrika Kok, later Luteraan, geb. Zwolle 09.05.1857|d|, koopvrouw, overl. Sobibor 16.04.1943, tr. Zwolle 02.09.1897 Jacob Polak, geb. Deventer 16.11.1861, koopman, overl. Zwolle 17.06.1927, z.v. Moses Polak, koopman, en Annegien Louteran, koopvrouw.

Uit dit huwelijk:

5.                   Mina Luteraan, geb. Zwolle 20.06.1860, overl. Amsterdam 16.08.1935, begr. Diemen 18.08.1935, tr. Amsterdam 11.09.1889 Mozes Muijs, geb. Amsterdam 26.08.1865, diamantsnijder, z.v. Samson Simon Muijs, diamantsnijder, en Jane Swalp.

 

Noten: |a| aangifte door Simon Salomon van Raalte, oud 35 jaar, vroedmeester, moeder Naaltje Kok (geb.akte Zwolle 1848 no.285); |b| aangifte door Betje Oppenheimer, oud 25 jaar, vroedvrouw, moeder Naaltje Kok (geb.akte Zwolle 1851 no.249); |c| aangifte door Betje Oppenheimer, oud 28 jaar, vroedvrouw, moeder Naatje Kok (geb.akte Zwolle 1854 no.198); |d| aangifte door Betje Oppenheimer, oud 31 jaar, vroedvrouw, moeder Naatje Kok (geb.akte Zwolle 1857 no.223); |e| vader Lutraan (geb.akte Zwolle 1819 fol.55v).

 

[12] Riesenfeld

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelm Riesenfeld; volgt [6].

 

[14] Beuthner

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Emilie Beuthner; volgt [7].

 

[16] Simon Noach, geb. Oostinkhauzen|b| ca. 1778/1779/1780/1781/1782, pakkedrager (1812), koopman (1817), pakkedrager (1820), inlands kramer (1822), marskramer (1824,1829), inlands kramer (1832), koopman (1835), overl. Goor 19.04.1838|a|, tr.

[17] Betje Oppenheimer, ook Bet/Betjen/Bette/ Elisabeth/Elizabeth, geb. Goor ca. 1790/1791/1792, pakkedraagster (1820), overl. Goor 09.09.1853, d.v. Israel Oppenheimer en Aaltjen Andries Muller.

Uit dit huwelijk:

1.                   Salomon Noach, geb. Goor 28.09.1812; volgt [8].

2.                   Elisabeth Noach, geb. Goor ca. 1815, tr. Hengelo (Gld) 06.07.1835 Jacob Philip, geb. Hengelo ca. 1811, koopman, z.v. Sander Philip, koopman, en Helena Samuels.

3.                   Abraham Noach, geb. Goor 17.10.1817, marskramer, overl.. Goor 17.03.1843.

4.                   Moses Noach, geb. Goor 30.01.1820, marskramer, overl. Goor 07.10.1860, z.v. Simon Noach en Bette Oppenheimer. tr. Markelo 21.12.1846 Carolina Mogendorff (1827-1880), d.v. Machiel Isaac Mogendorff en Roosje Leendert.
Uit dit huwelijk: Roosje Noach (1848-), tr. Zutphen 17.01.1883 Amsel Noach 1824-), jongere broeder van Moses.

5.                   Andries Noach, geb. Goor 11.06.1822, koopman, overl. Deventer 15.02.1884, tr. Deventer 23.02.1871 Roosjen van Gelderen, geb. Hattem 14.03.1820, overl. Deventer 09.05.1899, d.v. EmanuŽl van Gelderen, vleeshouwer, en Sippora Ašrons.

6.                   Amsel Noach, geb. Goor 22.10.1824, koopman, tr. 1e Hengelo (Gld) 27.07.1869 Elisabeth Windmuller, geb. Hengelo (Gld) 24.05.1850, overl. Deventer 18.03.1876, d.v. Liefman Windmuller, koopman (1850), winkelier (1869), en Elisabeth Oppenheimer; tr. 2e Zutphen 17.01.1883 Roosje Noach, geb. Goor 04.08.1848, d.v. Moses Noach (1820-1860) en Carolina Mogendorff.

7.                   Aron Noach, geb. Goor 20.05.1829, overl. Deventer 11.11.1896.

8.                   Isaak Noach, geb. Goor 25.06.1832, koopman, overl. Deventer 08.11.1882, tr. Hengelo (Gld) 22.03.1869 Marlina Windmuller, geb. Vorden 27.11.1841, overl. Amsterdam 20.12.1932,d.v. Liefman Windmuller, inlandse kramer en winkelier, en Bertha Beer.
†††† MW tr. 1e Deventer 20.03.1884 Hartog Lindeman, geb. Rijssen 23.03.1861, koopman, overl. Amsterdam 13.05.1938, z.v. Izaak Joseph Lindeman, koopman, en Carolina Lievendag.

 

Noten: |a| overledene Michiel Simon Noach, oud 58 jaar, Ďzijnde de namen der ouders en de plaats waar dezelve gewoond hebben en overleden zijn onbekendí (overl.akte Goor 1838 no.35); |b| destijds in Koningrijk Pruissen, nu Oestinghausen, Gemeinde Lippetal, Kreis Soest, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[18] Machiel Isaac Mogendorff, geb. Mogendorff|b| 04.09.1764, kramer (1819,1822), koopman (1824,1829), overl. Groenlo 01.10.1843|a|, tr.

[19] Roosje Leendert, geb. Amsterdam 10.04.1786, koopvrouw (1824,1845), overl. Groenlo 02.12.1879|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hartog Mogendorff, geb. Hekrot|c| ca. 1811, overl. Eibergen 17.11.1879.

2.                   Marcus Mogendorp, geb. Groenlo 31.12.1819.

3.                   Jesaia Mogendorff, geb. Groenlo 06.02.1822, koopman, overl. Groenlo 30.05.1897, tr. Diepenheim 01.02.1847 Gezina Maria Koopmans, geb. Diepenheim 29.11.1827, overl. Groenlo 30.09.1909, d.v. Bernard Koopmans, repareerder in uurwerken (1827), uurwerkmaker (1847), en Susanna Magenes.

4.                   Antje Mogendorff, geb. Groenlo 11.08.1824; volgt [9].

5.                   Carolina Mogendorff, geb. Groenlo 21.03.1827, overl. groenlo 08.10.1880, tr. Markelo 21.12.1846 Moses Noach (1820-1860), z.v. Simon Noach en Bette Oppenheimer.

6.                   levenloze dochter, Groenlo 21.12.1829.

7.                   Leentje Mogendorff, geb. Groenlo 27.01.1833, overl. Arnhem 22.11.1904, tr. Nijmegen 27.01.1859 Nathan Cohen, geb. Gorredijk (Opsterland) 11.07.1834, overl. Arnhem 19.06.1906, z.v. Juda Aron Cohen, koopman, en Henrietta Nathans Magnus.

8.                   Naatje Mogendorff, geb. Groenlo 19.05.1836, koopvrouw, overl. Groenlo 17.06.1867.

 

Noten: |a| Ďzoon van wijlen verdere renseignementen onbekend, als zijnde de aangevers geen bloed- of aanverwanten van den overledeneí (overl.akte Groenlo 1843 no.52); |b| destijds bij Koblenz in het Koningrijk Nassau, nu Mogendorf, Westerwaldkreis, Bundesland Rheinland-Pfalz; |c| destijds in Pruissen, nu ?; |d| Ďzijnde de namen harer ouders, beiden overleden, aan getuigen onbekendí (overl.akte Groenlo 1879 no.58).

 

[20] Ė

[21] Ė

 

[22] Emanuel Kok, geb. Groenlo ca. 1786, koopman (1819), overl. Groenlo 01.10.1820|j|, z.v. Levij Mendels Kok en Sara Jacobs; tr. Groenlo 06.09.1815

[23] Billa Simons, geb. Rheinberg|a| ca. 1791/1792, overl. Groenlo 04.02.1851|d|, d.v. Simon Jacobs en Leijda Meijer; tr. 2e Groenlo 05.01.1824 Salomon BaŽr, geb. Weyerbusch|b| ca. 1789/1790, koopman, overl. Groenlo 29.05.1849|c|, z.v. BaŽr Abraham en Kehte Heijmans.

Uit het huwelijk Kok-Simons (moeder ook Sebilla/Sibilla)):

1.                   Wilhelmina Kok, geb. Groenlo 26.01.1817, tr. Amsterdam 24.09.1845 Hartog Marcus Branders, geb. Middelburg 23.07. 1815|h|, diamantslijper, z.v. Eliazer Hartog Branders, theologand (1815), onderwijzer (1845), en Sara Enoch.

2.                   Anna Kok, geb. Groenlo 13.03.1819; volgt [11].

3.                   Naatjen Kok, geb. Groenlo 25.05.1821, tr. Groenlo 20.11.1850 Philip Maas, geb. Eibergen 11.08.1824, koopman,overl. groenlo 02.10.1903, z.v. Jacob Abraham Maas, koopman, en Hendrina Nathan Frank.

Uit het huwelijk BaŽr-Simons (moeder ook Sibilla):

4.                   Caatjen BaŽr, geb. Groenlo 06.10.1824.

5.                   Paulina BaŽr, ook Pauline, geb. Groenlo 03.05.1827, overl. Winterswijk 30.03.1903|i|, tr. 1e N Heijman; tr. 2e Levie Goldenberg.

6.                   Siemon BaŽr, geb. Groenlo 15.12.1829, koopman, overl. Winterswijk 20.05.1918|f|, tr. Winterswijk 02.09.1857 Henriette Friedland, geb. Borken|e| ca. 1827/1828, overl. Winterswijk 22.11.1915|g|, d.v. Wolf Elcan Friedland, koopman, en Marianne Joseph, koopvrouw.

 

Noten: |a| Kreis Wesel, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| nu Landkreis Altenkirchen, Bundesland Rehinland-Pfalz; |c| vader v/d overledene Abraham BaŽr (overl.akte Groenlo 1849 no.32); |d| overledene geb. Alpen [ook nu Kreis Wesel] (overl.akte Groenlo 1851 no.6); |e| Region WestmŁnsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |f| wedr Henriette Wolfs (overl.akte Winterswijk 1918 no.81); |g| overledene Wolf (overl.akte Winterswijk 1915 no.182); |h| vader Brandeis (geb.akte Middelburg 1815 fol.101); |i| Ďzijnde de voornamen der overleden echtgenooten den aangevers onbekendí (overl.akte Winterswijk 1903 no.71); |j| vader Levij Hertz Kok (overl.akte Groenlo 1820 no.30).

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Bataviase hoogleraren