Julius Martin Johannes Schepper (1887-1967)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bataviase hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2024)

 


 

[1] Julius Martin Johannes Schepper, geb. Amsterdam 03.06.1887, eindexamen gymnasium A ’s-Gravenhage 1909|a|, kandidaatsexamen 1910|b en doctoraalexamen rechten Leiden 1914|c|,| promotie Leiden 02.05.1917|d|, hoogleraar Rechtshogeschool te Batavia (1925-1942), RNL 1939, overl. ’s-Gravenhage 31.03.1967, crem. 04.04.1967, tr. 1e Oegstgeest 13.09.1917 Anna van der Veen, Annie, geb. Langweer (Doniawerstal) 21.09.1889, overl. Kamp Sint Vincentius te Batavia 25.09.1945|e|, begr. Nederlands Ereveld Menteng Pulo, d.v. Jan van der Veen (1858-), predikant, en Elizabeth Remina van Willigen (1864-); tr. 2e ’s-Gravenhage 1955 Maria Johanna Carp, geb. Rotterdam 05.08.1905, overl. ’s-Gravenhage 30.06.1968, crem. ’s-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) 03.07.1968, d.v. Ludwich Carp, wijnhandelaar, en Agatha Maria Lucardie.

 

Noten: |a| Haagsche courant 30.06.1909; |b| De nieuwe courant 20.06.1910; |c| Haagsche courant 14.05.1914; |d| proefschrift: Nieuw-Kantiaansche rechtsbeschouwing; promotor: W. van der Vlugt (1853-1928); |e| overl. Vrouwenkamp Tjideng te Batavia (De nieuwe Nederlander 19.10.1945).

 

[2] Johannes Edward Schepper, geb. Amsterdam 01.07.1845, kruidenier (1882), overl. Amsterdam 06.12.1905, tr. Amsterdam 30.11.1882
[3] Julie Helena Eijl, geb. Ruhrort 15.10.1858, overl. Amsterdam 07.10.1933|a||b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Edward Schepper, geb. Amsterdam 10.03.1884, koopman, overl. Apeldoorn 29.08.1966, tr. 1e NN, overl. Voor 1927; tr. 2e  Rüdesheim 09.08.1927|c| Emilie Marie Wolf, geb. Offenthal 08.09.1898.

2.                   Herman Julius Johannes Schepper, geb. Amsterdam 06.10.1885, handelsagent (1913), koopman (1930), overl. Amsterdam 26.01.1969, tr. Amsterdam 03.04.1913 Elisabeth Christine Louise van der Rijst, geb. Amsterdam 29.12.1879, overl. Amsterdam 20.02.1973, d.v. Gerhardus Jacobus van der Rijst en Barendina Thiensma.

3.                   Julius Martin Johannes Schepper, geb. Amsterdam 03.06.1887; volgt [1].

4.                   Elisabeth Helena Mathilda Schepper, geb. Amsterdam 11.01.1889, overl. Bergh 31.05.1961, tr. Leiden 17.03.1924 Cornelis Smits, geb. Utrecht 21.10.1886, kruidenier, overl. na 1961. z.v. Cornelis Laurens Smits en Pieternella Johanna Rijke.

5.                   Albertus Christiaan Johannes Schepper, geb. Amsterdam 22.02.1891, overl. Leersum 21.08.1956, begr. Leersum (Oude Bpl.) 25.08.1956, tr. Leersum 16.07.1942 Cornelia Snoei, geb. Ouderkerk aan den IJssel 29.03.1902, d.v. Jan Snoei, schipper, en Klaasje Wijngaard.

6.                   Helene Julie Schepper, geb. Amsterdam 10.05.1893, diakones, overl. Amsterdam 31.08.1964, begr. Amsterdam (Bpl.Zorgvlied) 03.09.1964.

7.                   Mathilda Mary Schepper, geb. Amsterdam 05.05.1895.

8.                   Maurits Dirk Schepper, geb. Amsterdam 30.08.1898, sterrenkundige (1930), rijksambtenaar (1945), overl. Delft 07.02.1945, tr. Rotterdam 28.08.1930|d| Alberdina van Rouwendal, geb. Rotterdam 24.05.1901, overl. Delft 26.09.1938,  d.v. Harmen van Rouwendal, timmerman, en Gerritje van Essen.

9.                   Christina Anna Catharina Schepper, geb. Amsterdam 18.03.1900.

 

Noten: |a| Helene Julie Eyl (Algemeen Handelsblad 08.10.1933); |b| Huize Petro, Tehuis voor Rust- en Hulpbehoevenden, Jacob Obrechtstraat 2; |c| extract ingeschreven als huw.akte Leiden 26.10.1927 no.507; |d| bruid oud 39 jaar (huw.akte Rotterdam 1930 fol.L136v).

 

[4] Johannes Albertus Christiaan Schepper, geb. Nieuwer-Amstel 29.07.1813, winkelier (1844,1861), faillissement (16.12.1861-18.02.1862), kruidenier (1870), winkelier (1873), kruidenier (1882), overl. Haarlem 25.02.1900; tr. 2e Amsterdam 30.10.1873 Eilke Peters, geb. Emden|a| 14.03.1821, naaister (1853), winkelierster (1873), overl. Amsterdam 08.05.1882, d.v. Harm Peters, doodgraver, en Janna Reemts Ploeger; otr. Amsterdam 12.06.1884, tr. 3e Amsterdam 26.06.1884 Magdalena Petronella Schröder, geb. 12.03.1814, overl. Amsterdam 06.02.1904, d.v. Johan Melchior Schröder, kantoorbediende, en Anna Maria Mulder; tr. 1e Amsterdam 14.08.1844

[5] Matilda Marij Niess, geb. Amsterdam 08.07.1814, overl. Amsterdam 23.09.1870|b|.

     EP tr. 1e Amsterdam 28.12.1853 Gerrit de Graaff, geb. Enkhuizen 30.07.1816, zeeman, overl. voor 1862, z.v. Egbert de Graaff, arbeider, en Jacobje Gerrits; tr. 2e Amsterdam 04.12.1862 Martin Jean Polard, ged. Amsterdam (Franse Kapel) 14.07.1801, schuiermaker, overl. voor 1873, z.v. Martin Jean Polard en Marianne Boers.

     MJP tr. 1e Sophie Sonneville, overl. voor 1862.

     MPS tr. 1e Amsterdam 18.05.1843 Carel Hendrik Scheffer, ged. Amsterdam (Oudezijds Kapel) 28.03.1802, kantoorbediende, overl. voor 1884, z.v. Leonardus Scheffer en Anna Henrietta Ernestina Sittig.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Edward Schepper, geb. Amsterdam 01.07.1845; volgt [2].

2.                   Albertus Christiaan Schepper, geb. Amsterdam 19.07.1847, met het schip Anthonia Petronella naar Batavia 24.03.1864, Oost-Indisch ambtenaar (1870), gep. ass. resident op Java (1905), overl. Rio de Janeiro 24.06.1926, tr. 1e Leiden 03.10.1870 Françoise Serrurier, geb. Dordrecht 11.06.1834, overl. Amsterdam 16.12.1893, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 19.12.1893, d.v. Daniël Serrurier en Anna Françoise van Bemmelen; tr. 2e  ’s-Gravenhage 09.03.1905 Cornelie Vreede, geb. Rotterdam 18.11.1863, overl. ’s-Gravenhage 12.03.1955, begr. Arnhem 16.03.1955, d.v. Jacob Elie Vreede, bierbrouwer, en Cato van Gessel.
     CV tr. 1e Breda 25.02.1892 Willem van Heel, geb. Padang (Sumatra’s Westkust) 21.03.1842, landheer (1892), overl. Arnhem 04.02.1902, z.v. Marin Gerard van Heel en Maria Charlotte Emilie de Vogel.

3.                   Matilda Maria Schepper, geb. Amsterdam 24.01.1852, overl. Amsterdam 18.04.1899, tr. Amsterdam 27.11.1873 Jan Kruijff, geb. Amsterdam 27.07.1847, kantoorbediende, overl. voor 1899, z.v. Jan Kruijff Kantoorboekverkoper, en Roelina Henderika Borchardt.

 

Noten: |a| destijds Pruissen, nu Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| overledene Mathilda Marij (Algemeen Handelsblad 28.09.1870).

 

[6] Johann Hermann Eijl, overl. voor 1882, tr.

[7] Elise Lange-Friss, overl. [Ruhrort] na 1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Julie Helena Eijl, geb. Ruhrort|a| 15.10.1858; volgt [3].

 

Noten: |a| nu ‘ein rechtsrheinischer Stadtteil von Duisburg’, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[8] Johannes Albertus Schepper, geb. Weesp ca. 1787/1788, matroos (1812), ambtenaar bij het wijnkantoor te Amsterdam (1827,1828), overl. voor 1844; tr. 2e Breukelen-Nijenrode 16.06.1827 Sandarina van den Hooff, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 22.05.1785|c|, d.v. Arnoldus van den Hooff en Geertruij Kerkhuijsen; tr. 1e Nieuwer-Amstel 12.07.1812|a|

[9] Catharina Heggers, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 22.12.1780, overl. voor 1827.

     SvdH tr. 1e Amsterdam 06.11.1807 Jan de Bruin, ook Joannes, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 25.02.1787, overl. Breukelen-Nijenrode 03.07.1825, z.v. Dirk de Bruin en Cornelia van Brink.

Uit het huwelijk Schepper-Heggers:

1.                   Johannes Albertus Christiaan Schepper, geb. Nieuwer-Amstel 29.07.1813; volgt [4].

2.                   Anna Catharina Schepper, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1815, tr. Amsterdam 12.10.1837 Johannes Heeger, geb. Amsterdam 14.11.1794, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.11.1794|b|, vleeshouwer (1822,1844), z.v. Johannes Heeger en Eliesabet van Beerendregt.
     JH tr. 1e Amsterdam 06.11.1822 Neeltje Sweerus, geb. Monnickendam ca. 1795, dienstbode (1822), overl. voor 1837, d.v. Gerbrand Sweerus en Willemijntje Gerrits.

Uit het huwelijk Schepper-van den Hooff:

3.                   Sandarina Schepper, geb. Breukelen-Nijenrode 09.05.1828, overl. Breukelen-Nijenrode 13.08.1828.

 

Noten: |a| geen huw.bijln Nieuwer-Amstel 1812 no.25 beschikbaar bij FamilySearch, mei’24; |b| vader Johanes; |c| dopeling Sanderiena.

 

[10] Jacobus Adolph Nies, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 03.07.1768, opper-chirurgijn op het VOC-schip Afrikaan (van 01.10.1792 tot 07.12.1793), terug in Amsterdam 22.10.1794|d|, doopgetuige Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 02.07.1798, na veroordeling als deserteur voor zes jaar gevangen (13.10.1800-13.10.1806), eerst te Bergen op Zoom en vanaf 12.12.1805 in ’s-Hertogenbosch|e|, chirurgijn-majoor bij de marine (1814), chirurgijn (1817), overl. Amsterdam 20.02.1817|g|, tr. voor 1814

[11] Matilda Butcher, geb. Bonkie ca. 1780, wasster (1844), overl. Amsterdam 09.05.1861|a||b|, d.v. Johan Butcher en Sarah Dickens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Matilda Marij Niess, geb. Amsterdam 08.07.1814|f|; volgt [5].

 

Noten: |a| wede J.A. Nies (Algemeen Handelsblad 13.05.1861); |b| wede J.A. Nies, aangifte door Johannes Albertus Christiaan Schepper, behuwdzoon (overl.akte Amsterdam 1861 reg.3 fol.107v); |d| dossier als VOC-opvarende bij Nationaal Archief; |e| soldaat, oud 32 jaar {bij veroordeling}; |f| vader Jacobus Adolf Niess (geb.akte Amsterdam 1814 reg.5 fol.98v); |g| overledene Jacobus Adolphus Nies, ‘verder niets bekend’ (overl.akte Amsterdam 1817 reg.1 fol.133v).

 

[12] Eijl

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Hermann Eijl; volgt [6].

 

[14] Lange-Friss

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Elise Lange-Friss; volgt [7].

 

[16] Lambertus Schepper, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 01.06.1757, overl. voor 1812, z.v. Albertus Schepper en Johanna Leijsman (zie Bijlage A); otr. Amsterdam 13.08.1779

[17] Carolina Schut, geb. Amsterdam ca. 1755, overl. [Sloten] tussen 1817 en 1827.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Schepper, ook Leonardus, geb. Weesp ca. 1784, overl. Nieuwer-Amstel 17.03.1861, tr. voor 1808 Aaltje Voogt, overl. voor 1861.

2.                   Johannes Albertus Schepper, geb. Weesp ca. 1787/1788; volgt [8].

3.                   Willem Schepper, geb. Weesp ca. 1790/1791, chirurgijnsknecht (1817), chirurgijn (1837), baardscheerder (1842), overl. Nieuwer-Amstel 05.07.1842, tr. 1e Amsterdam 09.04.1817 Maria Christina Beijer, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 30.05.1786, naaister, overl. voor 1837, d.v. Christiaan August Beijer en Anna Pieternella Willemsz; tr. 2e Amsterdam 10.05.1837 Adriana Mekking, geb. Amsterdam 01.02.1799, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 20.02.1799, overl. 03.11.1852, d.v. Jan Mekking, commissaris van het ’s-Gravelandsche Veer (1837), en Hendrikje Docters.

 

[18] Jan Heggers, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 02.12.1750, overl. Nieuwer-Amstel 16.04.1805|f|, z.v. Henderick Heggers en Haase van Doorenen; otr. Amsterdam 23.12.1774

[19] Catrina Dene, geb. Amsterdam ca. 1749, overl. tussen 1805 en 1812.

Uit dit huwelijk:

1.                   Haasie Heggers, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 17.04.1775|e|.

2.                   Maria Heggers, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 23.02.1777|c|.

3.                   Aassiena Heggers, geb. Amsterdam (Zuiderkerk) 28.10.1778|d|.

4.                   Catharina Heggers, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 22.12.1780|a|; volgt [9].

5.                   Anna Heggers, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.07.1783|b|.

 

Noten: |a| dopeling Catrienna, moeder Catrienna Denee; |b| moeder Catrienna Deene; |c| moeder Catriene Deene; |d| moeder Catrina Denee; |e| moeder Catriena Deene; |f| e.v. Catharina Deene (annonce collectie CBG)

 

[20] Johannes Nies, Jan, geb. Witshelen|b| ca. 1723, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 01.09.1798, otr. Amsterdam 25.10.1760

[21] Anna Maria Agatz, geb. Frankfurt am Main ca. 1728, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 10.08.1801, d.v. Jan Jacob Agatz.

Uit dit huwelijk (moeder ook Achgats/Agats/Agatz):

–             ongedoopt kind, begr. Amsterdam (Heiligewegs- em Leische kerkhof) 16.08.1761.

1.                   Jan Jacob Nies, ged. Amsterdam (Evangelisch -Luthers) 11.09.1762.

2.                   Theodora Nies, ged. Amsterdam (Evangelisch -Luthers) 02.06.1764.

3.                   Hendrik Nies, ged. Amsterdam (Evangelisch -Luthers) 08.12.1765.

4.                   Jacobus Adolph Nies, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 03.07.1768|a|; volgt [10].

5.                   Anna Maria Nies, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 05.06.1772, dienstbode (1822), overl. voor 1828, otr. Amsterdam 23.04.1790 Hendrik Cornelisz, geb. Amsterdam ca. 1749, overl. voor 1822, z.v. NN en Anna Catharina Elisabet Lobeek.
Uit dit huwelijk: Johannes Jacobus Nies, geb. Amsterdam 27.06.1798, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 02.07.1798|c|.
     HC otr. 1e Amsterdam 01.09.1775 Catharina Margaretha Boele, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 05.09.1756, overl. voor 1790, d.v. Gerrit Boele en Catharina Margreta de Roode.

 

Noten: |a| moeder Achgats; |b| ?; |c| doopgetuige: Jacobus Adolf Nies.

 

[22] Johan Butcher,

[23] Sarah Dickens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Matilda Butcher, geb. Bonkie|a| ca. 1780; volgt [11].

 

Noten: |a| ?, kandidaat: Bonkyll (Castle), Scotland.

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


Bijlage A

 

[32] Albertus Schepper, geb. ca. 1718, overl. voor 1770, otr. Amsterdam 27.08.1745|a|

[33] Johanna Leijsman, geb. ca. 1718, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 12.05.1793.

Uit dit huwelijk (moeder ook Anna, ook Lijsman):

1.                   Johannes Schepper, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 26.06.1746. otr. Amsterdam 06.06.1770|c| Johanna Nuijs, geb. Sloten ca. 1751, d.v. N Nuijs en IJda Koop.

2.                   Albertus Schepper, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 20.10.1748.

3.                   Lammert Schepper, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 01.06.1757|b|; volgt [16].

 

Noten: |a| bruidegom in akte Albartus, tekent met Albertus, get. Coenraad Schepper, broeder, bruid in akte Leijdsman, tekent met Lijsman; |b| vader Schopper; |c| get. Johanna Leijsman, moeder.

 


terug naar Kwartierstaten Bataviase hoogleraren