Paulus Scholten (1875-1946)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bataviase hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2024)

 


 

[1] Paulus Scholten, Paul, geb. Amsterdam 26.08.1875, kandidaatsexamen 1895|a| en doctoraalexamen rechten Amsterdam 1898|b|, promotie Amsterdam UvA 25.05.1899|c|,
lector Amsterdam UvA (1906-1907), hoogleraar Amsterdam UvA (1907-1942 &1945-1945), belast met de voorbereiding van de Rechtshogeschool te Batavia (1923-1924), tijdelijk faculteitsvoorzitter Rechtshogeschool te Batavia (1924), RNL 1924, overl. aan boord van het motorschip Delftdijk 01.05.1946|d|, begr. Canada, tr. Arnhem 23.04.1903 Grietje Fockema, geb. Dokkum 09.06.1876, overl. na 1952, d.v. Ynso Fockema (1841-1884), mr., griffier van het kantongerecht (1876), kantonrechter (1884), en Bottje van der Leij (1846-1924).

– Levensberichten PS: nl.wikipedia * KNAW

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 10.02.1895; |b| Het Vaderland 29.01.1898; |c| proefschrift: Schadevergoeding buiten overeenkomst en onrechtmatige daad; promotor: J.F. Houwing (1857-1921); |d| overl.akte Ermelo (kantoor Nunspeet) 19.07.1946 no.71.

 

[2] Gerbert Scholten, geb. Amsterdam 27.03.1849, makelaar (1871), overl. Amsterdam 28.06.1878, tr. Amsterdam 02.11.1871
[3] Catharina Elizabeth Ledeboer, geb. Amsterdam 26.06.1850, overl. Amsterdam 30.03.1883; tr. 2e Amsterdam 02.02.1882 Joan Reinhard Scholten (1847-1900), oudere broeder van Gerbert.

Uit het huwelijk Gerbert Scholten-Ledeboer:

1.                   Paulus Scholten, geb. Amsterdam 26.08.1875; volgt [1].

2.                   Joan Scholten, geb. Amsterdam 26.08.1877. overl. Hinchley Wood (Surrey, Engeland) 31.10.1952, tr. G. Pugh.

3.                   Maria Elisabeth Scholten, geb. Amsterdam 03.09.1878, overl. Hilversum 03.10.1942, tr. Amsterdam 22.05.1902 Herman Adriaan David van den Wall Bake, geb. Amsterdam 19.11.1871, koopman, overl. Hilversum 07.10.1938, z.v. Rudolf Willem Jan Cornelis van den Wall Bake (1843-1910), directeur van een spoorwegmaatschappij (1902), en Susanna Agneta van Walree (1846-).

Uit het huwelijk Joan Reinhard Scholten-Ledeboer:

4.                   Gerbert Scholten, geb Amsterdam 16.03.1883, mr., overl. ’s-Gravenhage 09.12.1955, crem. 12.12.1955, otr. Amsterdam 02.05.1916 Anna Petronella de Hoop Scheffer, geb. Amsterdam 16.11.1886, overl. na 1952, d.v. Jacob Gijsbert Nicolaas de Hoop Scheffer, Advocaat (1883), directeur van de Nederlandsche Bank (1916), en Sara Cornelia Ledeboer (ca.1854-).

 

[4] Jan Reinhart Scholten, geb. Amsterdam 21.09.1819, assuradeur (1846), makelaar (1871,1873), overl. Amsterdam 16.01.1887|a|, tr. Amsterdam 07.05.1846

[5] Geertruij Rebel, geb. Amsterdam 12.10.1820, overl. Amsterdam 25.05.1873.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joan Reinhard Scholten, geb. Amsterdam 08.03.1847, makelaar, overl. Middachtersteeg (Rheden) 23.11.1900, tr. Amsterdam 02.02.1882 Catharina Elizabeth Ledeboer (1850-1883), d.v. Dammes Paulus Christiaan Ledeboer en Maria Elisabeth Adriani.

2.                   Gerbert Scholten, geb. Amsterdam 27.04.1849; volgt [2].

3.                   Wilhelmine Marie Charlotte Scholten, ook Wilhelmina Maria Charlotte, geb. Amsterdam 18.12.1852, overl. Hilversum 28.12.1925, begr. Hilversum (Alg.Bpl.) 31.12.1925, tr. Amsterdam 23.01.1873 Rudolph Ledeboer (1849-1925), z.v. Dammes Paulus Christiaan Ledeboer en Maria Elizabeth Adriani.

 

Noten: |a| Jan Reinhard (Algemeen Handelsblad 19.01.1887).

 

[6] Dammes Paulus Christiaan Ledeboer, geb. Rotterdam 04.04.1820, commisionair (1845), makelaar (1868,1873), overl. Arnhem 18.10.1891, tr. Rotterdam 24.07.1845

[7] Maria Elisabeth Adriani, geb. Bolsward 19.03.1822, overl. Arnhem 04.05.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambertus Bernardus Ledeboer, geb. Amsterdam 18.06.1846, overl. voor 1900, tr. ’s-Gravenhage 12.11.1868 Maria Elisabeth Gräffé, geb. ’s-Gravenhage 18.02.1846, overl. Amsterdam 29.11.1912|c|, d.v. Jacobus Gräffé, kapper en Cornelia Halfschmidt.

2.                   Rudolph Ledeboer, geb. Amsterdam 27.01.1849, makelaar, overl. Hilversum 03.02.1925, begr. Hilversum (Alg.Bpl.) 06.02.1925, tr. Amsterdam 23.01.1873 Wilhelmine Marie Charlotte Scholten, (1852-1925), d.v. Jan Reinhart Scholten en Geertruij Rebel.

3.                   Catharina Elizabeth Ledeboer, geb. Amsterdam 26.06.1850; volgt [3].

4.                   Adriana Jacoba Ledeboer, geb. Amsterdam 04.12.1852, overl. ’s-Gravenhage 12.12.1940|b|, tr. Arnhem 11.10.1888 Mattheus Willem van Outeren, geb. Amsterdam 07.10.1853, koopman, overl. Hilversum 25.12.1923, z.v. Thomas Johannes van Outeren en Emmerentia Christina Reepmaker.

5.                   Sara Cornelia Ledeboer, geb. Amsterdam 23.04.1854|a|, tr. Arnhem 04.10.1883 Jacob Gijsbert Nicolaas de Hoop Scheffer, geb. Hoorn 01.10.1846, mr., advocaat (1883), directeur van de Nederlandsche Bank (1916), z.v. Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer, predikant, en Anna Petronella Russel Boerlage
Uit dit huwelijk: Anna Petronella de Hoop Scheffer (1886-), d.v. tr. Amsterdam 02.05.1916 Gerbert Scholten (1883-), z.v. Joan Reinhard Scholten en Catharina Elizabethg Ledeboer.

6.                   Bernard Jacob Ledeboer, geb. Amsterdam 11.08.1855, makelaar, overl. Hilversum 03.02.1905, tr. Amsterdam 21.11.1878 Caroline Emilie Wilhelmine Kehrer, geb. Amsterdam 11.12.1855, overl. Hilversum 07.01.1950, d.v. Johann Hermann Wilhelm Kehrer, assuradeur, en Charlotte Susanne Wilhelmine Nijhoff.

7.                   Sara Adriana Ledeboer, geb. Amsterdam 16.07.1857, overl. na 1900, tr. Arnhem 03.11.1887 Albertus Willem de Jonge van der Halen, geb. Zierikzee 17.05.1853, eerste luitenant bij het corps artillerie (1887), overl. na 1900, z.v. Daniel Quirijn de Jonge van der Halen, notaris, en Christina Frederika Tromp.
     AWdJvdH tr. 1e Zutphen 03.10.1878 Elize Anne Eugenie Wilhelmina van Bergen, geb. Zutphen 14.07.1854, overl. voor 1887, d.v. Adriaan van Bergen, rechter in de arrondissementsrechtbank (1854), en Elizane Caroline Wilhelmine van Kretschmar van Wijk en Aalburg.

8.                   Agatha Maria Ledeboer, geb. ca. 1859, overl. Amsterdam 14.04.1873.

9.                   Paulus Ledeboer, geb. Ledeboer 21.07.1860.

10.               Rudolph Benjamin Ledeboer, geb. Amsterdam 26.04.1863, mr., rechter in de Arrondissentrechtbank Rotterdam (1904), advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (1926), overl. ‘s-Gravenhage 23.11.1926, tr. Rotterdam 17.05.1904 Jeanne Josepha Marie Driebeek, geb. Rotterdam 14.08.1873, overl. Voorburg 28.02.1942, d.v. Lodewijk Cornelis Driebeek, advocaat, en Brigitta Paulina Johanna Schuuren.

11.               Johanna Christina Ledeboer, geb. Amsterdam 10.12.1864, overl. Ermelo 05.08.1952, tr. Arnhem 16.02.1887 Albertus Bram Everhardus van Leeuwen, ook Abraham Bram Everardus, geb. Amsterdam 22.07.1862, kandidaat-notaris (1887), overl. Hilversum 26.12.1924, z.v. Hendrik van Leeuwen en Anna Hermina Brondgeest.

 

Noten: |a| Nieuwe Rotterdamsche Courant 25.04.1854 (Dr. P.C. Ledeboer); |b| overl.akte Voorburg 1940 no.387; |c| overl.akte Rheden 1912 no.218.

 

[8] Jan Reinhart Scholten, geb. Hoorn ca. 1777, makelaar (1843,1845), overl. Amsterdam 16.11.1845|b||c|; otr. 1e Amsterdam 29.03.1805 (‘op acte van A. van Panhuis, secrets in Den Haag, ingetekend’), tr. ’s-Gravenhage (‘op vertoon der trouwcedule in dato 21 April 1805’) Anna Sophia Magdalena Voet; tr. 3e Amsterdam 22.06.1837 Geertrui Elisabeth Weijland, geb. Amsterdam 05.06.1795, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 28.06.1795, overl. [Amsterdam] kort voor 28.11.1864, d.v. Bernardus Daniel Weijland en Anna Elisabeth van Homrigh; otr. 2e Amsterdam 31.07.1807|a|, tr. Meurs (‘op vertoon der trouwcedul’ in dato 27 Aug. 1807’)

[9] Wilhelmine Marie Charlotte Scholten, geb. Meurs ca. 1784, overl. (‘aan de gevolgen eener hevige zenuw-zinking ziekte’) Amsterdam 08.09.1821|d|.

     GEW tr. 1e Amsterdam 06.08.1819 Willem Leonard Loofs, geb. Amsterdam 20.03.1796, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 03.04.1796, koopman, overl. Amsterdam 10.04.1824, z.v. Leonard Loofs en Willemina Muijderman.

Uit het huwelijk Jan Reinhart Scholten-Wilhelmine Marie Charlotte Scholten (zeven kinderen in 1821):

1.                   Gesina Wilhelmina Scholten, geb. Amsterdam 01.11.1809, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 08.11.1809|f|.

2.                   Reinhart Lodewijk Scholten, geb. Amsterdam 18.10.1811, makelaar, overl. tussen 1873 en 1919, tr. 1e Amsterdam 26.05.1843 Antonia van de Stadt, geb. Amsterdam ca. 1819, overl. voor 1848, d.v. Claas van de Stadt, koopman, en Hillegonda Ida Holst; tr. 2e Amsterdam 28.12.1848 Johanna Wilhelmina Dieperink, geb. Paramaribo (Kolonie Suriname) 14.05.1818, overl. voor 1858, d.v. Hendrik Haagen Dieperink en Mietje van Sparon; tr. 3e Amsterdam 03.06.1858 Jansje Beckeringh, geb. Amsterdam 16.09.1827, overl. Amsterdam 31.10.1919, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 03.11.1919, d.v. Dirk Jan Beckeringh en Sara Maria Schilt.
     JWD tr. 1e Amsterdam 23.08.1838 Engel van de Stadt, geb. Amsterdam 01.10.1815, overl. voor 1848, z.v. Claas van de Stadt, houtkoper, en Hillegonda Ida Holst.

3.                   Casper Willem Reinhart Scholten, geb. Amsterdam 31.01.1813.

4.                   Auguste Maria Eliza Scholten, ook Auguste Maria Elise, geb. Amsterdam 13.04.1817, overl. Hasselt 28.12.1848.

5.                   Jan Reinhart Scholten, geb. Amsterdam 21.09.1819; volgt [4].

Uit het huwelijk Scholten-Weyland:

6.                   kind Scholten, geb. Amsterdam xx.06.1837, overl. Amsterdam 18.04.1839.

 

Noten: |a| bruidegom ‘gedissolv. man van Anna[]’, ‘in naam van de bruid gecompd Petrus Wilhelmus Scholten alhier, als proc. hebbende gepaste me[…] vr den Nots G.A. Wienhagen, den 21 July 1807 mede [] const van haar vadr J:R: Scholten’; |b| Jan Reinhard (Opregte Haarlemsche Courant 20.11.1845); |c| Johan Reinhard (overl.akte Amsterdam 1845 reg.6 fol.40v); |d| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1821 reg.7.150v); |f| get. Gesina Tjeenk {oma}.

 

[10] Gerbert Rebel, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 28.01.1787, makelaar (1813,1829), buskruitfabrikant (1837), overl. Nieuwendam 05.09.1837|a|, tr. Amsterdam 29.09.1813

[11] Anna Catharina Schirneck, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 07.10.1788, commissionairsche (1851), overl. Amsterdam 16.01.1853.

Uit dit huwelijk (negen kinderen in 1837):

1.                   Anna Maria Catharina Rebel, geb. Amsterdam ca. 1814, overl. Zoutelande 11.11.1842, tr. Amsterdam 28.11.1839 Anne Joannes Molenaar, geb. Loosdrecht ca. 1817, predikant te Zoutelande (1839) en Beest (1844), z.v. Dirk Molenaar, predikant, en Johanna Verschuur.
     AJM tr. 2e Amsterdam 02.05.1844 Wilhelmina Johanna Rebel (ca. 1819-), jongere zuster van Anna Maria Catharina.

2.                   zoon Rebel, geb. Amsterdam 02.12.1815.

3.                   Gerbert Rebel, geb. Amsterdam 18.07.1817, predikant te Almen (1845), overl. Utrecht 03.01.1891, tr. Utrecht 29.05.1845 Maria Johanna van Olst, geb. Utrecht 19.05.1819, overl. Utrecht 22.01.1885, d.v. Jacobus Marinus van Olst en Johanna Arnolda van Scherpenzeel.

4.                   Wilhelmina Johanna Rebel, geb. Amsterdam ca. 1819, overl. Harderwijk 20.11.1863, tr. Amsterdam 02.05.1844 Anne Joannes Molenaar (ca.1817-).
     AJM tr. 1e Amsterdam 28.1.1839 Anna Maria Catharina Rebel (ca. 1814-voor 1844), oudere zuster van Wilhelmina Johanna.

5.                   Geertruij Rebel, geb. Amsterdam 12.10.1820; volgt [5].

6.                   dochter Rebel, geb. Amsterdam 01.03.1822.

7.                   Anna Rebel, geb. Amsterdam ca. 1822/1823, overl. Veenendaal (Utr) 02.02.1856, tr. Amsterdam 12.09.1850|b| Isaac Cornelis de Vijver, geb. Buiksloot 26.07.1824, predikant te Schoonrewoerd (1850), z.v. Isaac de Vijver en Anna Cornelia Erissmann.

8.                   Anna Catharina Rebel, geb. Amsterdam 05.07.1823, overl. Amsterdam 21.05.1852, tr. Amsterdam 12.09.1850|c| Jan Jacob Beckeringh, geb. Amsterdam 25.08.1825, koopman, overl. Amsterdam 07.02.1866, z.v. Dirk Jan Beckering en Sara Maria Schilt.
     JJB tr. 2e Doesburg 16.07.1858 Petronella Henriette van ’t Haaff, geb. Doesburg 05.12. 1833, d.v. Steven van ’t Haaff , koopman, en Petronella Hermsen.

9.                   Willem Rebel, geb. Amsterdam 20.02.1825, commissionair, tr. Amsterdam 26.06.1851 Gesina Johanna Klapmeijer, geb. Amsterdam ca. 1827, d.v. Johan Fredrik Klapmeijer, koopman, en Cornelia Margaretha Nagtglas Versteeg.

10.               Johanna Petronella Rebel, geb. Amsterdam 08.12.1826, overl. Amsterdam 14.02.1827.

11.               Johannes Rebel, geb. Amsterdam 01.01.1829, predikant, overl. Langbroek 06.03.1860, tr. Amsterdam 03.12.1857 Gijsberta Jacomina Steen, geb. Amsterdam 03.10.1829, d.v. Paulus Steen, koopman, en Jannetje Rebel.

 

Noten: |a| overledene geb. 08.01 (overl.akte Nieuwendam 1837 no.21); |b| reg.9 fol.68v; |c| reg.9 fol.69v.

 

[12] Lambertus Bernardus Ledeboer, ged. Rotterdam 03.09.1795, koopman, overl. Rotterdam 21.08.1869, tr. Rotterdam 12.05.1819

[13] Catharina Elizabet Cantier Certon, ged. Rotterdam (Waals) 28.06.1795, overl. Rotterdam 03.01.1874.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dammes Paulus Christiaan Ledeboer, geb. Rotterdam 04.02.1820; volgt [6].

2.                   Corneille André Ledeboer, geb. Rotterdam 13.06.1821, koopman, overl. voor 1915, tr. 1e Rotterdam 10.07.1850 Sara Cornelia Kolff, geb. Rotterdam 25.11.1823, overl. Rotterdam 17.06.1853, d.v. Cornelis Gertruidis Kolff, koopman, en Hermina Emerantia Hollertt; tr. 2e Rotterdam 27.10.1858 Hermina Emerantia Kolff, geb. Rotterdam 22.06.1832, overl. Rotterdam 05.10.1859, jongere zuster van Sara Cornelia; tr. 3e Rotterdam 29.04.1864 Jacoba Adriana Bijleveld, geb. Amsterdam 25.07.1831, overl. ’s-Gravenhage 28.01.1915, d.v. Jacob Cornelis Bijleveld, ontvanger, en Catharina Beeldemaker.

3.                   Sara Adriana Ledeboer, geb. Rotterdam 08.09.1822, overl. Rotterdam 28.05.1884, tr. Rotterdam 12.08.1846 Gregorius Mees, geb. Rotterdam 31.12.1823, overl. Rotterdam 19.05.1903, z.v. Rudolf Adriaan Mees en Maria Elisabeth Adriana Ackersdijk.

4.                   levenloze dochter, Rotterdam 17.01.1825.

5.                   Lambertus Bernardus Ledeboer, geb. Rotterdam 03.06.1826, overl. Ginneken en Bavel 16.03.1901, tr. Rotterdam 06.07.1853 Maria Sara Johanna Mees, geb. Rotterdam 04.09.1828, overl. Rotterdam 30.01.1866, d.v. Jacob Mees en Hendrika Adriana Kolff.

6.                   Elizabeth Cornelia Ledeboer, geb. Rotterdam 20.03.1828, tr. Rotterdam 15.10.1851 Thomas Browne, geb. Rotterdam ca. 1815, commissionair, z.v. François Browne, agent van de Nederlandsche Handelmaatschappij, en Ann Twiss.
     TB tr. 1e Johanna van der Hoop, overl. voor 1851.

7.                   Johanna Christina Maria Ledeboer, geb. Rotterdam 01.05.1830, overl. Rotterdam 30.01.1831.

8.                   Johanna Christina Ledeboer, geb. Rotterdam 30.12.1832, overl. Rotterdam 18.05.1867, tr. Rotterdam 17.10.1860 Hendrik Willem de Monchy, geb. Rotterdam 18.06.1830, overl. Rotterdam 21.02.1905, z.v. Engel Peter de Monchy en Maria Johanna Mees.
     HWdM tr. 2e Rotterdam 11.03.1869 Henriette Abrahamine Ledeboer (1837-1911), jongere zuster van Johanna Christina.

9.                   Gertrude Louise Ledeboer, geb. Rotterdam 14.09.1834, overl. Rotterdam 20.11.1914.

10.               Henriette Abrahamine Ledeboer, geb. Rotterdam 09.08.1837, overl. Bloemendaal 12.06.1911|b|, tr. Rotterdam 11.03.1869 Hendrik Willem de Monchy (1830-).
     HWdM tr. 1e Rotterdam 17.10.1860 Johanna Christina Ledeboer (1832-1867), oudere zuster van Henriette Abrahamine.

 

Noten: |b| ook overl.akte Rotterdam 1911 fol.s049.

 

[14] Rudolph Adriani, geb. Schildwolde 26.03.1793, ged. Schildwolde 01.04.1793, predikant te Bolsward (1822) en Rotterdam (1845), overl. Rotterdam 28.11.1862, tr. Hoorn 26.08.1819

[15] Adriana Jacoba van Marken, geb. Hoorn 21.06.1801, ged. 30.06.1801, overl. Rotterdam 06.03.1871.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arius Adriani, geb. Hoorn 15.09.1820, student in de medicijnen te Utrecht (1845).

2.                   Maria Elisabeth Adriani, geb. Bolsward 19.03.1822; volgt [7].

3.                   Bernard Jacob Adriani, geb. Bolsward 07.10.1823, predikant, tr. 1e Rotterdam 10.11.1847 Anna Christina Ledeboer, geb. Rotterdam 01.12.1828, overl. Haarlem 06.05.1854, d.v. Dammes Paulus Ledeboer en Maria Cornelia van Rossem; tr. 2e Haarlem 13.12.1855 Catharina Eelisabeth van der Scheer, geb. Dordrecht ca. 21.07.1823, d.v. Adolph Frederik van der Scheer en Trijntje Elisabeth Rijnders.

4.                   Lucas Adriani, geb. Bolsward 03.09.1825, overl. Bolsward 29.11.1825.

5.                   Lucas Adriani, geb. Rotterdam 19.12.1836, overl. Rotterdam 22.12.1826.

6.                   Maria Jacoba Adriani, geb. Rotterdam 28.01.1828, overl. Rotterdam 15.11.1853.

7.                   Lukas Adriani, geb. Rotterdam 10.03.1830.

8.                   Agatha Maria Adriani, geb. Rotterdam 07.06.1832, overl. ‘s-Gravenhage 01.08.1884.

9.                   Rudolph Adriani, geb. Rotterdam 07.12.1833, overl. Rotterdam 30.06.1834.

10.               Rudolph Adriana, geb. Rotterdam 17.04.1835, makelaar, overl. Montreux|a| 30.04.1869, tr. Amsterdam 15.11.1866 Elisabeth Jacoba Magdalena Mijnssen, geb. Amsterdam 22.03.1837, d.v. Jacob Willem Mijnssen, makelaar, en Madelaine Henriette Françoise van Rossum.

11.               Jacob Cornelis Adriana, geb. Rotterdam 08.01.1838, overl. Rotterdam 17.02.1839.

12.               Margaretha Agatha Adriana, geb. Rotterdam 13.09.1839.

13.               Theodora Wibbina Aria Adriana, geb. Rotterdam 08.09.1841, tr. ’s-Gravenhage 08.11.1871 Gustav Alexander Proll, geb. Grosspöchlarn|b| ca. 1817, geneesheer, z.v. Franz Xavier Mathias Pröll en Aloijsia von Wösl.

 

Noten: |a| kanton Vaud, Zwitserland; |b| Bezirk Melk, Bundesland Niederösterreich.

 

[16] Casper Wilhelm Reinhard Scholten, geb. Meurs, promotie Duisburg xx.07.1762|b|, medicinae doctor, overl. voor 1805, z.v. Jan Scholten; otr. Winterswijk 24.08.1771|a|, otr. Enkhuizen 30.08.1771, tr. Enkhuizen 20.09.1771

[17] Gesiena Wilhelmina Tjeenk, geb. Winterswijk ca. 1748, overl. (‘aan de gevolgen eener langdurige borstkwaal’) Amsterdam 20.06.1821|c|, d.v. Willem Hendrik Tjeenk (1727-1805), ook Thijeenk, en Elisabeth Walijen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Tjeenck):

1.                   Geertrui Elisabeth Scholten, geb. Enkhuizen ca. 1773, overl. ’s-Gravenhage 19.06.1838, tr. Adam Leonard Kaldenbach, ged. Zutphen 06.01.1767, rector der Lathijnsche Scholen, overl. Breda 25.11.1830, z.v. Arnold Kaldenbach en Maria Margereta Hagedoorn.

2.                   Jan Reinhart Scholten, geb. Hoorn ca. 1777; volgt [8].

3.                   Wilhelmina Scholten, geb. ca. 1781, overl. Amsterdam 15.04.1811.

4.                   Petrus Wilhelmus Scholten, ged. Hoorn 20.10.1782, overl. na 1821.

5.                   Christina Henrietta Scholten, ged. Hoorn 22.05.1785.

6.                   Hendrik Lodewijk Scholten, ged. Hoorn 27.06.1786, w.s. overl. voor 1821.

7.                   Joan Christiaan Theodoor Scholten, ook Jan Christiaan Theodorus, ged. Hoorn 14.12.1787, koopman, overl. Stad Almelo 21.04.1834, tr. 1e voor 1810 Jannetje Engelbert, overl. voor 1825; tr. 2e Amsterdam 12.01.1825 Johanna van Aken, geb. Amsterdam ca. 1792/1793, overl. Stad Almelo 29.04.1840, d.v. David van Aken en Anna van Aken.

8.                   Matthias Lodewijk Scholten, ged. Hoorn 12.06.1789, w.s. overl. voor 1821.

9.                   J.J. Scholten, predikant te Haarlem (1821).

 

Noten: |a| bruidegom Casper Willem Reinard Scholten, bruid Gesina Thienk; |b| proefschrift: Dissertatio inauguralis medica de malo hypochondriaco; |c| overledene Gesina (Opregte Haarlemsche Courant 26.06.1821).

 

[18] Scholten

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmine Marie Charlotte Scholten, geb. Meurs|a| ca. 1784; volgt [9].

 

Noten: |a| nu Moers, Kreis Wesel, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[20] Willem Rebel, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 16.11.1753, makelaar (1812,1818), overl. Amsterdam 09.06.1832, z.v. Gerbert Rebel en Catharina Cranendonq; tr. 2e Amsterdam 04.09.1814 Maria Catharina van den Hammen, ged. Hilvarenbeek 24.08.1760, ingek.lidmaat Nijkerk 06.10.1805, overl. Abcoude-Baambrugge 01.06.1821, d.v. Dominicus Arnoldus van der Hammen en Alida de Bosson; tr. 3e Amsterdam 14.04.1824 Marie Elisabeth Clement, geb. ’s-Gravenhage ca. 1769, overl. Amsterdam 25.04.1847, d.v. Elie Clement en Marianna Saraber; otr. Amsterdam 28.11.1781

[21] Anna Jarman, geb. Amsterdam xx.02.1760, overl. (‘aan eene langdurige borstkwaal’) Amsterdam 27.03.1811, begr. Amsterdam (Noorderkerk en -kerkhof) 02.04.1811, d.v. Gerrit Jarman.

     MCvdH otr. 1e Amsterdam 20.01.1792 Samuel Christiaan van der Hammen, geb. Groot Schermer ca. 1769/1770, predikant te Kolhorn (1792) en Nijkerk (1812), overl. Nijkerk 14.04.1812.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Rebel, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 06.06.1784, overl. Nijmegen 21.11.1858, tr. Amsterdam 03.05.1812 Daniel Meindert de Villeneuve, geb. De Boiez|a| ca. 1788, fabrikant, overl. voor 1858, z.v. Jan Hendrik de Villeneuve en Johanna Allegonda Knijff.

2.                   Gerbert Rebel, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 28.01.1787; volgt [10].

3.                   Willem Jacobus Rebel, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 07.03.1790, begr. Amsterdam (Eilandskerk) 14.05.1790.

4.                   Willem Rebel, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 23.05.1792, kantoorbediende (1813), makelaar (1816), tr. Amsterdam 15.05.1816 Wilhelmina Johanna van Wijk, geb. Amsterdam 17.10.1792, ged. Amsterdam (Westerkerk) 21.10.1792, d.v. Johannes van Wijk en Maria Jacoba des Ruelles.

5.                   Catharina Rebel, geb. Amsterdam 10.02.1800, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 16.03.1800, overl. Noordwijk 30.08.1868, tr. Amsterdam 02.09.1818 Bernardus Johannes Everwijn, geb. Elspeet/Enspijk ca. 1787/1788, predikant, overl. Muiden 07.11.1839, z.v. Johannes Everwijn, predikant, en Ahgnieta Scherpencamp.

 

Noten: |a| destijds Departement der Monden van den Rhin, w.s. Den Bosch.

 

[22] Johann Conrad Schirneck, geb. Heilbron|b| ca. 1749, begr. Amsterdam (Nieuwe Luthersche Kerk) 17.02.1801; otr. 1e Amsterdam 26.08.1774 Anna Geertruijda Trautman, geb. Weesel|c| ca. 1750, begr. Amsterdam (Nieuwe Lutherse Kerk) 10.02.1779; otr. 2e Amsterdam 11.11.1785

[23] Geertruij Droste, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 10.02.1762, begr. Amsterdam (Nieuwe Luthersche kerk) 11.12.1793, d.v. Joost Hendrik Droste en Anna Catharina Wismans, ook Wischman.

Uit het huwelijk Schirneck-Trautman:

1.                   Anna Maria Schirneck, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 14.12.1774, otr. Amsterdam 02.04.1802 Johannes Thomas, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 07.12.1774, z.v. Carel Christiaan Thomas.

2.                   Johanna Wilhelmina Schirneck, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 20.08.1776.

3.                   Christiana Wilhelmina Schirneck, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 21.05.1778.

Uit het huwelijk Schirneck-Droste:

4.                   Jan Christoffel Schirneck, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 27.09.1786.

5.                   Anna Catharina Schirneck, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 07.10.1788|a|; volgt [11].

6.                   Maria Margaretha Schirneck, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 10.09.1790, begr. Amsterdam (Oude Luthersche Kerk) 05.05.1791.

7.                   Johan Conrad Schirneck, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 14.03.1792, kruidenier (1813), suikerraffinadeur (1815), tr. Amsterdam 12.05.1815 Jacomina Elisabetha Götze, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 11.10.1786, d.v. George Christiaan Götze en Trijntie Daalman.

 

Noten: |a| vader Johan Coenrad; |b| nu Heilbronn, Bundelsna Baden-Württemberg; |c| nu Wesel, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[24] Dammes Ledeboer, ged. Rotterdam 01.04.1771, koopman (1819), griffier van het vredesgerecht van het derde kanton van Rotterdam (1821), vrederechter in de kantons no.1 en no.3 van Rotterdam (1838), kantonrechter van het 2de kanton van Rotterdam (1841), overl. Rotterdam 20.09.1841, z.v. Lambertus Vincentius Ledeboer en Aletta Drost; otr. 2e Rotterdam (stadstrouw) 14.09.1804, tr. Rotterdam 02.10.1804 Cornelia Petronella van Zwijndregt, overl. (‘onder koortsen en zwakheid’) Rotterdam 03.11.1814; tr. 3e Utrecht 21.04.1819 jkvr. Elisabeth Maria Lucretia Schutter, geb. Namen|c| ca. 1782, overl. ’s-Gravenhage 06.03.1865, d.v. Evert Cornelis Schutter en Isabella Margareta Elisabeth Soltkast; otr. 1e Rotterdam 12.10.1794, tr. Rotterdam 30.10.1794

[25] Geertruida Paulina Mees, geb. Rotterdam, overl. (kraambed) 25.12.1802, begr. Rotterdam 30.12.1802.

Uit het huwelijk Ledeboer-Mees:

1.                   Lambertus Bernardus Ledeboer, ged. Rotterdam 13.09.1795; volgt [12].

2.                   Sara Ledeboer, ged. Rotterdam 11.06.1797|a|, overl. Kralingen 06.07.1838|d|, tr. Rotterdam 28.07.1819 Adriaan van der Hoop, geb. Amsterdam 08.03.1794, ged. Amsterdam (rem) 12.04.1794, overl. Rotterdam 29.11.1864, z.v. Jan van der Hoop en Elisabeth Bierens.

3.                   Rudolf Ledeboer, ged. Rotterdam 17.03.1799|b|, begr. Rotterdam 20.03.1801.

4.                   Bernard Christiaan Ledeboer, ged. Rotterdam 24.02.1801, overl. Rotterdam 15.12.1816.

5.                   Gerruida Paulina Aletta Ledeboer, ook Geertruida Paulina Aletta, geb. Rotterdam (kort voor) 25.12.1802, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 01.01.1803, overl. ’s-Gravenhage 19.12.1888, tr. Rotterdam 18.05.1825 Pierre Josué Louis Huet, geb. Amsterdam 26.11.1799, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 05.12.1799, predikant bij de Waalse Gemeente te Dordreht (1825), overl. voor 1888, z.v. Pierre Daniel Huet en Françoise Ester l’Ange.

Uit het huwelijk Ledeboer-van Zwijndregt:

6.                   ongedoopt kind, begr. Rotterdam 05.07.1805.

7.                   Willem Geertrudus Ledeboer, ook Willem Gertrudis, ged. Rotterdam 31.08.1806, koopman, overl. Kralingen 13.12.1890, tr. Rotterdam 09.05.1838 Henriette Gabriëlle van Oordt, geb. Rotterdam 05.09.1818, overl. Rotterdam 05.05.1881, d.v. Willem Hendrik van Oordt, suikerraffinadeur, en Henriette Françoise Chabot.

8.                   Paulus Jacob Cornelis Ledeboer, ged. Rotterdam 07.01.1808, student M Leiden 28.08.1826, med.chirurg. et artis obstetr. doct., ‘zich ter gezegde plaats bevindende op eene reis ter bevordering zijner wetenschappelijke kennis’, overl. Wenen 22.11.1833|e|.

9.                   ongedoopt kind, begr. Rotterdam 24.02.1810.

10.               Isaak Adriaan Marie Ledeboer, ged. Rotterdam 08.03.1811, student J Utrecht 02.09.1830, overl. Copenhagen 15.03.1835|f|.

11.               Evert Christiaan Ledeboer, geb. Rotterdam 12.01.1813, overl. Padang (Sumatra) 21.08.1839|g|.

Uit het huwelijk Ledeboer-Schutter:

12.               levenloze dochter, Rotterdam 28.01.1820.

13.               Bernard Christiaan Ledeboer, geb. Rotterdam 26.12.1821, overl. Rotterdam 13.01.1824.

14.               Arnold Antoine Théodore Ledeboer, geb. Rotterdam 28.12.1822, overl. Utrecht 21.02.1872.

15.               Adriana Ledeboer, geb. Rotterdam 15.02.1825, overl. ’s-Gravenhage 12.09.1858.

 

Noten: |a||b| get. Rudolf Mees en Sara van Leliveld; |c| nu Namur, région Wallonne; |d| ook overl.akte Rotterdam 1838 fol.b158; |e| Rotterdamsche courant 07.12.1833; |f| Rotterdamsche courant 26.03.1835; |g| Rotterdamsche courant 19.12.1839.

 

[26] Cornelis Andries Cantier Certon, geb. Maastricht xx.05.1767, overl. Rotterdam 16.04.1844|b|, z.v. Henri Abraham Certon en Madelaine Françoise Cantier; otr. Rotterdam 16.06.1793, tr. Rotterdam (Waals) 01.07.1793

[27] Elizabet Cornelia van Gennep, geb. Waalwijk xx.08.1770, overl. Rotterdam 18.10.1840|a|, d.v. Jan van Gennep en Anna Christina Niehoff.

Uit dit huwelijk (vader ook Corneille André, moeder ook Elisabeth Cornelia):

1.                   Catharine Elisabet Cantier Certon, ged. Rotterdam (Waals) 28.06.1795; volgt [13].

2.                   Johanna Christina Cantier Certon, geb. Rotterdam 27.01.1800, overl. Kralingen 11.02.1880, tr. Rotterdam 22.06.1825 Pierre Jean Marie Fauchey, geb. Rotterdam 14.02.1792, koopman, z.v. Jean George Fauchey (-1808), en Henrietta Maria Certon.
     PJMF tr. 1e ’s-Gravenhage 07.07.1819 Johanna Charlotta Meurs, geb. Paramaribo  ca. 1795/1796, overl. Rijswijk 08.11.1822, d.v. Willem Simon Quirijn Meurs en Gerardina Hoijer van Brakel.

3.                   Henri Abraham Cantier Certon, ged. Rotterdam (Waals) 20.01.1811, overl. Rotterdam 07.02.1899.

 

Noten: |a| overledene Elisabeth Cornelia; |b| overledene Corneille André.

 

[28] Arius Adriani, geb. Dokkum ca. 1756, predikant te Schildwolde (1791) en Dokkum (1795-1830), ingek.lidmaat Dokkum 30.07.1795, overl. Dokkum 23.12.1830, z.v. Theodorus Adriani en Anna Margaretha Bijmholt; tr. 2e Groningen 12.05.1801 Maria Jacoba Emmen, geb. Groningen ca. 1769, ingek.lidmaat Dokkum 20.07.1801 (van Groningen), overl. Groningen 05.01.1834, d.v. Rudolph Emmen en Anna Margaretha Tjaden; otr. Groningen 15.04.1791 (att. 02.05.1791)

[29] Wibbina Emmen, ingek.lidmaat Dokkum 30.07.1795, overl. Dokkum 14.05.1800.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Margaretha Adriani, geb. Schildwolde 13.04.1792, ged. Schildwolde 22.04.1792, overl. Deventer 02.12.1843. 

2.                   Rudolph Adriani, geb. Schildwolde 26.03.1793, ged. Schildwolde 01.04.1793; volgt [14].

3.                   Anna Margaretha Warmoldina Adriani, geb. Schildwolde 19.01.1795, ged. Schildwolde 25.01.1795, aang.lidmaat Dokkum 29.01.1811, overl. Ede 14.09.1814|a|, tr. Dokkum 21.05.1811 Lambert Willem van der Weide, geb. Kampen 06.08.1785, predikant te Dokkum (1815), overl. Dokkum 07.03.1815, z.v. Kier van der Weide en Aaltje Kniphorst.

4.                   Theodora Wibbina Aria Adriani, geb. Dokkum 23.10.1797, ged. Dokkum 03.12.1797, overl. Leeuwarden 19.03.1848, tr. Dokkum 11.09.1817 Nicolaus Fockema, geb. Dokkum ca. 1784, advocaat, overl. Leeuwarden 11.11.1863, z.v. Johannes Fockema en Trijntje van Kleffens.

5.                   Theodorus Adriani, geb. Dokkum 22.01.1800, overl. Dokkum 01.06.1800.

 

Noten: |a| Anna Margaretha Warnoldina Adrianie (overl.akte Ede 1814 no.29).

 

[30] Bernardus van Marken, geb. Weesp ca. 1766, predikant, overl. Hoorn 20.09.1837, z.v. Jacob van Marken en Adriane Peelen; otr. Hoorn 01.09.1797, tr. Hoorn 27.09.1797

[31] Maria Elisabeth de Vicq, geb. Hoorn ca. 1772, overl. Hoorn 04.05.1838, d.v. Gerbrand de Vicq en Agatha Maria Kaiser.

Uit dit huwelijk:

1.                   Agatha Maria van Marken, geb. Hoorn 20.08.1798, ged. Hoorn 24.08.1798, w.s. jong gestorven.

2.                   Adriana Jacoba van Marken, geb. Hoorn 21.06.1801, ged. 30.06.1801; volgt [15].

3.                   Margaretha Agatha van Marken, geb. Hoorn 04.11.1802, ged. Hoorn 12.11.1802, overl. Spankeren (Rheden) 21.08.1870|c|, tr. Hoorn 10.05.1832 Rudolf Adriaan Mees, ged. Rotterdam 12.07.1789|a|, kassier, overl. Doorn 30.09.1866|b|, z.v. Adriaan Mees en Catharina Elizabeth van Oordt.
     RAM otr. 1e Rotterdam (stadstrouw) 02.03.1811 (att. naar Utrecht 17.03.1811), otr. Utrecht 03.03.1811, tr. Utrecht (gerecht) 20.03.1811 Maria Elizabeth Adriana Ackersdijk, geb. Utrecht, overl. voor 1832.

4.                   Agatha Maria van Marken, geb. Hoorn 21.01.1805, ged. Hoorn 15.02.1805, overl. Hoorn 15.01.1827, tr. Hoorn 14.09.1826 Pierre Marie van Goens, geb. ’s-Gravenhage ca. 1798, officier van justitie, z.v. Cornelille Jean Goens en Jeanne Marie l’Ange.
     PMvG tr. 2e Hoorn 21.08.1828 Cornelia Titia Merens, ged. Utrecht 18.06.1800, overl. Zwolle 04.10.1871, d.v. Dirk Merens, griffier rechtbank, en Christiana Maria Sanderson.
     CTM tr. 1e Hoorn 16.10.1823 Johan Hendrik Pieter van Kervel, geb. ’s-Gravenhage ca. 1798, luitenant, z.v. Martinus Godfried van Kervel en Sara Petronella Carolina Sijthoff.

5.                   Jacob Cornelis van Marken, geb. Hoorn 04.11.1809, ged. Hoorn 01.12.1809, overl. na 1870, tr. Utrecht 11.12.1834 Petronella Alida van Voorthuijsen, geb. Vreeland 18.01.1812, overl. Amsterdam 06.11.1870, d.v. Guillaume van Voorthuijsen en Petronella Cornelia de Wit.

 

Noten: |a| get. Rudolf Mees en Sara van Leliveld; |b| ook overl.akte Rotterdam 1866 fol.f141v; |c| ook overl.akte Rotterdam 1870 fol.d188v.

 


terug naar Kwartierstaten Bataviase hoogleraren (en enkele andere markante figuren)