Klaas Jan Beek (1935-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien februari 2022)

 


 

[1] Klaas Jan Beek, geb. Anloo 25.08.1935, ir., promotie Wageningen 1978|a|, rector ITC (1980-1996), erelid Wageningse Studenten Vereniging Ceres, overl. Ommen 13.01.2019. 

 

Noten: |a| proefschrift: Land evaluation for agricultural development: some explorations of land-use systems analysis with particular reference to Latin America.

†††††††††††

[2] Martinus Adrianus Beek, geb. Lemelerveld (Ambt Ommen) 25.06.1909, promotie Leiden 09.07.1935|a|,predikant, hoogleraar Groningen (1940-1946)|a|, hoogleraar in het Oude Testament en de Hebreeuwse en Aramese taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (1946-1974), overl. Amsterdam 31.07.1987, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 06.08.1987, tr. Wassenaar 18.08.1934
[3] Jacoba Christina Reeser, geb. Soerabaja 19.02.1908, overl. Enschede 13.12.1990, crem. Velsen (Westerveld) 19.12.1990.
Ė Levensbericht MAB: Biografisch portaal

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Jan Beek, geb. Anloo 25.08.1935; volgt [1].

2.                   dochter.

3.                   dochter.

4.                   zoon.

 

Noten: |a| proefschrift: Das Danielbuch : sein historischer Hintergrund und seine literarische Entwicklung : Versuch eines Beitrages zur Lösung des Problems; promotor: B.D. Eerdmans (1868-1948); |b| Nationale en transcendente motieven in de Joodse apokalyptiek van de laatste eeuwen voor Christus. Ė Intreerede Groningen 29.01.1941.

 

[4] Klaas Jan Beek, geb. Blijham (Wedde) 16.03.1876, commies (1907,1909), later assistent bij ís Rijksbelastingen (1916), overl. na 1951, tr. Assen 17.05.1907

[5] Berendina Schotsman, geb. Assen 17.06.1881, overl. Kampen 19.01.1951|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Allert Beek, geb. Ambt Ommen ca. 1908, overl. Lemelerveld (Ambt Ommen) 26.08.1908.

2.                   Martinus Adrianus Beek, geb. Lemelerveld (Ambt Ommen) 25.06.1909; volgt [2].

3.                   Anna Willemina Maria Beek, geb. Kampen 13.10.1916, overl. Assen 07.05.1960, begr. Westerbork 11.05.1960, tr. Gerard Londo, geb. Kampen 03.01.1913, z.v. Lubbertus Londo en Hendrika Johanna Voslambert.

 

Noten: |a| ook overl.akte IJsselmuiden 1951 no.7.

 

[6] Leendert Didericus Reeser, geb. Maasland 14.01.1874, leraar bij het middelbaar onderwijs (1900), leraar geschiedenis en aardrijkskunde HBS te Soerabaja (ben. 12.11.1900 & 22.05.1912), directeur HBS te Semarang (ben. 12.02.1918, vermeld 1927), secretaris-penningmeester Vereeniging Charitas te Soerabaja (1914,1918), voorzitter Kartini vereeniging in Nederlandsch-IndiŽ (1926), overl. Zeist 12.12.1972, crem. Velsen (Westerveld) 15.12.1972, tr. Haarlem 06.09.1900

[7] Wilhelmina Christina Ligtenberg, geb. Bolsward 05.06.1874, presidente hoofdbestuur Roemer-Visscher Vereeniging te Soerabaja (1914,1918), Ďsecretaresseí Roemer-Visscher Vereeniging afdeling Semarang (1921,1925), bestuurslid Kartini vereeniging in Nederlandsch-IndiŽ (1926), overl. Wassenaar 13.07.1936, crem. Velsen (Westerveld) 16.07.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucile Caroline Reeser, geb. Soerabaja 22.06.1901, overl. na 1972, tr. 1e Maartensdijk 02.06.1926 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 16.11.1945, ingeschr. Maartensdijk 28.12.1945) Anthoon Jacob van Es, geb. Rotterdam 27.05.1899, z.v. Anthoon Christiaan Willem van Es en Sophie Maria Amalia Scheller; tr. 2e tussen 1945 en 1968 Jan Hendrik van Strik, geb. Stad Almelo 05.11.1903, overl. Enschede 22.09.1969, crem. Dieren 26.09.1969, z.v. Lambertus van Strik, boekhouder, en Gerritje Teutelink. [Enschede 1990]
†††† JHvS tr. 1e Heemstede 21.05.1929 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Almelo 29.05.1946, ingeschr. Heemstede 17.06.1946) Elisabeth Johanna Maria Nagtegaal, geb. Zutphen 02.11.1906, d.v. Joannes Petrus Nagtegaal, eerste luitenant Oost-Indisch Leger (1906),en Jacqueline Wilhelmina Fortgens.

2.                   Titia Christina Reeser, geb. Soerabaja 03.05.1903, overl. Bangil (Res. Pasoeroean) 23.10.1904|a|.

3.                   Jan Bart Reeser, geb. Soerabaja 14.11.1905, overl. Soerabaja 07.10.1912.

4.                   Jacoba Christina Reeser, geb. Soerabaja 19.02.1908; volgt [3].

5.                   Leonie Wilhelmina Reeser, geb. Soerabaja 19.02.1908, overl. Wassenaar 23.03.1934.

6.                   Leendert Dirk Johan Reeser, geb. Soerabaja 15.09.1913, tr. voor 1936 Theodora Ykema, geb. Batavia 30.03.1913|b|, d.v. Hendrik Cornelis Ykema (1875-1938) en Johanna Cecile Nelly Kampschuur (1878-1959). [ís-Gravenhage 1972,1990; 1995]

 

Noten: |a| overl. Bangil (RA 1906 p.112) & Soerabaja (RA 1906 p.111, 2e bijregister 1904); |b| RA 1914 p.48 (IJkema).

 

[8] Martinus Adrianus Beek, geb. Beek (Bergh) 28.08.1837, (rijks)commies (1870,1876), rijksambtenaar (1880), overl. Winschoten 15.04.1913, tr. Winschoten 15.06.1870

[9] Willemtje Eefting, geb. Winschoten 22.03.1844, overl. Winschoten 16.11.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Beek, geb. Oudeschans (Bellingwolde) 07.03.1871, overl. Oudeschans (Bellingwolde) 05.12.1871.

2.                   Martinus Adrianus Beek, geb. Oudeschans (Bellingwolde) 19.03.1873, manufacturier, overl. Winschoten 25.04.1914.

3.                   Klaas Jan Beek, geb. Blijham (Wedde) 16.03.1876; volgt [4].

4.                   Johannes Beek, geb. Warfhuizen (Leens) 30.08.1880, overl. Warfhuizen (Leens) 06.03.1881.

 

[10] Allert Jan Daniel Schotsman, geb. Norg 13.11.1854, adjunct-commies bij het provinciaal bestuur van Drenthe (1879,1890), adjunct-commies (1907), overl. Doetinchem 21.12.1930, tr. Norg 07.06.1879

[11] Maria Berendina Visser, geb. Veenhuizen (Norg) 16.06.1854, overl. Sittard 20.04.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Schotsman, geb. Assen 02.01.1880, overl. Assen 24.08.1884.

2.                   Berendina Schotsman, geb. Assen 17.06.1881; volgt [5].

3.                   Herman Theodorus Nicolaas Schotsman, geb. Assen 13.10.1885, eerste luitenant der infanterie (1917), overl. Eelde 12.01.1955, tr. Stad Doetinchem 08.05.1917 Dorothea Fredrika Louisa Feun, geb. Warmond 13.01.1891, overl. na 1955, d.v. Henri Louis Feun, bloemist, en Elisabeth TŁcke.

4.                   Hendrik Schotsman, geb. Assen 27.09.1890, ambtenaar bij de Staatsmijnen (1917), bureaubeambte te Heerlen (1918), bureauchef Staatsmijnen (1938), inspecteur van een mijnbedrijf (1957), overl. Leiden 22.06.1957, tr. Assen 17.08.1918 Johanna Reinhardus, geb. Kloosterveen (Assen) 09.11.1889, overl. na 1957, d.v. Albert Reinhardus, voerman, en Hinderkien Lunshof.

 

[12] Johannes Bartholomeus Reeser, geb. Maassluis 06.05.1842, olieslager (1872), sigarenhandelaar (1900), overl. Rotterdam 11.06.1918, otr. Nijmegen 19.07.1872, tr. Nijmegen 09.08.1872

[13] Lucile Caroline Leussen, geb. Alkmaar 14.06.1844, overl. ís-Gravenhage 02.08.1941, begr. Rotterdam (Bpl. Crooswijk) 05.08.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Didericus Reeser, geb. Maasland 14.01.1874; volgt [6].

2.                   Emilie Celestina Lucile Reeser, geb. Maasland 31.12.1874, tr. Zuid- en Noord-Schermer 29.11.1900 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 28.12.1926, ingeschr. Zuid- en Noord-Schermer 24.01.1927) Adrianus Leopold van der Lek, geb. Rotterdam 02.10.1874, arts, overl. Lochem 10.11.1944, z.v. Abraham Adrianus van der Lek, expediteur, en Jeanetta Adriana Margaretha van den Haas.
††† ALvdL tr. 2e ís-Gravenhage 20.05.1927 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 24.11.1932, ingeschr. ís-Gravenhage 09.12.1932) Petronella Hermina Muns, geb. Arnhem 22.06.1893, d.v. Petrus Muns, kleermaker, en Hermina Celestine Lucile.

3.                   Johan Gerrit August Reeser, geb. Maasland 19.12.1875, overl. Maasland 25.04.1877.

4.                   Carolina Jacomine Marianne Reeser, geb. Maasland 21.04.1877, overl. Maasland 12.07.1877.

5.                   Caroline Jacomine Marianne Reeser, geb. Maasland 13.04.1878, overl. Rotterdam 23.07.1924.

6.                   Johan Gerrit August Reeser, geb. Maasland 07.10.1879, oud-directeur van de Veemarkt en het Abattoir te Amsterdam (1963), OON, overl. Haarlem 01.01.1963, tr. 1e Amsterdam 17.09.1907 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 12.04.1923) Carolina Margaretha van der Pol, geb. Amsterdam 03.03.1888, overl. Amsterdam 29.07.1981, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster), d.v. Johannes Hendrijk van der Pol en Elisabeth Margaretha Caquelin; tr. 2e Bussum 11.03.1924 Catharina Broersma, geb. Berkhout 23.09.1879, overl. Amsterdam 02.12.1939, d.v. Elisabeth Broersma.
††††† CMvdP tr. 2e Amsterdam 11.06.1924 Geert Andriesvan Edema (1879-1958).
†††† CB tr. 1e Haskerland 19.01.1911 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 05.03.1923, ingeschr. Haskerland 19.04.1923) Geert Andries Wigeri van Edema, geb. Heerenveen (Schoterland) 10.05.1879, luitenant der infanterie (1911), directeur der gecontroleerde particuliere nachtveiligheidsdienst (1923), overl. Amsterdam 02.05.1958, z.v. Albert Wigeri van Edema, koopman (1879), handelsreiziger (1911), en Jantje van der Sluis.

7.                   Hendrik Eduard Reeser, geb. Maasland 06.08.1881, promotie Bern 1907|a|, bacterioloog der Rijksseruminrichting te Rotterdam (1907), overl. Rotterdam 05.10.1967, tr. Rotterdam 13.06.1907 Emilie Celestine Lucile Leussen, geb. Rotterdam 14.01.1881, overl. Rotterdam 06.12.1940, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 09.12.1940, d.v. Hendrik Eduard Leussen (1840-1912) en Krijntje Johanna Mast.

8.                   Johanna Bernardina Reeser, geb. Maasland 17.04.1883, overl. Maasland 10.05.1884.

 

Noten: |a| proefschrift: Das Tuberkulin, graad: doctor medicinae veterinariae (Het Vaderland 25.05.1907).

 

[14] Franciscus Henricus Petrus Ligtenberg, geb. ís-Gravenhage 29.11.1838, controleur der directe belastingen (1873), controleur bij de Rijksbelastingen (1874,1878), ambtenaar (1883), overl. ís-Gravenhage 15.01.1883, tr. Bolsward 06.08.1873

[15] Jacoba Christina de la Lande Cremer, geb. Bolsward 08.03.1843, overl. Bolsward 05.01.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Christina Ligtenberg, geb. Bolsward 05.06.1874; volgt [7].

2.                   Jacobus Franciscus Ligtenberg, geb. Bolsward 29.06.1876, waterbouwkundig ingenieur, hoofdingenieur bij de Zuiderzeewerken (1934), overl. ís-Gravenhage 13.02.1934, tr. ís-Gravenhage 01.07.1920 Johanna Henrietta Bernet Kempers, geb. Nijkerk 25.11.1899, d.v. Karel Jan Willem Bernet Kempers, ontvanger (1899), later inspecteur der registratie en domeinen (1920), en Anna Geertruida Sara Willemina ten Doesschate.

3.                   Christina Ligtenberg, geb. Bolsward 29.08.1878, overl. ís-Gravenhage 12.12.1965, tr. Leiden 11.08.1910 Hendrik Willem Jan Kroes, geb. Zwolle 21.08.1883, promotie Groningen 15.09.1924|a|, leraar bij het middelbaar onderwijs te Rotterdam (1910), hoogleraar Amsterdam UvA (1946-1954)|b|, overl. ís-Gravenhage 03.05.1962, z.v. Lambertus Hermanus Kroes, koopman, en Jantje Pauw.

 

Noten: |a| proefschrift: Untersuchungen über das Lied vom Hürnen Seyfrid, mit Berücksichtigung der verwandten Überlieferungen; |b| Het kudrunepos en zijn Nederlands-Friese inslag. Ė Intreerede Amsterdam UvA 10.02.1947.

 

[16] Martinus Adrianus Beek, ged. Groningen 23.05.1805, commies (1836,1837), rijksambtenaar (1841), ambtenaar bij de belastingen (1846), rijksambtenaar (1849), belastingcommies (1855,1864), gepensioneerd rijkscommies (1870), overl. Leiden 10.05.1872, z.v. Martinus Adrianus Beek en Elisabeth Smits (zie Bijlage A); tr. Batenburg 06.09.1836

[17] Johanna van Soest, ged. Lienden 21.01.1810, overl. Dordrecht 07.02.1885|d|, d.v. Jan van Soest en Agatha van Horssen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Adrianus Beek, geb. Beek (Bergh) 28.08.1837; volgt [8].

2.                   Agatha Elisabeth Beek, geb. Terborg (Wisch) 18.10.1839, modemaakster (1864), overl. Deventer 16.01.1915, tr. Harderwijk 17.02.1864 Hendrik Johannes Jacobus Blom, geb. Rotterdam 06.08.1836, belastingcommies, overl. Deventer 15.08.1900, z.v. Gerardus PIeter Blom, rijksambtenaar, en Grietje de Vos.

3.                   Anna Susanna Beek, geb. Sillevoldschebuurt (Wisch) 01.05.1841, overl. Zoeterwoude 27.11.1908|c|, tr. Leiden 13.10.1869 Jacobus Andries Houbolt, geb.Voorschoten 11.02.1837, rijtuigeschilder (1859), inbrenger in de stadsbank van lening (1869), overl. Zoeterwoude 07.05.1908, z.v. Jacobus Andries Houbolt en Johanna Margaretha Rehder.
†††† JAH tr. 1e Leiden 22.06.1859 Jacqueline Hubertine Vlaanderen, geb. Leiden 14.02.1835, overl. Leiden 22.04.1868, d.v. Jan Willem Vlaanderen, kassier in de stadsbank van lening, en Theodora Elisabeth Coster.

4.                   Johanna Cornelia Beek, geb. Terborg (Wisch) 26.05.1844, overl. Terborg (Wisch) 20.12.1846.

5.                   Johan Coenraad Beek, geb. Terborg (Wisch) 23.10.1846, overl. Rotterdam 10.01.1918, tr. Delfshaven 07.06.1877 Johanna Petronella Roschee, geb. Zutphen 11.12.1847, overl. Rotterdam 29.08.1910, d.v. Lodewijk Frederik Adolf Roschee, tapper, en Johanna Petronella Riks.
†††† JPR tr. 1e Zutphen 11.03.1868 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 07.02.1876, ingeschr. Amsterdam 13.04.1876 ) Lambertus Antonius Wilhelmus Siccama, geb. ís-Hertogenbosch 04.02.1841, dagloner, z.v. Willem Siccama en Johanna Verheugt.

6.                   Jan Cornelis Beek, geb. Terborg (Wisch) 05.12.1849.

7.                   Willem Jacobus Beek, geb. Terborg (Wisch) 13.01.1852, overl. Harderwijk 23.01.1858.

8.                   Agardus Marinus Beek, geb. Harderwijk 05.02.1855, bij het koloniale leger (1875), overl. Semarang 16.10.1917, tr. Probolinggo 21.12.1895 Maria Theresia van der Linde, geb. Padangsche Benedenlanden (Sumatraís Westkust) 02.02.1877|a|, overl. Semarang 07.07.1926|b|.

 

Noten: |a| RA 1878 p.261 (erkenning); |b| geb. Probolinggo (overl.akte Semarang 1926 no.60, RoosjeRoos); |c| oud 64 jaar (overl.akte Zoeterwoude 1908 no.62); |d| ook overl.akte Stad Almelo 1885 no.25.

 

[18] Klaas Jans Eefting, geb. Winschoten ca. 1795/1796, schuitevaarder, overl. Winschoten 13.08.1848, z.v. Jan Geerts Eefting, schuitevaarder, en Trijntje Klaassens Klatter; tr. Winschoten 17.07.1828

[19] Grietje Willems Schuitema, geb. Winschoten ca. 1807, hoedenmaakster (1866,1870), overl. Winschoten 28.04.1877, d.v. Willem Berends Schuitema, koopman, en Grietje Jans Bennema.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Berends Eefting, geb. Winschoten 13.05.1830, overl. Winschoten 31.05.1831.

2.                   Trientje Eefting, geb. Winschoten 18.01.1832, overl. Winschoten 29.12.1900.

3.                   Willem Berends Eefting, geb. Winschoten 17.09.1833, buitenvaarder, overl. Groningen 01.02.1900, tr. Wedde 06.03.1867 Janna Peters, geb. Blijham (Wedde) 18.05.1837, overl. Nieuweschans 03.02.1905, d.v. Johann Diederich Peters, timmerman, en Alke Hindriks Dik.
†††† JP tr. 1e Wedde 17.08.1861 Bareld Febes Geertsema, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 21.10.1826, rijkscommies, z.v. Febo Barelds Geertsema, winkelier (1826), landbouwer (1861), en Aaltje Berends Spelde.

4.                   Grietje Eefting, geb. Winschoten 03.09.1835, overl. Winschoten 14.03.1909, tr. Winschoten 16.05.1866 Klaas Hacquebord, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 10.08.1840, koperslager (1866), smid (1870), overl. Musselkanaal (Onstwedde) 05.11.1914, z.v. Haije Hacquebord, touwslager, en Trijntje Kloosterman.

5.                   Jan Eefting, geb. Winschoten 14.10.1837.

6.                   Willemtje Eefting, geb. Winschoten 20.03.1840, overl. Winschoten 12.09.1840.

7.                   Klaas Jans Eefting, geb. Winschoten 08.07.1841.

8.                   Willemtje Eefting, geb. Winschoten 22.03.1844; volgt [9].

9.                   levenloze zoon, Winschoten 05.10.1845.

10.               Berend Eefting, geb. Winschoten 08.06.1847, bakkersknecht (1870,1878), kruidenier (1912), overl. Winschoten 09.01.1912, tr. Beerta 30.03.1878 Aafke Bruins, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 06.02.1850, overl. Winschoten 12.09.1917, d.v. Jan Tides Beerta, (grof)smid, en Anna Elisabeth Daniels.

 

[20] Herman Theodorus Nicolaas Schotsman, geb. Neede 05.11.1822, genees- en heelkundige (1849), geneesheer (1862), overl. Norg 15.10.1862, z.v. Johannes Schotsman, predikant te Neede (1822) en Zuidwolde (1844), en Hermanna Kramer; tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 02.05.1849|a|

[21] Anna Rozema, geb. Niehove (Oldehove) 30.01.1826, overl. Assen 14.06.1873, d.v. Jeltje Ekkes Rozema, dienstmaagd (1826), kasteleinsche (1849).

Uit dit huwelijk (vader ook Herman Theodoor Nicolaas):

1.                   Jeltje Schotsman, geb. Norg 08.10.1849, overl. Assen 07.12.1931.

2.                   Johannes Schotsman, geb. Norg 06.09.1851, Oost-Indisch ambtenaar, tr. Groningen 01.06.1881 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 28.12.1893, ingeschr. Amsterdam 15.02.1894) Hermanna Wolthera Kuijper, geb. Groningen 27.04.1848, overl. na 1904, d.v. Pieter ter Huizen Kuijper, zeeman (1848), scheepskapitein verongelukt op zee (1881), en Julia Theodora Helena Schotsman (ca.1824/1825-1865)|b|.
†††† HWK tr. 2e Groningen 19.10.1899 Willem de Jong, geb. Oosterlittens 14.08.1862, z.v. Harmen Gerrits de Jong, schipper, en Dirkje Willems Koopmans.

3.                   Hermanna Wolthera Schotsman, geb. Norg 07.04.1853, overl. Assen 15.08.1885.

4.                   Allert Jan Daniel Schotsman, geb. Norg 13.11.1854; volgt [10].

5.                   Anna Margaretha Schotsman, geb. Norg 13.12.1855, overl. Arnhem 24.08.1890.

6.                   Eduard Reinhart Wilhelm Schotsman, geb. Norg 26.01.1860, overl. Norg 02.03.1860.

 

Noten: |a| bruid Rosema; |b| zuster van Herman Theodorus Nicolaas Schotsman.

 

[22] Remmelt Visser, geb. Vledder 05.07.1825, arbeider (1850), voerman (1851), bouwboer (1852), landbouwer (1854), hoevenaar (1856), bouwboer (1858,1863,1873), landbouwer (1876), hoevenaar (1879,1880), overl. Groesbeek 21.03.1895|d|, z.v. Klaas Visser, arbeider, en Marijtje Ruiter; tr. Norg 08.06.1850

[23] Barendje Hilberts, geb. Amsterdam 25.05.1821|f|, overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 15.01.1877|e|, d.v. Hilbert Hilberts, arbeider, en Berendina Pipers.

Uit dit huwelijk (vader ook Remert/Remmert):

1.                   Hilbert Visser, geb. Veenhuizen (Norg) 15.05.1851, sergeant der infanterie (1876), adjudant-onderofficier (1891), overl. ís-Gravenhage 04.04.1920, tr. 1e Breda 26.04.1876 Pitronella van Hulten, geb. Breda 17.07.1849, overl. Breda 15.11.1890, d.v. Franciscus van Hulten en Johanna Jansen; tr. 2e Franeker 20.08.1891 Hijlkje Deelstra, geb. Franeker 26.03.1862, overl. ís-Gravenhage 25.03.1911, d.v. Johannes Deelstra, arbeider (1862), tolgaarder (1891), en Feikje Jans Sijsling.

2.                   Klaas Visser, geb. Veenhuizen (Norg) 09.12.1852, timmerman, overl. Nieuw-Amsterdam (Emmen) 08.05.1877, tr. Norg 18.06.1873 Johanna Maria Elisabeth Kleibuiker, ook Kleibeuker/KleibŲeker, geb. Avereest 20.07.1848, overl. Groningen 14.12.1896|b||c|, d.v. Johan Frederich Kleibuiker, landbouwer (1848), bouwboer (1873), en Hendrika Molenaar.
†††† JMEK tr. 2e Norg 09.02.1893 Dries van Hartskamp, geb. Staverden (Ermelo) 05.05.1846, dagloner (1873), opzichter (1893), bosbaas (1898), overl. Avereest 18.05.1934, z.v. Gerrit van Hartskamp, daghuurder, en Jannetje Hoeven.
†††† DvH tr. 1e Ermelo 27.06.1873 Gijsbertje Gerritsen, geb. Apeldoorn 26.12.1850, dienstbode (1873), overl. Tweede Gesticht der Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen (Norg) 22.09.1891, d.v. Jansse Gerritsen, arbeider, en Maartje Kevelam/Keverland; tr. 3e Norg 21.04.1898 Roelofje Hartman, geb. Avereest 13.05.1863, huishoudster (1898), overl. Avereest 28.11.1934, d.v. Jan Hartman, schipper, en Lummigjen Krap.

3.                   Maria Berendina Visser, geb. Veenhuizen (Norg) 16.06.1854|a|; volgt [11].

4.                   Hendrik Visser, geb. Veenhuizen (Norg) 16.06.1854, overl. Veenhuizen (Norg) 15.09.1858.

5.                   Jan Visser, geb. Veenhuizen (Norg) 06.08.1858, rijksambtenaar, tr. 1e Bunde 01.02.1886 Anna Maria Elisabeth Servaes, geb. Arnhem 28.05.1862, overl. voor 1927, d.v. Ludovicus Servaes, rijksambtenaar, en Margaretha Martina Kops; tr. 2e Amsterdam 16.11.1927 Hendrika Gesina Steege, geb. Amsterdam 09.02|09.1873, d.v. Johan Hinrich Steege, werkman, en Maria Elisabeth Geertruida Elsina Leduc.
†††† HGS tr. 1e Amsterdam 08.06.1898 Fredrik Johannes Couveld, geb. Amsterdam 10.01.1872, koetsier (1898), chauffeur (1922), overl. voor 1926, z.v. Christiaan Fredrik Couveld en Catharina Groenewoudt.

6.                   Hendrik Visser, geb. Veenhuizen (Norg) 08.11.1861, hulponderwijzer, overl. Veenhuizen (Norg) 24.08.1880.

7.                   levenloze dochter, geb. Veenhuizen (Norg) 01.01.1863.

 

Noten: |a| vader Remert; |b| aangifte door een lid van het bestuur van het Diaconessenhuis (overl.akte Groningen 1896 no.1030); |c| ook overl.akte Norg 1896 no.121; |d| overledene Remmert, moeder de Rijke (overl.akte Groesbeek 1895 no.24); |e| geb. 26.05.1822 (overl.akte Norg 1877 no.4); |f| huw.akte Norg 1850 no.17.

 

[24] Leenderd Diedericus Johannes Reeser, geb. Monster 23.01.1808, kandidaat-notaris (1832), notaris te Maassluis (1842,1866), overl. Maassluis 27.05.1872|c|, z.v. Leenderd Reeser (-1832) en Diederika Johanna van Paddenburg (-1820); tr. Leiden 11.10.1832

[25] Caroline Jacomine Marianne van den Berg, geb. Andijk 21.08.1808, overl. Maassluis 16.01.1879|d|, d.v. Johannes Bartelomeus van den Berg (-1821) en Jansje van der Vlugt.

Uit dit huwelijk (vader ook Leendert Didericus Joahnnes, moeder ook Carolina Jacomina Marianna/Marianne):

1.                   Leendert Reeser, ook Leenderd, geb. Monster 19.08.1833, mr., advocaat (1866), notaris te Maassluis (1900), overl. Maassluis 30.01.1905, tr. Breda 18.07.1866 Anna Magdalena Jacoba van Cats barones de Raet, geb. Brielle 03.01.1835, overl. Maassluis 30.03.1898, d.v. Jacob van Cats baron de Raet, luitenant ter zee 1e klasse (1835), gepensioneerd kapitein ter zee (1866), en Anna Magdalena Johanna Hansen.

2.                   Jansje Reeser, geb. Maassluis 11.11.1834, overl. Maastricht 19.12.1891|e|, tr. Maassluis 27.08.1877 Henri Louis von Eichstorff (1824-1883).
†††† HLvE tr. 1e Alkmaar 23.12.1860 Diderika Johanna Reeser (1837-1865), jongere zuster van Jansje.

3.                   Diderika Johanna Reeser, ook Diederika Johanna, geb. Maassluis 06.07.1837, overl. Maassluis 03.03.1865|b|, tr. Alkmaar 23.12.1860 Henri Louis von Eichstorff, geb. Luik 28.09.1824, visiteur (1860), visiteur der in- en uitgaande rechten (1863), overl. Maaastricht 30.08.1883, z.v. Pierre Frederic Louis Chrťtien von Eichstorff en Marie Joseph Louise Remaele.
Uit dit huwelijk: Carolina Jacomina Marianne von Eichstorff, geb. Hertwen en Aerdt 17.05.1863, tr. 2e ís-Gravenhage 19.05.1910 Gijsbert Timon Reeser (1845-1919).
†††† HLvE tr. 2e Maassluis 27.08.1877 Jansje Reeser (1834-), oudere zuster van Diderika Johanna.

4.                   Elizabeth Reeser, ook Elisabeth Johanna Christina, geb. Maassluis 01.06.1840, overl. Maassluis 29.07.1840.

5.                   Johannes Bartholomeus Reeser, geb. Maassluis 06.05.1842|a|; volgt [12].

6.                   Gijsbert Timon Reeser, geb. Maassluis 02.03.1845, bierbrouwer, overl. ís-Gravenhage 11.04.1919, tr. Nijmegen 28.10.1870 Anna Catharina Cuperus, geb. Nieuwendam ca. 1846, overl. ís-Gravenhage 14.02.1909, d.v. Bartholomeus Evert Cuperus en Antje van Wijngaarden; tr. 2e ís-Gravenhage 19.05.1910 Carolina Jacomina Marianne von Eichstorff, geb. Herwen en Aerdt 17.05.1863, overl. Bloemendaal 06.05.1932, d.v. Henri Louis Eichstorff en Diderika Johanna Reeser (1837-1865).
†††† CJMvE tr. 1e Maastricht 23.12.1889 Corneille Jean Luzac, geb. ís-Gravenhage 08.09.1860, promotie Leiden 21.04.1888|f|, leraar, overl. Warffum 25.03.1890, z.v. Jan Luzac en Bertha Gerarda Petronella Pruijs van der Hoeven.

 

Noten: |a| vader Leendert Didericus Johannes, moeder Carolina Jacomina Marianna; |b| ook overl.akte Herwen en Aerdt 1865 no.15; |c| overledene Leendert Didericus Johannes; |d| overledene Carolina Jacomina Marianne; |e| overledene Johanna; |f| proefschrift: De Landen van Overmaze, inzonderheid sedert 1662; promotor: R.J. Fruin (1823-1899).

 

[26] Dirk Luessen, geb. Dinxperlo 24.01.1808, ged. Dinxperlo 31.01.1808|f|, luitenant kwartiermeester bij de Tweede Afdeling Infanterie (1837), luitenant kwartiermeester (1846), eerste luitenant kwartiermeester (1850), overl. Breskens 15.01.1850, z.v. Jan Willem Luessen en Berendina Bekink; tr. Alkmaar 01.12.1837|a|

[27] Emelie Celestine Lucile Koenen, geb. Breda 16.01.1814|e|, overl. Borgele (Diepenveen) 14.03.1902, d.v. Matthijs Koenen en Lucia de Raeff.

Uit dit huwelijk (vader ook Leussen):

1.                   Jan Willem Matthijs Leussen, geb. Alkmaar 24.09.1838, eerste luitenant der infanterie, overl. Arnhem 21.06.1864|d|.

2.                   Hendrik Eduard Leussen, geb. Alkmaar 31.03.1840, overl. Rotterdam 12.07.1918, tr. Gouda 26.05.1876 Krijntje Johanna Mast, geb. Oud-Beijerland 09.02.1854, overl. Rotterdam 02.03.1938, d.v. Jacob Mast en Gezina Los.
Uit dit huwelijk: Emilie Celestine Lucile Leussen (1881-1940, tr. Rotterdam 13.06.1907 Hendrik Eduard Reeser (1881-1967), z.v. Johannes Bartholomeus Reeser en Lucile Caroline Leussen.

3.                   Gerrit August Leussen, geb. Alkmaar 19.12.1841, eerste luitenant (1874), kapitein der infanterie (1885), overl. Rotterdam 17.07.1918, tr. Kampen 18.06.1874 Carolina Magdalena Rouffaer, geb. Kampen 24.03.1852, overl. Borgele (Diepenveen) 03.04.1885|c|, d.v. Benjamin Rouffaer, zeevarende, en Johanna Susanna Bondam.

4.                   Lucile Caroline Leussen, geb. Alkmaar 14.06.1844; volgt [13].

5.                   Bernard Matthild Leussen, geb. Alkmaar 03.09.1846, 1e luitenant der infanterie O.I.L., overl. Soerabaja 04.03.1884|g|, tr. Soerabaja 09.11.1881 Eleonora Rudolphina Suijck, geb. Pasoeroean 16.12.1859, overl. ís-Gravenhage 03.01.1951, d.v. Adriaan Christiaan Suijck en Johanna Angenesa Eliza Wiederhold.

 

Noten: |a| bruidegom Luessen, bruid Emilie Celestine (huw.akte Alkmaar 1837 no.87); |c| ook overl.akte Deventer 1885 no.159; |d| ook overl.akte Utrecht 1864 no.1168;

|e| kind Emelie Celestine Lucile, vader Ďgeweese capiteiní (geb.akte Breda 1814 no.12); |f| kind Derk; |g| RA 1885 p.288 (Bernard Mathild) & annonce collectie CBG (overl. den 5den, treurige tijding ontvangen te Nijmegen 06.03.1884).

 

[28] Franciscus Ligtenberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1792, secretaris van de hofcommissie (1834), oud-secretaris en kassier van Zijne Majesteit de Koning (1873), oud-secretaris van de hofcommissie (1874), overl. ís-Gravenhage 31.12.1874, z.v. Petrus Ligtenberg en Catharina Maria Heldoorn; tr.ís-Gravenhage 03.09.1834

[29] Wilhelmina Johanna Gertrudis van Luunen, geb. ís-Gravenhage ca. 1799/1800, overl. ís-Gravenhage 16.01.1871, d.v. Martinus van Luunen, chirurgijn, en Gertrudis Henrica Berghuijs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Hendrikus Ligtenberg, geb. ís-Gravenhage xx.09.1836, overl. ís-Gravenhage 14.11.1837.

2.                   Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, geb. ís-Gravenhage 25.11.1837, notaris te ís-Gravenhage (1873,1899), overl. ís-Gravenhage 24.07.1904, tr. Batavia 19.08.1865 Laura Maria Swart, geb. Semarang 26.10.1848, overl. ís-Gravenhage 15.10.1932, d.v. Allard Jozua Swart en Engelina Bakker.

3.                   Franciscus Henricus Petrus Ligtenberg, geb. ís-Gravenhage 29.11.1838; volgt [14].

4.                   Petrus Henricus Wilhelmus Ligtenberg, geb. ís-Gravenhage 10.12.1840, tr. Woudrichem 04.10.1866 Constance Wilhelmina Maria Margaretha Heijligers, geb. Woudrichem 20.02.1840, d.v. Roeloff Johannes Heijligers en Maria Margarita Josephina Aglacť Machen.

5.                   Antonius Jacobus Martinus Ligtenberg, geb. ís-Gravenhage xx.04.1843, overl. ís-Gravenhage 25.06.1844.

6.                   Catharina Martina Maria Ligtenberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1845, overl. Leiden 26.12.1883, tr. Leiden 04.10.1876 Jan Pieter Antonie de Kleijn, geb. Ameide 24.06.1839, eerste luitenant bij het 4de Regiment Infanterie (1876), eerste luitenant der infanterie (1886), kapitein der infanterie (1889), overl. Zoeterwoude 15.11.1889, z.v. Jan de Kleijn en Johanna Rib.
†††† JPAdK tr. 2e ís-Gravenhage 15.04.1886 Roelofine Marcuza van Woerden, ook Roelofina Marcusa, geb. Wijk (Wijk en Aalburg) 21.02.1845, overl. Apeldoorn 22.03.1923, d.v. Abraham Leonardus van Woerden, koopman in hout, en Mechteltje Cornelia de Jong.
†††† RMvW tr. 1e Amsterdam 04.01.1877 Pieter Visser, geb. Klaaswaal 29.10.1809, overl. Klaaswaal 03.04.1883, z.v. Leendert Corneliszn Visser en Anna Maasdam.
†††† PV tr. 1e Klaaswaal 10.03.1837 Aagje Barendregt, geb. Klaaswaal 25.08.1814, overl. Klaaswaal 29.07.1876, d.v. Gerrit Barendregt en Maaike Nederveen.

 

[30] Jacobus de la Lande Cremer, geb. Bolsward 02.02.1800, koopman (1821,1833), leerfabrikeur (1834,1848), leerlooier (1853), fabrikant (1854,1863), wethouder der gemeente Bolsward (1863,1874), overl. Bolsward 16.04.1874, z.v. Jan Pieters Cremer, koopman, en Joanna de la Lande; tr. Bolsward 04.11.1821

[31] Christina Fockens, ged. Bolsward 17.12.1801, overl. Bolsward 22.03.1876, d.v. Livius Regnerus Fockens (-1821), burgemeester van Bolsward, en Anna Petronella Belkmeer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Jacobus de la Lande Cremer, geb. Bolsward 22.11.1822, overl. Bolsward 21.04.1848.

2.                   Livius Regnerus de la Lande Cremer, geb. Bolsward 23.01.1824, leerlooier (1853), koopman (1868), overl. Keulen 22.10.1868|a|, tr. Groningen 15.06.1853 Pietertje Krauss, geb. Groningen 08.08.1828, overl. Groningen 15.07.1891, d.v. Johannes Krauss, schoenmaker, en Frederika Magdalena Siegfried.

3.                   Joanna de la Lande Cremer, geb. Bolsward 06.08.1825, overl. Haarlem 24.06.1900.

4.                   Anna Petronella de la Lande Cremer, geb. Bolsward 22.11.1827, overl. Bolsward 01.06.1839.

5.                   Mena de la Lande Cremer, geb. Bolsward 20.08.1829, overl. Bolsward 15.02.1861.

6.                   Titia Klasina de la Lande Cremer, geb. Bolsward 13.06.1831, overl. Rotterdam 25.03.1915.

7.                   Pieter de la Lande Cremer, geb. Bolsward 10.02.1833, overl. Bolsward 11.07.1833.

8.                   Nicolaas de la Lande Cremer, geb. Bolsward 09.12.1834, fabrikant (1873,1896), wethouder der gemeente Bolsward (1896), overl. Bolsward 18.09.1896.

9.                   Sara de la Lande Cremer, geb. Bolsward 10.03.1837, overl. Bolsward 20.05.1854.

10.                Pieter de la Lande Cremer, geb. Bolsward 01.02.1839, overl. Bolsward 03.02.1842.

11.                Anna Petronella de la Lande Cremer, geb. Bolsward 08.04.1841, overl. Bolsward 04.08.1863, tr. Bolsward 04.11.1860 Dirk Brouwer, geb. Bolsward 23.10.1827, grossier (1860), apotheker (1873,1885), overl. Bolsward 05.02.1885, z.v. Hendrikus Brouwer, koopman, en Sara Cremer.
†††† DB tr. 2e Bolsward 25.04.1873 Geertruida Hiemstra, geb. Bolsward 04.02.1841, handelaarster (1892), overl. ís-Gravenhage 29.12.1903, d.v. Jelle Feddriks Hiemstra, bakker, en Geiske Jacobs van de Oever.
†††† GH tr. 2e Bolsward 18.10.1892 Eugenius Josephus Augustinus van Gils, geb. Tilburg 29.01.1855, koopman (1892), bierhandelaar (1905,1908), overl. ís-Gravenhage 26.06.1908, z.v. Johannes Hubertus van Gils, apotheker, en Maria Josephina Anna Francisca Kuijpers.
†††† EJAvG tr. 2e ís-Gravenhage 24.02.1905 Agatha Theodora Ledel, geb. Balk (Gaasterland) 30.12.1868, winkelierster in handschoenen (1905), overl. Alphen aan den Rijn 23.05.1944, d.v. Leopold Christiaan Ledel, verloskundige, en Petronella Jacoba van den Oever.
†††† ATL tr. 2e Sloten (NH) 03.06.1913 Joannes Cornelis Willemse, geb. ís-Gravenhage ca. 1873, kantoorbediende, overl.
ís-Gravenhage 23.08.1947, z.v. Joannes Jacobus Willemse en Johanna Catharina Laboyrie.

12.                Jacoba Christina de la Lande Cremer, geb. Bolsward 08.03.1843; volgt [15].

13.                Christiaan Jacobus de la Lande Cremer, geb. Bolsward 11.12.1844, overl. Bolsward 31.01.1861.

14.                Klasina Titia de la Lande Cremer, geb. Bolsward 30.12.1846, overl. Bolsward 03.05.1847.

 

Noten: |a| overl.akte Bolsward 1869 fol.1v (ingeschreven extract uit BS Keulen, vader leerlooier, e.v. Petronella).

 


Bijlage A

 

[32] Martinus Adrianus Beek, overl. voor 1836, tr.

[33] Elisabeth Smits, geb. Rotterdam ca. 1772, overl. Terborg (Wisch) 13.05.1849, d.v. Johan Coenraad Smits en Elisabeth Goosen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Adrianus Beek, ged. Groningen 23.05.1805; volgt [16].


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren