Herman Boudewijn Karel Boom (1933-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Een van de kleinzonen van Herman’s overgrootvader Boudewijn Karel Boom (1938-1903) was Willem Henri Boom (1893-1965), lid van de Commissie ter Voorbereiding der derde Technische Hogeschool (1961).

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien augustus 2021)

 


 

[1] Herman Boudewijn Karel Boom, geb. Boskoop 24.08.1933, promotie Utrecht 01.12.1971|a|, lector Twente (1976-1979), hoogleraar Twente (1980-1997), overl. Delden 28.04.2011, crem. Usselo 05.05.2011.

 
Noten: |a| proefschrift: Elasticity of the heart: instantaneous pressure volume relations of the left ventricle throughout the cardiac cycle; promotoren: J.J. Denier van der Gon (1928) en P.A. Biersteker (1931-2007).

 

[2] Boudewijn Karel Boom, geb. Gorinchem 26.03.1903, l.i., promotie Wageningen 10.02.1930|c|, dendroloog, leraar aan een rijkstuinbouwschool (1930), overl. Wageningen 21.03.1980, begr. Wageningen (Alg.Bpl.) 26.03.1980; tr. 2e Nijmegen 08.01.1943 Petronella Isabella Möller, geb. Amersfoort 03.05.1905, overl. Wageningen 06.12.1983, begr. Wageningen (Alg.Bpl.) 09.12.1983, d.v. Gerrit Pieter Möller en Neeltje Smit; tr. 1e Wageningen 12.04.1930|b| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 17.09.1942, ingeschr. Wageningen 30.10.1942) 
[3] Betsy Ramaer, geb. Wageningen 08.03.1907.
     PIM tr. 1e Theodorus Strengers, geb. Amsterdam ca. 1900, officier van administratie 2e klasse K.M. (1934), overl. Den Helder 04.10.1934, z.v. Hendrik Strengers en Alida Koster.

Uit het huwelijk Boom-Ramaer:

1.                   Casparus Johannes Albertus Boom, geb. Boskoop 23.01.1931|a|.

2.                   Herman Boudewijn Karel Boom, geb. Boskoop 24.08.1933; volgt [1].

Uit het huwelijk Boom-Möller:

3.                   Zoon Boom.

4.                   Dochter Boom.

5.                   Dochter Boom.

 

Noten: |a| De banier 07.02.1931 & annonce collectie CBG; |b| bruid Betty (Algemeen Handelsblad 12.04.1930); |c| proefschrift: Botanisch-serologische onderzoekingen; promotor: G. Grijns (1865-1944).

 

[4] Casparus Johannes Albertus Boom, geb. Den Helder 29.11.1873, kandidaat-notaris te Gorinchem (1902), notaris te Voorschoten, overl. Renkum 25.10.1930, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 29.10.1930, tr. Avenhorn 29.05.1902

[5] Geertje Geel, geb. Sneek 23.07.1872, overl. Voorschoten 07.05.1962.

Uit dit huwelijk:

1.                   Boudewijn Karel Boom, geb. Gorinchem 26.03.1903|a|; volgt [2].

2.                   Gerrit Jan Boom, geb. Gorinchem 13.10.1907|b|, notaris te Voorschoten, overl. Voorschoten 08.04.1985, tr. tussen 1930 en 1962 Johanna Margaretha van der Werf, geb. Tonsel (Harderwijk) 20.03.1907, overl. Voorschoten 20.09.1991, crem. Leiden (Rhijnhof) 25.09.1991, d.v. Philippus Jacobus van der Werf (1873-1947), notaris, en G.E. Holtz.

3.                   Casparus Johannes Albertus Boom, geb. Gorinchem 20.12.1909|c|, tr. Rotterdam 02.06.1938 F.A. Sanders, d.v. Joän Cornelis Sanders (1877-) en Elisabeth Francina Alida Kruijff (1879-1972).

4.                   Martina Geertruida Boom, geb. Gorinchem 16.10.1911, overl. Gorinchem 03.11.1911.

5.                   Marius Gerrit Herman Boom, geb. Gorinchem 28.10.1912|d|, tr. J.F. Schettes.

 

Noten: |a| Nieuwe Gorinchemse courant 29.03.1903; |b| Nieuwe Gorinchemse courant 17.10.1907; |c| Nieuwe Gorinchemse courant 23.12.1909; |d| Advertentieblad voor Gorinchem en omstreken 01.11.1912

 

[6] Herman Ramaer, geb. Curaçao 03.06.1874, leraar aan de Rijkslandbouwschool (1903), leraar aan de Landbouwhogeschool (1907), lector aan de Landbouwhogeschool (1930), overl. Velp (Rheden) 04.02.1958, begr. Rheden (Bpl. Heiderust) 08.02.1958, tr. Amsterdam 09.04.1903

[7] Jeanne Sara Gerarda Christina Adriana de Ronde, geb. Nijmegen 09.11.1876, overl. 16.05.1964, begr. Rheden (Bpl. Heiderust).

Uit dit huwelijk:

1.                   Herman Ramaer, geb. Wageningen 12.02.1904, promotie Utrecht 24.06.1935|a|, tr. Utrecht 21.06.1928 Jacoba Adriana Boer, geb. Harlingen 11.10.1903, d.v. Aart Boer en Johanna Jacoba Afina Damsté.

2.                   Betsy Ramaer, geb. Wageningen 08.03.1907; volgt [3].

3.                   Jeanne Ramaer, geb. Wageningen 15.05.1910.

 

Noten: |a| proefschrift: Cytology of Hevea; promotor: J.A. Honing (1880-1950).

 

[8] Boudewijn Karel Boom, geb. Zierikzee 17.12.1835, controleur bij ’s Rijksbelastingen te Axel (1862), controleur der directe belastingen te Den Helder en Nijmegen (1869,1881), inspecteur (1890), provinciaal inspecteur der directe belastingen (1892), ontvanger van de invoerrechten en accijnzen en van het havengeld te Rotterdam (1903), OON, overl. Rotterdam 15.05.1903, tr. Terneuzen 28.08.1862

[9] Martina Geertruida Fercken, geb. Zaamslag 31.05.1841, overl. ’s-Gravenhage 02.02.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Nicolaas Jacob Boom, geb. Axel 09.07.1864, rijksontvanger, overl. Bussum 30.01.1945, tr. Groningen 16.07.1890 Johanna Sophia Rensina Clant Bindervoet, geb. Zuidhorn 08.04.1870, overl. Amsterdam 02.05.1953, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 06.05.1953, d.v. Maurits Clant Bindervoet en Hiltje Gerharda Wilhelmina Piccardt.

2.                   Adrianus Hendrik Willem Jacobus Boom, geb. Axel 03.12.1865, generaal-majoor der artillerie, overl. ’s-Gravenhage 09.09.1937, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 13.09.1937. [New York 1916]

3.                   Willem Boudewijn Karel Boom, geb. Axel 25.04.1867, luitenant ter zee 2e klasse (1892), luitenant ter zee (1893), schout bij nacht, directeur Gemeentelijk Havenbedrijf te Vlissingen (1919), OON, overl. Vlissingen 20.02.1935, begr. Vlissingen (Noorderbpl.) 23.02.1935, tr. ’s-Gravenhage 11.02.1892 Johanna Henriette Alexandrina Noordhoek Hegt, geb. Amsterdam 12.01.1866, overl. Vlissingen 14.01.1951, begr. Vlissingen (Alg.Bpl.) 17.01.1951, d.v. Johannes Noordhoek Hegt, koopman, en Maria Catharina Westerman.
Uit dit huwelijk: Willem Henri Boom, geb. Den Helder 12.12.1893, kandidaatsexamen werktuigkundig ingenieur Delft 1919|c|, ingenieursexamen werktuigkundig ingenieur Delft 1920|d|, oud-directeur en gedelegeerd commissaris van G. Dikkers en Co. N.V., commissaris van de N.V. Industrieele Maatschappij Zutphen, lid van de Commissie ter Voorbereiding der derde Technische Hogeschool (1961)|e|, overl. Beckum 03.07.1965, crem. Dieren, tr. Amsterdam 20.05.1919 Louise Marie de Hoop Scheffer, geb. Amsterdam 03.09.1894, overl. Beckum 30.12.1989, crem., d.v. Jacob Gijsbert Nicolaas de Hoop Scheffer en Sara Cornelia Ledeboer.

4.                   Catharina Cornelia Boom, geb. Den Helder 24.05.1868, overl. Den Helder 25.06.1869.

5.                   Suzanna Jacoba Boom, geb. Den Helder 05.06.1869, overl. Den Helder 22.05.1870.

6.                   Catharina Cornelia Boom, geb. Den Helder 25.12.1870, overl. Den Helder 01.12.1871.

7.                   Casparus Johannes Albertus Boom, geb. Den Helder 26.10.1872, overl. Den Helder 30.10.1872.

8.                   Casparus Johannes Albertus Boom, geb. Den Helder 29.11.1873; volgt [4].

9.                   Margaretha Catharina Boom, geb. Den Helder 08.01.1876, overl. ’s-Gravenhage 21.08.1953, tr. Rotterdam 28.08.1902 Augustus Henkes, geb. Delfshaven 01.12.1874, z.v. Jan Hendrik Henkes (1842-)|a| en Hester Justine Elink Sterk.

10.               Martina Boudewijna Boom, Martha, geb. Nijmegen 16.08.1877, overl. Punta Arenas (Chili) 13.01.1916, otr. Rotterdam/Delfshaven 04.04.1901, tr. Rotterdam 18.04.1901 Hermanus Henkes, geb. Delfshaven 24.12.1875, z.v. Hermanus Henkes (1830-)|b| en Aaltje Lourens.

11.               Willemina Jacoba Boom, geb. Nijmegen 31.01.1880, overl. ’s-Gravenhage 29.10.1953, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 02.11.1953.

12.               Hendrik Cornelis Albert Boom, geb. Nijmegen 22.09.1881, ingenieur elektrotechniek, directeur van de ‘Plaatselijke Telefoondienst’, OON, RNL, overl. Rotterdam 31.01.1960, tr. ’s-Gravenhage 03.06.1911 Lieuwkje de Vriese, Loes, geb. Amsterdam ca. 1887, overl. Rotterdam 02.05.1970, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 06.05.1970, d.v. Cornelis Julius de Vriese en Hil Sierdtje Ruitinga.

 

Noten: |a||b| z.v. Johannes Hermanus Henkes (ca.1799-1877), mede-oprichter van Henkes, jeneverstokerij te Delfshaven; |c| Algemeen Handelsblad 01.02.1919; |d| Delftsche courant 30.06.1920; |e| W. Sorgdrager, Een experiment in het bos (1981), p.23.

 

[10] Gerrit Geel, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 10.09.1835, onderwijzer (1860,1863), hoofdonderwijzer (1864,1877), overl. Sneek 29.01.1886, tr. Sneek 20.10.1859

[11] Jantjen Vrolijk, geb. Hindeloopen 25.10.1838, overl. Meppel 16.09.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Geel, geb. Sneek 27.12.1860, overl. Sneek 28.09.1877.

2.                   Nicolaas Geel, geb. Sneek 05.05.1863, overl. Sneek 07.05.1863.

3.                   levenloze zoon, Sneek 05.05.1863.

4.                   Maria Geel, geb. Sneek 24.04.1864, overl. Akkrum (Utingeradeel) 11.08.1920|a|, tr. Sneek 02.01.1891 Jan Kooiman, geb. Stavoren 19.01.1865, dominee, predikant te Stavoren, overl. Hoogeveen 11.08.1934|b|, z.v. Pieter Kooiman en Sibbel Tittes Woudstra, winkelierster (1891).

5.                   Gerrit Herman Geel, geb. Sneek 27.03.1867, arts, overl. Ferwerd (Ferwerderadeel) 17.02.1926.

6.                   Reinder Geel, geb. Sneek 12.12.1869, geneeskundige, tr. Zaandam 02.07.1903 Maria van der Zijde, geb. Rotterdam 21.09.1868, d.v. Karel van der Zijde, leraar HBS (1903), en Adriana Petronella van der Tak.

7.                   Geertje Geel, geb. Sneek 23.07.1872; volgt [5].

8.                   Hendrik Jan Geel, geb. Sneek 13.08.1876.

 

Noten: |a| per abuis ‘d.v. Gerrit Geel, zonder beroep en wonende te Meppel’ (overl.akte Utingeradeel 1920 no.31); |b| ook overl.akte Hilversum 1934 no.361.

 

[12] Jan Otto Herman Ramaer, geb. Zwolle 22.09.1835, student Leiden 03.07.1854|c|, promotie Leiden 27.06.1864|d|, kantonrechter te Appingedam (1871), procureur-generaal in de Nederlandsch-West-Indische kolonie Curaçao, overl. Arnhem 04.05.1909; tr. Lemsterland 04.11.1871

[13] Tjitske Fortuin, geb. Lemmer (Lemsterland) 01.09.1849, overl. Arnhem 11.12.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjitske Ramaer, geb. Curaçao 24.08.1872, overl. Hilversum 19.08.1943|a|, tr. Arnhem 01.08.1905 Hendrik François Hartogh Heijs, geb. Delft 13.07.1870, leraar (1905), oud-lector (1943), overl. Wageningen 23.03.1943, z.v. Hermanus Hartogh Heijs, Heer van Zouteveen, promotie Leiden 13.11.1865|b|, en Maria Elisabeth van der Veen.

2.                   Herman Ramaer, geb. Curaçao 03.06.1874; volgt [6].

3.                   Henriette Ramaer, geb. Curaçao 31.10.1876, overl. Curaçao 05.12.1877.

 

Noten: |a| per abuis geb. Paramaribo (overl.akte Hilversum 1943 no.596); |b| proefschrift: De methoden tot synthesis der organische ligchamen (Math.Mag. et Phil. Nat. Doctor, magna cum laude); |c| in het Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae staat T(heologie) {een vergissing, of hij is overgestapt naar J}; |d| proefschrift: Over den grond en het begrip des regts naar de school van Herbart en de beginselen des natuurregts van Grotius tot en met Kant bij eenige zijner hoofdvertegenwoordigers (I.U. Doctor, magna cum laude).

 

[14] Frans Susan Wilhelm de Ronde, geb. Vianen 27.06.1835, officier van gezondheid der 2e klasse (1866,1873), der 1e klasse (1874), overl. Nijmegen 30.04.1883, tr. Schoonhoven 28.09.1866|c|

[15] Johanna Elisabeth Geertrui Lentz, geb. Berbice|b| 15.04.1836|a||d|, overl. Utrecht 12.06.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Julia Elisabeth de Ronde, Juul, geb. Schoonhoven 10.10.1867, overl. ’s-Gravenhage 31.05.1944, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 03.06.1944, tr. Nijmegen 20.07.1892 Willem Godfried Leonard Christiaan van Exter, geb. Batavia 21.09.1867, overl. Malang 15.03.1945, z.v. Pieter Willem van Exter, pakhuismeester, en|f| Lucia Sophia Nicolina Elisabeth Bruijninga.

2.                   Hendrik Frans Nicolaas de Ronde, geb. Schoonhoven 09.04.1869, overl. Utrecht 17.05.1947|e|, verloofd 04.02.1900, tr. Blitar (Oost-Java, NOI) 24.09.1900|h| Victorine Suzanne Roqué, overl. Ngandjoek (Oost-Java, NOI) 25.02.1919|g|.

3.                   Johannes Nicolaas de Ronde, geb. Schoonhoven 01.02.1871, overl. voor 1958, tr. Rotterdam 11.08.1898 Helena Johanna Hohn, geb. Rotterdam 22.07.1873, overl. Wezep 08.02.1958, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 13.02.1958, d.v. Georg Christian Carl Hohn en Julia Johanna ten Klooster.

4.                   Susanna Wilhelmina Maria de Ronde, geb. Schoonhoven 03.02.1873, tr. Nijmegen 28.09.1894 Willem Paulus Barend van Bijlert, geb. Nijmegen 19.10.1869, aspirant-controleur, overl. Wageningen 03.01.1920, z.v. Jacob Oudraad van Bijlert, apotheker, en Helena Mellink.

5.                   Francina Elisabeth de Ronde, geb. Schoonhoven 15.12.1874, zangonderwijzeres (1906), tr. Wageningen 22.03.1906 Jacob Maurer, geb. ca. 1876, machinist watertoren, z.v. Philip Maurer en Rinsje Hage van den Heuvel.

6.                   Jeanne Sara Gerarda Christina Adriana de Ronde, geb. Nijmegen 09.11.1876; volgt [7].

 

Noten: |a| de bruid verklaart dat zij geboren is ‘in de Berbice (Engelsche Kolonien), dat zij niet bij magte is een geboorte acte of acte van bekendhed over te leggen’ (huw.akte Schoonoven 1866 no.16); |b| Berbice was ooit Nederlands, maar sinds 1831 onderdeel van Brits-Guiana; |c| geen vermelding van kinderen; |d| geb. Demarary (thans in Brits-Guiana); |e| ook overl.akte Maartensdijk 1947 no.50; |f| tr. Batavia 07.06.1865 (RA 1866 fol.5); |g| RA 1920 fol.142; |h| Soerabajaasch handelsblad 10.09.1900.

 

[16] Jan Nicolaas Boom, geb. Zierikzee 08.03.1808, student M Leiden 23.09.1825, promotie Leiden 20.03.1832|c|, overl. Zierikzee 26.06.1878, z.v. Boudewijn Boom en Judith de Kater; tr. 2e Zierikzee 25.09.1840 Margaretha Catharina van Adrichem, geb. Zierikzee 30.08.1815, overl. Domburg 15.04.1907, d.v. Hendrik van Adrichem, president Arr.Rb. Zierikzee, en Helena van IJsselsteijn; tr. 1e Zierikzee 11.06.1834

[17] Susanna Le Sage ten Broek, geb. Haamstede ca. 1811|b|, overl. Zierikzee 21.08.1837, d.v. Hendrik Willem Le Sage ten Broek, ‘ministre de la religion réformée’ (1811), predikant te Odijk (1806-1807), Haamstede (1807-1823) en Noordgouwe, makelaar in effecten (1834), en Elizabeth Groeneveld de Kater.

Uit het huwelijk Boom-Le Sage ten Broek:

1.                   Boudewijn Karel Boom, geb. Zierikzee  17.12.1835; volgt [8].

2.                   Hendrik Willem Jacobus Boom, geb. Zierikzee  11.08.1837, ontvanger der domeinen (1866), ontvanger der registratie (1867), overl. Stad Ommen 22.06.1867, tr. Tholen 22.03.1866 Willemiena Jacoba Andriessen, geb. Tholen 01.03.1838, overl. Tholen 31.01.1885, d.v. Pieter Andriessen, apotheker, en Hendrika Catharina Lammerse.

Uit het huwelijk Boom-van Adrichem:

3.                   Hendrik Jan Nicolaas Boom, geb. Zierikzee  18.08.1842, overl. Domburg 09.12.1925.

4.                   Cornelis Boom, geb. Zierikzee 01.10.1843, overl. Zierikzee 25.01.1883.

5.                   Hendrik Albert Boom, geb. Zierikzee 25.12.1844, overl. (‘na langdurig lijden ten gevolge eener longonsteking’) Philadelphia 1889|a|, tr. New York 01.10.1881 Mary Margareth Luckey, overl. na 1889.

 

Noten: |a| bericht ontvangen Domburg 30.05.1889 (annonce collectie CBG); |b| niet gevonden in tafel geboorten Haamstede 1811; |c| proefschrift: Dissertatio medica, de asthmate spasmodico.

 

[18] Jan Jacob Fercken, geb. Roosendaal 03.12.1806, notaris te Zaamslag en Terneuzen (1838,1874), wethouder van Terneuzen (1878), overl. Terneuzen 07.05.1878, z.v. Casparus Jan Fercken en Rozina Johanna Wijntjes, rentenierster (1838); tr. Axel 22.11.1838

[19] Catharina Cornelia Paulus, geb. Axel 23.01.1814, overl. Terneuzen 07.04.1874, d.v. Adrianus Jacobus Paulus, kantonrechter (1838), en Martina Geertruij Dees.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rozina Johanna Fercken, geb. Zaamslag 17.10.1839, overl. Renkum 09.04.1911, tr. Terneuzen 19.10.1865 Carel Christiaan Jenneke Hiebendaal, geb. Wamel 06.03.1834, student Th. Utrecht 01.10.1857 en 31.10.1860, dominee, predikant te Otterlo (1865-1869), Driel (1869-1882), Elden (1883), overl. Renkum 12.01.1910, z.v. Carel Christiaan Hiebendaal, deurwaarder, en Jenneke van Avezaat.

2.                   Martina Geertruida Fercken, geb. Zaamslag 31.05.1841; volgt [9].

3.                   Casparus Johannes Albertus Fercken, geb. Zaamslag 28.12.1842, kandidaat-notaris (1868), overl. ’s-Gravenhage 22.02.1912, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 26.02.1912, tr. Terneuzen 29.09.1868 Pieternella Leunis, geb. Terneuzen 20.08.1847, overl. ’s-Gravenhage 28.07.1934|a|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 01.08.1934, d.v. Cornelis Leunis, koopman, en Barbera de Zwaaf.

4.                   Adrianus Jacobus Fercken, geb. Zaamslag 20.08.1852, overl. Zaamslag 31.05.1858.

 

Noten: |a| Petronella (anonce collectie CBG).

 

[20] Klaas Geel, geb. Meppel ca. 1809, (school)onderwijzer (der jeugd) te Haulerwijk (1830,1833) en te Sneek (1853), hoofdonderwijzer Stads Armenschool te Sneek (1859,1864), overl. Sneek 13.05.1864, z.v. Gerrit Geel, schipper, en Geertje Geerts (-1811); tr. 2e Meppel 17.08.1844 Matje Wildeboer, geb. Meppel ca. 1802, overl. Workum 30.09.1873, d.v. Arent Berends Wildeboer en Hilletje Brouwer; tr. 1e Meppel 15.05.1830

[21] Hermanna Geertrui Vreeburg, geb. Meppel ca. 1808, overl. Sneek 02.05.1842, d.v. Harmannus Vreeburg (-1829) en Geertruij de Vries (-1827).

Uit het huwelijk Geel-Vreeburg:

1.                   Geertje Geel, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 24.02.1831, overl. Meppel 14.01.1884, tr. Sneek 11.08.1853 Gerrit Geel, geb. Meppel 08.09.1823, schipper, koopman, overl. Meppel 31.10.1891, z.v. Geert Geel en Jentien Doggen.

2.                   Geertrui Geel, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 07.09.1833, overl. Sneek 26.03.1860.

3.                   Gerrit Geel, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 10.09.1835; volgt [10].

4.                   Hermanna Geel, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 23.01.1839, overl. Meppel 15.04.1931.

 

[22] Klaas Hendriks Vrolijk, geb. Hindeloopen 29.06.1816, (brood)bakker (1837,1880), overl. Sneek 17.01.1888, z.v. Hendrik Franses Vrolijk, landbouwer, en Jantjen Hessels Leegen; tr. Hindeloopen 23.07.1837|a|

[23] Maartje Reinders Kooiman, geb. Hindeloopen 27.05.1819|b|, overl. Sneek 21.05.1886, d.v. Reinder Kooiman, schoolmeester, onderwijzer, en Elisabeth Haringhuizen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantjen Vrolijk, geb. Hindeloopen 25.10.1838; volgt [11].

2.                   Reinder Vrolijk, geb. Hindeloopen 17.50.1841, koopman, overl. Sneek 23.03.1900, tr. Sneek 02.10.1864 Maria Margaretha van der Feer, geb. Sneek 12.09.1842, overl. Hengelo (O) 20.08.1923, d.v. Pieter van der Feer, koopman, en Loukjen Schilstra.

3.                   Hendrik Vrolijk, geb. Hindeloopen 28.11.1843, broodbakker, tr. Sneek 06.05.1866 Grietje Swaagstra, geb. Sneek 25.12.1843, overl. Ermelo (in het Gesticht Veldwijk) 10.02.1911|c|, d.v. Gerben Swaagstra, politiedienaar, en Janke Smidts, winkelierster (1864).

4.                   Elisabeth Vrolijk, geb. Sneek 08.12.1849|d|, tr. Sneek 18.10.1882 Jan Schijfsma, geb. Sneek 27.02.1820, zilversmid, z.v. Johannes Jans Schijfsma en Anna Sophia Kresner.
     JS tr. 1e Sneek 05.05.1844 Akke de Jager, geb. Sneek 20.04.1819, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 03.02.1846, d.v. Douwe de Jager en Anthonia Everts Vlink; tr. 2e Sneek 17.03.1850 Alida Magdalena Burghgraef, geb. Sneek 04.01.1827, overl. Sneek 25.01.1882, d.v. Wilko Jacob Burghgraef, bierbrouwer, en Rinske Tichelaar.

5.                   Louiza Vrolijk, geb. Sneek 07.02.1852, overl. Sneek 03.11.1874, tr. Sneek 03.07.1870 Ale Visser, geb. Pingjum (Wonseradeel) 20.05.1851, hulponderwijzer te Schettens (1870), overl. Sneek 26.08.1930, z.v. Pieter Ales Visser en Elisabeth Bokman.
     AV tr. 2e Sneek 27.09.1878 Anna Sophia Schijfsma, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 13.03.1849, overl. Emmen 04.02.1937, d.v. Johannes Schijfsma en Anna Katrina Campen.

6.                   Klaas Vrolijk, geb. Sneek 01.08.1854, bakker, overl. Sneek 19.08.1878.

7.                   Frans Vrolijk, geb. Sneek 16.03.1857, bakker, overl. Sneek 08.03.1914, tr. 1e Sneek 26.05.1880 Grietje van der Meer, geb. Sneek 07.03.1857, overl. Sneek 17.01.1889, d.v. Sjoerd van der Meer en Baukje Tjalsma; tr. 2e Sneek 12.03.1891 Antje Ferwerda, geb. Sneek 21.12.1861, d.v. Durk Ferwerda en Martha Walstra.

 

Noten: |a| bruid Maatje (huw.akte Hindeloopen 1837 no.9); |b| Maatje (geb.akte Hindeloopen 1819 fol.24); |c| ook overl.akte Sneek 1911 no.36; |d| moeder Kooimans.

 

[24] Philippus Gerhardus Ramaer, geb. Zwolle 09.01.1804, student Groningen 17.09.1821, promotie Groningen 30.05.1827|c|, medicinae doctor, overl. Bussum 26.12.1875, z.v. Gerardus Antonius Ramaer en Helena Lindenhof; tr. Leiden 20.07.1832

[25] Eva Anna Sluiter, geb. Deventer 01.04.1812, overl. (kraambed) Zwolle 11.02.1848, d.v. Jan Otto Sluiter en Catharina Harmanna Proper.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Ramaer, geb. Zwolle 23.04.1834, overl. Bussum 02.05.1903, tr. Zwolle 04.08.1859 George Wilhelm Conrad Westenberg, geb. Kampen 15.07.1829, luitenant ter zee (1859), overl. Bussum 29.05.1907, z.v. Joan Westenberg, vrederechter (1829) arrondissementsrechter (1859), en Sophie Henriette Wilhelmine Weidenbach.

2.                   Jan Otto Herman Ramaer, geb. Zwolle 22.09.1835; volgt [12].

3.                   Gerardus Antonius Ramaer, geb. Zwolle 04.07.1837.

4.                   Hermannus Henrikus Ramaer, geb. Zwolle 15.01.1839, overl. Ginneken en Bavel 19.06.1909, tr. Rotterdam 25.10.1866 Catharina Hermana Sluiter, geb. Rotterdam 02.08.1840, d.v. Jan Willem Sluiter en Sara Maria Betz.

5.                   Catharina Hermana Ramaer, geb. Zwolle 16.11.1840, tr. Zwolle 18.07.1866 Rudolph Julius Westenberg, geb. Kampen 13.08.1833, notaris, overl. Zwolle 08.07.1894, z.v. Joan Westenberg en Sophie Henriette Wilhelmina Weidenbach.

6.                   Henrietta Petronella Ramaer, geb. Zwolle 14.12.1842, overl. Amsterdam 25.02.1870, tr. Zwolle 19.08.1868 Willem Marius Gunning, geb. Hoorn 15.07.1834, promotie Utrecht 11.09.1857|b|, promotie Med.Chir. Utrecht 25.01.1859, promotie Med.Obst. Utrecht 08.03.1862, medicinae doctor, lector, buitengewoon hoogleraar en hoogleraar Amsterdam (1868-1894), overl. Delft 04.05.1912, z.v. Johannes Hermanus Gunning (ca.1802-1889), student Leiden 08.09.1818, dominee, predikant te Olst, Vlaardingen (1826-1832), Hoorn (1832-1835), Leeuwarden (1835-1866), lector, en Anna Elisabeth van Campen.
     WMG tr. 2e 1874 Eva Anna Ramaer (1844-1907), jongere zuster van Henrietta Petronella.

7.                   Eva Anna Ramaer, geb. Zwolle 14.09.1844, overl. ’s-Gravenhage 25.06.1907, tr. 1e Zwolle 07.07.1869 Lambertus Tasman, geb. Hoorn ca. 1840, koopman, overl. Menton (Nice, Frankrijk) 13.04.1872|a|, z.v. Wigger Tasman en Johanna Eindhoven; tr. 2e Barneveld 11.07.1874 Willem Marius Gunning (1834-1912).
     WMG tr. 1e 1868 Henrietta Petronella Ramaer (1842-1870), oudere zuster van Eva Anna.

8.                   Wilhelmina Ramaer, geb. Zwolle 09.02.1848, overl. Zwolle 11.02.1848.

 

Noten: |a| overl.akte Zwolle 02.12.1873 no.573; |b| proefschrift: Dissertatio physiologico-medica continens disquisitionem de motu sanguinis eiusque

stasi (Onderzoekingen over bloedbeweging en stasis); promotor: Donders; |c| proefschrift: De noxis, e cibis vegetalibus in corpore humano aliquando oriundis (Geneeskunde).

 

[26] Carst Dirks Fortuin, geb. Lemmer ca. 1809, schipper (1833,1849), overl. (‘na eene korte ongesteldheid van zes dagen’) Lemmer (Lemsterland) 25.10.1857, z.v. Dirk Carstes Fortuin, heibaas, en Sietske Harmens; tr. Lemsterland 05.05.1833

[27] Baukjen Hanzes Wouda, geb. Lemmer ca. 1809, winkelierster (1860,1873), overl. Lemmer 20.07.1893, d.v. Hans Annes Woudstra, koopman, en Janneke Alberts Rekes.

Uit dit huwelijk (vader ook Cerst):

1.                   Dirk Fortuin, geb. Lemmer (Lemsterland) 19.05.1834, overl. Lemmer (Lemsterland) 06.06.1835.

2.                   Dirk Fortuin, geb. Lemmer (Lemsterland) 23.01.1836.

3.                   Janneke Fortuin, geb. Lemmer (Lemsterland) 01.10.1837, overl. Lemmer (Lemsterland) 13.12.1894, tr. Lemsterland 28.01.1872 Jan Jelkes Driest, geb. Lemmer (Lemsterland) 08.04.1819, schoenmaker, overl. Zutphen 24.05.1910, z.v. Jelke Jans Driest en Tjaltje Alberts Oosterhout.
     JJD tr. 1e Lemsterland 28.05.1843 Hielkjen Vleeshouwer, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 14.02.1813, overl. Lemmer (Lemsterland) 30.03.1868|b|, d.v. Klaas Ottes Vleeshouwer en Tijtje Oenes.

4.                   Hans Fortuin, geb. Lemmer (Lemsterland) 11.09.1839, beurtschipper, overl. Rotterdam 26.10.1921, tr. Lemsterland 18.10.1860 Trijntje Koopman, geb. Langweer (Doniawerstal) 22.01.1839, overl. voor 1921, d.v. Siene Jans Koopman, commissaris van beurtschepen (1860), en Trijntje Ykes van der Veen.

5.                   Freerk Fortuin, geb. Lemmer (Lemsterland) 06.08.1841, gezagvoerder, tr. Gaasterland 01.06.1873 Wimmigje ten Woude, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 07.07.1847, d.v. Pieter ten Woude en Imke Eelkes Rienstra.

6.                   Sietske Fortuin, geb. Lemmer (Lemsterland) 20.08.1843, overl. voor 1925, tr. Lemsterland 19.05.1872 Jan Nauta, geb. Sneek 13.11.1840, kuiper, overl. Sneek 26.01.1925, z.v. Arjen Nauta en Maaike Lammertsma.
     JN tr. 1e Sneek 13.11.1864 Trijntje Jacobs de Jong, geb. Akkrum (Utingeradeel) 25.02.1841, overl. Sneek 03.08.1870, d.v. Jacob Ydes de Jong en Sjoukje Jans Boersma.

7.                   Anne Fortuin, geb. Lemmer (Lemsterland) 27.12.1845, schipper, tr. Sneek 25.09.1870 Grietje Visser, geb. Sneek 24.11.1849, d.v. Abe Visser, timmerman, en Grietje van der Velde.

8.                   Harmen Fortuin, geb. Lemmer (Lemsterland) 14.07.1847.

9.                   Tjitske Fortuin, geb. Lemmer (Lemsterland) 01.09.1849|a|; volgt [13].

 

Noten: |a| vader Cerst (geb.akte Lemsterland 1849 fol.51); |b| Vleeschhouwer.

 

[28] Hendrik Frans Nicolaas de Ronde, geb. Buren ca. 1804, kapitein 6e reg. infanterie (1853), kolonel-commandant te Nijmegen (1866), gepensioneerd (1875), overl. Nijmegen 12.10.1890, z.v. Frans de Ronde en Suzanna Wilhelmina Westerouen van Meeteren; tr. Vianen 02.07.1834

[29] Wilhelmina Maria van Duijl, geb. Beusichem ca. 1811, overl. Nijmegen 26.01.1889, d.v. Gerrit van Duijl en Sara Antonia de Ronde.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frans Susan Wilhelm de Ronde, geb. Vianen 27.06.1835; volgt [14].

2.                   Gerrit Sara Antonie de Ronde, geb. Gorinchem 12.04.1840, officier der infanterie (1886), gepensioneerd kapitein (1918).

3.                   Cornelis Hendrik Nicolaas de Ronde, geb. Gorinchem 03.03.1843, officier der infanterie (1866).

4.                   Johann Carl Wilhelm de Ronde, geb. Utrecht 06.03.1845.

5.                   Goverdinus Wilhelmus de Ronde, geb. Vianen 25.01.1848, eerste luitenant (1875), majoor der infanterie, overl. ’s-Gravenhage 12.04.1929, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 16.04.1929, tr. Nijmegen 12.08.1875 Clemence de Bruijn, geb. Woerden 25.12.1852, overl. ’s-Gravenhage 28.12.1938, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 31.12.1938, d.v. Mauritz Johan de Bruijn en Adriana Margaretha baronesse van Zuijlen van Nievelt.

6.                   Jantje Cornelia de Ronde, geb. Vianen 07.01.1850, overl. ’s-Gravenhage 10.01.1941, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 14.01.1941.

7.                   Cornelis Marinus IJsbrand de Ronde, geb. Nijmegen 26.07.1853, overl. voor 1937, tr. Christina Maria Handgraaf, geb. Velsen 21.03.1863, overl. Velsen 18.03.1937, d.v. Hermanus Handgraaf en Maria Elisabeth Maas.

 

[30] Johannes Nicolaas Lentz, geb. Hoorn ca. 1798, overl. Schoonhoven 17.10.1869, z.v. Johannes Nicolaas Lentz en Johanna Helena van Rijneveld; tr.

[31] Julia Petronella Adriana Brandes, geb. Berbice ca. 1805, overl. Nijmegen 08.03.1892, d.v. Willem Brandes en Julia Hofbauer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Elisabeth Geertrui Lentz, geb. Berbice 15.04.1836; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren