Edouard Albert Marie Fernand Dahmen (1914-2007)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien juni 2016)

 


 

[1] Edouard Albert Marie Fernand Dahmen, geb. Steenbergen 05.07.1914, ingenieur scheikundige technologie Delft 1939, promotie Delft 30.01.1946|a|, hoogleraar Twente (1966-1979), overl. Breda 02.04.2007, crem. 06.04.2007, tr. (Delft/Bloemendaal) 11.04.1939 Maria Theresia Smit, overl. voor 2007, d.v. Theodorus Oscar Joseph Marie Smit  (ca.1882-1948) en Theresia Maria Dionisia Blomjous (ca.1879-1962).

 

Noten: |a| proefschrift: Harden en andere omzettingen van vette oliën onder invloed van  zwaveldioxyde; promotor: H.I. Waterman (1889-1961).

 

[2] Frédéric Charles Réné Fernand Dahmen, Fernand, geb. Roermond 02.07.1881, kandidaat-notaris (1911), notaris te Gulpen, overl. Maastricht 10.07.1971, begr. Maastricht (RK Bpl. Tongerseweg) 14.07.1971; tr. 2e Anne D.M. Alberdingk; tr. 1e Maastricht 04.05.1911
[3] Agatha Bertha Smeets, Bertha, geb. Maastricht 07.07.1880, overl. Heerlen 07.10.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Edouard Albert Marie Fernand Dahmen, geb. Steenbergen 05.07.1914; volgt [1].

2.                   Zoon F.G.L.R. Dahmen, tr. M. Palmen.

3.                   Dochter C.M.R.M. Dahmen, tr. A. Eck.

 

[4] Johan Renier Willem Dahmen, geb. Roermond 27.10.1846, koopman in granen, overl. Roermond 16.12.1890, tr. Maastricht 22.10.1872

[5] Marie Josèphe Dieudonnée Tissen, geb. Berneau (België) 30.10.1849, koopvouw in granen (1892), graanhandelaarster (1897), overl. Roermond 29.10.1933|a|, begr. 02.11.1933; tr. 1e Maastricht 15.01.1867 Joannes Mathias Horsmans, geb. Klimmen 06.01.1838, landbouwer, z.v. Jan Mathias Horsmans en Maria Johanna Habets; tr. 3e Roermond 06.09.1892|c| Jean Jacques Emile Corbeij, geb. Sint-Odiliënberg 07.07.1855, notaris, z.v. Charles Emile Auguste Corbeij en Marie Jeanette Wilhelmine Goebbels.

Uit dit huwelijk (moeder Maria Josepha D.):

1.                   Maria Josephina Leonie Dahmen, geb. Roermond 02.08.1873, overl. Roermond 16.02.1948, tr. 1e Roermond 14.10.1897 Hermann Joseph Otto Hilgers, geb. Keulen ca. 1869, fabrieksdirecteur, overl. tussen 1899 en 1921, z.v. Wilhelm Hilgers, fabricant, en Margaretha Louise Mathilde Bender; tr. 2e Roermond 03.11.1921 Morris Kimbell, geb. Chichester (UK) ca. 1881, z.v. Thomas Pain Kimbell en Fanny Petersfield.

2.                   Alphonsine Maria Julia Dahmen, M., geb. Roermond 29.04.1875, tr. Roermond 05.06.1900 Jan Karel van Naersen, geb. Gorinchem 01.09.1872|b|, 2e luitenant huzaren, z.v. Frederik Revixet van Naersen en Carolina Petronella Sophie van Renesse.

3.                   Georges Reinier Willem Eugène Dahmen, geb. Roermond 30.04.1877, mr., overl. Roermond 17.08.1950, tr. Roermond 11.07.1916 Theresia Antoinetta Hubertina Maria Nicolas, geb. Roermond 27.01.1892, d.v. Carolus Antonius Hubertus Nicolas, industrieel, en Henriette Marie Josephine Hortense Schieffer.

4.                   René Jean Louis Dahmen, geb. Roermond xx.04.1879, overl. Roermond 22.10.1967, begr. Roermond 24.10.1967, tr. voor 1905 Anne Lucie Blanche Germaine Renée van Horen, B., geb. Sint Truiden (België) 06.04.1881, overl. Roermond 25.12.1967.

5.                   Frédéric Charles Réné Fernand Dahmen, geb. Roermond 02.07.1881; volgt [2].

6.                   Max Jean Hubert René Dahmen, geb. Roermond 21.02.1884, dr., overl. Heerlen 15.05.1952, tr. Utrecht 30.08.1910 Martha van den Brink, geb. Jutphaas 23.08.1884, overl. Heerlen 05.06.1942, d.v. Arie van den Brink en Gijsberta van Tergouw.

7.                   Marie Jeanne Juliette Dahmen, J., geb. Roermond 26.09.1886, tr. Roermond 11.10.1910 Henri Pierre Benoit Cappelle, geb. Meenen (België) ca. 1888, industrieel, z.v. Albert Désiré Cappelle, industrieel, en Sidonie Marie Aimée van der Ongstraete.

 

Noten: |a| wede René Jan Willem Dahmen (annonce collectie CBG); |b| jhr. van Naerssen (annonces collectie CBG); |c| bruid Thissen.

 

[6] Nicolaas Edouard Smeets, geb. Maastricht 12.10.1842, 1e luitenant (1875), overl. Maastricht 26.06.1904, tr. Maastricht 23.12.1875

[7] Anna Maria Hubertina Marres, geb. Maastricht 20.12.1850, overl. Maastricht 03.01.1921, begr. 07.01.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean Leopold Smeets, geb. Maastricht 23.09.1877, overl. Maastricht 03.12.1877.

2.                   levenloze dochter, Maastricht 27.08.1878.

3.                   Agatha Bertha Smeets, geb. Maastricht 07.07.1880; volgt [3].

4.                   Clément Albert Smeets, geb. Maastricht 15.06.1881, exporteur, ‘patroon’ van Smeets Herfst en Co. en Smeets Export Supply Co., OON, Ridder in de Orde van Leopold II van België, overl. Wassenaar (St. Ursula Kliniek) 20.05.1942, begr. Maastricht (R.K.Kerkhof Tongerscheweg) 23.05.1942, tr. 1e voor 1918 Ernestine Sophie Marie Josephine Smeets, geb. Luik (België) ca. 1883, overl. (kraambed) Maastricht 18.11.1918, d.v. Alfred Marie Theodore Gerard Smeets en Sophie Françoise Marie Crahay; tr. 2e Maastricht 07.02.1922 Marie Hubertine Constance Bruls, geb. Tegelen ca. 1882, correspondente, overl. voor 1942, d.v. Eugène Frans Hubert Bruls en Maria Louisa de Haime.

 

[8] Jan Karel Willem Dahmen, geb. Bracht/Mulbracht (Duitsland)|a| 15.03.1819, kettingscheerder (1846), granenkoopman (1872), overl. Roermond 20.11.1891, tr. Roermond 10.06.1846

[9] Maria Lucia Mestrom, geb. Roermond 22.07.1820, overl. Roermond 22.03.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Renier Willem Dahmen, geb. Roermond 27.10.1846; volgt [4].

2.                   Maria Helena Hubertina Dahmen, geb. Roermond 27.08.1848, overl. Roermond 07.06.1858.

 

Noten: |a| nu Ortsteil van de Gemeinde Brüggen, Kreis Viersen, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[10] Jan Willem Tissen, geb. Limbricht ca. 1820, overl. Maastricht 20.11.1867|a|, tr.

[11] Marie Barbe Joseph Paulus, geb. Visé (België) ca. 1833|b|, koopvrouw (1872), graanhandelaarster (1892), rentenierster (1903), overl. Maastricht 23.06.1904.

Uit dit huwelijk (vader ook (Jan) Mathieu)):

1.                   Guillaume Joseph Alphonse Tissen, geb. Berneau (België) ca. 1844, koopman, overl. Maastricht 13.10.1903, tr. 1e Maastricht 03.09.1867 Maria Elisabeth Hubertina Olivier, geb. Maastricht 24.06.1846, overl. Maastricht 29.10.1874, d.v. Pieter Olivier en Maria Anna Haenen; tr. 2e Maastricht 15.06.1875 Melanie Bernardine Josephine Catherine Tripels, geb. Maastricht 14.02.1854, d.v. Gustavus Adolphus Albertus Tripels en Henrica Francisca Genetelle.

2.                   Marie Joseph Eugenie Tissen, geb. Berneau (België) ca. 1848, tr. Maastricht 15.01.1867 Joannes Mathias Horsmans, geb. Klimmen ca. 1848,landbouwer, z.v. Jan Mathias Horsmans en Maria Johanna Habets.

3.                   Marie Josèphe Dieudonnée Tissen, geb. Berneau (België) 30.10.1849; volgt [5].

 

Noten: |a| overledene Jan Willem (overl.akte Maastricht 1867 no.729); |b| oud 70 jaar en 11 maanden, wede Jan Willem (overl.akte Maastricht 1904 no.388).

 

[12] Joannes Matheus Hubertus Smeets, geb. Valkenburg 24.02.1818, muzikant (1868,1869), professor in de muziek (1875,1877), overl. Maastricht 05.08.1902, tr. Valkenburg 22.04.1840|a|

[13] Agatha Antonia Johanna Dagnelie, geb. Maastricht 06.04.1819, overl. Maastricht 18.08.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Smeets, geb. Maastricht 24.07.1841, tr. Maastricht 02.02.1869 Francois Conrad Geiger, geb. Jambe (België) ca. 1838, banketbakker, z.v. Jean Baptist Geiger en Jeanne Strock.

2.                   Nicolaas Edouard Smeets, geb. Maastricht 12.10.1842; volgt [6].

3.                   Leonie Hubertine Christine Smeets, geb. Maastricht 11.03.1844, overl. Valkenburg 16.05.1914, tr. Valkenburg 20.04.1868 Peter Leonardus Hubertus America, geb. Hoensbroek 24.11.1833, koopman, z.v. Johannes Jacobus America, slachter, en Anna Catharina L’Ortije.

4.                   Maria Anna Eugenia Smeets, geb. Maastricht 08.12.1845, overl. Maastricht 17.05.1937.

5.                   Agatha Antonia Johanna Smeets, geb. Maastricht 21.11.1848, overl. Maastricht 20.04.1922, tr. Maastricht 10.09.1895 Johannes Eugenius Houben, geb. Gilze en Rijen 20.07.1846, opzichter, overl. Maastricht 22.08.1910, z.v. Johannes Gerardus Antonius Houben en Antonia de Swart.
     JEH tr. 1e voor 1893 Maria Hubertina Adriana Pierre, geb. Maastricht 11.10.1855, overl. Maastricht 12.01.1893, d.v. Nicolas Pierre en Maria Joanna Francisca Hubertina Tasnier.

6.                   Elisa Lambertina Smeets, geb. Maastricht 02.10.1851, tr. Maastricht 29.01.1877 Hubertus Gustavus Maris, geb. Hasselt (België) ca. 1851, banketbakker, z.v. Joannes Henricus Maris, veearts, en Maria Catharina Nysten.

7.                   Joseph Arthur Smeets, geb. Maastricht 18.05.1853, onderstationchef, overl. Roermond 27.03.1929, tr. Roermond 17.07.1883 Maria Magdalena Gertrudis Guniën, geb. Roermond 14.01.1852, overl. Elsloo 04.11.1934, d.v. Hendrik Guniën en Ida Hubertina Lintjens.

 

Noten: |a| bruidegom Jan Mathijs Hubertus.

 

[14] Michael Jacobus Marres, geb. Maastricht 18.10.1826, bierbrouwer (1849,1879), wethouder (1875,1879), overl. Maastricht 07.02.1898, tr. Maastricht 17.04.1849

[15] Maria Cecilia Clementina Fisse, geb. Maastricht 01.11.1819, overl. Maastricht 07.10.1890.

Kind van Maria:

1.                   Michaël Clemens Fisse, later Marres, geb. Maastricht 01.04.1848, bierbrouwer, raadslid (1899), overl. Maastricht 09.04.1927, tr. 1e Maastricht 19.06.1883 Maria Francisca Evelina Starren, geb. Maastricht ca. 1849, overl. Maastricht 17.04.1897, d.v. Joannes Josephus Starren en Maria Josephina Erens; tr. 2e Meerssen 31.01.1899 Maria Josephina Hendrika VanAubel, geb. Meerssen 27.09.1856, d.v. Hendrik VanAubel en Maria Catharina Hubertina Kissels.

Uit dit huwelijk:

2.                   Anna Maria Hubertina Marres, geb. Maastricht 20.12.1850; volgt [7].

3.                   Jan Constant Marres, geb. Maastricht 28.12.1851, brander, overl. Maastricht 18.07.1916, tr. Maastricht 20.08.1878 Marie Hubertine Gertrude Angelique Chambille, geb. Maastricht 27.12.1855, overl. Maastricht 10.02.1939, d.v. Louis Eugène Chambille en Maria Josephina Hubertina Petronella Marres.

4.                   Maria Theresia Clementina Marres, geb. Maastricht 23.04.1853, tr. Maastricht 22.04.1879 Gerardus Smits, geb. Dongen ca. 1848, leraar, z.v. Josephus Bernardus Smits en Cornelia Schellekens, leerlooister.

5.                   Maria Henrica Eugenia Marres, geb. Maastricht 17.10.1856, overl. Maastricht 10.12.1863.

6.                   Maria Paulina Marres, geb. Maastricht 18.08.1858, overl. Maastricht 12.03.1930, tr. Maastricht 25.11.1879 Heinrich Joseph Hoffmans, geb. Dülken ca. 1842, directeur, overl. Maastricht 14.05.1925, z.v. Johann Gottfried Hoffmans, goudsmid, en Theresia Mechtild Hauptmans.

7.                   Louis Victor Marres, geb. Maastricht 16.08.1859, overl. Maastricht 22.11.1863.

 

[16] Johannes Wernerus Dahmen, geb. Bracht (Duitsland) ca. 1791, winkelier (1846), overl. Roermond 18.06.1846, tr. Bracht 06.05.1815

[17] Anna Helena Kerren, ged. Bracht (rk) 02.11.1796, winkelierster (1846), bakster (1851), d.v. Wilhelm Kerren en Maria Sibilla Hinsen.
Opm: Er is een Joannes Wernerus Dahmen, ged. Stetternich|a| (rk) 14.03.1790, z.v. Petrus Dahmen en Elisabeth Lamertz.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Willem Dahmen, geb. Bracht (Duitsland) 24.05.1817, molenaar (1851), overl. Roermond 28.06.1887, tr. 1e Roermond 19.02.1851 Anna Elisabeth Buijsen, ged. Geldrop 14.10.1803, molenares, overl. Roermond 22.06.1875, d.v. Franciscus Buijsen en Joanna Petri Verbeek; tr. 2e Eindhoven 18.05.1880 Johanna Eleonora van Rooij, geb. Eindhoven 12.01.1838, d.v. Caspar Antonius van Rooij en Maria Louisa Perie.
     AEB tr. 1e voor 1828 Jan Hendrik Wackers, overl. voor 1851.

2.                   Jan Karel Willem Dahmen, geb. Bracht (Duitsland) 15.03.1819; volgt [8].

3.                   Sibilla Catharina Elisabeth Dahmen, geb. Bracht 01.07.1821, overl. tussen 1862 en 1865, tr. Dordrecht 02.11.1853 Gerardus Hendrikus de Vries, geb. Dordrecht 29.08.1828, overl. Rotterdam 30.10.1893, z.v. Franciscus Joannes de Vries en Johanna Catharina van Leeuwen.
     GHdVtr. 2e Rotterdam 26.04.1865 Apolonia Schüster, geb. Dordrecht ca. 1839, overl. Rotterdam 07.03.1922, d.v. Adamis Schüster en Joanna Maria Keulemans.

4.                   Anna Helena Dahmen, geb. Bracht 02.10.1823.

5.                   Peter Gustave Dahmen, geb. Bracht (Duitsland) 20.06.1826, bakker, tr. Roermond 01.06.1854 Maria Louisa Peters, geb. Roermond 23.02.1828, overl. Roermond 16.08.1885, d.v. Joannes Leonardus Peters, winkelier, en Catharina Edelbroek.

 

Noten: |a| nu Stadtbezirk van Jülich, Kreis Düren, Bundesland Nordrehin-Westfalen.

 

[18] René Mestrom, geb. Linne 08.07.1785, loonarbeider (1817), landbouwer (1846), overl. Roermond 24.10.1857|c|, z.v. Henri Mestrom en Elisabeth Houben; tr. Roermond 20.04.1817

[19] Marie Helena van Mechelen, geb. Lille (België)|b| 14.03.1780, huishoudster (1817), landbouwster (1846), overl. Roermond 14.09.1848|d|, d.v. Francois Vanmechelen en Lucia Kevelaers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean Henri Mestrom, Johannes Henricus, geb. Roermond 22.03.1818, overl. Roermond 19.01.1848.

2.                   Maria Lucia Mestrom, geb. Roermond 22.07.1820|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| ouders Renerus Mestrom en Maria van Meggelen (geb.akte Roermond 1820); |b| in arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen; |c| Renier Mestrum; |d| e.v. Mestrum.

 

[20] Jan Gisbert Tissen, geb. Overhoven (Sittard) ca. 1792, overl. Limbricht 02.03.1834, z.v. Jan Mathijs Tissen en Maria Mechtildis Tummers; tr.

[21] Johanna Elisabeth Schmeitz, ook Schmeits/Smeits, winkelierster (1847), overl. Limbricht 07.11.1848, d.v. Severin Schmeitz en Mechtildis Claessen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean Mathias Tissen, geb. Limbricht 03.07.1815.

2.                   Joannes Wilhelmus Tissen, geb. Limbricht 04.04.1820; volgt [10].

3.                   Johanna Elisabeth Tissen, geb. Limbricht 13.05.1823, overl. Sittard 18.03.1895, tr. Limbricht 12.02.1847 Edmond Hubert Bormans, geb. Sittard 19.07.1819, landbouwer, z.v. Jacob Bormans, landbouwer, en Johanna Catharina Lumens.

4.                   Renerus Josephus Tissen, geb. Limbricht 21.08.1826, landbouwer, overl. Limbricht 11.02.1902, tr. Limbricht 28.10.1853 Catharina Mechtildis Beusmans, geb. Nieuwstadt 22.07.1836, d.v. Frans Joseph Beusmans en Anna Maria Mechtildis de Krauw.

5.                   Barbara Tissen,geb. Limbricht 06.03.1829, tr. 1e Limbricht 18.10.1855 Jacobus Notermans, geb. Roosteren 27.01.1827, landbouwer, overl. Roosteren 18.05.1862, z.v. Arnold Notermans, landbouwer, en Gertrudis Elisabeth Peurteners; tr. 2e Roosteren 30.08.1864 Jan Joseph Notermans, geb. Roosteren 13.12.1823, landbouwer, broer van Jacobus.

 

[22] Martin Joseph Paulus, tr.

[23] Marie Josèphe Moreau.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Jeanne Joseph Paulus, geb. Visé (België) 13.12.1828, ménagère (1828), overl. Maastricht 20.11.1902, tr. Maastricht 25.04.1860 Pierre François Hubert Linot, geb. Visé (België) 09.05.1821, bakker, z.v. Jean François Linot, boulanger, en Merie Gertrude Moulder.

2.                   Marie Barbe Joseph Paulus, geb. Visé (België) ca. 1833; volgt [11].

 

[24] Joannes Wilhelmus Smeets, Jan Willem, geb. Valkenburg ca. 1783, koster (1814,1859), overl. Valkenburg 20.02.1867, z.v. Nicolas Smeets en Anna Quaedvlieg; tr. Valkenburg 15.06.1814

[25] Joanna Barbara Quaedvlieg, geb. Meerssen ca. 1785/1786, ‘eijgenaerse’ (1814), overl. Valkenburg 12.10.1829, d.v. Joannes Petrus Quaedvlieg en Maria Duchateau.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Nicolas Hubertus Smeets, geb. Valkenburg 21.09.1814, overl. Valkenburg 13.12.1897|a|, tr. Valkenburg 26.04.1839 Maria Agatha Ralaij, geb. Maastricht 15.11.1810, overl. Valkenburg 17.09.1888, d.v. Nicolas Ralaij en Maria Anna van Alven.

2.                   Anna Hubertina Josephina Smeets, geb. Valkenburg 01.04.1816|b|, overl. Valkenburg 21.10.1821.

3.                   Joannes Matheus Hubertus Smeets, geb. Valkenburg 24.02.1818; volgt [12].

4.                   Maria Wilhelmina Angelina Smeets, geb. Valkenburg 08.11.1820.

5.                   Arnoldus Joseph Smeets, geb. Valkenburg 07.06.1823, gemeentesecretaris, overl. Schin op Geul 10.02.1920, tr. Valkenburg 09.02.1859 Anna Maria Hubertina America, geb. Hoensbroek 02.12.1831, overl. Valkenburg 27.04.1912, d.v. Jacobus America, koopman, en Anna Catharina Lortije.

6.                   Petrus Augustinus Hubertus Smeets, geb. Valkenburg 05.05.1827, overl. Valkenburg 16.06.1827.

 

Noten: |a| moeder Maria Barbara; |b| moeder Maria Barbara.

 

[26] Antoine Joseph Ghislain/Gillin Dagnelie, ook Antonius Josephus Ghislenus, molenaar (1824), tr.

[27] Anna Maria Meijers, geb. Maastricht ca. 1781, koopvrouw (1828), grondeigenares (1836,1840), overl. Oud-Valkenburg 17.02.1853, d.v. Joannes Claudius Meijers en Maria Catharina Smits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antoine Jean Joseph Dagnelie, ook Antonius Joannes Josephus, geb. Maastricht 17.06.1803, overl. Maastricht 15.05.1879, tr. Maastricht 14.10.1824 Anna Christina Nijssen, geb. Maastricht 17.07.1803, overl. Maastricht 24.01.1878, d.v. Lambert Nijssen en Anna Catharina Fransen, koopvrouw (1824).

2.                   Lodewijk Nicolaas Josef Dagnelie, geb. Valkenburg 25.08.1806, overl. Maastricht 24.04.1844, tr. Maastricht 28.08.1828 Agnes Francisca Hubertina Jaspers, geb. Maastricht 26.12.1807, d.v. Joannes Mattheus Jaspers en Anna Gertrudis Keers.

3.                   Maria Elisabeth Josephina Augustina Dagnelie, geb. Valkenburg 05.08.1812, overl. Hulsberg 30.10.1888, tr. Oud-Valkenburg 20.07.1836 Arnold Joseph Smeets, geb. Berg en Terblijt 02.04.1808, secretaris, z.v. Hendrik Lambert Smeets en Anna Elisabeth Quaedvlieg, groothandelaarster (1836).

4.                   Marie Anne Hubertine Dagnelie, geb. Maastricht 08.04.1814, overl. Valkenburg 24.05.1899, tr. Oud-Valkenburg 20.09.1837 Jan Lambert Franssen, geb. Hoensbroek 13.12.1796, burgemeester Valkenburg (1832-1843 en 1848-1854), z.v. Jan Jacob Franssen en Maria Margareta Kengen.

5.                   Hubertus Laurentius Dagnelie, geb. Maastricht 26.09.1816.
= w.s. Laurentius Hubertus Dagnelie, geb. Maastricht ca. 1817, overl. Maastricht 19.02.1818.

6.                   Agatha Antonia Johanna Dagnelie, geb. Maastricht 06.04.1819; volgt [13].

 

[28] Michaël Marres, Michiel, geb. Oud-Vroenhoven ca. 1798, bierbrouwer (1849), overl. Maastricht 10.03.1865, z.v. Michael Marres en Catharina Kruijen; tr.

[29] Anna Maria Bemelmans, geb. Maastricht ca. 1804, bierbrouwster en brandster (1866), rentenierster (1873,1876), overl. Maastricht 21.05.1881, d.v. Leonardus Bemelmans en Maria Gertrudis Nijst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Michael Jacobus Marres, geb. Maastricht 18.10.1826; volgt [14].

2.                   Joannes Leonardus Marres, geb. Maastricht 31.10.1827, ‘professor bij het gymnasium’ (1866), overl. Maastricht 03.04.1893, tr. Maastricht 03.05.1866 Maria Hubertina Frederika Isabella Hustinx, geb. Maastricht 25.09.1832, overl. Maastricht 26.03.1908, d.v. Reinier Willem Hustinx en Maria Sophia Becker.

3.                   Petrus Antonius Marres, geb. Maastricht 18.10.1828, overl. Maastricht 07.02.1829.

4.                   Petrus Hubertus Marres, geb. Maastricht 16.11.1829, overl. Maastricht 03.01.1900.

5.                   Dominicus Augustinus Marres, geb. Maastricht 20.01.1831, overl. Maastricht 22.07.1899, tr. Sint-Pieter 25.08.1859 Helena Josephina Hubertina Ceulen, geb. Sint-Pieter 19.09.1835, overl. Maastricht 07.05.1892, d.v. Pieter Hubert Ceulen, landbouwer, en Maria Gertrudis Vrijens.

6.                   Wilhelmus Leonardus Marres, geb. Maastricht 28.10.1832, overl. Maastricht 09.03.1833.

7.                   Joannes Ludovicus Hubertus Marres, geb. Maastricht 14.04.1834, bierbrouwer, overl. Maastricht 02.10.1875, tr. Maastricht 09.09.1873 Maria Christina Hubertina Gilissen, geb. Maastricht 29.09.1834, overl. Maastricht 05.08.1922, d.v. Nicolaas Gilissen, winkelier, en Catharina Lousberg, winkelierster.

8.                   levenloze zoon, Maastricht 05.10.1835.

9.                   Maria Hubertina Marres, geb. Maastricht 21.09.1836, overl. Maastricht 12.09.1913.

10.               Carolus Philippus Marres, Karel Philip, geb. Maastricht 09.07.1838, overl. Maastricht 31.07.1906.

11.               Jacobus Franciscus Marres, geb. Maastricht 02.02.1840, overl. Maastricht 09.08.1902.

12.               Christiaan Leonard Marres, geb. Maastricht 18.07.1841, overl. Maastricht 02.07.1842.

13.               Maria Helena Sophia Marres, geb. Maastricht 07.03.1843, overl. Maastricht 21.01.1906, tr. Maastricht 21.04.1874 Joannes Leonardus van Aubel, geb. Maastricht 31.03.1837, bierbrouwer, overl. Maastricht 05.03.1886, z.v. Lambertus van Aubel, rentenier, en Maria Margaretha Willems.

14.               Philippus Josephus Marres, geb. Maastricht 11.07.1845, koopman, overl. Maastricht 21.08.1911, tr. Schaesberg 05.06.1876 Maria Josepha Albertina Melchers, geb. Schaesberg 05.06.1850, overl. Maastricht 26.01.1895, d.v. Jan Werner Jacob Hubert Melchers, grondeigenaar, burgemeester van Schaesberg (1849-1876), en Maria Elisabeth Martens.

15.               Hubertus Eugenius Marres, geb. Maastricht 22.11.1847, bierbrouwer, overl. Maastricht 13.05.1922, tr. Maastricht 03.06.1873 Maria Barbara Hubertina Rosa Roebroeks, geb. Berg en Terblijt 20.09.1850, overl. Maastricht 29.06.1910, d.v. Jan Gerard Roebroeks, koopman, en Maria Elisabeth Duchateau.

 

[30] Ludovicus Petrus Andreas Fisse, ook Lodewijk Pieter Andries, geb. Munsterbilsen (België) 11.01.1794, medicinae doctor, overl. Maastricht 21.02.1847, z.v. Carolus Bartholomeus Fisse en Maria Catharina Brouwers; tr. Maastricht 24.11.1818

[31] Catharina Rutten, geb. Maastricht 01.10.1797, winkelierster (1849), overl. Maastricht 27.09.1857, d.v. Petrus Rutten, brouwer, en Anna Catharina Bemelmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Cecilia Clementina Fisse, geb. Maastricht 01.11.1819; volgt [15].

2.                   Josephus Petrus Hubertus Fisse, geb. Maastricht 26.09.1821.

3.                   Joannes Hubertus Fisse, geb. Maastricht 06.04.1823, overl. Maastricht 28.10.1888, tr. voor 1851 Marie Josephine Ledent, geb. Luik (België) ca. 1828, overl. Maastricht 06.12.1883, d.v. Jacques Ledent en Marguerite Ledent.

4.                   Maria Elisabeth Hubertina Fisse, geb. Maastricht 29.05.1825.

5.                   levenloze zoon, Maastricht 09.12.1826.

6.                   Willem Victor Hubert Fisse, geb. Maastricht 08.04.1830.

7.                   Leopoldina Fisse, geb. Meerssen ca. 1832, tr. Maastricht 19.08.1856 Franz Joseph Peter Keutter, geb. Aachen ca. 1826, z.v. Joseph Christian Keutter en Magdalena Hammels.

8.                   Henriette Hortense Fisse, geb. Meerssen 17.08.1834, overl. Meerssen 14.04.1909.

9.                   Maria Elisabeth Rosalie Fisse, geb. Meerssen 06.07.1840.

 


Legenda

– Valkenburg = Valkenburg (L)


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren