Arie Dirkzwager (1930-2004)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien mei 2018)

 


 

[1] Arie Dirkzwager, geb. Voorburg 04.06.1930, promotie Amsterdam VU 30.09.1966|a|, hoogleraar Twente, overl. 01.11.2004.

 

Noten: |a| proefschrift: Intelligentie en schoolprestaties : een empirisch onderzoek.

 

[2] Arie Dirkzwager, geb. Rijswijk 28.03.1902, kantoorbediende (1929), overl. tussen 1942 en 1972, tr. ís-Gravenhage 07.06.1929
[3] Miena Koers, geb. Zutphen 30.01.1901, overl. na 1979.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arie Dirkzwager, geb. Voorburg 04.06.1930; volgt [1].

 

[4] Arie Dirkzwager, geb. Rietveld 08.12.1868, opzichter van huizen/woningen (1921,1931), overl. ís-Gravenhage 03.12.1949, tr. Oudshoorn 21.05.1891|a|

[5] Immetje Timmerman, geb. Petten 20.12.1869, overl. ís-Gravenhage 17.07.1948, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 20.07.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart Dirkzwager, geb. Rijswijk 31.05.1892, huisschilder (1918), overl. Rijswijk 15.04.1979, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 20.04.1979, tr. Schiedam 08.08.1918 Dina van den Berg, geb. Schiedam 23.05.1892, overl. ís-Gravenhage 06.07.1955, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 09.07.1955, d.v. Bastiaan van den Berg en Catharina Willemina Houtman.

2.                   Pieter Dirkzwager, geb. Rijswijk 07.05.1894, huisschilder, overl. ís-Gravenhage 18.10.1979, overl. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 23.10.1979, tr. ís-Gravenhage 24.01.1923 Cornelia Westdijk, geb. Klaaswaal 11.10.1894, overl. Pijnacker 23.01.1989, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 26.01.1989, d.v. Jan Westdijk, zuivelbereider, en Pietertje Maasdam.

3.                   Geertruida Dirkzwager, geb. Rijswijk 22.04.1896, overl. na 1979, tr. ís-Gravenhage 16.03.1921 Jacob Kamphuis, geb. Mijdrecht 01.06.1896, boekdrukker, overl. voor 1972, z.v. Arie Kamphuis, handelsvertegenwoordiger, en Sebastiana Terweij.

4.                   Annetta Dirkzwager, geb. Rijswijk 20.01.1898, kantoorbediende (1922), overl. na 1992, tr. ís-Gravenhage 02.06.1922 Hendrik van Barneveld, geb. ís-Gravenhage 30.07.1899, kantoorbediende (1922), OON, overl. ís-Gravenhage 14.05.1992, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 19.05.1992, z.v. Evert Jan van Barneveld en Hendrika Visscher.

5.                   Margaretha Dirkzwager, geb. Rijswijk 12.02.1900, overl. tussen 1937 en 1972, tr. ís-Gravenhage 08.04.1927 Leendert van der Tempel, geb. Dordrecht 24.07.1900, commies bij de Algemene Rekenkamer, overl. na 1979, z.v. Roel van der Tempel, commies bij het Departement van Oorlog, en Margaretha Onderwater.

6.                   Arie Dirkzwager, geb. Rijswijk 28.03.1902; volgt [2].

7.                   Maarten Dirkzwager, geb. Schiedam 29.02.1904, boekhandelaar, overl. na 1979, tr. ís-Gravenhage 16.10.1931 Antje van der Burg, geb. ís-Gravenhage 23.01.1902, overl. na 1979, d.v. Arie van der Burg en Jacoba Keijzer.

8.                   Reinier Dirkzwager, geb. Schiedam 14.02.1906, overl. na 1979, tr. voor 1972 L.M. van Egmond, overl. na 1979.

9.                   Anna Dirkzwager, geb. Schiedam 21.02.1908, overl. Rijswijk 07.04.1972, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 11.04.1972.

10.               Johanna Dirkzwager, geb. Schiedam 22.09.1909, overl. na 1979, tr. voor 1972 C. de Jong, overl. na 1979.

11.               Immetje Dirkzwager, geb. Schiedam 19.06.1911, overl. na 1979.

 

Noten: |a| akte niet beschikbaar bij zoekakten.nl {aprí18}.

 

[6] Hendrik Jan Koers, geb. Wierden 29.11.1865, bakker (1890,1894), (beschuit)honingfabrikant (1895,1903), fabrikant (1915,1917), fabrikant van broodbakkersbenodigdheden (1923), handelaar in bakkerijbenodigdheden (1929), overl. Amersfoort 05.12.1942; tr. 2e Amersfoort 12.09.1929 Johanna Petronella Alblas, geb. Schiedam 31.12.1875, overl. Harderwijk 17.05.1952, d.v. Jilles Alblas en Johanna Huijs; tr. 1e Kampen 29.04.1890

[7] Margje Verhoef, geb. Kampen 07.01.1866, overl. Nijmegen 21.05.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritdina Koers, geb. Olst 16.04.1891, overl. Harderwijk 20.06.1975, begr. Zutphen (Oude Bpl.) 24.06.1975, tr. Zutphen 09.04.1915 Willem Bannink, geb. Zutphen 05.02.1889, onderwijzer, overl. Harderwijk 04.04.1962, begr. Zutphen (Oude Bpl.) 07.04.1962, z.v. Willem Bannink, spoorwegbeambte, en Johanna Scharrenberg.

2.                   Miena Koers, geb. Olst 21.12.1892, overl. Zutphen 31.05.1899.

3.                   Janna Koers, geb. Zutphen 24.03.1894, overl. na 1968, tr. Zutphen 19.10.1917 Pieter Lindeboom, geb. Zutphen 13.10.1892, fabrikant, overl. Groningen 14.08.1967, z.v. Jochem Noest Lindeboom (1851-1928), dominee, predikant te Dussen (1876-1880), Vollenhove-Kadoelen (1880-1884) en Zutphen (1884-1916)|b|, en Maria Helena Gips (ca.1853-1894).

4.                   Evertje Koers, geb. Zutphen 22.08.1895, tr. ís-Gravenhage 25.04.1923 Harm Smid, geb. Nieuwbuinen (Borger) 17.06.1894, landbouwer, z.v. Engbert Smid, landbouwer, en Jantje Mellema.

5.                   Hermina Hendrika Koers, geb. Zutphen 07.04.1897.

6.                   Hendrik Jan Koers, geb. Zutphen 13.04.1898, overl. Kampen 29.08.1898|a|.

7.                   levenloze zoon, Zutphen 16.07.1899.

8.                   Miena Koers, geb. Zutphen 30.01.1901; volgt [3].

9.                   Hendrik Jan Koers, geb. Zutphen 28.08.1903.

10.               Sibilla Koers, geb. Zutphen 28.08.1903.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zutphen 1898 no.253; |b| en te Asperen Ďgedurende een zestal jarení (annonce collectie CBG).

 

[8] Aart Dirkzwager, geb. Zwammerdam 09.02.1841, steenwerker (1866,1868), overl. Oudshoorn 23.12.1894|c||d|, tr. Zwammerdam 09.08.1866

[9] Geertrui Jannigje van Klaveren, geb. Nieuw-Lekkerland 08.04.1842, dienstbode (1866), overl. Oegstgeest 17.03.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hillebrand Dirkzwager, geb. Zwammerdam 25.03.1867, overl. Zwammerdam 04.01.1868.

2.                   Arie Dirkzwager, geb. Rietveld 08.12.1868; volgt [4].

3.                   Hillebrand Dirkzwager, geb. Montfoort 14.08.1870, overl. Montfoort 18.12.1870.

4.                   Johannes Dirkzwager, geb. Montfoort 18.01.1871.

5.                   Hillebrand Dirkzwager, geb. Montfoort 31.12.1872, arbeider (1901,1906), timmerman (1933), overl. ís-Gravenhage 12.09.1948, tr. Moerkapelle 29.11.1901|b| Hester Clasina Cammeraat, geb. Moerkapelle 09.02.1873, overl. ís-Gravenhage 07.01.1935, d.v. Pieter Cammeraat en Maria Breedijk.

6.                   Marrigje Dirkzwager, geb. Montfoort 05.02.1874, overl. Montfoort 07.03.1874.

7.                   Pieter Dirkzwager, geb. Montfoort 08.05.1875, overl. Montfoort 22.10.1875.

8.                   Margaretha Dirkzwager, geb. Montfoort 11.07.1876, overl. Leiden 03.12.1929, tr. Oudshoorn 21.05.1896|a| Antonie Hendrik Vos, geb. Leersum 07.04.1873, overl. Naarden 27.02.1959, z.v. Reijer Vos, straatwerker, en Sophia Hofland.

9.                   Pieter Dirkzwager, geb. Montfoort 23.04.1878, overl. ís-Gravenhage 15.03.1958, tr. Voorburg 13.12.1901 Cornelia van Leeuwen, geb. Voorburg 30.04.1878, overl. voor 1958, d.v. Dirk van Leeuwen en Maria den Breejen.

10.               Antonia Dirkzwager, geb. Schoonhoven 27.09.1882.

11.               Catharina Dirkzwager, geb. Montfoort 05.04.1884.

12.               Hermanus Adrianus Dirkzwager, geb. Koudekerk 24.04.1885.

 

Noten: |a| akte niet beschikbaar bij zoekakten.nl {aprí18}; |b| destijds Moercapelle en Wildeveenen; |c| extract, geen plaats of jaar geboorte en geen ouders vermeld (huw.bijln Moerkapelle 1901 no.3, zoon Hillebrand); |d| akte niet beschikbaar bij zoekakten.nl {aprí18}.

 

[10] Pieter Timmerman, geb. Petten 31.03.1839, arbeider (1866), machinist (1872), overl. Velsen 03.11.1905; tr. 2e Velsen 16.05.1872 Annette Heinsbergen, geb. Abcoude-Baambrugge 09.06.1839, dienstmeid (1872), overl. Velsen 25.02.1923, d.v. Gerrit Heinsbergen, bode, en Reijertje Clasen; tr. 1e Petten 06.05.1866

[11] Anna Volder, geb. Heemskerk 04.06.1845, overl. Petten 05.01.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Immetje Timmerman, geb. Petten 20.12.1869; volgt [5].

 

[12] Jan Koers, geb. Wierden 14.05.1819, landbouwer, overl. Wierden 04.02.1886; tr. 1e Vriezenveen 16.06.1849 Johanna Bramer, geb. Vriezenveen 24.01.1827, overl. Wierden 10.10.1861, d.v. Fredrik Bramer, landbouwer, en Jesina Johanna Jonkman, landbouwster; tr. 2e Wierden 18.12.1862

[13] Gerritdina Holshorst, geb. Rijssen 22.02.1836, dienstmeid (1862), overl. Wierden 31.03.1882.

Uit het huwelijk Koers-Bramer:

1.                   Janna Hermina Koers, geb. Wierden 01.01.1852, overl. Daarle (Hellendoorn) 12.12.1934, tr. Hellendoorn 12.11.1885 Gerrit Hendrik Pastink, geb. Hellendoorn 1851 (no.49), landbouwer, overl. Daarle (Hellendoorn) 28.11.1915, z.v. Hendrik Pastink, landbouwer, en Hendrikje Lammers.
†††† GHP tr. 1e Hellendoorn 15.05.1878 Willemina Reefhuis, geb. Hellendoorn 1853 (no.43), overl. Daarle (Hellendoorn) 30.04.1884, d.v. Albert Reefhuis en Hendrika Laarman.

2.                   Fredrik Jan Koers, geb. Wierden 13.03.1856, overl. Wierden 30.07.1856.

3.                   Johannes Frederik Koers, geb. Wierden 13.10.1857, boerenknecht, overl. Daarle (Hellendoorn) 10.02.1888.

Uit het huwelijk Koers-Holshorst:

4.                   Jan Hendrik Kors, geb. Wierden 28.10.1863, overl. Wierden 29.05.1881.

5.                   Hendrik Jan Koers, geb. Wierden 29.11.1865; volgt [6].

6.                   levenloze dochter, Wierden 02.09.1869.

7.                   levenloze dochter, Wierden 10.03.1871.

8.                   Hermina Hendrika Kors, geb. Wierden 23.11.1873, overl. Stad Hardenberg 03.06.1939, tr. Stad Hardenberg 01.10.1903 Philippus Hendrik Goris, geb. Stad Hardenberg 19.10.1875, schoenmaker, overl. Stad Hardenberg 23.10.1936, z.v. Frederik Goris, schoenmaker, en Henderika Lugtenaar.

9.                   Johanna Koers, geb. Wierden 19.02.1882.

 

[14] Evert Verhoef, geb. Kampen 15.08.1831, sigarenmaker (1862), sigarensorteerder (1890), pakkamersknecht (1898), overl. Kampen 25.11.1918, tr. Kampen 18.09.1862

[15] Miena Biesterbos, geb. Zwolle 27.03.1833, dienstbode (1862), overl. Kampen 03.01.1918.

Uit dit huwelijk (vader ook Verhoeff):

1.                   Evert Johannes Verhoef, geb. Kampen 11.05.1863 (akte), barbier (1890), verzekeringsagent (1939), overl. Zutphen 21.09.1939, tr. Kampen 04.03.1890 Johanna van der Weerd, geb. Kampen 09.03.1865|a|, overl. Zutphen 19.03.1942, d.v. Harmen van der Weerd, visser, en Hendrieka Aarts.

2.                   Margje Verhoef, geb. Kampen 07.01.1866; volgt [7].

3.                   Hermanus Johan Nicolaas Verhoef, geb. Kampen 26.10.1868 (akte), timmerman, overl. Kampen 27.11.1947, tr. Kampen 26.05.1898 Geertruida Telder, geb. Kampen 08.08.1870 (akte), d.v. Hendrik Telder, schoenmaker, en Bartje van den Berg.

4.                   Roelof Kreumink Verhoef, geb. Kampen 02.03.1871 (akte), overl. Kampen 24.04.1877.

5.                   Sebilla Verhoef, geb. Kampen 04.11.1873 (akte), overl. Kampen 28.03.1875.

6.                   Sebilla Verhoeff, geb. Kampen 16.08.1876, tr. ís-Gravenhage 01.12.1909 Pieter Bouwman, geb. ís-Gravenhage 25.09.1867, winkelier (1899), huisbewaarder (1909), overl. Kampen 02.11.1949, z.v. Jacobus Antonius Bouwman en Elisabeth Wieland.
†††† PB tr. 1e ís-Gravenhage 19.04.1899 Jacomina Cornelia Kiveron, geb. ís-Gravenhage ca. 1861, kamenier (1899), overl. ís-Gravenhage 30.03.1903, d.v. Pieter Johannes Kiveron en Johanna Adriana Wilhelmina de Raad.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Hendrika, erkend en gewettigd bij haar huwelijk met Harmen (huw.akte Kampen 1836 no.103).

 

[16] Hillebrand Dirkzwager, geb. Overschie ca. 1794/1795, arbeider (1820), steenwerker (1826,1838), arbeider (1842), werkman (1859), steenwerker (1866), overl. Leiderdorp 19.02.1877|b|, tr.|a|

[17] Maartje van Heusden, geb. Koudekerk ca. 1798, overl. Zwammerdam 18.04.1871, d.v. Gerrit van Heusden en Trijntje Geerlof.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Dirkzwager, geb. Leiderdorp 16.01.1820, steenwerker, overl. Leiderdorp 22.11.1875, tr. Magchteltje Verweij, geb. Barwoutswaarder 21.11.1822, overl. Barwoutswaarder 27.02.1901, d.v. Pieter Verweij en Magcheltje Kloos.
†††† MV tr. 2e Leiderdorp 08.11.1877|c| Gerrit Johan Nederhelman, geb. Woerden 15.12.1825|d||e|, z.v. Willem Johan Neder Helman en Geertje Lelieveld (1797-1857).
†††† GJNH tr. 1e Woerden 14.12.1855 Adriana van Oosten, geb. Montfoort 04.05.1834, overl. Barwoutswaarder 27.02.1877, d.v. Albert Jan van Oosten en Maria Blom.

2.                   Catharina Dirkzwager, geb. Valkenburg ca. 1823|f|, overl. Zwammerdam 19.11.1872, tr. voor 1844 Cornelis Koren, geb. Bodegraven ca. 1818, overl. Zwammerdam 27.04.1884, z.v. Johannes Koren en NN.

3.                   Jan Dirkzwager, geb. Valkenburg 18.06.1826.

4.                   Gerritje Dirkzwager, geb. Valkenburg 15.10.1828.

5.                   Gerrit Dirkzwager, geb. Valkenburg 26.07.1830, werkman (1859), arbeider (1877), overl. voor 1924, tr. Zegveld 17.08.1859 Hendrikje de Vogel, geb. Zegveld 10.02.1836, overl. Alphen aan den Rijn 11.08.1924, d.v. Cornelis de Vogel en Jannigje Blonk.

6.                   * Aart Dirkzwager, geb. Valkenburg 30.08.1832 (akte)|g|.

7.                   Jan Dirkzwager, geb. Valkenburg 19.06.1834, tr. Woerden 01.11.1861 Cornelia Hogendoorn, geb. Woerden 15.04.1833, d.v. Meindert Hogendoorn en Margje Blonk.

8.                   Trijntje Dirkzwager, geb. Valkenburg 15.09.1836, overl. Zwammerdam 28.09.1840.

9.                   David Dirkzwager, geb. Valkenburg 07.07.1838, arbeider, overl. Barwoutswaarder 12.04.1896, tr. 1e voor 1868 Trijntje Guldemond, geb. Aarlanderveen 28.01.1842, overl. Barwoutswaarder 22.01.1875, d.v. Adrianus Guldemond en Grietje Prosman; tr. 2e Leiderdorp 17.02.1876 Wilhelmina Roos, geb. Hazerswoude 06.07.1848, d.v. Cornelis Roos en Catharina Winter.

10.               Aart Dirkzwager, geb. Zwammerdam 09.02.1841; volgt [8].

11.               Willem Dirkzwager, geb. Zwammerdam 19.05.1842, overl. Alphen aan den Rijn 23.03.1928, tr. Montfoort 31.05.1875 Marregretha Neeltje Mulder, geb. Schoonhoven 22.03.1851, overl. Alphen aan den Rijn 07.04.1935, d.v. Jacobus Lodewijk Mulder en Neeltje van Geelen.

 

Noten: |a| niet gevonden in tafels huw. Valkenburg 1818-1822 en Zwammerdam 1833-1842; |b| Ďzijnde de namen der ouders aan de comparanten niet bekendí, aangifte door Gerrit Dirkzwager, zoon (overl.akte Leiderdorp 1877 no12); |c| bruidegom in akte Neder Helman, tekent met Nederhelman (huw.akte Leiderdorp 1877 no.21); |d| Ďouders niet gehuwd, vader verklaart dat het zijn kind isí (geb.akte Woerden 1825 no.133 GenLias); |e| erkend bij het huwelijk (huw.akte Woerden 1826 no.3); |f| niet gevonden in tafels geb. Valkenburg 1818-1832; |g| 1832 ontbreekt op de film bij zoekakten.nl.

 

[18] Arie van Klaveren, ook Arij, geb. Leiden 09.09.1813|a|, scheepstimmerman (1837), scheepmaker (1844,1871), overl. Krimpen aan den IJssel 14.09.1890, z.v. Arij van Klaveren, boomkweker, en|b| Jannetje du Chattel; tr. Boskoop 21.04.1837

[19] Margje Breedijk, ook Marrigje, geb. Stolwijk 15.09.1810, overl. Boskoop 30.07.1903, d.v. Bald Breedijk en Geertruida Nomen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arie van Klaveren, geb. Noord-Waddinxveen 07.02.1838, overl. Boskoop 15.12.1845.

2.                   Baltus van Klaveren, geb. Nieuw-Lekkerland 08.02.1840, overl. Boskoop 03.05.1844.

3.                   Geertrui Jannigje van Klaveren, geb. Nieuw-Lekkerland 08.04.1842; volgt [9].

4.                   Jannigje van Klaveren, geb. Boskoop 06.12.1844, overl. Boskoop 06.11.1870, tr. Boskoop 12.11.1869 Arie Nieuwerf, geb. Koudekerk 12.01.1846, boomkweker, overl. Boskoop 05.07.1915, z.v. Arie Nieuwerf, boomkweker, en Neeltje Leenheer.
†††† AN tr. 2e Leiderdorp 24.04.1873 Trijntje van Leeuwen, geb. Leiderdorp 01.07.1841, overl. Boskoop 04.12.1875, d.v. Hermanus van Leeuwen, metselaar, en Leuntje van Wieringen; tr. 3e Boskoop 12.05.1876 Annemietje van Muiden, geb. Leiderdorp 19.08.1845, overl. Alphen 04.03.1917, d.v. Jan van Muiden, timmerman, en Fijtje van Leeuwen.

5.                   Arie van Klaveren, geb. Boskoop 12.12.1846, overl. Rotterdam 28.03.1923, tr. Berkel en Rodenrijs 14.05.1871 Teuntje Bregman, geb. Vrijenban 14.09.1844, overl. Rotterdam 17.05.1933, d.v. Jacob Bregman, bouwman, en Dirkje van Mannekes.

6.                   Annigje van Klaveren, geb. Boskoop 13.10.1849, overl. Boskoop 29.12.1912, tr. Boskoop 03.11.1871 Arie Vrijenhoef, geb. Boskoop 19.03.1849, boomkweker, overl. Boskoop 10.06.1921, z.v. Cornelis Vrijenhoef, boomkweker, en Suzanna Rijnsburger.
†††† AV tr. 2e na 1912 Trijntje van der Ende, geb. Maasland 08.08.1857, overl. Boskoop 03.12.1921, d.v. Marinus van der Ende en Jannetje Oosterloo.
†††† TvdE tr. 1e De Lier 19.05.1882 Jacobus Adrianus van der Stok, geb. Naaldwijk 13.02.1845, kleermaker, overl. De Lier 27.04.1906, z.v. Hendrik van der Stok en Maria van der Marel.

7.                   Hermina van Klaveren, geb. Boskoop 20.10.1851, overl. Boskoop 21.02.1853.

8.                   Hermina van Klaveren, geb. Boskoop 25.07.1854.

9.                   Adriana Maria van Klaveren, geb. Boskoop 08.07.1857, overl. Boskoop 27.03.1942, tr. Krimpen aan den IJssel 18.02.1886 Hendrik Rietveld, geb. Jutphaas 09.08.1864, overl. Boskoop 04.03.1938, z.v. Hendrik Rietveld en Wilhelmina Hovink.

 

Noten: |a| aangifte door Christina Maria Begijn, 71 jaar, Ďsage femmeí, de moeder Ďcelibataire, ‚gť de vingt un ans, servanteí, kind Arie van Klaveren (geb.akte Leiden 1813 fol.376); |b| geen vermelding van erkenning/wettiging (huw.akte Leiden 26.01.1814 no.13).

 

[20] Dirk Timmerman, geb. Petten ca. 1807, dijkwerker (1835), overl. Petten 31.10.1839, z.v. Jan Timmerman, dijkwerker, en Maartje Kroonenburg; tr. Petten 07.06.1835

[21] Reinouwtje Kossen, geb. Schoorl 26.04.1812, overl. Petten 04.01.1850, d.v. Pieter Kossen, watermolenaar (1812,1835), arbeider (1842), en Maartje Adelborst; tr. 2e Petten 30.12.1842 Arien Visser, geb. Petten 10.03.1818 (akte), arbeider, overl. Petten 02.05.1870, z.v. Willem Visser, arbeider, en Antje Moot.

†††† AV tr. 2e Petten 16.08.1851 Maartje Hoogvorst, geb. Petten 20.09.1830 (akte), werkster (1862), overl. Bloemendaal 16.02.1886|a|, d.v. Guurtje Hoogvorst.

Uit het huwelijk Timmerman-Kossen:

1.                   Pieter Timmerman, geb. Petten 31.03.1839; volgt [10].

Uit het huwelijk Visser-Kossen:

2.                   Willem Visser, geb. Petten 27.09.1847 (akte), arbeider, overl. Petten 23.04.1902, tr. Noord-Scharwoude 03.11.1872 Jacoba Hoff, geb. Noord-Scharwoude 18.03.1850 (akte), dienstbare (1872), overl. Zijpe 14.01.1892, d.v. Jacob Hoff en Aaltje Vis.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlem 1886 no.20.

 

[22] Jan Volder, geb. Wieringerwaard 07.01.1800, landman (1835), tolgaarder (1841,1845), landman (1848), werkman (1851), arbeider (1853), overl. Alkmaar 25.05.1859, z.v. Jacob Volder, landman, en Maartje Slot; tr. 1e Wieringerwaard 02.06.1822 Grietje Rootjes, geb. Zijpe ca. 1802, overl. Wieringerwaard 14.04.1835, d.v. IJff Rootjes en Dieuwertje Zwaag; tr. 2e Wieringerwaard 26.11.1835

[23] Immetje van der Aarde, geb. Zijpe 13.12.1811, overl. Zaandam 18.11.1884|b|, d.v. Jan van der Aarde, broodnakker, en Neeltje Som.

Uit het huwelijk Volder-Rootjes:

1.                   Dieuwertje Volder, geb. Wieringerwaard ca. 1823, overl. Schagen 09.10.1860, tr. Schagen 29.04.1847 Willem Roggeveen, geb. Schagen 20.03.1816 (akte), boerenbedrijf, overl. Schagen 01.02.1894, z.v. Leendert Roggeveen en Anna Narsingerhorn.

2.                   Jacob Volder, geb. Wieringerwaard ca. 1825, arbeider, overl. Schagen 19.07.1881, tr. Wieringerwaard 29.04.1848 Grietje Kooij, geb. Wieringerwaard 04.09.1827 (akte), naaister (1848), overl. Schagen 13.08.1891, d.v. Dirk Kooij en Trijntje van Twuiver.

3.                   Maartje Volder, geb. Wieringerwaard ca. 1827, overl. Schagen 29.01.1906, tr. 1e Schagen 30.04.1848 Theunis Waagmeester, geb. Zijpe 14.07.1823 (akte), boerenbedrijf, overl. Schagen 16.10.1850, z.v. Gerrit Waagmeester en Trijntje Bakker; tr. 2e Schagen 04.01.1852 Dirk Klok, geb. Wieringerwaard ca. 1830, overl. Schagen 03.12.1892, z.v. Jan Klok en Antje Meijer.

4.                   Antje Volder, geb. Wieringerwaard xx.12.1827, overl. Wieringerwaard 07.05.1828.

5.                   Antje Volder, geb. Wieringerwaard 08.05.1828 (akte), overl. Wieringerwaard 19.08.1829.

6.                   levenloos kind, Wieringerwaard 17.12.1830.

Uit het huwelijk Volder-van der Aarde:

7.                   Neeltje Volder, geb. Wieringerwaard 24.02.1836, overl. Zaandam 11.08.1915|a|, tr. Zijpe 30.04.1853 Rutgerus Aelberts, geb. Valburg 08.11.1830, arbeider, overl. Zaandam 18.05.1908, z.v. Johannes Aelberts, arbeider, en Hendriena Kleijn.

8.                   Jan Volder, geb. Wieringerwaard 07.08.1837, boomwachter, overl. Sloten 11.07.1904,tr. Den Helder 15.09.1881 Klaasje Hendrikje Bruin, geb. Oudeschild (Texel) 01.01.1848, d.v. Jan Jacobsz Bruin, metselaar, en Aaltje Hollander.
†††† KHB tr. 1e Texel 03.06.1869 Hendrik Jans Koopman, geb. Oudeschild (Texel) 25.07.1841, zeeman, overl. Den Helder 28.08.1880, z.v. Jan Meijertsz Koopman, arbeider, en Jantje Hendriks Blom.

9.                   Arien Volder, geb. Alkmaar 28.03.1839, arbeider, overl. Anna Paulowna 04.01.1909, tr. 1e Zijpe 26.10.1861 Grieta Johanna Aalbers, geb. Valburg 27.09.1841, overl. Anna Paulowna 10.09.1880, d.v. Johannes Albers, arbeider, en Hendrika Klein; tr. 2e Anna Paulowna 18.03.1881 Elisabeth Vissers, geb. Dinteloord 17.03.1825, arbeidster (1849), overl. Anna Paulowna 20.07.1909, d.v. Johannes Johannisse Vissers, arbeider, en Anna de Peinder.
†††† EV tr. 1e Dinteloord en Prinsland 11.08.1849 Adriaan Zuidijk, ook Adrianus Zuijdijk, geb. Dinteloord 23.02.1819, bouwknecht (1849), overl. Anna Paulowna 26.05.1878, z.v. Cornelis Zuidijk en Jacomijna Aardsen.

10.               Dirk Volder, geb. Heemskerk 09.04.1841, overl. Rotterdam 14.03.1907, tr. Rotterdam 15.12.1875 Pieternella Cornelia Nouwen, geb. Rotterdam 25.08.1850, overl. Rotterdam 05.03.1925, d.v. Cornelis Nouwen, ook geschreven Nouwens, en Kornelia Hoogerwerf.

11.               Pieter Volder, geb. Heemskerk 01.04.1843, arbeider, tr. Velsen 25.10.1866 Helena Zonneveld, geb. Zandvoort 07.08.1844, d.v. Hendrik Zonneveld, arbeider, en Jansje Schrama.

12.               Anna Volder, geb. Heemskerk 04.06.1845; volgt [11].

13.               Geertje Volder, geb. Heiloo 14.07.1847, overl. Zijpe 26.04.1870.

14.               Gerrit Volder, geb. Heiloo 27.05.1849, overl. Den Helder 15.03.1851.

15.               Gerrit Volder, geb. Zijpe 20.06.1851 (akte), arbeider, overl. Zaandam 11.05.1912, tr. Zaandam 19.12.1880 Guurtje Swart, geb. Assendelft 28.11.1856 (akte), dienstbode (1880), overl. Zaandam 27.09.1947, d.v. Pieter Swart en Neeltje Dral.

 

Noten: |a| wede Alberts; |b| moeder Leentje Som (overl.akte Zaandam 1884 no.264).

 

[24] Jan Hendrik Koers, geb. Wierden 17.04.1794, ged. Wierden 18.04.1794|d|, timmerman (1818,1819), boerwerker (1821,1823), landbouwer (1825), timmerman (1827,1829), landbouwer (1832), winkelier (1833), landbouwer (1835,1849), overl. Wierden 26.09.1850, z.v. Jan Koers, timmerman, en Janna van Buuren; tr. Wierden 12.11.1818|a|

[25] Harmiena Geerlings, geb. Kippershoek (Wierden) 31.01.1794, ged. Wierden 02.02.1794|e|, boerwerkster (1818), huiswerkster (1821,1825), landbouwster (1848,1849), overl. Wierden 12.01.1859|b|, d.v. Jan Geerlings, landbouwer, en Maria Eshuis.

Uit dit huwelijk (moeder soms Geerling):

1.                   Jan Koers, geb. Wierden 14.05.1819; volgt [12].

2.                   Maria Koers, geb. Wierden 09.06.1821, dienstmeid (1848), overl. Wierden 19.09.1893, tr. 1e Ambt Almelo 25.11.1848 Gerrit Jan Schoelenberg, geb. Ambt Almelo 18.10.1825, dagloner (1848), boerwerker (1852), overl. Wierden 10.02.1852, z.v. Hendrik Schoelenberg, boerwerker, en Fenne Boom, boerwerkster; tr. 2e Wierden 04.05.1853 Hendrik te Morsche, geb. Wierden 19.05.1824, ged. Enter (nh) 23.05.1824, boerwerker (1853,1854,1863), landbouwer (1861,1883), winkelier (1885), landbouwer (1886,1889), overl. Wierden 27.02.1889, z.v. Mannes te Morsche, landbouwer, en Geesken Mennegat.

3.                   Jannes Koers, geb. Wierden 19.05.1823, landbouwer, overl. Wierden 07.01.1902, tr. 1e Hellendoorn 29.01.1853 Arendina Tijsselink, geb. Hellendoorn 1819 (no.41), landbouwster, overl. Noetsele (Hellendoorn) 27.08.1859, d.v. Jannes Tijsselink en Janna Steegeman; tr. 2e Wierden 26.09.1861 Harmina klein Hexel, geb. Hellendoorn 1821 (no.83), overl. Wierden 02.01.1885, d.v. Jan klein Hexel en Janna Freriksen.
†††† AT tr. 1e Hellendoorn 05.11.1835 Gerrit Nieuwkerk, geb. Hellendoorn 1813 (no.4), boerwerker, z.v. Berend Nieuwkerk, landbouwer, en Janna Venneman, landbouwster.

4.                   Janna Koers, geb. Wierden 23.03.1825, dienstbode (1860), overl. Stad Almelo 14.06.1903, tr. Stad Almelo 09.11.1860 Gerrit Jan Voerknecht, geb. Stad Almelo 30.05.1837, landbouwer, overl. Stad Almelo 05.03.1899, z.v. Gerrit Jan Voerknecht, wever, en Hendrina van de Riet.

5.                   Berendina Koers, geb. Wierden 22.07.1827, overl. Notter (Wierden) 04.04.1895, tr. Wierden 19.04.1849 Gerrit Schutmaat, geb. Notter (Wierden) 06.03.1824, landbouwer, overl. Notter (Wierden) 25.03.1899, z.v. Harmen Schutmaat, boerwerker (1824), landbouwer (1849), en Geertruid Poortman, huiswerkster (1824), landbouwster (1849.

6.                   Hendrik Koers, geb. Wierden 12.12.1829, overl. Wierden 26.04.1856.

7.                   Hendrik Jan Koers, geb. Wierden 29.09.1832, landbouwer, overl. Wierden 07.02.1911, tr. Wierden 26.09.1861 Willemina Morsink, geb. Ambt Delden 08.08.1843, overl. Wierden 09.04.1921, d.v. Jan Morsink, landbouwer, en Catharina Alink.

8.                   Hendrikus Koers, geb. Wierden 29.09.1832, dominee, predikant te Zweeloo (1862-1864), Vollenhove (1864-1866), Oldekerk (1866-1869) en Ulrum (1869-1900), overl. Ulrum 20.03.1900, tr. Katwijk 02.10.1862 Teunisje Haasnoot, geb. Katwijk aan Zee 24.11.1836, overl. Ulrum 22.12.1893, d.v. Nicolaas Haasnoot en Dirkje van Duijvenbode.

9.                   Jan Hendrik Koers, geb. Wierden 17.07.1833, overl. Wierden 25.07.1833.

10.               Jan Hendrik Koers, geb. Wierden 04.12.1835, boerwerker, overl. Wierden 11.10.1861|c|.

11.               Harmannus Koers, geb. Wierden 15.05.1839, wever, overl. Wierden 07.01.1882.

 

Noten: |a| bruid Harremiena Geerlings (huw.akte Wierden 1818 no.17); |b| Hermina Geerling (overl.akte Wierden 1859 no.5); |c| per abuis oud 22 jaar (overl.akte Wierden 1861 no.115); |d| Jan Hinderik, vader Koors (DTB 537, vpnd); |e| Harremiene, vader Geerlegs (DTB 537, vpnd).

 

[26] Willem Holshorst, geb. Wierden ca. 1788, wever (1824,1836), landbouwer, overl. Rijssen 07.02.1846, z.v. Hendrik Holhorst, landbouwer, en Janna Holshorst, landbouwster; tr. Rijssen 22.05.1824

[27] Hendrika Ilsink, geb. Diepenveen/Bathmen ca. 1804, dienstmeid (1824), boerwerkster (1836), overl. Wierden 30.04.1848|b|, d.v. Gerrit Jansen Ilsink, landbouwer, en Weine Jansen, landbouwster; tr. 2e Wierden 26.01.1847 Hendrik Hommers, geb. Notter ca. 1795/1796, ged. Rijssen of geb. Wierden ca. 1798, winkelier (1828,1835), koopman (1837), landbouwer (1842,1848), overl. Wierden 10.10.1848, z.v. Jan Hommers (1770-) en Berendine Lohuis (1769-1837).

†††† HH tr. 1e voor 1820 Zwenneken van Buuren, geb. Wierden ca. 1795, overl. Wierden 08.06.1843, d.v. Jan Hendrik van Buuren en Hendrika Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Holshorst, geb. Rijssen 16.04.1825 (no.26), overl. Rijssen 09.07.1825.

2.                   Jan Hendrik Holshorst, geb. Rijssen 29.03.1829 (no.24), boerwerker, overl. Wierden 02.05.1848.

3.                   Gerritdina Holshorst, geb. Rijssen 22.02.1836; volgt [13].

4.                   Johanna Holshorst, geb. Rijssen 31.01.1843 (akte), overl. Rectum (Wierden) 05.06.1898, tr. Wierden 23.12.1868 Hendrikus Maassen van den Brink, geb. Velp (Rheden) 26.07.1845, landbouwer, z.v. Willem Maassen van den Brink, karreman (1845), overl. Rectum (Wierden) 08.07.1927, landbouwer, en Hendrika Plenk.
†††† WMvdB tr. 2e Wierden 07.12.1899 Geesje Lozeman, geb. Den Ham 18.06.1848, dienstmeid (1877), overl. Nijverdal (Hellendoorn) 17.03.1935, d.v. Teunis Lozeman, landbouwer, en Hendrika HŲltjes.
†††† GL tr. 1e Den Ham 14.04.1877 Gerrit Jan ten Donkelaar, geb. Hellendoorn 1850 (no.70), arbeider, overl. Vroomshoop (Den Ham) 15.11.1879, z.v. Jacob ten Donkelaar, landbouwer, en Aaltje Steen, landbouwster; tr. 2e Den Ham 17.03.1882 Jan Willem JurriŽns, geb. Den Ham 13.05.1845, arbeider, overl. Magele (Den Ham) 27.09.1894, z.v. Geert JurriŽns, timmerman, en Maria Valk.
†††† JWJ tr. 1e Den Ham 11.05.1870 Hendrika Rolleman, geb. Den Ham 12.10.1844, arbeidster, overl. Magele (Den Ham) 15.06.1879, d.v. Hendrik Rolleman en Egberdina Geurts; tr. 2e Den Ham 03.12.1879 Hendrikje Hekman, geb. Den Ham 09.03.1837, overl. Magele (Den Ham) 20.02.1881, d.v. Hendrik Jan Hekman en Gerritdina Valk.
†††† HH tr. 1e Den Ham 09.05.1860 Jan Willem Dekker, geb. Voorst ca. 1832, dagloner, arbeider, overl. Den Ham 25.04.1866, z.v. Jan Dekker en Teuntjen Nijenhuis; tr. 2e Den Ham 09.08.1876 Jan van der Kamp, geb. Den Ham 11.10.1847, arbeider, landbouwer, overl. Amsterdam 30.,06.1878|c|, z.v. Peter van der Kamp, arbeider, en Maria Brinkman, landbouwster.

5.                   Zwenneken Holshorst, geb. Wierden 30.10.1846|a|.
= w.s. Zwaantje Holshorst, geb. Wierden ca. 1846/1847, overl. Wierden 01.12.1879, tr. Wierden 30.05.1872 Kobus Nijhof, geb. Wierden 19.09.1847, arbeider (1872), landbouwer (1880,1919), overl. Wierden 23.08.1919, z.v. Albert Nijhof, landbouwer (1847), koopman (1872), en Zwenneken Knoef.
†††† KN tr. 2e Wierden 05.08.1880 Geertjen Goosselink, geb. Wierden 06.05.1852 (akte), overl. Wierden 27.01.1916, d.v. Aalbert Gooselink en Maria Lammers.

 

Noten: |a| aangifte door Hendrika Zandink, 53 jaar, vroedvrouw, Ďde vader in de maand februarij deze jaars overledení (geb.akte Wierden 1846 no.127); |b| vader Hendrik, moeder Heine; |c| ook overl.akte Den Ham 1878 no.59.

 

[28] Evert Verhoeff, geb. Harderwijk 06.09.1797, chirurgijnsknecht (1824), baardscheerder (1836,1841), overl. Kampen voor 1862, z.v. Hermanus Verhoeff (ca.1772-1846), timmerman, en Hendrina Dalhuis; tr. Kampen 20.05.1824

[29] Johanna Hendrikje Frijschenck, ged. Kampen 18.12.1796, naaister (1824,1862), overl. Rotterdam 23.02.1865|a|, d.v. Johan Nicolaas Freijschenck en Elisabeth Glazer.

Uit dit huwelijk (vader ook Verhoef, moeder Frijschenk):

1.                   Hermanus Verhoeff, geb. Kampen 21.05.1824, overl. Kampen 17.06.1824.

2.                   Hermanus Johan Nicolaas Verhoeff, baardscheerder (1847), barbier (1862), koopman (1886), tr. 1e Kampen 22.07.1847 Sebilla Jansen, geb. Harderwijk 03.07.1824, overl. voor 1886, d.v. Reijer Jansen en Pieternella van Eer; tr. 2e Kampen 10.06.1886 Margje ter Horst, geb. Genemuiden ca. 1842, d.v. Willem ter Horst, veehouder, en Hendrikje Koster.
†††† MtH tr. 1e voor 1886 Harm van der Woude, overl. voor 1886.

3.                   Everdina Johanna Verhoeff, geb. Kampen ca. 1827, overl. Kampen 14.11.1830.

4.                   Willem Hendrik Verhoef, geb. Kampen ca. 1830, barbier (1861,1876), overl. Kampen 31.07.1917, tr. 1e Kampen 10.05.1861 Alberta Hendrika Geertruida Weijer, geb. Kampen 1838 (no.331), overl. Kampen 13.09.1875, d.v. Hendrik Wijer (1796-1861), touwslager, en Geertje Vaandering (1804-1865); tr. 2e Kampen 27.07.1876 Paulina Cornelia van Bruinessen, geb. Amsterdam 09.02.1835 (akte), overl. IJsselmuiden 13.12.1898, d.v. Reier van Bruinessen en Maria Catharina Krijter.

5.                   Evert Verhoef, geb. Kampen 15.08.1831; volgt [14].

6.                   Anna Hendrika Kristina Verhoeff, geb. Kampen xx.10.1834, overl. Kampen 09.02.1836.

7.                   Ariana Willemina Verhoeff, geb. Kampen 20.07.1836, naaister (1864), overl. Hilversum 04.03.1918, tr. Kampen 25.08.1864 Jan Kuiper, geb. Genemuiden 23.09.1841|b|, theologisch student (1864), dominee, predikant te Meeuwen (1868), Rijswijk (1875) en Ermelo (1880), overl. voor 1918, z.v. Jacob Kuiper, schipper, en Wobbigje Bruintjes.
†††† 1890: JK en AWV wonen in Westfield, Emmons County, North Dakota, USA.|c|
†††† 1894: JKís beroep en verblijfplaats onbekend, AWV teruggekeerd naar Kampen.|d|

8.                   Elizabeth Verhoeff, geb. Kampen 02.12.1838, overl. Stad Doetinchem 18.02.1911, tr. Kampen 30.05.1861 Gerbert Bakker, geb. Huizen 23.11.1829 (akte), overl. Stad Doetinchem 17.03.1905, z.v. Gerritje Bakker.

9.                   Jan Philips Otto Verhoeff, geb. Kampen 20.11.1841, overl. Kampen 09.09.1843.

 

Noten: |a| Frijschenk (overl.akte Rotterdam 1865 fol.176); |b| bij vonnis Rb. Zwolle 17.09.1879 de achternaam Kuiper verbeterd in Kuijper (aantekening geb.akte Genemuiden 1841 no.52); |c| overl.akte Kampen 1890 no.68 (dochter Ariana Willemina, oud 15 jaar); |d| huw.akte Voorst 1894 no.62.

 

[30] Roelof Kruimink Biesterbos, geb. Kampen 25.08.1803, schippersknecht (1828), schipper (1833,1868), overl. Kampen 06.03.1891, z.v. Jacobus Biesterbos en Hillegjen Kruimink; tr. Kampen 21.08.1828

[31] Merrigjen van der Werf, ged. Kampen 13.11.1799, dienstbode (1828), overl. Kampen 30.03.1883, d.v. Gerrit van der Werf en Claasjen Alberts Boese.

Uit dit huwelijk (moeder ook Margje/Marregje/Mergien):

1.                   Hillegien Biesterbos, geb. Kampen 1828 (no.295), dienstbaar (1862), tr. Amsterdam 05.02.1862 Jan Diederik Marks, geb. Amsterdam 22.02.1834 (akte), kistenmaker (1862), z.v. Jan Christiaan Marks en Aletta Frederika Margaretha Heijner.

2.                   Klaziena Biesterbos, geb. Kampen ca. 1830|e|, dienstbode (1859), overl. Kampen 12.11.1924, tr. 1e Kampen 03.11.1859 Jan Hendrik Rill, geb. Kampen ca. 1830, sigarenmaker, overl. Kampen 30.10.1873, z.v. Paulus Rill en Hendrikje van de Wetering; tr. 2e Kampen 22.06.1876 Arend van der Kolk, geb. Kampen 01.10.1826, (trijp)wever, overl. Kampen 05.10.1891, z.v. Hendrik van der Kolk en Stijntjen Amptmeijer.
†††† AvdK tr. 1e Kampen 05.08.1852|c| Gesien Dekker, geb. Zwolle 29.10.1823, overl. Kampen 12.03.1875, d.v. Berendiena Dekker.

3.                   Johanna Martha Biesterbos, geb. Haarlemmermeer{?} ca. 1832|d|, overl. Kampen 06.10.1899|b|.

4.                   Miena Biesterbos, geb. Zwolle 27.03.1833; volgt [15].

5.                   Jacobus Biesterbos, geb. Kampen 1834 (no.231), schippersknecht (1868), schipper (1880), overl. Zwolle (op een schip liggende aan de Roode Toren) 21.12.1880|a|, tr. Kampen 27.08.1868 Aaltje van ít Land, geb. Kampen 01.12.1836, overl. Kampen 11.01.1890, d.v. Gerrit van ít Land, arbeider (1836), veehouder (1868), en Johanna Palland.

6.                   Gerritdina Biesterbos, geb. Kampen 30.11.1837, overl. Kampen 08.12.1837.

7.                   Gerritdina Biesterbos, geb. Kampen 09.04.1839, overl. Kampen 06.04.1928, tr. 1e Kampen 17.09.1863 Hendrikus van ít Veen, geb. Kampen 18.09.1838, scheepstimmerman, overl. voor 1877, z.v. Albert van ít Veen, arbeider, en Jannegje Timmermans; tr. 2e Kampen 07.06.1877 Peter Eckelboom, geb. Zalk en Veecaten 17.02.1839, wever (1870),trijpwever (1873), overl. Kampen 04.02.1916, z.v. Engbert Eckelboom, landbouwer, en Fijgjen Post.
†††† PE tr. 1e Kampen 24.03.1870 Antje Bijlsma, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 27.12.1840, overl. Kampen 16.02.1871, d.v. Reinder Thomas Bijlsma, houtzaagmolenaarsknecht, en Martje Eelkes Zeilstra; tr. 2e Kampen 18.09.1873 Francina Hoogers, geb. Hattem 04.06.1844, dienstbode (1873), overl. Kampen 06.02.1876, d.v. Peter Hoogers, arbeider, en Jannigje van Olst.

 

Noten: |a| aangifte door de vader, oud 78 jaar, en de schoonvader, oud 68 jaar (overl.akte Zwolle 1880 no.605), ook overl.akte Kampen 1880 no.640; |b| oud 67 jaar, per abuis geboren te Haarlemmermeer {werd pas in 1855 een gemeente na de droogmaking in de jaren 1849-1852}, wonende te Kampen (overl.akte Kampen 1899 no.236); |c| bruidegom van den Kolk; |d| niet gevonden in Kampen 1831 of 1832, niet in Zwolle 1831 of 1832; |e| niet gevonden in tafels geb. Kampen.

 


Legenda
Ė Rijswijk = Rijswijk (ZH)


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren