Wiebe Draijer (1924-2007)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien oktober 2017)

 


 

[1] Wiebe Draijer, geb. Haarlem 17.06.1924, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1953, hoogleraar Twente (1963-1985), overl. Leiderdorp 15.11.2007, tr. ’s-Gravenhage 29.12.1924 Nelly Helsdingen, Nel, geb. ’s-Gravenhage 29.12.1924, doctoraal psychologie Groningen 1980|a|, overl. 14.08.2013, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 21.08.2013.

 

Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 12.02.1980.

 

[2] Lambertus Draijer, geb. Amsterdam 14.04.1898, stuurman ter koopvaardij (1923), tr. Amsterdam 06.12.1923
[3] Petronella Jacoba Bredius, geb. Amsterdam 24.03.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wiebe Draijer, geb. Haarlem 17.06.1924; volgt [1].

2.                   Zoon Draijer.

3.                   Dochter Draijer.

 

[4] Wiebe Draijer, geb. Schiermonnikoog 19.01.1871, zeeman (1897), stuurman (1898,1900), scheepsgezagvoerder (1923), gezagvoerder K.N.S.M. (1926), overl. Amsterdam 11.06.1926, tr. Zaandam 02.11.1897

[5] Maaike Teensma, geb. Schiermonnikoog 05.05.1871, overl. na 1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambertus Draijer, geb. Amsterdam 14.04.1898|b|; volgt [2].

2.                   Helena Petronella Draijer, geb. Amsterdam 10.05.1900.

3.                   Herman Draijer, geb. Amsterdam 09.05.1904 (reg.6 fol.56), werktuigkundige (1930), tr. Amsterdam 02.10.1930 Anna Catharina von Eugen, geb. Amsterdam 1907 (reg.22 fol.48), d.v. Emile Charles Frederic Marie von Eugen, koopman, en Anna Philomena Peeren.

4.                   Pieter Draijer, geb. Amsterdam 31.08.1907 (reg.17 fol.54), werktuigkundige (1930).

5.                   Wiebe Draijer.

 

Noten: |b| aangifte door Pieter Johan Kintz, arts 44 jaar, de vader ‘afwezend’ (geb.akte Amsterdam 1898 reg.3 no.4619).

 

[6] Cornelis Bredius, geb. Schiedam 01.06.1856, metselaar (1879), gisthandelaar (1901,1914,1924), koopman (1913,1923), overl. Amsterdam xx.10.1933|f|, tr. Schiedam 14.05.1879

[7] Wilhelmina van Meurs, geb. Schiedam 21.06.1856, overl. Amsterdam xx.06.1932|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Bredius, geb. Schiedam 01.10.1879, overl. Schiedam 16.08.1880.

2.                   Aaltje Bredius, geb. Schiedam 10.11.1880, tr. Amsterdam 26.09.1901 Gerrit Gijsbert de Boois, geb. Amsterdam 13.05.1869 (akte), schilder, z.v. Gerrit Gijsbert de Boois en Henriëtte Sophia de Bruijn.

3.                   Cornelia Bredius, geb. Schiedam 26.11.1882, tr. Amsterdam 24.09.1914 Johannes Christiaan Zijdeveld, geb. Schiedam 13.06.1884, werktuigkundig ingenieur, z.v. Johannes Christiaan Zijdeveld, gasfitter, en Geertje Offerman.

4.                   Helena Bredius, geb. Schiedam 27.09.1884.

5.                   Wilhelmina Bredius, geb. Schiedam 20.09.1886, tr. Amsterdam 18.09.1913 Jan Albert Haak, geb. Beverwijk 16.07.1889, winkelier, z.v. Antoon Haak, winkelier, en Ebeline Catharina Guurtruida Spijkerman.

6.                   Jacobus Bredius, geb. Schiedam 30.03.1889, timmerman (1924).

7.                   Theodora Catarina Bredius, geb. Amsterdam 26.06.1893 (akte), tr. Amsterdam 01.06.1922 Johannes Frederik Flink, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1890, handelsreiziger, overl. 1951, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 11.06.1951, z.v. Jan Flink en Martha Elisabeth Aalderink.

8.                   Cornelis Bredius, geb. Amsterdam 01.08.1896 (akte), chauffeur, tr. Amsterdam 17.07.1924 Theodora Magdalena Huijsing, geb. Amsterdam 30.09.1899|a||b|, d.v. Jannetje Ruisink|c||d|.

9.                   Petronella Jacoba Bredius, geb. Amsterdam 24.03.1899; volgt [3].

 

Noten: |a| aangifte door Johanna Maria Brandsen, vroedvrouw, 47 jaar (geb.akte Amsterdam 1899 reg.10 fol.187v); |b| door de moeder ‘voor het hare erkend’ 06.06.1900 (ibidem & geb.akte Amsterdam 1900 reg.6 fol.157v); |c| bij KB 28.11.1901 no.49 toestemming voor verandering van Ruisink en Huysing (ibidem); |d| JR, geb. Amsterdam ca. 1879/1880, tr. Amsterdam 29.03.1900 Nicolaas Huijsing, geb. Amersfoort ca. 1873, spoorbeambte, z.v. Nicolaas Huijsing, timmerman, en Helena Weegeman; |e| Algemeen Handelsblad 17.06.1932; |f| Algemeen Handelsblad 27.10.1933.

 

[8] Lammert Draijer, geb. Schiermonnikoog 03.10.1838, scheepsgezagvoerder (1866), leraar zeevaartschool (1896,1897), overl. Schiermonnikoog 01.08.1899, tr. Schiermonnikoog 01.11.1866

[9] Sietje Wiebes Kuiper, geb. Schiermonnikoog 06.03.1840, overl. Schiermonnikoog 30.12.1914.

Uit dit huwelijk (vader ook Draaijer):

1.                   Herman Draaijer, geb. Schiermonnikoog 08.01.1868, zeeman, ingeschreven bij Verpleeghuis Prins Hendrikstichting 31.03.1928|a|, overl. Egmond aan Zee 11.06.1928, tr. Schiermonnikoog 13.05.1896 Wietske Carst, geb. Schiermonnikoog 26.10.1873, overl. Schiermonnikoog 08.01.1941, d.v. Benjamin Geerts Carst en Trientje Hitman.

2.                   Meinsina Draaijer, geb. Schiermonnikoog 08.09.1869, overl. Schiermonnikoog 08.01.1941.

3.                   Wiebe Draijer, geb. Schiermonnikoog 19.01.1871; volgt [4].

4.                   levenloze zoon, Schiermonnikoog 23.07.1873.

5.                   Tijs Draijer, geb. Schiermonnikoog 26.04.1875, ladingsorteerder (1912), loodsbaas (1924,1929), overl. Groningen 09.11.1943, tr. 1e Ameland 19.04.1901 Martje Visser, geb. Hollum (Ameland) 23.06.1879, d.v. Jacob Folkerts Visser, arbeider, en Hieke Arends Wijnberg; tr. 2e Amsterdam 21.03.1912 Maria Margaretha van Engwaard, geb. Amsterdam ca. 1873, d.v. Jan Gijsbert van Engwaard en Elizabet Rosina Carolina van Dijk; tr. 3e Elisabeth Maria Raaijmakers, overl. na 1943.

 

Noten: |a| bevolkingsregister Egmond aan Zee.

 

[10] Pieter Theunis Teensma, geb. Schiermonnikoog 01.08.1838, scheepsgezagvoerder (1865), schipper (1867,1875), zeeman (1878), scheepsgezagvoerder (1880,1885), koffiehuishouder/caféhouder (1893,1897), logementhouder (1898), herbergier (1902), overl. Schiermonnikoog 10.10.1922, tr. Schiermonnikoog 01.10.1865

[11] Leentje Ruurds Wielema, geb. Schiermonnikoog 18.08.1840, overl. Zaandam 02.12.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dieuwke Teensma, geb. Schiermonnikoog 25.04.1867|a|, overl. Schiermonnikoog 26.09.1950, tr. Schiermonnikoog 08.12.1893 Klaas Leendert Faber, geb. Schiermonnikoog 04.03.1864, stuurman, z.v. Feije Klaas Faber, schipper, een Pietje Jans Dubblinga.

2.                   Ruurd Teensma, geb. Schiermonnikoog 24.04.1869|b|, zeeman, overl. Schiermonnikoog 19.09.1938, tr. 1e Schiermonnikoog 03.05.1894 Reintje Teensma, geb. Schiermonnikoog Schiermonnikoog 15.11.1869, overl. Rotterdam 16.04.1920, d.v. Pieter Jan Lourens Teensma, winkelier, en Theunke Wiebes Kuiper; tr. 2e Schiermonnikoog 12.12.1928 Louise Rensink, geb. Schiermonnikoog 18.04.1883, overl. Groningen 31.07.1937|i|, d.v. Willem Gerhard Rensink en Riemada Jacoba Visser.

3.                   Maaike Teensma, geb. Schiermonnikoog 05.05.1871|c|; volgt [5].

4.                   Antje Teensma, geb. Schiermonnikoog 05.05.1871|d|, overl. Schiermonnikoog 26.10.1955, tr. Schiermonnikoog 17.12.1896 Folkert de Boer, geb. Schiermonnikoog 30.12.1867, brievengaarder (1896), overl. Schiermonnikoog 31.01.1949, z.v. Folkert Hendriks de Boer (1828-1898), logementhouder van het Logement de Boer (1852-1898) {=voorloper van Hotel Van der Werff}|j|, en Sietske Rienks Dobbinga.

5.                   Helena Pieternella Teensma, geb. Schiermonnikoog 04.06.1873|e|, tr. Zaandam 19.08.1897 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 07.09.1931, ingeschr. Zaandam 24.12.1931) Abraham van Splunter, geb. Haarlemmermeer 02.12.1874, landbouwer, z.v. Abraham van Splunter, landbouwer, en Kaatje Wilhelmina Groenendijk.

6.                   Theunis Lourens Teensma, geb. Schiermonnikoog 20.09.1875|f|, stuurman, overl. Rotterdam 27.04.1898||g|.

7.                   Aukje Teensma, geb. Schiermonnikoog 25.10.1878, overl. Schiermonnikoog 24.07.1885.

8.                   Enné Teensma, geb. Schiermonnikoog 22.11.1880, zeeman (1902), stuurman koopvaardij (1912), overl. Curaçao 09.01.1928, tr. 1e Schiermonnikoog 26.06.1902 Grietje Dol, geb. Schiermonnikoog 11.01.1881, overl. Schiermonnikoog 09.05.1908, d.v. Taeke Dol, schoenmaker, en Ytje Visser; tr. 2e Zaandam 05.09.1912 Sijggie Post, geb. Zaandam 12.10.1885 (akte), overl. Purmerend 03.05.1952|h|, d.v. Jacob Post, koffiehuishouder, en Willempje Lubbers.

 

Noten: |a| aangifte door Jan Roeland van Duynen, 50 jaar, vroedmeester, de vader van beroep schipper ‘door afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen’ (geb.akte Schiermonnikoog 1867 no.8); |b| aangifte door Jan Roeland van Duynen, 52 jaar, vroedmeester, de vader van beroep schipper ‘door afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen’ (geb.akte Schiermonnikoog 1869 no.9); |c| geb. ‘des avonds ten half vijf ure’, aangifte door Adriaan Zandijk, 36 jaar, vroedmeester, de vader van beroep zeeman ‘wegens afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen’ (geb.akte Schiermonnikoog 1871 no.6); |d| geb. ‘des avonds ten vijf ure’ (akte no.7); |e| aangifte door Adriaan Zandijk, 39 jaar, vroedmeester, de vader van beroep schipper ‘door afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen’ (geb.akte Schiermonnikoog 1873 no.12); |f| aangifte door Adriaan Zandijk, 40 jaar, vroedmeester, de vader van beroep schipper ‘door afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen’ (geb.akte Schiermonnikoog 1875 no.27); |g| ook overl.akte Zaandam 1898 no.109; |h| ook overl.akte Zaandam 1952 no.204; |i| ook overl.akte Schiermonnikoog 1937 no.11; |j| Wim Wennekes i.s.m. Durk Reitsma, «Hotel Van der Werff, anno 1726», Amsterdam: Thomas Rap, 1989, ISBN 90-6005-319-2.

 

[12] Jacobus Bredius, geb. Schiedam 12.12.1825, timmerman, overl. Schiedam 20.02.1891, tr. Schiedam 07.08.1850

[13] Cornelia van Rhijn, geb. Schiedam 23.04.1824, overl. Schiedam 06.03.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Bredius, geb. Schiedam 19.10.1850, overl. Schiedam 07.02.1851.

2.                   Jacobus Bredius, geb. Schiedam 31.07.1852, overl. Schiedam 04.03.1860.

3.                   Willemina Bredius, geb. Schiedam 19.11.1854, overl. Schiedam 09.11.1857.

4.                   Cornelis Bredius, geb. Schiedam 01.06.1856; volgt [6].

5.                   Gerritje Bredius, geb. Schiedam 08.04.1859, overl. Schiedam 26.03.1861.

6.                   Gerritje Bredius, geb. Schiedam 25.06.1861, overl. Schiedam 21.10.1936, tr. Schiedam 29.08.1883 Hendricus van Dijke, geb. Schiedam 08.02.1863|b|, kistenmaker, overl. Schiedam 06.04.1933, z.v. Leendert van Dijke en Cornelia van Jeveren.

7.                   Jacobus Bredius, geb. Schiedam 15.04.1863, overl. Delft 25.11.1946|a|.

8.                   Cornelia Bredius, geb. Schiedam 15.09.1865, overl. Schiedam 28.04.1920, tr. Schiedam 28.08.1889 Casparus Leenderts, geb. Schiedam 01.09.1865, koopman (1889), incasseerder (1938), overl. Schiedam 07.11.1938, z.v. Hendricus Leenderts, koopman,en Maria de Wolf.

 

Noten: |a| ook overl.akte Schiedam 1946 no.691; |b| natuurlijke zoon van Cornelia, erkend bij huwelijk Schiedam 20.05.1863.

 

[14] Pieter Jacobus van Meurs, geb. Schiedam 01.01.1824, kuiper, overl. Schiedam 26.03.1860; tr. 1e Schiedam 07.06.1848 Anna Maria Trouwborst, geb. Schiedam 25.10.1824, overl. Schiedam 24.07.1854, d.v. Jan Trouwborst (-1835) en Anna Maria van Katwijk (-1833); tr. 2e Schiedam 16.05.1855

[15] Aaltje van Vugt, geb. Koudekerk 22.04.1835, overl. Schiedam 09.03.1929; tr. 2e Schiedam 04.09.1861 Johannes Gijsbert van der Velden, geb. Schiedam 01.02.1827, kuiper, overl. Schiedam 21.07.1868, z.v. Klaas van der Velden (1801-), schoenmaker, en Lena Verboom (1804-); tr. 3e Schiedam 06.12.1871 Leendert van Santen, geb. Maassluis 16.09.1834, overl. Schiedam 17.02.1904, z.v. Gerrit van Santen en Maartje ’t Hart.

     JGvdL tr. 1e Schiedam 26.06.1850 Willemina Vogelzang, geb. Schiedam 22.02.1829, naaister (1850), overl. Schiedam 03.02.1861, d.v. Barend Vogelzang (1804-), brandersknecht (1829), arbeider (1850), en Antje van Katwijk (1798-1833).

     LvS tr. 1e Rozenburg 23.07.1859 Maartje Quak, ook Quack, geb. Rozenburg 23.07.1836 (no.24), overl. Schiedam 18.08.1871, d.v. Arend Quak en Ariaantje Meijvogel.

Uit het huwelijk van Meurs-Trouwborst:

1.                   Wilhelmina van Meurs, geb. Schiedam 25.05.1849.

2.                   Anna Maria van Meurs, geb. Schiedam 24.11.1850, overl. Katwijk 13.02.1922|a|, tr. Leiden 24.05.1876 Franciscus Gijsbertus Marks, geb. Leiden 10.02.1849, timmerman, z.v. Pieter Marks, huisverver, en Jantje Andernack.

3.                   Cornelis van Meurs, geb. Schiedam 22.03.1853.

Uit het huwelijk van Meurs-van Vugt:

4.                   Wilhelmina van Meurs, geb. Schiedam 21.06.1856; volgt [7].

5.                   Cornelis van Meurs, geb. Schiedam 14.07.1858.

Uit het huwelijk van der Velden-van Vugt:

6.                   Helena van der Velden, geb. Schiedam 23.07.1862, overl. Rotterdam 25.06.1934, tr. Schiedam 15.04.1886 Adrianus Vermeer, geb. Maasland 06.06.1860, arbeider,overl. Rotterdam 17.04.1931, z.v. Pieter Vermeer en Petronella Moerman.

7.                   Alida van der Velden, geb. Schiedam 20.01.1864, overl. voor 1949, tr. Schiedam 20.11.1889 Gerardus Johan Frederik Tijssen, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 11.03.1865, kistenmaker, overl. Gouda 14.12.1949, z.v. Gerardus Tijssen en Margaretha Maria Schwagermann.

8.                   Elisabeth van der Velden, geb. Schiedam 22.04.1866, overl. Schiedam 27.04.1866.

9.                   Johannes Gijsbertus van der Velden, geb. Schiedam 19.11.1867, overl. Schiedam 02.03.1868.

10.               Anna van der Velden, geb. Schiedam 13.12.1868, overl. Schiedam 26.05.1869.

Uit het huwelijk van Santen-van Vugt:

11.               Nicolaas van Santen, geb. Schiedam 20.08.1872, overl. Rotterdam 03.03.1933, tr. Overschie 29.04.1897 Elizabeth Klapwijk, geb. Overschie 16.05.1879, overl. Rotterdam 09.11.1958, d.v. Corstiaan Klapwijk en Elisabeth Wijnolst.

12.               Leendert van Santen, geb. Schiedam 01.01.1875, brandersknecht (1913), distillateursknecht (1932), overl. Schiedam 15.12.1932, tr. Schiedam 11.12.1913 Jansje Gijsbertha Johanna Schriek, geb. Zwijndrecht 01.05.1873, overl. Schiedam 05.03.1952, d.v. Johan Frederik Schriek en Jansje van Vliet.

13.               Pieter van Santen, geb. Schiedam 18.02.1877, overl. Schiedam 22.06.1952, tr. Neeltje van Kersen.

14.               Maartje van Santen, geb. Schiedam 31.05.1879, overl. Rotterdam 28.03.1957, tr. Schiedam 27.08.1903 Willem Kool, geb. Schiedam 05.04.1874, pakhuisknecht, overl. Rotterdam 27.01.1936, z.v. Martinus Kool, timmerman, en Willemina van Spijk.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leiden 1922 no.178.

 

[16] Harmen Lamberts Draijer, geb. Schiermonnikoog ca. 1809, zeeman (1837,1838), overl. voor 1859, z.v. Lammert Harmens Draijer (ca.1779-1840), koopvaardijschipper, en Geertruida Engberts Schaap (ca.1780-1848); tr. Schiermonnikoog 13.08.1837

[17] Angenietje Tijssen Kuiper, geb. Schiermonnikoog ca. 1808, aang.lidmaat Schiermonnikoog 20.06.1832, overl. Schiermonnikoog 13.10.1859, d.v. Tijs Wijbes Kuiper, schipper, en Tjietje Thomas Kuiper (-1846).

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambert Draijer, geb. Schiermonnikoog 03.10.1838|a|; volgt [8].

2.                   Tijs Draijer, geb. Schiermonnikoog 01.05.1842, varend op het Nederlandse koopvaardijschip Slamat, overl. (‘door een zee is overboord geslagen en verdronken’) op de reis van New York naar Batavia|d| (38°18' ZB, 28°54' OL)|e| 29.05.1889|c|.

3.                   Geertruida Draijer, geb. Schiermonnikoog 01.04.1845, overl. Schiermonnikoog 18.08.1927, tr. Schiermonnikoog 06.12.1871 Douwe Jans Coolen, geb. Harlingen 17.11.1839, stuurman, overl. Schiermonnikoog 07.07.1891, z.v. Jan Baptist Coolen, ‘visiteur op des rijks uitlegger den abt’|b| (1839), en Antje Douwes de Walle.

 

Noten: |a| aangifte door Aaltje Monningh, 49 jaar, landsvroedvrouw (geb.akte Schiermonnikoog 1838 fol.10); |b| naar zandplaat De Abt bij Terschelling waar destijds een uitlegger lag (Jacobus SchelteEma, Geschied- en letterkundig mengelwerk 6(2), 1836, p.90); |c| geen functie vermeld (overl.akte Schiermonnikoog 15.10.1889 no.20); |d| dee berichtgeving naar Nederland gaat via de assistent-resident van Indramajoe (residentie Cheribon) waar de Slamat op 03.08.1889 op de rede ligt (ibidem); |e| d.i. in de Indische oceaan ten zuiden van Zuid-Afrika.

 

[18] Wiebe Tijssen Kuiper, geb. Schiermonnikoog ca. 1802/1806, buitenlandse zeevaarder (jan1836), schipper (okt1836), zeeman (1854), overl. (‘aan de gevolgen van de gele koorts’) aan boord van de schoenerbrik Sara Elisabeth liggende in de haven van Fernambuco|e| 06.05.1860|d|, z.v. Tijs Wiebes Kuiper, schipper, en Tjietje Thomas Kuiper; tr. Schiermonnikoog 07.01.1836

[19] Meins Douwes Klontje, geb. Schiermonnikoog 25.02.1815, overl. Schiermonnikoog 12.08.1884, d.v. Douwe Drieves Klontje, schipper, en Sijtje Tjarks Visser.

Uit dit huwelijk (moeder soms Meinsina):

1.                   Tijs Kuiper, geb. Hoogezand 15.10.1836, overl. Hoogezand 30.12.1836.

2.                   Tijs Kuiper, geb. Schiermonnikoog 05.12.1837, eerste stuurman (1860), scheepsgezagvoerder (1884), kapitein (1885), overl. aan boord van het Nederlandse barkschip I.P.A. (van Dordrecht), op reis van Philadelphia naar Hamburg (51°35' NB, 2°28' OL)|c| 04.10.1885|b|, tr. Schiermonnikoog 25.09.1884 Antje Coolen, geb. Schiermonnikoog 24.07.1861, d.v. Karel Jan Coolen, bakker (1861,1884), veehouder (1895), en Martha Remts Feijes.
     AC tr. 2e Schiermonnikoog 18.04.1895 Hendrik Reinders, geb. Groningen 22.05.1864, sergeant-majoor (1895), z.v. Willem Reinders, koopman, en Helena Lofvers.

3.                   Sietje Kuiper, geb. Schiermonnikoog 06.03.1840; volgt [9].

4.                   Thomas Kuiper, geb. Schiermonnikoog 14.09.1842, overl. voor 1935, tr. Schiermonnikoog 13.02.1873 Pietertje Jans Teensma, geb. Schiermonnikoog 12.10.1844, overl. Haarlem 12.04.1935, d.v. Jan Wilhelm Teensma, zeeman, en Grietje Luitjens Rus.

5.                   Drieves Kuiper, geb. Schiermonnikoog 03.07.1845, overl. Schiermonnikoog 30.04.1846.

6.                   Teuneke Kuiper, geb. Schiermonnikoog 03.07.1845, overl. Schiermonnikoog 17.12.1880, tr. Schiermonnikoog 20.02.1867 Pieter Jans Teensma, geb. Schiermonnikoog 01.06.1843, overl. Schiermonnikoog 05.02.1912, z.v. Lourens Pieters Teensma, zeeman, en Reintje Pieters Colle.

7.                   Drieves Kuiper, geb. Schiermonnikoog 24.01.1848, stuurman, overl. Dordrecht 24.09.1879|a|.

8.                   Trijntje Kuiper, geb. Schiermonnikoog 21.08.1851, tr. Schiermonnikoog 19.01.1883 Ruurd Melles Fenenga, geb. Schiermonnikoog 19.02.1853, zeeman, overl. Schiermonnikoog 10.09.1945, z.v. Melle Ruurds Fenenga, timmerman, en Cornelia Tjeerds Zeeman.

9.                   Tjietje Tomina Kuiper, geb. Schiermonnikoog 06.04.1854, overl. Schiermonnikoog 24.12.1928, tr. Schiermonnikoog 12.12.1882 Jacob Tjerks Visser, geb. Schiermonnikoog 30.08.1852, schipper, overl. Schiermonnikoog 08.12.1932, z.v. Tjerk Jacobs Visser, schipper, en Lollina Jannekes Visser.

 

Noten: |a| ook overl.akte Schiermonnikoog 1879 no.15; |b| aangetekend in het scheepsjournal door eerste stuurman Thomas Wiebes Kuiper {jongere broer van Tijs}, die het commando overneemt op weg naar Hamburg (ingeschreven extract, overl.akte Schiermonnikoog 1885 no.15); |c| d.i. op de Noordzee, tussen Theems en Oosterschelde; |d| verklaring van eerste stuurman Tijs Wiebes Kuiper {zoon} (ingeschreven extract, overl.akte Schiermonnikoog 31.12.1860); |e| oude schrijfwijze voor de huidige deelstaat Pernambuco, Brazilië, met hoofd-/havenstad Recife.

 

[20] Teunis Lourens Pieters Teensma, geb. Schiermonnikoog ca. 1804/1805, zeeman (1835), scheepsgezagvoerder (1859), overl. Amsterdam 30.10.1859|b|, z.v. Pieter Jeppes Teensma, zeeman, en Aafke Teunes Kerkstra; tr. Schiermonnikoog 08.01.1835|a|

[21] Dieuwke Ytjes Post, geb. Schiermonnikoog ca. 1809, overl. Schiermonnikoog 10.03.1886, d.v. Ytje Jans Post, koopvaardijschipper, en Antje Ennes Dijkstra.

Uit dit huwelijk (moeder ook Dieuke):

1.                   Antje Teensma, geb. Schiermonnikoog 02.11.1835, overl. Schiermonnikoog 02.11.1835.

2.                   Pieter Teensma, geb. Schiermonnikoog 01.08.1838; volgt [10].

3.                   Antje Teensma, geb. Schiermonnikoog 07.09.1840, overl. Schiermonnikoog 06.06.1877, tr. Schiermonnikoog 30.01.1868 Jouke Cornelis Visser, geb. Schiermonnikoog 24.11.1838, schipper, overl. Schiermonnikoog 24.10.1876, z.v. Cornelis Joukes Visser, zeeman, en Aukje Seerps Wouter.

4.                   Louwize Teensma, Louwisa, geb. Schiermonnikoog 19.05.1843, overl. Schiermonnikoog 21.04.1874, tr. Schiermonnikoog 16.12.1869 Remt Remts Mellema, geb. Schiermonnikoog 13.03.1843, stuurman, z.v. Remt Willems Mellema en Theunke Tijssen Kuiper.

5.                   Ennee Teensma, geb. Schiermonnikoog 11.09.1845, zeeman, overl. Schiermonnikoog 26.10.1917, tr. Schiermonnikoog 23.11.1871 Dieuke Jeppes Teensma, geb. Schiermonnikoog 15.11.1845, overl. na 1917, d.v. Jeppe Pieters Teensma en Aukje Eises Karst.

6.                   Jeppe Teensma, geb. Schiermonnikoog 21.09.1847, stuurman, overl. Schiermonnikoog 19.09.1878, tr. Schiermonnikoog 08.01.1874 Reintje Jeppes Teensma, geb. Schiermonnikoog 21.05.1849 overl. Schiermonnikoog 23.07.1932, d.v. Jeppe Pieters Teensma, schipper, en Aukje Eises Karst.

 

Noten: |a| bruidegom Teunes Lourens Pieters Teensma; |b| overl.akte Lemsterland 25.02.1860 fol.9.

 

[22] Ruurd Melles Alberts Wielema, geb. Schiermonnikoog 03.11.1811, zeeman (1839,1854), scheepsgezagvoerder (1865), schipper (1876), overl. Schiermonnikoog 04.01.1898, z.v. Albert Meinderts Wielema en Leentje Ruurds Fenenga; tr. Schiermonnikoog 07.02.1839

[23] Maaike Tammes Meijer, geb. Schiermonnikoog 05.07.1816, overl. Schiermonnikoog 30.09.1861, d.v. Tamme Jacobs Meijer en Aukje Pieters Teensma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leentje Wielema, geb. Schiermonnikoog 18.08.1840|a|; volgt [11].

2.                   Aukje Wielema, geb. Schiermonnikoog 22.06.1842, overl. Amsterdam 25.08.1897|b|, tr. Schiermonnikoog 28.12.1870 Thomas Fenenga, geb. Muiden 26.07.1843|d|, stuurman (1870), kapitein (1889), overl. Sloten (NH) 02.09.1889, z.v. Ruurd Thomas Fenenga, kapitein ter koopvaardij, en Femmetje Pauw.

3.                   Albert Wielema, geb. Schiermonnikoog 06.10.1845.

4.                   Thomas Wielema, geb. Schiermonnikoog 08.04.1848, stuurman, overl. Groningen 20.04.1922|c|, tr. Schiermonnikoog 14.12.1876 Elsje Karst, geb. Schiermonnikoog 14.02.1852, overl. Schiermonnikoog 14.11.1893, d.v. Jan Eises Karst, schipper, en Lambertha Feijes Koerkamp.

5.                   Jacoba Wielema, geb. Schiermonnikoog 02.01.1854, overl. Schiermonnikoog 14.01.1937.

 

Noten: |a| aangifte door Aaltje Monningh, landsvroedvrouw, 50 jaar, zijn de de vader ‘uit oorzake van afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen’ (geb.akte Schiermonnikoog 1840 fol.9); |b| ook overl.akte Sloten (NH) 1897 no.108; |c| ook overl.akte Schiermonnikoog 1922 no.6; |d| per abuis geb. Amsterdam (overl.akte Sloten (NH) 1889 no.132).

 

[24] Cornelis Bredius, geb. Schiedam 02.03.1795, timmermansknecht (1814,1817), timmerman (1832,1835), granenmeter (1850), overl. Schiedam 18.11.1850, z.v. Cornelis Bredius en Neeltje van der Mij; tr. Schiedam 13.11.1814

[25] Willemke de Mars, geb. Varik 19.12.1790, overl. Schiedam 16.12.1862, d.v. Jacobus de Mars en Nieske van der Woerd.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Bredius, geb. Schiedam 30.04.1815, overl. Schiedam 27.05.1864, tr. Schiedam 21.03.1839 Marinus van Spijk, geb. Schiedam 18.04.1814, timmermansknecht, overl. Schiedam 28.08.1891, z.v. Izaak van Spijk en Catharina Bijland.

2.                   Nieske Bredius, geb. Schiedam 05.10.1816, overl. Schiedam 06.08.1817.

3.                   Cornelia Bredius, geb. Schiedam 30.08.1818, naaister (1853), overl. Schiedam 29.04.1870, tr. 1e Rotterdam 19.08.1846 Hendrik van Beek, geb. Rotterdam 05.07.1814, arbeider, overl. Schiedam 11.09.1849, z.v. Rudolf van Beek en Johanna de Vos; tr. 2e Schiedam 30.11.1853 Jacob van der Velden, geb. Schiedam 10.12.1819, arbeider, overl. Schiedam 13.03.1889, z.v. Dieuwertje van der Velden.

4.                   Niesje Bredius, geb. Schiedam 13.06.1820, overl. Overschie 25.12.1887, tr. Overschie 02.05.1841 Gerrit van der Horst, geb. Overschie 28.02.1820, overl. Overschie 25.06.1893, z.v. Martinus van der Horst en Grietje Maatje.

5.                   Theodora Catharina Bredius, geb. Schiedam 05.01.1822, overl. De Lier 03.09.1914, tr. Schiedam 12.02.1846 Gerrit van Rhijn (1822-1895), z.v. Jacobus van Rhijn en Gerritje van Ispelen.

6.                   Cornelis Jacobus Bredius, geb. Schiedam 26.05.1823, overl. Schiedam 20.04.1835.

7.                   Pieter Bredius, geb. Schiedam 06.11.1824, overl. Schiedam 30.08.1829.

8.                   Jacobus Bredius, geb. Schiedam 12.12.1825; volgt [12].

9.                   Metje Bredius, geb. Schiedam 13.09.1830, overl. Enkhuizen 15.06.1928, tr. Schiedam 23.10.1850 Gerrit Plooij, geb. Schiedam 17.10.1830, kleermaker, overl. voor 1928, z.v. Gijsbregt Plooij en Adriana van der Most.

10.               Jan Bredius, geb. Schiedam 24.09.1832, schilder, overl. Hoorn 07.12.1892.

 

[26] Jacobus van Rhijn, geb. Schiedam 26.10.1791, verschietersknecht (1815), verschieter (1850), overl. Schiedam 01.05.1869, z.v. Lauwerens van Reijn en Klazina van Es; tr. Schiedam 07.05.1815|a|

[27] Gerritje van Ispele, ged. Rotterdam 28.09.1788, dienstmaagd (1815), overl. Schiedam 09.02.1866, d.v. Gerrit Janse van Ispele en Leijsbeth van Kwaaweegen.

Uit dit huwelijk (moeder veelal van Ispelen):

1.                   Laurens van Rhijn, ook Louwrens, geb. Schiedam 11.11.1815, overl. Schiedam 17.02.1817.

2.                   Elisabeth Clasina van Rhijn, geb. Schiedam 25.07.1817, overl. Schiedam 13.12.1895, tr. Schiedam 22.06.1870 Nicolaas van Eenige, geb. Katwijk aan den Rijn 05.10.1812, jagersknecht (1854), voerman (1870), overl. Schiedam 12.12.1871, z.v. Nicolaas van Eenige en Teunisje Vooijs.
     NvE tr. 1e Schiedam 13.07.1837 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 25.10.1854, ingeschr. Schiedam 01.02.1845) Alida van Rijn, geb. Maassluis 18.06.1810, baker (1855), overl. na 1855, d.v. Jan van Rijn en Catrina van Sina; tr. 2e Schiedam 06.06.1855 Alida Drill, geb. Willemstad 29.03.1813, overl. Schiedam 14.04.1870, d.v. Johannes Hendriks Drill en Josina van Breda.

3.                   Laurens van Rhijn, geb. Schiedam 12.11.1818, overl. Schiedam 16.08.1819.

4.                   Jacoba van Rhijn, geb. Schiedam 18.12.1820|b|, overl. Rotterdam 07.03.1901, tr. Schiedam 05.06.1850 Arij Bosselaar, geb. Schiedam 28.02.1826, kuiper, overl. Schiedam 10.10.1867, z.v. Arij Bosselaar en Elisabeth van Noord.

5.                   Gerrit van Rhijn, geb. Schiedam 03.01.1822, korenverschieter (1846), overl. Schiedam 15.12.1895, tr. Schiedam 12.02.1846 Theodora Catharina Bredius (1822-1914), d.v. Cornelis Bredius en Willemke de Mars.

6.                   Cornelia van Rhijn, geb. Schiedam 23.04.1824; volgt [13].

7.                   Laurens van Rhijn, geb. Schiedam 26.02.1826, overl. Schiedam 14.06.1828.

8.                   Klazina van Rhijn, geb. Schiedam 14.06.1827, overl. Schiedam 05.07.1901, tr. Schiedam 07.07.1852 Willem Bouwer, geb. Schiedam 26.09.1825, timmerman, overl. Schiedam 02.07.1914, z.v. Dirk Bouwer, timmermansknecht (1825), timmerman (1852), en Maria Rijke.

9.                   Johannes Adrianus van Rhijn, geb. Schiedam 08.10.182, overl. Schiedam 18.11.1888.

10.               Pieter van Rhijn, geb. Schiedam 21.04.1830, overl. Schiedam 04.07.1830.

11.               Laurens van Rhijn, geb. Schiedam 05.05.1833, overl. Schiedam 23.07.1833.

 

Noten: |a| bruidegom van Reijn, bruid van Ispele (huw.akte Schiedam 1815 no.22); |b| moeder van Ispele.

 

[28] Cornelis van Meurs, geb. Schiedam 26.01.1796, verwersknecht (1818), verwer (1837), overl. Schiedam 03.12.1837, z.v. Heijndrik van Meurs en Maria Staalman; tr. Schiedam 24.05.1818

[29] Wilhelmina van der Brugge, geb. Schiedam 27.04.1796, overl. Schiedam 20.07.1847, d.v. Pieter van der Brugge en Jacoba Schipper.

Uit dit huwelijk (moeder ook Willemina):

1.                   Hendrik van Meurs, geb. Schiedam 18.07.1821, verwer, overl. Schiedam 26.02.1899, tr. Schiedam 16.05.1849 Janne Elisabeth de Goederen, geb. Schiedam 14.04.1822, overl. Schiedam 20.08.1897, d.v. Leendert de Goederen en Cornelia Koper.

2.                   Pieter Jacobus van Meurs, geb. Schiedam 01.01.1824; volgt [14].

3.                   Nicolaas van Meurs, geb. Schiedam 11.02.1826, brandersknecht, overl. Schiedam 11.03.1889, tr. Schiedam 04.05.1848 Lena van der Vlies, geb. Schiedam 04.01.1822, overl. Schiedam 04.01.1886, d.v. Krijn van der Vlies en Maria van Meurs.

4.                   Cornelis van Meurs, geb. Schiedam 16.01.1828, brandersknecht, overl. Schiedam 20.04.1897, tr. Schiedam 12.08.1857 Catharina Henrietta Barnouw, geb. Schiedam 08.08.1837, overl. na 1897, d.v. Nicolaas Barnouw en Jannetje Hogenboezem.

5.                   Machtalina Antonetta van Meurs, geb. Schiedam 26.07.1831, overl. Schiedam 17.01.1918.

6.                   Willem Cornelis van Meurs, geb. Schiedam 01.11.1833, overl. Schiedam 17.07.1838.

 

[30] Govert van Vugt, geb. Meerdervoort 26.11.1799, metselaarsknecht (1829), metselaar (1838), overl. Schiedam 10.02.1845, z.v. Cornelis van Vugt (-1841) en Aaltje de Haring (-1821); tr. Bodegraven 12.12.1831

[31] Elisabeth de Jong, geb. Capelle aan den IJssel 16.01.1794, overl. Leiden 09.05.1840, d.v. Cornelis de Jong (-1824) en Alida Stolk (-1812); tr. 1e Capelle aan den IJssel 03.03.1814 Klaas Schouten, geb. Capelle aan den IJssel 10.04.1785, overl. Capelle aan den IJssel 30.08.1827, z.v. Leendert Schouten en Ariaantje de Groot.

Uit het huwelijk Schouten-de Jong:

1.                   Cornelis Schouten, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1816/1817, overl. Ouderkerk aan den IJssel 15.03.1862, tr. Ouderkerk aan den IJssel 23.08.1850 Hendrina Catharina de Hoog, geb. Krimpen aan den IJssel ca. 1827, d.v. Pieter de Hoog en Agatha Kwint.

2.                   Dina Geertruida Adriana Schouten, geb. Capelle aan den IJssel 02.06.1818, naaister (1842), overl. Leiden 23.06.1880, tr. Leiden 10.02.1842 Willem Koster, geb. Leiden 22.10.1815, overl. Alphen 08.01.1854, z.v. Willem Koster (-1828) en Jannetje Wouters (-1832).

Voorkind:

3.                   Cornelis van Vugt, geb. Bodegraven 26.09.1829|a|, overl. Bodegraven 11.10.1829.

Uit het huwelijk van Vugt-de Jong:

4.                   Aaltje van Vugt, geb. Bodegraven 05.04.1834.

5.                   Aaltje van Vugt, geb. Koudekerk 22.04.1835; volgt [15].

6.                   Cornelia van Vugt, geb. Leiden 27.07.1838, overl. Leiden 11.04.1839.

 

Noten: |a| aangifte door Govert van Vugt van een kind ‘waarvan hij erkent de vader te zijn’ (geb.akte Bodegraven 1829 no.78).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren