Carl Hendrik Drees (1914-2000)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien december 2021)

 


 

[1] Carl Hendrik Drees, geb. Haarlem 05.11.1914, werktuigkundige te Eindhoven (1939), werkzaam bij TH Twente (1963-)|a|, projectleider Afdeling nieuwbouw en onderhoud, beleidsmedewerker Kabinet, lid Hogeschoolraad voor de KPS (1971-1977), overl. Enschede 19.05.2000, tr. Haarlem 06.09.1939 Geertruida van Steen, geb. Haarlem 11.02.1914, overl. na 2000, d.v. Cornelis van Steen (1889-na1958), kantoorbediende (1913), verzekeringsagent (1939), en Martina Geertruida Elisabeth Buurman (1891-1958).

 

Noten: |a| Nieuw in en om THT 13.08.1963 (C. Drees, technisch hoofdambtenaar C.T.D., 1/8).

 

[2] Wilhelm Carl Drees, geb. Barmen 18.07.1882, onderwijzer (1913), leraar (1939,1942), overl. Haarlem 21.02.1970, begr. 25.02.1970; tr. 2e Amsterdam 05.04.1957 Eva Christina Voskuijl, geb. Amsterdam 24.10.1893, overl. tussen 1956 en 1970, d.v. Frederik Adolph Voskuijl en Eva Christina Hamel; tr. 1e Amsterdam 17.04.1913  
[3] Maria Boeijing, geb. Haarlem 27.11.1874, lerares (1942), overl. Haarlem 13.02.1956, begr. Haarlem (Noorderbpl.) 16.02.1956.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carl Hendrik Drees, geb. Haarlem 05.11.1914|a|; volgt [1].

2.                   Cornelia Drees, Corry, geb. Haarlem ca. 1917, secretaresse (1939), privé-secretaresse (1942), overl. na 1981, tr. Bloemendaal 03.11.1942 Otto Houwen, geb. Bloemendaal 01.04.1908, chef van de organsatie ener levensverzekeringmaatschappij, overl. Overveen 17.09.1981, crem. Velsen (Westerveld) 22.09.1981, z.v. Oltmanus Albert Houwen, huisonderwijzer, en Johanna Henriette Scherpenhuijsen.

 

Noten: |a| Haarlem’s Dagblad 05.11.1914 (Boeying) & Haarlem’s Daglad 03.12.1914 (dankbetuiging, Boeijing).

 

[4] Carl Drees, geb. Langerfeld ca. 1860,  onderwijzer (1913), leraar (1916,1923), overl. Haarlem 20.05.1923, tr.

[5] Maria Magdalena Rennert, geb. Bullen ca. 1862, overl. Bloemendaal 11.08.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelm Carl Drees, geb. Barmen|a| 18.07.1882; volgt [2].

2.                   Heinrich Ewald Drees, geb. Barmen 08.05.1884, koopman (1903), tr. voor 1923 G. v.d. Berg. [Turnbridge Wells 1923]

3.                   Caroline Clara Drees, geb. Barmen ca. 1886, muziekonderwijzeres (1916), overl. Haarlem 07.11.1954|b|, tr. Haarlem 24.08.1916 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 12.01.1937, ingeschr. Haarlem 27.02.1937) Hendrik Johannes Robin, geb. Haarlem 05.11.1887, scheikundige, overl. Utrecht 03.09.1945, z.v. Hendrik Simon Petrus Robin, lettergieter, en Johanna Hendrika van Veldhuijsen.
     HJR tr. 2e Haarlem 09.11.1938 Elisabeth Geertruida Streefland, geb. Renkum 02.02.1908, d.v. Herman Streefland, schilder, en Elisabeth Geertruida Schuttevaar.

4.                   * Adele Drees. [Haarlem 1923]

 

Noten: |a| in 1929 opgegaan in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen; |b| ook overl.akte Bloemendaal 1954 no.244.

 

[6] Hendrik Boeijing, geb. Haarlem 08.03.1848, huisschilder (1873,1876), (kamer)behanger (1877,1895), overl. Haarlem 05.03.1895, tr. Haarlem 06.08.1873

[7] Maartje Brouwer, geb. Haarlem 31.12.1845, dienstbode (1873), overl. Haarlem 02.06.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Boeijing, geb. Haarlem 27.11.1874; volgt [3].

2.                   Hendrik Boeijing, geb. Haarlem 24.07.1876, overl. Haarlem 24.05.1877.

3.                   Hendrik Boeijing, geb. Haarlem 03.08.1877, behanger, overl. Haarlem 09.03.1960, tr. Haarlem 06.09.1905 Maria Theodora Vester, geb. Haarlem 15.06.1876, overl. Haarlem 05.02.1939, d.v. Bernardus Hendricus Vester, smid, en Catharina Maria Straelen.

4.                   Joannes Boeijing, geb. Haarlem 05.07.1878, behanger, overl. Haarlem 06.08.1895.

5.                   Gerard Boeijing, geb. Haarlem 19.06.1879, overl. Haarlem 22.01.1886.

6.                   Pieter Boeijing, geb. Haarlem 15.10.1880, overl. Haarlem 07.07.1894.

7.                   Cornelia Boeijing, geb. Haarlem 26.09.1882, overl. na 1942.

8.                   Arie Pieter Boeijing, geb. Haarlem 13.07.1884, overl. Haarlem 15.08.1884.

9.                   Arie Pieter Boeijing, geb. Haarlem 22.09.1885, overl. Haarlem 05.11.1885.

 

[8] Friedrich Wilhelm Drees, overl. voor 1923, tr.

[9] Luise Dürholt, overl. voor 1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carl Drees, geb. Langerfeld|a| ca. 1860; volgt [4].

 

Noten: |a| in 1922 opgegaan in Barmen, dat in 1929 opging in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen.

 

[10] Johannes Rennert, overl. voor 1943, tr.

[11] Juliane Görts, overl. voor 1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Magdalena Rennert, geb. Bullen ca. 1862; volgt [5].

 

[12] Pieter Boeijing, geb. Edam ca. 1816, wagenmaker (1846,aug1850), rijtuigmaker (nov1850), overl. Haarlem 24.11.1850, tr. Haarlem 04.11.1846

[13] Elizabeth van Waard, geb. Haarlem 08.06.1825, dienstbode (1846), naaister (1857), overl. Utrecht 03.04.1857|a|; tr. 2e na 1850 John Brown, overl. voor 1857.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Boeijing, geb. Haarlem 08.03.1848; volgt [6].

2.                   Roelof Pieter Boeijing, geb. Haarlem 18.04.1849, overl. Haarlem 11.07.1849.

3.                   Johanna Catharina Boeijing, geb. Haarlem 25.08.1850, overl. Haarlem 19.04.1868.

4.                   Geertruida Boeijing, geb. Haarlem 25.08.1850, overl. Utrecht 29.09.1853.

 

Noten: |a| oud 33 jaar, moeder Anna van Forst {?} (overl.akte Utrecht 1857 no.379).

 

[14] Johannes Brouwer, geb. Haarlem 19.11.1805, ged. Haarlem 23.11.1805, timmerman, overl. Haarlem 21.01.1882, tr. Haarlem 14.07.1830

[15] Maria de Graaff, geb. Haarlem 26.11.1810, ged. Haarlem 28.11.1810, kraambewaarster (1873), overl. Haarlem 31.08.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Brouwer, geb. Haarlem 03.11.1830, broodbakker (1854,1865), spoorwegbeambte (1873), tr. 1e Haarlem 22.11.1854 Maria van der Ploeg, geb. Haarlem 22.01.1824, overl. Haarlem 22.05.1864, d.v. Jan van der Ploeg, broodbakker, en Maria Burgers; tr. 2e Haarlem 15.11.1865 Johanna Maria van Heulen, geb. Haarlem 05.02.1841, dienstbode (1865), overl. Haarlem 28.10.1929, d.v. Pieter van Heulen, opperman, en Neeltje Wensing.

2.                   Gerrit Brouwer, geb. Haarlem 22.10.1832, overl. Haarlem 11.01.1833.

3.                   Cornelia Brouwer, geb. Haarlem 25.06.1834, dienstbode (1860), overl. Haarlem 11.08.1919, tr. Haarlem 15.08.1860 Joannes van Waard (1830-1919), z.v. Roelof van Waard en Catharina Brouwer.

4.                   Gerardus Brouwer, geb. Haarlem 05.05.1836, koetsier, overl. ’s-Gravenhage 24.02.1920, tr. ’s-Gravenhage 05.07.1865 Suzanna Catharina van der Heijden, geb. ’s-Gravenhage ca. 1835, dienstbode (1865), overl. ’s-Gravenhage 21.10.1920, d.v. Jacobus van der Heijden, slijter, en Sanneke den Otter.

5.                   Arie Pieter Brouwer, geb. Haarlem 01.03.1838, kleermaker, overl. Haarlem 13.01.1894, tr. 1e Haarlem 24.08.1864 Petronella van Gulik, geb. Haarlem 23.09.1838, mutsenmaakster (1864), overl. Haarlem 25.05.1865, d.v. Jan van Gulik, (huis)schilder, en Dirkje Hooman/Homan; tr. 2e Haarlem 07.11.1866 Johanna Uilenburg, geb. Haarlem 02.11.1839, overl. Haarlem 20.02.1924, d.v. Gerardus Uilenburg, werkman, en Jansje van Cittert.

6.                   Maria Brouwer, geb. Haarlem 02.03.1840, dienstbode (1866), overl. Haarlem 15.01.1920, tr. Haarlem 09.05.1866 Hendrik Nicolaas Vastenouw, geb. Haarlem 27.06.1839, smid, overl. Haarlem 19.05.1905, z.v. Johannes Vastenouw, werkman, en Elizabeth Hirdes.

7.                   Alida Brouwer, geb. Haarlem 04.05.1842, overl. Haarlem 30.05.1851.

8.                   Maartje Brouwer, geb. Haarlem 31.12.1845; volgt [7].

 

[16] Drees

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Friedrich Wilhelm Drees; volgt [8].

 

[18] Dürholt

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Luise Dürholt; volgt [9].

 

[20] Rennert

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Rennert; volgt [10].

 

[22] Görts

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Juliane Görts; volgt [11].

 

[24] Hendrik Boeijing, geb. Wijdewormer ca. 1781, arbeider (1834), landbouwer (1846,1850), overl. Edam 30.12.1868|b|, z.v. Serjakes Boeijink en Lijsbertj Donker, tr.

[25] Geertje Pinke, geb. Wormerveer ca. 1785, overl. Edam 02.08.1831|a|, d.v. Aris Pinke.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aris Boeijing, geb. Wormer ca. 1811, arbeider, overl. Edam 11.04.1832.

2.                   Elisabeth Boeijing, geb. Edam ca. 1814, dienstmaagd (1834), overl. Beemster 22.06.1883, tr. Beemster 08.06.1834 Jan Hooijberg, geb. Beemster ca. 1811, tuinman (1834), warmoezier (1856), overl. Beemster 17.09.1856, z.v. Jacob Hooijberg en Grietje Heins.

3.                   Pieter Boeijing, geb. Edam ca. 1816; volgt [12].

4.                   Adriaan Boeijink, geb. Edam ca. 1819, koopman, overl. Edam 29.09.1871.

5.                   Jacobus Boeijing, geb. Edam ca. 1825, koopman, overl. Edam 19.07.1862.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Edam 1831 no.44); |b| Boeijink, wedr Pinken (overl.akte Edam 1868 no.173).

 

[26] Roelof van Waard, geb. Haarlem ca. 1796/1797, metselaar, overl. Haarlem 22.05.1882, z.v. Jan van Waard, twijnder, en Sara Schaap; tr. 2e Haarlem 01.11.1843 Maria Christina Christ, geb. Haarlem ca. 1794/1795, overl. Haarlem 29.05.1879, d.v. Carel Christ en Mietje Dankelman; tr. 1e Haarlem 01.09.1824|c|

[27] Catharina Brouwer, geb. Haarlem 29.08.1802, overl. Haarlem 02.01.1843|b|, d.v. Pieter Brouwer, scheepmaker, en Maria Maiboom.

Uit dit huwelijk (vader soms van Waart):

1.                   Elizabeth van Waard, geb. Haarlem 08.06.1825; volgt [13].

2.                   Pieter Johan van Waard, geb. Haarlem 21.12.1826, overl. Haarlem 12.01.1827.

3.                   Anna Maria van Waard, geb. Haarlem 11.01.1828, dienstbaar (1860), tr. Amsterdam 02.05.1860 Willem Frederik Bouman, geb. Amsterdam 07.12.1830, timmerman, z.v. Hermanus Bouman en Matje Stolp.

4.                   Roelof van Waard, geb. Haarlem 08.11.1829, wijnkopersknecht, overl. Haarlem 22.02.1898, tr. Haarlem 22.06.1853 Antje Bloemert, geb. Haarlem 09.01.1829, overl. Haarlem 21.09.1890, d.v. Dirk Bloemert, kleermaker, en Maria Toepoel.

5.                   Joannes van Waard, geb. Haarlem 08.12.1830, bloemistknecht (1860), plantsoenwachter (1873), overl. Haarlem 22.02.1919, tr. Haarlem 15.08.1860 Cornelia Brouwer (1834-1919), d.v. Johannes Brouwer en Maria de Graaff.

6.                   Peter van Waard, geb. Haarlem 10.07.1833, overl. Haarlem 11.04.1834.

7.                   Catharina van Waard, geb. Haarlem 06.06.1835.

8.                   Pieter Abraham van Waard, geb. Haarlem 20.07.1839, sjouwerman, tr. 1e Amsterdam 19.05.1869 Florentina Wilhelmina Henrieta van Assen, geb. Amsterdam 13.06.1841, overl. voor 1915, d.v. Gerrit van Assen en Margaretha Amelia Tulle; tr. 2e Amsterdam 25.03.1915 Jacoba Wilhelmina Catharina Bomer, geb. Utrecht 26.04.1846, d.v. Wilhelmina Bomer.
     JWCB tr. 1e Amsterdam 05.06.1867 Johann Hendrik Ochse, geb. Amsterdam 25.10.1845, smid, overl. voor 1909, z.v. Margaretha Johanna Ochse, winkelierster (1867); tr. 2e Renkum 13.05.1909 Arie Otto van der Zwiep, geb. Leiden 12.12.1842, draaier (1870), mechaniciën (1909), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|a|) 22.05.1914, z.v. Arie van der Zwiep, fabrieksbediende (1842), fabrikant (1909), en Crijntje van der Hout.
     AOvdZ tr. 1e Amsterdam 13.04.1870 Jantje Jilderda, geb. Dokkum 13.03.1847, overl. voor 1909, d.v. Grietje Jilderda.

9.                   Dorothea Johanna van Waart, geb. Haarlem 31.12.1842, overl. Haarlem 15.11.1885.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| e.v. van Waart; |c| bruid Catrina.

 

[28] Gerrit Brouwer, geb. Haarlem ca. 1764/1765, groentekoper (1812), groenteverkoper (1825), winkelier (1829), groenteverkoper (1830), winkelier (1847), overl. Haarlem 10.01.1849|a|, z.v. Jacob Brouwer en Anna van der Steijn; tr.

[29] Alida Kastoor, geb. Haarlem ca. 1770, overl. Haarlem 06.05.1857, d.v. Jan Kastoor en Grietje van Elsland.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Brouwer, geb. Haarlem 06.03.1798, ged. Haarlem 11.03.1798|b|, dienstbode (1825), overl. Haarlem 23.02.1861, tr. Haarlem 18.05.1825 Hermanus van Brederode, geb. Haarlem ca. 1798, metselaar, overl. Haarlem 13.01.1882, z.v. Hendrik van Brederode, timmerman, en Maria Janse.

2.                   Gerrit Brouwer, geb. Haarlem 20.03.1802, ged. Haarlem 21.03.1802.

3.                   Johannes Brouwer, geb. Haarlem 19.11.1805, ged. Haarlem 23.11.1805; volgt [14].

4.                   Johanna Brouwer, geb. Haarlem 13.04.1808, ged. Haarlem 17.04.1808, overl. Haarlem 04.04.1877, tr. Haarlem 26.11.1829 Martinus van der Steeg, geb. Haarlem ca. 1806, smid en slotenmaker (1829), smid (1862), overl. Haarlem 22.03.1862, z.v. Carel van der Steeg, kuiper, en Lijsje Smit.

5.                   Maria Brouwer, geb. Haarlem 12.06.1812, naaister (1847), overl. Haarlem 21.01.1892, tr. Haarlem 26.05.1847 David Antonisse, geb. Haarlem 31.12.1817, huisschilder, overl. Haarlem 07.01.1851, z.v. Evert Antonisse en Johanna Engels.

 

Noten: |a| e.v. Castoor; |b| moeder Castoor.

 

[30] Jan de Graaff, geb. ca. 1785, ‘stijgerhoutverhuurder’ (1813,1826), timmerman (1830), overl. Haarlem 21.01.1867, z.v. Pieter de Graaff, blokmaker, en Marie Eigenhuizen/Eigenhuis; tr. 2e Haarlem 08.02.1826|d| Marijtje Harbert, geb. Maasland/Maassluis 01.08.1773, overl. Haarlem 13.06.1837, d.v. Gerrit Engelsz Harbert, tuinier, en Antje Dirksdr van Velden; tr. 1e

[31] Cornelia Lugthart, geb. Haarlem 14.05.1790, overl. Haarlem 05.07.1825|a|.

     MH tr. 1e Jacob van Egmond, geb. Warmond ca. 1774, scheepmaker, overl. Haarlem 04.06.1824|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                    Maria de Graaff, geb. Haarlem 26.11.1810, ged. Haarlem 28.11.1810; volgt [15].

2.                    Arie Pieter de Graaff, geb. Haarlem 17.04.1813, broodbakker, overl. Hillegom 13.07.1855, tr. 1e Hillegom 28.11.1844 Johanna Slipman, geb. Hillegom 18.05.1816, overl. Hillegom 02.04.1846, d.v. Johan Coenraad Slipman, bakker, en Aagje Kramer; tr. 2e Bloemendaal 22.11.1846 Maria Wilhelmina van Teijlingen, geb. Bloemendaal 15.08.1818, dienstbaar (1846), bakkerin (1859), broodbakster (1860), overl. Hillegom 16.10.1860, d.v. Jacobus van Teijlingen, tuinman, en Wilhelmina Francina van Stijnvoord.
    MWvT tr. 2e Hillegom 29.06.1859 Arij van Beekum, geb. Leiden 12.05.1826, bakkersknecht (1859), overl. Hillegom 02.04.1891, z.v. Pieter van Beekum, broodbakker, en Grietje Iperlaan.
     AvB tr. 2e Zuid-Waddinxveen 30.10.1861 Antje van Bochove, geb. Noord-Waddinxveen ca. 1823, overl. na 1891, d.v. Aart van Bochove en Cornelia Molenaar.

3.                    Maretje de Graaff, geb. Haarlem 20.08.1815, overl. Haarlem 06.03.1896, tr. Haarlem 04.05.1842 Jan Hendrik Stoel, geb. Haarlem 13.03.1819, metselaar, overl. Haarlem 28.06.1888, z.v. Jan Stoel, metselaar, en Cornelia Bottelier.

4.                    Cornelia de Graaff, geb. Haarlem 15.11.1817, overl. Haarlem 18.02.1896, tr. 1e Haarlem 08.09.1864 Jan Engelsman, geb. Blokzijl ca. 1796/1797, schippersknecht (1820), winkelier (1864), overl. Haarlem 04.02.1868, z.v. Dirk Engelsman en Sibrig Lot; tr. 2e Haarlem 26.10.1871 Isaac Leendert Vrijling, ged. Rotterdam 02.07.1809, schilder, overl. Haarlem 04.08.1889, z.v. Matthijs Vrijling en Dirkje Kroon, naaister (1848).
     JE tr. 1e Blokzijl 22.01.1820 Jantje Meijrink, ook Jantje Jans Meirink, geb. Blokzijl ca. 1794, koopvrouw, overl. Haarlem 28.01.1862, d.v. Jan Meijrink en Geertje Pieters Person.
     ILV tr. 1e Amsterdam 26.04.1848 Froukjen Wijcherson, geb. Steenwijk 25.06.1815, tapster, overl. voor 1856, d.v. Hendrik Wijcherson, bakker, en Geesina Elisabet Wijchers; tr. 2e Amsterdam 22.10.1856 Annigje Beijkamp, geb. Steenwijk ca. 1807, dienstbode (1856), overl. voor 1871, d.v. Jan Meinen Beijkamp en Anna Maria Zomer.
     FW tr. 1e Amsterdam 24.05.1837 Johann Caspar Kessler, geb. Hachenburg|b| ca. 1796, dienstbode (1828) tapper (1837), overl. voor 1848, z.v. Johann Friedrich Kessler, voerman, en Marie Christine Hoffmann.
     JCK tr. 1e Amsterdam 07.05.1828 Catherine Helene Karmin, geb. Lienen|c| ca. 1790, dienstbode (1828), overl. Amsterdam 18.02.1837, d.v. Johann Friedrich Karmin en Elisabeth Feldwisch.

5.                    Aaltje de Graaff, geb. Haarlem 08.01.1820, overl. Haarlem 08.10.1823.

6.                    Pieter de Graaff, geb. Haarlem 03.09.1822, overl. Haarlem 23.09.1822.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 1825 fol.69); |b| destijds in Nassau, nu Bundesland Rheinland-Pfalz; |c| destijds in Pruissen, nu Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| bruid per abuis oud 22 jaar (huw.akte Haarlem 1826 no.13); |e| geen ouders vermeld, e.v. Mietje Harpers (overl.akte Haarlem 1824).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)