Louis Eduard Fleischhacker (1936-2006)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien december 2021)

 


 

[1] Louis Eduard Fleischhacker, Louk, geb. Amsterdam xx.09.1936, doctoraalexamen wiskunde Amsterdam UvA 1965|a|, promotie Amsterdam UvA 24.09.1982|b|, medewerker TH Twente onderafdeling WMW|c||d|, overl. Hengelo (O) 31.05.2006, crem. Usselo 06.06.2006.

 

Noten: |a| De Volkskrant 03.06.1965; |b| proefschrift: Over de grenzen van de kwantiteit; promotoren: J.H.A. Hollak (1915-2003) en P.C. Baayen (1934-2019); |c| gevonden vermeldingen: Gids 1971/72 t/m Gids 1992/93; |d| ontvangt op 15.12.1994 zilveren speld vanwege 25-jarig ambtsjubileum (UT Nieuws jrg.32 no. van 05.01.1995, met foto).

 

[2] Willem Eduard Fleischhacker, geb. Amsterdam 30.11.1899, winkelier, overl. Heerenveen xx.07.1980|c|, tr. Amsterdam 01.09.1927
[3] Martha de Haas, geb. Antwerpen 17.07.1899, overl. Heerenveen xx.11.1976|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louis Eduard Fleischhacker, geb. Amsterdam xx.09.1936|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Het Volk 19.09.1936; |b| Leeuwarder courant 13.11.1976; |c| Leeuwarder courant 14.07.1980.

 

[4] Christoffel Dorotheus Fleischhacker, geb. Amsterdam 10.11.1858, fotograaf (1892), overl. Amsterdam 21.02.1917, tr. Amsterdam 28.04.1892

[5] Maria Frederika Schuijt, geb. Amsterdam 26.11.1865, strijkster (1892), overl. Amsterdam 19.07.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Geertruida Fleischhacker, geb. Amsterdam 17.03.1893.

2.                   Hendrika Susanna Fleischhacker, geb. Amsterdam 05.12.1895, overl. Laren (NH) 15.01.1977, tr. Amsterdam 20.05.1920 Jan Petrus Mali, geb. Weesp 11.07.1895, schrijver bij de gemeente elektriciteitswerken, overl. Amsterdam 13.09.1973, z.v. Willem Hendrik Mali en Maria Anna Koopman.

3.                   Willem Eduard Fleischhacker, geb. Amsterdam 30.11.1899; volgt [2].

4.                   Christoffel Dorotheus Fleischhacker, geb. Amsterdam 28.02.1901, banketbakker, tr. Amsterdam 16.06.1927 Janna Regelink, geb. Amsterdam 08.01.1904, d.v. Barteld Regelink, viskoper, en Mieke Koopmans.

5.                   Elisabeth Maria Fleischhacker, Betty, geb. Amsterdam 25.09.1903, overl. Maastricht 14.09.1981, begr. Maastricht (RK Bpl. Oostermaas) 18.09.1981, tr. Amsterdam 28.06.1939 Henri Willem Weerts, Harry, geb. Amersfoort 07.08.1910, z.v. August Willem Weerrts en Anna Maria Jaspers.

 

[6] Louis de Haas, geb. Stad Ommen 28.06.1871, diamantslijper (1927,1930), overl. Amsterdam 26.03.1945, tr. Antwerpen 09.05.1899

[7] Sijtske Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 29.01.1874, overl. Amsterdam 20.04.1966.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martha de Haas, geb. Antwerpen 17.07.1899; volgt [3].

2.                   Adrianus de Haas, Adriaan, geb. Antwerpen 28.04.1901, banketbakker (1927,1930), overl. Haarlem 07.03.1982, crem. Velsen (Westerveld) 11.03.1982, tr. Amsterdam 20.02.1930 Alida Christina Feringa, geb. Amsterdam 15.04.1904, overl. Haarlem 28.11.1983, crem. Velsen (Westerveld) 02.12.1983, d.v. Klaas Jelte Feringa en Maria Christina Valk.

3.                   Joanna de Haas, overl. Antwerpen 02.08.1904.

 

[8] 

[9] Susanna Dorothea Fleischhacker, geb. Amsterdam 07.05.1836, overl. Amsterdam 12.10.1885; tr. Amsterdam 03.08.1876 Kaspert Blom Goester, geb. Delfshaven 08.07.1818, diamantslijper, overl. Amsterdam 20.11.1878, z.v. Willem Goester, sjouwer, en Maria Blom.

     KBG tr. 1e Amsterdam 01.05.1839 Johanna Wilhelmina van Dijk, geb. Amsterdam 05.10.1821 overl. voor 1876, d.v. Abraham van Dijk en Elisabeth Vegling.

Kind:

1.                   Christoffel Dorotheus Fleischhacker, geb. Amsterdam 10.11.1858|a|; volgt [4].

 

Noten: |a| aangifte door Gerrit Vleesman, oud 46 jaar, vroedmeester, moeder Suzanna Dorothea (geb.akte Amsterdam 12.11.1858 fol.72), kind erkend door de moeder (geb.akte Amsterdam 28.10.1876 reg.8 fol.56).

 

[10] 

[11] Maria Geertruida Offerman, geb. Amsterdam 21.03.1836, overl. Amsterdam 22.08.1876, tr. Amsterdam 13.07.1870 Wouter Schuijt, geb. Enkhuizen 19.04.1844, mandenmaker (1869), werkman (1870), mandenmaker (1892,1902), z.v. Wouter Schuijt en Elisabeth Wagner.

Kinderen (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Maria Frederika Offerman, later Schuijt, geb. Amsterdam 26.11.1865|b|; volgt [5].

2.                   Elisabeth Maria Offerman, later Schuijt, geb. Amsterdam 10.08.1869|c|, overl. Zeist 28.07.1931, tr. Amsterdam 12.10.1893 Willem Eduard Feldmann, geb. Amsterdam 18.05.1870, diamantslijper (1893), buffetchef schouwburg, overl. Amsterdam 23.04.1945, z.v. Jan Feldmann en Fransina Carolina Dirks, tapster (1878).

Uit dit huwelijk:

3.                   Wouter Schuijt, geb. Amsterdam 26.02.1872, mandenmaker, overl. Castricum 18.09.1953, tr. 1e Amsterdam 13.03.1895 Pieternella Catharina Koolen, geb. Den Helder 23.11.1867, overl. Amsterdam 31.08.1901, d.v. Benedictus Koolen, schoenmaker bij de marine, en Neeltje Elizabeth Kleine; tr. 2e Amsterdam 18.06.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 26.10.1937, ingeschr. Amsterdam 12.04.1938) Dina Geertruida Gotje, geb. Amsterdam 03.01.1859, d.v. Ludovicus Josephus Gotje, schoenmaker, en Dina Timmerman; tr. 3e Amsterdam 02.06.1897 Akke Damstra, geb. Leeuwarden 31.05.1873, overl. ’s-Gravenhage 14.08.1938, d.v. Marten Damstra, tuinier (1873), tuinman (1897), en Johanna de Vries.
     DGG tr. 1e Amsterdam 05.05.1880 Jan Antonie Obbes, geb. Amsterdam 30.01.1847, stalknecht (1880), overl. in het hospitaal der Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen (Norg) 16.04.1901|a|, z.v. Willem Obbes en Johanna Christina Coers.
     AD tr. 1e Amsterdam 02.06.1897 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 03.02.1928, ingeschr. Amsterdam 24.05.1928) Gerard Hubertus Cevat, geb. Meerssen 22.09.1875, timmerman (1897), huisschilder (1928), overl. Amsterdam 19.09.1943, z.v. Hendrik Nicolaas Cevat en Hubertina Beckers.
     GHC tr. 2e Amsterdam 10.10.1928|d| Alida Catharina Peterson, geb. Amsterdam 07.09.1877, overl. Amsterdam 28.10.1948, d.v. Alida Catharina Peterson, kinderjuffrouw (1898).
     ACP tr. 1e Amsterdam 13.10.1898 August Cramer, geb. Amsterdam 13.04.1859, overl. Amsterdam 11.11.1918, z.v. Theodor Cramer en Wilhelmina Klaaren; tr. 2e Amsterdam 02.02.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 30.01.1925, ingeschr. Amsterdam 19.02.1926) Johannes Schaefer, geb. Utrecht 12.03.1863, slager (1891), handelsreiziger (1921), overl. Amsterdam 20.03.1945, z.v. Willem Fredrik Schaefer en Jansje Alida Zwier.
     JS tr. 1e Nieuwe-Amstel 13.05.1891 Cornelia van Donk, geb. Alphen 19.11.1862, overl. Amsterdam 15.07.1915, d.v. Willem van Donk, timmerman, en Betje Kroon.

 

Noten: |a| e.v. Gottier (overl.akte Norg 1901 no.34); |b| aangifte door Cornelia van Disseldorp, oud 46 jaar, vroedvrouw (geb.akte Amsterdam 1867 reg.? fol.137); |c| aangifte door Jacoba Petronella Hogenberg, oud 48 jaar, vroedvrouw, getuigen Wouter Schuijt, oud 24 jaar, mandenmaker, en Albert Schuijt, oud 27 jaar, werkman (geb.akte Amsterdam 1869 reg.? fol.77); |d| bruid in akte Petersen, tekent met Peterson (huw.akte Amsterdam 1898 no.2991).

 

[12] Meijer de Haas, geb. Stad Ommen 25.11.1827, koopman (1853), vleeshouwer (1854,1856), koopman (1857,1873), zaakwaarnemer (1881,1883), overl. Stad Ommen 15.05.1883, tr. Stad Almelo 22.06.1853

[13] Martha de Vries, geb. Wesuwe ca. 1830/1831, besteedster (1891), overl. Amsterdam 06.05.1892|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joseph de Haas, geb. Stad Almelo 18.08.1853.

2.                   Annegien de Haas, geb. Stad Ommen 21.09.1854, dienstbode (1881), overl. Rotterdam 24.04.1909, tr. 1e Arnhem 02.11.1881 Samuel van Trommel, geb. Rotterdam 30.06.1853, slager, overl. Rotterdam 27.07.1885, z.v. Moses Samuel van Trommel, koopman, en Engeltje Sanders; tr. 2e Rotterdam 21.09.1887 Salomon van Gelder, geb. Zutphen 20.07.1836, werkman, overl. Rotterdam 20.02.1918, z.v. Marcus van Gelder, slager, en Maria Samson Cohen.
     SvG tr. 1e Rotterdam 04.03.1874 Leentje van Blijdenstijn, ook Bleijdensteijn, geb. Opijnen (Est en Opijnen) 01.09.1838, overl. Delfshaven 11.09.1882, d.v. Levie Mendel van Blijdenstijn, vleeshouwer, en Thibora Meijer.

3.                   Ester de Haas, geb. Wierden 06.07.1856, dienstbode (1882), overl. voor 1897, tr. Amsterdam 25.10.1882 Jacob Wolder, geb. Amsterdam 20.04.1851, portier (1882), venter (1897), z.v. Alexander Jacob Wolder, besteller, en Schoontje Wallega.
     JW tr. 2e Amsterdam 17.02.1897 Rebekka Brander, geb. Amsterdam ca. 1850/1851, d.v. Mozes Brander en Kaatje Joseph Schaap.

4.                   Vrouwtje de Haas, geb. Stad Ommen 23.09.1857, dienstbode (1891), overl. Hilversum 07.01.1914, tr. Amsterdam 04.03.1891 Emanuel de Vries, geb. Ootmarsum 09.06.1850, koopman, overl. Hilversum 10.11.1895, z.v. Meijer de Vries, vleeshouwer, en Belle Brogholter.

5.                   Jantje de Haas, geb. Stad Ommen 30.07.1859, overl. Stad Ommen 06.06.1860.

6.                   Jantje de Haas, geb. Stad Ommen 12.02.1861, tr. Amsterdam 27.05.1885 Lion Polak, geb. Zwolle 20.01.1863, kleermaker, z.v. Mozes Polak, koopman, en Keetje Enthoven.

7.                   Israël de Haas, geb. Stad Ommen 26.04.1862, vleesverkoper (1891), slachter (1892), tr. Amsterdam 15.07.1891 Rozette Consenheim, geb. Mijdrecht 09.02.1861, d.v. Wolf Mozes Consenheim, koopman, en Sara Eliazer (Boas).
     RC tr. 1e Mijdrecht 16.11.1881 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 13.02.1890, ingeschr. Amsterdam 30.04.1890) Arie de Leeuw, geb. ’s-Graveland ca. 1851, vleeshouwer, z.v. Elias de Leeuw en Esther Schaap.

8.                   Betje de Haas, geb. Stad Ommen 29.09.1863, overl. Stad Ommen 11.11.1865.

9.                   Rika de Haas, geb. Stad Ommen 31.05.1865, tr. Amsterdam 10.03.1886 Lodewijk Scharis, geb. Amsterdam 21.08.1859, bediende, z.v. Isaschar Scharis en Fijtje Leeda.

10.               Betje de Haas, geb. Stad Ommen 05.09.1866, tr. Zaandam 19.01.1896 Jacob Zomerplaag, geb. Amsterdam 06.12.1870, z.v. Barend Zomerplaag, koopman, en Hannaatje Gans.

11.               Jacob de Haas, geb. Stad Ommen 08.04.1868, overl. Stad Ommen 26.10.1868.

12.               Louis de Haas, geb. Stad Ommen 28.06.1871; volgt [6].

13.               Jacob de Haas, geb. Stad Ommen 11.09.1873, diamantbewerker, overl. ’s-Gravenhage 22.10.1936, tr. Amsterdam 19.03.1903 Saartje Kats, geb. Zuid-Sleen (Sleen) 23.07.1879, overl. Sobibor 09.04.1943, d.v. Berend Kats, koopman (1879), kantoorbediende (1903), en Naatje Polak.

 

Noten: |a| geb. Stadskanaal, oud 61 jaar (overl.akte Amsterdam 1892 no.3962).

 

[14] Sijbe Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 06.12.1840, timmermansknecht (1870,1882), overl. (Wymbritrseradeel) 09.12.1888, tr. Wymbritseradeel 21.05.1870

[15] Janna Molenmaker, geb. Lemmer (Lemsterland) 27.04.1844, dienstmeid (1870), overl. Lemmer (Lemsterland) 22.03.1931.

Uit dit huwelijk (vader ook Siebe):

1.                   Alle Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 03.02.1871|a|, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 15.02.1871.

2.                   Doedtje Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 03.02.1871|b|, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 11.02.1871.

3.                   Doetje Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 06.03.1872, dienstmeid (1896), overl. Sneek 10.01.1963, tr. Lemsterland 29.05.1896 Wiebe Gerrit Verbeek, geb. Lemmer (Lemsterland) 21.10.1870, verver, overl. Lemmer (Lemsterland) 24.01.1955, z.v. Folkert Verbeek, verver, en Aleid Osinga.

4.                   Sijtske Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 29.01.1874; volgt [7].

5.                   Alle Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 19.12.1876, steenzetter, overl. Amsterdam 12.06.1968, tr. Amsterdam 29.10.1902 Johanna Albers, geb. Amsterdam 26.04.1881, overl. Amsterdam 29.04.1975, d.v. Carel Adrianus Albers, schilder, en Barendina Jans.

6.                   Roelof Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 07.02.1882, bootwerker, overl. Amsterdam 27.06.1935, tr. Amsterdam 13.12.1916 Cornelia Johanna Petronella Krijger, geb. Den Helder 09.02.1883, overl. Amsterdam 07.05.1945, d.v. Teunis Arend Krijger, bootsman, en Elizabeth Bijl.

 

Noten: |a| geboren des nachts ten twee ure (akte no.33); |b| geboren des nachts ten half drie ure (akte no.34).

 

[16]

[17]

 

[18]

[19] Hendrika Dorothea Fleischhacker, geb. ca. 1803, overl. tussen 1838 en 1856|f|. (zie Bijlage A)

Kinderen:

1.                   Henri Theodor Fleischhacker, geb. Amsterdam 25.09.1825|g|, 2e luitenant bij het Leger in Oost-Indiën, commissionair (1886), opgenomen Afdeling Mannen Zieken van het Binnengasthuis te Amsterdam (25.09–04.10.1886|h| en 20.10–31.10.1886|i|), overl. Amsterdam 31.10.1886.

2.                   Henrietta Elisabeth Fleischhacker, geb. Amsterdam 14.01.1831|d|, modemaakster, overl. voor 1899, tr. Amsterdam 20.06.1864 Jens Joannicius Christiaanse, geb. Amsterdam 11.06.1824, schilder, overl. voor 1899, z.v. Jens Christiaanse, ook Joannicius, en Theodora Elisabeth Uithoff.

3.                   Wilhelmina Johanna Françoise Fleischhacker, geb. Amsterdam 15.09.1833|e|, tr. 1e Amsterdam 20.11.1856 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.03.1863, ingeschr. Amsterdam 29.07.1863) Hendrik Mölman, geb. Amsterdam 17.04.1831, tabaksverkoper (1863), reiziger (1876), z.v. Hendrik Mölman en Sara Maria Lagers; tr. 2e Amsterdam 26.05.1864|a| Hendrikus Jacobus Burgers, Hein, geb. Huissen 09.01.1834, kunstschilder, overl. Parijs 11.10.1899, z.v. Jacobus Burgers, grutter (1834), spoorwegbeambte (1864), en Johanna Maria Meeuwsen.
– Levensberichten HJB: nl.wikipedia * RKD

     HM tr. 2e Amsterdam 09.11.1876 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 31.10.1889) Anna Catharina Meij, geb. Amsterdam xx.05.1842, naaister (1876), d.v. Daniel Meij, zinkwerker (1866), fabrikant (1876), en Maria Kwant.
     ACM tr. 1e Amsterdam 07.06.1866 Johannes Gerardus Dekker, geb. Amsterdam 30.11.1837, boekhouder (1866), bediende (1873), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|b|) 17.09.1873, z.v. Marinus Cornelis Dekker en Carolina Magteldis/Mathildis Passano.

4.                   Susanna Dorothea Fleischhacker, geb. Amsterdam 07.05.1836|c|; volgt [9].

5.                   Annetta Hendrika Fleischhacker, geb. Amsterdam ca. 1838, modemaakster, overl. Amsterdam 1905|j|, tr. Amsterdam 11.11.1869 Fredrik Jan Bouman, geb. Amsterdam 21.12.1840, hoedenmaker, overl. voor 1911, z.v. Willem Fredrik Bouman en Anna Maria Elzemuller.

 

Noten: |a| getuige Jozef Israëls, oud 40 jaar, kunstschilder (huw.akte Amsterdam 1864 reg.5 fol.27); |b| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |c| aangifte door Lena van Oostendorp, vroedvrouw (geb.akte Amsterdam 1836 reg.4 fol.136v); |d| aangifte door Lena van Oostendorp, vroedvrouw (geb.akte Amsterdam 17.01.1831 fol.46); |e| aangifte door Lena van Oostendorp, vroedvrouw (geb.akte Amsterdam 18.09.1833 fol.12v); |f| niet gevonden in tienjarentafels overlijden Amsterdam 1833-1842, 1843-1852 en 1853-1862; |g| aangifte door Lena van Oostdendorp, vroedvrouw, moeder Henriëtta Dorothea, oud 24 jaar (geb.akte Amsterdam 28.09.1825 fol.90v); |h| wegens myocarditis chronic periaerditis (w.s. pericarditis); |i| wegens nephritis deg. Cordis; |j| De courant 04.07.1905 (66 j.).

 

[20]

[21]

 

[22] Fredrik Offerman, geb. Amsterdam 20.07.1793, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 24.07.1793, winkelier (1836), sjouwer (1838), kolonist (1844), overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 27.05.1853|c|, z.v. Simon Offerman, turfverkoper, en Geertruij Kemp; tr. Amsterdam 12.06.1816

[23] Grietje Boekhout, geb. Amsterdam 12.07.1797, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 16.07.1797|b|, overl. Amsterdam 1503.1866, d.v. Frans Boekhout, tabakswerker, en Christina Zeekat.

Uit dit huwelijk (moeder ook Margaretha):

1.                   Geertruij Offerman, geb. Amsterdam 14.02.1817, naaister (1838), schuitenvoerdersaffaire doende (1857), tr. 1e Amsterdam 15.08.1838 Bernardus Cornelis de Weert, geb. Amsterdam 08.08.1807, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 19.08.1807, zeeman (1833), schuitenvoerder (1838), overl. voor 1857, z.v. Johannes de Weert, schuitenvoerder, en Wijnanda Luberta Knuttel; tr. 2e Amsterdam 18.11.1857 Johannes Lodewijk Jansen, geb. Amsterdam ca. 1820, schuitenvoerder, z.v. Christiaan Jansen, werkman, en Charlotta Aalbertina Schrikkel.
     BCdW tr. 1e Amsterdam 06.02.1833 Johanna Delzenne, geb Fort Bath ca. 1803, overl. voor 1838, d.v. Jan Leendert Delzenne, ambtenaar (1833), en Leentje van Leerdam.

2.                   Frederika Offerman, geb. Amsterdam ca. 1820, overl. voor 1847, tr. Amsterdam 31.07.1844 François Delzenne, geb. Bath ca. 1808, schoenmakersknecht (1830), schoenmaker (1844,1869), lidmaat Amsterdam 1832, z.v. Jan Leendert Delzenne, commies bij ’t Entrepot (1830),  en Leuntje van Leerdam.
     FD tr. 1e Amsterdam 11.08.1830 Maria Elizabeth Braak, geb. Hellevoetsluis ca. 1810, overl. voor 1844, d.v. Pieter Johannes Adrian Braak en Maria Sophia Vermaese; tr. 3e Amsterdam 03.03.1847 Geertruijda Elisabeth Wel, geb. Amsterdam ca. 1814, dienstbaar (1847), overl. voor 1869, d.v. Hielke Wel en Dirkje Keusing; tr. 4e Amsterdam 29.09.1869 Sophia Dorothea Ooms, geb. Amsterdam 24.01.1820, werkster (1849), d.v. Jan Ooms, bewaarder op ’s Rijkswerf (1849), en Maria Stargardt.
     SDO tr. 1e Amsterdam 04.07.1849 Tobias Apking, geb. Amsterdam ca. 1813, kruier, overl. voor 1869, z.v. Tobias Christoffel Apking en Geertruij Labastide.

3.                   Margaretha Offerman, geb. Amsterdam xx.09.1821, overl. tussen 1872 en 1933, tr. Amsterdam 04.04.1855 Franz Anton Rödl, geb. Wasserhäuseln|a| ca. 1819, muzikant, overl. voor 1872, z.v. Engelbert Rödl en Theresia Hanika.

4.                   Christina Hendrika Offerman, geb. Amsterdam 03.03.1827, dienstbaar (1861), tr. Amsterdam 15.05.1861 Johannes Hermanus Buné, geb. Amsterdam 02.02.1828, timmerman, z.v. Mattheus Buné en Anna Maria Elizabeth Illendorf, koopvrouw.

5.                   Anna Maria Offerman, geb. Amsterdam xx.12.1828, baker (1886), tr. Amsterdam 16.12.1886 Johannes Verbruggen, geb. Amsterdam 16.06.1813, sjouwer (1836), werkman (1837), stadsambtenaar (1864), roeier (1874), z.v. Harmanus Verbruggen en Susanna Brouwer.
     JV tr. 1e Amsterdam 13.07.1836 Maria Margaretha de Haas, geb. Amsterdam ca. 1813, groenteverkoopster, overl. voor 1837, d.v. Benjamin de Haas, sjouwer, en Anna Margaretha Linnebeek; tr. 2e Amsterdam 20.09.1837 Anna Christina Lansaadt, geb. Amsterdam ca. 1817, overl. voor 1847, d.v. Willem Lansaadt en Maria Elisabeth Nieuwenhuijsen; tr. 3e Amsterdam 03.02.1847 Catharina van der Velde, geb. Haarlem ca. 1805, dienstbaar (1847), overl. voor 1886, d.v. Claas van der Velde en Maria van den Bosch.

6.                   Simon Franciscus Offerman, geb. Amsterdam ca. 1831, schuitenvoerder, tr. Amsterdam 03.11.1858 Matje van Dam, geb. Aalsmeer 17.09.1831, dienstbaar (1858), d.v. Baltus van Dam, kleermaker, en Geertje Piet.

7.                   Maria Geertruida Offerman, geb. Amsterdam 21.03.1836; volgt [11].

 

Noten: |a| destijds in Bohemen, nu Vodná, gemeente Becov nad Teplou, regio Karslbad, Tsjechië; |b| vader Boekhoud, moeder Sekat; |c| geb. 20.06 (overl.akte Norg 1853 no.107).

 

[24] Israël de Haas, geb. Stad Ommen ca. 1795/1796, vleeshouwer (1826,1829), koopman (1835), vleeshouwer (okt1835), koopman (1838), vleeshouwer (1840,1845), overl. Stad Ommen 02.02.1870, z.v. Meijer Mozes de Haas en Jannetje Elkan; tr. 2e Stad Ommen 05.01.1835 Judith Meijer, geb. Hellendoorn ca. 1803, overl. Stad Ommen 04.04.1881, d.v. Meijer Mozes Meijer, koopman, en Eva Hartog; tr. 1e Stad Ommen 12.12.1826

[25] Annegien de Bruin, geb. Stad Hardenberg ca. 1804/1805, overl. Stad Ommen 26.07.1832, d.v. Joseph Emanuel de Bruin, vleeshouwer (1826), koopman (1832), en Esther Mozes Bloch.

Uit het huwelijk de Haas-de Bruin (moeder ook Annigje):

1.                   Meijer de Haas, geb. Stad Ommen 25.11.1827; volgt [12].

2.                   Joseph de Haas, geb. Stad Ommen 10.04.1829, overl. Stad Ommen 18.03.1837.

3.                   Moses de Haas, geb. Avereest 02.01.1832.

Uit het huwelijk de Haas-Meijer:

4.                   Samuel de Haas, geb. Stad Ommen 31.10.1835, slager, overl. Stad Ommen 30.01.1911, tr. Haaksbergen 16.10.1871 Anna de Jong, geb. Haaksbergen 01.03.1838, overl. Ommen 28.10.1928, d.v. Salomon Simon de Jong, koopman, en Betjen Philip.

5.                   Annigje de Haas, geb. Stad Ommen 20.08.1838, overl. Stad Ommen 27.06.1848.

6.                   Eva de Haas, geb. Stad Ommen 16.10.1840, overl. Kloosterveen (Smilde) 06.12.1892|a|, tr. Stad Ommen 27.12.1882 Simon Magnus, geb. Smilde 18.12.1848, vleeshouwer (1882), koopman (1895), overl. voor 1933, z.v. Nathan Simons Magnus, koopman (1848), vleeshouwer (1882), en Eva van Zuiden.
     SM tr. 2e ’s-Gravenhage 03.04.1895 Sara Davidson, geb. ’s-Gravenhage 19.07.1856, overl. ’s-Gravenhage 28.07.1933, d.v. Joseph Ezechiel Davidson, boekhouder, en Judith Bernard Presburg.

7.                   Joseph de Haas, geb. Stad Ommen 21.05.1845, koopman, overl. Stad Ommen 07.07.1869.

 

Noten: |a| per abuis geb. 1842 (overl.akte Smilde 1892 no.108).

 

[26] Jacob David de Vries, geb. Hilopen|j| ca. 1796, koopman (1853,1865), overl. Stad Almelo 15.07.1866|i|, z.v. David de Vries en Rachel de Vries; tr.

[27] Anna Catharina Löwenstein, geb. Kinsweiler|h| ca. 1792, koopvrouw (1865), overl. Stad Almelo 20.11.1878|g|, d.v. Levie Löwenstein en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Levi de Vries, ook Levie, geb. Wesuwe ca. 1820/1821, koopman, overl. Oude Pekela 09.03.1889|c|, tr. 1e Wildervank 15.06.1857 Fokkien van Delft, ook Fokje, geb. Nieuwolda ca. 1819 of geb. Hannover 1817, overl. Wildervank 21.01.1882, d.v. Jacob Abrahams van Delft, koopman, en Juttje Liebmans Brommet; tr. 2e Oude Pekela 04.11.1882|d| Hendeltje van Huiden, geb. Oude Pekela 02.11.1831, overl. Winschoten 29.03.1918|e|, d.v. Izak Mozes van Huiden, leerlooier, en Rachel Mozes Saphra.

2.                   Lina de Vries, geb. Meppen|b| 02.04.1822, overl. na 1876, tr. Emmen 17.11.1865 Abraham Grobfeld, geb. Hoogeveen 08.03.1826, koopman, overl. Vlagtwedde 22.01.1910, z.v. Salomon Grobfeld en Malina Lebenstein.

3.                   Mendel de Vries, geb. Meppen ca. 1826, koopman, overl. Stad Almelo 24.06.1902, tr. Stad Almelo 09.05.1871 Chenette Vos, geb. Uelsen|f| ca. 1842, overl. na 1902, d.v. Hartog Vos, slager, en Sara Heimann.

4.                   Martha de Vries, geb. Wesuwe|a| ca. 1830/1831; volgt [13].

5.                   Rachel de Vries, geb. Meppen ca. 1833, dienstbaar (1861), overl. voor 1865, tr. Amsterdam 06.03.1861 Mordechai Coutinho, geb. Amsterdam 18.10.1832, sigarenmaker (1861), boodschaploper (1865), z.v. Salomon Mendes Coutinho en Lea Lopes Dias.
      MC tr. 2e Amsterdam 20.12.1865 Simha Delmonte, geb. Amsterdam 10.06.1836, dienstbaar (1865), d.v. Juda Jacob Delmonte, koopman, en Ester Joel Susan.

 

Noten: |a| destijds in Ambt Meppen, Königreich Hannover, nu Ortsteil van Haren, Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |b| nu Kreisstadt van Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |c| geb. Wesep, vader Jakob de Vries, moeder Frouke Kropveld{?} (overl.akte Oude Pekela 1889 no.18); |d| bruidegom geb. Wemme in Pruissen (huw.akte Oude Pekela 1882 no.23); |e| wede Salle Levij (overl.akte Winschoten 1918 no.37); |f| nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |g| ‘zijnde de naam der overledene moeder den comparanten niet bekend’ (overl.akte Stad Almelo 1878 no.67); |h| destijds in Pruissen, w.s. Kinzweiler, nu Stadtteil van Eschweiler, Kreis Städteregion Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |i| e.v. Catharina Leeuwenstein (overl.akte Stad Almelo 1866 no.57); |j| destijds in Pruissen, nu ?.

 

[28] Alle Linzes Fortuin, geb. Gaastmeer ca. 1803, (scheeps)timmer(mans)knecht, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 21.06.1843, z.v. Linzes Alles Fortuin, boerenarbeider, en Grietje Johannes Bruinsma; tr. Wymbritseradeel 09.05.1829

[29] Sietske Tjibles Wouda, geb. Heeg xx.09.1804, dienstmaagd (1829), arbeidster (1859,1870), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 21.11.1888, d.v. Tjible Pieters Wouda, scheepstimmermansknecht, en Atje Martens van Sluis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 11.08.1830, timmermansknecht, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 25.05.1872, tr. Wymbritseradeel 25.09.1858 Grietje de Vries, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 27.11.1832, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 16.04.1864, d.v. Jetze Sjoukes de Vries, timmerman, en Hiltje Attes Haagsma.

2.                   Grietje Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 02.11.1832, dienstmeid (1858), overl. na 1901, tr. Wymbritseradeel 08.05.1858 Johannes Banning, geb. Sneek 09.05.1828, werkman, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 12.10.1901, z.v. Tamme Hermanus Banning, barbier (1828), baardscheerder (1858), en Grietje Thomas de Jong.

3.                   Linze Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 23.11.1834, smidsknecht te Bolsward, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 27.12.1859.

4.                   Tjibbele Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 22.09.1836, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 26.05.1844.

5.                   Ottje Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 18.10.1838.

6.                   Sijbe Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 06.12.1840; volgt [14].

7.                   Tjitske Fortuin, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 04.02.1843, naaister (1870), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 05.03.1886, tr. Wymbritseradeel 28.05.1870 Tijs Gunter, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 30.11.1843, boerenknecht (1870), arbeider (1907), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 20.01.1907, z.v. Aant Michiels Gunter, schippersknecht, en Antje Tijsses Visser, arbeidster.

 

[30] Roelof Willems Molenmaker, geb. Lemmer xx.07.1806, molenmaker (1836,1852), timmerman (1854,1857), molenmakersknecht (1859), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 23.10.1859|b|, z.v. Willem Roelofs Molenmaker en Ybeltje Lolkes (van der Zee); tr. Lemsterland 29.05.1836

[31] Doedskje Harmens Dijkstra, geb. Lemmer xx.08.1811, dienstbaar (1836), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 23.07.1863, d.v. Harmen Ages Dijkstra en Cornelia Willems Ferwerda.

Uit dit huwelijk (moeder ook Doedtje/Doetje):

1.                   Willem Molenmaker, geb. Lemmer (Lemsterland) 02.06.1837, timmermansknecht (1863), timmerman (1866), koopman (1883), overl. Sneek 08.09.1883, tr. 1e Wymbritseradeel 22.08.1863 Romkjen Nauta, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 28.06.1839, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 12.10.1864, d.v. Sijtze Lolles Nauta, koopman, en Klaaske Uilkes van der Kooij; tr. 2e Wymbritseradeel 31.03.1866 Klaaske Jongsma, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 04.06.1836, dienstmeid (1866), overl. na 1883, d.v. Bauke Ages Jongsma, schipper, en Romkjen Uilkes van der Kooi.

2.                   Cornelia Molenmaker, geb. Lemmer (Lemsterland) 24.04.1839, dienstmeid (1868), tr. Wymbritseradeel 16.05.1868 Lourens Wildschut, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 03.08.1841, koperslagersknecht (1868), koperslager (1911), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 10.11.1911, z.v. Jetze Ages Wildschut, zeilmakersknecht, en Hieke Meinderts Dorhout.

3.                   Ybeltje Molenmaker, geb. Lemmer (Lemsterland) 05.05.1842, overl. Lemmer (Lemsterland) 27.06.1846.

4.                   Janna Molenmaker, geb. Lemmer (Lemsterland) 27.07.1844|a|; volgt [15].

5.                   Harmen Molenmaker, geb. Lemmer (Lemsterland) 20.08.1847, timmerman, overl. Lemmer (Lemsterland) 21.05.1922, tr. Lemsterland 23.05.1875 Pietertje Knoop, geb. Lemmer (Lemsterland) 29.08.1848, dienstmeid (1875), overl. voor 1922, d.v. Jan Thomas Knoop, arbeider, en Djoeke Jelles Troelstra.

6.                   Ybeltje Molenmaker, ook Molemaker, geb. Lemmer (Lemsterland) 26.04.1852, dienstmeid, overl. Gaastmeer (Wymbritseradeel) 28.08.1870.

7.                   Age Molenmaker, geb. Lemmer (Lemsterland) 10.08.1854, timmerknecht, tr. Franeker 06.06.1880 Jantje van der Velde, geb. Franeker 28.05.1852, d.v. Jacob Tjebbes van der Velde, schoenmaker,en Marijke Jans Piebenga.

8.                   Martje Molenmaker, geb. Lemmer (Lemsterland) 20.10.1857, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 14.09.1859.

 

Noten: |a| moeder Doedtje; |b| overledene Molemaker, e.v. Doedtje (overl.akte Wymbritseradeel 1859 no.269).

 


Bijlage A

 

[*38] Johan Sebastian Willem Fleischhacker, geb. ca. 1767/1768, ‘van Elmernon in Saxen’, glanzer (1825), overl. Amsterdam 03.12.1825|m|, otr. Amsterdam 18.07.1794

[*39] Johanna Haverkamp, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.05.1775, overl. tussen 1825 en 1844, d.v. Dirk Haverkamp en Maria Helmigh.

Uit dit huwelijk (vader Johan Sebastian/Sebastiaan Wilhelm):

1.                   Dirkie Wilhelmina Fleischhacker, geb. Amsterdam 14.05.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21.05.1797.

2.                   Dirk Wilhelm Fleischhacker, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 28.07.1799.

3.                   Dorothea Hendrika Fleischhacker, geb. Amsterdam 04.02.1802, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 07.02.1802, winkelierster (1844), hoedenmaakster (1853), overl. Amsterdam 29.08.1855, tr. Amsterdam 14.08.1844 Joannes Franciscus Christofolus de Man, ged. Leiden (Kerk aan de St.Jorissteeg (rk)) 13.09.1808, zeeman (1844), makelaar (1856), overl. Rotterdam 06.08.1862, z.v. Joannes de Man en Anna Maria Petronella Kalden.
     JFCdM tr. 2e Rotterdam 01.10.1856 Helena Hees, geb. Rotterdam 19.08.1825|k|, overl. Rotterdam 06.02.1865, d.v. Antonie Hees en Lijntje Roetman.

= w.s. Hendrika Dorothea Fleischhacker, geb. ca. 1803; volgt [19].

4.                   Johan Christiaan Fleischhacker, geb. Amsterdam 01.05.1804, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.05.1804.

5.                   Johan Wilhelm Fleischhacker, geb. Amsterdam 18.06.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe  Kerk) 06.07.1806.

6.                   Johanna Dorothea Fleischhacker, geb. Amsterdam 06.07.1808, ged. Amsterdam (Westerkerk) 22.07.1808, overl. Amsterdam 13.11.1810, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 15.11.1810.

7.                   Maria Dorotea Fleischhacker, geb. Amsterdam 06.11.1809, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 19.11.1809.

8.                   Johan Sebastiaan Fleischhacker, geb. Amsterdam 02.07.1811, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 24.07.1811, bediende (1871), ‘gerechtigd tot het drtagen van het Metalen Kruis’, overl. Amsterdam xx.09.1893|l|, tr. Amsterdam 02.02.1871 Maria Susanna Antonia Odinot, geb. Amsterdam 09.05.1824, dienstbaar (1871), overl. Amsterdam 09.02.1915, d.v. Anselmus Odinot en Catharina Koeleman.

9.                   Maria Wilhelmina Fleischhacker, geb. Amsterdam 15.08.1816, naaister, tr. Amsterdam 20.12.1848 Jan Bruijn, geb. Amsterdam 11.06.1814, timmerman, z.v. Jan Bruijn en Margaretha Cornelia Straatman.

 

Noten: |k| natuurlijke dochter van Lijntje, gewettigd bij haar huwelijk met Antonie (geb.akte Rotterdam 1825 fol.b021v & huw.akte Rotterdam 1828 fol.b082); |l| Algemeen Handelsblad 22.09.1893 (geen datum vermeld); |m| geboren ‘Elenau in Saxe’, ‘verder niets bekend’ (overl.akte Amsterdam 06.12.1825 fol.135v).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)