Aart van Harten (1949-2006)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien januari 2019)

 


 

[1] Aart van Harten, geb. Giessendam 09.05.1949, promotie Utrecht 07.05.1975|a|, hoogleraar Twente, overl. Hengelo (O) 13.12.2006, crem. Enschede (Usselo) 19.12.2006.

 

Noten: |a| proefschrift: Singularly perturbed non-linear second order elliptic boundary value problems; promotor: W. Eckhaus (1930-2000).

 

[2] Aart van Harten, geb. Giessendam 05.06.1925|b|, overl. 03.02.1990, begr. Giessen-Oudekerk (NH Kerkhof), tr. 01.08.1946
[3] Cornelia Ewoudina Beuzekom, geb. Giessen-Nieuwkerk 06.02.1927, overl. Giessenburg 13.03.2001, begr. Giessen-Oudekerk (NH Kerkhof).

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart van Harten, geb. Giessendam 09.05.1949|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| per abuis van Herten (Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken) 13.05.1949 p.2; |b| Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 12.06.1925, p.3.

 

[4] Aart van Harten, geb. Giessendam 24.04.1889, landbouwer (1919), overl. 01.08.1972, begr. Giessen-Oudekerk (NH Kerkhof), tr. Giessendam 05.09.1919

[5] Arigje Kooijman, geb. Noordeloos 05.09.1896, overl. Giessendam 16.02.1945, begr. Giessen-Oudekerk (NH Kerkhof).

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Elisabeth van Harten, geb. Giessendam xx.12.1921|a|.

2.                   Aart van Harten, geb. Giessendam 05.06.1925; volgt [2].

 

Noten: |a| Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 30.12.1921.

 

[6] Cornelis Beuzekom, geb. Schelleuinen 08.07.1901, landbouwer, administrateur, bestuurslid Groene Kruis, afd. Giessen-Nieuwkerk (1936), overl. Gorinchem 10.02.1973, tr. Giessen-Nieuwkerk 12.03.1925

[7] Jannigje de Kuiper, geb. Giessen-Nieuwkerk 07.01.1903, bestuurslid Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Giessen-Oudkerk (1948), overl. Giessenburg 26.03.1964.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloos kind, Giessen-Nieuwkerk 13.01.1926.

2.                   Cornelia Ewoudina Beuzekom, geb. Giessen-Nieuwkerk 06.02.1927|b|; volgt [3].

3.                   Dochter Beuzekom.

4.                   Zoon Beuzekom.

 

Noten: |b| De Drie ProvinciŽn 04.03.1927 p.2.

 

[8] Aart van Harten, geb. Giessendam 05.01.1854, bouwman (1880,1885), landbouwer (1919), overl. Giessendam 13.12.1933, begr. Giessen-Oudekerk (NH Kerkhof); tr. 1e Giessendam 20.05.1880 Maria van Es, geb. Giessendam 17.04.1859, overl. Giessendam 05.03.1884, d.v. Thijs van Es, bouwman, en Neeltje Slingerland; tr. 2e Giessendam 12.11.1885 

[9] Cornelia Elisabeth Hoogendoorn, geb. Giessendam 29.01.1854, overl. Giessendam 07.12.1914, begr. Giessen-Oudekerk (NH Kerkhof); tr. 1e Giessendam 05.05.1876 Willem van der Meijden, geb. Hardinxveld 13.02.1857, aannemer (1876), overl. Hardinxveld 13.12.1884, z.v. Cornelis van der Meijden, aannemer, en Anna Geertruida Blokland.

Uit het huwelijk van Harten-van Es:

1.                   Neeltje van Harten, geb. Giessendam 04.04.1881, overl. Giessendam 14.07.1907|a|.

2.                   Tijs van Harten, geb. Giessendam 03.06.1882, overl. Giessendam 02.08.1882.

3.                   Neeltje van Harten, geb. Giessendam 07.07.1883, overl. Hardinxveld 05.04.1913, tr. Giessendam 23.05.1907 Arie van der Meijden, geb. Hardinxveld 21.01.1880, bouwkundig opzichter (1920), z.v. Teunis van der Meijden en Annigje Breedveld.
†††† AvdM tr. 2e Hardinxveld 03.12.1920 Margareta Helena Walen, geb. Amsterdam 07.02.1885, d.v. Marcus Leonardus Walen, brugwachter (1907), sluismeester (1920), en Matthijsje Berendina Wtenweerde.
†††† MHW tr. 1e Alkmaar 31.12.1907 Jan Arie van der Meijden, geb. Hardinxveld 24.10.1883, kruidenier, overl. Hardinxveld 10.12.1911, z.v. Teunis van der Meijden en Annigje Breedveld.

Uit het huwelijk van der Meijden-Hoogendoorn:

4.                   Cornelis van der Meijden, geb. Hardinxveld 07.12.1876, tr. Giessendam 07.02.1901 Dirkje van Harten, geb. Giessendam 02.08.1876, d.v. Arie van Harten en Teuntje Advocaat.

5.                   Giel van der Meijden, geb. Hardinxveld 23.04.1878, tr. Giessendam 07.09.1899 Hendriksje Barbara Muilwijk, geb. Giessendam 04.10.1874, d.v. Hendrik Muilwijk en Adriana Brakel.

6.                   Willem van der Meijden, geb. Hardinxveld 17.09.1879, tr. 1e Langerak 15.01.1903 (echtsch.) Merrigje Rozendaal, geb. Langerak 22.05.1881, d.v. Jan Rozendaal en Annigje Verhoef; tr. 2e Hardinxveld 11.07.1924 Jannigje de Ridder, geb. Hoornaar 14.12.1879, d.v. Hendrik de Ridder en Johanna de Jong.
†††† JdR tr. 1e Arkel 17.07.1901 Evert van Doorn, geb. Jutphaas 06.05.1876, overl. Utrecht 03.02.1911, z.v. Hendrik van Doorn en Aleida de Kruif.

7.                   Adriana Cornelia van der Meijden, geb. Hardinxveld 03.12.1880, overl. Hardinxveld 02.12.1881.

8.                   Cornelia Elisabeth van der Meijden, geb. Hardinxveld 14.05.1884, overl. Hardinxveld 07.10.1884.

Uit het huwelijk van Harten-Hoogendoorn:

9.                   Cornelia van Harten, geb. Giessendam 30.07.1886, tr. Giessendam 17.10.1912 Gerardus Marinus Nederlof, geb. Sliedrecht 24.08.1884, overl. Gorinchem 13.03.1948|b|, z.v. Teunis Nederlof en Dirkje Broer.

10.               Ariaantje van Harten, geb. Giessendam 13.10.1887, tr. Giessendam 20.05.1915 Johannes Volker, geb. Sliedrecht 10.04.1887, z.v. Filippus Harber/Hanbert Volker en Pietje van Rijn.

11.               Aart van Harten, geb. Giessendam 24.04.1889; volgt [4].

12.               Arie van Harten, geb. Giessendam 12.01.1892, overl. Giessendam 26.01.1892.

 

Noten: |a| moeder per abuis Cornelia Elisabeth Hoogendoorn (overl.akte Giessendam 1907 no.42); |b| ook overl.akte Sliedrecht 1948 no.41.

 

[10] Dirk Kooijman, geb. Noordeloos 16.02.1866, bouwman (1894), landbouwer (1919), overl. Giessendam 06.07.1945, tr. Giessendam 16.02.1894

[11] Bastiaantje Tukker, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam c.a.) 30.12.1867, overl. Giessendam 08.06.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arigje Kooijman, geb. Noordeloos 05.09.1896; volgt [5].

2.                   Cornelis Kooijman, geb. Giessendam 11.07.1898, veehouder (1919), overl. na 1919.

3.                   Annigje Kooijman, Antje, geb. Giessendam 25.03.1900, tr. Giessendam 09.04.1931 Jan Groen Kooijman, geb. Peursum 10.08.1902, z.v. Dirk Kooijman en Adriana Kooijman.
Uit dit huwelijk: Maria Kooijman, geb. Peursum 30.03.1863, tr. Peursum 14.02.1890 Aalbert Tukker (1863-1925), z.v. Cornelis Tukker en Arigje van ít Hof.

 

[12] Jan Beusekom, geb. Gorinchem 15.01.1882, overl. Gorinchem 25.06.1940, tr. Schelluinen 14.03.1901|a|

[13] Maria de Kuijper, geb. Schelluinen 07.11.1879, overl. Gorinchem 05.10.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Beuzekom, geb. Schelluinen 08.07.1901|b|; volgt [6].

 

Noten: |a| bruidegom Beusekom, bruid de Kuijper (huw.akte Schelluinen 1901 no.2); |b| vader Beuzekom, moeder Maria de Kuiper, geb. Schelluinen 27.11.1879 (PK CB).

 

[14] Eimert de Kuiper, geb. Peursum 23.09.1873, overl. Giessen-Nieuwkerk 17.09.1931, tr. Giessen-Nieuwkerk 05.12.1901

[15] Cornelia de Kuiper, geb. Giessen-Nieuwkerk 18.06.1874, overl. Giessen-Nieuwkerk 29.08.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannigje de Kuiper, geb. Giessen-Nieuwkerk 07.01.1903; volgt [7].

2.                   Ewoud de Kuiper, geb. ca. 1905, overl. Giessen-Nieuwkerk 14.01.1925.

 

[16] Aart van Harten, geb. Nieuwpoort ca. 1809, bouwman, overl. Giessendam 15.12.1889, z.v. Willem van Harten, bouwman, en Dirkje Kuijlenburg; tr. Molenaarsgraaf 11.11.1837

[17] Neeltje van de Giessen, geb. Molenaarsgraaf 03.06.1815, overl. Giessendam 21.09.1894, d.v. Louwrens van de Giessen en Anna Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem van Harten, geb. Giessendam 10.08.1838, overl. Rotterdam 29.12.1915, tr. Giessendam 27.10.1864 Cornelia Korevaar, geb. Sliedrecht 16.11.1841, overl. Streefkerk 12.04.1901, d.v. Gerrit Korevaar en Grietje Kloek.

2.                   Louiza van Harten, geb. Giessendam 20.10.1839, overl. Sliedrecht 23.12.1899, tr. Giessendam 25.03.1863 Gerrit Visscher, geb. Sliedrecht 11.01.1828, overl. Sliedrecht 12.10.1907, z.v. Willem Visscher en Adriana de Grijp.

3.                   Dirkje van Harten, geb. Giessendam 30.04.1841, overl. Streefkerk 01.05.1906, tr. Giessendam 27.02.1863 Cornelis Bakker, geb. Ottoland 16.08.1837, overl. Ottoland 05.10.1913, z.v. Peter Bakker en Metje van Kleef.

4.                   Anna van Harten, geb. Giessendam 17.07.1842, overl. Rotterdam 26.02.1915, tr. Giessendam 09.09.1863 Herbert Brouwer, geb. Laagblokland 20.11.1844|b|, overl. Rotterdam 17.09.1932, z.v. Dirk Brouwer en Pietertje de Bruin.

5.                   Sander van Harten, geb. Giessendam 31.03.1844, bouwman (1880), overl. Giessendam 06.07.1928, tr. Giessendam 17.02.1870 Cornelia van der Jagt, geb. Giessendam 10.08.1846, d.v. Hermanus van der Jagt en Cornelia van Es.

6.                   Arie van Harten, geb. Giessendam 30.05.1846, overl. Giessendam 31.05.1861.

7.                   Elisabeth Maria van Harten, geb. Giessendam 26.08.1848, tr. Giessendam 27.04.1871 Wouter Bongers, geb. Bleskensgraaf 13.03.1848, bouwman, z.v. Adrianus Bongers, bouwman, en Martijntje Slingerland.

8.                   Louwerens van Harten, geb. Giessendam 14.10.1850, bouwman (1880), overl. Giessen-Nieuwkerk 12.12.1936, tr. Giessendam 18.04.1872 Geertje Romijn, geb. Giessen-Nieuwkerk 07.01.1854|c|, d.v. Gerrit Romijn en Lijsje Tukker.

9.                   Aart van Harten, geb. Giessendam 05.01.1854; volgt [8].

10.               Neeltje van Harten, geb. Giessendam 07.11.1856, overl. Giessendam 05.06.1921|a|, tr. Giessendam 13.04.1876 Jan Romijn, geb. Giessen-Oudekerk 21.11.1851, z.v. Gerrit Romijn en Lijsje Tukker.

11.               Dirk van Harten, geb. Giessendam 12.05.1859, overl. Nieuwpoort 29.12.1944, tr. Nieuwpoort 09.11.1883 Maggeltje van Harten, geb. Nieuwpoort 19.09.1863, overl. Nieuwpoort 28.04.1923, d.v. Cornelis van Harten en Corstiana Cornelia Versteeg.

 

Noten: |a| wede Romeijn; |b| bij huw. en overl. Ďgeb. Ottolandí, waartoe Laagblokland vanaf 1857 ging behoren; |c| Romeijn.

 

[18] Giel Hoogendoorn, geb. Giessendam 25.07.1815|b|, arbeider (1841), aannemer (1855,1876), overl. Giessendam 07.01.1885, z.v. Arij Hoogendoorn en Ariaantje den Breejen; tr. 2e Giessendam 22.11.1855 Kornelia Elisabeth de Geus, geb. Neder-Hardinxveld 24.08.1811, overl. Giessendam 06.12.1888, d.v. Jan de Geus en Trientje Kieboom; tr. 1e Giessendam 15.10.1841|a|

[19] Ariaantje Korevaar, geb. Giessendam 27.06.1816, overl. Giessendam 23.04.1855, d.v. Teunis Korevaar en Cornelia Eijkelenboom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ariaantje Hoogendoorn, geb. Giessendam 27.04.1844, overl. Hardinxveld 03.09.1874, tr. Giessendam 09.11.1871 Pieter Bakker, geb. Hardinxveld 08.07.1840, z.v. Gerrit Bakker en Willempje van den Berg.

2.                   Cornelia Hoogendoorn, geb. Hardinxveld 16.11.1846, overl. Hardinxveld 13.09.1927.

3.                   Cornelia Elisabeth Hoogendoorn, geb. Giessendam 29.01.1854; volgt [9].

 

Noten: |a| bruidegom Hogendoorn (huw.akte Goessendam 1841 no.16); |b| Hogendoorn.

 

[20] Cornelis Kooijman, geb. Noordeloos 01.01.1837, bouwman, overl. Peursum 10.04.1903, z.v. Dirk Kooijman, bouwman, en Maria Verhoef; tr. Peursum 04.03.1864

[21] Annigje van den Heuvel, geb. Peursum 21.10.1836, overl. Peursum 30.10.1918, d.v. Arij van den Heuvel en Aaltje Kooijman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Kooijman, geb. Noordeloos 16.02.1866; volgt [10].

2.                   Arie Kooijman, geb. Noordeloos 18.04.1867, overl. Peursum 25.04.1934.

3.                   Aaltje Kooijman, geb. Peursum 26.12.1868, overl. Noordeloos 06.10.1940, tr. Peursum 12.03.1897 Eimert van den Heuvel, geb. Giessendam 02.12.1869, z.v. Dirk van den Heuvel en Marrigje Slob.

4.                   Marinus Kooijman, geb. Peursum 04.01.1871, overl. Peursum 16.06.1931.

5.                   Cornelis Kooijman, geb. Peursum 20.05.1872, overl. Peursum 18.05.1946.

6.                   Adriaan Kooijman, geb. Peursum 21.05.1875, overl. 07.08.1875.

7.                   Adriaan Kooijman, geb. Peursum 14.08.1877, overl. na 1961, tr. Giessendam 20.08.1908 Adriaantje Cornelia Aanen, geb. Giessendam 16.01.1880, overl. Noordeloos 08.11.1961, begr., d.v. Jan Aanen, bouwman, en Aartje de Baat.

8.                   Maria Kooijman, geb. Peursum 22.12.1879, overl. Giessendam 14.03.1929, tr. Peursum 18.06.1914 IJmert Beuzekom, geb. Giessendam 15.12.1874|a|, z.v. Jan Beuzekom en Willemina van Buuren.

 

Noten: |a| Beusekom.

 

[22] Cornelis Tukker, geb. Molenaarsgraaf 08.01.1833, bouwman (1858,1894), overl. Giessendam 22.11.1918, z.v. Bastiaan Tukker, bouwman, en Neeltje van de Giessen; tr. Giessendam 02.12.1858

[23] Arigje van ít Hof, geb. Giessen-Oudekerk 13.11.1829, overl. Giessendam 04.10.1891|a|, d.v. Arie van ít Hof en Lijntje Rouwert; tr. 1e Groot-Ammers 05.03.1852 Pieter de Vos, geb. Groot-Ammers 26.11.1829, overl. Streefkerk 12.07.1856, z.v. Jasper de Vos en Neeltje Schep.

Uit het huwelijk de Vos-van ít Hof:

1.                   Jasper de Vos, geb. Streefkerk 20.01.1853, tr. Bleskensgraaf en Hofwegen 27.02.1876 Annigje van der Laan, geb. Bleskensgraaf 25.07.1848, d.v. Jan Arijszn van der Laan en Hendrika van Es.

2.                   Arie de Vos, geb. Streefkerk 12.07.1855, overl. Giessendam 17.03.1881.

Uit het huwelijk Tukker-van ít Hof:

3.                   Neeltje Tukker, geb. Giessendam 28.02.1860, overl. Noordeloos 22.02.1910, tr. Giessendam 21.02.1889 Gerrit van den Heuvel, geb. Noordeloos 28.12.1859, z.v. Dirk van den Heuvel en Marigje Slob.

4.                   Albert Tukker, geb. Giessendam 24.04.1861, overl. Giessendam 29.03.1863.

5.                   Lijntje Tukker, geb. Giessendam 09.05.1862, overl. Giessendam 24.04.1863.

6.                   Aalbert Tukker, geb. Giessendam 25.08.1863, overl. Giessendam 24.09.1925, tr. Peursum 14.02.1890 Maria Kooijman, geb. Peursum 30.03.1863, d.v. Jan Groen Kooijman en Antje Kooijman (1900-).

7.                   Lijntje Tukker, geb. Giessendam 04.11.1864, overl. Giessendam 28.12.1936.

8.                   Bastiaantje Tukker, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam c.a.) 30.12.1867; volgt [11].

 

Noten: |a| van ít Hoft, Ďin den ouderdom van bijna 62 jarení (annonce collectie CBG).

 

[24] Cornelis Beusekom, geb. Leerbroek 12.07.1857, overl. Gorinchem 22.09.1914, z.v. Jan Beusekom en Maria de Jong (zie Bijlage A); tr. Hoogblokland 24.03.1881

[25] Jannigje de Kreij, geb. Gorinchem 16.01.1852, overl. Gorinchem 30.01.1932, d.v. Johannes de Kreij en Teuntje Vink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Beusekom, geb. Gorinchem 15.01.1882; volgt [12].

2.                   Teuntje Beusekom, geb. Gorinchem 30.03.1884, tr. Gorinchem 31.03.1910 Jan de Hoop, geb. Goudriaan ca. 1882, z.v. Arie de Hoop en Adriaantje de Baat.

3.                   levenloze zoon, geb. Gorinchem 09.05.1886.

4.                   levenloze dochter, geb. Gorinchem 02.03.1890.

 

[26] Leendert de Kuijper, geb. Schelluinen 22.07.1853, overl. Schelluinen 04.03.1914, z.v. Ewoud de Kuijper en Annigje Peele (zie Bijlage A); tr. Schelluinen 05.10.1877

[27] Annigje de Bruijn, geb. Hoornaar 23.09.1857, overl. Schelluinen 24.11.1921, d.v. Gerrit de Bruijn en Maria Aanen (zie Bijlage A).

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje de Kuijper, geb. Schelluinen 24.12.1877, tr. Schelluinen 18.06.1903 Pieter Cornelis Pesselse, geb. Hoogblokland ca. 1880, z.v. Pieter Pesselse en Anna de Jong.

2.                   Maria de Kuijper, geb. Schelluinen 02.11.1879; volgt [13].

3.                   Ewit de Kuijper, geb. Schelluinen 15.02.1881, tr. Hardinxveld 29.03.1912 Gerdina Petronella Egas, geb. Hardinxveld 13.12.1884, d.v. Laurens Egas en Petronella de Boon.

4.                   Gerrigje de Kuijper, geb. Schelluinen 23.10.1882, overl. Schelluinen 23.10.1882.

5.                   Gerrigje de Kuijper, geb. Schelluinen 28.10.1883, tr. Schelluinen 25.03.1920 Jan Pierhagen, geb. Schelluinen ca. 1880, z.v. Frans Pierhagen en Maria de Kuiper.

6.                   Willempje Antje de Kuijper, geb. Schelluinen 30.12.1885, tr. Schelluinen 04.10.1917 Nicolaas Brokking, geb. Lexmond ca. 1889, z.v. Hendrik Florus Brokking en Cornelia Krikke.

7.                   levenloze dochter, Schelluinen 03.03.1888.

8.                   Gerrit Frederik de Kuijper, geb. Schelluinen 23.05.1889, overl. Schelluinen 24.02.1891.

9.                   Gerrit Frederik de Kuijper, geb. Schelluinen 24.07.1891, tr. Lexmond 08.01.1931 Elizabeth de Heer, geb. Lexmond ca. 1893, d.v. Arie de Heer en Marrigje Bogaard.

10.               Dirk Cornelis de Kuijper, geb. Schelluinen 20.08.1893.

11.               Cornelis Adrianus de Kuijper, geb. Schelluinen 03.12.1895.

12.               Anton Marri de Kuijper, geb. Schelluinen 18.04.1902.

13.               Elisabeth Magdalena de Kuijper, geb. ca. 1904, overl. Schelluinen 19.03.1940, tr. Hendrik van Hoogdalen.

 

[28] Eijmerd de Kuiper, geb. Peursum 02.12.1828, overl. Peursum 31.10.1905, z.v. Ewout de Kuiper en Ariaantje van den Heuvel; tr. Hoornaar 07.03.1856

[29] Jannigje Aanen, geb. Hoornaar 09.05.1832, overl. Peursum 27.05.1890, d.v. Kornelis Aanen en Lijsje Slob.

Uit dit huwelijk (vader Eijmerd/Eimerd/Eimert):

1.                   Ewoud de Kuiper, geb. Schelluinen 28.01.1858, overl. Peursum 26.01.1931.

2.                   Lijsje de Kuiper, geb. Schelluinen 14.03.1859, overl.Peursum 27.11.1927.

3.                   Cornelis de Kuiper, geb. Schelluinen 25.08.1860.

4.                   Wouter de Kuiper, geb. Schelluinen 10.08.1862, overl. Peursum 31.10.1948.

5.                   Adriaan de Kuiper, geb. Schelluinen 21.01.1864, overl. Peursum 11.04.1936, tr. Noordeloos 09.12.1892 Annigje de Groot, geb. Noordeloos ca. 1861, d.v. Wouter de Groot en Cornelia de Bruin.

6.                   Adriaantje de Kuiper, geb. Schelluinen 18.03.1866, overl. Peursum 13.01.1941.

7.                   Arie de Kuiper, geb. Schelluinen 15.01.1868, overl. Peursum 10.11.1930, tr. Noordeloos 22.04.1892 Magcheltje den Besten, geb. Noordeloos ca. 1869, d.v. Gijsbert den Besten en Maaike Kuijpers.

8.                   Grietje de Kuiper, geb. Schelluinen 06.08.1869, overl. Peursum 10.08.1950.

9.                   Eimert de Kuiper, geb. Peursum 23.09.1873; volgt [14].

 

[30] Ewoud de Kuiper, geb. Neder-Slingeland 11.10.1847, overl. Giessen-Nieuwkerk 06.04.1899, z.v. Klaas de Kuiper en Jannigje Aanen; tr. Giessen-Nieuwkerk 11.10.1872

[31] Dirkje Slob, geb. Giessen-Nieuwkerk 21.11.1840, overl. Giessen-Nieuwkerk 12.01.1917, d.v. Wouter Slob en Cornelia de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia de Kuiper, geb. Giessen-Nieuwkerk 03.07.1873, overl. Giessen-Nieuwkerk 01.08.1873.

2.                   Cornelia de Kuiper, geb. Giessen-Nieuwkerk 18.06.1874; volgt [15].

3.                   Klaas de Kuiper, geb. Giessen-Nieuwkerk 15.07.1875, overl. Giessen-Nieuwkerk 07.10.1875.

4.                   Adriaantje de Kuiper, geb. Giessen-Nieuwkerk 19.12.1876, overl. Giessen-Nieuwkerk 05.01.1877.

5.                   Adriaantje de Kuiper, geb. Giessen-Nieuwkerk 05.11.1878, tr. Giessen-Nieuwkerk 02.04.1914 Ewout de Kuiper, geb. Hoornaar 03.01.1880, z.v. Fredrik de Kuiper en Arigje Aanen.

6.                   Klaas de Kuiper, geb. Giessen-Nieuwkerk 26.11.1880, overl. Giessen-Nieuwkerk 17.03.1881.

 


Bijlage A

 

[48] Jan Beusekom, geb. Noordeloos 10.03.1828, overl. Hoornaar 18.07.1874, z.v. Manus Beusekom en Teuntje Verwiel; tr. Hoornaar 14.02.1851

[49] Maria de Jong, geb. Hoornaar 03.02.1830, overl. Hoornaar 08.03.1908, d.v. Cornelis de Jong en Lijsje Tukker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Beusekom, geb. Hoornaar 13.05.1851, overl. Leerdam 21.11.1852.

2.                   Teuntje Beusekom, geb. Leerdam 25.08.1853, overl. Hoornaar 30.11.1930, tr. Hoornaar 25.03.1881 Izak de Klerk, geb. Hoornaar 16.02.1853, z.v. Jan Willem de Klerk en Neeltje Slob.

3.                   Cornelis Beusekom, geb. Leerbroek 12.07.1857; volgt [24].

4.                   Hermanus Beusekom, geb. Leerbroek 12.08.1860, overl. Gorinchem 19.02.1909|b|, tr. Hoornaar 08.04.1904 Lijsje de Kuiper, geb. Hoornaar 02.05.1868, d.v. Fredrik de Kuiper en Arigje Aanen.

5.                   Hendrik Beusekom, geb. Leerbroek 12.08.1860, overl. Hoornaar 03.01.1938.

6.                   Jakob Beusekom, geb. Hoornaar 25.03.1865, overl. Loosduinen 12.01.1931|c|, tr. Hoornaar 21.02.1890|a| Cornelia Slob, geb. Hoornaar 01.09.1867, d.v. Jan Slob en Dirkje van Kekerix.

 

Noten: |a| bruidegom Beuzekom; |b| ook overl.akte Hoornaar 1909 no.5; |c| ook overl.akte Molenaarsgraaf 1931 no.1.

 

[52] Ewoud de Kuijper, ook Ewit, geb. Schelluinen ca. 1803, z.v. Joost de Kuijper en Magdalena de Bas; tr. Schelluinen 22.09.1838

[53] Annigje Peele, ook Antje, geb. Giessen-Nieuwkerk ca. 1814, overl. Schelluinen 10.05.1887, d.v. Leendert Peele en Annigje de Groot.

Uit dit huwelijk:

1.                   Magdalena de Kuijper, geb. Schelluinen ca. 1840, overl. Giessen-Nieuwkerk 01.02.1922, tr. Schelluinen 14.03.1863 Dirk Kooijman, geb. Giessen-Nieuwkerk ca. 1839, z.v. Teunis Kooijman en Sijke van der Voort.

2.                   Antje de Kuijper, geb. Schelluinen 14.10.1840, overl. Meerkerk 20.01.1873, tr. Schelluinen 22.09.1871 Willem van der Leun, geb. Gorinchem ca. 1847, z.v. Cornelis van der Leun en Cornelia Buijser.

3.                   Joost de Kuijper, geb. Schelluinen 11.10.1842, overl. Schelluinen 22.12.1902, tr. Gorinchem 07.12.1882 Helena Dubbeldam, geb. Gorinchem ca. 1856, d.v. Hendrik Dubbeldam en Adriana van Houwelinge.

4.                   Elizabeth de Kuijper, geb. Schelluinen 24.12.1844, tr. Schelluinen 07.03.1872 Jacob Muilwijk, geb. Giessendam ca. 1850, z.v. Jacob Muilwijk en Aaltje van den Heuvel.

5.                   Willempje de Kuijper, geb. Schelluinen 15.11.1846, tr. Schelluinen 31.01.1868 Adrianus Hansum, geb. Giessendam ca. 1840, z.v. Adrianus Hansum en Geertrui Wisboom.
Uit dit huwelijk: Adrianus Hansum, geb. Giessendam ca. 1869, tr. Schelluinen 05.10.1888 Eigje de Bruijn (ca.1866-), d.v. Gerrit de Bruijn en Maria Aanen.

6.                   Dirkje de Kuijper, geb. Schelluinen 23.08.1848, overl. Schelluinen 08.11.1848.

7.                   Leendert de Kuijper, geb. Schelluinen 18.10.1849, overl. Schelluinen 20.04.1851.

8.                   Dirkje de Kuijper, geb. Schelluinen 18.10.1849, overl. Schelluinen 12.07.1851.

9.                   Dirkje de Kuijper, geb. Schelluinen 20.10.1851, tr. Schelluinen 07.09.1883 Frederik de Bruijn (ca.1859-1920), z.v. Gerrit de Bruijn en Maria Aanen.

10.                Leendert de Kuijper, geb. Schelluinen 22.07.1853; volgt [26].

11.                levenloze zoon, Schelluinen 01.03.1857.

 

[54] Gerrit de Bruijn, geb. Noordeloos 06.07.1836, overl. Schelluinen 07.03.1910,z.v. Frederik de Bruijn en Annigje Pierhagen; tr. Hoornaar 18.04.1857

[55] Maria Aanen, geb. Hoornaar 19.03.1837, overl. Schelluinen 09.02.1918, d.v. Kornelis Aanen en Lijsje Slob.

Uit dit huwelijk:

1.                   Annigje de Bruijn, geb. Hoornaar 23.09.1857; volgt [27].

2.                   Frederik de Bruijn, geb. Hoornaar ca. 1859, overl. Schelluinen 04.07.1920, tr. Schelluinen 07.09.1883 Dirkje de Kuijper (ca.1852-), d.v. Ewoud de4 Kuijper en Annigje Peele.

3.                   Lijsje de Bruijn, geb. Hoornaar 19.11.1861, overl. Hoornaar 25.02.1911, tr. Schelluinen 20.02.1891 Leendert Baron, geb. Hoornaar ca. 1867, z.v. Dirk Baron en Saartje de Jong.

4.                   Cornelis de Bruijn, geb. Hoornaar 31.12.1863, landbouwer, overl. Vuren 01.02.1937, tr. 1e Schelluinen 20.02.1891 Maria Gelderblom, geb. Schelluinen ca. 1865, overl. voor 1902, d.v. Willem Gelderblom en Hendrika de Kuijper; tr. 2e Vuren 15.05.1902 Angenietha Catharina Roza, geb. ca. 1880, d.v. Maarten Roza, arbeider, en Pleuntje Vroege.

5.                   Eigje de Bruijn, geb. Hoornaar 31.05.1866, tr. Schelluinen 05.10.1888 Adrianus Hansum (ca.1869-), z.v. Adrianus Hansum en Willempje de Kuijper (ca.1847-).

6.                   Arie de Bruijn, geb. Hoornaar 02.02.1868, overl. Gorinchem 02.08.1936, tr. Schelluinen 27.09.1894 Maria Petronella Johanna de Mol, geb. ca. 1860, d.v. Hermanus Ferdinandus de Mol en Anna Maria Huberdina Pohlman.

7.                   Eimerd de Bruijn, geb. Hoornaar 07.03.1870, overl. Rotterdam 06.12.1962, tr. Noordeloos 02.06.1893 Maria Boom, geb. Noordeloos ca. 1872, d.v. Bart Boom en Ariaantje van den Heuvel.

8.                   Grietje de Bruijn, geb. Hoornaar 24.03.1872, overl. Hoornaar 04.01.1928, tr. Schelluinen 18.01.1901 Wouter Houweling Slob, geb. Hoornaar ca. 1878, z.v. Jan Slob en Maaike Slob.

9.                   Gerrit de Bruijn, geb. Schelluinen 19.11.1874, overl. Schelluinen 11.07.1936, tr. Hardinxveld 02.06.1900 Geertruida Maas, geb. Hardinxveld 26.08.1877, d.v. Markus Maas en Johanna Maria van der Stelt.

10.                Teunis de Bruijn, geb. Schelluinen 16.01.1877, tr. Schelluinen 08.02.1907 Adriaantje de Ridder, geb. Hoornaar ca. 1889, d.v. Dirk Hendrikus de Ridder en Lijsje Baron.

11.                levenloze dochter, Schelluinen 08.04.1881.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren