J C A J van den Hurk (1939-2013)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien augustus 2021)

 


 

[1] J.C.A.J. van den Hurk, geb. Heesch 16.03.1939, pater Victor o.f.m. cap., drs., campuspastoor TH Twente (voor1970-1979), overl. Tilburg 29.08.2013, begr. Tilburg (Kloosterkerkhof a/d Korvelseweg). 

 

[2] Constantius Antonius van den Hurk, geb. Heesch 06.09.1910, landbouwer (1938,1956), voorzitter van de Brabantse Zuivelbond, lid en plv. voorzitter van het bestuur, later voorzitter van de raad van toezicht van de Coöperatieve Handelsvereniging van de N.C.B. g.a. te Veghel, commissaris van NV Interpolis en vice-president commissaris van NV Interpolis NCB, overl. Oss 07.02.1970, begr. Heesch (RK Kerkhof) 11.02.1970, tr. Heesch 09.05.1938
[3] Cornelia Joanna Zegers, geb. Heesch 28.12.1914, overl. 25.10.1990, begr. Heesch (RK Kerkhof) 30.10.1990.

Uit dit huwelijk:

1.                   J.C.A.J. van den Hurk, geb. Heesch 16.03.1939; volgt [1].

2.                   Maria Huberta van den Hurk, geb. Heesch ca. 1941, huishoudlerares, overl. ’s-Hertogenbosch 19.07.1963.

3.                   levenloos kind, Heesch 24.01.1943.

4.                   C.P.M. van den Hurk, Cor, geb. ca. 1944, overl. Geffen 11.10.2009, begr. Oss (Bpl. Heilig Hartkerk).

5.                   levenloos kind, Heesch 17.09.1946.

6.                   Nicolaas Constantinus Cornelia Maria van den Hurk, geb. Oss xx.12.1956, overl. Oss 07.12.1956.

 

[4] Cornelis van den Hurk, geb. Heesch 06.11.1868, landbouwer (1906,1938), overl. Heesch 20.05.1954; tr. 2e Heesch 25.01.1932 Petronella van Zeeland, geb. Heesch 02.04.1877, overl. Heesch 08.10.1951, d.v. Lambertus van Zeeland, landbouwer, en Johanna Leeijen; tr. 1e Heesch 04.05.1906

[5] Johanna Petronella van Nistelrooij, geb. Heesch 26.08.1869, landbouwster, overl. Heesch 23.10.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonius Hendrikus van den Hurk, geb. Heesch 16.03.1907, mgr.. [Medan 1970]

2.                   Hendrika Nicolasina van den Hurk, geb. Heesch 23.12.1908, overl. Heesch 06.05.1912.

3.                   Constantius Antonius van den Hurk, geb. Heesch 06.09.1910; volgt [2].

 

[6] Hubertus Martinus Zegers, geb. Zeeland 25.10.1881, landbouwer, overl. Geldrop 01.08.1956, tr. Heesch 21.09.1912

[7] Theodora Maria van de Poel, geb. Heesch 23.01.1878, landbouwster, overl. Heesch 19.11.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Joanna Zegers, geb. Heesch 28.12.1914; volgt [3].

2.                   Maria Anna Zegers, geb. Heesch 11.04.1916, tr. Heesch 03.05.1944|a| Hendrikus Justinus Maria van Oort, geb. Heesch 08.09.1909, landbouwer, z.v. Cornelis van Oort, landbouwer, en Anna Maria van Nistelrooij (1866-1944).

3.                   Sebastianus Johannes Zegers, geb. Heesch 13.10.1917, landbouwer, tr. Heesch 03.05.1944|b| Antonia Henrica van Hoek, geb. Heesch ca. 1922, d.v. Petrus Jacobus van Hoek, landbouwer, en Nicolasina van den Berg.

4.                   Johannes Franciscus Zegers, geb. Heesch xx.01.1922, overl. Heesch 02.02.1922.

 

Noten: |a| akte no.9; |b| akte no.10.

 

[8] Matthijs van den Hurk, geb. Heesch 18.07.1830, landbouwer, overl. Heesch 26.06.1904; tr. 2e Heesch 05.02.1875 Ardina van Hoogstraten, geb. Heesch 07.11.1834, overl. Heesch 18.02.1912, d.v. Nicolaas van Hoogstraten, landbouwer, en Gerdina van den Akker; tr. 1e Heesch 20.04.1861

[9] Clasina Vos, ook Nicolasina, geb. Heesch 29.01.1833, overl. Heesch 21.11.1873.

Uit het huwelijk van den Hurk-Vos:

1.                   Johannes van den Hurk, geb. Heesch 22.06.1865, landbouwer, overl. Heesch 16.12.1915, tr. Heesch 03.05.1895 Ida van den Berg, geb. Heesch 29.08.1866, overl. Heesch 04.05.1953, d.v. Hubertus van den Berg en Maria van Bakel.

2.                   Justinus van den Hurk, geb. Heesch 04.08.1866, landbouwer, overl. Heesch 26.12.1904|b|, tr. Heesch 04.05.1894 Justina Leeijen, geb. Heesch 12.09.1866, landbouwster, overl. Heesch 20.06.1900, d.v. Johannes Leeijen en Johanna van Uden.

3.                   Martinus van den Hurk, geb. Heesch 06.09.1867, overl. Heesch 20.01.1874.

4.                   Cornelis van den Hurk, geb. Heesch 06.11.1868; volgt [4].

5.                   Catharina van den Hurk, geb. Heesch 09.08.1872, overl. Heesch 30.04.1873.

6.                   Franciscus van den Hurk, geb. Heesch 24.07.1873.

Uit het huwelijk van den Hurk-van Hoogstraten:

7.                   Nicolasina van den Hurk, geb. Heesch 03.02.1876, landbouwster, overl. Veghel 24.10.1918|a|.

8.                   Gerardus Hendrikus van den Hurk, geb. Heesch 17.12.1877, overl. Heesch 23.02.1878.

 

Noten: |a| ook overl.akte Heesch 1918 no.48; |b| per abuis wedr Christina Leeijen (overl.akte Heesch 1904 no.58)

 

[10] Antonius van Nistelrooij, geb. Heesch 06.08.1830, landbouwer, overl. Heesch 15.04.1911|b|; tr. 1e Heesch 26.01.1861 Anna Maria van Oort, geb. Heesch 06.02.1837, landbouwster, overl. Heesch 08.04.1862, d.v. Adrianus van Oort, bouwman, en Johanna van Geffen; tr. 2e Heesch 23.08.1865 

[11] Hendrika Ploegmakers, geb. Heesch 11.02.1835, landbouwster, overl. Heesch 30.12.1904.

Uit het huwelijk van Nistelrooij-van Oort:

1.                   Honoria van Nistelrooij, geb. Heesch 07.04.1862, overl. Nistelrode 06.07.1936, tr. Heesch 20.02.1886 Adrianus Franciscus van der Heijden, geb. Schaijk 26.11.1854, landbouwer, overl. Nistelrode 20.01.1917, z.v. Theodorus Clemens van der Heijden en Johanna Wilhelmina de Kleijn, winkelierster (1886).

Uit het huwelijk van Nistelrooij-Ploegmakers:

2.                   Anna Maria van Nistelrooij, geb. Heesch 18.08.1866, landbouwster, overl. Heesch 27.12.1944, tr. Heesch 04.02.1893 Cornelis van Oort, geb. Heesch 23.12.1858, landbouwer, overl. Heesch 28.03.1928|a|, z.v. Mathijs van Oort en Christina van der Heijden.
Uit dit huwelijk: Hendrikus Justinus Maria van Oort (1909-), tr. Heesch 03.05.1944| Maria Anna Zegers (1916-), d.v. Hubertus Martinus Zegers en Theodora Maria van de Poel.

3.                   Justina Johanna van Nistelrooij, geb. Heesch 12.06.1868, overl. Heesch 06.09.1868.

4.                   Johanna Petronella van Nistelrooij, geb. Heesch 26.08.1869; volgt [5].

5.                   Johannes Antonius van Nistelrooij, geb. Heesch 28.10.1871, landbouwer, overl. Heesch 11.11.1941, tr. Heesch 12.05.1905 Justina van de Poel (1875-1932), d.v. Sebastianus van de Poel en Maria Anna Leeijen.

6.                   Martinus Antonius van Nistelrooij, geb. Heesch 29.03.1874, landbouwer, overl. Heesch 31.10.1931, tr. Heesch 17.02.1911 Maria van den Berg, geb. Heesch 07.02.1883, landbouwster, overl. Heesch 23.01.1944, d.v. Franciscus van den Berg en Petronella van Gogh.

7.                   Petrus Josephus van Nistelrooij, geb. Heesch 13.01.1876, landbouwer, overl. Oss 01.04.1963, tr. 1e Heesch 12.02.1909 Maria Anna van de Poel, geb. Heesch 12.11.1881, landbouwster, overl. Heesch 05.03.1914, d.v. Bernardus Alphonsus van de Poel, landbouwer, en Anna Maria Neelen; tr. 2e Heesch 12.05.1916 Honoria van Zeeland, geb. Heesch 25.02.1881, overl. Heesch 17.05.1945, d.v. Lambertus van Zeeland en Johanna Leeijen.

 

Noten: |a| moeder Justina (overl.akte Heesch 1928 no.28); |b| overledene Antoon (overl.akte Heesch 1911 no.19).

 

[12] Cornelis Zegers, geb. Zeeland 10.12.1846, landbouwer, overl. Zeeland 26.01.1907, tr. Zeeland 03.05.1878

[13] Johanna Maria van Casteren, geb. Zeeland 17.04.1852, landbouwster, overl. Zeeland 19.09.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Maria Zegers, geb. Zeeland 25.08.1880, overl. Zeeland 15.05.1887.

2.                   Hubertus Martinus Zegers, geb. Zeeland 25.10.1881; volgt [6].

3.                   Bernardus Zegers, geb. Zeeland 08.10.1883, landbouwer, tr. 1e Groesbeek 24.10.1916 Theodora Anthonia Peters, geb. Groesbeek 04.04.1893, overl. Zeeland 23.07.1929, d.v. Johannes Antonius Peters, landbouwer, en Maria Margaretha Peters, landbouwster; tr. 2e Zeeland 10.6.1931 Maria Gijsberdina van der Loop, geb. Zeeland 08.10.1903, landbouwster, d.v. Wilhelmus van der Loop, landbouwer, en Wilhelmina Verstegen, landbouwster.

4.                   Veronica Maria Zegers, geb. Zeeland 14.10.1884, overl. Zeeland 03.11.1884.

5.                   Donatus Zegers, geb. Zeeland 29.10.1885, overl. Zeeland 02.05.1887.

6.                   Cornelia Maria Zegers, geb. Zeeland 09.04.1888, overl. Zeeland 26.04.1888.

 

[14] Bastiaan van de Poel, geb. Heesch 25.09.1840, landbouwer (1871,1878), overl. Heesch 02.06.1898|a|, tr. Heesch 29.04.1871

[15] Maria Anna Leijen, geb. Heesch 18.09.1838, overl. Heesch 05.05.1902|b|.

Uit dit huwelijk (vader Sebastiaan, moeder Leeijen):

1.                   Hendrikus Theodorus van de Poel, geb. Heesch 25.11.1872, overl. ’s-Hertogenbosch 28.01.1954|d|.

2.                   Wilhelmina Cornelia van de Poel, geb. Heesch 09.01.1874, overl. Oirschot 31.01.1955.

3.                   Justina van de Poel, geb. Heesch 03.05.1875, landbouwster, overl. Heesch 06.07.1932, tr. Heesch 12.05.1905 Johannes Antonius van Nistelrooij (1871-1941), z.v. Antonius van Nistelrooij en Hendrika Ploegmakers.

4.                   Cornelis Hubertus van de Poel, geb. Heesch 11.05.1876, overl. Heesch 25.05.1876.

5.                   Theodora Maria van de Poel, geb. Heesch 23.01.1878; volgt [7].

6.                   Franciscus van de Poel, geb. Heesch 23.03.1880, overl. Heesch 09.03.1897.

7.                   Johanna Catharina van de Poel, geb. Heesch 16.04.1882, overl. Heesch 16.10.1939.

 

Opm: Er is een Catharina van de Poel, geb. Heesch 16.01.1857 (d.v. Dirk van de Poel en Maria van Nistelrooij), overl. Uden 15.04.1934 (d.v. Sebastianus van de Poel en Maria Anna Leeijen)|c|, tr. Heesch 03.02.1877 Hubertus Spierings, geb. Uden 21.07.1848, landbouwer, overl. Uden 20.06.1906, z.v. Arnoldus Spierings en Dorothea Verhoeven.

 

Noten: |a| overledene Sebastiaan; |b| overledene Leeijen; |c| overl.akte Uden 1934 no.35; |d| ook overl.akte Heesch 1954 no.4.

 

[16] Johannes van den Hurk, ged. Heesch (rk) 19.11.1803, bouwman/landbouwer, overl. Heesch 07.06.1866, z.v. Matthijs van den Hurk en Susanna Weerts (zie Bijlage A); tr. Heesch 09.09.1829|a|

[17] Maria Catharina van den Berg, ged. Heesch (rk) 02.02.1795, landbouwster, overl. Heesch 18.04.1879, d.v. Franciscus van den Berg en Johanna van de Poel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Matthijs van den Hurk, geb. Heesch 18.07.1830|b|; volgt [8].

2.                   Johannes van den Hurk, geb. Heesch 26.10.1832, landbouwer, overl. Heesch 24.04.1895, tr. Heesch 17.05.1872 Maria van Bakel, geb. Heesch 12.10.1838, landbouwster, overl. Heesch 20.12.1890, d.v. Hendrikus van Bakel, landbouwer, en Maria Ruijs, landbouwster.

3.                   Susanna van den Hurk, geb. Heesch 02.11.1835, overl. Strijp 13.12.1893.

4.                   Franciscus van den Hurk, geb. Heesch 09.02.1839, landbouwer, overl. Heesch 12.07.1854.

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom Matijs, bruid Maria Chatrina, vader v/d bruid Francis (huw.akte Heesch 1829 no.8); |b| kind Matijs, moeder Chatrina (geb.akte Heesch 1830 no.21).

 

[18] Cornelis Vos, geb. Heesch 19.04.1794, bouwman/landbouwer, overl. Heesch 05.03.1877, z.v. Leendert Vos en Clasina van Oort; tr. Heesch 24.02.1832

[19] Catharina van de Wetering, ged. Heesch (rk) 09.01.1799, boerendochter (1832), overl. Heesch 14.01.1880, d.v. Peter van de Wetering, bouwman, en Ida Leeijen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clasina Vos, geb. Heesch 29.01.1833; volgt [9].

2.                   Peter Vos, geb. Heesch 10.04.1835, tuinder, overl. Geffen 28.09.1901|a|, tr. Heesch 14.02.1868 Petronella Ploegmakers, geb. Heesch 12.08.1837, overl. Heesch 12.11.1899, d.v. Peter Ploegmakers en Petronella van Gogh.

3.                   Johannes Vos, geb. Heesch 11.12.1836, landbouwer, overl. Heesch 24.05.1861.

4.                   Helena Vos, geb. Heesch 13.02.1839, landbouwster, overl. Heesch 04.05.1917|c|, tr. Heesch 14.02.1868 Martinus van den Hurk, geb. Heesch 17.04.1840, landbouwer, overl. Heesch 04.05.1917|b|, z.v. Hendrikus van den Hurk en Arnolda Ploegmakers.

5.                   Ardina Vos, geb. Heesch 18.12.1841, overl. Heesch 22.01.1842.

 

Noten: |a| ook overl.akte Heesch 1901 no.47; |b| overl. des voormiddags acht uur (akte no.29); |c| overl. des namiddags vier uur (akte no.30).

 

[20] Martinus van Nistelrooij, ged. Nuland (rk) 16.01.1802, bouwman/landbouwer, overl. Heesch 11.02.1888, z.v. Arnoldus van Nistelrooij, Aart, en Johanna van Wetten; tr. Heesch 17.02.1827

[21] Honoria van Grinsven, geb. Heesch 07.05.1799, overl. (kraambed) Heesch 18.01.1842|b|, d.v. Antonie van Grinsven, bouwman, en Judoca Verstegen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Eleonora/Leonora, moeder ook van Griensven/van Grunsven):

1.                   Antonius van Nistelrooij, geb. Heesch 06.08.1830|a|; volgt [10].

2.                   Johanna van Nistelrooij, geb. Heesch 12.02.1832, landbouwster, overl. Rosmalen 18.05.1860.

3.                   Gerardus van Nistelrooij, geb. Heesch 27.04.1835, landbouwer, overl. Rosmalen 04.08.1923, tr. Nuland 05.05.1865 Maria Langens, geb. Nuland 01.03.1844, landbouwster, overl. Rosmalen 27.09.1925, d.v. Eimert Langens, landbouwer, en Petronella van Houtum, landbouwster.

4.                   Anna Maria van Nistelrooij, geb. Heesch 25.05.1840, overl. Heesch 19.04.1870, tr. Rosmalen 16.02.1865 Johannes van Oort, geb. Heesch 08.03.1841, landbouwer (1870), overl. na 1870, z.v. Johanna van Oort ern Maria Anna van Stiphout.

5.                   levenloze dochter, Heesch 13.01.1842.

 

Noten: |a| moeder Honoria van Grunsven (geb.akte Heesch 1830 no.26); |b| overleden van Griensven, moeder Justina (overl.akte Heesch 1842 no.4).

 

[22] Peter Ploegmakers, ged. Heesch 25.02.1797, bouwman/landbouwer, overl. Heesch 22.02.1873|b|, z.v. Joost Ploegmakers en Maria van Rooij; tr. 1e Heesch 17.04.1823 Hendrien van den Berg, ged. Heesch (rk) 06.01.1800|c|, boerin (1823), landbouwster (1831), overl. Heesch 24.03.1831|a|, d.v. Joost van den Berg, bouwman, en Maria Ruijs; tr. 2e Heesch 19.04.1834

[23] Johanna Maria Ploegmakers, ged. Heesch 01.09.1796, overl. Heesch 04.10.1871, d.v. Francis Ploegmakers en Ida van den Akker.

Uit het huwelijk Ploegmakers-van den Berg (moeder ook Hendrina):

1.                   Maria Ploegmakers, geb. Heesch 26.10.1824, overl. Heesch 30.03.1889, tr. Heesch 26.01.1850 Hendrik van de Ven, geb. Heesch 04.09.1821, landbouwer, overl. na 1889, z.v. Johannes van de Ven en Maria van Nistelrooij.

2.                   Cornelia Ploegmakers, geb. Heesch 07.09.1826, overl. Rosmalen 09.05.1901, tr. Heesch 06.05.1853 Peter van Nistelrooij, geb. Nuland 23.03.1826, overl. Rosmalen 16.01.1901, z.v. Roelof van Nistelrooij en Alegonda van Nuland.

3.                   Antonia Ploegmakers, geb. Heesch 15.02.1828, overl. Heesch 05.12.1860, tr. Heesch 03.09.1859 Peter Langens, geb. Heesch 05.02.1828, landbouwer, overl. Heesch 17.02.1904, z.v. Johannes Langens en Petronella van de Wetering.
     PL tr. 2e Heesch 10.05.1862 Wilhelmina Ploegmakers, geb. Heesch 27.03.1833, landbouwster, overl. Heesch 28.12.1886, d.v. Peter Ploegmakers en Petronella van Gogh, landbouwster (1862).

4.                   Joseph Ploegmakers, geb. Heesch 06.04.1830, overl. Heesch 04.07.1830.

Uit het huwelijk Ploegmakers-Ploegmakers:

5.                   Hendrika Ploegmakers, geb. Heesch 11.02.1835; volgt [11].

6.                   Ida Ploegmakers, geb. Heesch 24.08.1836.

7.                   Josephus Ploegmakers, geb. Heesch 30.10.1837, overl. Geffen 23.02.1873, tr. Rosmalen 17.05.1867 Catharina van Zandvoort, geb. Nuland 13.03.1839, overl. Geffen 02.04.1873, d.v. Lambertus van Zandvoort en Alegonda Meulendijk.

8.                   Christina Ploegmakers, geb. Heesch 25.08.1839, overl. Heesch 21.12.1921, tr. Heesch 10.09.1868 Hendrikus van de Poel (1838-1922), z.v. Francis van de Poel en Theodora Maria Timmermans.

 

Noten: |a| overledene Henrica; |b| overledene Petrus; |c| dopeling Henrica, vader Judocus.

 

[24] Jacobus Zegers, geb. Zeeland 01.01.1813, landbouwer, overl. Zeeland 10.10.1873, z.v. Cornelis Zegers, landbouwer, en Cornelia Peters; tr. Zeeland 15.02.1846

[25] Helena Maria van der Loop, geb. Zeeland 22.02.1824, landbouwster, overl. Zeeland 20.07.1879|a|, d.v. Henricus Gijsberts van der Loop en Maria Anna Linders.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Zegers, geb. Zeeland 10.12.1846; volgt [12].

2.                   levenloze dochter, Zeeland 22.03.1848.

3.                   levenloze dochter, Zeeland 05.10.1849.

4.                   Peter Johannes Zegers, geb. Zeeland 09.11.1850, overl. Zeeland 09.11.1850.

5.                   levenloze dochter, Zeeland 18.02.1851.

6.                   Petronella Zegers, geb. Zeeland 19.10.1852, abdis der Birgittinessen te Uden, overl. Uden 22.05.1930.

7.                   Martinus Zegers, geb. Zeeland 09.11.1855, landbouwer, overl. Zeeland 19.01.1903, tr. Maria Anna Jacobs, geb. Zeeland 12.08.1849, overl. Zeeland 29.05.1926, d.v. Gerardus Jacobs en Petronella van den Brand.

8.                   levenloze dochter, Zeeland 16.01.1858.

9.                   Cornelia Zegers, geb. Zeeland 26.01.1859, religieuze, overl. Uden 07.03.1901.

10.               levenloze dochter, Zeeland 10.08.1861.

11.               Maria Anna Zegers, geb. Zeeland 11.10.1862, kloosterlinge, overl. Uden 13.01.1954.

12.               levenloze dochter, Zeeland 22.12.1865.

 

Noten: |a| moeder Maria Anna van der Wijst {?} (overl.akte Zeeland 1879 no.29).

 

[26] Donatus van Casteren, geb. Reek 08.08.1822, landbouwer, overl. Zeeland 29.04.1884, z.v. Martinus van Casteren, koopman, en Joanna van Amstel; tr. Zeeland 09.01.1848

[27] Cornelia Huvenaars, geb. Zeeland 01.08.1817, landbouwster, overl. Zeeland 21.01.1868, d.v. Cornelis Huvenaars en Allegonda Verkuilen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia van Casteren, geb. Zeeland 22.01.1849, overl. Zeeland 01.05.1878, tr. Zeeland 07.02.1874 Cornelis van der Ven, geb. Zeeland 01.10.1840, overl. na 1878, z.v. Mathijs van der Ven en Maria Anna Martens.

2.                   Barbara Lucia van Casteren, geb. Zeeland 13.03.1850, overl. Zeeland 26.03.1873.

3.                   Johanna Maria van Casteren, geb. Zeeland 17.04.1852; volgt [13].

4.                   Allegonda Maria van Casteren, geb. Zeeland 12.12.1854, liefdezuster, overl. Wijchen 25.01.1937.

5.                   Martinus Paulus van Casteren, geb. Zeeland 15.01.1857, overl. Zeeland 11.10.1865.

6.                   Hendrikus Antonius van Casteren, geb. Zeeland 20.04.1859, overl. Schaijk 25.01.1945, tr. Schaijk 11.02.1884 Johanna Maria de Kleijn, geb. Schaijk 16.10.1856, overl. Schaijk 08.12.1921, d.v. Francis de Kleijn en Anna Maria Lorskens.

 

[28] Francis van de Poel, geb. Heesch 01.03.1812, bouwman/landbouwer, overl. Heesch 16.07.1879, z.v. Bastiaan van de Poel en Catharina Langens; tr. 2e Heesch 31.01.1845 Justina Ruijs, geb. Heesch 02.06.1815, landbouwster, overl. Heesch 06.12.1899, d.v. Hendrik Ruijs en Christina Verstegen; tr. 1e Heesch 02.02.1837

[29] Theodora Maria Timmermans, ged. Heesch (rk) 06.08.1806, landbouwster, overl. Heesch 14.02.1843, d.v. Francis Timmermans, bouwman, en Hendrina Verstegen.

Uit het huwelijk van de Poel-Timmermans:

1.                   Hendrikus van de Poel, geb. Heesch 27.05.1838|b|, overl. Heesch 08.05.1922, tr. 1e Heesch 15.05.1861 Mechelina van den Berg, geb. Heersch 10.10.1826, overl. Heesch 18.01.1864, d.v. Roelof van den Berg en Erke Ruijs; tr. 2e Heesch 10.09.1868 Christina Ploegmakers (1839-1921), d.v. Peter Ploegmakers en Johanna Ploegmakers.
     MvdB tr. 1e Heesch 16.05.1854 Francis van Bakel, geb. Heesch 07.02.1823, landbouwer, overl. Heesch 04.06.1859, z.v. Johannes van Bakel en Peternel van den Berg.

2.                   Bastiaan van de Poel, geb. Heesch 26.09.1840|a|; volgt [14].

Uit het huwelijk van de Poel-Ruijs:

3.                   levenloze dochter, Heesch 14.01.1846.

4.                   Theodorus van de Poel, geb. Heesch 26.03.1847,overl. Heesch 27.12.1847.

5.                   Hendrikus van de Poel, geb. Heesch 29.04.1849, overl. Heesch 06.02.1872.

6.                   Cornelis van de Poel, geb. Heesch 18.05.1851, overl. Heesch 10.06.1851.

7.                   levenloze zoon, Heesch 20.10.1852.

8.                   Cornelis van de Poel, geb. Heesch 06.11.1856, overl. Heesch 28.06.1857.

9.                   levenloze zoon, Heesch 04.02.1858.

 

Noten: |a| moeder Doremie, oud 31 jaar (geb.akte Heesch 1840 no.32); |b| moeder Dora Maria..

 

[30] Cornelis Leeijen, geb. Heesch ca. 1803/1804, bouwman/landbouwer, overl. Heesch 05.02.1880, z.v. Christiaan Leeijen en Maria Anna van Rooij; tr. Heesch 18.02.1832|a|

[31] Jacoba van den Berg, ged. Heesch (rk) 18.04.1800, bouwvrouw, overl. Heesch 14.05.1875|c|, d.v. Franciscus van den Berg, bouwman, en Johanna van de Poel.

Uit dit huwelijk (moeder ook Wilhelmina):

1.                   Christina Leeijen, geb. Heesch 11.01.1833, landbouwster, tr. 1e Heesch 10.05.1862 Petrus van den Acker, geb. Geffen 19.07.1827, landbouwer, z.v. Adrianus van den Acker en Jacomina Peter Arts; tr. 2e Geffen 05.02.1874 Wilhelmus van den Akker, geb. Berlicum 10.03.1836, landbouwer, z.v. Johannes van den Akker en Johanna Maria van Grinsven.

2.                   Johanna Leeijen, geb. Heesch 23.12.1834, overl. Heesch 08.04.1865, tr. Heesch 23.04.1864 Hendrikus van Bakel, geb. Heesch 08.04.1835, landbouwer, z.v. Johannes van Bakel en Peternel van den Berg.

3.                   Maria Anna Leijen, geb. Heesch 18.09.1838|b|; volgt [15].

4.                   Franciscus Leeijen, geb. Heesch 04.04.1841, overl. Heesch 04.02.1921.

5.                   Johannes Leeijen, geb. Heesch 22.06.1844, overl. Heesch 27.03.1845.

 

Noten: |a| bruid Jacoba bijgenaamd Mijntje (huw.akte Heesch 1832 no.2); |b| vader Leijen (geb.akte Heesch 1838 no.43); |c| overledene Wilhelmina, e.v. Leeijen (overl.akte Heesch 1875 no.24).

 


Bijlage A

 

[32] Matthijs van den Hurk, overl. voor 1829, tr.

[33] Susanna Weerts, overl. tussen 1829 en 1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van den Hurk, ged. Heesch (rk) 19.11.1803|a|; volgt [16].

 

Noten: |a| dopeling Joannes, vader Matthaeus van den Hurck.

 

= = =

 

[32?] Mathijs van den Hurk, geb. Uden, overl. voor 1831, otr. Heesch (schepenbank) 29.04.1797|a|, tr. Heesch 14.05.1797|b|

[33?] Susanna Leeijen, geb. ‘St. Huijbert Lil land van Luijk’/ ‘Lille St Huijbert lande van Guulijk’|c| ca. 1766, landbouwster, overl. Heesch 24.08.1834, d.v. Peter Johannes Leeijen en Gertruda Boerdonk.

Uit dit huwelijk (vader Matijs/Matthijs, moeder Leën/Leeijen):

1.                   Johanna van den Hurk, geb. Heesch ca. 1798, landbouwster, overl. Nuland 14.12.1867, tr. Heesch 27.04.1839 Wilhelmus Meulendijk, ged. Nuland (rk) 14.11.1796, bouwman, overl. Nuland 15.06.1884, z.v. Peter Meulendijk en Judith Gelings/Geelings.

2.                   Peter van den Hurk, geb. Heesch ca. 1799, bouwman, overl. Heesch 17.12.1831.

3.                   Hendrikus van den Hurk, geb. Heesch ca. 1801, bouwman/landbouwer, overl. Heesch 19.07.1862, tr. Heesch 03.05.1839 Arnolda Ploegmakers, ged. Heesch (rk) 26.03.1808, landbouwster, overl. na 1862, d.v. Francis Ploegmakers en Johanna Nicolaas Leën.

4.                   Theodorus van den Hurk, geb. Heesch ca. 1806, arbeider, overl. Heesch 11.04.1863, tr. Maria van den Akker, geb. Heesch 22.11.1819, landbouwster, overl. Heesch 15.11.1889, d.v. Joost/Justinus van den Akker en Peternel/Petronella van de Wetering.

5.                   Jan van den Hurk, geb. Heesch ca. 1811, overl. Heesch 05.08.1899.

 

Noten: |a| bruidegom Matijs van de Hurk, bruid Leijen; |b| bruidegom Matijs van den Hurk, bruid Leen; |c| nu Sint-Huibrechts-Lille, deelgemeente van Pelt, provincie Limburg.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)