Gerard Heinrich Jonker (1914-2000)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien december 2017)

 


 

[1] Gerard Heinrich Jonker, geb. Utrecht 07.04.1914, promotie Utrecht 24 mei 1943|a|, scheikundige (1949,1953), hoogleraar Twente (1968-1983), overl. Ruurlo 16.01.2000, begr. Doetinchem (Bpl. Slangenburg).
 
Noten: |a| proefschrift: Vorming en veroudering van verdunde zilverbromidesolen; promotor: H.R. Kruyt (1882-1959).

 

[2] Gerard Heinrich Jonker, geb. Utrecht 13.03.1887, schilder (1913), tr. Utrecht 12.06.1913
[3] Neeske van Herpen, geb. Heerewaarden 15.12.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerard Heinrich Jonker, geb. Utrecht 07.04.1914; volgt [1].

2.                   Neeske Jonker, geb. Utrecht xx.03.1916, overl. Utrecht 25.03.1916.

3.                   Frits Jonker, geb. Utrecht xx.03.1916, overl. Utrecht 25.03.1916.

4.                   Jan Jonker, ir., tr. voor 1945 Ans Smid.

 

[4] Roelof Jonker, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 08.10.1859, stukadoor (1880,1913), overl. Utrecht 09.11.1936, tr. Harlingen 27.05.1880

[5] Martje van der Weide, geb. Harlingen 25.01.1853, overl. Utrecht 25.12.1930|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Jan Jonker, geb. Leeuwarden 15.02.1881, tr. Utrecht 01.08.1907 Assiena Henderika Harsveld, geb. Makkinga (Ooststellingwerf) 06.03.1878, overl. Utrecht 09.11.1959, d.v. Alle Harsveld en Frederika Otma.

2.                   Jan Jonker, geb. ca. 1882, winkelbediende, overl. Utrecht 17.06.1954, tr. Barneveld 23.10.1908 Willempje Schut, geb. Zeumeren (Barneveld) 24.09.1882, dienstbode (1908), overl. Utrecht 30.11.1936, d.v. Willem Schut, dagloner, en Aalbertje van Burken.

3.                   Anna Wilhelmina Jacoba Jonker, geb. Utrecht 01.11.1883, tr. Utrecht 08.09.1910 Bertus van Wijk, geb. Haaften 24.07.1883, sergeant, z.v. Gijsbert van Wijk, arbeider, en Bastiana van Weelden.

4.                   Trijntje Jonker, geb. Utrecht 21.09.1885, tr. Utrecht 26.06.1918 Dirk Korver, geb. Utrecht ca. 1878/1879, melkventer, z.v. Teunis Korver, melkslijter, en Willempje van Vliet.
     DK tr. 1e Utrecht 19.01.1910 (echtsch. ingeschr. Utrecht 28.09.1917) Neeltje Lamarchand, geb. Amsterdam ca. 1893, d.v. Petrus Hendricus Louis Lemarchand en Henderika van Vliet.

5.                   Gerard Heinrich Jonker, geb. Utrecht 13.03.1887; volgt [2].

 

Noten: |a| per abuis e.v. Jongker (overl.akte Utrecht 1930 no.1769).

 

[6] Jan Johannes van Herpen, geb. Heerewaarden 05.05.1857, steenovenbaas (1886,1891), steenbakker (1893), arbeider (1896,okt1903), steenovenbaas (dec1903), overl. Zuilen 25.12.1903, tr. Heerewaarden 07.05.1886

[7] Teuntje Tijsje van Maanen, geb. Heerewaarden 09.09.1864, overl. Utrecht 17.06.1930.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de kwartierstaat van Solke Bruin, hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Goseweintje van Herpen, geb. Heerewaarden 07.10.1886, tr. Utrecht 22.02.1912 Hendrik Bruijns, geb. Udenhout ca. 1887, spoorwegambtenaar, z.v. Hendrik Bruijns, stationschef, en Louise Pauline Henriette van Suchtelen van de Haare.

2.                   Corstiaan van Herpen, geb. Heerewaarden 12.12.1887, opzichter spoorwegen, overl. Utrecht 20.11.1961, begr. Utrecht (Derde Alg.Bpl.) 23.11.1961, tr. Deventer 21.05.1919 Sophia Margaretha Sonnenberg, geb. Zutphen 12.06.1896, d.v. Gerrit Jacobus Sonnenberg, (spek)slager, en Geertruida Johanna Feberwee.

3.                   Neeske van Herpen, geb. Heerewaarden 15.12.1888; volgt [3].

4.                   Jantje Hendrika van Herpen, geb. Helvoirt 30.05.1891, tr. Utrecht 20.09.1917 Dirk Bart van Heun, geb. Amsterdam ca. 1881, schilder, z.v. Leonard van Heun en Geertrui Brinkman.

5.                   Catharina van Herpen, geb. Udenhout 31.10.1893, tr. Utrecht 23.05.1918 Cornelis Hendrik Jan van Heun, geb. Amsterdam ca. 1884, muziekonderwijzer, z.v. Leonard van Heun en Geertrui Brinkman.

6.                   Jan Johannes van Herpen, overl. Udenhout 14.06.1896, overl. Udenhout 14.06.1896.

7.                   Jan Johannes van Herpen, geb. Udenhout 07.03.1898, onderwijzer (1940), overl. Utrecht 15.05.1940, tr. Gouda 06.01.1926 Albertje van der Veen, geb. Utrecht 05.09.1888, overl. Huizen 19.01.1946, d.v. Jelke Jippe van der Veen en Martzen Wopkes Dragstra.

8.                   Geertruida van Herpen, geb. Udenhout 23.01.1901, tr. Utrecht 29.11.1928 Gerrit Jan Bothof, geb. Utrecht 04.07.1902, kantoorchef, z.v. Gerrit Jan Bothof, laadmeester, en Adriana Johanna Bernard.

9.                   Maria van Herpen, geb. Udenhout 20.10.1903, tr. Utrecht 29.04.1935 Cornelis Johannes Hagen, geb. Utrecht 18.08.1906, apotheker, z.v. Cornelis Johannes Hagen (-1958), horlogemaker, en Petronella Geertruida Robert.

 

[8] Gerardus Jonker, ook Gerrardus, geb. Leeuwarden 21.04.1820, boekhouder in de zwemschool (1857), brugwachter (1859,1862), oppasser in het gesticht Meerenberg|b| te Bloemendaal (1880), overl. Emmen (Dalfsen) 24.01.1896; tr. 2e Dalfsen 18.12.1890 Gerrigje Ekkelenkamp, geb. Dalfsen 26.12.1839, overl. Dalfsen 24.06.1927, d.v. Derk Ekkelenkamp, arbeider, en Jennigjen Meesters; tr. 1e Leeuwarden 19.07.1857 (‘van tafel en bed gescheiden’ vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 24.01.1878|a|)

[9] Anna Suurland, geb. Leeuwarden 15.05.1824, overl. Leeuwarden 09.05.1884; tr. 1e Leeuwarden 14.09.1851 Jakob Paff, geb. Leeuwarden 20.06.1826, koopman, overl. Leeuwarden 06.06.1856, z.v. Johannes Casper Paff en Widmerke Huites Fendriks.

     GE tr. 1e Dalfsen 28.08.1858 Jan Hendrik Pannen, geb. Ankum (Dalfsen) 16.09.1817, daghuurder, klompenmaker, overl. Gerner (Dalfsen) 26.02.1885, z.v. Hendrik Pannen, arbeider, en Fennigjen Holspapel, arbeidster.

Uit het huwelijk Paff-Suurland:

1.                   Wilhelmina Jacoba Paff, geb. Leeuwarden 24.06.1852, overl. Leeuwarden 07.09.1933, tr. Amsterdam 12.02.1873 Gerhard Hinrich Wille, geb. Achternholt (Oldeburg)|c| ca. 1844, stukadoor, z.v. Gerhard Wille, landbouwer, en Catharine Sophie Wachtendorf.

2.                   Sijke Paff, geb. Leeuwarden 08.04.1854, overl. Leeuwarden 19.09.1855.

3.                   Johannes Casper Paff, geb. Leeuwarden 16.04.1856, stukadoor, tr. Leeuwarden 24.05.1879 Jisseltje van der Molen, geb. Leeuwarden 25.05.1854, dienstbode (1879), overl. Haarlemmermeer 09.12.1929, d.v. Andries van der Molen en Lidia Hoekstra.

Uit het huwelijk Jonker-Suurland:

4.                   levenloze zoon, Leeuwarden 25.07.1858.

5.                   Kornelis Jonker, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 08.10.1859.

6.                   Roelof Jonker, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 08.10.1859; volgt [4].

7.                   Oene Jonker, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 21.02.1862.

8.                   Cornelis Jonker, geb. Amsterdam ca. 1864, overl. Breda 31.08.1938, tr. Breda 28.06.1888 Maria Sophia van der Weeg, geb. Breda 15.01.1864, overl. Breda 09.08.1933, d.v. Cornelis Nicolaas van der Weeg, beeldenmaker, en Sophia Dorothea Reichardt.

 

Noten: |a| annonce d.d. 1878 in collectie CBG, en vermelding (zonder jaartal) in overl.akte Leeuwarden 1884 no.227 {geen aantekening op de huwelijksakte}; |b| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |c| nu in Gemeinde Wardenburg, Landkreis Oldenburg, Bundesland Niedersachsen.

 

[10] Jan Hendriks van der Weide, geb. Harlingen 10.08.1815|c|, timmerknecht (1838), timmerman (1841,1880), overl. Harlingen 27.10.1893, tr. Harlingen 16.08.1838

[11] Trijntje Kuipers, geb. Veenwouden (Dantumadeel) ca. 1812, dienstmaagd (1838), overl. voor 1862.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik van der Weide, geb. Harlingen 22.11.1838, huistimmerman, overl. Baarn 11.04.1905|d|, tr. 1e Harlingen 08.05.1862 Janna Posthuma, geb. Harlingen 31.05.1839, overl. Harlingen 18.02.1866, d.v. Roelof Roelofs Posthuma, hovenier (1839), tuinier (1862), en Foekje Hendriks van der Werf; tr. 2e Harlingen 30.01.1868 Wendelina Holstein, geb. Harlingen 03.12.1844, d.v. Lieuwe Holstein en Sjouwkje Zijlstra.
     WH tr. 2e Amsterdam 21.07.1897|e| Jan Ploeg, geb. Harlingen 26.07.1831, varensgezel (1885), werkman (1897), z.v. Gooitje Jacobs Ploeg en Rinske Douwes Douma.
     JP tr. 1e voor 1877 Jeltje Jans Wiersma, overl. voor 1885; tr. 2e Amsterdam 07.01.1885 Cornelia Nieman, geb. Den
Helder 06.01.1845, wasvrouw (1885), overl. voor 1897, d.v. Gerrit Nieman, zeeman, en Cornelia Mosch Bloedmendaal.
     CN tr. 1e Den Helder 05.07.1866 Gregorius Wilhelmus van Opzeeland, geb. Heusden ca. 1831, matroos bij de marine (1856), zeilenmaker (1866), overl. voor 1885, d.v. Hendrikus Adrianus van Opzeeland, suikerbakker (1856), broodbakker (1866), en Maria Catharina Dantien.
     GWvO tr. 1e Den Helder 23.10.1856|f| Naatje Ewaldt, geb. Medemblik ca. 1822, overl. Den Helder 25.06.1865, d.v. Marten Ewaldt en Naatje Huijbers.
     NE tr. 1e Den Helder 20.04.1848 Jacob Ludewig Repenning, geb. Kiel ca. 1821, zeeman, overl. voor 1856, z.v. Marx Ludwig Repenning, scheepstimmerman, en Dorothea Catharina Lembeken.

2.                   Pietje van der Weide, geb. Harlingen 15.11.1841, overl. Harlingen 16.11.1841.

3.                   Pietje van der Weide, geb. Harlingen 01.03.1843, overl. Zeist 05.12.1921|a|, tr. Harlingen 24.05.1877 Jan Holsderver, geb. Harlingen 07.10.1848, timmerman, overl. Vreeswijk 15.05.1898|b|, z.v. Ulbe Holsderver, kastmaker, en Janneke Visser.

4.                   Antje van der Weide, geb. Harlingen 08.06.1844, overl. Utrecht 14.01.1907, tr. Harlingen 27.04.1871 Christiaan van Dorssen, ook van Dorsen, geb. Utrecht ca. 1841, winkelbediende, overl. Utrecht 17.04.1913, z.v. Cornelis van Dorssen, metselaar, en Maria Christina van Eijselenburg.

5.                   Zitske van der Weide, geb. Harlingen 18.05.1846.

6.                   Jan van der Weide, geb. Harlingen 21.06.1849, timmerman, overl. na 1900, tr. Harlingen 01.11.1877 Simontje Tigchelaar, geb. Harlingen 05.02.1851, overl. Harlingen 16.08.1900, d.v. Cornelis Eeltjes Tigchelaar en Johanna Galjard.

7.                   Martje van der Weide, geb. Harlingen 15.01.1853; volgt [5].

8.                   Bauke van der Weide, geb. Harlingen 12.03.1854.

9.                   Bauke van der Weide, geb. Harlingen 22.01.1857.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1921 no.1794; |b| ook overl.akte Utrecht 1898 no.814; |c| van der Weyde (geb.akte Harlingen 1815 fol.71); |d| ‘echtgenoot van Wendelina’ {?} (overl.akte Baarn 1905 no.38); |e| Wendelina ‘gehuwd geweest met Hendrik’ {?} (huw.akte Amsterdam 1879 no.2010 reg.22 fol.15; |f| wede Jacob Lodewijk Reepen.

 

[12] Corstiaan van Herpen, geb. Heerewaarden 29.12.1812, landbouwer (1841), arbeider (1843,1863), overl. Heerewaarden 02.04.1865, tr. Heerewaarden 22.05.1841

[13] Gosewijntje Kosters, geb. Heerewaarden (Rossum) 01.09.1818, dienstmeid (1841), overl. Heerewaarden 17.08.1887; tr. 2e Heerewaarden 08.02.1866 Jan van Woerkom, geb. Poederoijen 13.05.1821, arbeider (1844), steenbakkersbaas (1866), overl. Heerewaarden 07.05.1878, z.v. Aart van Woerkom, arbeider (1821), steenbaas (1844), en Adriana de Boeff.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de kwartierstaat van Solke Bruin, hoogleraar Eindhoven.

     JvW tr. 1e Heerewaarden 23.04.1844 Anna van Pinksteren, ook van Pinxteren, geb. ca. 1815, overl. Heerewaarden 15.12.1864, d.v. Gijsbertje van Pinksteren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina van Herpen, geb. Heerewaarden 24.11.1841, overl. Heerewaarden 02.02.1878, tr. Heerewaarden 19.05.1870 Ruth van de Weteringh, geb. Herwijnen 11.11.1841, arbeider, overl. Ophemert 10.01.1928, z.v. Hendrik van de Weteringh, arbeider, en Saartje de Jongh.
     RvdW tr. 2e Heerewaarden 22.02.1879 Frederika Berendina Hoeve, geb. ca. 1851, overl. Ophemert 17.09.1924, d.v. Berend Hoeve en Frederika Scholten.

2.                   Johanna Margaritha van Herpen, geb. Heerewaarden 13.05.1843, overl. Wadenoijen 08.03.1914, tr. Wadenoijen 01.11.1871 Gerrit de Weerd, geb. Wadenoijen 05.10.1843, landbouwer, veldarbeider, landbouwarbeider, overl. Wadenoijen 01.03.1923, z.v. Gerrit de Weerd (ca.1802-1893), arbeider, landbouwer, en Maaike van Alphen.

3.                   Jantje van Herpen, ook Jaantje, geb. Heerewaarden 14.12.1844, overl. Kessel (Alem, Maren en Kessel) 21.02.1879, tr. Heerewaarden 11.03.1870 Goossen van Zuilichem, geb. Heerewaarden 25.01.1840, arbeider (1870), landbouwer (1879), overl. Alem, Maren en Kessel 09.02.1909, z.v. Jan van Zuilichem en Willemijntje Vissers.
     GvZ tr. 2e Rossum 25.09.1879 Pieternella van Steenbrugge, d.v. Piet van Steenburgge en Maria Liebrecht; tr. 3e Alem, Maren en Kessel 02.06.1888 Jantje Grootenhuis, geb. Nieuwleusen 08.02.1851, overl. Alem, Maren en Kessel 08.01.1916, d.v. Johannes Grootenhuis, concierge, en Annigje de Jonge.
     JG tr. 1e Hoogeveen 20.05.1877 Gerrit van Rhee, geb. Doorn 02.11.1841, tuinier/tuinman, overl. Velp (Rheden) 28.08.1886, z.v. Hermanus van Rhee, landbouwer, en Cornelia Veenendaal.

4.                   levenloze zoon, Heerewaarden 23.08.1846.

5.                   Gerardus van Herpen, geb. Heerewaarden 19.06.1848, overl. Heerewaarden 20.01.1915.

6.                   Jan Hendrik Christiaan van Herpen, geb. Heerewaarden 14.07.1850, overl. Heerewaarden 23.07.1850.

7.                   Adriana Hendrika van Herpen, geb. Heerewaarden 12.12.1852, overl. Tiel 22.02.1938, tr. Heerewaarden 06.01.1875 Joost van Beek, geb. ca. 1849, arbeider, overl. Tiel 02.07.1884, z.v. Gerrit van Beek, arbeider, en Grietje Brand.

8.                   levenloze dochter, Heerewaarden 19.08.1854.

9.                   Jan Johannes van Herpen, geb. Heerewaarden 05.05.1857; volgt [6].

10.               Corstiaan Gosewinus van Herpen, geb. Heerewaarden 30.12.1863.

 

[14] Jan Hendrik van Maanen, geb. Heerewaarden 09.10.1825, arbeider (1858,1865), steenovenbaas (1884,1893), overl. Heerewaarden 01.07.1902, tr. Heerewaarden 15.05.1858

[15] Neeske Brinkman, geb. Heerewaarden 03.08.1835, naaister (1858), overl. Heerewaarden 05.04.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Hendrik van Maanen, geb. Heerewaarden 22.08.1859, arbeider, tr. Heerewaarden 10.09.1886 Johanna Christina Biesters, geb. Heerewaarden 27.08.1859, d.v. Willem Biesters, arbeider (1859), winkelier (1886), en Jenneke Wolf.

2.                   Jan van Maanen, geb. Heerewaarden 31.08.1861, arbeider, overl. Tiel 09.01.1944, tr. Heerewaarden 26.07.1884 Hendrika Catharina Kosters, geb. ca. 1860, d.v. Jan Kosters en Dirkje Termeer.

3.                   Teuntje Tijsje van Maanen, geb. Heerewaarden 09.09.1864; volgt [7].

4.                   Geertruida van Maanen, geb. Heerewaarden 05.12.1865, overl. Heerewaarden 01.02.1895, tr. Heerewaarden 09.11.1889 Dirk Johannes Weijers, geb. Heerewaarden 06.09.1857, schoenmaker, overl. Heerewaarden 21.01.1942, z.v. Anthonie Weijers en Jenneke van Peere.

5.                   Jantje van Maanen, geb. Heerewaarden 26.01.1870, overl. Tiel 20.09.1948, tr. Heerewaarden 12.08.1893 Albertus Johannes van Maanen, geb. Heerewaarden 30.11.1864, arbeider, overl. Tiel 31.03.1941, z.v. Robbert van Maanen en Willemijntje van Kuik.

6.                   Gerrit Johannes van Maanen, geb. Heerewaarden 29.01.1872, overl. Heerewaarden 28.01.1876.

7.                   Maria van Maanen, geb. Heerewaarden 08.08.1874, overl. Utrecht 13.03.1951, tr. Heerewaarden 30.06.1900 Arnoldus de With, geb. Heerewaarden 10.07.1876, pettenfabrikant, z.v. Hendrik Gerard de With, kleermaker, en Antonia Johanna Krauwel.

8.                   Gerrit Johannes van Maanen, geb. Heerewaarden 11.06.1877, machinist, tr. Heerewaarden 22.04.1903 Helena van der Helden, geb. Heerewaarden 13.05.1882, d.v. Fier van der Helden, visser, en Geertje van Toorn.

 

[16] Cornelis Jonker, geb. Leeuwarden ca. 1786/1787, schrijnwerkersknecht (1813), schrijnwerker (1839), kastmaker (1844), overl. Leeuwarden 29.01.1844|c|, z.v. Gerard Jonker en Maria Sikkes, tr.

[17] Tietje Gerrits Spoelstra, geb. Jellum ca. 1779/1780, overl. Leeuwarden 02.08.1844.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Jonker, geb. ca. 1809, overl. Leeuwarden 24.03.1877, tr. Leeuwarden 05.04.1835 Dirk van der Biesen, geb. ca. 1813, mattenmaker (1844), ‘velleblooter’ (1878), overl. Leeuwarden 30.06.1878, z.v. Gideon Dirks van der Biesen en Sijne Klazen.

2.                   Gerritje Jonker, geb. Leeuwarden 16.05.1813|a|, naaister, overl. na 1829.

3.                   Jayke Jonker, geb. Leeuwarden 14.04.1815|b|, overl. Leeuwarden 09.05.1884, tr. Leeuwarden 13.01.1839 Albertus Wybes Hoekstra, geb. Rinsumageest ca. 1808, verwer, overl. Leeuwarden 12.07.1881, z.v. Wybe Fransens Hoekstra en Sytske Alberts.

4.                   Fransje Jonker, geb. Leeuwarden 12.07.1817, tr. Leeuwarden 18.01.1837|d| Matheus Paques, geb. Wonck ca. 1808, strohoedenmaker, z.v. Joannes Jacobus Paques, landbouwer, en Maria Lepot

5.                   Gerrardus Jonker, geb. Leeuwarden 21.04.1820; volgt [8].

 

Noten: |a||b| moeder Titia Gerrits; |c| e.v. Tietje Gerrits; |d| ‘de moeder van de bruid tevens verklaard dat zij genaamd is Tietje Gerrit Spoelstra, en dezelfde is als Tietje Gerrits, alzoo verkeerdelijk op het geboorte extract van hare dochter voorkomende’ (huw.akte Leeuwarden 1837 no.7).

 

[18] Oene Suurland, geb. Leeuwarden ca. 1796, kleermaker (1818), turfmeter (1847), overl. Leeuwarden 28.07.1851, z.v. Christoffel Suurland, bazelaar(?) (1818), en Pietje Braaksma; tr. Leeuwarden 23.08.1818

[19] Sijke Nijdam, geb. Deinum ca. 1787, arbeidster, overl. Leeuwarden 03.06.1854, d.v. Douwe Jetzes Nijdam, turfdrager, en Roelofke Daniels; tr. 1e Leeuwarden 07.08.1814 Jacob Jan de Vries, geb. ca. 1783, turfdrager, overl. Leeuwarden 25.02.1817, z.v. Jan Hendrik de Vries en Rinske Jans.

Kind van Sijke:

1.                   Douwe Douwes, geb. Leeuwarden 13.03.1812|c|.

Uit het huwelijk Suurland-Nijdam:

2.                   Pietje Suurland, geb. Leeuwarden 01.07.1819, overl. Utrecht 27.01.1895|a|, tr. Utrecht 07.05.1851 Arie van Renswoude, geb. Amersfoort 27.01.1827, overl. Utrecht 22.11.1900, d.v. Arnoldus van Renswoude en Alida Willemina Jonkman.

3.                   Hinke Suurland, geb. Leeuwarden 19.02.1822, overl. Hoorn 05.03.1860|b|, tr. Leeuwarden 04.07.1847 Ynse Swarts, geb. Leeuwarden 17.09.1824, kamerbehanger, overl. Leeuwarden 03.01.1856, z.v. Jan Ruurds Swarts, kamerbehanger, en Harmina van Gelderen; tr. 2e Leeuwarden 22.11.1857 Andries Jochems Terguin, geb. Leeuwarden 12.04.1832, z.v. Jochem Berends Terguin en Lutsje Andries van der Wal.
     AJT tr. 2e voor 1868 Hendrica Catharina Schneider(s).

4.                   Anna Suurland, geb. Leeuwarden 15.05.1824; volgt [9].

5.                   Christoffel Suurland, geb. Leeuwarden 19.10.1826.

6.                   Sytske Suurland, geb. Leeuwarden 03.06.1829, overl. Leeuwarden 11.10.1830.

 

Noten: |a| moeder per abuis Lijke (overl.akte Utrecht 1895 no.153); |b| vader per abuis Christoffel (overl.akte Hoorn 1860 no.112); |c| moeder Sijke Douwes, aangifte door Roelofke Daniels {oma} (geb.akte Leeuwarden 1812 no.139).

 

[20] Hendrik Idses van der Weyde, ook van der Weide, geb. Harlingen ca. 1786, timmerknecht (1811,1838), overl. Harlingen 03.09.1852|b|, z.v. Ids van der Weyde en Houkje Jans; tr. Harlingen 08.08.1811

[21] Pietje Sjoerds Rodenhuis, geb. Harlingen ca. 1780, overl. Harlingen 03.10.1867|a|, d.v. Sjoerd Gabes Rodenhuis en Mijntje Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloos kind, Harlingen 17.01.1812.

2.                   Jan van der Weide, geb. Harlingen 10.08.1815; volgt [10].

 

Noten: |a| wede van der Weide; |b| van der Weide.

 

[22] Hendrik Sybes Kuipers, geb. Eestrum ca. 1774, werkman, overl. Harlingen 16.09.1831, z.v. Sybe Hendriks Kuipers en Sytske Michiels; tr.

[23] Antje Roelofs Bos, geb. Eestrum ca. 1773, werkster (1831,1838), overl. Harlingen 17.10.1849, d.v. Roelof Lammerts en Martjen Jelles.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sitske Kuipers, geb. Veenwouden (Dantumadeel) ca. 1806, dienstmaagd (1836), tr. Harlingen 12.05.1836 Bouwe Jacobs de Vries, geb. Harlingen ca. 1811, landbouwer, artillerist bij het Korps Rijdende Artillerie (1836), overl. Harlingen 09.01.1854, z.v. Jacob de Vries (-1824), turfdrager, en Pietje Bouwes (-1828), koopvrouw.

2.                   Martjen Kuipers, geb. Veenwouden (Dantumadeel) ca. 1809, dienstmaagd (1837), overl. Harlingen 03.07.1884, tr. Harlingen 16.11.1837 Bauke Tjeerds Kerkhoven, geb. Harlingen ca. 1811, timmermansknecht, schutter bij de Mobiele Vriesche Schutterij (1837), overl. na 1884, z.v. Tjeerd Kerkhoven, timmerman, en Aafke Baukes van der Meulen of Molenaar.

3.                   Trijntje Kuipers, geb. Veenwouden (Dantumadeel) ca. 1812; volgt [11].

 

[24] Jan van Herpen, geb. ca. 1787/1788, laboureur (1811), cultivateur (1812), bouwman/landman, overl. Heerewaarden 08.05.1838, z.v. Willem van Herpen en Hendrina Vermazen; tr.

[25] Catharina Ambrosius, geb. ca. 1790/1791, overl. Heerewaarden 10.08.1832, d.v Corstiaan Ambrosius en Hendrika van Oord.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [56]/[57] in de kwartierstaat van Solke Bruin, hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik van Herpen, geb. Heerewaarden 20.11.1811, landman, overl. Heerewaarden 14.08.1868, tr. Heerewaarden 29.05.1839 Marie Lam, geb. Puiflijk 04.05.1813, d.v. Henri Lam, arbeider, andman, en Diderika Hoeflaken, landvrouw.

2.                   Corstiaan van Herpen, geb. Heerewaarden 29.12.1812|b|; volgt [12].

3.                   Willem van Herpen, geb. Heerewaarden 28.12.1814, bakkersknecht (1844), bakker (1886), overl. Kralingen 10.07.1886, tr. Poederoijen 08.08.1844 Geertruij Anna van Os, geb. Aalst 27.08.1819, overl. Rotterdam 24.11.1887, d.v. Johannis van Os, koopman, en Dirkje Koolhaas.

4.                   Jan van Herpen, geb. Heerewaarden (Rossum) 05.08.1818, overl. Heerewaarden 15.01.1822.

5.                   Adrianus van Herpen, geb. Heerewaarden 28.09.1819, overl. Heerewaarden 23.06.1870.

6.                   Dirkje van Herpen, geb. Heerewaarden 07.06.1822, overl. Rotterdam 12.12.1905, tr. Herwijnen 15.03.1850 Arie Martinus van Zee Exalto, geb. Geldermalsen 29.11.1825, overl. Rotterdam 18.03.1905|a|, z.v. Willem van Zee Exalto, molenaar, en Cornelia Maria de Kock.

7.                   Jan van Herpen, geb. Heerewaarden 09.08.1824, overl. Zutphen 24.08.1886.

8.                   Aart van Herpen, geb. Heerewaarden 05.12.1826, arbeider, overl. Heerewaarden 25.10.1911, tr. Heerewaarden 05.05.1855 Margarietha Ton, geb. Heerewaarden 10.12.1827, overl. Heerewaarden 23.04.1893, d.v. Dirk Ton, arbeider, en Neeske Vink.

9.                   Adriana van Herpen, geb. Heerewaarden 21.09.1828, overl. Heerewaarden 13.02.1831.

 

Noten: |a| achternaam Exalto; |b| Korstiaan.

 

[26] Gerardus Kosters, ook Gradus, geb. ca. 1790, herbergier (1818), overl. Heerewaarden 11.06.1833, z.v. Jan Kosters en Johanna Margaretha van Oijen; tr.

[27] Johanna Margaretha van Wessum, ook van Wessem(s), geb. ca. 1791, herbergierster (1841,1843), tapster (1849), overl. Heerewaarden 01.04.1859, d.v. Goswinus van Wessem en Hendrika de Nijs.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [58]/[59] in de kwartierstaat van Solke Bruin, hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriëtte Kosters, geb. Heerewaarden 22.04.1813, overl. Heerewaarden 06.02.1874, tr. Heerewaarden 09.09.1843 Gerrit van de Water, geb. ca. 1814, landman, overl. Varik 14.08.1888, z.v. Adrianus van de Water en Johanna Maria van Versendaal.

2.                   Adriana Kosters, geb. Heerewaarden 22.02.1816, dienstbaar (1837), tr. 1e Velsen 22.11.1837 Hendrig Christian Köhler, geb. Amsterdam 27.02.1798, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 04.03.1798, vleeshouwer, overl. Velsen 25.04.1863, z.v. Christian Köhler, vleeshouwer, en Geertruij Hendriks; tr. 2e Velsen 22.08.1872 Jacob van Twisk, geb. Alkmaar ca. 1821/1822, schipper, overl. Alkmaar 21.11.1910, z.v. Jacob van Twisk en Guurtje van Bodegraven.
     JvT tr. 1e Amsterdam 15.02.1843 Elisabeth Mulder, geb. Nieuw-Loosdrecht ca. 1817, dienstbaar (1843), overl. Alkmaar 22.04.1872, d.v. Hendrikus Mulder, wagenmaker, en Willempje van den Berg.

3.                   Gosewijntje Kosters, geb. Heerewaarden (Rossum) 01.09.1818; volgt [13].

4.                   Jantje Kosters, geb. Heerewaarden (Rossum) 03.08.1820, dienstbode (1849), overl. Rotterdam 04.03.1894, tr. Haarlem 21.03.1849 Hendrik van den Haak, geb. Noorden ca. 1823, schipper, overl. Rotterdam 05.12.1871, z.v. Geerlof van den Haak en Dirkje Stout.

5.                   Cornelia Kosters, geb. Heerewaarden 03.07.1822, overl. Heerewaarden 20.11.1886, tr. Heerewaarden 16.03.1850 Antonie Baggerman, geb. Driel 06.10.1824, timmerman, overl. Rossum 17.03.1905, z.v. Hendrik Baggerman, visser (1824), schipper (1850), en Jozijna Baggerman.

6.                   Jan Kosters, geb. ca. 1825, landbouwer, overl. Heerewaarden 12.06.1880, tr. Hurwenen 07.05.1869 Catharina Brentjes, geb. Hurwenen 27.05.1840, overl. Heerewaarden 18.07.1904, d.v. Johannis Brentjes, landbouwer, en Sofia Cornelia van Zuilekom.

7.                   Teuntje Kosters, geb. Heerewaarden ca. 1829, dienstbode (1858), tr. Velsen 04.03.1858 Jan van Wort, geb. Velsen 13.02.1835, metselaar, overl. Velp (Rheden) 16.03.1922, z.v. Pieter van Wort en Johanna Ramhorst.

 

[28] Jan van Manen, geb. ca. 1784, veerman (op de Maas), overl. Heerewaarden 06.01.1864|a|, z.v. Robbert van Manen en Maria van Gemert; tr.

[29] Teuntje Tijsje van Sonsbeek, geb. ca. 1790, overl. Heerewaarden 06.10.1848, d.v. Peter van Sonsbeek (ca.1760-1819) en Cornelia de Jong (ca.1756-1821).

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [60]/[61] in de kwartierstaat van Solke Bruin, hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk (vader ook van Maanen):

1.                   Robbert van Manen, geb. Heerewaarden 06.10.1814, arbeider, overl. Heerewaarden 27.03.1886, tr. 1e Heerewaarden 06.05.1843 Gertje van Sermond, ook Geertje van Sermont, geb. ca. 1810, overl. Heerewaarden 03.11.1846, d.v. Jan Nicolaas van Sermond, herbergier, en Leentje Teeseling; tr. 2e Heerewaarden 07.05.1847 Willemijntje van Kuik, geb. Veen 05.11.1821, dienstmeid (1847), overl. Heerewaarden 12.02.1884, d.v. Arie van Kuik en Pieternella Schreuders.
Uit het huwelijk van Maanen-van Kuik: Albertus Johannes van Maanen (1864-1941), tr. Heerewaarden 12.08.1893 Jantje van Maanen (1870-1948), d.v. Jan Hendrik van Maanen en Neeske Brinkman.

2.                   Adrianus van Manen, geb. Heerewaarden 23.08.1816, visser, overl. Heerewaarden 14.03.1879.

3.                   Maria van Manen, geb. Heerewaarden 16.02.1819, overl. Heerewaarden 18.12.1886, tr. Heerewaarden 13.05.1846 Cornelis van de Pol, geb. ca. 1820, arbeider, overl. Heerewaarden 07.07.1869, z.v. Peter van de Pol, arbeider, en Johanna van Boekel, arbeidster.

4.                   Pietronella van Manen, geb. Heerewaarden 28.12.1820, overl. Heerewaarden 08.06.1822.

5.                   Peter van Maanen, geb. Heerewaarden 15.11.1822, veerman, overl. Heerewaarden 19.03.1885.

6.                   Jan Hendrik van Maanen, geb. Heerewaarden 09.10.1825; volgt [14].

7.                   Gerrit Johannes van Manen, geb. ca. 1828, overl. Heerewaarden 19.05.1852.

8.                   Cornelis van Manen, geb. Heerewaarden ca. 1829/1830, overl. Rotterdam 06.11.1902, tr. 1e Rotterdam 11.01.1865 Sophia Ehrengarten Stelhorst, geb. Rotterdam xx.06.1809, overl. Rotterdam 22.12.1869, d.v. Johann Hendrik Stelhorst en Margaretha Frederica Hengelberg; tr. 2e Rotterdam 07.05.1874 Agatha Martina Stam, geb. Rotterdam 24.12.1822, overl. Rotterdam 27.10.1899, d.v. Willem Stam en Maria Johanna Broedelet.
     SES tr. 1e Rotterdam 14.11.1827 Jan Hendrik Sondag, geb. Rotterdam 08.10.1803, ged. Rotterdam 23.10.1803, overl. Rotterdam 10.05.1863, z.v. Hendrik Sondag en Willemina Maassen.
     AMS tr. 1e Rotterdam 30.08.1848 Friederich Wilhelm Suppes, geb. Niedermoos (Hessen) ca. 1790, overl. Rotterdam 03.01.1868, z.v. Johannes Suppes en Maria Grebin. 

9.                   Albartus van Maanen, geb. ca. 1833, veerman, overl. Heerewaarden 14.05.1882, tr. Heerewaarden 23.05.1868 Jacoba Johanna van Rietschoten, geb. ca. 1841, overl. Heerewaarden 08.02.1919, d.v. Cornelis van Riethoven en Johanna Adriana Croes.

 

Noten: |a| van Maanen.

 

[30] Cornelis Hendrik Brinkman, geb. ca. 1806, smid, overl. Heerewaarden 07.08.1850, z.v. Jan Brinkman en Catharina Jacoba Monroij; tr. Heerewaarden 23.07.1831

[31] Geertruida Ton, geb. ca. 1804, dienstmeid (1831), smidse (1858), overl. Heerewaarden 30.09.1873, d.v. Gerrit Ton, arbeider, en Neeske de Jong.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [62]/[63] in de kwartierstaat van Solke Bruin, hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Jacoba Brinkman, geb. ca. 1832, overl. Heerewaarden 19.09.1905, tr. Heerewaarden 24.07.1868 Adrianus van Heun, smid, z.v. Dirk van Heun en Bartje van der Horst, smidse (1868).

2.                   Neeske Brinkman, geb. Heerewaarden 03.08.1835; volgt [15].

3.                   Jantje Brinkman, geb. Heerewaarden 10.09.1838, overl. Heerewaarden 10.02.1881.

4.                   Geertrui Brinkman, geb. Heerewaarden 17.10.1842, tr. Heerewaarden 03.11.1876 Leonard van Heun, timmerman, z.v. Dirk van Heun en Bartje van der Horst.

5.                   Jan Brinkman, geb. Heerewaarden 24.04.1845, smid, overl. Heerewaarden 04.03.1868.

6.                   Gerrit Brinkman, geb. Heerewaarden 04.09.1847, (ijzer)smid, overl. Heerewaarden 19.11.1906, tr. Heerewaarden 14.10.1875 Hendrika Janssen, d.v. Willem Janssen, landbouwer, en Jenneke van Manen.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren