Gradus Klopman (1933-2017)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien april 2022)

 


 

[1] Gradus Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 02.06.1933, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde J Utrecht 1955|a|b|, doctoraalexamen aardkunde Utrecht 1960|c|, werkzaam bij THT afdeling EL (1964-)|d||e||f|, overl. Hengelo (O) 12.04.2017. 

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 06.07.1955; |b| kandidaatsexamen variant J omvat mineralogie en geologie met natuurkunde, scheikunde en wiskunde (M. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980, deel II, p.72); |c| de Volkskrant 08.04.1960; |d| Nieuws in en om THT no.16 eind maart 1964 (drs. J. Klopman, wet.med. EL (nat.) per 01.04); |e| THT Nieuws 01.06.1989 (25-jarig dienstverband, foto op p.2); |f| nog vermeld in Studiegids 1992/93.

 

[2] Gradus Klopman, geb. Apeldoorn 02.07.1901, arbeider (1929), overl. Apeldoorn 20.07.1993, tr. Apeldoorn 07.11.1929
[3] Gerritje Hogeweij, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 21.10.1906, overl. Beekbergen 12.01.1993, begr. Beekbergen 16.01.1993.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Gradus Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 02.06.1933|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Nieuwe Apeldoornsche courant 07.06.1933 (opgave van 7 juni).

 

[4] Gradus Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 25.06.1870, landbouwer (1900,1939), overl. Apeldoorn 13.10.1953, begr. Beekbergen 17.10.1953, tr. Apeldoorn 04.08.1900

[5] Kaatje Luitjes, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 12.11.1873, dienstbode (1900), overl. Apeldoorn 07.06.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gradus Klopman, geb. Apeldoorn 02.07.1901; volgt [2].

2.                   Johannes Klopman, geb. Apeldoorn 26.07.1902.

3.                   Teunis Klopman, geb. Ugchelen (Apeldoorn) 15.08.1904.

4.                   Hendrik Klopman, geb. Ugchelen (Apeldoorn) 25.08.1906.

5.                   Gerritje Klopman, geb. Apeldoorn 15.06.1908, tr. Apeldoorn 11.10.1939 Jan van de Steeg, geb. ca. 1917, wasknecht, z.v. Aalbert van de Steeg, bosarbeider, en Egberta Geertruida Klopman (1891-), kleindochter van Hendrik Jan Klopman (1829-1901).

6.                   Gerard Klopman, geb. Ugchelen (Apeldoorn) 21.07.1909.

7.                   Jannes Hendrikus Klopman, geb. Ugchelen (Apeldoorn) 29.08.1912, arbeider, tr. Apeldoorn 23.11.1932 Maria Johanna Hulleman, geb. Brink en Orden (Apeldoorn) 23.08.1910, d.v. Jan Hulleman, fabrieksarbeider, en Maria Johanna Jochems.

 

[6] Gerrit Marten Hogeweij, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 04.04.1854, (grof- en hoef)smid (1885,1919), landbouwer (1928), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 25.02.1944, begr. Beekbergen 29.02.1944, tr. Apeldoorn 16.05.1885

[7] Magrietha Aleide Janna Altena, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 05.03.1862, dienstbode (1885), overl. Apeldoorn 06.12.1918.

Uit dit huwelijk (moeder ook Margrietha/Margrieta):

1.                   Jan Hogeweij, geb. Otterlo (Ede) 01.10.1885, smid, tr. Apeldoorn 13.06.1929 Berendina Stoer, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 25.06.1894, d.v. Hendrik Stoer, landbouwer, en Derkjen Bonhof. [Beekbergen 1944]

2.                   Johanna Willemina Hogeweij, geb. Otterlo (Ede) 17.12.1887, tr. Apeldoorn 20.05.1920 Evert Ligt, geb. Apeldoorn 07.10.1882, landbouwer, overl. Apeldoorn 03.04.1947, z.v. Martinus Bernardus Ligt, landbouwer, en Hermina Hendrika Altena, landbouwster. [Apeldoorn 1944]

3.                   Willemina Antonia Hogeweij, geb. Otterlo (Ede) 11.10.1890, tr. Apeldoorn 24.02.1917 Hendrik van Tongeren, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 20.07.1887, (huis)schilder, z.v. Jacob van Tongeren, timmerman, en Catharina Christina Peters. [Beekbergen 1944]

4.                   Willempje Hogeweij, geb. Otterlo (Ede) 30.05.1892, tr. Apeldoorn 17.01.1918 Willem Paul, geb. Apeldoorn 25.08.1893, metselaar, z.v. Roelof Paul (1857-1933) en Cornelia Maria Hogeweij (1856-1950). [Apeldoorn 1944]

5.                   Willem Hogeweij, geb. Otterlo (Ede) 21.02.1894, postbode, overl. Borculo 09.05.1919.

6.                   Gerrit Hogerweij, geb. Otterlo (Ede) 20.04.1895, rijwielhandelaar, tr. Apeldoorn 24.08.1922 Jansje Meijerink, geb. Apeldoorn 28.11.1893, overl. Utrecht 19.04.1954|a|, d.v. Gerhardus Wilhelmus Meijerink, landbouwer, en Cornelia Schut. [Beekbergen 1944]

7.                   levenloze zoon, Otterlo (Ede) 26.04.1896.

8.                   Martinus Cornelis Hogeweij, geb. Otterlo (Ede) 01.04.1897, ambtenaar, tr. Almelo 17.10.1924 Albertha Bonhof, geb. Hellendoorn 22.02.1898, z.v. Willem Bonhof, winkelbediende (1898), kruideniersbediende (1924), en Johanna Maria Schotveld. [Wageningen 1944]

9.                   Johannes Hogeweij, geb. Otterlo (Ede) 02.04.1898, tr. Maarssen 13.07.1923 Maria Cornelia van der Winkel, geb. Maarssen 15.04.1897, d.v. Johannes Cornelis van der Winkel en Arnolda Jacoba Bakker. [Apeldoorn 1944]

10.               Magrietha Aleide Hogeweij, geb. Otterlo(Ede) 02.04.1898, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 15.08.1899.

11.               Hein Jan Hogeweij, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 24.04.1899. [Beekbergen 1944]

12.               Albertus Hogeweij, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 26.07.1900, tr. Apeldoorn 10.04.1924 Grada Jacoba Meijerink, geb. Apeldoorn 22.04.1896, d.v. Gerhardus Wilhelmus Meijerink, landbouwer, en Cornelia Schut. [Apeldoorn 1944]

13.               Magrietha Aleide Hogeweij, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 02.07.1902, tr. 1e Apeldoorn 03.05.1928 Hendrik Hogeweij, geb. Apeldoorn 27.04.1896, landbouwer, overl. Apeldoorn 20.01.1935, z.v. Johannes Antonie Hogeweij (1859-1923) en Berendina Jochems; tr. 2e Apeldoorn 27.05.1937 Hendrik Jan van Voorst, geb. Terwolde (Voorst) 20.02.1884, landbouwer (1908), groentenhandelaar (1937), overl. Apeldoorn 17.04.1958, z.v. Jannes van Voorst, daghuurder, en Antonia Vosselman.
     HJvV tr. 1e Voorst 10.10.1908 Frederika Neuteboom, geb. ca. 1883, dienstbode (1908), overl. Apeldoorn 22.01.1936, d.v. Frederik Neuteboom, klompenmaker, en AaltjeVisser.

14.               Gerritje Hogeweij, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 21.10.1906; volgt [3].

 

Noten: |a| ook overl.akte Apeldoorn 1954 no.292.

 

[8] Gradus Klopman, geb. Apeldoorn 08.11.1824, boerenknecht (feb1854), arbeider (dec1854), landbouwer (1856,1900), overl. Ugchelen (Apeldoorn) 06.07.1904, tr. Apeldoorn 24.02.1854

[9] Teunisje Schut, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 12.03.1832, overl. Ugchelen (Apeldoorn) 12.09.1904.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 08.12.1854, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 03.06.1856.

2.                   Cornelia Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 29.10.1856, dienstbode (1881), overl. Utrecht 03.10.1943, tr. Apeldoorn 13.08.1881 Willem Frederik van Milligen, geb. Apeldoorn 04.02.1849, koopman, overl. Utrecht 26.11.1930, begr. Utrecht (2e Alg.Bpl.) 29.11.1930, z.v. Gerrit Helmig van Milligen, papiermaker, en Johanna van Dam.

3.                   Gerritje Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 14.12.1858, overl. Apeldoorn 02.07.1932, tr. Apeldoorn 14.05.1881 Lammert Nijboer, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 30.09.1849, landbouwer, overl. Apeldoorn 03.02.1941, z.v.Teunis Nijboer, landbouwer, en Jacobje van Amersfoort.

4.                   Reintje Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 18.03.1861, overl. Apeldoorn 23.02.1933, tr. Apeldoorn 19.05.1883 Gerrit van Vemde, geb. Apeldoorn 25.06.1860, timmerman, overl. Apeldoorn 17.03.1932, z.v. Arien van Vemde, papiermakersknecht (1860), papiermaker (1883), en Geertje Brouwer.

5.                   Teunisje Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 23.01.1864, overl. Apeldoorn 19.08.1919, tr. Apeldoorn 24.11.1900 Evert van Butzelaar, geb. Otterlo (Ede) 31.10.1863, bleker (1899), blekersknecht (1900), overl. Apeldoorn 15.01.1940, z.v. Marten van Butzelaar, landbouwer, en Nennetje van Kreel.
     EvB tr. 1e Apeldoorn 04.11.1899 Berendina Jacoba Wilbrink, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 28.03.1872, bleekster (1899), overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 12.08.1900, d.v. Gerrit Wilbrink, dagloner, en Gerritje van de Kamp; tr. 3e Apeldoorn 29.09.1921 Martina Tijssen, geb. Tonden (Brummen) 28.03.1872, d.v. Peter Tijssen, dagloner, en Johanna van de Spreng.

6.                   Koenraad Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 27.06.1866, overl. Doorwerth 31.12.1921|a|.

7.                   Gradus Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 25.06.1870; volgt [4].

 

Noten: |a| ook overl.akte Apeldoorn 1922 no.13.

 

[10] Jannes Luitjes, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 21.07.1832, landbouwer, overl. Ugchelen (Apeldoorn) 22.09.1908, tr. Apeldoorn 07.09.1872

[11] Henderika Waijenberg, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 12.11.1847, overl. Apeldoorn 11.02.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kaatje Luitjes, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 12.11.1873; volgt [5].

2.                   Johanna Luitjes, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 03.08.1875, overl. Apeldoorn 05.07.1932|a|, tr. Apeldoorn 16.11.1901 Peter Schuilenburg, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 30.01.1862, gemeentewegwerker, overl. Apeldoorn 13.03.1957, z.v. Arend Schuilenburg, daghuurder (1862), arbeider (1901), en Petronella Essenstam.

3.                   Henderik Luitjes, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 19.03.1878, arbeider, overl. Apeldoorn 01.12.1942, tr. Apeldoorn 23.05.1903 Wilhelmina Johanna Meijerink, geb. Apeldoorn 26.07.1880, overl. Apeldoorn 21.06.1928, d.v. Gerhardus Wilhelmus Meijerink, landbouwer, en Cornelia Schut.

4.                   Albertus Johannes Luitjes, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 30.12.1879.

5.                   Johannes Luitjes, geb. Apeldoorn 09.01.1882, landbouwer, tr. Apeldoorn 20.01.1912 Willemina Hendrika Jansen, geb. Apeldoorn 11.11.1892, overl. Apeldoorn 30.04.1918, d.v. Steven Jansen, papiermaker (1892), arbeider (1912), fabrieksarbeider (1918), en Adriana Kool.

6.                   Willem Johan Luitjes, geb. Apeldoorn 16.09.1884, arbeider (1916), spoorwegarbeider (1931), overl. Apeldoorn 17.05.1931, tr. Apeldoorn 22.06.1916 Berendina Johanna Geertruida Buitenhuis, geb. Apeldoorn 02.07.1891, d.v. Berend Jan Buitenhuis, landbouwer, en Geertrui Wemerman.

7.                   Jan Luitjes, geb. Apeldoorn 02.10.1887.

8.                   Hendrikus Luitjes, geb. Apeldoorn 30.08.1890, overl. Ugchelen (Apeldoorn) 02.10.1964, tr. B. Roelofs.

 

Noten: |a| moeder Waaijenberg (overl.akte Apeldoorn 1932 no.399).

 

[12] Jan Hogeweij, geb. Twello (Voorst) 22.10.1833, smidsknecht (feb1852), (hoef)smid (apr1852,1893), overl. Apeldoorn 08.12.1923, tr. Apeldoorn 20.02.1852

[13] Willemina Antonia Wemerman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 06.01.1829, overl. Engeland (Apeldoorn) 08.07.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Cornelia Hogeweij, ook Maria Kornelia, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 23.04.1852, overl. Engeland (Apeldoorn) 11.12.1893, tr. Apeldoorn 19.10.1889 Hendrik van Beek, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 01.01.1849, dagloner (1889), arbeider (1925), overl. Apeldoorn 23.07.1925, z.v. Lammert van Beek en Giesbertje Brink.

2.                   Gerrit Marten Hogeweij, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 04.04.1854; volgt [6].

3.                   Cornelia Maria Hogeweij, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 27.01.1856, dienstbode (1881), overl. Apeldoorn 31.12.1950, tr. Apeldoorn 06.08.1881 Roelof Paul, geb. Apeldoorn 15.09.1857, metselaar, overl. Apeldoorn 17.05.1933, z.v. Cornelis Paul, metselaar, en Dirkje Waijenberg.
Uit dit huwelijk: Willem Paul (1893-) , tr. Apeldoorn 17.01.1918 Willempje Hogerweij (1892-), d.v. Gerrit Marten Hogeweij en Margrietha Aleide Janna Altena.

4.                   Hermina Gerdina Hogeweij, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 24.09.1857, overl. Apeldoorn 14.12.1959, tr. Apeldoorn 12.03.1881 Gerrit Jan van der Gronden, geb. Apeldoorn 01.12.1858, bakker, overl. Apeldoorn 08.07.1928, z.v. Jan Willem van der Gronden, tapper, en Hendrika Mouw.

5.                   Johannes Antonij Hogeweij, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 28.09.1859, smid, overl. Apeldoorn 27.02.1923, tr. Apeldoorn 10.10.1891 Berendina Jochems, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 28.01.1862, dienstbode (1891), overl. Apeldoorn 30.01.1952, d.v. Hendrik Jochems, landbouwer, en Johanna Groeneveld.
Uit dit huwelijk: Hendrik Hogeweij (1896-1935), tr. Apeldoorn 03.05.1928 Margrietha Aleide Hogeweij (1902-), d.v. Gerrit Marten Hogeweij en Margrietha Aleide Janna Altena.

6.                   Johanna Antonia Hogeweij, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 06.06.1862, dienstbode (1885), overl. Apeldoorn 03.03.1945, tr. Apeldoorn 08.08.1885 Gijsbert van Tongeren, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 21.04.1859, wagenmaker, overl. Apeldoorn 03.03.1935, z.v. Jacob van Tongeren, timmerman (1859), wagenmaker (1885), en Johanna Jeths.

7.                   Gerritjen Hogeweij, geb. ca. 1864, overl. Apeldoorn 07.03.1956, tr. 1e Apeldoorn 01.12.1888 Johannes Hissink, geb. Voorst 01.09.1852, dagloner (1888), landbouwer (1893), overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 12.04.1893, z.v. Lammert Hissink, daghuurder/dagloner, en Elizabeth Modderkolk; tr. 2e Apeldoorn 28.04.1894 Derk van den Brink, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 05.09.1863, landbouwer, overl. Apeldoorn 08.07.1947, z.v. Gerrit van den Brink, landbouwer, en Harmina Bouwhuis.

8.                   Willem Hogeweij, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 28.06.1867.

 

[14] Willem Altena, geb. Warnsveld 22.10.1814, kleermaker (1854,1885), overl. Engeland (Apeldoorn) 07.05.1893; tr. 1e Apeldoorn 05.04.1844 Willemina van Gent, geb. Beekbergen ca. 1813, naaister (1844), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 09.03.1853|a|, d.v. Jurrien van Gent, arbeider, en Anna van Catharina Wendelina Stevens, arbeidster; tr. 2e Apeldoorn 20.05.1854

[15] Johanna Hommelink, geb. Apeldoorn 30.04.1824, naaister (1854,1885), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 14.08.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina Hendrika Altena, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 21.03.1855, dienstmeid (1877), overl. Apeldoorn 28.06.1938, tr. Apeldoorn 05.05.1877 Martinus Bernardus Ligt, geb. Apeldoorn 05.02.1849, landbouwer, overl. Wormen (Apeldoorn) 02.01.1909, z.v. Evert Ligt, arbeider (1849), landbouwer (1877), en Elisabeth Bosgoed.

2.                   Margrietha Aleide Janna Altena, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 05.03.1862; volgt [7].

 

Noten: |a| moeder Anna van Steeg (overl.akte Apeldoorn 1853 no.47).

 

[16] Coenraad Klopman, geb. Beekbergen 13.07.1788, ged. Beekbergen 20.07.1788, dagloner (1821,1829), landman (1839,1843), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 11.08.1843|b|, z.v. Lambert Klopman en Cornelia Coenraads (zie Bijlage A); tr. Beekbergen 06.08.1814

[17] Gerritje van Grol, geb. Beekbergen 25.12.1788, ged. Beekbergen 28.12.1788, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 03.10.1845, d.v. Gerrit Thomassen van Grol en Grietjen Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietjen Klopman, geb. Beekbergen 25.07.1815, ged. Beekbergen 30.07.1815,overl. Beekbergen 06.10.1819.

2.                   Cornelia Klopman, geb. Beekbergen 02.11.1817, ged. Beekbergen 09.11.1817, dienstmeid (1839), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 02.09.1879, tr. 1e Apeldoorn 04.01.1839 Elias Nijhof, geb. ca. 1816, landman, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 30.03.1856, z.v. Willem Nijhof, landman, en Hendersje Zijns, ook Hendrikje Ziens; tr. 2e Apeldoorn 28.12.1867 Gerrit Teunissen Krijgsman (1821-1872).
    GK tr. 1e Apeldoorn 10.04.1847 Jannetje Klopman (1827-1857), jongere zuster van Cornelia.

3.                   Gerrit Klopman, geb. Beekbergen 30.10.1819, ged. Beekbergen 07.11.1819, landbouwer, overl. Engeland (Apeldoorn) 04.07.1894, tr. 1e Apeldoorn 28.04.1848 Naaltje Nijhof, ook Naatje, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 21.06.1823, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 09.02.1854, d.v. Willem Nijhof en Hendrikje Ziens; tr. 2e Apeldoorn 23.12.1854 Willemina ter Hoeven, geb. Loenen (Apeldoorn) 06.10.1825, dienstmeid (1854), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 24.07.1879, d.v. Hendrik ter Hoeven, papiermaker (1825), en Lammertjen Bleumink Davids, arbeidster (1854).
Uit dit huwelijk: Aart Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 21.10.1855, arbeider (1880,1902), trambeambte (1908), overl. Dieren (Rheden) 21.10.1930, tr. Rheden 19.09.1885 Harmina Wijers, geb. Steenderen 10.02.1863, dienstbode (1885), overl. Dieren (Rheden) 30.10.1940, d.v. Egbert Wijers (1821-1897) en Derkjen Bosveld (1824-1887).

4.                   Lammert Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 22.12.1821, landman, overl. Ugchelen (Apeldoorn) 23.05.1894, tr. Apeldoorn 05.07.1848 Christiena Schut (1826-1889), d.v. Reijer Schut en Cornelia Ploeg.

5.                   Gerhardus Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 03.09.1823, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 14.11.1823.

6.                   Gradus Klopman, geb. Apeldoorn 08.11.1824; volgt [8].

7.                   Jannetje Klopman, ook Jantje, geb. Apeldoorn 19.01.1827, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 16.08.1857, tr. Apeldoorn 10.04.1847 Gerrit Teunissen Krijgsman, geb. Apeldoorn 04.07.1821, boerenknecht (1847), daghuurder (1867), dagloner (1872), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 29.08.1872|a|, z.v. Toon Krijgsman, dagloner, en Berendina Wassink.
     GTK tr. 2e Apeldoorn 12.12.1857 Maria Hulshof, geb. Apeldoorn 28.02.1824, overl. Apeldoorn 09.07.1866, d.v. Hermen Hulshof, dagloner (1824), arbeider (1857), en Henderika Buitenhuis; tr. 3e Apeldoorn 28.12.1867 Cornelia Klopman (1817-1879), oudere zuster van Jannetje.

8.                   Hendrik Jan Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 16.01.1829, arbeider (1859), landbouwer (1860,1901), overl. Engeland (Apeldoorn) 11.09.1901|b|, tr. Apeldoorn 12.03.1859 Aartje Schut (1841-na1901), d.v. Reijer Schut, landman, en Kornelia Ploeg.
Uit dit huwelijk: Coenraad Klopman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 25.03.1860, overl. Apeldoorn 06.01.1900, tr. Apeldoorn 19.11.1881 Egbarta Geertruida Peters, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 04.01.1855, overl. Apeldoorn 22.07.1945, d.v. Peter Peters en Harmina Pluim; uit dit huwelijk: Egberta Geertruida Klopman, geb. Apeldoorn 18.05.1891, tr. Apeldoorn 06.12.1913 Aalbert van de Steeg, geb. Ede 18.03.1880, overl. Apeldoorn 15.02.1956, z.v. Jan van de Steeg en Gerritje van Deelen; uit dit huwelijk: Jan van de Steeg (ca.1917-), tr. Apeldoorn 11.10.1939 Gerritje Klopman (ca.1908-), d.v. Gradus Klopman en Kaatje Luitjes.

 

Noten: |a| Gerrit Antonie Krijgsman (overl.akte Apeldoorn 1872 no.200); |b| moeder Aaltje van Orden{?} (overl.akte Apeldoorn 1843 no.168).

 

[18] Reijer Schut, geb. Otterlo ca. 1799, boerenknecht (feb1823), landbouwer (jul1823), dagloner (1825), landbouwer/landman (1826,1856), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 04.06.1856, z.v. Willem Reijers Schut en Christina Kloms; tr. 2e Apeldoorn 24.11.1848 Jenneken Hilbrink, ged. Loenen 09.06.1793, overl. Loenen (Apeldoorn) 28.11.1859, d.v. Jan (Limphers) Hilbrink en Aaltjen Kluverts/Kluivers; tr. 1e Apeldoorn 15.02.1823

[19] Cornelia Ploeg, geb. Beekbergen 20.11.1799, ged. Beekbergen 01.12.1799, dienstmaagd (1823), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 14.10.1847, d.v. Teunis Everts Ploeg, landbouwer, en Annetje Dibbets.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Reijer Schut, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 14.07.1823, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 02.05.1826.

2.                   Aardje Schut, ook Arentje, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 25.03.1825, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 17.09.1840.

3.                   Christiena Schut, ook Christina, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 26.11.1826, overl. Ugchelen (Apeldoorn) 04.04.1889, tr. Apeldoorn 05.07.1848 Lammert Klopman (1821-1894), z.v. Coenraad Klopman en Gerritje van Grol.

4.                   Willem Reijer Schut, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 10.09.1828, landbouwer, overl. Ugchelen (Apeldoorn) 11.03.1898, tr. Apeldoorn 23.08.1856 Catharina Elisabeth Luitjes (1835-1906), d.v. Hendrik Luitjes en Catharina Elisabeth Pol.

5.                   Teunisje Schut, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 12.03.1832; volgt [9].

6.                   Reijer Schut, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 11.02.1835, landbouwer, overl. Beemte (Apeldoorn) 11.12.1898, tr. Apeldoorn 01.05.1858 Luitje Westhof, geb. 19.07.1837, overl. Beemte (Apeldoorn) 31.03.1903, d.v. Heimerik Westhof, landman, en Aaltje Kamphuis.

7.                   Aartje Schut, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 30.04.1841, overl. na 1901, tr. Apeldoorn 12.03.1859 Hendrik Jan Klopman (1829-1901), z.v. Coenraad Klopman en Gerritjen van Grol.

 

[20] Hendrik Luitjes, geb. Beekbergen 27.04.1798, ged. Beekbergen 29.04.1798, boerenknecht (1828), arbeider (1829,1830), landman (1832), arbeider (1835,1844), landman (1856,1872), overl. Apeldoorn 22.06.1880, z.v. Jan Aarts Luitjes en Teunisjen Kops; tr. Apeldoorn 15.12.1828|a|

[21] Catharina Elisabeth Pol, geb. Apeldoorn 16.07.1802, ged. Apeldoorn 25.07.1802, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 06.06.1872|b|, d.v. Jannes Pol en Catharina Elisabeth Hering.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Apeldoorn 11.04.1829.

2.                   Jan Arend Luitjes, geb. Apeldoorn 05.02.1830, overl. Apeldoorn 19.12.1902.

3.                   Jannes Luitjes, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 21.07.1832; volgt [10].

4.                   Catharina Elisabeth Luitjes, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 10.12.1835, overl. Ugchelen (Apeldoorn) 11.06.1906, tr. Apeldoorn 23.08.1856  Willem Reijer Schut (1828-1898), z.v. Reijer Schut en Cornelia Ploeg.

5.                   Teunisje Luitjes, geb. ca. 1840, overl. Lieren (Apeldoorn) 20.09.1907, tr. Apeldoorn 25.05.1861 Egbert van de Hel, geb. Apeldoorn 13.07.1827, landbouwer, overl. Lieren (Apeldoorn) 08.06.1905, z.v. Hermen Evers van de Hel, landman, en Geertruida Meijerink.

6.                   Henderika Luitjes, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 17.12.1844, overl. Apeldoorn 25.02.1919, tr. Apeldoorn 02.06.1866 Derk van den Enk, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 14.07.1840, landbouwer, overl. Lieren (Apeldoorn) 14.12.1910, z.v. Kornelis van den Enk, landman, en Gerritje Wentinks.

 

Noten: |a| bruid Elizabeth (huw.akte Apeldoorn 1828 no.39); |b| overledene Catharina (overl.akte Apeldoorn 1872 no.136).

 

[22] Adam Waijenberg, geb. Empe (Brummen) 05.07.1814|b|, landbouwer, overl. Lieren (Apeldoorn) 05.12.1886|a|, z.v. Willem Waijenberg en Hendrika Lammerts (zie Bijlage A); tr. Voorst 21.02.1846

[23] Janna Plant, geb. Empe (Brummen) 23.01.1822, overl. Lieren (Apeldoorn) 30.07.1903, d.v. Willem Plant, dagloner (1822), landbouwer (1846), en Anneken Lettink.

Uit dit huwelijk (vader veelal Weijenberg, moeder ook Planten):

1.                   Henderika Weijenberg, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 12.11.1847|c|; volgt [11].

2.                   Anna Weijenberg, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 27.07.1849, overl. Lieren (Apeldoorn) 19.07.1889.

3.                   Willem Waijenberg, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 23.11.1851, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 14.12.1851.

4.                   Willem Johan Weijenberg, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 30.10.1852, landbouwer, overl. Lieren (Apeldoorn) 11.06.1883.

5.                   Willemina Weijenberg, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 07.08.1855, overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 10.02.1901, tr. 1e Apeldoorn 22.02.1879 Marten Alofs, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 27.08.1845, molenaar, overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 12.11.1882, z.v. Gerrit Alofs, landman, en Geesje van de Kamp, landbouwster; tr. e Gerrit Hendrik van Amersfoort.
    MA tr. 1e Apeldoorn 24.06.1876|d| Jacoba Geertruida Brink, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 23.04.1839, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 19.05.1877, d.v. Evert Brink, landbouwer, en Henderina Schut.
     JGB tr. 1e Apeldoorn 19.11.1864 Hendrik Bitters, geb. Apeldoorn 22.07.1820, molenaar, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 20.07.1872, z.v. Johannes Bitters, molenaar, en Meintje Coers; tr. 2e Apeldoorn 29.11.1873 Gerrit Alofs, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 24.04.1840, landbouwer (1873), molenaar (1875), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 25.03.1875, z.v. Gerrit Alofs, landman, en Geesje van de Kamp.
     GA tr. 1e Apeldoorn 17.11.1866 Rikje Jeths, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 28.02.1824, landbouwster, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 08.01.1869, d.v. Aalbert Jeths, timmerman, en Zwaantje Loois.
     RJ tr. 1e Apeldoorn 04.07.1845 Harmen van de Kamp, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 02.01.1822, boerenknecht, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 17.09.1864, z.v. Hendrik van de Kamp, landbouwer, en Hermina Nijhof.

6.                   Lamberta Weijenberg, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 02.12.1857, overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 26.10.1893, tr. Apeldoorn 26.07.1884 Derk Jan Bresser, geb. Voorst 25.03.1854, landbouwer (1884), koetsier (1898,1915), overl. Apeldoorn 30.05.1915, z.v. Jacob Derk Bresser, landbouwer, en Jantjen van de Water.
     DJB tr. 2e Apeldoorn 14.05.1898 Johanna Frederika Bonhof, geb. Apeldoorn 30.11.1869, dienstbode (1898), overl. Apeldoorn 18.12.1934, d.v. Lucas Bonhof, arbeider (1869), koetsier (1898), en Machtela van Brugge.

7.                   Johanna Weijenberg, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 30.05.1860, overl. Apeldoorn 29.09.1918, tr. Apeldoorn 08.01.1887 Marten Weijenberg, geb. Empe (Brummen) 25.01.1855, landbouwer, overl. Apeldoorn 25.06.1927, z.v. Jacob Weijenberg (ca.1810-1893) en Aaltjen Nijkamp (1823-1874).

8.                   Aaltje Weijenberg, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 19.11.1862, overl. Lieren (Apeldoorn) 24.05.1884.

 

Noten: |a| overledene Weijenberg (overl.akte Apeldoorn 1886 no.410); |b| vader Waijenbarg (geb.akte Brummen 1814 no.49); |c| vader in akte en tekent met Weijenberg, moeder Plant (geb.akte Apeldoorn 1847 no.215); |d| bruidegom per abuis oud 40 jaar (huw.akte Apeldoorn 1876 no.50).

 

[24] Hermanus Hogeweij, geb. Zutphen 13.10.1798, ged. Zutphen 17.10.1798, boerenknecht (mei1828), daghuurder (dec1828,1848), arbeider (1852,1854), daghuurder (1867), overl. Twello (Voorst) 16.04.1867, z.v. Gerrit Jan Hogeweij, molenaar, en Hermanna Alberts, arbeidster; tr. Voorst 24.05.1828

[25] Cornelia Nijhof, geb. Apeldoorn 06.07.1810, ged. Apeldoorn 29.07.1810, dienstmeid (1828), arbeidster (1852), overl. Renkum 05.01.1895, d.v. Jan Jansen Nijhof, landman, en Gerritje Willems, boerenwerk doende.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jan Hogeweij, geb. Twello (Voorst) 24.12.1828, boerenknecht (1854), daghuurder (1873), overl. Twello (Voorst) 16.02.1873, tr. Voorst 14.02.1854 Gezina Johanna Wijnbergen, geb. Epe 19.02.1815, dienstmeid (1854), overl. Tilburg 01.03.1890, d.v. Harmen Wijnbergen, dagloner (1815), deurwaarder (1854), en Bartha Bronkhorst.

2.                   Gerritjen Hogeweij, geb. Twello (Voorst) 21.07.1831, dienstmeid (1854), overl. Arnhem 07.11.1902, tr. Arnhem 14.09.1854 Rijk Looijs, geb. Oosterbeek (Renkum) 26.08.1832, arbeider, overl. Arnhem 11.11.1911|c|, z.v. Otto Looijs, arbeider, en Berendje Rijksen.

3.                   Jan Hogeweij, geb. Twello (Voorst) 22.10.1833; volgt [12].

4.                   Martinus Hogeweij, geb. Twello (Voorst) 23.09.1835, smid, overl. Arnhem 07.08.1894, tr. Renkum 22.10.1870 Maartje Janssen, geb. Oosterbeek (Renkum) 13.03.1844, overl. Oosterbeek (Renkum) 17.01.1924, d.v. Albert Janssen, arbeider (1844), landbouwer (1870), en Lena Lamers.

5.                   Harmina Hogeweij, geb. Twello (Voorst) 03.02.1839, overl. Renkum 15.08.1919, tr. Renkum 25.02.1862 Albert Janssen, geb. Oosterbeek (Renkum) 03.12.1832, arbeider (1862), tuinarbeider (1906), overl. Renkum 29.12.1906|a|, z.v. Gerrit Janssen, arbeider, en Stijntje Hendriks.

6.                   Hendrikus Hogeweij, geb. Twello (Voorst) 20.12.1842, smid, overl. Voorst 16.11.1916|b|, tr. Arnhem 02.07.1873 Hermina Telens, geb. ca. 1842, naaister (1868), overl. Arnhem 20.01.1922, d.v. Josephus Telens, smid (1868), stoelenmatter (1873), en Johanna van der Kracht.
     HT tr. 1e Arnhem 19.08.1868 Cornelis Jacobus Pik, geb. Zevenaar 05.02.1841, stoelenmatter, overl. Arnhem 08.05.1871, z.v. Johannes Hendrikus Pik, schoenmaker, en Anna Maria Bodde.

7.                   Carolina Hogeweij, geb. Twello (Voorst) 20.09.1848, dienstmeid (1873), arbeidster (1889), overl. Oosterbeek (Renkum) 29.03.1931, tr. Renkum 20.09.1873 Albert Janssen, geb. Oosterbeek (Renkum) 30.05.1850, arbeider, overl. Renkum 24.01.1921|a|, z.v. Albert Janssen, arbeider, en Helena Lammers, arbeidster.

 

Noten: |a| e.v. Hogerweij (overl.akte Renkum 1921 no.16); |b| ook overl.akte Arnhem 1916 no.912; |c| wedr Hoogewij (overl.akte Arnhem 1911 no.890).

 

[26] Gerrit Wemerman, geb. Voorst 14.09.1791, ged. Voorst 18.09.1791, (ijzer)smid, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 22.11.1868|a|, z.v. Willem Wemerman, ijzersmid, en Teunisken Hendriks; tr. Voorst 18.05.1822

[27] Maria Woudenberg, geb. Beekbergen 04.08.1785, ged. Beekbergen 07.08.1785, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 16.03.1869, d.v. Martin Woudenberg en Maria Ruivekamp, ook Reuvekamp; tr. 1e Beekbergen 21.04.1814 Alof Adolf Stoer, geb. Arnhem ca. 1771, timmerman (1814,1821), overl. (‘het lijk gevonden’) Apeldoorn 10.07.1821|c|.

Uit het huwelijk Stoer-Woudenberg:

1.                   Anna Christina Geertrui Stoer, geb. Beekbergen 16.03.1816, ged. Beekbergen 24.03.1816, dienstmeid (1849), overl. Apeldoorn 08.03.1861, tr. Apeldoorn 26.01.1849 Jan Teunis Vosselman, geb. Apeldoorn 18.04.1824, boerenknecht (1849), arbeider (1862), landbouwer (1894), overl. Apeldoorn 09.05.1894, z.v. Jan Vosselman, arbeider, en Mechteld Hoegen, arbeidster.
     JTV tr. 2e Apeldoorn 08.02.1862 Reindjen Zoetbrood, geb. Twello (Voorst) 22.10.1831, dienstmeid (1862), overl. Apeldoorn 02.01.1915, d.v. Gijsbert Izaak Zoetbrood, daghuurder, en Geertjen Lauwerens Brummelenkamp.

2.                   Nicolaas Stoer, geb. Beekbergen 21.11.1818, ged. Beekbergen 29.11.1818.

3.                   Alof Adolph Stoer, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 31.03.1821, smid (1845), landbouwer (1897), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 14.02.1897, tr. Apeldoorn 31.01.1845 Reintjen Gerrits, geb. ca. 1816, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 20.11.1898, d.v. Hendrik Gerrits en Everdina Berends van Veelen.

Uit het huwelijk Wemerman-Woudenberg:

4.                   Christina Geertrui Wemerman, ook Cristiena Geertrui, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 29.04.1823, dienstmeid (1843), overl. Engeland (Apeldoorn) 28.11.1905, tr. Apeldoorn 03.03.1843 Heimerik van den Berg Jeths, geb. Beekbergen 10.02.1802, ged. Beekbergen 14.03.1802, boerenknecht (1843), landbouwer (1887), overl. Engeland (Apeldoorn) 20.10.1887, z.v. Rijk Jeths en Johanna Toewater.

5.                   Martha Maria Wemerman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 12.10.1825, dienstmneid (1851), overl. Renkum 10.11.1910, tr. Renkum 01.11.1851 Albertus Rooding, geb. Rheden 08.11.1823, dienstknecht (1851), arbeider (1890), overl. Oosterbeek (Renkum) 06.01.1890|b|, z.v. Reinder Rooding, daghuurder (1823), arbeider (1851), en Berendina Janssen.

6.                   Willemina Antonia Wemerman, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 06.01.1829; volgt [13].

 

Noten: |a| geb. Empden{?} (overl.akte Apeldoorn1868 no.304); |b| Roding, e.v. Weemerman (overl.akte Renkum 1890 no.5); |c| Adolp, ‘zijnde de namen der ouders van den overledene aan getuigen niet bekend’, e.v. Mietje (overl.akte Apeldoorn 1821 no.84).

 

[28] Harmanus Altena, geb. Vorden 13.05.1785, ged. Vorden 15.05.1785, daghuurder (1812,1819), dagloner (1823,1824,1836), houtzager (1844), dagloner (1848,1854), overl. Deventer 28.05.1864, z.v. Derk Altena (-1818) en Janna Nijland (-1798); tr. 2e Brummen 03.05.1823 Hendrica Lentinck, geb. Brummen ca. 1794/1796, arbeidster, overl. Zutphen 29.03.1868|c|, d.v. Arend Hendriks Lentinck (-1818) en Berendina Wolven (-1821); otr. 1e Vorden (richter en keurnoten) 08.04.1808|b|, tr. Vorden (nh) 24.04.1808

[29] Janna Wesselink, geb. Vorden 06.12.1790, ged. Vorden 12.12.1790, overl. Tonden (Brummen) 05.07.1822|a|, d.v. Willem Wesselink en Anneke Linderman/Linterman.

Uit het huwelijk Altena-Wesselink:

1.                   Jan Altena, geb. Vorden 15.06.1809, ged. Vorden 18.06.1809.
= w.s. Jan Altena, begr. Warnsveld 18.01.1810.

2.                   Willem Altena, geb. Vorden 15.06.1809, ged. Vorden 18.06.1809.
= w.s. Willem Altena, begr. Warnsveld 11.06.1810.

3.                   Janna Altena, geb. Warnsveld 11.01.1812, dienstmeid (1838), overl. Zutphen 18.05.1885, tr. Zutphen 09.05.1838 Gerrit Kruitbosch, geb. ca. 1805, winkelbediende, z.v. Gerrit Kruitbosch, arbeider, en Aaltjen Gerrits Luenenberg.

4.                   Willem Altena, geb. Warnsveld 22.10.1814; volgt [14].

5.                   Derk Jan Altena, geb. (Leesten) Warnsveld 20.03.1819, arbeider, overl. Zutphen 12.08.1857.

Uit het huwelijk Altena-Lentink:

6.                   Berendina Altena, geb. Tonden (Brummen) 01.02.1824, overl. Zutphen 03.01.1907, tr. 1e Brummen 11.11.1848 Gerrit Barmentloo, geb. Eerbeek (Brummen) 04.02.1819, dagloner, overl. Eerbeek (Brummen) 14.08.1852, z.v. Abraham Barmentloo, dagloner, en Hendrika Hummelman; tr. 2e Brummen 25.06.1853 Gerrit Hendrik Klumpert, geb. Hall (Brummen) 14.03.1827, dagloner, overl. Hoven (Zutphen) 12.06.1898, z.v. Mathijs Klumpert, timmerman, en Woltrina Vos.

7.                   Jantje Altena, geb. Voorstonden (Brummen) 08.07.1826.

8.                   Hendrik Altena, geb. Voorstonden (Brummen) 02.05.1836, overl. Brummen 03.05.1836.

9.                   Hendrika Altena, geb. Voorstonden (Brummen) 29.12.1837, dienstmeid (1859), overl. Zutphen 02.04.1909, tr. Brummen 05.02.1869 Reinder Verbeek, geb. Oeken (Brummen) 09.10.1832, dagloner (1869), koopman in vruchten (1901), overl. Zutphen 13.07.1901, z.v. Gerrit Verbeek, dagloner, en Hendersje Brink.

 

Noten: |a| oud 40 jaar, moeder Lindemans (overl.akte Brummen 1822 no.52); |b| bruid oud 20 jaar (RBS 1618); |c| overledene Hendrika Lentink.

 

[30] Hendrik Hommelink, geb. Silvolde 21.10.1782, ged. Silvolde 27.10.1782|b|, bouwman (1821), arbeider (1853), overl. Apeldoorn 21.09.1853|f|, z.v. Teunis Hommelink (-1808), werkman, en Johanna Wenink (-1818), werkvrouw; tr. Voorst 17.03.1821|d|

[31] Margrita Alida Brinkhuizen, geb. Apeldoorn 24.09.1786, ged. Apeldoorn 01.10.1786|c|, dienstmeid (1821), overl. Apeldoorn 24.11.1857|e|, d.v. Jan Brinkhuizen (-1810), werkman, en Willemina Nieuwenhuis (-1794), werkvrouw.

Uit dit huwelijk (moeder ook Grietje/Margrieta, ook Brinkhuis):

1.                   Johanna Hommelink, geb. Apeldoorn 30.04.1824|a|; volgt [15].

2.                   Johannes Hommelink, geb. Apeldoorn 02.12.1825, boerenknecht, overl. Wormen (Apeldoorn) 03.02.1893.

 

Noten: |a| moeder Grietje Brinkhuis; |b| dopeling Henderik Derrik, moeder Weenink; |c| vader Brinkhuijs, moeder Nieuwenhuijs; |d| bruid Brinkhuizen, geb. 24.10 (huw.akte Voorst 1821 no.16); |e| overledene Grietje Brinkhuis, wede Hummelink (overl.akte Apeldoorn 1857 no.275); |f| overledene Hummelink, geb. Terborg, e.v. Grietje Brinkhuis (overl.akte Apeldoorn 1853 no.158).

 


Bijlage A

 

[32] Lambert Klopman, ged. Beekbergen xx.08.1750, dagloner (1822), overl. Staverden (Ermelo) 31.01.1831|d|, z.v. Hendrik Koopman en Gardine Buitenhuis; otr. Apeldoorn 14.04.1786, tr. Apeldoorn 30.04.1786

[33] Cornelia Coenraads, ged. Vaassen 11.12.1763, daghuurster, overl. Orden (Apeldoorn) 23.08.1813|c|, d.v. Coenraad Janssen en Jenneke Berends.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Klopman, geb. Beekbergen 29.10.1786, ged. Beekbergen 29.10.1786, landman (1821), sluiswachter (1848), overl. Apeldoorn 24.06.1848|e|, tr. Apeldoorn 14.09.1821 Aaltjen ter Maat, ged. Putten 15.06.1766|f|, winkelierster, overl. Apeldoorn 05.11.1854, d.v. Klaas ter Maat en Gerritje Kobessen.
     AtM tr. 1e Loog Rouwenhorst, overl. Apeldoorn; tr. 2e Willem van Werven, geb. Twello ca. 1764, dagloner, overl. Apeldoorn 17.09.1820|a|.

2.                   Coenraad Klopman, geb. Beekbergen 13.07.1788, ged. Beekbergen 20.07.1788; volgt [16].

3.                   Jan Klopman, geb. Beekbergen 15.08.1790, ged. Beekbergen 29.08.1790, overl. Elspeet (Ermelo) 14.10.1879|g|.

4.                   Gerrit Klopman, geb. Apeldoorn 08.10.1792, ged. Apeldoorn 14.10.1792, boerenknecht (1822), landbouwer (1866), overl. Leuvenum (Ermelo) 06.07.1866|b|, tr. Apeldoorn 20.04.1822 Albertjen Elbertsen, geb. Elspeet 05.04.1799, ged. Elspeet 07.04.1799, dienstmaagd (1822), d.v. Gerrit Elbertsen, dagloner, en Aartjen Everts.
= w.s. Gerrit Klopman, tr. Albertje van de Veen, geb. Apeldoorn ca. 1800, landbouwster (1874), overl. Leuvenum (Ermelo) 10.02.1874, d.v. Elbert van de Veen en Aartje van de Pol.

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen der ouders van de overledene aan getuigen niet bekend’, e.v. ter Maaten (overl.akte Apeldoorn 1820 no.91); |b| geboren 15.10.1792, moeder Kornelia Koenraads (overl.akte Ermelo 1866 no.63); |c| overledene Coenraad (overl.akte Apeldoorn 1813 no.34); |d| overledene Lammert, moeder Gerritje van den Bos, wedr Koenraads (overl.akte Ermelo 1831 no.8); |e| e.v. Aalte ter Maten (overl.akte Apeldoorn 1848 no.162); |f| moeder Kobusse; |g| vader Lammert, moeder Kornelia Koenraads.

 

[44] Willem Weijenberg, geb. 29.07.1764|a|, laboureur (1812), landbouwer, overl. voor 1851, z.v. Peter Weijenberg; tr.

[45] Hendrika Lammers, landbouwster, overl. voor 1851.

Uit dit huwelijk (vader ook Waaijenberg/Waijenbarg/Weijenbarg, moeder ook Lamberts/Lammerts):

1.                   Peter Weijenberg, geb. Voorst 06.03.1800, ged. Voorst 09.03.1800, overl. Voorst 08.07.1818.

2.                   Lambert Weijenberg, geb. Voorst 18.06.1802, ged. Voorst 20.06.1802, landbouwer, overl. Voorst 24.05.1857, tr. Willemken Lamark.

3.                   Sander Waaijenberg, geb. Voorst 05.04.1805, ged. Voorst 12.04.1805.

4.                   Jacob Weijenberg, geb. Voorst 29.02.1810, ged. Voorst 04.02.1810, landbouwer, overl. Brummen 28.03.1893, tr. 1e Theodora Eskes, overl. voor 1851; tr. 2e Voorst 16.08.1851 Aaltjen Nijkamp, geb. Twello (Voorst) 20.04.1823, overl. Brummen 19.09.1874, d.v. Marten Nijkamp, daghuurder (1823), landbouwer (1851), en Jantjen Endendijk.
Uit dit huwelijk: Marten Weijenberg, geb. Empe (Brummen) 25.01.1855, landbouwer, tr. Apeldoorn 08.01.1887 Johanna Weijenberg (1860-1918), d.v. Adam Weijenberg en Janna Plant.

5.                   Adam Waijenbarg, geb. Empe (Brummen) 05.07.1814; volgt [22].

6.                   Willemina Hendrika Weijenbarg, ook Weijenberg, geb. Empe (Brummen) 02.06.1822, overl. Empe (Brummen) 14.03.1823.

 

Noten: |a| Register naamsaanneming Brummen 1812.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)