Lambertus Lijklema (1935-2017)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2017 (laatst herzien november 2017)

 


 

[1] Lambertus Lijklema, Bert, geb. Apeldoorn 21.05.1935, doctoraalexamen scheikunde Utrecht 1961|a|, promotie Twente 10.06.1971|b|, werkzaam bij TH Twente (1964-), lector, later hoogleraar Twente, overl. Veenendaal 22.01.2017.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 26.01.1961 (L. Lyklama); |b| proefschrift: Factors affecting pH change in alkaline waste water treatment; promotor: P.G. Fohr (1914-2008).

 

[2] Hendrik Lijklema, geb. Workum 25.06.1902, leraar wis- en natuurkunde (1929), promotie Utrecht 17.12.1934|a|, rector Chr. Lyceum te Apeldoorn, tr. ís-Gravenhage 26.07.1929
[3] Johanna Maria Slagter, geb. ís-Gravenhage 06.04.1906, overl. Apeldoorn 21.07.1998, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof, Ugchelen) 25.07.1998.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Lijklema, Hans, geb. Apeldoorn 23.11.1930, promotie Utrecht 01.07.1957|b|,hoogleraar Wageningen (1962-1995), RNL, overl. 31.10.2017.

2.                   Dochter Lijklema.

3.                   Anna Lijklema, An, geb. Apeldoorn 16.11.1933|d|, overl. Utrecht 07.02.2007, crem. Utrecht.

4.                   Lambertus Lijklema, geb. Apeldoorn 21.05.1935; volgt [1].

5.                   Zoon Lijklema.

6.                   Johanna Maria Lijklema, Hanneke, geb. Apeldoorn 26.10.1946|e|, overl. Vleuten 17.11.2012.

 

Noten: |a| proefschrift: Een afbeelding van de lijnelementen in een vlakke driedimensionale ruimte op de punten van een vlakke vijfdimensionale ruimte; promotor: J.A. Barrau (1873-1953); |b| proefschrift: Adsorptie van tegenionen; promotor: J.Th.G. Overbeek (1911-2015); |d| Nieuwe Apeldoornsche courant 16.11.1933; |e| Nieuwe Apeldoornsche courant 28.10.1946.

 

[4] Johannes Lijklema, geb. Oosterbierum (Barradeel) 21.01.1878, onderwijzer Chr. School te Workum (1901,1902), onderwijzer te Woudsend, hoofd te Hijdaard (1904,1905), Oudega (1909) en Nijland, hoofd Chr. School te Apeldoorn (1922-1938)|a|, overl. Apeldoorn 11.08.1960|b|, tr. Workum 15.08.1901

[5] Antje de Jong, geb. Workum 29.10.1876, overl. Apeldoorn 10.12.1953, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof) 14.12.1953.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Lyklema, geb. Workum 25.06.1902; volgt [2].

2.                   Anna Lyklema, geb. Hijdaard (Hennaarderadeel) 18.07.1904, tr. Apeldoorn 12.04.1933 Jan Willem Beeftink.

3.                   Sietsche Lyklema, geb. Hijdaard (Hennaarderadeel) 20.12.1905, onderwijzeres (1929), overl. 28.06.1987, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof, Ugchelen) 02.07.1987.

4.                   Lucas Alle Lyklema, geb. Hijdaard (Wymbritseradeel) 13.05.1909.

 

Noten: |a| Leeuwarder nieuwsblad 25.01.1938; |b| annonce van het bestuur van de Prinses Marijkeschool aan de Hezeweg te Apeldoorn (collectie CBG).

 

[6] Lammert Slagter, geb. Zuidbroek 07.07.1865, adjunct-commies (1897), rijksambtenaar (1898,1900), commies bij het Departement van Waterstaat (1902,1904), hoofdcommies (1906), referendaris (1918,1929), OON, overl. ís-Gravenhage 17.11.1939, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 21.11.1939, tr. Uithoorn 28.05.1897

[7] Johanna Frederika Hermanie, geb. Uithoorn 18.07.1871, overl. ís-Gravenhage 06.03.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lamberta Berendina Slagter, geb. ís-Gravenhage 10.03.1898, tr. ís-Gravenhage 25.01.1918 Cornelis Mattheus Luteijn, geb. Geertruidenberg ca. 1894, dominee, predikant te Heinenoord (1918-1921), Rijnsburg (1921-1924), Apeldoorn (1924-1932) en Groningen (1932-1959), z.v. Adriaan Luteijn, donminee, en Pieternella Adriana Vorstheuvel la Brand.
Uit dit huwelijk: Cornelis Mattheus Luteijn, geb. Rijnsburg 18.08.1921, student, overl. Wittenberge (D) 21.06.1943, begr. Nationaal Ereveld te Loenen.

2.                   Johannes Machiel Slagter, geb. ís-Gravenhage 10.06.1899, overl. ís-Gravenhage 07.03.1911.

3.                   Maria Petronella Slagter, geb. ís-Gravenhage 19.12.1900, tr. ís-Gravenhage 26.08.1931 Augustus Johannes Veenendaal, geb. Soest 14.11.1899, z.v. Cornelis Willem Veenendaal, behanger en stoffeerder, en Petronella Cornelia Sloot.

4.                   Johanna Frederika Helena Slagter, geb. ís-Gravenhage 14.09.1902, onderwijzeres (1929).

5.                   Gerard Arend Thiele Slagter, geb. ís-Gravenhage 06.03.1904.

6.                   Johanna Maria Slagter, geb. ís-Gravenhage 06.04.1906; volgt [3].

 

[8] Hendrik Lijklema, geb. Sneek 11.11.1838, schipper (1864,1888), stoombootkapitein (1906,1907), stoombootondernemer (1901), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 30.10.1913, tr. Gaasterland 15.05.1864

[9] Gettjen Haga, geb. Balk (Gaasterland) 20.01.1844, overl. Wymbritseradeel 06.09.1917|a|.

Uit dit huwelijk (moeder Geertje):

1.                   Bauke Lyklama, geb. Workum 19.12.1864|b|, koopman (1894), stoombootkapitein (1911), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 08.04.1911, tr. Wymbritseradeel 19.05.1894 Sijtske de Boer, geb. Heeg ca. 1865, van boerenbedrijf (1894), overl. na 1911, d.v. Lijkle de Boer en Baukjen van der Velde, landbouwster.

2.                   Sjirk Lijklema, geb. Balk (Gaasterland) 09.04.1872, overl. Balk (Gaasterland) 27.03.1873.

3.                   Sjirk Lijklema, geb. Balk (Gaasterland) 31.03.1874.

4.                   Sieger Lijklema, geb. Oosterbierum (Barradeel) 29.08.1876, commies, tr. IJlst 07.11.1907 Fokeltje Visser, geb. IJlst 14.11.1879, d.v. Gerrit Visser en Antje Tijsma.

5.                   Johannes Lijklema, geb. Oosterbierum (Barradeel) 21.01.1878; volgt [4].

6.                   Hisse Lijklema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 19.09.1880, varensgezel, tr. Wymbritseradeel 12.05.1906 Aafke de Boer, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 22.03.1880, d.v. Ate de Boer, arbeider, en Jantje Bijkersma.

7.                   Pieter Lijklema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 16.07.1882, overl. Waddinxveen 06.10.1937, tr. voor 1911 Remke Bijlsma, geb. Harderwijk 23.07.1889, overl. Apeldoorn 14.07.1968, d.v. Eeltje Bijlsma, onderwijzer, en Louize Bolt.

8.                   Anna Lijklema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 25.05.1884, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 18.06.1884.

9.                   Anna Lijklema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 28.03.1888.

 

Noten: |a| Geertje; |b| vader Lyklama.

 

[10] Lucas Alles de Jong, geb. Workum 20.04.1836, timmerknecht (1856,1867), timmerman (1870,1886), overl. Workum 01.09.1886, tr. Workum 15.06.1856

[11] Antje Sikkes Sijbrandij, geb. Workum 16.05.1836, overl. Oudega (Wymbritseradeel) 21.11.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trientje de Jong, geb. Workum 18.03.1857.

2.                   Alle de Jong, geb. Workum 26.12.1858, overl. Workum 28.12.1858.

3.                   Sikke de Jong, geb. Workum 09.11.1859, boekhouder (1884), winkelier (1899), overl. Workum 11.06.1899, tr. Workum 25.05.1884 Maaike Molenaar, geb. Workum 30.09.1858, overl. Workum 04.03.1903, d.v. Bauke Jelles Molenaar en Antje Sietses de Boer.

4.                   Alle de Jong, geb. Workum 01.02.1862, timmermansknecht (1886), timmerman (1908), overl. Workum 15.06.1908, tr. Workum 12.06.1886 Antje Deinum, geb. Workum 07.04.1863, overl. Workum 09.06.1919, d.v. Tśke Andries Deinum, visser, en Dries Timens Brouwer.

5.                   Sipke de Jong, geb. Workum 18.10.1864, timmermansknecht, (1892), timmerman (1910), overl. Workum 05.11.1910, tr. Workum 20.08.1892 Aaltje Visser, geb. Piaam (Wonseradeel) 22.01.1864, overl. Leeuwarden 22.11.1935, d.v. Willem Nammens Visser en Baukje Riemers van Ring.
†††† AV tr. 1e Workum 10.05.1884 Gerben Hoekstra, geb. Idsegahuizen (Wonseradeel) 15.05.1860, boerenknecht (1884), werkman (1889), overl. Workum 30.10.1889, z.v. Tśke Ykes Hoekstra en Sjierkjen Gerbens van der Kooij.

6.                   Antje de Jong, geb. Workum 05.04.1867, overl. Workum 27.02.1875.

7.                   Jelle de Jong, geb. Workum 06.01.1870, overl. Workum 14.01.1873.

8.                   Anne de Jong, geb. Workum 29.09.1875, overl. Workum 28.12.1875.

9.                   Antje de Jong, geb. Workum 29.10.1876; volgt [5].

 

[12] Lammert Slagter, geb. Zuidbroek 31.10.1823, landgebruiker (1856,1871), overl. Zuidbroek 13.08.1890; tr. 1e Zuidbroek 29.04.1856 Frouwina Buining, geb. Zuidbroek 12.02.1823, overl. Zuidbroek 24.10.1862, d.v. Arent Geerts Buining en Morke Harms Boer, logementhoudster (1856); tr. 2e Zuidbroek 19.06.1865

[13] Berendina Oudman, geb. Scheemda 09.05.1830, overl. na 1897.

Uit het huwelijk Slagter-Buining:

1.                   Geert Slagter, geb. Zuidbroek 16.11.1856, overl. Siddeburen (Slochteren) 17.05.1928.

2.                   Arent Slagter, geb. Zuidbroek 10.02.1859, boerenknecht, overl. Veendijk (Slochteren) 08.06.1941, tr. Muntendam 08.10.1885 IJkiena Jager, geb. Tusschenklappen (Muntendam) 10.01.1858, d.v. Emme Jager, arbeider, landbouwer, en Henderika Balsters.

Uit het huwelijk Slagter-Oudman:

3.                   Lammert Slagter, geb. Zuidbroek 07.07.1865; volgt [6].

4.                   Klara Maria Slagter, geb. Zuidbroek 30.05.1868.

5.                   Pieter Slagter, geb. Zuidbroek 13.08.1871.

 

[14] Johannes Machiel Hermanie, geb. ís-Gravenhage 11.04.1827, machinist (1859), meesterknecht (1862,1886), overl. Loosduinen 11.03.1901, tr. Amsterdam 21.09.1859

[15] Johanna Maria Goettsch, geb. Utrecht 11.03.1835, dienstbaar (1859), overl. ís-Gravenhage 20.11.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Wilhelmina Hermanie, geb. Uithoorn 30.09.1859, overl. Uithoorn 18.11.1859.

2.                   Johannes Michiel Hermanie, geb. Uithoorn 04.06.1862, overl. Uithoorn 11.07.1862.

3.                   Helena Wilhelmina Hermanie, geb. Uithoorn 03.05.1863, overl. Uithoorn 18.10.1898, tr. Uithoorn 14.10.1886 Cornelis Jan Strijland, geb. Uithoorn 23.02.1853, timmerman, overl. Uithoorn 06.05.1933, begr. 10.05.1933, z.v. Jan Strijland en Antje Rijnsburger.
†††† CJS tr. 2e 1900 Wilhelmina Frederica Hermanie (1867-1955), jongere zuster van Helena Wilhelmina.

4.                   Johanna Maria Hermanie, geb. Uithoorn 03.05.1863, overl. Uithoorn 24.07.1863.

5.                   Johannes Machiel Hermanie, geb. Uithoorn 15.09.1864, overl. ís-Gravenhage 09.06.1868.

6.                   Wilhelmina Frederica Hermanie, geb. Uithoorn 26.05.1867, overl. Uithoorn 16.10.1955, tr. ís-Gravenhage 23.02.1900|a| Cornelis Jan Strijland (1853-1933).
†††† CJS tr. 1e 1886 Helena Wilhelmina Hermanie (1863-1898), oudere zuster van Wilhelmina Frederica.

7.                   Johanna Maria Hermanie, geb. Uithoorn 24.04.1869, overl. Driebergen-Rijssenburg 05.09.1948, tr. Driebergen 30.09.1920 Willem Sluijter, geb. Rotterdam 16.05.1865, z.v. Willem Sluijter en Johanna Cornelia de Koning.

8.                   Johanna Frederika Hermanie, geb. Uithoorn 18.07.1871; volgt [7].

9.                   Johannes Machiel Hermanie, geb. Uithoorn 18.07.1871, overl. Uithoorn 22.07.1872.

10.               Johannes Machiel Hermanie, geb. Uithoorn 16.12.1872, overl. Uithoorn 27.01.1873.

11.               Johannes Willem Hermanie, geb. Uithoorn 10.05.1874, opzichter bij den Waterstaat (1900,1929), tr. Zwolle 24.06.1902 Catharina Maria Uit den Bogaard, geb. Zwolle 12.07.1873, d.v. Gerrit Uit den Bogaard, winkelier, en Maria Hermanna Hulsebos.

 

Noten: |a| bij KB 12.01.1900 no.27 voor dit huwelijk tussen schoonbroeder en schoonzuster (huw.akte ís-Gravenhage 1900 no.239).

 

[16] Bouke Siegers Lijklema, geb. Harich (Gaasterland) ca. 1806, stalknecht (1838), potschipper (1844,1853), overl. Oosthem (Wymbritseradeel) 21.12.1853|c|, z.v. Zyger Yges en Sytske Hisses; tr. Sneek 16.12.1838

[17] Antje Hendriks van der Wal, geb. Langezwaag (Opsterland) 05.07.1812|b|, schippersche (1864,1872), winkelierster (1876), overl. Balk (Gaasterland) 04.03.1901, d.v. Hendrik Willems van der Wal, arbeider, schipper, en Antje Jans.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Hendrik van der Wal, later Lijklema, geb. Sneek 11.11.1838|a|; volgt [8].

Uit dit huwelijk (vader Bauke):

2.                   Hisse Lijklema, geb. in vaderís schip Ďtoevalligí liggende te Sijbrandaburen (Rauwerderhem) 03.06.1844, schipper, overl. Balk (Gaasterland) 30.01.1911, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 14.05.1869 Grietje de Boer, geb. Harich (Gaasterland) 29.11.1842, dienstmeid (1869), overl. na 1911, d.v. Bokke Herres de Boer en Pietertje Wildschut.

3.                   Janke Lijklema, geb. in vaderís schip Ďtoevalligí liggende te Terzool (Rauwerderhem) 10.01.1846, dienstmeid (1872), overl. Sneek 03.03.1925, tr. IJlst 11.04.1872 Jakob Vierstra, geb. IJlst 17.11.1828, boer, overl. Sneek 29.02.1904, z.v. Meinte Rykles Vierstra, boer, en Trijntje Nammens Bouma.
†††† JV tr. 1e Sneek 13.04.1851 Tjitske Koopmans, geb. Sneek 13.05.1829, overl. IJlst 12.07.1870, d.v. Pieter Piers Koopmans en Uilkje Daniels Schuurmans.

4.                   Antje Lijklema, geb. Ďbij toevalí te Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 06.11.1849, dienstmeid (1877), overl. Balk (Gaasterland) 31.10.1919, tr. Barradeel 19.05.1877 Pieter Haga (1846-1929), z.v. Gosse Haga en Antje Verbeek.

5.                   Wijtze Lijklema, geb. Ďbij toevalí te Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 28.07.1853, turfschipper, overl. Leeuwarden 04.10.1916, tr. Barradeel 03.06.1876 Antje Lantinga, geb. Oosterbierum (Barradeel) 13.12.1853, overl. Tzummarum (Barradeel) 18.12.1917, d.v. Tjalling Neelkes Lantinga en Attje Roelofs Vellinga.

 

Noten: |a| aangifte door Sopje Jan Galama, 38 jaar, medicinae doctor en vroedmeester (geb.akte Sneek 1838 fol.115); |b| geb. Lippenhuizen (overl.akte Gaasterland 1901 no.24); |c| ook overl.akte Gaasterland 1853 fol.17.

 

[18] Gosse Sjirks Haga, geb. Balk ca. 1811, werkman (1838,1841), koopman (1844), winkelier (1846), koopman (1864,1871), winkelier (1877), overl. Balk (Gaasterland) 02.04.1879, z.v. Sjirk Jans Haga, wolkammersknecht, en Gertje Gosses Gossema; tr. Gaasterland 20.05.1838

[19] Antje Johannes Verbeek, geb. Lemmer ca. 1804/1805, dienstmeid (1838), overl. Gaasterland 27.02.1889, d.v. Johannes Folkerts Verbeek, werkman, en Tjitske Bouwes Woudhuizen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sjirk Haga, geb. Balk (Gaasterland) 07.03.1839, koopman, overl. Balk (Gaasterland) 01.02.1927, tr. Gaasterland 15.05.1864|a| Sybrigjen Pieters Drijfhout, geb. Balk (Gaasterland) 04.01.1836, overl. Balk (Gaasterland) 13.03.1889, d.v. Pieter Halbes Drijfhout en Harmke Scholtes Sietsma.

2.                   Johannes Haga, geb. Balk (Gaasterland) 30.06.1841, arbeider, tr. 1e Gaasterland 22.01.1871 Baukje Oordt, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 03.05.1845, overl. Ruigahuizen (Gaasterland) 28.04.1905, d.v. Jan Andries Oordt en Tśtske Douwes Hoekstra; tr. 2e Gaasterland 22.07.1911 Markje de Graad, geb. Harlingen 12.08.1842, overl. Joure (Haskerland) 29.11.1935, d.v. Jan Siebes de Graad en Geeske Jacobs Oordt.
†††† MdG tr. 1e Gaasterland 09.07.1876 Geert de Jager, geb. Balk (Gaasterland) 23.12.1843, overl. Balk (Gaasterland) 12.08.1906, z.v. Tijs Geerts de Jager en Yke Raukes Bakker.

3.                   Gettjen Haga, geb. Balk (Gaasterland) 20.01.1844; volgt [9].

4.                   Pieter Haga, geb. Balk (Gaasterland) 16.12.1846, commies bij de Rijks directe belastingen (1877), overl. Balk (Gaasterland) 03.06.1929, tr. Barradeel 19.05.1877 Antje Lijklema (1849-1919), d.v. Bauke Lijklema en Antje van der Wal.

 

Noten: |a| akte no.14, huwelijk zuster Gettjen in akte no.15.

 

[20] Alle Lucas de Jong, geb. Workum 11.09.1803, timmer(mans)knecht (1826,1836), timmerman (1856,1867), overl. Workum 26.08.1867, z.v. Lucas Sjoerds de Jong, timmerman, en Uilkjen Alles (-1821); tr. Workum 23.04.1826

[21] Trijntje Everts Dijkstra, geb. Workum 28.03.1806, overl. Workum 09.03.1874, d.v. Evert Jarigs Dijkstra, boer, en Klaaske Uilkes Oudendijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucas de Jong, geb. Workum 20.04.1836; volgt [10].

 

[22] Sikke Franzen Sijbrandij, geb. Makkum (Wonseradeel) 31.08.1792, schipper (1821,1856), overl. Workum 20.09.1874, z.v. Frans Sijbrens Sijbrandij en Fokeltje Sikkes; tr. Workum 17.06.1821

[23] Antje Jelles de Boer, geb. Workum 07.11.1796, overl. Workum 20.07.1866, d.v. Jelle Jentjes de Boer, pottenbakker, en Itske Jans Abma (-1821).

Uit dit huwelijk:

1.                   Fokeltje Sijbrandij, geb. Workum 13.06.1822, overl. Workum 14.08.1882, tr. Workum 07.10.1846 Rintje Sines Visser, geb. Workum 23.06.1820, buitenvaarder, overl. na 1882, z.v. Sine Rintjes Visser, koopman, en Martha Jelles Hoekstra.

2.                   Jelle Sijbrandij, geb. Workum 08.09.1824, overl. Workum 25.12.1884, tr. Workum 10.01.1844 Geertje Donker, geb. Workum 22.05.1824, overl. Workum 03.05.1882, d.v. Teeke Annes Donker en Margaretha Kroese.

3.                   Frans Sijbrandij, geb. Workum 06.11.1827, commissaris der beurtschepen (1876), overl. Workum 09.05.1876, tr. IJlst 10.06.1849 IJtje Pieters de Jong, geb. IJlst 01.10.1828, overl. na 1876, d.v. Pieter Klazes de Jong, schipper, en Baukjen Tammes de Koe.

4.                   Jentje Sijbrandij, geb. Workum 02.08.1829.

5.                   Itske Sijbrandij, geb. Workum 20.08.1831.

6.                   Ytje Sijbrandij, geb. Workum 14.03.1834.

7.                   Antje Sijbrandij, geb. Workum 16.05.1836; volgt [11].

8.                   Sipke Sijbrandij, geb. Workum 27.10.1840, fabrikant, overl. Workum 11.12.1923, tr. Workum 18.06.1865 Jeltje Kroese, geb. Nijega ca. 1838, strohoedenmaakster (1865), overl. Workum 27.07.1914, d.v. Nicolaas DaniŽl Kroese, hoofdonderwijzer, en Doettje Walters Zuiderveld.

 

[24] Geert Lammerts Slagter, geb. Sappemeer 18.05.1788, landbouwer (1822), arbeider (1823), landbouwer (1825,1826), landgebruiker (1827,1856), landbouwer (1865), z.v. Lammert Lammerts Slagter, landbouwer, en Jantje Geerts; tr. Muntendam 28.06.1822

[25] Marieke Roelfs Rijkens, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 14.06.1788, overl. Zuidbroek 02.05.1848, d.v. Roelf DamiŽls Rijkens en Hinderkien Martens Mulder, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lammert Slagter, geb. Zuidbroek 31.10.1823|a|; volgt [12].

2.                   Henderkien Slagter, geb. Muntendam 17.07.1825, tr. Zuidbroek 22.05.1849 Berent Korthuis, geb. Zuidbroek 14.07.1820, landbouwer, z.v. Fokko Korthuis en Foske Berents de Groot.

3.                   Roelf Slagter, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 28.09.1826, overl. Tripscompagnie (Muntendam) 05.10.1826.

4.                   Jantje Slagter, geb. Zuidbroek 28.12.1827, tr. Zuidbroek 25.04.1856 Berend de Boer, geb. Tripscompagnie 07.06.1829, landbouwer, z.v. Hindrik Balsters de Groot, landbouwer, en Lammechien Geerts de Wit.

 

Noten: |a| moeder Rijken (geb.akte Zuidbroek 1823 no.52).

 

[26] Thiele Harms Oudman, geb. Eexta 22.11.1789, boerenknecht (1815), arbeider (1818,1834), overl. Scheemda 12.07.1846, z.v. Harm Jakobs Oudman, arbeider, en Heilina Tieles; tr. Scheemda 25.11.1815

[27] Klaartje Pieters Hocker, ged. Scheemda 09.11.1794, dienstmeid (1815), overl. Scheemda 22.11.1838, d.v. Pieter Pieters Hocker, arbeider, en Berendje Berends (-1805).

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Scheemda 18.01.1818.

2.                   Heilina Oudman, geb. Scheemda 21.02.1819, overl. Scheemda 21.02.1819.

3.                   Pieter Oudman, geb. Scheemda 15.09.1820, overl. Scheemda 09.12.1820.

4.                   Heilina Oudman, geb. Scheemda 15.01.1822, overl. Slochteren 10.02.1901.

5.                   Pieter Oudman, geb. Scheemda 16.07.1825.

6.                   Berendina Oudman, geb. Scheemda 09.05.1830; volgt [13].

7.                   Harmke Oudman, geb. Scheemda 26.03.1834, dagloonster (1872), overl. Zuidbroek 07.08.1886, tr. Sappemeer 28.12.1872 Jakob Blaauw, geb. Spitsbergen (Sappemeer) 10.11.1852, arbeider, overl. Sappemeer 1808.1929, z.v. Andries Blaauw, dagloner, en Derkje Tiemeijer.
†††† JB tr. 2e Zuidbroek 19.05.1888 Frouwke Bakker, geb. Gasselterboorveenschemond (Gasselte) 18.02.1853, dienstmeid (1888), overl. Spappemeer 06.03.1935, d.v. Jan Eerkes Bakker, arbeider, en Renske Vriezema.

 

[28] Fredrik Willem Hermanie, geb. ís-Gravenhage ca. 1804, flankeur bij de negende afdeling Infanterie (1824), kabinetwerker (1824,1827), schrijnwerker (1839), meubelmaker (1853), kabinetwerker (1856), kastenmaker (1859), meubelmaker (1869), kastenmaker (1876), overl. (Ďna een langdurig en smartelijk lijdení) ís-Gravenhage 04.07.1889|b|, z.v. Frederik Willem Hermani en Rebecca van Zomeren; tr. ís-Gravenhage 04.08.1824|c|

[29] Lena Ploeg, geb. Vlaardingen ca. 1800, dienstbode (1821,1824), overl. ís-Gravenhage 26.05.1872|d|, d.v. Machiel Ploeg en Klazijntje Kaaleshoek, koopvrouw (1824).

Kind van Lena:

1.                   Lena Johanna Ploeg, geb. ís-Gravenhage 09.10.1821|a|, dienstbode (1865), overl. ís-Gravenhage 15.08.1904, tr. ís-Gravenhage 09.08.1865 Gijsbert van der Doorn, geb. ís-Gravenhage ca. 1816, bontwerker, overl. ís-Gravenhage 05.09.1884, z.v. Marcus van der Doorn, arbeider, en Hendrica Verneau.

Uit dit huwelijk (vader ook Frederik Willem, moeder ook Helena):

2.                   Fredrik Willem Hermanie, geb.ís-Gravenhage 20.09.1824, meubelmaker, overl. Haarlem 10.04.1885, tr. ís-Gravenhage 12.01.1853 Johanna Maria Francina Ruger, geb. Rijswijk ca. 1822, overl. Haarlem 24.01.1892, d.v. Johan Coenraad Ruger, bediende, en Francina Hendrika Staal.

3.                   Johannes Machiel Hermanie, geb. ís-Gravenhage 11.04.1827; volgt [14].

4.                   Rebecca Clasina Jeannette Hermanie, geb. ís-Gravenhage 22.06.1830 (akte), dienstbode (1856), overl. ís-Gravenhage 24.07.1860, tr. ís-Gravenhage 06.02.1856 Johannes Josephus Hendricus Mertens, geb. ís-Gravenhage ca. 1831, bediende, overl. ís-Gravenhage 24.08.1860, z.v. Johannes Josephus Mertens en Hendrika Johanna Mulhoupt.

5.                   Jeannette Maria Johanna Hermanie, geb. ca. 1834, dienstbode (1872), tr. ís-Gravenhage 31.07.1872 Willem Frederik Melsert, geb. ís-Gravenhage ca. 1838, meubelmaker, overl. ís-Gravenhage 19.07.1915, z.v. Adrianus Melsert en Wilhelmina Hen.

6.                   Frederik Andries Hermanie, geb. Groningen 04.03.1839, meubelmaker (1876,1900), stoelenmaker (1901), overl. ís-Gravenhage 20.09.1901, tr. ís-Gravenhage 01.03.1876 Barbara Helena Haarlem, geb. ís-Gravenhage ca. 1844, overl. ís-Gravenhage 11.09.1906, d.v. Cornelis Haarlem en Lena Dinkelaar.

7.                   Jannetje Rebecca Hermanie, geb. ís-Gravenhage 01.12.1841, overl. ís-Gravenhage 12.06.1934, tr. ís-Gravenhage 14.04.1869 Carel Knijff, geb. Nijmegen ca. 1825, rijksambtenaar (1869,1872), overl. ís-Gravenhage 17.05.1902, z.v. Willem Knijff een Johanna Christina Friedrichs.

 

Noten: |a| aangifte door Maria van Pippinge wede Geestman, 34 jaar, baker (geb.akte ís-Gravenhage 1821 no.1348); |b| niet beschikbaar bij zoekakten.nl (meií17); |c| bruidegom in akte Hermani, tekent met Hermanie, bruid Leena (huw.akte ís-Gravenhage 1824 no.281); |d| Leena.

 

[30] Johan Fredrik Goettsch, geb. Zeist ca. 1801, overl. Utrecht 20.03.1852, z.v. Johan Balthasar Goettsch en Jannigje Maas; tr. Utrecht 03.05.1826

[31] Willemijntje Waterlandt, Willemina/Wilhelmina, geb. Schoonhoven ca. 1799/1800, smidsaffaire doende (1859), overl. Haarlem 31.08.1893, d.v. Pieter Waterlandt en Marigje Smaaling.

Uit dit huwelijk (moeder Waterland ):

1.                   Johan Balthazar Goettsch, geb. Utrecht 19.01.1828, overl. Utrecht 24.10.1829.

2.                   Johan Balthazar Goettsch, geb. Utrecht 03.02.1831.

3.                   Pieter Goettsch, geb. Utrecht 16.01.1833, smid, overl. Utrecht 26.01.1888, tr. Baarn 10.05.1862 Neeltje Ravenhorst, geb. Baarn 03.09.1837, dienstbode (1862), overl. Utrecht 24.04.1919, d.v. Reijer Ravenhorst, arbeider (1837), tuinman (1862), en Neeltje Kuijper.

4.                   Johanna Maria Goettsch, geb. Utrecht 11.03.1835; volgt [15].

5.                   Maria Willemina Goettsch, geb. Utrecht 01.06.1838, overl. Haarlem 04.05.1917, tr. 1e Utrecht 04.10.1871 Jan Ockeloen, geb. Utrecht 04.10.1839, boekdrukker, overl. Haarlem 07.04.1894, z.v. Martinus Ockeloen en Trijntje van den Heuvel; tr. 2e Haarlem 22.05.1895 Johannes Wils, geb. Haarlem 04.05.1833, timmerman, overl. voor 1917, z.v. Willem Wils, werkman, en Elsje van Laar.
†††† JO tr. 1e Utrecht 03.08.1864 Jacoba Helena van den Berg, geb. Jutphaas 31.01.1837, overl. Utrecht 30.06.1866, d.v. Jan van den Berg en Helena Geerling; tr. 2e Utrecht 26.06.1867 Alida van Leeuwen, geb. Utrecht 29.12.1839, overl. Utrecht 27.03.1871, d.v. Pieter van Leeuwen en Clasina Ligteringen.
†††† JW tr. 1e Haarlem 09.05.1860 Janna Sernť, geb. Haarlem 02.03.1831, dienstbode (1860), overl. Haarlem 27.02.1890, d.v. Everhardus Sernť, wever, en Elsje Geerling.

6.                   Johan Balthazar Goettsch, geb. Utrecht 01.12.1842, overl. Zutphen 09.03.1929, tr. Utrecht 10.05.1865 Hendrika Hesselink, Hentje, geb. Rhienderen (Brummen) 24.05.1834, d.v. Hendrik Jan Hesselink en Johanna Hissink.

7.                   levenloze zoon, Utrecht 06.05.1845.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren