Willem Ernst van der Linden (1939-2016)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2016 (laatst herzien november 2021)

 


 

[1] Willem Ernst van der Linden, Wim, geb. Oosthuizen 27.08.1939, kandidaatsexamen 1961 en doctoraalexamen scheikunde Amsterdam UvA 1963, promotie Amsterdam UvA 05.10.1966|a|, hoogleraar Twente (1980-2001), overl. Hengelo (O) 24.05.2016.

 

Noten: |a| proefschrift: Fotometrische bepalingen van titaan; promotor: W.B.C. van Tongeren (1911-1997).

 

[2] Adriaan Egbert van der Linden, geb. Zeist 03.09.1903, assistent-accountant (1930), tr. Amsterdam 01.05.1930
[3] Wilhelmina Henriette Keja, geb. Utrecht 15.07.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Ernst van der Linden, geb. Oosthuizen 27.08.1939|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Dagblad nieuwe Hoornsche courant 13.09.1939.

 

[4] Cornelis van der Linden, geb. Benthuizen 21.10.1864, smid (1895,1903), dagbladschrijver (1917), reiziger (1923), handelsvertegenwoordiger (1930), overl. Zeist 06.05.1955, begr. Zeist (Nwe Alg.Bpl.) 10.05.1955, tr. Alphen (ZH) 06.10.1887

[5] Jacoba Maria Overvliet, geb. Alphen 21.07.1866, overl. Zeist 16.02.1952, begr. Zeist (Nwe Bpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Dirk van der Linden, geb. Alphen 02.01.1888|a|, timmerman, tr. Amsterdam 29.03.1917 Ida Klasina Trompetter, geb. Amsterdam ca. 1895, d.v. Klaas Trompetter, wachtsman, en Ytje Wijma.

2.                   Maarten Cornelis van der Linden, geb. Leimuiden 19.04.1889, overl. Zeist 14.12.1960, begr. Zeist (Nwe Bpl.).

3.                   Johan Adriaan van der Linden, geb. Leimuiden 16.08.1891, overl. Leimuiden 21.08.1892.

4.                   Johan Adriaan van der Linden, geb. Leimuiden 24.10.1892, typograaf, overl. Zeist 10.11.1935, tr. Zeist 16.06.1916 Hendrika van den Dolder, geb. Zeist 15.10.1895, d.v. Hendrik van den Dolder en Jannigje van Remmerden.

5.                   Willem Anthonij van der Linden, geb. Leimuiden 19.12.1893, kantoorbediende, tr. Zeist 15.02.1923 Maria Grimm, geb. Palembang (Sumatra NOI) ca. 1895, d.v. Franz Ludwig Grimm (-1899) en de Inlandsche vrouw Sinah.

6.                   Carel Marinus van der Linden, geb. Delft 05.03.1895, tr. Bodegraven 02.11.1922 Marrigje Domburg, geb. Bodegraven 30.05.1897, d.v. Teunis Domburg en Marrigje van Rijn.

7.                   Wilhelmina Adriana Jacoba van der Linden, geb. Delft 04.12.1896, tr. Zeist 10.10.1918 Marinus Benschop, geb. Utrecht 01.07.1893, overl. Utrecht 31.01.1941, z.v. Marritje Benschop.

8.                   Johanna Pieternella van der Linden, geb. Zeist 29.07.1898.

9.                   Pieter Adrianus van der Linden, geb. Zeist 24.04.1901, overl. Utrecht 24.12.1949, tr. Aleida Johanna Steffens.

10.               Adriaan Egbert van der Linden, geb. Zeist 03.09.1903; volgt [2].

11.               Catharina Nelia Jacoba van der Linden, geb. Zeist 03.03.1908, tr. Zeist 13.09.1934 David Cornelis Hendrik Manschot, geb. Soest 03.07.1909, z.v. Jan Manschot en Sara Ross.

12.               Anton Marie van der Linden, geb. Zeist 14.05.1909, tr. Zeist 22.03.1934 Willemijntje van Dijk, geb. Woerden 05.11.1911, d.v. Jacob Florus van Dijk en Suzanna Verburg.

 

Noten: |a| moeder Geervliet (geb.akte Alphen 1888 no.1, transcriptie Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, akte niet beschikbaar bij FamilySearch, nov’21).

 

[6] Willem Jan Keja, geb. Utrecht 03.06.1873, timmerman (1927,1930), overl. Zeist 05.02.1946, tr. Utrecht 22.03.1899

[7] Henriette Uhlhorn, geb. Utrecht 02.07.1874, overl. Utrecht 01.11.1934.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Keja, geb. Utrecht 09.04.1902, onderwijzeres (1927), overl. Amsterdam 28.11.1990, tr. Amsterdam 22.12.1927 Atze de Leeuw, geb. Akkrum (Utingeradeel) 11.05.1903, reclametekenaar (1927), leraar HBS, overl. Amsterdam 02.12.1991, z.v. Bartle Atzes de Leeuw, werkbaas, en Rinske Kortstra.

2.                   Wilhelmina Henriette Keja, geb. Utrecht 15.07.1905; volgt [3].

 

[8] Jan van der Linden, geb. Ter Aar 01.10.1831, klompenmaker (1859), overl. Bleiswijk 27.03.1898; tr. 2e Benthuizen 18.04.1873 Jannetje Gommerse, geb. Hazerswoude 09.09.1827, overl. Bleiswijk 05.06.1896, d.v. Jacob Gommerse en Helena van Dam; tr. Benthuizen 18.11.1859

[9] Johanna Prosman Mostert, geb. Benthuizen 02.03.1840, overl. Benthuizen 09.12.1872.

     JG tr. 1e voor 1858 Johannes van der Laak, geb. ca. 1814, overl. Hazerswoude 23.07.1864, z.v. Adrianus van der Laak en Aaltje van der Kleij.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana van der Linden, geb. Benthuizen 15.09.1860, overl. Zevenhuizen 22.01.1930, tr. Zevenhuizen 05.08.1898 Maarten van der Wiel, geb. Zevenhuizen 05.05.1857, overl. Bleiswijk 25.12.1929, z.v. Adrianus van der Wiel en Gerrigje de Bruijn.

2.                   Jan van der Linden, geb. Benthuizen 26.06.1862.

3.                   Cornelis van der Linden, geb. Benthuizen 21.10.1864; volgt [4].

4.                   Johannes van der Linden, geb. Benthuizen 12.06.1867.

5.                   Jacob van der Linden, geb. Benthuizen 22.07.1870, overl. Benthuizen 25.01.1872.

6.                   Jannetje Apolonia van der Linden, geb. Benthuizen 04.12.1872, overl. Benthuizen 07.02.1873.

Kind van Jannetje Gommerse:

7.                   Willem Gommerse, geb. Hazerswoude 11.11.1868, overl. Hazerswoude 29.10.1870.

 

[10] Maarten Overvliet, geb. Woubrugge ca. 1826, bouwman, overl. Alphen 06.02.1889, tr. Ter Aar 13.05.1849

[11] Willemijntje Tromp, geb. Ter Aar 17.03.1824, overl. Alphen 19.04.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maarten Overvliet, geb. ca. 1850, overl. Alphen 08.07.1852.

2.                   Adriana Egberdina Overvliet, geb. Alphen 02.09.1851, overl. Alphen 19.06.1852.

3.                   Maarten Overvliet, geb. Alphen 11.12.1852, commissionair (1907), overl. Leiden 30.10.1907, tr. (Oudshoorn) voor 1881 Marijtje Dam, geb. Alphen ca. 1852, overl. Leiden 10.04.1931, d.v. Matthijs Dam en Helena Elisabeth Wolmerstett.

4.                   Cornelis Hendrik Overvliet, geb. Alphen 22.05.1854, overl. Alphen 04.01.1856.

5.                   Adriana Egberdina Overvliet, geb. Alphen 10.01.1856, overl. Alphen 25.07.1880, tr. Alphen 03.04.1879 Jan den Bleeker, geb. Nieuwkoop ca. 1849/1850, z.v. Willem den Bleeker en Antje Koole.
     JdB tr. 2e Vinkeveen en Waverveen 09.09.1881 Jozina Baart, geb. Ouderamstel ca. 1854, d.v. Albert Baart en Stijntje Verwey.

6.                   Cornelis Hendrik Overvliet, geb. Alphen 19.04.1858, overl. Alphen 08.05.1896.

7.                   Anthonie Marius Overvliet, geb. Alphen 25.04.1860, overl. Alphen aan den Rijn 22.03.1930, tr. voor 1883 Pieternella Domburg, geb. Bodegraven 19.02.1857, overl. Alphen aan den Rijn 08.04.1942, d.v. Teunis Domburg en Pieternella Rodenburg.

8.                   Pieter Adrianus Overvliet, geb. Alphen 06.12.1861, stuurman (1887), schipper (1889) besteller (1898), overl. Leiden 14.05.1898, tr. Alphen 13.05.1886 Lijsje Spruitenburg, geb. Alphen 26.09.1862, overl. Leiden 31.05.1945, d.v. Teunis Spruitenburg en Alida van den Brink.
     LS tr. 2e Leiden 07.03.1906 Johannes Vijlbrief, geb. Leiden 08.01.1845, zilverwerker, overl. Leiden 08.02.1926, z.v. Daniel Vijlbrief, lakenwever, en Catharina Maria Kenbeek.
     JV tr. 1e Leiden 24.11.1875 Anthonia Vermeij, geb. Leiden 27.02.1853, overl. Leiden 27.09.1904, d.v. Johannes Vermeij en Elisabeth Hunn.

9.                   Dirkje Overvliet, geb. Alphen 05.08.1863, overl. Alphen 08.11.1863.

10.               Dirkje Overvliet, geb. Alphen 09.09.1864, overl. Alphen 12.03.1871.

11.               Jacoba Maria Overvliet, geb. Alphen 21.07.1866; volgt [5].

12.               Catharina Neelina Overvliet, geb. Alphen 16.08.1868, overl. Zeist 18.05.1954.

13.               Jacob Johannes Overvliet, geb. Alphen 11.11.1870, overl. Alphen 24.03.1871.

 

[12] Jan Keja, geb. Utrecht 09.07.1833, sigarenmaker (1859), overl. Utrecht 25.04.1915, tr. Utrecht 17.08.1859

[13] Geertruida van Schaik, geb. Utrecht 07.05.1832, overl. Utrecht 18.10.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerarda Wilhelmina Keja, geb. Utrecht 04.11.1860.

2.                   Jan Keja, geb. Utrecht 02.03.1863, overl. Utrecht 01.07.1863.

3.                   Willem Keja, geb. Utrecht 17.06.1864, overl. Utrecht 14.12.1868.

4.                   Alexander Keja, geb. Utrecht 13.01.1867, overl. Utrecht 22.12.1868.

5.                   Geertruida Willemina Keja, geb. Utrecht 18.07.1869, overl. Utrecht 20.05.1943, tr. Utrecht 29.03.1893 Hendrikus Jan Inkenhaag, geb. Utrecht 24.02.1867, overl. Utrecht 07.01.1958, z.v. Albertus Inkenhaag en Johanna van Zoelen.

6.                   Willem Jan Keja, geb. Utrecht 03.06.1873; volgt [6].

 

[14] Friedrich Heinrich Uhlhorn, geb. Brocksteck (Hannover) ca. 1846/1847, stukadoor (1874), overl. Utrecht 21.08.1934, tr. Utrecht 22.04.1874

[15] Jacoba Brakkee, geb. Utrecht 11.06.1852, overl. ’s-Gravenhage 22.02.1926|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriette Uhlhorn, geb. Utrecht 02.07.1874; volgt [7].

2.                   Hendrik Frederik Uhlhorn, geb. Utrecht 12.12.1875, overl. Utrecht 12.02.1876.

3.                   Theodorus Johannes Uhlhorn, geb. Utrecht 16.01.1877, overl. Utrecht 30.03.1894.

4.                   Friedrich Heinrich Uhlhorn, geb. Utrecht 15.03.1879, overl. Utrecht 04.09.1879.

5.                   Wilhelm Uhlhorn, geb. Utrecht 18.11.1880.

6.                   Catharina Wilhelmina Uhlhorn, geb. Utrecht 22.01.1882, overl. Utrecht 20.03.1882.

7.                   Conraad Uhlhorn, geb. Utrecht 14.08.1883.

8.                   Hendrik Frederik Uhlhorn, geb. Utrecht 07.02.1885, overl. Utrecht 22.02.1885.

9.                   Jacob Uhlhorn, geb. Utrecht 25.03.1886, overl. Utrecht 05.09.1887.

10.               Cornelis Richard Uhlhorn, geb. Utrecht 15.10.1887, kantoorbediende (1945), tr. Utrecht 21.07.1921 Cornelia Catharina Christophina Gathier, geb. Utrecht 26.08.1893, overl. na 1945, d.v. Antoon Gathier, schilder, en Lamberta Cornelia Catharina Blom.

11.               Friedrich Heinrich Uhlhorn, geb. Utrecht 15.03.1889, tr. Rotterdam 23.08.1916 Maria Heijl, geb. Utrecht 15.09.1891, d.v. Jan Heijl en Maria Molenaar.

12.               Jacob Uhlhorn, geb. Utrecht xx.08.1890, overl. Utrecht 09.01.1891.

13.               Jacoba Uhlhorn, geb. Utrecht 16.02.1891, tr. Utrecht 18.04.1917 Johannes van der Baan, geb. Utrecht 11.01.1892, z.v. Jacobus Cornelis van der Baan en Wilhelmina van Groenewoud.

14.               Jacob Uhlhorn, geb. Utrecht 05.03.1893, overl. Utrecht 07.12.1893.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1926 no.305.

 

[16] Cornelis van der Linden, geb. Rijnsaterwoude ca. 1775, overl. voor 1851, z.v. Cornelis van der Linden en Jannetje Gaalswijk; tr. Mijdrecht 02.03.1831

[17] Arijaantje van den Bos, geb. Koudekerk 16.05.1811, slaapsteehouder (1851), overl. tussen 1859 en 1895, d.v. Hendrik van den Bos en Haasje Rijlaarsdam (ca.1790-1866); tr. 2e Nieuwkoop en Noorden 11.09.1851 Carl Friedrich Gläscher, geb. ‘Destel in het kerspel Levern, provincie Westphalen, koninkrijk Pruissen’|b| ca. 1814, arbeider, overl. voor 1895, z.v. Friedrich Wilhelm Gläscher en Maria Margaretha Engel Liekermann.

Uit het huwelijk van der Linden-van den Bos:

1.                   Jan van der Linden, geb. Ter Aar 01.10.1831|a|; volgt [8].

Uit het huwelijk Gläscher-van den Bos(ch):

2.                   Maria Margaretha Engel Gläscher, geb. Nieuwkoop ca. 1852, huishoudster (1894), tr. 1e Rotterdam 03.10.1877 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 22.10.1894) Steven den Heeten, geb. Woerden 10.10.1852, z.v. Gerrit den Heeten en Maria van der Landen; tr. 2e Amsterdam 14.08.1895 Maarten Goudriaan, geb. Alphen ca. 1843/1844, timmerman, z.v. Cornelis Goudriaan, arbeider, en Klaasje Hogendoorn.
     MG tr. 1e Uithoorn 24.06.1868 Aaltje Mulder, geb. Mijdrecht 25.06.1843, dienstbode (1868), overl. Mijdrecht 31.05.1872, d.v. Johannes Jacob Mulder, schipper, en Eitje Meijerse; tr. 2e Mijdrecht 07.01.1875 Marrigje van Meijeren, geb. Maartensdijk 07.03.1853, overl. voor 1895, d.v. Arie van Meijeren en Hendrika van Rhenen.

 

Noten: |a| moeder Adriana; |b| nu een Ortsteil van de Gemeinde Stemwede, Kreis Minden-Lübecke, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Levern is een naastgelegen Ortsteil).

 

[18] Jan Mostert, geb. Leimuiden ca. 1812, kleermaker (1859), overl. Benthuizen 21.01.1895, z.v. Jan Mostert en Johanna Prosman (ca.1778-1829); tr. 1e tussen 1829 en 1838 Maartje van der Tang, geb. Langeraar ca. 1802, overl. Aarlanderveen 12.05.1838|d|, d.v. Teunis van der Tang en Maartje Langhout; tr. 2e Benthuizen 17.05.1839

[19] Janna van der Drift, geb. Benthuizen ca. 1811/1812, overl. Benthuizen 09.04.1881, d.v. Hendrik van der Drift en Neeltje Langendam.

Kind van Maartje van der Tang:

1.                   Cornelis van der Tang, geb. Aarlanderveen 07.04.1829, overl. Aarlanderveen 07.07.1830.

2.                   levenloze zoon, Aarlanderveen 07.04.1829.

Uit dit huwelijk (moeder ook Johanna):

3.                   Johanna Prosman Mostert, geb. Benthuizen 02.03.1840; volgt [9].

4.                   Neeltje Mostert, geb. Benthuizen 23.04.1843, overl. Benthuizen 24.10.1914, tr. 1e Benthuizen 02.06.1871 Bastiaan van Wieringen, geb. Hazerswoude 28.11.1846, overl. Benthuizen 27.06.1878, z.v. Jacob van Wieringen en Helena Wingelaar; tr. 2e Benthuizen 27.11.1890 Klaas Hogeveen, geb. Moerkapelle ca. 1851, overl. Utrecht 20.09.1931|b|, z.v. Jan Hogeveen en Julia Riedeman.

5.                   Hendrika Mostert, geb. Benthuizen 19.02.1847, overl. Oegstgeest 28.07.1913|a|, tr. 1e Zegwaart 08.11.1872 Jacob van Leeuwen, geb. Zegwaart 12.10.1845, overl. Benthuizen 10.08.1892, z.v. Maarten van Leeuwen en Maria Hogervorst; tr. 2e Leiden 04.03.1903 Jacobus Lasschuijt, geb. Leiden 15.08.1840, smid, overl. Leiden 15.05.1931, z.v. Jacobus Lasschuijt, wolkammer (1865), grijnwever (1903), en Lena Maria Chrispijn.
     JL tr. 1e Leiden 01.03.1865 Maria Wage, geb. Leiden 30.08.1842|c|, dienstbaar (1865), overl. Leiden 22.05.1900, d.v. Arij Wage, bediende, en Jacoba van Rossum.

6.                   Jannetje Aplonia Mostert, geb. Benthuizen 29.01.1850, overl. Benthuizen 16.05.1867.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leiden 1913 no.522; |b| Hoogeveen; |c| kind van Jacoba, erkend en gewettigd bij huwelijk Leiden 05.06.1845; |d| ook overl.akte Benthuizen 13.06.1838 no.11.

 

[20] Maarten Overvliet, geb. Zegwaart ca. 1775, bouwman (1832,1834), overl. Woubrugge 24.08.1841, z.v. Pieter Overvliet en Adriana Waltham; tr.

[21] Dirkje Lievaart, geb. Bleiswijk ca. 1789, bouwvrouw (1844), overl. Woubrugge 30.04.1847, d.v. Jacob Lievaart en Maria Koud.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ariaantje Overvliet, geb. Zoetermeer en Zegwaart ca. 1807, overl. Woubrugge 07.02.1887, tr. Woubrugge 29.03.1827 Jacob Kempenaar, geb. Woubrugge ca. 1806/1807, overl. Woubrugge 13.12.1872, z.v. Cornelis Kempenaar en Antje Kroon.

2.                   Maria Overvliet, geb. Zegwaart 09.11.1807, tr. Zegwaart 07.11.1830 Willem Gouwentak, geb. Nootdorp 16.03.1806, z.v. Teunis Gouwentak en Elisabeth de Blooijd.

3.                   Pieter Overvliet, geb. Zegwaart ca. 1809, bouwmansknecht, overl. Woubrugge 18.11.1876, tr. Woubrugge 19.12.1834 Ariaantje Los, geb . Rijpwetering ca. 1806, landbouwster (1834), d.v. Klaas Los en Neeltje van Borselen.
     AL tr. 1e Woubrugge 23.08.1832 Maarten Visser, geb. Zevenhuizen ca. 1800/1801, overl. Woubrugge 23.11.1833, z.v. Jacob Visser en Engeltje van der Kleij.
     MV tr. 1e Schipluiden 22.04.1825 (echtsch. Woubrugge 06.08.1829) Maartje de Bruin, geb. Schipluiden ca. 1799, d.v. Pieter de Bruin en Maria Kuivenhoven.

4.                   Jacoba Overvliet, geb. Zegwaart ca. 1811, overl. Woubrugge 10.05.1896, tr. Zegwaart 14.11.1856 Arij van Straaten, geb. Hazerswoude ca. 1798, z.v. Jacob van Straaten en Adriana Borreboom.

5.                   Trijntje Overvliet, geb. Zegwaart 24.05.1812, overl. Zegwaart 14.02.1867, tr. Woubrugge 02.08.1832 Klaas Slootweg, geb. Benthuizen ca. 1810/1811, bouwmansknecht, overl. Hazerswoude 29.02.1880, z.v. Gerrit Slootweg en Ingetje van Vliet.

6.                   Willemtje Overvliet, geb. Zegwaart ca. 1814, overl. Aarlanderveen 26.08.1879, tr. Woubrugge 19.12.1834 Leendert van Vliet, geb. Aarlanderveen ca. 1808, timmermansknecht, z.v. Jacobus van Vliet en Neeltje Boorsma.

7.                   Neeltje Overvliet, geb. Zegwaart 11.03.1816, overl. Zegwaart 14.04.1816.

8.                   Neeltje Overvliet, geb. Woubrugge ca. 1818, tr. Woubrugge 03.02.1844 Mourits van Tol, geb. Alkemade ca. 1813, bouwmansknecht, z.v. Martinus van Tol en Trijntje van Tol.

9.                   Jacob Overvliet, geb. ca. 1819, overl. Woubrugge 09.04.1819.

10.               Anthonij Overvliet, geb. Woubrugge ca. 1823, bouwman, overl. Woubrugge 26.08.1852, tr. Woubrugge 21.04.1849 Maria Los, geb. Woubrugge ca. 1822, d.v. Klaas Los en Elisabeth Schenkeveld.

11.               Maarten Overvliet, geb. Woubrugge ca. 1826|a|; volgt [10].

12.               Willem Overvliet, geb. ca. 1829, overl. Woubrugge 29.05.1830.

 

Noten: |a| bij zijn huwelijk moeder Lievaard (huw.akte Ter Aar 1849 no.12).

 

[22] Cornelis Tromp, watermolenaar (1831), overl. voor 1849, tr.

[23] Adriana den Bremmer, overl. na 1849.

Uit dit huwelijk:

1.                   Iefke Tromp, geb. Ter Aar 03.08.1812, dienstmaagd (1831), tr. Ter Aar 09.03.1831|a| Bastiaan den Brave, geb. Kamerik ca. 1806, bouwmansknecht, z.v. Jan den Brave, arbeider,  en Pieternella Nieremeijer.

2.                   Elisabeth Tromp, Lijsje, geb. Ter Aar 31.01.1815, overl. Haarlemmermeer 13.06.1866, tr. (Oudshoorn) voor 1846 Jan van Vliet, geb. Ter Aar 28.02.1815, arbeider, overl. Haarlemmermeer 01.01.1880.
     JvV tr. 2e Haarlemmermeer 02.04.1868 Helena Gerritsen van den Bosch, ook Lena, geb. Zevenhoven ca. 1819/1821, dienstbaar (1838), overl. Haarlemmermeer 06.01.1882, d.v. Gerrit van den Bosch en Debora Crispijn.
     HGvdB tr. 1e Leimuiden 02.09.1838 Hendrik de Rijk, geb. Leimuiden ca. 1805, landbouwer, overl. Leimuiden 23.02.1848, z.v. Jacob de Rijk en Cornelia Beekman; tr. 2e Leimuiden 12.09.1849 Cornelis van der Linden, geb. Alkemade 11.12.1817, z.v. Leendert van der Linden en Martijntje Rietbroek.
     CvdL tr. 1e Broek 18.06.1841 Johanna van Hemert, geb. Broek ca. 1822, overl. voor 1849, d.v. Cornelis van Hemert en Neeltje van Dijk.

3.                   Johanna Tromp, geb. Ter Aar 06.05.1819.

4.                   Janna Tromp, geb. Ter Aar 10.06.1820, tr. Ter Aar 03.05.1844 Pieter van der Meij, geb. Aarlanderveen ca. 1818, werkman, z.v. Gerrit van der Meij en Aaltje Vermeij.

5.                   Matje Tromp, geb. Ter Aar 12.03.1822, tr. Ter Aar 07.03.1845 Hendrik Hegemans, geb. Ter Aar ca. 1818, bouwmansknecht, z.v. Cornelis Hegemans en Burgje Brand.

6.                   Willemijntje Tromp, geb. Ter Aar 17.03.1824; volgt [11].

7.                   Hendrika Tromp, geb. Ter Aar 12.11.1826.

 

Noten: |a| bruid Jefje.

 

[24] Sander Kea, geb. Loenen ca. 1796, werkman (1824), schipper (1831), overl. Utrecht 20.01.1845, z.v. Cornelis Kea en Marritje Vierenhoudt; tr. Woerden 05.05.1820

[25] Gerrigje Smaling, geb. Woerden ca. 1792/1794, werkster (1859), werkster (1872), overl. Utrecht 11.05.1872|a|, d.v. Willem Smaling en Trijntje de Jong.

Uit dit huwelijk (vader Kea in Woerden, Keja in Utrecht):

1.                   Marrigje Kea, geb. Woerden 11.10.1820, overl. Woerden 19.11.1822.

2.                   Willem Kea, geb. Woerden 03.11.1821, overl. Utrecht 18.12.1848.

3.                   Marrigje Kea, geb. Woerden 25.11.1822, overl. Woerden 10.01.1824.

4.                   Kornelis Kea, geb. Woerden 13.08.1824.

5.                   Maria Geertrui Keja, geb. Utrecht 26.06.1826, overl. Utrecht 17.03.1831.

6.                   Trijntje Keja, geb. Utrecht 24.02.1828, overl. Utrecht 23.01.1906, tr. Utrecht 10.10.1866 Reijnirus Verhaaf, ged. Utrecht (rk) 16.04.1802, z.v. Adrianus Verhaaf en Johanna Offerman.
     RV tr. 1e Utrecht 25.02.1835 Huiberdina Christina van Wijk, ged. Utrecht 12.03.1786, overl. Utrecht 13.11.1865, d.v. Reijnier van Wijk en Anna Staal.
     HCvW tr. 1e voor 1831 Lambertus van Straaten, geb. ca. 1792, overl. Utrecht 22.09.1831, z.v. Gerrit van Straaten en Johanna Kommer.

7.                   Mensina Keja, geb. Utrecht 05.07.1829, overl. Utrecht 20.07.1830.

8.                   Johanna Keja, geb. Utrecht 09.02.1831, overl. Utrecht 23.04.1864, tr. Utrecht 07.07.1858 Coenraad Kreugel, geb. Utrecht 25.08.1831, z.v. Pieter Kreugel en Wilhelmina Schoonheim.

9.                   Jan Keja, geb. Utrecht 09.07.1833; volgt [12].

10.               Sander Keja, geb. Utrecht 30.12.1835, overl. Utrecht 17.03.1861.

 

Noten: |a| wede Kea (overl.akte Utrecht 1872 no.688).

 

[26] Willem van Schaaik, ged. Utrecht 16.12.1792, schepenmaker (1859), overl. Utrecht 02.08.1861|b|, z.v. Hendrik van Schaik en Willemijntje van Beek; tr. Utrecht 22.03.1820

[27] Gerrigje Lit, ged. Utrecht 06.04.1794, overl. Utrecht 19.08.1849, d.v. Jan Lit en Geertruij Ket.

Uit dit huwelijk (vader Van Schaik, moeder ook Gerritje/Gerarda):

1.                   Hendrica Willemina van Schaik, geb. Utrecht 02.10.1820, overl. Utrecht 23.08.1822.

2.                   Hendrica Willemina van Schaik, geb. Utrecht 03.11.1822, overl. Utrecht 24.04.1902, tr. Utrecht 22.05.1844 Johannes Wouter Verbeek, geb. Maarseveen 13.07.1821, overl. Utrecht 27.01.1887, z.v. Pieter Klaas Verbeek en Susanna Serton.

3.                   Jan Johannes Ferdinand van Schaik, geb. Utrecht 13.04.1825, tapper (1870), overl. Utrecht 02.10.1906, tr. 1e Utrecht 07.08.1850 Trijntje Landwer, geb. Koudekerk 02.10.1826, overl. Utrecht 06.01.1869, d.v. Herman Arnold Landwer en Neeltje Brandt; tr. 2e Utrecht 04.05.1870|a| Neeltje Masmeijer (ca.1835-1909).
     NM tr. 1e 1859 Willem van Schaik (1830-1860), jongere broer van Jan Johannes Frederik.

4.                   Geertruida van Schaik, geb. Utrecht 22.10.1827, overl. Utrecht 14.10.1829.

5.                   Willem van Schaik, geb. Utrecht 28.02.1830, overl. Utrecht 13.05.1860, tr. Utrecht 14.09.1859 Neeltje Masmeijer, geb. Loosdrecht ca. 1835, dienstmeid (1870), overl. Utrecht 04.12.1909, d.v. Hendrik Masmeijer, landbouwer, en Antje Vulperhorst.
     NM tr. 2e 1870 Jan Johannes Ferdinand van Schaik (1825-1906), oudere broer van Willem.

6.                   Geertruida van Schaik, geb. Utrecht 07.05.1832|c|; volgt [13].

7.                   Wilhelmina van Schaik, geb. Utrecht 15.06.1836, overl. Utrecht 14.12.1836.

 

Noten: |a| met ‘koninklijke dispensatie waarbij aan den bruidegom vergunning wordt verleend in het huwelijk te treden met de weduwe van zijn overleden broer’ (huw.akte Utrecht 1870 no.165); |b| Van Schaik; |c| moeder Gerarda.

 

[28] Heinrich Alart Uhlhorn|a| OF Friederich Heinrich Uhlhorn|c|, overl. voor 1874, tr.

[29] Margaretha Diederika Kamping|b| OF Hendrika Camping|d|, overl. voor 1874.

Uit dit huwelijk:

1.                   Friedrich Heinrich Uhlhorn, geb. Brockstreck (Hannover) ca. 1836/1847; volgt [14].

 

Noten: |a||b| huw.akte Utrecht 1874 no.116; |c||d| overl.akte Utrecht 1934 no.1320.

 

[30] Theodorus Johannes Brakkee, geb. Utrecht 25.07.1824, timmerman (1847,1882), overl. Utrecht 05.09.1897, z.v. Theodorus Johannes Brakkee, orgelmaker (1824), opzichter van stadswerken (1847),  en Aletta van der Star; tr. Utrecht 26.05.1847

[31] Henrietta Mulder, geb. Utrecht 07.09.1827, overl. Utrecht 16.03.1869, d.v. Hendrik Mulder, koopman (1827), puttengraver (1847), en Jacoba Wil.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Brakkee, geb. Utrecht 04.02.1848, overl. Utrecht 02.08.1849.

2.                   Louisa Johanna Brakkee, geb. Utrecht 29.04.1850, dienstbode (1874), overl. Naarden 23.07.1928, tr. Naarden 17.05.1874 Jan Willem Klinkenberg, geb. Naarden ca. 1850, timmerman, overl. Naarden 03.04.1926, z.v. Jacob Klinkenberg, timmerman, en Aaltje Vuijst.

3.                   Jacoba Brakkee, geb. Utrecht 11.06.1852; volgt [15].

4.                   Theodorus Johannes Brakkee, geb. Utrecht 19.03.1855, timmerman, overl. Hilversum 28.11.1926, tr. Hilversum 18.02.1882 Jacoba Carolina Thomasse, geb. Abcoude-Baambrugge 30.04.1862, overl. na 1926, d.v. Anthonie Thomasse, schilder, en Josephina Regina Dargel.

5.                   Hendrik Brakkee, geb. Utrecht 12.11.1857, overl. Hilversum 28.05.1909, tr. Utrecht 21.05.1902 Petronella Maria Slagmolen, geb. Utrecht 12.05.1861, overl. Utrecht 17.06.1907, d.v. Gijsbertus Slagmolen en Geertruij Schrijver.
     PMS tr. 1e Utrecht 13.02.1884 Pieter Hendrik Horssius, geb. Utrecht 15.06.1859, overl. voor 1902, z.v. Jacobus Horssius en Geertruij Anré.

6.                   Henrietta Brakkee, geb. Utrecht 07.05.1860, tr. Utrecht 27.04.1881 Bernardus Johannes Wilbrink, geb. Utrecht 14.02.1860, z.v. Gerardus Johannes Wilbrink en Johanna van Rooijen.

7.                   Cornelis Richard Brakkee, geb. Utrecht 20.07.1863.

8.                   Sophia Wilhelmina Aletta Brakkee, geb. Utrecht 12.07.1868, overl. Utrecht 07.09.1869.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren