Carel van Lookeren Campagne (1925-2017)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2017 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Carel van Lookeren Campagne, geb. Heiloo 27.06.1925, doctoraalexamen Nederlands recht Leiden 1954|a|, voorzitter College van Bestuur Twente (1980-1992), begiftigd met de Erepenning van de UT 29.04.1992, overl. Amsterdam 07.02.2017.
– Levensbericht: nl.wikipedia

 

Noten: |a| De Telegraaf 14.04.1954.

 

[2] Leendert van Lookeren Campagne, geb. Tiel 19.08.1893, student rechtgeleerdheid Leiden 17.09.1913, mr., advocaat en procureur, vice-president van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, RNL, overl. Oegstgeest 04.01.1977, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 07.01.1977, otr. Alkmaar/Amsterdam 10.06.1924, tr. Haarlem 01.07.1924 
[3] Albertina Cornelia Boldingh, geb. Amsterdam 11.01.1903, overl. Wassenaar 08.03.1975, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 13.03.1975.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carel van Lookeren Campagne, geb. Heiloo 27.06.1925; volgt [1].

2.                   Helenus Johannes van Lookeren Campagne, geb. Heiloo 10.05.1927, Lt.z. K.M. (1955), overl. 20.08.2005, tr. Rotterdam 01.10.1955 Catharina Elisabeth van Renterghem, geb. Rotterdam 29.06.1933, overl. Port-au-Prince (Haïti) 03.10.2014, d.v. Albert Willem van Renterghem en Bloemendaal.

 

[4] Carel van Lookeren Campagne, geb. Tiel 15.10.1859, student rechtsgeleerdheid Leiden 01.10.1880, promotie Leiden 20.06.1885|a|, advocaat en procureur, ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de kantons Zaltbommel, Druten en Vianen van het kantongerecht in het arrondissement Tiel (1891), substituut-officier van justitie te Breda (1899) en ’s-Gravenhage (1906), officier van justitie in Roermond (1911) en Alkmaar (1913-1931), RNL, overl. ’s-Gravenhage 01.01.1938, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 05.01.1938, tr. Harlingen 19.07.1888

[5] Anna Maria Hannema, geb. Harlingen 02.09.1866, overl. Alkmaar 31.12.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Neeltje van Lookeren Campagne, geb. Tiel 10.05.1889, overl. Wassenaar 06.07.1958, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 10.07.1958.

2.                   Eva van Lookeren Campagne, geb. Tiel 29.06.1891, overl. Renkum 25.08.1892.

3.                   Leendert van Lookeren Campagne, geb. Tiel 19.08.1893; volgt [2].

 

Noten: |a| proefschrift: Opmerkingen over de overeenkomst van levensverzekering.

 

[6] Helenus Johannes Boldingh, geb. Hoorn 02.07.1868, leerling Rijks HBS te Hoorn (1880-1884), luitenant ter zee tweede klasse (1902), gep. kapitein ter zee (1954), leraar bij de marine (1907), leraar KIM (1933), OON, overl. ’s-Gravenhage 20.12.1954, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 24.12.1954, tr. Amsterdam 22.04.1902

[7] Willemina Leonora Goemans, geb. Antwerpen ca. 1875, Officier d’Académie, overl. ’s-Gravenhage 12.08.1952, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 16.08.1952.

– “Op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag is zaterdagmiddag het stoffelijk overschot van de schrijfster Willemine Leonore Boldingh-Goemans ter ruste gelegd (..) Onder aanwezigen werden o.m. opgemerkt de schrijver mr. F. Bordewijk en zijn echtgenote, de componiste Johanna Bordewijk-Roepman, de componist Joachim Röntgen, (..) en de heer H.Ch.G.J. van der Mandere van de Haagse Volksuniversiteit.”|b|

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertina Cornelia Boldingh, geb. Amsterdam 11.01.1903; volgt [3].

2.                   Maria Margaretha Boldingh, geb. Den Helder 11.08.1905, dra..

3.                   Cornelia Boldingh, geb. Den Helder 26.12.1907, tr. ’s-Gravenhage 14.11.1933 Herbert Jan Stokvis, geb. Amsterdam 10.03.1905, civiel ingenieur, z.v. Oscar Stokvis en Anna Cornelia Schotel.

4.                   Lucie Boldingh, geb. Den Helder 06.03.1909, modiste (1930), tr. New York NY (USA)  december 1930 (kerk 1 E. 29th Str.)|a| (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 02.01.1952, ingeschr. ’s-Gravenhage 12.01.1952) Johan W.T. van Erp, geb. NOI ca. 1904, reclametekenaar, z.v. Theodoor van Erp en Wilhelmina Hendrika Elisabeth Grevers.

 

Noten: |a| ingeschreven uittreksel, huw.akte ’s-Gravenhage 19.06.1934 no.300; |b| knipsel collectie CBG.

 

[8] Willem van Lookeren Campagne, geb. Tiel 06.09.1817, apotheker (1843,1852), directeur (1857), fabrikant (1864,1873), overl. Tiel 16.10.1876, tr. Herwijnen 01.06.1843

[9] Johanna Neeltje Hasselman, geb. Ophemert 20.11.1822, rentenierster (1877), overl. Tiel 26.09.1904.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida van Lookeren Campagne, geb. Tiel 01.06.1844, overl. Tiel 05.12.1849, begr. Tiel (Bpl. Ter Navolging).

2.                   Dirk van Lookeren Campagne, geb. Tiel 05.06.1846, fabrikant, overl. na 1912, tr. Zierikzee 09.06.1876 Catharina Petronella Bouvin, geb. Oosterland 02.09.1852, overl. Hengelo (O) 17.05.1912, d.v. Jacob Marius Bouvin, notaris, en Johanna Alida Verdoorn.

3.                   Peter Jan van Lookeren Campagne, geb. Tiel 26.04.1848, eerste luitenant der infanterie (1877,1883), overl. ’s-Gravenhage 15.10.1883|a|, tr. Kampen 04.12.1877 Susanna Maria Hanegraat, geb. Padang (NOI) 13.03.1860|e|, overl. na 1883, d.v. Thomas Cornelis Maurits Hanegraat, predikant te Padang,  en Juditha Reina Etiena Hoorn.

4.                   Gerard Adriaan van Lookeren Campagne, geb. Tiel 08.02.1851, O.I. ambtenaar, overl. Malang (Pasoeroean) 05.08.1877|b|, tr. Tiel 30.10.1873 Christina Abigaël Dina van der Willigen, geb. Salatiga (Semarang) 13.05.1853|f|, overl. Voorburg 03.12.1933, d.v. Pieter Christiaan van der Willigen, militair, en Catharina Juliana Peereboom.
     CADvdW tr. 2e Tiel 22.01.1880 Carel Hendrik Johan Willem Rink, geb. Tiel 04.01.1853, advocaat, overl. Magelang (Kedoe) 03.09.1883|c|, z.v. Stephanus Rink, advocaat, en Gabrielle Jacomine van der Willigen.

5.                   Geertruida van Lookeren Campagne, geb. Tiel 27.09.1852, overl. Hilversum 25.06.1933, tr. Tiel 08.08.1873 Coenraad Adriaan Oijens, geb. Amsterdam 06.02.1849, fabrikant, overl. Hilversum 29.11.1933, z.v. Hendrik Gerard Oijens en Ursula Christina Magdalena Metzler.

6.                   Willem van Lookeren Campagne, geb. Tiel 27.12.1857, ingenieur-architect (1884), steenfabrikant (1891), overl. Zaltbommel 30.04.1947, tr. 1e Nijmegen 02.05.1884 Wilhelmina Josephine Agnes van Haren Noman, geb. Zaltbommel 02.05.1863, overl. Nijmegen 08.12.1884, d.v. Willem Johannes van Haren Noman (1821-1893), commissionair, en Cornelia Theodora Josephina Jacometti; tr. 2e Hoorn 01.10.1891 Johanna Aritia van Hettinga Tromp, geb. Oud-Beijerland 23.11.1865, overl. Zaltbommel 03.09.1957, d.v. Jan van Hettinga Tromp, bewaarder der hypotheken, en Johanna Aritia Baart de la Faille.

7.                   Carel van Lookeren Campagne, geb. Tiel 15.10.1859; volgt [4].

8.                   Catharinus Johannes van Lookeren Campagne, geb. Tiel 05.03.1861, directeur van het Rijksproefstation (1891), overl. De Bilt 07.05.1927, begr. Bilthoven (Bpl. De Brandenburg), tr. Hoorn 16.06.1891 Magdalena Wilhelmina van Hettinga Tromp, geb. Oud-Beijerland 07.11.1868, leerling Rijks HBS te Hoorn (1884-1886), overl. Zwolle 20.08.1952|d|, begr. Bilthoven (BPl. De Brandenburg) 23.08.1952, d.v. Jan van Hettinga Tromp, bewaarder der hypotheken, en Johanna Aritia Baart de la Faille.

9.                   Nicolaas van Lookeren Campagne, geb. Tiel 21.12.1862, fabrikant te Hengelo (1892), steenfabrikant (1895,1919), overl. Zaltbommel 13.04.1919, tr. 1e Helmond 14.06.1892 Theodora Jacoba Matthijssen, geb. Helmond ca. 1863, overl. voor 1899, d.v. Frederik Jacob Matthijssen en Paulina Maria van Vlissingen; tr. 2e Ammerzoden 10.08.1899 Constance Susanna Uitenhage de Mist, geb. Empel en Meerwijk 06.11.1871, overl. ’s-Gravenhage 08.06.1955, begr. Zaltbommel (Alg.Bpl.) 11.06.1955, d.v. Julius Philip August Uitenhage de Mist, burgemeester van Heerewaarden (1856-1863) en Ammerzoden (1864-1900), en Johanna Muijsken.

10.               Johanna Gijsberta van Lookeren Campagne, geb. Tiel 11.07.1864, overl. Tiel 30.12.1864, begr. Tiel (Bpl. Ter Navolging).

11.               Johanna Gijsberta van Lookeren Campagne, geb. Tiel 11.12.1866, overl. ’s-Gravenhage 10.08.1942, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 12.08.1942, tr. Tiel 12.04.1893 Jacques Arnaud Besier, geb. Arnhem 09.12.1844, overl. ’s-Gravenhage 07.10.1917, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 10.10.1917, z.v. Jacques Arnaud Besier, eerste luitenant (1844), generaal (1893), en Eva Alexandrina Weerts.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bergen op Zoom 1883 no.232; |b| RA 1878 p.307; |c| RA 1884 p.332; |d| ook overl.akte Utrecht 1952 no.1612; |e| RA 1861 BS p.52; |f| RA 1854 p.446.

 

[10] Leendert Hannema, geb. Harlingen 20.01.1825, distillateur (1851,1852), koopman (1853), zoutzieder (1855,1866), zeehandelaar (1868), koopman (1879,1885), handelaar (1888,1891), wethouder gemeente Harlingen (1888,1891), lid Provinciale Staten van Friesland, overl. Harlingen 03.06.1910, tr. Harlingen 30.04.1851

[11] Eva Fontein, geb. Harlingen 01.09.1827, overl. Harlingen 29.10.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sjoerd Hannema, geb. Harlingen 23.01.1852, koopman, overl.’s-Gravenhage 18.12.1924, tr. Amsterdam 17.07.1879 Anna Geertje Noijon, geb. Sneek 04.06.1856, overl. voor 1924, d.v. Petrus Simeon Noijon, raadsheer bij het Gerechtshof te Amsterdam, en Johanna Wouters.

2.                   Dirk Hannema, geb. Harlingen 20.12.1852, overl. ’s-Gravenhage 30.03.1931, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 04.04.1931, tr. Pasoeroean (NOI) 10.11.1883|a| jkvr. Hermine Elise de Stuers, geb. Pasoeroean 02.02.1862|c|, overl. ’s-Gravenhage 29.03.1940, d.v. jhr. Hubertus Lambertus Josephus Paulus Clemens de Stuers en Julia Geertruida Dorothea Antoinetta Bisschop Grevelink.

3.                   Jetske Hannema, geb. Harlingen 11.12.1853, overl. Harlingen 01.08.1854.

4.                   Jan Hannema, geb. Harlingen 27.02.1855, ingenieur, overl. Amsterdam 19.04.1928, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 23.04.1928, tr. Amsterdam 08.10.1891 Charlotte Maria Wertheim, geb. Amsterdam ca. 1870, overl. Amsterdam 02.06.1949, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 07.06.1949, d.v. Karel Wertheim en Henriëtte van Heukelom.

5.                   Jacobus Hannema, geb. Harlingen 13.07.1856, koopman, overl. Harlingen 05.05.1920, tr. Arnhem 18.06.1885 Adelaïde Louise André de la Porte, geb. Arnhem 07.03.1859, overl. Harlingen 20.11.1938, d.v. Anthonij Engelbert de la Porte, assuradeur, en Margaretha Rouffaer.

6.                   Dina Hannema, geb. Harlingen 10.06.1861, overl. Bloemendaal 12.05.1947, tr. Harlingen 29.11.1888 Dirk Harmens, geb. Harlingen 28.07.1848, handelaar, overl. Leeuwarden 14.07.1923, z.v. Annëus Harmens, zeehandelaar, en Baudina Fontein.

7.                   Catharina Maria Hannema, geb. Harlingen 28.07.1862, overl. Leeuwarden 25.11.1925, tr. Harlingen 13.08.1891 Auke Hermannus van Kleffens, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 15.04.1856, student rechten Groningen 21.10.1874, promotie Groningen 20.03.1880|d|, advocaat en notaris, overl. Groningen 03.03.1926|b|, d.v. Pieter van Kleffens en Jantje Kuipers.

8.                   Freerk Hannema, geb. Harlingen 02.11.1863, overl. Harlingen 25.03.1864.

9.                   Freerk Hannema, geb. Harlingen 05.03.1865, overl. Harlingen 18.04.1865.

10.               Anna Maria Hannema, geb. Harlingen 02.09.1866; volgt [5].

11.               levenloze dochter, Harlingen 13.11.1867.

12.               Jetske Hannema, geb. Harlingen 17.12.1868.

13.               levenloze zoon, Harlingen 23.06.1870.

 

Noten: |a| RA 1885 p.217; |b| ook overl.akte Harlingen 1926 no.20; |c| RA 1863 BS p.47; |d| proefschrift: Verhandeling over de vraag wanneer, in het faillissement, over den voorrang der schuldvorderingen moet worden beslist.

 

[12] Jacob Boldingh, geb. Hoorn 22.02.1814, wijnkoper (1841,1856), makelaar (1858,1861), wijnkoper (1863), makelaar (1869,1872), overl. Hoorn 21.04.1893; tr. 1e Hoorn 03.11.1841 Helena Joanna van der Linden van Sprankhuizen, geb. Sijbekarspel 30.11.1820 (akte), overl. Hoorn 09.06.1854, d.v. Joannes Sibinga van der Linden van Sprankhuizen, predikant, en Johanna Maria Akerlaken; tr. 2e Hoorn 11.04.1856 Anna Maria Carlier Hanzon, geb. Oldemarkt 1829 (no.49), overl. (kraambed) Hoorn 17.02.1861, d.v. Dirk Rutger Hanzon en Maria Wigbolda Westerbeek van Eerden; tr. 3e Hoorn 25.06.1863

[13] Cornelia Hondius, geb. Amersfoort 26.08.1826, overl. Hoorn 18.09.1876.

Uit het huwelijk Boldingh-van der Linden van Sprankhuizen:

1.                   Claas Boldingh, geb. Hoorn 01.02.1843 (no.25), kandidaat-notaris (1869), referendaris Grootboeken der Nationale Schuld (1906), overl. Hoorn 21.08.1926, tr. 1e Texel 19.10.1869 Maria Sophia Laurentia Frensdorff, geb. Bergen op Zoom 04.04.1833, modemaakster (1869), overl. voor 1906, d.v. Carl Friedrich Ludwig Frensdorff en Mechtilda de Bruijn; tr. 2e Amsterdam 15.11.1906 Trijntje Langeveld, geb. Den Burg (Texel) 11.09.1861, overl. voor 1926, d.v. Martinus Langeveld, koopman, en Jacoba van Vulpen.

2.                   Johanna Maria Boldingh, geb. Hoorn 09.09.1845 (no.207), overl. Hoorn 03.03.1932.

3.                   Geertruid Janna Boldingh, geb. Hoorn 27.03.1848 (no.81), overl. Hoorn 19.04.1932, tr. Hoorn 31.07.1872 Jan Vermande, geb. Hoorn ca. 1844, boekhandelaar, overl. Hoorn 11.02.1915, z.v. Jan Vermande (ca.1818-1901), boekhandelaar, en Neeltje Susanna Hondius (1819-1892).

4.                   Annetje Boldingh, geb. Hoorn 11.03.1850 (no.66), overl. Hoorn 04.06.1851.

5.                   Joannes Boldingh, geb. Hoorn 15.10.1851 (no.241), overl. Hoorn 30.05.1853.

Uit het huwelijk Boldingh- Carlier Hanzon:

6.                   Dirk Johannes Boldingh, geb. Hoorn 23.01.1857, leerling Rijks HBS te Hoorn (1868-1874), officier van gezondheid, overl. Schellinkhout 13.03.1902, tr. Groningen 29.04.1885 Willemina Engelina Arends, later Balkema, geb. Groningen 15.03.1857|b|, d.v. Margaritha Arends, pettenmaakster (1857).

7.                   levenloze dochter, Hoorn 30.01.1858.

8.                   Gerrit Jan Boldingh, geb. Hoorn 29.12.1858, overl. Hoorn 08.06.1859.

9.                   Gerrit Jan Boldingh, geb. Hoorn 30.01.1860 (no.25), overl. Hoorn 11.08.1860.

10.               Helena Johanna Boldingh, geb. Hoorn 30.01.1861 (no.19), overl. Hoorn 10.02.1861.

Uit het huwelijk Boldingh-Hondius:

11.               Maria Margaretha Boldingh, geb. Hoorn 30.03.1864.

12.               Gerrit Boldingh, later Hondius Boldingh|c|, geb. Hoorn 07.09.1865, leerling Rijks HBS te Hoorn (1877-1880), promotie Amsterdam 14.12.1893|a|, scheikundige, hoogleraar Amsterdam UvA (1909-1929), overl. Amsterdam 28.08.1936, tr. Amsterdam 24.08.1893 Anna Welmoet van Hoorn, geb. Zaandam ca. 1868, overl. Doorn 11.04.1933, d.v. Willem van Hoorn en Welmoet Catharina Bok.

13.               Helenus Johannes Boldingh, geb. Hoorn 02.07.1868; volgt [6].

 

Noten: |a| proefschrift: De afwijkingen van de wetten voor verdunde oplossingen; promotor: J.D. van der Waals; |b| erkend door Sijbolt Balkema bij het huwelijk Groningen 30.10.1867; |c| bij KB 28.02.1890 no.27 ‘toestemming verleend om bij zijn geslachtsnaam dien van Hondius te voegen met dien gevolge dat hij voortaan den naam zal dragen van Hondius Boldingh’ (kanttekening d.d. 21.03.1890 op geb.akte Hoorn 1865 no.237).

 

[14] Cornelis Goemans, geb. Zierikzee 05.05.1846, koopman (1873), wijnkoper (1902), wijnhandelaar (1909), overl. Bussum 27.12.1909, begr. Bussum, tr. Goes 08.10.1873

[15] Albertina Cornelia van Renterghem, geb. Bodegraven 27.12.1839, overl. Haarlem 12.09.1918, begr. Bussum.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Leonora Goemans, geb. Antwerpen (België) ca. 1875; volgt [7].

2.                   Leonore Susanna Goemans, geb. Antwerpen (België) ca. 1876, overl. na 1930, tr. Amsterdam 27.05.1909 Jacob Friedrich Basenau, Fritz, geb. Wesel (Duitsland) 15.11.1865, promotie Amsterdam UvA 24.11.1897|b|, geneesheer (1898), bacterioloog (1909), overl. Amsterdam 04.12.1930|a|, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 08.12.1930, z.v. Carl Friedrich Basenau en Berhardine Dürcksheim.
     JFB tr. 1e Amsterdam 15.11.1898 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 11.12.1908, ingeschr. Amsterdam 13.01.1909) Maria Theresia Siebert, geb. Amsterdam ca. 1869, d.v. Konrad Ludwig August Heinrich Siebert, commissionair, en Lucia Cossa.

3.                   Lucie Goemans, geb. 26.06.1877, overl. 26.04.1955, begr. Bussum.

4.                   Hubrecht Goemans, geb. Antwerpen (België) ca. 1880, overl. Goes 22.03.1885.

 

Noten: |a| Jacob Frederik (annonce collectie CBG); |b| proefschrift: Verdere bijdragen tot de geschiedenis van de vleeschvergiftigingen; promotor: R.H. Saltet (1853-1927).

 

[16] Peter Jan Campagne, geb. ca. 1785, overl. Tiel 18.02.1860, begr. Tiel (Bpl. Ter Navolging), z.v. Carel Campagne, koopman, en Maria van Goudoever; apotheker (1815,1843), tr. Tiel 08.06.1815

[17] Geertruida van Lookeren, geb. ca. 1795, overl. Tiel 17.02.1873, begr. Tiel (Bpl. Ter Navolging), d.v. Willem van Lookeren en Metje de Jongh.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Anna Elizabeth Campagne, geb. Tiel 28.02.1816, overl. ’s-Gravenhage 19.02.1892, tr. Arnhem 21.11.1839 Gerrit van Eldik Thieme, geb. Zutphen 22.09.1815, student L Utrecht 26.02.1834, boekhandelaar, overl. Rijswijk 28.10.1867, z.v. Herman Carel Antonie Thieme, boekdrukker/boekhandelaar, en Gezina Geertruida van Eldik.
Uit dit huwelijk: Peter Jan van Eldik Thieme (1840-1907), tr. Rijswijk 21.08.1873 Johanna Cornelia Schuurman (1845-1920), d.v. Johannes Wilhelmus Schuurman en Bernarda Wilhelmina Mensing.
– Het echtpaar Schuurman-Mensing vormt de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Henri Michiel van Mourik Broekman (1906-2004).

2.                   Willem Campagne, later van Lookeren Campagne, geb. Tiel 06.09.1817|a|; volgt [8].

3.                   Carolina Maria Campagne, geb. Tiel 19.03.1819, overl. Tiel 19.09.1840.

4.                   Carel Campagne, geb. Tiel 05.09.1820, boekdrukker, overl. Tiel 08.09.1840.

5.                   Petronella Johanna Campagne, geb. Tiel 02.07.1823, overl. Ermelo 25.10.1902, tr. Tiel 21.06.1855 Johannes Cornelis van Wessem, later Jan Brune, geb. Tiel 05.04.1818|b|, student M Utrecht 18.09.1838|c|, promotie Utrecht 23.03.1847|d|, medicinae doctor, overl. Kampen 30.07.1903, z.v. Jacoba van Wessem.

6.                   Metje Geertruida Campagne, geb. Tiel 02.07.1823.

7.                   Anna Elisabeth Campagne, geb. Tiel 03.07.1825, overl. Haarlem 06.03.1897, tr. Tiel 27.08.1853 Johan Heinrich Wilhelm Buckmann, geb. ’s-Gravenhage ca. 1826, luthers predikant, overl. Haarlem 04.04.1903, z.v. Heinrich Wilhelm Buchmann, koopman, en Catharina Elisabeth Hahn.

8.                   Gerarda Zegerina Antonia Campagne, geb. Tiel 18.07.1827.

9.                   Johanna Jacoba Campagne, geb. Tiel 28.09.1829, tr. Tiel 09.06.1860 Reinier Kornelis van Eldik, geb. Nijmegen 29.10.1830, telegraphist, z.v. Cornelis van Eldik, doctor in de genees- en verloskunde, en Barta Gerarda Bosch.

10.               Antonia Campagne, geb. Tiel 28.09.1829, overl. Tiel 23.05.1902, begr. Tiel (Bpl. Ter Navolging), tr. Tiel 26.08.1857 Nicolaas Verweij, geb. Varik 27.09.1834, apotheker, overl. Tiel 27.11.1896, begr. Tiel (Bpl. Ter Navolging), z.v. Aart Verweij, (school)onderwijzer, en Roberta van Empel.

 

Noten: |a| bij KB 21.07.1835 no.67 ‘toestemming om den geslachtsnaam van Lookeren nevens den zijnen aan te nemen en zich mitsdien te noemen en teekenen van Lookeren Campagne’ (kanttekening d.d. 15.01.1862 op geb.akte Tiel 1817 no.87); |b| erkend en gewettigd bij het huwelijk Tiel 10.05.1822 van Jacoba met Jan Brune (huw.akte Tiel 1822 no.12); |c| cum testimonio gymnasii Tieli; |d| proefschrift: De diarrhoea; promotor: Loncq.

 

[18] Dirk Hasselman, geb. ca. 1789, schoolonderwijzer (1818), schoolmeester (1822,1828), rijksontvanger (1843,1848), overl. Herwijnen 30.05.1848, z.v. Gijsbert Hasselman en Johanna de Kock; tr.

[19] Geertruida Adriana van den Bosch, geb. ca. 1786, overl. Herwijnen 11.08.1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Adriana Hasselman, geb. 18.03.1813, overl. Tiel 26.03.1897, begr. Tiel (Bpl. Ter Navolging).

2.                   Johannes Jerphaas Hasselman, geb. Nederhemert 21.10.1815, (assistent-)resident in Indië (1840-1855), burgemeester van Tiel (1865-1867), RNL, overl. Tiel 27.03.1895, begr. Herwijnen (Alg.Bpl.), tr. Buitenzorg (NOI) 1839|a| Katharina Johanna Steijn Parvé, geb. Batavia ca. 1821|c|, overl. na 1895.
– Levensberichten JJH: nl.wikipedia * NNBW * Parlement&Politiek

3.                   Catherinus Johannes Hasselman, geb. Ophemert 09.06.1818, lid Staten van Gelderland, overl. Zoelen 27.03.1875, tr. Pattie (NOI) 27.08.1843|b| Charlotte Catharina van Son, overl. na 1875.

4.                   Johanna Neeltje Hasselman, geb. Ophemert 20.11.1822; volgt [9].

5.                   Benjamin Richard Ponninch Hasselman,|d| geb. Ophemert 06.03.1828, contractant (1854), burgemeester van Tiel (1867-1897), overl. Tiel 11.04.1897, begr. Tiel (Bpl. Ter Navolging), tr. Tiel 08.02.1854 Gertrude Jeanne Marie Tijdeman, geb. Tiel 04.08.1833, overl. 18.01.1898, begr. Tiel (Bpl. Ter Navolging), d.v. Petrus Hermannus Tijdeman, rector, en Johanna Christina Rink.

 

Noten: |a| RA 1840 p.237; |b| RA 1844 p.258; |c| RA 1822 (p.122); |d| derde voornaam ook Poning(h).

 

[20] Sjoerd Hannema, geb. Harlingen 15.10.1793, koopman, overl. Harlingen 01.02.1831|b|, z.v. Jacobus Sjoerds Hannema en Rinske Hijlkes Breijer; tr. Leiden 07.08.1817|a|

[21] Dina Herdingh, geb. Leiden 17.10.1788, ged. Leiden (doopsgezind) 19.03.1809, overl. Harlingen 02.11.1856, d.v. Leendert Herdingh en Anna Maria van Sittert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Hannema, geb. Harlingen 27.08.1818, zoutzieder, overl. Harlingen 05.12.1857, tr. Harlingen 23.12.1846 Margaretha Auckdina Fontein, geb. Harlingen 13.09.1822, overl. Harlingen 14.05.1883, d.v. Dirk Pieters Fontein, koopman, en Geertruida Adriana Matak.
     MAF tr. 2e Harlingen 23.09.1863 Jan Hendrik Ansingh, geb. Wagenborgen (Termunten) 03.02.1821, vroedmeester, overl. Harlingen 01.09.1883, z.v. Borcherd Ansingh, student Groningen 11.07.1808, predikant te Wagenborgen (1815-1825) en Ruinen (1825-1862), en Aletta Sissingh.

2.                   Anna Maria Hannema, geb. Harlingen 11.02.1820, overl. Harlingen 18.10.1873, tr. Harlingen 22.04.1841 Freerk Fontein, geb. Harlingen 21.09.1812, zeehandelaar, overl. Harlingen 22.04.1875, z.v. Dirk Pieters Fontein en Geertruijda Adriana Matak.

3.                   Leendert Hannema, geb. Harlingen 20.01.1825; volgt [10].

 

Noten: |a| bruidegom oud 25 jaar (huw.akte Leiden 1817 no.89; |b| overledene oud 39 jaar (overl.akte Harlingen 1831 fol.8).

 

[22] Dirk Freerks Fontein, geb. Harlingen 07.12.1801, koopman (1825,1834), zeehandelaar (1851,1856), overl. Leersum 20.10.1867, z.v. Freerk Dirks Fontein, koopman/zeehandelaar, en Eva van Dalsen; tr. 2e Groningen 29.01.1834 Johanna Hesselink, geb. Groningen 25.03.1814, overl. Harlingen 30.01.1844|a|, d.v. Jan Hesselink, zeepzieder, en Martha Hesselink; tr. 3e Tiel 19.03.1856 Catharina Maria Eck, geb. Rotterdam 04.08.1816, overl. Haarlem 30.03.1884, d.v. Gerardus Eck en Jacoba Christina de Lang; tr. Franeker 22.12.1825

[23] Jetske Sijbrands Wijbenga, geb. Franeker ca. 1806, overl. Harlingen 20.02.1830, d.v. Sijbrand Scheltes Wybenga, secretaris van de Grietenij Franekeradeel (1825), en Catharina Zijlstra.

Uit het huwelijk Fontein-Wijbenga:

1.                   Eva Fontein, geb. Harlingen 01.09.1827; volgt [11].

Uit het huwelijk Fontein-Hesselink:

2.                   Freerk Fontein, geb. Harlingen 11.07.1837, overl. Harlingen 31.07.1892.

3.                   Jan Fontein, geb. Harlingen 20.08.1838, overl. Harlingen 16.02.1845.

4.                   Martha Fontein, geb. Harlingen 24.10.1839, overl. Haarlem 28.06.1901.

5.                   Anna Fontein, geb. Harlingen 05.03.1841, overl. Harlingen 13.02.1842.

Uit het huwelijk Fontein-Eck:

6.                   Johanna Gerarda Fontein, geb. Harlingen 03.12.1857, RON, overl. Bloemendaal 17.12.1941.

 

Noten: |a| d.v. Hijltje Hesselink (overl.akte Harlingen 1844 fol. 8v).

 

[24] Claas Boldingh, geb. Hoorn ca. 1774, notaris (1823,1826), overl. Hoorn 07.09.1826, z.v. Hendrik Boldingh en Sijtje Eentjes; tr. Hoorn 15.02.1796

[25] Annetje Brons, geb. Hoorn ca. 1774, grondeigenares (1835), overl. Hoorn 06.07.1871, d.v. Reinier Brons en Susanna Genis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Metje Boldingh, geb. Hoorn ca. 1797, overl. Hoorn 23.03.1878.

2.                   Zoon Boldingh, geb. Hoorn 13.04.1799.

3.                   Reijnier Brons Boldingh, geb. Hoorn ca. 1799/1800, makelaar, overl. Hoorn 02.05.1844, tr. Hoorn 06.03.1823|a| Reijnoutje Schuijt, geb. Enkhuizen ca. 1798, overl. Hoorn 02.01.1866, d.v. Lourens Schuijt en Bregje Botjager.

4.                   Hendrik Boldingh, geb. Hoorn ca. 1801, tabaksverkoper (1825), koopman (1831), overl. Hoorn 26.03.1886, tr. Hoorn 23.05.1825 Marijtje Fangman, geb. Hoorn ca. 1795, overl. Hoorn 16.03.1886, d.v. Hendrik Fangman en IJtje Ham.
Uit dit huwelijk: Herman Hendrik Boldingh, geb. Hoorn 23.07.1831, overl. Hoorn 17.02.1905, tr. Amersfoort 18.08.1864 Petronella Susanna Hondius (1833-1887), d.v. Gerrit Hondius en Maria Pet.

5.                   Jan Boldingh, geb. Hoorn ca. 1805, predikant te Jisp en Alkmaar (1837-1850), overl. Alkmaar 16.01.1850, tr. Amsterdam 05.03.1835 Wilhelmina Christina Catharina Best, geb. Oterleek ca. 1803/1804, overl. Alkmaar 21.08.1865, d.v. Johannes Best, predikant, en Conradina Mourer.

6.                   Susanna Boldingh, geb. Hoorn ca. 1807, overl. Hoorn 08.06.1836, tr. Hoorn 22.05.1833 Jan Pet, geb. Hoorn ca. 1800, koopman, overl. Hoorn 31.01.1862, z.v. Gerrit Agricola Pet en Neeltje Brons.

7.                   Gerrit Boldingh, geb. Hoorn 23.06.1810, notaris, overl. Hoorn 30.07.1883, tr. Hoorn 11.11.1836 Lucretia Jacoba Jung, geb. ’s-Gravenhage ca. 1811, overl. Hoorn 20.04.1889, d.v. Paulus Leopold Jung, officier van gezondheid, en Barendina Helena Roelofs.

8.                   Sijtje Boldingh, geb. Hoorn 19.12.1812 (akte), overl. Haarlem 04.05.1887, tr. Hoorn 03.11.1841 Ipo Christiaan Ritsema, geb. Haarlem 15.11.1812, koopman, overl. Haarlem 09.06.1901, z.v. Coenraad Ritsema en Geertruij Wouters.

9.                   Jacob Boldingh, geb. Hoorn 22.02.1814; volgt [12].

10.               Neletta Boldingh, geb. Hoorn 07.01.1817 (akte), overl. Hoorn 20.05.1912.

 

Noten: |a| bruidegom Reijnier Brons Boldingh (huw.akte Hoorn 1823 no.15).

 

[26] Gerrit Hondius, ged. Amersfoort 15.11.1789, koopman, overl. Zuilen 02.10.1851|a|, z.v. Gerrit Hondius (ca.1757-1831), koopman, en Lucretia Petronella van de Water (ca.1764-1830); tr. Hoorn 26.03.1815

[27] Maria Pet, geb. Hoorn ca. 1793, overl. Amersfoort 10.03.1882, d.v. Gerrit Agricola Pet, koopman, en Neeltje Brons.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucretia Petronella Hondius, geb. Amersfoort 18.01.1816, overl. Amersfoort 04.01.1882.

2.                   Gerrit Agricola Hondius, geb. Amersfoort 07.09.1817, overl. Amersfoort 24.11.1821.

3.                   Neeltje Susanna Hondius, geb. Amersfoort 05.08.1819, overl. Hoorn 01.02.1892, tr. Amersfoort 31.03.1842 Jan Vermande, geb. Hoorn 06.01.1818 (akte), boekverkoper. z.v. Jan Vermande en Jannetje Brons.
Uit dit huwelijk: Jan Vermande, geb. Hoorn ca. 1844, boekhandelaar, overl. Hoorn 11.02.1915, tr. Hoorn 31.07.1872 Geertruid Janna Boldingh (ca.1848-1932), d.v. Jacob Boldingh en Cornelia Hondius.

4.                   Maria Hondius, geb. Amersfoort 04.08.1821, overl. Haarlem 11.11.1870, tr. Amersfoort 14.11.1850 Wilhelm Johannes Elsenhorst, geb. Haarlem 10.11.1819, candidaat-notaris en commissionair in effecten (1848), overl. Haarlem 04.05.1874, z.v. Johan Gerrit Elsenhorst, schoenmaker, en Maria Christina Vasseur.
     WJE tr. 1e Zoeterwoude 22.06.1848 Maria Johanna Zaalberg, geb. Zoeterwoude 25.10.1820, overl. Haarlem 28.01.1850, d.v. Christiaan Jonathan Zaalberg, zaagmolenaar, en Anna Cornelia Outshoorn.

5.                   Annetje Hondius, geb. Amersfoort 22.03.1823, overl. Elst 05.01.1905, tr. Amersfoort 05.08.1869 Cornelis de Leeuw, geb. Schagen ca. 1818, chirurgijn overl. Dinxperlo 15.01.1883, z.v. Cornelis de Leeuw en Maartje Prins.
     CdL tr. 1e Haarlem 21.10.1840 Diewertje Johanna Carolina Kruseman, geb. Haarlem 02.01.1818, overl. Nieuwendam 01.04.1868, d.v. Hendrik George Kruseman, kruidenier, en Maria Johanna Eigeman.

6.                   Margaretha Hondius, geb. Amersfoort 18.01.1825, overl. Nijmegen (Hees) 22.01.1903.

7.                   Cornelia Hondius, geb. Amersfoort 26.08.1826; volgt [13].

8.                   Gerrit Hondius, geb. Amersfoort 30.04.1828, overl. Amersfoort 21.07.1828.

9.                   Gerrit Hondius, geb. Amersfoort 15.11.1829, overl. Amersfoort 04.03.1836.

10.               Anna Magdalena Hondius, geb. Amersfoort 08.01.1832, overl. Amersfoort 18.02.1877.

11.               Petronella Susanna Hondius, geb. Amersfoort 07.09.1833, overl. Hoorn 01.06.1887, tr. Amersfoort 18.08.1864 Herman Hendrik Boldingh, geb. Hoorn 23.07.1831, koopman, overl. Hoorn 17.02.1905, z.v. Hendrik Boldingh (ca.1801-1886) en Marijtje Fangman.
     HHB tr. 2e Hoorn 20.05.1891 Aafje Thierens, geb. Monnickendam ca. 1839, overl. Hoorn 22.01.1901, d.v. Pieter Leonard Thierens en Maria Neleta Sligcher.

12.               Judik Hermina Hondius, geb. Amersfoort 23.03.1835, overl. Haarlem 30.04.1906|b|.

13.               Reinetta Susanna Hondius, geb. Amersfoort 21.03.1837, overl. Nijmegen 07.10.1905, tr. Amersfoort 05.08.1869 Baltus Bakker, geb. Broek in Waterland ca. 1841, overl. voor 1905, z.v. Jacob Bakker en Trijntje Schaft.

 

Noten: |a| ook overl.akte Amersfoort 1851 no.5; |b| moeder per abuis Pek (overl.akte Haarlem 1906 no.400).

 

[28] Hubrecht Goemans, ook Huibrecht of Hubregt, geb. Dreischor 14.03.1803, student M Leiden 16.09.1822, medicinae doctor, overl. Zierikzee 23.11.1889, z.v. Pieter Goemans en Maria Schietkatte; tr. 1e Dordrecht 08.04.1829 Johanna Feierabend, geb. Dordrecht ca. 1808, overl. Zierikzee 27.07.1837|a|, d.v. Hendrik Feierabend en de Zeeuw; tr. 2e Zierikzee 25.10.1839

[29] Leonore van den Thoorn, geb. Zierikzee 18.11.1812, overl. Zierikzee 03.03.1898, d.v. Cornelis van den Thoorn, lid gemeenteraad Zierikzee (1839), en Esther Sevenhuijsen.

Uit het huwelijk Goemans-Feierabend (moeder Feirabend):

1.                   Maria Jacoba Goemans, geb. Zierikzee 06.03.1830, overl na 1870, tr. Zierikzee 27.05.1853 Hendrik Albert van IJsselsteijn, geb. Zierikzee 04.09.1824, handelaar, koopman, overl. Zierikzee 04.08.1870, z.v. Nicolaas Gilles van IJsselsteijn en Cornelia Anthonetta Ermerins.

2.                   Hendrik Goemans, geb. Zierikzee 17.06.1834, student M Leiden 16.08.1852, promotie (Med.Doctor) Leiden 07.06.1858|b|, (Art. Obstr. Doctor) Leiden 13.09.1858 en (Chir.Doctor) Leiden 28.11.1859, medicinae doctor, overl. Zierikzee 14.04.1922, tr. Zierikzee 14.06.1865 jkvr. Anna Rutheria Schuurbeque Boeije, geb. Zierikzee 04.10.1839, overl. Zierikzee 16.02.1920, d.v. jhr. Martinus Jan Schuurbeque Boeije, rechter bij de Arr.Rb., en Emerica Stephania de Jonge.

3.                   Cornelia Hendrika Goemans, geb. Zierikzee 29.04.1837, overl. Zierikzee 25.07.1837.

Uit het huwelijk Goemans-van den Thoorn:

4.                   Cornelia Goemans, geb. Zierikzee 02.11.1840, overl. na 1906, tr. Zierikzee 01.07.1864 Gualtherus Jacob van den Bosch, geb. Kattendijke 03.08.1828, dijkgraaf (1859), burgemeester van Kattendijke (1864-1894), RNL, overl. Wiesbaden 28.11.1906, z.v. Iman Gualtherus Jacob van den Bosch, grondeigenaar, burgemeester van Kattendijke (1848-1864), RNL, en Cornelia Adriana Kakebeeke.
     GvdB tr. 1e Maartensdijk 12.08.1858 Philis Elisabeth Adriana Hachmeester Eekhout, geb. Rijswijk ca. 1838, overl. Kattendijke 11.03.1859, d.v. Jan Willem Hachmeester Eekhout en Catharina Elisabeth Siderius.

5.                   Johan Leonard Goemans, geb. Zierikzee 08.05.1843, student M Leiden 07.08.1861, promotie (Chirurgiae Doctor) Leiden 08.06.1868 en (Obstretriciae Doctor) Leiden 03.07.1868, overl. Goes 01.01.1911, tr. Zierikzee 16.10.1868 Sara Maria Petronella Isebree Moens, geb. Zierikzee 13.12.1844, overl. Goes 26.04.1924, d.v. Jan Isebree Moens en Suzanna Cornelia de Kater.

6.                   Pieternella Goemans, Petronella, geb. Zierikzee 02.02.1845, overl. Haarlem 01.10.1930, tr. Zierikzee 07.02.1890 Jan Adriaan Gouda, geb. Amsterdam 31.07.1843, assuradeur, overl. Haarlem 10.05.1917, z.v. Pieter Gouda en Adrienne Henriette Kosterman.

7.                   Cornelis Goemans, geb. Zierikzee 05.05.1846; volgt [14].

8.                   Leonora Goemans, geb. Zierikzee 17.10.1858, overl. Zierikzee 03.01.1873.

 

Noten: |a| Feirabend; |b| proefschrift: Drie ziektegevallen door den schrijver waargenomen (magna cum laude).

 

[30] Charles Albert van Renterghem, geb. Hulst 14.07.1805, medicinae doctor, overl. Nieuwer-Amstel 08.10.1890, z.v. Albert Ferdinant Ghislam van Renterghem, griffier v/h vredesgerecht in het kanton Goes, en Cornelia Wilhelmina Verberkmoes; tr. Goes 13.08.1834|a|

[31] Willemina de Witt Hamer, geb. Goes ca. 1808, overl. Goes 07.05.1887, d.v. Jan Gerard de Witt Hamer, advocaat, en Susanna Maria van der Bilt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Charles van Renterghem,geb. Bodegraven 06.08.1835, overl. Bodegraven 12.03.1836.

2.                   Susanna Maria van Renterghem, geb. Bodegraven 30.06.1837, overl. Bussum 29.07.1915.

3.                   Albertina Cornelia van Renterghem, geb. Bodegraven 27.12.1839; volgt [15].

4.                   Jan Gerard van Renterghem, geb. Goes 28.07.1841, bouw- en werktuigkundige bij de Staatsspoorwegen (1869), mededirecteur der Utrechtsche Beetwortelsuikerfabriek (1873), overl. ’s-Gravenhage 24.10.1915, tr. Bergen op Zoom 29.04.1869 Jeannette Frederique Spoelstra, geb. Maastricht 18.11.1846, overl. ’s-Gravenhage 08.01.1920, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 12.01.1920, d.v. Bernardus Spoelstra en Petronella Alexandrina Broex.

5.                   Albert Willem van Renterghem, geb. Goes 09.06.1845, promotie Utrecht 07.06.1872|d|, geneesheer, overl. Rotterdam 05.08.1939, tr. Erp 17.05.1876 Helena Cristine Simonnette Mesch, geb. Kampen 28.12.1852, overl. ’s-Gravenhage 02.03.1927|c|, d.v. Simon Carel Leonard Mesch en Antoinetta Francina Matilda van Geen.

6.                   Nicolaas Isaac van Renterghem, geb. Goes 09.08.1846, luitenant-ter-zee, overl. Den Helder 08.02.1872.

7.                   Willem Jacques Arnold van Renterghem, geb. Goes 27.10.1848, overl. Goes 01.12.1850.

8.                   Henri Ferdinand van Renterghem, geb. Goes 11.04.1850, commissionair (1882), industrieel (1896), overl. Amsterdam 07.02.1896|b|, tr. Goes 13.09.1882 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Goes 03.06.1891, ingeschr. Goes 21.09.1891) Maria Janna Overbeeke, geb. Sint-Annaland 31.08.1838, overl. Goes 02.04.1911, d.v. Jacobus Overbeeke en Aaltje Giljam.

 

Noten: |a| bruid Willemina Hamer (huw.akte Goes 1834 no.38); |b| ook overl.akte Goes 1896 no.27; |c| Helena Christina Simonnetta; |d| proefschrift: De leer der oorzaken van beri-beri; promotor: Loncq.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)