Christiaan Alexander Muller (1923-2004)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien februari 2018)

 


 

[1] Christiaan Alexander Muller, Lex, geb. Alkmaar 18.04.1923, ingenieur technische natuurkunde Delft 1950, hoogleraar Leiden (1959-1972), hoogleraar Twente (1971-1984), overl. Delden 08.08.2004, tr. Eindhoven 25.03.1953 Jacoba Verhoogt, geb. Hoorn 19.07.1922.

 

[2] Christiaan Muller, geb. ’s-Hertogenbosch 30.09.1895, procuratiehouder, overl. Ede 05.08.1978, crem. Arnhem (Moscowa) 10.08.1978, tr. Den Helder 26.04.1920
[3] Adriana Cornelia Meijers, geb. Den Helder 03.03.1898, overl. voor 1978.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Alexander Muller, geb. Alkmaar 18.04.1923; volgt [1].

2.                   Dochter G. Muller, tr. P.J. van Voorst Vader.

 

[4] Christiaan Alexander Muller, geb. Bergen op Zoom 04.06.1857, kapitein bij de infanterie (1911), overl. Zeist 08.12.1913, tr. ’s-Hertogenbosch 03.04.1888

[5] Petronella Annette Jacoba van der Vliet, geb. Wormerveer 15.11.1866, overl. Zeist 24.06.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiana Maria Muller, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1891, overl. 14.01.1977, crem. 19.01.1977, tr. Amsterdam 30.03.1911 Victor Jockin, geb. Amsterdam 05.03.1888 (akte), civiel ingenieur, overl. ’s-Gravenhage 10 .02.1975, crem. 12.02.1975, z.v. Joseph Alphonse Henri Jockin, assuradeur, en Johanna Adriana Calicher.

2.                   Christiaan Muller, geb. ’s-Hertogenbosch 30.09.1895; volgt [2].

 

[6] Simon Meijers, geb. Den Helder 02.01.1870, timmerman (1896), aannemer (1920), overl. Zeist 23.01.1942, tr. Den Helder 11.11.1896

[7] Geertje Korff, geb. Den Helder 05.02.1858, overl. Zeist 14.10.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Cornelia Meijers, geb. Den Helder 03.03.1898; volgt [3].

 

[8] Christiaan Mulder, ook Muller, geb. Hazerswoude 02.10.1813|a|, geemploijeerde in de Garnizoens Ziekenzaal en verlofganger der Vijfde Afdeeling Infanterie (1839), schrijver (1841,1843), schrijver bij de hospitalen (1848), schrijver in het hospitaal (1850,1860), gepensioneerd militair (1893), overl. Breda 02.01.1893|c|, tr. Vlissingen 20.11.1839|b|

[9] Catharina Alexandrina Minderaa, geb. Antwerpen ca. 1821, winkelierster (1843,1853), overl. Bergen op Zoom 23.09.1861.

Uit dit huwelijk (vader Muller):

1.                   Hermanus Petrus Muller, geb. Vlissingen 20.07.1841, tr. Gouda 04.08.1870 Johanna Catharina Ludovica Vogelensank, geb. Gouda 22.03.1842 (akte), overl. Rotterdam 09.08.1909, d.v. Roelof Vogelensank en Albertina Hendrica Tekkelenburgh.

2.                   Pieter Muller, geb. Vlissingen 20.07.1842, overl. Vlissingen 15.11.1842.

3.                   Adriana Anthonetta Muller, geb. Vlissingen 13.10.1843, overl. Utrecht 09.09.1890, tr. Utrecht 12.01.1870 Dirk Albertus Stolwerk, geb. Utrecht 03.03.1850, overl. Zeist 18.10.1927, z.v. Dirk Stolwerk en Alida Catharina Arbouw.
     DAS tr. 2e Utrecht 01.10.1908 Hendrika Oostermeijer, geb. Amsterdam ca. 1854, depothoudster (1897), overl. Utrecht 23.01.1915, d.v. Jan Oostermeijer, ambtenaar, en Catrina van Joolen.
     HO tr. 1e Amsterdam 06.06.1878 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 01.10.1896, ingeschr. Amsterdam 26.02.1897) Andries Rijndorp, geb. Amsterdam ca. 1852, reiziger, z.v. Pieter Rijndorp, kuiper, en Elsje Margaretha Willerström.

4.                   Pieter Christiaan Muller, geb. Vlissingen 01.02.1848, ladingmeester, overl. Arnhem 17.03.1904, tr. Ængwirden 02.06.1882 Lotje Theodora Bakker, geb. Leeuwarden 28.08.1860, overl. Castricum 29.10.1933, d.v. Martinus Bakker en Marta Gesina Maria Landweerd.

5.                   Willem Pieter Muller, geb. Vlissingen 05.08.1850, overl. Bergen op Zoom 15.08.1865.

6.                   Catharina Alexandrina Muller, geb. Vlissingen 31.03.1853, overl. Breda 02.05.1907, tr. Utrecht 24.05.1881 Linze Buwalda, geb. Benedenknijpe (Schoterland) 09.10.1849, sergeant-majoor (1893), overl. Breda 07.02.1907, z.v. Wiebe Tjipkes Buwalda en Froukjen Linzes Kort.

7.                   Christiaan Alexander Muller, geb. Bergen op Zoom 04.06.1857; volgt [4].

8.                   Jacobus Pieter Muller, geb. Bergen op Zoom 29.05.1860, overl. Bergen op Zoom 22.08.1860.

 

Noten: |a| Mulder (geb.akte Hazerswoude 1813 no.81); |b| bruidegom Muller of Mulder (huw.akte Vlissingen 1839 fol.42); |c| Muller (overl.akte Breda 1893 no.6).

 

[10] Gerrit van der Vliet, geb. Zierikzee 10.02.1832, commies bij de posterijen (1858,1859), postdirecteur te Monnickendam (1869), directeur van het postkantoor te ’s-Hertogenbosch, overl. Oosterbeek (Renkum) 31.01.1889, tr. Monnickendam 20.05.1858

[11] Christina Maria Merens, geb. Broek in Waterland 14.05.1836, overl. Zierikzee 06.12.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van der Vliet, geb. ’s-Gravenhage 08.03.1859, tr. Meppel 19.10.1881 Pieter Duitgenius, geb. Meppel 17.02.1856, commies, z.v. Albertus Duitgenius, touwslager, en Grietje Poetsma.

2.                   Catharina van der Vliet, geb. ’s-Gravenhage 05.09.1860, tr. ’s-Hertogenbosch 25.05.1883 Hendrikus Houwink, geb. Meppel 27.01.1857, directeur bij de Posterijen en Telegrafie (1913), d.v. Roelof Houwink en Lambertina Clinge.

3.                   Dochter van der Vliet, geb. ’s-Gravenhage 22.01.1863.
= w.s. dochter C.M. van der Vliet, tr. Siebeng, overl. voor 1905.

4.                   Agatha van der Vliet, geb. Amsterdam 04.12.1864, tr. ’s-Hertogenbosch 26.05.1885 Marinus Koole, geb. Zierikzee 04.10.1853, overl. Zierikzee 23.05.1900, z.v. Reinier Koole en Adriana Theodora Buijze.

5.                   Petronella Annette Jacoba van der Vliet, geb. Wormerveer 15.11.1866; volgt [5].

6.                   Dingeman van der Vliet, geb. Wormerveer 06.04.1869, overl. Wormerveer 19.08.1869.

7.                   Meijnard Cornelis van der Vliet, geb. Wormerveer 16.06.1870, grossier in wijn en sterke dranken (1894), wijnhandelaar (1921), overl. Haamstede 22.08.1921, tr. Zierikzee 24.10.1894 Henriette Charlotte Cornelia Mulock Houwer, geb. Zierikzee 09.08.1874, overl. Zierikzee 28.02.1920, d.v. Daniel Quirijn Mulock Houwer en Maria Margaretha van Andel.

8.                   Jan van der Vliet, geb. Meppel 10.04.1872, overl. Rotterdam 09.04.1929, tr. Rotterdam 28.12.1898 Anna Antonetta Hendrina Bekker, geb. Rotterdam 21.09.1877, d.v. Franciscus Bekker en Helena Magtilda Eekhout.
     JvdV tr. 1e Keulen 03.09.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 06.10.1898, ingeschr. Amsterdam 09.12.1898) Hubertina Louisa Schmitz.

9.                   Hendrik David van der Vliet, geb. Meppel 11.03.1875.

 

[12] Cornelis Meijers, geb. Den Helder 01.08.1825, klerk bij de Marine (1848,1863), adjunct-commies bij Directie der Marine (1865,1875), overl. Den Helder 25.08.1906; tr. 1e Hoorn 19.03.1848 Aafje Zeijlemaker, geb. Hoorn 02.03.1825, overl. Den Helder 19.07.1855, d.v. Jacob Zeijlemaker, beurtschipper, en Catharina Schuurman; tr. 2e Den Helder 14.09.1859 

[13] Ariaantje Golen, geb. Den Helder 08.05.1836, overl. Den Helder 03.01.1919.

Uit het huwelijk Meijers-Zeijlemaker:

1.                   Bregtje Meijers, geb. Den Helder 13.01.1849, overl. Zeist 21.12.1920, tr. Den Helder 17.02.1875 Klaas Bruijn, ook Bruin, geb. Den Helder 15.05.1843, koopman, overl. Zeist 31.08.1919, z.v. Klaas Bruijn, schipper, en Jannetje Bouman.

Uit het huwelijk Meijers-Golen (moeder veelal Goolen):

2.                   Anna Meijers, geb. Den Helder 25.07.1860, overl. Zeist 14.01.1946, tr. Den Helder 15.05.1895 Roelof Kastelijn, geb. Hazerswoude 19.05.1861, opzichter, overl. Zeist 23.02.1942, z.v. Arie Kastelijn en Kornelia van Rijn.

3.                   Aaltje Meijers, geb. Den Helder 29.01.1862, overl. Zeist 07.02.1946, tr. Den Helder 04.03.1896 Arie Korff (1862-1942), z.v. Jan Korff en Guurtje Brandt.

4.                   Adriana Meijers, geb. Den Helder 10.12.1863, overl. Den Helder 15.09.1864.

5.                   Adriana Meijers, geb. Den Helder 18.01.1865, overl. na 1936, tr. Den Helder 26.08.1896 Joseph Delgorge, geb. Arnhem 27.11.1864, geweermaker, instrumentmaker, overl. Zeist 15.12.1953|a|, z.v. Felix Joseph Delgorge en Alida Dirkje Stevens.

6.                   Jan Theodorus Meijers, geb. Den Helder 09.04.1866, schrijver, overl. Den Helder 03.06.1930, tr. Den Helder 01.03.1899 Johanna Cornelia Scheurleer, geb. Den Helder 23.12.1875, overl. Warnsveld 18.11.1943|b|, d.v. Albertus Eliza Scheurleer en Ariaantje Bethlehem.

7.                   Simonetta Meijers, geb. Den Helder 12.05.1867, overl. Den Helder 05.06.1867.

8.                   Simon Meijers, geb. Den Helder 05.09.1868, overl. Den Helder 10.11.1868.

9.                   Simon Meijers, geb. Den Helder 02.01.1870; volgt [6].

10.               Cornelis Meijers, geb. Den Helder 10.04.1871, sigarenhandelaar, tr. Sloten (NH) 16.03.1905 Barbara Meneven, geb. Amsterdam 08.02.1873 (akte), d.v. Gerrit Meneven, timmerman, en Anna Maria Roos.

11.               Henri Meijers, geb. Den Helder 28.05.1872, lerk aan de Marinewerf, overl. Den Helder 17.01.1914, tr. Delft 02.04.1902 Antonia Johanna Nienhuis, geb. Delft 03.05.1874, overl. Amsterdam 29.07.1951, d.v. Jacob Nienhuis, wijnhandelaar, lid van de gemeenteraad,  en Ida Jacoba Elizabeth Beekes.

12.               Catharina Meijers, geb. Den Helder 09.11.1873, overl. Bergen (NH) 10.09.1958.

13.               levenloze dochter, Den Helder 14.11.1875.

14.               Janna Jacoba Klazina Meijers, geb. Den Helder 26.04.1882, overl. Den Helder 10.07.1936, begr. Huisduinen (Alg.Bpl.) 13.07.1936.

 

Noten: |a| ook overl.akte De Bilt 1953 no.173; |b| ook overl.akte Den Helder 1943 no.283.

 

[14] Jan Korff, geb. Den Helder 25.05.1826, timmerman (1851,1869), aannemer (1883,1896), overl. Den Helder 14.04.1911, tr. Den Helder 13.02.1851

[15] Guurtje Brandt, geb. Den Helder 19.04.1829, overl. Den Helder 29.03.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Korff, geb. Den Helder 17.03.1851, tr. Den Helder 07.04.1875 Hendrik Cornelis Bethlehem, geb. Den Helder 30.03.1849, schilder, z.v. Cornelis Bethlehem, schilder, en Elisabeth Golen.

2.                   Neeltje Korff, geb. Den Helder ca. 1853, overl. Den Helder 23.09.1921.

3.                   Trijntje Korff, geb. Den Helder 10.08.1855, overl. Den Helder 04.04.1931, tr. Den Helder 28.11.1894 Jacob Hofstee, geb. Den Helder 27.09.1856, winkelier, overl. Den Helder 10.08.1929, z.v. Jan Hofstee, onderwijzer, en Maria Dam.

4.                   Geertje Korff, geb. Den Helder 05.02.1858; volgt [7].

5.                   Martje Korff, geb. Den Helder 21.06.1860, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 26.12.1913, tr. Den Helder 09.03.1883 Pieter Hendrik Wijnand, geb. Amsterdam ca. 1846, commissionair, overl. Ede 16.12.1921|b|, z.v. Johan Hermann Wijnand, bakker, en Maria Gerritsz.
     PHW tr. 1e Amsterdam 07.07.1870 Wijntje Elisabeth Muller, geb. Amsterdam ca. 1841, overl. Amsterdam 01.04.1882, d.v. Petrus Carel Muller en Gritje Noorwegen.

6.                   Arie Korff, geb. Den Helder 13.11.1862, meubelmaker, overl. Zeist 28.02.1942, tr. Den Heer 04.03.1896 Aaltje Meijers (1862-1946), d.v. Cornelis Meijers en Ariaantje Goolen.

7.                   Meinardus Jacobus Korff, geb. Den Helder 21.03.1864, overl. Amsterdam 17.03.1946|a|, tr. Den Helder 29.07.1891 Helena Maria van Willigen, geb. Den Helder 21.04.1866, overl. Weesp 05.04.1936, d.v. Gerrit van Willigen en Guurtje Veen.

8.                   Andries Korff, geb. Den Helder 17.02.1867, overl. Den Helder 16.03.1867.

9.                   Andries Korff, geb. Den Helder 08.03.1868, overl. Den Helder 21.07.1868.

10.               Dieuwertje Korff, geb. Den Helder 11.04.1869, overl. Zeist 19.08.1944, tr. Den Helder 07.08.1895 Bartholomeus Dionijsius de la Houssaije, geb. Den Helder 07.02.1867, klerk marine, overl. Zeist 08.10.1925, z.v. Bartholomeus Arnoldus de la Houssaije en Johanna Lastdrager.

 

Noten: |a| overl.akte Nieuwer-Amstel 1946 no.43; |b| “zoon van wijlen de echtelieden Fredrik Wijnand en Jansje van Noort”(?) (overl.akte Ede 1921 no.273).

 

[16] Hermanus Mulder, geb. ca. 1778, overl. Hazerswoude 27.03.1831|a|, z.v. Christiaan Muller en Grietje Spekman; tr.

[17] Ariaantje van der Voet.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Mulder, geb. Hazerswoude 02.10.1813; volgt [8].

2.                   Pieter Mulder, geb. Hazerswoude 13.07.1815, overl. Hazerswoude 12.01.1890, tr. Bartha Hortensius.

3.                   Hermanus Mulder, geb. Hazerswoude 20.04.1821, overl. Hazerswoude 21.03.1822.

 

Noten: |a| Muller (overl.akte Hazerswoude 1831 no.27).

 

[18] Pieter Minderaa, ook Petrus, ged. Amsterdam (Westerkerk) 23.05.1794, op 14.12.1811 bij het Bat. Jagers, bevorderd tot korporaal 06.07.1815, sergeant bij het Bat. Jagers 06.06.1817, op 09.02.1826 ‘versierd met de Bronzen Medaille voor trouwen Nederlandsche dienst’ (ingesteld bij KB van 19.02.1825) met de gratificatie van ƒ12,= |b|, bevorderd tot sergeant-majoor 11.04.1830, sergeant majoor bij de 18e Afd. Infanterie (1833,1837), sergeant bij de 6e Afd. Infanterie (1840), gepensioneerd sergeant (1848), portier (1856,1858), gepensioneerd onderofficier (1864), overl. Vlissingen 07.05.1867, z.v. Philippus Minderaa en Maria Gill; tr.

[19] Anna Catharina Antonetta Huijsmans, geb. Antwerpen ca. 1799/1802/1804, overl. Vlissingen 15.12.1873|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Alexandrina Minderaa, geb. Antwerpen ca. 1821; volgt [9].

2.                   Carolus Josephus Minderaa, geb. xx.07.1818, overl. Antwerpen 28.01.1823 (akte).

3.                   Ludovicus Minderaa, geb. Antwerpen ca. 1827, werkman, tr. Vlissingen 30.04.1856 Petronella Maquelein, geb. Vlaardingen ca. 1827, d.v. Bastiaan Maquelein, timmerman, en Dina Maria van Diepe.

4.                   Joanna Theodora Maria Minderaa, geb. Antwerpen ca. 1828, overl. voor 1874, tr. Vlissingen 20.08.1851 Johannes Wilhelmus Frits, geb. Vlissingen 29.05.1830, scheepstimmerman (1851), scheepmaker (1874,1879), overl. Vlissingen 14.09.1906, z.v. Lambertus Frits, timmerman, houtzager, en Catharina Damman.
     JWF tr. 2e Vlissingen 22.07.1874 Adriana Hendrikse, geb. Vlissingen 30.01.1840, tapster (1874), overl. Vlissingen 11.07.1877, d.v. Pieter Hendrikse, scheepmaker, en Hendrika Onlangs, winkelierster (1866,1874); tr. 3e Middelburg 14.05.1879 Sara Bekker, geb. Vlissingen 29.06.1832, dienstbode (1879), overl. Vlissingen 28.11.1917, d.v. Albert Reinier Bekker, timmerman, en Geertruida Schmidt.
     AH tr. 1e Vlissingen 03.10.1866 Jan Jillis de Vries, geb. Middelburg 12.10.1839, loodskwekeling (1866), loods (1872), overl. Vlissingen 07.02.1872, z.v. Jillis de Vries, scheepmaker, en Sophia Christina Kraat.

5.                   Jacobus Petrus Minderaa, geb. Antwerpen ca. 1829, klerk (1848), winkelier (1868), overl. Middelburg 24.01.1868, tr. Vlissingen 06.12.1848 Johanna Maria Busquet, geb. Vlissingen 01.02.1829, overl. Middelburg 18.04.1868, d.v. Pieter Busquet, schoenmaker (1829), agent van politie (1848), en Willemina Jacoba Jansen.

6.                   Maria Antonetta Wilhelmina Minderaa, geb. Willemstad 02.06.1831, tr. Vlissingen 15.10.1856 Benjamin Gerrit Jacob van Deutekom, geb. Harderwijk 25.07.1831, sergeant bij het 4e Regiment Infanterie, z.v. Hendrik van Deutekom, fourier (1831), vader in het weeshuis te Buren (1856), en Judith Brodies.

7.                   Elisabeth Henrica Minderaa, geb. Willemstad 19.05.1833, overl. Vlissingen 21.11.1836.

8.                   Carolina Louisa Minderaa, geb. Vlissingen 16.01.1835, overl. Vlissingen 15.12.1864, tr. Vlissingen 17.08.1864 Cornelis Helenus Mathezing, geb. Boxmeer 09.09.1832, sergeant der Mariniers (1864), huisbediende (1866), opzichter (1881), overl. Nieuwer-Amstel 20.02.1881, z.v. Cornelis Mathezing, sergeant bij de Zuid-Hollandsche Schutterij (1832), gepensioneerd onderofficier (1864), en Isabella Caillier.
     CHM tr. 2e Amsterdam 04.07.1866 Antonia Maria Dorothea de Backer, geb. Amsterdam ca. 1832, dienstbaar (1866), overl. na 1905, d.v. Petrus de Backer, kleermaker, en Maria Elisabeth Storcksdieck.

9.                   Rosina Mina Minderaa, geb. Vlissingen 25.08.1837, tr. 1e Vlissingen 07.01.1857 Adam Carel Pieter Gerk, geb. Maastricht 19.02.1831, sergeant bij het 4e Regiment Infanterie, overl. Bergen op Zoom 01.06.1857|c|, z.v. Johannes Gerk en Jacoba van Vegchelen; tr. 2e Vlissingen 19.05.1858 Willem Kesteloo, geb. Vlissingen 28.02.1835, winkelier, overl. Vlissingen 01.04.1876, z.v. Gilles Kesteloo, tuinier, en Maatje van Wouwe.

10.               Alida Wilhelmina Minderaa, geb. Vlissingen 22.06.1840, overl. Vlissingen 07.11.1866.

 

Noten: |a| ‘meerdere renseignementen niet bekend’ (overl.akte Vlissingen 1873 no.230); |b| Stamboek 383 (15e Afdeling Infanterie, 1815-1818); |c| ook overl.akte Gouda 1957 no.286.

 

[20] Dingeman van der Vliet, geb. Zierikzee ca. 1792/1793, ‘artiste vétérinaire’ (veearts, m.n. voor (militaire) paarden) (1812), makelaar (1819,1822), makelaar in granen (18281,1832), koopman (1856), handelaar (1866), ‘lid van den raad’ (1856), overl. Zierikzee 02.07.1866, z.v. Jean van der Vliet, ‘épicier’ (kruidenier), en Dina van Zwijnvoren; tr. Zierikzee 03.08.1812

[21] Maria van de Polder, geb. Zierikzee ca. 1792, overl. Zierikzee 04.12.1856, d.v. Corneille van de Polder, ‘courtier de changes’ (wisselagent), en Agatha Kroon.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean van der Vliet, geb. Zierikzee 19.12.1812.

2.                   Dina Johanna van der Vliet, geb. Zierikzee 23.01.1819, overl. Leiden 20.11.1874, tr. Zierikzee 07.10.1846 Willem Frederik Menzel, geb. Leiden 26.04.1813, student T(heologie) Leiden 02.01.1832, promotie Leiden 22.06.1840, predikant te Borssele (1845-1847) en Renesse (1847-1865), overl. Leiden 23.12.1869,  z.v. Carel Godfried Menzel, boekhandelaar, en Suzanna Biben.

3.                   Jan van der Vliet, geb. Zierikzee 30.10.1820, koopman, overl. Zierikzee 31.07.1889, tr. Dirksland 27.06.1845 Willemina Driendijk, geb. Onwaard 17.02.1824|a|, overl. Zierikzee 02.11.1859, d.v. Leendert Driendijk en Hester Knape.

4.                   Sara Anthoinetta van der Vliet, geb. Zierikzee 01.09.1822.

5.                   Maria van der Vliet, geb. Zierikzee 30.04.1828, overl. Zierikzee 01.05.1828.

6.                   Cornelis van der Vliet, geb. Zierikzee 20.10.1830, koopman, overl. Zierikzee 23.08.1890, tr. Zierikzee 14.05.1858 Adriana Cornelia Cats, geb. Zierikzee 27.11.1832, overl. Zierikzee 12.10.1906, d.v. Frederik Cornelis Cats en Petronella Frederika den Boer.

7.                   Gerrit van der Vliet, geb. Zierikzee 10.02.1832; volgt [10].

 

Noten: |a| Drieendijk (geb.akte Onwaarde 1824 no.1).

 

[22] Meijnard Cornelis Merens, geb. Hoorn 13.10.1809, burgemeester van Landsmeer (ca.1833-1850), notaris (1858), wethouder van Monnickendam, hoogheemraad van Waterland, lid Provinciale Staten van Noord-Holland, overl. Monnickendam 27.01.1888, z.v. Cornelis Merens, griffier, en Christina Maria Sanderson; tr. Broek in Waterland 21.09.1834|a|

[23] Trijntje Muller, geb. Broek in Waterland 09.01.1817, overl. Monnickendam 19.05.1879, d.v. Pieter Jacob Muller en Hillegond Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Maria Merens, geb. Broek in Waterland 14.05.1836; volgt [11].

2.                   Petronella Jacoba Merens, geb. Monnickendam 31.08.1840 (no.64), overl. na 1888, tr. Monnickendam 12.07.1866 David Boelen, geb. Amsterdam 03.03.1834 (akte), student M(edicijnen) Leiden 19.09.1854 en 23.10.1861, promotie Leiden (Med. Doctor) 27.06.1862|b|, promotie Leiden (Art. Obstr. Doctor) 28.04.1863, stadsdoctor (1866), overl. na 1888, z.v. Johannes Boelen, cargadoor, en Hendrikje Scheeler.

3.                   Annetje Merens, geb. Monnickendam 31.08.1840 (no.65), overl. Zeist 01.12.1916, tr. Monnickendam 12.07.1866 Hendrik Gijsbert Wilhelm Nahuijs, geb. Twello 06.05.1837, directeur postkantoor, overl. Schoonhoven 09.05.1884, z.v. Gerard Johan Nahuijs, student Th(eologie) Utrecht 04.05.1826, predikant, en Catharina Godefrieda van den Bosch.

 

Noten: |a| bruidegom Meijnard Cornelisz, later Meijnard Cornelis; |b| proefschrift: Over de stuipen van zwangeren en barenden, naar aanleiding van acht waargenomen ziektegevallen.

 

[24] Jan Theodorus Meijers, geb. Amsterdam 04.03.1803, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 10.03.1803, geëmployeerde bij de Marine (1825,1828), ambtenaar der Marine (1831), adj.commies Marine (1848), overl. Den Helder 19.06.1855, z.v. Cornelis Meijers, schrijver, en Hendrina Geziena Elisabeth Schultz; tr. Den Helder 09.06.1825

[25] Bregtje Spanjaart, geb. Enkhuizen 25.08.1801, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|b| 29.07.1875, d.v. Jan Spanjaart, sjouwer marinewerf, en Jannetje Slootenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Theodora Meijers, geb. Den Helder 30.12.1826, overl. Zeist 17.09.1831|a|.

2.                   Cornelis Meijers, geb. Den Helder 01.08.1826; volgt [12].

3.                   Jan Meijers, geb. Den Helder 05.05.1828, overl. Den Helder 06.10.1828.

 

Noten: |a| overl.akte Enkhuizen 10.10.1831; |b| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis.

 

[26] Cornelis Golen, geb. Texel ca. 1807, sjouwerman (1835), zeeman (1837), sjouwerman (1839,1859), z.v. Jan Gole Schellevis, sjouwerman, en Ariaantje Vos; tr. Den Helder 18.06.1835

[27] Aaltje Dalmeijer, geb. Texel ca. 1810, overl. Den Helder 06.11.1839, d.v. Jan Dalmeijer, zeeloods, en Trijntje Blank.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ariaantje Golen, geb. Den Helder 08.05.1836; volgt [13].

2.                   Jan Golen, geb. Den Helder 19.12.1837, overl. Den Helder 26.03.1839.

3.                   Trijntje Golen, geb. Den Helder 11.06.1839, overl. Den Helder 14.01.1924, tr. Den Helder 23.08.1866 Jan Bood, geb. Barsingerhorn ca. 1841, schipper, overl. Den Helder 19.05.1917, z.v. Jacob Bood, schipper, en Jannetje Groot.

 

[28] Andries Arie Korff, Aarjen/Arien, geb. Den Helder 07.09.1791, geëmploijeerde bij de aanneming der zeeweringen (1814), visser (1841,1851), overl. na 1851, z.v. Pieter Korff en Trijntje Sloth; tr. Den Helder 25.12.1814

[29] Neeltje Bakker, geb. Den Helder 10.08.1791, overl. Den Helder 12.07.1853, d.v. Jan Cornelis Bakker en Maartje Breet.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Korff, geb. Den Helder 23.09.1815, tr. Den Helder 15.07.1841 Meindert Zandveld, geb. Den Helder 11.08.1815, smid, z.v. Arie Zandveld en Trijntje Boonacker, winkelierster (1841).

2.                   Pieter Korff, geb. Den Helder 30.05.1817, visser, overl. Den Helder 14.02.1894, tr. Den Helder 12.08.1847 Dieuwertje Buijs, geb. ca. 1817, overl. Den Helder 04.02.1900, d.v. Willem Buijs, werkman, en Martje Cornelis Dekker.

3.                   Maartje Korff, geb. Den Helder 17.06.1819, overl. Den Helder 12.03.1851, tr. Den Helder 30.07.1840 Jacob Gauw, ook Gaauw, geb. ca. 1816, metselaar, overl. Den Helder 21.06.1880, z.v. Reinier Gauw, timmerman, en Martje Bakker.
     JG tr. 2e Den Helder 18.12.1851 Lamberta van Marle, geb. Wieringen ca. 1817/1818, overl. Den Helder 05.05.1891, d.v. Henrikus van Marle, werkman, en Geertje Keijzers.

4.                   Andries Korff, geb. Den Helder 23.03.1821, timmerman (1849), aannemer (1889), overl. Den Helder 18.01.1895, tr. 1e Den Helder 18.05.1849 Grietje Boon, geb. De Waal (Texel) 18.05.1825, overl. Den Helder 20.11.1886, d.v. Hendrik Boon, zeeman (1825), schilder (1849), en Hiske Rab; tr. 2e Den Helder 08.05.1889 Trijntje de Wijn, geb. Texel ca. 1827, overl. Den Helder 13.12.1893, d.v. Abraham de Wijn en Antje Hoogschagen.
     TdW tr. 1e Den Helder 24.03.1849 Pieter Dekker, geb. Oude Schild (Texel) 11.09.1816, loods, overl. Den Helder 11.09.1886, z.v. Teunis Pietersz Dekker, zeeman, en Aaltje Koenraads Bakker.

5.                   Johanna Korff, geb. Den Helder 13.11.1823, overl. Den Helder 30.01.1878.

6.                   Jan Korff, geb. Den Helder 25.05.1826; volgt [14].

7.                   Marijtje Korff, geb. Den Helder 11.11.1828, overl. Den Helder 12.11.1828.

8.                   Aaltje Korff, geb. Den Helder 11.11.1828, overl. Den Helder 12.11.1828.

 

[30] Meindert Brandt, geb. Den Helder 04.12.1798, metselaar (1851), overl. Den Helder 08.03.1863, z.v. Jacob Meindertsz Brandt en Martje Cornelis Harkes; tr. Den Helder 11.11.1825|a|

[31] Maartje Mooij, geb. Den Helder 25.07.1798, overl. Den Helder 13.04.1855, d.v. Cornelis Mooij, arbeider, en Guurtje Pieters Klorn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Brandt, geb. Den Helder 19.10.1826, metselaar, overl. Haarlem 04.04.1900, tr. Den Helder 24.07.1851 Martha Cornelis Rijkers, geb. Den Helder 22.05.1828, overl. Haarlem 10.11.1893, d.v. Cornelis Rijkers en Aagje Groeneveld.

2.                   Guurtje Brandt, geb. Den Helder 19.04.1829; volgt [15].

3.                   Martha Brandt, geb. Den Helder 28.03.1832, overl. Den Helder 18.10.1889.

4.                   Cornelis Brandt, geb. Den Helder 19.10.1834, timmerman, overl. (aan boord van het Nederlandsche brikschip ‘Jacqueline en Elize’, van Java naar Amsterdam, zeilende op 26º36' NB en 38º27' WL) 19.04.1858|b|.

5.                   Johannes Brandt, geb. Den Helder 21.02.1837.

6.                   Willem Brandt, geb. Den Helder 17.07.1840, overl. Den Helder 29.10.1923.

 

Noten: |a| bruidegom Mijnardus Brand (huw.akte Den Helder 1825 no.40); |b| overl.akte Den Helder 23.09.1858 no.264.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren