jhr. Otto Frans Antoine Hubert van Nispen tot Pannerden (1907-1992)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] jhr. Otto Frans Antoine Hubert van Nispen tot Pannerden, geb. Pannerden 14.04.1907, promotie Nijmegen 31.03.1936, burgemeester van Pannerden (1933-1937) en Hillegom (1937-1964), commissaris van de Koningin in Overijssel (1964-1972), voorzitter van het College van Curatoren van de THT (1964-1972), erevoorzitter van de Koninklijke algemene vereniging voor bloembollencultuur, RNL 1966, overl. Heemstede 10.06.1992, tr. Elsene|b| 17.04.1934 Jeanne Marie Joseph Mathilde Helene van Biervliet, geb. Elsene 18.02.1911, overl. Heemstede 04.01.1996.
– Levensbericht: nl.wikipedia * Parlement&Politiek 

 

Noten: |a: proefschrift: De Wegenwet; promotor: P. Kamphuisen (1897-1961); |b| ook Ixelles, nu in Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België.

 

[2] jhr. Frans Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 15.11.1874, burgemeester van Pannerden (1905-1928), overl. Zevenaar 08.08.1928, tr. Warmond 12.07.1906
[3] Johanna Tegelaar, geb. Warmond 21.10.1887, overl. Pannerden 11.08.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Otto Frans Antoine Hubert van Nispen tot Pannerden, geb. Pannerden 14.04.1907; volgt [1].

2.                   Wilhelmina Louise Hubertha Maria van Nispen tot Pannerden, geb. Pannerden 16.06.1910.

3.                   Louise Ernestine Johanna Maria van Nispen tot Pannerden, geb. ca. 1915, tr. Roermond 02.09.1936 Pieter Frans Gabriel Alphons Geradts, geb. Roermond 09.08.1909, z.v. Charles Guillaume Eugène Marie Geradts en Marie Louise Sophie Amélie Raphaël Storms.

 

[4] jhr. Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 07.03.1844, lid Provinciale Staten van Gelderland (1875,1885),wethouder (1893), overl. Zevenaar 23.06.1905; tr. 1e Zevenaar 28.07.1870 Henriette Johanna Louise Cecile Maria Bosch van Drakestein, geb. ca. 1852, overl. Zevenaar 12.07.1871, d.v. Gerard Willem Bosch van Drakestein en Carolina Huberta Maria van Grotenhuis;  tr. Zevenaar 28.07.1870

[5] Louise Josephine Johanna Maria van Grotenhuis van Onstein, geb. Boxmeer 15.09.1852, overl. Zevenaar 13.10.1916.

Uit het huwelijk:

1.                   Carolina Christina Gertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 14.06.1871, overl. Hengelo (Gld) 23.03.1929, tr. Steenderen 03.08.1893 Arnoldus Michël Helmich, geb. Zwollerkerspel 22.04.1860, overl. Hengelo (Gld) 13.04.1946, begr. Baak 17.04.1946, z.v. Gerhardus Antonius Helmich, landeigenaar/grondeigenaar, en Engelbarta Maria Bernardina Alouisa Augusta baronesse van Middachten.

Uit het huwelijk:

2.                   Frans Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 15.11.1874; volgt [2].

3.                   Herman Karel Marie van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 20.12.1875.

4.                   Maria Carolina Johanna van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 25.01.1877.

5.                   Hubert Emile Marie van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 21.07.1878|a|, burgemeester van Klimmen (1908-1938), overl. Heerlen 28.12.1942|a|, tr. Houthem 15.10.1918 Isla Francisca Alphonsa Titia Maria baronesse van Voorst tot Voorst, geb. ’s-Gravenhage ca. 1886, overl. Obbricht en Papenhoven 14.04.1960, d.v. Hiddo Hendrik Eduard van Voorst tot Voorst en Alphonsa Maria Francisca Victoria baronesse Hacfort tot ter Horst.

6.                   Otto Jan Marie van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 21.07.1878|b|, overl. Apeldoorn 09.09.1949|d|, tr. voor 1913 Klara Eugenia Maria Ignatia baronesse van Hövell tot Westerflier.

7.                   Louise Huberta Marie van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 25.05.1881, overl. Zevenaar 18.07.1948.

8.                   Ernest Eugène Marie van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 28.12.1882.

9.                   Antoon Eduard Marie van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 20.04.1884, burgemeester van Didam (1911-1920) en Zevenaar (1920-1946), overl. Zevenaar 20.01.1964, begr. Zevenaar 24.01.1964, tr. Zevenaar 28.09.1911 Clara Maria de Nerée tot Babberich, geb. Arnhem 25.09.1886, overl. na 1964, d.v. Jean Philippe Rudolph Marie de Nerée tot Babberich, commies chef ter provinciale griffie (1886), lid Raad van State (1911), en Lucie Marie Thérèse Wilhelmina Thijssen.
– Levensbericht: nl.wikipedia

10.               Eugenie Louise Marie van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 21.08.1885, overl. Arnhem 21.12.1961, begr. Zevenaar 28.12.1961.

 

Noten: |a| geboren des namiddags ten een ure (akte no.69); |b| geboren des namiddags ten half twee ure (akte no.70); |c| ook overl.akte Valkenburg-Houthem 1943 no.3; |d| ook overl.akte Renkum 1949 no.235.

 

[6] Gerrit de Vos, later Tegelaar, geb. Warmond 20.04.1851, metselaar (1878,1895), kalkfabrikant (1902), overl. Leiden 19.07.1902, tr. Sassenheim 13.06.1878

[7] Wilhelmina Huiberdina Vermaat, geb. Poortugaal 16.12.1855, overl. Driebergen-Rijsenburg 21.12.1935.

Uit dit huwelijk (vader de Vos):

1.                   Abraham de Vos, later Tegelaar, geb. Warmond 15.01.1879|a|, fabrikant (1906), schelpkalkfabrikant (1915), overl. Warmond 14.11.1956, tr. 1e Maassluis 26.11.1902 Dirkje Uitdenbogaardt, geb. Maassluis 16.11.1870, overl. (kraambed) Warmond 05.09.1908, d.v. Cornelis Uitdenbogaardt en Maria Adriana Poortman; tr. 2e ’s-Gravenhage 11.02.1915 Catharina Elisabeth van der Kuijlen, geb. ’s-Gravenhage 18.11.1881, d.v. Gijsbertus Marinus van der Kuijlen, paardenhandelaar (1905), koopman (1915), en Elisabeth Hendrika de Man.
     CEvdK tr. 1e ’s-Gravenhage 04.05.1905 Nicolaas Adriaan Anne Bruijn, geb. Winterswijk 21.03.1877, eerste luitenant der infanterie, overl. Bergen op Zoom 10.10.1906|c|, z.v. Adriaan Bruijn, muziekonderwijzer (1877), directeur der muziekschool (1905), en Antje Nieuwenhuis.

Uit dit huwelijk (vader Tegelaar):

2.                   Francina Tegelaar, geb. Warmond 05.02.1881, overl. na 1959, tr. Warmond 26.07.1899 Clement Paul Everard Gori, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 03.08.1875, kantoorbediende (1899), effectenhandelaar (1915), overl. Driebergen-Rijsenburg 26.03.1959, z.v. Gaetano Theodorus Nicolaas Gori en Engelina Geertrui Landré.

3.                   Johannes Tegelaar, geb. Warmond 26.01.1883, bloemist (1906), overl. Leiden 20.10.1968, tr. Oegstgeest 01.07.1909 Petronella Margaretha Johanna Spaargaren, geb. Oegstgeest 05.05.1886, overl. Grave 16.02.1953, d.v. Johannes Cornelis Spaargaren en Wilhelmina van der Voet.

4.                   Gerrit Tegelaar, geb. Warmond 17.11.1885.

5.                   Johanna Tegelaar, geb. Warmond  21.10.1887|b|; volgt [3].

6.                   Wilhelmina Huberdina Tegelaar, geb. Warmond 28.07.1893, overl. Warmond 23.03.1894.

7.                   Wilhelmina Huberdina Tegelaar, geb. Warmond 15.04.1895, overl. na 1948, tr. Warmond 04.08.1915 Geert Albert Prins, geb. Groningen 04.09.1889, student geneeskunde Groningen 27.04.1909, arts, RON, begiftigd met het Kruis van verdienste van het Nederlandsche Roode Kruis, overl. Utrecht 28.11.1948|d|, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust) 02.12.1948, z.v. Jan Prins, brievenbesteller (1889), assistent bij de post en telegrafie (1915), en Antje Wiersma.

 

Noten: |a| kanttekening over KB van 29.07.1879 n°22, waarbij Gerrit de Vos toestemming krijgt zijn geslachtsnaam te veranderen in Gerrit Tegelaar (geb.akte Warmond 1879 no.1); |b| moeder Wilhelmina Huberdina; |c| ook overl.akte Halsteren 1906 no.60; |d| Gerard Albert (annonce collectie CBG).

 

[8] Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen, ook Carel Everhard Joseph Frans, ged. Zevenaar (rk) 04.04.1807, burgemeester van Zevenaar (1844-1870), overl. Zevenaar 01.12.1870  (van Pannerden; akte nog beter bekijken) , tr. Zevenaar 06.11.1827

[9] Christina Josephina Theresia Maria Höevel, ged. Gendringen 27.10.1806, overl. Zevenaar 17.08.1880.

– Levensbericht: nl.wikipedia * NNBW

Uit dit huwelijk:

1.                   Carel Joseph van Nispen, later van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 19.11.1828, mr., overl. Rosmalen 20.10.1901, tr. Rotterdam 18.11.1856 Maria Carolina Blankenheijm, geb. Rotterdam 22.05.1839, overl. Rotterdam 04.03.1921, d.v. Gerardus Arnoldus Blankenheijm en Pauline Cornelia Johanna Driebeek.

2.                   Frans Xaverius van Nispen, later van Nispen tot Pannerden, geb. Zevenaar 25.07.1830, lid Provinciale Staten van Gelderland, lid Eerste Kamer, overl. Zutphen 29.04.1899, tr. 1e Voorst 22.04.1852 Aleida Catharina Maria Ernestine van der Heijden, geb. Warnsveld 14.08.1816, overl. Zutpohen 22.08.1878, d.v. Clemens Fredrik Wilhelm van der Heijden en Aleida Catharina Framcisca Hoevel; tr. 2e Grave 07.08.1883 Carolina Petronella Johanna Lamberdina Smitz, geb. Grave 17.09.1855, d.v. Johann Herman Carel Smitz en Mechtilda van Tuijl.
     ACMEvdH tr. 1e Warnsveld 23.10.1838 Clemens Josephus baron van Hövell, geb. Twello, ged. Westervoorde 21.04.1811, overl. voor 1852, z.v. Arnoldus Joannes baron van Hövell en Clara Francesca van Kloots.

3.                   Maria Christina Adriana van Nispen, geb. Zevenaar 29.01.1832, overl. Zevenaar 14.02.1832.

4.                   Maria Christina Hubertina Cecilia van Nispen, geb. Zevenaar 03.10.1833, overl. Nijmegen 22.03.1889, tr. Zevenaar 31.07.1862 Franciscus Xaverius Gerhardus Maria van Nispen tot Sevenaer, geb. ca. 1832, mr., burgemeester van Horssen (1861-1862), tevens burgemeester van Bergharen (1861-1862), overl. Nijmegen 25.04.1915, z.v. Jan Anton Christiaan Arnold van Nispen tot Sevenaer en Isabelle Elisabeth Josepha Hoeven tot Swanenburg.

5.                   Louise Alexandrine Pauline Marie van Nispen van Pannerden, geb. Zevenaar 31.01.1841, overl. Zevenaar 30.09.1842.

6.                   Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Marie van Nispen van Pannerden, geb. Zevenaar 07.03.1844; volgt [4].

 

[10] jhr. Titus Elco Joannes Henricus van Grotenhuis van Onstein, geb. Vorden 01.04.1811, ontvanger van ’s Rijks belastingen, overl. Boxmeer 19.06.1884, tr. 11.10.1842

[11] Maria Walburgis Josepha Johanna baronesse van Hugenpoth tot den Berenclaauw, ook van Hugenpoth van Stockum tot den Beerenclaauw, geb. Boxmeer 05.08.1817, overl. Boxmeer 02.02.1892.

– Bij vonnis Arr.Rb. ’s-Hertogenbosch 11.01.1865 worden de verbetering en aanvulling van een huwelijksakte en vijf geboorteakten bevolen (geb.akte Boxmeer 16.01.1865 no.3).

Uit dit huwelijk:

1.                   Richard Baldewijn Rudolph Joseph van Grotenhuis van Onstein, geb. Driel 09.02.1844, overl. Rotterdam 06.06.1922, tr. Arnhem 29.09.1887 Maria Stevens, geb. Semarang 04.11.1862, overl. Kralingen 19.08.1894, d.v. Johannis Nipomisenus Stevens en Maria Johanna Theodora Struijs.

2.                   Ernest Alexander Engelbert van Grotenhuis van Onstein, geb. Driel 07.05.1845, adjunct-Commies bij het Ministerie van Financiën (1888), overl. ’s-Gravenhage 31.07.1911, tr. Elisa Maria Jeanne Sara Josina Egeler, Josina, geb. Amsterdam 28.10.1855, overl. ’s-Gravenhage 01.09.1935, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 04.09.1935, d.v. Alexander Rudolf Engeler meergenaamd Egeler en Josina Bernardina Francisca Gillis.

3.                   Titus Rudolph Johann Baptist van Grotenhuis van Onstein, geb. Boxmeer 06.04.1847, kapitein Oost-Indisch Leger (1889), overl. voor 1934, tr. Ubbergen 29.10.1889 Huberta Maria Johanna van Berckel, geb. Beek (Ubbergen) 21.08.1863, overl. Voorburg 29.01.1934, d.v. Hendrik van Berckel, steenfabrikant, en Anna Clara Ernestina Huberta Verheijen.

4.                   Alexander Engelbert Joseph van Grotenhuis van Onstein, geb. Boxmeer 02.08.1848, eerste luitenant der infanterie van het Oost-Indisch Leger (1888), overl. na 1926, tr. ’s-Gravenhage 09.08.1888 Josephine Marie Louise Collette, geb. Maastricht 26.06.1862, overl. Vinkeveen en Waverveen 26.04.1926, d.v. Joannes Martinus Collette, inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf, en Maria Anna Gertrudis Breuls.

5.                   August Anton Johannes Baptista van Grotenhuis van Onstein, geb. Boxmeer 19.05.1851, overl. Boxmeer 17.10.1852.

6.                   Louise Josephine Johanna Maria van Grotenhuis van Onstein, geb. Boxmeer 15.09.1852; volgt [5].

7.                   Bernardus Johannes Hubertus van Grotenhuis van Onstein, geb. Boxmeer 10.10.1854, overl. Boxmeer 09.05.1856.

8.                   Huberta Caroline Maria van Grotenhuis van Onstein, geb. Boxmeer 26.12.1860, overl. voor 1939, tr. Boxmeer 01.06.1886 August Everhard Rudolf Collette, geb. Maastricht 25.06.1857, ingenieur, hoofdingenieur-directeur T. en T., CON, RNL, overl. ’s-Gravenhage 03.06.1939, crem. Velsen (Westerveld) 06.06.1939, z.v. Joannes Martinus Collette, inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf, en Maria Anna Gertrudis Breuls.

 

[12] Abraham Tegelaar, geb. Leiden 23.08.1819, metselaar (1851,1861,1874), overl. Warmond 05.08.1901; tr. ’s-Gravenhage 12.12.1855 Maria Geertruida Pauli, geb. ’s-Gravenhage ca. 1823, overl. Alphen 16.11.1912, d.v. Willem Fredrik Pauli en Geertruida van den Berg; en

[13] Johanna de Vos, geb. Warmond 23.10.1828, naaister (1851,1868), overl. Warmond 11.01.1868.

Kind van Johanna en Abraham:

1.                   Gerrit de Vos, later Tegelaar, geb. Warmond 20.04.1851|a|; volgt [6].

Uit het huwelijk Tegelaar-Pauli:

2.                   Maria Geertruida Tegelaar, geb. Warmond 22.05.1856, overl. Bodegraven 07.02.1893, tr. Warmond 06.05.1881 Jacobus Martinus Koning, geb. Warmond 05.09.1857, kandidaat-notaris (1881), overl. Hengelo (Gld) 19.06.1930, z.v. Johan Fredrik Koning, gemeenteontvanger (1857), en Johanna Kruijff.
     JMK tr. 2e Bodegraven 17.05.1894 Maria Douwes Dekker, geb. Bodegraven 14.10.1869, overl. Hengelo (Gld) 04.11.1902, d.v. Kornelis Douwes Dekker, apotheker, en Elisabeth Maria Bopp; tr. 3e Oegstgeest 15.06.1905 Maria Elisabeth van der Meij, geb. Oegstgeest 03.04.1863, d.v. Hendrik van der Meij en Maria Elisabeth Driebergen.

3.                   Albertina Tegelaar, geb. Warmond 23.12.1857, overl. Warmond 25.09.1874.

4.                   Wilhelmina Frederica Tegelaar, geb. Warmond 02.08.1859, overl. Alphen aan den Rijn 05.03.1933, tr. Warmond 30.11.1887 Jan Karel van Leeuwen, geb. Koudekerk 15.10.1858, pannenbakker, overl. Alphen aan den Rijn 15.10.1923, z.v. Hendrik van Leeuwen en Janna Kaatje van Arkel.

5.                   Willem Tegelaar, geb. Warmond 13.04.1861, overl. Warmond 17.12.1865.

6.                   levenloze zoon, Warmond 17.09.1863.

 

Noten: |a| aangifte door Abraham Tegelaar van een kind ‘uit hem declarant en Johanna de Vos, ongehuwd’ geboren, kanttekening over KB van 29.07.1879 n°22, waarbij Gerrit de Vos toestemming krijgt zijn geslachtsnaam te veranderen in Gerrit Tegelaar (geb.akte Warmond 1851 no.23).

 

[14] Hendrik Vermaat, geb. Poortugaal 02.02.1827, bouwman (1850), overl. Poortugaal 07.10.1859, tr. Poortugaal 14.06.1850|a|

[15] Fransijna de Raad, geb. Nieuw-Beijerland 07.09.1830, overl. na 1879.

Uit dit huwelijk (moeder ook de Raat):

1.                   Anna Vermaat, geb. Poortugaal 02.12.1850, overl. De Lier 24.01.1913, tr. Sassenheim 27.06.1873 Pieter Kok, geb. Goudswaard 13.09.1848, grofsmid, overl. De Lier 12.11.1937, z.v. Cornelis Kok en Maaijke Diepenhorst.

2.                   Jaapje Vermaat, geb. Poortugaal 02.08.1854, overl. Sassenheim 22.11.1941, tr. Sassenheim 17.04.1879 Boudewijn Daniel Kapteijn, geb. Sassenheim 26.03.1855, bloemist, overl. Leiden 18.01.1942|b|, z.v. Johannes Kapteijn, instituteur, en Neeltje Pet.

3.                   Wilhelmina Huiberdina Vermaat, geb. Poortugaal 16.12.1855; volgt [7].

4.                   Johannes Vermaat, geb. Poortugaal 16.09.1857, overl. Poortugaal 11.10.1859.

5.                   levenloze dochter, Poortugaal 27.10.1858.

 

Noten: |a| bruid Francijna de Raat (huw.akte Poortgugaal 1850 no.5); |b| ook overl.akte Sassenheim 1941 no.9.

 

[16] Hermannus Carolus Casparus Bartholomeus van Nispen tot Pannerden, ook Herman Carel Casper B., ged. Oud-Zevenaar (rk) 05.08.1764, districtscommissaris (1827,1829), overl. Zevenaar 22.07.1829, z.v. Christiaan Frans van Nispen en Aleida Maria van der Sanden (zie Bijlage A) ; tr.

[17] Hendrina Caecilia Everharda Goossens, geb. ca. 1770, overl. Zevenaar 30.03.1823.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Antonius Christianus Arnoldus van Nispen, geb. ca. 1804, lid Tweede Kamer, overl. Zevenaar 05.05.1875, tr. Zevenaar 18.11.1823 Isabella Elisabetha Josepha Höevel (1804-1879), d.v. Joannes Nepomecenus Hoevel en Adriana van Wambeke

2.                   Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen, ged. Zevenaar (rk) 04.04.1807|a|; volgt [8].

 

Noten: |a| vader Carel van Nispen, moeder Hendrina Cecilia Goossens.

 

[18] Joannes Nepomucenus Höevel, consiliarius serenissimus Comitus de Hohenzollern (1805), administrateur (1827), tr. Beek en Bergh (rk) 21.04.1799

[19] Adriana van Wambeke, begr. Beek en Bergh (rk) 30.08.1807.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francisca Anthonia Louisa Maria Höevel, ged. Beek en Bergh (rk) 08.08.1800, begr. Beek en Bergh (rk) 01.11.1800.

2.                   Theodorus Ignatius Joannes Nepomucenus Höevel, ged. Beek en Bergh(rk) 16.02.1803, begr. Beek en Bergh (rk) 31.03.1805.

3.                   Isabella Elisabetha Josepha Höevel, ged. Beek en Bergh (rk) 19.03.1804, overl. Zevenaar 28.01.1879, tr. Zevenaar 18.11.1823 Johannes Antonius Christianus Arnoldus van Nispen (ca.1804-1875), z.v. Hermanus Carolus Casparus Bartholomeus van Nispen tot Pannerden en Caecilia Everharda Goossens.

4.                   Christina Josephina Theresia Maria Höevel, ged. Gendringen 27.10.1806; volgt [9].

 

[20] Ernestus Judocus Rudolphus van Grotenhuis van Onstein, geb. Wamel ca. 1776, landbezitter (1811), landeigenaar (1817,1825), overl. Mossel (Vorden) 21.12.1847, z.v. Rudolphus Johannes van Grotenhuis tot Veenhuis en Anna Maria van Lussum; otr. Vorden 06.11.1795|a|, tr. Vorden 22.11.1795

[21] Henrietta Arnolda Maria Lucia van Harinxma thoe Heegh, geb. ca. 1775, overl. Arnhem 30.05.1861, d.v. Engelbertus Tiberius Haring baron van Harinxma thoe Heegh en Sophia Ursula Maria van Oldeneel van Herenbrink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Balthazar Georg Joseph van Grotenhuis, ged. Vorden (rk) 02.10.1796, luitenant adjudant bij het Regiment Kurassiers Nr.9, overl. Linde (Vorden) 10.03.1822.

2.                   Rudolphus Joannes Antonius van Grotenhuis, ged. Vorden (rk) 04.07.1798.

3.                   Engelbertus Tiberius Josephus Arnoldus van Grotenhuis van Onstein, ged. Vorden (rk) 02.0.4.1800, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 11.11.1886.

4.                   Anna Maria Antonia van Grotenhuis, ged. Vorden (rk) 14.05.1802.

5.                   Josephus Antonius Henricus Arnoldus van Grotenhuis, ged. Vorden (rk) 21.06.1804.

6.                   Louisa Maria Gertruda Francisca van Grotenhuis van Onstein, geb. ca. 1807, Zutphen 06.03.1825.

7.                   Theresia Maria Josephina Huberta van Grotenhuis, geb. Vorden ca. 1809, overl. Groningen 07.09.1821.

8.                   Titus Elco Joannes Henricus van Grotenhuis van Onstein, geb. Vorden 01.04.1811; volgt [10].

9.                   Marianna Roberta Bernardina Antonia van Grotenhuis van Onstein, geb. Vorden 04.02.1814, overl. Linde (Vorden) 20.04.1848, tr. Vorden 29.08.1839 Abraham Adriaan Stoop, geb. Ridderkerk 27.08.1818, z.v. Mattheus Philippus Stoop, vrederechter, en Johanna Gertruda Elisabeth de Jong van Son.
     AAS tr. 2e Roermond 10.01.1855 Adriana Hermina Westeneng, geb. Utrecht 16.09.1832, d.v. Adrianus Joannes Westeneng en Cornelia Anna van Meurs.

10.               Carolina Huberta Maria van Grotenhuis van Onstein, geb. Vorden 13.01.1817, overl. Kerspel Goor (Markelo) 23.04.1860, tr. Vorden 04.04.1839 Gerard Willem Bosch van Drakestein, geb. Utrecht 26.11.1813, luitenant (1839), lid Staten (1861), grondeigenaar (1862), overl. Kerspel Goor (Markelo) 12.12.1862, z.v. Paulus Willem Bosch van Drakestein en Henrietta Hofmann.
     GWBvD tr. 2e Tubbergen 17.01.1861 Gertruida Theresia von Bönninghausen, geb. Fleringen (Tubbergen) 29.10.1829, overl. Eefde (Gorssel) 27.11.1908, d.v. Frans Egon von Bönninghausen (ca.1790-1849) en Joanna Ellerbeck (ca.1802-1883).

11.               Rudolphina Carolina Hiacinta Hubertina van Grotenhuis van Onstein, geb. Vorden 06.05.1820, majoor der cavallerie (1846), overl. Arnhem 12.10.1880, tr. Amsterdam 27.08.1846 Louise Ignatius Nijpels, geb. Amsterdam ca. 1817, overl. Arnhem 17.11.1901, d.v. Jacobus Nicolaus Johannes Nijpels en Maria Theresia Josepha van Scherpenburg.

 

Noten: |a| bruidegom van Grootenhuijs, wijlen schoonvader Heer van Onstein onder Vorden.

 

[22] Johannes Balduinus Josephus Henricus Otto Antonius baron van Hugenpoth van Stockum tot den Beerenclauw, geb. Groessen ca. 1777, militiecommissaris (1845,1850), lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, RNL, overl. Boxmeer 23.05.1850|c|, z.v. Antonius Cornelius Simon Xaverius baron van Hugenpoth, Heer van Stockum, Aerdt en Beerenclaauw, en Henrietta Hermanna van Hövel van Westervliet; tr. Boxmeer (rk) 20.05.1807|a|

[23] Dorothea Ludovica Anna Maria Magdalena Antonia van Sasse van IJsselt, ged. Boxmeer (rk) 22.07.1780, overl. Boxmeer 29.12.1845, d.v. Gerbrandus Ignatius van Sasse van IJsselt en Maria Cornelia Magdalerna de Raet.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Cornelia Joanna Anna Judith Gerbr.  van Hugenpoth van Stockum, ged. Boxmeer (rk) 27.02.1808.

2.                   Maria Ursula Walburgis Wilhelmina O.R. van Hugenpoth van Stockum, ook van Hugenpoth tot den Berenclaauw, ged. Boxmeer (rk) 18.07.1809, overl. ’s-Hertogenbosch 11.11.1846, tr. Johannes Gerardus Hendrikus Antonius van Hugenpoth.

3.                   Alexander Franciscus Joannes Antonius Josephus Maria van Hugenpoth tot den Berenclauw, ged. Boxmeer (rk) 11.11.1810, overl. Eindhoven 17.11.1828.

4.                   Maria Walburgis Josepha Johanna van Hugenpoth tot den Berenclaauw, geb. Boxmeer 05.08.1817|a|; volgt [11].

5.                   Ludovicus Leopoldus Johannes Jacobus Gerbrandus Hendrikus Maria van Hugenpoth, ook van Hugenpoth tot den Beerenclauw, geb. Boxmeer 22.06.1819, commies bij de brievenposterij, overl. Breda 21.03.1845.

 

Noten: |a| bruidegom Joannes Balduinus de Hugenpoth van Stockum; |b| vader Balduinus van Hugenpoth, moeder Maria Louisa, correctie bij vonnis Arr.Rb. ’s-Hertogenbosch 11.01.1865 (geb.akte Boxmeer 1817 fol.8); |c| van Hugenpoth van Stockum tot den Beerenblaauw.

 

[24] Gerrit Tegelaar, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 01.04.1798, sjouwer (1816,1847), kramer (1851), overl. Leiden 19.02.1851, z.v. Gerrit Tegelaar, sjouwer (1816), en Maria Krispijn, spinster (1816); tr. Leiden 25.04.1816

[25] Susanna Roseboom, ged Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 29.09.1799, overl. Leiden 24.03.1844, d.v. Abraham Roseboom, ‘sedert 15 jaren afwezig naar de Oostindiën’ (1816), en Johanna Kuijpers, spinster (1816).

Uit dit huwelijk (vader soms Teegelaar, moeder ook Rooseboom/Rozeboom/Roozeboom):

1.                   Gerrit Tegelaar, geb. Leiden 08.09.1816, grijnwever (1834), metselaar (1884), overl. Leiden 31.01.1886, tr. 1e Leiden 23.10.1834 Maria de Kler, geb. Leiden 05.09.1814, dubbelaarster (1834), overl. Leiden 23.03.1884, d.v. Bartholomeus de Kler en Maria de Haas; tr. 2e Leiden 28.05.1884 Johanna Maria van der Zeeuw, geb. Leiden 03.07.1819, werkster (1884), overl. Leiden 06.09.1901, d.v. Arij van der Zeeuw, warmoezier, en Elisabeth Bankeman.
     JMvdZ tr. 2e Leiden 06.07.1887 Pieter Hofkens, geb. Leiden 09.03.1823, zeepziedersknecht (1846), overl. Leiden 01.10.1900, z.v. Abraham Barend Hofkens, schoenmaker, en Maria Nieuwenburg.
     PH tr. 1e Leiden 24.09.1846 Sara Alida Wilhelmina Vernee, geb. Amsterdam 30.04.1825, overl. Leiden 03.12.1882, d.v. Coenraad Vernee en Aaltje Deck.

2.                   Abraham Tegelaar, geb. Leiden 23.08.1819; volgt [12].

3.                   Maria Tegelaar, geb. Leiden 20.10.1821, overl. Leiden 27.10.1870, tr. Leiden 15.05.1850 Jacobus Brouwer, geb. Leiden 17.03.1819, fabriekwerker, overl. Leiden 29.04.1907, z.v. Jacobus Brouwer en Johanna Catharina van As.

4.                   Johanna Tegelaar, geb. Leiden 08.09.1923.
= w.s. Anna Maria Tegelaar, geb. Leiden xx.09.1823, overl. Leiden 12.11.1823.

5.                   Johanna Tegelaar, geb. Leiden 02.12.1824, overl. Leiden 30.10.1826.

6.                   Pieter Tegelaar, geb. Leiden 31.07.1828, blauwverver (1852), overl. Rotterdam 22.11.1882, tr. Leiden 05.05.1852, Johanna Jacoba Crama, geb. Leiden 18.06.1826, dienstbode (1852), overl. Rotterdam 24.06.1906, d.v. Adolph Crama, fabrikeursbediende (1826), lakenwever (1852), en Johanna Elisabeth Moene.

7.                   Johanna Tegelaar, geb. Leiden 12.05.1830, overl. Leiden 26.12.1916, tr. Leiden 05.11.1851 Andries Elkerbout, geb. Leiden 25.11.1826, baardscheerder (1851), barbier (1906), overl. Leiden 09.06.1906, z.v. Andries Elkerbout en Elisabeth Onvlee.

8.                   Susanna Tegelaar, geb. Leiden 07.07.1832, overl. Leiden 09.08.1832.

9.                   Susanna Tegelaar, geb. Leiden 27.05.1834, overl. Leiden 10.12.1837.

10.               Jan Tegelaar, geb. Leiden 10.04.1837, overl. Leiden 18.12.1837.

11.               Jan Tegelaar, geb. Leiden 17.10.1838, overl. Leiden 23.01.1847.

12.               levenloze zoon, Leiden 24.08.1841.

 

[26] Adrianus de Vos, ged. Warmond 18.03.1787, tuinmansknecht (1817), werkman (1819), arbeider (1822,1833), overl. Warmond 09.06.1874, z.v. Jacob de Vos (-1792) en Elisabeth Tingbergen (-1810); tr. Leiden 30.01.1817

[27] Aaltje van der Werff, geb. Lisse ca. 1793/1795, dienstbode (1817), overl. Warmond 08.08.1877|a|, d.v. Leendert van der Werff (-1809) en Johanna van der Tang, naaister (1817).

Uit dit huwelijk (moeder Alida van der Werf):

1.                   Elizabeth de Vos, geb. Warmond 24.10.1819, overl. Warmond 11.01.1825.

2.                   Willem Leendert de Vos, geb. Warmond 16.03.1822, scheepsmakersknecht, overl. Warmond 06.02.1840.

3.                   Elizabeth de Vos, geb. Warmond 31.07.1826, overl. Warmond 05.05.1829.

4.                   Johanna de Vos, geb. Warmond 23.10.1828; volgt [13].

5.                   Jacob de Vos, geb. Warmond 04.12.1833, overl. aan boord van het Nederlandsche fregatschip Diligentia varende op 9°10' ZB 98°26' OL [ten zuiden van Sumatra, ten oosten van Java] 17.11.1857|b|.

 

Noten: |a| Aaltje van der Werf, ‘de namen van haar ouders den aangevers onbekend’ (overl.akte Warmond 1877 no.32); |b| ingeschreven akte (overl.akte Warmond 1858 no.14).

 

[28] Johannes Vermaat, geb. Poortugaal ca. 1783/1784, bouwman, overl. Poortugaal 30.06.1860|a|, z.v. Johannes Hendriksz Vermaat en Klaasje Gerritsd Alderliesten; tr. Poortugaal 17.11.1815

[29] Anna van der Vlugt, geb. Poortugaal ca. 1789/1790, overl. Poortugaal 07.03.1870, d.v. Cornelis van der Vlugt en Grietje Schilperoord.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Vermaat, geb. Poortugaal 31.07.1816, overl. Heenvliet 04.12.1901, tr. Poortugaal 17.03.1839 Arij Groeneboom, geb. Rhoon ca. 1811, overl. Poortugaal 06.01.1888, z.v. Arij  Groenenboom en Maria Barendregt.

2.                   Johannes Vermaat, geb. Poortugaal 02.02.1818, overl. Poortugaal 17.03.1870.

3.                   Kornelis Vermaat, geb. Poortugaal 23.08.1819, tr. Poortugaal 17.03.1839 Elisabet Mijnlieff, geb. Poortugaal ca. 1810, d.v. Cornelis Mijnlieff en Maria Speelman.

4.                   Klaasje Vermaat, geb. Poortugaal 07.06.1821, tr. 1e Poortugaal 03.05.1839 Cornelis Jongejan, geb. Pernis 16.06.1815, overl. Hoogvliet 11.03.1841, z.v. Vastiaan Jongejan en Maria Pons; tr. 2e Poortugaal 30.06.1848 Martinus Verschoor, geb. Pernis 21.12.1815, z.v. Arend Verschoor en Neeltje Diepraam.

5.                   Martha Vermaat, geb. Poortugaal 26.05.1823, overl. Poortugaal 10.03.1860, tr. Poortugaal 12.03.1852 Leendert Verhoeff, ook Verhoef, geb. Poortugaal 22.10.1828, overl. Poortugaal 27.04.1917, z.v. Eldert Verhoeff en Geertruij Visser.
     LV tr. 2e Poortugaal 20.04.1861 Hendrika Alderliesten, geb. Poortugaal 13.09.1838, overl. Poortugaal 08.03.1882, d.v. Gerrit Jacobsz Alderliesten en Janna Vaandrager; tr. 3e Poortugaal 14.11.1884 Cornelia Huijser, ook Huizer, geb. Ridderkerk 27.03.1822, overl. Poortugaal 20.11.1895, d.v. Maarten Huijser en Cornelia de Jong.
     CH tr. 1e Ridderkerk 28.11.1845 Jan van Noordt, geb. Poortugaal 29.10.1812, overl. Poortugaal 02.10.1883, z.v. Arij van Noordt en Maria Verhoef.

6.                   Gerrit Vermaat, geb. Poortugaal 20.10.1824, overl. Poortugaal 03.12.1904, tr. 1e Poortugaal 02.02.1851 Maria Hordijk, geb. Poortugaal 27.04.1826, overl. Poortugaal 14.08.1862, d.v. Jan Hordijk en Adriaantje Ruizeveld; tr. 2e Charlois 12.06.1868 Aagje Roodbol, ook Roobol, geb. Charlois 11.02.1828, overl. Poortugaal 04.12.1899, d.v. Arij Roodbol en Trijntje Klootwijk.

7.                   Hendrik Vermaat, geb. Poortugaal 02.02.1827; volgt [14].

8.                   Anna Vermaat, geb. Poortugaal 06.02.1833, overl. Poortugaal 08.05.1910, tr. Poortugaal 22.05.1858 Huibrecht den Boer, geb. Poortugaal 28.04.1825, overl. Poortugaal 26.08.1877, z.v. Wouter den Boer en Maartje van der Meer.

 

Noten: |a| moeder Alderliefsten (overl.akte Poortugaal 1860 no.12).

 

[30] Huibrecht de Raat, geb. Hekelingen ca. 1793/1794, landbouwer, overl. Nieuw-Beijerland 12.03.1831, z.v. Pleun Bastiaansz de Raat en Francina Philipsdr Vermaat; tr. Hekelingen 30.11.1826

[31] Jaapje de Koning, geb. Hekelingen 04.10.1806, overl. Poortugaal 13.02.1871, d.v. Bastiaan de Koning en Neeltje Schilperoort; tr. 2e Nieuw-Beijerland 18.04.1834 Willem Vermaat, geb. Poortugaal 26.10.1806, overl.Poortugaal 05.01.1866, d.v. Klaas Vermaat en Aagje van Gemeren.

Uit het huwelijk de Raat-de Koning (moeder soms de Raad):

1.                   Francina de Raat, geb. Hekelingen 30.12.1826, overl. Nieuw-Beijerland 07.02.1829.

2.                   Pleun Bastiaan de Raat, geb. Nieuw-Beijerland 06.07.1828, overl. Nieuw-Beijerland 22.09.1829.

3.                   Fransijna de Raat, geb. Nieuw-Beijerland 06.07.1829, overl. Nieuw-Beijerland 26.09.1829.

4.                   Fransijna de Raad, geb. Nieuw-Beijerland 07.09.1830; volgt [15].

5.                   Huibertje de Raad, geb. ca. 1831, overl. Nieuw-Beijerland 21.11.1831.

Uit het huwelijk Vermaat-de Koning:

6.                   levenloze zoon, Poortugaal 19.11.1834.

7.                   levenloze zoon, Poortugaal 26.10.1835.

8.                   levenloze dochter, Poortugaal 04.09.1836.

9.                   Aagje Vermaat, geb. Poortugaal 17.01.1838, overl. Poortugaal 02.05.1838.

10.                Klaas Vermaat, geb. Poortugaal 06.11.1845, tr. Poortugaal 02.05.1868 Willempje van der Sijs, geb. Poortugaal 08.10.1849, d.v. Cornelis van der Sijs en Lijntje Rietveld.

11.                Lijdia Cornelia Vermaat, geb. Poortugaal 29.12.1846, overl. Anna Paulowna 04.06.1899, tr. Poortugaal 11.05.1872 Wouter van der Sluijs, geb. Simonshaven 11.10.1847, landbouwer, overl. ’s-Gravenhage 26.03.1928, z.v. Gerrit van der Sluijs, smid, en Isanna van Leeuwen.
     WvdS tr. 2e Rotterdam 08.11.1905 Maria Willemina Pak, geb. Rotterdam 29.04.1864, overl. voor 1928, d.v. Abraham Pak en Willemina Smit.

12.                Neeltje Vermaat, geb. Poortugaal 22.02.1851, overl. Poortugaal 06.07.1851.

 


Bijlage A

 

[32] Christiaan Frans van Nispen, ‘rentmeester van zijn graflicke excellentie van den Bergh &c. over Pannerden. Millingen &c.’ (1753), tr. Gendringen 14.10.1753 (att. naar Zevenaar), tr. Zevenaar (rk) 28.10.1753

[33] Adelheid Maria van de Sande.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arnoldus Joannes Antonius van Nispen, ged. Oud-Zevenaar (rk) 25.01.1761, tr. voor 1784 Debora Petronilla Marie Pelgrum.

2.                   Hermannus Carolus Casparus Bartholomeus van Nispen tot Pannerden, ged. Oud-Zevenaar (rk) 05.08.1764|a|; volgt [16].

 

Noten: |a| moeder Aleidis van den Sanden.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren