Johannes Mathieu Leonardus Penninger (1942-2016)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2016 (laatst herzien juli 2017)

 


 

[1] Johannes Mathieu Leonardus Penninger, Jo, geb. Heerlen 30.04.1942, ingenieur scheikundige technologie Eindhoven 1965, promotie Eindhoven 17.12.1968|a|, hoogleraar Eindhoven (1988-), hoogleraar Twente (1995-1997), overl. Hengelo (O) 24.05.2016, begr. Maastricht (Bpl. Tongerseweg) 30.05.2016.

 

Noten: |a| proefschrift: Een studie over de destructieve hydrogenering van naftaleen, phenantreen, antraceen; promotor: H.W. Slotboom (1904-1996).

 

[2] Andreas Penninger, geb. Maastricht 16.05.1893, spoorwegconducteur (1920), conducteur (1941), overl. Maastricht 11.05.1944, begr. Maastricht (Bpl. Tongerseweg) 15.05.1944; tr. 1e Maastricht 24.09.1920 Maria Barbara Thewissen, geb. Maastricht 28.02.1890, overl. Maastricht 14.06.1940, d.v. Frederik Johannes Hubertus Ludovicus Thewissen, onderwijzer, en Joanna Maria Hardij; tr. 2e Maastricht 1941|a|
[3] Anna Maria Adriaens, geb. Oud-Vroenhoven 20.08.1904, overl. Maastricht 07.02.1990, begr. Maastricht (Bpl. Tongerseweg).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Mathieu Leonardus Penninger, geb. Heerlen 30.04.1942; volgt [1].

2.                   Andrea Anna Maria Penninger, Dea, geb. 25.06.1944, overl. Veenendaal 21.12.1990, begr. Maastricht (Bpl. Tongerseweg) 27.12.1990.

 

Noten: |a| Limburgsch Dagblad 10.05.1941.

 

[4] Leonardus Antonius Hubertus Penninger, geb. Maastricht 13.03.1854, gipswerker (1878), brievenbesteller (1892), aardewerker (1903), winkelier (1920), overl. Maastricht 06.03.1926; tr. 1e Maastricht 29.05.1878 Rosalina Regina Henrica Apolonia Geenen, geb. Roermond 11.04.1844, dienstmeid (1878), overl. Maastricht 25.01.1892, d.v. Laurens Geenen en Anna Elisabeth Bohnen, strijkster (1878); tr. 2e Maastricht 03.08.1892|a|

[5] Anna Maria Elisabeth Warson, geb. Eijsden (Belgisch Limburg) 09.08.1870, dienstmeid (1892), winkelierster (1920), overl. Maastricht 27.03.1938.

Uit het huwelijk Penninger-Geenen:

1.                   Antonius Hubertus Penninger, geb. Maastricht 28.04.1879, aardewerker, overl. Maastricht 20.03.1941, tr. Maastricht 30.12.1903 Maria Mathilda Hubertina Nobelen, geb. Maastricht 02.12.1879, strijkster (1903), overl. Maastricht 10.04.1965, d.v. Maria Sophia Nobelen.

2.                   Antonius Hubertus Nicolaas Penninger, geb. Maastricht 04.06.1882, overl. Maastricht 05.06.1954.

Uit het huwelijk Penninger-Warson:

3.                   Andreas Penninger, geb. Maastricht 16.05.1893; volgt [2].

4.                   Joannes Leopoldus Penninger, geb. Maastricht 22.10.1894.

5.                   Elisabeth Maria Catharina Penninger, geb. Eijsden (België) 14.03.1901, overl. Maastricht 20.04.1964, tr. Maastricht 06.04.1923 André Louis Emmanuel Stegen, geb. Maastricht 09.07.1897, bankwerker, overl. na 1964, z.v. Henri Louis Moise Stegen, zinkwerker, en Anna Catharina Clermonts.

6.                   Gertrudis Aldegonda Penninger, geb. Eijsden (België) 01.09.1903, overl. Maastricht 24.12.1903.

7.                   Hubertina Cecilia Penninger, geb. Maastricht 30.12.1905.

 

Noten: |a| de bruid is Belgisch onderdaan (huw.akte Maastricht 1892 no.149).

 

[6] Jan Matheus Adriaens, geb. Maastricht 03.10.1867, smid, overl. Maastricht 28.10.1959, begr. Maastricht (Bpl. Tongerseweg) 31.10.1959; tr. 2e Oud-Vroenhoven 30.10.1913 Anna Houben, geb. Geleen 13.05.1870, dienstmeid (1913), overl. Maastricht 23.08.1944, d.v. Pieter Mathijs Houben en Maria Anna Luijten; tr. 1e Oud-Vroenhoven 27.12.1895

[7] Maria Isabella Houten, geb. Oud-Vroenhoven 12.01.1868, overl. (kraambed) Maastricht 07.05.1910|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leopold Antonius Mathilde Adriaens, geb. Oud-Vroenhoven 27.03.1897.

2.                   Maria Franciscus Xaverius Adriaens, geb. Oud-Vroenhoven 06.06.1899, overl. Oud-Vroenhoven 18.09.1909.

3.                   Antonius Hubertus Joannes Adriaens, geb. Oud-Vroenhoven 23.01.1901, overl. Maastricht 18.06.1921.

4.                   Cornelus Hubertus Adriaens, geb. Oud-Vroenhoven 19.11.1902, smid/bankwerker, overl. Geleen 03.09.1945, tr. Maastricht 30.05.1930 Anna Maria Claessens, geb. Oud-Vroenhoven 27.09.1905, d.v. Hubertus Lambertus Claessens en Catharina Maria Moors.

5.                   Anna Maria Adriaens, geb. Oud-Vroenhoven 20.08.1904; volgt [3].

6.                   Franciscus Saverius Leopold Adriaens, geb. Oud-Vroenhoven 24.09.1905.

7.                   Antonius Leopold Wilhelmus Adriaens, geb. Oud-Vroenhoven 06.04.1909.

8.                   Maria Gerome Adriaens, geb. Oud-Vroenhoven xx.05.1910, overl. Oud-Vroenhoven 18.02.1911.

 

Noten: |a| ook overl.akte Oud-Vroenhoven 1910 no.28.

 

[8] Antonius Hubertus Penninger, geb. Maastricht 10.07.1827, gepensioneerd soldaat (1854), overl. Maastricht 18.04.1909; tr. 2e Maastricht 18.06.1884 Maria Christina de Kok, ged. Tilburg (rk) 22.05.1806, overl. Maastricht 30.05.1885, d.v. Norbertus de Kok en Antonia van Vessem; tr. 3e Maastricht 31.03.1886 Elisabeth Thijssen, geb. Oud-Vroenhoven 06.01.1821, dagloonster (1845), werkvrouw (1886), overl. Oud-Vroenhoven 28.07.1908, d.v. Jacobus Thijssen, dagloner, en Catharina Frederix, dagloonster; tr. 1e Maastricht 19.01.1854

[9] Maria Gertrudis Hubertina Gijsen, geb. Maastricht 23.12.1825, dienstmeid (1854), overl. Maastricht 27.03.1868.

     MCdK tr. 1e voor 1884 Johannes de Jong, overl. voor 1884.

     ET tr. 1e Maastricht 13.03.1845 Joannes Timmermans, geb. Breda ca. 1810, flankeur (1845), overl. Maastricht 06.01.1884, z.v. Wilhelmus Timmermans en Maria Sterkens, naaister (1845).

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonardus Antonius Hubertus Penninger, geb. Maastricht 13.03.1854; volgt [4].

2.                   Jozef Karel Hubert Penninger, geb. Maastricht 24.06.1856, overl. Maastricht 01.04.1857.

3.                   Andries Hubert Nicolaas Penninger, geb. Maastricht 28.06.1858, schrijnwerkersgezel (1882), gevangenbewaarder (1892), overl. Maastricht 30.08.1931, tr. Maastricht 06.09.1882 Gertrudis Heinzelmann, geb. Maastricht 10.11.1860, overl. Maastricht 19.09.1906, d.v. Joannes Petrus Heinzelmann en Maria Sophia Ploumen.

4.                   Anna Maria Hubertina Penninger, geb. Maastricht 14.10.1860, overl. Maastricht 28.09.1930, tr. Maastricht 27.04.1881 Andries Janssen, geb. Susteren 03.06.1836, wolweversgezel (1868), wolwever (1872,1881), overl. Maastricht 16.12.1896, z.v. Jacobus Janssen, mandenmaker, en Mechtildis Engelbert.
     AJ tr. 1e Maastricht 16.12.1868 Maria Tartwijk, geb. Waalre ca. 1832, dagloonster (1868), d.v. Alognus Tartwijk en Maria Appolonia Luyckx; tr. 2e Maastricht 06.11.1872 Maria Josephina Bloemgarten, geb. Maastricht 05.01.1838, naaister (1872), overl. Maastricht 02.10.1880, d.v. Elisabeth Bloemgarten.

5.                   Maria Anna Penninger, geb. Maastricht ca. 1863, overl. Maastricht 27.08.1865.

6.                   Lambert Toussaint Penninger, geb. Maastricht 01.11.1865, overl. Maastricht 27.11.1865.

7.                   Aldegonda Elisabeth Penninger, geb. Maastricht 01.11.1865, overl. Maastricht 08.03.1939, tr. Maastricht 15.05.1895 Hubertus Franciscus Simais, geb. Maastricht 12.02.1867, schoenmaker, overl. Maastricht 15.02.1939, z.v. Petrus Hubertus Simais, inpakker, en Anna Maria Hertogs.

8.                   François Alphons Gustave Penninger, geb. Maastricht 20.03.1868, overl. Maastricht 21.04.1868.

 

[10] Jan Lambert Warson, overl. voor 1892, tr. voor 1870

[11] Maria Catharina Emelia Cardoes, landbouwster (1892), overl. na 1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Elisabeth Warson, geb. Eijsden (Belgisch Limburg) 09.08.1870; volgt [5].

2.                   Maria Cornelia Warson, geb. Eijsden (België) 13.06.1879, tr. Oud-Vroenhoven 07.11.1901 Peter Joseph Mesters, geb. Margraten 24.02.1877, schrijnwerker, z.v. Joannes Mesters en Anna Maria Wijnen.

3.                   Maria Barbara Warson, geb. Eijsden (België) 01.06.1882, tr. Oud-Vroenhoven 03.10.1901 Hubertus Josephus Kerkhofs geb. Oud-Vroenhoven 17.07.1874, bierbrouwersknecht, z.v. Everardus Kerkhofs, landbouwer, en Maria Josephina Ronsart, landbouwster.

 

[12] Augustinus Leopoldus Adriaens, geb. Aalbeek (Hulsberg) 21.09.1841, overl. Maastricht 07.11.1894, tr. Maastricht 01.05.1867

[13] Mechtildis Gertrudis Röselaers, geb. Bingelrade 17.09.1843, spekslachtster (1895), overl. voor 1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Matheus Adriaens, geb. Maastricht 03.10.1867; volgt [6].

2.                   François Adriaens, geb. Maastricht 24.01.1869.

3.                   Josephus Hubertus Adriaens, geb. Maastricht 12.03.1871, overl. Maastricht 22.06.1871.

4.                   Joannes Hubertus Adriaens, geb. Maastricht 01.06.1872, overl. Maastricht 28.06.1872.

 

[14] Antoon Houten, geb. Rijckholt 09.05.1832, landbouwer (1858), doodgraver (1881), landbouwer (1891,1909), overl. Oud-Vroenhoven 09.10.1918, tr. Oud-Vroenhoven 11.06.1858

[15] Maria Hubertina Cilissen, geb. Oud-Vroenhoven 31.05.1834, naaister (1858), landbouwster (1893,1909), overl. Oud-Vroenhoven 05.07.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Anna Hubertina Houten, geb. Oud-Vroenhoven 01.11.1858, overl. Amby 01.04.1954, tr. Oud-Vroenhoven 07.11.1881 Hieronimus Ludovicus Hubertus Schellings, geb. Oud-Vroenhoven 29.08.1854, schoenmaker, overl. Maastricht 31.12.1933, z.v. Dominicus Schellings en Anna Maria Schoenmaker.

2.                   Maria Anna Houten, geb. Oud-Vroenhoven 18.12.1860, overl. Maastricht 15.10.1944, tr. Oud-Vroenhoven 03.08.1893 Hermanus Theodorus Hameleers, geb. Maastricht 19.05.1858, landbouwer, overl. Maastricht 12.02.1943, z.v. Hubertus Matheus Hameleers, landbouwer, en Maria Cornelia Roberts, landbouwster.

3.                   Joannes Hubertus Houten, geb. Oud-Vroenhoven 15.03.1862, dienstknecht (1895), overl. Maastricht 11.08.1921, tr. Oud-Vroenhoven 08.08.1895 Maria Agnes Knops, geb. Slenaken 06.10.1853, dienstmeid (1895), overl. Kerkrade 17.10.1929, d.v. Pieter Knops, landbouwer, en Helena Elsen.

4.                   Maria Christina Houten, geb. Oud-Vroenhoven 26.11.1863, naaister (1891), overl. Maastricht 18.12.1945, tr. Oud-Vroenhoven 06.08.1891 Henricus Hubertus Renkens, geb. Vroenhoven (België) 27.02.1865, schrijnwerker, overl. Maastricht 07.07.1931, z.v. Andreas Renkens en Isabella Swinnen.

5.                   Engelbertus Houten, geb. Oud-Vroenhoven 08.06.1866, kleermaker, overl. Maastricht 02.03.1946, tr. Oud-Vroenhoven 10.10.1895 Maria Margaretha Rondags, geb. Oud-Vroenhoven 02.10.1868, dienstmeid (1895), overl. Maastricht 15.08.1944, d.v. Theodorus Rondags en Maria Marguerita Daenen.

6.                   Maria Isabella Houten, geb. Oud-Vroenhoven 12.01.1868; volgt [7].

7.                   Michaël Ludovicus Houten, geb. Oud-Vroenhoven 28.10.1869, landbouwer, overl. Maastricht 04.11.1916|a|, tr. Oud-Vroenhoven 13.04.1899 Maria Anna Vangeneugden, geb. Oud-Vroenhoven 14.05.1876, overl. Maastricht 28.07.1928, d.v. Willem Vangeneugden, landbouwer, en Beatrix Augustinus.
     MAV tr. 2e Oud-Vroenhoven 28.02.1919 Frans Joseph Hubert Ruijl, geb. Esloo 22.03.1887, landbouwer, overl. Beek (L) 21.01.1962, z.v. Peter Joseph Laurens Ruijl, landbouwer, en Maria Sibilla Leunessen.

8.                   Theresia Barbara Houten, geb. Oud-Vroenhoven 12.12.1871, overl. Maastricht 30.12.1957.

9.                   Wilhelmus Antonius Houten, geb. Oud-Vroenhoven 24.03.1874, fabrieksarbeider, tr. Oud-Vroenhoven 06.02.1909 Maria Gertrudis Herben, geb. Maastricht 25.04.1881, d.v. Nicolaas Herben en Geertruida Hermina Johanna Visser.

10.               Cornelia Maria Houten, geb. Oud-Vroenhoven 12.10.1877, naaister (1908), tr. Oud-Vroenhoven 11.01.1908 Joannes Winnen, geb. Vroenhoven (België) ca. 1884, z.v. Mathijs Swinnen en Elisabeth Eertmans, landbouwster.

11.               Lucia Josephina Hubertina Houten, geb. Oud-Vroenhoven 03.03.1880, overl. na 1957, tr. Oud-Vroenhoven 22.04.1908 Conrardus Leonardus Nelissen, geb. Vroenhoven (België) ca. 1883, letterzetter, Maastricht 16.02.1957|b|, z.v. Paulus Nelissen en Anna Elisabeth Retrera.

 

Noten: |a| ook overl.akte Oud-Vroenhoven 1916 no.51; |b| Leonardus Conrardus (annonce collectie CBG).

 

[16] Antoon Penninger, geb. Maastricht 31.10.1800, kanonnier (1819,1826), z.v. Antoon Penninger (ca.1763-1812) en Agnes Macheels (ca.1771-1850), dagloonster (1826); tr. Maastricht 31.08.1826

[17] Maria Anna Elisabeth Gulix, geb. Maastricht 04.10.1794, naaister (1821), wollenaaister (1826), overl. Maastricht 15.07.1857, d.v. Hubertus Stephanus Gulix en Joanna Kerf, wollenaaister (1826).

Kinderen van Maria Anna Elisabeth (erkend bij het huwelijk in 1826):

1.                   Andreas Hubertus Nicolaus Gulix, later Penninger, geb. Maastricht 27.12.1817|a|, schoenmakersgezel, overl. Maastricht 11.10.1904, tr. Maastricht 23.05.1843 Catharina Helena Koolen, geb. Sittard ca. 1817/1820, overl. Maastricht 09.09.1871, d.v. Maria Josephina Koolen, winkelierster (1843).

2.                   Laurentius Dominicus Gulix, later Penninger, geb. Maastricht 18.10.1821, overl. Maastricht 15.02.1895.

Uit dit huwelijk:

3.                   Antonius Hubertus Penninger, geb. Maastricht 10.07.1827; volgt [8].

4.                   Joannes Hubertus Penninger, geb. Maastricht 13.02.1829, overl. Maastricht 07.12.1829.

5.                   Hubertus Stephanus Penninger, geb. Maastricht 31.10.1830, overl. Maastricht 12.11.1832.

6.                   Maria Catharina Hubertina Penninger, geb. Maastricht 25.06.1832, strijkster (1864), overl. Maastricht 16.11.1871, tr. Maastricht 22.06.1864 Philippus Tiro, geb. Maastricht 22.03.1837, kleermakersgezel, z.v. Philippus Tiro en Anna Maria Schefman.

7.                   Maria Penninger, geb. Maastricht 16.11.1833, overl. Maastricht 03.03.1834.

8.                   Ludovicus Joannes Franciscus Penninger, geb. Maastricht 12.12.1834, gepensioneerd soldaat (1870), tr. Maastricht 30.11.1870 Sibilla Spees, geb. Margraten 24.03.1824, naaister (1857,1870), overl. Maastricht 09.02.1890, d.v. Cornelius Spees en Maria Lemmens.
     SS tr. 1e Maastricht 16.12.1857 Jannes Buining, geb. Leegkerk (Hoogkerk) 09.08.1824, dagloner, overl. Maastricht 24.01.1866, z.v. Jan Evert Buining, landbouwer, en Geesjen Lukas Oosterveld.

9.                   levenloze dochter, Maastricht 12.08.1836.

 

Noten: |a| Gulikx.

 

[18] Leonardus Gijzen, geb. Millen (Duitsland)|b| ca. 1787, smid (1848), slotmakersgezel (1848,1856), gepensioneerd militair (1854), overl. Maastricht 30.08.1859, z.v. Willem Gijzen en Cornelia Grein; tr.

[19] Maria Gertrudis Janssen, geb. Heerlen ca. 1787, overl. Maastricht 16.06.1830, d.v. Jan Janssen en Maria Gertrudis Keulaertz.

Uit dit huwelijk (vader ook Gijsen):

1.                   Franciscus Josephus Gijsen, geb. Maastricht 01.09.1814, ambt. 4e klasse liniedienst (1848), rijksambtenaar (1868), overl. Bergen (L) 14.09.1868, tr. 1e Venlo 25.07.1848 Maria Josephina Schlooz, geb. Venlo 10.02.1819, overl. voor 1868, d.v. Frederik Schlooz en Aldegonda Hendrika Michgelse; tr. 2e Bergen (L) 14.01.1868 Barbara Driessen, geb. Afferden (Bergen (L)) 06.05.1819, dienstmeid (1847), overl. Well (Bergen (L)) 01.12.1898|b|, d.v. Peter Driessen, strodekker, en Petronella Christina Aerts.
     BD tr. 1e Bergen (L) 17.04.1847 Gerardus Thunnessen, geb. Well (Bergen (L)) 11.15.1810, dienstknecht (1847), overl. Bergen (L) 17.05.1866, z.v. Johannes Franciscus Thunnessen en Hermina Haegens.

2.                   Anna Catharina Gijzen, geb. Maastricht 15.07.1817, overl. Maastricht 19.01.1855, tr. Maastricht 27.01.1848 Joannes Josephus van Leeuwen, geb. Maastricht ca. 1824/1825, barbier, overl. Maastricht 19.12.1888, z.v. Leonard van Leeuwen en Maria Anna Gossieau, naaister.

3.                   Henricus Gijzen, geb. Maastricht 25.10.1819, kleermaker (1856), overl. Maastricht 19.12.1859, tr. Maastricht 03.04.1856 Maria Helena Kleinen, geb. Amby 18.11.1825, dienstmeid (1849,1856), wasvrouw (1894), overl. Middelburg 29.10.1907, d.v. Mathis Kleinen en Sophia Magermans, werkster.
     MHK tr. 1e Maastricht 15.11.1849 Andreas Keijen, geb. Maastricht 29.07.1826, schoenmakersgezel, overl. Amby 12.03.1852, z.v. Andreas Keijen en Joanna Eijkenboom, werkster; tr. 3e Breda 12.07.1865 Franciscus Hubertus van der Venne, geb. Maastricht 20.08.1837, overl. Maastricht 09.04.1894, z.v. Henricus van der Venne en Joanna Meijer.

4.                   Anna Elisabeth Hubertina Gijzen, geb. Maastricht 22.07.1822, naaister (1853), overl. Maastricht 28.03.1891, tr. Maastricht 03.11.1853 Jan Lodewijk Willemsen, geb. Maastricht 28.08.1826, dagloner, overl. Maastricht 27.03.1891, z.v. Cornelis Willemsen, schoenmakersgezel, en Maria Meijst.

5.                   Joanna Barbara Hubertina Gijzen, geb. Maastricht 30.06.1824, overl. Maastricht 04.07.1824.

6.                   Maria Gertrudis Hubertina Gijsen, geb. Maastricht 23.12.1825|a|; volgt [9].

7.                   Arnoldus Hubertus Gijzen, geb. Maastricht 31.01.1828, korporaal (1864), overl. Maastricht 01.12.1885, tr. Maastricht 27.01.1864 Elisabeth Joanna Antonia Hendrix, geb. Maastricht 02.01.1841, naaister (1864), overl. Maastricht 15.04.1922, d.v. Jan Hendrix en Mathea Jacobs.

8.                   levenloze dochter, Maastricht 13.08.1829.

 

Noten: |a| vader Leonard Gijsen; |b| nu een kerkdorp in Gemeinde Selfkant, Landkreis Heinsberg, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| moeder Tetronella Lom (overl.akte Bergen (L)) 1898 no.22).

 

[20] Warson.

[21] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Lambert Warson; volgt [10].

 

[22] Cardoes.

[23] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina Emelia Cardoes; volgt [11].

 

[24] Jan Mathijs Adriaens, geb. Hulsberg 21.01.1800, landbouwer (1840,1867), overl. Hulsberg 03.11.1882|b|, z.v. Elisabeth Adriaens; tr. Hulsberg 25.11.1840

[25] Maria Elisabeth Frissen, geb. Hulsberg 03.01.1808, overl. Hulsberg 02.10.1856|a|, d.v. Jan Mathijs Frissen, landbouwer, en Maria Elisabeth Horstmans, landbouwster.

Uit dit huwelijk (vader ook Adriaans):

1.                   Augustinus Leopoldus Adriaens, geb. Aalbeek (Hulsberg) 21.09.1841|c|; volgt [12].

2.                   Jan Mathijs Adriaans, geb. Hulsberg 27.05.1843, overl. Hulsberg 09.02.1866.

 

Noten: |a| e.v. Mathijs Adriaans; |b| Adriaans; |c| vader Adriaans.

 

[26] Jan Roeselers, ook Röselaers, geb. Jabeek 01.04.1815, landbouwer (1737), overl. Bingelrade 22.03.1859, z.v. Arnold Roeselers en Jenne Elisabeth Waltniel; tr. e Maria Gertrudis Scheuvens; tr. Bingelrade 17.04.1837

[27] Maria Agnes Smeets, geb. Bingelrade 09.02.1818, overl. Bingelrade 29.03.1848|d|, d.v. Frans Antoon Smeets, landbouwer, en Maria Gertrude Cremers.

Uit dit huwelijk (vader Reuselers, Roeselers en Röselaers):

1.                   Frans Antoon Roeselers, geb. Bingelrade 25.01.1838|c|, dienstknecht, overl. Amstenrade 08.01.1919, tr. Amstenrade 07.04.1877 Maria Josepha Hennen, geb. Amstenrade 20.04.1847, overl. Jabeek 10.07.1925, d.v. Jan Hendrik Hennen, landbouwer, en Maria Suzanna Ritzen.

2.                   Maria Elisabeth Reuselers, geb. Bingelrade 23.08.1839.

3.                   Jan Arnold Reuselers, geb. Bingelrade 10.03.1841.

4.                   Paulus Reuselers, ook Röselaers, geb. Bingelrade 09.04.1842, zadelmaker, overl. (verdronken in de Maas bij) Vucht (Belgisch Limburg)|b| 09.10.1880|a|, tr. Maria Elisabeth Tulleneers.

5.                   Mechtildis Gertrudis Röselaers, geb. Bingelrade 17.09.1843|c|; volgt [13].

6.                   levenloze dochter, Bingelrade 29.03.1848.

 

Noten: |a| overl.akte Bingelrade 21.12.1881 no.10; |b| nu deelgemeente van Maasmechelen; |c| ‘in de vorige nacht om een uur geboren’ (geb.akte Bingelrade 25.01.1838 no.2), geb. 25.01 (huw.akte Amstenrade 1877 no.1); |c| Reuselers.

 

[28] Joannes Houten, geb. Rijckholt|a| ca. 1804/1805, landbouwer (1831,1858), overl. Gronsveld 10.05.1872, z.v. Antoon Houten, landbouwer, en Maria Lijssens, landbouwster; tr. Gronsveld 31.12.1831

[29] Maria Anna Doijen, geb. Gronsveld ca. 1808, overl. Gronsveld 28.03.1869, d.v. Engelkbert Doijen, landbouwer, en Maria Gertrudis Cerfonteijn/Cerfontaine, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antoon Houten, geb. Rijckholt 09.05.1832; volgt [14].

2.                   Gertrudis Houten, geb. Rijckholt 05.05.1834.

3.                   Joannes Houten, geb. Rijckholt 07.04.1836, dagloner, overl. Rijckholt 14.01.1907, tr. Maastricht 06.04.1864 Maria Theresia Geelen, geb. Amby 21.09.1833, dienstmeid (1864), overl. Rijckholt 01.06.1910, d.v. Gerardus Geelen en Anna Cathrina Curvers.

4.                   Maria Houten, geb. Rijckholt 11.03.1839, overl. Rijckholt 15.04.1839.

5.                   Engelbertus Houten, geb. Rijckholt 05.05.1840, dagloner, tr. Gronsveld 24.04.1885 Maria Gertrudis Theunissen, geb. Cadier en Keer 12.12.1853, dienstmeid (1885), overl. Cadier en Keer 16.11.1893, d.v. Mathijs Theunissen en Elisabeth Thijsse.

 

Noten: |a| overl.akte Gronsveld 1872 no.16 (bij huwelijk ‘inwoonder van Gronsveld’).

 

[30] Christiaan Cilissen, geb. Maastricht 28.12.1804, landbouwer (1833), kantonnier (1858), overl. Oud-Vroenhoven 21.08.1861, z.v. Christiaan Cilissen, landbouwer, en Catharina Ploum, landbouwster; tr. Oud-Vroenhoven 27.07.1833

[31] Maria Anna Catharina Devens, geb. Sint-Pieter 28.09.1807, landbouwster (1867), overl. Oud-Vroenhoven 04.01.1890, d.v. Hendrik Devens en Maria Cornelia Janssen, bierbrouwster (1833).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Hubertina Cilissen, geb. Oud-Vroenhoven 31.05.1834; volgt [15].

2.                   Hendrik Hubertus Cilissen, geb. Oud-Vroenhoven 30.08.1835, overl. Oud-Vroenhoven 09.04.1836.

3.                   Hendrik Hubertus Cilissen, geb. Oud-Vroenhoven 15.03.1837, overl. Maastricht 19.12.1914, tr. Oud-Vroenhoven 18.05.1865|a| Sibilla Nelissen, geb. Kesselt (Veldwezelt (B)) 04.07.1836, overl. Oud-Vroenhoven 03.04.1868, d.v. Egidius Nelissen, landbouwer, en Sibilla Haesen.

4.                   Christina Cilissen, geb. Oud-Vroenhoven 19.08.1838, overl. Oud-Vroenhoven 14.04.1862.

5.                   Christiaan Hubertus Cilissen, geb. Oud-Vroenhoven 11.11.1840, metselaar, tr. Oud-Vroenhoven 12.09.1867 Maria Elisabeth Bastiaens, geb. Oud-Vroenhoven 11.10.1839, overl. Oud-Vroenhoven 20.06.1872, d.v. Arnold Bastiaans en Petronelle Bekkers, landbouwster.

6.                   Lambertus Cilissen, geb. Oud-Vroenhoven 12.10.1842, overl. Maastricht 17.01.1905.

7.                   Renier Cilissen, geb. Oud-Vroenhoven 26.01.1845, overl. Vroenhoven 28.09.1882.

8.                   Mathijs Hubertus Cilissen, geb. Oud-Vroenhoven 26.01.1847, kantonnier, overl. Maastricht 27.04.1900, tr. Oud-Vroenhoven 10.10.1872 Maria Johanna Prick, ook Maria Joanna, geb. Maastricht 17.06.1847, overl. Maastricht 01.02.1924, d.v. Quirinus Prick, brouwersgezel, en Elisabeth Vaessen.

9.                   Poulus Hubertus Cilissen, geb. Oud-Vroenhoven 21.07.1850, overl. Oud-Vroenhoven 08.01.1853.

 

Noten: |a| bruidegom geb. Oud-Vroenhoven 30.08.1835 {verwisseld met gelijknamige oudere jonggestorven broer} (huw.akte Oud-Vroenhoven 1865 no.1).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren

terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren