Tjeerd Plomp (1938-2021)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2021 (laatst herzien september 2021)

 


 

[1] Tjeerd Plomp, geb. Grijpskerke 20.06.1938, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde (a) Amsterdam VU 1960|a|, doctoraal examen wiskunde en natuurwetenschappen (wiskunde) Amsterdam VU 1964|b|, promotie Amsterdam VU 23.08.1974|c|, werkzaam bij THT (1964-)|d||e|, hoogleraar Twente (1981-1999), RNL 2000, overl. Oosterbeek 17.09.2021.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 29.10.1960; |b| Trouw 15.07.1964; |c| proefschrift: De ontwikkeling van een individueel studie systeem : konstruktie en evaluatie van een kursus wiskunde voor de propedeuse aan de Technische Hogeschool Twente; promotor: S.D. Fokkema; co-referent: I.W. van Spiegel; |d| P.J. Zandbergen, In Memoriam Willem van Spiegel, Nieuw Archief voor Wiskunde 5/6 (2005) nr.4 p.277 linkerkolom; |e| per 01 augustus1964 wet.med. WB (wisk) (Nieuws in en om THT 30.06.1964).

 

[2] Johannes Plomp, geb. Rijswijk 13.10.1911, leerling Christelijke HBS te ’s-Gravenhage (1924-1929), student theologie Amsterdam VU (1930-), dominee, predikant Geref. Kerk te Grijpskerke (1935-1938), Soerabaja (1938|c|,1941), Leiden (1947,1952) en Utrecht (1954-1963), hoogleraar Theologische Universiteit te Kampen (1966-1982), overl. (‘door een verkeersongeval’) Kampen 12.03.1990, begr. 16.03.1990, tr. Sneek (Noorderkerk) 14.10.1935|a|
[3] Cornelia Maaike de Boer, Cor, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 25.06.1912, overl. Zwolle 17.11.2001.
 
– 26 October: Fam. Ds. J. Plomp met de Jan Pieterszoon Coen van Amsterdam naar Ned.-Indië vertrokken.” (Haagsche courant 01.11.1938)
– “Ds. J. Plomp, beroepen predikant te Sorabaja, die zich onlangs met zijn gezin naar Indië heeft ingescheept, is, naar we thans vernemen, op 8 November te Port Said opgenomen in het Engelsche ziekenhuis aldaar voor het ondergaan van een blinde darmoperatie. Waar de toestand van Ds. Plomp zich gunstig laat aanzien mag gehoopt dat hij over drie weken het ziekenhuis hersteld zal kunnen verlaten. Mevrouw is inmiddels met de kinderen doorgereisd.” (Friesch dagblad 16.11.1938)
 – “De reis van ds. J. Plomp – beroepen bij de gereformeerde kerk te Soerabaja – naar Indië is onderbroken, meldt de Banier. Een dag, voordat de boot te Port-Said aankwam, openbaarden zich bij ds. Plomp ziekteverschijnselen, waarvan door den scheepsarts werd vastgesteld, dat ze moesten worden toegeschreven aan blindedarm-ontsteking. Te Port-Said is ds. Plomp daarop in het Britsch Hospitaal opgenomen, waar een operatie hoogst noodzakelijk bleek. Deze operatie is met goed gevolg bekroond. Het verdere gezin is per boot doorgereisd. Het reisplan van ds. Plomp is door dit voorval wel in de war geloopen. Morgen, 4 December, zou hij te Soerabaja intrede doen. Dat zal nu even moeten worden uitgesteld. Gaat alles naar wensch, dan hoopt ds. Plomp met de Marnix van St. Aldegonde verder te reizen, welke boot op 16 December te Batavia arriveert.” (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 05.12.1938)

 

Uit dit huwelijk kinderen, waaronder:

1.                   Tjeerd Plomp, geb. Grijpskerke 20.06.1938; volgt [1].

2.                   Hendrik Roeland Plomp, Henk, geb. Soerabaja 16.06.1940, dominee, predikant te Kapelle-Biezelinge (1971-1977), Pijnacker-Nootdorp (1977-1981) en Oegstgeest (1986-2005), voorzitter college van curatoren van de Theologische Universiteit Kampen, overl. Oegstgeest 25.01.2021.

 

Noten: |a| viering 25 jaar huwelijk Utrecht (Bethelkerk) 14.10.1960 & viering 50 jaar huwelijk Kampen 11.10.1985 (annonces collectie CBG); |c| beroep aanvaard (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 11.07.1938).

 

[4] Cornelis Plomp, geb. Delft 01.06.1883, huisschilder (1901,1908), koopman (1909,1914), huisschilder (1916,1940), overl. Delft 03.08.1957, tr. Vrijenban 05.06.1901|a|

[5] Margaretha Vendeloo, geb. Delft 20.04.1883, overl. Voorburg 23.03.1964.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirkje Wilhelmina Plomp, geb. Vrijenban 24.10.1901, tr. Rijswijk 19.07.1922 Johannes den Hertog, geb. Vianen 21.07.1895, agent van politie, overl. voor 1978, z.v. Teunis den Hertog, landbouwer, en Jannigje den Hartog.

2.                   Maria Petronella Plomp, geb. ’s-Gravenhage 28.03.1904, overl. Heilig Landstichting 15.08.1982, tr. Rijswijk 16.09.1931 Cornelis Brinkman, geb. Overschie 01.01.1905, overl. voor 1982, z.v. Pieter Brinkman, olieslager, en Johanna Willemina Klapwijk.

3.                   Johanna Cornelia Maria Plomp, geb. Rijswijk 09.11.1905, overl. Rijswijk 10.03.1982, begr. Rijswijk (Alg.Bpl. Eikelenburg) 15.03.1982, tr. Rijswijk 18.11.1931 Antonie Bogaards, geb. Leiden 27.04.1903, kwitantieloper, overl. Rijswijk 08.09.1979, z.v. Jacob Nicolaas Bogaards, broodbakker, en Dina Elkerbout.

4.                   Margaretha Hendrika Plomp, geb. Rijswijk 17.02.1907, overl. Rijswijk 27.05.1907.

5.                   Cornelis Plomp, geb. Rijswijk 11.04.1908, huisschilder, tr. Rijswijk 18.07.1934 Margrietha van der Pol, geb. Schiedam 03.09.1910, d.v. Alidaan van der Pol, monteur, en Nela van Asten. [Rijswijk 1941]

6.                   Hendrik Roeland Plomp, geb. Rijswijk 08.10.1909, timmerman, OON, overl. Amerongen 24.03.1973, tr. Rijswijk 24.05.1933 Magdalena Johanna den Decker, geb. Den Helder 26.11.1909, overl. Barendrecht 17.01.1988, begr. Amerongen, d.v. Jacobus den Decker en Cornelia Poortvliet.

7.                   Johannes Plomp, geb. Rijswijk 13.10.1911; volgt [2].

8.                   Pieter Johannes Plomp, geb. Rijswijk 01.07.1913, huisschilder, overl. ’s-Gravenhage 13.08.1985, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Westduin) 17.08.1985, tr. 1e Rijswijk 05.01.1938 Adriana Kruiniger, geb. Rijswijk 05.02.1914, d.v. Marinus Kruiniger, concierge, en Neeltje Goedendorp; tr. 2e Willy Helena Beekman.

9.                   Margaretha Plomp, geb. Rijswijk 21.10.1914.

10.               Clasina Plomp, geb. Rijswijk 01.07.1916.

11.               Johanna Plomp, geb. Rijswijk 23.10.1917, tr. Rijswijk 19.06.1940 Dirk Jan van Driessen, geb. Arnhem 20.09.1913, winkelbediende, z.v. Derk van Driessen en Geertruida Hendrika Wenting.

12.               dochter.

13.               zoon.

14.               dochter.

15.               zoon. 

16.               Anthonie Plomp, geb. Rijswijk 02.04.1929, overl. Papendrecht 20.07.2010.

 

Noten: |a| 40 jaar huwelijk 05.06.1941, ‘wegens omstandigheden geen receptie’ (De Standaard 24.05.1941) & 50 jaar huwelijk, receptie 02.06.1951 (Trouw 25.05.1951).

 

[6] Tjeerd de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 05.02.1880, bakker (1908,1912), assuradeur (1935), overl. Sneek 13.04.1952, tr. Harlingen 23.04.1908

[7] Doetje Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 14.05.1878, overl. Sneek 22.06.1960.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sytze Ulbe de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 04.07.1909, overl. Deventer 09.01.1982, tr. voor 1952 G. Dijkstra, overl. na 1990. [Deventer 1952,1990]

2.                   Tjitske Elizabeth de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 23.11.1910, tr. Sneek 16.12.1935 Anne Nijhuis, geb. Tiel 21.12.1908, dominee, z.v. Jacob Nijhuis, kapper, en Dieuwke van der Horst. [Gouda 1952; Mount Evelyn (Austr.) 1960; Launceston (Tas.) 1971,1990]

3.                   Cornelia Maaike de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 25.06.1912; volgt [3].

4.                   Ulbe de Boer, verloofd 02.10.1936, otr. Sneek/Winsum 16.05.1938, tr. Winsum (kerk) 02.02.1938 Harmina Helena Huitzing, Mine, geb. ca. 1916, overl. Sneek 07.12.1974, begr. 11.12.1974.
= w.s. zoon U. de Boer, tr. 2e J. Wijma. [Sneek 1952,1990]

5.                   Gerke de Boer, geb. ca. 1916, overl. Sneek 10.07.1971, tr. voor 1952 R. Strikwerda. [Sneek 1952,1990]

6.                   Fr.S. de Boer. [Sneek 1952; Assen 1960,1971]

 

[8] Jan Plomp, geb. Vrijenban 21.10.1842, olieslager (jun1865), olieslagersknecht (aug1865), olieslager (1867,1871), verwer (1872), olieslager (1875,1881), verwer (1883), schilder (1886), verwer (1888), verver (1890), olieslager (1893), verwer (1895), huisschilder (1899,1901), overl. Rijswijk 17.03.1917, tr. Delft 14.06.1865

[9] Dirkje Wilhelmina Madern, geb. Rijswijk 12.10.1844, overl. Rijswijk 21.06.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Roeland Plomp, geb. Delft 27.08.1865, schilder, overl. ’s-Gravenhage 25.04.1886|a|.

2.                   Johanna Dirkje Wilhelmina Plomp, geb. Delft 24.03.1867, overl. ’s-Gravenhage 02.09.1933, tr. Delft 07.11.1888 Hendrik Gerardus van Ravestijn, geb. ’s-Gravenhage ca. 1846, kleermaker, overl. ’s-Gravenhage 09.06.1932, z.v. Lambertus van Ravestijn en Catharina Wilhelmina Munnikhuizen.
     HGvR tr. 1e ’s-Gravenhage 17.02.1875 Wilhelmina Drisia Nijhuis, geb. ’s-Gravenhage 04.11.1851, overl. ’s-Gravenhage 08.05.1885, d.v. Willem Gerhard Nijhuis, bediende (1851), bode (1875), en Jantje Jansen.

3.                   Gerdina Plomp, geb. Delft 30.03.1869, overl. Delft 29.05.1871.

4.                   Johannes Plomp, geb. Delft 23.02.1871, overl. Delft 31.05.1871.

5.                   Gerdina Plomp, geb. Delft 16.03.1872, overl. ’s-Gravenhage 29.12.1949, tr. Delft 24.05.1893 Pieter Flanderhijn, geb. Gouda 07.11.1869, tamboer bij de infanterie (1893), overl. ’s-Gravenhage 30.08.1959, z.v. Johannes Flanderhijn, pottenbakker, en Sara Wassenburg.

6.                   Johannes Plomp, geb. Delft 07.03.1875, koopman, overl. na 1905, tr. Delft 22.05.1895 Clasina van der Boom, geb. Hof van Delft 01.07.1870, overl. na 1905, d.v. Willem van der Boom, arbeider (1870), tuinder (1895), en Alida Margaretha Lok.

7.                   Dirkje Wilhelmina Plomp, geb. Delft 18.10.1876, dienstbode (1899), overl. ’s-Gravenhage 03.05.1933|b|, tr. ’s-Gravenhage 22.02.1899 Antonius Johannes Sacré, geb. ’s-Hertogenbosch 22.01.1874, agent van politie, overl. ’s-Gravenhage 12.07.1959, z.v. Felix François Sacré en Mechelina Elske Donkers.

8.                   Neeltje Plomp, geb. Delft 25.11.1878, overl. ’s-Gravenhage 28.07.1914, tr. Leiden 18.09.1901 Lodewijk Thomas van Egmond, geb. Leiderdorp 06.11.1876, kelner (1901), koffiehuisbediende (1920), overl. Veenhuizen (Norg) 16.10.1939, z.v. Hubertus Nicolaas van Egmond, kleermaker, en Wilhelmina Maria Schenk.
     LTvE tr. 2e ’s-Gravenhage 18.08.1920 Catharina Elisabeth Stoker, geb. ’s-Gravenhage 01.02.1873, winkelierster in suikerwaren, overl. ’s-Gravenhage 10.07.1941, d.v. Hendrik Gijsen Stoker en Petronella du Chatinier.
     CES tr. 1e ’s-Gravenhage 10.02.1894 Robertus Maria Retel, geb. ’s-Gravenhage 06.10.1864, bediende,  overl. ’s-Gravenhage 19.02.1919, z.v. Alexander Paulus Frederik Retel en Adriana Leijendeckers.

9.                   Hendrika Plomp, geb. Delft 04.02.1881.

10.               Cornelis Plomp, geb. Delft 01.06.1883; volgt [4].

11.               Anna Plomp, geb. Delft 09.06.1886, overl. Delft 09.05.1889.

12.               Hendrik Roeland Plomp, geb. Delft 30.09.1890, overl. Delft 20.01.1900.

 

Noten: |a| ook overl.akte Delft 1886 no.316; |b| ook overl.akte Voorburg 1933 no.98.

 

[10] Harmen Nicolaas Vendeloo, geb. Delft 15.09.1850, schipper (1873), werkman (1875,1901), cementwerker (1912), overl. Delft 10.05.1936, tr. Delft 08.10.1873

[11] Maria Keijzer, geb. Delft 10.11.1851, naaister (1873), overl. Rotterdam 02.04.1945.

Kind van Maria (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Harmen Nicolaas Keijzer, later Vendeloo, geb. Delft 13.08.1873|a|, tr. Delft 02.06.1897 Klara Maria de Wilde, geb. Kloetinge 29.03.1873, overl. Delft 27.12.1953|c|, d.v. Abraham Marinus de Wilde en Janna de Loof.

Uit dit huwelijk:

2.                   Jacobus Vendeloo, geb. Hof van Delft 27.06.1875, cementwerker, overl. Utrecht 21.06.1923, tr. Amsterdam 19.06.1912 Ika Goedkoop, geb. Amsterdam 24.01.1868, overl. Amsterdam 05.06.1950, d.v. Albertus Goedkoop en Frankje Westerink.
     IG tr. 1e Amsterdam 09.12.1886 Hendrik de Lange, geb. Amsterdam 01.08.1857, varensgezel, overl. voor 1899, z.v. Daniel de Lange, werkman, en Henriëtta Cornelia Rogier; tr. 2e Amsterdam 12.10.1899 Albertus Cornelis Kensen, geb. Haarlem 14.09.1865, oppasser, overl. Amsterdam 16.04.1909, z.v. Pieter Cornelis Kensen en Antoinetta Catharina Sunnotel/Sunnatel.

3.                   Anna Maria Vendeloo, geb. Delft 13.06.1878.

4.                   Pieter Johannes Vendeloo, geb. Delft 27.01.1881.

5.                   Margaretha Vendeloo, geb. Delft 20.04.1883|b|; volgt [5].

6.                   Johanna Vendeloo, geb. Delft 16.11.1885.

7.                   Hermanus Vendeloo, geb. Delft 16.05.1888.

8.                   Anthonius Johannes Vendeloo, geb. Delft 05.05.1893.

9.                   Clasina Vendeloo, geb. Delft 26.12.1895.

 

Noten: |a| aangifte door Jacoba Everdina Vieleers, oud 62 jaar, vroedvrouw, moeder Keizer (geb.akte Delft 1873 no.549); |b| moeder Keijser; |c| ook overl.akte Rotterdam 1954 reg.s fol.007v no.26.

 

[12] Sijtze de Boer, geb. Westhem (Wymbritseradeel) 17.01.1840, (brood)bakker (1867,1908), overl. IJlst 21.10.1915, tr. Sneek 05.05.1867

[13] Cornelia Maaijke Flach, geb. Rotterdam 28.11.1841, naaister (1867), overl. Harlingen 07.04.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Coenraad de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 09.03.1868, broodbakker, overl. Sappemeer 12.06.1896, tr. Bolsward 08.05.1892 Jacoba Piso, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 30.01.1867, overl. Enkhuizen 23.10.1923, d.v. Johan Jacobs Piso, wagenmaker, en Akke Foekes Wijnia.
     JP tr. 2e Enkhuizen 16.05.1900 Wouter Smit, geb. Enkhuizen ca. 1874, sigarenmaker, z.v. Everhardus Smit, barbier, en Wilhelmina Catharina Mens.

2.                   Ulbe de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 12.06.1869, overl. voor 1958, tr. Assen 18.12.1895 Wietske van Dalen, geb. Kloosterveen (Assen) 02.12.1868, onderwijzeres (1895), overl. Gorinchem 17.11.1958, begr. 20.11.1958, d.v. Klaas van Dalen, landbouwer (1868), koopman (1895), en Lemina de Vroome.

3.                   Andries de Boer, geb. Oosthum (Wymbritseradeel) 11.09.1870.

4.                   Minke de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 18.07.1873, overl. Apeldoorn 23.02.1935, tr. Wymbritseradeel 14.07.1900 Roel Hendriks Zuidema, geb. Eestrum (Tietjerksteradeel) 30.03.1868, sergeant bij het eerste regiment infanterie te Leeuwarden (1900), overl. Apeldoorn 10.03.1946, z.v. Hendrik Roels Zuidema, arbeider, en Saakje Pieters Kuipers.

5.                   Pieter de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 02.01.1874, bakker, tr. Sappemeer 25.02.1897 Mettina Moritz, geb. Winschoten 21.09.1870, d.v. Rudolph Friedrich Moritz, blauwverver, en Wijke Vegter.

6.                   Tjeerd de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 05.02.1880; volgt [6].

7.                   Jacoba Adriana de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 12.11.1883, overl. Harlingen 07.08.1966, tr. Barradeel 25.05.1905 Jan Hieminga, geb. Abbega (Wymbritseradeel) 30.06.1880, landbouwer, overl. Leeuwarden 15.03.1957, z.v. Ulbe Hieminga, landbouwer, en Aukje Abma.

 

[14] Gerke Sijbrens Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 23.02.1836, timmerknecht (1865,1866), timmerman (1867,1908), overl. Harlingen 10.11.1914|a|; tr. 2e Franekeradeel 03.07.1884 Lijsbeth Jongsma, geb. Arum (Wonseradeel) 14.07.1858, huishoudster (1884), naar USA in 1915, overl. Grand Rapids (Kent  County, Michigan, USA) 11.01.1929, begr. Oakhill Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA), d.v. Sijbren Annes Jongsma, kastelein (1858), koopman (1884), en Sibbeltje Lieuwes van der Veen; tr. 1e Barradeel 18.05.1865

[15] Tjitske Freerks Abma, geb. Almenum (Barradeel) 01.04.1842, melktapster (1865), overl. Midlum (Franekeradeel) 31.12.1882.

Uit het huwelijk Anema-Abma:

1.                   Sijbren Anema, geb. Almenum (Barradeel) 08.02.1866.

2.                   Freerk Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 25.04.1867, timmerman (1896,1908), overl. Harlingen 05.02.1936, tr. Franekeradeel 09.01.1896 Hinke Bruinsma, geb. Sexbierum (Barradeel) 27.09.1871, overl. Harlingen 03.02.1950, d.v. Seerp Jans Bruinsma, landbouwer, en Aafke Gerrits Koudenburg.

3.                   Aafke Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 06.06.1869, overl. Harlingen 31.12.1944.

4.                   Martje Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 16.03.1871, overl. Midlum (Franekeradeel) 30.01.1873.

5.                   Martje Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 29.05.1873, overl. Franekeradeel 20.11.1892.

6.                   Grietje Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 08.02.1875, overl. Nijmegen 01.11.1947, tr. Franekeradeel 23.10.1902 Jacob Tuinenga, geb. Aalsum (Oostdongeradeel) 03.09.1873, overl. Valburg 13.03.1943, z.v. Freerk Tuinenga en Wijtske Kool.

7.                   Tjeerd Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 28.04.1877, overl. Midlum (Franekeradeel) 04.05.1877.

8.                   Doetje Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 14.05.1878; volgt [7].

9.                   Tjeerd Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 13.09.1881, overl. Midlum (Franekeradeel) 04.03.1883.

Uit het huwelijk Anema-Jongsma:

10.               Tjeerd Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 27.08.1885, overl. Midlum (Franekeradeel) 09.12.1891.

11.               Anne Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 29.09.1886, timmerman (1908).

12.               levenloze zoon, Midlum (Franekeradeel) 24.05.1888.

13.               Sibbeltje Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 10.06.1889, overl. Midlum (Franekeradeel) 22.07.1902.

14.               Sake Anema, later Samuel, geb. Midlum (Franekeradeel) 17.02.1891, met ss Nieuw Amsterdam van Harlingen naar Grand Rapids 19.03.1910, overl. 23.04.1961, begr. Woodlawn Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA), tr. Henrietta de Groot, geb. ca. 1892, overl. 03.09.1963, begr. Woodlawn Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA), d.v. Jan de Groot en Lummegien Kappe.

15.               Tjeerd Anema, later Charles, geb. Midlum (Franekeradeel) 05.04.1892, met ss Nieuw Amsterdam van Rotterdam naar New York 13.03.1909, overl. Denver (Denver County, Colarado, USA) 05.03.1966, begr. Fairmount Cemetery (Denver, Denver County, Colorado, USA), tr. Ebeltje van Til, Ada, geb. Paddepeol (Adorp) 12.08.1893, overl. Denver (Denver County, Colarado, USA) 21.08.1993, begr. Fairmount Cemetery (Denver, Denver County, Colorado, USA), d.v. Ite van Til, landbouwer, en Grietje de Boer.

16.               Gerke Anema, later George, geb. Midlum (Franekeradeel) 13.09.1893, overl. Grand Rapids (Kent County, Michigan, USA) 17.07.1958, begr. Woodlawn Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA), tr. Trijntje Hanenburg, Tena, geb. Oosterbierum (Barradeel) 19.10.1893, overl. Grand Rapids (Kent County, Michigan, USA) 18.09.1982, begr. Woodlawn Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA), d.v. Tækele Hanenburg, arbeider, en Rinske van Grouw.

17.               Lieuwe Anema, later Lewis, geb. Midlum (Franekeradeel) 09.07.1895, bakkersknecht, van Franeker naar Grand Rapids 02.06.1915,overl. 10.05.1944, begr. Oakhill Cemetery (Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA).

18.               Trijntje Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 26.09.1897, van Harlingen naar Noord-Amerika 02.06.1915.

 

Noten: |a| ook overl.akte Franekeradeel 1914 no.48.

 

[16] Roeland Plomp, geb. Dordrecht 12.07.1806, oliemolenaars/slagersknecht (1825,1861), olieslagersbaas (1862), olieslager (1865,1873), overl. Delft 09.07.1875, z.v. Roeland Plomp en Johanna Arenout; tr. 1e Maassluis 11.05.1825 Haasje van Daalen, geb. Maassluis 04.02.1804, overl. (kraambed) Leiderdorp 28.06.1832, d.v. Jacob van Daalen en Willemijna Spruijt; tr. 2e Leiderdorp 02.05.1833

[17] Antje Lakeman, geb. Zoeterwoude 28.08.1814, dienstbaar (1833), overl. na 1865, d.v. Cornelis Lakeman, arbeider, en Neeltje van Leijden.

Uit het huwelijk Plomp-van Daalen (vader soms Plomb, moeder ook van Dalen):

1.                   Johanna Plomp, geb. Vrijenban 20.06.1825, ged. Delft (Gasthuiskerk a/d Koornmarkt) 03.07.1825, overl. Delft 30.07.1825.

2.                   Willemina Plomp, geb. Vrijenban 15.05.1826, ged. Delft (Gasthuiskerk a/d Koornmarkt) 28.05.1826, overl. Vrijenban 06.09.1827.

3.                   Roeland Plomp, geb. Vrijenban 22.07.1827, ged. Delft (Gasthuiskerk a/d Koornmarkt) 05.08.1827, olieslager, overl. Delft 13.04.1867, tr. Delft 04.05.1853 Willemina van der Struijf, geb. Delft 24.04.1827, d.v. Dirk van der Struijf, schippersknecht, en Elizabeth van der Feijst.

4.                   Jacob Plomp, geb. Vrijenban 20.07.1829, overl. Delft 24.12.1909|b|, tr. Vrijenban 11.06.1851 Maria Zuilhof, geb. Noordwijk-Binnen ca. 1824, d.v. Cornelis Zuidhof en Engeltje Ploeg.

5.                   Teunis Plomp, geb. Delft 24.06.1830, overl. Leiderdorp 23.07.1830.

6.                   Wilhelmina Plomp, geb. Leiderdorp 04.08.1831, overl. Leiderdorp 27.03.1833.

7.                   Teunis Plomp, geb. Leiderdorp 27.06.1832, overl. Leiderdorp 27.06.1832.

Uit het huwelijk Plomp-Lakeman (vader soms Plomb):

8.                   Teunis Plomp, geb. Vrijenban 07.04.1834 (des avonds ten acht ure), overl. Vrijenban 07.04.1834 (des avonds ten half twaalf ure).

9.                   Johanna Plomp, geb. Vrijenban 16.02.1835, overl. Delft 03.06.1867, tr. Gameren 11.07.1862 Govert Verbeek, geb. Nieuwaal (Gameren) 20.11.1827, schipper (1867,1870), overl. Utrecht 19.11.1899, d.v. Gerrit Verbeek, zandschipper, en Trijntje Kolbach.
     GV tr. 2e Delft 05.01.1870 Catharina van der Meer, geb. Vrijenban 03.05.1835, d.v. Cornelis van der Meer, arbeider (1835), kastelein (1870), en Catharina van der Toorn.
     CvdM tr. 1e Delft 06.05.1857 Dirk de Heij, geb. Vrijenban ca. 1836, schuitenjagersknecht (1857), schipper (1867), overl. ’s-Gravenhage 29.10.1867, z.v. Maarten de Heij en Johanna Groenewegen.

10.               Cornelis Plomp, geb. Vrijenban 25.01.1836, overl. Hof van Delft 06.04.1838.

11.               Neeltje Plomp, geb. Hof van Delft 04.03.1837, overl. Hof van Delft 10.06.1837.

12.               Neeltje Plomp, geb. Hof van Delft 30.06.1838, tr. Delft 25.06.1862 Hendrik Weijltje, geb. Oudhuizen 29.04.1831, schipper, overl. Delft 14.05.1909|a|, z.v. Cornelis Weijltje en Adriana van der Horn.
     HW tr. 2e Delft 03.11.1897 Catharina Fels, geb. Delft 30.06.1835, overl. Delft 16.09.1905, d.v. Johannes Fels, tuinder/tuinier, en Suzanna Vethaak.
     CF tr. 1e Delft 11.09.1861 Franciscus Jozephus Soiron, geb. Sluis ca. 1824, werkman aan ’s Rijks Constructie Magazijnen (1861), magazijnknecht (1893), overl. Delft 24.10.1893, z.v. Michel Aimé François Soiron en Sophia van Vooren.

13.               Teunis Plomp, geb. Hof van Delft 06.02.1840, overl. Hof van Delft 10.04.1840.

14.               Cornelia Plomp, geb.Vrijenban 18.04.1841, overl. Vrijenban 11.10.1841.

15.               Jan Plomp, geb. Vrijenban 21.10.1842; volgt [8].

16.               Cornelis Plomp, geb. Delft 13.12.1843, olieslagersknecht, tr. Delft 16.05.1866 Jannetje de Bruin, geb. Delft 28.11.1838, d.v. Jan de Bruin, blikslagersknecht, en Petronella Ooikaas.

17.               Lammert Plomp,  geb. Hof van Delft 20.07.1845, overl. Hof van Delft 01.09.1845.

18.               Cornelia Plomp, geb. Hof van Delft 13.11.1846, overl. Hof van Delft 21.03.1847.

19.               Maaike Plomp, geb. Hof van Delft 16.01.1848, overl. Hof van Delft 24.02.1848.

20.               Hendrik Plomp, geb. Vrijenban 07.03.1849.

21.               Maaike Plomp, geb. Delft 01.05.1850, overl. Hof van Delft 22.06.1879, tr. Hof van Delft 07.05.1873 Martinus Zeelenberg, geb. Delft 28.08.1844, verwer (1873,1879), overl. voor 1947, z.v. Martinus Zeelenberg, verwersknecht (1844), kolenmeter (1873,1879), en Willemina Welteij.
     MZ tr. 2e Delft 27.08.1879 Jantina Frederika Foppes,  geb. Schiermonnikoog 21.03.1843, dienstbode (1867), overl. voor 1947, d.v. Jan Hessels Foppes, zeeman, en Pietje Meints Wouter.
     JFF tr. 1e Wormerveer 24.03.1867 Jan Mol, geb. Jisp ca. 1844/1845, fabriekswerker (1867), olieslager (1872,1877), overl. Delft 01.07.1878, z.v. Simon Mol, fabriekswerker, en Evertje Praag.

22.               Lammert Plomp, geb. Delft 08.07.1851, overl. Rotterdam 13.02.1921.

23.               Cornelia Plomp, geb. Delft 17.09.1852, overl. Delft 07.01.1933, tr. Delft 14.06.1876|c| Dirk van den Akker, geb. Delft 29.07.1854, schoenmaker, overl. Delft 25.03.1942, z.v. Dirk van den Akker, schoenmaker, en Margaretha van Zelm.

24.               Roeland Plomp, geb. Delft 22.04.1855, overl. Leiden 05.05.1928, tr. Loosduinen 27.02.1880 Johanna Geertruij Steinfort, geb. Loosduinen 07.02.1856, overl. Leiden 21.02.1918, d.v. Johannes Louis Steinfort en Antonia Rietdijk.

25.               Dirkje Plomp, geb. Delft 13.03.1856, overl. Rotterdam 22.10.1951, tr. Overschie 25.11.1882 Pleun Smit, geb. Rhoon 31.01.1859, overl. Overschie 03.12.1934, z.v. Bastiaan Smit en Aaltje Moerkerken.

26.               Frank Plomp, geb. Delft 05.12.1859, overl. Delft 24.01.1860.

27.               Maria Plomp, geb. Delft 20.06.1861, overl. Delft 11.01.1862.

 

Noten: |a| Weltje; |b| ook overl.akte Hof van Delft 1909 no.58; |c| moeder v/d bruid Lageman (huw.akte Delft 1876 no.92).

 

[18] Hendrik Madern, geb. Delfshaven 13.09.1819, koornmolenaarsknecht (1842,1848), korenmolenaar (1865), overl. Rotterdam 28.02.1890, z.v. Leendert Madern en Dirkje Verbokken; tr. 2e Overschie 30.06.1881 Jannigje Bijl, geb. Mijnsherenland 01.05.1837, overl. Rotterdam 08.04.1907, d.v. Dirk Willemszn Bijl en Adriana Bos; tr. 1e Delfshaven 23.02.1840

[19] Gerritje Huis, geb. Delfshaven 11.10.1818, overl. Hillegersberg 23.02.1878|b|, d.v. Hendrik Huis en Pieternelletje den Held.

     JB tr. 1e Mijnsheerenland 24.04.1861 Theodorus Manus/Marinus/Martinus van Eijmeren, geb. Dinther ca. 1799, overl. Numansdorp 17.12.1872, z.v. Jacobus Didericus Hermanus van Eijmeren en Jacoba Wilmink.
     TMvE tr. 1e Numansdorp 15.09.1821 Aaltje Huizert, ook Huizert, geb. Numansdorp ca. 1798/1799, overl. Numansdorp 21.11.1853, d.v. Bastiaan Huizert en Cornelia van der Burg; tr. 2e Numansdorp 13.09.1854 Adriana Quispel, geb. Numansdorp 10.01.1820, overl. Numansdorp 04.10.1858, d.v. Arie Matthijsz Quispel en Elizabeth Andeweg.

     AQ tr. 1e Numansdorp 09.10.1845 Pieter Augustus Bekker, geb. Breukelen-Nijenrode 05.11.1816, overl. IJsselmonde 20.09.1853, z.v. Harmanus Hendrik Bekker en Helena vaan Stekelenburg.

Uit dit huwelijk (moeder ook Gerredina, moeder ook Huijs):

1.                   Leendert Madern, geb. Rotterdam 13.06.1840, overl. Rotterdam 10.12.1895,  tr. 1e Rotterdam 25.06.1862 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 09.08.1893) Alida Andressen, geb. Nootdorp 29.03.1839, overl. Zwijndrecht 28.03.1925, d.v. Nicolaas Frans Egbert Pieter Andressen, visser, en Adriana van Roosmalen; tr. 2e Rotterdam 30.08.1893 Elizabeth Engelina van der Bas, geb. Groot Ammers 01.06.1833, overl. Rotterdam 21.11.1906, d.v. Johannes van der Bas en Anna Clasina Halberstadt.
     EEvdB tr. 1e Delfshaven 04.03.1855 Leendert van Dijk, geb. Delfshaven 06.01.1831, overl. Delfshaven 10.02.1869, z.v. Louwrens van Dijk en Macheltje Kouwenhoven.

2.                   Hendrika Maria Madern, geb. Rijswijk 29.07.1842, overl. Wateringen 14.04.1854.

3.                   Dirkje Wilhelmina Madern, geb. Rijswijk 12.10.1844; volgt [9].

4.                   Gerardina Madern, geb. Rijswijk 23.11.1846, overl. Rotterdam 14.12.1898, tr. voor 1877 Leonardus Jacobus van der Ree, geb. Zutphen 09.03.1842|a|, overl. Hillegersberg 18.02.1925, z.v. Jacob van der Ree en Maria Jacoba Beunink.
     LJvdR tr. 2e Rotterdam 07.03.1900 Sophia Anna Cornelia Maria Fok, geb. Rotterdam 22.03.1850, overl. Rotterdam 14.06.1901, d.v. Anthonie Fok en Sophia Stevenson; tr. 3e Catharina Jansen.
     SACF tr. 1e Rotterdam 12.05.1875 Jan Poulisse, geb. Sint Annaland 30.12.1837, overl. Rotterdam 24.12.1891, z.v. Cornelis Poulisse en Cornelia Verhoole.

5.                   Hendrika Madern, geb. Rijswijk 12.12.1848, overl. Wateringen 27.09.1859.

6.                   Johanna Madern, geb. Wateringen 21.02.1850, overl. Loosduinen 30.07.1926, tr. Hillegersberg 08.05.1872 Bastiaan den Hartog, geb. Sliedrecht 08.10.1845, z.v. Kornelis den Hartog en Barbera van der Vlies.

7.                   Hendrik Madern, geb. Wateringen 15.02.1852, tr. Kralingen 08.05.1878 Angenietje Renes, geb. Scherpenzeel 24.03.1854, overl. Rotterdam 16.01.1901, d.v. Gerhardus Cornelis Renes, bakker, en Angenietje van de Pol.

8.                   Hendrika Maria Madern, geb. Wateringen 20.09.1854, overl. Hillegersberg 13.02.1875.

9.                   Wilhelmina Madern, geb. Wateringen 02.08.1857, overl. (Amsterdam) tussen 1923 en 1931, tr. Hillegersberg 25.12.1874 Jan Josua Stokvis, geb. Loenen 13.01.1856, ‘wiens bestaan of verblijf onzeker is’ (1910,1923), overl. voor 1931, z.v. Huibertus Johannes Stokvis en Dedica Josina Haverman.

10.               Gerrit Madern, geb. Wateringen 27.11.1859, overl. Rotterdam 17.05.1938, tr. Rotterdam 13.04.1881 Jansje Boonstoppel, geb. Rotterdam 20.03.1858, overl. Rotterdam 04.07.1930, d.v. Dirk Boonstoppel en Theodora de Vos.

11.               Pieter Madern, geb. Wateringen 08.09.1862, overl. Hillegersberg 06.03.1871.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon van Maria Jacoba, gewettigd bij het huwelijk Zutphen 31.07.1844 no.56; |b| Gerredina Huijs.

 

[20] Hermen Nicolaas Vendeloo, geb. Ameide ca. 1816/1817/1818, sjouwer (1838,1844), arbeider (1847,1858), sjouwer (1860), werkman (1866), stadswerker (08okt1873), timmerman (15okt1873), werkman (1881), overl. Delft 16.05.1894, z.v. Aart Vendeloo (ca.1792-), stratenmaker (1838,1849), en Merrigje van Gelderen (ca.1790/1791-1826); tr. 1e Delft 25.04.1838 Gijsbertje Hermina Baas, geb. Ameide 21.10.1820, overl. Delft 04.04.1847, d.v. Harmanus Baas en Maria Vendeloo; tr. Delft 31.10.1849

[21] Johanna Maria Piepers, geb. Delft 01.02.1820, overl. Delft 31.08.1896, d.v. Johanna Maria Piepers, ‘rontvenster met aardewerk’ (1820), werkster (1842), koopvrouw (1849); tr. 1e Delft 22.06.1842 Johannis Boer, geb. Delft 23.11.1815, sjouwer (1842,1848), overl. Delft 13.12.1848, z.v. Geertje Boer, dienstbode (1815).

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Hermanus Vendeloo, geb. Delft 08.04.1838|a|, stoker, overl. Schiedam 05.01.1882, tr. Delft 21.11.1866 Johanna Petronella Vredenbregt, geb. Delft 17.09.1839, overl.Schiedam 01.06.1912, d.v. Johannes Vredenbregt, lakenwerker, en Petronella Johanna Boekee.

Uit het huwelijk Vendeloo-Baas:

2.                   Mergje Vendeloo, geb. Delft 01.09.1841, overl. Delft 26.11.1910, tr. Delft 15.11.1865 Gijsbert van der Houven, geb. Delft 16.02.1841, werkman, overl. Delft 16.07.1900, z.v. Hendrik Johannes van der Houven, oppasser, en Johanna Esseling.

3.                   Hermina Maria Vendeloo, geb. Delft 23.08.1844, dienstbode (1873), overl. ’s-Gravenhage 02.02.1922, tr. ’s-Gravenhage 15.10.1873 Carel Vink, geb. Delft 13.04.1849, instrumentmaker, overl. ’s-Gravenhage 06.03.1912, z.v. Willem Vink, instrumentmakersknecht (1849), instrumentmaker (1873), en Jacoba Bastiaanse.

4.                   Aart Vendeloo, geb. Delft 12.01.1847, overl. Delft 07.04.1847.

Uit het huwelijk Boer-Piepers (moeder veelal Maria):

5.                   levenloze zoon, Delft 09.05.1843.

6.                   levenloze zoon, Delft 18.04.1844.

7.                   Maria Boer, geb. Delft 15.03.1845, overl. Delft 09.05.1845.

8.                   levenloze zoon, Delft 18.02.1846.

9.                   Johannes Boer, geb. Delft 25.03.1847, overl. Delft 07.05.1847.

10.               Geertruida Boer, geb. Delft 29.08.1848, tr. Delft 26.10.1870 Jan Vrijhof, geb. Delft 26.10.1870, kuiper, z.v. Jan Vrijhof, timmerman, en Pieternella van den Berg.

Uit het huwelijk Vendeloo-Piepers (vader Harmen, moeder veelal Maria):

11.               Harmen Nicolaas Vendeloo, geb. Delft 15.09.1850; volgt [10].

12.               Maria Vendeloo, geb. Delft 31.03.1853, overl. Delft 21.08.1923, tr. Delft 26.10.1881 Anthonie Johannes van de Giessen, geb. Delft 09.09.1857, werkman, overl. Delft 27.10.1933, z.v. Johannes Leonardus van de Giessen, arbeider, werkman, en Johanna Anthonia de Maar.

13.               Margaritha Vendeloo, geb. Delft 24.04.1856, overl. Delft 06.05.1856.

14.               Margaretha Vendeloo, geb. Delft 03.01.1858, overl. Delft 05.04.1873.

15.               Clasina Vendeloo, geb. Delft 23.12.1860, overl. voor 1917, tr. ’s-Gravenhage 19.04.1882 Wilhelmus Arnoldus Moerland, geb. ’s-Gravenhage 18.12.1859, stoker (1882), opzichter bij de Gemeente Gasfabrieken (1917), overl. ’s-Gravenhage 13.01.1945, z.v. Willem Moerland en Elisabeth Wiek.
     WAM tr. 2e ’s-Gravenhage 21.03.1917 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 28.06.1917, ingeschr. ’s-Gravenhage 22.08.1917) Anna Steenhuis, geb. Termunten 27.10.1869, overl. ’s-Gravenhage 26.09.1939, d.v. Jans Steenhuis, landbouwer, en Rikstelina Steenhuis; tr. 3e ’s-Gravenhage 19.11.1919 Catharina Tesselaar, geb. Alkmaar 19.10.1879, overl. na 1945, d.v. Johannes Jacobus Tesselaar en Aafje Koorn.
     AS tr. 1e Delfzijl 01.05.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Winschoten 13.04.1904, ingeschr. Midwolda 03.06.1904) Hillenius Detmers, geb. Midwolda 24.02.1867, landbouwer, overl. Midwolda 24.09.1934, z.v. Detmer Detmers, landbouwer, en Renske Post; tr. 2e Haren 15.04.1905 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 17.11.1911, ingeschr. Groningen 02.03.1912) Geerhard Jan Dijkhuis, geb. Woldendorp (Termunten) 31.10.1877, paardenhandelaar, overl. Arnhem 01.05.1940, z.v. Jurjen Dijkhuis, steenfabrikant, en Anje Pier.
     HD tr. 2e Beerta 14.03.1911 Fenna van der Wal, geb. Beerta 03.10.1871, overl. Winschoten 09.05.1957, d.v. Sibolt van der Wal, landbouwer, en Abeltje van der Zwaag, landbouwster.
     GJD tr. 2e Noorddijk 29.04.1918 (echtsch. vonnis Arr.Rb.Arnhem 02.12.1937, ingeschr. Noorddijk 12.05.1938) Maria Marrink, geb. Groningern 02.09.1897, overl. Groningen 22.10.1967, d.v. Jan Marrink, tapper (1897), voerman (1918), en Metje Bakker; tr. 3e tussen 1938 en 1940 Reina Hemmechiena Bouwina van der Wal, geb. Winschoten 05.02.1890, d.v. Hitje van der Wal, arbeider, en Fenna Bakker.
     RHBvdW tr. 1e Winschoten 24.04.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 10.01.1936, ingeschr. Winschoten 14.02.1936) Luitjen Heikens, geb. Heiligerlee (Scheemda) 15.09.1882, z.v. Heiko Luitjens Heikens, landgebruiker, en Eije Tipker.

 

Noten: |a| aangifte door Hermen Nicolaas Vendeloo van een kind van Gijsbertje Hermina Baas ‘met wien hij ten huwelijk is aangeteekend’ (geb.akte Delft 1838 no.171).

 

[22] Jacob Keijzer, geb. Maasland ca. 1810/1811, broodbakker (1834,1844), broodbakkersknecht (1848,1864), overl. Delft 09.02.1864, z.v. Abraham Keijzer en Maartje Scheer; tr. 1e Delft 24.04.1834 Wilhelmina Glaubitz, geb. Delft 02.11.1815, overl. Delft 08.11.1848, d.v. Willem Glaubitz, timmerman, en Philippina Johanna van Schie; tr. Delft 01.10.1851

[23] Pietronella Valstar, geb. Naaldwijk 24.04.1814, overl. Delft 22.02.1892, d.v. Dirk Valstar, blikslager, en Maria Agnita van Eijk.

Uit het huwelijk Keijzer-Glaubitz:

1.                   Johanna Maartje Keijzer, geb. Delft 01.02.1835, overl. ’s-Gravenhage 30.10.1918, tr. Delfshaven 21.11.1867 Lambertus Fredrik Cornelis Sijthoff, geb. ’s-Gravenhage ca. 1836, overl. ’s-Gravenhage 05.05.1894, z.v. Fredrik Cornelis Hendricus Sijthoff en Johanna Sophia Ranft.

2.                   Philippina Wilhelmina Keijzer, geb. Delft 23.07.1837, overl. Delft 27.06.1857.

3.                   Martina Jacoba Keijzer, geb. Delft 13.08.1839, overl. Delft 19.10.1841.

4.                   Willem Keijzer, geb. Delft 01.11.1842, overl. Delft 02.02.1843.

5.                   Martina Catharina Keijzer, geb. Delft 08.05.1844, overl. Delft 25.09.1853.

6.                   Willem Keijzer, geb. Delft 27.01.1848, overl. Delft 26.04.1848.

Uit het huwelijk Keijzer-Valstar:

7.                   Maria Keijzer, geb. Delft 10.11.1851|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| moeder Petronella.

 

[24] Ulbe Tjeerds de Boer, geb. Heeg ca. 1797, boerenknecht (1821), (boeren)arbeider (1822,1846), koopman (1851,1858), overl. Folsgare (Wymbritseradeel) 24.02.1858, z.v. Tjeerd Aukes (-1809) en Anna Ulbes; tr. Wymbritseradeel 06.10.1821

[25] Minke Sijtzes Wiersma, geb. Oosthem ca. 1797, dienstmeid (1821), overl. Westhem (Wymbritseradeel) 14.09.1845, d.v. Sijtze Pieters Wiersma (-1809) en Femke Minks Tibma (-1812).

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 25.08.1822, dienstmeid (1846), overl. voor 1881, tr. Wymbritseradeel 16.05.1846 Jan Douwes Plantinga, geb. Westhem (Nijland) 05.09.1815, boerenknecht, overl. Oosthem (Wymbritseradeel) 16.02.1881, z.v. Douwe Freerks Plantinga, boer, en Antje Tjalkes Reinsma.

2.                   Sijtse de Boer, geb. Abbega (Wymbritseradeel) 11.10.1825.

3.                   Fimmigje de Boer, geb. Abbega (Wymbritseradeel) 11.03.1827, dienstmeid (1851), overl. voor 1914, tr. Wymbritseradeel 17.05.1851 Freerk Willems Twijnstra, geb. Abbega (Wymbritseradeel) 30.11.1825, kuipersknecht, overl. Folsgare (Wymbritseradeel) 23.12.1914, z.v. Willem Sjerps Twijnstra, slachter, en Japke Pieters Boomsma.

4.                   Tjeerd de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 16.11.1830, boerenknecht (1855), arbeider (1877), tr. 1e Wymbritseradeel 19.05.1855 Jaike Ottes Schuurmans, geb. IJlst 18.01.1833, dienstmeid (1855), overl. Hoornsterzwaag (Schoterland) 01.06.1871, d.v. Otte Thomas Schuurmans, timmerman, en Baukjen Murks Abma; tr. 2e Wymbritseradeel 01.12.1877 Hinke Bijlsma, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 19.11.1852, dienstmeid (1877), overl. Oosthem (Wymbritseradeel) 16.02.1932, d.v. Jan Gerrits Bijlsma, arbeider, en Beitske Hendriks Kuperus.

5.                   IJmkjen de Boer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 27.03.1834, dienstmeid (1852), overl. voor 1857, tr. Workum 16.05.1852 Aijke Meijers Blom, geb. Harlingen 22.09.1821, boerenknecht (1852), slager (1857,1884), overl. Workum 03.12.1884, z.v. Meijer Willems Blom, scheepstimmerman, en Gerbrig Tjietses Stamme.
     AMB tr. 2e Workum 18.04.1857 Jantje Grijpsma, geb. Abbega (Wymbritseradeel) 26.08.1816, dienstmeid (1857), overl. Workum 03.09.1902, d.v. Hidde Hettes Grijpsma en Engeltje Jans de Vries.

6.                   Sijtze de Boer, geb. Westhem (Wymbritseradeel) 17.01.1840; volgt [12].

 

[26] Jan Coenraad Flach, geb. Kralingen 22.08.1813, kantoorbediende (1839), postwagendirecteur (1857), directeur van postwagens (1860), directeur van een diligencedienst (1862,1868,1875), directeur van een wagendienst (1867), overl. Sneek 28.08.1882, z.v. Andreas Flach, kantoorbediende (1839), en Maijke Brouwers; tr. Rotterdam 06.11.1839

[27] Jacoba Adriana van den End, geb. Woerden 18.07.1814, dienstbode (1839), overl. Sneek 05.02.1878, d.v. Pieter van den End en Neeltje Hogendoorn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maaijke Cornelia Flach, geb. Rotterdam 02.08.1840, modemaakster (1862), overl. Sneek 23.11.1865, tr. Sneek 11.05.1862 Willem Bokma, geb. Sneek 10.06.1831, kleermaker, overl. Leeuwarden 30.06.1891, z.v. Ate Bokma, kleermaker, en Gelkjen Willems de Vijfde.
     WB tr. 2e Leeuwarden 01.11.1866 IJfke Spaanstra, geb. Siegerswoude (Opsterland) 21.05.1844, overl. Groningen 21.05.1910, d.v. IJbele Jans Spaanstra en Sijtske Geeles van der Schaaf.

2.                   Cornelia Maaijke Flach, geb. Rotterdam 28.11.1841; volgt [13].

3.                   Wilhelmina Sophia Flach, geb. IJsselmonde 29.11.1843, overl. Sneek 25.03.1909, tr. Sneek 10.05.1868 Gerrit Repko, geb. Sneek 01.05.1842, zilversmid, overl. Sneek 28.01.1891, z.v. Jan Repko en Jantje de Leeuw.

4.                   Pieter Flach, geb. IJsselmonde 13.12.1845, overl. Kralingen 06.06.1846.

5.                   Andreas Flach, geb. Kralingen 02.05.1847|a|, steendrukker, overl. Kampen 08.08.1922|c|, tr. Amsterdam 13.12.1882 Willemke Schaafsma, geb. Folsgare (Wymbritseradeel) 17.10.1854, overl. Zwollerkerspel 13.12.1937, d.v. Jan Andries Schaafsma, timmerknecht (1854), en Sjoerdtje Klazes Katsma, koopvrouw (1882).

6.                   Petronella Jacoba Flach, geb. Kralingen 05.06.1849|b|, overl. Ermelo 24.03.1919, tr. Sneek 13.06.1875 Ruurd Dikland, geb. Gauw (Wymbritseradeel) 02.03.1844, meubelmaker, overl. Sneek 27.09.1914, z.v. Durk Willems Dikland, schoenmaker, en Trijntje Durks Steenstra, vroedvrouw (1875).

7.                   Jan Coenraad Flach, geb. Kralingen 08.08.1851, overl. Sneek 19.12.1857.

8.                   Pieter Flach, geb. Kralingen 03.01.1854, overl. Sneek 25.12.1860.

 

Noten: |a||b| moeder van den Ent; |c| ook overl.akte Sneek 1922 no.149.

 

[28] Sijbren Tjeerds Anema, geb. Midlum ca. 1805, timmermansknecht (1830), timmerman (1833,1865), rentenier (1884), overl. Harlingen 27.12.1892|c|, z.v. Tjeerd Sibrens Anema en Maike Jans Kuindersma; tr. Franekeradeel 27.12.1829

[29] Aafke Gerkes van Riesen, geb. Drachten ca. 1804/1805|d|, overl. Harlingen 13.07.1874|b|, d.v. Gerke Gjalts van Riesen en Grietje Druwes Veenstra.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Riezen):

1.                   Tjeerd Anema, geb. Almenum (Barradeel) 15.09.1830, timmerman, tr. Franekeradeel 09.05.1857 Trijntje Lieuwes van der Veen, geb. Arum (Wonseradeel) 05.12.1830, d.v. Lieuwe Saekles van der Veen, schipper, en Grietje Saekles Seekles.

2.                   Grietje Anema, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 29.05.1833.

3.                   Gerke Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 23.02.1836|a|; volgt [14].

4.                   Grietje Anema, geb. Midlum (Franakeradeel) 13.04.1839, overl. Harlingen 28.12.1905, tr. Harlingen 18.08.1859 Sake Klein, geb. Harlingen 16.06.1835, koopman (1902), overl. Harlingen 28.08.1902, z.v. Fokke Christoffels Klein, brouwersknecht (1835), en Baukje Sakes de Jong.

5.                   Maaike Anema, geb. Midlum (Franekeradeel) 25.01.1842, overl. Utrecht 23.10.1911, tr. Harlingen 14.02.1861 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 05.01.1894, ingeschr. Groningen 02.06.1894) Roelof Kromhout, geb. Harlingen 03.04.1837, schipper (1861), spoorwegbeambte (1896), overl. Beilen 30.05.1917, z.v. Cornelis Roelofs Kromhout, varensgezel (1837), en Saakje Ages Wijma.
     RK tr. 2e Beilen 01.05.1896 Klara Koops, geb. Peize 22.03.1848, dienstmeid (1875), overl. Beilen 16.11.1913, d.v. Abel Koops, arbeider, en Frederika Lankhorst.
     KK tr. 1e Peize 14.05.1875 Jan Alders, geb. Peize 18.06.1849, landbouwer, arbeider, overl. Peize 27.11.1891, z.v. Jan Alders, kleermaker, en Geertje Reintjes Woltil.

 

Noten: |a| moeder van Riezen; |b| van Riezen; |c| wedr van Riezen; |d| vader Gjalt Gerkes in akte van Rijzen, tekent met van Reijsen, dochter Aafke oud 7 jaar, woont Zuiderdragten (Register van Naamsaanneming Drachten 1811).

 

[30] Freerk Roelofs Abma, geb. Nijland ca. 1806/1807, boerenknecht (1839), arbeider (1842,1849), koemelker (1853), overl. Midlum (Franekeradeel) 15.12.1853, z.v. Roelof Freerks Abma, boer, en Doetje Thomas; tr. Franekeradeel 18.05.1839

[31] Martsen Durks Dijkstra, ook Martje, geb. Burgwerd ca. 1809/1812, dienstmeid (1839), overl. Franeker 07.04.1883, d.v. Durk Sikkes Dijkstra en Tjitske Pieters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjitske Abma, geb. Almenum (Barradeel) 01.04.1842; volgt [15].

2.                   Doetje Abma, geb. Almenum (Barradeel) 05.04.1849, tr. Bolsward 16.05.1880 Sikko Gerkema, geb. Abbega (Wymbritseradeel) 25.05.1854, sigarenmaker, z.v. Sijbren Sikkes Gerkema, werkman, en Wijtske Meintes Groenveld.
     SG tr. 1e Bolsward 20.05.1877 Hendrikje Runia, geb. Bolsward 12.01.1852, overl. Bolsward 31.12.1879, d.v. Marten Jans Runia, grofsmid, en Riemke Klases Lammersma.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren