Wopke Marinus Willem Rijnberg (1938-1991)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien juni 2020)

 


 

[1] Wopke Marinus Willem Rijnberg, geb. Oegstgeest 01.06.1938, doctoraal geneeskunde Amserdam UvA 1963|a|, artsexamen Amsterdam UvA 1966|b|, campusarts THT, bestuurslid SSGZ, overl. Enschede 26.03.1991, begr. Enschede (Westerbpl.) 29.03.1991.

 

Noten: |a| De Volkskrant 10.10.1963; |b| De Volkskrant 09.04.1966.

 

[2] Willem Marinus Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer 11.08.1913, semi-arts (1937), promotie Groningen 07.07.1954|a|, overl. Laren (NH) 20.08.2004, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust), otr. Leiden/Wommels 10.12.1937, tr. Leiden 22.12.1937
[3] Maaike Heeg, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 09.10.1913, overl. Laren (NH) 16.04.2011, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust).

Uit dit huwelijk:

1.                   Wopke Marinus Willem Rijnberg, geb. Oegstgeest 01.06.1938; volgt [1].

2.                   Marinus Willem Rijnberg,  geb. Oegstgeest 26.12. 1939, overl. Amsterdam 04.06.2020.

3.                   dochter.

4.                   zoon.

 

Noten: |a| proefschrift: Tuberculosis pulmonum : vergelijkende clinisch-morphologische studie gebaseerd op resectie-praeparaten; promotor: J.J.Th. Vos (1887-1961).

 

[4] Marinus Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer 07.10.1879, onderwijzer (1903,1937), overl. Oud-Vossemeer 20.02.1958, tr. Oud-Vossemeer 10.12.1903

[5] Anthonia Elisabeth Gunst, geb. Oud-Vossemeer 23.07.1879, modister (1903), overl. Geldermalsen 09.09.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer 31.03.1904.

2.                   Abraham Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer 17.08.1905, boekhouder (1937).

3.                   Maria Christina Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer 17.11.1907.

4.                   Clasina Jacomina Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer 17.09.1909.

5.                   Marinus Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer 25.01.1911, overl. Oud-Vossemeer 0.6.09.1936.

6.                   Jacob Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer 15.12.1912, overl. Oud-Vossemeer 15.12.1934.

7.                   Willem Marinus Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer 11.08.1913; volgt [2].

8.                   Anthonia Elisabeth Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer 22.03.1915, overl. Oud-Vossemeer 03.03.1934.

9.                   Catharina Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer ca. 1917, overl. Oud-Vossemeer 02.10.1931.

10.               Jan Johannes Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer ca. 1921, overl. Oud-Vossemeer 01.06.1941.

 

[6] Wopke Heeg, geb. Wommels (Hennarderadeel) 23.02.1877, van boerenbedrijf (1902), boer (1903), veehouder (1907,1930), overl. Sneek 11.03.1956, begr. Wommels 15.03.1956, tr. Hennaarderadeel 03.05.1902

[7] Rigtje Miedema, geb. Weidum (Baarderadeel) 05.10.1877, overl. Wommels 26.11.1970, begr. Wommels 30.11.1970.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Heeg, ook Tine, geb. Offingawier (Wymbritseradeel) 01.08.1903, overl. 06.07.1989, tr. Hennaarderadeel 16.09.1926 Atte Hibma, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 31.10.1897, dierenarts, RON, overl. Leeuwarden 08.04.1976, crem. Goutum 13.04.1976, z.v. Jouke Hibma en Janna Westra.

2.                   Theodora Johanna Elisabeth Heeg, Dora, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 13.05.1907, overl. Leeuwarden 25.12.1984, tr. Hennaarderadeel 25.11.1930 Ritske Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 25.05.1901, handelaar, overl. Sint Annaparochie 13.08.1959, z.v. Hendrik Tulner, handelaar, en Fokeltje Tolsma.

3.                   Maaike Heeg, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 09.10.1913; volgt [3].

 

[8] Abraham Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 01.08.1847, schoenmaker (1873,1909), gareelmaker (1915), overl. Oud-Vossemeer 23.05.1936, tr. Sint-Maartensdijk 18.12.1873

[9] Adriana de Wilde, geb. Sint-Maartensdijk 09.01.1849, overl. Oud-Vossemeer 16.03.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Marinus Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer 20.06.1874, schoenmaker, overl. Sliedrecht 22.02.1945, tr. Oud-Vossemeer 15.02.1899 Maatje van de Velde, geb. Oud-Vossemeer 02.10.1868, d.v. Dingenis Dirk van de Velde, boerenknecht, en Aaltje Anthonia Ouwersluijs.

2.                   Jacob Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer 21.05.1878, overl. Oud-Vossemeer 01.04.1904.

3.                   Marinus Rijnberg, geb. Oud-Vossemeer -07.10.1879; volgt [4].

4.                   Clasina Jacomina Rijnberg, geb. Oud-Vossemaar 09.02.1883, tr. Oud-Vossemeer 13.04.1909 Jan Johannes Cornelis Oudenaarden, geb. Lekkerkerk 17.12.1879, onderwijzer, overl. Apeldoorn 24.08.1946, z.v. Cornelis Oudenaarden, gemeenteontvanger, en Sijgje Zwijnenburg.

 

[10] Marinus Gunst, geb. Oud-Vossemeer 22.11.1832, landbouwer, overl. Oud-Vossemeer 13.02.1922, tr. Oud-Vossemeer 01.06.1871

[11] Maria Christina Soetens, geb. Oud-Vossemeer 10.12.1839, overl. Oud-Vossemeer 05.09.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonia Elisabeth Gunst, geb. Oud-Vossemeer 23.07.1879; volgt [5].

 

[12] Gerben Ymtes Heeg, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 07.08.1846, van boerenbedrijf (1871), boer (1872,1877), landbouwer (1896), overl. Leeuwarden 18.10.1896|a|, tr. Hennaarderadeel 10.05.1871

[13] Theodora Johanna Elisabeth de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 24.07.1853, boerin (1899,1902), veehoudster (1912,1917), overl. Kubaard (Hennaarderadeel) 02.04.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloos kind, Wommels (Hennarderadeel) 10.03.1872.

2.                   Jelte Heeg, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 24.05.1873, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 23.03.1883.

3.                   Maaike Heeg, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 19.08.1874, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 24.12.1936, tr. Hennaarderadeel 06.05.1899 Tjeerd Wiebrandus Zandstra, geb. Langweer (Doniawerstal) 08.03.1872, boer, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 13.07.1951, z.v. Freerk Annes Zandstra, boer, en Angenietje van der Leij.

4.                   Wopke Heeg, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 23.02.1877; volgt [6].

5.                   Trijntje Heeg, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 16.04.1880, overl. Leeuwarden 31.03.1954.

6.                   Gerbrig Aafke Heeg, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 17.09.1882, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 07.03.1940.

7.                   Ymte Heeg, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 07.10.1886, veehouder, overl. Kubaard (Hennaarderadeel) 23.03.1926.

8.                   Theunis Heeg, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 27.07.1888, veehouder, tr. Hennaarderadeel 27.04.1912 Sjieuwke Hovinga, geb. Spannum (Hennaarderadeel) 23.03.1891, d.v. Albert Hovinga, veehouder, en Berber de Jong.

9.                   Jeltje Heeg, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 16.11.1893.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hennaarderadeel 1896 fol.13v.

 

[14] Ynte Douwes Miedema, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 30.12.1840, van boerenbedrijf (1862), landbouwer (1864), boer (1867,1868), veehouder (1887,1898), boer (1902), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 21.06.1922, tr. Hennaarderadeel 03.05.1862

[15] Trijntje Dirks Twerda, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 02.04.1842, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 10.09.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Douwe Miedema, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 30.01.1864, overl. Weidum (Baarderadeel) 07.06.1867.

2.                   Wijbrig Miedema, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 14.07.1865, overl. Dronrijp (Menaldumadeel) 30.11.1929, tr. Bolsward 08.07.1887 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 01.02.1900, ingeschr. Hennaarderadeel 20.09.1900, ingeschr. Bolsward 25.09.1900) Marten Schotanus, geb. Workum 11.10.1866, van boerenbedrijf (1887), z.v. Wiepke Schotanus, boer, en Thomaske Jans Schuurmans.

3.                   Douwe Miedema, geb. Weidum (Baarderadeel) 22.04.1868, overl. Leeuwarden 07.08.1957, tr. Hennaarderadeel 30.10.1901 Wijtske Smeding, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 07.06.1869, overl. Leeuwarden 06.03.1947, d.v. Pijlger Foppes Smeding, landbouwer, en Idske Dirks Heeg.

4.                   Durk Miedema, geb. Weidum (Baarderadeel) 05.07.1869, overl. Weidum (Baarderadeel) 14.07.1869.

5.                   Durk Miedema, geb. Weidum (Baarderadeel) 28.01.1871, veehouder, overl. Leeuwarden 24.09.1942|a|, tr. Baarderadeel 07.05.1898 Sijtske de Boer, geb. Weidum (Baarderadeel) 24.06.1873, overl. Oosterlittens (Baarderadeel) 15.12.1927, d.v. Yme Jans de Boer, boer, en Hendrika Tietes Wynia.

6.                   Rigtje Miedema, geb. Weidum (Baarderadeel) 05.10.1877; volgt [7].

 

Noten: |a| ook overl.akte Baarderadeel 1942 no.44.

 

[16] Willem Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 10.07.1821, schoenmaker (1844,1874), overl. Sint-Maartensdijk 23.04.1896, z.v. Witte Rijnberg en Catharina Carol (zie Bijlage A); tr. Sint-Maartensdijk 20.06.1844

[17] Maria Johanna Seijs, geb. Sint-Maartensdijk 03.10.1821, overl. Sint-Maartensdijk 12.07.1895, d.v. Maatje Seijs (zie Bijlage A).

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 19.11.1844, overl. Apeldoorn 22.01.1919, tr. 1e Sint-Maartensdijk 03.08.1871 Pieter Weiland, geb. Rotterdam 15.08.1817, brander, overl. Velp (Rheden) 28.01.1894, z.v. Willem Weiland en Cornelia Petronella Duijn; tr. 2e Dordrecht 19.11.1896 Bernardus Hubertus van Zuilichem, geb. Zaltbommel 23.12.1837, z.v. Jan van Zuilichem, boekdrukkersknecht, en Alida Petronella Johanna Zuur.
     BHvZ tr. 1e Dordrecht 01.05.1861 Hermijna Bouman, geb. Dordrecht 04.03.1837|a|, overl. Dordrecht 19.09.1895, d.v. Gerard Bouman en Maria de Man.

2.                   Abraham Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 01.08.1847; volgt [8].

3.                   Frans Cornelis Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 31.10.1849, metselaarsknecht, overl. Nijmegen 05.10.1926, tr. Fort Bath en Bath 10.09.1874 Leuntje Dronkers, geb. Fort Bath en Bath 03.01.1852, dienstmeid (1874), overl. Rotterdam 16.06.1918, d.v. Wouter Dronkers en Jacomina Snoep, arbeidster (1874).

4.                   Marinus Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 08.01.1852, overl. Sint-Maartensdijk 10.02.1852.

5.                   Maatje Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 06.04.1853, overl. (kraambed) Sint-Maartensdijk 19.10.1881, tr. Sint Maartensadijk 28.04.1881 Johannis Kaashoek, geb. Sint-Maartensdijk 21.01.1852, landbouwersknecht (1881), arbeider (1893), overl. Sint  Maartensdijk 06.10.1893, z.v. Gerard Kaashoek en Pieternella Krijgsman.
     JK tr. 2e Sint-Maartensdijk 29.10.1885 Cornelia Johanna Beeke, geb. Sint-Maartensdijk 14.05.1855, dienstbode (1885), overl. Sint-Maartensdijk 02.09.1925, d.v. Marinus Beeke en Marina Willemina Sneep.

6.                   Willem Marinus Rijnberg, geb. Stavenisse 26.02.1856, gareelmaker (1880), winkelier (1920), overl. Sint-Maartensdijk 23.11.1920, tr. Oud-Vossemeer 27.05.1880 Johanna Hendrika Louisa Lindhout, geb. Oud-Vossemeer 24.03.1858, overl. Sint-Maartensdijk 01.08.1925, d.v. Jacob Leendert Lindhout, timmerman, en Johanna Cornelia Bevelander.

7.                   Jacob Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 03.12.1859, schoenmaker, overl. Bergen op Zoom 29.09.1944, tr. Sint-Maartensdijk 16.10.1890 Sara van Broek, geb. Sint-Maartensdijk 18.12.1858, overl. Bergen op Zoom 22.06.1944, d.v. Levi van Broek, vleeshouwer, en Mietje Frank.

8.                   Maria Johanna Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 16.03.1864|b|, overl. Rotterdam 08.12.1946, tr. Sint-Maartensdijk 13.03.1890 Johannes Hage, geb. Sint-Maartensdijk 14.06.1858, werkman, overl. Rotterdam 21.06.1931, z.v. Johannis Hage en Lena Geluk.

9.                   Cornelis Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 16.03.1864|c|, overl. Sint-Maartensdijk 01.03.1866.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Maria, erkend en gewettigd bij haar huwelijk Dordrecht 21.11.1838 no.196; |b| geboren des avonds te acht ure (akte no.25); |c| geboren des avonds te half negen ure (akte no.26).

 

[18] Jacob de Wilde, geb. Oud-Vossemeer 11.05.1818, kuiper (1842), schildersknecht (1844), kuiper (1845,1881), schilder (1887), overl. Sint-Maartensdijk 29.04.1899, z.v. Louis de Wilde (ca.1797-1868), bouwmansknecht (1817), kuiper (1842), en Tannetje van Dalsen; tr. Oud-Vossemeer 20.08.1842

[19] Klasina Vos, geb. Oud-Vossemeer 06.02.1820, overl. Sint-Maartensdijk 19.07.1886, d.v. Adriaan Vos en Christina de Korte.

Uit dit huwelijk (moeder ook Clasina/Clazina/Klazina):

1.                   Tannetje Christina de Wilde, geb. Oud-Vossemeer 15.11.1842, overl. Scherpenisse 26.06.1891, tr. Sint-Maartensdijk 23.05.1861 Pieter Franke, geb. Scherpenisse 15.10.1835, boerenknecht (1861), veldarbeider (1908), overl. Scherpenisse 09.02.1908, z.v. Jan Franke en Catharina Janse.

2.                   levenloze zoon, Oud-Vossemeer 19.01.1844.

3.                   Christina de Wilde, geb. Sint-Maartensdijk 08.09.1845, overl. Sint-Maartensdijk 28.07.1878.

4.                   Louis de Wilde, geb. Sint-Maartensdijk 15.09.1847, overl. Sint-Maartensdijk 30.04.1858.

5.                   Adriana de Wilde, geb. Sint-Maartensdijk 09.01.1849; volgt [9].

6.                   Magdalena de Wilde, geb. Sint-Maartensdijk 12.01.1851, dienstbode (1874), winkelierster (1907), overl. Sint-Maartensdijk 20.03.1907, tr. Sint-Maartensdijk 18.02.1874 Abraham Sorber, geb. Sint-Maartensdijk 17.12.1847, metselaar, overl. Sint-Maartensdijk 23.04.1881, z.v. Abraham Sorber, metselaar, en Jacomijntje Willemijna de Hond.

7.                   Jacob de Wilde, geb. Sint-Maartensdijk 14.12.1852, kuiper, overl. Breda 04.03.1906, tr. Sint-Maartensdijk 07.04.1876 Willemina Cornelia op den Brouw, geb. Sint-Maartensdijk 07.04.1849|b|, dienstbode (1876), overl. Breda 02.04.1926, d.v. Cornelis op den Brouw, arbeider, en Christina Boogerd.

8.                   Jacoba de Wilde, geb. Sint-Maartensdijk 01.01.1855, overl. Sint-Maartensdijk 26.11.1855.

9.                   Jacoba de Wilde, geb. Sint-Maartensdijk 31.01.1857, dienstbode (1887), overl. Sint-Maartensdijk 08.04.1924, tr. Sint-Maartensdijk 05.05.1887 Jan Adriaan Seijs, geb. Sint-Maartensdijk 01.02.1859, overl. Zeist 21.07.1948, z.v. Abraham Seijs (ca.1800-1863) en Susanna Johanna van Damme.
     JAS tr. 2e Zeist 24.09.1931 Petronille Marie Cornelie Tichelaar, ook Pietronella Maria Cornelia, geb. Schaerbeek (België) ca. 1876, overl. Zeist 20.09.1947, d.v. Corneille Marin Tichelaar en Jeanne Petronille Seijs.

10.               Klasina de Wilde, geb. Sint-Maartensdijk 14.12.1858, overl. Sint-Maartensdijk 04.12.1873.

11.               Louis de Wilde, geb. Sint-Maartensdijk 16.05.1861, huis- en rijtuigschilder 1881,1917), landbouwer (1929), overl. Bergen op Zoom 12.11.1929|a|, tr. 1e Sint-Maartensdijk 24.11.1881 Catharina Adriana van den Berge, geb. Sint-Maartensdijk 24.01.1863, overl. Sint-Maartensdijk 27.06.1884, d.v. Cornelis van den Berg, landbouwer (1863), karreman (1884), en Willemina Pieternella Voogd; tr. 2e Sint-Maartensdijk 19.08.1886 Regina van Splunter, geb. Sint-Maartensdijk 30.10.1853, overl. Sint-Maartensdijk 23.02.1917, d.v. Adriaan van Splunter, schilder, en Cornelia Alida Verkerke.

12.               Adriaan de Wilde, geb. Sint-Maartensdijk 04.12.1863, overl. Sint-Maartensdijk 26.12.1863.

 

Noten: |a| ook Sint-Maartendsijk 1929 no.28; |b| natuurlijke dochter van Christina, erkend en gewettigd bij haar huwelijk Sint-Maartensdijk 31.05.1849 no.17 (bruid Cristina Bogert).

 

[20] Anthonij Gunst, geb. Scherpenisse ca. 1775/1776, timmerman, overl. Oud-Vossemeer 13.07.1853, z.v. Paulus Gunst en Cornelia van Arendsveld; tr. 1e Scherpenisse 17.09.1800 Hendrika Quist, geb. Oud-Vossemeer ca. 1777/1778, overl. Oud-Vossemeer 21.12.1824, d.v. Marinus Quist en Maria Stormezand; tr. Oud-Vossemeer 06.07.1827

[21] Elisabeth Oostdijk, geb. Sint-Maartensdijk ca. 1798, arbeidster, overl. Oud-Vossemeer 25.08.1852, d.v. Passchier Oostdijk en Jannetje Schrijvers.

Uit het huwelijk Gunst-Quist:

1.                   Cornelia Gunst, geb. Oud-Vossemeer 22.02.1801, ged. Oud-Vossemeer 01.03.1801, vroedvrouw (1838,1880), overl. Oud-Vossemeer 07.03.1880, tr. 1e Oud-Vossemeer 26.10.1821 Johannes Geluk, geb. Tholen ca. 1779, landbouwer, overl. voor 1838, z.v. Johannes Geluk en Katharina Deurloo; tr. 2e Oud-Vossemeer 01.06.1838 Arij Ruitenburg, geb. Dinteloord 25.08.1800, ged. Dinteloord 31.08.1800, wagenmaker, overl. Oud-Vossemeer 01.12.1855, z.v. Willem Ruitenburg en Johanna Macdaniel, ook Macdonnel.
     JG otr. 1e Tholen 09.02.1803, tr. Tholen 09.03.1803 Wilhelmina Kodde, geb. Tholen ca. 1778, landbouwster, overl. Oud-Vossemeer 20.10.1819, d.v. Jakob Kodde en Pieternella Kuijper.
     AR tr. 1e Oud-Vossemeer 17.12.1831 Sara Rijstenbil, geb. Oud-Vossemeer 28.04.1813, overl. Oud-Vossemeer 03.09.1837, d.v. Abraham Rijstebil en Anthonia Verkuijl.

2.                   Maria Gunst, geb. Oud-Vossemeer 20.02.1802, ged. Oud-Vossemeer 28.02.1802.

3.                   Cornelis Gunst, geb. Oud-Vossemeer 15.03.1803, ged. Oud-Vossemeer 20.03.1803, leerlooier, overl. Oud-Vossemeer 16.10.1877, tr. Oud-Vossemeer 30.03.1826 Adriaantje Cornelia Daane, geb. Nieuw-Vossemeer ca. 1806, overl. Oud-Vossemeer 29.03.1878, d.v. Leunis Daane en Pieternella Visser.

4.                   Marinus Gunst, geb. Oud-Vossemeer 03.07.1806, ged. Oud-Vossemeer 13.07.1806.

5.                   Maria Gunst, geb. Oud-Vossemerer 12.06.1807, ged. Oud-Vossemeer 21.06.1807, vroedvrouw, overl. Tholen 09.12.1880, overl. Tholen 09.12.1880, tr. Tholen 17.03.1830 Jacob Laban, geb. Kruiningen ca. 1804, boerenknecht (1830), winkelier (1878), overl. Tholen 03.12.1878, z.v. Leunis Laban en Maria Geluk.

6.                   Maatje Gunst, geb. Oud-Vossemeer 30.05.1811, stadsvroedvrouw, tr. Oostburg 09.08.1837 Georg Heinrich Baert, geb. Biervliet ca. 1810, z.v. Daniël Baert (ca.1767-1839), burgemeester van Biervliet (1820-1838), en Antonia Marant.

7.                   Marijnus Gunst, geb. Oud-Vossemeer 30.04.1815, overl. Oud-Vossemeer 08.10.1832.

8.                   Paulus Gunst, geb. Oud-Vossemeer 15.02.1818, schoenmaker, overl. Dinteloord 20.02.1866, tr. 1e Dinteloord en Prinsland 22.11.1849 Leonora van der Burght, geb. Dinteloord en Prinsland 29.07.1825, overl. Dinteloord 15.04.1854, d.v. Christiaan van der Burght en Adriaantje Vink; tr. 2e Dinteloord en Prinsland 03.04.1856 Johanna Adriana Vogelaar, geb. Dinteloord en Prinsland 25.12.1827, overl. Dinteloord 10.02.1916, d.v. Pieter Cornelisse Vogelaar en Maria Stolk.

Uit het huwelijk Gunst-Oostdijk:

9.                   Hendrik Gunst, geb. Oud-Vossemeer 30.04.1828, overl. Oud-Vossemeer 04.07.1828.

10.               Jannetje Gunst, geb. Oud-Vossemeer 04.03.1830, arbeidster, overl. Oud-Vossemeer 14.06.1853, tr. Oud-Vossemeer 28.05.1852 Izak van As, geb. Scherpenisse 26.02.1829, boerenknecht (1852), arbeider (1855,1892), overl. Zonnemaire 23.01.1892, z.v. Izak van As, arbeider, en Hendrika de Graaf, arbeidster.
     IvA tr. 2e Sint Philipsland 14.05.1855 Dingetje Bal, geb. Bruinisse 28.04.1822, arbeidster, overl. Zonnemaire 27.05.1909, d.v. Willem Bal, arbeider, en Adriana Bal, ook Flohil.

11.               Pieternella Gunst, geb. Oud-Vossemeer 16.03.1831, overl. Oud-Vossemeer 19.11.1831.

12.               Marinus Gunst, geb. Oud-Vossemeer 22.11.1832; volgt [10].

13.               Willemina Gunst, geb. Oud-Vossemeer 16.05.1834, overl. Oud-Vossemeer 23.07.1834.

14.               Willemina Gunst, geb. Oud-Vossemeer 07.06.1835, overl. Oud-Vossemeer 01.10.1837.

15.               Pieternella Gunst, geb. Oud-Vossemeer 03.06.1836, dienstmeid (1857), overl. Tholen 31.08.1921, tr. Tholen 24.01.1857 Abraham Bout, geb. Tholen 05.03.1832, visser, overl. Tholen 09.04.1872, z.v. Pieter Bout, visser, en Adriana van Schetsen.

16.               Pieter Gunst, geb. Oud-Vossemeer 21.03.1839.

 

[22] Adriaan Soetens, geb. Oud-Vossemeer 13.03.1817, boerenknecht (1839), landman (1857), landbouwer (1871), overl. Oud-Vossemeer 07.03.1903, z.v. Jacobus Soetens, bouwman, en Maria Lameer; tr. Oud-Vossemeer 15.06.1839

[23] Anna Droogers, geb. Bruinisse 27.10.1819|a|, arbeidster, landvrouw, overl.Oud-Vossemeer 30.12.1891, d.v. Willem Droogers, stamper (1819), arbeider, en Maria Knegt, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Christina Soetens, geb. Oud-Vossemeer 10.12.1839; volgt [11].

2.                   Willemina Jacoba Soetens, geb. Oud-Vossemeer 19.10.1843, overl. Dinteloord 17.10.1868, tr. Oud-Vossemeer 05.10.1865 Jan Vogelaar, geb. Dinteloord 09.08.1832, landman, z.v. Pieter Cornelisse Vogelaar, landman, en Maria Stols, landvrouw.
     JV tr. 1e Dinteloord 30.09.1858 Willemijntje Schilperoort, geb. Dinteloord 13.10.1839, overl. Dinteloord 30.05.1861, d.v. Dirk Schilperoort, bouwman, en Elsje Boogers.

3.                   Jacoba Soetens, geb. Oud-Vossemeer 25.06.1847, tr. Oud-Vossemeer 01.03.1877 Hubertus de Wilde, geb. Tholen 15.12.1853, bakker, z.v. Jacob de Wilde en Jacoba Heijboer.

4.                   Adriaan Willem Soetens, geb. Oud-Vossemeer 20.03.1857, overl. Oud-Vossemeer 31.03.1857.

 

Noten: |a| vader Droger (geb.akte Bruinisse 1819 no.32).

 

[24] Ymte Jans Heeg, geb. Oosterend ca. 1800, boer (1841,1871), overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 15.11.1872, z.v. Jan Janzen en Trijntje Johannes; tr. Hennaarderadeel 20.11.1841

[25] Jeltje Gerbens Wiersma, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 09.11.1818, boerin (1846,1872), overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 03.09.1899, d.v. Gerben Jelbers Wiersma, boer, en Trijntje Minnes Wiersma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Heeg, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 04.06.1842, van boerenbedrijf (1867), overl. Leeuwarden 30.08.1917|a|, tr. Hennaarderadeel 11.05.1867 Mensonia Hotses Koster, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 04.08.1844, overl. Zeist 21.10.1917|b||c|, d.v. Hotse Gerrits Koster, verwer, en Sijtske Mensos Terpstra.

2.                   Trijntje Heeg, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 09.09.1843, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 23.04.1884, tr. Hennaarderadeel 07.05.1864 Theunis Everts Heeg, geb. Britswerd (Baarderadeel) 25.09.1837, van boerenbedrijf (1864), boer (1884,1889), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 25.01.1889, z.v. Evert Jans Heeg, boer, en Trijntje Tækes Koopmans.

3.                   Gerben Heeg, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 07.08.1846; volgt [12].

4.                   Theunis Heeg, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 01.10.1853, van boerenbedrijf, overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 12.08.1887.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hennaarderadeel 1917 no.54; |b| Minzionia (overl.akte Zeist 1917 no.231); |c| ook overl.akte Hennaarderadeel 1917 no.62.

 

[26] Wopke Wopkes de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 03.08.1828, boer (1852,1871), landbouwer (1877), boer (1880), landbouwer (1888), veehouder (1894), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 06.07.1900, z.v. Wopke Aurelius de Gavere (ca.1797-04.06.1828) en Theodora Johanna Elizabeth Odolphi; tr. Hennaarderadeel 27.08.1852

[27] Maaike Ates Ypma, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 10.08.1833, boerin, overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 03.10.1880, d.v. Ate Sjoerds Ypma, koopman, en Beitske Dirks Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodora Johanna Elisabeth de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 24.07.1853; volgt [13].

2.                   Ate de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 19.11.1854, overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 27.02.1855.

3.                   Beitske de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 26.01.1856, overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 30.07.1866.

4.                   Gerbrig de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 23.08.1857|a|, overl. Leeuwarden 25.02.1926, tr. Leeuwarderadeel 08.11.1900 Pieter Piekes de Jong, geb. Joure (Haskerland) 05.09.1845, landbouwer, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 24.02.1916, z.v. Pieke Pieters de Jong, boer, en Lijsbeth Heerts Watstra.
     PPdJ tr. 1e Haskerland 11.02.1872 Grietje Engeles Jeepsz, geb. Joure (Haskerland) 28.02.1849, overl. Joure (Haskerland) 04.03.1895, d.v. Engele Hijlkes Jeepsz, veehouder, en Trijntje Jelles Pekema.

5.                   Aafke de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 23.08.1857|b|, overl. Leeuwarden 11.05.1934, tr. Hennaarderadeel 24.11.1877 Ate Knol, geb. Nijega (Doniawerstal) 10.04.1850, landbouwer (1877), veehouder (1908), overl. Nijega (Doniawerstal) 06.03.1908,  z.v. Wiebe Siemens Knol en Trijntje Martens Visser.

6.                   Fritia de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 18.03.1860, overl. na 1899, tr. Hennaarderadeel 30.09.1880 Hendrik Bosma, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 21.08.1843, koopman (1880), logementhouder (1899), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 09.02.1899, z.v. Harmen Hendriks Bosma, koopman (1843), winkelier (1880), en Rinske Arjens Timmenga.

7.                   Ate de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 04.08.1861, overl. Leeuwarden 21.04.1939, tr. Wymbritseradeel 05.05.1888 Hiltje Sijperda, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 12.12.1866, overl. Leeuwarden 22.01.1924, d.v. Gerben Sijperda en Antje Breeuwsma.

8.                   Wopke Aurelius de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 06.03.1863, directeur ener zuivelfabriek, overl. Leeuwarden 14.06.1937, tr. Baarderadeel 08.05.1909 Geertruida Elisabeth Tjepkema, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 12.06.1879, overl. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 17.06.1960, d.v. Roelof Tjepkema, landbouwer, en Sara Regina Koudenburg.

9.                   Gelsche de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 06.01.1865, overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 08.02.1865.

10.               Dirk de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 24.02.1867, landbouwer, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 18.11.1923, tr. Wymbritseradeel 18.11.1899 Anna Elisabeth Zandstra, geb. Langweer (Doniawerstal) 17.01.1875, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 25.05.1932, d.v. Pieter Douwes Zandstra en Luutske Annes Zandstra.

11.               Samuel Philippus de Gavere, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 17.07.1869, van boerenbedrijf (1894), overl. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 13.06.1926, tr. Leeuwarderadeel 10.05.1894 Wikjen van der Hem, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 12.01.1873, overl. Leeuwarden 23.03.1952, d.v. Klaas Gjalts van der Hem, landbouwer (1873), veehouder (1894), en Ruurtje Jacobs Kalma.

12.               Beitske de Gavere, geb. Oostertend (Hennaarderadeel) 10.04.1871, overl. na 1931, tr. Leeuwarderadeel 21.09.1895 Gjalt Gerrits Reitsma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 20.05.1856, gemeenteopzichter (1884), technisch ambtenaar (1895), opzichter bij de gemeentewerken (1918), overl. Groningen 03.10.1918, z.v. Gerrit Gjalts Reitsma, landbouwer (1856), landeigenaar (1884,1895), en Elisabeth Douwes Wadman.
     GGR tr. 1e Groningen 24.05.1884 Riksina Schabels, geb. Borgercompagnie 06.05.1861, overl. Groningen 06.07.1893, d.v. Evert Schakels en Menke Krijthe.

 

Noten: |a| geboren des morgens ten half zes ure (fol.44v); |b| geboren des morgens ten zes ure (fol.45).

 

[28] Douwe Jelles Miedema, geb.Wommels 16.01.1806, boer, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 12.11.1850, z.v. Jelle Pieters Miedema, boer, en Klaaske Sjerps Wijnia; tr. 1e Hennaarderadeel 16.02.1832 Trijntje Yebs Seffinga, geb. Burgwerd ca. 1811/1812, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 30.05.1834, oudere zuster van Rigtje; tr. Hennaarderadeel 28.11.1835

[29] Rigtje Yebs Seffinga, geb. Hichtum (Witmarsum) 22.01.1813, boerin (1836,1862), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 03.01.1901, d.v. Yeb Klazes Seffinga, boer, en Klaaske Gerrits Terpstra.

Uit het huwelijk met Trijntje:

1.                   Ieb Miedema, ook Yeb, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 31.12.1832, boer, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 12.10.1857, tr. Hennaarderadeel 05.11.1856 Jitske Johannes Heeg, geb. Waaxens (Hennaarderadeel) 05.11.1835, overl. na 1868, d.v. Johannes Jans Heeg en Jeltje Klazes Rispens.
     JJH tr. 2e Hennaarderadeel 02.03.1859 Gerlof Gabes Wijnia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 04.02.1836, boer (1868), winkelier (1895), overl. Welsrijp (Hennaarderadeel) 24.12.1895, z.v. Gabe Foekes Wijnia, boer, en Anke Gerlofs Tuinstra.
     GGW tr. 2e Hennaarderadeel 15.08.1868 Sjoukje Johannes Faber, geb. Blessum (Menaldumadeel) 24.01.1832, d.v. Johannes Faber, hoofdonderwijzer, en Nieske Hendriks Faber.

Uit het huwelijk met Rigtje (moeder ook Richtje):

2.                   Klaaske Miedema, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 27.12.1836, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 23.04.1854.

3.                   Jelle Miedema, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 14.08.1838, landbouwer, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 10.09.1878, tr. Hennaarderadeel 08.05.1861 Wijbrig Jans Wijnia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 10.03.1840, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 06.07.1920, d.v. Jan Foekes Wijnia en Gerbrig Ulbes Andela.
     WJW tr. 2e Hennaarderadeel 14.04.1883 Freerk van der Bos, geb. Wierum (Werstdongeradeel) 03.04.1853, bakker, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 06.02.1920, z.v. Atze Freerks van der Bos, bakker, en Trijntje Kornelis Brunia.

4.                   Ynte Douwes Miedema, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 31.12.1840; volgt [14].

5.                   Trijntje Miedema, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 06.07.1842, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 15.08.1842.

6.                   Klaas Miedema, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 02.07.1844, veehouder, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 20.06.1908, tr. Hennaarderadeel 15.05.1869 Marij Zijsling, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 14.06.1846, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 21.03.1927, d.v. Sijbren Hanses Zijsling en Anna Jacobs Rusticus.

7.                   Trijntje Miedema, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 02.07.1844, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 03.10.1844.

 

Noten: |a| geboren des namiddags ten drie uren (fol.34v); |b| geb. des namidaags ten half vier uren (fol.35).

 

[30] Dirk Johannes Twerda, geb. Wommels 16.02.1806, boer (1831,1862), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 31.12.1864, z.v. Johannes Dirks Twerda en Trijntje Wiebes Radersma; tr. Wonseradeel 21.05.1831

[31] Wijbrig Sjoerds Rusticus, geb. Tjerkwerd 13.08.1812|a|, boerin (1842), overl. Nijland (Wymbritseradeel) 10.03.1898|b|, d.v. Sjoerd Hotzes Rusticus, boer, en Klaaske Aukes Breeuwsma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaaske Twerda, geb. Wommels (Hennarderadeel) 10.10.1833, tr. 1e Hennaarderadeel 26.05.1852 Klaas Tjommes Schurenga, geb. Waaxens (Hennaarderadeel) 20.05.1830, overl. Kubaard (Hennaarderadeel) 13.05.1883, z.v. Tjomme Tædes Schurenga, boer, en Yttje Klazes Nauta; tr. 2e IJlst 16.05.1886 Klaas van der Meer, geb. Folsgare (Wymbritseradeel) 05.04.1825, van boerenbedrijf (1846), koopman (1886), z.v. Gerrit Feikes van der Meer, boer, en Riemke Klazes Bosma.
     KvdM tr. 1e Wymbritseradeel 09.05.1846 Dieuwke Zijlstra, geb. IJsbrechtum (Wymbritseradeel) 31.12.1824, overl. IJlst 21.05.1884, d.v. Pier Wattes Zijlstra, boer, en Vroukjen Wiebrens Jaarsma.

2.                   Johannes Twerda, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 02.07.1835, boer, tr. 1e Hennaarderadeel 11.11.1854 Korneliske Rientses Agesma, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 08.03.1835, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 24.08.1856, d.v. Rients Ages Agesma, boer, en Joukjen Sjuks Offringa; tr. Hennaarderadeel 23.03.1859 Jetske Thomas Hiemstra, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 17.12.1836, boer, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 04.06.1917, d.v. Thomas Jacobs Hiemstra, boer, en Geertje Jans Buwalda.

3.                   Sjoerd Twerda, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 14.12.1838, van boerenbedrijf (1862), overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 07.09.1927, tr. Hennaarderadeel 03.05.1862 Fritia Mensos Terpstra, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 20.03.1839, overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 29.03.1917, d.v. Menso Simons Terpstra, schoolonderwijzer, en Theodora Johanna Elisabeth Odolphi.

4.                   Trijntje Twerda, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 02.04.1842; volgt [15].

5.                   Hendrik Twerda, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 24.02.1849, overl. Burgwerd (Wonseradeel) 04.01.1916, tr. 1e Wonseradeel 07.05.1870 Haukjen Frankena, geb. Hichtum (Wonseradeel) 06.03.1849, d.v. Hidde Aukes Frankena, boer, en Luutske Heeres Gaastra; tr. 2e Wonseradeel 22.02.1902 Akke Visser, geb. Jorwerd (Baarderadeel) 22.02.1856, overl. na 1916, d.v. Jan Willems Visser, arbeider, en Hinke Jentjes Hiemstra.

 

Noten: |a| Wiebrig; |b| Wijbrigje.

 


Bijlage A

 

[32] Witte Rijnberg, geb. Nieuwerkerk 18.10.1792, flankeur (1820), overl.Sint-Maartensdijk 05.02.1878, tr. Sint Maartensdijk 02.03.1820

[33] Catharina Carol, geb. Sint-Maartensdijk ca. 1799, overl. Sint-Maartensdijk 20.02.1850, d.v. WillemCarol en Maria Westdorp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frans Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 03.03.1820, timmerman, overl. Sint-Maartensdijk 04.03.1874, tr. 1e Sint-Maartensdijk 24.10.1844 Cornelia Soons, geb. Sint-Maartensdijk 18.07.1823, overl. Sint-Maartensdijk 15.08.1851, d.v. Jasper Soons, timmerman, en Jacoba Krabbe; tr. 2e Sint-Maartensdijk 18.11.1852 Sara Hage, geb. Sint-Maartensdijk 09.06.1828, overl. Sint-Maartensdijk 17.01.1909, d.v. Dirk Hage en Rachel Laven.
     SH tr. 2e Sint-Maartensdijk 31.03.1875 Thomas Bil, geb. Zierikzee 27.09.1838, wagenmaker, overl. Sint-Maartensdijk 01.10.1898|a|, z.v. Marinus Bil en Philippina Bruijnzeel.
     TB tr. 1e Ouwerkerk 26.04.1865 Klazina Martina Kuijper, geb. Ouwerkerk 05.12.1837, overl. (kraambed) Sint-Maartensdijk 12.09.1874, d.v. Cornelis Kuijper, broodbakker, en Maria Hollander.

2.                   Willem Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 10.07.1821; volgt [16].

3.                   Adriana Francina Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 17.08.1823, overl. Sint- Maartensdijk 07.07.1825.

4.                   Cornelis Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 25.01.1826, werkman, tr. Amsterdam 13.10.1858 Helena Zuidwijk, geb. Loosduinen 14.03.1827, werkster, d.v. Johannes Zuidwijk, molenaar, en Dingena Duijn, naaister (1858).

5.                   Abraham Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 20.07.1828, overl. Sint-Maartensdijk 24.11.1829.

6.                   Catharina Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 03.10.1830, overl. Rotterdam 22.04.1919, tr. Rotterdam 09.12.1863 Laarse Seuren Nielson, geb. Lessu (Denemarken) ca. 1836, overl. Rotterdam 09.05.1884, z.v. Niels Kloetsen Nielson en Anna Maria Sarsdatter.

7.                   Adriana Francina Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 28.05.1833, werkbode (1855), arbeidster (1880,1881), overl. Stavenisse 28.12.1907, tr. 1e Stavenisse 28.12.1855 Joos Wesdorp, geb. Stavenisse 02.06.1831, arbeider, overl. Stavenisse 24.08.1880, z.v. Adriaan Wesdorp, arbeider, en Lisseija Oosdijk, arbeidster; tr. 2e Stavenisse 11.08.1881 Coenraad Moerland, geb. Stavenisse 01.09.1829, arbeider, overl. Stavenisse 18.07.1906, z.v. Marijnis Moerland en Jacoba Driesman.
     CM tr. 1e Stavenisse 31.05.1860 Pieternella van den Berg, geb. Stavenisse 29.08.1838, arbeidster, overl. Stavenisse 22.06.1866, d.v. Danker van den Berg en Gertrui Smits; tr. 2e Stavenisse 07.05.1868 Cornelia Klippel, geb. Stavenisse 19.05.1837, arbeidster, overl. Stavenisse 15.01.1878, d.v. Marinus Klippel, arbeider, en Neeltje Heijboer, arbeidster.

8.                   Jacob Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 15.09.1835, overl. Sint-Maartensdijk 22.03.1851.

9.                   Adriaan Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 12.11.1838, timmermansknecht (1859), timmerman (1908), overl. Sint-Maartensdijk 14.05.1908, tr. Sint-Maartensdijk 13.10.1859 Tona Priem, geb. Sint-Maartensdijk 20.09.1839, arbeidster, overl. Sint-Maartensdijk 12.01.1921, d.v. Cornelis Priem, arbeider, en Kommerina van Dommele, arbeidster.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zierikzee 1898 no.111.

 

[34]

[35] Maatje Seijs, geb. Sint-Maartensdijk ca. 1792, naaister (1821,1844), overl. Sint-Maartensdijk 27.03.1856; tr. Sint-Maartensdijk 07.05.1836 Marinus Braal, geb. Sint-Maartensdijk ca. 1799, arbeider, overl. Rilland-Bath 17.04.1882|c|, z.v. Pieter Braal, arbeider, en Maria de Zwarte, arbeidster.

     MB tr. 2e Sint-Maartensdijk 05.03.1858 Johanna Spijkelink, geb. Sint-Maartensdijk ca. 1811, arbeidster, overl. Rilland-Bath 15.03.1901|d|, d.v. Cent Spijkelink, arbeider, en Pieternella Slagers, arbeidster.

     JS tr. 1e Sint-Maartensdijk 03.12.1829 Andreas van Elst, geb. Zierikzee ca. 1794, schoenmaker, overl. Zierikzee 24.11.1856|a||b|, z.v. Petrus van Elst en Christina Eester.

Kind van Maatje:

1.                   Maria Johanna Seijs, geb. Sint-Maartensdijk 03.10.1821|e|; volgt [17].

 

Noten: |a| Andries Verelst, z.v. Christina Dirkse van Maarten, e.v. Spicheling (overl.akte Zierikzee 1856 no.201); |b| ook overl.akte Stavenisse 1856 no.37; |c| z.v. Geerte Maria de Swart (overl.akte Rilland-Bath 1882 no.12); |d| Spiekelink; |e| aangifte door Jan Jacob de Gruson, oud 42 jaar, heel- en vroedmeester (geb.akte Sint-Maartensdijk 1821 no.60).

 

[64] Frans Rijnberg, geb. Sint-Annaland 18.10.1756, overl. Sint-Maartensdijk 29.09.1831, z.v. Abraham Rijnberg en Christina van Riele; otr. Poortvliet, tr. Sint-Maartensdijk 20.07.1784

[65] Adriana Blom, geb. Oosterland, overl. Sint-Maartensdijk 29.09.1831.

Uit dit  huwelijk:

1.                   Abraham Rijnberg, geb. Sint-Maartndsijk 23.12.1784.

2.                   Kornelis Rijnberg, geb. Middelburg 13.09.1786, overl. Sint-Maartensdijk 26.01.1858.

3.                   Christina Rijnberg, geb. Nieuwerkerk 10.06.1789, overl. Sint-Maartensdijk 11.03.1840.

4.                   Adriaan Rijnberg, geb. Nieuwerkerk 18.09.1790, dagloner, tr. Sint-Annaland 06.05.1812 Neeltje Overbeeke, geb. Sint-Annaland ca. 1789, dagloonster, d.v. Iman Overbeeke en Josina van Schouwen.

5.                   Witte Rijnberg, geb. Nieuwerkerk 18.10.1792; volgt [32].

6.                   levenloze dochter, Sint-Maartensdijk 12.08.1794.

7.                   Kasper Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 14.10.1795, commieswaker bij de in- en uitgaande rechten en accijnzen (1821), kolonist (1850), overl. Ommerschans (Stad Ommen) 26.04.1850|a|, tr. Vlissingen 17.10.1821 Cornelia Lina van Steveninck, geb. Dordrecht 21.02.1795, overl. Middelburg 19.04.1864, d.v. Jacobus Ferleman van Steveninck en Catriena Pietronella van Tienen.

8.                   Johannis Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk 23.09.1797, overl. Sint-Maartensdijk 28.11.1798.

9.                   Jacob Rijnberg, geb. Poortvliet 23.07.1799, overl. Poortvliet 15.10.1800.

10.               Lijntje Rijnberg, geb. Poortvliet 23.03.1801, overl. Rotterdam 14.10.1870, tr. Sint-Maartensdijk 21.02.1822 Pieter Franke, geb. Sint-Maartensdijk ca. 1800, schippersknecht, overl. Sint-Maartensdijk 11.05.1857, z.v. Hendrik Franke, winkelier, en Isabella Pieternella Verstiggelen.

11.               Jacob Rijnberg, geb. Sint-Annaland 09.10.1804, overl. Sint-Annaland 07.10.1808.

12.               Jacob Rijnberg, geb. Sint-Annaland 08.09.1808, timmerman, overl. Terneuzen 12.05.1882, tr. Biervliet 28.02.1839 Susanna Louisa Bertou, geb. Biervliet 12.10.1817, overl. Biervliet 13.10.1879, d.v. Louis Cornelis Biertou, kleermaker, en Francina van der Lijke, winkelierster (1839).

 

Noten: |a| per abuis Veenhuizen (overl.akte Middelburg 1864 no.166); |b| moeder Goetgeluk (overl.akte Vlissingen 1882 no.53).

 

[68]

[69]

 

[70] Pieter Seijs, tr.

[71] Johanna Rijnberg, geb. Sint-Maartensdijk ca. 1767, overl. Sint-Maartensdijk 26.02.1847, d.v. Abraham Rijnberg en Jannetje Bierens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maatje Seijs, geb. Sint-Maartensdijk ca. 1792; volgt [35].

2.                   Abraham Seijs, geb. Sint-Maartensdijk ca. 1800, schoenmaker, overl. Sint-Maartensdijk 07.04.1863, tr. Sint-Maartensdijk 05.08.1858 Susanna Johanna van Damme, geb. Sint-Maartensdijk 27.09.1829, arbeidster, overl. Sint-Maartensdijk 10.01.1914, d.v. Jan Adriaan van Damme, politiebeambte, en Maria de Witte.
Uit dit huwelijk: Jan Adriaan Seijs (1859-1948), tr. Sint-Maartensdijk 05.05.1887 Jacoba de Wilde (1857-1924), d.v. Jacob de Wilde en Clazina Vos.
     SJvD tr. 2e Sint-Maartenasdijk 19.02.1879 Jan Cornelis Krijgsman, geb. Sint-Maartensdijk 26.05.1843, (veld)arbeider, overl. Bergen op Zoom 04.02.1915, z.v. Grietje Krijgsman.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren