Hendrik Evert Pieter Tattje (1942-2005)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien mei 2022)

 


 

[1] Hendrik Evert Pieter Tattje, Henk, geb. Utrecht 21.02.1942, examen HBS-B te Apeldoorn 1960|a|, ing., P1-examen THT 1968|b|, technisch medewerker TH Twente Afd. EL (1966-2003), lid Hogeschoolraad voor de KPS, overl. Oldenzaal 31.12.2005, crem. Usselo.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 23.06.1960; |b| Tubantia 20.06.1968.

 

[2] Pieter Hendrik Evert Tattje, Piet, geb. Groningen 19.11.1909, 1e luit. Kon.Mar.Res. (feb1940), chemicus (1940), promotie Utrecht 06.07.1942|a|, overl. Apeldoorn 22.07.1984, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof, Ugchelen) 27.07.1984, tr. Groningen (bs) 02.04.1940, tr. Groningen (Martinikerk) 02.04.1940
[3] Heikeline Elsiene Holtkamp, Lien, geb. Opwierde (Appingedam) 12.12.1912, overl. Apeldoorn 02.01.1971.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Evert Pieter Tattje, geb. Utrecht 21.02.1942; volgt [1].

2.                   Onco Abel Pieter Tattje, geb. Goirle 13.09.1943, overl. Groningen 18.01.2017.

 

Noten: |a| proefschrift: Beweeglijkheden van ionen in het AgJ sol; promotor: H.R. Kruijt (1882-1959).

 

[4] Hindrik Evert Tattje, geb. Groningen 20.09.1879, schipper (1909,1916), gezagvoerder (1940), overl. na 1968, otr. Groningen 15.01.1909|f|, tr. Groningen 04.02.1909|a||b|

[5] Aagtje Buining, Giene, geb. Groningen 29.07.1883, overl. Groningen 07.02.1965.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Hendrik Evert Tattje, geb. Groningen 19.11.1909; volgt [2].

2.                   Derk Hendrik Evert Tattje, geb. Groninen 25.09.1916|d|, promotie Groningen 25.09.1952|c|, otr. 1e Groningen xx.03.1950|e| Grietje Koopmans, geb. ca. 1925, overl. Groningen 26.05.1962, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 30.05.1962, d.v. Gjalt Koopmans (ca.1890-1971) en J. Bosman; tr. 2e voor 1965 G.W. Douma.

 

Noten: |a| bruidegom Hindrik Evert, bruid Aagtje; |b| viering 40-jarige echtvereniging op 04.02.1949 en viering 50-jarige echtvereniging op 04.02.1959 (annonces collectie CBG); |c| proefschrift: Stabilisatie en samenstelling van het glycosidenmengsel van Folia Digitalis; |d| 25.09 (geb.akte Groningen 1916 no.1448) & 24.09 (annonce collectie CBG); |e| Nieuwsblad van het Noorden 11.03.1950; |f| Nieuwsblad van  het Noorden 16.01.1909 (bruid Aagtje Agiena).

 

[6] Hendrik Holtkamp, geb. Heveskes (Delfzijl) 25.05.1879, landbouwer (1911,1916), overl. Apeldoorn 25.10.1965, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof, Ugchelen) 27.10.1965, tr. Beerta 10.03.1911

[7] Aagtje Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 03.12.1881, overl. 16.09.1953.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heikeline Elsiene Holtkamp, geb. Opwierde (Appingedam) 12.12.1912; volgt [3].

2.                   Elsiene Holtkamp, Elly, geb. Opwierde (Appingedam) 24.04.1916, overl. voor 2009, verloofd Groningen/Amsterdam xx.01.1940, tr. Geert Duisterwinkel, geb. Leek 01.07.1912, mr., inspecteur van politie 2e klasse (1940), promotie Amsterdam VU 09.06.1948|a|, hoogleraar Leiden (1965-1977), overl. Vries 13.06.2009, crem. Assen (De Boskamp) 1.7.06.2009.

 

Noten: |a| proefschrift: Enige aspecten van het misdrijf oplichting naar Nederlands recht.

 

[8] Pieter Tattje, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 12.01.1842, schipper (1869,1879), koopman (1914), overl. Veendam 30.10.1920; tr. 2e tussen 1905 en 1920 Geesien Doddema, geb. Meeden 22.02.1842, overl. Veendam 23.01.1933|c|, d.v. Hinderk Geerts Doddema, arbeider, en Trientje Nantkes Pater, arbeidster; tr. 1e Groningen 04.02.1869

[9] Geertje Udes, geb. Beneden Verlaat (Veendam) 25.08.1843, overl. Groningen 15.01.1905.

     GD tr. 1e Veendam 14.11.1863 Heinrich Bernhard Neddermeijer,  geb. Pattensen|d| ca. 1835, timmerman, overl. Veendam 09.01.1889, z.v. Johann Henrich Christoph Neddermeijer, landbouwer, en Magdalena Bartels.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, in een schip liggende buiten de Steentilpoort te Groningen 19.10.1869.

2.                   Roeloffina Tattje, geb. op een schip liggende in de binnenhaven te Heerjansdam 07.03.1871, tr. Rotterdam 25.01.1899 Barend Verweij, geb. Oude Tonge 17.05.1869, overl. Rotterdam 25.07.1938, z.v. Abraham Verweij en Maria Munters.

3.                   Mijntina Geerdina Tattje, geb. aan boord van een schip te Dordrecht 31.12.1873, tr. Amsterdam 28.02.1900 Jacob Lans, geb. De Rijp ca. 1876, werkman, z.v. Hendrik Lans, werkman, en Guurtje van Straten.

4.                   Hinderika Tattje, geb. Dordrecht 20.09.1875, overl. Rotterdam 02.12.1925, tr. 1e Rotterdam 22.11.1899 Edzo Onstwedder,  geb. Harlingen 31.03.1876, overl. Rotterdam 03.02.1908, z.v. Edzo Onstwedder, schipper, en Lucretia Martens; tr. 2e Rotterdam 08.05.1912 Evert Groen, geb. Druten 17.04.1883, z.v. Harmen Aanst Groen, schipper, en Hiddina Udes.

5.                   Roelof Tattje, geb. Groningen 09.09.1877, overl. Carolinensiel-Friedrichsschleuse (Duitsland)|b| 1961|a|, tr. J. Janssen.

6.                   Hindrik Evert Tattje, geb. Groningen 20.09.1879; volgt [4].

7.                   Elizabeth Tattje, geb. Rotterdam 15.10.1881, overl. Amsterdam 28.11.1951, tr. Groningen 15.07.1909 Wolter Smit, geb. Groningen 15.06.1877, schipper (1909), overl. voor 1951, z.v. Hendrik Smit, schipper (1877), koopman (1909), en Klasina Harmanna Weelinck.

8.                   Geertje Tattje, geb. Amsterdam ca. 1886/1887, overl. Groningen 02.09.1917, tr. Delfzijl 20.03.1914 Jan Jurrien Meijer, geb. Delfzijl 14.08.1888, stuurman, z.v. Frans Meijer, dagloner, en Diewerke Kappelhof.

 

Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 27.11.1961; |b| Stadtteil van Wittmund, Landkreis Wittmund, Bundesland Niedersachsen; |c| wede Wilhelm Drücker {?} (overl.akte Veendam 1933 no.9); |d| nu in Landkreis Region Hannover, Bundesland Niedersachsen.

 

[10] Derk Buining, geb. Groningen 15.10.1850, koopman (1881,1883), schipper (1885,1916), overl. Groningen 08.04.1918, tr. Leek 07.05.1881

[11] Aaltje Stuit, geb. Leek 12.12.1853, overl. Groningen 28.11.1933.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Buining, geb. Groningen 24.04.1882, schipper, overl. Groningen 22.07.1959, tr. Groningen 29.04.1915 Geeske Hartholt, geb. Zevenhuizen (Leek) 29.09.1882, overl. na 1968, d.v. Olchert Harmens Hartholt, loopknecht, en Aaltje Koosterman.

2.                   Aagtje Buining, geb. Groningen 29.07.1883; volgt [5].

3.                   Jan Buining, geb. Groningen 13.02.1885, schipper, overl. na 1968, tr. Groningen 17.02.1916 Anna Hukema, geb. Groningen 20.05.1890, overl. Groningen 30.04.1968, d.v. Jan Hukema, schipper, en Hiltje Reitsma.

4.                   Anke Buining, geb. Groningen 06.04.1887, overl. Groningen 20.02.1941, tr. Oostdongeradeel 28.03.1918 Hillebrand Sijtsma, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 19.03.1888, schipper, z.v. Doede Sijtsma, arbeider, en Pietrikje Boltjes.

5.                   Derk Buining, geb. Groningen 30.03.1889, scheepskapitein, tr. Groningen 05.08.1920 Rika Fokkina Annechina Mein, geb. Nieuwe Pekela 03.09.1894, overl. na 1968, d.v. Jacobus Mein, schipper, en Antje Stork.

6.                   Pebe Buining, geb. Groningen 18.08.1892, stuurman, overl. Ierse Zee a/b coaster Prinses Irene 03.12.1943|a||c||e|.

7.                   Jakob Buining, geb. Groningen 16.04.1894, schipper (1922), kapitein (1944), overl. Ierse Zee a/b coaster Prinses Irene 03.12.1943|b||d|f||, tr. Warffum 02.08.1922 Reina Siersema, geb. Nieuwbuinen (Borger) 09.04.1901, overl. Groningen 25.06.1969, d.v. Marten Siersema, schipper (1901), brandstoffenhandelaar (1922), en Frouwke Brongersma.

 

Noten: |a||b| vermeld in Gedenkboek 38 van de Oorlogsgravenstichting; |c||d| annonce v/d familie Tattje-Buining, gedateerd Groningen, juni 1944 (collectie CBG); |e| overl.akte Groningen 09.02.1951 no.258; |f| overl.akte Groningen 09.02.1951 no.257.

 

[12] Onco Holtkamp, geb. Scheemda 13.12.1854, landbouwer, overl. Nieuwolda 21.07.1920, tr. Valgtwedde 05.06.1878

[13] Elsien Hommes, geb. Weende (Vlagtwedde) 26.12.1852, landbouwster, overl. Nieuwolda 15.02.1937.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Holtkamp, geb. Heveskes (Delfzijl) 25.05.1879; volgt [6].

2.                   Geertruida Wubbina Holtkamp, geb. Heveskes (Delfzijl) 24.05.1880, overl. Nieuw Beerta (Beerta) 05.01.1947, tr. Nieuwolda 10.09.1903 Rotgert Reint Joling, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 04.06.1875, landbouwer, overl. Groningen 31.12.1959, z.v. Rotgert Joling, landbouwer, en Ida Ebels.

3.                   Magareta Hinderika Holtkamp, geb. Heveskes (Delfzijl) 22.04.1882, overl. Heveskes (Delfzijl) 05.09.1882.

4.                   Wubbo Holtkamp, geb. Heveskes (Delfzijl) 22.07.1883, landbouwer, overl. Nieuwolda 05.11.1921, tr. Baflo 19.12.1913 Tomina Bolhuis, geb. Rasquert (Baflo) 16.02.1891, overl. na 1937, d.v. Lambert Bolhuis, landbouwer, en Anje Wijdeveld, landbouwster.

5.                   Geerhardus Magaretus Holtkamp, geb. Heveskes (Delfzijl) 06.11.1885, landbouwer, tr. Baflo 04.05.1917 Aaltje Bolhuis, geb. Rasquert (Baflo) 04.05.1893, d.v. Lammert Bolhuis, landbouwer, en Anje Wijdeveld.

6.                   Jan Wubbo Holtkamp, geb. Heveskes (Delfzijl) 01.09.1887, electro-ingenieur (1919), koopman (1943), overl. na 1943, tr. Winsum 11.06.1919 Barteldiena Huizinga, geb. Maarhuizen (Winsum) 25.10.1891, overl. na 1943, d.v. Egbert Huizinga, veehouder, en Henderica Hopma.

7.                   Margaretha Hinderika Holtkamp, geb. Heveskes (Delfzijl) 14.02.1890, overl. Nieuwolda 28.07.1949, tr. Nieuwolda 27.04.1916 Willem Jan Lindenbergh, geb. Wemeldinge 27.06.1888, landbouwer, z.v. Pieter Lindenbergh, landbouwer, en Pieternella Dekker.

8.                   levenloze dochter, Heveskes (Delfzijl) 05.04.1893.

 

[14] Abel Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 01.12.1832, landbouwer, overl. Nieuw Beerta (Beerta) 28.09.1909; tr. 1e Beerta 22.09.1863 Aagtjen van der Wal, geb. Beerta 05.07.1838, overl. Beerta 01.11.1870, d.v. Harm Sebes van der Wal, landbouwer, en Grietje Harms Nanninga; tr. 2e Beerta 20.05.1874

[15] Heike Eltjes, geb. Zandhoogte (Beerta) 16.11.1850, overl. Groningen 08.05.1939.

Uit het huwelijk Hemminga-van der Wal:

1.                   Klaas Abel Hemminga, geb. Beerta 28.07.1864, overl. Beerta 30.07.1864.

2.                   Grietje Ekelina Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 08.04.1867, overl. Beerta 20.08.1868.

3.                   Grietje Ekelina Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 19.10.1870, overl. Groningen 13.08.1948, begr. Groningen (Zuiderbpl.) 16.08.1948, tr. Beerta 01.11.1892 Johannes Boer, geb. Kleinemeer (Sappemeer) 05.08.1867, landbouwer, z.v. Abraham Boer, landbouwer, en Aaltje Boer.

Uit het huwelijk Hemminga-Eltjes:

4.                   Klaas Abel Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 19.07.1875, landbouwer (1906,1911), overl. Peize 24.12.1950|a|, tr. Bierum 16.11.1906 Harmke Eisenga, geb. Krewerd (Bierum) 11.08.1877, overl. Peize 04.08.1948, d.v. Hillebrand Eisenga, landbouwer, en Pieterke Goldhoorn.

5.                   Jan Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 16.08.1877, overl. Beerta 11.09.1877.

6.                   Jan Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 12.08.1878, landbouwer, overl. Nieuw Beerta (Beerta) 08.09.1966, tr. Winschoten 26.10.1909 Tekla Johanna Edens, geb. Winschoten 19.04.1881, overl. Beerta 17.04.1967, d.v. Zwier Edens, landbouwer, en Harmanna Johanna Buiskool.

7.                   Gezine Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 17.01.1880, overl. Winschoten 24.10.1964, tr. Termunten 08.05.1907 Jan Boltjes, geb. Woldendorp (Termunten) 21.08.1871, landbouwer, overl. Beerta 13.07.1944, z.v. Edzo Boltjes, landbouwer, en Tietje Renken.

8.                   Aagtje Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 03.12.1881; volgt [7].

9.                   Anje Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 31.10.1882, overl. Groningen 13.11.1943, tr. Beerta 13.05.1908 Pieter Barteld Eisenga, geb. Krewerd (Bierum) 08.04.1883, landbouwer, overl. Groningen 13.05.1958, z.v. Hillebrand Eisenga, landbouwer, en Pieterke Goldhoorn.

10.               Tonko Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 07.05.1884, overl. Groningen 14.08.1967.

11.               Menno Abel Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 19.08.1885, landbouwer, overl. Haren 03.12.1959, tr. Midwolda 04.05.1915 Harmke Hovinga, geb. Oostwold (Midwolda) 05.07.1890, d.v. Ties Sibolt Hovinga, landbouwer, en Anje Bastiaans.

12.               Fokkea Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 02.12.1892, tr. Beerta 30.04.1919 Jan Pieter Baas, geb. Termunten 27.11.1895, landbouwer (1919), controleur (1943), z.v. Wintjo Baas, landbouwer, en Jantje Nijhoff.

 

Noten: |a| per abuis geb. Bierum (overl.akte Peize 1950 no.13).

 

[16] Roelf Hindriks Tattje, geb. Wildervank 24.04.1815, zeeman (1836,1837), schipper (1842), praamschipper (1844,1851), schipper (1866,1869), overl. tussen 1869 en 1897, z.v. Hindrik Jacobs Tattje en Ieda Roelfs (zie Bijlage A); tr. 2e Veendam 17.11.1851 Mijna Hindriks Groen, geb. Veendam ca. 1810/1811, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 04.02.1897, d.v. Hindrik Alberts Groen en Geertje Hindriks Schipper (ca.1778-1841); tr. 1e Veendam 25.01.1836

[17] Geertje Pieters Dekker, geb. Veendam 11.09.1812, overl. aan boord van een schip te Ommelanderwijk (Veendam) 02.07.1851, d.v. Pieter Luitjes Dekker, landbouwer, en Elizabeth Hindriks Nienhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hindrik Tattje, geb. Veendam 30.11.1837, schipper, overl. Groningen 13.03.1910, tr. 1e Groningen 09.07.1863 Grietje Kunst, geb. Appingedam 23.08.1838, overl. Groningen 17.01.1906, d.v. Willem Kunst, schipper, en Annechien de Jonge; tr. 2e Groningen 09.09.1909 Anje Bolt, geb. Tinallinge (Baflo) 13.02.1849, overl. Groningen 26.12.1920, d.v. Arend Jans Bolt, dagloner (1849), timmerman (1879), en Jantje Reinolts Danhof.
     AB tr. 1e Onstwedde 27.12.1879 Jan Windmulder, geb. Gieterveen (Gieten) 24.07.1851, arbeider (1879), turfschipper (1893), overl. Groningen 02.02.1893, z.v. Hendrik Windmulder, arbeider, en Jacobje Kaspers; tr. 2e Groningen 28.06.1894 Hindrik Jans Roossien, geb. Groningen 23.08.1848, schipper, overl. Groningen 06.01.1908, z.v. Cornelis Hindriks Roossien, schipper, en Aaltje Hindriks Koopman.
     HJR tr. 1e Noorddijk 05.07.1876 Hilliggien Dijkhuis, geb. Engelbert (Noorddijk) 01.04.1845, overl. Groningen 01.06.1889, d.v. Thies Jans Dijkhuis, arbeider, landbouwer, veehouder, en Lutgerdina Roelfs Velthuis, landbouwster.

2.                   Pieter Tattje, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 12.01.1842; volgt [8].

3.                   Jakob Tattje, geb. Oosterdiep (Veendam) 19.08.1844, schipper, overl. Groningen 02.08.1866.

 

[18] Hendrik Everts Udes, geb. Muntendam 11.09.1803, zeeman (1834), schippersknecht (1835), tjalkschipper (1837), schipper (1839,1847), overl. Amsterdam 14.07.1855, z.v. Muije Alberts (-1808); tr. Veendam 13.01.1834

[19] Roelfina Everts Jonker, geb. Veendam 05.02.1807, schippersche (1864,1869), overl. Groningen 02.07.1876, d.v. Evert Jonker, kastelein (1834), en Roelfien Hiddes (Bossinga).

Uit dit huwelijk:

1.                   Muilina Udes, geb. Veendam 21.07.1835, overl. Veendam 08.08.1835.

2.                   Malina Udes, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 23.05.1837|b|.

3.                   Evert Udes, geb. Beneden Verlaat (Veendam) 11.03.1839, schipper, overl. Groningen 12.09.1923|a|, tr. Groningen 12.06.1873 Jantien Salomons, geb. Anloo 28.09.1847, overl. voor 1923, d.v. Willem Meinders Salomons, schipper, en Jacobje Geers Speulman.

4.                   Roelfjen Udes, geb. aan boord van een schip in ’t Loeg (Muntendam) 26.05.1841, overl. Rotterdam 07.11.1936, tr. Veendam 23.07.1864 Johannis Schellaars, geb. Rotterdam 02.08.1837, schipper, overl. Rotterdam 19.02.1928, z.v. Willem Karel Schellaars, schipper, en Helena van den Heuvel.

5.                   Geertje Udes, geb. Beneden Verlaat (Veendam) 25.08.1843; volgt [9].

6.                   Albertine Udes, geb. Molenbeek-Saint-Jean (België)|g| 21.03.1845, overl. Rotterdam 04.09.1932, tr. Groningen 15.02.1872|f| Lolke Dijkstra, geb. Drachten (Smallingerland) 06.06.1841, schipper, overl. Vreeswijk 21.05.1923, z.v. Arend Sijes Dijkstra en Sjoeuwke Frederiks de Jong.

7.                   Hiddina Udes, geb. aan boord te Beneden Vallaat (Veendam) 30.08.1847|c|, overl. Vreeswijk 05.04.1936, tr. Oostdongeradeel 02.05.1874 Harmen Groen, geb. Paesens (Oostdongeradeel) 30.01.1847, overl. Vreeswijk 25.07.1916, z.v. Aant Botes Groen, schipper, en Jitske Harmens Jansma.

8.                   Hindrikjen Udes, geb. aan boord te Beneden Vallaat (Veendam) 30.08.1847|d|, overl. Ouderkerk aan den IJssel 24.03.1849|e|.

9.                   Hendrik Udes, geb. Moordrecht 19.12.1849, schipper, overl. Rotterdam 16.11.1893|h|, tr. Groningen 08.12.1876 Marchien Salomons, geb. Gasselternijveen (Gasselte) 04.10.1849, overl. Groningen 19.03.1901, d.v. Willem Salomons Salomons, schipper, en Hilligchien Harmsen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ulrum 1923 no.29; |b| de ouders talkschipper zonder vaste woonplaats, de vader thans afwezig (geb.akte Onstwedde 1837 no.42); |c| geb. des morgens te drie uur (geb.akte Veendam 1847 no.128); |d| geb. des morgens te vier ure (ibidem); |e| ook overl.akte Veendam 08.04.1849 no.579; |f| ouders v/d bruid Henri en Roelphine; |g| nu Sint-Jans-Molenbeek in het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest; |h| ook overl.akte Groningen 1893 no.1108.

 

[20] Jan Hindriks Buining, geb. Groningen 07.12.1817, schipper (1847,1871), overl. Groningen 15.01.1877, z.v. Hindrik Jans Bruining, schipper, en Sibrig Willems, schippersche;  tr. Groningen 12.12.1847

[21] Aagtje Derks Kuiper, geb. Oosterhoogebrug (Noorddijk) 12.01.1825, dienstmeid (1847), overl. Groningen 31.03.1913, z.v. Derk Jacobs Kuiper, kuiper, en Jantje Harms Timmer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hindrik Buining, geb. Groningen 10.02.1849, overl. Groningen 21.10.1854.

2.                   Derk Buining, geb. Groningen 15.10.1850; volgt [10].

3.                   Jantje Buining, geb. Groningen 04.11.1852, overl. Groningen 17.12.1854.

4.                   Jantje Buining, geb. Groningen 12.02.1855, tr. Groningen 01.11.1877 Jan de Ruiter, geb. Franeker 09.06.1849, schipper (1877), koopman (1883), overl. Groningen 06.03.1883, z.v. Pieter Andries de Ruiter, schipper, en Engelina Reising.

5.                   Hindrik Buining, geb. Groningen 12.02.1857, koopman (1899), schipper (1909), overl. Groningen 14.07.1909, tr. Groningen 01.06.1899 Aaltje Wolthuis, geb. Sappemeer 26.03.1871, overl. Groningen 01.05.1956, d.v. Freerk Wolthuis, arbeider, en Grietje de Wind.

6.                   Jan Buining, geb. Groningen 21.09.1859, schipper, overl. Rotterdam 05.01.1945, tr. Sappemeer 16.05.1885 Lutgerdina Veenma, geb. Hoogezand 07.01.1860, overl. Rotterdam 21.09.1923, d.v. Gerrit Veenma, timmerman, en Anna Voerman.

7.                   Willem Buining, geb. Groningen 08.02.1862, koopman, overl. Groningen 21.12.1940, tr. Groningen 20.05.1897 Jantje Wolthuis, geb. Slochteren 19.04.1873, overl. Groningen 09.05.1962, d.v. Freerk Wolthuis, dagloner, arbeider, en Grietje de Wind.

8.                   Jacob Buining, geb. Groningen 05.10.1865, eierhandelaar (1909), koopman (1916), kantoorbediende (1932), overl. Groningen 12.1.1932, tr. Groningen 21.02.1916 Geessien Roossien, geb. Veendam 28.09.1868, overl. Groningen 07.07.1960, d.v. Klasina Roossien.

 

[22] Klaas Jacobs Stuit, geb. Grijpskerk 14.10.1819|a||b|, vleeshouwer (1847,1875), verlaatsmeester (1880), kastelein (1881,1882), overl. Leek 18.05.1882, z.v. Jacob Klaassens Stuit, winkelier, en Willemke Dirks de Haan, winkelierster; tr. Leek 08.05.1847

[23] Anke Brandinga, geb. Tolbert (Leek) 05.05.1824, kasteleinse (1888,1892), overl. Leek 03.04.1895, d.v. Pebe Menses Bandringa, landbouwer, en Tettje Tjeerts Heemstra, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemke Stuit, geb. Leek 08.01.1848, overl. Niebert (Marum) 02.02.1888, tr. Leek 08.05.1880 Berend Jans Oenes, geb. Leek 19.06.1842, bakker, overl. Zevenhuizen (Marum) 15.02.1904, z.v. Jan Berends Oenes, kuiper en wagenmaker (1842), landbouwer (1880), en Leentje Marms Sissingh, landbouwster.

2.                   Pebe Stuit, geb. Leek 22.03.1849, koopman (1875), vleeshouwer (1888), overl. Groningen 20.08.1914, tr. 1e Leek 09.10.1875 Aaltje Groenewold, geb. Zevenhuizen (Leek) 22.12.1850, overl. Leek 30.07.1887, d.v. Hindrik Jans Groenewold, vallaatsmeester (1850), landbouwer (1875), en Jantje Willems Stuut; tr. 2e Leek 17.11.1888 Joukje Ploegh, geb. Grootegast 27.09.1856, dienstmeid (1888), overl. Groningen 20.05.1929, d.v. Wiebrand Alberts Ploegh, koopman, en Henderika Willems Pera.

3.                   Tettje Stuit, geb. Leek 12.09.1850, overl. Leek 15.02.1891, tr. Leek 09.10.1875 Pieter Wijchman, geb. Leek 27.11.1850, kleermaker, overl. Leek 25.05.1919, z.v. Hindrik Wijchman, kleermaker, en Reina Smallenbroek.
Uit dit huwelijk: Elzina Wijchman (1882-1929), tr. Leek 13.05.1905 Jakob Poll (1867-1941), wedr Anke Stuit (ca.1864-voor1905).

4.                   Aaltje Stuit, geb. Leek 09.09.1852, overl. Leek 04.02.1853.

5.                   Aaltje Stuit, geb. Leek 12.12.1853; volgt [11].

6.                   Tettje Stuit, geb. Leek 23.06.1856, overl. Leek 16.08.1854.

7.                   levenloos kind, Leek 04.05.1858.

8.                   Grietje Stuit, geb. Leek19.05.1859, overl. Leek 14.01.1892.

9.                   Jakob Stuit, geb. Leek 24.08.1861, overl. Leek 13.01.1892.

10.               Anke Stuit, geb. Leek 05.02.1864, overl. Leek 09.09.1901, tr. Leek 22.10.1892 Jakob Poll, geb. Hoogemeeden (Aduard) 11.05.1867, kastelein (1905), caféhouder (1941), overl. Leek 01.06.1941, z.v. Klaas Poll, veehouder, en Itje Themmen.
     JP tr. 2e Leek 13.05.1905 Elzina Wijchman, geb. Leek 01.06.1882, overl. Leek 12.09.1929, d.v. Pieter Wijchmann, kleermaker, en Tettje Stuit (1850-1891).

11.               Derk Stuit, geb. Leek 08.01.1866, overl. Leek 02.10.1866.

12.               Geeske Stuit, geb. Leek 18.08.1867, overl. Leek 15.05.1874.

 

Noten: |a| aangifte door Antje Benders, oud 63 jaar, kroeghoudster, natuurlijke zoon van Willemke, ‘aan welke () de voornaam te geven van Klaas Jacobs Stuit’, geen aantekening over erkenning/wettiging (geb.akte Grijpskerk 1819 no.65); |b| erkend bij het huwelijk van Willemke met Jakob Klaassens Stuut (huw.akte Leek 1823 no.5).

 

[24] Hindrikus Holtkamp, geb. Scheemda 01.05.1815, landbouwer, overl. Nieuwolda 03.02.1893, z.v. Jasper Goemans Holtkamp, landgebruiker, en Grietje ter Haseborg, landbouwster; tr. Midwolda 22.05.1850

[25] Magrieta Toren, geb. Bunde (Koninkrijk Hannover)|a| ca. 1818, landbouwster, overl. Nieuwolda 10.02.1890, d.v. Robert Toren, landbouwer, en Hilje Harms Tidens, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Robertus Kornelius Holtkamp, geb. Scheemda 31.12.1851, landbouwer, overl. Termunterzijl (Termunten) 19.08.1895, tr. Delfzijl 27.05.1879 Frouke Nieborg, geb. Heveskes (Delfzijl) 05.09.1853, overl. Zuidlaren 31.05.1902, d.v. Hiske Tjakkes Nieborg, landbouwer, en Gebina Regnerus Bart.

2.                   Jasper Goeman Holtkamp, geb. Scheemda 05.06.1853, landbouwer, overl. Scheemda 08.03.1929, tr. Vlagtwedde 19.05.1879 Aaltje Hommes (1850-1906), d.v. Wubbe Jans Hommes en Geertruida Liefsting.

3.                   Onco Holtkamp, geb. Scheemda 13.12.1854; volgt [12].

4.                   Hillechien Harmanna Holtkamp, geb. Scheemda 02.02.1857, overl. Midwolda 14.08.1896, tr. Nieuwolda 08.05.1884 Jurjen Nannenga, geb. Midwolda 02.06.1848, landbouwer, overl. Midwolda 04.09.1899, z.v. Tonko Everts Nannenga, landbouwer, en Eppien Jurjens Koerts.
     JN tr. 1e Bellingwolde 21.05.1874 Heike Engels, geb. Bellingwolde 26.10.1849, landbouwster, overl.Midwolda 06.08.1880, d.v. Harm Poppens Engels, landbouwer, en Geertje Molenaar.

5.                   Gerardus Hermannus Holtkamp, geb. Scheemda 13.05.1858, landbouwer, overl. Nieuwolda 21.02.1882.

6.                   Hindrikus Holtkamp, geb. Scheemda 25.09.1859|b|, landbouwer, tr. Nieuwolda 01.02.1894 Gepke Briek, geb. Nieuw Scheemda (Scheemda) 26.04.1873, d.v. Boelo Briek, arbeider, en Aaltje de Vries, arbeidster.

7.                   Margaretus Holtkamp, geb. Scheemda 25.09.1859|c|, overl. Nieuwolda 11.10.1880.

 

Noten: |a| nu in Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| geb. des morgens te zeven uur (gakte no.78); |c| geb. des morgens te zeven en een half uur (akte no.79).

 

[26] Wubbe Jans Hommes, geb. Vlagtwedde 20.01.1813, landbouwer (1849,1850), gemeente-ontvanger (1852,1855), landbouwer (1878,1879), overl. Vlagtwedde 02.08.1879, z.v. Jan Berends Hommes, burgemeester van Vlagtwedde (1811-1837), en Elsien Harms Luiringh; tr. Vlagtwedde 05.06.1849

[27] Geertruida Mennes Liefsting, geb. Weende (Vlagtwedde) 01.03.1820, overl. Vlagtwedde 08.01.1892, d.v. Menne Berends Liefsting, landbouwer, en Aaltje Jans Polling, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Hommes, geb. Weende (Vlagtwedde) 17.06.1850, landbouwster, overl. Midwolda 02.09.1906, tr. Vlagtwedde 19.05.1879 Jasper Goeman Holtkamp (1853-1929), z.v. Hindrikus Holtkamp en Magrieta Toren.

2.                   Elsien Hommes, geb. Weende (Vlagtwedde) 26.12.1852; volgt [13].

3.                   Jan Hommes, geb. Weende (Vlagtwedde) 29.08.1855, landbouwer, overl. Groningen 24.02.1929, tr. Vlagtwedde 10.06.1892 Mennetha Jantina Hommes, geb. Vlagtwedde ca. 1865, overl. Groningen 17.08.1930, d.v. Jan Hommes, landbouwer, en Ikien Liesting.

 

[28] Klaas Abels Hemminga, geb. Beerta 12.05.1795, landgebruiker/landbouwer, overl. Nieuw Beerta (Beerta) 25.06.1867, z.v. Abel Jans, landgebruiker, en Trienje Klaassens; tr. Beerta 25.05.1821

[29] Aagtje Tonkens van Delden, geb. Beerta ca. 1802, overl. Nieuw Beerta (Beerta) 26.02.1845, d.v. Tonko Mennes van Delden, landgebruiker, en Anje Jans Eltjes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abel Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 12.03.1822, overl. Nieuw Beerta (Beerta) 16.09.1831.

2.                   Tonko Hermminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 28.05.1824, overl. Winschoten 13.01.1892, tr. Scheemda 07.11.1848 Grietje Sebes Lantinga, geb. Nieuw Scheemda (Scheemda) 16.04.1826, overl. Winschoten 17.01.1904, d.v. Sebo Sebes Lantinga, lanbouwer, en Elizabet Roelfs van der Zwaagh, landbouwster.

3.                   Menno Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 10.10.1826, landbouwer, overl. Nieuw Beerta (Beerta) 14.08.1895, tr. Noordbroek 19.10.1854 Trijntje van Delden, geb. Noordbroek 21.04.1833, overl. Nieuw Beerta (Beerta) 13.02.1908, d.v. Albert Hindriks van Delden en Elizabeth Berends Eenkema.

4.                   Tjakko Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 08.11.1829, landbouwer, overl. Nieuw Beerta (Beerta) 31.12.1870, tr. Scheemda 30.05.1854 Kornelske Lantinga, geb. Nieuw Scheemda (Scheemda) 27.02.1832, overl. Winschoten 07.07.1923, d.v. Sebo Sebes Lantinga, landbouwer, en Elizabet Roelfs van der Zwaagh, landbouwster.

5.                   Abel Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 01.12.1832; volgt [14].

6.                   Anje Hemminga, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 17.04.1836, overl. Beerta 20.03.1863, tr. Beerta 15.05.1860 Harm Juikes van der Wal, geb. Beerta 06.03.1830, landgebruiker/landbouwer, overl. Midwolda 09.10.1875, z.v. Harm Sebes van der Wal, landgebruiker, en Grietje Harms Nanninga, landgebruikster.
     HJvdW tr. 2e Midwolda 29.11.1866 Trientje Kuiper, geb. Midwolda 05.03.1846, overl. Midwolda 01.03.1922, d.v. Siepko Warmolts Kuiper, landbouwer, en Anje Hindriks Koolman.

 

[30] Jan Jans Eltjes, geb. Beerta 08.06.1815, landgebruiker, overl. Zandhoogte (Beerta) 05.10.1866, z.v. Jan Jans Eltjes, landgebruiker, en Heike Derks Tonkens, landgebruikster; tr. Beerta 18.05.1847

[31] Geessien Nanninga, geb. Meeden 19.10.1818, landbouwster, overl. Beerta 31.10.1891, d.v. Harm Juikes Nanninga, landbouwer, en Foktje Willems Huisman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Foktje Eltjes, geb. Zandhoogte (Beerta) 08.12.1848, landbouwster, overl. Midwolda 21.04.1914, tr. Beerta 27.07.1870 Klaas Reinnink Derksema, geb. Beersterhogen (Beerta) 26.02.1842, landbouwer, overl. Midwolda 24.01.1883, z.v. Sieto Roberts Derksema, landbouwer, en Harberdina Klaassens Reinnink, landbouwster.

2.                   Heike Eltjes, geb. Zandhoogte (Beerta) 16.11.1850; volgt [15].

3.                   Grietje Eltjes, geb. Zandhoogte (Beerta) 10.07.1852, overl. Zandhoogte (Beerta) 17.05.1890.

4.                   Jan Eltjes, geb. Zandhoogte (Beerta) 05.03.1854, overl. Beerta 26.11.1898.

5.                   Harm Eltjes, geb. Zandhoogte (Beerta) 05.12.1855, landbouwer, overl. Zandhoogte (Beerta) 19.11.1898, tr. Beerta 02.12.1891 Eelsiena Hikkema, geb. Beerta 12.08.1864, overl. Delfzijl 22.01.1943, d.v. Klaas Hikkema, landgebruiker, en Adriana van der Wal.
     EH tr. 2e Beerta 18.05.1903 Reinder Jakob Hagenus, geb. Beerta 16.11.1863, landbouwer, overl. Beerta 11.05.1934, z.v. Harm Hagenus, landgebruiker, en Nantje Reinders.

 


Bijlage A

 

[32] Hindrik Jacobs Tattje, geb. Wildervank ca. 1777, schipper (1825), praamschipper (1836,1851), overl. Wildervank 17.10.1858|a|, tr.

[33] Ieda/IJtje Roelfs (Kruilt), geb. Wildervank ca. 1776, overl. aan boord van een schip te Ommelanderwijk (Veendam) 05.06.1847|b|.

Uit dit  huwelijk:

1.                   Klaasje Hindriks Tattje, ged. Wildervank 21.09.1800, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 20.08.1849, tr. Veendam 01.08.1825 Claas Jacobs van der Laan, ged. Groningen 22.09.1799, schipper (1825), zeeman (1830), praamschipper (1840), schippersknecht (1851), overl. Groningen 04.12.1870, z.v. Jacob Claassens van der Laan (-1825), schipper, en Aaltjen Mulders.
     CJvdL tr. 2e Groningen 10.07.1851 Aaltje Arends Struik, geb. ca. 1804, schippersche, overl. na 1870, d.v. Arend Nannes Struik, schipper, en Elsje Jans, schippersche.
     AAS tr. 1e voor 1845 Harme Jans Tidorus, geb. Groningen ca. 1788, overl. in een schip liggende in de haven te Deventer 30.03.1845|c|, z.v. Jan Tidorus en Alberdina Jans.

2.                   Roelf Hindriks Tattje, geb. Wildervank 24.04.1815; volgt [16].

 

Noten: |a| ‘verdere renseignementen bij de aangevers nietbekend’, wedr Kreut (overl.akte Wildervank 1858 no.98); |b| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Veendam 1847 no.78); |c| ook overl.akte Groningen 16.04.1845 no.290.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)