Teunis Jannes Terpstra (1926-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien maart 2017)

 


 

[1] Teunis Jannes Terpstra, Teun, geb. Kollumerland en Nieuwkruisland 26.01.1926, promotie Groningen 30.05.1962|a|, hoogleraar Twente (1964-1991), overl. Enschede 08.09.2011, crem. Enschede 14.09.2011.

 

Noten: |a| proefschrift: Interpretations and generalizations of Kendall's rank correlation test; promotor: L.J. Smid (1901-1976).

 

[2] Roel Terpstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 09.09.1893, onderwijzer (1923), verloofd Kollum/Zwaagwesteinde 12.08.1920, tr. Opsterland 16.08.1923
[3] Etje Sibma, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 27.03.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis Jannes Terpstra, geb. Kollumerland en Nieuwkruisland 26.01.1926; volgt [1].

 

[4] Jan Jans Terpstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 29.09.1857, arbeider (1885), winkelier (1913,1923), overl. Akkerwoude 02.03.1955, tr. Opsterland 12.06.1885

[5] Jantje Roels Overzet, geb. De Wilp (Marum) 11.02.1857, dienstmeid (1885), overl. Bakkeveen (Opsterland) 04.02.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aafke Terpstra, geb. Siegerswoude (Opsterland) 18.02.1886, overl. Drachten (Smallingerland) 30.07.1952|a|, tr. Opsterland 15.06.1911 Gerrit Dijkstra, geb. Hemrik (Opsterland) 06.07.1885, overl. na 1952, z.v. Oebele Dijkstra en Ibeltje Smid.

2.                   Jannes Terpstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 01.02.1889, winkelbediende (1913), overl. na 1968, tr. 1e Leeuwarden 25.01.1913 Eeke de Jong, geb. Leeuwarden 09.11.1890, dienstbode (1913), overl. Utrecht 26.03.1914, d.v. Theunis de Jong, timmerman, en Froukje Brink; tr. 2e Utrecht 30.12.1919 Pietje Dijker, geb. Utrecht 12.03.1884, overl. Den Dolder 25.05.1968, d.v. Pieter Dijker en Antje Kingma.

3.                   Wimke Terpstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 16.06.1891, overl. Hilversum 08.10.1956, tr. Opsterland 24.11.1921 Tæde van der Molen, geb. Drachten (Smallingerland) 22.08.1892, overl. na 1956, z.v. Haaye van der Molen, schoenmaker, en Trijntje de Haan.

4.                   Roel Terpstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 09.09.1893; volgt [2].

5.                   Trijntje Terpstra, geb. Opsterland 04.10.1897.

 

Noten: |a| ook overl.akte Opsterland 1952 no.114.

 

[6] Teunis Sibma, geb. Westergeest (Kollumerland en Nieuwkruisland) 04.10.1866, boerenknecht (1888,1889), arbeider (1890,1895), koetsier (1899), tuinman (1901), overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 28.03.1901|b|, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 19.05.1888|a|

[7] Grietje Pijnacker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 18.03.1862, koopvrouw (1912), overl. Kollumerland en Nieuwkruisland 28.06.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Sibma, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 30.05.1889, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 24.10.1912 Geert van der Wal, geb. Dokkum 04.07.1884, agent van politie, z.v. Gerlof van der Wal en Aaltje de Vries.

2.                   Trientje Sibma, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 06.11.1890, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 18.05.1912 Sytze de Jong, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 14.09.1880, slager, z.v. Jan de Jong, slager, en Grietje Boltjes.

3.                   Anne Sibma, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 14.12.1892, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 07.01.1894.

4.                   Anne Sibma, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 10.09.1895, agent van politie, tr. Steenwijk 02.10.1923 Albertje Knol, geb. Steenwijk 13.04.1901, d.v. Lucas Knol, turfmaker/vervener, en Jantje Kuiper.

5.                   Etje Sibma, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 27.03.1899; volgt [3].

 

Noten: |a| voogd v/d bruidegom is Teunis Annes van der Veen, visser te Hardegarijp, toeziend voogd Foppe Annes van der Veen, visser te Veenwouden (huw.akte Kollumerland en Nieuwkruisland 1888 no.34); |b| e.v. Pijnneker, per abuis vader overleden (overl.akte Kollumerland en Nieuwkruisland 1901 no.57).

 

[8] Jannes Jitzes Terpstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 05.08.1823, arbeider (1855,1885), overl. Opsterland 23.12.1885, tr. Opsterland 09.06.1855

[9] Aafke Jans de Vries, geb. Jubbega-Schurega (Schoterland) 07.05.1823, dienstmeid (1855), overl. Opsterland 28.06.1862.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Terpstra, geb. Opsterland 11.01.1856, overl. Opsterland 01.06.1862.

2.                   Jan Terpstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 29.09.1857; volgt [4].

3.                   Jitze Terpstra, geb. Opsterland 24.03.1860, overl. Opsterland 20.07.1861.

4.                   Antje Terpstra, geb. Opsterland 08.01.1862, overl. Opsterland 25.04.1862.

 

[10] Roelf Jans Overzet, geb. Marum 14.03.1816, koopman (1840,1852), arbeider (1857,1885), overl. De Wilp (Marum) 23.10.1893, tr. Marum 25.06.1840

[11] Wimke Hayes Veenstra, geb. Siegerswoude (Opsterland) 29.11.1821, arbeidster (1840,1885), overl. Siegerswoude (Opsterland) 26.08.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wytske Overzet, geb. Siegerswoude (Opsterland) 27.07.1840, overl. Grootegast 07.03.1917, tr. Marum 07.06.1863 Heine Hut, geb. Zevenhuizen (Leek) 23.08.1832, boerenknecht (1863), arbeider (1880), overl. De Wilp (Marum) 14.03.1880, z.v. Jan Jacobs Hut, arbeider, en Maike Heines Rosema.

2.                   Jeltje Overzet, geb. Siegerswoude (Opsterland) 14.08.1842, tr. 1e Ooststellingwerf 15.02.1868 Anna Egberts Dijkstra, geb. Haule ca. 1840, z.v. Egbert Hendriks Dijkstra en Jantje Lammerts Rooske; tr. 2e Ooststellingwerf 05.08.1887 Rinze Douna, geb. Ureterp (Opsterland) 15.01.1834, overl. Opsterland 27.10.1893, z.v. Harmen Rinzes Douna en Swopkjen Pieters Jansma.
     RD tr. 1e Opsterland 27.05.1860 Aaltje Jentjes Kuperus, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 09.10.1834, overl. Opsterland 04.12.1886, d.v. Jentje Ages Kuperus en Grietje Hendriks Busman.

3.                   Haye Overzet, geb. Opsterland 20.02.1845.

4.                   Bregtje Overzet, geb. Opsterland 19.10.1847, overl. Opsterland 01.11.1847.

5.                   Bregtje Overzet, geb. Siegerswoude (Opsterland) 11.06.1849, dienstmeid (1873), overl. Opsterland 13.01.1933, tr. Marum 04.01.1873 Geert van Valen, geb. Nuis (Marum) 18.05.1849, arbeider, overl. Marum 16.01.1879, z.v. Willem Jans van Valen, wever, en Fenje Geerts Gastema.

6.                   Haje Overzet, geb. De Wilp (Marum) 26.09.1852, schaapherder, overl. Zeegse (Vries) 25.12.1943, tr. Vries 30.12.1881 Annechien Boersma, geb. Anloo 04.03.1849, landbouwster (1881), Zeegse (Vries) 09.08.1894, d.v. Geert Boersma, landbouwer, en Hebbeltien Mulder.
     AB tr. 1e Anloo 06.10.1873 Roelof Dekens, geb. Annen (Anloo) 27.09.1852, landbouwer, overl. Zeegse (Vries) 27.09.1880, z.v. Geert Dekens, landbouwer, en Jantien Beukinga.

7.                   Jantje Overzet, geb. De Wilp (Marum) 11.02.1857; volgt [5].

8.                   Geeske Overzet, geb. De Wilp (Marum) 09.06.1860, overl. Smallingerland 30.05.1949,  tr. 1e Opsterland 28.05.1883 Geert van den Bos, geb. Ureterp (Opsterland) ca. 1856, overl. voor 1901, z.v. Wobbe Geerts van den Bos en Hendrika van Alphen; tr. 2e Smallingerland 09.11.1901 Jebbe van Dellen, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 18.06.1855, touwslagersknecht (1883), touwslager (1901), overl. Smallingerland 14.06.1943, z.v. Ruurd Durks van Dellen, arbeider, en Trijntje Jakobs Hoeksma.
     JvD tr. 1e Achtkarspelen 10.11.1883 Adriaantje Bonnema, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 05.04.1854, naaister (1883), overl. Drachten (Smallingerland) 28.04.1900, d.v. Arjen Wolters Bonnema en Antje Adams Witteveen.

9.                   Folkert Overzet, geb. De Wilp (Marum) 07.12.1864, overl. Ooststellingwerf 07.12.1946, tr. Opsterland 12.05.1893 Hiltje de Vries, geb. Fochteloo (Ooststellingwerf) 03.03.1870, overl. Wolvega (Weststellingwerf) 25.08.1948, d.v. Hendrik Reinders de Vries en Aafke Roelofs de Haan.

 

[12] Walter Hedzers Sibma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 07.04.1834, van boerenbedrijf (1858), arbeider (1859,1870), ‘beroep en woonplaats onbekend’ (1883,1888)|f|, dagloner (1883,1885), arbeider (1894), overl. Uithuizen 13.03.1904|d|; tr. 2e Usquert 07.07.1883|c| Catharina Mas, geb. Den Andel (Baflo) 24.06.1860, dienstmeid (1883), overl. (kraambed) Rottum (Kantens) 23.09.1885, d.v. Willem Berends Mas, dagloner, en Aaltje Huizenga; tr. 1e Tietjerksteradeel 12.06.1858 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 11.12.1879, ingeschr. Kollumerland en Nieuwkruisland 05.06.1880, ingeschr. Tietjerksteradeel 20.09.1880)

[13] Trijntje Teunis van der Veen, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 19.09.1829, arbeidster (1882), overl. Westergeest (Kollumerland en Nieuwkruisland) 27.03.1882|e|.

Uit het huwelijk Sibma-van der Veen:

1.                   Hedzer Sibma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 21.01.1859, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 20.04.1862.

2.                   Antje Sibma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 31.12.1860, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 29.07.1863.

3.                   Hedzer Sibma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 17.07.1863, arbeider, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 05.05.1883 Geertje Zijlstra, geb. Driesum (Dantumadeel) 23.02.1866, d.v. Ebele Jans Zijlstra, landbouwer, en Leentje Johannes Oegema.

4.                   Teunis Sibma, geb. Westergeest (Kollumerland en Nieuwkruisland) 04.10.1866|a|; volgt [6].

5.                   Anne Sibma, geb. Westergeest (Kollumerland en Nieuwkruisland) 20.08.1870, van boerenbedrijf (1894), arbeider (1897,1934), overl. Leeuwarden 22.11.1934|b|, tr. 1e Tietjerksteradeel 02.06.1894 Grietje Gerrits Zandberg, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 12.11.1870, dienstmeid (1894), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 22.10.1896, d.v. Gerrit Gerks Zandberg, arbeider, en Klaaske Piers Vellenga; tr. 2e Dantumadeel 14.08.1897 Aafke Lindeboom, geb. Veenwouden (Dantumadeel) 07.04.1866, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 29.04.1936, d.v. Albert Gjalts Lindeboom, dagloner, arbeider, en Grietje Heines Kingsbergen.

Uit het huwelijk Sibma-Mas:

6.                   Willem Sibma, geb. Usquert 24.04.1884.

7.                   Aaltje Sibma, geb. Rottum (Kantens) 23.09.1885.

 

Noten: |a| vader Wolter, moeder Trientje; |b| overl.akte Tietjerksteradeel 1934 no.138; |c| bruidegom weduwnaar van Trijntje van der Veen (huw.akte Usquert 1883 no.9); |d| overledene weduwnaar van Trijntje van der Veen (overl.akte Uithuizermeeden 1904 no.12); |e| Trijntje, geb. Veenwouden, gescheiden echtgenoot van Wolter Sipma (overl.akte Kollumerland en Nieuwkruisland 1882 no.49); |f| bij de huwelijken van zonen Hedzer en Teunis.

 

[14] Sixtus Eelkes Pijnakker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 02.02.1819, timmerknecht (1846),  timmerman (1849,1888), overl. Kollumerland en Nieuwkruisland 25.01.1892, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 23.05.1846|a|

[15] Antje Durks Boersma, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 25.06.1823, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 17.12.1882.

Uit dit huwelijk (vader Pijnacker):

1.                   Janneke Pijnacker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 21.07.1847, dienstmeid (1878), overl. Utrecht 27.04.1911, tr. Haren 03.08.1878 Hans van der Wielen, geb. Leeuwarden 15.07.1838, spoorwegwachter, z.v. Meindert Hanzes van der Wielen, schipper, en Maaike Pieters Veenstra.
     HvdW tr. 1e Tietjerksteradeel 01.06.1861 Aafke Jelles Bruinsma, geb. Schettens (Wonseradeel) 31.08.1835, overl. Haren 08.02.1876, d.v. Gerlof Annes Bruinsma, boer, en Geertje Goverts Zandstra.

2.                   Antje Pijnacker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 06.09.1849.

3.                   Eelke Pijnacker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 18.03.1852.

4.                   Ettje Pijnacker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 14.05.1855, naaister (1880), overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 15.10.1929, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 15.05.1880 Minze Pilat, geb. Westergeest (Kollumerland en Nieuwkruisland) 20.09.1850, boerenknecht, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 10.05.1925, z.v. Jan Jans Pilat, arbeider, en Jeltje Sytzes Bos.

5.                   Grietje Pijnacker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 18.03.1862; volgt [7].

 

[16] Jitse Johannes Terpstra, geb. Ureterp ca. 1793, veenbaas (1855), overl. Opsterland 15.01.1868, z.v. Johannes Jans Terpstra en Grietje Jannes; tr. Opsterland 04.06.1818

[17] Grietje Pieters Hoving, geb. Ureterp ca. 1791, overl. Opsterland 30.03.1874, d.v. Pieter Jans Hoving en Lamke Jans Dijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jitzes Terpstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 04.01.1819, tr. Opsterland 01.08.1842 Sytske Jans de Vries, geb. Wijnjeterp (Opsterland) 23.03.1818, d.v. Jan Sytzes de Vries en Ykjen Jitzes Dijkstra.

2.                   Pieter Jitzes Terpstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 20.12.1820, tr. Opsterland 29.06.1846 Hendrikje Jans Westerbeek, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 14.10.1822, d.v. Jan Jans Westerbeek en Antjen Klazen.

3.                   Jannes Jitzes Terpstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 05.08.1823; volgt [8].

4.                   Lammert Terpstra, geb. Opsterland 06.02.1826, overl. Opsterland 27.12.1903.

5.                   Grietje Terpstra, geb. Opsterland 19.02.1829, overl. Opsterland 10.03.1834.

6.                   Trijntje Jitzes Terpstra, geb. Bakkeveen (Opsterland) 10.09.1831, tr. Opsterland 24.10.1863 Jacobus Kaspers Schurer, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 09.07.1828, overl. Opsterland 01.01.1903, z.v. Kasper Jacobus Schurer en Antje Ates Kooistra.

7.                   Jan Terpstra, geb. Opsterland 13.01.1834.

 

[18] Jan Siegers de Vries, geb. in de Compagnie onder Hoornsterzwaag ca. 1795, arbeider, overl. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 03.06.1869|a|, z.v. Sieger Klazes de Vries (-1808) en Engeltje Broers; tr. Antje de Vries; tr. Schoterland 23.06.1822

[19] Antje Roels Bos, geb. Nieuwehorne ca. 1792, dienstmeid (1822), overl. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 20.09.1869|b|, d.v. Roel Sakes Bos, arbeider, en Afke Jans.

Uit dit huwelijk:                  

1.                   Aafke Jans de Vries, geb. Jubbega-Schurega (Schoterland) 07.05.1823; volgt [9].

2.                   Engeltje Jans de Vries, geb. Jubbega-Schurega (Schoterland) 15.10.1825, overl. Ooststellingwerf 24.05.1866, tr. Ooststellingwerf 12.04.1852 Johannes Harmens de Vries, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 13.03.1827, z.v. Harmen Hommes de Vries, veenbaas, en Geeske Hendriks Lap.

3.                   Saakjen Jans de Vries, geb. Hoornsterzwaag (Schoterland) 17.01.1829, overl. Ooststellingwerf 12.05.1832.

4.                   Saakjen Jans de Vries, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 21.06.1832, overl. Ooststellingwerf 15.07.1873, tr. Ooststellingwerf 06.05.1864 Sipke Meints Stobbe, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 13.03.1829, overl. Ooststellingwerf 18.08.1909, z.v. Meint Jans Stobbe, veenwerker, en Maaike Sipkes Pruim.
     SMS tr. 2e Ooststellingwerf 22.02.1874 Geertje van der Lei, geb. Bakkeveen (Opsterland) 23.04.1836, overl. Ooststellingwerf 31.12.1923, d.v. Berend Heddes van der Lei en Geertje Baukes Boelen.

 

Noten: |a| e.v. Antje de Vries (overl.akte Ooststellingwerf 1869 no.104); |b| vader Roelof, moeder Saakje Jans.

 

[20] Jan Geerts Overzet, geb. Oostermeer ca. 1779/1780, landbouwer, overl. Marum 08.07.1848, z.v. Geert Jans en Grietje Wiegers; tr.

[21] Jeltje Alardus, ook Alardes/Allardus, landbouwster (1835,1849), overl. tussen 1856 en 1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geert Jans Overzet, geb. Marum ca. 1803, dagloner (1832), arbeider (1865), overl. De Wilp (Marum) 09.07.1865, tr. Grootegast 13.12.1832 Imkje Jacobs Adema, geb. ca. 1810, dagloonster (1832), d.v. Jacob Stevens Adema, dagloner, en Imkjen Jans.

2.                   Jetske Overzet, geb. Ureterp ca. 1805/1806, arbeidster, overl. Hoogkerk 22.01.1880, tr. Marum 06.12.1838 Hendrik Derks Busscher, geb. Groningen ca. 1801, arbeider, overl. Hoogkerk 11.07.1883|c|, z.v. Derk Busscher en Anna Westvelt.

3.                   Allardus Jans Overzet, geb. Ureterp ca. 1808, milicien (1835), arbeider (1838,1870), overl. Nuis (Marum) 15.05.1870, tr. Marum 30.04.1835 Fijkje Alberts de Boer, geb. Nuis (Marum) 07.12.1814, overl. Nuis (Marum) 18.01.1859, d.v. Albert Roelfs de Boer, arbeider, en Trijntje Jans Gorter, arbeidster.

4.                   Grietje Jans Overzet, geb. Ureterp (Opsterland) ca. 1811|a|, arbeidster, overl. De Wilp (Marum) 01.01.1854, tr. 1e Smallingerland 23.03.1842 Hendrik Gjalts van der Lei, geb. Nijega ca. 1811, arbeider, overl. Nijega (Smallingerland) 18.01.1846, z.v. Gjalt Lieuwes van der Lei en Hiltje Reinders Jongsma; tr. 2e Marum 17.02.1849 Thomas Vorenkamp, geb. Norg 30.06.1815|d|, boerenknecht, arbeider, overl. Aardscheveld (Assen) 06.09.1892|e|, z.v. Roelf Tonnes Vorenkamp, arbeider, en Jantien Thomas Steen.
     TVoorenkamp tr. 2e Assen 05.05.1858 Lammechien Kooi, geb. Assen 22.08.1829, dienstmeid (1858), overl. Assen 10.04.1917, d.v. Grietje Jacobs Kooi, arbeidster.

5.                   Roeltie Jans Overzet, Roelofke, geb. Ureterp (Opsterland) 06.04.1812, dienstmaagd (1830), boerin (1856), overl. Nijega (Smallingerland) 23.06.1856, tr. 1e Smallingerland 23.10.1830 Atze Wieberens Wieringa, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) ca. 1790, arbeider, overl. Nijega (Smallingerland) 23.12.1848, z.v. Wieberen Minzes Wieringa en Antje Idsges; tr. 2e Smallingerland 14.03.1856 Arjen Jans Mulder, geb. Oudega (Smallingerland) ca. 1811, arbeider, overl. Oudega (Smallingerland) 19.05.1869, z.v. Jan Arjens Mulder en Baukje Sierds.
     AJM tr. 1e Smallingerland 13.05.1837 Sietske Ypes Haarsma, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 28.04.1813, overl. Oudega (Smallingerland) 08.05.1853, d.v. Ype Jans Haarsma en Tjitske Gjalts de Jong; tr. 3e Smallingerland 14.11.1863 Jantje Wiebes Tolman, geb. Boombergum (Opsterland) 11.03.1816, arbeidster (1841), overl. Oudega (Smallingerland) 09.11.1885, d.v. Wiebe Douwes Tolman en Sjieuke Douwes.
     JWT tr. 1e Smallingerland 03.05.1841 Hendrik Sipkes Bouma, geb. Oudega (Smallingerland) 06.12.1814, arbeider, overl. Oudega (Smallingerland) 31.07.1852, z.v. Sipke Pieters Bouma en Janke Hendriks Meyer.

6.                   Jan Jans Overzet, geb. Marum 09.05.1814, timmerman, overl. De Wilp (Marum) 23.06.1880, tr. Roden 02.03.1840 Aaltien Roelofs Vorenkamp, geb. Roden 10.04.1811, dienstmeid (1840), overl. De Wilp (Marum) 02.04.1887, d.v. Roelof Tunnis Vorenkamp en Jantien Thomas Steen.

7.                   Roelf Jans Overzet, geb. Marum 14.03.1816; volgt [10].

8.                   Zweitze Overzet, ook Sweitze, geb. Marum 07.08.1818, arbeider, overl. Zevenhuizen (Leek) 24.05.1884, tr. Leek 12.12.1863 Sietske Boersema, geb. Zevenhuizen (Leek) 25.11.1842|f|, arbeidster, overl. Zevenhuizen (Leek) 18.02.1883, d.v. Maike Heines Boersema, arbeidster.

9.                   Johannes Overzet, geb. Marum 21.11.1822|b|, arbeider, overl. Peelo (Assen) 16.10.1890.

 

Noten: |a| geb. Oostermeer (overl.akte Marum 1854 no.1); |b| geb. 22.11 (overl.akte Assen 1890 no.124); |c| moeder Anna Brouwer (overl.akte Hoogkerk 1883 no.22); |d| Voorenkamp (geb.akte Norg 1815 no.12); |e| Voorenkmap, moeder Steenbergen (overl.akte Assen 1892 no.113); |f| aangifte door Sietse Everts Zeeman, oud 45 jaar, arbeider, als vader (geb.akte Leek 1842 no.128).

 

[22] Haije Folkerts Veenstra, geb. Siegerswoude ca. 1800, vervener (1840), arbeider (1883), overl. Opsterland 22.03.1884, z.v. Folkert Alberts Veenstra en Geeske Jans van der Veen; tr. Opsterland 10.05.1821|a|

[23] Wijtske Ebeles Palsma, geb. Siegerswoude (Opsterland) ca. 1800/1801, verveenster (1840), arbeidster (1883), overl. Marum 15.07.1888, d.v. Ebele Eisses Palsma en Wimke Pieters Boonstra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wimke Hayes Veenstra, geb. Siegerswoude (Opsterland) 29.11.1821; volgt [11].

2.                   Trijntje Hayes Veenstra, geb. Siegerswoude (Opsterland) 19.07.1827, overl. Marum 30.08.1917, tr. Opsterland 13.03.1852 Douwe Eeuwes Duursma, geb. Siegerswoude (Opsterland) 03.11.1829, overl. Marum 04.04.1917, z.v. Eeuwe Jans Duursma en Sjoukjen Jurjens van der Wal.

3.                   Folkert Hayes Veenstra, geb. Siegerswoude (Opsterland) 29.06.1830, overl. Opsterland 04.07.1919, tr. Opsterland 27.04.1856 Trijntje Kornelis de Vos, geb. Bakkeveen (Opsterland) 30.06.1831, d.v. Kornelis Ynzes de Vos en Froukjen Hylkes de Haan.

4.                   Bregtje Veenstra, geb. Opsterland 10.08.1834, overl. Opsterland 18.04.1844.

5.                   Ebeltje Veenstra, geb. Opsterland 10.12.1836, overl. Opsterland 02.03.1837.

6.                   Ebele Veenstra, geb. Opsterland 06.11.1838, overl. Opsterland 16.05.1854.

7.                   Jan Veenstra, geb. Siegerswoude (Opsterland) 23.03.1841, arbeider, overl. De Wilp (Marum) 25.07.1883.

8.                   Eize Veenstra, geb. Siegerswoude (Opsterland) 03.06.1843, arbeider, overl. Zevenhuizen (Leek) 10.08.1917, tr. 1e Marum 17.03.1893 Sijtske Jans Visser, geb. Joure (Haskerland) 10.10.1851, overl. Zevenhuizen (Leek) 21.03.1919, d.v. Jan Sijtzes Visser en Geertje Harmens de Jong; tr. 2e Roelfien Veldhuis.
     SJV tr. 1e Marum 08.01.1876 Heine Zwaanstra, geb. Zevenhuizen (Leek) 06.07.1844, arbeider, overl. De Wilp (Marum) 05.06.1889, z.v. Jogchum Roelfs Zwaanstra, arbeider, em Boukje Heines Rozema.

 

Noten: |a| bruid in de akte Polsma, tekent met Palsma (huw.akte Opsterland 1821 no.16).

 

[24] Hedzer Walters Sibma, geb. Nijega ca. 1809, boerenzoon (1833), arbeider (1834), landbouwer (1839,1858), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 09.04.1862, z.v. Walter Douwes Sibma, landbouwer, en Aaltje Douwes Douma; tr. Tietjerksteradeel 13.07.1833

[25] Sjoukje Haykes Haanstra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 31.05.1815, landbouwster, overl. Augustinusga (Achtkarspelen) 21.04.1888, d.v. Haike Jelmers Haanstra, landbouwer, en Kunske Jans; tr. 2e Bergum (Achtkarspelen) 02.11.1864 Meine Johannes Boetes, geb. Surhuizum (Achtkarspelen) 18.10.1819, bakkersknecht (1843), bakker (1864), overl. Augustinusga (Achtkarspelen) 20.01.1902, z.v. Johannes Meines Boetes, koopman, en Ybeltje Lammerts Kuipers.
     MJB tr. 1e Achtkarspelen 02.03.1843 Rientskje Annes Turkstra, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 28.01.1824, overl. Achtkarspelen 24.03.1862|a|, d.v. Anne Rientses Turkstra, bakker, en Marijke Jelmers Boersma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Walter Hedzes Sibma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 07.04.1834; volgt [12].

2.                   Haike Sibma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 19.01.1839, tr. Tietjerksteradeel 24.02.1859 Lijsbeth Egberts van der Laan, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) ca. 1843, d.v. Egbert Hendriks van der Laan, landbouwer, en Pietje Symens Algra.

 

Noten: |a| Rienskje.

 

[26] Teunis Piers van der Veen, geb. Veenwouden ca. 1795/1796, arbeider (1815), dagloner (1818,1819), arbeider (1821), visser (1829,1832), veenbaas (1844,1860), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 16.09.1880, z.v. Pier Teunis van der Veen (ca.1768-1827), arbeider, en Trijntje Lijkeles; tr. Dantumawoude 02.04.1815|c|

[27] Antje Annes van der Veen, geb. Kooten (Achtkarspelen) ca. 1789, dienstmeid (1815), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 05.12.1859|d|, d.v. Anne Hendriks (-1807) en Betske Jaspers Veenstra, arbeidster (1815).

Uit dit huwelijk:

1.                   Anne Teunis van der Veen, geb. Veenwouden (Dantumadeel) ca. 1816, arbeider, tr. Tietjerksteradeel 25.05.1844|b| Jeltje Annes Smedes, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 02.04.1815, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 25.05.1894, d.v. Anne Foppes Smedes, grofsmid, en Albertje Oebeles Oosterhof.

2.                   levenloos kind, Veenwouden (Dantumadeel) xx.12.1818|a|.

3.                   Pier van der Veen, geb. Veenwouden (Dantumadeel) 14.08.1819, w.s. jonggestorven.

4.                   Pier van der Veen, geb. Veenwouden (Dantumadeel) 08.04.1821, overl. Veenwouden (Dantumadeel) 21.04.1821.

5.                   Trijntje Teunis van der Veen, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 19.09.1829; volgt [13].

6.                   Geert Teunis van der Veen, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 09.12.1832, arbeider, visser, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 10.07.1881, tr. Tietjerksteradeel 12.05.1860 Sytske van der Laan, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 19.05.1838, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 11.07.1881, d.v. Egbert Hendriks van der Laan, landbouwer, en Pietje Symens Algra.

 

Noten: |a| geb.akte Dantumadeel 10.12.1818; |b| de bruidegom verklaart ‘dat de familienaam in het geboorteextract van den bruidegom abusief als Feenstra is vermeld, als moetende zijn van der Veen, zoo als hierboven is uitgedrukt, doch waarmede dezelfde persoon bedoeld wordt’ (huw.akte Tietjerksteradeel 1844 fol.35); |c| bruid Veenstra (huw.akte Dantumawoude 1815 fol.8); |d| Antje Annes de Vries, d.v. Anne Hendriks de Vries en Betske Jaspers (overl.akte Tietjerksteradeel 1859 fol.69).

 

[28] Eelke Jans Pijnakker, geb. Kollum ca. 1795, schoenmakersknecht (1818,1838), schoenmaker (1846,1860), overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 28.09.1866|a|, z.v. Jan Kornelis Pijnakker en Antje Teunis; tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 06.06.1818

[29] Janke Sixtus Voormeulen, geb. Leeuwarden 16.03.1792, naaister (1818), overl. na 1866, d.v. Sixtus Voormeulen, horlogemaker, en Grietje Jans Uil.

Uit dit huwelijk (vader ook Pijnacker, moeder veelal Janneke):

1.                   Sixtus Pijnakker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 02.02.1819; volgt [14].

2.                   Jan Pijnakker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 14.12.1821, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 20.01.1824.

3.                   Grietje Pijnakker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 24.11.1823, naaister (1851), overl. Kollumerland en Nieuwkruisland 07.09.1912, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 23.01.1851 Fokke Franses van der Laan, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 07.03.1828, schoenmaker, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 22.08.1877, z.v. Frans Fokkes van der Laan, kastelein, en Hendrikje Gerryts van der Haak.

4.                   Jan Pijnacker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 28.11.1825, schoenmaker, en brievengaarder (1875), overl. Anjum (Oostdongeradeel) 30.11.1875, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 14.05.1853 Frouwkje Jans Boersma, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 04.12.1823, overl. na 1875, d.v. Jan Roelofs Boersma, dagloner (1823), doodgraver (1853), en Grietje Wobbes Jongsma.

5.                   Jacob Pijnacker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 06.12.1828, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 13.11.1830.

6.                   Jacob Pijnacker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 21.12.1830, kleermaker, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 25.08.1860 Wytske Tækes Dijkstra, geb. Cornjum (Leeuwarderadeel) 25.08.1833, d.v. Tæke Hessels Dijkstra, arbeider, en Janke Riemers Spanjer.

7.                   Simon Pijnacker, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 22.01.1838, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 15.10.1840.

 

Noten: |a| Pijnacker.

 

[30] Durk Roelofs Boersma, geb. Oudwoude ca. 1790, boerenknecht (1815), arbeider, overl. Twijzel (Achtkarpselen) 25.08.1841|c|, z.v. Roelof Bouwes Boersma (-ca.1796), arbeider, en Ettje Dirks, koopvrouw (1815); tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 20.05.1815|b|

[31] Antje Jelles de Haan, geb. Twijzel (Achtkarpselen) ca. 1791, dienstmeid (1815), arbeidster, overl. Twijzel (Achtkarspelen) 16.01.1861, d.v. Jelle Dirks de Haan, arbeider, en Antje Ytzens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ettje Durks Boersma, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 30.04.1816, dienstmeid (1841,1848), overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 14.08.1893, tr. 1e Kollumerland en Nieuwkruisland 03.07.1841 Johannes Diderikus Schotsman, geb. Uelsen (Graafschap Bentheim)|a| ca. 1813, zadelmaker, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 20.03.1843, z.v. Johannes Schotsman, predikant te Uelsen (Bentheim) (1813), Nieuwenhuis (Bentheim) (1818) en Emmelenkamp (Bentheim) (1826), en Hermanna Woltera Cramer; tr. 2e Oostdongeradeel 13.05.1848 Minne Folkerts Minnema, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 29.07.1821, boerenknecht (1848), arbeider (1857), overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 11.01.1857|d|, z.v. Folkert Minnes Minnema, gardenier, en Dieuke Sjoerds Prins.

2.                   Roelof Durks Boersma, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 26.12.1819, arbeider, tr. Achtkarspelen 21.12.1844 Durkje de Vries, geb. Oudwoude (Kollumerland en Nieuwkruisland) 04.10.1814, dienstmeid (1844), d.v. Huite Sybes de Vries, arbeider, en Grietje Fokkes de Boer.

3.                   Antje Durks Boersma, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 25.06.1823; volgt [15].

 

Noten: |a| Uelsen in Landkreis Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |b| bruidegom Dirk; |c| Durk Roels de Boer (overl.akte Achtkarspelen 1816 fol.24v), |d| oud 34 jaar (overl.akte Kollumerland en Nieuwkruisland 1857 no.5).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren