Willem Thomassen (1909-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien november 2019)

 


 

[1] Willem Thomassen, Wim, geb. Amsterdam 03.10.1909, onderwijzer (1932), burgemeester van Enschede (1958-1965), lid van het College van curatoren van de THT (1961), overl. Bergen (NH) 16.06.2001, tr. Alkmaar 28.12.1932|a| Anna Nelly Lind, An, geb. Alkmaar 07.05.1912, onderwijzeres (1932), d.v. Jacob Lind (1880-1965), zadelmaker, en Anna Elisabeth Pronk (1884-1943).

– Levensbericht: nl.wikipedia

 

Noten: |a| bruidegom tekent met Wim Thomassen, bruid tekent met An Lind (huw.akte Alkmaar 1932 no.1994).

 

[2] Cornelis Thomassen, geb. Eierland (Texel) 24.01.1872, onderwijzer (1907), hoofd ener school (1932), lid van Provinciale Staten van Noord-Holland, overl. Bussum 20.02.1942, crem. Velsen (Westerveld) 25.02.1942, tr. Amsterdam 16.05.1907
[3] Anne Jacquette Kramer, geb. Oegstgeest 26.10.1876, onderwijzeres (1907), overl. Bussum 09.02.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   J. Thomassen.

2.                   Willem Thomassen, geb. Amsterdam 03.10.1909|a|; volgt [1].

3.                   Kees Thomassen, geb. Bussum xx.11.1919|b|.

 

Noten: |a| Het Volk 05.10.1909; |b| De Gooi- en Eemlander.

 

[4] Jan Thomassen, geb. Eierland (Texel) 07.08.1847, landbouwer (1871,1872), arbeider (1874,1878), landbouwer (1895,1904), veehouder (1907), overl. Texel 07.01.1927, tr. Texel 19.10.1871

[5] Wilhelmina Jacoba Lammers, geb. Renesse 01.10.1850, overl. Prins Hendrikpolder (Texel) 15.01.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Thomassen, geb. Eierland (Texel) 24.01.1872; volgt [2].

2.                   Helena Cornelia Thomassen, geb. Eierland (Texel) 13.07.1874, overl. Castricum 07.03.1953|a|, tr. Texel 10.05.1895 Cornelis Dogger, geb. Oudeschild (Texel) 06.04.1871, watermolenaar, overl. Wieringen 10.10.1953|b|, z.v. Cornelis Dogger, arbeider (1871), watermolenaar (1895), en Cornelia Hemelrijk.

3.                   Gerrit Jacobus Thomassen, geb. Eierland (Texel) 02.07.1878, ambtenaar bij de Hollandsche Spoorwegmaatschappij (1904), overl. Rijswijk 18.11.1954, tr. Loenen 14.04.1904 Catharina Frederika Louisa van Ravenswaaij, geb. Loenen 25.01.1877, d.v. Frans Pieter van Ravenswaaij, koperslager, en Josina van den Brink.

 

Noten: |a| ook overl.akte Texel 1953 no.37; |b| ook overl.akte Texel 1953 no.85.

 

[6] Guillaume Jean Charles Kramer, geb. Leiden 11.02.1840, ondernemer ener bad- en zweminrichting (1867), overl. Oost- en West-Souburg 29.11.1886; tr. 2e Nieuwer-Amstel 26.04.1883 Julie Hipolita Theresia Costens, geb. Hoorn 24.09.1851, overl. Amsterdam xx.03.1929|e|, d.v. Valentinus Constantinus Costens en Hendrika Johanna Schulting; tr. 1e Amsterdam 04.07.1867

[7] Geertruij Clara Maria Roijaards, geb. Amsterdam 30.08.1845, overl. Oegstgeest 05.05.1880.

     JHTC tr. 2e Velsen 24.09.1896 Jan van Vemde, geb. Apeldoorn 01.06.1834, beambte bij de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschppij (1867), opzichter bij  het Staatsspoor (1887), opzichter van de Waterstaat (1896), overl. Zutphen 09.04.1922, z.v. Dries van Vemde, koperslager, en Willemina Bouwhuis.

     JvV tr. 1e Utrecht 10.04.1867 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 06.10.1882|a|) Maria Helena de Jeeger, geb. Utrecht 11.04.1833, overl. Het Loo (Apeldoorn) 10.12.1915, d.v. Bernardus de Jeeger en Maria Margaretha Huijs.

Uit dit huwelijk:

1.                   kind Kramer, geb. Oegstgeest 1869|b|, overl. Oegstgeest 1869|c|.

2.                   zoon Kramer, geb. Oegstgeest 1870|d|.

3.                   zoon Kramer, geb. Oegstgeest 12.09.1873.

4.                   Anne Jacquette Kramer, geb. Oegstgeest 26.10.1876; volgt [3].

 

Noten: |a| Leeuwarder courant 08.10.1887 (scheiding van tafel en bed, De Jaeger); |b| Leydse Courant 24.02.1869; |c| Leydse Courant 16.12.1869; |d| Leydse Courant 19.01.1870; |e| Algemeen Handelsblad 25.03.1929.

 

[8] Cornelis Thomassen, geb. Velp (Rheden) 25.03.1818, boerenknecht (1844), arbeider (1845,1847), zetboer (1851), landbouwer (1869,1871), overl. Eierland (Texel) 21.07.1876, tr. Texel 05.12.1844

[9] Sara Reinders, bijgenaamd Zijlstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 30.03.1815, dienstmeid (1844), overl. Eierland (Texel) 11.12.1885.

Uit dit huwelijk (moeder Zijlstra):

1.                   Thomas Thomassen, geb. Eierland (Texel) 04.02.1845, landbouwer (1873), veehouder (1880,1889), overl. Texel 08.07.1931, tr. 1e Texel 01.05.1873 Hendrikje Dekker, geb. Ongeren (Texel) 04.05.1841, overl. Eierland (Texel) 02.05.1880, d.v. Biem Dekker, boer (1841), veehouder (1873), en Martje de Boer; tr. 2e Texel 16.05.1889 Trijntje Arkema, geb. De Cocksdorp (Texel) 20.01.1863, overl. Eierland (Texel) 05.07.1932, d.v. Harmen Arkema, timmerman, en Betje Oostema.

2.                   Gesina Thomassen, geb. Eierland (Texel) 24.05.1846, overl. Den Helder 11.08.1925, tr. Texel 07.10.1869 Auker de Wijn, geb. Texel 13.02.1836, veehouder, overl. Den Helder 08.07.1917, z.v. Cornelis de Wijn, buitenzeeman (1836) en Grietje van der Wijk, winkelierster (1869).

3.                   Jan Thomassen, geb. Eierland (Texel) 07.08.1847; volgt [4].

4.                   Klaas Thomassen, geb. Eierland (Texel) 05.02.1851, landbouwer, overl. Eierland (Texel) 02.09.1892, tr. Texel 01.11.1877 Antje Rikkenberg, geb. Eierland (Texel) 07.04.1853, overl. Den Hoorn (Texel) 12.12.1940, d.v. Evert  Rikkenberg, arbeider, en Theodora Brouwer.

 

[10] Gerrit Lammers, geb. Dreischor 04.03.1810, ged. Dreischor 18.03.1810, metselaar (1832,1859), opzichter bij de kustverlichting (1869), opzichter bij het kustlicht (1871), overl. De Hoorn (Texel) 18.07.1901, tr. Noordgouwe 12.12.1832

[11] Helena Bolle, geb. Nieuwerkerke|a| 06.08.1812, overl. Eierland (Texel) 15.12.1869.

Uit dit huwelijk (moeder ook Lena):

1.                   Jan Lammers, geb. Noordgouwe 04.12.1833, metselaar (1856),melkslijter (1901), tr. Renesse 25.04.1856 Johannetta Jacoba Handpoote, geb. Elkerzee 12.05.1833, overl. Middelburg 09.08.1901, d.v. Willem Handpoote, schoolmeester (1833), onderwijzer (1856), en Hermina Johanna Frederica Kuiper.

2.                   Kornelis Lammers, geb. Noordgouwe 01.01.1836, overl. Noordgouwe 27.01.1836.

3.                   Cornelia Lammers, geb. Renesse 05.05.1837, overl. Renesse 12.01.1843.

4.                   Jacoba Lammers, geb. Renesse 25.06.1840, overl. Renesse 11.07.1840.

5.                   Jakobus Lammers, geb. Renesse 16.07.1841, overl. Renesse 02.01.1843.

6.                   Jacobus Lammers, geb. Renesse 18.03.1844, overl. Haamstede 24.06.1859.

7.                   Cornelia Margaretha Lammers, geb. Renesse 14.07.1847, tr. Texel 23.09.1869 Cornelis Zeedijk, geb. Texel 12.10.1843, veehouder, z.v. Cornelis Zeedijk, bouwboer (1843), landbouwer (1869), en Derkje van Es.

8.                   Wilhelmina Jacoba Lammers, geb. Renesse 01.10.1850; volgt [5].

9.                   levenloze zoon, Renesse 18.08.1853.

10.               Marinus Cornelis Lammers, geb. Renesse 05.05.1855, beambte Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (1887), overl. Bussum 30.05.1931, tr. Texel 10.11.1887 Martje Stoepker, geb. Texel 13.08.1860, overl. Bussum 05.07.1936, d.v. Roelof Stoepker, landbouwer, en Pietertje Boon.

 

Noten: |a| in 1813 opgegaan in Kerkwerve.

 

[12] George Willem Kramer, ged. Leiden (Lutherse Kerk) 14.11.1802, logementhouder (1836,1847, overl. Leidern 29.09.1847, tr. Leiden 28.10.1836

[13] Engeltje van den Berg, geb. Amsterdam 29.03.1809, ged. Amsterdam (Westerkerk) 31.03.1809, logementshoudster (1849), overl. Leiden 23.07.1849.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmine Jeanne Henriette Kramer, geb. Leiden 14.07.1837, overl. Leiden 02.02.1856.

2.                   Angeline Cornelie Marthe Kramer, geb. Leiden 03.02.1839.

3.                   Guillaume Jean Charles Kramer, geb. Leiden 11.02.1840; volgt [6].

4.                   Marthe Anne Marguerite Kramer, geb. Leiden 15.01.1842, overl. Leiden 01.08.1842.

5.                   Charles Henri Jacques Kramer, geb. Leiden 28.01.1845, overl. Leiden 05.01.1846.

6.                   Charles Henri Jacques Kramer, geb. Leiden 01.02.1846, overl. Leiden 15.10.1847.

7.                   Henri Adolphe Robert Kramer, geb. Leiden 29.03.1847, overl.Leiden 21.04.1867.

 

[14] Nicolaas Gerhard Roijaards, geb. Amsterdam 27.06.1805, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 21.07.1805, makelaar, overl. Zwolle 28.12.1863; tr. 1e Amsterdam 22.06.1837 Wijntje Rouw, geb. Amsterdam 02.12.1807, ged. Amsterdam (Westerkerk) 06.12.1807, overl. Amsterdam 03.11.1838, d.v. Jan Hendrik Rouw en Aafje Wijndelts; tr. 2e Amsterdam 24.12.1840

[15] Johanna de Clercq, geb. Amsterdam 26.04.1807, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.05.1807, overl. Amsterdam 15.11.1853.

Uit het huwelijk Roijaards-Rouw:

1.                   Nicolaas Gerhard Roijaards, geb. Amsterdam 20.04.1838, kantoorbediende (1863), geëmployeerde bij de Nederlandsche Handelsmaatschappij (1866), tr. 1e Amsterdam 30.04.1863 Neeltje Schuurman, geb. Amsterdam 09.12.1838, overl. voor 1866, d.v. Klaas Schuurman en Maria Barbara Augustien; tr. 2e Amsterdam 14.06.1866 Anna Lamina Veenhuijsen, geb. Amsterdam 12.03.1842, overl. Dordrecht 13.07.1899, d.v. Johannes Martinus Veenhuijsen, koopman, en Anna Lamina Eigeman.

Uit het huwelijk Roijaards-de Clercq:

2.                   kind Roijaards, geb. Amsterdam 12.10.1841.

3.                   Lucia Gerarda Roijaards, geb. Amsterdam 18.05.1843, overl. Apeldoorn 12.11.1921.

4.                   Geertruij Clara Maria Roijaards, geb. Amsterdam 30.08.1845; volgt [7].

5.                   Johanna Engelina Roijaards, geb. Amsterdam 21.09.1847, overl. Amsterdam 30.04.1848.

6.                   Johanna Helena Roijaards, geb. Amsterdam 18.03.1851, overl. Amsterdam 20.05.1851.

 

[16] Thomas Janssen Thomassen, geb. Rozendaal 14.11.1786, ged. Rozendaal 19.11.1786, karreman (1820,1825), overl. Velp (Rheden) 01.02.1825, z.v. Cornelis Thomassen en Jenneken Janssen (zie Bijlage A); tr. Velp 06.05.1817

[17] Jantje van Londen, geb. ca. 1785/1786, landbouwster (1826), overl. Rheden 02.11.1848, d.v. Willem van Londen en Geertrui Geurtsen; tr. 2e Rheden 06.05.1826 Derk Gijsbert Zeevere, geb. ca. 1785/1786, boerenknecht (1826), karreman (1827), overl. Velp (Rheden) 09.10.1865, z.v. Garrit Zeevere en Janna Grievink.

Uit het huwelijk Thomassen-van Londen:

1.                   Cornelis Thomasse, geb. Velp (Rheden) 25.03.1818|a|; volgt [8].

2.                   Willem Thomassen,  geb. Velp (Rheden) 03.01.1820, overl. Velp (Rheden) 28.04.1895, tr. Rheden 25.06.1842 Maria Burgers, geb. Velp (Rheden) 16.12.1819, overl. Velp (Rheden) 10.11.1884, d.v. Lubbert Burgers, arbeider (1819), daghuurder (1842), en Henders Langelaar.

Uit het huwelijk Zeevere-van Londen:

3.                   Gerrit Zeevere, ook Zevere, geb. Velp (Rheden) 24.06.1827, daghuurder (1849), landbouwer (1863), overl. Velp (Rheden) 28.01.1863, tr. Rheden 05.05.1849 Gijsbertje Gerritsen, geb. Renkum 30.12.1823, werkbode (1849), overl. Woerden 22.07.1868|b||c|, d.v. Arnoldus Gerritsen en Willemina van Silfhout.

 

Noten: |a| vader Thomasse; |b| moeder Selfsma (overl.akte Woerden 1868 no.75); |c| ook overl.akte Rheden 1868 no.147.

 

[18] Klaas Reinders Zijlma, geb. Zoutkamp ca. 1784/1785, matroos (1814), zeeman (1815), stuurman (1818), schipper (1820,1827), tonnenlegger (1838), overl. Zoutkamp (Ulrum) 13.10.1838|a|, z.v. Reinder Klazen Zijlma, schipper, en Catharine Willems (-1794); tr. Ulrum 03.08.1814

[19] Geesje Everts Frik, geb. ca. 1787, koopmansche (1814), overl. tussen 1857 en 1885, d.v. Evert Egberts Frik (-1809) en Saarke Geerts Kunst (-1809).

Uit dit huwelijk (vader veelal Zijlstra):

1.                   Sara Reinders, geb. Zoutkamp (Ulrum) 30.03.1815|b|; volgt [9].

2.                   Reinder Zijlstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 18.02.1818, stuurman, tr. Ulrum 07.02.1855 Nieske Astra, geb. Harlingen 28.02.1827, d.v. Jacob Astra, varensgezel, en Anna Wolke Balk.

3.                   Catrina Zijlstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 23.01.1820.

4.                   Evert Zijlstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 16.07.1821.

5.                   Auktje Zijlstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 08.03.1827, naaister (1857), overl. Zoutkamp (Ulrum) 17.01.1866, tr. Ulrum 16.12.1857 Reeuwke Smit, geb. Zoutkamp ca. 1825, schippersknecht, overl. Zoutkamp (Ulrum) 05.05.1902, z.v. Hendrik Smit en Trientje Schreuder.

 

Noten: |a| Zijlstra; |b| vader Klaas Reinders.

 

[20] Jan Lammers, geb. Schiedam ca. 1785, metselaar (1832,1843), overl. Zierikzee 07.12.1862, z.v. Gerrit Lammers en Jacoba Hoksteen; otr. Dreischor 28.10.1808

[21] Grietje van de Repe, geb. Dreischor ca. 1783, overl. Zierikzee 16.02.1866, d.v. Pieters vande Repe en Cornelia Kloote.

Uit dit huwelijk (moeder ook van de(r) Reep(e)):

1.                   Gerrit Lammers, geb. Dreischor 06.01.1809, ged. Dreischor 15.01.1809, jong gestorven.

2.                   Gerrit Lammers, geb. Dreischor 04.03.1810, ged. Dreischor 18.03.1810; volgt [10].

3.                   Cornelia Lammers, geb. Dreischor 23.12.1812, overl. Noordgouwe 17.02.1843.

4.                   Jacobus Lammers, geb. Dreischor 09.03.1816, metselaar, overl. Zierikzee 10.07.1881, tr. Zierikzee 27.02.1839 Gijsbertina Wittenburg, geb. Zierikzee 30.05.1815, overl. Zierikzee 03.12.1865,  d.v. Jan Wittenburg, broodbakker, en Wilhelmina Helena van Dort.

5.                   Pieternella Lammers, geb. Dreischor 12.01.1820, overl. Noordgouwe 03.06.1820.

 

[22] Cornelis Bolle, geb. [Duivendijke] ca. 1781/1782/1783, laboureur (1811), cultivateur (1812,1813), landbouwer (1815,1832), overl. Kerkwerve 03.09.1834, z.v. Marinus Bolle en Trijntje van Westen; otr. Brouwershaven 31.08.1810

[23] Maatje de Jonge, geb. Elkerzee ca. 1780, landbouwster (1848), overl. Kerkwerve 31.12.1861, d.v. Jacob de Jonge en Kornelia Bakker; tr. 1e Elkerzee 10.04.1800 Willem Pieters Landsheer, overl. voor 1810.

Uit het huwelijk Landsheer-de Jonge:

1.                   Pieter Landsheer, ged. Elkerzee 22.11.1801, w.s. jong gestorven.

2.                   Pieter Landsheer, ged. Kerkwerve 25.11.1804, landbouwer, overl. Kerkwerve 14.03.1838.

Uit het huwelijk Bolle-de Jonge:

3.                   Marin Bolle, geb. Nieuwerkerke 28.04.1811, overl. Nieuwerkerke 21.12.1811.

4.                   Helene Bolle, geb. Nieuwerkerke 06.08.1812; volgt [11].

5.                   Jaqueline Bolle, ook Jacoba, geb. Kerkwerve 17.11.1813, overl. Kerkwerve 11.09.1819.

6.                   Neeltje Bolle, geb. ca. 1815, overl. Nieuwerkerke (Kerkwerve) 14.06.1816.

7.                   Trijntje Cornelia Bolle, geb. Kerkwerve 21.06.1815, overl. Kerkwerve 19.09.1815.

8.                   Marinus Bolle, geb. Nieuwerkerke (Kerkwerve) 13.09.1816, landbouwer, overl. Kerkwerve 27.04.1873, tr. Kerkwerve 19.08.1848 Grietje Pompoene, geb. Dreischor 19.12.1819, d.v. Dingeman Pompoene, landbouwer, en Adriana Berman.

9.                   Cornelia Bolle, geb. Nieuwerkerke (Kerkwerve) 21.03.1818, tr. Kerkwerve 09.02.1839 Maarten Krabbe, geb. Kerkwerve 16.01.1814, arbeider, z.v. Nicolaas Kerkwerve, landbouwer, en Neeltje Kloet.

10.               Adriaan Bolle, geb. Nieuwerkerke (Kerkwerve) 15.07.1819, overl. Kerkwerve 27.09.1819.

11.               Jacob Bolle, geb. Nieuwerkerke (Kerkwerve) 15.07.1819, overl. Kerkwerve 13.09.1819.

12.               Jacoba Bolle, geb. Kerkwerve 19.02.1821, overl. Kerkwerve 07.10.1821.

 

[24] Willem Hendrik Kramer, ged. Leiden (Luthers) 19.04.1773, logementhouder (1815,1820), overl. Leiden 30.03.1830, z.v. George Wilhelm Kramer en Agneta Tieles; otr. Leiden 24.04.1800, tr. Leiden 10.05.1800

[25] Maartje Dijker, geb. Warmond ca. 1772, overl. Leiden 18.01.1852, d.v. Willem Dijker en Cornelia de Haan.

Voorkind:

1.                   Cornelia Maria Kramer, geb. Leiden 21.02.1797, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 09.03.1797|a|, overl. Leiden 14.06.1831, tr. Leiden 06.10.1820 Johannes Fredrik Cariot, geb. ’s-Gravenhage 03.06.1798, geëmployeerde bij de Staats Secretarij, z.v. Petrus Cariot (-1801) en Theodora Jacoba Wijtze, vuurwerkmaakster (1820).

Uit dit huwelijk:

2.                   Ageneta Huibertina Kramer, geb. Leiden 05.02.1801, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 22.02.1801.

3.                   George Willem Kramer, geb. Leiden 14.11.1802, ged. Leiden (Luthers) 24.11.1802; volgt [12].

4.                   Jacobus Willem Kramer, geb. Leiden 12.02.1810, ged. Leiden (Luthers) 27.02.1810, overl. Leiden 08.07.1815.

5.                   Willem Hendrik Kramer, geb. Leiden 12.05.1815, overl. Leiden 05.04.1835.

 

Noten: |a| kanttekening ‘onecht’ doorgehaald en huwelijksdatum toegevoegd (doopboek Leiden NH Hooglandsche Kerk).

 

[26] Johannes van den Berg, Jan, geb. Amsterdam ca. 1787, behangseldrukker (1836), overl. Leiden 01.01.1837, z.v. Johannes van den Berg en Grietje Fredriks; tr.

[27] Grietje Teerds, ged. Amsterdam (Westerkerk) 27.10.1776|a|, overl. Leiden 08.04.1865, d.v. Hans Teerds en Hermijna Willems.

Uit dit huwelijk (moeder Teers):

1.                   Engeltje van den Berg, geb. Amsterdam 29.03.1809, ged. Amsterdam (Westerkerk) 31.03.1809; volgt [13].

2.                   Karel van den Berg, ook Carel, geb. Amsterdam 17.03.1814, behangselpapierdrukker (1843), fabrikant (1871), overl. Arnhem 27.07.1893, tr. Leiden 13.07.1843 Magdalena Maria Jongeneel, geb. Leiden 05.09.1822, overl. Arnhem 06.02.1885, d.v. Leendert Jongeneel en Lena van der Post.

3.                   Martha van den Berg, geb. Amsterdam 19.05.1816, tr. Leiden 14.07.1842 Robbert van Baak, geb. Heusden 20.09.1822, boekhandelaar, overl. Haarlem 31.07.1891, z.v. Johannes Hendrikus van Baak en Sara Johanna Jackson.

 

Noten: |a| Gritije.

 

[28] Gijsbertus Matthias Roijaards, geb. ‘Opijne in de Beetuw’ ca. 1764, overl. voor 1828, otr. Amsterdam 16.04.1790

[29] Geertruij van Blijenburgh, geb. ‘Uuxe op de Veeluwe’|b| ca. 1766, overl. voor 1828, d.v. Johanna van der Spoor.

Uit dit huwelijk:

1.                   Philippus Serphaas Roijaards, geb. Amsterdam 05.08.1791, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 14.08.1791, sergeant bij de vijfde afdeling infanterie (1828), overl. Leiden 06.11.1872, tr. Utrecht 13.08.1828 Johanna van Asch, geb. Rijswijk ca. 1805, overl. Leiden 25.11.1859, d.v. Johannes van Asch en Anna Hendrika Kiel.

2.                   Johanna Roijaards,  geb. Amsterdam 18.03.1793, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 07.04.1793.

3.                   Johanna Roijaards,  geb. Amsterdam 13.06.1795, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 08.07.1795.

4.                   Catharina Geertruij Roijaards, geb. Amsterdam 23.03.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.03.1798.

5.                   Benjamin Johannes Roijaards,  geb. Amsterdam 21.02.1801, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 29.03.1801, kantoorbediende, tr. Amsterdam 13.04.1831 Lucia Gerarda van Heering, geb. Amsterdam 28.10.1804, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 04.11.1804, d.v. Jacobus van Heering, magazijnmeester van de Stadsschouwburg, en Femmetje Harskers.

6.                   Johannes Gisbertus Roijaards,  geb. Amsterdam 24.04.1803, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 29.05.1801.

7.                   Nicolaas Gerhard Roijaards, geb. Amsterdam 27.06.1805, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 21.07.1805|a|; volgt [14].

 

Noten: |a| moeder van Bleijenburgh; |b| Ugchelen?.

 

[30] Anthonij de Clercq, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 19.11.1780, boekhouder (1834,1849), overl. Amsterdam 22.04.1851, z.v. Johannes de Clercq en Pietertje Boursie; otr. Amsterdam 03.06.1803

[31] Engeltje Mulder, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 30.08.1778, overl. Amsterdam 16.01.1866, d.v. Christiaan Mulder en Johanna Nolte.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes de Clercq, geb. Amsterdam 17.11.1803, ged. Amsterdam (Westerkerk) 20.11.1803.

2.                   Johannes de Clercq, geb. Amsterdam 21.01.1805, ged. Amsterdam (Westerkerk) 27.01.1805, kantoorbediende (1834), boekhouder (1858), commissionair (1871), overl. Oosterbeek (Renkum) 18.11.1886, tr. 1e Amsterdam 15.05.1834 Catharina Beudeker, geb. Amsterdam 28.03.1807, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 30.03.1807, overl. Amsterdam 10.08.1841, d.v. Gerrit Hendrik Beudeker en Ida Detmers; tr. 2e Amsterdam 29.09.1858 Anna Jacoba Romijn, geb. Amsterdam 25.10.1818, overl. Renkum 14.09.1898, d.v. Paulus Romijn en Geertruij  de Clercq.

3.                   Johanna de Clercq, geb. Amsterdam 26.04.1807, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.05.1807; volgt [15].

4.                   Anthonij de Clercq, geb. Amsterdam 20.04.1809, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.05.1809.

5.                   Petronella Geertruij de Clerq, geb. Amsterdam 14.06.1811, ged. Amsterdam (Westerkerk) 21.06.1811, tr. Amsterdam 08.07.1847 Jacobus Meulman, geb. Amsterdam 02.01.1811, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 11.02.1811, koopman (1847,1871), z.v. Coenraad Meulman en Josiena Klapmeijer.

6.                   Anthonij Christiaan de Clercq, geb. Amsterdam 09.01.1814, kantoorbediende (1841), geëmployeerde bij De Nederlandsche Bank (1851), beambte (1871), overl. na 1885, tr. Amsterdam 11.03.1841 Margaretha Helena van der Swan, geb. Amsterdam ca. 1814/1815, overl. Amsterdam 06.03.1885, d.v. Adrianus van der  Swan, huisonderwijzer, en Anna Maria van Gurtzgen.
     MHvdS tr. 1e Amsterdam 15.10.1834 Willem Cloeck, geb. Alkmaar ca. 1810, onderwijzer, overl. voor 1841, z.v. Hendrik Cloeck, looier, en Maria Schut.

7.                   Clara Wilhelmina de Clercq,  geb. Amsterdam ca. 1816, overl. Amsterdam 17.01.1899, tr. Amsterdam 18.05.1849 Hendrik Josephus Schrijver, geb. Amsterdam 04.11.1804, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 11.11.1804, cargadoor, overl. Amsterdam 27.02.1875, z.v. Hendrik Schrijver en Maria Langeveldt.

8.                   Paulus de Clerq, geb. ca. 1818, overl. Amsterdam 14.12.1842.

 


Bijlage A

 

[32] Cornelis Thomassen, geb. [Rozendaal] ca. 1747, boederij doende (1819), bouwman (1820), overl. Velp (Rheden) 24.06.1820; tr. 1e voor 1785 Trientje ten Hoeven, overl. voor 1785; otr. 2e Voorst 23.12.1785|a|, tr. Voorst 15.01.1786 (op att. van Rozendaal)

[33] Jenneken Janssen, geb. [Voorst] ca. 1758, landbouwster, overl. Velp (Rheden) 07.03.1823, d.v. Jan Willems en Johanna van Duren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Thomas Janssen Thomassen, geb. Rozendaal 14.11.1786, ged. Rozendaal 19.11.1786|b|; volgt [16].

2.                   Jan Thomassen, geb. ca. 1789, landbouwer, overl. Westervoort 10.03.1847, tr. Velp 10.09.1812 Everdina Hulsteijn.

3.                   Trieneken Thomassen, ged. Rozendaal 18.10.17899, overl. Rheden 31.01.1867, tr. Velp 10.09.1812 Hendrik Donk, geb. ca. 1785, bouwman, landbouwer, overl. Velp (Rheden) 27.04.1852, z.v. Theodorus Donk, bouwman, en Hendrikka Roosekamp.

4.                   Hendrik Thomassen, ged. Rozendaal 05.12.1790.

5.                   Johanna Thomassen, ged. Velp 10.06.1792, overl. Loenen (Apeldoorn) 04.05.1858, tr. Velp 26.03.1816 Aart Capel, geb. ca. 1793, landman (1826), logementhouder (1861), overl. Loenen (Apeldoorn) 19.02.1861, z.v. Jacob Capel en Elisabeth Gerrits.

6.                   Geertje Thomassen, geb. ca. 1797, boerenwerkdoende (1819), overl. Arnhem 21.02.1862, tr. Rheden 31.12.1819 Dirk Hendriks, geb. ca. 1794, landbouwer, overl. Arnhem 25.04.1866, z.v. Evert Hendriks, landbouwer, en Neeltje Wulfsen.

7.                   Willem Thomassen, geb. ca. 1800/1801, landbouwersknecht (1830), landbouwer (1858), overl. Spankeren (Rheden) 26.11.1858, tr. Arnhem 02.02.1830 Jenneke Thomassen, geb. ca. 1811, overl. Dieren (Rheden) 03.11.1886, d.v. Jan Thomassen, landbouwer, en Everdina Hulstijn.

8.                   Gerrit  Thomassen, ged. Velp 08.08.1802, huisbediende (1841) bakker (1865), overl. Arnhem 13.12.1865, tr. Arnhem 27.01.1841 Johanna Everdina Kersten, geb. Zutphen 26.09.1814, dienstbode (1841), overl. Arnhem 17.04.1885, d.v. Hendrik Kersten, schoenmaker, en Johanna Spelders.

 

Noten: |a| bruidegom Cornelis Willem Thomas, bruid Jenneken Jansen Willems (RBS 1599); |b| kind Thomas Janssen, vader Thomas Thomasse, moeder Jenneken Janssen (RBS 1389).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren