Herman Theodoor Verstappen (1925-2020)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2020 (laatst herzien september 2020)

 


 

[1] Herman Theodoor Verstappen, geb. ís-Gravenhage 30.07.1925, eindexamen Dalton HBS ís-Gravenhage 1942, doctoraalexamen Utrecht 1949, promotie Utrecht 16.06.1953|a||b|, werkzaam bij het Geografisch Instituut van de Topografische Dienst te Djakarta (1949-1957), werkzaam bij het Instituut voor Luchtkartering te Delft (1957), hoogleraar ITC Delft, later Enschede (1968-1989), lid Academia Europaea 1991, RNL, overl. 14.09.2020, crem..
 
Noten: |a| proefschrift: Djakarta Bay; a geomorphological study on shoreline development (auteursnaam: H. Theodoor Verstappen); promotor: mw J.B.L. Hol (1886-1964); |b| De Volkskrant 17.06.1953.

 

[2] Jacobus Johannes Verstappen, geb. ís-Gravenhage 29.12.1892, commies der posterijen en telegraphie (1921), tr. Breda 17.09.1921|a|
[3] Catharina Anna Uhde, geb. Breda 23.12.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Johannes Verstappen, Koos, geb. ís-Gravenhage 16.12.1923, promotie Delft 01.10.1953|b|, OON, overl. Oegstgeest 05.06.2018, begr. Oegstgeest (Groene Kerkje) 12.06.2018.

2.                   Herman Theodoor Verstappen, geb. ís-Gravenhage 30.07.1925; volgt [1].

 

Noten: |a| get. Johann Friedrich Ludwig Uhde, oud 26 jaar, broer v/d bruid (huw.akte Breda 1921 no.213); |b| proefschrift: Katalytische polymerisatie van propeen; promotor: H.I. Waterman (1889-1961).

 

[4] Jacobus Johannes Verstappen, geb. ís-Gravenhage 22.05.1860, koopman (1887), drogist (1891), overl.ís-Gravenhage 21.02.1915, tr. ís-Gravenhage 15.04.1887 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 25.04.1899, ingeschr. ís-Gravenhage 07.06.1899)

[5] Anna Wilhelmina Bernhard, geb. ís-Gravenhage 19.04.1859, overl. ís-Gravenhage 23.07.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pietronella Anna Jacoba Verstappen, geb. ís-Gravenhage 30.04.1891, overl. ís-Gravenhage 23.11.1961, tr. ís-Gravenhage 10.04.1919 Wilhelmus Bernardus Johan Broers, geb. Ďs-Gravenhage ca. 1895, bontwerker (1919), koopman (1921), rijksambtenaar (1957), overl. ís-Gravenhage 26.09.1952, z.v. Johan Broers, bontwerker, en Anna Catharina Johanna Louise Wesselingh.

2.                   Jacobus Johannes Verstappen, geb. ís-Gravenhage 29.12.1892; volgt [2].

 

[6] Hermann Friedrich Ludwig Uhde, geb. Berge 28.07.1862, kleermaker, overl. Breda 09.11.1913, tr. Breda 11.11.1889

[7] Adriana Cornelia van den Bergh, geb. Rotterdam 04.02.1866, overl. ís-Gravenhage 21.04.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Margaretha Uhde, geb. Breda 01.06.1891, tr. Breda 25.08.1919 Albert August Wilhelm Johan van Hedel, geb. Amersfoort 22.03.1895, opzichter van wegenwerken bij de spoorwegen, overl. Eindhoven 05.06.1966, z.v. Albert August van Hedel en Gerardina Helena Sanders.

2.                   Anna Cornelia Uhde, geb. Breda 01.09.1892, tr. Breda 03.09.1917 Fernand Jules Auguste Robert, geb. Berchem ca. 1892, boekhouder, z.v. Petrus Augustinus Robert, hoofdcommies bijde genie, en Cecilia Catharina Maria Laruelle.

3.                   Jeane Catharina Hendrika Uhde, geb. Breda 01.09.1893, overl. ís-Gravenhage 26.04.1960|a|.

4.                   Johann Heinrich Ludwig Uhde, geb. Breda 05.11.1894, fabrikant van militaire kleding (1920), kleermaker (1921), tr. ís-Gravenhage 27.03.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 10.10.1927, ingeschr. ís-Gravenhage 15.11.1927) Emma Charlotte Lucia Kuster, geb. ís-Gravenhage ca. 1902, overl. De Bilt 24.05.1968, d.v. Hendrik Jan Kuster, expediteur, en Elisabeth van Varik.
†††† ECLK tr. 2e ís-Gravenhage 01.07.1930 Jacobus Coenraad Jager, Jacques, geb. 06.10.1876, vice-admiraal (1930), chef van de Marinestaf (1930), CON, RNL, overl. Bilthoven 04.01.1968, crem. 08.01.1968, z.v. Jacobus Coenraad Jager en Maria Petronella van Pesch.
†††† JCJ tr. 1e Soerabaja 25.05.1901 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 27.05.1930,ingeschr. ís-Gravenhage 13.06.1930) Anna Catharina Henriette de Rijk, geb. Soerabaja 25.06.1872, overl. ís-Gravenhage 08.04.1945.
†††† ACHdR tr. 1e Soerabaja 28.07.1896|b| Dirk Jacob Arend Gerard FranÁois van den Steen van Ommeren, geb. Padang-Pangjang (Res. Padangse Bovenlanden) 06.08.1868, overl. Blora (Res. Rembang) 08.12.1896|c|.

5.                   August Karl Frederich Uhde, geb. Breda 18.01.1896, fabrikant van militaire kleding (1920), handelsreiziger, tr. Brussel 17.12.1941 Suzanne Sophie Emilie Braconnier, geb. Sint-Gillis 06.01.1913.

6.                   Catharina Anna Uhde, geb. Breda 23.12.1898; volgt [3].

7.                   Wilhelm Hermann Friedrich Uhde, ook Wilhelm Hermanus Friederich, geb. Breda 03.07.1904, overl. Breda 13.08.1904.

 

Noten: |a| schriftelijke aangifte door de officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te ís-Gravenhage (overl.akte ís-Gravenhage 31.05.1960 no.B1195); |b| bruidegom Dirk Jacob ArendFranÁois (RA 1897 p.312); |c| overledene Diederik Jacob Arend Gerard FranÁois (RA 1898 p.432).

 

[8] Jacobus Johannes Verstappen, geb. ís-Gravenhage ca. 1825, timmerman, overl. ís-Gravenhage 09.12.1899, tr. ís-Gravenhage 09.05.1855

[9] Pieternella van der Vliet, geb. Sommelsdijk 05.04.1823, dienstbode (1855), overl. ís-Gravenhage 15.01.1900.

Uit dit huwelijk (moeder ook Petronella):

1.                   Johanna Pieternella Verstappen, geb. ís-Gravenhage ca. 1856, overl. ís-Gravenhage 26.03.1902, tr. ís-Gravenhage 23.10.1878 Willem Pasdeloup, geb. ís-Gravenhage ca. 1856, ambtenaar (1878), kassier bij een bank van lening (1914), overl. na 1902, z.v. FranÁois Theodore Pasdeloup en Hendrina Kemna.

2.                   Johanna Maria Verstappen, geb. ís-Gravenhage ca. 1859, overl. ís-Gravenhage 15.04.1940, tr. ís-Gravenhage 28.09.1881 Johannes Willem Bernhard (ca.1850-voor1940), z.v. Frederik Marinus Bernhard en Anna Willemina Schippers.

3.                   Jacobus Johannes Verstappen, geb. ís-Gravenhage 22.05.1860; volgt [4].

 

[10] Frederik Marinus Bernhard, geb. ís-Gravenhage ca. 1819/1820, ambtenaar (1845), adjunct-commies (1856), ambtenaar (1873,1881), overl. ís-Gravenhage 18.05.1884, tr. ís-Gravenhage 06.08.1845

[11] Anna Willemina Schippers, geb. ís-Gravenhage 01.11.1821, overl. ís-Gravenhage 22.12.1905.

Uit dit huwelijk (moeder ook Anna Wilhelmina):

1.                   Frederik Marinus Bernhard, geb. ís-Gravenhage ca. 1848, ambtenaar, tr. ís-Gravenhage 15.10.1873 Maria Johanna Meijs, geb. ís-Gravenhage ca. 1847, d.v. Jacobus Ludovicus Meijs, deurwaarder, en Wilhelmina Helena Brons.

2.                   Johannes Willem Bernhard, geb. ís-Gravenhage ca. 1850, ambtenaar, overl. voor 1940, tr. ís-Gravenhage 28.09.1881 Johanna Maria Verstappen (ca.1859-1940), d.v. Jacobus Johannes Verstappen en Pieternella van der Vliet.

3.                   Maria Frederika Bernhard, geb. ís-Gravenhage 12.07.1852, overl. ís-Gravenhage 18.07.1915, tr. ís-Gravenhage 27.07.1892 Everardus Engelbertus van Vloodorp, geb. ís-Gravenhage 24.12.1851, beambte (1892), letterzetter (1916), overl. ís-Gravenhage 05.08.1916, z.v. Johannes Hendricus van Vloodorp en Johanna Cornelia van Conkelenberghe.

4.                   Anna Wilhelmina Bernhard, geb. ís-Gravenhage xx.03.1856, overl. ís-Gravenhage 02.12.1856.

5.                   Anna Wilhelmina Bernhard, geb. ís-Gravenhage 19.04.1859; volgt [5].

6.                   Catharina Wilhelmina Adriana Bernhard, geb. ís-Gravenhage 07.04.1863, tr. ís-Gravenhage 03.06.1885 Andries Hendrik Willem Jacobse, geb. ís-Gravenhage ca. 1854, ambtenaar (1885), commies ter griffie der Eerste Kamer (1907), overl. ís-Gravenhage 26.01.1907, z.v. FranÁois Bernous Jacobse en Dina Aleida Spenkelink.

 

[12] Johann Heinrich Uhde, overl. voor 1889, tr.

[13] Anna Margaretha Haker, overl. [Berge] tussen 1889 en 1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermann Friedrich Ludwig Uhde, geb. Berge|a| 28.07.1862; volgt [6].

 

Noten: |a| destijds in Hannover; er zijn op de.wikipedia meerdere voorkomens.

 

[14] Johannes Stephanus van den Bergh, geb. Utrecht 12.08.1834, overl. Breda 17.09.1889, tr. Rotterdam 18.07.1860

[15] Anna Cornelia Meermans, geb. Rotterdam 11.01.1840, overl. Rotterdam 20.03.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Johanna van den Bergh, geb. Rotterdam 18.09.1860.

2.                   Theodorus Eduard van den Bergh, geb. Rotterdam 15.07.1862.

3.                   Gerardus Theodorus van den Bergh, geb. Rotterdam 02.10.1863, overl. Utrecht 14.12.1943, tr. 1e Utrecht 24.04.1889 Petronella Cornelia Kivits, geb. Utrecht 04.06.1868, overl. Utrecht 18.10.1917, d.v. Cornelis Kivits en Petronella van den Heuvel; tr. 2e Utrecht 06.11.1919 Roeloffina Hillegonda Venus, geb. Utrecht 26.02.1866, overl. Utrecht 13.05.1926, d.v. Johannes Venus en Cornelia van der Horst.

4.                   Adriana Cornelia van den Bergh, geb. Rotterdam 04.02.1866; volgt [7].

5.                   Catharina Anna van den Bergh, geb. Rotterdam 21.07.1868, overl. Rotterdam 26.04.1940.

6.                   Johannes Stephanus van den Bergh, geb. Rotterdam ca. 1871, overl. Rotterdam 10.04.1945, tr. Rotterdam 07.05.1899 Johanna Maria Kapteijn, geb. Rotterdam 18.10.1873|a|, d.v. Louis Antonius Kapteijn en Johanna Maria Verbrugge.

7.                   Theodorus Eduard van den Bergh, geb. Rotterdam 12.08.1872, overl. Rotterdam 03.08.1964, tr. Rotterdam 25.06.1902 Neeltje Westphal, geb. Rotterdam 16.11.1876, overl. Driebergen-Rijsenburg 06.09.1964, d.v. Philippus Johannes Westphal en Mietje Keesje.

8.                   Jacobus Matthias van den Bergh, geb. Rotterdam 30.04.1875, overl. Rotterdam 25.06.1875.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Johanna Maria, erkend door Louis Antonius 11.02.1899 (geb.akte Rotterdam 1873 fol.18v) {dus niet bij huwelijk Rotterdam 03.03.1875 fol.a90}.

 

[16] Hermanus Verstappen, geb. ís-Gravenhage ca. 1795/1796, schoenmaker (1824,1855), overl. ís-Gravenhage 06.01.1885, z.v. Jacobus Verstappen en Anna Ras (zie Bijlage A); tr. ís-Gravenhage 17.11.1824

[17] Anna Geertruij de Raad, geb. Rotterdam ca. 1787, naaister (1824), overl. ís-Gravenhage 17.11.1824, d.v. Isaac Wouter de Raad en Maria Christina Rommel.

Uit dit huwelijk(moeder ook de Raat):

1.                   Jacobus Johannes Verstappen, geb. ís-Gravenhage ca. 1825; volgt [8].

2.                   Anna Cornelia Theodora Verstappen, geb. ca. 1829, overl. ís-Gravenhage 22.09.1832.

 

[18] Arend van der Vliet, ook Aren, geb. Dirksland 11.09.1791, tuinman (1855), overl. Dirksland 18.12.1862, z.v. Pieter van der Vliet en Pieternella Hoekman; tr. Middelharnis 04.05.1822|a|

[19] Jannetje Abeele, geb. Middelharnis 15.10.1803, overl. Dirksland 03.04.1855, d.v. Maarten Abeele en Lena Onder de Linden, of Lena Gers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieternella van der Vliet, geb. Sommelsdijk 05.04.1823; volgt [9].

2.                   Maarten van der Vliet, geb. Sommelsdijk 26.08.1824, overl. Dirksland 01.12.1895, tr. Dirksland 13.05.1852 Jacoba Maria van Nieuwland, geb. Zierikzee 02.04.1826, overl. Dordrecht 20.04.1908, d.v. Pieter van Nieuwland en Adriana Hartensveld.

3.                   Pieter van der Vliet, geb. Sommelsdijk 26.11.1829, overl. Rotterdam 22.05.1894, tr. Dirksland 03.05.1855 Jacoba Kastelijn, geb. Dirksland 23.03.1831, d.v. Leendert Kastelijn en Cornelia Broodshoofd.

4.                   Lena van der Vliet, geb. Dirksland 01.12.1834, overl. Dirksland 10.02.1835.

5.                   Cornelis van der Vliet, geb. Melissant 02.04.1838, overl. Dirksland 27.04.1840.

 

Noten: |a| vier grootouders v/d bruidegom vermeld (huw.akte Middelharnis 1822 no.12).

 

[20] Frederik Christiaan Bernhard, geb. ís-Gravenhage ca. 1788, klerk (1816), huurkoetsier (1818), overl. ís-Gravenhage 17.09.1851, z.v. Christiaan Bernhard en Hendrica Vereka; tr.

[21] Maria Loeff, geb. ís-Gravenhage ca. 1781/1782, overl. ís-Gravenhage 16.12.1824, d.v. Pieter Loeff en Maria Akkerhuijs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Gerardus Bernhard, geb. ís-Gravenhage 08.02.1813, kunstschilder, overl. ís-Gravenhage 20.04.1880, tr. 1e ís-Gravenhage 10.07.1850 Johanna Maria van den Ende, geb. ís-Gravenhage ca. 1820, overl. ís-Gravenhage 14.07.1853, d.v. Leendert van den Ende, gepensioneerd ambtenaar (1850,1853), en Margaretha Luijks; tr. 2e ís-Gravenhage 13.04.1859 Catharina Wilhelmina Adriana Blom, geb. ís-Gravenhage ca. 1823, overl. ís-Gravenhage 02.02.1863, d.v. Pieter Blom en Catharina Wilhelmina Pelkman.
Ė Levensberichten PGB: Pieter Scheen * RKD

2.                   Hendrik Marinus Bernhard, geb. ís-Gravenhage xx.07.1815, overl. ís-Gravenhage 26.03.1816.

3.                   Maria Bernhard, geb. ís-Gravenhage 04.01.1818, overl. ís-Gravenhage 24.06.1892, tr. Delft 25.02.1852 Jurre Wassenaar, ged. Leeuwarden 14.11.1810, sergeant bij het regiment grenadiers en jagers in garnizoen te Delft (1852), overl. ís-Gravenhage 17.05.1890, z.v. Evert Jurres Wassenaar en Elisabeth Sierenberg.

4.                   Frederik Marinus Bernhard, geb. ís-Gravenhage ca. 1819/1820; volgt [10].

5.                   Neeltje Bernhard, geb. ís-Gravenhage xx.12.1824, overl. ís-Gravenhage 06.02.1825.

 

[22] Jacob Gerrit Schippers, geb. Leidschendam/Stompwijk ca. 1790/1791/1792, stoelenmaker (1825), arbeider (1853), overl. ís-Gravenhage 20.12.1870|a|, z.v. Jan Willem Schippers en Geertrui van den Bovenkamp; tr. ís-Gravenhage 23.02.1825

[23] Maria Johanna van Rijswijk, geb. ís-Gravenhage ca. 1790, overl. ís-Gravenhage 25.11.1856, d.v. Antonie van Rijswijk, arbeider, en Maria Soep.

Kinderen van Maria Johanna (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Anna Willemina van Rijswijk, later Schippers, geb. ís-Gravenhage 01.11.1821; volgt [11].

2.                   Hendrik van Rijswijk, later Schippers, geb. ís-Gravenhage 18.12.1822, lichtmatroos aan boord van Zijner Majesteits Korvet ęAjaxĽ, Ďtoen liggende voor de stad Paramariboí, Ďvan boord gevallen en zijnen dood in de golven heeft gevondení 31.10.1846|a|.

3.                   Jan Willem van Rijswijk, later Schippers, geb. ís-Gravenhage24.01.1824, overl. ís-Gravenhage 22.07.1826.

Uit dit huwelijk:

4.                   Ďeen ongenaamd kindí (zoon), geb./overl. ís-Gravenhage 15.05.1825.

5.                   Johanna Maria Schippers, geb. ís-Gravenhage 11.01.1827, naaister (1853), overl. ís-Gravenhage 01.07.1910, tr. ís-Gravenhage 11.05.1853 Johannes Hendrik Bikbergen, geb. ís-Gravenhage ca. 1820, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 08.03.1895, z.v. Hendrik Bikbergen en Elisabeth Hoogwerf.

 

Noten: |a| inschrijving op last van de Arr.Rb. ís-Gravenhage na verzoek van de ouders (overl.akte ís-Gravenhage 20.03.1848 no.563).

 

[24] Uhde

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Heinrich Uhde; volgt [12].

 

[26] Haker

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Margaretha Haker; volgt [13].

 

[28] Gerrit van den Bergh, geb. Rotterdam ca. 1802, overl. Breda 19.12.1889|c|, tr.

[29] Hendrika Johanna van Klaveren, ged. Rotterdam 03.02.1803|a|, overl. Breda 30.03.1891, d.v. Jan van Klaveren en Johanna Wijnmaalen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Henrica Johanna):

1.                   Adrianus Josephus van den Bergh, geb. Rotterdam 24.09.1827, overl. Rotterdam 15.09.1828.

2.                   Adrianus Johannes van den Bergh, geb. ca. 1830, overl. Utrecht 30.06.1840.

3.                   Jan van den Bergh, overl. ís-Hertogenbosch 03.05.1834.

4.                   Maria van den Bergh, overl. ís-Hertogenbosch 05.05.1834.

5.                   Johannes Stephanus van den Bergh, geb. Utrecht 12.08.1834; volgt [14].

6.                   Maria Catharina van den Bergh, overl. ís-Hertogenbosch 20.08.1839.

7.                   Adrianus Henricus van den Bergh, overl. ís-Hertogenbosch 15.05.1841.

8.                   Gerardus Adrianus van den Bergh, overl. ís-Hertogenbosch 26.04.1841.

9.                   Johanna Henrica van den Bergh, ook Johanna Hendrika, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1842, overl. Bergen op Zoom 19.12.1917|b|, tr. Rotterdam 26.11.1868 Jacobus Mathijs Mackenzie, geb. Breda ca. 1838, overl. Hilversum 11.04.1912, z.v. Matthias Mackenzie en Elisabeth Batalje.

 

Noten: |a| Heijndrieka; |b| ook overl.akte Hilversum 31.01.1918 no.53; |c| geen ouders vermeld (overl.akte Breda 1889 no.592).

 

[30] Theodore Eduard Meermans, geb. Rotterdam 14.07.1816, reiziger (1880), overl. Rotterdam 16.09.1886, z.v. Antonie Antoniesz Meermans en Anna van Klaveren; tr. Rotterdam 14.11.1838

[31] Adriana Cornelia Smits, geb. Rotterdam 20.12.1817, overl. Rotterdam 23.05.1886, d.v. Gerardus Christiaansz Smits en Cornelia Appel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Cornelia Meermans, geb. Rotterdam 11.01.1840; volgt [15].

2.                   Anthonia Gerardina Meermans, geb. Rotterdam 08.04.1842, overl. Rotterdam 20.08.1842.

3.                   Theodorus Eduard Meermans, geb. Rotterdam 31.07.1843, overl. Rotterdam 26.03.1884, tr. Rotterdam 16.12.1863 Maartje de Haast, geb. Rotterdam 18.04.1843, overl. Rotterdam 09.03.1919, d.v. Johan Barend de Haast en Ida Wilhelmina van Eijk.

4.                   Adriana Geertruida Meermans,geb. Rotterdam 05.05.1846, overl. Nijmegen 25.11.1905, tr. Rotterdam 27.09.1871 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 25.01.1901, ingeschr. Amsterdam 23.05.1901) Hendrikus Martinus Johannes Biemans, geb. Rotterdam 17.06.1842, z.v. Antonie Felix Biemans en Amma Maria Claassen.

5.                   Gerardus Meertens, geb. Rotterdam 05.03.1849, tr. Rotterdam 01.06.1870 Theresia Wilhelmina Petronella Hentzen, geb. Rotterdam 07.03.1849, overl. Rotterdam 16.12.1910, d.v. Petrus Wilhelmus Hentzen en Jacoba Dreux, ook Dreuks.

6.                   Maria Meermans, geb. Rotterdam 17.07.1851, overl. Rotterdam 12.11.1851.

7.                   Maria Meermans, geb. Rotterdam ca. 1852, tr. Rotterdam 14.04.1880 Christiaan Cornelis van der Valk, geb. Rotterdam 21.08.1854, werktuigkundige, z.v. Adriana Jacoba Maria van der Valk, huishoudster (1880).

8.                   Geertruida Petronella Meermans, geb. Rotterdam 24.07.1855, tr. Rotterdam 05.05.1880 Johan Pieter Henkel, geb. Rotterdam 09.06.1855, z.v. Pieter Henkel en Margaretha Sophia Oldenburg.

9.                   Anna Elizabeth Meermans, geb. Rotterdam 27.05.1858, overl. Rotterdam 21.02.1860.

10.                Johannes Franciscus Meermans, geb. Rotterdam 29.11.1859, overl. Rotterdam 23.12.1859.

11.                Anna Elizabeth Meermans, geb. Rotterdam 03.11.1860, overl. Rotterdam 08.01.1861.

12.                Anthonie Meermans, geb. Rotterdam 22.11.1863, overl. Rotterdam 04.01.1864.

 


Bijlage A

 

[32] Jacobus Verstappen, geb. Budel ca. 1766, turfdrager, overl. ís-Gravenhage 04.03.1846|b|, tr.

[33] Anna Ras, geb. Budel ca. 1765, overl. ís-Gravenhage 06.05.1839|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Verstappen, geb. ís-Gravenhage ca. 1790/1791, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 13.12.1859, tr. ís-Gravenhage 04.05.1831 Johanna Cornelia Bleijzer, geb. ís-Gravenhage ca. 1802, werkster (1831), overl. ís-Gravenhage 02.12.1887, d.v. Andries Bleijzer en Cornelia de Graaf.

2.                   Maria Verstappen, geb. ís-Gravenhage ca. 1791/1792, dienstbode (1824), overl. ís-Gravenhage 23.02.1876, tr. Joannes Broer, geb. Ter Aar ca. 1785, (turf)schipper, overl. ís-Gravenhage 13.06.1851, z.v. Jan Broer, arbeider, en Jannetje Teunis van der Hoorn.

3.                   Hermanus Verstappen, geb. ís-Gravenhage ca. 1795/1796; volgt [16].

 

Noten: |a| Johanna Rast, Ďzijnde de namen der ouders niet bekend, beiden overledení (overl.akte ís-Gravenhage 1839 no.583); |b| Ďzijnde de namen der ouders niet bekend, beide overledení (overl.akte ís-Gravenhage 1846 no.325)

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren