Marinus Maria Cornelis Gerardus Warmoeskerken (1947-2015)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien februari 2018)

 


 

[1] Marinus Maria Cornelis Gerardus Warmoeskerken, Marijn, geb. Bergen op Zoom 07.09.1947, ingenieur scheikundige technologie Eindhoven 1975, promotie Delft 06.05.1986|a|, hoogleraar Twente (1995-2014), overl. 29.07.2015.

 

Noten: |a| proefschrift: Gas-liquid dispersing characteristics of turbine agitators; promotor: J.M. Smith.

 

[2] Jacobus Hendrikus Warmoeskerken, geb. Bergen op Zoom 05.03.1913, modelmaker (1940), tr. Bergen op Zoom 24.06.1940
[3] Maria Johanna van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 07.06.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus Maria Warmoeskerken, Adrie, geb. ca. 1941, overl. Bergen op Zoom 29.08.1954, begr. 01.09.1954.

2.                   Wim Warmoeskerken, geb. ca. 1942/1943, overl. (‘door een droevig ongeval’) Bergen op Zoom 30.05.1945.

3.                   Joke Warmoeskerken, geb. voor 1945.

4.                   Marinus Maria Cornelis Gerardus Moeskerken, geb. Bergen op Zoom 07.09.1947; volgt [1].

 

[4] Adrianus Warmoeskerken, geb. Bergen op Zoom 07.03.1881, metaalslijper (1907,1940), fabrieksarbeider (1946), overl. Bergen op Zoom 12.09.1946, tr. Bergen op Zoom 25.11.1907|a|

[5] Cornelia Maria Stouthart, geb. Bergen op Zoom 27.09.1879, overl. na 1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Warmoeskerken, geb. Bergen op Zoom 30.03.1910, overl. Bergen op Zoom 11.08.1937.

2.                   Jacobus Hendrikus Warmoeskerken, geb. Bergen op Zoom 05.03.1913; volgt [2].

 

Noten: |a| niet beschikbaar op zoekakten.nl (mei’17).

 

[6] Wilhelmus Jacobus van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 05.11.1878, sigarenmaker (1906,1934), concierge (1940), overl. Bergen op Zoom 08.12.1940, tr. Bergen op Zoom 19.02.1906|a|

[7] Maria Hendrika van den Broek, geb. Bergen op Zoom 12.10.1879, overl. Bergen op Zoom 26.08.1964.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Johannes van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 27.03.1907, loodgieter, tr. Bergen op Zoom 23.08.1934|b| Lucia Verdult, geb. Bergen op Zoom ca. 1905, d.v. Johannes Antonius Verdult en Anna Nuijten.

2.                   Johanna Maria van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 24.09.1908.

3.                   Reinier Adrianus van bBroekhoven, geb. Bergen op Zoom 06.11.1910.

4.                   Cornelis Maria van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 24.12.1912, overl. Bergen op Zoom 23.06.1913.

5.                   Maria Johanna van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 07.06.1914; volgt [3].

6.                   Johanna Jacoba van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 28.08.1916.

 

Noten: |a||b| niet beschikbaar op zoekakten.nl (mei’17).

 

[8] Henricus Warmoeskerken, geb. Bergen op Zoom 01.11.1839, arbeider (1877,1884), overl. Bergen op Zoom 08.07.1923, tr. Bergen op Zoom 19.11.1877 

[9] Johanna Francina Calinggard, geb. Bergen op Zoom 16.11.1841, arbeidster (1866), werkvrouw (1877), overl. Bergen op Zoom 12.08.1912; tr. 1e Bergen op Zoom 01.02.1866 Cornelis Koolen, geb. Bergen op Zoom 13.09.1837, schoenmaker (1866,1867), overl. Bergen op Zoom 06.04.1868, z.v. Wilhelmus Koolen, arbeider, en Anna Valkenborg.

Uit het huwelijk Koolen-Calinggard:

1.                   Wilhelmus Koolen, geb. Bergn op Zoom 03.06.1866, overl. Bergen op Zoom 17.09.1866.

2.                   Hendrica Koolen, geb. Bergen op Zoom 20.06.1867, overl. Bergen op Zoom 16.10.1867.

Uit het huwelijk Warmoeskerken-Calinggard:

3.                   Henrica Warmoeskerken, geb. Bergen op Zoom 12.10.1878.

4.                   Johanna Warmoeskerken, geb. Bergen op Zoom 29.11.1879, tr. Bergen op Zoom 20.10.1904|a| Johannes Franciscus van Baal, geb. Woensdrecht 06.02.1878, overl. Rilland-Bath 01.05.1944, z.v. Adrianus van Baal, arbeider, en Johanna Sophia van Loon.

5.                   Adrianus Warmoeskerken, geb. Bergen op Zoom 07.03.1881; volgt [4].

6.                   Gerardus Warmoeskerken, geb. Bergen op Zoom 22.07.1883, overl. Breda 06.04.1947, tr. Bergen op Zoom 19.06.1911|b| Petronella Otte, geb. Bergen op Zoom 28.05.1886, overl. Breda 01.01.1957, d.v. Johannes George Otte, opttenbakker, en Johanna Verbogt.

7.                   Petronella Francina Warmoeskerken, geb. Bergen op Zoom 16.11.1884, overl. Bergen op Zoom 01.08.1885.

 

Noten: |a||b| niet beschikbaar op zoekakten.nl (mei’17).

 

[10] Jacobus Stouthart, geb. Bergen op Zoom ca. 1848, bierbrouwersknecht (1879,1893), overl. Bergen op Zoom 24.04.1932, tr. Bergen op Zoom 14.07.1879

[11] Anna Maria van Eekeren, geb. Bergen op Zoom geb. ca. 1852, arbeidster (1879), overl. Bergen op Zoom 31.03.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Maria Stouthart, geb. Bergen op Zoom 27.09.1879; volgt [5].

2.                   Wilhelmus Johannes Stouthart, geb. Bergen op Zoom 06.10.1883, overl. Bergen op Zoom 24.08.1884.

3.                   Catharina Maria Stouthart, geb. Bergen op Zoom 29.07.1885, overl. Bergen op Zoom 18.08.1885.

4.                   Jacoba Maria Stouthart, geb. Bergen op Zoom 25.08.1888, overl. Bergen op Zoom 15.10.1888.

5.                   levenloze zoon, Bergen op Zoom 16.09.1890.

6.                   Cornelis Stouthart, geb. Bergen op Zoom 20.07.1893, overl. Bergen op Zoom 16.09.1893.

 

[12] Petrus van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom ca. 1836, pottenbakkersknecht (1863,1864), pottenbakker (1865,1904), overl. Bergen op Zoom 08.10.1919, tr. Bergen op Zoom 20.08.1863

[13] Maria Josepha de Wit, geb. Bergen op Zoom ca. 1837, werkster (1863), overl. Bergen op Zoom 25.11.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus Cornelis van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 20.06.1864, arbeider, tr. Bergen op Zoom 17.05.1890 Catharina Geertruida Godrie, geb. Bergen op Zoom 05.06.1866, dienstbode (1890), d.v. Hendrikus Petrus Godrie, leerlooiersknecht, en Johanna Clasina Tange.

2.                   Petrus Antonius van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 02.12.1865, sigarenmaker, overl. Bergen op Zoom 09.04.1904, tr. Bergen op Zoom 22.10.1891 Adriana Franken, geb. Bergen op Zoom 05.05.1868, naaister (1891), overl. Bergen op Zoom 09.06.1909, d.v. Johannes Franken, negociant, en Elisabeth Kools.

3.                   Jacobus Johannes van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 30.12.1866, overl. Bergen op Zoom 17.08.1868.

4.                   Cornelis Johannes van Broekhoeven, geb. Bergen op Zoom 18.08.1868, schoenmaker, overl. Bergen op Zoom 14.11.1941, tr. Bergen op Zoom 24.04.1893 Elisabeth Koolen, geb. Bergen op Zoom 19.09.1868, naaister, overl. Bergen op Zoom 06.05.1949, d.v. Willem Koolen, pruikmaker, en Cornelia Boogaart.

5.                   Johanna Jacoba van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 06.03.1870, werkvrouw (1894), overl. Bergen op Zoom 08.06.1955, tr. Bergen op Zoom 02.07.1894 Johannes Consemulder, geb. Bergen op Zoom 18.07.1861, sigarenmaker, overl. Bergen op Zoom 09.07.1951, z.v. Wilhelmus Colenbrander, arbeider, en Johanna Cornelia Borgwat.

6.                   Antonia Eleonora van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 18.01.1872, overl. Bergen op Zoom 16.03.1873.

7.                   levenloze dochter, Bergen op Zoom 18.09.1873.

8.                   Maria Hendrica van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 29.11.1874, overl. Bergen op Zoom 29.03.1939, tr. Bergen op Zoom 29.05.1899 Johannes Antonius Philippus Verdult, geb. Bergen op Zoom 22.07.1872, sigarenmaker, overl. na 1939, z.v. Machiel Johannes Verdult, hovenier, en Jacoba Maas.

9.                   Jacobus Adrianus van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 07.04.1876, sigarenmaker, overl. Bergen op Zoom 01.01.1951, tr. Bergen op Zoom 26.08.1901 Johanna Maria van Baal, geb. Bergen op Zoom 13.06.1880, strijkster (1901), overl. Bergen op Zoom 02.02.1960, d.v. Sebastianus van Baal, voerman, en Albertina Bakx.

10.               Johannes Cornelis van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 24.07.1877, sigarenmaker, overl. Bergen op Zoom 05.05.1903.

11.               Wilhelmus Jacobus van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 05.11.1878; volgt [6].

12.               Allegonda Josepha van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 03.07.1880, overl. Bergen op Zoom 10.09.1880.

 

[14] Reinier Simon van den Broek, geb. Bergen op Zoom 21.08.1840, timmerman, overl. Bergen op Zoom 14.01.1918, tr. Bergen op Zoom 03.07.1873

[15] Johanna de Jong, geb. Bergen op Zoom ca. 1841, naaister (1873), overl. Bergen op Zoom 06.02.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Aloijsius van den Broek, geb. Bergen op Zoom 15.11.1874, kleermaker, overl. Bergen op Zoom 21.08.1947, tr. Bergen op Zoom 07.05.1900 Adriana de Koning, geb. Halsteren ca. 1877, d.v. Antonius de Koning, arbeider, en Adriana Cornelia Kats.

2.                   Catharina Hendrika van den Broek, geb. Bergen op Zoom 21.03.1876, overl. Bergen op Zoom 25.08.1876.

3.                   Jacobus van den Broek, geb. Bergen op Zoom 21.04.1878, conducteur bij de Staatsspoorwegen (1902), tr. Bergen op Zoom 12.05.1902 Maria Verdult, geb. Bergen op Zoom 02.09.1879, dienstbode (1902), d.v. Antonius Verdult, fabrieksarbeider, en Elisabeth Koolen.

4.                   Maria Hendrika van den Broek, geb. Bergen op Zoom 12.10.1879; volgt [7].

5.                   Marinus van den Broek, geb. Bergen op Zoom 10.05.1882, tr. Bergen op Zoom 30.11.1905|a| Maria Clement, geb. Bergen op Zoom 22.07.1884, overl. Bergen op Zoom 24.02.1935, d.v. Hendrikus Clement, stafmuzikant, en Johanna Hendrika Hal.

 

Noten: |a| niet beschikbaar op zoekakten.nl (mei’17).

 

[16]

[17] Johanna Warmoeskerken, ook Adriana, geb. Roosendaal 17.05.1798, dagloonster (1829), arbeidster (1831,1839), overl.Bewrgen op Zoom 29.01.1871, d.v. Norbertus Warmoeskerken en Wilhelmina van der Feesten; tr. Roosendaal en Nispen (bs) 17.07.1824, tr. Roosendaal (St. Jan de Doper) 17.07.1824 Henricus Bram, geb. Oud-Vossemeer, ged. Nieuw-Vossemeer 12.04.1798, arbeider (1824), dagloner (1829), arbeider (1831), overl. Bergen op Zoom 03.03.1832|b|, z.v. Rudolf Bram, veldwachter, en Maria San, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Bram, geb. Bergen op Zoom 07.08.1829.

2.                   Christianus Bram, geb. Bergen op Zoom 09.12.1831|c|, overl. Bergen op Zoom 14.04.1835.

3.                   Catharina Francina Bram, geb. Bergen op Zoom 09.12.1831|d|, arbeidster, overl. Bergen op Zoom 18.03.1864, tr. Bergen op Zoom 06.08.1858 Meindert van Dijk, geb. Leeuwarden 06.05.1826, arbeider, overl. Bergen op Zoom 23.11.1882, z.v. Hendrik Meints van Dijk en Trijntje Tjeerds Feenstra.
     MvD tr. 2e Bergen op Zoom 18.08.1864 Johanna Verbeek, geb. Breda 30.09.1831, d.v. Maria Verbeek.

Kind:

4.                   Henricus Warmoeskerken, geb. Bergen op Zoom 01.11.1839|a|; volgt [8].

 

Noten: |a| moeder Adriana, aangifte door Antonius Johannes van Opdorp, 41 jaar, chirurgijn en vroedmeester (geb.akte Bergen op Zoom 1839 no.261); |b| moeder Zan (overl.akte Bergen op Zoom 1832 no.117); |c||d| moeder Adriana.

 

[18] Jogidis Calinggard, geb. Bergen op Zoom 14.11.1815, dagloner (1841,1854), overl. Bergen op Zoom 04.09.1856|a|, z.v. Leendert Calinggard, voerman, en Johanna Geertruida Lemmer, arbeidster (1841); tr. Bergen op Zoom 26.08.1841

[19] Hendrika Leemhorst, geb. Bergen op Zoom ca. 1819, dagloonster (1841), arbeidster (1866), overl. Bergen op Zoom 18.10.1899, d.v. Antonie Leemhorst en Hendrika Antonisse.

Uit dit huwelijk (moeder ook Calingaard/Kalingaard):

1.                   Johanna Francina Calinggard, geb. Bergen op Zoom 16.11.1841; volgt [9].

2.                   Gerardus Calingaard, geb. Bergen op Zoom 08.02.1846, overl. Bergen op Zoom 04.08.1846.

3.                   Jacobus Kalingaard, overl. Bergen op Zoom 01.02.1851.

4.                   Petronella Calingaard, geb. Bergen op Zoom 27.07.1854, arbeidster (1877), overl. Bergen op Zoom 14.08.1909, tr. Bergen op Zoom 29.01.1877 Adrianus de Nijs, geb. Bergen op Zoom 17.01.1855, arbeider (1877), z.v. Franciscus de Nijs, arbeider, en Clara Couwenberg.

5.                   Hendrika Calingaard, geb. Bergen op Zoom 19.03.1857, overl. Bergen op Zoom 09.05.1857.

 

Noten: |a| Calingaard.

 

[20] Wilhelmus Stoutard, Willem, ged. Bergen op Zoom 31.05.1806, overl. Bergen op Zoom 01.02.1862|a|, z.v. Joannes Stoutard en Maria Meijer, werkvrouw (1832); tr. Bergen op Zoom 17.05.1832

[21] Maria van Boven, geb. Bergen op Zoom ca. 1808/1810, dienstbode (1832), hovenierster (1866), overl. Bergen op Zoom 26.03.1882, d.v. Cornelis van Boven, arbeider, en Elisabeth Slooven.

Uit dit huwelijk (vader meestal Stouthart}:

1.                   Cornelis Stoutard, geb. Bergen op Zoom ca. 1832, polderwerker (1868), overl. Bergen op Zoom 24.02.1899, tr. 1e Bergen op Zoom 04.04.1864 Dingena van Oirschot, geb. Bergen op Zoom, overl. voor 1868, d.v. Marinus van Oirschot en Adriana de Kok; tr. 2e Middelburg 28.10.1868 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 30.06.1886, ingeschr. Middelburg 28.09.1886) Johanna van Hal, geb. Clinge 04.02.1846|b|, poldermeid (1868), d.v. Clarisse van Hal, werkvrouw (1846), arbeidster (1868).

2.                   Johannes Stouthart, geb. Bergen op Zoom ca. 1834, arbeider, tr. Halsteren 07.12.1860 Jacoba Brands, geb. Halsteren ca. 1839, arbeidster, d.v. Jacobus Brands en Johanna Verbogt.

3.                   Catharina Stouthart, overl. Bergen op Zoom 02.11.1835.

4.                   Paulus Stouthart, overl. Bergen op Zoom 04.01.1837.

5.                   Petrus Stouthart, geb. Bergen op Zoom ca. 1839, overl. Bergen op Zoom 14.03.1926, tr. Bergen op Zoom 10.05.1866 Maria Carolina Hertogs, geb. Bergen op Zoom ca. 1841, d.v. Cornelis Hertogs en Carolina Coen.

6.                   Paulus Stouthart, geb. Bergen op Zoom ca. 1843, arbeider (1867), overl. Bergen op Zoom 27.07.1883, tr. Bergen op Zoom 05.12.1867 Johanna Cornelia van Elsakker, geb. Bergen op Zoom ca. 1846, d.v. Johannes Elsakker, timmerman,  en Petronella Franken.

7.                   Elisabeth Stouthart, geb. Bergen op Zoom ca. 1845, overl. Bergen op Zoom 13.02.1884, tr. Bergen op Zoom 01.11.1866 Bartholomeus Cameron, geb. Bergen op Zoom ca. 1831, arbeider (1866), z.v. Johannes Cameron en Johanna Lavanché.
     BC tr. 1e Bergen op Zoom 17.09.1863 Johanna Isabella Proost, geb. Bergen op Zoom, overl. (kraambed) Bergen op Zoom 22.12.1865, d.v. Johannes Marijnus Proost en Anna Dingena Peerekam.

8.                   Jacobus Stouthart, geb. Bergen op Zoom ca. 1848; volgt [10].

9.                   Wilhelmus Stouthart, overl. Bergen op Zoom 06.03.1864.

 

Noten: |a| Stouthart; |b| aangifte door Jan van Hal, 52 jaar, werkman {w.s. opa} (geb.akte Clinge 1846 no.4).

 

[22] Marinus van Eekeren, Marijn, geb. Bergen op Zoom ca. 1820, hovenier (1849), overl. Bergen op Zoom 13.03.1879, z.v. Machiel van Eekeren, hovenier, en Anna Lemmers; tr. Bergen op Zoom 08.02.1849

[23] Anna Cornelia Schuurbiers, geb. Bergen op Zoom ca. 1823, dienstmeid (1849), overl. Bergen op Zoom 03.06.1876, d.v. Cornelis Schuurbiers, hovenier, en Dijna van Rijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria van Eekeren, geb. Bergen op Zoom ca. 1852; volgt [11].

2.                   Dingena van Eekeren, overl. Bergen op Zoom 07.09.1852.

3.                   Catharina van Eekeren, geb. Bergen op Zoom ca 1859, overl. Bergen op Zoom 19.10.1937, tr. Bergen op Zoom 27.08.1883 Johannes Cornelis van Kaam, geb. Bergen op Zoom ca. 1861, hovenier, overl. Bergen op Zoom 02.02.1911, z.v. Adrianus van Kaam en Cornelia Bruijs.

4.                   levenloze dochter, Bergen op Zoom 27.10.1861.

 

[24] Adrianus van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom, overl. Bergen op Zoom 03.03.1853, z.v. Wilhelmus van Broekhoven en Joanna Roedelof; tr. Bergen op Zoom 24.10.1833

[25] Elisabeth Soffers, geb. Bergen op Zoom, arbeidster (1863), overl. Bergen op Zoom 20.09.1881, d.v. Pieter Soffers en Johanna Huijgen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom ca. 1835, pottenbakkersknecht (1863), overl. Bergen op Zoom 30.01.1909, tr. Bergen op Zoom 05.02.1863 Thona van Tongeren, geb. Bergen op Zoom ca. 1840, dienstbode (1863), overl. Bergen op Zoom 27.10.1916, d.v. Arnoldus van Tongeren en Johanna Brand.

2.                   Petrus van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom ca. 1836; volgt [12].

3.                   Jacobus Marinus van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom ca. 1837, arbeider, overl. Bergen op Zoom 04.01.1909, tr. 1e Bergen op Zoom 28.05.1863 Cornelia Elisabeth van Tongeren, geb. Bergen op Zoom ca. 1838, dienstbode (1863), overl. Bergen op Zoom 06.06.1871, d.v. Arnoldus van Tongeren en Johanna Brant; tr. 2e Bergen op Zoom 05.06.1873 Adriana Gabriëls, geb. Bergen op Zoom ca. 1848, arbeidster (1873), d.v. Adrianus Gabriëls en Elisabeth van Nispen.

4.                   Cornelia Johanna van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom ca. 1841, overl. Bergen op Zoom 17.12.1923, tr. Bergen op Zoom 12.05.1864 Ludovicus Johannes Jordans, geb. Bergen op Zoom ca. 1840, pottenbakkersknecht (1864), overl. Bergen op Zoom 25.11.1913, z.v. Willem Jordens, koperslager, en Jacoba Anna Knoet.

5.                   Adrianus Johannes van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom ca. 1843, overl. Bergen op Zoom 09.10.1905, tr. Roosendaal 21.12.1871 Johanna Matthijssen, geb. Roosendaal en Nispen 19.04.1850, d.v. Adriaan Mathijssen, schipper, en Maria van Oorschot.

6.                   Marijnus Johannes van Broekhoven, overl. Bergen op Zoom 21.11.1851.

7.                   Bernardus Johannes van Broekhoven, overl. Bergen op Zoom 09.06.1864.

8.                   Johannes van Broekhoven, overl. Bergen op Zoom 12.03.1885.

 

[26] Petrus de Wit, overl. Bergen op Zoom 12.09.1863; tr. 1e Maria Gaalen; tr. 2e

[27] Cornelia Dierikx, overl. na 1863.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Josepha de Wit, geb. Bergen op Zoom ca. 1837; volgt [13].

 

[28] Joannes van den Broek, ged. Utrecht (rk) 09.08.1803, kleermaker (1840,1873), overl. Bergen op Zoom 13.06.1876, z.v. Reinier van den Broek, kapitein (1793), en Martina de Laat; tr. Bergen op Zoom 14.06.1838|

[29] Catharina Rampaert, geb. Moerstraten 23.05.1806, ged. Wouw (rk) 23.05.1806, overl. Bergen op Zoom 12.12.1884, d.v. Simon Rampaert en Maria de Haen.

Uit dit huwelijk (moeder meestal Rampart):

1.                   Reinier Simon van den Broek, geb. Bergen op Zoom 21.08.1840; volgt [14].

2.                   Maria Jacoba van den Broek, geb. Bergen op Zoom ca. 1841, winkelierster (1885), overl. Bergen op Zoom 15.02.1920, tr. Bergen op Zoom 23.11.1885 Lambertus de Bakker, geb. Bergen op Zoom ca. 1853/1854, schoenmaker, z.v. Petrus de Bakker, schoenmaker, en Pieternella Cornelia Crusio.
     LdB tr. 1e Bergen op Zoom 28.05.1883 Dorothea Cornelia van Tiggelen, geb. Bergen op Zoom ca. 1856, overl. Bergen op Zoom 05.07.1885, d.v. Cornelis van Tiggelen, schoenmaker, en Elisabeth Vervuggen.

3.                   Jacobus van den Broek, geb. Bergen op Zoom ca. 1843, kleermaker, overl. Bergen op Zoom 21.02.1903, tr. Bergen op Zoom 02.10.1873 Anna Kornelia Johanna Rombouts, geb. Tholen 05.11.1849, dienstbode (1873), overl. Bergen op Zoom 26.02.1939, d.v. Adrianus Rombouts en Elisabeth Rombout.

4.                   Martina Clasina van den Broek, geb. Bergen op Zoom ca. 1852, wollennaaister (1879), tr. Bergen op Zoom 13.01.1879 Sebastiaan de Mooij, geb. Terneuzen ca. 1854, schoenmaker, z.v. Gijsbertus de Mooij en Carolina Nellen.

 

[30] Henricus de Jong, geb. Bergen op Zoom 15.08.1806, potmakersknecht (1834), korporaal 4e kompagnie, 1e bataillon, 1e afdeeling Mobiele Noord-Brabantsche Schutterij (1834), pottenbakker (1869,1873), overl. Bergen op Zoom 26.02.1890, z.v. Henricus de Jong en Maria Verbiest; tr. Bergen op Zoom 02.10.1834

[31] Anna Maria Soffers, ged. Bergen op Zoom 09.01.1803, overl. Bergen op Zoom 18.09.1893, d.v. Petrus Joannes Soffers, potmakersknecht, en Joanna Huijgen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna de Jong, geb. Bergen op Zoom ca. 1841; volgt [15].

2.                   Cornelia de Jong, geb. Bergen op Zoom ca. 1843, overl. Bergen op Zoom 14.05.1929, tr. Bergen op Zoom 01.11.1897 Adrianus Withagen, geb. Bergen op Zoom ca. 1851, pottenbakker (1897). z.v. Franciscus Withagen en Johanna Maria Kiemans.
     AW tr. 1e Halsteren 15.09.1882 (echtsch. ingerschr. Halsteren 24.08.1896) Anna Cornelia Luykx, geb. Halksteren, d.v. Johannes Luijkx en Maria de Kock.

3.                   Hendrikus de Jong, geb. Bergen op Zoom ca. 1847, pottenbakker (1900,1930), overl. Bergen op Zoom 15.08.1930, tr. Bergen op Zoom 20.05.1869 Maria Catharina Somers, geb. Bergen op Zoom ca. 1850, d.v. Petrus Johannes Somers, timmerman, en Catharina Oerlemans.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren