Gerrit Zilvold (1939-2022)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2022 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Gerrit Zilvold, geb. Roermond 31.07.1939, doctoraalexamen geneeskunde 1966|a|, examen semi-arts 1967|b| en examen arts Amsterdam VU 1968|c|, promotie Amsterdam VU 25.11.1976|d|, hoogleraar Twente (1983-2004), RON 2000, Julianapenning 2004, overl. Hengelo (O) 19.03.2022.

 

Noten: |a| de Volkskrant 02.05.1966; |b| Algemeen Handelsblad 22.06.1967; |c| Het Parool 17.07.1968; |d| proefschrift: Functionele electrostimulatie van de nervus peroneus : proefstudie over de bruikbaarheid van de peroneus-stimulator bij een groep van 13 patiënten met een hemiparese.

 

[2] Johan Albert Zilvold, geb. Stad Doetinchem 14.11.1909, RON 1973, overl. Hilversum 18.05.1974, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 22.05.1974, tr. |c|
[3] Teuntje Helmers, geb. 1914, overl. Hilversum 17.09.1985, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 20.09.1985.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Gerrit Zilvold, geb. Roermond 31.07.1939|a|; volgt [1].

2.                   Hendrik Zilvold, Henk, geb. Hilversum 17.07.1953, overl. Utrecht 26.05.2005, begr. Hilversum (Noorderbpl.).

 

Noten: |a| Limburgsch dagblad 07.08.1939 (opgave over de week van 28 juli tot en met 3 augustus 1939); |c| huwelijksafkondiging ’s-Gravenhage 10.09.1938 (Haagsche courant 10.09.1938).

 

[4] Gerrit Zilvold, geb. Hengelo 10.03.1872, timmerman (1899), brievenbesteller (1900,1927), overl. Doetinchem 28.06.1927, tr. Hengelo 01.12.1899

[5] Alijda Anna Neervoort, geb. Doesburg 09.03.1874, overl. Doetinchem 21.02.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Zilvold, geb. Doesburg 11.05.1900.

2.                   Gerrit Zilvold, geb. Stad Doetinchem 15.10.1901, instrumentmaker (1921,1930), overl. Hilversum 08.11.1962, tr. Amsterdam 13.11.1930|a| Maria Johanna Josso, geb. Amsterdam 06.10.1903, overl. na 1962, d.v. Anton Josso en Petronella Horstmanshof. [GZ woont ’s-Gravenhage (1921), Radiostation Kootwijk (1924), Emmastad te Curaçao (1930).]

3.                   Hendrika Zilvold, geb. Stad Doetinchem 16.04.1903, overl. Stad Doetinchem 07.01.1904.

4.                   Hendrika Zilvold, geb. Stad Doetinchem 30.10.1904.

5.                   Dina Johanna Zilvold, geb. Stad Doetinchem 05.10.1907, overl. 15.01.1985, begr. Wierden, tr. Hendrik Jansen, geb. 15.10.1908, overl. 07.08.1973, begr. Wierden.

6.                   Johan Albert Zilvold, geb. Stad Doetinchem 14.11.1909; volgt [2].

7.                   Alijda Anna Zilvold, geb. Stad Doetinchem 11.12.1911, tr. Doetinchem 25.06.1936 Jan Charles Buddendorf, geb. Alkmaar 10.07.1911, monteur, z.v. Willem Alexander Buddendorf en Elisabeth Dijkman.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, Paulus Wilhelmus Antonius Josso, procuratiehouder, 45 jaar, treedt op als gevolmachtigde van de bruidegom (huw.akte Amsterdam 1930 reg.6G fol.21 no.718).

 

[6] Adriaan Jacobus Bernardus Helmers, geb. Amsterdam 06.04.1879, handelsreiziger (1904), grossier (1926,1932), overl. Weesp 14.11.1947, begr. Weesp (Alg.Bpl.) 18.11.1947, tr. Weesp 24.11.1904 

[7] Neeltje Wilhelmina van Gent, geb. Leerdam 25.10.1879, overl. Weesp 31.10.1947, begr. Weesp (Alg.Bpl.) 04.11.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Henriëtte Helmers, geb. Weesp ca. 1906, overl. Weesp 29.05.1996, begr. Weesp Bpl. Landscroon) 04.06.1996, tr. Weesp 04.08.1926 Jacobus Sliggers, geb. Haarlemmermeer 22.08.1901, handelsreiziger (1926,1932), overl. Weesp 22.08.1959, z.v. Bernardus Cornelis Sliggers en Catharina Gruson.

2.                   Marrigje Helmers, geb. Weesp ca. 1909, overl. Nigtevecht 20.02.1997, begr. Nigtevecht 24.02.1997, tr. Weesp 20.01.1932 Pieter Johan Amesz, geb. Gouda 05.02.1903, hoofd ener school te Angerlo (1932), overl. voor 1974, z.v. Jan Amesz en Neeltje de Quant.

3.                   Dirk Helmers, geb. ca. 1912, lid van de directie der Handelsonderneming A.J.B. Helmers N.V. te Weesp, overl. Weesp 20.06.1964, begr. Weesp (Alg.Bpl.) 25.06.1964, tr. Catharina Petronella Prent, geb. 03.02.1913, overl. Weesp 12.10.1998, begr. Weesp (Alg.Bpl. Landscroon) 15.10.1998.

4.                   Teuntje Helmers, geb. 1914; volgt [3].

5.                   Hendrik Helmers, geb. Weesp 20.01.1916, overl. Ede 15.01.2004, tr. Weesperkarspel 1939|a| E.R. Rhebergen.

6.                   Adriaan Jacobus Bernardus Helmers, geb. Weesp 30.12.1919, overl. na 1982, tr. Berendina Gezina Baart, geb. ca. 1921, overl. Rhenen 24.01.1982, begr. Weesp (Alg.Bpl. Carspelhof) 29.01.1982.

 

Noten: |a| De Gooi- en Eemlander 22.06.1939.

 

[8] Hendrik Zilvold, geb. Hengelo 18.07.1849, timmerman (1870,1913), aannemer (1916), overl. Hengelo 30.10.1932, tr. Hengelo 09.12.1870

[9] Dina Johanna de Greeff, geb. Hengelo 20.03.1852, boerenwerkdoende (1870), overl. Hengelo 03.12.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Zilvold, geb. Hengelo 10.03.1872; volgt [4].

2.                   Marinus Zilvold, geb. Hengelo 19.08.1875, arbeider (jun1904), landbouwer (sep1904,1913), overl. Hengelo 09.03.1945, tr. 1e Hengelo 17.06.1904 Johanna Hendrika groot Jebbink, geb. Hengelo 29.09.1878, overl. Hengelo 29.05.1913, d.v. Hendrik groot Jebbink, timmerman, en Johanna Berendina Lubbers, landbouwster; tr. 2e Hengelo 26.09.1913 Frederika Vos, geb. Wichmond 03.11.1883, d.v. Gerrit Vos, dagloner, landbouwer, en Hendrika Johanna groot Jebbink.

3.                   Dina Johanna Zilvold, geb. Hengelo 13.10.1879, overl. Hengelo 07.01.1882.

4.                   Dina Johanna Zilvold, geb. Hengelo 02.02.1883.

5.                   Hendrika Zilvold, geb. Hengelo 15.12.1886, tr. Hengelo 27.12.1912 Herman Dijk, geb. Lochem 09.06.1888, onderwijzer, z.v. Gerrit Dijk, stoker (1888), winkelknecht (1912), kruideniersbediende (1925), en Dieka Eikelboom.

6.                   Gerritje Zilvold, geb. Hengelo 22.02.1891, overl. Hengelo 26.03.1895.

7.                   Hendrik Zilvold, geb. Hengelo 05.05.1894, machinist, tr. Enschede 17.02.1916 Fokje Middendorp, geb. Weststellingwerf 23.07.1894, fabriekarbeidster (1916), overl. Doetinchem 06.02.1924, d.v. Dirk Middendorp en Jantje Hoekstra.

8.                   Gerritjen Zilvold, geb. Hengelo 28.08.1901, dienstbode (1920), tr. Hummelo en Keppel 06.08.1920 Johannes Franciscus Demmink, geb. Laag-Keppel 31.01.1897, smid, z.v. Johannes Franciscus Demmink, fabrieksarbeider (1897), magazijnknecht (1920), en Everdina Johanna Berendsen.

 

[10] 

[11] Hendrina Mintjes, geb. Doesburg 10.06.1845, overl. Oegstgeest 15.03.1910; tr. Doesburg 16.10.1875 Hendrik Neervoort, geb. Doesburg 21.07.1848, schippersknecht (1875,1880), loods (1883,1885), arbeider (1887), pakhuisknecht (1899), overl. Doesburg 07.06.1899, z.v. Hermanus Neervoort, tapper, en Willemina Rasink.

Kind van Hendrina (erkend en gewettigd bij het huwelijk|b|):

1.                   Alijda Anna Mintjes, later Neervoort, geb. Doesburg 09.03.1874; volgt [5].

Uit dit huwelijk:

2.                   Willemina Neervoort, geb. Doesburg 24.09.1876, overl. Leiden 26.03.1956, tr. Doesburg 17.05.1902 Johannes Antonius Versteeg, geb. Doesburg 16.10.1874, wagenmaker, overl. Oegstgeest 04.10.1917, z.v. Hendrik Jan Versteeg, scheepstimmerman, en Jantjen Hahn.

3.                   Petrus Hermanus Neervoort, geb. Doesburg 17.05.1878, overl. Doesburg 17.08.1883.

4.                   Hendrica Neervoort, geb. Doesburg 28.10.1880, overl. Oegstgeest 30.12.1949.

5.                   Johanna Neervoort, geb. Doesburg 26.09.1885.

6.                   levenloze dochter, Neervoort 31.08.1887.

 

Noten: |a| aangifte door Pertus Mintjes, 55 jaar, schoenmaker {opa} (geb.akte Doesburg 1874 no.32); |b| huw.akte Doesburg 1875 no.21.

 

[12] Dirk Helmers, geb. Amsterdam 19.01.1847, kuiper, overl. Amsterdam 18.01.1886, tr. Amsterdam 03.10.1872

[13] Maria Henriette Kerkhoff, geb. Amsterdam 04.07.1850, winkelierster (1901), overl. Weesp 15.12.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Helmers, geb. Amsterdam 18.03.1873, reiziger, overl. Weesp 07.04.1901.

2.                   Hendrik Helmers, geb. Amsterdam 08.11.1875, slager, overl. na 1941, tr. Amsterdam 25.04.1895 Cornelia Garrelfs, geb. Amsterdam 18.08.1876, overl. Bennebroek 10.02.1941, d.v. Fredrik Garrelfs, werkman, en Alida Everdina Gerus.

3.                   Adriaan Jacobus Bernardus Helmers, geb. Amsterdam 06.04.1879; volgt [6].

4.                   Maria Magdalena Helmers, geb. Amsterdam 17.07.1881, overl. Naarden 01.12.1948|a|, tr. Weesp 21.01.1904 Johannes Josephus Hardonk, geb. Deventer 16.05.1875, machinebankwerker, overl. Weesp 01.03.1956, z.v. Antoni Josephus Hardonk, smid (1875), opzichter (1904), en Johanna van Voorst.

5.                   Hendrina Helmers, geb. Amsterdam 21.07.1883, overl. Bussum 21.03.1943, tr. Weesp 03.05.1917 Minze van der Bijl, geb. Lemmer (Lemsterland) 24.09.1884, kruideniersbediende, overl. na 1943, z.v. Aant van der Bijl, visser, en Johanna de Vries.

 

Noten: |a| ook overl.akte Weesp 1948 no.70.

 

[14] Teunis van Gent, geb. Schoonrewoerd 09.07.1849, arbeider/werkman (1890,1893), grondwerker (1900,1904), overl. Weesp 01.04.1923, tr. Noordeloos 26.06.1873

[15] Marrigje van Genderen, geb. Hei- en Boeicop 03.04.1850, overl. Weesp 10.10.1928.

Kind|a||b|:

1.                   Maria van Genderen, later van Gent, geb. Leerdam 23.12.1871, w.s. overl. 1922, tr. Hoogblokland 17.07.1896 Gerrit de Koning, geb. Hoogblokland 22.04.1870, overl. Meerkerk 29.10.1949, z.v. Bastiaan de Koning en Teuntje Versteeg.

Uit dit huwelijk:

2.                   Annigje van Gent, geb. Leerdam 13.07.1873, overl. Weesp 12.03.1943.

3.                   Cornelia van Gent, geb. Leerdam 13.11.1874, overl. Haarlem 21.07.1930|e|, tr. Weesperkarspel 02.08.1900 Berend van ’t Land, geb. Putten 03.10.1873, blekersknecht (1900), kleerblekersknecht (1932), overl. Haarlem 28.10.1951|c|, z.v. Hendrik Cornelis van ’t Land, timmerman, en Gerritje Pot.
     BvtL tr. 2e Bloemendaal 02.11.1932 Anna Clasina Meerburg, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 02.03.1880, overl. Haarlem 18.06.1956, d.v. Jacobus Meerburg en Cornelia van der Greft.

4.                   Janna Jasprijntje van Gent, geb. Leerdam 12.10.1876, overl. Weesp 27.11.1943, tr. Weesp 19.04.1900 Johannes van Zwol, geb. Wilnis 05.09.1875, bakker, overl. na 1943, z.v. Jan van Zwol, timmerman, en Aaltje Beuker.

5.                   Willempje van Gent, geb. Leerdam 18.08.1878, overl. Leerdam 18.11.1878.

6.                   Neeltje Wilhelmina van Gent, geb. Leerdam 25.10.1879; volgt [7].

7.                   Teuntje van Gent, geb. Leerdam 18.12.1880, overl. Leerdam 06.12.1882.

8.                   Jannigje van Gent, geb. Leerdam 13.07.1882, overl. Leerdam 22.05.1883.

9.                   Teuntje van Gent, geb. Leerdam 25.12.1883, overl. Leerdam 06.09.1884.

10.               Teunis van Gent, geb. Leerdam 02.08.1885, overl. Leerdam 01.09.1885.

11.               Teunis van Gent, geb. Leerdam 08.11.1886, timmerman, overl. Bussum 02.02.1941|d|, begr. Weesp (Alg.Bpl.) 06.02.1941, tr. Weesp 13.06.1907 Aplonia Agnisa Valk, geb. Weesp ca. 1888/1889, overl. Weesp 03.11.1967, begr. Weesp (Alg.Bpl. Landscroon) 08.11.1967, d.v. Anneke Valk, werkman, en Johanna Gesina de Ronden.
     AAV tr. 2e na 1941 Hendrik Bruin, overl. voor 1967.

12.               Jannigje van Gent, geb. Weesp xx.07.1890, overl. Weesp 04.08.1890.

13.               Willem van Gent, geb. Weesp xx.11.1891, overl. Weesp 25.11.1891.

14.               Willem van Gent, geb. Weesp xx.03.1893, overl. Weesp 06.05.1893.

 

Noten: |a| erkenning (huw.akte Noordeloos 1873 no.103); |b| akte van wettiging, ingeschreven als huw.akte Weesp 29.12.1896 no.67 (huw.akte Weesp 07.07.1896 volgens opmerking bij geb.akte Leerdam 1871 no.103); |c| ook overl.akte Bloemendaal 1951 no.241; |d| ook overl.akte Weesp 1941 no.23; |e| ook overl.akte Bloemendaal 1930 no.109.

 

[16] Marten Zilvold, geb. Hengelo ca. 1810/1811, dagloner (1838,1868), landbouwer (1869,1878), overl. Varssel (Hengelo) 02.01.1878, z.v. Frederik Zilvold en Hendrika Maalderink (zie Bijlage A); tr. 1e Hengelo 21.07.1838|a| Jenneken Woerts, geb. Hengelo 26.01.1818, overl. (kraambed) Varssel (Hengelo) 05.11.1842, d.v. Jan Willem Woerts, landbouwer, en Janna Lenselink; tr. 2e tussen 1842 en 1844

[17] Hendrika Nijland, geb. Ruurlo 11.10.1817, overl. Oosterwijk (Zelhem) 06.01.1884|c|, d.v. Garrit Jan Nijland, daghuurder, arbeider, en Garritjen Haverkamp, arbeidster.

Uit het huwelijk Zilvold-Woerts:

1.                   Frederik Zilvold, geb. Hengelo 11.02.1839, koetsier, overl. Hengelo 03.07.1909, tr. Hengelo 07.05.1869 Teuntjen Lenselink, geb. Hengelo 18.08.1834, boerenwerkdoende, overl. Hengelo 08.06.1895, d.v. Hendrik Jan Lenselink, daghuurder, en Aaltjen Hesselink.

2.                   Hendrika Zilvold, geb. Hengelo 09.09.1840, overl. Zutphen 17.05.1919, tr. 1e Zutphen 03.03.1869 Jannes Goorman, geb. Kring van Dorth (Gorssel) 01.01.1845, landbouwer (1869), wijnkopersknecht (1875), overl. Zutphen 30.05.1875, z.v. Teunis Goorman, dagloner (1845), landbouwer (1869), en Harmina Lenselink; tr. 2e Zutphen 26.09.1877 Hendrik Jan ter Maat, geb. Zutphen 04.02.1854, wijnkopersknecht, overl. Zutphen 24.04.1938, z.v. Jan ter Maat, klompenmaker, en Janna Lammers.

3.                   levenloze dochter, Varssel (Hengelo) 01.11.1842.

Uit het huwelijk Zilvold-Nijland:

4.                   Jan Zilvold, geb. Hengelo 23.08.1844, koetsier, overl. na 1901, tr. Zutphen 02.02.1870 Gartjen Abbink, geb. Halle (Zelhem) 14.10.1842, dienstbode (1870), overl. Assen 24.12.1901|b|, d.v. Teunis Abbink, arbeider, en Aaltjen Boesveld.

5.                   Garrit Zilvold, geb. Hengelo 17.10.1846, boerenknecht (1868), landbouwer (1909), overl. Hengelo 26.02.1909, tr. Hengelo 04.12.1868 Berendina klein Wassink, geb. Hengelo 13.05.1846, boerenwerkdoende, overl. Varssel (Hengelo) 18.01.1920, d.v. Berend klein Wassink, landbouwer, en Dersken Abbink.

6.                   Hendrik Zilvold, geb. Hengelo 18.07.1849; volgt [8].

7.                   Gradus Zilvold, geb. Hengelo 26.10.1851, boerenknecht, overl. Varssel (Hengelo) 28.02.1872.

8.                   Wilhelmina Zilvold, geb. Hengelo 18.04.1854, overl. Ruurlo 05.03.1923, tr. Hengelo 23.02.1872 Jan Willem Woerts, geb. Hengelo 12.05.1840, landbouwer, overl. Ruurlo 14.03.1923, z.v. Hendrik Woerts, landbouwer, en Berendina Zilvold (1818-1891).

9.                   Albert Zilvold, geb. Hengelo 26.04.1856.

10.               Bernard Zilvold, geb. Hengelo 20.03.1858.

11.               Everdina Zilvold, geb. Hengelo 14.09.1861, overl. Hengelo 27.11.1940, tr. Hengelo 26.01.1883 Manus Langwerden, geb. Hengelo 17.09.1852, strodekker (1883), landbouwer (1916), overl. Hengelo 17.02.1916|d|, z.v. Hendrik Jan Langwerden, strodekker, en Jenneken Hilverink.

 

Noten: |a| bruidegom Zienghold, ook Zilvold (huw.akte Hengelo 1838 no.18); |b| geb. 16.10 (overl.akte Assen 1901 no.182); |c| geb. Vorden (overl.akte Zelhem 1884 no.1); |d| moeder Hilderink (overl.akte Hengelo1916 no.9).

 

[18] Garrit de Greef, geb. Hengelo 27.12.1814, eigen werk doende (1843,1845), dagloner (1848,1852), eigen werk doende (1857), landbouwer (1868), boerenwerkdoende (1870), landbouwer (1877), doodgraver (1882), overl. Hengelo 02.01.1882, z.v. Gerrit de Greef en Berendina Smeenk, kosteres (1843); tr. Hengelo 14.09.1843

[19] Gerritje Teunissen, geb. Hengelo 07.11.1817, overl. Hengelo 05.01.1878, d.v. Teunis Teunissen, bouwman, en Henders Schieven.

Uit dit huwelijk (vader de Greeff):

1.                   Dina Johanna de Greeff, geb. Hengelo 11.02.1845, overl. Hengelo 29.02.1852.

2.                   Hendrika Theodora de Greeff, geb. Hengelo 12.12.1848, overl. Almen (Gorssel) 29.11.1877, tr. Gorssel 07.08.1868 Hendrik Jan de Greef, geb. Eefde (Gorssel) 19.03.1840, landbouwer, overl. Almen (Gorssel) 25.11.1888, z.v. Hendrik Christiaan de Greef, timmerman (1840), landbouwer (1868), en Everdina Bokhorst.
     HJdG tr. 2e Gorssel 21.03.1878 Geesken Norde, geb. Linde (Vorden) 15.03.1844, dienstmeid (1878), overl. Almen (Gorssel) 2.4.02.1936, d.v. Teunis Norde, landbouwer, en Maria Dorothea Wonnink.

3.                   Dina Johanna de Greeff, geb. Hengelo 20.03.1852; volgt [9].

4.                   Gerritjen de Greeff, geb. Hengelo 04.01.1857, dienstbode (1882), overl. Warnsveld 03.01.1934, tr. 1e Warnsveld 28.04.1882 Hendrikus Wesselink, geb. Warnsveld 22.10.1842, klompenmaker (1877), landbouwer (1882), klompenmaker (1886), overl. Warnsveld 18.06.1886, z.v. Gradus Wesselink, dagloner, en Geertrui Asselman; tr. 2e Warnsveld 22.07.1887 Gerrit Voskamp, geb. Mossel (Vorden) 01.02.1854, boerenwerker (1887), landbouwer (1924), overl. Warnsveld 12.07.1924, z.v. Peter Voskamp, landbouwer, en Margarita Jimmink.
     HW tr. 1e Warnsveld 27.01.1877 Wilhelmina Johanna Catharina Eggink, geb. Warnsveld 13.03.1848, overl. Warnsveld 16.10.1880, d.v. Hendrikus Jacobus Eggink, tuinman (1848), klompenmaker (1880), en Wilhelmina Janssen.

 

[20]

[21]

 

[22] Petrus Mintjes, ged. Ubbergen 01.04.1810, schoenmaker, overl. Doesburg 19.02.1884, z.v. Joannes Mintjes en Catharina Puplikhuizen; tr. Doesburg 14.12.1836

[23] Harmina Lap, geb. Doesburg 29.11.1812, overl. Doesburg 22.03.1899, d.v. Hendrik Lap, daghuurder, en Aaltje Kerkkamp.

Kind van Harmina (erkend en gewettigd bij het huwelijk|b|):

1.                   Aaltjen Lap, later Mintjes, geb. Doesburg 23.09.1833|a|, dienstmeid (1855), overl. Doesburg 05.08.1886, tr. Doesburg 18.08.1855 Jan Römer, geb. Doesburg 31.08.1830, schoenmaker (1855), koopman (1886,1890), overl. Doesburg 14.06.1890, z.v. Arend Hendrik Römer, metselaar, en Geertruida Willemsen.
     JR tr. 2e Doesburg 06.11.1886 Hendrica Wilhelmina Roering, geb. Doesburg 14.03.1839, overl. Doesburg 27.12.1921, d.v. Reinder Roering, metselaar, en Wilhelmina Koobs.

Uit dit huwelijk:

2.                   Wilhelmina Mintjes, geb. Doesburg 23.06.1837, dienstmeid (1859), overl. Doesburg 10.03.1894, tr. Doesburg 12.11.1859 Arend Roelof Velthuijsen, geb. Doesburg 06.04.1834, schoenmakersknecht (1859), z.v. Johannes Cornelis Velthuijsen, tuinman, en Johanna Vos.

3.                   Anna Catharina Mintjes, geb. Doesburg 10.01.1839, overl. Doesburg 18.01.1846.

4.                   Peter Paulus Mintjes, geb. Doesburg 29.06.1840, schoenmakersknecht (1867), schoenmaker (1875), overl. Doesburg 01.04.1916, tr. Doesburg 03.08.1867 Hermina Hendrica Abbink, geb. Eibergen 13.04.1842, dienstbode (1867), wasvrouw (1914), overl. Doesburg 28.04.1914, d.v. Gradus Addink, berkelschipper (1842), arbeider (1867), en Janna Getrui Olthof.

5.                   Hendrina Mintjes, geb. Doesburg 12.02.1842, overl. Doesburg 07.06.1844.

6.                   Maria Mintjes, geb. Doesburg 03.08.1843, tr. Doesburg 05.09.1868 Frederikus Antonius Rossner, geb. Nijmegen 25.01.1842, molenaarsknecht, z.v. August Friedrich Berhard Rossner, metselaarsknecht, en Theodora Weetjes.

7.                   Hendrina Mintjes, geb. Doesburg 10.06.1845; volgt [11].

8.                   Johannes Mintjes, geb. Doesburg 25.11.1846, overl. Doesburg 21.02.1858.

9.                   Willebrordus Mintjes, geb. Doesburg 18.10.1848, overl. Doesburg 11.09.1849.

10.               levenloze zoon, Doesburg 29.05.1850.

11.               Willebrordus Mintjes, geb. Doesburg 24.11.1851, schoenmaker, overl. Doesburg 28.08.1882, tr. Doesburg 27.08.1881 Anna Elizabeth Bor, geb. Heidenhoek (Zelhem) 24.08.1841, overl. Zevenaar 07.05.1900, d.v. Hermanus Bor, arbeider (1841), tuinman (1881), en Willemina Weenk.
     AEB tr. 1e Doesburg 26.11.1870 Marten Evers, geb. Halle (Zelhem) 15.05.1836, voermansknecht, overl. Doesburg 31.08.1880, z.v. Berend Evers, arbeider, en Hendrika Abbink; tr. 3e Zevenaar 26.07.1883 Bernard Daniël Smeenk, geb. Zevenaar 12.11.1844, arbeider, overl. Zevenaar 03.02.1933,z.v. Jan Smeenk, arbeider, landbouwer, en Sophia Arnoldina Wening.
     BDS tr. 1e Brummen 13.04.1872 Antonia Johanna van Beek, geb. Eerbeek (Brummen) 06.02.1846, overl. Zevenaar 22.02.1881, d.v. Christiaan van Beek, landbouwer, en Jantje Onderstal; tr. 2e Zevenaar 06.10.1881 (echtsch. vonnis Arr.Rb.Arnhem 08.02.1883, ingeschr. Zevenaar 09.07.1883) Derkje Vermeer, geb. Elden (Elst) 04.03.1844, overl. Gorinchem 24.05.1894, d.v. Willem Vermeer, arbeider, en Berendina Kwabek, arbeidster.

12.               Johanna Mintjes, geb. Doesburg 04.03.1853, overl. Doesburg 04.06.1853.

13.               Wolterus Hubertus Mintjes, geb. Doesburg 04.07.1854, overl. Doesburg 01.08.1854.

14.               Anna Everdina Mintjes, geb. Doesburg 09.10.1855, overl. Doesburg 07.03.1908, tr. Doesburg 24.03.1877 Hermanus Barink, geb. Doesburg 19.08.1853, behanger, overl. Doesburg 29.11.1905, z.v. Hermanus Brink, verwersknecht (1853), verwer (1877), en Barbarina Roering.

 

Noten: |a| aangifte door Johanna Gezina Prins, vroedvrouw (geb.akte Doesburg 1833 no.71); |b| huw.akte Doesburg 1836 no.34.

 

[24] Hendrik Helmers, geb. Amsterdam 12.01.1813, kuiper, overl. Amsterdam 19.12.1873, z.v. Jan Helmers en Aaltje van Tol; tr. Amsterdam 03.09.1834

[25] Maria Magdalena Beekman, geb. Amsterdam 08.05.1812, overl. Nieuwer-Amstel 25.03.1889, d.v. Abraham Francois Beekman en Dirkje Verhaaff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Helmers, geb. Amsterdam 23.11.1840, kuiper (1863,1872), uitdrager (1875), tr. Amsterdam 18.06.1863 Alida de Groot, geb. Amsterdam 17.02.1842, d.v. Hendrik de Groot, schachtenmaker, en Johanna Frederica Heusinkveld.

2.                   Maria Magdalena Helmers, geb. Amsterdam 31.10.1842, tr. Amsterdam 29.09.1864 Johannes Magré, geb. Amersfoort 06.07.1824, adjunct-onderofficier (1854), opzichter (1864), z.v. Johannes Magré en Oetje Doornbos Kuipers.
     JM tr. 1e Amsterdam 06.12.1854 Teuntje Elisabeth van Merkom, geb. Gorinchem 23.01.1827, overl. voor 1864, d.v. Machiel van Merkom, stoelenmaker, en Jacoba Vastenhoud.

3.                   Johannes Helmers, geb. Amsterdam 02.05.1845, kuiper (1867,1875), tr. Amsterdam 20.06.1867 Maria Elisabeth van Dragt, geb. Amsterdam 07.08.1846, d.v. Gerrit van Dragt en Maria Elisabeth Sorensen.

4.                   Dirk Helmers, geb. Amsterdam 19.01.1847; volgt [12].

5.                   Barend Helmers, geb. Amsterdam 14.02.1850, kuiper, tr. Amsterdam 17.06.1875 Elisabeth Catharina Brand, geb. Amsterdam 09.10.1854, d.v. Johannes Hendricus Brand, metselaar, en Catharina Gerrijts.

6.                   Elisabeth Maria Helmers, geb. Amsterdam 03.10.1852, tr. Amsterdam 29.06.1871 Hendrik de Rooij, geb. Amsterdam ca. 1839/1840, behanger (1865), winkelier (1871), z.v. Harmanus de Rooij, kleermaker, en Anna Petronella Schrevelius.
     HdR tr. 1e Amsterdam 05.04.1865 Wilhelmina Elisabeth Helling, geb. Amsterdam 21.11.1841, overl. voor 1871, d.v. Jan Christoffel Coenraad Helling, witwerker, en Maria Cornelia Ruijter.

 

[26] Jacobus Bernardus Kerkhoff, geb. Rosendaal/Rozendaal ca. 1799, pakhuisknecht (1849), suikerbakker (1863,1864), kantoorbediende, overl. Amsterdam 03.05.1871, z.v. Bernardus Kerkhoff en Cornelia van Loghem; tr. 1e ’s-Gravenhage 13.12.1826 Dirkje van Ingen, geb. Echteld ca. 1805, overl. Amsterdam 30.01.1849, d.v. Cornelis van Ingen en Jacoba de Ridder; tr. 2e Amsterdam 01.08.1849

[27] Hendriena van Loghem, geb. Wageningen 22.01.1823|a|, dienstbaar (1849), overl. Amsterdam 02.02.1870, d.v. Evert van Loghem, werkman, en Maria van Dulken.

Kind (erkend bij het huwelijk|b|):

1.                   Bernardina Christina van Ingen, later Kerkhoff, geb. voor 13.12.1826, overl. ’s-Gravenhage 29.04.1827.

Uit het huwelijk Kerkhoff-van Ingen:

2.                   Bernardus Jacobus Kerkhoff, geb. ’s-Gravenhage 25.10.1829.

3.                   Johanna Hendrika Kerkhoff, geb. ca. 1832, overl. ’s-Gravenhage 11.10.1832.

4.                   Diderik Jacobus Bernardus Kerkhoff, geb. ca. 1832, overl. ’s-Gravenhage 11.12.1832.

5.                   Dirkje Jacoba Cornelia Kerkhoff, geb. ’s-Gravenhage ca. 1834, dienstbaar (1864), overl. na 1896, tr. Amsterdam 11.05.1864 Pieter Matthijs Pieterse, geb. Amsterdam 01.09.1839, sleper (1864), koetsier (1896), overl. na 1896, z.v. Pieter Pieterse, scheepstimmerman, en Maria van der Linde.

6.                   Christina Johanna Kerkhoff, geb. ’s-Gravenhage ca. 1836, dienstbaar (1863), overl. na 1888, tr. Amsterdam 12.08.1863 Hendrik Godlieb Brandt, geb. Amsterdam 18.03.1833, schoenmaker, overl. na 1890, z.v. Anthonij Brandt en Jannetje Schaap.
     HGB tr. 1e Amsterdam 04.05.1859 Anna Ziegeler, geb. Stad Almelo 05.01.1825, dienstbaar (1859), overl. voor 1863, d.v. Hendrik Ziegeler, schoenmaker, en Hermina Nijhof.

7.                   Cornelia Gerardina Kerkhoff, geb. ’s-Gravenhage ca. 1838, dienstbaar (1862), overl. Hilversum 06.12.1911, tr. Amsterdam 07.05.1862 Jacobus van der Wiel, geb. Amsterdam ca. 1819/1820, bediende (1862), overl. Hilversum 15.11.1901, z.v. Jacobus van der Wiel en Elisabeth Sinkelaar.

Uit het huwelijk Kerkhoff-van Loghem:

8.                   Maria Henriette Kerkhoff, geb. Amsterdam 04.07.1850; volgt [13].

9.                   Aletta Cornelia Kerkhoff, geb. Amsterdam 17.09.1851, overl. Velp (Rheden) 06.01.1930, tr. Arnhem 01.11.1876 Albertus Roelofsen, geb. Arnhem 13.10.1847, kantoorbediende (1876), deurwaarder (1896), overl. Arnhem 10.01.1896, z.v. Lubbartus Roelofsen, winkelier (1847), commissionair (1876), en Margaretha Maria Dikker.

10.               Hendrina Kerkhoff, geb. Amsterdam 19.04.1853, dienstbode (1877), tr. Amsterdam 02.05.1877 Barend Jansen, geb. Amsterdam 15.05.1846, slager, z.v. Barend Jansen, schilder, en Maria Sophia van Houten.

11.               Johanna Kerkhoff, geb. Amsterdam 19.11.1854, tr. Amsterdam 18.07.1878 Willem Barend Posno, geb. Amsterdam 03.03.1843, agent, z.v. Barend Machiel Posno en Fannij van Beerenstein.

12.               Evert Jacobus Bernardus Kerkhoff, geb. Amsterdam 06.03.1857, slijter, tr. Amsterdam 16.02.1905 Paulina Gesina Elisabeth Eskens, geb. Amsterdam 08.02.1862, d.v. Paul Lourent Eskens en Gesina Gunther.

13.               Adriana Gerdina Kerkhoff, geb. Amsterdam 02.02.1859, overl. Rotterdam 13.12.1918, tr. Amsterdam 10.04.1884 Johannes Daams, geb. Arnhem 23.03.1855, onderwijzer, overl. Hillegersberg 27.11.1939, z.v. Philippus Jacobus Johannes Daams, kleermaker, en Geertjen Berends.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter, erkend en gewettigd bij huwelijk Wageningen 19.06.1824 (geb.akte Wageningen 1823 no.6 & huw.akte Wageningen 1824 no.11); |b| huw.akte ’s-Gravenhage 1826 no.408 (niet gezien).

 

[28] Teunis van Gent, geb. Schoonrewoerd 28.11.1813, overl. Leerdam 22.12.1886, z.v. Albert van Gent en Jannigje van ’t Hart; tr. 1e Leerdam 05.05.1843 Maaijke Kleijn, geb. Leerdam 25.05.1816, overl. Leerdam 03.12.1843, d.v. Cornelis Kleijn en Trijntje Brouwer; tr. 2e Schoonrewoerd 04.05.1849

[29] Annigje Hol, geb. Everdingen 25.09.1819, overl. Leerdam 29.01.1885, d.v. Teunis Hol en Jasperijntje Kooij.

Uit het huwelijk van Gent-Kleijn:

1.                   Albert van Gent, geb. Leerdam 23.11.1843, overl. Leerbroek 20.10.1913, tr. Leerbroek 27.11.1874 Aria de Jong, geb. Leerbroek 20.03.1836, overl. Leerbroek 01.02.1907, d.v. Cornelis de Jong en Jannigje van der Hage.
     AdJ tr. 1e Leerbroek 22.09.1871 Cornelis Boon, geb. Leerbroek 17.10.1840, overl. Leerbroek 19.01.1874, z.v. Gijsbert Boon en Dirkje den Besten.

Uit het huwelijk van Gent-Hol:

2.                   Teunis van Gent, geb. Schoonrewoerd 09.07.1849; volgt [14].

3.                   Jan van Gent, geb. Leerdam 18.02.1852, overl. Leerdam 16.06.1875.

4.                   Jasperina van Gent, geb. Leerdam 11.03.1855, overl. Leerdam 01.05.1864.

 

[30] Willem van Genderen, geb. Leerdam 18.08.1816, overl. Noordeloos 05.12.1876, z.v. Jan van Genderen en Kornelia van der Linden; tr. Hei- en Boeicop 16.03.1848

[31] Cornelia Pesselse, geb. Schoonrewoerd 21.12.1816, overl. Hoornaar 29.12.1891, d.v. Teunis Pesselse en Marrigje van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia van Genderen, geb. Hei- en Boeicop 03.12.1848, overl. Leerdam 15.04.1914, tr. Leerdam 20.05.1870 Pieter Meeuwes Bos, geb. Nieuwland 14.02.1839, overl. Leerdam 23.08.1920, z.v. Roelof Bos en Lena Bos.

2.                   Marrigje van Genderen, geb. Hei- en Boeicop 03.04.1850; volgt [15].

3.                   Jan van Genderen, geb. Meerkerk 02.01.1854, overl. Goudriaan 25.11.1926, tr. Noordeloos 21.02.1879 Geertje Slob, geb. Noordeloos 18.08.1858, overl. Goudriaan 17.08.1937, d.v. Dirk Slob en Geertje Terlouw.

4.                   Neeltje van Genderen, geb. Meerkerk 21.11.1856, overl. Rotterdam 08.05.1931, tr. Hoornaar 01.12.1882 Adriaan Rietveld, geb. Hoornaar 02.03.1860, overl. Rotterdam 28.07.1931, z.v. Arie Rietveld en Elisabeth de Haan.

5.                   Maria van Genderen, geb. Meerkerk 18.03.1859, overl. Leerdam 08.05.1860.

6.                   Teunis van Genderen, geb. Leerdam 12.04.1862, overl. Hoornaar 04.02.1920, tr. 1e Schelluinen 10.09.1886 Jannigje Aanen, geb. Schelluinen 08.05.1866, overl. Hoornaar 29.08.1887, d.v. Eimert Aanen en Antje de Kuiper; tr. 2e Noordeloos 20.05.1892 Pietertje Steehouwer, geb. Hoogblokland 21.01.1869, overl. Hoornaar 29.05.1948, d.v. Hermanus Steehouwer en Jannigje Slob.

 


Bijlage A

 

[32] Frederik Zienghold, ook Fredrik, geb. Zelhem ca. 1786/1787, dagloner/daghuurder, overl. Varssel (Hengelo) 17.12.1857|e|, tr.

[33] Hendrika Maalderink, ook Hendrica, geb. Hengelo ca. 1789/1790, overl. Varssel (Hengelo) 02.02.1857, d.v. Hendrik Maalderink en Berentjen Eunk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marten Zilvold, geb. Hengelo ca. 1810/1811; volgt [16].

2.                   Hendrik Zillevold, geb. Zelhem 01.03.1813.
= w.s. Hendrik Zilvold, geb. ca. 1812, overl. Hengelo 28.06.1836.

3.                   Willem Silvold, geb. Zelhem 21.01.1815, dagloner, overl. Varssel (Hengelo) 16.11.1851, tr. Hendrika Haverkamp, geb. ca. 1819, overl. Varssel (Hengelo) 05.05.1875|f|, d.v. Hendrik Jan Haverkamp en Harmina Nijland.

4.                   Berendina Sillevold, geb. Zelhem 08.07.1818, dienstmeid (1839), overl. Hengelo 20.06.1891|c|, tr. Vorden 24.05.1839|a| Hendrik Woerts, geb. Hengelo 15.01.1816, boerenknecht (1839), landbouwer (1892), overl. Hengelo 17.06.1892|b|, z.v. Jan Willem Woerts, bouwman/landbouwer, en Janna Lenseling.
Uit dit huwelijk: Jan Willem Woerts (1840-1923), tr. Hengelo 23.02.1872 Wilhelmina Zilvold (1854-1923), d.v. Marten Zilvold en Hendrika Nijland.

5.                   Aaltjen Zilvold, geb. Hengelo 20.09.1820, overl. Hengelo 22.03.1823.

6.                   Aaltjen Zilvold, geb. Hengelo 05.02.1824, overl. Varssel (Hengelo) 02.06.1854, tr. Ruurlo 20.12.1851 Roelof Steenblik, geb. Ruurlo 03.08.1827, wever (1851,1854), overl. Vorden 30.10.1900, d.v. Garrit Jan Steenblik en Diena Schieven.
     RS tr. 2e Hengelo 22.09.1854 Fenneken Versteege, geb. Hengelo 13.09.1827, dienstmeid (1854), overl. Vorden 26.03.1901, d.v. Gerrit Versteege, landbouwer, en Nika Heerink.

7.                   Hendrika Zilvold, geb. Hengelo 04.06.1827, boerwerkster (1846), overl. Ruurlo 15.09.1895, tr. 1e Ruurlo 13.11.1846 Garrit Jan Steenblik, ged. Ruurlo 06.10.1805, wever (1826), linnenwever (1827), landbouwer (1846,1863), overl. Ruurlo 24.04.1863, z.v. Roelof Steenblik, wever (1826), landbouwer (1846), en Jenneken kleijn Kranenburg; tr. 2e Ruurlo 02.05.1866 Manus Vruggink, geb. Ruurlo 27.08.1843, boerenknecht (1866), landbouwer (1914), overl. Ruurlo 01.03.1914, z.v. Jan Willem Vruggink, daghuurder, en Garritjen Lusink.
     GJS tr. 1e Ruurlo 25.08.1826 Diena Schieven, geb. ca. 1810, overl. Ruurlo 05.04.1846, d.v. Hendrik Jan Schieven, landbouwer, en Teuntje Lijftogt; uit dit huwelijk: Roelof Steenblik (1827-1900), tr. Ruurlo 20.12.1851 Aaltjen Zilvold (1824-1854), d.v. Frederik Zilvold en Hendrica Maalderink.

 

Noten: |a| bruid Sillevold; |b| wedr Zilvold; |c| Zilvold; |d| ‘nalentende hare ouders, drie broeders en eene zuster’ (overl.akte Hengelo 1823 no.11); |e| ‘ouders namen onbekend’ (overl.akte Hengelo 1857 no.79); |f| wede Zilvold.

 


Legenda

– Hengelo = Hengelo (Gld)


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren