Martinus Nicolaas van der Bijl (1890-1971)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien augustus 2021)

 


 

[1] Martinus Nicolaas van der Bijl, geb. Sprang 19.12.1890, doctoraalexamen Utrecht, promotie Utrecht 01.02.1926|a|, leraar (1917), conrector St.Odulphuslyceum te Tilburg, docent natuurkunde en wiskunde Katholieke Leergangen (1919-1960)|b|, lector Tilburg (1927-), overl. Tilburg 03.06.1971, tr. Loon op Zand 14.11.1917 Catharina Laurentia Bernardina Maria Lombarts, geb. Loon op Zand 01.06.1894, overl. Tilburg 15.03.1966, d.v. Jacobus Josephus Wilhelmus Lombarts (1858-1911), hotelhouder (1894), en Lucia Vrancken (1867-na1917).
 

Noten: |a| proefschrift: Afbeelding van een lineaire stralencomplex op de punten der ruimte; promotor: J. de Vries (1858-1940); |b| J.A. Bornewasser, Vijftig jaar Katholieke Leergangen: 1912-1962, p.246.

 

[2] Cornelis van der Bijl, geb. Sprang 02.06.1859, winkelier (1890), overl. Tilburg 24.10.1935, tr. Vrijhoeve-Capelle 25.06.1886
[3] Johanna de Jong, geb. Vrijhoeve-Capelle 12.04.1854, overl. Sprang-Capelle 05.01.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Nicolaas van der Bijl, geb. Sprang 16.02.1888, overl. Sprang 04.07.1888.

2.                   levenloze zoon, Sprang-Capelle 16.03.1889.

3.                   Martinus Nicolaas van der Bijl, geb. Sprang 19.12.1890; volgt [1].

 

[4] Michiel van der Bijl, geb. Loon op Zand 22.12.1825, schoenmaker, overl. Sporang-Capelle 26.08.1902, tr. Sprang-Capelle 03.01.1857

[5] Johanna Engelina van der Horst, geb. Delft 13.07.1820, overl. Sprang-Capelle 07.07.1888.

– MvdB in detentie te ’s-Hertogenbosch (31.10-03.11.1863)|a|, Waalwijk (17.06-19.06.1886)|b|, ’s-Hertogenbosch (14.03-16.03.1887)|c|, ’s-Hertogenbosch (23.04-25.04.1889)|d|, ’s-Hertogenbosch (06.11-08.11.1893)|e| en ’s-Hertogenbosch (16.04-18.04.1894)|f|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis van der Bijl, geb. Sprang 02.06.1859; volgt [2].

 

Noten: |a| wegens mishandeling veroordeeld tot

drie dagen eenzame opsluiting, Arr.Rb. ’s-Hertogenbosch 13.10.1863; |b| wegens openbare dronkenschap gepleegd te Loon op Zand veroordeeld tot twee dagen, Kantongerecht Waalwijk 17.06.1886; |c| wegens dronkenschap veroordeeld tot twee dagen hechtenis, Kantongerecht Waalwijk 20.01.1887; |d| wegens dronkenschap veroordeeld tot ƒ3,= of twee dagen hechtenis, Kantongerecht Waalwijk 23.04.1889; |e| wegens dronkenschap veroordeeeld tot ƒ2,= of twee dagen hechtenis, Kantongerecht Waalwijk 14.07.1893;

|f| wegens dronkenschap veroordeeeld tot ƒ2,= of twee dagen hechtenis, Kantongerecht Waalwijk 14.12.1893.

 

[6] Nicolaas de Jong, geb. Vrijhoeve-Capelle ca. 1814, wagenmaker, overl. Sprang-Capelle 08.01.1891, tr. Waspik 22.04.1847|a|

[7] Margarita Pols, ook Magrieta, geb. Waspik ca. 1814, overl. Vrijhoeve-Capelle 12.12.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Vrijhoeve-Capelle 21.08.1849.

2.                   Johanna der Jong, geb. Vrijhoeve-Capelle 12.05.1851, overl. Vrijhoeve-Capelle 19.05.1851.

3.                   Johanna de Jong, geb. Vrijhoeve-Capelle 12.04.1854; volgt [3].

 

Noten: |a| de bruid ‘verklaart niet te kennen schrijven noch haren naam teekenen als zulks niet te hebben geleerd’ (huw.akte Waspik 1847 no.5).

 

[8] Simon van der Bijl, ged. Loon op Zand (rk) 21.03.1797, schoenmaker, overl. Sporang-Capelle 17.10.1865|a|, tr. Loon op Zand 04.11.1824

[9] Willemijna Paaijmans, ook Wilhelmina, geb. Loon op Zand 02.12.1807, naaister (1824), overl. Loon op Zand 25.11.1864.

Uit dit huwelijk:

1.                   Michiel van der Bijl, geb. Loon op Zand 22.12.1825; volgt [4].

2.                   Quirijn van der Bijl, geb. Loon op Zand 28.05.1828, overl. Sprang-Capelle 13.12.1860, tr. Loon op Zand 19.05.1853 Joanna Schouten, geb. Raamsdonk 23.11.1823, tapster (1861), winkelierster (1865), overl. Sprang-Capelle 02.10.1895, d.v. Jan Schouten en Catharina Zijlmans.
     JS tr. 2e Sprang-Capelle 02.11.1861 Marinus Thomas de Graaff, geb. Besoijen 07.03.1826, schoenmaker, overl.Sprang-Capelle 12.09.1863, z.v. Willem de Graaff en Sara Stopendaal, wollennaaister (1861); tr. 3e Sprang-Capelle 27.01.1865 Theodorus van Woensel, geb. Baardwijk 16.04.1840, schoenmaker, overl. Loon op Zand 27.05.1912, z.v. Hendrik van Woensel en Jacoba Sustrunk.

3.                   Helena van der Bijl, geb. Loon op Zand 28.06.1830, overl. Tilburg 04.08.1885, tr. Loon op Zand 12.02.1852 Johannes van de Meer, geb. Udenhout 04.03.1822, overl. na 1885, z.v. Johannes van de Meer en Adrian Vugts.

 

Noten: |a| moeder Mutsaers (overl.akte Sprang-Capelle 1865 no.52).

 

[10] Joannes van der Horst, ged. Delft (Parochie St. Joseph) 03.11.1793, timmerman (1817), timmermansknecht (1820), timmerman (1822,1857), timmermansknecht (1861), overl. Delft 29.07.1866; tr. 2e Delft 06.02.1839 Theodora Wilhelmina Berchenhuijzen, ged. Delft (Parochie St.Joseph) 04.06.1809, overl. Delft 29.01.1890, d.v. Mattias Berchenhuijzen en Magdalena Mobus; tr. 1e Delft 05.11.1817

[11] Catharina Brinkman, ged. Delft (Parochie St.Joseph) 29.12.1794, overl. Delft 11.11.1833.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Engelina van der Horst, geb. Delft 13.07.1820; volgt [5].

2.                   Hendrikus van der Horst, geb. Delft 22.12.1822, timmermansknecht, tr. Amsterdam 13.11.1861 Fredrika Antoinetta Josemans, geb. Doesburg 12.02.1831, dienstbaar (1861), d.v. Leendert Peter Josemans, gepensioneerd militair (1851), en Maria Elisabeth Hopmans.

3.                   Maria Cornelia van der Horst, geb. Delft 17.12.1825, overl. Delft 08..12.1831.

4.                   Geertrui van der Horst, geb. Delft 07.03.1829, tr. Rotterdam 14.11.1855 Petrus Lieven, geb. Nijmegen 06.05.1833, overl. Rotterdam 12.10.1863, z.v. Johannes Lieven, koopman, en Catrina Wilders.

 

[12] Jan Baptist de Jong, overl. voor 1847, tr.

[13] Anna Stravers, geb. Waspik ca. 1785, overl. Vrijhoeve-Capelle 24.08.1871|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina de Jong, geb. Vrijhoeve-Capelle ca. 1812, overl. Loon op Zand 15.05.1885, tr. Vrijhoeve-Capelle 23.04.1847 Gijsbertus Boom, geb. Besoijen 20.01.1821, overl. Loon op Zand 10.11.1860, z.v. Adrianus Boom en Maria Johanna Besiban/Besseboom.

2.                   Nicolaas de Jong, geb. Vrijhoeve-Capelle ca. 1814; volgt [6].

3.                   Adriaan de Jong, ook Adrianus, geb. Vrijhoeve-Capelle 12.12.1818, overl. Loon op Zand 22.08.1902, tr. Waspik 22.04.1847 Willemina Pols (1822-1884), d.v. Antonie Pols en Johanna Poppelier.

4.                   Gerdina de Jong, ook Goverdina, geb. Vrijhoeve-Capelle ca. 1820, overl. Loon op Zand 26.02.1895, tr. Hendrik van der Wee, geb. Loon op Zand 01.03.1818, overl. Loon op Zand 17.02.1882, z.v. Cornelis van der Wee en Dingena van der Ven.

5.                   Wilhelmus de Jong, geb. Vrijhoeve-Capelle 09.05.1823, overl. Vrijhoeve-Capelle 10.05.1823.

6.                   Wilhelmus de Jong, geb. Vrijhoeve-Capelle 21.11.1824, overl. Vrijhoeve-Capelle 06.10.1870.

 

Noten: |a| moeder Goudina Snellers (overl.akte Vrijhoeve-Capelle 1871 no.9).

 

[14] Antonie Pols, ged. Waspik (rk) 26.06.1782, dagloner (1815,1817), bouwman (1822), timmerman (1826,1846), overl. Waspik 18.04.1846, otr. Waspik 22.04.1808, tr. Waspik 08.05.1808

[15] Johanna Poppelier, ged. Waspik (rk) 27.07.1784, dagloonster (1815), overl. Waspik 28.02.1839.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Pols, geb. Waspik 07.06.1812, naaister (1836), tr. Waspik 30.01.1836 Martinus Dingemans, geb. Loon op Zand 08.08.1807, bouwman, z.v. Johannes Dingemans, bouwman, en Engelina van Helvoirt.

2.                   Margarita Pols, geb. Vrijhoeve-Capelle ca. 1814; volgt [7].

3.                   Pietronella Pols, geb. Waspik 26.11.1815, musenwasster (1837), tr. Waspik 03.06.1837 Joannes de Vos, ged. Waspik 27.09.1808, z.v. Quirinus de Vos en Helena Rijke.

4.                   Johannes Pols, geb. Waspik 26.10.1817, visser, overl. Waspik 18.09.1835.

5.                   Elisabeth Pols, geb. Waspik ca. 1820, mutsenwasster, tr. 1e Waspik 29.05.1845 Peeter Smits, geb. Waspik ca. 1821, dagloner, z.v. Louwrens Smits, bouwman, en Mucia Versachuren; tr. 2e Waspik 22.11.1855 Adrianus Snelles, geb. Waspik, z.v. Cornelis Snelles en Jakoba van der Wee.

6.                   Willemina Pols, geb. Waspik 19.01.1822, overl. Vrijhoeve-Capelle 04.11.1884, tr. Waspik 22.04.1847 Adriaan de Jong, geb. Vrijhoeve-Capelle 12.12.1818, z.v. Jan de Jong en Anna Stravers.

7.                   Maria Johanna Pols, geb. Waspik 13.05.1826, tr. Waspik 08.11.1849 Paulus Bruijnenbaard, geb. Waspik ca. 1822, bouwman, z.v. Laurens Bruijnenbaard, bouwman, en Pietronella Pols.

 

[16] Machiel van der Bijl, overl. voor 1823, z.v. Simon van der Bijl (-1780) en Joanna N (-1777); tr.

[17] Helena Musters, overl. Loon op Zand 21.04.1802, d.v. Joost Klaase Musters (-1784) en Adriana de Werd (-1805).

Uit dit huwelijk (vader ook Michiel/Michaelis):

1.                   Simon van der Bijl, ged. Loon op Zand (rk) 21.03.1797; volgt [8].

2.                   Joseph van der Bijl, geb. Loon op Zand ca. 1799, schoenmaker, overl. Baardwijk 09.04.1823.

 

[18] Quirijn Paaijmans, overl. Loon op Zand 13.08.1813, z.v, Willem Paaijmans en Theodora van Meeuwen; tr.

[19] Margarita de Pender, landbouwster (1824).

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodora Paaijmans, geb. Loon op Zand ca. 1804, overl. Sprang-Capelle 14.11.1854|a|.

2.                   Willemijna Paaijmans, geb. Loon op Zand 02.12.1807; volgt [9].

 

Noten: |a| vader Krijnus, moeder Magrita.

 

[20] Johannes van der Horst, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1761, smid (1817), smid aan ’s Rijks Magazijnen (1832,1837), overl. Delft 28.05.1837, z.v. Johannes van der Horst en Maria Fransse; otr. Delft (Nieuwe Kerk/Oude Kerk) 15.09.1792, tr. Delft (gerecht) 30.09.1792

[21] Geertruida Hijdra, geb. Berkel ca. 1753, overl. Delft 08.03.1832|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes van der Horst, ged. Delft (Parochie St.Joseph) 03.11.1793; volgt [10].

2.                   Maria van der Horst, ged. Delft (Parochie St. Joseph) 19.10.1795, overl. Antwerpen 17.11.1875|a|, tr. Delft 24.11.1824 Josephus Cornelius Carolus Jorens, geb. Antwerpen ca. 1796, overl. voor 1875, z.v. Cornelius Jorens en Anna Cornelia van Pelt.

3.                   Matthias van der Horst, geb. Delft 23.11.1797, ged. Delft (Parochie St. Joseph) 24.11.1797.

4.                   Franciscus van der Horst, ged. Delft (Parochie St. Joseph) 26.06.1799.

5.                   Franciscus van der Horst, ged. Delft (Parochie St. Joseph) 04.04.1802.

 

Noten: |a| overl.akte Delft 22.05.1876 no.288a; |b| ‘zijnde aangaande de ouders van de overledene niets bekend aan de familie of declarant’ (overl.akte Delft 1832 no.112).

 

[22] Caspar Brinkman, varensgezel zich thans bevindende op zee (1823), tr. Delft (gerecht) 03.02.1793

[23] Engeltje Roelevis, geb. Graafschap Lingen ca. 1767, tapster (1817), overl. Delft 09.12.1823|d|, d.v. Johannes Roellevels en Engelina Stout.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Brinkman, ged. Delft (Parochie St.Joseph) 29.12.1794|a|; volgt [11].

2.                   Anna Maria Brinkman, ged. Delft (Parochie St.Joseph) 10.02.1797|b|, overl. Delft 22.10.1857, tr. Delft 29.11.1820 Wilhelmus Henricus Veltkamp, ged. Delft (Paroichie St.Joseph) 17.11.1797, overl. Delft 08.08.1832, z.v. Joannes Wilhelmus Veltkamp en Petronella Simonis.

3.                   Henricus Brinkman, ged. Delft (Parochie St.Joseph) 25.04.1800|c|.
= w.s. armkind van Casper Brinkman, begr. Delft (Oude Kerk) 27.08.1800.

 

Noten: |a| moeder Engelberta Roelevers; |b| moeder Engelina Roelofs; |c| moeder Engelina Roelevels; |d| Johanna Engelina Roellevels (overl.akte Delft 1823 no.414).

 

[24] de Jong

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Baptist de Jong; volgt [12].

 

[26] Adriaan Stravers, overl. voor 1829, tr.

[27] Gaudina Snellens, geb. Waspik ca. 1742, overl. Waspik 23.07.1829, d.v. Cornelis Snellens en Cornelia Bogers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Stravers, geb. Waspik ca. 1774, leerlooier, overl. Waspik 02.11.1851|a|, tr. Dimpna Pols, overl. voor 1851.

2.                   Anna Maria Stravers, geb. Waspik ca. 1777, overl. Waspik 11.03.1834, tr. Huibert Jooste Pols, overl. voor 1834.

3.                   Anna Stravers, geb. Waspik ca. 1785; volgt [13].

 

Noten: |a| moeder Goverdina Snellis (overl.akte Waspik 1851 no.73).

 

[28] Joost Pols, geb ’s-Grevelduin-Capelle ca. 1741, overl. Waspik 14.03.1816, z.v. Wouter Pols; otr. 1e ’s-Grevelduin-Capelle (impost) 06.01.1769, otr. Waspik 06.01.1769, tr. Waspik 29.01.1769 Anna van Dongen, geb. Waspik, begr. Waspik 29.02.1780, d.v. Peter van Dongen; tr. 2e Waspik 23.08.1781

[29] Margarita van den Bergh, geb. Waspik, begr. Waspik 11.03.1801|a|.

Uit het huwelijk Pols-van Dongen (vader bij dopen ook Judocus/Josephus):

1.                   Maria Pols, ged. Waspik (rk) 13.03.1770.

–              kind, begr. Waspik 28.06.1771.

2.                   Wouter Pols, ged. Waspik (rk) 19.08.1772, bouwman (1816), arbeider (1817,1822), tr. Capelle 01.05.1817 Geertrui van der Schoot, geb. Gemonde ca. 1773, d.v. Gerrit van der Schoot en Antonetta van der Rijth.

3.                   Dingena Pols, geb. ca. 1773, overl. Waspik 21.01.1808, begr. Waspik 25.01.1808.

4.                   Lambertus Pols, ged. Waspik (rk) 05.07.1775, overl. Loon op Zand 05.05.1816.

5.                   Cornelia Pols, ged. Waspik (rk) 02.11.1777, dagloonster, overl. Waspik 20.04.1827.

Uit het huwelijk Pols-van den Bergh (vader bij dopen ook Justinus):

6.                   Antonius Pols, ged. Waspik (rk) 26.06.1782|c|; volgt [14].

7.                   Johannes Pols, ged.Waspik (rk) 05.01.1784.

8.                   Anna Pols, ged. Waspik (rk) 07.02.1787, tr. Waspik 26.04.1818 Johannes Gommers, geb. Dongen 04.03.1792, dienstknecht (1818), z.v. Cornelis Pieter Gommers en Lucia Jan Frinsen.

9.                   Wilhelmus Pols, ged. Waspik (rk) 21.02.1789.

10.               Abraham Pols, geb. Waspik 11.05.1791, ged. Waspik (rk) 19.05.1791, flankeur bij het bataillon Nationale Militie no18 (1818), overl. Waspik 28.03.1858|b|, tr. Waspik 29.08.1818 Petronella Populier (1788-1867), d.v. Peeter Populier en Johanna Lestemans.

11.               Johanna Pols, ged. Waspik (rk) 11.11.1793, overl. Capelle 10.08.1833, tr. Capelle 24.05.1822 Cornelis Remijsen, geb. Baarle-Nassau ca. 1786, brouwersknecht (1821,1822), dagloner (1836), arbeider (1859), overl. Capelle 30.07.1859, z.v. Jan Remijsen, bouwman, en Maria van Gils.
     CR tr. 1e Capelle 01.09.1821 Elizabeth Kivits, geb. Capelle ca. 1788, overl. Capelle 12.12.1821, d.v. Johannes Kivits en Johanna Jansen, bouwster (1821); tr. 3e Waspik 07.05.1836 Johanna Kuijpers, geb. Capelle ca. 1791, overl. Capelle 13.09.1880, d.v. Cornelis Kuijpers, dagloner, en Anna Zijlmans.

12.               Jacobus Pols, ged. Waspik (rk) 26.07.1795, dagloner (1821), arbeider (1822), tr. Waspik 19.05.1821 Wilhelmina van der Ka, geb. Dongen 21.09.1795, dienstmeid (1821), d.v. Johannes van der Ka, bouwman, en Josina Smits.

13.               Thomas Pols, ged. Waspik (rk) 11.08.1797.

–              kind, begr. Waspik 20.12.1797.

 

Noten: |a| ’t lijk van Mergo van den Berg huijsvrouw van Joost Wouterse Pols, pro deo (gaarder); |b| e.v. Poppelier; |c| vader Justinus.

 

[30] Petrus Populier, geb. Waspik ca. 1757, winkelier (1833), overl. Waspik 28.07.1833|b|, tr. Waspik (rk) 26.09.1779|a|

[31] Johanna Leestermans, geb. Waspik ca. 1756, winkelierster (1833), overl. Waspik 18.08.1833|c|.

Uit dit huwelijk (vader ook Poppelier, moeder soms Leestmans/Lestermans/Lijstmans/Lijstermans/Leijstermans):

1.                   Christianus Populier, ged. Waspik (rk) 21.08.1780, tr. Waspik (rk) 01.06.1806 Elisabetha van Dongen.

2.                   Nicolaus Populier, ged. Waspik (rk) 28.10.1781, w.s. jong gestorven.

3.                   Johanna Poppelier, ged. Waspik (rk) 06.02.1783, w.s. jong gestorven.

4.                   Johanna Populier, ged. Waspik (rk) 27.07.1784 [later: Poppelier]; volgt [15].

5.                   Nicolaus Populier, ged. Waspik (rk) 19.09.1785, koopman (1828), tr. Waspik (rk) 02.06.1811 Adriana Snellis, ged. Waspik (rk) 28.01.1789, d.v. Laurentius Snellis en Joanna van Loon.

6.                   Barbara Populier, ged. Waspik (rk) 12.03.1787, w.s. jong gestorven.

7.                   Petronella Populier, ook Pitronella Poppelier, ged. Waspik (rk) 03.11.1788, overl. Waspik 08.10.1867, tr. 1e Cornelis van Dongen; tr. 2e Waspik 29.08.1818 Abraham Pols (1791-1858), z.v. Joost Pols en Margarita van den Bergh.

8.                   Cornelius Populier, ged. Waspik (rk) 11.12.1790, schipper, overl. Waspik 16.04.1872, tr. Waspik 12.05.1813 Margarita de Vos, geb. Waspik 01.11.1790, overl. overl.Waspik 18.08.1866, d.v. Jean de Vos en Françoise Bogaers.

9.                   Barbara Populier, ged. Waspik (rk) 17.01.1793, w.s. jong gestorven.

10.                Johannes Populier, ged. Waspik (rk) 13.10.1794.

11.                Melchior Populier, ook Poppelier, ged. Waspik (rk) 06.01.1797, schipper, overl. Waspik 28.02.1880, tr. Waspik 25.09.1819 Arnolda Straver, geb. Waspik 05.02.1801, overl. Waspik 29.02.1888, d.v. Nicolaas Straver en Dingena Pols.

12.                Barbara Populier, ged. Waspik (rk) 02.04.1800, tr. Waspik 29.08.1818 Theodorus van Amelsvoort, geb. Loon op Zand 30.01.1784, z.v. Johannes van Amelsvoort en Johanna Beunisse.

13.                Adam Populier, ook Poppelier, ged. Waspik (rk) 08.05.1802, overl. Waspik 26.09.1881, tr. Raamsdonk 20.07.1822 Maria Anna de Jongh, geb. Raamsdonk ca. 1798, overl. Waspik 16.05.1880, d.v. Joannes de Jongh en Maria Ribbers.

 

Noten: |a| bruid Lestermans; |b| Peter Poppelier; |c| Lijstermans.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren