Emanuel Joseph Bijnen (1941-2012)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien december 2023)

 


 

[1] Emanuel Joseph Bijnen, Manuel, geb. Someren 07.03.1941, eindexamen HBS-B St.- Carolus Borromeuslyceum te Helmond 1958|a|, propaedeutisch examen sociale wetenschappen 1959|b|, kandidaatsexamen sociologie 1961|c| en doctoraalexamen sociale wetenschappen Tilburg 1963|d||e|, promotie Tilburg 06.03.1969|f|, lector, later hoogleraar Tilburg (1974-), overl. Asten 10.01.2012, crem. Heeze 14.01.2012.

 

Noten: |a| De Maasbode 11.07.1958; |b| De Tijd 13.07.1959; |c| De Volkskrant 04.12.1961; |d| De Volkskrant 29.06.1963; |e| De Volkskrant 02.07.1963 (doct. economische{?} wetenschappen (met lof)); |f| proefschrift: Cluster-analyse : overzicht en evaluatie van technieken; promotor: Ph.C. Stouthard (1924-2013).

 

[2] Johannes Arnoldus Henricus Bijnen, Jan, geb. Weert 17.10.1900, landbouwer (1927,1940), overl. 19.01.,2000, begr. Someren-Heide (Bpl. Sint Jozef), tr. Nistelrode 22.07.1927
[3] Antonia Hanegraaf, geb. Heesch 04.08.1903, overl. Geldrop 02.06.1987, begr. Someren-Heide (Bpl. Sint Jozef).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Johanna Maria Bijnen, geb.Someren 15.06.1928, overl. 17.03.1980, begr. Someren-Heide (Bpl. Sint Jozef), tr. Franciscus Manders, geb. 17.04.1928, overl. 17.06.1984, begr. Someren-Heide (Bpl. Sint Jozef).

2.                   Emanuel Joseph Bijnen, geb. Someren 25.12.1937, overl. Someren 29.02.1940|b|.

3.                   Emanuel Joseph Bijnen, geb. Someren 07.03.1941; volgt [1].

4.                   levenloze zoon, Someren 30.04.1939.

5.                   levenloze dochter, Someren 01.10.1947.

 

Noten: |b| De Zuid-Willemsvaart 12.03.1940 (Emmanuel J.).

 

[4] Johanus Bijnen, geb. Maarheeze 05.05.1858, landbouwer, overl. Someren 11.08.1941, tr. Weert 20.09.1888

[5] Maria Catharina Scheepers, geb. Weert 17.02.1862, overl. Someren 12.06.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina Bijnen, geb. Maarheeze 25.03.1889, overl. Maarheeze 11.01.1894.

2.                   Johanna Petronella Bijnen, geb. Maarheeze 08.05.1890, overl. Budel 15.04.1934, tr. Someren 20.05.1921 Antonie Duisters, geb. Budel 01.08.1885, arbeider, overl. Someren 07.04.1949, z.v. Joseph Duisters, arbeider, en Maria Catharina Buskens.

3.                   Maria Elisabeth Bijnen, geb. Maarheeze 28.02.1892, overl. Maarheeze 29.02.1892.

4.                   Maria Elisabeth Bijnen, ook Maria Elizabeth, geb. Maarheeze 19.04.1893, overl. Weert 17.04.1900.

5.                   Johanus Bijnen, geb. Maarheeze 24.02.1895.

6.                   Hendrikus Arnoldus Bijnen, geb. Maarheeze 01.04.1896, overl. Maarheeze 02.04.1896.

7.                   Petrus Arnoldus Bijnen, geb. Maarheeze 18.03.1898, overl. Weert 03.03.1899.

8.                   Johannes Arnoldus Henricus Bijnen, geb. Weert 17.10.1900; volgt [2].

9.                   Maria Elisabeth Bijnen, geb. Someren 03.05.1902|b|, tr. Someren 06.05.1925|a| Joseph Antoon Buijsers, geb. Nederweert 02.04.1898, z.v. Peter Joannes Buijsers en Petronella Thijssen.

 

Noten: |a| huw.akte Someren 1925 no.12 (transcriptie BHIC, akte niet beschikbaar bij Family Search, dec’23); |b| vader Joannes, oud 33 jaar (geb.akte Someren 1902 no.28).

 

[6] Hendrikus Hanegraaf, geb. Nistelrode 03.06.1868, landbouwer, overl. Dinther 09.10.1957, tr. Berghem 20.04.1893

[7] Johanna Geurts, geb. Heesch 28.06.1874, landbouwster, overl. Nistelrode 09.02.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Josephus Hanegraaf, geb. Heesch 25.03.1894, arbeider, tr. Nistelrode 23.04.1920 Geerdina Maria Jansen, geb. Nistelrode ca. 1903, dienstmeid (1920), d.v. Gerardus Jansen en Hendrika van Hinthum.

2.                   Johanna Maria Hanegraaf, geb. Heesch 15.05.1895, landbouwster, tr. Heesch 23.04.1915 Johannes van der Ven, geb. Zeeland 31.07.1881, landbouwer, z.v. Cornelis van der Ven, landbouwer, en Waltera Geerts, landbouwster.

3.                   Hubertus Hanegraaf, geb. Heesch 15.10.1896, landbouwer, tr. Nistelrode 22.04.1921 Johanna Leeijen, geb. Heesch 20.08.1892, d.v. Johannes Leeijen en Elisabeth van Dijk.

4.                   Simon Hanegraaf, geb. Heesch 21.04.1898, arbeider, overl. Nistelrode 28.01.1968, tr. Dinther 29.04.1926 Theodora Maria Aarts, geb. Dinther 03.03.1899, landbouwster, overl. na 1968, d.v. Johannes Aarts, landbouwer, en Ida Nouwens.

5.                   Johannes Hanegraaf, geb. Heesch 05.08.1899, overl. Heesch 07.10.1899.

6.                   Josina Hanegraaf, geb. Heesch 03.11.1900, tr. Nistelrode 23.05.1924 Johannes van Santvoort, geb. Nistelrode 02.10.1893, landbouwer, z.v. Adrianus van Santvoort en Johanna van de Loop, landbouwster.

7.                   Johanna Hanegraaf, geb. Heesch 17.12.1901, tr. Nistelrode 06.05.1927 Theodorus Hendricus van der Steen, geb. Bakel en Milheeze 20.07.1899, handelsreiziger, overl. Deurne 28.03.1959, z.v. Godefridus van der Steen, landbouwer,  en Hendrika Cornelia van Bree.

8.                   Antonia Hanegraaf, geb. Heesch 04.08.1903; volgt [3].

9.                   Gerardus Hanegraaf, geb. Heesch 30.09.1904, landbouwer, tr. Nistelrode 06.05.1927 Martina Berdina Pittens, geb. Zeeland 21.05.1902, overl. Oss 05.01.1972, d.v. Martinus Pittens, landbouwer, en Anna Maria Kuipers.

10.               Martinus Hanegraaf, geb. Heesch 17.01.1906, overl. Heesch 29.03.1906.

11.               Martinus Hanegraaf, geb. Heesch 01.05.1907, overl. Heesch 07.04.1908.

12.               Martinus Hanegraaf, geb. Heesch 25.08.1908, fabrieksarbeider (1934), begrafenisverzorger (1970), overl. Oss 10.05.1970, tr. Oss 04.05.1934 Gerardina Maria van Drunen, geb. Oss 16.04.1909, overl. Oss 05.07.1959, d.v. Johannes van Drunen, arbeider, en Henrica van den Akker.

13.               Hendrikus Hanegraaf, geb. Heesch 16.03.1910, arbeider, tr. Berghem 18.08.1934 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 29.01.1948, ingeschr. Berghem 01.04.1948) Maria Lamberta van de Haterd, geb. Berghem ca. 1912, d.v. Marinus van de Haterd, landbouwer, en Johanna van Rodijnen.

14.               Martina Hanegraaf, geb. Heesch 24.10.1913, overl. na 1963, tr. Nistelrode 22.05.1936 Engelbertus Cornelis Rombout, geb. Berlicum 15.11.1909, melkventer (1936), fabrieksarbeider (1963), overl. ’s-Hertogenbosch 01.04.1963, z.v. Petrus Rombout, landbouwer, en Geerdina Markgraaf.

15.               Antonius Hanegraaf, geb. Heesch 11.23.1914, los arbeider, tr. Schijndel 13.05.1941 Lambertha Christina vanSchijndel, geb. Schijndel 15.11.1914, d.v. Petrus van Schijndel, dagloner, en Antonia Maria van der Zanden.

16.               Johannes Hanegraaf, geb. Nistelrode 18.02.1917, overl. Nistelrode 24.02.1917.

 

[8] Joannus Bijnen, geb. Waalre 12.04.1819, landbouwer, overl. Maarheeze 10.06.1893|c|, tr. Maarheeze 16.02.1844|b|

[9] Johanna Schenkels, geb. Maarheeze 18.03.1816, landbouwster, overl. Maarheeze 23.11.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Catharina Bijnen, ook Catharina, geb. Maarheeze 13.01.1845, landbouwster, overl. Maarheeze 02.12.1866.

2.                   Hendrika Bijnen, geb. Maarheeze 24.01.1847, overl. Maarheeze 10.07.1895, tr. 1e Maarheeze 26.04.1865 Johannis van der Kampen, geb. Deurne en Liessel 06.09.1835, overl. Maarheeze 05.04.1888, z.v. Hendricus van der Kampen, landbouwer, en Elisabeth van den Berk; tr. 2e Maarheeze 20.06.1890 Johannis Lammers, geb. Riethoven 02.05.1845, overl. Budel 06.04.1909, z.v. Johannis Mathijs Lammers en Johanna Maria Kennis.
     JL tr. 2e Maria van Boxtel.

3.                   Adrianus Bijnen, geb. Maarheeze 18.07.1851, overl.Leende 29.09.1918, tr. Leende 21.11.1890 Johanna Maria Kinjet, geb. Leende 28.10.1857, landbouwster, overl. Leende 22.09.1911, d.v. Jan Kinjet, wever, en Johanna Maria Maas,landbouwster.
     JMK tr. 1e Leende 29.04.1887 Nicolaas Greven, geb. Heeze 19.03.1860, landbouwer, overl. Leende 23.01.1890, z.v. Joannes Greven, wever, en Hendrina Langendonk.

4.                   Hendricus Bijnen, ook Hendrikus, geb. Maarheeze 18.07.1851, overl. Maarheeze 22.09.1878.

5.                   Arnoldus Bijnen, geb. Maarheeze 15.02.1854, overl. Valkenswaard 31.05.1926, tr. Johanna van Lieshout, overl. voor 1926.

6.                   Johanna Bijnen, geb. Maarheeze 24.06.1856, overl. Maarheeze 29.08.1856.

7.                   Joannus Bijnen, geb. Maarheeze 05.05.1858|a|; volgt [4].

8.                   Joanna Bijnen, geb. Maarheeze 18.10.1860, overl. Maarheeze 23.10.1860.

 

Noten: |a| vader en zoon Johanus (geb.akte Maarheeze 1858 no.8); |b| bruidegom in akte Johannus Beijnen, tekent met J. Bijnen (huw.akte Maarheeze 1844 no.2); |c| overledene Johannus Beijnen (overl.akte Maarhezze 1893 no.5).

 

[10] Arnoldus Scheepers, geb. Tongelre 23.09.1832, akkerbouwer (1898), overl. Someren 06.08.1906, tr. Weert 16.04.1857

[11] Petronella op ’t Roodt, geb. Weert 17.06.1830, overl. Someren 11.08.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Theodorus Scheepers, geb. Weert 08.06.1858, overl. Someren 21.11.1936, tr. Nederweert 07.07.1882 Joanna Maria Knapen, geb. Nederweert 23.02.1851, overl. Someren 24.03.1925, d.v. Mathijs Knapen en Maria Catharina Beelen.

2.                   Josephina Scheepers, geb. Weert 19.01.1860.

3.                   Maria Catharina Scheepers, geb. Weert 17.02.1862; volgt [5].

4.                   Maria Elisabeth Scheepers, geb. Weert 21.11.1863, overl. Weert 05.04.1868.

5.                   Wilhelmina Scheepers, geb. Soerendonk 01.06.1865, overl. Weert 25.09.1866.

6.                   Wilhelmina Scheepers, geb. Weert 12.08.1867, overl. Nederweert 29.04.1913, tr. Weert 05.04.1888 Joannes Henricus van Tulden, geb. Weert 24.10.1857, overl. Nederweert 17.11.1948, z.v. Wilhelmus van Tulden en Jenn Maria Verwijen.

7.                   Maria Elisabeth Scheepers, geb. Weert 12.07.1870, overl. Weert 23.05.1872.

8.                   Peter Hubertus Scheepers, geb. Weert 18.08.1872, overl. Someren 16.06.1957.

9.                   Maria Elisabeth Scheepers, geb. Weert 10.07.1874, overl. Weert 24.03.1945, tr. Weert 11.02.1898 Jacobus Hubertus Fiddelaers, geb. Kinroij 25.11.1872, landbouwer, overl. Weert 31.03.1937, z.v. Jacobus Hubertus Fiddelaers, landbouwer, en Elisabeth Keulen/Reulens.

 

Noten: |a| nu Kinrooi, arrondissement Maaseik, provincie Limburg, gewest Vlaanderen.

 

[12] Hubertus Hanegraaf, geb. Heesch 01.02.1836, landbouwer, overl. Dinther 02.05.1920; tr. 2e Nistelrode 11.11.1875 Johanna van den Boom, geb. Berlicum 04.07.1844, dienstmeid (1875), overl. Nistelrode 22.02.1906, d.v. Johannes van den Boom en Maria van der Linden; tr. 1e Nistelrode 21.02.1867

[13] Johanna van de Ven, geb. Heesch 14.07.1836, landbouwster, overl. Nistelrode 10.07.1874.

     JvdB tr. 1e Johannes Kusters, overl. voor 1875.

Uit het huwelijk Hanegraaf-van de Ven:

1.                   Hendrikus Hanegraaf, geb. Nistelrode 03.06.1868; volgt [6].

2.                   Theodora Hanegraaf, geb. Nistelrode 17.11.1869, overl. Dinther 16.09.1950.

3.                   Martinus Hanegraaf, geb. Nistelrode 16.06.1871, landbouwer, overl. Nistelrode 03.02.1935, tr. Nistelrode 09.01.1901 Elizabeth van den Broek, geb. Nistelrode 16.04.1871, overl. Nistelrode 02.06.1953, d.v. Egbertus van den Broek, landbouwer, en Maria Bevers.

4.                   levenloze dochter, Nistelrode 19.11.1872.

5.                   Johannis Hanegraaf, geb. Nistelrode 22.11.1873, overl. Nistelrode 10.02.1874.

Uit het huwelijk Hanegraaf-van den Boom:

6.                   Johannis Hanegraaf, geb. Nistelrode 17.10.1876, overl. Nistelrode 29.10.1876.

7.                   Antonius Hanegraaf, geb. Nistelrode 29.04.1878, overl. Heeswijk 27.02.1962.

8.                   Johannes Hanegraaf, geb. Nistelrode 26.04.1880, overl. Veghel 13.07.1963.

9.                   Marinus Hanegraaf, geb. Nistelrode 25.04.1884, landbouwer, overl. Dinther 12.08.1954.

 

[14] Johannes Geurts, geb. Heesch 03.04.1839, landbouwer, overl. Heesch 03.04.1910, tr. Heesch 08.02.1871

[15] Johanna Maria van den Helm, geb. Heesch 31.07.1842, landbouwster, overl. Nistelrode 02.01.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Geurts, geb. Heesch 11.11.1871, overl. Nistelrode 16.09.1946, tr. Berghem 21.01.1905 Hendrikus Exters, geb. Nistelrode 22.11.1863, arbeider, overl. Nistelrode 27.02.1951, z.v. Petrus Exters, arbeider, en Hendrika van Hinthum.

2.                   Lambertus Geurts, geb. Heesch 19.03.1873, overl. Heesch 08.05.1873.

3.                   Johanna Geurts, geb. Heesch 28.06.1874; volgt [7].

4.                   Petronella Geurts, geb. Heesch 17.08.1875, overl. Heesch 22.09.1875.

5.                   Megchelina Catharina Geurts, ook Mechgelina Catharina, geb. Heesch 23.09.1876, overl. Nistelrode 04.07.1929, tr. Berghem 08.02.1896 Petrus van der Heijden, geb. Nistelrode 16.11.1871, dienstknecht, overl. Schaijk 22.11.1958, z.v. Johannes van der Heijden, landbouwer, en Adriana van de Laar.
     PvdH tr. 2e Nistelrode 21.10.1932 Joanna Hofmans, geb. Oss 01.01.1884, overl. Nistelrode 12.07.1951, d.v. Willebrordus Hendrikus Josephus Hofmans en Maria Anna van Geelkerken; tr. e Elisabeth van Gemert.
     JH tr. 1e Oss 27.10.1911 Martinus de Veer, geb. Nistelrode 23.03.1882, (stro)dekker, overl. Lieshout 06.02.1930|a|, z.v. Petrus de Veer en Cornelia van den Akker.

6.                   Petrus Geurts, geb. Heesch 22.01.1878, landbouwer, tr. Herpen 21.11.1904 Anna Maria Veld, geb. Schaijk 25.03.1880, dienstmeid (1904), d.v. Joannes Veld, landbouwer, en Petronella Verbruggen, landbouwster.

7.                   Elisabeth Geurts, geb. Heesch 26.02.1879, overl. Heesch 17.04.1879.

8.                   Lambertus Geurts, geb. Heesch 07.05.1880, landbouwer, overl. Heesch 11.11.1949, tr. Berghem 22.06.1901 Antonia Joanna Exters, geb. Oss 19.04.1881, d.v. Wilhelmus Exters en Helena Kuijpers.

9.                   Hendrina Geurts, geb. Heesch 19.08.1883, tr. Heesch 23.05.1902 Marinus Megens, geb. Heesch 21.08.1882, arbeider, overl. Heesch 07.05.1927, z.v. Martinus Megens, arbeider, en Maria Romme.

10.               Johannes Geurts, geb. Heesch 21.05.1885, overl. Heesch 28.05.1885.

 

Noten: |a| ook overl.akte Nistelrode 1930 no.5.

 

[16] Johannus Bijnen, ged. Waalre (rk) 03.04.1761, bouwman/landbouwer, overl. Waalre 12.05.1833|a|, z.v. Jasper Bijnen en NN (zie Bijlage A); tr. 1e Johanna Meeussen, overl. voor 1809; otr. 2e (‘in de Raadkamer van’) Heeze, Leende en Zesgehuchten 06.05.1809, tr. Heeze, Leende en Zesgehuchten (schepenbank) 21.05.1809, tr. Leende (rk) 21.05.1809

[17] Catharina van Nunen, ged. Leende (rk) 24.11.1782|g|, landbouwster, overl. Waalre 29.11.1825, d.v. Wilhelmus van Nunen, arbeider, en Jacomijna van Someren.

Uit dit huwelijk (vader ook Beijnen, moeder ook Catrina, ook van Nuenen/van Nuunen):

1.                   Joanna Bijnen, ged. Waalre (rk) 24.04.1810|b|, overl. Valkenswaard 24.10.1832, tr. Waalre 23.01.1831 Johannes Josephus Lemmens, geb. Mol|f| 14.07.1808, dienstknecht, z.v. Cornelis Lemmens, landbouwer, en Elisabeth van den Bergh, landbouwster.

2.                   Wilhelmus Beijnen, geb. Waalre 18.06.1811|c|, overl. Waalre 20.07.1811.

3.                   Wilhelma Beijnen, ook Wilhelmina Bijnen, geb. Waalre 10.08.1812|d|, dienstmeid (1835), overl. Leende 10.05.1873, tr. Leende 01.03.1835 Wilhelmus Klerx, geb. Leende 24.05.1810, bouwmansknecht, overl. Leende 31.12.1864, z.v. Philippus Klerx, dagloner, en Anna Maria van Deursen, dagloonster.

4.                   Maria Beijnen, geb. Waalre 17.01.1817, overl. Waalre 25.08.1883, tr. Waalre 29.01.1837 Michaël Chroijmans, ook Crooijmans, geb. Mierlo 12.12.1804, dienstknecht, overl. Waalre 23.02.1877, z.v. Francis Chroijmans en Mechtilda Roovers.

5.                   Joannus Bijnen, geb. Waalre 12.04.1819|a|; volgt [8].

 

Noten: |a| overledene Johannes, oud 75 jaar {>geb.ca.1758},  moeder ‘de naam onbekend’, wedr van Nuunen (overl.akte Waalre 1833 no.11); |b| get. Petrus Bijnen {oom?}; |c| get. Peter Beijnen oud 45 jaar, landman (geb.akte Waalre 1811 no.16); |d| get. Peeter Jasper Beijnen, oud 59 jaar, landman (geb.akte Waalre 1812 no.31); |e| vader Johannus Beijnen, moeder Catrina van Nuunen (geb.akte Waalre 1819 no.11); |f| provincie Antwerpen, gewest Vlaanderen; |g| vader van Nuenen, moeder Jacoba van Summeren.

 

[18] Adriaan Schenkels, geb. Heeze ca. 1774, bouwman/landbouwer, overl. Maarheeze 19.07.1850|c|, z.v. Peter/Petrus Schenkels en Allegonda Vermeulen; otr. Heeze (schepenbank) 02.09.1797, tr. Heeze 17.09.1797|d|

[19] Hendrien Bakermans, geb. Heeze ca. 1776, landbouwster, overl. Maarheeze 31.03.1851|e|, d.v. Peter/Petrus Bakermans en Maria Verbeek.

Uit dit huwelijk (moeder ook Backermans/Baekermans):

1.                   Petrus Schenkels, ged. Heeze (rk) 03.10.1798, bouwman/landbouwer, overl. tussen 1848 en 1868, tr. 1e Heeze 07.01.1817 Jacoba Geenen, geb. Heeze ca. 1795, landbouwster, overl. Heeze 08.02.1848, d.v. Joost Geenen en Jacomina Geenen; tr. 2e Heeze 22.07.1854 Maria van Kuik, ook van Kuijk, geb. Heeze 16.10.1816, landbouwster, overl. Heeze 26.06.1868, d.v. Antronie van Kuik, landbouwer, en Maria Thijs.

2.                   Wilhelmus Schenkels, ged. Heeze (rk) 04.07.1800.

3.                   Aldegundis Schenkels, ook Allegonda, ged. Heeze (rk) 19.04.1802, overl. Maarheeze 01.01.1836.

4.                   Petronilla Schenkels, ook Petronella, ged. Heeze (rk) 25.06.1804,  landbouwster, tr. Maarheeze 06.09.1834 Hendrikus Scheepers, geb. Heeze ca. 1805, landbouwer, z.v. Arnoldus Scheepers, landbouwer, en Engelberta van Deursen, landbouwster.

5.                   Arnoldus Schenkels, ged. Maarheeze (rk) 13.07.1809, bouwman, overl. Maarheeze 07.08.1831.

6.                   Maria Schenkels, geb. Maarheeze, Soerendonk en Sterksel 26.04.1811|b|, landbouwster, overl. Maarheeze 15.04.1873, tr. Maarheeze 07.06.1851 Joannes Rampen, geb. Maarheeze 22.08.1812, strodekker (1851), landbouwer (1881), overl. Maarheeze 22.12.1881, z.v. Hendrikus Rampen, landbouwer, en Antonetta Flipsen, landbouwster.

7.                   Johanna Schenkels, geb. Maarheeze 18.03.1816|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| moeder Hendrina Backermans; |b| vader Adrien, moeder Henriette; |c| overledene Adrianus, e.v. Henrica Bakermans (overl.akte Maarheeze 1850 no.5); |d| bruidegom uit Aalst; |e| overledene Hendriena (Overl.akte Maarheeze 1851 no.4).

 

[20] Petrus Scheepers, ged. Tongelre 11.12.1802, landbouwer/bouwman, overl. Maarheeze 08.06.1871, z.v. Cornelis Scheepers, landbouwer, en Anna Maria van den Boomen. landbouwster; tr. Zesgehuchten 26.02.1829

[21] Wilhelmina van Leeuwen, ged. Zesgehuchten 02.06.1806, dienstmeid (1829), landbouwster (1831,1851), wolspinster (1887), overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 19.09.1887, d.v. Leonardus van Leeuwen, landbouwer, en Josina van Otterdijk.

Uit dit huwelijk (vader ook Peter, ook Schepers):

1.                   levenloze zoon, Tongelre 28.07.1831|a|.

2.                   levenloze zoon, Tongelre 28.07.1831|b|.

3.                   Arnoldus Scheepers, geb. Tongelre 23.09.1832; volgt [10].

4.                   Helena Scheepers, geb. Tongelre 10.07.1835, tr. Maarhgeeze 09.07.1860 Antonie Linders, geb. Someren 22.04.1829, landbouwer, overl. Nederweert 04.09.1904, z.v. Leonardus Linders en Wilhelmina Wijlaars.

5.                   Anna Maria Scheepers, geb. Tongelre 11.11.1840, landbouwster, tr. Maarheeze 25.01.1869 Antonius Timmermans, geb. Weert 30.06.1841, landbouwer, z.v. Antonius Timmermans en Joanna Maria Hendricks.

6.                   Antonetta Scheepers, geb. Tongelre 29.03.1846, dienstmeid (1880), tr. Strijp 06.02.1880 Johannes van Lit, geb. Heeze 31.08.1845, dienstknecht (1880), z.v. Lourentius van Lit en Johanna Maria van Gerwen.

7.                   Dora Maria Schepers, geb. Maarheeze 28.09.1851, overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 31.07.1920, tr. Maarheeze 23.11.1874 Peter Franciscus Corstjens, geb. Budel 30.08.1845, overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 27.03.1891, z.v. Jan Mathijs Corstjens, bouwman, en Josina Zeevaarders.

 

Noten: |a| des heden morgen om vijf uren, vader Schepers, moeder Wilhelmina (akte no.9); |b| des heden morgen om vijf uren (akte no.10).

 

[22] Theodorus op het Roodt, geb. Weert xx.11.1800, akkermansknecht (1820), dagloner (1822,1827), landbouwer (1839), overl. Hushoven (Weert) 22.04.1839|b|, z.v. Petrus op het Root, dagloner, en Catharina Lenders, dagloonster; tr. 1e Nederweert 25.09.1820 Cornelia Korten, geb. Weert 28.01.1788, ‘akkermansmeijd’ (1820), overl. Weert 27.12.1825, d.v. Martinus Korten en Elisabeth Windelen; tr. Weert 23.02.1827|a|

[23] Catharina Vermeulen, geb. Heeze 17.08.1797, dienstmeid (1827), overl. Weert 03.07.1886, d.v. Nicolaas Vermeulen, landbouwer, en Clara Snox, ook Snoeks; tr. 2e Michiel Schroijen, geb. Kinrooi|c| ca.1812, landbouwer, overl. Soerendonk 23.11.1880, z.v. Mathijs Schroijen en Petronella Voorter.

Uit het huwelijk op ’t Roodt-Korten:

1.                   levenloze dochter, Weert 09.12.1822.

Uit het huwelijk op ’t Roodt-Vermeulen:

2.                   Maria Clara op het Root, ook op ’t Roodt, geb. Weert 15.03.1828.

3.                   Petronella op ’t Roodt, geb. Weert 17.06.1830; volgt [11].

 

Noten: |a| bruidegom in de akte op het Root, vader v/d bruidegom tekent met Peter op ’t Roodt, bruidegom en bruid ‘verklaard hebbende zulks niet te kunnen’ (huw.akte Weert 1827 fol.39v); |b| overledene op het Root (overl.akte Weert 1839 no.39; |c| arrondissement Maaseik, provincie Limburg, gewest Vlaanderen.

 

[24] Hendrik Hanegraaf, ged. Heesch 23.04.1796, landbouwer, overl. Heesch 06.06.1856, z.v. Huibert Hanegraaf en Anna Maria van Nistelrooij; tr. Heesch 19.04.1834

[25] Johanna van Zeeland, ged. Heesch 08.10.1805, landbouwster, overl. Heesch 14.05.1878, d.v. Gijsbert van Zeeland en Johanna van Dijck.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hubertus Hanegraaf, geb. Heesch 01.02.1836; volgt [12].

2.                   Hendrina Hanegraaf, geb. Heesch 19.06.1838, overl. Heesch 24.11.1876, tr. Heesch 22.02.1867 Martinus van Tilburg, geb. Veghel 01.03.1836, dienstknecht (1867), landbouwer (1877), overl. Heesch 04.01.1885, z.v. Willem van Tilburg en Hendrina Verstappen, landbouwster.
      MvT tr. 2e Schijndel 03.02.1877 Adriana Hendrica van der Heiden, geb. Breda 12.04.1845, dienstmeid (1877), landbouwster (1890), overl. Veghel 27.12.1921|a|, d.v. Albertus van der Heiden en Maria Christefeld.
     AHvdH tr. 2e Heesch 17.01.1890 Johannes van Hal, geb. Heesch 13.03.1831, arbeider (1856), landbouwer (1890), overl. Heesch 14.01.1894, z.v. Jan van Hal en Petronel van Wetering.
     JvH tr. 1e Heesch 06.09.1856 Johanna van der Heijden, geb. Heesch 14.07.1827, landbouwster, overl. Heesch 06.01.1889, d.v.Anthonij van der Heijden,arbeider, en Sara van Boxtel.

3.                   Wilhelmina Haanegraaf, ook Hanegraaf, geb. Heesch 19.01.1841, landbouwster, overl. Heesch 06.07.1859.

4.                   Johanna Hanegraaf, geb. Heesch 27.11.1848, overl. Heesch 07.04.1862.

 

Noten: a| wede van Schijndel{?} (overl.akteVeghel1921no.141).

 

[26] Martinus van de Ven, geb. Nuland 23.04.1800, landbouwer/bouwman, overl. Nistelrode 21.05.1883, z.v. Simon van de Ven, landbouwer, en Johanna van Langenhuijzen; tr. Nuland 30.05.1824

[27] Theodora van Creij, geb. Nuland 04.04.1797, landbouwster, overl. Nistelrode 02.02.1863, d.v. Antonie Matthijs van Creij, landbouwer, en Catharina van Venrooij.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Kreij):

1.                   Johannes van de Ven, geb. Nuland 10.04.1825, landbouwer, overl. Nistelrode 04.02.1862.

2.                   Catharina van de Ven, geb. Nuland 05.07.1827, landbouwster, overl. Nistelrode 14.10.1865.

3.                   Gerardus van de Ven, geb. Nuland 26.10.1829, overl. Rosmalen 27.05.1886.

4.                   Simon van de Ven, geb. Nuland 26.10.1829, overl. Nistelrode 27.02.1902.

5.                   Antoni van de Ven, ook Antonius, geb. Nistelrode 24.11.1831, landbouwer, overl. Heesch 29.03.1878, tr. Heesch 12.06.1869 Johanna Hanegraaf, geb. Heesch 31.01.1827, dienstmeid (1869), overl. Heesch 28.11.1911, d.v. Joost Hanegraaf, landbouwer, en Jacomina van de Kamp.
     JH tr. 2e Heesch14.02.1879 Johannes Gerardus Gielis, geb. Oss 17.04.1843, landbouwer, overl. Heesch 20.12.1904, z.v. Johannes Gerardus Gielis, bouwman, en Margaretha van Schaijk.

6.                   Peter van de Ven, geb. Nistelrode 24.11.1831, overl. Nistelrode 13.01.1832.

7.                   Petrus van de Ven, geb. Nistelrode 08.05.1834, overl. Nistelrode 23.06.1834.

8.                   Johanna van de Ven, geb. Heesch 14.07.1836|a|; volgt [13].

 

Noten: |a| moeder van Kreij (geb.akte Heesch 1836 no.32).

 

[28] Marten Geurts, geb. Oss 14.11.1799, knecht (jan1826), bouwman/landbouwer (nov1826,1868), overl. Heesch 04.10.1868|a|, z.v. Henricus Geurts en Johanna Jan Peters; tr. Heesch (bs) 28.01.1826, tr. Heesch (rk) 29.01.1826

[29] Petronella Verhoeven, geb. Heesch 26.07.1803, landbouwster, overl. Heesch 28.12.1879, d.v. Antonie Verhoeven en Peternel van Hintum.

Uit dit huwelijk (vader ook Martinus, moeder ook Peternel):

1.                   Tona Geurts, ook Antonia, geb. Heesch 06.11.1826, arbeidster, overl. Heesch 17.02.1890.

2.                   Hendrica Geurts, geb. Heesch 20.07.1828, landbouwster, overl. Heesch 03.07.1859|d|, tr. Heesch 11.02.1858 Antonius van den Akker, geb. Heesch 13.08.1830, landbouwer, overl. Heesch 19.10.1888, z.v. Hendrik van den Akker, bouwman, en Maria van de Poel, landbouwster.
    AvdA tr. 2e Heesch 30.06.1860 Petronella Hermens, geb. Heesch 15.07.1832, landbouwster, overl. ‘s-Hertogenbosch 26.07.1910|e||f|, d.v. Jacob Hermens en Allegonda van Berkel.

3.                   Johanna Geurts, geb. Heesch 22.02.1830, landbouwster, tr. Heesch 26.01.1861 Theodorus Strik, geb. Schaijk 25.08.1827, landbouwer, z.v. Gijsbertus Strik en Antonia van den Helm.

4.                   Elizabeth Geurts, geb. Heesch 27.08.1832, landbouwster, overl. Nistelrode 28.04.1871, tr. 1e Heesch 10.02.1860 Johannis van Geffen, geb. Nistelrode ca. 1834, landbouwer, overl. voor 1868, z.v. Leonardus van Geffen, landbouwer, en Peternella van Steenbergen, landbouwster; tr. 2e Nistelrode 29.10.1868 Peter van der Heijden, geb. Nistelrode 12.05.1825, landbouwer, z.v. Martinus van der Heijden en Theodora Maria van Liveslooi.

5.                   Peternel Geurts, geb. Heesch 30.06.1834, overl. Geffen 06.03.1916|b|, tr. Heesch 14.05.1859 Johannes Hermers, geb. Heesch 11.10.1820, landbouwer, overl. Heesch 09.12.1879|c|, z.v. Francis Hermers, bouwman, en Teuna van Dinter.

6.                   Cornelia Geurts, geb. Heesch 11.02.1837, dienstbode (1863), overl. Geffen 03.01.1917, tr. Geffen 18.01.1863 Gerardus Langens, geb. Oss 02.03.1830, arbeider, overl. Geffen 20.03.1892, z.v. Antonie Langens en Anna van Kreij.

7.                   Johannes Geurts, geb. Heesch 03.04.1839; volgt [14].

8.                   Maria Catharina Geurts, geb. Heesch 25.08.1841, dienstmeid (1871), overl. Geffen 10.04.1921, tr. Nuland 20.05.1871 Adriaan van der Doelen, geb. Nuland 31.08.1832, landbouwer, overl. Nuland 11.04.1909, z.v. Lambertus van der Doelen en Arnolda Westelaken, landbouwster.

9.                   Anna Maria Geurts, geb. Heesch 12.07.1844, overl. Heesch 06.11.1894, tr. Heesch 22.02.1867 Johannes Jacobus van Kaathoven, geb. Heesch 01.02.1841, arbeider (1867), landbouwer (1894), overl. Heesch 14.09.1916, z.v. Hendrik van Kaathoven, landbouwer, en Christina Leeijen.

 

Noten: |a| overledene Martinus; |b| wede Hermes (overl.akte Geffen 1916 no.7); |c| overledene Hermes (overl.akte Heesch 1879 no.47); |d| overledene Hendrina (overl.akte Heesch 1859 no.24); |e| overledene Hermes (overl.akte ’s-Hertogenbosch 1910 no.369); |f| ook overl.akte Heesch 1910 no.33.

 

[30] Johannes van den Helm, geb. Heesch 13.03.1813, bouwman (1841), landbouwer (1871,1880), overl. Heesch 12.05.1880, z.v. Balthus van den Helm en Meghel van Eijk, ook Megchelina van Eik; tr. Nistelrode 12.02.1841

[31] Elisabeth Bevers, geb. Nistelrode 28.08.1809, overl. Heesch 27.04.1880|a|, d.v. Lambert Leendert Bevers en Anna Maria Christiaan Jan Huibers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Megchelina van den Helm, geb. Heesch 28.03.1841, overl. Heesch 18.01.1876, tr. Heesch 03.02.1870 Wilhelmus de Bie, ook Willem, geb. Heesch 28.10.1840, landbouwer, overl. Heesch 02.08.1898, z.v. Willebrordus de Bie en Adriana van de Ven.
     WdB tr. 2e Heesch 03.02.1877 Geertruida van der Doelen, geb. Nuland 05.07.1846, dienstmeid (1877), d.v. Gerardus van der Doelen en Jacoba van den Heuvel.

2.                   Johanna Maria van den Helm, geb. Heesch 31.07.1842; volgt [15].

3.                   Lambertus van den Helm, geb. Heesch 21.06.1844, timmerman (1875,1877), rademaker (1909), overl. Heesch 20.08.1909, tr. 1e Heesch 29.01.1875 Antonetta van Haaf, geb. Oss 30.08.1840, overl. Heesch 29.05.1876, d.v. Wilhelmus van Haaf, landbouwer, en Johanna van Hal; tr. 2e Heesch 03.02.1877 Maria van Vugt, geb. Heesch 23.10.1843, dienstmeid (1877), overl. Heesch 10.10.1916, d.v. Johannes van Vugt en Antonia van Zeeland.

4.                   Petrus van den Helm, geb. Heesch 24.10.1845, landbouwer, overl. Heesch 24.12.1913, tr. Heesch 26.06.1880 Justina van Roosmalen, geb. Heesch 18.08.1852, dienstmeid (1880), overl. Heesch 28.10.1920, d.v. Johannes van Roosmalen en Maria Anna Timmermans, landbouwster (1880).

5.                   Elisabeth van den Helm, ook Elizabeth, geb. Heesch 13.09.1847, overl. Heesch 15.12.1848.

6.                   Hendrikus van den Helm, geb. Heesch 11.11.1849, landbouwer, overl. Heesch 24.02.1919, tr. 1e Heesch 16.07.1875 Johanna Maria van Peuffelik, ook Anna Maria van Peufflik, geb. Heesch 18.11.1838, overl. Heesch 30.06.1881, d.v. Johannes van Peuffelik, arbeider, en Petronella van Dinther; tr. 2e Heesch 13.04.1883 Francisca van Hintum, geb. Oss 17.10.1855, landbouwster, overl. Heesch 22.11.1940|b|, d.v. Johannes van Hintum en Johanna Hermers.

 

Noten: |a| vader Lambertus, moeder Johanna Maria van der Heijden{?} (overl.akte Heesch 1880 no.25); |b| moeder Hermans (overl.akte Heesch 1940 no.43).

 


Bijlage A

 

[32] Caspar Beijnen, *begr. Waalre 05.07.1777 of begr. Waalre 30.01.1790, otr. Waalre 26.01.1749

[33] Maria Jansen.

Uit dit huwelijk (vader ook Casparus, ook Bijnen, moeder ook Janssen):

1.                   Joannes Bijnen, ged. Waalre (rk) 07.11.1749.

2.                   Maria Beijnen, ged. Waalre (rk) 07.02.1752.

3.                   Henricus Beijnen, ged. Waalre (rk) 14.04.1755 (moeder Maria Ansems).

4.                   Joannes Bijnen, ged. Waalre (rk) 03.04.1761|a|; volgt [16].

5.                   Guillielmus Bijnen, ged. Waalre (rk) 11.07.1765.

6.                   Petrus Bijnen, ook Peeter, ged. Waalre (rk) 22.02.1768, overl. Waalre 11.08.1820|b|, tr. Cristina Aarts.

 

Noten: |a| vader Casparus, moeder Janssen; |b| oud 58 jaar {>geb.ca.1762} (overl.akte Waalre 1820 no.15).

 

= = =

 

In dezelfde periode

 

Jasper Bijnen, overl. Waalre, *begr. Waalre 05.07.1777 of begr. Waalre 30.01.1790, z.v. Peter/Petrus Bijnen; otr. Valkenswaard (ndg) 14.11.1750, tr. Valkenswaard 29.11.1750 Johanna van Ham, overl. Waalre 24.05.1797, d.v. Henricus van Ham.

Uit dit huwelijk (vader ook Casparus/Gasparus, ook Beijnen):

1.                   Ardina Bijnen, geb. Waalre ca. 1751, landbouwster, overl. Waalre 22.10.1828, tr. Jacobus Rooijaars, overl. voor 1828, w.s. overl. Waalre 15.01.1799|c|.

2.                   Petrus Beijnen, ook Peeter, ged. Waalre (rk) 28.08.1752, landbouwer, overl. Waalre 22.08.1820, tr. Johanna van Lierop, ook van Lirop, geb. Waalre ca. 1744/1751, overl. Waalre 12.09.1820, d.v. Bartel van Lierop en Maria Roijers.

3.                   Henricus Beijnen, ged. Waalre (rk) 08.01.1754.

4.                   Guillielmus Beijnen, ged. Waalre (rk) 02.03.1756, w.s. jong gestorven.

5.                   Anna Bijnen, ged. Waalre (rk) 11.06.1757.

6.                   Guillielmus Beijnen, ook Wilhelmus, ged. Waalre (rk) 20.04.1759, glazenmaker (1827), overl. Waalre 15.12.1837, tr. Johanna van Moeswijk, geb. Veldhoven ca. 1767, overl. Deurne en Liessel 20.01.1848, d.v. Pieter van Moeswijk en Catharina Valkx.

7.                   Joannes Beijnen, ook Bijnen, Jan, ged. Waalre (rk) 17.01.1761, bouwman, overl. Waalre 13.02.1839|a|, otr. Waalre 08.11.1806, tr. Waalre 23.11.1806 Anna Donkers, geb. Veldhoven ca. 1777, overl. Waalre 02.01.1846, d.v. Hendrik Donkers en Anna Maria Michels.

8.                   Godefridus Bijnen, ged. Waalre (rk) 13.12.1762.

9.                   Alexander Beijnen, ged. Waalre (rk) 19.06.1765.

10.                Maria Catharina Bijnen, ged. Waalre (rk) 14.03.1767.

11.                Jacobus Bijnen, ged. Waalre (rk) 29.12.1768.

12.                Thomas Bijnen, ged. Waalre (rk) 08.03.1772.

 

Noten: |a| overledene Johannes Bijnen, oud 78 jaar {>geb.ca.1761} (overl.akte Waalre 1839 no.2); |c| overledene Roijaers.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren