Jan Johan Jacobus Dalmulder (1910-1992)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2019 (laatst herzien juni 2020)

 


 

[1] Jan Johan Jacobus Dalmulder, Jan, geb. Weesp 04.02.1910, student NEH 19.09.1928, kandidaatsexamen handelswetenschap NEH 13.11.1930, doctoraalexamen handelswetenschap NEH 06.07.1934, promotie Rotterdam 29.10.1936|a|, lector Tilburg (1940-)|b|, hoogleraar Tilburg (1950-1980)|c|, hoogleraar Groningen (1968-1970)|d|, RNL 1964, overl. Tilburg 15.05.1992, crem., huw.afk. ’s-Gravenhage 1938|e|, tr. Kontich (België) 04.07.1938 Agnes Marie Leontine Alphonse Moorkens, geb. Nice (Frankrijk) 28.09.1918.

 

– Levensbericht: Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.59-60.

 

Noten: |a| On econometrics: some suggestions concerning the method of econometrics and its application to studies regarding the influence of rationalisation on employment in the U.S.A.; promotor: J. Tinbergen (1903-1994); |b| De statistiek, de statistische analyse en hun beteekenis voor de economische wetenschappen – Openbare les Tilburg 25.10.1940; |c| De plaats en de betekenis van de wiskundige economie en de econometrie in het geheel der economische wetenschappen – Intreerede Tilburg 23.11.1950; |d| De ontwikkeling van het wiskundig economisch denken – Intreerede Groningen 12.11.1968; |e| De Maasbode 14.06.1938.

 

[2] Izak Dalmulder, geb. Weesp 04.03.1867, boekhouder (1908), overl. Haarlem 06.02.1943, begr. Bussum|a|, tr. Amsterdam 03.12.1908
[3] Susanna Jacoba Hilbers, geb. Wageningen 03.06.1881, overl. Rotterdam 15.01.1972|b|, begr. Bussum 18.01.1972.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Johan Jacobus Dalmulder, geb. Weesp 04.02.1910; volgt [1].

 

Noten: |a| Izac (grafzerk); |b| annonce ondertekend door A.L.M.A. Moorkens (De Tijd 18.01.1972).

 

[4] Jan Dalmulder, geb. Weesp ca. 1832, schuitjager (1856,1888), overl. Weesp 17.12.1892, tr. Weesp 23.10.1856

[5] Heijltje van Soll, geb. Weesp ca. 1834, overl. Weesp 30.09.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eva Dalmulder, geb. Weesp ca. 1858, overl. Weesp 31.03.1917.

2.                   Jan Dalmulder, geb. Weesp xx.09.1859, overl. Weesp 16.05.1861.

3.                   levenloze dochter, Weesp 05.12.1860.

4.                   Antje Dalmulder, geb. Weesp ca. 1862, overl. Gouda 28.05.1933, tr. Weesp 04.10.1888 Willem Bruijne, geb. Weesp ca. 1861/1862, koetsier (1887,1888), stalhouder (1908), overl. Gouda 04.08.1925, z.v. Gijsbert Bruijne, werkman, en Rimke Vlig.
     WB tr. 1e Weesp 12.05.1887 Maria Zwankhuizen, geb. Muiden ca. 1862, dienstbode (1887), overl. Muiden 29.01.1888, d.v. Carel Zwankhuizen, scheepstimmerman, en Adriana Luif.

5.                   Neeltje Dalmulder, geb. Weesp ca. 1863, overl. Weesp 30.12.1864.

6.                   Grietje Dalmulder, geb. Weesp ca. 1866, overl. Weesp 22.04.1940.

7.                   Izak Dalmulder, geb. Weesp 04.03.1867; volgt [2].

8.                   Elisabeth Dalmulder, geb. Weesp ca. 1869, overl. Weesp 17.12.1871.

9.                   Jan Dalmulder, geb. Weesp ca. 1872, overl. Weesp 09.03.1874.

10.               levenloze dochter, Weesp 29.01.1874.

11.               Cornelia Dalmulder, geb. Weesp 07.01.1875, overl. Amsterdam 25.05.1952|a|, begr. Weesp (Bpl. Landscroon), tr. Weesp 08.08.1902 Pieter van Pienbroek, geb. Zaamslag 19.01.1863, onderwijzer, overl. Weesp 11.01.1925, begr. Weesp (Bpl. Landscroon), z.v. Marinus Jacobus van Pienbroek en Poulina van Dixhoorn.

12.               Jan Dalmulder, geb. Weesp 18.11.1876, overl. Weesp 18.11.1876.

13.               Pieter Dalmulder, geb. ca. 1878, opzichter bij de Staatsspoorwegen te Stadskanaal (1908).

 

Noten: |a| ook overl.akte Weesp 1952 no.50.

 

[6] Johannes Hendrikus Hilbers, geb. Zutphen 25.05.1851, kleermaker (1872,1877), overl. voor 1908, tr. Zutphen 15.05.1872 

[7] Catharina Susanna Sparnaaij, geb. Zutphen 24.09.1853, overl. Bussum 13.10.1925; tr. 2e Amsterdam 06.10.1910 Gerardus Wilhelmus Johannes Groen, geb. Utrecht 31.01.1851, Zouaaf onder Z.H. Pius IX|b|, reiziger (1877), winkelier (1910), overl. Amsterdam 19.11.1932, begr. Amsterdam (RK Bpl. St. Barbara) 22.11.1932, z.v. Johannes Petrus Groen, koopman, en Maria Catharina Luijkx.

     GWJG tr. 1e Amsterdam 24.05.1877 Anthonia van Wassenberg, geb. Amsterdam ca. 1849, overl. voor 1910, d.v. Cornelis van Wassenberg en Anthonia Feijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Gerhardus Francscus Hilbers, geb. Zutphen 17.08.1873, overl. Zutphen 14.09.1874.

2.                   levenloze zoon, Zutphen 04.10.1875.

3.                   Johannes Jacobus Abraham Hilbers, geb. Zutphen 30.05.1877, kapper (1908), barbier (1909), overl. na 1909, tr. Amsterdam 14.01.1909 Victorine Adolfine Eleonora Georgette Gresnich, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1874, overl. Bussum 10.12.1945, d.v. George Theodorus Leonard Bernardus Gresnich, architect, en Louisa Allgauer.

4.                   Susanna Jacoba Hilbers, geb. Wageningen 03.06.1881|a|; volgt [3].

 

Noten: |a| moeder Susanna Catharina (geb.akte Wageningen 1881 no.102); |b| annonce collectie CBG.

 

[8] Izak Dalmulder, geb. Weesp ca. 1804/1805, wever (1828), schuitjager (1842,mei1856), werkman (okt1856), metselaarsknecht (1859,1860), overl. Weesp 23.08.1868, tr. Weesp 01.06.1828

[9] Eva Berkhout, geb. Weesp ca. 1808, dienstbaar (1828), overl. Weesp 10.12.1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Dalmulder, geb. Weesp ca. 1829, werkman (1856), stalhouder (1897), overl. Weesp 04.05.1912, tr. 1e Weesp 29.05.1856 Cornelia Martens, geb. Weesp ca. 1824/1825, overl. Weesp 04.11.1891, d.v. Johannes Martinus Martens, werkman, en Elisabeth Martens; tr. 2e Weesp 29.04.1897 Grietje Tuijp, geb. Monnickendam ca. 1845, koffiehuishoudster (1895,1897), overl. Ilpendam 19.10.1906, d.v. Dirk Tuijp, werkman, en Antje Springveld.
     GT tr. 1e Monnickendam 17.11.1867 Henricus Gerardus Groenewoud, geb. Monnickendam ca. 1834/1835, boerenbedrijf (1867), tapper (1894), overl. Weesp 07.01.1894, z.v. Hendrik Groenewoud, kleermaker, en Martha Verwoerd; tr. 2e Weesp 20.06.1895 Hendrikus Velling, geb. Gorinchem 22.12.1824, overl. Weesp 11.10.1895, z.v. Hendrika Velling.
     HV tr. 1e Gorinchem 08.09.1848 Elisabeth Barbara Wild, geb. Utrecht 10.04.1826, overl. Rotterdam 01.01.1864, d.v. Pieter Wild en Elisabeth van Zethoven; tr. 2e Rotterdam 03.08.1864 Sophia Adriana Maria Bakx, geb. Rotterdam 05.03.1836, overl. voor 1895, d.v. Johannes Woutherus Bakx en Henrica van den Bergh.
     SAMB tr. 1e Rotterdam 21.08.1861 Eduwaard Eijsbroek, ook Eduaard/Eduard, geb. Rotterdam 08.03.1838, overl. Rotterdam 04.10.1863, z.v. Joannes Eijsbroek en Angenita Joanna van Beemen.

2.                   Elizabeth Dalmulder, geb. Weesp ca. 1830, tr. Weesp 03.05.1855 Hindrik Hollander, geb. Avereest 06.12.1820, smidsknecht, z.v. Cornelis Hollander, turfmaker (1820), veenman (1855), en Petertje de Vis.

3.                   Jan Dalmulder, geb. Weesp ca. 1832; volgt [4].

4.                   Nicolaas Dalmulder, geb. Weesp ca. 1834, leerlooiersknecht, overl. Weesp 04.01.1894, tr. Weesp 18.10.1860 Anna Antonia van Zanten, geb. Naarden ca. 1837, overl. Weesp 06.04.1921, d.v. Aart van Zanten en Anna Antonia Kuipers.

5.                   Christina Dalmulder, geb. Weesp ca. 1836, overl. Weesp 30.03.1902, tr. Weesp 19.05.1859 Jan Rison, geb. Weesp ca. 1832, timmermansknecht, overl. Amersfoort 04.10.1911, z.v. Hendrik Rison, brugwachter, en Cornelia Schijf.

6.                   Neeltje Dalmulder, geb. Weesp ca. 1837, overl. Weesp 05.09.1842.

7.                   Eva Dalmulder, geb. Weesp ca. 1839/1840, dienstbode (1862), winkelierster (1874), overl. Weesp 17.02.1911, tr. 1e Weesp 05.06.1862 Evert Bruine, geb. Weesp ca. 1835, winkelbediende, z.v. Hendrik Bruine, baardscheerder, en Catharina van Maanen; tr. 2e Haarlem 29.07.1874 Albertus Lequin, geb. Haarlem 27.06.1833, smid (1857), machinist (1865,1883), overl. voor 1911, z.v. Albertus Lequin, stoomstoker, en Neeltje Evertse Weesman.
     AL tr. 1e Amsterdam 25.11.1857 Johanna Christina Biermann, geb. Amsterdam ca. 1838, overl. Utrecht 01.11.1864, d.v. Heinrich Wilhelm Biermann, hovenier, en Maria Bernardine Knille; tr. 2e Helmond 27.11.1865 Agnes Rietveld, geb. Kleve 03.05.1846, overl. Weesp 22.10.1873, d.v. Jacobus Cornis Rietveld, tuinman, en Ijnske Jans Faber.

8.                   Dirk Dalmulder, geb. Weesp ca. 1841, schuitjager, overl. Weesp 29.09.1914, tr. Weesp 02.12.1869 Willemijna Kreisel, geb. Amersfoort 01.05.1846, overl. Weesp 11.01.1884, d.v. Johan Hendrik Kreisel, bleker, en Johanna Maria Stork.

9.                   Izaak Dalmulder, geb. Weesp ca. 1843, overl. Weesp 04.06.1852.

10.               Neeltje Dalmulder, geb. Weesp ca. 1846, overl. Weesp 11.04.1926, tr. Weesp 23.03.1871 Jacob Pieter Tovar, geb. Amsterdam 28.08.1845, schippersknecht, overl. Weesp 25.04.1891, z.v. Jacob Tovar en Catharina Petronella Treurniet.

11.               Aaltje Dalmulder, geb. Weesp xx.06.1850, overl. Weesp 24.06.1850.

 

[10] Jan van Soll, ged. Amsterdam 22.02.1784, winkelier (1812), kantoorbediende (1850), overl. Weesp 30.05.1853, tr. Amsterdam 01.11.1812

[11] Antje Bijl, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 19.09.1790, overl. Weesp 28.04.1868|a|.

Uit dit huwelijk (moeder Beijl):

1.                   Jan Adam van Soll, geb. Amsterdam ca. 1813, overl. Castricum 10.12.1891, tr. Vreeland 01.05.1842 Margrieta Rensenbrink, ook Margrietje, geb. Loenen ca. 1810, overl. Castricum 05.01.1884, d.v. Jan Rensenbrink en Maria Larekamp.

2.                   Johannes van Soll, geb. Amsterdam ca. 1818, winkelier, overl. Utrecht 08.05.1858, tr. Weesp 08.05.1850 Jannetje de Kloet, geb. Weesp ca. 1814, dienstbaar (1850), overl. Weesp 13.11.1868, d.v. Cors de Kloet en Barbara van Zijtveld.

3.                   Lambertus van Soll, geb. Amsterdam ca. 1823/1824, schildersknecht, overl. Nederhorst den Berg 05.10.1888, tr. Weesp 11.05.1848 Jacoba Bos, geb. Weesp ca. 1824, dienstbaar (1848), overl. Weesp 03.03.1865, d.v. Jan Bos, werkman, en Heintje van der Vliet.

4.                   Pieter van Soll, geb. Weesp ca. 1826, schildersknecht, overl. Weesp 12.12.1912, tr. Weesp 27.11.1856 Hendrina Johanna van der Kruis, geb. Weesp ca. 1816/1817, overl. Weesp 26.10.1897, d.v. Jan van der Kruis en Jenneke Jansen.

5.                   Barend van Soll, geb. Weesp ca. 1830, wijnkopersknecht, overl. Weesp 27.02.1863, tr. Amsterdam 27.02.1856 Stijntje van Soest, geb. Kockengen 21.01.1819, overl. Weesp 03.03.1892, d.v. Antoni van Soest en Hendrikje Haring.

6.                   Heijltje van Soll, geb. Weesp ca. 1834; volgt [5].

 

Noten: |a| Beijl (overl.akte Weesp 1868 no.29).

 

[12] Johannes Gaspar Hilbers, geb. Zutphen ca. 1811, fuselier bij de 18e Afdeling Infanterie (1835), kleermaker (1835,1879), overl. Zutphen 24.12.1891, tr. Zutphen 21.08.1835

[13] Johanna Christina Olijslager, geb. Zutphen 14.06.1812, naaister (1834), overl. Zutphen 12.06.1890.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Thomas J.J. Meijlink (1936).

Kinderen (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Aleida Catharina Olijslager, later Hilbers, geb. Zutphen 13.05.1832, overl. Zutphen 30.10.1898, tr. 1e Zutphen 14.12.1859 Willem Sanders, geb. Arnhem 16.02.1829, landbouwer, overl. Arnhem 24.03.1868, z.v. Willem Sanders, landbouwer, en Johanna Willemsen; tr. 2e Zutphen 23.01.1872 Hendrikus Wilde, geb. ca. 1835/1836, gegageerde (1872), koopman (1914), overl. Zutphen 22.06.1914, z.v. Stephanus/Steffen Wilde, landbouwer, en Berendina Aarninkhof, landbouwster.

2.                   Jacobus Johannes Olijslager, later Hilbers, geb. Zutphen 29.08.1834, kleermaker (1861,1866), winkelier in galanterieën (1894,1899), overl. Zutphen 23.02.1899, tr. 1e Zutphen 18.09.1861 Cornelia Hordijk, geb. Stabroek|a| ca.1821/1822, modemaakster (1865), overl. Zutphen 29.11.1865, d.v. Cornelius Hordijk, koopman, en Anna Haelwijgen/Hailwijgen/Hailmagen; tr. 2e Zutphen 16.05.1866 Geertruida Franciska Stephania Lindeboom, geb. Stad Doetinchem 18.12.1839, overl. Doesburg 10.04.1920, d.v. Antonius Lindeboom, commies 1e klasse ’s Rijks belastingen en accijnsen (1839), en Catharina Francisca Josepha Closset.
– Het  echtpaar Hilbers-Lindeboom vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Thomas J.J. Meijlink (1936).
     CH tr. 1e Zutphen 20.08.1845 Hendricus Franciscus Lindeboom, geb. Groenlo 09.10.1822, kantoorbediende, overl. Zutphen 01.02.1859, d.v. Antonij Lindeboom, commies bij de uitgaande rechten, en Rijkjen Hoogland.

Uit dit huwelijk:

3.                   Gerharda Catharina Johanna Hilbers, geb. Zutphen 30.08.1836, overl. Zutphen 14.10.1836.

4.                   Johanna Gerharda Catharina Hilbers, geb. Zutphen 31.08.1837, dienstmeid (1862), overl. Arnhem 17.12.1887, tr. Arnhem 05.11.1862 Johannes Hendricus Liethoff, geb. Arnhem 10.06.1837, metselaar, overl. Arnhem 20.05.1912, z.v. Arnoldus Liethoff, bleker (1837), verwer (1862), en Cornelia Berendsen.
     JHL tr. 2e Arnhem 15.02.1888 Willemina Hendriks ook genaamd Modderkolk, geb. Rheden 17.11.1840, naaister (1866), winkelierster (1888), overl. Arnhem 27.11.1889, d.v. Hendrikus Hendriks ook genaamd Modderkolk, daghuurder, en Willemina Bandel.
     WHogM tr. 1e Arnhem 07.11.1866 Hendrik Gerritsen, geb. Arnhem 23.06.1824, metselaarsknecht (1850), metselaar (1866), overl. Arnhem 22.12.1886, z.v. Christina Gerritsen, arbeidster.
     HG tr. 1e Arnhem 24.07.1850 Alida Seijdel, geb. Haarlem 06.09.1823, naaister (1850), overl. Arnhem 08.12.1852, d.v. Johan George Seijdel, arbeider, en Elisabeth Mulder.

5.                   Johannes Hendrikus Hilbers, geb. Zutphen 20.09.1839, overl. Zutphen 22.10.1849.

6.                   Gerhardus Marianus Hilbers, geb. Zutphen 06.03.1841, banketbakkersknecht, overl. Zutphen 07.04l.1919, tr. Zutphen 08.11.1865 Carolina Willemina Sanders, geb. Arnhem 01.12.1842, overl. Zutphen 08.05.1920, d.v. Willem Sanders, landbouwer, en Hendrica Driessen.

7.                   Maria Cornelia Johanna Hilbers, geb. Zutphen 13.05.1843, dienstbode (1866), overl. Zutphen 05.11.1879, tr. Zutphen 23.05.1866 Hendrikus Jacobus van Langen, geb. Zutphen 10.09.1840, kleermaker, overl. Zutphen 12.05.1912, z.v. Wilhelmus van Langen, lantaarnaansteker, en Maria Anna Kurvers.

8.                   Jacobus Stephanus Casper HIlbers, geb. Zutphen 02.09.1845, kleermakersknecht, overl. Zutphen 11.09.1861.

9.                   Hendrikus Johannes Ignatius Hilbers, geb. Zutphen 01.02.1848, stukadoor, overl. Zutphen 07.02.1907, tr. Zutphen 10.10.1888 Aleida Elisabeth Pollmann, geb. Wehl 29.03.1839, overl. Zutphen 14.11.1929, d.v. Jan Pollmann, schoolonderwijzer, en Hendrina Roos.

10.               Johannes Hendrikus Gabriel Hilbers, geb. Zutphen 18.03.1850, overl. Zutphen 20.03.1850.

11.               Johannes Hendrikus Hilbers, geb. Zutphen 25.05.1851; volgt [6].

12.               Martinus Andreas Hilbers, geb. Zutphen 30.11.1853, schoenmaker, overl. Zutphen 28.07.1933, tr. Zutphen 21.08.1878 Hendrika Johanna van Eijsden, geb. Zutphen 22.08.1855, overl. Zutphen 17.12.1925, d.v. Theodorus Johannes Petrus van Eijsden, barbier/kapper, en Gesina Johanna Slijger.

13.               Wilhelmus Godefridus Hilbers, geb. Zutphen 13.01.1857, overl. Nijmegen 22.11.1916, tr. ’s-Hertogenbosch 23.05.1883 Anna Johanna Steenbekkers, geb. ’s-Hertogenbosch 02.02.1856, overl. Boxtel 02.01.1934, d.v. Johannes Steenbekkers en Petronella Johanna de Laat.

14.               Therezia Cornelia Hilbers, geb. Zutphen 27.03.1861, overl. Zutphen 30.08.1865.

 

Noten: |a| nu in arrondissement Antwerpen, provincie Antwerpen, België.

 

[14] Johannes Sparnaaij, geb. Gouda 20.08.1815, vrijwillig geengageerd 02.02.1831, tamboer 21.02.1832, gepasporteerd 02.01.1839, bediende (1839,1844), bierbrouwer (1846), arbeider (1848), besteller (1851,1853), conducteur (1856), oppasser (1865,1875), overl. Zutphen 17.04.1888, tr. Zutphen 20.02.1839|c|

[15] Maria Catharina Berendroth, geb. Zutphen 14.05.1818, spinster (1838,1839), vroedvrouw (1848,1856), stadsvroedvrouw (1865,1879), overl. Arnhem 15.05.1889|b|.

Kind van Maria (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Carolina Elisabeth Berendroth, later Sparnaaij, geb. Zutphen 24.01.1838, overl. Zeist 31.10.1913, tr. Zutphen 02.02.1865 Jacob Kas, geb. Tonden (Brummen) 09.11.1829, tuinman, overl. Brummen 01.10.1874, z.v. Jacob Kas, landbouwer, en Aaltje Lammers.

Uit dit huwelijk:

2.                   Leendert Willem Sparnaaij, geb. Zutphen 02.02.1840, overl. Zutphen 09.02.1840.

3.                   Helena Adriana Sparnaaij, geb. Zutphen 14.06.1841, overl. Arnhem 24.05.1919, tr. Zutphen 30.10.1872 Antonij van Omme, geb. Brummen 17.02.1842, brievenbesteller, overl. Arnhem 04.10.1921, begr. 08.10.1921, z.v. Gerrit van Omme, koopman, en Henders Beker.

4.                   Abraham Sparnaaij, geb. Zutphen 02.03.1844, schoenmaker, overl. Zutphen 12.03.1875, tr. Zutphen 02.05.1866 Alida Colenbrander, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 30.08.1835, dienstbode (1866), overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 31.03.1919, d.v. Gradus Colenbrander, platenvormer bij de ijzergieterij, en Henrika Willemina Derksen.
     AC tr. 2e Hummelo en Keppel 14.05.1880 Frederik Heersink, geb. Langerak (Doetinchem) 24.06.1850, landbouwer, overl. Hummelo en Keppel 17.03.1924, z.v. Zweer Heersink, dagloner, en Anna Gesina Siemes, dagloonster.

5.                   Adriana Wilhelmina Sparnaaij, geb. Zutphen 24.05.1846, overl. Bussum 22.03.1919, tr. Arnhem 29.05.1879 Jan Hendrik Heijer, geb. Stad Doetinchem 26.01.1849, schilder (1873), makelaar (1876), huisschilder (1879), overl. Bussum 20.05.1919, z.v. Jan Hendrik Heijer, timmerman, en Gesina Hendrica ter Maat.
     JHH tr. 1e Arnhem 20.03.1873 Willemina Hendrica Jolink, geb. Arnhem 30.10.1849, overl. voor 1876, d.v. Barend Jolink, koetsier, en Berendina Hendrica eter Maat; tr. 2e Amsterdam 30.11.1876 Aletta Heeger, geb. Amsterdam ca. 1856, overl. voor 1879, d.v. Johannes Heeger en Reintje van de Wal.

6.                   Wilhelmina Elisabeth Sparnaaij, geb. Zutphen 03.08.1848, overl. Arnhem 22.07.1903, tr. Zutphen 06.05.1874 Carl August Müller, geb. ca. 1852, lithograaf, overl. Nijmegen 29.03.1931, z.v. Carl August Müller en Theresa Runkel.

7.                   Johannes Carel Sparnaaij, geb. Zutphen 20.03.1851, dienaar van politie, tr. Wageningen 14.03.1879 Lamberdina van Reenen, geb. Naarden 16.11.1861, overl. Nieuw Helvoet 17.09.1921, d.v. Johannes Jacobus van Reenen, smid, en Lamberta Rietman.

8.                   Catharina Susanna Sparnaaij, geb. Zutphen 24.09.1853; volgt [7].

9.                   Leendert Willem Sparnaaij, geb. Zutphen 09.05.1856, banketbakker, overl. tussen 1885 en 1927, tr. Arnhem 13.07.1882 Berendina Hendrika Jolink, geb. Arnhem 09.08.1855, overl. Bloemendaal 13.12.1927|a|, d.v. Berend Jolink, koetsier (1855), bleker (1882), en Hendrika Berendina ten Maat.

10.               Maria Catharina Sparnaaij, geb. Zutphen 17.06.1859, tr. Zutphen 22.08.1883 Marinus Bernardus Sparnaaij, geb. Heinenoord 05.07.1852, boekbinder, zv. Abraham Sparnaaij (ca.1818-) en Suzanna Catharina van Rost van Tonningen.

 

Noten: |a| overl. te Bloemendaal nabij Santpoort {geen verdere specificatie}, aangifte door twee parkwachters (overl.akte Bloemendaal 1927 no.193); |b| ook overl.akte Zutphen 1889 no.162; |c| bruidegom per abuis ‘geboren te Brielle’, ouders v/d bruidegom per abuis ‘beide overleden te Brielle’ (huw.akte Zutphen 1839 no.7).

 

[16] Pieter Dalmulder, geb. Weesp ca. 1776, werkman (1828), overl. Weesp 09.09.1849, z.v. Willem Dalmulder en Stijntje de Ruijter; tr.

[17] Elisabeth Bolland, geb. Weesp ca. 1770, schoonmaakster (1820), overl. Weesp 08.08.1853, d.v. Izaak Bolland en Japikje Swart; tr. 1e voor 1795 Dirk Moolhuizen, overl. tussen 1799 en 1804.

Uit het huwelijk Moolhuizen-Bolland:

1.                   Helena Moolhuijzen, geb. Weesp ca. 1795, tr. Amsterdam 16.08.1820 Hermanus de Waart, geb. Amsterdam ca. 1787, kleermaker, z.v. Pieter de Waart en Alida Tak.

2.                   Jan Moolhuizen, geb. Weesp ca. 1799, wever, overl. Weesp 18.05.1882, tr. Weesp 06.09.1829 Aaltje Schipper, geb. Weesp ca. 1805, dienstbaar (1829), overl. Weesp 17.10.1896, d.v. Johannes Schipper, veehouder, en Grietje van Nigtevegt.

Uit het huwelijk Dalmulder-Bolland:

3.                   Izak Dalmulder, geb. Weesp ca. 1804/1805; volgt [8].

 

[18] Jan Berkhout, geb. Weesp ca. 1778, timmermansknecht (1824,1828), overl. Weesp 04.10.1838, z.v. Dirk Berkhout en Cornelia Overdijk; tr.

[19] Lijsje Vree, ook Elisabeth, geb. Weesp ca. 1777, overl. Weesp 19.06.1856, d.v. Albert Vree en Neeltje Snijders.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Berkhout, geb. Diemen ca. 1800, overl. Weesp 05.09.1832.

2.                   Neeltje Berkhout, geb. Diemen ca. 1800, dienstbaar (1824), overl. Weesp 06.10.1865, tr. Weesp 16.05.1824 Nicolaas van de Ven, geb. Weesp ca. 1799/1800, schuitjager, overl. Weesp 17.12.1872, z.v. Theodorus van de Ven en Jannetje Schijff.

3.                   Eva Berkhout, geb. Weesp ca. 1808; volgt [9].

4.                   Albert Berkhout, geb. ca. 1809, overl. Weesp 14.09.1820.

 

[20] Lammert van Soll, geb. Amsterdam ca. 1760, begr. Amsterdam (Noorder Kerk en Kerkhof) 31.07.1786|a|, z.v. Jan van Soll; otr. Amsterdam 24.04.1783

[21] Geertje Engelenberg, geb. Amsterdam ca. 1858, begr. Amsterdam (Noorder Kerk en Kerkhof) 12.10.1797, d.v. Jan Engelenberg; otr. 2e Amsterdam 24.10.1788 Anthonij Erdegaingh, geb. ca. 1752, ‘van Axmeloo in Gelderland’, overl. Amsterdam (Noorder Kerk en Kerkhof) 01.07.1796|b|, z.v. Huijbertus Erdegaingh.

Uit het huwelijk van Soll-Engelenberg:

1.                   Jan van Soll, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 22.02.1784; volgt [10].

Uit het huwelijk Erdegaingh-Engelenberg:

2.                   Christina Erdegaingh, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 14.08.1791, begr. Amsterdam (Noorder Kerk en Kerkhof) 22.04.1794.

3.                   Johannes Erdegaingh, ged. Amsterdam (Westerkerk) 19.10.1792, grutter, tr. Naarden 30.10.1831 Heiltje Zöllner, geb. Amsterdam 22.03.1786, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.03.1786, d.v. Hendrik Arnold Zöllner, waagdrager (1817), winkelier (1831), en Everdina Worst.
     HZ tr. 1e Amsterdam 07.05.1817 Johan Dieterich Timmerman, geb. Dissen|c| ca. 1789, beschuitbakkersknecht, overl. voor 1831, z.v. Johan Dieterich Kronning genaamd Timmerman en Catharina Elsabeijn Timmerman.

4.                   Wijntje Elizabet Erdegaingh, geb. Amsterdam 23.03.1794, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 30.03.1794, begr. Amsterdam (Noorder Kerk en Kerkhof) 05.08.1794.

 

Noten: |a| Lambert; |b| Erdegaing; |c| w.s. Dissen, Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen.

 

[22] Johan Adam Beijl, geb. ca. 1757, ‘van Lohra in Hessen-Cassel’|d|, broodbakker (1812,1815), doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.11.1797; otr. 1e Amsterdam 04.05.1786|c| Anna Kielbeek, ged. Amsterdam 25.03.1750, doopgetuige Amsterdam (Lutherse Kerk) 09.02.1772 en 12.12.1779, begr. Amsterdam (Nieuwe Lutherse Kerk) 22.10.1787|a|, d.v. Jan Kielbeek en Anna Quast; otr. Amsterdam 08.02.1788

[23] Catriena Geertruij Robbers, geb. ca. 1756, ‘van Rosendaal in Zeeland’, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.11.1797, overl. na 1812.

Uit dit huwelijk (vader Bijl):

1.                   Henderika Bijl, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 01.02.1789, begr. Amsterdam 23.10.1790|b|.

2.                   Antje Bijl, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 19.09.1790; volgt [11].

3.                   Johanna Bijl, geb. Amsterdam 04.04.1793, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 07.04.1793, tr. Amsterdam 06.12.1815 Barent van Kempen, geb. Haarlem ca. 1786, kantoorbediende, z.v. Hendrik van Kempen en Christina Henderina Boerrigter.

 

Noten: |a| e.v. Adam Beijl; |b| Hendrica, kind van Adam; |c| bruid 35 jaar, ouders overleden; |d| nu in Landkreis Marburg-Biedenkopf, Bundesland Hessen.

 

[24] Jan Hendrik Hilbers, geb. ca. 1782, kleermaker (1812,1835), tr.

[25] Aleida Evers, geb. ca. 1787, overl. (kraambed) Zwolle 08.08.1815|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Gaspar Hilbers, geb. Zutphen ca. 1811; volgt [12].

2.                   Hendricus Johannes Hilbers, geb. Zwolle 21.10.1812, kleermaker, overl. Zwolle 23.01.1831.

3.                   Maria Magdalena Hilbers, geb. Zwolle 06.08.1815, overl. Zwolle 08.08.1815.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Zwolle 1815 no.206).

 

[26] Jacob Olijslager, geb. Hilversum ca. 1780/1781, wever (1812,1819), winkelier (1834,1835), overl. Zutphen 16.04.1861|b|, tr.

[27] Gerharda Catharina Steins, Catharina, geb. Deventer ca. 1765, overl. Zutphen 11.08.1859|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmanus Gijsbertus Richardus Olijslager, geb. ca. 1809, overl. Zutphen 15.07.1819.

2.                   Johanna Christina Olieslager, geb. Zutphen 14.06.1812|c|; volgt [13].

3.                   Cornelia Olijslager, geb. Zutphen ca. 1814, dienstbaar (1844), tr. Amsterdam 28.08.1844 Johann Hinrich Brandt, geb. Kirchweihe (Hannover)|d| ca. 1817, suikerbakker, z.v. Dieterich Brandt en Anna Margaretha Purmann, winkelierster (1844).

4.                   Gerhard Olijslager, geb. Zutphen 28.04.1818, overl. Rosmalen 26.10.1895, tr. Gouda 09.01.1850 Anna Catharina Remont, geb. Maastricht 12.09.1818, d.v. Maria Catharina Remont.

5.                   Richarda Olijslager, geb. Zutphen 23.12.1819, overl. Zutphen 16.07.1821.

 

Noten: |a| ‘verdere opgaven onbekend’ (overl.akte Zutphen 1859 no.292); |b| Jabik, ‘verdere opgaven onbekend’ (overl.akte Zutphen 1861 no.136); |c| Olieslager; |d| nu Kirchweyhe, Ortsteil van Weyhe, Landkreis Diepholz, Bundesland Niedersachsen.

 

[28] Leendert Sparnaaij, geb. ca. 1781, voerman, overl. Gouda 07.08.1827, tr.

[29] Elisabeth Verbruggen, ook Verbrugge en Van der Bruggen, geb. ca. 1777, overl. Gouda 25.10.1823.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus Sparnaaij, geb. ca. 1806, overl. Gouda 07.09.1815.

2.                   Adriana Sparnaaij, geb. ca. 1809, overl. Gouda 17.02.1844.

3.                   Johannes Sparnaaij, geb. Gouda 20.08.1815; volgt [14].

4.                   Abraham Sparnaaij, geb. Gouda ca. 1818, overl. Dordrecht 01.12.1903, tr. Dirksland 24.05.1850 Suzanna Catharina Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 20.07.1821, overl. Dordrecht 20.02.1900, d.v. Marinus Bernardus Rost van Tonningen, mr., advocaat, en Johanna Francina Gerson.
Uit dit huwelijk: Marinus Bernardus Sparnaaij (1852-), tr. Zutphen 22.08.1883 Maria Catharina Sparnaaij (1859-), d.v. Johannes Sparnaaij en Maria Catharina Berendroth.

 

[30] Leonhard Wilhelm Berendroth, ook Leendert Willem Berndroth, Willem, geb. ca. 1768/1769/1770, gegageerd militair, gepensioneerd voor 1811, overl. Zutphen 01.03.1828; tr. 1e voor 1800 Hendrika Nijkamp; tr. 2e voor 1811

[31] Carolina Frederika Kressel, ook Cressel/Krissel, geb. ca. 1782/1783, werkster (1834), breister (1839,1848), overl. Zutphen 01.02.1860|a|, d.v. Christian Cressel en Maria Catharina Bandhuizen.

Uit het huwelijk Berendroth-Nijkamp:

1.                   Hendrik Berendroth, geb. ca. 1800, blauwverver (1820,sep1828), haarspinner (dec1828,1854), overl. Zutphen 10.04.1854, tr. 1e Zutphen 25.10.1820 Hendrika Bransen, geb. ca. 1794, overl. Zutphen 02.09.1828, d.v. Christina Bransen, breister (1820); tr. 2e Zutphen 17.12.1828 Kristina Hulsen, geb. ca. 1795, spinster, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 27.12.1873, d.v. Hendrik Hulsen en Hendrika van Beest.

Uit het huwelijk Berendroth-Krissel:

2.                   Christiaan Berendroth, geb. Zutphen 25.10.1811, gegageerd militair (1834,1839), gepensioneerd militair (1848,1881), overl. Zutphen 03.06.1881, tr. 1e Zutphen 16.07.1834 Clasina Margrita Janna Vrieze, geb. ca. 1809, overl. Zutphen 20.01.1848, d.v. Jan Vrieze en Clasina Mulders; tr. 2e Zutphen 12.04.1848 Hendrina Janssen, geb. ca. 1811, naaister (1834,1848), koopvrouw (1871), overl. Zutphen 28.09.1871, d.v. Remmert Janssen, daghuurder, en Derkjen Wassink.
     HJ tr. 1e Zutphen 05.11.1834 Joannes van Rijn, geb. ca. 1798, kleermaker, overl. Zutphen 21.05.1841, z.v. Barbara Margaretha van Rijn.

3.                   Andries Philip Berendroth, geb. Zutphen 11.06.1814, overl. Zutphen 15.08.1816.

4.                   Elisabeth Berendroth, geb. Zutphen ca. 1817, arbeidster, overl. Sas van Gent 27.02.1855, tr. Zutphen 13.07.1836 Charel Jean van de Steen, ook Charles/Karel Johannes, geb. Sas van Gent 19.07.1807, gepensioneerde (1836), overl. Sas van Gent 08.06.1847|c|, z.v. Johannes Baptiste van de Steen en Angeline/Carolina de Brabander.

5.                   Maria Catharina Berndroth, geb. Zutphen 14.05.1818|b|; volgt [15].

 

Noten: |a| Carolina Frederica Cressel; |b| vader Leendert Willem Berndroth, moeder Carolina Frederika Kressel; |c| e.v. Beerentroht.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren